Excel Formler... 4 Parenteser i formler... 4 Funktioner... 4 Format... 5 Procenträkning... 6 Procentuell andel... 6 Procentuell förändring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Excel 2007... 3 Formler... 4 Parenteser i formler... 4 Funktioner... 4 Format... 5 Procenträkning... 6 Procentuell andel... 6 Procentuell förändring"

Transkript

1 Jan Johansson

2 Excel Formler... 4 Parenteser i formler... 4 Funktioner... 4 Format... 5 Procenträkning... 6 Procentuell andel... 6 Procentuell förändring (ökning/minskning)... 7 Påläggsprocent och marginalprocent... 7 Övningar i Excel... 9 Övning 1 - Grunderna... 9 Övning 2 Enkla formler... 9 Övning 3 - Formler Övning 4 Formler Övning 5 Formler och funktioner Övning 5b Skapa serier Variant 1 Kopiera och klistra in (Ctrl + C och Ctrl + V) Variant 2 Använda Fyll-handtaget Övning med serier Övning 6 Procenträkning Övning 6a Formler och format Övning 7b Formler och absolut referens Övning 8 Absolut referens Ränta på ränta Övning 9 - Format Övning 10 - Format Övning 11 Formler och anpassat talformat Övning 12 Skapa eget talformat Övning 13 Flera kalkylark i samma fil Funktioner Exempel: Tid och datum-funktioner Exempel: Övning 14 Tid- och datumfunktioner Skapa följande kalkyl: Övning 15 OM-funktionen Övning 16 OM-funktionen Summa Övning 17 Villkorsstyrt format och statistikfunktioner Villkorsstyrd formatering Övning 18 - Diagram Excel databas Filter Övning 19 Skapa databas Övning 20 Filter, anpassat filter Pivottabeller Övning 21 Pivottabell... 39

3 Excel Namnlist visar namnet på programmet och aktuell fil (arbetsbok) 2. Menyflikar innehåller knappar med kommandon 3. Namnruta visar vilken cell som är markerad, visar också namn om cellen namngivits 4. Formelfält visar cellens innehåll; tal, text eller formel/funktion 5. Kolumnrubriker rubriker på kolumner A, B, C etc. Excel 2007 upp till kolumner 6. Radrubriker rubriker för raderna, 1, 2, 3 etc. I Excel 2007 upp till rader 7. Celler varje ruta kallas cell. Cellerna har alltid en referens; B3, G12, etc. En cell kan innehålla tecken 8. Bladflikar delar in arbetsboken i blad. Varje arbetsbok kan innehålla upp till blad. Bladen kan ges olika färg 9. Statusfält visar olika information bl.a. beroende på vad som är mar- kerat 10. Rullningslister bläddra uppåt/neråt, vänster/höger 11. Åtgärdsknappar minimera, maximera/återställ, stäng 12. Snabbåtkomst anpassningsbart verktygsfält med snabbval Jan Johansson (39)

4 Formler Formler i Excel inleds alltid med ett likamed-tecken (=). I formler används +, -, *, eller / i olika kombinationer beroende på vad du vill beräkna. I normalfallet anges referenser i en formel, inte värden, så vida det inte är konstanter som aldrig ändras, t.ex. Pi (3,1416) eller andra fasta värden. En referens i Excel består av kolumnbeteckningen, en bokstav, och radnummer, en siffra. Ex. G23 Exempel på formler i Excel: =G23 * A3 =A12 + B32 + C24 D10 =A10 + B10 * C10 =(A10 + B10) * C10 Parenteser i formler Formeln =A10 + B10 * C10 och formeln =(A10 + B10) * C10 ger olika resultat. Varför? Vid beräkning av en formel i Excel eller med hjälp av en miniräknare räknas multiplikation och division alltid först och därefter addition och subtraktion. I det första fallet beräknas först B10 * C10 och därefter läggs A10 till, i det andra fallet där parenteser omger, (A10 + B10) beräknas innehållet i parenteserna först och därefter multipliceras detta med C10. Funktioner Formler som används ofta, t.ex. olika statistiska och finansiella beräkningar, finns sparade som en Funktion. Funktioner är alltså ett annat, enklare sätt att skriva en formel. En vanlig beräkning som gör är att summera en eller flera celler, t.ex. =A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7 kan förenklas genom att använda funktionen SUMMA Ex. =SUMMA(A2:A7) Funktioner kan infogas via fliken Start eller fliken Formler. Tänk på att summa-funktionen bara skall användas i stället för +, alltså bara när du skall lägga ihop innehållet i ett antal celler, aldrig annars! Jan Johansson (39)

5 Format Resultat av en beräkning, en formel eller en funktion, samt värden i cellerna kan formateras på olika sätt för att underlätta vid läsningen av en kalkyl. Du väljer olika format på fliken Start och området Format Excel på format är Valuta, Procent, Redovisning etc. Formaten är ENDAST ett sätt att visa talen på olika sätt Om du skall skapa en formel för att räkna med procent så är det INTE formatet procent som avses, du kan givetvis formatera resultat med procentformat om värdet skall visas i detta format Jan Johansson (39)

6 Procenträkning Det är viktigt att kunna göra olika typer av procentuella beräkningar och nedan följer en beskrivning av olika begrepp och beräkningsmetoder samt några övningar i Excel. Procentuell andel A B C D 1 Procentuell andel 2 Försäljning Decimalformat Procentformat 3 Sovrumsmöbler kr 0, ,1% 4 Matsalsmöbler kr 0, ,1% 5 Vardagsrumsmöbler kr 0, ,1% 6 Hallmöbler kr 0, ,4% 7 Utemöbler - kr 0 0,0% 8 Kontorsmöbler kr 0, ,3% 9 Övrigt kr 0, ,8% 10 Övriga intäkter kr 0, ,2% Summa försäljning kr 1 100,0% I denna beräkning vill räkna ut hur mycket de olika möblernas försäljning är av summan försäljning. I cell C3 skriver jag formeln: =B3/B12, dessutom lägger jag till dollartecken, $, före B och 12 i B12, formeln ser då ut så här: =B3/$B$12. Detta för att sedan kunna kopiera formeln hela vägen ner till C12 med hjälp av det så kallade Fyllhandtaget, ett litet svart plustecken som visas när du har markören övre nedre högra delen i cellen.. Genom att lägga in dollartecken låser jag referensen till cellen B12. Formler med ett dollartecken i en eller flera av referenser brukar kallas absolut adressering, utan dollartecken kallas de relativ adressering. I kolumn C har jag ännu inte formaterat innehållet med procentformatet, utan det visas i decimal form. I kolumn D har jag valt procentformat med en decimals noggrannhet. I kolumn B har jag formatet redovisning, talen visas med tusentalsuppdelning och kr. Nollvärden visas som: - kr Jan Johansson (39)

7 Procentuell förändring (ökning/minskning) A B C D E 1 Ökning/Minskning 2 Försäljning Utfall 2004 Utfall 2005 Kr Procent 3 Sovrumsmöbler kr kr kr 27% 4 Matsalsmöbler kr kr kr 74% 5 Vardagsrumsmöbler kr kr kr 42% 6 Hallmöbler kr kr kr -58% 7 Utemöbler - kr kr kr #Division/0! 8 Kontorsmöbler kr kr kr 18% 9 Övrigt kr kr kr -28% 10 Övriga intäkter kr kr kr 280% Summa försäljning kr kr kr 56% I denna kalkyl vill jag veta hur mycket försäljningen har ökat eller minskat jämfört med förgående år. Ökningen/minskningen skall visas både som kronor och i procent. Fråga 1 Vilka formler skall jag lägga in och varför visas texten #Division/0! och hur kan jag undvika detta? Påläggsprocent och marginalprocent A B 1 Försäljningspris kr 2 Ingående varukostnad 700 kr 3 Pålägg/marginal/bruttovinst 400 kr Påläggsprocent 57,1% 7 Marginalprocent 36,4% Fråga 2 Hur ser formeln ut i B3 och B6 samt i B7? Svar på frågorna finns på sidan 6 i detta häfte. Jan Johansson (39)

8 Svar på Fråga 1 I cellen D3 lägger jag in en enkel subtraktion: =C3 B3 I cellen E3 lägger jag in formeln =D3/B3 och ställer in procentformat och kopiera formleran i båda cellerna (D3 respektive E3) nedåt. Behöver jag lägga in ett dollartecken här? I så fall varför skall jag göra detta eller varför skall jag inte göra detta? Felmeddelandet #Division/0! Visas eftersom jag försöker dividera med ett nollvärde, cell B7. Felet kan undvikas genom att använda funktionen OM, som är en test-funktion. Med denna OM-funktion kan jag först undersöka om cellens värde är större än 0 och i så fall göra beräkningen. Är värdet noll görs ingen beräkning, endast en tom cell visas. Den modifierade formeln skulle då se ut på detta sätt: =OM(B31>0;D31/B31;"") Svar på Fråga 2 Pålägg/marginal/bruttovinst I cell B3 ligger följande formel: =B1 B2 Påläggsprocent I cell B6 ligger formeln =B3/B2 Marginalprocent I cell B7 ligger formeln =B3/B1 Jan Johansson (39)

9 Övningar i Excel Övning 1 - Grunderna 1. Öppna en ny tom arbetsbok 2. Skriv in uppgifterna i cellerna enligt nedanstående exempel. 3. Lägg in formlerna i cellerna B6 till E6, kom ihåg att alla formler skall börja med ett lika-med-tecken (=). Innehållet i cellerna B2 till B5 skall summeras, gör likadant med C, D och E kolumnerna. Tänk på att du kan kopiera och klistra in formlerna, du kan även använda dig av fyll. 4. Spara din kalkyl med namnet Kalkyl1 A B C D E Summa: [FORMEL] [FORMEL] [FORMEL] [FORMEL] 7 Övning 2 Enkla formler 1. Öppna en ny arbetsbok 2. Skriv in uppgifterna i cellerna enligt nedanstående exempel. 3. Lägg in formlerna i cellerna D2 till D5, kom ihåg att alla formler skall börja med ett lika-med-tecken (=). Tänk på att du kan kopiera och klistra in formlerna, du kan även använda dig av fyll. 4. I cell D6 skall du lägga in en formel för att räkna ut totalsumman av cellerna D2 till D5 5. Spara din kalkyl med namnet Kalkyl2 A B C D E 1 Antal Pris Totalt 2 1 5,50 [FORMEL] 3 4 7,50 [FORMEL] ,00 [FORMEL] ,50 [FORMEL] 6 Total summa: [FORMEL] Jan Johansson (39)

10 Övning 3 - Formler 1. Öppna en ny arbetsbok 2. Skriv in uppgifterna i cellerna enligt nedanstående exempel. 3. Lägg in formlerna i cellerna C5 till C9 samt E5 till E9, kom ihåg att alla formler skall börja med ett lika-med-tecken (=). Tänk på att du kan kopiera och klistra in formlerna, du kan även använda dig av fyll. 4. Ändra formatet i cellerna med tal till att visa kronor utan decimaler 5. Spara med namnet Kalkyl3 A B C D E Om man köper Per vecka Per år Kostnad Kostnad/år 4 5 Glasspinne 3 [FORMEL] 12 kr [FORMEL] 6 Chipspåse 2 [FORMEL] 15 kr [FORMEL] 7 Chokladkaka 3 [FORMEL] 15 kr [FORMEL] 8 Kanelbulle 10 [FORMEL] 6 kr [FORMEL] 9 Läsk/öl 5 [FORMEL] 5 kr [FORMEL] Summa: [FORMEL] [FORMEL] [FORMEL] Övning 4 Formler 1. Skapa nedanstående kalkyl. Observera att alla personerna ska betala lika mycket oavsett vilken maträtt man väljer. Skaldjursfest på Björkö Uppgift: Vad blir kostnaden per person? A B C D 1 Meny Antal personer Pris/st Kostnad 2 Kräftor kr (Formel) 3 Krabba kr (Formel) 4 Räkor kr (Formel) 5 Totalt antal perso- (Summera) ner 6 Total matkostnad (Summera) 7 Övrigt: 8 Lokalhyra kr 9 Orkester kr 10 Total övrig kostnad (Summera) 11 Total kostnad (Formel) 12 Pris per person (Formel) Jan Johansson (39)

11 Övning 5 Formler och funktioner 1. Skapa nedanstående kalkyl 2. Starttiderna lägger du in så här: Skriv 15:00:00 i C5 och 15:01:00 i cell C6 Markera cell C5 och C6 I nedre högra hörnet i cell C6 finns en liten svart fyrkant, ta tag i den och dra ner till rad Tid i mål måste du skriva 4. Lägg in formel som beräknar Använd tid i cell E5 till E16 5. I cellerna G14:H16 lägger du in texterna samt funktioner för att räkna ut sämsta tid etc. 6. I cell A5 till A16 skall det ligga en funktion som skriver texten Vinnare! för den deltagare som hade lägsta tiden. Tips! Du skall använda funktionen OM A B C D E F G H 1 Joggingrundan RUSET Deltagare Starttid Tid i mål Använd tid 5 Göran 15:00:00 16:02:45 01:02:45 6 Mats 15:01:00 15:58:10 00:57:10 7 Britt 15:02:00 15:55:40 00:53:40 8 Kajsa 15:03:00 16:05:20 01:02:20 9 Eva 15:04:00 16:00:50 00:56:50 10 Sune 15:05:00 15:59:10 00:54:10 11 Kristina 15:06:00 16:02:40 00:56:40 12 Vinnare! Christel 15:07:00 15:57:10 00:50:10 13 Karl 15:08:00 16:10:20 01:02:20 14 Håkan 15:09:00 16:02:30 00:53:30 Bästa tid: 00:50:10 15 Ann 15:10:00 16:01:20 00:51:20 Sämsta tid 01:02:45 16 Sören 15:11:00 16:10:30 00:59:30 Medeltid 00:56:42 17 Jan Johansson (39)

12 Övning 5b Skapa serier I Excel kan du enkelt skapa en serie med tal, datum eller olika kombinationer av detta. En serie kan också bestå av en beräkning, formel eller funktion som kopieras till flera celler. Du kan i Excel använda två olika sätt för att kopiera, tal, formler eller text. Beroende på vad cellen innehåller och vilken teknik du använder får du olika resultat. Variant 1 Kopiera och klistra in (Ctrl + C och Ctrl + V) Ett tal Original Kopia Två markerade tal i angränsande celler Original Kopia En text Original Kopia Ett datum Original Kopia En kombination av text och tal Original Kopia Som du ser, så blir alltid kopian identisk med originalet när du kopierar och klistrar in oavsett om det är en text, tal eller ett datum. Jan Johansson (39)

13 Variant 2 Använda Fyll-handtaget Fyllhandtaget Med hjälp av det s.k. Fyllhandtaget kan du också kopiera, men resultat blir lite annorlunda beroende på vad cellen innehåller. Ett tal Original Kopia Två markerade tal i angränsande celler Original Kopia En text Original Kopia Ett datum Original Kopia En kombination av text och tal Original Kopia Excel skapar en serie när du använder Fyllhandtaget och beroende på vad cellerna innehåller får du olika resultat. När det bara är ett tal eller en text blir det en kopia, om det är ett datum, flera markerade tal eller en kombination av text och tal, skapas en serie. Jan Johansson (39)

14 Övning med serier Skapa följande serier: När du kopierar eller använder Fyll-handtaget så visas en s.k. Smart etikett intill cellerna. Genom att klicka på etiketten visas en lista med olika alternativ, beroende på vad du gjort. Använder du Fyllhandtaget visas nedanstående list med olika val. Ibland visas en smart etikett med ett utropstecken: Du får denna etikett för att varna för att något kan vara fel i formeln, men det behöver inte alltid betyda att det är fel, men kontrollera alltid formeln. Jan Johansson (39)

15 Övning 6 Procenträkning Övning 6a 1. Skriv in den översta kalkylen enligt förlagan på nästa sida. Gör så här för att få ett procenttal i cell C8: 2. Skriv först in formeln enligt förlagan och tryck på Enter. Markera sedan cellen och klicka på knappen Procentformat på verktygsfältet Formatering. 3. Familjens disponibla årsinkomst på kr motsvarar i 1998 års penningvärde ca kr. Övning 6b 1. Gör en liknande tabell över dina årliga utgifter. (Enligt konsumentverket gör en genomsnittskonsument av med kr på mat och ca kr på kläder och skor.) Övning 6a Formler och format 1 A B C En familjs utgifter år Familjen består av föräldrar och tre barn, 3 13, 12 och 10 år gamla. Fadern är murare 4 och modern är hemmafru. 5 Deras disponibla årsinkomst är kr 6 7 Utgiftspost Utgift Procent av totala utgifterna 8 Livsmedel 764 kr =B8/$B$13 9 Hyra 143 kr (Fyll nedåt) 10 Kläder och skor 111 kr (fyll nedåt) 11 Sjukvård 15 kr (Fyll nedåt) 12 Övriga utgifter 113 kr (Fyll nedåt) 13 Summa utgifter (Formel) I Cell C8 skall du skriva =B8/$B$13 och sedan kopiera formeln till cellerna C9 t.o.m. C12. Dollartecknet får du enklast in genom att när du skrivet =B8/B13, trycker du på funktionstangenten F4 Jan Johansson (39)

16 Övning 7 Absolut cellreferens Det finns två typer av cellreferenser i Excel, relativa och absoluta. En relativ cellreferens skrivs: B2 medan en absolut skrivs. $B$2. Skillnaden mellan en absolut och en relativ cellreferens märks då du kopierar formler genom att använda Fyll. Om du inte vill att en cellreferens ska ändras när du använder Fyll måste du använda dig av en absolut referens. Absolut cellreferens $, används egentligen bara för att det skall vara enklare att lägga in en beräkning där du refererar till en viss cell hela tiden i en beräkning. I övning 6a använd dollartecknet för att låsa beräkningen till cell B13, men du kan givetvis lägga in rätt formel manuellt i varje cell; =B8/B13, B9/B13, B10/B13 etc., men om du har många rader där du skall lägga in formeln tar det mycket längre tid att göra så och du riskerar också att i någon rad lägga in fel referens. Kalkylen på förlagan räknar om ett recept till det antal personer som står angivet i cell B2. I cell C6 multipliceras åtgången av köttbullar för en portion (0,1 kg) med antal personer (I detta fall 10). På samma sätt utförs beräkningarna för de övriga ingredienserna. Om du skriver in formeln: =B6*B2 i cell C6 och sedan fyller nedåt ändras cellreferensen B2 relativt till B3, B4, B5 och B6 i cellerna C7, C7, C8 och C10. Men om du istället skriver: =B6*$B$2 i cellen C6 så är $B$2 en absolut cellreferens och ändras därför inte utan förblir i det här fallet 10 medan B6 är relativ och ändras beroende på ingrediens. Du kan skriva den absoluta cellreferensen på vanligt sätt. $-tecknet får du genom att trycka på Alt Gr- tangenten och siffran 4 samtidigt. Men du kan också göra så här: 1. Skriv in den första kolumnen enligt nedanstående exempel. 2. Markera cell C6 och skriv: =B6*B2 3. Markera B2 i cellen eller i Formelfältet och tryck på funktionstangenten F4 (på övre raden på tangentbordet): 4. Skriv in resten av kalkylen. 5. Uppgift: Hur mycket nötkött går det åt till 6 personer? 6. Spara kalkylen i din egen mapp och stäng kalkylen. A B C D 1 Mor Annas köttbullar 2 Antal personer: Antal portioner 5 Ingredienser 1 =B2 Enhet 6 Nötkött 0,1 =B6*$B$2 Kg 7 Skorpmjöl 15 (fyll nedåt) g 8 Potatis 15 (fyll nedåt) g 9 Lök 10 (fyll nedåt) g 10 Smör 5 (fyll nedåt) g Jan Johansson (39)

17 Övning 7b Formler och absolut referens A B C D E 1 Pengar på banken 2 3 Startkapital: kr 4 Räntesats: 4 % 5 Skattesats: 30% 6 7 År Kapital vid Ränta Skatt Ränta 8 årets början före skatt efter skatt 9 1 =C3 =$C$4*B9 =$C$5*C9 =C9- D =B9+E9 (Fyll nedåt) (Fyll nedåt) (Fyll nedåt) 11 (Skapa serie) (Fyll nedåt) (Fyll nedåt) (Fyll nedåt) (Fyll nedåt) 12 osv. Övning 8 Absolut referens Ränta på ränta 1. Öppna en ny arbetsbok. 2. Lägg in nedanstående kalkyl, använd fyll för att kopiera formeln nedåt. 3. När du har gjort klart kalkylen, ändra kapitalet till och räntan till 4,5% 4. Spara din kalkyl A 1 Ränta på ränta 2 3 Insättning Räntesats 8% 5 År 6 0 =B3 7 1 =B6+B6*$B$4 8 2 Kopiera eller fyll nedåt B Jan Johansson (39)

18 Övning 9 - Format 1. Skapa en kalkyl enligt nedanstående exempel (Du skall inte skriva kr utan välj formatet Redovisning) 2. Lägg in summeringar på lämpliga ställen 3. Spara och skriv ut Utgifter första halvåret Januari Februari Mars April Maj Juni Kontorsmtrl kr kr kr kr kr kr Råvara kr kr kr kr kr kr Maskiner kr kr Personal kr kr kr Marknadsföring kr kr kr kr kr kr Administration kr kr kr kr kr kr Räntor kr kr Amortering kr kr Summa kr kr kr kr kr kr Totalsumma kr Övning 10 - Format A B C 1 Bilkalkyl, kostnad per månad 2 3 Bilmodell Volvo S70 GLT 4 Årsmodell Inköpspris Värdeminskning Försäkring Rep./Däck/Service Underhåll/Tillbehör Antal körda mil Bensinåtgång 0,94 12 Bensinpris 10,45 13 Bensinkostnad (Formel) Kostnad/månad: (formel) Jan Johansson (39)

19 Övning 11 Formler och anpassat talformat 1. Du ska nu jämföra innehållet i olika förpackningar tomatketchup och räkna ut ett jämförpris. 2. Öppna en ny arbetsbok, skriv och formatera informationen som i bilden nedan. 3. I cellerna D4:D11 skriver du en formel för att räkna ut jämförpriset. A B C D 1 Jämförpris tomatketchup 2 3 Vikt Pris Jämförpris 4 Del Monte 0,750 kg 16,30 kr (Formel) 5 Felix 0,340 kg 11,90 kr (Formel) 6 Felix 0,500 kg 16,80 kr (Formel) 7 Felix 0,900 kg 21,30 kr (Formel) 8 Heinz 0,300 kg 10,80 kr (Formel) 9 Heinz 0,500 kg 17,30 kr (Formel) 10 Heinz 1,000 kg 24,30 kr (Formel) 11 Mill s 1,000 kg 21,90 kr (Formel) 12 Om du skriver 0,750 kg i cell B4 så kommer du att få ett felmeddelande när du skriver formeln i D4. I Excel finns från början några olika format inbyggda, t.ex. procent, kr men inte formatet kg. Du måste skapa det formatet själv. På nästa sida finns en beskrivning på detta. Jan Johansson (39)

20 Övning 12 Skapa eget talformat Talformatet anger hur det numeriska innehållet i en cell ska presenteras, t ex valutor, telefonnummer, internationella symboler mm. Aven om Excel till- handahåller de mest frekventa talformaten så finns det säkert tillfällen när du har behov av ett format som Excel saknar. I Excel kan du lätt skapa egna tal- format. När du har skapat ett eget talformat så sparas det och är tillgängligt för alla kalkylblad varje gång du öppnar arbetsboken. Tabellen på nästa sida visar exempel på Anpassade talformat i Excel. Vi visar hur fyra olika tal kommer att presenteras om du använder dig av olika talformat. Om ett nummertecken (#) visas i en viss position så innebär det att en inledande nolla undertrycks. Siffran noll betyder att en siffra visas på den platsen. Fördefinierade Talformat i Kategorin Anpassat Du skriver: 4230,79 4,79-4,79 0, , ,79 4,79-4,79 0,08 # ## # ##0, ,79 4,79-4,79 0,08 Exempel Skapa Valutaformatet FRF (Franska Franc) 4. Klicka på dialogruteknappen i området Tal 5. Välj i dialogrutan fliken Tal 6. Välj Kategorin Anpassat 7. I rutan Typ: väljer du ett fördefinierat talformat. Markera formatet # ##0 (Formatet är med tusentalsavgränsare och alla nollor döljs utom den sista.). 8. I den övre rutan klickar du efter 0 och skriver: " <Mellanslag> FRF" Den färdiga koden ser ut så här: # ##0" FRF". Klicka på OK. Nu är formatet sparat i kategorin Anpassat i den aktiva arbetsboken. Tecknen # ## används för att kunna skap ett talformat som är tusentalsuppdelat, t.ex Du kunde också ha valt typen 0 eller 0,00 och skrivit 0 FRF, men då hade talet visats som OBS Det sparas bara i den aktiva arbetsboken! Jan Johansson (39)

21 Övning 13 Flera kalkylark i samma fil Körjournal Datum Till ort Km (t.o.r) 1 Stockholm Uppsala Borås Malmö Uppsala Vårgårda Umeå Sundsvall Umeå Borås Skapa en kalkyl enligt ovanstående kalkylark 2. Namnge kalkylarket (bladfliken) Januari och lägg till två kalkylark till (flikar) med namnen Februari och Mars. 3. Kopiera Januariflikens innehåll till Februari och Mars 4. Lägg till ett nytt kalkylark (bladflik) 5. Ändra detta arks namn till Kvartal Kalkylarket Kvartal 1 skall innehålla en summering av Januari, Februari och Mars 7. Lägg till kilometerersättning för körda km och beräkna total kilometerersättning för kvartal när ersättning är 1.30 per km i några celler. 8. Lägg också till kostnader för bensin (8 kr/lit) samt service etc. 2 kr per mil 9. Om du vill kan du dessutom lägga till skatt och försäkringskostnader enligt eget tycke. Jan Johansson (39)

22 Funktioner I Excel finns det flera hundra olika funktioner, de flesta finns det ingen anledning att lära sig. Då du eventuellt behöver någon av dessa kan du använda Excels hjälpfunktion för att lära dig hur de fungerar. De funktioner som man oftast använder är olika statistik-funktioner, t.ex. MAX(), MIN() och MEDEL(). Om du arbetar med ekonomi kan du också behöva använda olika finans-funktioner, t.ex. AMORTERING(), BETALNING(), RÄNTA() Den vanligaste funktionen är dock SUMMA(). Summa-funktionen adderar flera celler med varandra, =SUMMA(A2:A6), du hade också kunnat skriva detta som =A2+A3+A4+A5+A6, men det är enklare att använda Summa-funktionen. Du lägger lättast in summa-funktionen genom att tryck på Autosumma-knappen. Funktioner för att beräkna tid och datum används också relativt ofta, exempel på dessa är funktionen NU() som visar dagens datum och tid OM- funktionen I Excel finns också ett antal test-funktioner eller logiska funktioner som används för att undersöka vad en cell innehåller och sedan utför beräkningar eller visa texter beroende på resultatet av den utförda testen. Exempel: Antag att cellen B5 innehåller ett tal och beroende på vilket värde detta tal har så skall det visas två olika texter; Bra! eller Dåligt! Funktionen OM ser ut så här: =OM(en test görs; testen var sann; testen var falsk) =OM(Värdet i cellen B5 är större än 100; visa texten Bra! ; annars visa texten Dåligt ) =OM(B5>100; Bra! ; Dåligt! ) Formel =OM(B5>=100; Bra ; Dåligt ) =OM(B4>C4;B4;C4 ) Förklaring Är innehållet i cellen B5 större än eller lika med 100 så skrivs BRA ut annars skrivs Dåligt ut. Om B4 är större än C4 så välj B4 annars välj C4 Jan Johansson (39)

23 Tid och datum-funktioner Funktionen NU() används för att visa dagens datum och tid. Genom att formatera cellen på olika sätt kan du få funktionen att visa veckodagen, dagens nr, månadens namn eller nummer eller årtal. Välj menyn Format Celler och fliken Tal. Det finns två färdiga Datum- och Tidformat, men du kan också skapa egna varianter med hjälp av Anpassat ( se texten om talformat på sidan 7) I Excel kan du också räkna med datum och tid Skriv starttiden i en cell och sluttiden Subtrahera den ena cellen från den andra Exempel: =B3- B2 Jan Johansson (39)

24 Övning 14 Tid- och datumfunktioner Skapa följande kalkyl: A B C D 1 2 I dag är det: tisdag november Klockan är nu: 10: Det är 45 dagar kvar till julafton Fyll först i de olika texterna men inte det som är skrivet med fet stil, i dessa celler skall det ligga olika funktioner som kommer att räkna ut dagens datum etc. 2. Vilka funktioner skall du lägga in för att få kalkylbladet att visa som i exemplet ovan? Jan Johansson (39)

25 Övning 15 OM-funktionen 1. Skapa en kalkyl enligt nedan där du skall i cellerna under Svar skall skriva vad t ex 1 x 5, 2 x 5 osv blir och om du svarar rätt skall du få ett poäng men om du svarar fel får du 0 poäng. 2. Du skall också räkna utan antalet poäng samt procentuellt resultat för tabellen. 3. I poängcellen F4 skall du använda följande funktion: =OM(E4=B4*D4;1;0) 4. Kopiera denna formel till cellerna F5 till och med F Lägg i mönster på lämpliga ställen (se exemplet) 1 2 A B C D E F 3 Svar Poäng 4 1 x x x x x x x x x x x x ,3 % Jan Johansson (39)

26 Övning 16 OM-funktionen 1 2 A B C D E F 3 Är kunden storkund? (J/N) J 4 5 Antal Vara Pris Totalt Beslag 30, Skruvar 12, Spik 3,00 9 Summa 10 Rabatt 11 Netto 12 Moms 25% 13 Att betala Lägg in texter och tal enligt ovanstående kalkyl 2. Lägg in formler som räknar ut summorna för varje vara i cellerna E6 till E8 3. Lägg in en totalsumma före rabatt och moms i cell E9 4. I cellen D10 skall du lägga in en funktion som om du skriver ett J, dvs. kunden är en storkund, i cellen D3 ger kunden 10% rabatt annars skall rabatten vara 0%. Du skall använda OM-funktionen för att göra detta. 5. I cellen E10 skall du räkna ut rabatten i kronor. 6. Lägg sedan in övriga beräkningar, moms och summor. 7. Ändra din kalkyl så att om kunden inte är en storkund men köper för över skall han få 5% rabatt annars inte. Jan Johansson (39)

27 Övning 17 Villkorsstyrt format och statistikfunktioner Temperatur Temperatur Februari kl Under medeltemperatur 2-4 Över medeltemperatur 3 0 Under medeltemperatur 4 2 Över medeltemperatur Medelvärde: -1, Över medeltemperatur Minsta värde: Över medeltemperatur Högsta värde: Över medeltemperatur 8-2 Under medeltemperatur 9-3 Under medeltemperatur 10-5 Under medeltemperatur 11-5 Under medeltemperatur 12-2 Under medeltemperatur 13 0 Under medeltemperatur 14 1 Över medeltemperatur 15 2 Över medeltemperatur 16 2 Över medeltemperatur 17-1 Under medeltemperatur 18-3 Under medeltemperatur 19-6 Under medeltemperatur 20-7 Under medeltemperatur 21-6 Under medeltemperatur 22-8 Under medeltemperatur 23-7 Under medeltemperatur 24-4 Under medeltemperatur 25-2 Under medeltemperatur 26-1 Under medeltemperatur 27 0 Under medeltemperatur 28 1 Över medeltemperatur 1. Lägg in ovanstående kalkyl med datum 1 28 och de olika temperaturuppgifterna 2. Cellerna till höger om temperaturerna skall visa texten Över medeltemperatur med röd textfärg om temperaturen är över medelvärdet, annars texten under medelvärde med blått Du skall använda följande i kalkylen: Statistikfunktionerna: Medel, Max och Min Testfunktionen: OM Villkorsstyrd formatering Jan Johansson (39)

28 Villkorsstyrd formatering Villkorsstyrd formatering finns på Start-fliken i området Format Jan Johansson (39)

29 Övning 18 - Diagram Gör ett cirkeldiagram över nedanstående fördelning: Sveriges areal fördelar sig: Skogsmark: 53% Berg och fjäll 16% Myrmark 11% Vatten 9% Jordbruksmark 8% Bebyggd mark 3% Gör ett stapeldiagram över nedanstående fördelning: Valresultat i riksdagsvalet 1994: M 22,4% C 7,7% Fp 7,2% Kds 7,2% Mp 5,0% NyD 1,2% S 45,3% V 6,2% Övriga 1,0% Gör ett stapeldiagram som visar nedanstående fördelning: Folkmängd i Sverige den 31 december 1994 efter ålder Ålder Män Kvinnor 0-17 år år Jan Johansson (39)

30 A B C D E F 1 För respektive mot Sveriges EU- medlemskap maj Svarsfördelning efter kön. Procent 4 Frågan löd: "Är ni i huvudsak för eller emot det svenska 5 medlemskapet i EU, eller har ni ingen bestämd åsikt?" 6 7 För Mot Vet ej Antal svar 8 Kvinnor 28,3 51,1 20, Män 46,1 39,5 14, Källa: SCB Kvinnor Vet ej 21% För 28% Mot 51% Män Vet ej 14% För 46% Mot 40% Jan Johansson (39)

31 Excel databas I Excel kan du arbeta med databaser, eller som det kallas i Excel, listor. En lista i Excel kan t.ex. vara ett adressregister, artikelregister eller någon annan sammanställning i listform. Utmärkande för en lista i Excel är att den måste innehålla en Rubrikrad, t.ex. Förnamn, Efternamn, Adress etc. Du bör formatera rubrikraden annorlunda än resten av listan, både för att du skall veta att det är en rubrikrad och också för att Excel skall känna igen det som en rubrikrad och inte ta med rubrikerna i sorteringar. Listan får inte innehålla några helt tomma rader. Man brukar i databassammanhang kalla raderna för Poster, en post består av samtliga uppgifter om t.ex. en kund.; Anna, Andersson, Storgatan 3 etc. Rubrikerna: Förnamn, Efternamn, Adress, kallas för Fältnamn och cellerna under Fältnamn kalls för Fält Fältnamn Förnamn Efternamn Adress Anna Andersson Storgatan 3 Kalle Karlsson Lillgatan 1 Fält Rubrikrad Sortera Post Listan kan sorteras med sorteringsknapparna på fliken Data För att sortera en lista klickar du i något av fälten, cellerna som du vill sortera. Sorteringen sker efter den kolumnen, fältet, som du står i, t.ex. Namn. Du kan bara sortera efter ett fält, en kolumn med hjälp av knapparna. Jan Johansson (39)

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista.

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. M I C R O S O F T EXCEL 97 Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. PerÅ 5/12/96, 11/2/99, 19/11/03 Utskriven 17/11/03, 19:04 Att kunna

Läs mer

Att komma igång. =E5 * B2 + C3 ger ett helt annat resultat än E5 * (B2 + C3), se bilden nedan.

Att komma igång. =E5 * B2 + C3 ger ett helt annat resultat än E5 * (B2 + C3), se bilden nedan. Att komma igång Vad är en formel? Man kan säga att det är en ekvation som hanterar data i ett kalkylblad. En formel kan utföra olika typer av beräkningar, till exempel addition och multiplikation. Men

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan.

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. 102 Datorkunskap Kalkyl och diagram, övningar Kalkylbladet 1 Skriva in text och värden 170 172 a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. c) Ändra Torget

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Excel Inledning Microsoft Excel är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office. Kalkyl betyder här beräkning så vi kan säga att Excel är ett program som används för

Läs mer

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. 1. Skapa nedanstående kalkyl i Excel. I ruta B5 och B11 skall du inte skriva in värden utan Formler. I B5 skriver du = B2+B3+B4 och i B11 skriver du =B7+B8+B9+B10 I B13 skall

Läs mer

1. Markera den cell där summeringen ska utföras(där du vill skriva formeln).

1. Markera den cell där summeringen ska utföras(där du vill skriva formeln). Calc Innehållsförteckning Skriva formel i Calc 3 Autosummera med Σumma 3 Kopiera formler 4 Funktionsguiden 5 MEDEL 5 OM 7 Ekonomiska funktioner 8 Slutvärde 8 Betalning 9 Markera i Calc 10 Flytta och kopiera

Läs mer

Märk ut nedanstående delar i skärmbilden

Märk ut nedanstående delar i skärmbilden Starta Excel och besvara sedan nedanstående frågor. Testa dig gärna fram när du försöker besvara frågorna. Märk ut nedanstående delar i skärmbilden 1. Office-knappen 2. Snabbåtkomst 3. Menyfliksområde

Läs mer

Instruktion 1. I var och en av dessa celler kan man mata in något av följande:

Instruktion 1. I var och en av dessa celler kan man mata in något av följande: Instruktion 1. Kalkylprogrammen används till allt från vardagliga till mer komplicerade beräkningar. Du kan använda kalkylbladet till att lägga upp alltifrån en enkel hushållsbudget till ett bokföringssystem

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING...

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL...2 DIAGRAM... 2 Ändra färger, mönster, linjer och kantlinjer i diagram... 3 Formatera diagramelement... 3 Formatera delar och perspektiv i

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

Grundkurs för Microsoft Excel 2003

Grundkurs för Microsoft Excel 2003 1 (224) Grundkurs för Microsoft Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till kalkylprogrammet Excel. Efter att du gått igenom kursmaterialet ska du ha

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum KALKYLERING MED MICROSOFT OFFICE EXCEL... 4 Användning av funktioner i Microsoft Excel... 4 LETARAD FUNKTIONEN... 5 OM funktionen... 8 Mer Diagramhantering...10

Läs mer

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 1 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Vad använder jag en pivottabell till?... 3 Hur skapar jag en pivottabell?... 4 Gör så här för att skapa en Pivottabell... 4 Beräkning av medellön...

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

Datakörkortet. behandlade ord

Datakörkortet. behandlade ord Datakörkortet behandlade ord Modul 4 Facit finns inte till alla uppgifter. I vissa fall är instruktionerna i uppgifterna tillräckligt detaljerade. 4A Formatera 1. Öppna boken formatera.xls. 2. Markera

Läs mer

Excel XP. Programfönster

Excel XP. Programfönster Excel XP Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

January 2008 Daniel Cronholm Sensus 073 600 8000 daniel@biblios.se biblios.se/data

January 2008 Daniel Cronholm Sensus 073 600 8000 daniel@biblios.se biblios.se/data Blandade övningar I det här häftet har jag samlat lite blandade övningar. Vissa delar kanske vi inte hinner gå igenom, men de kan ändå vara av intresse. Man kan med andra ord säga att det är extraövningar

Läs mer

Vad kan man göra med Excel?

Vad kan man göra med Excel? Innehåll Vad kan man göra med Excel?... 1 Excels användargränssnitt... 2 Övningar Lär känna Excel 2007: Skapa din första arbetsbok... 4 Excel som ett kalkylprogram... 4 Övningar Bekanta dig med Excel 2007:

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL Katedralskolan 2004-11-05 MICROSOFT EXCEL Lös varje uppgift på ett separat blad inom samma excelarbetsbok. Bladen döper du till uppg1, uppg2 osv och hela arbetsboken döper du till ditt eget namn. Spara

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 2 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Beräknade fält... 3 Använd kalkylbladsfunktioner i beräknade fält... 6 Ändra formel i beräknat fält... 7 Autoformat i pivottabell... 8 Pivotdiagram...

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Excel 2010. Grundkurs. SDM & Personalkurs

Excel 2010. Grundkurs. SDM & Personalkurs Excel 2010 Grundkurs SDM & Personalkurs INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad kan man göra med Excel? 3 Fliken Infoga 3 Verktygsflikar 3 Fliken Start 3 Fliken Sidlayout 4 Fliken Formler 4 Fliken Data 4 Fliken Granska

Läs mer

Att räkna med Excel 2010

Att räkna med Excel 2010 Att räkna med Excel 2010 Grundkurs SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att räkna med Excel! 3 Fliken Infoga 3 Verktygsflikar 3 Fliken Start 3 Fliken Sidlayout 4 Fliken Formler

Läs mer

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL XP RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Uppgifter. Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet.

Uppgifter. Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet. Lösningsförslag Excel 2007 Uppgifter Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet. 2B Studentbudget...3 2C Spelkalkyl...3 2D Extra

Läs mer

Komma iga ng med formler och funktioner

Komma iga ng med formler och funktioner Komma iga ng med formler och funktioner Det kan vara både krångligt och tidskrävande att utföra beräkningar, både enkla och mer komplexa. Med funktionerna och formlerna i Excel blir det mycket lättare.

Läs mer

Kapitel 10 Matriser. Beräkning med hjälp av matriser. Redigering av matriser

Kapitel 10 Matriser. Beräkning med hjälp av matriser. Redigering av matriser Anteckningar Kapitel 10 Matriser Beräkning med hjälp av matriser Redigering av matriser I detta kapitel behandlas matrisberäkning vilket är lämpligt att ta till då du ska utföra beräkningar som ger flera

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

Datakörkortet. behandlade ord

Datakörkortet. behandlade ord Datakörkortet behandlade ord Modul 5 Lösningsförslag finns inte till alla uppgifter. Facit till många av urvalsuppgifterna finns i Modul 5. 2H Avancerat filter Arbeta med listan Kundregister.xls. Ange

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 2. Funktioner

Microsoft Office Excel, Grundkurs 2. Funktioner Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 2. Funktioner Övningar Kursövning E2.xlsx Egna Övningar E2E.xlsx - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 2.1 Funktioner Funktioner i Excel är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL:

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: Ta ut rapport i ORFI Gå in i ORFI Välj Resultatboken Välj Åtgärd/Navigera/Rapporter/Standardrapporter

Läs mer

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad Excel 2003 Grundkurs Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... XI 4 Installation av övningsfi ler... XI 5 Facit... XII 6 Innehåll på

Läs mer

Lista och Pivottabell

Lista och Pivottabell 22 Lista och Pivottabell 6 Om Pivottabell Pivottabell är ett verktyg som ger dig möjlighet att enkelt summera och analysera stora informationsmängder i ett kalkylblad. I Pivottabellen kan du bland annat

Läs mer

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING EXCEL 2010 FÖRDJUPNING Microsoft Excel 2010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper... 5 Pedagogiken... 5 Hämta övningsfiler... 6 Del 1 1 Diagram och bilder Skapa diagram... 7 Snabblayout... 8 Diagrammets

Läs mer

EXCEL. Pivottabeller

EXCEL. Pivottabeller EXCEL 2013 Pivottabeller EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 TABELLER Skapa tabell...7 Verktyget Snabbanalys...7 Fliken Infoga...8 Ta bort tabellområde...9

Läs mer

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Excel... 1 Starta Excel... 1 Öppna en fil... 1 Programinställningar... 2 Markören... 3 Flytta markören via tangentbordet... 3 Med tangenten Enter... 3 Med piltangenter

Läs mer

LATHUND EXCEL 2000 SV/EN

LATHUND EXCEL 2000 SV/EN LATHUND EXCEL 2000 SV/EN RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Konsult AB. Mångfaldigande

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000... 2

INNEHÅLL EXCEL 2000... 2 INNEHÅLL EXCEL 2000... 2 ALLMÄNT... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL... 2 HJÄLP... 2 NYTT... 2 MARKERA CELLER... 3 SKRIVA IN DATA... 4 Kolumnbredd och radhöjd... 4 Format... 4 Formler (Beräkningar)... 4 Hur formler

Läs mer

Steg 7 Excel 2007 Windows 7

Steg 7 Excel 2007 Windows 7 Steg 7 Excel 2007 Windows 7 Dec -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 7 Sida 1 Inledning En liten budget Förkunskaper Steg 1, 2. Excel är en applikation (ett tillämpningsprogram) som är enormt användbart

Läs mer

Diagram för olika situationer

Diagram för olika situationer 7 Diagram för olika situationer Med hjälp av diagram kan du ta fram trender och prognoser för givna data. Dina diagram ger dig en visuell möjlighet att visa upp dina siffror. En av de största fördelarna

Läs mer

Microsoft Excel 2010 Grunder

Microsoft Excel 2010 Grunder EXCEL 2010 GRUNDER EXCEL 2010 GRUNDER Microsoft Excel 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Docendo-pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 del 1 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7

Läs mer

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon.

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Excel 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Lägga till kommandon i verktygsfältet

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Lösningsförslag Calc. Version 1. Informera gärna om ev. oklarheter och fel. info@behandladeord.se

Lösningsförslag Calc. Version 1. Informera gärna om ev. oklarheter och fel. info@behandladeord.se Lösningsförslag Calc Version 1. Informera gärna om ev. oklarheter och fel. info@behandladeord.se Uppgifter Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag

Läs mer

Filtrera. Markera. Funktioner

Filtrera. Markera. Funktioner Filtrera Markera Sortera Cellinnehåll Diagram Formler Funktioner Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-26 Innehåll INTRODUKTION... 1 SKÄRMBILDEN... 1 MENYFLIKAR... 2 VISNINGSLÄGEN

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Microsoft Excel 2013 Grunder

Microsoft Excel 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8

Läs mer

Uppgraderingskurs Excel 2010/2013/365 (Halvdag kl 09-12 eller 13-16)

Uppgraderingskurs Excel 2010/2013/365 (Halvdag kl 09-12 eller 13-16) Uppgraderingskurs Excel 2010/2013/365 (Halvdag kl 09-12 eller 13-16) 10 av de viktigaste nyheterna Förståelse för användargränssnitt, filformat Inställningar, säkerhet och anpassningar Verktygsfältet Snabbåtkomst

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Excel 2007 påbyggnad. Till detta häfte hör filerna excel1.zip och excel2.zip. Öppna Excel Lönestatistik. Användbara kortkommandon:

Excel 2007 påbyggnad. Till detta häfte hör filerna excel1.zip och excel2.zip. Öppna Excel Lönestatistik. Användbara kortkommandon: 1 Excel 2007 påbyggnad. Till detta häfte hör filerna excel1.zip och excel2.zip. Öppna Excel Lönestatistik Användbara kortkommandon: markera rad snabbt, SKIFT+BLANKSTEG markera kolumn snabbt, CTRL+BLANKSTEG

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

DATORÖVNING 2: TABELLER OCH STANDARD-

DATORÖVNING 2: TABELLER OCH STANDARD- DATORÖVNING 2: TABELLER OCH STANDARD- VÄGNING. I den här datorövningen använder vi Excel för att konstruera pivottabeller, som vi sedan använder för att beräkna standardvägda medeltal. Vi skapar också

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken Y

Sammanfattningar Matematikboken Y Sammanfattningar Matematikboken Y KAPitel 1 TAL OCH RÄKNING Numeriska uttryck När man beräknar ett numeriskt uttryck utförs multiplikation och division före addition och subtraktion. Om uttrycket innehåller

Läs mer

131218/mti. Snabbguide

131218/mti. Snabbguide 131218/mti Snabbguide Välkommen till MOR Online Detta häfte kommer att hjälpa dig igång med MOR Online. Här kommer du kunna läsa dig till hur du söker, kopierar artiklar, bygger upp din inventering och

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

KOPPLA DOKUMENT SKAPA KÄLLDOKUMENT

KOPPLA DOKUMENT SKAPA KÄLLDOKUMENT KOPPLA DOKUMENT Användningsområde: Om man vill skriva ut etiketter eller göra massutskick till t ex personalen på ett företag skapar man ett källdokument där informationen finns, t ex ett medlemsregister

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Funktionstangenter i Microsoft Excel

Funktionstangenter i Microsoft Excel Funktionstangenter i Microsoft Excel Funktionstangent F1 Visar Hjälp eller Officeassistenten F1+ SKIFT Förklaring F1+Alt Infogar ett diagramblad F1+Alt+Skift Infogar ett nytt kalkylblad F2 Redigerar den

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande:

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Microsoft Excel97. Introduktion och övningshäfte. Högskolan Trollhättan/Uddevalla Institutionen för Informatik och Matematik

Microsoft Excel97. Introduktion och övningshäfte. Högskolan Trollhättan/Uddevalla Institutionen för Informatik och Matematik Högskolan Trollhättan/Uddevalla Institutionen för Informatik och Matematik Microsoft Excel97 Introduktion och övningshäfte Pelle Gelang Reviderat 2001 Stefan Nilsson Version 1.1 Innehållsförteckning 1

Läs mer

1 Nyheter i Excel 2007

1 Nyheter i Excel 2007 1 Nyheter i Excel 2007 Bland det första du lägger märke till i Microsoft Office Excel 2007 är att användargränssnittet har ändrats en hel del. I tidigare versioner av Office Excel fanns programmets över

Läs mer

Pivottabeller i Excel

Pivottabeller i Excel Pivottabeller i Excel den kompletta guiden av Tobias Ljung Adress till förlaget: Infocell Sörkällegatan 29 451 41 Uddevalla Telefon: 0522-50 60 07 www.infocell.se Copyright Infocell Det är förbjudet att

Läs mer

Anvisningar för att fylla i djur-och medlemsregister Det är mycket viktigt att du inte ändrar någonting i rubrikraden i mallen!

Anvisningar för att fylla i djur-och medlemsregister Det är mycket viktigt att du inte ändrar någonting i rubrikraden i mallen! (FLOCKAR) Anvisningar för att fylla i djur-och medlemsregister Inmatning av uppgifter görs på ett vanligt kalkylblad i t ex Excel. Du kan ha dokumentet sparat som vanligt, dvs. i formatet.xls då du arbetar

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Microsoft Excel. Avancerade funktioner

Microsoft Excel. Avancerade funktioner Microsoft Excel Avancerade funktioner Avancerade funktioner OM() Returnerar ett värde om ett angivet villkor beräknas till SANT och ett annat värde om det beräknas till FALSKT. =OM(A6>A5;C9;OM(A6>A4;C10;OM(A6>A3;C11;

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Att hantera d a tabasfiler i Access

Att hantera d a tabasfiler i Access Att hantera d a tabasfiler i Access Filerna i raps internetdatabas innehåller ofta väldigt mycket data. Det är många gånger omöjligt att med säkerhet länka tabeller genom att klippa och klistra. Det här

Läs mer

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

Innehåll. Excel för avancerade användare

Innehåll. Excel för avancerade användare Innehåll 1. Grunderna i Excel... 1 Celler... 1 Inmatning... 1 Redigering... 2 Rader och kolumner... 2 Höjd, bredd och autopassa... 2 Infoga rader och kolumner... 3 Kopiera och klistra in... 4 Kopiera...

Läs mer

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning Innehåll Sidnummer: Öppna mjukvaran 2 Ändra sidans storlek 3 Infoga text 4 Redigera text 5 Infoga grafik 6-8 Klippa former 9-11 Duplicera Etiketter 12-14 Flerfärg utskrift

Läs mer

Importera och använda en textdatabas i Excel

Importera och använda en textdatabas i Excel Importera och använda en textdatabas i Excel I denna beskrivning tänkte jag visa hur man kan hantera information från en databas, som är sparad som en semikolonseparerad textfil. Textfilen kommer att behandlas

Läs mer

Fördjupning EXCEL 2013

Fördjupning EXCEL 2013 EXCEL 2013 Fördjupning EXCEL 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Diagram och bilder Skapa diagram...7 Snabblayout...8 Diagrammets placering...8 Redigera

Läs mer

52 Att göra bra diagram i Excel

52 Att göra bra diagram i Excel Att göra bra diagram i Excel Excel är det verktyg som de flesta använder för att göra diagram. Kapitlet kommer att ge vägledning till hur man gör bra diagram med hjälp av denna programvara. Verktyg för

Läs mer

TEIE17 Industriell ekonomi

TEIE17 Industriell ekonomi TEIE17 Industriell ekonomi Resurslab B Excel I denna laboration ska du titta närmare på kalkylprogrammet Excel från Microsoft. Många tror att Excel är något att bara göra lite diagram i och summera lite

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Följande 7 övningar skall genomföras: Section 4.3 4.6 DCF Calculations. Section 4.8 Mortgage Loan Amortization. Section 6.3 Net Present Value

Följande 7 övningar skall genomföras: Section 4.3 4.6 DCF Calculations. Section 4.8 Mortgage Loan Amortization. Section 6.3 Net Present Value Excelövningar (Frivilliga). Övningarna är frivilliga och ger ingen extrapoäng till tentan men kan vara givande särskilllt för de som tänkt gå vidare och läsa mer finansiell ekonomi. Excelövningarna innebär

Läs mer

Välkommen till FAKTURAN

Välkommen till FAKTURAN Välkommen till FAKTURAN FAKTURERING Programbeteckning: P05 v1 Levererat av Hav & Granit AB www. @gmail.com 2009-02-17 Info HANTVERKAREN Sidan 1 av 9 GENERELL INFORMATION om applikationer i GOTTLIV - serien

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2007 Vers. 20101001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 4 Kortkommandon

Läs mer

Tips & Trix. Externa data. Sammanställa data

Tips & Trix. Externa data. Sammanställa data Tips & Trix Mallar Mer om diagram Externa data Analys Sammanställa data Pivottabeller Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-25 Innehåll FORMAT... 1 OMRÅDESNAMN... 1 DATAINMATNING

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer