Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt"

Transkript

1 Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den hjälp jag är beviljad. F % Instämmer inte alls 3 1 Instämmer ganska lite 5 1 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 2 av 355 (=0,56%). Antal svarande: 353. Mv = 4,45 Kungälvs kommun alla brukare

2 2. Jag känner mig trygg med hjälpen från hemtjänsten. F % Instämmer inte alls 4 1 Instämmer ganska lite 4 1 Instämmer till viss del 25 7 Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 3 av 355 (=0,85%). Antal svarande: 352. Mv = 4,52 Kungälvs kommun alla brukare

3 3. Jag träffar oftast hemtjänstpersonal jag känner. F % Instämmer inte alls 30 9 Instämmer ganska lite 31 9 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 8 av 355 (=2,25%). Antal svarande: 347. Mv = 3,61 Kungälvs kommun alla brukare

4 4. För mig okänd hemtjänstpersonal visar alltid upp legitimation när de kommer F % Instämmer inte alls Instämmer ganska lite Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 33 av 355 (=9,30%). Antal svarande: 322. Mv = 2,80 Kungälvs kommun alla brukare

5 5. Hemtjänstpersonalen visar respekt för mig. F % Instämmer inte alls 4 1 Instämmer ganska lite 2 1 Instämmer till viss del 32 9 Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 3 av 355 (=0,85%). Antal svarande: 352. Mv = 4,54 Kungälvs kommun alla brukare

6 6. Jag tycker att det är viktigt att samma hemtjänstpersonal regelbundet kommer till mig F % Instämmer inte alls 6 2 Instämmer ganska lite 5 1 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 14 av 355 (=3,94%). Antal svarande: 341. Mv = 4,51 Kungälvs kommun alla brukare

7 7. Jag tycker att det är viktigt att hemtjänstpersonalen kommer på en speciell tid. F % Instämmer inte alls 4 1 Instämmer ganska lite 3 1 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 11 av 355 (=3,10%). Antal svarande: 344. Mv = 4,52 Kungälvs kommun alla brukare

8 8. Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som avtalats. F % Instämmer inte alls 11 3 Instämmer ganska lite 9 3 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 11 av 355 (=3,10%). Antal svarande: 344. Mv = 4,15 Kungälvs kommun alla brukare

9 9. Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen. F % Instämmer inte alls 13 4 Instämmer ganska lite 21 6 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 21 av 355 (=5,92%). Antal svarande: 334. Mv = 4,05 Kungälvs kommun alla brukare

10 10. Har du tillsammans med hemtjänstpersonalen gjort en skriftlig överenskommelse om vad som skall göras, när och hur? F % Ja Nej Antal EAS: 36 av 355 (=10,14%). Antal svarande: 319. Kungälvs kommun alla brukare

11 11. Har du haft kontakt med din handläggare under 2009? F % Ja Nej Antal EAS: 20 av 355 (=5,63%). Antal svarande: 335. Kungälvs kommun alla brukare

12 12. Jag har varit delaktig och kunnat påverka mitt beslut om insats. F % Instämmer inte alls 24 7 Instämmer ganska lite 14 4 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 32 av 355 (=9,01%). Antal svarande: 323. Mv = 3,96 Kungälvs kommun alla brukare

13 13. Jag blir bemött med respekt av min handläggare. F % Instämmer inte alls 16 5 Instämmer ganska lite 6 2 Instämmer till viss del 25 8 Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 49 av 355 (=13,80%). Antal svarande: 306. Mv = 4,34 Kungälvs kommun alla brukare

14 14. Jag kan lätt komma i kontakt med min handläggare. F % Instämmer inte alls 24 8 Instämmer ganska lite 24 8 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 55 av 355 (=15,49%). Antal svarande: 300. Mv = 3,74 Kungälvs kommun alla brukare

15 15. Jag är nöjd med de beslut om insatser/åtgärder som jag fått. F % Instämmer inte alls 9 3 Instämmer ganska lite 8 2 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 17 av 355 (=4,79%). Antal svarande: 338. Mv = 4,36 Kungälvs kommun alla brukare

16 16. Jag har fått tillräcklig information av min handläggare om vilka valmöjligheter som finns. F % Instämmer inte alls Instämmer ganska lite 29 9 Instämmer till viss del Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 41 av 355 (=11,55%). Antal svarande: 314. Mv = 3,69 Kungälvs kommun alla brukare

17 17. Vem ansvarar huvudsakligen för din hemtjänst? F % Attendo Care AB 9 3 Avesina AB 12 4 Homec AB 0 0 Jacobdals vård & omsorg 8 3 Kungälvs hemtjänst Legetimus AB 3 1 PCN Fastighetsservice AB 6 2 Antal EAS: 35 av 355 (=9,86%). Antal svarande: 320. Kungälvs kommun alla brukare

18 18. Har du själv valt din hemtjänstutförare? F % Ja Nej Antal EAS: 28 av 355 (=7,89%). Antal svarande: 327. Kungälvs kommun alla brukare

19 19. Om nej, vem har hjälpt dig välja? F % Företrädare 6 4 Kommunens handläggare Annan person Vet ej Antal EAS: 206 av 355 (=58,03%). Antal svarande: 149. Kungälvs kommun alla brukare

20 20. Deltar du i någon aktivitet på Träffpunkterna? F % Ja 30 9 Nej Antal EAS: 26 av 355 (=7,32%). Antal svarande: 329. Kungälvs kommun alla brukare

21 21. Jag är nöjd med de aktiviteter som finns på Träffpunkterna. F % Instämmer inte alls Instämmer ganska lite 9 10 Instämmer till viss del 8 9 Instämmer ganska mycket Instämmer helt Antal EAS: 269 av 355 (=75,77%). Antal svarande: 86. Mv = 3,07 Kungälvs kommun alla brukare

22 22. Hur nöjd är du med hemtjänsten i sin helhet? F % Mycket missnöjd 3 1 Ganska missnöjd 5 2 Varken nöjd eller missnöjd 27 8 Ganska nöjd Mycket nöjd Antal EAS: 26 av 355 (=7,32%). Antal svarande: 329. Mv = 4,35 Kungälvs kommun alla brukare

23 23. Hur väl uppfyller hemtjänsten dina förväntningar på den? F % Mycket lite 5 2 Ganska lite 10 3 Varken eller 25 8 Ganska väl Mycket väl Antal EAS: 31 av 355 (=8,73%). Antal svarande: 324. Mv = 4,27 Kungälvs kommun alla brukare

24 24. Föreställ dig hemtjänst som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp är den som du får? F % Mycket långt ifrån 5 2 Ganska långt ifrån 16 5 Varken eller Ganska nära Mycket nära Antal EAS: 51 av 355 (=14,37%). Antal svarande: 304. Mv = 4,07 Kungälvs kommun alla brukare

25 25. Vet du vart du skall vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål? F % Ja Nej Antal EAS: 30 av 355 (=8,45%). Antal svarande: 325. Kungälvs kommun alla brukare

26 26. Vad tycker du kan bli bättre inom äldreomsorgen i Kungälvs kommun? - Som det var förr. Det var 14 dagar samma tjej det var bra och de gjorde fler saker. - Tillgänglighet på äldreboende. - Ej anliktad. - Skulle vilja ha samma personer som städade. - Att man själv får bestämma vad som skall göras under min tid utan att något måste försakas eller utbytas. - Tillgänglighet på äldreboende. - Ej använt - Jag har ingen kännedom om var det finns Träffpunkter och när träffar är. - Återgång till hemhjälpens ursprungliga funktion. Vårdtagare utan anhörig som kan hjälpa, vem utför det arbete som hemhjälpen idag ej får lov att göra? - En regelbunden kvällstid. - Handläggaren visa sig mer synlig. - Ingen åsikt - Mer tid - Jag har haft Parkinsson sjukdom i 9 år. Det är ju en livslång sjukdom. Ibland kn den vara svår. Men tack vare att det finns en förstående hemtjänst så är jag nöjd. Kommunen kan inte ändra på något. Bara vi gamla får behålla de. - Min avlidna hustru har träffat alla avtal, därför har jag ej kunnat svara på alla frågor. - Lite naturliga och hjärtliga kramar vore inte dumt i ensamheten. - Jag utnyttjar bara städning och trygghetslarm. Vill gärna ha information om Träffpunkterna, vet inte vad det är! - Samma personal varje gång. Gärna bara en person. - Ökat antal korttidsplatser. - Framför allt städning, piska mattor, tvätta fönster m.m. inta bara dammsuga. Hjälp med att hänga uppp min tvätt. Vet inte vad Träffpunkterna är? Visste inte att jag hade en handläggare. - Biståndshandläggaren kan bli bättre. - Kontakten mellan personer inom hemsjukvården så inga misstag begås. - Att samma personal kommer och att personal får utföra de tjänster som vederbärande vill ha utfört i hemmet. Lite äldre personal. - Min vårdpersonal är mina vänner. - Mindre antal personer att träffa mer kontakt med kontaktperson. - Allt. Ingen människa vill vara beroende. Man vill klara sig själv. Träffpunkterna har jag inte varit på, nobbad av hemtjänstpersonalen. - Till handläggaren. - Eftersom jag bara har hjälp 1 gång var 3:e vecka med städning tycker jag det funkar bra. Olika personal var gång! - Jag tycker det är bra som det är. - Mindre jäktat personal. Möjlighet för mig att komma ut med rullstol utomhus. Bättre på att passa tider. - Att hjälpen ska komma på bestämda tider. - Städningen. Att det är samma personal som kommer varje gång. - Tyvärr läggs Attendo care ner. Jag är mycket tacksam och nöjd med kontakten och det omsorgsfulla arbete de lägger ner. Det är skönt att de finns! - Attendo care hemtjänst har varit mycket bra, inget att klaga på. Men i Kungälvs kommuns hemtjänst borde allt bli förbättrat t.ex. i uppförande, passa tider, att samma personer kommer till mig (max 6 personer) - Borde byggas för bostäder för äldreboende. - Vädret. Vet inte vem som ansvarar för min hemtjänst. - Vara mer lyhörd för respektive vårdtagares önskemål t.ex. kan läsa på inköpslistan och verkligen köp eller leta efter just den varan. - Att de alltid legitimerar sig när de är ny personal. - Vet inte vad Träffpunkterna är. - Kontakten med biståndshandläggaren. Det finns ingen Träffpunkt i Ytterby. - Jag önskar en tydligare specifikation på hur man räknar ut avgift. Vilken tid som är beräknad, kostnad/timmer och moms. - Vill helst ha samma personal. Min dotter hjälper mig med kontakterna. - Mer tid från hemtjänsten som har för bråttom mestadels. - Mer tid från hemtjänsten som har så bråttom för det mesta. - Som den är nu kan den inte vara bättre. Viktigt med Träffpunkter - möjlighet till sociala kontaktar - det är det bästa som har hänt mig. - Att de kom på regelbundna tider, inte så utspridda som nu. - Bättre utbildning av samariterna. - Att själv får välja arbetsuppgifter t.ex. fönsterputsning, dammtorkning och flera rum som vi vill ha städade. Kungälvs kommun alla brukare

27 - Mer personal till socialverksamheten. Att personal får göra mat och mera av städning. - Utdelning av mediciner. Stanna kvar och se om de får i sig dem. Att kunna få komma en stund på dagen. Många gamla vill att man ska kunna sitta och prata en stund. - Ge sig mer tid vid besöken. - Omsorgen kan inte bli mycket bättre. - Önskar få behålla Birgitta. - Jag har bara inköp av varor 1 gång per vecka därför har jag inte svarat på frågorna. - Detta handlar om städning var tredje vecka. - Få samma personal som passar tiderna bättre. - Mer kunnig personal. Bättre förberedd på arbetsuppgifterna. Varierar mycket från personal till personal hur mycket tid de lägger ner. Olika personalhar olika uppgifter om t.ex. vilken dag det är duschning. - Beviljas viss tid som jag själv kan fylla med det som för dagen behövs. Alla dessa ansikten jag såg, uppskattningsvis 50, slutade räkna då jag uppnått 26 (med Kungälvs hemtjänst. Inte människorvänligt. Mådde sämre och sämre tills jag fick Jakobsdal. - Hemtjänst ska svara i telefonen. - Jag är nöjd men vårdtagaren bör också visa hänsyn till vårdhandläggrna på plats. - Att få samma personal som passar tiderna bättre. - Förbättring om mat frågan. - Samma personal och lite mer tid och oftare. - Bättre beredskap för att ta reda på mina behov och hjälpa till. - Jag vill gärna ha samma personal varje gång. Ser gärna något noggrannare städning av golvet i duschhörnen. - Allt är prefekt. - Är bra som det är. - Eftersom jag bara har städning var tredje vecka har jag inga synpunkter på det. - Att personalen börjar redan kl 7 så man kan får hjälp tidigare på morgonen. Inte så stor omsättning på personalen som kommer. - Är bra. - Mer information. - Utepromenderna - Det mesta! - För min del är det bra som det är. - Den sociala omsorgen. - Har endast städning var 3:e vecka samt trygghetslarm. - Flexibilitet. Annorlunda fakturor, specificerade. För lite tid för att få hjälp att städa. - Den enda kundtjänst jag har är städning var tredje vecka. Hade varit bättre med varannan vecka. Dessutom har jag färdtjänst. Beklagligt att de har kontor i Moldavien när det är arbetslöshet i Sverige. - Bra som det är. - Önskar veta när ni ändrar besökstider hos mig. Tacksam om ni frågar personer som kommer regelbundet. - Företaget Avesina har skött allting mycket bra, de är ett bra föredöme. Hittills har ingen ny personal kommit hit. Ny personal presenteras alltid för mig. - Samma personal måste lyssna mer på oss äldre. Personalen ska göra det som är uppgjort att dom ska göra. De äldre ska ej behöva säg till upprepade gånger vad och hur det ska göras. - Maten är lite andefattig. - Mera samma personal. - Att man får lagad mat hem, ej fabriksgjord. - Önskar att den vård som fanns på de gamla ålderdomshemmet kommer tillbaka. - Att det ska finnas personal på natten i Marstrand. - Att en och samma hemtjänstpersonal kommer till den som behöver den (mig). - Bra som det är. - Vad beträffar städning så ska hela lägenheten städas samt dammas och fönster ska tvättas, skåpdörrar och allt som äldre inte kan utföra själv. Att tänka på hälsa och miljön även i ett hem som de äldre bor i. - Mer mänslig kontakt till de som inte passar in på de aktiviteter som finns. - Flickorna har omsorg i blodet och i hjärtat. - Att samma personal kommer. - Dagrehab för rullstolsburna som behöver mycket hjälp och stimulans även som avlastning för anhörig. Har funnits tidigare. - Byte av personal. - Jag är nöjd med äldreomsorgen som den är. - Vi bor i fritidshus halv året = sommaradress dit ni har skickat enkäten. Städningen var tredje vecka kunde vara mycket bättre. Det dammsuges där det är lättast. Div. det är kvar på golvet efteråt - Lättare att få särskilt boende när man kan och inte när man måste. Kungälvs kommun alla brukare

28 - Ojämn standard på personalen. De flesta är bra men inte alla. - Färre personal - kontinuitet. Möjlighet till storstädning, Städning av spisfläkt. - Det är roligt om samam personal kommer oftare. Det vore också bra om man iblnd kunde beviljas en insats som inte ingår i den vanliga städningen. - Vet så lite om den då jag bara har städhjälp. - Det är viktigt att så vitt möjligt samma personal kommer så att man lär känna varandra och alla vet vad som ska göras. - Jag tycker att det ska vara samma personal ska komma. Nu dyker det upp nya ansikten ideligen. - Jag är blind. - Samma personal som kommer hit och på bestämda tider. Utbildning även för vikarier? - Tycker det fungerar bra. - Färdtjänst. - Framför allt att man ska kunna få välja var och hur man vill bo, när man får problem med att klara sig själv. Mycket viktigt att bo med personal i närhet och aktiviteter så man inte är isolerad med ensamheten och hemtjänst. Olika okända personer hela tiden som har allt för kort tid för sina arbetsuppgifter. Att inte eget önskemål om boende lyssnas på utan biståndshandläggaren med ett kort besök på 1,5 timmar bedömer livskvalitén för den som behöver vård och omsorg. - Jag tycker det är viktigt att samma personal kommer till mig. Tyvärr är det ju inte så nu. Det betyder så mycket att känna trygghet, som ju är viktigt för hälsa och trivsel. - Varm mat varje dag. - Att få veta vilken tid ni tänker komma på dagen så att man slipper sitta och vänta hel dagen. - Haft hemtjänst endast 3 ggr, svårt att bedöma. - Planeringen, så att personalen inte behöver springa så mellan sina patienter. Mindre jäkt så att personalen inte behöver bli så stressad. Det är svårt att göra schema. - Kan inte bli bättre än det är. Jag har inget att klaga på. - Kommunens hemtjänst kunde inte erbjuda lika bra hemtjänst som Attendo, det var synd. Kommunens hemtjänst hade för många olika personer som kom. Flera som inte klarade av att städa medn andra gjorde det bra. Det fanns ingen kontinuitet i hemtjänsten. Personalen var inte stolta över sitt arbete upplevde jag. - Att få samma personer som städar det känns tryggare. - Att få kontakt med kommunansvarig, för att få en ökad hjälp. Samma städhjälp är en trygghetsfaktor. - När det gäller tvätthjälp = samma personer varje dag. - Jag tycker att det finns inget att anmärka på.. Personalen är toppen. - Att hjälpen får tid att sitta ner en stund. De har det för stressigt. - Väntetiden när man ringt er. - Det saknas hjälp vid sjukdom (inköp av mat, medicin osv). Allt går inte att planera. Det bör finnas kvinnor som endast vill arbeta då och då. - Jag tror att utbildning i sjukvård/hjälp i en del fall saknas. - Hemtjänstpersonalen har inte tid att hjälpa till om något oväntat inträffar p.g.a. det nya datasystemet. - Har aldrig hört talas om träffpunkterna. - Vill veta vem som kommer! Sista åtta gångerna har det varit åtta olika personer. - En handräckning vid behov utanför insatsbeslutet. - Har bara haft hemtjänst i fyra månader. - Göra gruppen mindre som är hos den boende. Mer kontinuitet! - Att golven vaskas först med vått sedan med torrt. Nu dammas golven med lite vått och det blir ej rent. Vem ska göra det? Jag? - Städa oftare än var tredje vecka. - En del är direkt odrägliga angående respekt. Vad är Träffpunkterna? Testa utländska flickor i det Svenska språket. - Lyssna på brukaren. Det är brukaren som vill leva sitt liv. Kommunen ska se till att man kan göra det. Inte vara inlåst i lägenheten. - Städning även i hörnen. För tvätt kommer det ibland tre olika personer på samma gång. Attendo har varit bra. Synd att de ska sluta. - Har endast haft hemhjällp i ca 6 veckor men under den tiden har allt fungerat bra. Har nu hamnat på sjukhus och ska flytta till korttidsboende. Tack Jakobsdal för en mycket bra insats. - Kontakt med äldreomsorgen. - Jag har ju bara städhjälp så jag har aldrig talat med händläggaren och vet inte vad Träffpunkterna är. - Allt! Samma personal. - I görligaste mån få samma utövare eller ett fåtal utövare med tanke på semestrar eller annan lägenhet. Det finns underbara utövare eller mindre lämpliga för omsorg. Ni bör se upp och inte anställa mindre engagerade. Tag vara på kompetens och kvalitet. Det finns! - Jag tycker att kommunen lika väl som de privata kunde ordna med att man kunde få extra tjänster utförda som t.exx. fönsterputs och extra städ. - Städning varannan vecka. Kungälvs kommun alla brukare

29 - Kan inte uttala mig då jag endast har handling och ledsagare vid promenader. - Vad är Brukare? Har aldrig hört talas om Träffpunkterna. Fler äldreboende med matsal och trevliga sällskapsrum är mitt önskemål för framtiden. Jag är tacksam för den hjälp jag får och flickorna är vänliga och glada. - Min störst önskan är att slippa så många olika. Jag är alltid yr och trött. Då är det underbart när det kommer någon som vet hur jag vill ha det. - Det kan bli bättre. - Alldeles för dyrt! - Ta bort telefonsvarare med knappval. Svårt! - Skriv ett schema! Möjlighet att någon gång kunna ändra tider med ca en veckas varsel. - Att hemtjänstpersonalen kommer ungefär samma tid varje dag. - Har endast haft städhjälp. - Lättare att få extra utfört. - Har varit med så kort tid. - Att det kommer samma människor, i den mån det går, det känns tryggast så. - Jag är nöjd. - Min man är vårdtagare. Jag skulle önska att han fick åka någon annanstans en dag i veckan för träning och social samvaro. - Större kontinuitet vad gäller personal och tider. Bättre kontaktsystem. Det fungerar dåligt mellan personalen. Gamla människor vill inte träff ny personal hela tiden. - Jag har städhjälp var tredje vecka. Klarar mig själv f.ö. - Bättre städning och mer ordning av medicin. - Jag tycker att de ska få mer tid hos vårdtagarna. Tjänsten är uppskattad och hoppas att de har lön för sin möda. - Jag tycker inte om att få så många olika hemsamariter, man lär ju aldrig känna någon riktigt. Många unga har inte heller en så stor erfarenhet så det är jobbigt att varje gång förklara hur man vill ha det. - När det blir fel på fakturor som skickas ut till brukaren t.ex.. När för höga avgifter har tagits ut eller när hemtjänsten har uteblivit. Att de pengar betalas tillbaka och att biståndsbedömaren tar sitt ansvar även när anhöriga ringer och påminner och det ändå inte rättas till. - Att veta när de kommer. Att de meddelar sig innan. - Mer hjälp till de äldre som ej har anhöriga som kan hjälpa till med t.ex. handling, städ och social samvaro. - Hur är det med fönstertvätt? - Gå tillbaka till det gamla. - Gå tillbaka till det gamla systemet. Kungälvs kommun alla brukare

30 Medelvärden på samtliga frågor alla brukare Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den hjälp jag är beviljad. 2. Jag känner mig trygg med hjälpen från hemtjänsten. 3. Jag träffar oftast hemtjänstpersonal jag känner. 3,61 4,45 4,52 4. För mig okänd hemtjänstpersonal visar alltid upp legitimation när de kommer 5. Hemtjänstpersonalen visar respekt för mig. 6. Jag tycker att det är viktigt att samma hemtjänstpersonal regelbundet kommer till mig 7. Jag tycker att det är viktigt att hemtjänstpersonalen kommer på en speciell tid. 8. Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som avtalats. 9. Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen. 12. Jag har varit delaktig och kunnat påverka mitt beslut om insats. 13. Jag blir bemött med respekt av min handläggare. 14. Jag kan lätt komma i kontakt med min handläggare. 15. Jag är nöjd med de beslut om insatser/åtgärder som jag fått. 16. Jag har fått tillräcklig information av min handläggare om vilka valmöjligheter som finns. 21. Jag är nöjd med de aktiviteter som finns på Träffpunkterna. 22. Hur nöjd är du med hemtjänsten i sin helhet? 23. Hur väl uppfyller hemtjänsten dina förväntningar på den? 24. Föreställ dig hemtjänst som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp är den som du får? 2,80 3,07 4,54 4,51 4,52 4,15 4,05 3,96 4,34 3,74 4,36 3,69 4,35 4,27 4,07 Kungälvs kommun alla brukare

31 Medelvärden jämförelse mellan hemtjänstföretag 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den hjälp jag är beviljad. 2. Jag känner mig trygg med hjälpen från hemtjänsten. Kungälvs kommun alla brukare

32 3. Jag träffar oftast hemtjänstpersonal jag känner. 4. För mig okänd hemtjänstpersonal visar alltid upp legitimation när de kommer Kungälvs kommun alla brukare

33 5. Hemtjänstpersonalen visar respekt för mig. 6. Jag tycker att det är viktigt att samma hemtjänstpersonal regelbundet kommer till mig Kungälvs kommun alla brukare

34 7. Jag tycker att det är viktigt att hemtjänstpersonalen kommer på en speciell tid. 8. Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som avtalats. Kungälvs kommun alla brukare

35 9. Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen. 12. Jag har varit delaktig och kunnat påverka mitt beslut om insats. Kungälvs kommun alla brukare

36 13. Jag blir bemött med respekt av min handläggare. 14. Jag kan lätt komma i kontakt med min handläggare. Kungälvs kommun alla brukare

37 15. Jag är nöjd med de beslut om insatser/åtgärder som jag fått. 16. Jag har fått tillräcklig information av min handläggare om vilka valmöjligheter som finns. Kungälvs kommun alla brukare

38 21. Jag är nöjd med de aktiviteter som finns på Träffpunkterna. 22. Hur nöjd är du med hemtjänsten i sin helhet? Kungälvs kommun alla brukare

39 23. Hur väl uppfyller hemtjänsten dina förväntningar på den? 24. Föreställ dig hemtjänst som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp är den som du får? Kungälvs kommun alla brukare

40 Tabell över samtliga medelvärden per hemtjänstföretag Attendo Avesina Jacobsdals Kungälvs Legetimus PCN 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den 4,78 4,67 4,38 4,45 4,67 4,33 hjälp jag är beviljad. 2. Jag känner mig trygg med hjälpen från hemtjänsten. 5 4,75 4,62 4,51 4, Jag träffar oftast hemtjänstpersonal jag känner. 4,43 4,5 4,62 3,52 4,67 3,6 4. För mig okänd hemtjänstpersonal visar alltid upp legitimation 4 3,62 3,67 2,7 4 3,4 när de kommer 5. Hemtjänstpersonalen visar respekt för mig. 4,89 4,67 4,62 4,55 5 4,6 6. Jag tycker att det är viktigt att samma hemtjänstpersonal 4,78 4,83 4,62 4, regelbundet kommer till mig 7. Jag tycker att det är viktigt att hemtjänstpersonalen kommer 4,89 5 4,62 4,49 5 4,4 på en speciell tid. 8. Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som avtalats. 4,89 4,83 4,5 4,09 4,33 4,4 9. Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen. 4,5 4,67 4,12 4,01 4,5 4,6 12. Jag har varit delaktig och kunnat påverka mitt beslut om 4,57 3,91 4,12 3,94 5 4,8 insats. 13. Jag blir bemött med respekt av min handläggare. 4,75 4,9 4,29 4,31 4, Jag kan lätt komma i kontakt med min handläggare. 4,33 4,4 3,14 3,69 4 4, Jag är nöjd med de beslut om insatser/åtgärder som jag fått. 4,67 4,25 4,25 4, Jag har fått tillräcklig information av min handläggare om 4,67 4,08 3,88 3,69 5 4,2 vilka valmöjligheter som finns. 21. Jag är nöjd med de aktiviteter som finns på Träffpunkterna. 4, , Hur nöjd är du med hemtjänsten i sin helhet? 4,83 4,33 4,75 4,34 4,67 4,2 23. Hur väl uppfyller hemtjänsten dina förväntningar på den? 4,67 4,25 4,88 4,26 4,67 4,2 24. Föreställ dig hemtjänst som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp är den som du får? 4,5 4,17 4,29 4,06 4,33 4,2 Kungälvs kommun alla brukare

41 Brukare 2009 medelvärden per område 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den hjälp jag är beviljad. 2. Jag känner mig trygg med hjälpen från hemtjänsten. Kungälvs kommun alla brukare

42 3. Jag träffar oftast hemtjänstpersonal jag känner. 4. För mig okänd hemtjänstpersonal visar alltid upp legitimation när de kommer Kungälvs kommun alla brukare

43 5. Hemtjänstpersonalen visar respekt för mig. 6. Jag tycker att det är viktigt att samma hemtjänstpersonal regelbundet kommer till mig Kungälvs kommun alla brukare

44 7. Jag tycker att det är viktigt att hemtjänstpersonalen kommer på en speciell tid. 8. Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som avtalats. Kungälvs kommun alla brukare

45 9. Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen. 12. Jag har varit delaktig och kunnat påverka mitt beslut om insats. Kungälvs kommun alla brukare

46 13. Jag blir bemött med respekt av min handläggare. 14. Jag kan lätt komma i kontakt med min handläggare. Kungälvs kommun alla brukare

47 15. Jag är nöjd med de beslut om insatser/åtgärder som jag fått. 16. Jag har fått tillräcklig information av min handläggare om vilka valmöjligheter som finns. Kungälvs kommun alla brukare

48 21. Jag är nöjd med de aktiviteter som finns på Träffpunkterna. 22. Hur nöjd är du med hemtjänsten i sin helhet? Kungälvs kommun alla brukare

49 23. Hur väl uppfyller hemtjänsten dina förväntningar på den? 24. Föreställ dig hemtjänst som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp är den som du får? Kungälvs kommun alla brukare

50 Centrum1 Centrum2 Komarken Nord Väst1 Väst2 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra 4,5 4,36 4,31 4,51 4,61 4,35 på att utföra den hjälp jag är beviljad. 2. Jag känner mig trygg med hjälpen från 4,51 4,49 4,42 4,55 4,72 4,37 hemtjänsten. 3. Jag träffar oftast hemtjänstpersonal jag 3,72 3,55 3,42 3,33 3,93 3,58 känner. 4. För mig okänd hemtjänstpersonal visar alltid 2,77 3,05 2,62 2,71 2,97 2,5 upp legitimation när de kommer 5. Hemtjänstpersonalen visar respekt för mig. 4,56 4,54 4,43 4,54 4,65 4,49 6. Jag tycker att det är viktigt att samma 4,6 4,41 4,51 4,52 4,49 4,56 hemtjänstpersonal regelbundet kommer till mig 7. Jag tycker att det är viktigt att 4,63 4,6 4,41 4,51 4,48 4,49 hemtjänstpersonalen kommer på en speciell tid. 8. Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som 4,35 4,02 4,24 3,91 4,15 4,14 avtalats. 9. Det är lätt att komma i kontakt med 4,13 3,72 4,05 3,87 4,21 4,27 hemtjänstpersonalen. 12. Jag har varit delaktig och kunnat påverka mitt 4,05 4,04 3,92 3,71 4,05 3,88 beslut om insats. 13. Jag blir bemött med respekt av min 4,5 4,43 4,13 4,4 4,35 4,22 handläggare. 14. Jag kan lätt komma i kontakt med min 4,02 3,76 3,61 3,77 3,71 3,61 handläggare. 15. Jag är nöjd med de beslut om 4,51 4,39 4,26 4,27 4,46 4,22 insatser/åtgärder som jag fått. 16. Jag har fått tillräcklig information av min 4,04 3,63 3,56 3,49 3,9 3,41 handläggare om vilka valmöjligheter som finns. 21. Jag är nöjd med de aktiviteter som finns på 2,7 3,82 2,18 2,33 3,12 3,12 Träffpunkterna. 22. Hur nöjd är du med hemtjänsten i sin helhet? 4,47 4,29 4,23 4,32 4,47 4, Hur väl uppfyller hemtjänsten dina förväntningar på den? 24. Föreställ dig hemtjänst som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp är den som du får? 4,33 4,22 4,19 4,22 4,41 4,18 4,13 4,1 3,88 3,93 4,21 4,05 Kungälvs kommun alla brukare

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Hemtjänstpersonalens arbetssituation och framtidstro

Hemtjänstpersonalens arbetssituation och framtidstro 637 enkäter Hemtjänstpersonalens arbetssituation och framtidstro Kommunal har genomfört en enkätundersökning för att undersöka hur hemtjänstpersonalen i Stockholm upplever arbetssituationen och framtidstron.

Läs mer

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21%

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21% Förskolor Sallerup 1 vilken förskola går ditt barn på? Jonasbo 20 14 Munkebo 62 44 Nunnebo 21 15 Toftabo 30 21 Obesvarad 9 6 Ack. svar 142 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Jonasbo 20 15 Blåklockan

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

När personal i psykiatrin är till hjälp

När personal i psykiatrin är till hjälp När personal i psykiatrin är till hjälp Ur patientperspektivet Brukarinflytande-samordnare och Forsknings- och Utvecklingsenheten Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Inledning

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

En kopp kaffe och ett samtal

En kopp kaffe och ett samtal En kopp kaffe och ett samtal Om att ha hemtjänst tankar och synpunkter Mymmel Blomberg ISBN 10: 91 631 9942 4 ISBN 13: 978 91 631 9942 4 Halmstad 2007 Text, foto och layout: Mymmel Blomberg Region Halland

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

En tupp i hönsgården

En tupp i hönsgården En tupp i hönsgården - manliga vårdbiträdens och undersköterskors arbetssituation i äldreomsorgen Marie Karlsson Meddelandeserien 2007:1 FoU/Äldreomsorg Innehållsförteckning 1. Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Omsorg när du blir gammal - från ord till handling

Omsorg när du blir gammal - från ord till handling Omsorg när du blir gammal - från ord till handling En äldreomsorg i världsklass? Om vägen dit. Rapport från dialogseminarier i Stockholms stads äldreomsorg hösten 2008/2009 Sven Erik Wånell, Äldrecentrum

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Jag förstår inte vad dom säger

Jag förstår inte vad dom säger Jag förstår inte vad dom säger Äldre invandrare i Malmö berättar om vård och omsorg Susanne Linné 1 Rapport 2005:1 ISSN 1652-9308 ISBN 91-974560-8-X Förord Äldre som är födda i utlandet blir allt fler

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer