Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt"

Transkript

1 Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den hjälp jag är beviljad. F % Instämmer inte alls 3 1 Instämmer ganska lite 5 1 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 2 av 355 (=0,56%). Antal svarande: 353. Mv = 4,45 Kungälvs kommun alla brukare

2 2. Jag känner mig trygg med hjälpen från hemtjänsten. F % Instämmer inte alls 4 1 Instämmer ganska lite 4 1 Instämmer till viss del 25 7 Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 3 av 355 (=0,85%). Antal svarande: 352. Mv = 4,52 Kungälvs kommun alla brukare

3 3. Jag träffar oftast hemtjänstpersonal jag känner. F % Instämmer inte alls 30 9 Instämmer ganska lite 31 9 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 8 av 355 (=2,25%). Antal svarande: 347. Mv = 3,61 Kungälvs kommun alla brukare

4 4. För mig okänd hemtjänstpersonal visar alltid upp legitimation när de kommer F % Instämmer inte alls Instämmer ganska lite Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 33 av 355 (=9,30%). Antal svarande: 322. Mv = 2,80 Kungälvs kommun alla brukare

5 5. Hemtjänstpersonalen visar respekt för mig. F % Instämmer inte alls 4 1 Instämmer ganska lite 2 1 Instämmer till viss del 32 9 Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 3 av 355 (=0,85%). Antal svarande: 352. Mv = 4,54 Kungälvs kommun alla brukare

6 6. Jag tycker att det är viktigt att samma hemtjänstpersonal regelbundet kommer till mig F % Instämmer inte alls 6 2 Instämmer ganska lite 5 1 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 14 av 355 (=3,94%). Antal svarande: 341. Mv = 4,51 Kungälvs kommun alla brukare

7 7. Jag tycker att det är viktigt att hemtjänstpersonalen kommer på en speciell tid. F % Instämmer inte alls 4 1 Instämmer ganska lite 3 1 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 11 av 355 (=3,10%). Antal svarande: 344. Mv = 4,52 Kungälvs kommun alla brukare

8 8. Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som avtalats. F % Instämmer inte alls 11 3 Instämmer ganska lite 9 3 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 11 av 355 (=3,10%). Antal svarande: 344. Mv = 4,15 Kungälvs kommun alla brukare

9 9. Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen. F % Instämmer inte alls 13 4 Instämmer ganska lite 21 6 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 21 av 355 (=5,92%). Antal svarande: 334. Mv = 4,05 Kungälvs kommun alla brukare

10 10. Har du tillsammans med hemtjänstpersonalen gjort en skriftlig överenskommelse om vad som skall göras, när och hur? F % Ja Nej Antal EAS: 36 av 355 (=10,14%). Antal svarande: 319. Kungälvs kommun alla brukare

11 11. Har du haft kontakt med din handläggare under 2009? F % Ja Nej Antal EAS: 20 av 355 (=5,63%). Antal svarande: 335. Kungälvs kommun alla brukare

12 12. Jag har varit delaktig och kunnat påverka mitt beslut om insats. F % Instämmer inte alls 24 7 Instämmer ganska lite 14 4 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 32 av 355 (=9,01%). Antal svarande: 323. Mv = 3,96 Kungälvs kommun alla brukare

13 13. Jag blir bemött med respekt av min handläggare. F % Instämmer inte alls 16 5 Instämmer ganska lite 6 2 Instämmer till viss del 25 8 Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 49 av 355 (=13,80%). Antal svarande: 306. Mv = 4,34 Kungälvs kommun alla brukare

14 14. Jag kan lätt komma i kontakt med min handläggare. F % Instämmer inte alls 24 8 Instämmer ganska lite 24 8 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 55 av 355 (=15,49%). Antal svarande: 300. Mv = 3,74 Kungälvs kommun alla brukare

15 15. Jag är nöjd med de beslut om insatser/åtgärder som jag fått. F % Instämmer inte alls 9 3 Instämmer ganska lite 8 2 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 17 av 355 (=4,79%). Antal svarande: 338. Mv = 4,36 Kungälvs kommun alla brukare

16 16. Jag har fått tillräcklig information av min handläggare om vilka valmöjligheter som finns. F % Instämmer inte alls Instämmer ganska lite 29 9 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 41 av 355 (=11,55%). Antal svarande: 314. Mv = 3,69 Kungälvs kommun alla brukare

17 17. Vem ansvarar huvudsakligen för din hemtjänst? F % Attendo Care AB 9 3 Avesina AB 12 4 Homec AB 0 0 Jacobdals vård & omsorg 8 3 Kungälvs hemtjänst Legetimus AB 3 1 PCN Fastighetsservice AB 6 2 Antal EAS: 35 av 355 (=9,86%). Antal svarande: 320. Kungälvs kommun alla brukare

18 18. Har du själv valt din hemtjänstutförare? F % Ja Nej Antal EAS: 28 av 355 (=7,89%). Antal svarande: 327. Kungälvs kommun alla brukare

19 19. Om nej, vem har hjälpt dig välja? F % Företrädare 6 4 Kommunens handläggare Annan person Vet ej Antal EAS: 206 av 355 (=58,03%). Antal svarande: 149. Kungälvs kommun alla brukare

20 20. Deltar du i någon aktivitet på Träffpunkterna? F % Ja 30 9 Nej Antal EAS: 26 av 355 (=7,32%). Antal svarande: 329. Kungälvs kommun alla brukare

21 21. Jag är nöjd med de aktiviteter som finns på Träffpunkterna. F % Instämmer inte alls Instämmer ganska lite 9 10 Instämmer till viss del 8 9 Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 269 av 355 (=75,77%). Antal svarande: 86. Mv = 3,07 Kungälvs kommun alla brukare

22 22. Hur nöjd är du med hemtjänsten i sin helhet? F % Mycket missnöjd 3 1 Ganska missnöjd 5 2 Varken nöjd eller missnöjd 27 8 Ganska nöjd Mycket nöjd Antal EAS: 26 av 355 (=7,32%). Antal svarande: 329. Mv = 4,35 Kungälvs kommun alla brukare

23 23. Hur väl uppfyller hemtjänsten dina förväntningar på den? F % Mycket lite 5 2 Ganska lite 10 3 Varken eller 25 8 Ganska väl Mycket väl Antal EAS: 31 av 355 (=8,73%). Antal svarande: 324. Mv = 4,27 Kungälvs kommun alla brukare

24 24. Föreställ dig hemtjänst som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp är den som du får? F % Mycket långt ifrån 5 2 Ganska långt ifrån 16 5 Varken eller Ganska nära Mycket nära Antal EAS: 51 av 355 (=14,37%). Antal svarande: 304. Mv = 4,07 Kungälvs kommun alla brukare

25 25. Vet du vart du skall vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål? F % Ja Nej Antal EAS: 30 av 355 (=8,45%). Antal svarande: 325. Kungälvs kommun alla brukare

26 26. Vad tycker du kan bli bättre inom äldreomsorgen i Kungälvs kommun? - Som det var förr. Det var 14 dagar samma tjej det var bra och de gjorde fler saker. - Tillgänglighet på äldreboende. - Ej anliktad. - Skulle vilja ha samma personer som städade. - Att man själv får bestämma vad som skall göras under min tid utan att något måste försakas eller utbytas. - Tillgänglighet på äldreboende. - Ej använt - Jag har ingen kännedom om var det finns Träffpunkter och när träffar är. - Återgång till hemhjälpens ursprungliga funktion. Vårdtagare utan anhörig som kan hjälpa, vem utför det arbete som hemhjälpen idag ej får lov att göra? - En regelbunden kvällstid. - Handläggaren visa sig mer synlig. - Ingen åsikt - Mer tid - Jag har haft Parkinsson sjukdom i 9 år. Det är ju en livslång sjukdom. Ibland kn den vara svår. Men tack vare att det finns en förstående hemtjänst så är jag nöjd. Kommunen kan inte ändra på något. Bara vi gamla får behålla de. - Min avlidna hustru har träffat alla avtal, därför har jag ej kunnat svara på alla frågor. - Lite naturliga och hjärtliga kramar vore inte dumt i ensamheten. - Jag utnyttjar bara städning och trygghetslarm. Vill gärna ha information om Träffpunkterna, vet inte vad det är! - Samma personal varje gång. Gärna bara en person. - Ökat antal korttidsplatser. - Framför allt städning, piska mattor, tvätta fönster m.m. inta bara dammsuga. Hjälp med att hänga uppp min tvätt. Vet inte vad Träffpunkterna är? Visste inte att jag hade en handläggare. - Biståndshandläggaren kan bli bättre. - Kontakten mellan personer inom hemsjukvården så inga misstag begås. - Att samma personal kommer och att personal får utföra de tjänster som vederbärande vill ha utfört i hemmet. Lite äldre personal. - Min vårdpersonal är mina vänner. - Mindre antal personer att träffa mer kontakt med kontaktperson. - Allt. Ingen människa vill vara beroende. Man vill klara sig själv. Träffpunkterna har jag inte varit på, nobbad av hemtjänstpersonalen. - Till handläggaren. - Eftersom jag bara har hjälp 1 gång var 3:e vecka med städning tycker jag det funkar bra. Olika personal var gång! - Jag tycker det är bra som det är. - Mindre jäktat personal. Möjlighet för mig att komma ut med rullstol utomhus. Bättre på att passa tider. - Att hjälpen ska komma på bestämda tider. - Städningen. Att det är samma personal som kommer varje gång. - Tyvärr läggs Attendo care ner. Jag är mycket tacksam och nöjd med kontakten och det omsorgsfulla arbete de lägger ner. Det är skönt att de finns! - Attendo care hemtjänst har varit mycket bra, inget att klaga på. Men i Kungälvs kommuns hemtjänst borde allt bli förbättrat t.ex. i uppförande, passa tider, att samma personer kommer till mig (max 6 personer) - Borde byggas för bostäder för äldreboende. - Vädret. Vet inte vem som ansvarar för min hemtjänst. - Vara mer lyhörd för respektive vårdtagares önskemål t.ex. kan läsa på inköpslistan och verkligen köp eller leta efter just den varan. - Att de alltid legitimerar sig när de är ny personal. - Vet inte vad Träffpunkterna är. - Kontakten med biståndshandläggaren. Det finns ingen Träffpunkt i Ytterby. - Jag önskar en tydligare specifikation på hur man räknar ut avgift. Vilken tid som är beräknad, kostnad/timmer och moms. - Vill helst ha samma personal. Min dotter hjälper mig med kontakterna. - Mer tid från hemtjänsten som har för bråttom mestadels. - Mer tid från hemtjänsten som har så bråttom för det mesta. - Som den är nu kan den inte vara bättre. Viktigt med Träffpunkter - möjlighet till sociala kontaktar - det är det bästa som har hänt mig. - Att de kom på regelbundna tider, inte så utspridda som nu. - Bättre utbildning av samariterna. - Att själv får välja arbetsuppgifter t.ex. fönsterputsning, dammtorkning och flera rum som vi vill ha städade. Kungälvs kommun alla brukare

27 - Mer personal till socialverksamheten. Att personal får göra mat och mera av städning. - Utdelning av mediciner. Stanna kvar och se om de får i sig dem. Att kunna få komma en stund på dagen. Många gamla vill att man ska kunna sitta och prata en stund. - Ge sig mer tid vid besöken. - Omsorgen kan inte bli mycket bättre. - Önskar få behålla Birgitta. - Jag har bara inköp av varor 1 gång per vecka därför har jag inte svarat på frågorna. - Detta handlar om städning var tredje vecka. - Få samma personal som passar tiderna bättre. - Mer kunnig personal. Bättre förberedd på arbetsuppgifterna. Varierar mycket från personal till personal hur mycket tid de lägger ner. Olika personalhar olika uppgifter om t.ex. vilken dag det är duschning. - Beviljas viss tid som jag själv kan fylla med det som för dagen behövs. Alla dessa ansikten jag såg, uppskattningsvis 50, slutade räkna då jag uppnått 26 (med Kungälvs hemtjänst. Inte människorvänligt. Mådde sämre och sämre tills jag fick Jakobsdal. - Hemtjänst ska svara i telefonen. - Jag är nöjd men vårdtagaren bör också visa hänsyn till vårdhandläggrna på plats. - Att få samma personal som passar tiderna bättre. - Förbättring om mat frågan. - Samma personal och lite mer tid och oftare. - Bättre beredskap för att ta reda på mina behov och hjälpa till. - Jag vill gärna ha samma personal varje gång. Ser gärna något noggrannare städning av golvet i duschhörnen. - Allt är prefekt. - Är bra som det är. - Eftersom jag bara har städning var tredje vecka har jag inga synpunkter på det. - Att personalen börjar redan kl 7 så man kan får hjälp tidigare på morgonen. Inte så stor omsättning på personalen som kommer. - Är bra. - Mer information. - Utepromenderna - Det mesta! - För min del är det bra som det är. - Den sociala omsorgen. - Har endast städning var 3:e vecka samt trygghetslarm. - Flexibilitet. Annorlunda fakturor, specificerade. För lite tid för att få hjälp att städa. - Den enda kundtjänst jag har är städning var tredje vecka. Hade varit bättre med varannan vecka. Dessutom har jag färdtjänst. Beklagligt att de har kontor i Moldavien när det är arbetslöshet i Sverige. - Bra som det är. - Önskar veta när ni ändrar besökstider hos mig. Tacksam om ni frågar personer som kommer regelbundet. - Företaget Avesina har skött allting mycket bra, de är ett bra föredöme. Hittills har ingen ny personal kommit hit. Ny personal presenteras alltid för mig. - Samma personal måste lyssna mer på oss äldre. Personalen ska göra det som är uppgjort att dom ska göra. De äldre ska ej behöva säg till upprepade gånger vad och hur det ska göras. - Maten är lite andefattig. - Mera samma personal. - Att man får lagad mat hem, ej fabriksgjord. - Önskar att den vård som fanns på de gamla ålderdomshemmet kommer tillbaka. - Att det ska finnas personal på natten i Marstrand. - Att en och samma hemtjänstpersonal kommer till den som behöver den (mig). - Bra som det är. - Vad beträffar städning så ska hela lägenheten städas samt dammas och fönster ska tvättas, skåpdörrar och allt som äldre inte kan utföra själv. Att tänka på hälsa och miljön även i ett hem som de äldre bor i. - Mer mänslig kontakt till de som inte passar in på de aktiviteter som finns. - Flickorna har omsorg i blodet och i hjärtat. - Att samma personal kommer. - Dagrehab för rullstolsburna som behöver mycket hjälp och stimulans även som avlastning för anhörig. Har funnits tidigare. - Byte av personal. - Jag är nöjd med äldreomsorgen som den är. - Vi bor i fritidshus halv året = sommaradress dit ni har skickat enkäten. Städningen var tredje vecka kunde vara mycket bättre. Det dammsuges där det är lättast. Div. det är kvar på golvet efteråt - Lättare att få särskilt boende när man kan och inte när man måste. Kungälvs kommun alla brukare

28 - Ojämn standard på personalen. De flesta är bra men inte alla. - Färre personal - kontinuitet. Möjlighet till storstädning, Städning av spisfläkt. - Det är roligt om samam personal kommer oftare. Det vore också bra om man iblnd kunde beviljas en insats som inte ingår i den vanliga städningen. - Vet så lite om den då jag bara har städhjälp. - Det är viktigt att så vitt möjligt samma personal kommer så att man lär känna varandra och alla vet vad som ska göras. - Jag tycker att det ska vara samma personal ska komma. Nu dyker det upp nya ansikten ideligen. - Jag är blind. - Samma personal som kommer hit och på bestämda tider. Utbildning även för vikarier? - Tycker det fungerar bra. - Färdtjänst. - Framför allt att man ska kunna få välja var och hur man vill bo, när man får problem med att klara sig själv. Mycket viktigt att bo med personal i närhet och aktiviteter så man inte är isolerad med ensamheten och hemtjänst. Olika okända personer hela tiden som har allt för kort tid för sina arbetsuppgifter. Att inte eget önskemål om boende lyssnas på utan biståndshandläggaren med ett kort besök på 1,5 timmar bedömer livskvalitén för den som behöver vård och omsorg. - Jag tycker det är viktigt att samma personal kommer till mig. Tyvärr är det ju inte så nu. Det betyder så mycket att känna trygghet, som ju är viktigt för hälsa och trivsel. - Varm mat varje dag. - Att få veta vilken tid ni tänker komma på dagen så att man slipper sitta och vänta hel dagen. - Haft hemtjänst endast 3 ggr, svårt att bedöma. - Planeringen, så att personalen inte behöver springa så mellan sina patienter. Mindre jäkt så att personalen inte behöver bli så stressad. Det är svårt att göra schema. - Kan inte bli bättre än det är. Jag har inget att klaga på. - Kommunens hemtjänst kunde inte erbjuda lika bra hemtjänst som Attendo, det var synd. Kommunens hemtjänst hade för många olika personer som kom. Flera som inte klarade av att städa medn andra gjorde det bra. Det fanns ingen kontinuitet i hemtjänsten. Personalen var inte stolta över sitt arbete upplevde jag. - Att få samma personer som städar det känns tryggare. - Att få kontakt med kommunansvarig, för att få en ökad hjälp. Samma städhjälp är en trygghetsfaktor. - När det gäller tvätthjälp = samma personer varje dag. - Jag tycker att det finns inget att anmärka på.. Personalen är toppen. - Att hjälpen får tid att sitta ner en stund. De har det för stressigt. - Väntetiden när man ringt er. - Det saknas hjälp vid sjukdom (inköp av mat, medicin osv). Allt går inte att planera. Det bör finnas kvinnor som endast vill arbeta då och då. - Jag tror att utbildning i sjukvård/hjälp i en del fall saknas. - Hemtjänstpersonalen har inte tid att hjälpa till om något oväntat inträffar p.g.a. det nya datasystemet. - Har aldrig hört talas om träffpunkterna. - Vill veta vem som kommer! Sista åtta gångerna har det varit åtta olika personer. - En handräckning vid behov utanför insatsbeslutet. - Har bara haft hemtjänst i fyra månader. - Göra gruppen mindre som är hos den boende. Mer kontinuitet! - Att golven vaskas först med vått sedan med torrt. Nu dammas golven med lite vått och det blir ej rent. Vem ska göra det? Jag? - Städa oftare än var tredje vecka. - En del är direkt odrägliga angående respekt. Vad är Träffpunkterna? Testa utländska flickor i det Svenska språket. - Lyssna på brukaren. Det är brukaren som vill leva sitt liv. Kommunen ska se till att man kan göra det. Inte vara inlåst i lägenheten. - Städning även i hörnen. För tvätt kommer det ibland tre olika personer på samma gång. Attendo har varit bra. Synd att de ska sluta. - Har endast haft hemhjällp i ca 6 veckor men under den tiden har allt fungerat bra. Har nu hamnat på sjukhus och ska flytta till korttidsboende. Tack Jakobsdal för en mycket bra insats. - Kontakt med äldreomsorgen. - Jag har ju bara städhjälp så jag har aldrig talat med händläggaren och vet inte vad Träffpunkterna är. - Allt! Samma personal. - I görligaste mån få samma utövare eller ett fåtal utövare med tanke på semestrar eller annan lägenhet. Det finns underbara utövare eller mindre lämpliga för omsorg. Ni bör se upp och inte anställa mindre engagerade. Tag vara på kompetens och kvalitet. Det finns! - Jag tycker att kommunen lika väl som de privata kunde ordna med att man kunde få extra tjänster utförda som t.exx. fönsterputs och extra städ. - Städning varannan vecka. Kungälvs kommun alla brukare

29 - Kan inte uttala mig då jag endast har handling och ledsagare vid promenader. - Vad är Brukare? Har aldrig hört talas om Träffpunkterna. Fler äldreboende med matsal och trevliga sällskapsrum är mitt önskemål för framtiden. Jag är tacksam för den hjälp jag får och flickorna är vänliga och glada. - Min störst önskan är att slippa så många olika. Jag är alltid yr och trött. Då är det underbart när det kommer någon som vet hur jag vill ha det. - Det kan bli bättre. - Alldeles för dyrt! - Ta bort telefonsvarare med knappval. Svårt! - Skriv ett schema! Möjlighet att någon gång kunna ändra tider med ca en veckas varsel. - Att hemtjänstpersonalen kommer ungefär samma tid varje dag. - Har endast haft städhjälp. - Lättare att få extra utfört. - Har varit med så kort tid. - Att det kommer samma människor, i den mån det går, det känns tryggast så. - Jag är nöjd. - Min man är vårdtagare. Jag skulle önska att han fick åka någon annanstans en dag i veckan för träning och social samvaro. - Större kontinuitet vad gäller personal och tider. Bättre kontaktsystem. Det fungerar dåligt mellan personalen. Gamla människor vill inte träff ny personal hela tiden. - Jag har städhjälp var tredje vecka. Klarar mig själv f.ö. - Bättre städning och mer ordning av medicin. - Jag tycker att de ska få mer tid hos vårdtagarna. Tjänsten är uppskattad och hoppas att de har lön för sin möda. - Jag tycker inte om att få så många olika hemsamariter, man lär ju aldrig känna någon riktigt. Många unga har inte heller en så stor erfarenhet så det är jobbigt att varje gång förklara hur man vill ha det. - När det blir fel på fakturor som skickas ut till brukaren t.ex.. När för höga avgifter har tagits ut eller när hemtjänsten har uteblivit. Att de pengar betalas tillbaka och att biståndsbedömaren tar sitt ansvar även när anhöriga ringer och påminner och det ändå inte rättas till. - Att veta när de kommer. Att de meddelar sig innan. - Mer hjälp till de äldre som ej har anhöriga som kan hjälpa till med t.ex. handling, städ och social samvaro. - Hur är det med fönstertvätt? - Gå tillbaka till det gamla. - Gå tillbaka till det gamla systemet. Kungälvs kommun alla brukare

30 Medelvärden på samtliga frågor alla brukare Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den hjälp jag är beviljad. 2. Jag känner mig trygg med hjälpen från hemtjänsten. 3. Jag träffar oftast hemtjänstpersonal jag känner. 3,61 4,45 4,52 4. För mig okänd hemtjänstpersonal visar alltid upp legitimation när de kommer 5. Hemtjänstpersonalen visar respekt för mig. 6. Jag tycker att det är viktigt att samma hemtjänstpersonal regelbundet kommer till mig 7. Jag tycker att det är viktigt att hemtjänstpersonalen kommer på en speciell tid. 8. Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som avtalats. 9. Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen. 12. Jag har varit delaktig och kunnat påverka mitt beslut om insats. 13. Jag blir bemött med respekt av min handläggare. 14. Jag kan lätt komma i kontakt med min handläggare. 15. Jag är nöjd med de beslut om insatser/åtgärder som jag fått. 16. Jag har fått tillräcklig information av min handläggare om vilka valmöjligheter som finns. 21. Jag är nöjd med de aktiviteter som finns på Träffpunkterna. 22. Hur nöjd är du med hemtjänsten i sin helhet? 23. Hur väl uppfyller hemtjänsten dina förväntningar på den? 24. Föreställ dig hemtjänst som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp är den som du får? 2,80 3,07 4,54 4,51 4,52 4,15 4,05 3,96 4,34 3,74 4,36 3,69 4,35 4,27 4,07 Kungälvs kommun alla brukare

31 Medelvärden jämförelse mellan hemtjänstföretag 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den hjälp jag är beviljad. 2. Jag känner mig trygg med hjälpen från hemtjänsten. Kungälvs kommun alla brukare

32 3. Jag träffar oftast hemtjänstpersonal jag känner. 4. För mig okänd hemtjänstpersonal visar alltid upp legitimation när de kommer Kungälvs kommun alla brukare

33 5. Hemtjänstpersonalen visar respekt för mig. 6. Jag tycker att det är viktigt att samma hemtjänstpersonal regelbundet kommer till mig Kungälvs kommun alla brukare

34 7. Jag tycker att det är viktigt att hemtjänstpersonalen kommer på en speciell tid. 8. Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som avtalats. Kungälvs kommun alla brukare

35 9. Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen. 12. Jag har varit delaktig och kunnat påverka mitt beslut om insats. Kungälvs kommun alla brukare

36 13. Jag blir bemött med respekt av min handläggare. 14. Jag kan lätt komma i kontakt med min handläggare. Kungälvs kommun alla brukare

37 15. Jag är nöjd med de beslut om insatser/åtgärder som jag fått. 16. Jag har fått tillräcklig information av min handläggare om vilka valmöjligheter som finns. Kungälvs kommun alla brukare

38 21. Jag är nöjd med de aktiviteter som finns på Träffpunkterna. 22. Hur nöjd är du med hemtjänsten i sin helhet? Kungälvs kommun alla brukare

39 23. Hur väl uppfyller hemtjänsten dina förväntningar på den? 24. Föreställ dig hemtjänst som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp är den som du får? Kungälvs kommun alla brukare

40 Tabell över samtliga medelvärden per hemtjänstföretag Attendo Avesina Jacobsdals Kungälvs Legetimus PCN 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den 4,78 4,67 4,38 4,45 4,67 4,33 hjälp jag är beviljad. 2. Jag känner mig trygg med hjälpen från hemtjänsten. 5 4,75 4,62 4,51 4, Jag träffar oftast hemtjänstpersonal jag känner. 4,43 4,5 4,62 3,52 4,67 3,6 4. För mig okänd hemtjänstpersonal visar alltid upp legitimation 4 3,62 3,67 2,7 4 3,4 när de kommer 5. Hemtjänstpersonalen visar respekt för mig. 4,89 4,67 4,62 4,55 5 4,6 6. Jag tycker att det är viktigt att samma hemtjänstpersonal 4,78 4,83 4,62 4, regelbundet kommer till mig 7. Jag tycker att det är viktigt att hemtjänstpersonalen kommer 4,89 5 4,62 4,49 5 4,4 på en speciell tid. 8. Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som avtalats. 4,89 4,83 4,5 4,09 4,33 4,4 9. Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen. 4,5 4,67 4,12 4,01 4,5 4,6 12. Jag har varit delaktig och kunnat påverka mitt beslut om 4,57 3,91 4,12 3,94 5 4,8 insats. 13. Jag blir bemött med respekt av min handläggare. 4,75 4,9 4,29 4,31 4, Jag kan lätt komma i kontakt med min handläggare. 4,33 4,4 3,14 3,69 4 4, Jag är nöjd med de beslut om insatser/åtgärder som jag fått. 4,67 4,25 4,25 4, Jag har fått tillräcklig information av min handläggare om 4,67 4,08 3,88 3,69 5 4,2 vilka valmöjligheter som finns. 21. Jag är nöjd med de aktiviteter som finns på Träffpunkterna. 4, , Hur nöjd är du med hemtjänsten i sin helhet? 4,83 4,33 4,75 4,34 4,67 4,2 23. Hur väl uppfyller hemtjänsten dina förväntningar på den? 4,67 4,25 4,88 4,26 4,67 4,2 24. Föreställ dig hemtjänst som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp är den som du får? 4,5 4,17 4,29 4,06 4,33 4,2 Kungälvs kommun alla brukare

41 Brukare 2009 medelvärden per område 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den hjälp jag är beviljad. 2. Jag känner mig trygg med hjälpen från hemtjänsten. Kungälvs kommun alla brukare

42 3. Jag träffar oftast hemtjänstpersonal jag känner. 4. För mig okänd hemtjänstpersonal visar alltid upp legitimation när de kommer Kungälvs kommun alla brukare

43 5. Hemtjänstpersonalen visar respekt för mig. 6. Jag tycker att det är viktigt att samma hemtjänstpersonal regelbundet kommer till mig Kungälvs kommun alla brukare

44 7. Jag tycker att det är viktigt att hemtjänstpersonalen kommer på en speciell tid. 8. Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som avtalats. Kungälvs kommun alla brukare

45 9. Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen. 12. Jag har varit delaktig och kunnat påverka mitt beslut om insats. Kungälvs kommun alla brukare

46 13. Jag blir bemött med respekt av min handläggare. 14. Jag kan lätt komma i kontakt med min handläggare. Kungälvs kommun alla brukare

47 15. Jag är nöjd med de beslut om insatser/åtgärder som jag fått. 16. Jag har fått tillräcklig information av min handläggare om vilka valmöjligheter som finns. Kungälvs kommun alla brukare

48 21. Jag är nöjd med de aktiviteter som finns på Träffpunkterna. 22. Hur nöjd är du med hemtjänsten i sin helhet? Kungälvs kommun alla brukare

49 23. Hur väl uppfyller hemtjänsten dina förväntningar på den? 24. Föreställ dig hemtjänst som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp är den som du får? Kungälvs kommun alla brukare

50 Centrum1 Centrum2 Komarken Nord Väst1 Väst2 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra 4,5 4,36 4,31 4,51 4,61 4,35 på att utföra den hjälp jag är beviljad. 2. Jag känner mig trygg med hjälpen från 4,51 4,49 4,42 4,55 4,72 4,37 hemtjänsten. 3. Jag träffar oftast hemtjänstpersonal jag 3,72 3,55 3,42 3,33 3,93 3,58 känner. 4. För mig okänd hemtjänstpersonal visar alltid 2,77 3,05 2,62 2,71 2,97 2,5 upp legitimation när de kommer 5. Hemtjänstpersonalen visar respekt för mig. 4,56 4,54 4,43 4,54 4,65 4,49 6. Jag tycker att det är viktigt att samma 4,6 4,41 4,51 4,52 4,49 4,56 hemtjänstpersonal regelbundet kommer till mig 7. Jag tycker att det är viktigt att 4,63 4,6 4,41 4,51 4,48 4,49 hemtjänstpersonalen kommer på en speciell tid. 8. Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som 4,35 4,02 4,24 3,91 4,15 4,14 avtalats. 9. Det är lätt att komma i kontakt med 4,13 3,72 4,05 3,87 4,21 4,27 hemtjänstpersonalen. 12. Jag har varit delaktig och kunnat påverka mitt 4,05 4,04 3,92 3,71 4,05 3,88 beslut om insats. 13. Jag blir bemött med respekt av min 4,5 4,43 4,13 4,4 4,35 4,22 handläggare. 14. Jag kan lätt komma i kontakt med min 4,02 3,76 3,61 3,77 3,71 3,61 handläggare. 15. Jag är nöjd med de beslut om 4,51 4,39 4,26 4,27 4,46 4,22 insatser/åtgärder som jag fått. 16. Jag har fått tillräcklig information av min 4,04 3,63 3,56 3,49 3,9 3,41 handläggare om vilka valmöjligheter som finns. 21. Jag är nöjd med de aktiviteter som finns på 2,7 3,82 2,18 2,33 3,12 3,12 Träffpunkterna. 22. Hur nöjd är du med hemtjänsten i sin helhet? 4,47 4,29 4,23 4,32 4,47 4, Hur väl uppfyller hemtjänsten dina förväntningar på den? 24. Föreställ dig hemtjänst som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp är den som du får? 4,33 4,22 4,19 4,22 4,41 4,18 4,13 4,1 3,88 3,93 4,21 4,05 Kungälvs kommun alla brukare

Brukarundersökning 2012

Brukarundersökning 2012 Brukarundersökning 2012 Hemtjänsten i Håbo Uppdrag enligt verksamhetsplan Genomföra brukarundersökning årligen Höja svarsfrekvensen Målet att minst 90 % ska vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 Totalt ligger svarsfrekvensen på 73% Svarsfrekvensen på fråga

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR Godkända leverantörer i Kungälvs kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Kungälvs kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär

Läs mer

Socialförvaltningen 1. Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp

Socialförvaltningen 1. Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp Socialförvaltningen 1 Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp KVALITETS- OCH SERVICEGARANTI INOM ÄLDREOMSORGEN 2 Våra grundläggande värderingar

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba 1 [7] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 21 mars 2013 kl. 17 19 Plats Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Läs mer

HEMTJÄNST i Årjängs kommun

HEMTJÄNST i Årjängs kommun Rev 140116 HEMTJÄNST i Årjängs kommun Innehållsförteckning Vad kan du ansöka om enligt Socialtjänstlagen... 3 Ingår i städning... 4 Ingår ej i städning... 4 För att vi skall kunna städa behövs... 5 Ingår

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

HEMTJÄNST. i Årjängs kommun

HEMTJÄNST. i Årjängs kommun HEMTJÄNST i Årjängs kommun 2012 Innehållsförteckning Vad kan du ansöka om enligt Socialtjänstlagen...3 Ingår i städning 4 Ingår ej i städning 4 För att vi skall kunna städa behövs..5 Ingår i klädvård 5

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

Kundundersökning 2013. Hemtjänst

Kundundersökning 2013. Hemtjänst Kundundersökning 2013 Hemtjänst Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom hemtjänsten, undantaget kunder

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010 om undersökning av särskilt boende SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer med särskilt boende. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande

Läs mer

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus 1 [6] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17 Plats Hallunda Folkets Hus Mahria Persson-Lövkvist, verksamhetschef för äldreomsorgen

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2.

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Din rätt till en värdig omsorg Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Bakgrund 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen vilket innebär att äldre personer ska ges ökade möjligheter till inflytande

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014

Brukarundersökning 2013. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Östermalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

En bättre vardag Hemtjänst (LOV) Hushållsnära tjänster (RUT)

En bättre vardag Hemtjänst (LOV) Hushållsnära tjänster (RUT) En bättre vardag Hemtjänst (LOV) Hushållsnära tjänster (RUT) Hemtjänst (LOV) Pauliströms Service och Lokalvård AB är godkända utförare för LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten. Vi har LOV-avtal

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vår värdegrund Vår värdegrund är de värderingar vi arbetar efter och som återspeglas i vårt förhållningssätt

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i september 2009 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Enkätundersökning genomförd hösten 2009 Resultatet sammanställt mars 2010 Vård och omsorg Kvalitet och verksamhetsutveckling Helena Bertilsson Lena

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor.

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Helsingborgs stad 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Geografisk områdesorganisation fem områden. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6%

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6% Centrum Kön 38% Ålder 38% 6% Hushåll / familjebild 6% 62% 56% M an Kvinna < 65 år 66-79 år >80 år 94% Samman boende ensam 3,50 30,0 3,00 25,0 Centrum 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1. Livssituation 2. Personlig

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2011. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2012

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2011. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2012 Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) nuari 2012 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20120131 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) ADDRESS:

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

Du ska kunna leva ditt liv som du vill!

Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv. Örebro kommuns lokala värdegrund Vad innebär den för dig? Enligt ett tillägg i socialtjänstlagen ska

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Tjänstedeklaration Antagna av omsorgsnämnden 2010-12-16, 133 Övertagna

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Golven vill du ha strålande, dina fönster ska vara glasklara och att toaletten alltid är ren och fräsch är ett krav. Men det fungerar inte alltid som du vill, och

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Information om hemtjänsten

Information om hemtjänsten Information om hemtjänsten Hemtjänsten i Linköpings kommun Linköpings kommun erbjuder olika former av stöd och service inom hemtjänsten. Stödet syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt,

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är:

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: 2. Jag kan bestämma hur jag vill bli hjälpt 3. Personalen kommer på överenskommen tid 4. Jag får information

Läs mer

AVGIFTER ÅR 2015. Avgifter gällande hemtjänst och hemsjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN

AVGIFTER ÅR 2015. Avgifter gällande hemtjänst och hemsjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN AVGIFTER ÅR 2015 Avgifter gällande hemtjänst och hemsjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Centrala begrepp är: förbehållsbelopp, minimibelopp, individuellt tillägg, avgiftsutrymme, inkomst, boende-kostnad, hemtjänst,

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Rutin Serviceinsatser LOV inom hemtja nst

Rutin Serviceinsatser LOV inom hemtja nst Ansvarig för rutin Ann Magnusson Lundkvist Ut Utfärdat (av vem och datum) Ann Magnusson Lundkvist 2015-07-22 Beslutad (av vem och datum) Carina Pihlwret 2015-07-22 Uppdaterad och version Giltig till och

Läs mer

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun.

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun. 0 Gagnefs kommun basfakta Befolkning: 10 023 personer (2013) Yta: 760 kvadratkilometer Andel över 65 år med hemtjänst var år 2006 7,2 %, år 2011 11,6 % och år 2013 var siffran 7,6 %. Idag är 164 personer

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Anvisningar Social dokumentation

Anvisningar Social dokumentation Anvisningar social dokumentation Senast uppdaterat: 2011-07-06 Socialförvaltningen Anvisningar Social dokumentation För äldre- och handikappomsorgens personal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning för

Läs mer