Prisbildning på elmarknader. EG2205 Föreläsning 3 4, vårterminen 2015 Mikael Amelin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prisbildning på elmarknader. EG2205 Föreläsning 3 4, vårterminen 2015 Mikael Amelin"

Transkript

1 Prisbildning på elmarknader EG2205 Föreläsning 3 4, vårterminen 2015 Mikael Amelin 1

2 Lärandemål Utföra överslagsberäkningar på elpriser, samt analysera vilka faktorer som har stor betydelse för prisbildningen på en elmarknad och vilken påverkan dessa faktorer har för t.ex. producenter och konsumenter. 2

3 Ideal prisbildning Vilket pris skulle vi ha på en ideal marknad? Antag att det finns en mängd av producenter, G, där varje producent måste bestämma hur mycket de ska producera, G g. Antag att det finns en mängd av konsumenter, C, där varje konsument måste bestämma hur mycket de ska konsumera, D c. Försumma eventuella transaktionskostnader. 3

4 Pristagande producent En pristagande producent har en sådan liten marknadsandel att marknadspriset,, inte påverkas av hur mycket producenten väljer att producera, G g. Producentens vinst är lika med PS g = G g C Gg (G g ), where PS = producentöverskott (eng. producer s surplus), C Gg (G g )=kostnad att producera G g. 4

5 Pristagande producent MC Gg (G g ) Vilken produktionsnivå ger maximal vinst? Betrakta marginalkostnadskurvan (d.v.s. de rörliga kostnaderna): G g MC Gg (G g ) = dc Gg G g dg g Välj G g så att MC Gg (G g ) =. 5

6 Pristagande konsument En pristagande producent har en sådan liten marknadsandel att marknadspriset,, inte påverkas av hur mycket konsumenten väljer att konsumera, D c. Konsumentens vinst är lika med CS c = B Dc (D c ) D c, där CS = konsumentöverskott (eng. consumer s surplus), B Dc (D c )=nyttan av att konsumera D c. 6

7 Pristagande konsument Vilken produktionsnivå ger maximal vinst? MB Dc (D c ) Betrakta marginalnyttokurvan (d.v.s. betalningsviljan): D c MB Dc (D c ) = db Dc D c dd c Välj D c så att MB Dc (D c ) =. 7

8 Samhällsnyttan Producenterna kommer att öka sin produktion tills dess att den marginella produktionskostnaden är lika med marknadspriset. Konsumenterna kommer att öka sin konsumtion tills dess att den marginella nyttan är lika med marknadspriset. Är detta beteende optimal ur samhällsekonomisk synvinkel? Undersök det totala överskottet (eng. total surplus). 8

9 Totalt överskott Definition: Det totala överskottet, TS, ges av TS = CS c + PS g = = C G B Dc D c C Gg G g. OBS! Det totala överskottet är inte något perfekt mått på samhällsnyttan, eftersom det baseras på antagandet att alla nyttor och kostnader kan ges ett värde i kronor och ören. C G 9

10 Totalt överskott Kombinera alla marginalnyttokurvor till en efterfrågekurva, MB. Kombinera alla marginalkostnadskurvor till en utbudskurva, MC. price CS PS MC MB Det totala överskottet maximeras om MB = MC =. quantity 10

11 Marknadspris På en ideal marknad (perfekt konkurrens, perfekt information, m.m.) finns det ett marknadspris som maximerar såväl det totala överskottet som alla producenters och konsumenters överskott. Marknadspriset sätts av skärningspunkten mellan utbudsrespektive efterfrågekurvorna, d.v.s. av marginella produktionskostnader och betalningsvilja. 11

12 Enkel prismodell Antag Perfekt konkurrens Perfekt information Inga kapacitetsbegränsningar Inga transmissionsbegränsningar Inga magasinsbegränsningar Prisokänslig last Det genomsnittliga elpriset kan uppskattas genom att studera utbudskurvan på årsbasis. 12

13 Exempel 3.1 Uppgift Last 75 TWh/yr. Kolkondens 30 TWh/år, SEK/MWh Vattenkraft 60 TWh/år, SEK/MWh 13

14 Exempel 3.1 Lösning SEK/MWh 200 D = 170 SEK/MWh TWh/år G tot 14

15 Övning 3.6 (läroboken) Uppgift 15

16 Övning 3.6 (läroboken) Lösning Total förbrukning i de nordiska länderna: (nettoexport) = 386. Antag att all vattenkraft, vindkraft, kärnkraft och industriellt mottryck utnyttjas Total produktion 335 TWh, vilket inte är tillräckligt. Antag ett elpris mellan 100 och 120 SEK/MWh: Utnyttjad del 42 = 51 Potential Behov 16

17 Övning 3.6 (läroboken) Lösning Antag ett elpris mellan 120 och 140 SEK/MWh: Kraftvärme = 51 Kolkondens 128,21 SEK/MWh. Tips: Kontrollera att det beräknade elpriset ligger i det antagna intervaollet! 17

18 Exempel 3.3 Uppgift Last: - 1 januari - 30 juni: 35 TWh - 1 julil - 31 december: 40 TWh Kolkondens 30 TWh/år, SEK/MWh Magasinsinnehåll: - 1 januari: 0 TWh (tomt) - 1 juli: 18 TWh (fullt) - 31 december: 0 TWh (tomt) Inflöde: - 1 januari - 30 juni: 50 TWh - 1 juli - 31 december: 10 TWh 18

19 Exempel 3.3 Lösning Första halvåret: - Vattenkraftpotential: 32 TWh. Utnyttjas helt > 60 SEK/MWh. - Kolkondenspotential: 15 TWh. 20% utnyttjas = 164 SEK/MWh. Andra halvåret: - Vattenkraftpotential: 28 TWh. Utnyttjas helt > 60 SEK/MWh. - Coal condensing potential: 15 TWh. 80% utnyttjas = 176 SEK/MWh. 19

20 Exempel 3.4 Uppgift Samma system som i exempel 3.1, men prognosen för inflödet de kommande 12 månaderna varierar enligt följande: TWh/år Q tid på året vecka 20

21 Exempel 3.4 Lösning Vecka 1: Samma situation som i exempel 3.1 = 170 SEK/MWh Vecka 26: - Vattenkraftpotential: 69 TWh. Utnyttjas helt > 60 SEK/MWh. - Kolkondenspotential: 30 TWh. 20% utnyttjas = 164 SEK/MWh. Vecka 52: - Vattenkraftpotential: 57 TWh. Utnyttjas helt > 60 SEK/MWh. - Kolkondenspotential: 30 TWh. 60% utnyttjas = 172 SEK/MWh. 21

22 Exempel 3.4 Lösning SEK/MWh tid på året vecka 22

23 Priser på Nord Pool Säsongsvariationer Genomsnittligt elpris [SEK/MWh] per månad på Nord Pool ElSpot, prisområde Stockholm

24 Priser på Nord Pool Dygnsvariationer Priser per timme [SEK/MWh] på Nord Pool ElSpot, prisområde Stockholm, 17/1 23/

25 Marknadsmakt Marknadsmakt uppstår då en aktör har en så stor marknadsandel att aktörens beslut påverkar marknadspriset aktören är en prissättare. En prissättare kan öka sin egen vinst jämfört med den ideala marknaden, men det sker på bekostnad av ett minskat totalt överskott. Det är olagligt att utöva marknadsmakt (men det är svårt att bevisa att en aktör verkligen utnyttjat sin dominerande ställning). 25

26 Prissättande producent På den ideala elmarknaden skulle producenten välja den produktionnivå G g, där företagets marginalkostnader skär efterfrågekurvan. Det kan emellertid vara lönsamt att minska produktionen till G g * om de uteblivna intäkterna (den röda ytan) är mindre än de ökade intäkterna (den gröna ytan). MC Gg (G g ) demand curve G g * G g G g 26

Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51

Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51 Avdelningen för elektriska energisystem EG2205 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårterminen 2015 Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51 Instruktioner Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet.

Läs mer

Kontrollskrivning 1 i EG2050 Systemplanering, 6 februari 2014, 9:00-10:00, Q31, Q33, Q34, Q36

Kontrollskrivning 1 i EG2050 Systemplanering, 6 februari 2014, 9:00-10:00, Q31, Q33, Q34, Q36 Kontrollskrivning 1 i EG2050 Systemplanering, 6 februari 2014, 9:00-10:00, Q31, Q33, Q34, Q36 Instruktioner Studenter måste anlända till kontrollskrivningen inom 45 minuter efter skrivningens start. Ingen

Läs mer

Den avreglerade nordiska elmarknaden

Den avreglerade nordiska elmarknaden 2011-01-06 NAn Den avreglerade nordiska elmarknaden Varför avreglering av elmarknaden? EG:s vitbok om den inre marknaden 1985 och Produktivitetsdelegationen i Sverige (SOU1991:82) kom fram till att fri

Läs mer

Fungerar konkurrensen på elmarknaden?

Fungerar konkurrensen på elmarknaden? Fungerar konkurrensen på elmarknaden? nr 8 2009 årgång 37 Ekonomisk forskning ger inget stöd för att nordiska elproducenter systematiskt utnyttjar sin storlek för att pressa upp elpriset, dvs utövar marknadsmakt.

Läs mer

Prisbildning på el på den nordiska marknaden

Prisbildning på el på den nordiska marknaden 1 Prisbildning på el på den nordiska marknaden Peter Fritz, Christian Dahlström, Sweco Priset på el bestäms genom en daglig auktion på spotmarknaden Elektricitet är en speciell råvara i det avseendet att

Läs mer

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden:

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Åtskillnad mellan handel och produktion av el Sammanfattning Arbetet inom EU har under de senaste åren fokuserat på att separera nätägande från elproduktion

Läs mer

Hur påverkar Nordpool det svenska elpriset?

Hur påverkar Nordpool det svenska elpriset? Uppsala Universitet Nationalekonomiska Institutionen HT 07 Examensarbete C Författare: Sebastian Johansson Handledare: Andreas Westermark Hur påverkar Nordpool det svenska elpriset? En empirisk studie

Läs mer

Är vindkraftkooperativens priser marknadsmässiga?

Är vindkraftkooperativens priser marknadsmässiga? Thomas P. Tangerås, docent Institutet för Näringslivsforskning (IFN) Grevgatan 34, 102 15 Stockholm thomas.tangeras@ifn.se www.ifn.se/thomast Stockholm, den 13 november 2009 Är vindkraftkooperativens priser

Läs mer

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden KAPITEL 2 Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden DET FINNS FLERA olika marknader i Sverige som har betydelse för hur energin används i samhället, samtidigt som de präglas av blandade ägarformer.

Läs mer

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser CERE Working Paper, 2012:14 Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser Runar Brännlund,* Amin Karimu* och Patrik Söderholm** *Umeå universitet CERE Umeå School

Läs mer

Prisbildning och konkurrens på spotmarknaden. Pär Holmberg Elmarknadens ekonomi Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Prisbildning och konkurrens på spotmarknaden. Pär Holmberg Elmarknadens ekonomi Institutet för Näringslivsforskning (IFN) Prisbildning och konkurrens på spotmarknaden Pär Holmberg Elmarknadens ekonomi Institutet för Näringslivsforskning (IFN) Innehåll Allmänt om budgivningen på spotmarknaden Konkurrensen på den nordiska spotmarknaden

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Konkurrens och prisbildning

Konkurrens och prisbildning 72 Pär Holmberg Pär Holmberg är docent i nationalekonomi och tekno logie doktor i elkraftteknik. Han är anställd på Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och arbetar inom forskningsprogrammet Elmarknadens

Läs mer

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Hur blåser vindarna Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH Vindkraft

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden.

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2002-05-17 1(53) Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2(53) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Slutsatser...5 3. Grundläggande begrepp...9 4. Problemidentifiering...9 4.1.

Läs mer

Ökad efterfrågeflexibilitet nödvändig för en fullständigt avreglerad elproduktionsmarknad

Ökad efterfrågeflexibilitet nödvändig för en fullständigt avreglerad elproduktionsmarknad Ökad efterfrågeflexibilitet nödvändig för en fullständigt avreglerad elproduktionsmarknad nr 1 2010 årgång 38 Den svenska elmarknaden omreglerades 1996. Produktion av och handel med el konkurrensutsattes

Läs mer

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Prioriterade frågor 2013-2014 Medlemsdiskussion på årsmötet den 25april 2013 och beslutade på styrelsemötet den 11 juni 2013 11 juni 2013 Innehåll Förord.......3

Läs mer

INDUSTRINS ENERGIANVÄNDNING, VINDKRAFT, KÄRNKRAFTAVVECKLING OCH ELPRISERNA

INDUSTRINS ENERGIANVÄNDNING, VINDKRAFT, KÄRNKRAFTAVVECKLING OCH ELPRISERNA U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Anders Vikström Tfn: 08-786 59 21 PM 2012-02-27 Dnr 2012:689 INDUSTRINS ENERGIANVÄNDNING, VINDKRAFT, KÄRNKRAFTAVVECKLING OCH ELPRISERNA Hur mycket el och annan energi

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

D-UPPSATS. Den avreglerade elmarknaden

D-UPPSATS. Den avreglerade elmarknaden D-UPPSATS 2005:17 Den avreglerade elmarknaden En studie om propositionens måluppfyllelse, sett ur ett konsumentperspektiv Jessica Ahlström Luleå tekniska universitet D-uppsats Nationalekonomi Institutionen

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 8. 2011

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 8. 2011 FÖRDJUPNINGS-PM Nr 8. 2011 Hur påverkas svensk ekonomi av ett väsentligt högre elpris? En snabbanalys utifrån skattade elasticiteter och en allmänjämviktssimulering Av Thomas Broberg, Tomas Forsfält, Eva

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Analysera effekten av olika förändringar i regelverk, rollfördelning och marknadsmodeller som kan bidra till att utnyttja möjligheterna till efterfrågefl exibilitet bättre

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer

TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA

TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA PRISER I SAMBAND MED EFFEKTTOPPAR? EME Analys HB Holländargatan 23 SE-111 60 STOCKHOLM SVERIGE +468-791 22 40 +468-791 86 50 Fax: +468-14 91 61 E-post: info@emeanalys.se

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

En effektiv miljöpolitik

En effektiv miljöpolitik En effektiv miljöpolitik Hur stor miljöpåverkan skall vi tillåta? Hur når vi vårt mål Här kommer vi att fokusera på den första frågan, för att sedan utifrån svaret på denna försöka besvara den andra frågan.

Läs mer