Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 1

2 Innehållsförteckning Introduktion/Förord... 3 Transportstyrelsens/JAR-FCL:s krav för PPL-certifikat... 4 Kristianstad Flygklubbs regler vid skolning... 5 Praktisk information om skolning vid Kristianstad Flygklubb... 6 Att boka skolpass...6 Genomförandet av skolpass... 6 Policy för första EK-flygning... 6 Betalning... 6 Utbildningsplan för PPL-certifikat... 7 Flygövningar... 7 Flygpass 1, 2, 3, 4 och Flygpass 6, 7, 8 och 9 (25)...9 Flygpass 10, 11, 12 (13) och Flygpass 10, 16 (17), 22 och Flygpass 20, 26 (29), 19 och Flygpass 33, 35, 36 och Flygpass 42, 44, 45, 21, 24, 28, 32, 34, 39 och Flygprofiler och handhavande Checklista, SE-KDZ Trafikvarvsprofil Profil för bedömningslandning Profil för korta och mjuka fält Navigeringsunderlag för kursen Planeringsinformation Navigeringsflygningar för flygpassen Radionavigeringsflygning BCL-D, Driftsbestämmelser BCL-D 1.5 Prestandasäkerhet vid flygning med flygplan BCL-D 3.2 Privatflyg (flygplan) Utdrag ur förarhandbok, för Piper PA-28 (SE-KDZ) POH Section 2 Limitations POH Section 3 Emergency Emergency checklist/nödchecklista POH Section 5 Performance Flaps take off performance Flaps take off performance Fuel, time and distance to climb Fuel, time and distance to descend Landing distance POH Section 6 Weight and balance (mass and balance) Basic empty weight/grundtomvikt, SE-KDZ Stationsbetäckningar vid lastning, SE-KDZ Tillåtet flygenvelopp, SE-KDZ Mall för bestämning av massa/balansberäkning, SE-KDZ Lastningsinstruktion, SE-KDZ Bilagor ATS färdplan Driftfärdplan exempel på beräkningar Driftfärdplan för utskrift (sida 34-35)

3 Introduktion/Förord Detta kompendium har till uppgift att klargöra en PPL-utbildnings olika delar samt att även samla nyttiga instruktioner på ett ställe. Kompendiet tar upp delar såsom: Transportstyrelsens/JAR-FCL:s krav för PPL-certifikatsinnehavare Praktisk information om skolning vid Kristianstad Flygklubb Utbildningsplan för PPL-certifikat Flygprofiler för handhavande och åtgärder vid vissa flygmoment Navigeringsunderlag för kursen Utdrag ur förarhandbok (POH), för Piper PA-28 (SE-KDZ) För att kunna få ut det mesta av utbildningens olika skeden krävs goda förberedelser från elevens sida. Elevhandboken är redan ett bra verktyg för att förstå de olika flyglektionerna ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Detta kompendium kan fungera bra ihop med Elevhandboken och de teorilektioner/genomgångar som hålls av Kristianstad Flygklubb. Under kursens gång är det viktigt att tidigt lära sig behärska tillämpliga regler för utövandet av ett PPL, viktiga bitar är bland annat: JAR-FCL 1 + BCL-C (Flygcertifikat) BCL-T (Trafikregler) BCL-D (Driftsbestämmelser), 1.5 Prestandasäkerhet vid flygning med flygplan BCL-D (Driftsbestämmelser), 3.2 Privatflyg (flygplan) Vid varje navigeringsflygning skall fullständig driftfärdplan upprättas. Detta innebär också att prestanda- och massa/balansberäkningar utförs. De utdrag ur förarhandboken (POH) som innefattas av detta kompendium utgör tillräckligt underlag för att utföra nödvändiga beräkningar. På så sätt kan förberedelserna göras i lugn och ro i hemmiljö. Givetvis finns möjlighet att även förbereda flygning i klubbstugan där fullständigt underlag finns angående manualer. Notera att navigeringsflygningarnas sträckning skall hämtas från sidorna 18-19, då rutterna som beskrivs under varje flygpass (sidor 12-14) ändrats till följd av ökade avgifter och restriktioner för vissa flygplatser. Då varje flygpass finns beskrivet i detta kompendium utgör det också en plattform för eleven själv att notera framsteg och områden för förbättringar efter avslutade flygpass. För frågor eller kommentarer till innehållet i detta kompendium, vänligen kontakta Thomas Axelsson genom ett till adressen: Alla synpunkter är välkomna. Lycka till med PPL-kursen! /Flyglärarna 3

4 Transportstyrelsens/JAR-FCL:s krav för PPL-certifikat De krav som ställs inför ett PPL(A) certifikat finns att hämta på Transportstyrelsens hemsida enligt följande: Gå till: Sök sedan efter Privatflygcertifikat Erhållna sökresultat skall bland annat innehålla en rubrik Flygskolor, certifikat, behörigheter och auktorisationer för flygplan (Klicka på länken för att komma direkt till pdf-dokumentet). Detta dokument innehåller relevanta delar av JAR-FCL 1 Flygcertifikat (flygplan). Leta dig fram till Kapitel C - Privatflygarcertifikat (flygplan) - PPL(A). Upptagna flygtidskrav täcks normalt upp av utbildningsplanen. Observera att Transportstyrelsens hemsida är under konstruktion och att ovanstående länkar kan bli inaktuella. Det är självbeskrivande att söka efter dokument på egen hand om så krävs. 4

5 Kristianstad Flygklubbs regler vid skolning Utdrag ur Kristianstad Flygklubbs skolhandbok: 5

6 Praktisk information om skolning vid Kristianstad Flygklubb Att boka skolpass Bokning av skolpass sker i första hand genom bokningssidan där lärarjour finns uppsatt med jämna mellanrum. Skoltiderna är oftast i intervall om 1:30 för att ge tid till ca 1 timmes flygning och resterande 30 minuter till genomgång före och efter flygning. Som elev kan du även anmäla intresse för skolning på dag utan uppsatt lärarjour genom funktionen Skolning i myweblog. På detta sätt kan alla lärare se elevernas önskemål och i passande fall genomföra matchande lärarbokningar. Se vidare funktioner efter inloggning i myweblog. Användarnamn och lösenord delas ut vid kursens början. Skolpass kan även bokas genom direktkontakt med lärare via telefon. Genomförandet av skolpass Inför ett skolpass gäller det att vara väl förberedd på aktuell övning. Goda flygförberedelser ger en bättre och mer effektiv inlärning. Det är många faktorer som påverkar genomförandet av ett flygpass. Inte minst är vädret av stor betydelse då vissa flygövningar kräver olika förhållanden. Det är också viktigt att alltid förvissa sig om att all dokumentation är i sin ordning för flygplanet, samt att kontrollera teknisk status (anmärkningar) och tid kvar innan nästa service. Kom ihåg att alltid ta med personliga dokument inför varje flygpass. Minst följande bör medtagas: Elevtillstånd, medicinskt intyg (medical) och id-kort Flygdagbok Karta för navigering, anteckningspapper och penna för noteringar Svenska Flygfält flygplatskort för ESMK, samt efter behov (navigeringsflygningar) Dessutom skall komplett planeringsunderlag, navskiva och transportör medtagas inför navigeringsflygningar. På flygklubben finns annan nödvändig utrustning såsom headset och flytvästar för flygning över vattenområden. Efter avslutat flygpass skrivs uppgifter in i flygplanets dagbok, personlig dagbok och läraren för noteringar enligt fastställd utbildningsplan. Policy för första EK-flygning För att få lov att flyga första lektionen i enkelkommando (EK) krävs tillräckliga flygmässiga färdigheter (utbildning i enlighet med fastställd kursplan), samt följande: Tekniskt prov, SE-KDZ (administreras av flyglärare) Radioprov (genomgången/godkänd teorikurs samt praktiska färdigheter i flygplanet) EK-prov eller PPL skolprov (EK prov administreras av flyglärare om ej redan godkänt PPL skolprov genomförts) Under övriga EK-flygningar skall hänsyn också tas till gällande regler i Kristianstad flygklubbs skolhandbok. Betalning Flygplanshyran debiteras efter flygtid och skall betalas in till klubbens bankgironummer senast 30 dagar efter flygning. Efter avslutat flygpass skall flygningen loggas i myweblog. Alla fält måste fyllas i korrekt och efter att bokföring genomförts erhålles ett OCR-nummer som måste fyllas i vid inbetalning. Eventuella startavgifter betalas in med separat inbetalning och tillhörande beskrivning i meddelandefältet. Lärararvodet betalas kontant efter varje flygpass och beräknas efter blocktid/lektionstid. (Flygtid + taxitid ger aktuell blocktid. Lektionstiden innefattar också teoretisk genomgång). 6

7 Utbildningsplan för PPL-certifikat Flygövningar 7

8 Flygpass 1, 2, 3, 4 och 5 Flygpassen motsvarar ibland flera flygövningar. Flygpassen är upplagda i systematisk ordning för att svara mot viss erfarenhetsnivå, men ordningen på flygpassen kommer inte att följas helt under den praktiska utbildningen. Många omständigheter och yttre faktorer påverkar valet av aktuellt flygpass vid utbildningens gång. 8

9 Flygpass 6, 7, 8 och 9 (25) Flygpassen motsvarar ibland flera flygövningar. Flygpassen är upplagda i systematisk ordning för att svara mot viss erfarenhetsnivå, men ordningen på flygpassen kommer inte att följas helt under den praktiska utbildningen. Många omständigheter och yttre faktorer påverkar valet av aktuellt flygpass vid utbildningens gång. 9

10 Flygpass 10, 11, 12 (13) och 14 Flygpassen motsvarar ibland flera flygövningar. Flygpassen är upplagda i systematisk ordning för att svara mot viss erfarenhetsnivå, men ordningen på flygpassen kommer inte att följas helt under den praktiska utbildningen. Många omständigheter och yttre faktorer påverkar valet av aktuellt flygpass vid utbildningens gång. 10

11 Flygpass 10, 16 (17), 22 och 18 Flygpassen motsvarar ibland flera flygövningar. Flygpassen är upplagda i systematisk ordning för att svara mot viss erfarenhetsnivå, men ordningen på flygpassen kommer inte att följas helt under den praktiska utbildningen. Många omständigheter och yttre faktorer påverkar valet av aktuellt flygpass vid utbildningens gång. 11

12 Flygpass 20, 26 (29), 19 och 30 Flygpassen motsvarar ibland flera flygövningar. Flygpassen är upplagda i systematisk ordning för att svara mot viss erfarenhetsnivå, men ordningen på flygpassen kommer inte att följas helt under den praktiska utbildningen. Många omständigheter och yttre faktorer påverkar valet av aktuellt flygpass vid utbildningens gång. 12

13 Flygpass 33, 35, 36 och 38 Flygpassen motsvarar ibland flera flygövningar. Flygpassen är upplagda i systematisk ordning för att svara mot viss erfarenhetsnivå, men ordningen på flygpassen kommer inte att följas helt under den praktiska utbildningen. Många omständigheter och yttre faktorer påverkar valet av aktuellt flygpass vid utbildningens gång. 13

14 Flygpass 42, 44, 45, 21, 24, 28, 32, 34, 39 och 41 Flygpassen motsvarar ibland flera flygövningar. Flygpassen är upplagda i systematisk ordning för att svara mot viss erfarenhetsnivå, men ordningen på flygpassen kommer inte att följas helt under den praktiska utbildningen. Många omständigheter och yttre faktorer påverkar valet av aktuellt flygpass vid utbildningens gång. 14

15 Checklista, SE-KDZ Det är viktigt att lära in nödchecklistan utantill i tidigt skede. Lär in denna i ett flöde som innehåller alla checklistepunkter. Flygprofiler och handhavande 15

16 Trafikvarvsprofil Angivna höjder avser ESMK. Profil för bedömningslandning Angivna höjder avser ESMK. 16

17 Profil för korta och mjuka fält För vidare information hänvisas till POH. 17

18 Navigeringsunderlag för kursen Planeringsinformation För samtliga navigeringsflygningar skall komplett underlag förberedas med både driftfärdplan (fullständigt ifylld) och ATS färdplan. Kartan skall prepareras så att minst var femte minut sätts ut samt MT (magnetic track) vid varje ny brytpunkt. Sätt ut en vindpil i kartan med prognostiserad vind och gör en analys av landmärken runt navigeringssträckan. Hinder skall markeras i kartan. Glöm inte bort kompassens deviation som kan vara stor på vissa kurser (upp till 10, devieringstabell finns i flygplanet). Normalt passeras brytpunkter genom överflygning. Ut- och inflygning sker via publicerade ut-/inpasseringspunkter vid respektive flygplats. Inkludera distansen från flygplatsen till utpasseringspunkten för första delsträckan i driftfärdplanen, respektive sista delsträckan inför landning. Bränsle- och oljeförråd skall medföras i enlighet med BCL-D: Vid distansflygning enligt VFR skall bränsle och olja medföras i minst den mängd som erfordras för flygning till den avsedda landningsplatsen och därefter för flygning under 45 minuter. Använd följande planeringsvärden för SE-KDZ (se exempel på komplett ifylld driftfärdplan längs bak i kompendiet): Bränsle för taxi och motoruppkörning beräknas med 5 liter per flygning. För planflykt, räkna med 105 kt i TAS för SE-KDZ vid 65% effekt (2350 rpm). För bränsleberäkning vid 65% effekt och skolning används 34 l/h som ett fast värde (ej värde för utmagring enligt handbok/poh). För all stigning över 1500ft GND, gå in i POH och räkna ut tid, bränsle och distans för stigning. Resterande distans till första brytpunkt räknas enligt ovan nämnda schablonvärde för planflykt (skolning). Vid stigning till max 1500ft GND i samband med start, räcker det med korrektion i tid enligt nedan (förenkling då skillnaderna är mycket små). För plané från höjder över 1500ft GND, gå in i POH och räkna ut tid, bränsle och distans för plané. Resterande distans från tidigare brytpunkt räknas enligt ovan nämnda schablonvärde för planflykt (skolning). Vid plané från max 1500ft GND i samband med landning, räcker det med korrektion i tid enligt nedan (förenkling då skillnaderna är mycket små). Extratid beräknas för start/utflygning och landningsvarv. Lägg till 2 min för start och 3 min för landning. Alltså 5 minuter i extratid för att utföra en studs och gå på respektive flygplats. Var alltid ute i god tid med att planera en navigering, det kan ta ett par timmar att slutföra förberedelserna! Navigeringsflygningar för flygpassen Flygpass 19: [EK, tid ca 1:00] ESMK (Kristianstad)/North East Bromölla Arkelstorp Vinslöv k:a North West/ESMK (Kristianstad) Flygpass 30: [DK, tid ca 1:00] ESMK (Kristianstad)/South West Röstånga/ESTL (Ljungbyhed) ESTL/Hyllstofta eller Vedby ESFA (Hässleholm, Bokeberg) North West/ESMK (Kristianstad) Flygpass 33: [DK, tid ca 1:00] Se Radionavigeringsflygning nedan. Flygpass 35: [DK, tid ca 1:00] ESMK (Kristianstad)/North West ESML (Landskrona) SVD VEY OEM North West/ESMK (Kristianstad) 18

19 Flygpass 36: [EK, tid ca 1:00] ESMK (Kristianstad)/North East Bromölla Olofström Osby Bjärnum Höör South West/ESMK (Kristianstad) Flygpass 38: [DK, tid ca 1:30] ESMK (Kristianstad)/South West ESME (Eslöv) W Lund Torup/ESMS (Malmö) Stopp, 30 minuter, besök briefingkontor ESMS (Malmö)/Domen ESMI (Sjöbo, Sövde) South West/ESMK (Kristianstad) Flygpass 42: [EK, tid ca 1:30] ESMK (Kristianstad)/North East Näsum Osby Skånes Fagerhult Vedby/ESTL (Ljungbyhed)/Röstånga ESMI (Sjöbo, Sövde) South West/ESMK (Kristianstad) Flygpass 44: [DK, tid ca 3:00] ESMK (Kristianstad)/South West Domen/ESMS (Malmö)/Torup ESML (Landskrona) SVD ESMH (Höganäs) Skånes Fagerhult ESMG (Ljungby, Feringe) Aled/ESMT (Halmstad)/Laxvik Karup/ESTA (Ängelholm)/Västersjön North West/ESMK (Kristianstad) Alternativ med två elever: [DK, tid ca 3:00] ESMK (Kristianstad)/North West ESMH (Höganäs) ESMY (Smålandsstenar) BAK ESGP (Säve) ESGI (Alingsås) ESGJ (Jönköping) Lunch [DK, tid ca 3:00] ESGJ (Jönköping) ESSF (Hultsfred) ESMO (Oskarshamn) ESMB (Borglanda) ESMQ (Kalmar) ESMA (Emmaboda) North East/ESMK (Kristianstad) Flygpass 45: [EK, tid ca 2:00] ESMK (Kristianstad)/North West ESML (Landskrona) ESMG (Ljungby, Feringe) Aled/ESMT (Halmstad)/Laxvik North West/ESMK (Kristianstad) Radionavigeringsflygning Utförs vid flygpass 33, tänk igenom/repetera handhavandet av radioutrustningen i flygplanet. 19

20 BCL-D, Driftsbestämmelser BCL-D 1.5 Prestandasäkerhet vid flygning med flygplan För skolflygning skall alltid flyghandbokens angivna startsträcka (upp till 50ft) multipliceras med 1,25 (aktuell startsträcka till 50ft skall inrymmas inom 80% av tillgänglig bana). För landning gäller att flyghandbokens angivna landningssträcka (från 50ft) skall multipliceras med 1,43 (aktuell landningssträcka skall inrymmas inom 70% av tillgänglig bana). Flyghandboken innehåller prestandaberäkningar för start och landning med korrektioner för temperatur, massa och vind. För övriga korrektioner hänvisas till BCL-D 1.5. Följande är ett utdrag ur BCL-D 1.5 (Texten uppdateras ej, kontrollera aktuell författning): Startsträcka: Innehåller flyghandboken inga uppgifter angående inverkan på startsträckan till 15 meter av lufttemperaturen, vindkomposanten och banbeskaffenheten samt startvikter lägre än högsta tillåtna startvikt skall följande korrektioner användas: a) startsträckan får minskas med 1 % per knop aktuell motvindskomposant i startriktningen och skall ökas med minst 4 % per knop aktuell medvindskomposant; b) startsträckan skall ökas med 1 % per grad (C) över standardtemperatur och får minskas med 1 % per grad (C) under standardtemperatur; c) start får ej utföras om aktuell medvindskomposant överstiger 5 knop; d) startsträckan baserad på start från torr, hårdgjord bana skall då dessa förutsättningar ej föreligger ökas i erforderlig omfattning. Uppgifterna enligt nedanstående tabell utgör riktvärden för minsta korrektioner. e) startsträckan får minskas med 15 % per 10 % minskning av startvikten. Landningssträcka: Uppmätt landningssträcka enligt flyghandboken skall utgöra den horisontella distansen från det att flygplanet passerar en höjd av 15 meter (50 fot) över landningströskeln intill dess flygplanet stoppat. Farten över landningströskeln skall förutsättas vara lägst 1.3 Vs1. (LFS 1979:1) Innehåller flyghandboken inga uppgifter angående inverkan på landningssträcka av banbeskaffenhet och landningsvikter lägre än högsta tillåtna landningsvikt skall följande korrektioner användas: a) landningssträckan baserad på landning på torr, hårdgjord bana skall då dessa förutsättningar ej föreligger ökas i erforderlig omfattning. Uppgifterna enligt nedanstående tabell utgör riktvärden för minsta korrektioner. b) landningssträckan får minskas med 5 % per 10 % minskning av landningsvikten. BCL-D 3.2 Privatflyg (flygplan) Som privatpilot måste du känna till BCL-D 3.2:s regler och föreskrifter. Studera dessa noga vid tillfällen under utbildningen. 20

21 Utdrag ur förarhandbok, för Piper PA-28 (SE-KDZ) POH Section 2 Limitations Här beskrivs fastställda begränsningar för flygplanstypen PA Viktigt att känna till dessa då de skall beaktas under varje flygning. Ofta är begränsningarna självmarkerande eller syns tydligt i flygplanets olika instrument. POH Section 3 Emergency Detta är ett mycket viktigt kapitel i flyghandboken. Utbildningen till PPL-certifikat kommer att ta upp viktiga nödåtgärder vid olika flygscenarion. För fullständig information, se POH. Här finns en kortfattad version av kapitlet i checklisteform. Emergency checklist/nödchecklista 21

22 POH Section 5 Performance Här presenteras det viktigaste underlaget för att kunna fastställa start och landningssträckor. Notera att vid skolflyg används en standardåtgång för bränslet vid planflykt (34 l/h, baserat på ej utmagrad blandning, 2350 rpm => 65% effekt). 0 Flaps take off performance 22

23 25 Flaps take off performance 23

24 Fuel, time and distance to climb 24

25 Fuel, time and distance to descend 25

26 Landing distance 26

27 POH Section 6 Weight and balance (mass and balance) Massa/balansberäkning skall utföras inför varje flygning, med detta menas att piloten skall veta att flygningen genomförs på ett säkert sätt ur ett lastningsperspektiv (avseende tyngdpunkten). Samlingspärmen till flygplanet innehåller en lastningsinstruktion som är tillräcklig för att fastställa en startmassa och tyngdpunkt (CG) inom föreskrivna marginaler. Det går även att räkna ut tyngdpunkten genom en massa/balansberäkning som blir mer exakt, här används förarhandboken (POH) för hämtning av korrekta uppgifter. Tillverkaren Piper använder sig av amerikanska standardmått, såsom massa i pund (lbs), distans/arm i tum (in) och moment i pund-tum (lbs-in/ pound-inches ). Dessutom mäts bränslemängden i gallons (USG). Använd nedanstående mall och tyngdpunktsdiagram för beräkning av massa/balans. Endast dessa två steg behöver göras eftersom att de innehåller fullständiga fakta! Basic empty weight/grundtomvikt, SE-KDZ Stationsbetäckningar vid lastning, SE-KDZ 27

28 Tillåtet flygenvelopp, SE-KDZ Detta diagram används för att fysiskt se var framräknat tyngdpunkt hamnar. Tag med massans och tyngdpunktens värde (CG) för både start och landningsmassorna. Detta för att kontrollera att du befinner dig inom tillåtet tyngdpunktsområde under hela flygningen. 28

29 Mall för bestämning av massa/balansberäkning, SE-KDZ Denna tabell nedan kan användas för att bestämma tyngdpunkten utifrån flyghandboken (POH). Flygklubben har också en förenklad mall till förfogande (nederst på sidan), där alla uppgifter är omvandlade till metriska värden. För vidare information se exemplet på upprättad driftfärdplan mot slutet av detta kompendium. Bränsle för taxi och motoruppkörning är beräknat till 7 lbs ( 5 liter) enligt flyghandboken. Detta räknas med vid upprättande av driftfärdplan i kolumnen Fuel för första delsträckan (se sida med exempel på driftfärdplan liter, taxibränsle + bränsle för delstäcka ). 29

30 Lastningsinstruktion, SE-KDZ Denna lastningsinstruktion finns i samlingspärmen för SE-KDZ. Den vänstra delen ger bara information om i vilken utsträckning passagerare, last och bränsle kan medtagas. Den vänstra delen ger begränsningar med hänsyn till maximal startmassa. Den högra delen ger information om lastens fördelning, för att hamna inom godkänt tyngdpunktsområde. Det finns begränsningar vid två personer i framsits utan bagage, maximalt får de två i framsits väga 150 kg tillsammans. Om de väger mer krävs att bagage medtages enligt lastfördelningsdiagrammet, annars blir flygplanet för framtungt med hänsyn till tyngdpunktsläget. 30

31 Bilagor ATS färdplan ATS färdplan kan med enkelhet skickas över Internet, gå in på och skapa ett användarkonto där genom att registrera dig. Annars kan man faxa eller ringa in en ATS färdplan till Arlanda briefing enligt nedanstående mall (tfn: ). 31

32 Driftfärdplan exempel på beräkningar KSAB:s driftfärdplan används i teoriundervisningen och rekommenderas för PPLutbildningen. Detta är ett exempel på en komplett ifylld driftfärdplan för flygpass 38, beräknad för nollvind och med stopp på Malmö/Sturup (ny driftfärdplan för varje flygning). DEP: Väder/ATIS Klareringar/noteringar Tider Off/B: 10:30 T/O tid: 10:35 On/B: Ldg tid: Bl.ktid: Flygtid: ARR: 000/0 15 A E2 --- ESMK/SW/129, :07? :52/ 000/0 15 A E2 263 ESME/123, :17? :57/ 000/ TGL ESME :22? :03/ 000/0 15 A E2 225 W Lund, Fjelie k:a :28? :15/ 000/0 15 A E2 155 Torup/ESMS/118, : ETO/ ATO 10:42/? (182) FUEL REM 32

33 Driftfärdplanens baksida innehåller uppgifter som är av betydelse för bestämning av prestanda och massa & balansberäkning. KSAB:s driftfärdplan är av allmän karaktär och här visas en version som är anpassad för PPL utbildningen på SE-KDZ. Start och landningsprestanda är räknad för Eslöv flygfält eftersom att detta fält är mest begränsande. Annars kan övriga beräkningar skrivas här! Start: Kortfältsteknik har använts vid Eslöv, tillämpad vid 25 graders klaff (2 steg). Se POH för vidare information lbs 15 C ger 1400 ft startsträcka (427 m). Denna skall korrigeras för BCL! Landning: Kortfältsteknik har använts vid Eslöv, tillämpad vid 40 graders klaff (3 steg). Se POH för vidare information lbs 15 C ger 1050 ft uppmätt landningssträcka (320 m). Faktor 1,43 för erforderlig. Denna skall korrigeras för BCL! 40 lit 45 min, 34 lit/h 26 lit 66 lit 34 lit/h => 3: lit 182 lit Skol N/A 65%,2350 Blandning rik 105 kt 34 lit/h 15 C 2000 ft 55%,2250 Bästa effekt 95 kt 30 lit/h , ,0 873, , ,7 1002, , ,7 217,0 220,2 TP startvikt TP torrvikt ,25*1,1 587 ESME/Eslöv, kortaste banan ,2 550 ESME/Eslöv, kortaste banan

34 ETO/ ATO Driftfärdplan för utskrift (sida 34-35) KSAB:s driftfärdplan DEP: ARR: Tider Off/B: T/O tid: On/B: Ldg tid: Bl.ktid: Flygtid: Väder/ATIS Klareringar/noteringar FUEL REM 34

35 35

Flik 3. Koll på läget. Ett flygsäkerhetsprogram för allmänflyget H50P = HALVERING AV. H50P är en del av ett. EAA, FFK, SPAF med flera.

Flik 3. Koll på läget. Ett flygsäkerhetsprogram för allmänflyget H50P = HALVERING AV. H50P är en del av ett. EAA, FFK, SPAF med flera. Flik 3 Koll på läget - det har du väl? H50P är en del av ett omfattande flygsäkerhetssamarbete mellan KSAK, KSAB, Luftfartsstyrelsen, EAA, FFK, SPAF med flera. Repetera i tidigare utgivna H50Pkompendier!

Läs mer

myweblog Användarhandbok

myweblog Användarhandbok myweblog Användarhandbok Version 2.1SE Utgiven 2010-06-30 Copyright Magnus Winsth 2006-2010 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innehållsförteckning... 3 2 Förord... 5 3 Systemkrav, säkerhet och backup... 6 3.1

Läs mer

Riskmodellering för tredje man i närheten av flygplatser

Riskmodellering för tredje man i närheten av flygplatser SWEDAVIA KONSULT Riskmodellering för tredje man i närheten av flygplatser Niklas Breisner och Fredrik Gudmundsson 8/29/2013 Handledare: Fredrik Nilsson, Swedavia Konsult Examinator: Erik Lundström Erkännande

Läs mer

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active Innehållsförteckning Översikt... 2 Kom igång... 9 Skapa ett lån med fast ränta... 11 Skapa ett lån med rörlig ränta... 14 Skapa en swap

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

KONTAKT... med flygtrafikledningen

KONTAKT... med flygtrafikledningen KONTAKT... med flygtrafikledningen Ett flygsäkerhetsprogram för allmänflyget H50P = HALVERING AV PRIVATFLYGHAVERIERNA Luftfartsinspektionen H50P är en del av ett omfattande flygsäkerhetssamarbete mellan

Läs mer

Linköpings Flygklubb

Linköpings Flygklubb Linköpings Flygklubb www.lfk.se Nummer 2 2002 Missa inte vårens tävlingar! - KM (sid 14) - Safari (sid 15) Slott, tranor och herresäten - årets klubbutflykter har rivstartat! Följ med! (Sid 7 & 10) Kallelse

Läs mer

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här.

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Internet

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Helikopter 16. FOM-B Helikopter 16

Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Helikopter 16. FOM-B Helikopter 16 Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Helikopter 16 FOM-B Helikopter 16 Juni September 2015 FÖRSVARSMAKTEN 2015-06-01 Högkvarteret Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Helikopter 16, FOM-B HKP16

Läs mer

ATT FATTA BESLUT. Luftfartsstyrelsens flygsäkerhetsprogram för allmänflyget

ATT FATTA BESLUT. Luftfartsstyrelsens flygsäkerhetsprogram för allmänflyget Luftfartsstyrelsens flygsäkerhetsprogram för allmänflyget ATT FATTA BESLUT H50P = HALVERING AV PRIVATFLYGHAVERIERNA H50P är en del av ett omfattande flygsäkerhetssamarbete mellan KSAK, KSAB, Luftfartsstyrelsen,

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Portalen... 2 Exempel på en personlig hemsida... 3 Inloggning till er hemsida... 4 Startsida redigering...

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3 Innehållsförteckning Rule IT Telemarketing... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT Telemarketing?... 2 Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2 Ladda ner från www.ruleit.nu...

Läs mer

Nummer 3 år 2007. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna.

Nummer 3 år 2007. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Nummer 3 år 2007 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. 2 STAR Medlemsforum för TRIKEPILOTER STAR = Svenska Trikeflygares Allmänna Riksförening. En ideell intresseförening för trikeflygare.

Läs mer

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se 2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se SAMMANFATTNING Föreliggande uppsats behandlar ämnet sökmotoroptimering.

Läs mer

Nu återkommer Nyhetsbladet:

Nu återkommer Nyhetsbladet: Nyhetsblad KFK KRISTIANSTADS FLYGKLUBB Medlemsblad för KFK Kristianstads Flygklubb - Nr 3, 10 april 2008 Ansvarig utgivare Redaktör, layout 044 24 05 90 anders.tronnberg(at)telia.com Adress FLYGKLUBBEN

Läs mer

FLYGTENDENSER 02/2014

FLYGTENDENSER 02/2014 FLYGTENDENSER S TAT I S T I K, A N A LY S O C H I N F O R M AT I O N F R Å N T R A N S P O RT S T Y R E L S E N 02/2014 TEMA UTBILDNING Den civila luftfarten består av ett antal olika segment och genom

Läs mer

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1 Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1. Inledning Detta dokument beskriver hur handeln på Alternativa aktiemarknaden (Alternativa) fungerar. Först definieras ett antal viktiga begrepp. Därefter

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Motvind även i Göteborg

Motvind även i Göteborg Motvind även i Göteborg Allmänflyget i Stockholm är på väg att utraderas fullständigt. I Göteborg har vi också våra problem, framförallt rörelsebegränsningen, men vi har i alla fall känt oss välkomna.

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer