Informationsblad sommaren 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsblad sommaren 2008"

Transkript

1 Innehåll: Ordföranden har ordet sid 1 Anmäl mailadress! sid 2 Styrelsepresentation sid 2 Andra nyckelpersoner sid 3 Medlemsavgift 2008 sid 3 Om hemsidan sid 3 Förädrar/barn-träffar sid 3 Om Spalten sid 3 Verksamhetsplan 2008 sid 4 Budget 2008 sid 4 Utflykt till Överjärva gård 1 juni sid 5 Årsmötesprotokollet sid 6 Aktuellt från Syd sid 7 Ny riksträff på gång! sid 7 Båtutflykt 6 sept sid 7 Lite om LKG-föreningen sid 8 Läger med LKG Väst i sommar? Ev. finns plats för några familjer/ enskilda deltagare under vecka 32. Kontakta omgående! Syd-Träff i Skånes Djurpark den 18 maj. Läs mer om detta och vår regionala kontaktperson på sidan 7! Informationsblad sommaren 2008 Ordföranden har ordet Föreningens årsmöte avhölls denna gång på Scandic Hotel Ariadne den 16 mars. 20-talet medlemmar fanns på plats, flertalet vuxna, men också några yngre med spring i benen. Medlemmen Andréa Edwertz höll en liten föreläsning om sina upplevelser som annorlunda, människors reaktioner och beteenden. Det blev en mycket personlig och engagerande skildring som följdes upp med frågor och diskussion. Tack Andréa! Andréa lärde jag känna i samband med riksträffen i oktober Den blev för övrigt väldigt lyckad. Läs om detta i senaste Spalten, som du förhoppningsvis fått utsänd tidigare. Om inte - gå in på vår hemsida och ladda ner den därifrån. Hemsidan är välbesökt och mycket uppskattad. Vi försöker också följa upp inläggen i gästboken. Skriv gärna i den själv eller kommentera/hjälp någon som ber om tips och råd! Styrelsen omvaldes för fortsatta insatser. Årsmötet såg också till att fastställa förslaget till nya stadgar. Information till vårdinstitutioner, medlemmar och presumtiva medlemmar är nog den viktigaste uppgiften föreningen har att fylla. Men vi tror att det är viktigt att skapa möjligheter för verkliga möten också. Därför presenterar vi ett antal förslag som vi hoppas ska passa. Vi har fått ekonomiska förutsättningar att även i år göra någon form av riksträff. Hur vi tänkt oss detta arrangemang kan du läsa om på annan plats och ytterligare information kommer efter sommaren. Vi kommer också att lägga ut information på hemsidan. Med detta informationsblad följer en liten lös men viktig bilaga inbetalningskortet för medlemsavgiften. Jag är övertygad om att du som läser det här förstår att ditt medlemskap är viktigt för vårt fortsatta arbete. Det är också bra om du när du kommer i kontakt med andra som har LKG eller anhöriga till dessa, tipsar om föreningen och medlemskap. Välkommen med synpunkter och idéer kring vår verksamhet! Berndt Cahn Ordförande Informationsbladet ges ut till medlemmar i Stockholm samt de delar av landet som administreras av Stockholmsföreningen. Ansvarig utgivare: Berndt Cahn, Nybodaringen 105, Stockholm Medlemskap/medlemsregister: Anna Gustafsson, Pepparvägen 26, Farsta Föreningens org.nr: Plusgiro:

2 Styrelsepresentation 2008 Berndt Cahn, ordförande Är inne på mitt fjärde år som föreningens ordförande och tycker att det är viktigt att engagera sig. I yrkesrollen håller jag också på med ideell verksamhet. Är sedan ett antal år tillbaka kanslichef för Friluftsfrämjandets stockholmsdistrikt. Anna Gustafsson, kassör Tillträdde som kassör förra året. Jag är gift med Mats och vi har en son, Viktor som är 4 år. Han föddes med en bred vänstersidig läpp-, käk- och gomspalt. I min släkt, på farmors sida finns ytterligare två LKG-anhängare. Jag är sjuksköterska och arbetar på ett äldreboende i Sköndal. Leif Rydström, ledamot Jag är nu ledamot i styrelsen och har tidigare varit ordförande för föreningen i drygt 10 år. Jag har själv enkelsidig LKG och min son Kalle föddes också med enkelsidig LKG. En pytteliten del av dina skattepengar går till mig i mitt dagliga jobb på Skatteverkets tryckeri. Sandra Björklund, ledamot Bor sedan barnsben i Nynäshamn. Boendet delar jag med min make, Tony, vår son Mio och två katter. Hemmafru pga synskada. Jag har enkelsidig och Mio har dubbelsidig LKG. Ester Fajman Cahn, ledamot Född i Malmö, men har tillbringat mer än halva livet i Stockholm. Jag är gift med Berndt. Vår son, Michael, föddes med dubbelsidig läpp-, käk- och gomspalt. Jag har varit med i styrelsen sedan årsmötet 2004 Jobbar som sekreterare/assistent. Stefan Björk, suppleant När Axel föddes i september 2005 med dubbelsidig LKG visste jag och min fru Mia inte så mycket om spalt. Då var LKG-föreningens hemsida en bra källa till information. Jag tackade ja till föreningsuppdraget eftersom det är viktigt att föreningen lever vidare för alla nyblivna föräldrar till barn med LKG. Ann-Charlotte Elgh, suppleant Jag har vuxit upp i Karlstad. Flyttade till Stockholm för att arbeta och jag trivs bra här. Jag jobbar inom äldreomsorgen. Gör mitt andra år som suppleant. Styrelsens förlängda arm i Malmö: Ingela Högborg, Skördegatan 6, Malmö Tel (se särskild presentation på sid 7! Så här når du oss i styrelsen! Berndt Cahn, ordförande Bost: Nybodaringen 105, 3tr Mobil: Stockholm Arb: Anna Gustafsson, kassör Bost: Pepparvägen 26 Mobil: Farsta Leif Rydström, ledamot Bost: Byälvsvägen 245, 2tr Mobil: Bagarmossen Sandra Björklund, ledamot Bost: Backluravägen 93 Mobil: Nynäshamn Ester Fajman Cahn, ledamot Bost: Nybodaringen 105, 3tr Mobil: Stockholm Stefan Björk, suppleant Bost: Birger Jarlsgatan 119 Mobil: Stockholm Ann-Charlotte Elgh, suppleant Bost: Marmorgatan 11, 13 tr Mobil: Stockholm Anmäl din e-postadress! Vi har möjlighet att skicka ut information, t.ex. påminnelser inför möten etc, till er som har e-postadress och vill därför gärna ha in så många som möjligt i vårt medlemsregister. Vi kan dessutom skicka mindre utskick enbart som e-post och därmed spara porto. Skicka din e-postadress till 2

3 Några andra nyckelpersoner Revisorer Maria Dixelius, ordinarie Bost: Sunnerstavägen 102 Mobil: Brottby Titta in på vår hemsida! Har du någonting du vill dela med dig av på hemsidan så kontakta Ludwig Stendahl, suppleant Bost: Skidbacksvägen 6 Mobil: Saltsjöbaden Valberedning Isabella Snickars, suppleant Bost: Godenius väg 12 Mobil: Gustavsberg Erik Levander Mobil: Hedemoratäppan Stockholm Hemsida/Webbmaster Mattias Wahlgren Bost: Ekebydalsvägen Vallentuna Föräldrar/barn-träffar Vi vill skapa möjligheter för föräldrar och barn att träffas under enkla former, där barnen kan leka och föräldrar utbyta tankar och erfarenheter. Anna samordnar gärna ett sådant tillfälle. Intresserad? Kontakta henne! Tel e-post: Nästa nummer av Spalten Troligtvis kommer LKG-föreningen Norr att svara för tillkomsten av nästa nummer. Oavsett det är alla välkomna att bidra med material. Skicka ditt bidrag till Berndt i styrelsen! Medlemsavgift för 2008 Medlemsavgiften är oförändrad 125 kr/år och med detta utskick bifogas ett inbetalningskort. Om ni betalar på annat sätt än med den bifogade pg-avin är det bra om ni anger ert medlemsnummer och namnet på den registrerade medlemmen. Kom ihåg att meddela ny adress om ni flyttat, går bra att göra på inbetalningskortet eller via post eller 3

4 Verksamhetsplan Information Hemsidan är av stor betydelse för föräldrar som står inför eller just fått ett barn med LKG. Man söker information och idag är internet kanske det vanligaste sättet. Vid en sökning hittar man alltid till LKG-föreningens hemsida. Detta leder ofta till fortsatt kontakt med styrelsen och sökande efter andra i samma situation. Vi kommer därför att prioritera att hålla hemsidan aktuell. Även medlemmar ska ha glädje av hemsidan och vad som är på gång redovisas under Spaltnytt. Möjligheterna att skapa forum på hemsidan som ett komplement till eller ersättning för gästboken undersöks. Tidskriften Spaltens framtid värnas. LKG Väst svarar för produktionen Vi bidrar med material, inte minst från riksträffen Föreningens informationsblad är ett komplement till Spalten. Vi kommer att ge ut minst ett infoblad för att delge medlemmarna aktuell information. Informationsskrift till BB-mottagningar i form av en enkel skrift om föreningen och hur man får mer information om LKG producerades under 2007 och har ett fortsatt liv under Ännu viktigare är dock ett initiativ från en medlem i LKG Väst angående produktion av en mer omfattande skrift som belyser föräldrar och andras upplevelser av LKG. Projektet kan förhoppningsvis förverkligas genom bidrag från Allmänna Arvsfonden och distributionsstöd från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för spridning till Sveriges alla BB/BVC. Vårdfrågor Styrelsen ska inbjuda till träffar för information och diskussion i vårdfrågor när behov föreligger. LKG-teamet har länge velat samordna sina resurser på KS. Allt tyder på att det blir så under Vi ska fortsätta dialogen kring centralisering av vårdresurser så att planerna fullföljs. Vi ska följa upp hur det går med psykologresurs till teamet. Riksangelägenheter I samband med riksträffen 2007 framfördes önskemål om årliga riksträffar med spridning över landet. Styrelsen ska undersöka förutsättningarna för att förverkliga detta. Genom ett bidrag från Axel Alms stiftelse har vi ekonomiska förutsättningar även Vidare kan våra medlemmar anmäla sig till LKG Västs sommarläger som möjliggörs av lokala Odd Fellow. Vid riksträffen diskuterades även frågan om riksförening/riksförbund. Inga tydliga krav åt det hållet. Viktigast var det att ha fungerande regionala kontaktpersoner. Vi stödjer dock alla försök till etablerande av nya föreningar för närhet till dialog med LKG-teamen. Listan över kontaktpersoner ska i möjligaste mån hållas aktuell. Styrelsen vill delta i det europeiska samarbetet med andra patientorganisationer inom LKG-området. Styrelsen ska under året besluta om eventuell anslutning till Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO). Aktiviteter Styrelsen vill erbjuda ett behovsanpassat utbud av aktiviteter/medlemsmöten. Föräldrar/barngruppen fyller en viktig funktion och kommer att träffas några gånger. Nytt försök görs att få till stånd en ungdomsträff. Även en familjeaktivitet planeras. Vuxenträffar sker främst i aktuella vårdfrågor och i anslutning till årsmötet. Budget 2008 Intäkter Medlemsavgifter ,00 Övrigt 1 500,00 Riksträff 2008, utbetalt bidrag ,00 Summa ,00 Utgifter Porto 8 500,00 Adm (utskrifter, färg etc) 3 000,00 Bankavgifter 800,00 Aktiviteter / Möten ,00 Spalten 3 000,00 IT/Hemsida 2 000,00 Riksträff ,00 Int.samarbete 2 000,00 Övrigt 1 200,00 Summa ,00

5 Tidig sommarträff med LKG-föreningen Söndagen den 1 juni kl 12 träffas vi på Överjärva gård Vi börjar med lunch. Föreningen bjuder på lunchen och ponnyridning! Överjärva gård är ett trevligt utflyktsmål strax norr om Järva krog i Solna. Gårdens byggnader har restaurerats för en rad nya verksamheter. Syftet är att bevara kulturmiljön och att utveckla gården till ett miljöcenter. Hälsa på gårdens får, höns och hästar. Rid på en shetlandsponny! LKG-föreningen bjuder alla barn på en liten tur. Besök Statarmuseum I gårdens statarmuseum kan besökare lära mer om hur gårdens statare en gång i tiden levde på gården. På den tiden levererade Överjärva gård mjölk och trädgårdsprodukter till ett växande Stockholm och det var över hundra personer som bodde och verkade på gården. Hitta hit Överjärva Gård ligger i Solna vid Ulriksdalsfältet strax norr om Järva krog. Tag pendeltåg eller någon av bussarna 505/509/540 till Ulriksdals station. Promenera norrut genom golfbanan upp till gården. Vägen som leder över golfbanan heter Överjärva gårds väg. Med pendeltåget tar det tio minuter från Stockholms Centralstation, sedan tio minuters promenad på Överjärva gårds väg. Mer info: Anmälan Vi vill ha din anmälan senast den 27 maj. Anmälan till Ester antingen via telefon/fax eller mail till VÄLKOMMEN! 5

6 6 Årsmötesprotokoll 2008

7 Aktuellt från Malmö / Region syd Mitt namn är Ingela Högborg och jag arbetar till vardags som skolsköterska. Jag har varit aktiv medlem i LKG-föreningen sedan Det är samma år som vår son Theo föddes med en bred läpp-, käk- och gomspalt. Övriga familjemedlemmar är Henrik (pappa), Alexandra och Victoria (storsystrar till Theo). Jag har sedan några år tillbaka god kontakt med LKG-föreningen i Stockholm och har även varit med vid några möten. Eftersom jag bor i Malmö försöker jag hålla kontakt med LKG-ansvarig personal på barnkirurgiska enheten i Malmö för att få igång ett bättre samarbete mellan LKG-föreningen och vårdpersonalen. Tanken är att vi tillsammans ska försöka ordna föreläsningar rörande LKG. Det har tidigare funnits en lokal förening i syd men den är numera bara ett nätverk som årligen träffas tredje söndagen i maj på Skånes Djurpark. Dit är alla hjärtligt välkomna för att träffa andra som varit eller är i samma situation. Genom att vara Stockholmsföreningens förlängda arm hoppas jag kunna få igång lite mer aktiviteter för barn med LKG och deras föräldrar här nere i syd, t ex medlemsmöte eller kanske babycafé på olika orter runt om i Skåne. Vårträff i Skånes djurpark den 18 maj Hela familjen är välkommen (ta med vem ni vill: syskon, moroch farföräldrar, vänner och bekanta). Vi samlas utanför grindarna kl och det är väl bra om alla väntar nere vid getterna (efter toaletterna t vänster) till ca så att senkomna hinner ansluta och vi hittar varandra! Vi går sedan tillsammans eller enskilt runt i parken för att kl. 13 samlas vid grillplatsen längst in i parken (förbi den stora lek o klätterplatsen, intill brukar de ha ponnyridning) och äta det var och en tagit med sig. Vi har fått några nya namn på mail-listan. Vidarebefordra gärna denna inbjudan till de LKG kontakter ni själva har och be dem skicka sin adress till mig om de vill komma med på listan. Vi ser fram emot detta avslappnade sätt för stora och små att mötas och utbyta lite erfarenheter samtidigt som vi tittar på djur och natur. Soliga hälsningar Nils och Maria PS. Det gå också bra att kontakta Ingela, Båtutflykt Föreningens sensommar- och höstaktiviteter Ny riksträff på gång Utflykt till Vaxholm eller annat trivsamt ställe Styrelsen planerar en båtutflykt, preliminärt till Vaxholm den 6 september och i så fall med besök på Vaxholms fästning. Vi återkommer under sensommaren med mer detaljer. Båtarnas tidtabell är ännu inte klar! Vi räknar med att kunna bjuda på båtresan tur och retur. Det är väl ett bra pris?! Vi har fått bidrag till att kunna göra en ny riksträff! Vår lyckade riksträff kan följas upp! Föreningen i Stockholm planerar att denna gång särskilt vända sig till alla de som fungerar som regionala kontaktpersoner och representanter från övriga föreningar. Men vi kommer också att ge plats till andra medlemmar. Vi räknar med att genomföra riksträffen under första halvan av oktober. Är du intresserad ska du reservera den oktober, reservdatum 4-5 oktober. Plats är ännu inte bestämd, men vi prioriterar goda kommunikationer. Ytterligare information kommer under sensommaren. Upplysningar: Anna Gustafsson, tel Upplysningar: Berrndt Cahn, tel

8 Lite om föreningen LKG-föreningen i Stockholm är en intresseorganisation för personer med läpp-, käk- och gomspalt, föräldrar till barn med LKG, andra anhöriga och övriga som är intresserade till exempel sjukvårdspersonal. LKG-föreningen i Stockholm bildades 1979, och har alltså funnits i snart 30 år. På den tiden togs nyfödda barn med LKG ifrån sina föräldrar och lades in på Röda Korsets barnsjukhus i Stockholm. Där vårdades de i månader, och fråntogs alltså den så viktiga första kontakten med föräldrar och övrig familj. LKG-föreningen i Stockholm bildades av föräldrar som vägrade utsätta sina barn för detta. Mötesplats LKG-föreningen är en mötesplats för föräldrar till barn med LKG, men det är också en plats för barnen att träffa andra barn med LKG, och för vuxna att träffa andra vuxna med LKG. För de lite större barnen är det ofta väldigt bra att få träffa vuxna som fötts med LKG, och se att de inte är annorlunda än andra vuxna. Meningen med föreningen Meningen med föreningen är alltså både att bevaka patienternas intressen i vårdfrågor, att informera om LKG och att vara en mötesplats för människor födda med LKG i alla åldrar samt anhöriga. Spalten Tillsammans med andra LKG-föreningar i Sverige ger vi ut tidningen Spalten. Vår ekonomi Allt föreningsarbete kostar pengar. Även till andra aktiviteter behöver föreningen pengar. Vi behöver med andra ord allt ekonomiskt stöd vi kan få! Känner du någon som vill stödja oss ekonomiskt kan du hänvisa till vårt postgirokonto , LKG-föreningen i Stockholm. Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt skön sommar! 8

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Medlemsbladet Augusti-Oktober 2013

Medlemsbladet Augusti-Oktober 2013 NYTT Medlemsblad! Nu finns Infor mation och Aktiviteter i samma tidning... Medlemsbladet Augusti-Oktober 2013 Ett liv som räddas ska också levas! Tfn: 08-447 45 31 Mail: Hemsida: www.sthlm.hjarnkraft.nu

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema.

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema. NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS Möt Per Johan Ingberg bloggar och föreningar Tema Men jag då - om att vara anhörig Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? MAJ VividaNytt nr 3 2012 Sid 1

Läs mer

Iktyostidningen. Hälsningar från Ågrenska! Iktyos i arbetslivet våra medlemmar berättar. Regionfunktionärskonferensen 2014

Iktyostidningen. Hälsningar från Ågrenska! Iktyos i arbetslivet våra medlemmar berättar. Regionfunktionärskonferensen 2014 Iktyostidningen nr 3 2014 Hälsningar från Ågrenska! Iktyos i arbetslivet våra medlemmar berättar Vi tipsar om produkterna för badet bildades i augusti 1988 Kära läsare Snart stundar julen igen och ett

Läs mer

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra?

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Metodbeskrivning, Personlig assistans PA, Område funktionshinder, Landskrona Stad 2011-2012 Christina Olsson, Socialpedagog PA

Läs mer

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 4 - november. Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 4 - november. Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september 1 T J O U R N A L E N År 2009 Nr 4 - november Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september Innehållet i detta nr av T-Journalen: Ordförandens synpunkter

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Gör plats. Stockholm Norr 2011/2012. i almanackan för höstens & vinterns aktiviteter! Missa inte!

Gör plats. Stockholm Norr 2011/2012. i almanackan för höstens & vinterns aktiviteter! Missa inte! Stockholm Norr 2011/2012 Gör plats i almanackan för höstens & vinterns aktiviteter! Missa inte! Adoptionernas dag 3 december Hur är det att bli mormor på Arlanda? I höst startar vi vår populära mor- och

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Välkommen till sommarkvällarna

Välkommen till sommarkvällarna NU följ med bland de senaste nyheterna och aktiviteterna från Furuboda kommer ut 4 gånger per år nr 2 2014 Ur innehållet: Vår + terminsslut = Skolresa för AKO! Assistentkursen praktik - jobb Årshögtid

Läs mer

SVEROK STOCKHOLMS DISTRIKSTIDNING

SVEROK STOCKHOLMS DISTRIKSTIDNING NR 2, 2006 08-NYTT SVEROK STOCKHOLMS DISTRIKSTIDNING Nytt år, nya bidragsregler Årsmöteshandlingar i Fenix Riksmötet, workshop, vändistrikt och mycket mer ORDFÖRANDEN HAR ORDET All good things must end!

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

Ekonomikoll. Attentions studiecirkel om kognition och ekonomi

Ekonomikoll. Attentions studiecirkel om kognition och ekonomi Ekonomikoll Attentions studiecirkel om kognition och ekonomi Välkommen till studiecirkeln Ekonomikoll! Det kan vara krävande att sköta sin ekonomi om man har en kognitiv funktionsnedsättning. Man ska komma

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 September 2013 Nr 4 Lickan Qviberg med barnen Freija och Loke - Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Förenade Reikiförbundet i Sverige

Förenade Reikiförbundet i Sverige Förenade Reikiförbundet i Sverige Medlemstidning Nr 2 juni 2010 Pris: 50 kr Årsmötet 2010 En förening i utveckling Tillbakablick Chiyoko Yamaguchis första Reiju Kristallnytt Stenspalt i tidningen Annons

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer