Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt"

Transkript

1 Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den hjälp jag är beviljad. F % Instämmer inte alls 3 1 Instämmer ganska lite 5 1 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 2 av 355 (=0,56%). Antal svarande: 353. Mv = 4,45 Kungälvs kommun alla brukare

2 2. Jag känner mig trygg med hjälpen från hemtjänsten. F % Instämmer inte alls 4 1 Instämmer ganska lite 4 1 Instämmer till viss del 25 7 Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 3 av 355 (=0,85%). Antal svarande: 352. Mv = 4,52 Kungälvs kommun alla brukare

3 3. Jag träffar oftast hemtjänstpersonal jag känner. F % Instämmer inte alls 30 9 Instämmer ganska lite 31 9 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 8 av 355 (=2,25%). Antal svarande: 347. Mv = 3,61 Kungälvs kommun alla brukare

4 4. För mig okänd hemtjänstpersonal visar alltid upp legitimation när de kommer F % Instämmer inte alls Instämmer ganska lite Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 33 av 355 (=9,30%). Antal svarande: 322. Mv = 2,80 Kungälvs kommun alla brukare

5 5. Hemtjänstpersonalen visar respekt för mig. F % Instämmer inte alls 4 1 Instämmer ganska lite 2 1 Instämmer till viss del 32 9 Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 3 av 355 (=0,85%). Antal svarande: 352. Mv = 4,54 Kungälvs kommun alla brukare

6 6. Jag tycker att det är viktigt att samma hemtjänstpersonal regelbundet kommer till mig F % Instämmer inte alls 6 2 Instämmer ganska lite 5 1 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 14 av 355 (=3,94%). Antal svarande: 341. Mv = 4,51 Kungälvs kommun alla brukare

7 7. Jag tycker att det är viktigt att hemtjänstpersonalen kommer på en speciell tid. F % Instämmer inte alls 4 1 Instämmer ganska lite 3 1 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 11 av 355 (=3,10%). Antal svarande: 344. Mv = 4,52 Kungälvs kommun alla brukare

8 8. Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som avtalats. F % Instämmer inte alls 11 3 Instämmer ganska lite 9 3 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 11 av 355 (=3,10%). Antal svarande: 344. Mv = 4,15 Kungälvs kommun alla brukare

9 9. Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen. F % Instämmer inte alls 13 4 Instämmer ganska lite 21 6 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 21 av 355 (=5,92%). Antal svarande: 334. Mv = 4,05 Kungälvs kommun alla brukare

10 10. Har du tillsammans med hemtjänstpersonalen gjort en skriftlig överenskommelse om vad som skall göras, när och hur? F % Ja Nej Antal EAS: 36 av 355 (=10,14%). Antal svarande: 319. Kungälvs kommun alla brukare

11 11. Har du haft kontakt med din handläggare under 2009? F % Ja Nej Antal EAS: 20 av 355 (=5,63%). Antal svarande: 335. Kungälvs kommun alla brukare

12 12. Jag har varit delaktig och kunnat påverka mitt beslut om insats. F % Instämmer inte alls 24 7 Instämmer ganska lite 14 4 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 32 av 355 (=9,01%). Antal svarande: 323. Mv = 3,96 Kungälvs kommun alla brukare

13 13. Jag blir bemött med respekt av min handläggare. F % Instämmer inte alls 16 5 Instämmer ganska lite 6 2 Instämmer till viss del 25 8 Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 49 av 355 (=13,80%). Antal svarande: 306. Mv = 4,34 Kungälvs kommun alla brukare

14 14. Jag kan lätt komma i kontakt med min handläggare. F % Instämmer inte alls 24 8 Instämmer ganska lite 24 8 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 55 av 355 (=15,49%). Antal svarande: 300. Mv = 3,74 Kungälvs kommun alla brukare

15 15. Jag är nöjd med de beslut om insatser/åtgärder som jag fått. F % Instämmer inte alls 9 3 Instämmer ganska lite 8 2 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 17 av 355 (=4,79%). Antal svarande: 338. Mv = 4,36 Kungälvs kommun alla brukare

16 16. Jag har fått tillräcklig information av min handläggare om vilka valmöjligheter som finns. F % Instämmer inte alls Instämmer ganska lite 29 9 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 41 av 355 (=11,55%). Antal svarande: 314. Mv = 3,69 Kungälvs kommun alla brukare

17 17. Vem ansvarar huvudsakligen för din hemtjänst? F % Attendo Care AB 9 3 Avesina AB 12 4 Homec AB 0 0 Jacobdals vård & omsorg 8 3 Kungälvs hemtjänst Legetimus AB 3 1 PCN Fastighetsservice AB 6 2 Antal EAS: 35 av 355 (=9,86%). Antal svarande: 320. Kungälvs kommun alla brukare

18 18. Har du själv valt din hemtjänstutförare? F % Ja Nej Antal EAS: 28 av 355 (=7,89%). Antal svarande: 327. Kungälvs kommun alla brukare

19 19. Om nej, vem har hjälpt dig välja? F % Företrädare 6 4 Kommunens handläggare Annan person Vet ej Antal EAS: 206 av 355 (=58,03%). Antal svarande: 149. Kungälvs kommun alla brukare

20 20. Deltar du i någon aktivitet på Träffpunkterna? F % Ja 30 9 Nej Antal EAS: 26 av 355 (=7,32%). Antal svarande: 329. Kungälvs kommun alla brukare

21 21. Jag är nöjd med de aktiviteter som finns på Träffpunkterna. F % Instämmer inte alls Instämmer ganska lite 9 10 Instämmer till viss del 8 9 Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 269 av 355 (=75,77%). Antal svarande: 86. Mv = 3,07 Kungälvs kommun alla brukare

22 22. Hur nöjd är du med hemtjänsten i sin helhet? F % Mycket missnöjd 3 1 Ganska missnöjd 5 2 Varken nöjd eller missnöjd 27 8 Ganska nöjd Mycket nöjd Antal EAS: 26 av 355 (=7,32%). Antal svarande: 329. Mv = 4,35 Kungälvs kommun alla brukare

23 23. Hur väl uppfyller hemtjänsten dina förväntningar på den? F % Mycket lite 5 2 Ganska lite 10 3 Varken eller 25 8 Ganska väl Mycket väl Antal EAS: 31 av 355 (=8,73%). Antal svarande: 324. Mv = 4,27 Kungälvs kommun alla brukare

24 24. Föreställ dig hemtjänst som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp är den som du får? F % Mycket långt ifrån 5 2 Ganska långt ifrån 16 5 Varken eller Ganska nära Mycket nära Antal EAS: 51 av 355 (=14,37%). Antal svarande: 304. Mv = 4,07 Kungälvs kommun alla brukare

25 25. Vet du vart du skall vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål? F % Ja Nej Antal EAS: 30 av 355 (=8,45%). Antal svarande: 325. Kungälvs kommun alla brukare

26 26. Vad tycker du kan bli bättre inom äldreomsorgen i Kungälvs kommun? - Som det var förr. Det var 14 dagar samma tjej det var bra och de gjorde fler saker. - Tillgänglighet på äldreboende. - Ej anliktad. - Skulle vilja ha samma personer som städade. - Att man själv får bestämma vad som skall göras under min tid utan att något måste försakas eller utbytas. - Tillgänglighet på äldreboende. - Ej använt - Jag har ingen kännedom om var det finns Träffpunkter och när träffar är. - Återgång till hemhjälpens ursprungliga funktion. Vårdtagare utan anhörig som kan hjälpa, vem utför det arbete som hemhjälpen idag ej får lov att göra? - En regelbunden kvällstid. - Handläggaren visa sig mer synlig. - Ingen åsikt - Mer tid - Jag har haft Parkinsson sjukdom i 9 år. Det är ju en livslång sjukdom. Ibland kn den vara svår. Men tack vare att det finns en förstående hemtjänst så är jag nöjd. Kommunen kan inte ändra på något. Bara vi gamla får behålla de. - Min avlidna hustru har träffat alla avtal, därför har jag ej kunnat svara på alla frågor. - Lite naturliga och hjärtliga kramar vore inte dumt i ensamheten. - Jag utnyttjar bara städning och trygghetslarm. Vill gärna ha information om Träffpunkterna, vet inte vad det är! - Samma personal varje gång. Gärna bara en person. - Ökat antal korttidsplatser. - Framför allt städning, piska mattor, tvätta fönster m.m. inta bara dammsuga. Hjälp med att hänga uppp min tvätt. Vet inte vad Träffpunkterna är? Visste inte att jag hade en handläggare. - Biståndshandläggaren kan bli bättre. - Kontakten mellan personer inom hemsjukvården så inga misstag begås. - Att samma personal kommer och att personal får utföra de tjänster som vederbärande vill ha utfört i hemmet. Lite äldre personal. - Min vårdpersonal är mina vänner. - Mindre antal personer att träffa mer kontakt med kontaktperson. - Allt. Ingen människa vill vara beroende. Man vill klara sig själv. Träffpunkterna har jag inte varit på, nobbad av hemtjänstpersonalen. - Till handläggaren. - Eftersom jag bara har hjälp 1 gång var 3:e vecka med städning tycker jag det funkar bra. Olika personal var gång! - Jag tycker det är bra som det är. - Mindre jäktat personal. Möjlighet för mig att komma ut med rullstol utomhus. Bättre på att passa tider. - Att hjälpen ska komma på bestämda tider. - Städningen. Att det är samma personal som kommer varje gång. - Tyvärr läggs Attendo care ner. Jag är mycket tacksam och nöjd med kontakten och det omsorgsfulla arbete de lägger ner. Det är skönt att de finns! - Attendo care hemtjänst har varit mycket bra, inget att klaga på. Men i Kungälvs kommuns hemtjänst borde allt bli förbättrat t.ex. i uppförande, passa tider, att samma personer kommer till mig (max 6 personer) - Borde byggas för bostäder för äldreboende. - Vädret. Vet inte vem som ansvarar för min hemtjänst. - Vara mer lyhörd för respektive vårdtagares önskemål t.ex. kan läsa på inköpslistan och verkligen köp eller leta efter just den varan. - Att de alltid legitimerar sig när de är ny personal. - Vet inte vad Träffpunkterna är. - Kontakten med biståndshandläggaren. Det finns ingen Träffpunkt i Ytterby. - Jag önskar en tydligare specifikation på hur man räknar ut avgift. Vilken tid som är beräknad, kostnad/timmer och moms. - Vill helst ha samma personal. Min dotter hjälper mig med kontakterna. - Mer tid från hemtjänsten som har för bråttom mestadels. - Mer tid från hemtjänsten som har så bråttom för det mesta. - Som den är nu kan den inte vara bättre. Viktigt med Träffpunkter - möjlighet till sociala kontaktar - det är det bästa som har hänt mig. - Att de kom på regelbundna tider, inte så utspridda som nu. - Bättre utbildning av samariterna. - Att själv får välja arbetsuppgifter t.ex. fönsterputsning, dammtorkning och flera rum som vi vill ha städade. Kungälvs kommun alla brukare

27 - Mer personal till socialverksamheten. Att personal får göra mat och mera av städning. - Utdelning av mediciner. Stanna kvar och se om de får i sig dem. Att kunna få komma en stund på dagen. Många gamla vill att man ska kunna sitta och prata en stund. - Ge sig mer tid vid besöken. - Omsorgen kan inte bli mycket bättre. - Önskar få behålla Birgitta. - Jag har bara inköp av varor 1 gång per vecka därför har jag inte svarat på frågorna. - Detta handlar om städning var tredje vecka. - Få samma personal som passar tiderna bättre. - Mer kunnig personal. Bättre förberedd på arbetsuppgifterna. Varierar mycket från personal till personal hur mycket tid de lägger ner. Olika personalhar olika uppgifter om t.ex. vilken dag det är duschning. - Beviljas viss tid som jag själv kan fylla med det som för dagen behövs. Alla dessa ansikten jag såg, uppskattningsvis 50, slutade räkna då jag uppnått 26 (med Kungälvs hemtjänst. Inte människorvänligt. Mådde sämre och sämre tills jag fick Jakobsdal. - Hemtjänst ska svara i telefonen. - Jag är nöjd men vårdtagaren bör också visa hänsyn till vårdhandläggrna på plats. - Att få samma personal som passar tiderna bättre. - Förbättring om mat frågan. - Samma personal och lite mer tid och oftare. - Bättre beredskap för att ta reda på mina behov och hjälpa till. - Jag vill gärna ha samma personal varje gång. Ser gärna något noggrannare städning av golvet i duschhörnen. - Allt är prefekt. - Är bra som det är. - Eftersom jag bara har städning var tredje vecka har jag inga synpunkter på det. - Att personalen börjar redan kl 7 så man kan får hjälp tidigare på morgonen. Inte så stor omsättning på personalen som kommer. - Är bra. - Mer information. - Utepromenderna - Det mesta! - För min del är det bra som det är. - Den sociala omsorgen. - Har endast städning var 3:e vecka samt trygghetslarm. - Flexibilitet. Annorlunda fakturor, specificerade. För lite tid för att få hjälp att städa. - Den enda kundtjänst jag har är städning var tredje vecka. Hade varit bättre med varannan vecka. Dessutom har jag färdtjänst. Beklagligt att de har kontor i Moldavien när det är arbetslöshet i Sverige. - Bra som det är. - Önskar veta när ni ändrar besökstider hos mig. Tacksam om ni frågar personer som kommer regelbundet. - Företaget Avesina har skött allting mycket bra, de är ett bra föredöme. Hittills har ingen ny personal kommit hit. Ny personal presenteras alltid för mig. - Samma personal måste lyssna mer på oss äldre. Personalen ska göra det som är uppgjort att dom ska göra. De äldre ska ej behöva säg till upprepade gånger vad och hur det ska göras. - Maten är lite andefattig. - Mera samma personal. - Att man får lagad mat hem, ej fabriksgjord. - Önskar att den vård som fanns på de gamla ålderdomshemmet kommer tillbaka. - Att det ska finnas personal på natten i Marstrand. - Att en och samma hemtjänstpersonal kommer till den som behöver den (mig). - Bra som det är. - Vad beträffar städning så ska hela lägenheten städas samt dammas och fönster ska tvättas, skåpdörrar och allt som äldre inte kan utföra själv. Att tänka på hälsa och miljön även i ett hem som de äldre bor i. - Mer mänslig kontakt till de som inte passar in på de aktiviteter som finns. - Flickorna har omsorg i blodet och i hjärtat. - Att samma personal kommer. - Dagrehab för rullstolsburna som behöver mycket hjälp och stimulans även som avlastning för anhörig. Har funnits tidigare. - Byte av personal. - Jag är nöjd med äldreomsorgen som den är. - Vi bor i fritidshus halv året = sommaradress dit ni har skickat enkäten. Städningen var tredje vecka kunde vara mycket bättre. Det dammsuges där det är lättast. Div. det är kvar på golvet efteråt - Lättare att få särskilt boende när man kan och inte när man måste. Kungälvs kommun alla brukare

28 - Ojämn standard på personalen. De flesta är bra men inte alla. - Färre personal - kontinuitet. Möjlighet till storstädning, Städning av spisfläkt. - Det är roligt om samam personal kommer oftare. Det vore också bra om man iblnd kunde beviljas en insats som inte ingår i den vanliga städningen. - Vet så lite om den då jag bara har städhjälp. - Det är viktigt att så vitt möjligt samma personal kommer så att man lär känna varandra och alla vet vad som ska göras. - Jag tycker att det ska vara samma personal ska komma. Nu dyker det upp nya ansikten ideligen. - Jag är blind. - Samma personal som kommer hit och på bestämda tider. Utbildning även för vikarier? - Tycker det fungerar bra. - Färdtjänst. - Framför allt att man ska kunna få välja var och hur man vill bo, när man får problem med att klara sig själv. Mycket viktigt att bo med personal i närhet och aktiviteter så man inte är isolerad med ensamheten och hemtjänst. Olika okända personer hela tiden som har allt för kort tid för sina arbetsuppgifter. Att inte eget önskemål om boende lyssnas på utan biståndshandläggaren med ett kort besök på 1,5 timmar bedömer livskvalitén för den som behöver vård och omsorg. - Jag tycker det är viktigt att samma personal kommer till mig. Tyvärr är det ju inte så nu. Det betyder så mycket att känna trygghet, som ju är viktigt för hälsa och trivsel. - Varm mat varje dag. - Att få veta vilken tid ni tänker komma på dagen så att man slipper sitta och vänta hel dagen. - Haft hemtjänst endast 3 ggr, svårt att bedöma. - Planeringen, så att personalen inte behöver springa så mellan sina patienter. Mindre jäkt så att personalen inte behöver bli så stressad. Det är svårt att göra schema. - Kan inte bli bättre än det är. Jag har inget att klaga på. - Kommunens hemtjänst kunde inte erbjuda lika bra hemtjänst som Attendo, det var synd. Kommunens hemtjänst hade för många olika personer som kom. Flera som inte klarade av att städa medn andra gjorde det bra. Det fanns ingen kontinuitet i hemtjänsten. Personalen var inte stolta över sitt arbete upplevde jag. - Att få samma personer som städar det känns tryggare. - Att få kontakt med kommunansvarig, för att få en ökad hjälp. Samma städhjälp är en trygghetsfaktor. - När det gäller tvätthjälp = samma personer varje dag. - Jag tycker att det finns inget att anmärka på.. Personalen är toppen. - Att hjälpen får tid att sitta ner en stund. De har det för stressigt. - Väntetiden när man ringt er. - Det saknas hjälp vid sjukdom (inköp av mat, medicin osv). Allt går inte att planera. Det bör finnas kvinnor som endast vill arbeta då och då. - Jag tror att utbildning i sjukvård/hjälp i en del fall saknas. - Hemtjänstpersonalen har inte tid att hjälpa till om något oväntat inträffar p.g.a. det nya datasystemet. - Har aldrig hört talas om träffpunkterna. - Vill veta vem som kommer! Sista åtta gångerna har det varit åtta olika personer. - En handräckning vid behov utanför insatsbeslutet. - Har bara haft hemtjänst i fyra månader. - Göra gruppen mindre som är hos den boende. Mer kontinuitet! - Att golven vaskas först med vått sedan med torrt. Nu dammas golven med lite vått och det blir ej rent. Vem ska göra det? Jag? - Städa oftare än var tredje vecka. - En del är direkt odrägliga angående respekt. Vad är Träffpunkterna? Testa utländska flickor i det Svenska språket. - Lyssna på brukaren. Det är brukaren som vill leva sitt liv. Kommunen ska se till att man kan göra det. Inte vara inlåst i lägenheten. - Städning även i hörnen. För tvätt kommer det ibland tre olika personer på samma gång. Attendo har varit bra. Synd att de ska sluta. - Har endast haft hemhjällp i ca 6 veckor men under den tiden har allt fungerat bra. Har nu hamnat på sjukhus och ska flytta till korttidsboende. Tack Jakobsdal för en mycket bra insats. - Kontakt med äldreomsorgen. - Jag har ju bara städhjälp så jag har aldrig talat med händläggaren och vet inte vad Träffpunkterna är. - Allt! Samma personal. - I görligaste mån få samma utövare eller ett fåtal utövare med tanke på semestrar eller annan lägenhet. Det finns underbara utövare eller mindre lämpliga för omsorg. Ni bör se upp och inte anställa mindre engagerade. Tag vara på kompetens och kvalitet. Det finns! - Jag tycker att kommunen lika väl som de privata kunde ordna med att man kunde få extra tjänster utförda som t.exx. fönsterputs och extra städ. - Städning varannan vecka. Kungälvs kommun alla brukare

29 - Kan inte uttala mig då jag endast har handling och ledsagare vid promenader. - Vad är Brukare? Har aldrig hört talas om Träffpunkterna. Fler äldreboende med matsal och trevliga sällskapsrum är mitt önskemål för framtiden. Jag är tacksam för den hjälp jag får och flickorna är vänliga och glada. - Min störst önskan är att slippa så många olika. Jag är alltid yr och trött. Då är det underbart när det kommer någon som vet hur jag vill ha det. - Det kan bli bättre. - Alldeles för dyrt! - Ta bort telefonsvarare med knappval. Svårt! - Skriv ett schema! Möjlighet att någon gång kunna ändra tider med ca en veckas varsel. - Att hemtjänstpersonalen kommer ungefär samma tid varje dag. - Har endast haft städhjälp. - Lättare att få extra utfört. - Har varit med så kort tid. - Att det kommer samma människor, i den mån det går, det känns tryggast så. - Jag är nöjd. - Min man är vårdtagare. Jag skulle önska att han fick åka någon annanstans en dag i veckan för träning och social samvaro. - Större kontinuitet vad gäller personal och tider. Bättre kontaktsystem. Det fungerar dåligt mellan personalen. Gamla människor vill inte träff ny personal hela tiden. - Jag har städhjälp var tredje vecka. Klarar mig själv f.ö. - Bättre städning och mer ordning av medicin. - Jag tycker att de ska få mer tid hos vårdtagarna. Tjänsten är uppskattad och hoppas att de har lön för sin möda. - Jag tycker inte om att få så många olika hemsamariter, man lär ju aldrig känna någon riktigt. Många unga har inte heller en så stor erfarenhet så det är jobbigt att varje gång förklara hur man vill ha det. - När det blir fel på fakturor som skickas ut till brukaren t.ex.. När för höga avgifter har tagits ut eller när hemtjänsten har uteblivit. Att de pengar betalas tillbaka och att biståndsbedömaren tar sitt ansvar även när anhöriga ringer och påminner och det ändå inte rättas till. - Att veta när de kommer. Att de meddelar sig innan. - Mer hjälp till de äldre som ej har anhöriga som kan hjälpa till med t.ex. handling, städ och social samvaro. - Hur är det med fönstertvätt? - Gå tillbaka till det gamla. - Gå tillbaka till det gamla systemet. Kungälvs kommun alla brukare

30 Medelvärden på samtliga frågor alla brukare Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den hjälp jag är beviljad. 2. Jag känner mig trygg med hjälpen från hemtjänsten. 3. Jag träffar oftast hemtjänstpersonal jag känner. 3,61 4,45 4,52 4. För mig okänd hemtjänstpersonal visar alltid upp legitimation när de kommer 5. Hemtjänstpersonalen visar respekt för mig. 6. Jag tycker att det är viktigt att samma hemtjänstpersonal regelbundet kommer till mig 7. Jag tycker att det är viktigt att hemtjänstpersonalen kommer på en speciell tid. 8. Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som avtalats. 9. Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen. 12. Jag har varit delaktig och kunnat påverka mitt beslut om insats. 13. Jag blir bemött med respekt av min handläggare. 14. Jag kan lätt komma i kontakt med min handläggare. 15. Jag är nöjd med de beslut om insatser/åtgärder som jag fått. 16. Jag har fått tillräcklig information av min handläggare om vilka valmöjligheter som finns. 21. Jag är nöjd med de aktiviteter som finns på Träffpunkterna. 22. Hur nöjd är du med hemtjänsten i sin helhet? 23. Hur väl uppfyller hemtjänsten dina förväntningar på den? 24. Föreställ dig hemtjänst som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp är den som du får? 2,80 3,07 4,54 4,51 4,52 4,15 4,05 3,96 4,34 3,74 4,36 3,69 4,35 4,27 4,07 Kungälvs kommun alla brukare

31 Medelvärden jämförelse mellan hemtjänstföretag 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den hjälp jag är beviljad. 2. Jag känner mig trygg med hjälpen från hemtjänsten. Kungälvs kommun alla brukare

32 3. Jag träffar oftast hemtjänstpersonal jag känner. 4. För mig okänd hemtjänstpersonal visar alltid upp legitimation när de kommer Kungälvs kommun alla brukare

33 5. Hemtjänstpersonalen visar respekt för mig. 6. Jag tycker att det är viktigt att samma hemtjänstpersonal regelbundet kommer till mig Kungälvs kommun alla brukare

34 7. Jag tycker att det är viktigt att hemtjänstpersonalen kommer på en speciell tid. 8. Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som avtalats. Kungälvs kommun alla brukare

35 9. Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen. 12. Jag har varit delaktig och kunnat påverka mitt beslut om insats. Kungälvs kommun alla brukare

36 13. Jag blir bemött med respekt av min handläggare. 14. Jag kan lätt komma i kontakt med min handläggare. Kungälvs kommun alla brukare

37 15. Jag är nöjd med de beslut om insatser/åtgärder som jag fått. 16. Jag har fått tillräcklig information av min handläggare om vilka valmöjligheter som finns. Kungälvs kommun alla brukare

38 21. Jag är nöjd med de aktiviteter som finns på Träffpunkterna. 22. Hur nöjd är du med hemtjänsten i sin helhet? Kungälvs kommun alla brukare

39 23. Hur väl uppfyller hemtjänsten dina förväntningar på den? 24. Föreställ dig hemtjänst som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp är den som du får? Kungälvs kommun alla brukare

40 Tabell över samtliga medelvärden per hemtjänstföretag Attendo Avesina Jacobsdals Kungälvs Legetimus PCN 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den 4,78 4,67 4,38 4,45 4,67 4,33 hjälp jag är beviljad. 2. Jag känner mig trygg med hjälpen från hemtjänsten. 5 4,75 4,62 4,51 4, Jag träffar oftast hemtjänstpersonal jag känner. 4,43 4,5 4,62 3,52 4,67 3,6 4. För mig okänd hemtjänstpersonal visar alltid upp legitimation 4 3,62 3,67 2,7 4 3,4 när de kommer 5. Hemtjänstpersonalen visar respekt för mig. 4,89 4,67 4,62 4,55 5 4,6 6. Jag tycker att det är viktigt att samma hemtjänstpersonal 4,78 4,83 4,62 4, regelbundet kommer till mig 7. Jag tycker att det är viktigt att hemtjänstpersonalen kommer 4,89 5 4,62 4,49 5 4,4 på en speciell tid. 8. Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som avtalats. 4,89 4,83 4,5 4,09 4,33 4,4 9. Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen. 4,5 4,67 4,12 4,01 4,5 4,6 12. Jag har varit delaktig och kunnat påverka mitt beslut om 4,57 3,91 4,12 3,94 5 4,8 insats. 13. Jag blir bemött med respekt av min handläggare. 4,75 4,9 4,29 4,31 4, Jag kan lätt komma i kontakt med min handläggare. 4,33 4,4 3,14 3,69 4 4, Jag är nöjd med de beslut om insatser/åtgärder som jag fått. 4,67 4,25 4,25 4, Jag har fått tillräcklig information av min handläggare om 4,67 4,08 3,88 3,69 5 4,2 vilka valmöjligheter som finns. 21. Jag är nöjd med de aktiviteter som finns på Träffpunkterna. 4, , Hur nöjd är du med hemtjänsten i sin helhet? 4,83 4,33 4,75 4,34 4,67 4,2 23. Hur väl uppfyller hemtjänsten dina förväntningar på den? 4,67 4,25 4,88 4,26 4,67 4,2 24. Föreställ dig hemtjänst som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp är den som du får? 4,5 4,17 4,29 4,06 4,33 4,2 Kungälvs kommun alla brukare

41 Brukare 2009 medelvärden per område 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den hjälp jag är beviljad. 2. Jag känner mig trygg med hjälpen från hemtjänsten. Kungälvs kommun alla brukare

42 3. Jag träffar oftast hemtjänstpersonal jag känner. 4. För mig okänd hemtjänstpersonal visar alltid upp legitimation när de kommer Kungälvs kommun alla brukare

43 5. Hemtjänstpersonalen visar respekt för mig. 6. Jag tycker att det är viktigt att samma hemtjänstpersonal regelbundet kommer till mig Kungälvs kommun alla brukare

44 7. Jag tycker att det är viktigt att hemtjänstpersonalen kommer på en speciell tid. 8. Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som avtalats. Kungälvs kommun alla brukare

45 9. Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen. 12. Jag har varit delaktig och kunnat påverka mitt beslut om insats. Kungälvs kommun alla brukare

46 13. Jag blir bemött med respekt av min handläggare. 14. Jag kan lätt komma i kontakt med min handläggare. Kungälvs kommun alla brukare

47 15. Jag är nöjd med de beslut om insatser/åtgärder som jag fått. 16. Jag har fått tillräcklig information av min handläggare om vilka valmöjligheter som finns. Kungälvs kommun alla brukare

48 21. Jag är nöjd med de aktiviteter som finns på Träffpunkterna. 22. Hur nöjd är du med hemtjänsten i sin helhet? Kungälvs kommun alla brukare

49 23. Hur väl uppfyller hemtjänsten dina förväntningar på den? 24. Föreställ dig hemtjänst som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp är den som du får? Kungälvs kommun alla brukare

50 Centrum1 Centrum2 Komarken Nord Väst1 Väst2 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra 4,5 4,36 4,31 4,51 4,61 4,35 på att utföra den hjälp jag är beviljad. 2. Jag känner mig trygg med hjälpen från 4,51 4,49 4,42 4,55 4,72 4,37 hemtjänsten. 3. Jag träffar oftast hemtjänstpersonal jag 3,72 3,55 3,42 3,33 3,93 3,58 känner. 4. För mig okänd hemtjänstpersonal visar alltid 2,77 3,05 2,62 2,71 2,97 2,5 upp legitimation när de kommer 5. Hemtjänstpersonalen visar respekt för mig. 4,56 4,54 4,43 4,54 4,65 4,49 6. Jag tycker att det är viktigt att samma 4,6 4,41 4,51 4,52 4,49 4,56 hemtjänstpersonal regelbundet kommer till mig 7. Jag tycker att det är viktigt att 4,63 4,6 4,41 4,51 4,48 4,49 hemtjänstpersonalen kommer på en speciell tid. 8. Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som 4,35 4,02 4,24 3,91 4,15 4,14 avtalats. 9. Det är lätt att komma i kontakt med 4,13 3,72 4,05 3,87 4,21 4,27 hemtjänstpersonalen. 12. Jag har varit delaktig och kunnat påverka mitt 4,05 4,04 3,92 3,71 4,05 3,88 beslut om insats. 13. Jag blir bemött med respekt av min 4,5 4,43 4,13 4,4 4,35 4,22 handläggare. 14. Jag kan lätt komma i kontakt med min 4,02 3,76 3,61 3,77 3,71 3,61 handläggare. 15. Jag är nöjd med de beslut om 4,51 4,39 4,26 4,27 4,46 4,22 insatser/åtgärder som jag fått. 16. Jag har fått tillräcklig information av min 4,04 3,63 3,56 3,49 3,9 3,41 handläggare om vilka valmöjligheter som finns. 21. Jag är nöjd med de aktiviteter som finns på 2,7 3,82 2,18 2,33 3,12 3,12 Träffpunkterna. 22. Hur nöjd är du med hemtjänsten i sin helhet? 4,47 4,29 4,23 4,32 4,47 4, Hur väl uppfyller hemtjänsten dina förväntningar på den? 24. Föreställ dig hemtjänst som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp är den som du får? 4,33 4,22 4,19 4,22 4,41 4,18 4,13 4,1 3,88 3,93 4,21 4,05 Kungälvs kommun alla brukare

Brukarundersökning 2012

Brukarundersökning 2012 Brukarundersökning 2012 Hemtjänsten i Håbo Uppdrag enligt verksamhetsplan Genomföra brukarundersökning årligen Höja svarsfrekvensen Målet att minst 90 % ska vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar

Läs mer

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 Totalt ligger svarsfrekvensen på 73% Svarsfrekvensen på fråga

Läs mer

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade.

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade. Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade. Andel positiva svar* inom området kontakter med kommunen * staplarna visar andel svarande i

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba 1 [7] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 21 mars 2013 kl. 17 19 Plats Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Läs mer

Kvalitetsundersökning inom hemtjänsten i Vantör 2005

Kvalitetsundersökning inom hemtjänsten i Vantör 2005 Äldre- och handikappomsorgen V A N T Ö R S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Sid 1 2005-11-23 Kvalitetsundersökning inom en i Vantör 2005 Enkätundersökning till i Vantör med insatser från Undersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Norlandia Care och Kosmo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Norlandia Care och Kosmo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Norlandia Care och Kosmo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO)

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO) Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2.

Läs mer

Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005

Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005 Äldre- och handikappomsorgen V A N T Ö R S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Sid 1 Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005 Enkätundersökning till boende inom Rågsveds Äldrecentrum,

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Meddelande 2005:17 Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Utgiven av: Meddelande

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Huddinge_Skutan, Attendo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Huddinge_Skutan, Attendo (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Huddinge_Skutan, Attendo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Välkommen till. vår hemtjänst

Välkommen till. vår hemtjänst Välkommen till vår hemtjänst Vi har alltid nära hem till dig Vi har alltid nära hem till dig Hemtjänsten i Kungsbacka kommun är namnet på den kommunala hemtjänsten. Vi som arbetar här är anställda av kommunen.

Läs mer

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR Godkända leverantörer i Kungälvs kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Kungälvs kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_Hjärtebacken_Hjärtebacken 2_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Borås_Internationell hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Borås_Internationell hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Borås_Internationell hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Attendo - Akalla äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Attendo - Akalla äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Attendo - Akalla äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Mica Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Mica Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Solna_Mica Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende_havet (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende_havet (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende_havet (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Hagalund (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Hagalund (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Växjö_Hagalund (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

//: <',,..' -,-o- '2" z 7/ /alra./.2. r7,7 VIMMERBYKOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA. t00420

//: <',,..' -,-o- '2 z 7/ /alra./.2. r7,7 VIMMERBYKOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA. t00420 VIMMERBYKOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA t00420 Sammanställning resultat genomftirda enkäter till hemtjänsftagare 2010. Hemtjänsttagama fick göra bedömningar på en skala fran 1-5 på hur man upplever tjänstema

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Allita Care AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Allita Care AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Allita Care AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Essunga_Kerstinsås (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Essunga_Kerstinsås (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Essunga_Kerstinsås (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Genomlysning av samtliga LSS-verksamheter samt boendestöd med undantag av daglig verksamhet Sammanställd juni 2014 Sammanfattning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Birkagården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Birkagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Växjö_Birkagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Sjöbo Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Sjöbo Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Sjöbo Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Bollnäs Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Götene Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Götene Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Götene Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Bollnäs Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Landskrona_Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Landskrona_Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Landskrona_Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till/intervju med boende

Bilaga 1 Enkät till/intervju med boende Kvalitetsuppföljning, Pilegården (juli 2010) Bilaga 1. 1(5) Bilaga 1 Enkät till/intervju med boende NKI (Nöjd-Kund-Index) NKI (Nöjd-Kund-Index) är ett sammanfattande mått på hur nöjda kunderna är med en

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Öster Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Öster Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Öster Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT (BILAGA 1) Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-07-02 Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med deltagare Genomförande och respons

Läs mer

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet.

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. Du har rätt till ett värdigt liv. I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund som gäller för all äldreomsorg i hela Sverige.

Läs mer

Intervjuer med brukare inom Farsta Södra Hemtjänst och vid Edö servicehus

Intervjuer med brukare inom Farsta Södra Hemtjänst och vid Edö servicehus FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-27 Handläggare: Thomas Kultti Telefon: 08-508 19 101 Till Farsta stadsdelsnämnd 2009-01-22 Intervjuer med brukare

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_HTJ Odal (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_HTJ Odal (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_HTJ Odal (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Lokala värdighetsgarantier i Norrköping Värdigt liv och välbefinnande Nationella värdegrunden Enligt ett tillägg

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Skogåsa_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Skogåsa_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Kristianstad_Skogåsa_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Mölndal_Casa Berget ek.för. (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Mölndal_Casa Berget ek.för. (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Mölndal_Casa Berget ek.för. (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre i Degerfors om äldreomsorgen 2015? Särskilt boende Västergården och Letälvsgården. Resultat för Degerfors (minst 7 svarande)

Vad tycker de äldre i Degerfors om äldreomsorgen 2015? Särskilt boende Västergården och Letälvsgården. Resultat för Degerfors (minst 7 svarande) Vad tycker de äldre i Degerfors om äldreomsorgen 2015? Särskilt boende Västergården och Letälvsgården Resultat för Degerfors (minst 7 svarande) Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Ekehöjden (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Ekehöjden (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Ekehöjden (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet 1-20 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet 1-20 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet 1-20 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Väster (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Väster (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Tomelilla_Väster (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Österängsgården_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Österängsgården_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Kristianstad_Österängsgården_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Kristallgården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Kristallgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Kristallgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015 SÄRSKILT BOENDE - 20 1 (1) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Underlaget

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Hemtjänst Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma

Hemtjänst Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma Hemtjänst Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma Skellefteå kommuns hemtjänst är till för dig som behöver socialt stöd och omsorg för att kunna bo kvar hemma. Att få hemtjänst för första

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Orsa_Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Orsa_Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Orsa_Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet 21-40 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lidingö_Silverhöjden (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lidingö_Silverhöjden (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Lidingö_Silverhöjden (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lidingö_Ektorpsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lidingö_Ektorpsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Lidingö_Ektorpsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Stureby Vård och Omsorg (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Stureby Vård och Omsorg (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Stureby Vård och Omsorg (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Karlskoga_Björkliden (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Karlskoga_Björkliden (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Karlskoga_Björkliden (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010 om undersökning av särskilt boende SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer med särskilt boende. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Sollentuna_Rotsunda strand (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Sollentuna_Rotsunda strand (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Sollentuna_Rotsunda strand (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_BONITAS AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_BONITAS AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_BONITAS AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

252st patientenkäter. Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st

252st patientenkäter. Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st 252st patientenkäter Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st Vi ber dig att fylla i följande sidor, dina synpunkter är viktiga. Dessa gör att vi hela tiden ska kunna

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Din hemtjänst i Stockholm AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Din hemtjänst i Stockholm AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Din hemtjänst i Stockholm AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten En sammanfattning av utvärderingen av införandet av Eget val ur ett brukarperspektiv Bo Davidson Linköpings universitet och FoU-centrum Under

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Stockholms Sjukhem (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Stockholms Sjukhem (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Stockholms Sjukhem (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Kundundersökning 2013. Hemtjänst

Kundundersökning 2013. Hemtjänst Kundundersökning 2013 Hemtjänst Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom hemtjänsten, undantaget kunder

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund_Hemtjänst_Demens (minst 7 svarande) Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund_Hemtjänst_Demens (minst 7 svarande) Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Oxelösund_Hemtjänst_Demens (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2013-12-16 Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(11) Omvårdnadstjänster Genomförande och respons Undersökningen

Läs mer

Hemtjänst. Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma

Hemtjänst. Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma Hemtjänst Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma Skellefteå kommuns hemtjänst är till för dig som behöver socialt stöd och omsorg för att kunna bo kvar hemma och klara dig själv. Att

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kristianstad_Skogåsa (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kristianstad_Skogåsa (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_Skogåsa (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Jungmansgården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Jungmansgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kalmar_Jungmansgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus 1 [6] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17 Plats Hallunda Folkets Hus Mahria Persson-Lövkvist, verksamhetschef för äldreomsorgen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Brinkehem (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Brinkehem (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Tomelilla_Brinkehem (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Liseberg Äb gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Liseberg Äb gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Liseberg Äb gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lidingö_Clementia (minst 7 svarande) Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lidingö_Clementia (minst 7 svarande) Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Lidingö_Clementia (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Sollentuna_Rotsunda strand (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Sollentuna_Rotsunda strand (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Sollentuna_Rotsunda strand (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Botkyrka_Sandstugan (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Botkyrka_Sandstugan (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Botkyrka_Sandstugan (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Resultatrapport. Järfälla Kommun Äldreomsorg

Resultatrapport. Järfälla Kommun Äldreomsorg Resultatrapport Järfälla Kommun Äldreomsorg Aktuell grupp: Total 2015-09-30 Information om undersökningen Järfälla kommun har en målsättning förbättra omsorgen. För att nå den målsättningen behöver man

Läs mer