Förord 8 DEL 1 INLEDNING 13. Varför måste ett företag vara lönsamt? 14 DEL 2 LÖNSAMHETSFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER 17

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord 8 DEL 1 INLEDNING 13. Varför måste ett företag vara lönsamt? 14 DEL 2 LÖNSAMHETSFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER 17"

Transkript

1 INNEHÅLL INNEHÅLL Förord 8 DEL 1 INLEDNING 13 Varför måste ett företag vara lönsamt? 14 DEL 2 LÖNSAMHETSFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER Optimering av intäktsgenereringen 19 Försäljningsförmågan 19 Intäktsgenerering 20 Beslutsunderlag 21 Det ska vara kul att fakturera! Analysera tendenser 29 Analysera förändringar 29 Jämför ditt eget företag 30 Jämför företagets konkurrenter 30 Jämför marknadsandelar inom branschen 30 Använd grafik! Ranka företagets produkter och tjänster 33 Vad är viktigast? Lönsamhet eller tillväxt? 33 Mät den högsta och lägsta lönsamheten 33 Mät den högsta och lägsta omsättningstillväxten Hög innovationsgrad för alla typer av utvecklingsaktiviteter 39 Varför är det så viktigt att ha hög innovationsgrad? 39 Olika typer av utveckling 39

2 INNEHÅLL 5. Ordning & reda i siffermolnet 45 Ordning & reda 45 Datafångst på lägsta nivå 46 Ekonomimodell och -system 46 Vikten av transparens mellan ekonomikomponenter Använd rullande 24-månaderskonceptet (R24M) 49 Dynamisk vs statisk styrning 49 Rullande 12-månadersprognos 50 Koppling till historiska utfallssiffror Rangordna business case 55 Varför, var och när ska vi satsa? 55 Beskrivning av avkastningsmodeller 58 Obligatorisk uppföljning av större business case Dimensionering av resurser 61 Vad menas med begreppet dimensionering av resurser? 61 Identifiera de goda kostnaderna 61 Identifiering av prioriterade verksamhetsprocesser 64 Outsourca eller inte outsourca? 66 Är bonusar lönsamma för företaget? Sammanfattning av del 2 70 Hur blir ett företag bäst på lönsamhetsstyrning? 70 Är det svårt att bli bland de bästa? 70 Vilka är de viktigaste åtgärderna vid lönsamhetsstyrning? 71 Varför är det så viktigt med information? 75 Ekonomisk information är färskvara med bäst före datum 76 Vad är en acceptabel lönsamhet? 77 Vikten av inbyggd flexibilitet i lönsamhetsstyrningen 77 Vilka är ansvariga för lönsamhetsstyrningen inom företaget? 78 Stark motivation krävs för att bli en vinnare 79

3 INNEHÅLL DEL 3 LÖNSAMHETSDOKTORN - METODEN 83 Steg 1 Analys 85 Inledning 85 Affärskoncept och verksamhetsmodell 87 Planering 95 Styrning 101 Uppföljning och avvikelseanalys 113 Intern finansiell kontroll 125 Ny- och vidareutveckling 133 Verksamhetsprocesser (prioriterade) 139 Regelverk och normer interna och externa 145 Sammanfattning av steg 1 analys 150 Steg 2 Förändrings- & åtgärdsplan 153 Inledning 153 Internkontrollplan ( Termometrar ) 154 Tumregler 155 Steg 3 Implementering av åtgärder 159 Steg 4 Överlämning 163 Steg 5 Uppföljningsplan 165

4 INNEHÅLL DEL 4 HJÄLPMEDEL & VERKTYG 167 Inledning 169 Checklistor 171 Företagsanalys 171 Lönsamhetsanalys 178 Frågelistor 183 Företagsanalys 183 Lönsamhetsanalys 192 Modeller 199 Affärskonceptmodell 200 Verksamhetsmodell 202 Modell för Lönsamhetsdoktorn-metoden (I) 203 Modell för Lönsamhetsdoktorn-metoden (II) 204 Modell för resursdimensionering av personalbehov 206

5

6 20 LÖNSAMHETSFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER DEL 2 en helt ny produkt som skulle uppfylla internationella krav på hög, jämn luftomsättning och låg bullernivå. Resultatet var enastående. Företagets utvecklingsavdelning hade lyckats konstruera ett helt nytt system för distribution av luftflöden i rummet kombinerad med en fläkt som var i stort sett ljudlös. Utvecklingskostnaden var relativt hög men ändå hanterbar. Försäljningen av den nya luftbehandlingsprodukten gick hyfsat i Sverige och på de viktigaste europeiska marknaderna, men den i särklass viktigaste marknaden på den tiden var den amerikanska som både var den största marknaden och hade de mest kräsna kunderna. Produkten blev en jätteflopp i USA! Den gick inte att sälja på grund av att kunderna inte trodde att den fungerade lika bra som de aggregat de redan hade. Det nya systemet hördes ju inte. De gamla aggregaten surrade ljudligt. Ju mer du vred upp luftvolymen ju mer surrade det. När de amerikanska kunderna gjorde motsvarande vridning på det nya svenska systemet, så hörde de nästan inte någon märkbart förhöjd ljudnivå, trots att luftbehandlingen var överlägsen de amerikanska konkurrenternas produkter. Vi lyckades aldrig övertyga de amerikanska hotell- och fastighetsägarna om vår produkts förträfflighet och att pris/prestanda vida översteg det de hade sett dittills. Världens bästa produkt blev ett fiasko när kunderna vägrade låta sig övertygas till köp. Lärdomen här är att det inte ens räcker att ligga i teknikens framkant och ha världens högsta prestanda vid laboratorietest. En säljare måste likafullt övertyga de potentiella kunderna därute i verkligheten om att köpa just denna produkt, annars blir det ingen affär. Intäktsgenerering Den viktigaste anledningen till att det är fler företagsledningar som klarar av att genomföra en kostnadsreduktionsplan än att öka försäljningsförmågan till rätt pris är kontrollmomentet. Kostnadsmassan i företaget har ledningen full kontroll över och kan utöva absolut bestämmanderätt. När det gäller försäljningsintäkter däremot, är det kunderna som sitter i förarsätet. De kan oftast fritt välja produkt eller tjänst efter sina egna preferenser. Dessutom finns det oftast konkurrenter som erbjuder kunden alternativ, som gör det ännu svårare för ett företag att öka sin försäljning. Man kan därför med fog påstå att företaget absolut inte har kontroll över intäkterna

7 DEL 2 LÖNSAMHETSFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER 21 utan här råder osäkerhet, risk och hård konkurrens. Optimering av intäktsgenereringen är alltså den svåraste disciplinen för all konkurrensutsatt verksamhet. Det är därför som denna bok i första hand fokuserar på företagets intäktsgenerering och hur den lämpligen utformas för att nå uppsatta lönsamhetsmål. Företagsledningen har behov av nya impulser och bättre metodstöd för att förbättra sin förmåga att ta rätt affärsbeslut som leder till en genomtänkt och sammanhängande prissättnings- och intäktspolitik. Mina företagshjältar där jag arbetat har alltid varit och kommer alltid att vara säljarna. Finns det något svårare jobb än att sälja en relativt avancerad vara eller tjänst i hård, ofta internationell, konkurrens till ett pris som ger bolaget den marginal de behöver för att nå sina lönsamhetsmål? Nej, det finns det inte, för kvalificerad försäljning är och förblir den svåraste yrkesrollen i ett företag. För att bli en sådan komplett och duktig säljare krävs det framför allt affärsmannaskap, social kompetens och ett starkt psyke. Till det kommer att säljaren, för att ge ett trovärdigt intryck, måste var påläst och ge en experts intryck på kundens inköpare. Det är få människor förunnat att behärska alla dessa nödvändiga egenskaper och det är därför duktiga säljare är en bristvara. Beslutsunderlag För att få en överblick över företagets finansiella situation krävs att det ekonomiska informationssystemet är utformat på ett sätt att det kan ge svar på följande: Tillväxt och lönsamhet per produkt/tjänst och produktgrupp (viktigaste perspektivet vid lönsamhetsstyrning!) Tillväxt och lönsamhet per kund och bransch Tillväxt och lönsamhet per säljkanal och säljare Tillväxt och lönsamhet per bolag och land

8 22 LÖNSAMHETSFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER DEL 2 Intäkts-/kostnadsanalys per typ av intäkt och kostnad Kostnadsanalys per verksamhetsprocess Se det som en Rubiks kub [registered trademark], samma omsättning och rörelseresultat men sedd från olika synvinklar! TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET PER PRODUKT/TJÄNST OCH PRODUKTGRUPP Lönsamhetsanalysen av företagets produkter och tjänster är den enskilt viktigaste faktorn vid lönsamhetsstyrning. Alla andra typer av lönsamhetsanalyser är en funktion av lönsamhet per produkt eller tjänst. Lönsamhet per produkt- och tjänstegrupper blir till lönsamhet per verksamhets- eller affärsområde. Varje produkt och tjänst ska sedan kunna delas upp i lönsamhet per: Kund och bransch Säljkanal och säljare Geografi och bolag Alla företag har ett affärskoncept där potentiella kunder erbjuds olika varor och tjänster. Prissättningen av dessa varor och tjänster måste vara sådan att kunderna attraheras och att priserna är satta så att företagets lönsamhetsmål nås. För att uppnå dessa mål är en av de viktigaste funktionerna för all konkurrensutsatt verksamhet att ha en väl fungerande priskalkyleringsfunktion som tar sin utgångspunkt i företagets produkter och tjänster. Här är det a och o att ha transparens mellan för- och efterkalkyl och dessutom använda sig av en enhetlig kalkylkomponentterminologi. Analysen av de förkalkylerade marginalerna och feedbacken från de verkliga uppnådda marginalerna ger viktiga signaler till ledningsgruppen om det uppstår väsentliga avvikelser från plan. TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET PER KUND OCH BRANSCH Det låter som en självklarhet att räkna ut lönsamhet per kund och bransch men det är långt ifrån alla företag som har tillgång till

9 DEL 2 LÖNSAMHETSFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER 23 dessa viktiga uppgifter. Med kunskap om lönsamhet per produkt/ tjänst så är det relativt enkelt att räkna ut lönsamhet per kund utifrån den mix av produkter/tjänster som kunden köpt. En sidoeffekt av att räkna ut lönsamhet per kund är att man automatisk får uppgift om hur lönsamheten ser ut för stora respektive små kunder. Tjänar vi pengar på de små eller stora kunderna? Här påminner jag mig en situation på ett företag där ledningsgruppen funderade på att koncentrera sig på de stora kunderna och göra sig av med de små kunderna och sälja den delen av kundstocken till andra marknadsaktörer. Vid en noggrannare analys av kundlönsamheten visade det sig att, tvärtemot vad ledningen gick omkring och trodde, så tjänade företaget in större delen av vinsten på de små kunderna, medan de stora kunderna i stort sett var en break-even affär. Man kan ju bara föreställa sig vad som skulle ha hänt företaget ifråga om dessa planer fullföljts. TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET PER SÄLJKANAL OCH SÄLJARE Nästan alla företag har ett val när de ska bestämma vilka säljkanaler de ska använda sig av. Egna säljare eller ordermottagare, butiksförsäljning, agenter/partners eller via internet. Oberoende av försäljningskanal så är det väldigt viktigt att kunna följa omsättning och lönsamhet för de säljkanaler som företaget arbetar med och inom respektive säljkanal försäljning och lönsamhet per säljare. Den svenska internetförsäljningen (e-handeln) utgör ännu en relativt liten andel av handelns försäljning, runt 6-7 procent av den totala konsumtionen enligt HUI Research i en undersökning år 2013, men den växer betydligt snabbare än butiksförsäljningen. Naturligtvis har det då en stor betydelse för framtiden om företaget kan räkna ut lönsamheten för sin internetshop. Skulle analysen visa att både tillväxt och lönsamhetsmarginal är bättre vid internetförsäljning, så blir det ett lätt beslut för ledningsgruppen att satsa vidare på försäljning via nätet.

10 24 LÖNSAMHETSFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER DEL 2 TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET PER BOLAG OCH LAND De flesta större företag bedriver verksamhet i olika länder och har oftast flera juridiska bolag inom koncernen. Det är alltid viktigt att kunna bryta ned produkt-/tjänste- och kundtillväxt och lönsamhet på olika geografiska marknader. Trots kanske helt likartade produkter/tjänster men sålda på olika geografiska marknader händer det ofta att tillväxt och lönsamhet varierar kraftigt mellan länderna. Orsakerna till detta kan bero på marknadsstorlek, konkurrenssituation och mognad. Oavsett orsak är det av stor betydelse att känna tillväxt och lönsamhet per dotterbolag för att kunna vidta nödvändiga åtgärder. INTÄKTS-/KOSTNADSANALYS PER TYP AV INTÄKT OCH KOSTNAD Detta är den traditionella grunden för all lönsamhetsanalys. Oftast är den kontobaserad och följer de olika slags intäkter och kostnader som verksamheten genererar. Genom denna analys kan företaget räkna fram bruttomarginaler för de olika intäktstyper som finns. Ett bra exempel på typ av intäkt och kostnad är inom IT-branschen där det ofta handlar om typerna programvaror, konsulttjänster och hårdvaror. KOSTNADSANALYS PER VERKSAMHETSPROCESS Att räkna ut lönsamheten (=kostnadseffektiviteten) per verksamhetsprocess är det i dag allt för få företag som ägnar sig åt. Detta är en absolut nödvändig information för att kunna analysera till exempel behov vid verksamhetsförändringar. Vid mer omfattande planerade utökningar eller neddragningar av verksamheten är det extremt viktigt att ha kontroll på vad en process genererar eller kostar. Den så kallade osthyvelprincipen, det vill säga samma kostnadsreduktion i procent för alla, vid neddragningar kan i efterhand visa sig bli förödande för verksamheten om de generella besparingskraven knäcker tillväxten för en lönsam del av verksamheten. En speciellt viktig del av kostnadsanalys per verksamhetsprocess är när man räknat ut bruttoresultatet för företaget och sedan, för att

11 DEL 2 LÖNSAMHETSFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER 25 kunna räkna ut rörelseresultatet, dra av följande: Försäljnings- och marknadsföringskostnader (Sales&Marketing ; S&M) Produktutvecklingskostnader (Research&Development; R&D) Lednings- och administrationskostnader (Genaral&Admin; G&A) Då vill man veta hur dessa kostnader utvecklats över tiden, men man vill också veta om nivån är i paritet med vad konkurrenterna lägger på dessa funktioner. Är företaget verksamt till exempel i teknikbranschen och branschkollegorna i genomsnitt lägger en 8-12 % av omsättningen på R&D och det egna bolaget endast lägger 6-8 % så kan man med en framåtriktad kurva räkna ut när bolaget kommer få problem med att hänga med i den tekniska utvecklingen. Här får man vara lite försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser eftersom produktivitet och kvalitet på R&D kan variera kraftigt mellan bolag. En sådan stor skillnad som i exemplet ovan utgör dock en markant indikation på att bolaget i fråga håller på att hamna på efterkälken rent utvecklingsmässigt. Tolkningen blir därför att bolaget antingen inte har råd att hänga med i teknikutvecklingen eller kortsiktigt önskar få upp resultatet. Båda dessa scenarier riskerar att leda till allvarliga konsekvenser för bolagets framtida konkurrenskraft. Det ska vara kul att fakturera! Finns det något roligare än att fakturera? Ja, det finns det kanske, men jag vill slå ett slag för glädjen och entusiasmen när det gäller att ta betalt för till exempel kundprojekt eller utförda tjänster. Har man gjort in bra insats åt en kund ska man känna stolthet och ansvar att se till att fakturering enligt avtal blir gjort i rätt tid, med rätt belopp och att fakturan har en bilaga med en överskådlig specifikation av vad den avser. Det får aldrig gå därhän att man

12 26 LÖNSAMHETSFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER DEL 2 tänker i banor som vi fakturerar senare eller vi bryr oss inte om att fakturera viss tid som ingår i ett projekt för vi kommer att känna oss obekväma och illa till mods om kunden klagar. All tid och allt material som har med ett kundprojekt att göra ska naturligen betalas av kund och därför faktureras. I konsultbranschen är lönsamheten helt klart avhängig att faktureringstrycket hålls uppe och då får helst inga kundprojekttimmar alls gå till spillo som ej fakturerbara.

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

EKONOMI FÖR CHEFER EKONOMI FÖR CHEFER MIKAEL CARLSON JONAS BERNHARDSSON BERNHARDSSON CARLSON. Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar?

EKONOMI FÖR CHEFER EKONOMI FÖR CHEFER MIKAEL CARLSON JONAS BERNHARDSSON BERNHARDSSON CARLSON. Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? 144s Holmen ideal volym 100gr bulk 1,4 rygg = 14 mm Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? Ekonomi för chefer är en praktisk och lättöverskådlig bok för dig som har ett affärsekonomiskt ansvar. Den

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

Affärsekonomi för chefer

Affärsekonomi för chefer Affärsekonomi för chefer som inte är ekonomer Affärsekonomi handlar om att styra, kontollera och utveckla verksamheten. Ett viktigt ekonomiska verktyg för chefer och alla med inflytande i verksamheten

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst Säljupproret Av: Mattias Hillestrand, mattias@hillestrand.se (Publicerad i Bonnier Ledarskapshandböcker - Säljledning #3 i augusti 2011) Introduktion Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Offentlig upphandling av möbler

Offentlig upphandling av möbler Offentlig upphandling av möbler en analys av befintliga problem och förslag till förbättringar Mattias Lundbäck, Ek dr, nationalekonomi INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Den svenska

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer 6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Tjänstepension investeringen som företagsledningen glömmer Innehåll Förord... 3 Alla tycker det är viktigt men få gör något... 4 Så här avtalas tjänstepensioner...

Läs mer

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer