Skolundersökning 2014 Elever grundskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolundersökning 2014 Elever grundskola"

Transkript

1

2 Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Elever grundskola Odensala skola årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: Antal svar för aktuell skola: 21 Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 123 Svarsfrekvens: 1 % Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: 1 % 2

3 Presentation Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat Per fråga NöjdKundIndex (NKI) 3

4 Om undersökningen Undersökningen har genomförts med hjälp av webblänk. En länk samt unika inloggningsuppgifter till varje elev. Dessa sorterades klassvis och skickades till en kontaktperson per skola som ansvarade för vidare distribution till eleverna. Urvalet tillhandahölls av kommunen. Genomförandeperiod vecka 1-1, 21. Leverantör: Markör Marknad & Kommunikation AB

5 Förklaring av diagram Bilderna på kommande sidor visar resultatet för årskursen 21, årskursen 2 jämfört med årskursen för alla skolor i kommunen 21. Frågorna har besvarats på en skala från 1-. Det har också funnits möjlighet för respondenten att svara vet ej. Medelvärdet per fråga i kommande bilder är beräknat som ett medelvärde av samtliga svar som avgivits på den aktuella frågan (exklusive vet ej). OBS! För att ett resultat ska tas fram krävs att minst personer besvarat undersökningen

6 Behandling av vet ej svar Förklaring av diagram Graferna visar andelen av de som svarat som avgivit ett visst betyg. Andelarna beräknas exklusive vet ej-svar. Det innebär att summan av betyget 1,2, 3 och (instämmer inte alls-instämmer helt) summerar till 1 procent (avrundningar kan förekomma). Vet ej redovisas separat som andelen av de i målgruppen som avgivit svaret vet ej. Syftet med att redovisa vet ej separat är att möjliggöra jämförelser mellan olika redovisningsgrupper och frågor. Inkluderas vet ej i graferna så påverkas andelen nöjda/mindre nöjda av hur stor andel som svarat vet ej vilket omöjliggör en korrekt jämförelse.

7 Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Årskursen 21 Årskursen i kommunen 21 procent Medelvärde Vet ej (%) 3,1 3,2 3, Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. Årskursen 21 Årskursen i kommunen , 1 Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det. Årskursen 21 Årskursen i kommunen Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet. Årskursen 21 Årskursen i kommunen ,2 3,2 3, 21 På utvecklingssamtalen deltar jag i planeringen för min kunskapsutveckling och mitt lärande. Årskursen 21 Årskursen i kommunen ,1 3,2 3, 2 7 Skolarbetet gör mig så nyfiken Årskursen 21 att jag får lust att lära mig mer. Årskursen i kommunen ,7 3, 3, 2 1) Instämmer inte alls 2) 3) ) Instämmer helt 7

8 Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnena. Årskursen 21 Årskursen i kommunen 21 procent Medelvärde Vet ej (%) 3, 2 3, Jag känner mig trygg i skolan Årskursen 21 Årskursen i kommunen , 3, 2 Jag blir bra bemött av vuxna i skolan. Årskursen 21 Årskursen i kommunen , 3 Jag blir bra bemött av andra elever i skolan. Årskursen 21 Årskursen i kommunen , 3, 3 Årskursen 21 Jag tycker att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar. Årskursen i kommunen , 3, De vuxna motverkar aktivt att någon behandlas illa. Årskursen 21 Årskursen i kommunen , 3, 1) Instämmer inte alls 2) 3) ) Instämmer helt

9 procent 1 Medelvärde Vet ej (%) Jag kan välja olika sätt att arbeta i skolan. Årskursen , 3,2 Årskursen i kommunen , Jag tar ansvar för mitt skolarbete. Årskursen , Årskursen i kommunen Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter. Årskursen , Årskursen i kommunen Jag tycker jag går i en bra skola. Årskursen Årskursen i kommunen Jag kan rekommendera min skola till en kompis. Årskursen , 3, Årskursen i kommunen ) Instämmer inte alls 2) 3) ) Instämmer helt

10 procent 1 Medelvärde Vet ej (%) Jag förstår vad jag ska lära mig och vet vad jag ska göra för att lyckas. Årskursen , Årskursen i kommunen , Jag har haft utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare/föräldrar som jag har lett. Årskursen 21 Årskursen i kommunen , 2, 3, 1 Jag känner gemenskap med andra elever och personal på min skola. Årskursen , 3, Årskursen i kommunen , 1) Instämmer inte alls 2) 3) ) Instämmer helt 1

11 procent 1 Medelvärde Vet ej (%) Jag känner mig trygg på fritidshemmet Årskursen , Årskursen i kommunen , Jag lär mig olika saker på fritidshemmet Årskursen , 11, Årskursen i kommunen ,3 1) Instämmer inte alls 2) 3) ) Instämmer helt 11

12 Resultat NöjdKundIndex (NKI) 12

13 Förklaring av NöjdKundIndex (NKI) NKI är baserat på tre standardiserade frågor enligt nedan. Syftet med frågorna är att ge ett övergripande mått på nöjdheten. Genom standardiserade frågeställningar och beräkningar underlättas övergripande jämförelser mellan olika grupper. NKI baseras på tre frågor som besvarats på en 1-gradig skala: 1. Om du tänker på din skola i sin helhet - hur nöjd är du då med den? Skala: Inte alls nöjd I allra högsta grad nöjd 2. Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? Skala: Inte alls så bra som jag hoppades - Bättre än jag hoppades 3. Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din skola kommer? Skala: Långt ifrån - Mycket nära NKI har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (1-1) för de tre frågorna. Medelvärdet har sedan indexerats -1.

14 2 1 Årskursen 21 3 NöjdKundIndex (NKI) 77 Årskursen i kommunen

15 procent 1 Medelvärde Vet ej (%) Årskursen , Om du tänker på din skola i sin helhet - hur nöjd är du då med den? , 21 Årskursen i kommunen , 1) Inte alls nöjd 2) 3) ) ) ) 7) ) ) 1) I allra högsta grad nöjd 1

16 procent 1 Medelvärde Vet ej (%) Årskursen 21 2, 33 Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? ,2 Årskursen i kommunen , 1) Inte alls så bra som jag hoppades 2) 3) ) ) ) 7) ) ) 1) Bättre än jag hoppades 1

17 procent 1 Medelvärde Vet ej (%) Årskursen ,1 Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din skola kommer? ,3 Årskursen i kommunen , 1) Långt ifrån 2) 3) ) ) ) 7) ) ) 1) Mycket nära