Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider"

Transkript

1 Årsredovisning 2008

2

3 Innehåll Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider 2 Reste till Kina för att ta reda på mer 4 Viktigt med spetskompetens 6 En vänlig röst 6 Ett nytt sätt att arbeta 7 Tillgänglighet, trygghet och säkerhet 8 Brinner för användarvänlig avtalsbok 9 Yrkesroller, träffar och nya lösningar 10 Årsredovisning 11 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 14 Balansräkning Kassaflödesanalys 17 Noter till resultat- och balansräkning 18 Revisionsberättelse 21 Styrelsen 22

4 Anders Linder, VD Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider Hyresrätten känns för många som ett tryggare alternativ i en ekonomisk kris och det går att se att den flyttat fram positionerna på bekostnad av bostadsrätten under Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider, säger HBVs VD Anders Linder Våra medlemsföretag berörs egentligen inte så mycket av den finansiella krisen ännu. Men det är klart att alla påverkas av att det sprids en oro i samhället i stort. Mest märks detta genom att även HBVs medlemsföretag ibland valt att avvakta lite med stora investeringar. Men inköpen av vissa vanliga produkter som VVS, el och järnhandelsvaror påverkas mindre och har till och med ökat under året. Vi ser en tendens till att planerade byggprojekt med bostadsrätter tas över av kommunala bostadsföretag, berättar Anders Linder. En av orsakerna är att bankerna blivit mer restriktiva med att bevilja lån, många kan därför inte köpa bostadsrätt även om de skulle vilja. Alternativet blir att bo i hyresrätt och numera är i stort sett alla hyreslägenheter uthyrda i hela landet. Det är en vinst för alla inblandade parter, säger Anders Linder. Det finns ett behov av att bygga fler hyresrätter och byggarna behöver byggobjekt att arbeta med. Många av våra medlemsföretag har en stark ekonomi. Många känner att det finns otroligt stora för- HBV Årsredovisning

5 delar med hyresrätt. Det är bara att lyfta luren och få underhåll utfört. Går spisen sönder blir den lagad eller utbytt, man behöver inte vara oroad över värmepannan och varmvattnet kommer utan att man behöver fundera på det. Någon skottar snö, klipper gräset, tar hand om allt. Att bo i hyresrätt innebär en högre standard på boendet, därför kan det ibland kosta lite mer. I synnerhet i osäkra tider är det tryggt att bo i hyresrätt. Många är rädda för att sitta med miljonlån i en tid där det är svårt att förutsäga om man har sin anställning kvar och hur ens ekonomi kommer att se ut. Förutom nya hyreslägenheter finns det också ett stort behov av upprustning bland de hyresrätter som producerades på sextio- och sjuttiotalen. Åtgärder som med fördel kan göras nu och där HBV kan fungera som en viktig leverantör. Den mest påtagliga effekten av finanskrisen för HBVs del har varit turbulensen på elmarknaden. Den började redan i februari med ett kraftigt prisfall och därefter kom stora prisuppgångar. I oktober var det dags igen med för ett prisfall som fortsatte året ut och pågick ända till slutet av februari. Det är självklart bra för våra medlemmar att priserna går ner men det skapar också stora problem, säger Anders Linder. Elkraften som HBV levererar köps genom Nord- Pool som ägs av den svenska och norska staten. När priset faller kräver NordPool att elleverantörerna ska gå in med säkerheter som motsvarar de ökade riskerna. I det här fallet har det handlat ökade säkerheter på hundratals miljoner kronor. När säkerhetskraven ökar gäller det att agera snabbt, berättar Anders Linder. Pengarna ska finnas på säkerhetskontot senast på förmiddagen dagen efter. Klara man inte det får man inte fortsätta handeln och elpriserna riskerar att bli mycket höga för medlemsföretagen. HBV behövde förstärka likviditeten för att klara de ökade säkerhetskraven. Medlemsföretagen fick deponera mer pengar hos HBV för handeln och faktureringen snabbades upp med en månad. Även om alla medlemsföretag förståeligt nog inte var positiva till åtgärderna gav de oss förutsättningar att upprätthålla handeln. Dessvärre räckte inte åtgärderna för att klara av de säkringskrav som NordPool ställde. Under början på 2009 sjönk priset ytterligare och kraven på ökade säkerheter gjorde att vi tvingades att sälja av alla prissäkringar för att inte riskera handeln. En extrem åtgärd som kommer att analyseras. Vår verksamhet i helhet har mer än fördubblats de senaste fem åren. Genom olika konferenser har också HBV utvecklats till en mötesplats för medlemsföretagen, säger Anders Linder. Den elektroniska faktureringen till medlemsföretagen är i ökande. För närvarande skickas omkring en sjättedel av alla fakturor elektroniskt. Till flera av våra varuavtal har tjänster adderats, till exempel montage av dörrar. Handeln med lågkostnadsländer har diskuterats länge. Nu går vi från ord till handling genom ett projekt med Kina i sikte. Kanske inte för att genomföra så många inköp utan mer för att öka kunskapen om prisbilder, logistik och kvalitet. Denna ökande kunskap blir också en viktig del i kommunikationen med våra leverantörer. HBVs konsultstöd har från en ganska liten verksamhet vuxit med i stort sett en person varje år. Nu är sex entreprenadupphandlare engagerade med upphandlingar inom de flesta av fastighetsförvaltningens områden. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack alla medlemsföretag för det goda samarbete som skapat förutsättningar till den fina utvecklingen. Denna utveckling bygger på ett stort förtroende. Detta ska också vara den grund som framtidens verksamhet och utveckling vilar på. HBV ska gå i takt med medlemsföretagen. o 3 HBV Årsredovisning 2008

6 Henrik Ripa, distriktsansvarig sydvästra distriktet Reste till Kina för att ta reda på mer Allt fler av de varor och produkter vi omger oss med tillverkas i Kina. Hur vore det om HBV började köpa in dessa direkt från tillverkaren i stället för att gå omvägen via leverantörer på närmare håll? Henrik Ripa, HBVs regionansvarige för det sydvästra distriktet och Mikael Siecke från MKB Fastighets AB reste till Kina för att ta reda på mer. Kina är ett stort och annorlunda land som genomgår en snabb utveckling på många områden. HBVs representanter besökte två fabriker under resan. Mycket av arbetet på fabrikerna sker fortfarande manuellt. Kina är emellertid i många avseenden ett högteknologiskt land. Däremot har de ett helt annat löneläge än i västvärlden, vilket är en förklaring till att så många väljer att flytta produktionen till Kina. Jag upplevde kineserna som mycket arbetssamma, men tyvärr har dom inte något generellt välstånd och många är mycket fattiga. Henrik Ripa tyckte det var fantastiskt spännande att få ta del av kulturen, det enorma utbud av material som finns och se hur det går till att tillverka produkter i Kina. Men självklart är han inte opåverkad av diskussionerna kring arbetsförhållandena. Därför ställde han frågor under sitt besök. De visade öppet hur de arbetar och vi fick fotografera. Vi kollade lite skyddsutrustning som ordentliga hörselskydd och munskydd när de målade. Det hade de flesta, de som inte hade det hade valt bort det själva. Avsikten med resan var att ta del av det utbud som finns på den kinesiska marknaden. Med sig hade Henrik Ripa Mikael Siecke från MKB Fastig- Henrik Ripa, två från vänster, tillsammans med Svenska Exportrådet i Guangzhou. HBV Årsredovisning

7 hets AB, Malmö. MKB fick HBVs inköps-stipendium MKB fastighets ABs VD Sonny Modigh ansåg att ett lämpligt sätt att utnyttja stipendiet var en studieresa till Asien. Det har länge funnits ett önskemål från våra medlemmar att HBV ska titta mer på inköp i utlandet, säger Henrik Ripa. De besökte den stora Kantonmässan i Guangzhou. Dessutom hade de möten med de lokala inköpskontoren för några av de leverantörer som HBV arbetar med i Sverige, som Elektroskandia, Saint-Gobain (äger Dahl & Optimera) och Ahlsell Sverige AB. Vi ställde frågor kring hur de gör sina inköp i Asien, hur de kan garantera kvaliteten och hur de ser till att företagen följer de uppförandekoder som finns, t ex att de inte använder sig av barnarbete. Henrik Ripa berättar att företagen arbetar mycket med oannonserade besök för att få en bild av företagen de samarbetar med. Men företagen var också ärliga och sa att de visserligen skrivit in det i avtalen under flera år men att de börjat bli mer aktiva först på senare år. I resan ingick också två fabriksbesök, ett hos ett företag som tillverkar sanitetsporslin och ett hos en tillverkare av olika former av armaturer. Samtal med Exportrådet gav också svar på en del frågor. En intressant fråga är förstås vad det kan innebära för priset att ta emot leveranser direkt från Kina. Mycket är väldigt billigt visade det sig, en toalettstol som kostar kronor i Sverige kan kosta 250 kronor. Då talar vi om de priser vi fick direkt på mässsan. Leveranskostnader tillkommer förstås. Det finns flera vägar att gå för att klara leveranserna. De kan ske i egen regi, med hjälp av någon av HBVs avtalspartners och dessutom finns det s k lagerhotell, importfirmor och agenter. En annan utmaning är att hitta modeller som uppfyller våra hårt ställda krav. Men om vi lyckas hitta bra alternativ tror jag att relativt många medlemmar skulle vara intresserade. Medlemsföretagen har stora renoveringsbehov. När stambyten genomförs lägger de ner miljarder kronor. Kan de spara 50 procent eller mer på utvalda produkter är det en enorm vinst. Det handlar också om psykologi, tror Henrik Ripa. Om HBV med sina många medlemmar ger sig in på den kinesiska marknaden blir det en uppmaning till andra leverantörer att se över sina priser. Frågan är nu om HBV ska gå vidare med projektet eller ej. Henrik Ripa har fått i uppdrag att under våren tillsammans med Exportrådet i Kina, konkret vaska fram intressanta tillverkare. Detta ska redovisas för HBVs styrelse i juni där beslut tas hur vi ska gå vidare. I arbetet medverkar även två nätverk med medlemmar från Skåne och Göteborg. o Inköpshandbok Upphandlingar ska ske på ett etiskt försvarbart sätt. HBV som är den största leverantören till många medlemsföretag har därför ett stort ansvar vid upphandlingar i lågkostnadsländer. De leverantörer vi har gör sina inköp i större eller mindre utsträckning i dessa länder. HBV har en Inköpshandbok för lågkostnadsländer Där finns information om HBVs värderingar och uppförandekod. Ett verktyg för att uppnå våra krav. HBVs arbete med etisk upphandling, Corporate Responsability, CSR, kommer att öka i betydelse kommande år. Det är svårt att göra allting rätt i början, men vi hoppas att handboken hjälper till att skapa förutsättningar och rutiner i arbetet. För leverantörerna skapas dessutom förutsättningar för ökad kvalitet och tryggare leveranser. 5 HBV Årsredovisning 2008

8 Annie Mägi Gillstedt, upphandlare Viktigt med spetskompetens Vad tycker de som bor i kommunala bostadsföretag om sina hyresvärdar? Ett sätt att ta reda på det är att göra enkäter bland hyresgästerna där de får svara på frågor. En sådan upphandling arbetar Annie Mägi Gillstedt just nu med. Avtal väntas klart redan under april. Annie Mägi Gillstedt är en av HBVs upphandlare som är sex till antalet. Hon är relativt ny på HBV och arbetade till augusti 2008 med miljö och riskhantering på Stockholms stads förvaltning. Jag tycker HBV är ett intressant företag eftersom det ägs av medlemmarna. Entreprenadupphandlingar är något som jag arbetade mycket med även tidigare och det är ju en viktig del även i arbetet här på konsultenheten. De upphandlingar som HBVs konsulter hjälper till med rör alla upptänkliga tjänster som kan förekomma i ett bostadsområde, t ex yttre skötsel, trappstädning, bevakning, lås och tekniskt underhåll men också renoveringsprojekt som att lägga nya golv, tak, fasadunderhåll, lekutrustning och mycket annat. Det är mycket förmånligt för HBVs medlemmar att använda sig av konsulterna. Verksamheten är självfinansierad och är inte tänkt att gå med vinst. Den som tidigare har använt sig av tjänsten återkommer ofta igen. Annie Mägi Gillstedt är utbildad civilekonom. De flesta av HBVs konsulter är annars civilingenjörer och det finns en stor kompetensmässig bredd. Det är viktigt att vi har spetskompetens på de områden vi arbetar med. Vi följer med i alla förändringar inom LOU och andra lagar och regler som berör upphandlingsprocessen. Konsultavdelningen har växt på senare år och de som nu arbetar är fullt sysselsatta i flera månader framåt. Därför är det viktigt att höra av sig i tid om man vill anlita konsulterna. Det är viktigt också för att det ska vara möjligt att ta fram ett så bra förfrågningsunderlag som möjligt. Det tar ett antal månader att utföra ett konsultuppdrag, beroende på hur stort uppdraget är. Men om vi får lite tid på oss har vi större möjligheter att få flera anbud och se till att det blir en ordentlig konkurrensutsättning, vilket förstås är till fördel för medlemsföretagen. o Anna Janani, kundservice En vänlig röst ett oöverträffat sätt att kommunicera När medlemmar från östra distriktet ringer in till HBV är det oftast Anna Janani på kundservice som svarar. En del personer från medlemsföretagen känner man rätt väl vid det här laget, en del ringer varje dag, Trots utveckling av webben och andra nya möjligheter att få kontakt är en vänlig röst som nås via telefon fortfarande ett oöverträffat sätt att kommunicera. Det arbetar fem personer på HBVs kundservice. En av dessa är Anna Janani. Det absolut vanligaste samtalet är att de ringer och ska beställa vitvaror, säger hon. Oftast vet de redan vad de vill ha, de har redan bestämt sig. Då skriver jag bara ner beställningen. Ibland vill kunderna få synpunkter på olika produkter, höra sig för om modeller, kontrollera om det finns reservdelar och liknande frågor. De kanske upptäckt ett fel och vill veta om det är fler som hört av sig om samma sak. Anna Janani började på HBV redan Hon har arbetat både i receptionen och på ekonomiavdelningen och sedan några år nu på kundservice. Det är omväxlande och roligt, det är nog därför jag stannat kvar. Jag tycker om att prata med folk. Det känns bra och tryggt att arbeta här och jag tycker det är skönt att vi inte är så många. Det finns vissa arbetstoppar under året, dessa infaller normalt i början av året och strax före jul. Telefonservicen är uppskattad men cirka hälften av beställningarna kommer in via hemsidan, mail eller fax. Det går förstås också bra att maila och vi försöker ge snabba svar. o HBV Årsredovisning

9 Bo Gustavsson, inköpschef Ett nytt sätt att arbeta I början av 2008 trädde en ny omarbetad Lag om offentlig upphandling, LOU, i kraft. Det har påverkat arbetet för HBVs inköpsavdelning under året som gick. Den kanske viktigaste förändringen är att ramavtalen som HBV tecknar numera rangordnas så att det klart framgår vilket som är det mest fördelaktiga. Lag om offentlig upphandling, LOU, genomsyrar allt arbete på HBVs inköpsavdelning. Därför är det en viktig händelse när lagen byggs om på det genomgripande sätt som skedde den 1 januari Alla HBVs upphandlare har varit på utbildning och lärt sig hur den nya lagen fungerar. Nu måste vi peka på vilka som vi bedömer har de bästa villkoren för att leverera en vara eller tjänst, säger Bo Gustavsson, HBVs inköpschef. Förut valde HBV:s medlemmar fritt bland avtalen och det fanns inte heller någon tydlig rekommendation från HBV:s inköpsavdelning. När fler leverantörer antas så rangordnas de. Bedömningen sker utifrån tydliga kriterier i förfrågningsunderlaget, det ska finnas en transparens i systemet, betonar Bo Gustavsson. Det handlar om en poängsättning som utgår från priset, bredden i sortimentet och möjligheten att leverera samt leverantörens dokumenterade kvalitetssäkring och miljöledning. Ansvaret för att göra ett avrop ligger hos medlemmen. Om denne tycker det finns skäl att välja en leverantör som rankats lägre så gör den det av speciella skäl. En enstaka produkt kan till exempel vara billigare hos en leverantör som rankats som två eller trea. I förfrågningsunderlaget har denna möjlighet formulerats som följer: Ramavtal rangordnas och medlem eller dess ägare ska i första hand avropa varor från leverantör nummer ett. Undantag kan göras om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan vara att den aktuella varan finns förmånligare hos annan leverantör, anpassning till befintliga varor/miljö, speciella funktionsoch prestandakrav eller miljömål/miljöbeslut. Rent praktiskt går en upphandling till så att olika leverantörer lämnar in anbud med ett prissatt produktsortiment som utvärderas. I tilldelningsbeslut meddelas alla leverantörer som lämnat anbud i upphandlingen Om två anbud är likvärdiga kan de få samma plats. Så har till exempel Electrolux hamnat överst på prispallen på avtal för vitvaror (kyl/ frys, spis, diskmaskiner etc) medan BSH Hushållsapparater och Elektroskandia delar andraplatsen. Det här är ett nytt sätt att arbeta för oss. Vi har inte fått så många reaktioner än från våra medlemmar, men vi arbetar med att sprida kunskapen. o Fakta om LOU Lag om offentlig upphandling, LOU, har funnits sedan 1994 och den har förändrats med jämna mellanrum. Den förändring som genomfördes den 1 januari 2008 för den klassiska sektorn (SFS 2007:1091) är relativt genomgripande, och det hänger samman med två EG-direktiv. 7 HBV Årsredovisning 2008

10 Klas Hall, marknadschef Tillgänglighet, trygghet och säkerhet Sveriges befolkning blir äldre och friskare. Det betyder att många kan bo kvar längre i sina bostäder och det ställer nya krav på bostäderna. Hur framtidens äldreboende ska se ut är en fråga som sysselsätter HBVs marknadschef Klas Hall. Ledorden för framtidens äldreboende är tillgänglighet, trygghet och säkerhet. Det finns en trend att fler äldre vill bo kvar hemma, konstaterar Klas Hall. Vården sker oftare hemma. Det är en komplex fråga men det finns saker man kan göra för att underlätta de boende. Det betyder att bostäderna måste funktionsanpassas för att fylla nya behov. Det kan vara enkla saker som en kontrastmarkering som klistras på första trappsteget så det tydligt syns var trappan börjar, eller mer komplicerade saker som att anpassa kök och badrum. HBV har skickat ett brev till sina leverantörer och ställt frågan vilka produkter de har avseende tillgänglighet, trygghet och säkerhet. Svaren finns på HBVs hemsida Vi vill ta fram några produkter och tjänster att presentera för våra medlemmar. Tanken är att vi måste belysa frågan och få våra medlemmar att börja tänka på att det blir betydligt fler äldre som kommer att bo kvar längre i sina bostad, säger Klas Hall. Spisar med tillval av spisvakt gör att spisen stängs av efter en viss tid. Det är heller ingen nackdel för familjer med barn. En spisvakt var tidigare relativt kostsam, men HBV försöker påverka leverantörerna att sänka priset. Vi informerar våra leverantörer att det här är en produkt som kommer att behövas i framtiden. Vi försöker också påverka medlemmarna att tänka på det här när de byter ut gamla spisar. Ett annat exempel är ettgreppsblandaren, en kran där det räcker med att använda den ena handen för att få både varmt och kallt vatten. Denna blandare har sitt ursprung i funktionsanpassning och är numera standard. HBV deltar i flera olika projekt kring framtidens äldreboende. Företaget har tagit fram två exempel på försök att skapa en bra utemiljö. Dessa har skapats av två medlemsföretag med olika förutsättningar, ett litet företag och ett stort. I Hällefors finns Sveriges största pedagogiska och terapeutiska park för äldre och dementa, Sinnenas och minnenas park. Bakom denna satsning ligger Hällefors Bostads AB. Projektet Trygg utevistelse vid äldreboenden där utarbetar Micasa Fastigheter gestaltningsprogram för gårdar som ska upprustas intill äldreboenden. Mer information om projekten finns på HBVs hemsida Allt för fastigheten började som ett samarbetsprojekt inför Fastighet 2006 mellan HBV, SABO och Hjälpmedelsinstitutet (HI) ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.tanken med projektet är att formulera idéer kring framtidens boende. HBV Årsredovisning

11 Karolinska Institutet arbetar med projektet Det kognitiva köket som finansieras av Hjälpmedelsinstitutet. Klas Hall finns med i en referensgrupp kring projektet. Hjälpmedelsinstitutet har skapat en internetportal om tillgänglighet. Där deltar HBV i den referensgrupp som bidragit med synpunkter. Stockholms äldrenätverk samlar representanter från allmännyttiga bostadsföretag i Stockholmsområdet, SKB och företaget Micasa Fastigheter som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Här finns HBV också med. Det handlar om ett utbyte av erfarenheter, berättar Klas Hall. Mycket handlar om att samla idéer. Under 2008 besökte Klas Hall tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet en VVS-mässa i Milano tillsammans med HI för att bland annat titta på olika badrumslösningar. o Minimässor populärt för HBV Sammankomster där medlemmarna i HBV träffar varandra är populära inslag i HBVs verksamhet. Under 2008 hölls så kallade minimässor i Göteborg, Umeå och Stockholm. Dessa anordnas vartannat eller vart tredje år och sker vanligen några timmar mitt på dagen. Tanken är att HBVs medlemmar ska få en chans att se vad avtalsleverantörerna har att erbjuda och att titta närmare på de produkter de ställer ut i anslutning till minimässorna. I HBVs verksamhet ingår också seminarier i distrikten. Utbytesträffar mellan olika företag är uppskattade. Under 2008 besökte bl a Väsbyhem AB från Upplands Väsby Örebrobostäder AB och Gotlandshem AB reste till Malmö för att träffa MKB Fastighets AB. Vid dessa träffar brukar ingå möte med leverantörer och ibland även tillverkare. Hanna Sternhall, inköpsassistent Brinner för en användarvänlig avtalsbok Hanna Sternhall, nyanställd på HBV sedan oktober 2008 och hon har tagit sig an avtalsboken och webbinformationen kring alla avtal. Det blir en del förändringar under det kommande året. Så snart avtalen är klara ska informationen in på webben så att HBVs medlemmar kan läsa vad det är som gäller. Hanna Sternhall på HBVs inköpsavdelning arbetar med att uppdatera hemsidan och ska göra om den tjocka avtalsboken så att den blir mer användarvänlig. Hanna Sternhall arbetar med leverantörsdelen på HBVs webb och ägnar mycket tid åt att gå igenom så att all avtalsinformation är likadant utformad. Arbetet kan verka enkelt men består av flera steg. Informationen måste vara aktuell och korrekt, det betyder att leverantörerna måste skicka in sitt senaste avtal säger Hanna Sternhall. Det ligger i och för sig i leverantörernas intressen att kunna ta ut nya, kanske högre priser, så oftast behöver hon bara påminna en gång. Den gamla tryckta avtalsboken är en tjock lunta med 150 leverantörer som ibland har flera avtal men utvecklingen går mot att allt fler beställningar sker di- 9 HBV Årsredovisning 2008

12 gitalt. Därför har en grupp på HBV arbetat fram ett nytt koncept där den tjocka avtalsboken ersätts av tunnare häften som i stället kommer ut oftare. Det innebär många fördelar, bl a möjlighet till tätare uppdateringar. Dessutom spar vi en massa träd, säger Hanna. Det är många uppgifter som ändras. Hanna Sternhalls avtalskatalog är full med gem, rosa och gula markeringar som hon gjort med överstrykningspenna överallt där det finns uppgifter som hon ska ändra eller har ändrat på webben. Vid årsstämman den 23 april läggs den ny avtalsboken fram. Tanken är också att sprida avtalsutgångarna bättre under året för att fördela arbetsbördan. Carl-Göran Ek, utvecklingsansvarig Yrkesroller, träffar och nya lösningar Det kan vara viktigt att utbyta erfarenheter över företagsgränserna. HBV började 2008 att arrangera träffar där förvaltare möts, samtalar och utbyter erfarenheter. Intresset var stort och gav mersmak. Jag tror detta kommer att bli blir populärt säger Carl-Göran CG Ek, som är ansvarig för den verksamheten på HBV. HBV bjuder in leverantörerna så att förvaltarna kan få en direkt kontakt och ställa frågor. Carl-Göran Ek betonar att det är viktigt att träffar av det här slaget inte bara blir en envägskommunikation. Helst sitter vi vid ett U-bord och det är deltagarna som sätter agendan. Många förvaltare är relativt ensamma och har inga egna kollegor att använda som bollplank i det dagliga arbetet. Att sitta tillsammans på träffarna är nyttigt. Då jämför man erfarenheter och hittar lösningar. Det går förstås att hitta pusselbitar som går att använda i den egna verksamheten. Det kan handla om väldigt konkreta saker. Under 2008 anordnades fem förvaltarträffar runtom i landet. Det kan finnas en poäng att inte alltid bara träffa förvaltarna i ens närområde utan också knyta nya kontakter påpekar Carl-Göran Ek. Lagstiftningen ser likadan ut förstås, men man kan ha olika sätt att hitta lösningar. Det är lättare att ringa upp någon som man träffat tidigare och fråga. HBV har också försökt dra igång liknande träffar för bovärdar, men där har intresset inte varit lika stort. En inbjudan skickades ut under 2008 till träffar i Stockholm och Göteborg, men de fick ställas in på grund av för få anmälningar. Däremot genomfördes en lyckad bovärdsträff för Norrland. Den lyckade bovärdsträffen i Norrland får en uppföljare under Om intresset sprids kan det senare bli fråga om att upprepa försöket att genomföra liknande arrangemang i andra delar av landet. Bovärdarnas yrkesroll är oklar och vilka uppgifter som bovärden förväntas utföra varierar mellan företagen. De är en slags mellanled mellan gamla tidens fastighetsskötare och dagens förvaltare. Bovärdsträffar är ett bra forum att diskutera sådana frågor som yrkesrollen och avgränsningarna, säger Carl-Göran Ek. o HBV Årsredovisning

13 Årsredovisning Husbyggnadsvaror HBV Förening upa, org nr Styrelsen och verkställande direktören för Husbyggnadsvaror HBV Förening upa får härmed avge följande årsredovisning för verksamheten , föreningens femtiosjätte verksamhetsår. 11 HBV Årsredovisning 2008

14 Förvaltningsberättelse Medlemmar Två nya medlemmar har tillkommit under verksamhetsåret. Antal medlemmar i föreningen utgjorde vid verksamhetsårets utgång 304 (302). Styrelsen utgjordes per Pelle Björklund, ordf AB Svenska Bostäder Åsa Hedenberg, vice ordf AB Uppsalahem Fredrik Hjort eslövs Bostads AB Anders Sandberg Lulebo AB Jonas Hansson AB Helsingborgshem Ulrika Jardfelt SABO Bror Andersson Personalrepresentant (Unionen) Östra distriktet Claus Frehse Johnny Turesson Klas Palmqvist Tommy Johannesson Niclas Ohlslöf Janette Jardefalk Christina Nyquist AB Stångåstaden Hyresbostäder i Växjö AB Mönsterås Bostäder AB Bostads AB Vätterhem Kalmarhem AB AB Telgebostäder Växjöhem AB Suppleanter Kenneth Söderman Anders Söderman Lars-Olov Eriksson Fredrik Törnqvist Benny Engström Sekreterare Per Eklund Ordinarie revisorer Björn Ohlsson Ulf Dohnhammar Bostadsstiftelsen Platen Bostads AB Poseidon AB Stora Tunabyggen Bostads AB Mimer Personalrepresentant (Unionen) hbv ernst & Young AB AB Väsbyhem Mellan distriktet Per-Erik Andersson Fredrik Holm Monica Löfdahl Stefan Jansson Jan Källberg Bo Hällsten Norra distriktet Folke Parkle Ola Bonde Mats Dahlin Lars Ohlsson Wadén AB Skövdebostäder Uppsalahem AB Uppsalahem AB Bostads AB Eidar lindesbergsbostäder AB Kilsbostäder AB AB Bostaden i Umeå AB Stora Tunabyggen AB Härnösandshus AB Hudiksvallsbostäder Suppleanter Jan-Erik Söderhielm Lennart Ejenäs Verkställande direktör Anders Linder Ernst & Young AB Strängnäs Bostads AB Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex sammanträden. Stockholms-distriktet Kenneth Herkevall Gunnar Häggkvist Peter Wickberg Björn Thulin Olov Larsson Anders Linder Bo Gustavsson Klas Hall AB Botkyrkabyggen AB Stockholmshem AB Familjebostäder huge Fastigheter AB Fastighets AB Förvaltaren hbv hbv hbv Organisationsanslutning Föreningen är medlem i Fastigo, arbetsgivarorganisation för fastighetsföretag. Produktgruppen Produktgruppen har sammanträtt vid två tillfällen under verksamhetsåret. Gruppen har vid dessa möten behandlat aktuella problem när det gäller produkter och leverantörer. Gruppen har också givit synpunkter på nya HBV-produkter och på kommande HBV-tester. Produktgruppen 2008 Sydvästra distriktet Håkan Göransson AB Gislavedshus Anders Jalgard MKB Fastighets AB Anders Olsson AB Helsingborgshem Anette Johansson Familjebostäder i Göteborg AB Ann-Sofie Moberg Bostads AB Poseidon Christer Kilersjö Eksta Bostads AB Krister Lundgren Förbo AB Produktkvalitetsrådet Produktkvalitetsrådet har under året haft fem sammanträden. Rådet har under verksamhetsåret behandlat olika kvalitets- och miljöfrågor när det gäller HBV-produkter. Rådet är också huvudman och styrgrupp för HBV-testerna. HBV-test nr 19, funktionsprovning av varmvattenmätare och HBV-test nr 20, användningstest av bokningssystem genomfördes. HBV-test nr 21, prestandatest av 5 år gamla kyl/frys-skåp påbörjades. Produktkvalitetsrådet 2008 Bertil Svensson, ordf AB Kristianstadsbyggen Mikael Källqvist AB Stockholmshem Cenneth Jansson Bostads AB Mimer Kenth Ahlström MittHem AB Stefan Björling SABO Kjell Johansson Bostads AB Poseidon Anders Linder hbv Bo Gustavsson hbv Carl-Göran Ek hbv HBV Årsredovisning

15 Personal Antal anställda och löner kommenteras i not till resultaträkningen. Kort information om verksamheten Föreningen har under året genomfört ett stort antal ramavtalsupphandlingar. Medlemmarnas användning av dessa har även i år ökat kraftigt. Försäljningen under verksamhetsåret uppgick till mkr (år mkr). Av omsättningen avsåg mkr (1 255 mkr) rena varuinköp och mkr (653 mkr) energi (elkraft, olja, gas). Konsultgruppen har för enskilda (totalt 31) medlemsföretags räkning genomfört 104 upphandlingar. Under verksamhetsåret har hållits informationsträffar, studiebesök, och studieresor med omkring 200 deltagare från medlemsföretagen. Besöksfrekvensen ute hos medlemsföretagen har varit i stort sett lika som under 2007, cirka 700 besök. Väsentliga händelser under året Konsultverksamheten hade även under 2008 full beläggning och en nyrekrytering är därför gjord. Konsultgruppen omfattar nu sex personer. HBV-test nr 19, funktionsprovning av varmvattenmätare och HBV-test nr 20, användningstest av bokningssystem genomfördes. HBV-test nr 21, prestandatest av 5 år gamla kyl/frys-skåp påbörjades. Under året har informationen om elektronisk faktureringen till medlemsföretagen intensifierats. Vid årets utgång hade ytterligare tio medlemsföretag börjat ta emot elektroniska fakturor så nu är antalet uppe i femton. Olika format av elektroniska fakturor erbjuds, bl a XML-fil i svefaktformat samt en lätt-version i form av en PDF-fil med bifogad textfil. HBVs elkraftförsäljning direkt från Nord Pool fortsatte att öka. De avtalade volymerna är över GWh/år. HBV Nytt har kommit ut med 4 nummer under Två av dessa nummer har varit annonsfinansierade. Den annonsfinansierade HBV Nytt innehåller oftast ett tema och betydligt fler sidor samt artiklar.för att särskilja denna tidning från ordinarie HBV Nytt så har den döpts om till HBV Nytt magasinet. HBV Nytt magasinet utkommer med två nummer per år, ett vår- och ett höstnummer. Sjunkande elpriser ökade NordPools säkerhetskrav dramatiskt under sista kvartalet. Ytterligare depositioner från medlemsföretagen krävdes in och elkraften började preliminärdebiteras. Godkänd omcertifiering enligt ISO 14001:2004 genomfördes. Under året har HBV fått två nya medlemsföretag. Väsentliga händelser efter årets slut Fortsatt sjunkande elpriser ökar på NordPools säkerhetskrav än mer. För att undvika att inte säkerheter kan ställas med svåra konsekvenser som följd, säljs samtliga prissäkringar ut. HBV har fått ytterligare två medlemsföretag. Dispositioner Disponibla medel enligt balansräkning (SEK) - Balanserat överskott Årets överskott Styrelsen föreslår att de disponibla medlen (SEK) fördelas så att till andelsägare utdelas 5% på inbetalda insatser att till reservfonden avsätts att i ny räkning överföres Styrelsen föreslår vidare att föreningsstämman enligt stadgarna 11 mom 2 beslutar att återbäringen innestående i föreningen under 2009 förräntas med 2/3 av referensräntan. Resultat och ställning Resultat av föreningens verksamhet samt dess ställning vid årets slut framgår av följande resultat- och balansräkning med tillhörande noter. 5-års översikt Antal medlemmar Nettoomsättning, mkr Resultat efter finansiella poster, mkr 36,0 45,2 42,9 48,6 31,3 Återbäring i % 2,2 3,0 3,5 4,9 3,0 Balansomslutning, mkr 944,0 723,6 581,8 448,6 397,6 Soliditet i % 5,5 6,7 7,5 9,2 10,9 Medeltal anställda HBV Årsredovisning 2008

16 RESULTATRÄKNING Belopp i kkr Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Handelsvaror Rörelseresultat efter handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader 2, Avskrivningar 4, Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Återbäring Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Omsättning MILJONER KRONOR ENERGI VAROR HBV Årsredovisning

17 Balansräkning Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar - 62 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa, bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar HBVs sortiment 2008 uppdelat i varugrupper Markvårdsmaskiner, 1,5 % Övrigt, 4 % Park- och lekutrustn, 1,5 % Skåpluckor, 6 % Vitvaror, 21 % Förnödenheter, 17 % Tvättstugeutrustning, 5 % Gas och olja, 2 % Elkraft, 42 % 15 HBV Årsredovisning 2008

18 Balansräkning Belopp i kkr Not Eget kapital och skulder Eget kapital 13 Bundet eget kapital Insatskapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till dotterföretag Bundna återbäringsmedel Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Fria återbäringsmedel Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 16 Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Återbäring ,0 PROCENT 4,0 3,0 2,0 1, HBV Årsredovisning

19 Kassaflödesanalys Belopp i kkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar Reavinst/förlust vid försäljning av inventarier Utbetald återbäring Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av fordringar Förändring av skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning av långfristiga skulder Ökning insatskapital Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut HBV Årsredovisning 2008

20 Noter till resultat- och balansräkning (Belopp i kkr där ej annat anges). Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens regler och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Kortfristiga placeringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärde. Tillgångar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Som likvida medel i kassaflödesanalysen klassificeras kassa, bank samt kortfristiga placeringar som inom tre månader kan omvandlas till kassamedel. NOT 1 NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING Mkr Nettoomsättning per produktgrupp Vitvaror Tvättutrustningar VVS-/El-/Järnvaror Elkraft, olja, gas Snickerier Övrigt Summa Nettoomsättning fördelat på distrikt Sydvästra Östra Mellan Norra Stockholm Summa NOT 3 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Löner Sociala kostnader Löner Sociala kostnader och andra (varav pensions- och andra (varav pensionsersättningar kostnader) ersättningar kostnader) (1 646)* (2 010)* *) Av föreningens pensionskostnader avser 207 (f å 295) gruppen styrelsen och VD. Föreningen har ej några utestående pensionsförpliktelser till dessa. Avgångsvederlag till VD eller styrelse förekommer ej. Löner och andra ersättningar fördelade mellan VD och styrelseledamöter med flera och anställda Styrelse, Övriga Styrelse, Övriga VD anställda VD anställda Revisionsarvode har utgått med 318 (f å 214). Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra, samt rådgivning eller annat biträde som föranledes av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. NOT 4 AVSKRIVNINGAR Inventarier skrivs av enligt plan över 5 år. NOT 2 PERSONAL Antal Varav män Antal Varav män anställda i procent anställda i procent Fördelning i antal, styrelsen Män 5 4 Kvinnor 2 3 Summa 7 7 VD och företagsledning Män 4 4 Kvinnor 0 0 Summa 4 4 Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, i % Män 0,6 1,2 Kvinnor 1,8 2,2 Totalt 1,2 1,7 NOT 5 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Ränteintäkter och liknande resultatposter Bankräntor Kortfristiga placeringar Utdelning Övriga ränteintäkter Summa Räntekostnader och liknande resultatposter Räntor på återbäringsmedel Nedskrivning kortfristiga placeringar Övriga räntekostnader Summa NOT 6 ÅTERBÄRING Återbäringen uppgår till 2,2 procent (f å 3,0 procent) av fakturerad försäljning, exkl elkraft, gas och olja, till föreningens medlemmar. Ålderskategori 50 år och äldre 1,5 1,2 Ålderskategori år 0,9 2,1 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 0,0 0,0 HBV Årsredovisning

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

årsredovisning HBV 2005

årsredovisning HBV 2005 årsredovisning HBV 2005 HBV - för medlemsföretagen sedan 1952 Genom att arbeta tillsammans med medlemsföretagen har HBVs utveckling hela tiden gått hand i hand med behoven. Redan för tio år sedan kunde

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Ett fantastiskt år med ökad omsättning

Ett fantastiskt år med ökad omsättning Årsredovisning 2007 INNEHÅLL Ett fantastiskt år med ökad omsättning 2 Effektivare energianvändning slår igenom på alla fronter 4 Vi är en utomstående part som de kan lita på 5 Medlemmarna ställer allt

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer