Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 1

2 Innehållsförteckning Introduktion/Förord... 3 Transportstyrelsens/JAR-FCL:s krav för PPL-certifikat... 4 Kristianstad Flygklubbs regler vid skolning... 5 Praktisk information om skolning vid Kristianstad Flygklubb... 6 Att boka skolpass...6 Genomförandet av skolpass... 6 Policy för första EK-flygning... 6 Betalning... 6 Utbildningsplan för PPL-certifikat... 7 Flygövningar... 7 Flygpass 1, 2, 3, 4 och Flygpass 6, 7, 8 och 9 (25)...9 Flygpass 10, 11, 12 (13) och Flygpass 10, 16 (17), 22 och Flygpass 20, 26 (29), 19 och Flygpass 33, 35, 36 och Flygpass 42, 44, 45, 21, 24, 28, 32, 34, 39 och Flygprofiler och handhavande Checklista, SE-KDZ Trafikvarvsprofil Profil för bedömningslandning Profil för korta och mjuka fält Navigeringsunderlag för kursen Planeringsinformation Navigeringsflygningar för flygpassen Radionavigeringsflygning BCL-D, Driftsbestämmelser BCL-D 1.5 Prestandasäkerhet vid flygning med flygplan BCL-D 3.2 Privatflyg (flygplan) Utdrag ur förarhandbok, för Piper PA-28 (SE-KDZ) POH Section 2 Limitations POH Section 3 Emergency Emergency checklist/nödchecklista POH Section 5 Performance Flaps take off performance Flaps take off performance Fuel, time and distance to climb Fuel, time and distance to descend Landing distance POH Section 6 Weight and balance (mass and balance) Basic empty weight/grundtomvikt, SE-KDZ Stationsbetäckningar vid lastning, SE-KDZ Tillåtet flygenvelopp, SE-KDZ Mall för bestämning av massa/balansberäkning, SE-KDZ Lastningsinstruktion, SE-KDZ Bilagor ATS färdplan Driftfärdplan exempel på beräkningar Driftfärdplan för utskrift (sida 34-35)

3 Introduktion/Förord Detta kompendium har till uppgift att klargöra en PPL-utbildnings olika delar samt att även samla nyttiga instruktioner på ett ställe. Kompendiet tar upp delar såsom: Transportstyrelsens/JAR-FCL:s krav för PPL-certifikatsinnehavare Praktisk information om skolning vid Kristianstad Flygklubb Utbildningsplan för PPL-certifikat Flygprofiler för handhavande och åtgärder vid vissa flygmoment Navigeringsunderlag för kursen Utdrag ur förarhandbok (POH), för Piper PA-28 (SE-KDZ) För att kunna få ut det mesta av utbildningens olika skeden krävs goda förberedelser från elevens sida. Elevhandboken är redan ett bra verktyg för att förstå de olika flyglektionerna ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Detta kompendium kan fungera bra ihop med Elevhandboken och de teorilektioner/genomgångar som hålls av Kristianstad Flygklubb. Under kursens gång är det viktigt att tidigt lära sig behärska tillämpliga regler för utövandet av ett PPL, viktiga bitar är bland annat: JAR-FCL 1 + BCL-C (Flygcertifikat) BCL-T (Trafikregler) BCL-D (Driftsbestämmelser), 1.5 Prestandasäkerhet vid flygning med flygplan BCL-D (Driftsbestämmelser), 3.2 Privatflyg (flygplan) Vid varje navigeringsflygning skall fullständig driftfärdplan upprättas. Detta innebär också att prestanda- och massa/balansberäkningar utförs. De utdrag ur förarhandboken (POH) som innefattas av detta kompendium utgör tillräckligt underlag för att utföra nödvändiga beräkningar. På så sätt kan förberedelserna göras i lugn och ro i hemmiljö. Givetvis finns möjlighet att även förbereda flygning i klubbstugan där fullständigt underlag finns angående manualer. Notera att navigeringsflygningarnas sträckning skall hämtas från sidorna 18-19, då rutterna som beskrivs under varje flygpass (sidor 12-14) ändrats till följd av ökade avgifter och restriktioner för vissa flygplatser. Då varje flygpass finns beskrivet i detta kompendium utgör det också en plattform för eleven själv att notera framsteg och områden för förbättringar efter avslutade flygpass. För frågor eller kommentarer till innehållet i detta kompendium, vänligen kontakta Thomas Axelsson genom ett till adressen: Alla synpunkter är välkomna. Lycka till med PPL-kursen! /Flyglärarna 3

4 Transportstyrelsens/JAR-FCL:s krav för PPL-certifikat De krav som ställs inför ett PPL(A) certifikat finns att hämta på Transportstyrelsens hemsida enligt följande: Gå till: Sök sedan efter Privatflygcertifikat Erhållna sökresultat skall bland annat innehålla en rubrik Flygskolor, certifikat, behörigheter och auktorisationer för flygplan (Klicka på länken för att komma direkt till pdf-dokumentet). Detta dokument innehåller relevanta delar av JAR-FCL 1 Flygcertifikat (flygplan). Leta dig fram till Kapitel C - Privatflygarcertifikat (flygplan) - PPL(A). Upptagna flygtidskrav täcks normalt upp av utbildningsplanen. Observera att Transportstyrelsens hemsida är under konstruktion och att ovanstående länkar kan bli inaktuella. Det är självbeskrivande att söka efter dokument på egen hand om så krävs. 4

5 Kristianstad Flygklubbs regler vid skolning Utdrag ur Kristianstad Flygklubbs skolhandbok: 5

6 Praktisk information om skolning vid Kristianstad Flygklubb Att boka skolpass Bokning av skolpass sker i första hand genom bokningssidan där lärarjour finns uppsatt med jämna mellanrum. Skoltiderna är oftast i intervall om 1:30 för att ge tid till ca 1 timmes flygning och resterande 30 minuter till genomgång före och efter flygning. Som elev kan du även anmäla intresse för skolning på dag utan uppsatt lärarjour genom funktionen Skolning i myweblog. På detta sätt kan alla lärare se elevernas önskemål och i passande fall genomföra matchande lärarbokningar. Se vidare funktioner efter inloggning i myweblog. Användarnamn och lösenord delas ut vid kursens början. Skolpass kan även bokas genom direktkontakt med lärare via telefon. Genomförandet av skolpass Inför ett skolpass gäller det att vara väl förberedd på aktuell övning. Goda flygförberedelser ger en bättre och mer effektiv inlärning. Det är många faktorer som påverkar genomförandet av ett flygpass. Inte minst är vädret av stor betydelse då vissa flygövningar kräver olika förhållanden. Det är också viktigt att alltid förvissa sig om att all dokumentation är i sin ordning för flygplanet, samt att kontrollera teknisk status (anmärkningar) och tid kvar innan nästa service. Kom ihåg att alltid ta med personliga dokument inför varje flygpass. Minst följande bör medtagas: Elevtillstånd, medicinskt intyg (medical) och id-kort Flygdagbok Karta för navigering, anteckningspapper och penna för noteringar Svenska Flygfält flygplatskort för ESMK, samt efter behov (navigeringsflygningar) Dessutom skall komplett planeringsunderlag, navskiva och transportör medtagas inför navigeringsflygningar. På flygklubben finns annan nödvändig utrustning såsom headset och flytvästar för flygning över vattenområden. Efter avslutat flygpass skrivs uppgifter in i flygplanets dagbok, personlig dagbok och läraren för noteringar enligt fastställd utbildningsplan. Policy för första EK-flygning För att få lov att flyga första lektionen i enkelkommando (EK) krävs tillräckliga flygmässiga färdigheter (utbildning i enlighet med fastställd kursplan), samt följande: Tekniskt prov, SE-KDZ (administreras av flyglärare) Radioprov (genomgången/godkänd teorikurs samt praktiska färdigheter i flygplanet) EK-prov eller PPL skolprov (EK prov administreras av flyglärare om ej redan godkänt PPL skolprov genomförts) Under övriga EK-flygningar skall hänsyn också tas till gällande regler i Kristianstad flygklubbs skolhandbok. Betalning Flygplanshyran debiteras efter flygtid och skall betalas in till klubbens bankgironummer senast 30 dagar efter flygning. Efter avslutat flygpass skall flygningen loggas i myweblog. Alla fält måste fyllas i korrekt och efter att bokföring genomförts erhålles ett OCR-nummer som måste fyllas i vid inbetalning. Eventuella startavgifter betalas in med separat inbetalning och tillhörande beskrivning i meddelandefältet. Lärararvodet betalas kontant efter varje flygpass och beräknas efter blocktid/lektionstid. (Flygtid + taxitid ger aktuell blocktid. Lektionstiden innefattar också teoretisk genomgång). 6

7 Utbildningsplan för PPL-certifikat Flygövningar 7

8 Flygpass 1, 2, 3, 4 och 5 Flygpassen motsvarar ibland flera flygövningar. Flygpassen är upplagda i systematisk ordning för att svara mot viss erfarenhetsnivå, men ordningen på flygpassen kommer inte att följas helt under den praktiska utbildningen. Många omständigheter och yttre faktorer påverkar valet av aktuellt flygpass vid utbildningens gång. 8

9 Flygpass 6, 7, 8 och 9 (25) Flygpassen motsvarar ibland flera flygövningar. Flygpassen är upplagda i systematisk ordning för att svara mot viss erfarenhetsnivå, men ordningen på flygpassen kommer inte att följas helt under den praktiska utbildningen. Många omständigheter och yttre faktorer påverkar valet av aktuellt flygpass vid utbildningens gång. 9

10 Flygpass 10, 11, 12 (13) och 14 Flygpassen motsvarar ibland flera flygövningar. Flygpassen är upplagda i systematisk ordning för att svara mot viss erfarenhetsnivå, men ordningen på flygpassen kommer inte att följas helt under den praktiska utbildningen. Många omständigheter och yttre faktorer påverkar valet av aktuellt flygpass vid utbildningens gång. 10

11 Flygpass 10, 16 (17), 22 och 18 Flygpassen motsvarar ibland flera flygövningar. Flygpassen är upplagda i systematisk ordning för att svara mot viss erfarenhetsnivå, men ordningen på flygpassen kommer inte att följas helt under den praktiska utbildningen. Många omständigheter och yttre faktorer påverkar valet av aktuellt flygpass vid utbildningens gång. 11

12 Flygpass 20, 26 (29), 19 och 30 Flygpassen motsvarar ibland flera flygövningar. Flygpassen är upplagda i systematisk ordning för att svara mot viss erfarenhetsnivå, men ordningen på flygpassen kommer inte att följas helt under den praktiska utbildningen. Många omständigheter och yttre faktorer påverkar valet av aktuellt flygpass vid utbildningens gång. 12

13 Flygpass 33, 35, 36 och 38 Flygpassen motsvarar ibland flera flygövningar. Flygpassen är upplagda i systematisk ordning för att svara mot viss erfarenhetsnivå, men ordningen på flygpassen kommer inte att följas helt under den praktiska utbildningen. Många omständigheter och yttre faktorer påverkar valet av aktuellt flygpass vid utbildningens gång. 13

14 Flygpass 42, 44, 45, 21, 24, 28, 32, 34, 39 och 41 Flygpassen motsvarar ibland flera flygövningar. Flygpassen är upplagda i systematisk ordning för att svara mot viss erfarenhetsnivå, men ordningen på flygpassen kommer inte att följas helt under den praktiska utbildningen. Många omständigheter och yttre faktorer påverkar valet av aktuellt flygpass vid utbildningens gång. 14

15 Checklista, SE-KDZ Det är viktigt att lära in nödchecklistan utantill i tidigt skede. Lär in denna i ett flöde som innehåller alla checklistepunkter. Flygprofiler och handhavande 15

16 Trafikvarvsprofil Angivna höjder avser ESMK. Profil för bedömningslandning Angivna höjder avser ESMK. 16

17 Profil för korta och mjuka fält För vidare information hänvisas till POH. 17

18 Navigeringsunderlag för kursen Planeringsinformation För samtliga navigeringsflygningar skall komplett underlag förberedas med både driftfärdplan (fullständigt ifylld) och ATS färdplan. Kartan skall prepareras så att minst var femte minut sätts ut samt MT (magnetic track) vid varje ny brytpunkt. Sätt ut en vindpil i kartan med prognostiserad vind och gör en analys av landmärken runt navigeringssträckan. Hinder skall markeras i kartan. Glöm inte bort kompassens deviation som kan vara stor på vissa kurser (upp till 10, devieringstabell finns i flygplanet). Normalt passeras brytpunkter genom överflygning. Ut- och inflygning sker via publicerade ut-/inpasseringspunkter vid respektive flygplats. Inkludera distansen från flygplatsen till utpasseringspunkten för första delsträckan i driftfärdplanen, respektive sista delsträckan inför landning. Bränsle- och oljeförråd skall medföras i enlighet med BCL-D: Vid distansflygning enligt VFR skall bränsle och olja medföras i minst den mängd som erfordras för flygning till den avsedda landningsplatsen och därefter för flygning under 45 minuter. Använd följande planeringsvärden för SE-KDZ (se exempel på komplett ifylld driftfärdplan längs bak i kompendiet): Bränsle för taxi och motoruppkörning beräknas med 5 liter per flygning. För planflykt, räkna med 105 kt i TAS för SE-KDZ vid 65% effekt (2350 rpm). För bränsleberäkning vid 65% effekt och skolning används 34 l/h som ett fast värde (ej värde för utmagring enligt handbok/poh). För all stigning över 1500ft GND, gå in i POH och räkna ut tid, bränsle och distans för stigning. Resterande distans till första brytpunkt räknas enligt ovan nämnda schablonvärde för planflykt (skolning). Vid stigning till max 1500ft GND i samband med start, räcker det med korrektion i tid enligt nedan (förenkling då skillnaderna är mycket små). För plané från höjder över 1500ft GND, gå in i POH och räkna ut tid, bränsle och distans för plané. Resterande distans från tidigare brytpunkt räknas enligt ovan nämnda schablonvärde för planflykt (skolning). Vid plané från max 1500ft GND i samband med landning, räcker det med korrektion i tid enligt nedan (förenkling då skillnaderna är mycket små). Extratid beräknas för start/utflygning och landningsvarv. Lägg till 2 min för start och 3 min för landning. Alltså 5 minuter i extratid för att utföra en studs och gå på respektive flygplats. Var alltid ute i god tid med att planera en navigering, det kan ta ett par timmar att slutföra förberedelserna! Navigeringsflygningar för flygpassen Flygpass 19: [EK, tid ca 1:00] ESMK (Kristianstad)/North East Bromölla Arkelstorp Vinslöv k:a North West/ESMK (Kristianstad) Flygpass 30: [DK, tid ca 1:00] ESMK (Kristianstad)/South West Röstånga/ESTL (Ljungbyhed) ESTL/Hyllstofta eller Vedby ESFA (Hässleholm, Bokeberg) North West/ESMK (Kristianstad) Flygpass 33: [DK, tid ca 1:00] Se Radionavigeringsflygning nedan. Flygpass 35: [DK, tid ca 1:00] ESMK (Kristianstad)/North West ESML (Landskrona) SVD VEY OEM North West/ESMK (Kristianstad) 18

19 Flygpass 36: [EK, tid ca 1:00] ESMK (Kristianstad)/North East Bromölla Olofström Osby Bjärnum Höör South West/ESMK (Kristianstad) Flygpass 38: [DK, tid ca 1:30] ESMK (Kristianstad)/South West ESME (Eslöv) W Lund Torup/ESMS (Malmö) Stopp, 30 minuter, besök briefingkontor ESMS (Malmö)/Domen ESMI (Sjöbo, Sövde) South West/ESMK (Kristianstad) Flygpass 42: [EK, tid ca 1:30] ESMK (Kristianstad)/North East Näsum Osby Skånes Fagerhult Vedby/ESTL (Ljungbyhed)/Röstånga ESMI (Sjöbo, Sövde) South West/ESMK (Kristianstad) Flygpass 44: [DK, tid ca 3:00] ESMK (Kristianstad)/South West Domen/ESMS (Malmö)/Torup ESML (Landskrona) SVD ESMH (Höganäs) Skånes Fagerhult ESMG (Ljungby, Feringe) Aled/ESMT (Halmstad)/Laxvik Karup/ESTA (Ängelholm)/Västersjön North West/ESMK (Kristianstad) Alternativ med två elever: [DK, tid ca 3:00] ESMK (Kristianstad)/North West ESMH (Höganäs) ESMY (Smålandsstenar) BAK ESGP (Säve) ESGI (Alingsås) ESGJ (Jönköping) Lunch [DK, tid ca 3:00] ESGJ (Jönköping) ESSF (Hultsfred) ESMO (Oskarshamn) ESMB (Borglanda) ESMQ (Kalmar) ESMA (Emmaboda) North East/ESMK (Kristianstad) Flygpass 45: [EK, tid ca 2:00] ESMK (Kristianstad)/North West ESML (Landskrona) ESMG (Ljungby, Feringe) Aled/ESMT (Halmstad)/Laxvik North West/ESMK (Kristianstad) Radionavigeringsflygning Utförs vid flygpass 33, tänk igenom/repetera handhavandet av radioutrustningen i flygplanet. 19

20 BCL-D, Driftsbestämmelser BCL-D 1.5 Prestandasäkerhet vid flygning med flygplan För skolflygning skall alltid flyghandbokens angivna startsträcka (upp till 50ft) multipliceras med 1,25 (aktuell startsträcka till 50ft skall inrymmas inom 80% av tillgänglig bana). För landning gäller att flyghandbokens angivna landningssträcka (från 50ft) skall multipliceras med 1,43 (aktuell landningssträcka skall inrymmas inom 70% av tillgänglig bana). Flyghandboken innehåller prestandaberäkningar för start och landning med korrektioner för temperatur, massa och vind. För övriga korrektioner hänvisas till BCL-D 1.5. Följande är ett utdrag ur BCL-D 1.5 (Texten uppdateras ej, kontrollera aktuell författning): Startsträcka: Innehåller flyghandboken inga uppgifter angående inverkan på startsträckan till 15 meter av lufttemperaturen, vindkomposanten och banbeskaffenheten samt startvikter lägre än högsta tillåtna startvikt skall följande korrektioner användas: a) startsträckan får minskas med 1 % per knop aktuell motvindskomposant i startriktningen och skall ökas med minst 4 % per knop aktuell medvindskomposant; b) startsträckan skall ökas med 1 % per grad (C) över standardtemperatur och får minskas med 1 % per grad (C) under standardtemperatur; c) start får ej utföras om aktuell medvindskomposant överstiger 5 knop; d) startsträckan baserad på start från torr, hårdgjord bana skall då dessa förutsättningar ej föreligger ökas i erforderlig omfattning. Uppgifterna enligt nedanstående tabell utgör riktvärden för minsta korrektioner. e) startsträckan får minskas med 15 % per 10 % minskning av startvikten. Landningssträcka: Uppmätt landningssträcka enligt flyghandboken skall utgöra den horisontella distansen från det att flygplanet passerar en höjd av 15 meter (50 fot) över landningströskeln intill dess flygplanet stoppat. Farten över landningströskeln skall förutsättas vara lägst 1.3 Vs1. (LFS 1979:1) Innehåller flyghandboken inga uppgifter angående inverkan på landningssträcka av banbeskaffenhet och landningsvikter lägre än högsta tillåtna landningsvikt skall följande korrektioner användas: a) landningssträckan baserad på landning på torr, hårdgjord bana skall då dessa förutsättningar ej föreligger ökas i erforderlig omfattning. Uppgifterna enligt nedanstående tabell utgör riktvärden för minsta korrektioner. b) landningssträckan får minskas med 5 % per 10 % minskning av landningsvikten. BCL-D 3.2 Privatflyg (flygplan) Som privatpilot måste du känna till BCL-D 3.2:s regler och föreskrifter. Studera dessa noga vid tillfällen under utbildningen. 20

21 Utdrag ur förarhandbok, för Piper PA-28 (SE-KDZ) POH Section 2 Limitations Här beskrivs fastställda begränsningar för flygplanstypen PA Viktigt att känna till dessa då de skall beaktas under varje flygning. Ofta är begränsningarna självmarkerande eller syns tydligt i flygplanets olika instrument. POH Section 3 Emergency Detta är ett mycket viktigt kapitel i flyghandboken. Utbildningen till PPL-certifikat kommer att ta upp viktiga nödåtgärder vid olika flygscenarion. För fullständig information, se POH. Här finns en kortfattad version av kapitlet i checklisteform. Emergency checklist/nödchecklista 21

22 POH Section 5 Performance Här presenteras det viktigaste underlaget för att kunna fastställa start och landningssträckor. Notera att vid skolflyg används en standardåtgång för bränslet vid planflykt (34 l/h, baserat på ej utmagrad blandning, 2350 rpm => 65% effekt). 0 Flaps take off performance 22

23 25 Flaps take off performance 23

24 Fuel, time and distance to climb 24

25 Fuel, time and distance to descend 25

26 Landing distance 26

27 POH Section 6 Weight and balance (mass and balance) Massa/balansberäkning skall utföras inför varje flygning, med detta menas att piloten skall veta att flygningen genomförs på ett säkert sätt ur ett lastningsperspektiv (avseende tyngdpunkten). Samlingspärmen till flygplanet innehåller en lastningsinstruktion som är tillräcklig för att fastställa en startmassa och tyngdpunkt (CG) inom föreskrivna marginaler. Det går även att räkna ut tyngdpunkten genom en massa/balansberäkning som blir mer exakt, här används förarhandboken (POH) för hämtning av korrekta uppgifter. Tillverkaren Piper använder sig av amerikanska standardmått, såsom massa i pund (lbs), distans/arm i tum (in) och moment i pund-tum (lbs-in/ pound-inches ). Dessutom mäts bränslemängden i gallons (USG). Använd nedanstående mall och tyngdpunktsdiagram för beräkning av massa/balans. Endast dessa två steg behöver göras eftersom att de innehåller fullständiga fakta! Basic empty weight/grundtomvikt, SE-KDZ Stationsbetäckningar vid lastning, SE-KDZ 27

28 Tillåtet flygenvelopp, SE-KDZ Detta diagram används för att fysiskt se var framräknat tyngdpunkt hamnar. Tag med massans och tyngdpunktens värde (CG) för både start och landningsmassorna. Detta för att kontrollera att du befinner dig inom tillåtet tyngdpunktsområde under hela flygningen. 28

29 Mall för bestämning av massa/balansberäkning, SE-KDZ Denna tabell nedan kan användas för att bestämma tyngdpunkten utifrån flyghandboken (POH). Flygklubben har också en förenklad mall till förfogande (nederst på sidan), där alla uppgifter är omvandlade till metriska värden. För vidare information se exemplet på upprättad driftfärdplan mot slutet av detta kompendium. Bränsle för taxi och motoruppkörning är beräknat till 7 lbs ( 5 liter) enligt flyghandboken. Detta räknas med vid upprättande av driftfärdplan i kolumnen Fuel för första delsträckan (se sida med exempel på driftfärdplan liter, taxibränsle + bränsle för delstäcka ). 29

30 Lastningsinstruktion, SE-KDZ Denna lastningsinstruktion finns i samlingspärmen för SE-KDZ. Den vänstra delen ger bara information om i vilken utsträckning passagerare, last och bränsle kan medtagas. Den vänstra delen ger begränsningar med hänsyn till maximal startmassa. Den högra delen ger information om lastens fördelning, för att hamna inom godkänt tyngdpunktsområde. Det finns begränsningar vid två personer i framsits utan bagage, maximalt får de två i framsits väga 150 kg tillsammans. Om de väger mer krävs att bagage medtages enligt lastfördelningsdiagrammet, annars blir flygplanet för framtungt med hänsyn till tyngdpunktsläget. 30

31 Bilagor ATS färdplan ATS färdplan kan med enkelhet skickas över Internet, gå in på och skapa ett användarkonto där genom att registrera dig. Annars kan man faxa eller ringa in en ATS färdplan till Arlanda briefing enligt nedanstående mall (tfn: ). 31

32 Driftfärdplan exempel på beräkningar KSAB:s driftfärdplan används i teoriundervisningen och rekommenderas för PPLutbildningen. Detta är ett exempel på en komplett ifylld driftfärdplan för flygpass 38, beräknad för nollvind och med stopp på Malmö/Sturup (ny driftfärdplan för varje flygning). DEP: Väder/ATIS Klareringar/noteringar Tider Off/B: 10:30 T/O tid: 10:35 On/B: Ldg tid: Bl.ktid: Flygtid: ARR: 000/0 15 A E2 --- ESMK/SW/129, :07? :52/ 000/0 15 A E2 263 ESME/123, :17? :57/ 000/ TGL ESME :22? :03/ 000/0 15 A E2 225 W Lund, Fjelie k:a :28? :15/ 000/0 15 A E2 155 Torup/ESMS/118, : ETO/ ATO 10:42/? (182) FUEL REM 32

33 Driftfärdplanens baksida innehåller uppgifter som är av betydelse för bestämning av prestanda och massa & balansberäkning. KSAB:s driftfärdplan är av allmän karaktär och här visas en version som är anpassad för PPL utbildningen på SE-KDZ. Start och landningsprestanda är räknad för Eslöv flygfält eftersom att detta fält är mest begränsande. Annars kan övriga beräkningar skrivas här! Start: Kortfältsteknik har använts vid Eslöv, tillämpad vid 25 graders klaff (2 steg). Se POH för vidare information lbs 15 C ger 1400 ft startsträcka (427 m). Denna skall korrigeras för BCL! Landning: Kortfältsteknik har använts vid Eslöv, tillämpad vid 40 graders klaff (3 steg). Se POH för vidare information lbs 15 C ger 1050 ft uppmätt landningssträcka (320 m). Faktor 1,43 för erforderlig. Denna skall korrigeras för BCL! 40 lit 45 min, 34 lit/h 26 lit 66 lit 34 lit/h => 3: lit 182 lit Skol N/A 65%,2350 Blandning rik 105 kt 34 lit/h 15 C 2000 ft 55%,2250 Bästa effekt 95 kt 30 lit/h , ,0 873, , ,7 1002, , ,7 217,0 220,2 TP startvikt TP torrvikt ,25*1,1 587 ESME/Eslöv, kortaste banan ,2 550 ESME/Eslöv, kortaste banan

34 ETO/ ATO Driftfärdplan för utskrift (sida 34-35) KSAB:s driftfärdplan DEP: ARR: Tider Off/B: T/O tid: On/B: Ldg tid: Bl.ktid: Flygtid: Väder/ATIS Klareringar/noteringar FUEL REM 34

35 35

Prov-prov i Prestanda och Färdplanering PPL/L1P

Prov-prov i Prestanda och Färdplanering PPL/L1P Prov-prov i Prestanda och Färdplanering PPL/L1P 1. I flyghandboken anges att max tillåten flygmassa vid begränsad avancerad flygning är 1000 kg. Detta innnebär att: A B C D Grundtommassa + bränsle + last

Läs mer

Prestanda JAR-FCL PPL

Prestanda JAR-FCL PPL Prestanda JAR-FCL PPL En himla massa vikt! Massa vs Vikt (Mass vs Weight) W = mg F = mg Massa och balans (M&B) Massa och balans Tyngdpunkt (masscentrum) En tänkt punkt, i vilken man kan tänka sig att

Läs mer

PPL/LAPL information från Kalmar FK

PPL/LAPL information från Kalmar FK PPL/LAPL information från Kalmar FK Varför börja flyga? Det är upp till dig men vi som flyger gör det av många olika anledningar. För en del är det en skön avkoppling att komma upp i luften och se världen

Läs mer

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 7. Utbildningsplan för segelflygcertifikat begränsat till motorsegelflygplan (TMG)

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 7. Utbildningsplan för segelflygcertifikat begränsat till motorsegelflygplan (TMG) Utbildning Sid nr 1 av 7 Utbildningsplan för segelflygcertifikat begränsat till motorsegelflygplan (TMG) Allmänt Förare som genomgått utbildning enligt denna utbildningsplan erhåller segelflygcertifikat

Läs mer

Sträckflygning med TMG. BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D)

Sträckflygning med TMG. BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D) Sträckflygning med TMG BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D) Innehåll Flygoperativa Procedurer Flygförberedelser och förfarande vid genomförande av flygning Trafikregler Luftrumsbestämmelser Höjdmätarinställning

Läs mer

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teori utbildning för segel- och motorsegel flyg i Uppsala Flygklubb Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teoretisk utbildning för segelflygcertifikat: För att ta ett certifikat måste man

Läs mer

FLYGSKOLNING - INFORMATION 2015

FLYGSKOLNING - INFORMATION 2015 1 (5) DATUM VÅR REFERENS/MAIL/MOBIL SKOLTILLSTÅND 2015-01-01 Bror Tingvall/0705587912 SE-RF-01-142 FLYGSKOLNING - INFORMATION 2015 DISTANSUTBILDNING - FLYGTEORI Nu kan vi erbjuda en distanskurs i flygteori

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

Rapport RL 2006:22. Olycka med flygplanet SE-KVE vid Varberg/Getteröns flygplats, N län, den 16 augusti 2006

Rapport RL 2006:22. Olycka med flygplanet SE-KVE vid Varberg/Getteröns flygplats, N län, den 16 augusti 2006 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2006:22 Olycka med flygplanet SE-KVE vid Varberg/Getteröns flygplats, N län, den 16 augusti 2006 Dnr L-20/06 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:XX Utkom från

Läs mer

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör;

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör; Sida 1 av 6 BCL BCL-C Rubrik Utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör 2008:8 Serie PEL/FSTD Grund- LFS 2008:8 Ändring införd t o m

Läs mer

Uthyrningsbestämmelser

Uthyrningsbestämmelser 1 1. Allmänt Bestämmelserna gäller vid all flygning med LFKs flygplan och iakttagande av dessa utgör ett villkor för att få hyra flygplan. 2. Uthyrningsbestämmelser Flygplan får endast hyras av förare

Läs mer

Teoriutbildning för segel- och motorsegelflyg hos Segelflygarna Uppsala Flygklubb

Teoriutbildning för segel- och motorsegelflyg hos Segelflygarna Uppsala Flygklubb Teoriutbildning för segel- och motorsegelflyg hos För att ta ett certifikat måste man genomföra: Teoretisk utbildning Praktisk flygutbildning ca 60 starter och 15 timmars flygtid för segelflyg ca 102 starter

Läs mer

Interna föreskrifter ESSM 2005-05-15

Interna föreskrifter ESSM 2005-05-15 Sid 1/6 Interna föreskrifter ESSM 2005-05-15 1. Bestämmelser för flygverksamhet vid Brattforshedens flygfält ESSM 2. Flygning 3. Samordning 4. Fastställda trafikvarv och rutiner 5. Radiotrafik 6. Modellflygverksamhet

Läs mer

Rapport RL 2000:42. Olycka med flygplanet SE-XRP vid Malmö/Sturup flygplats, M län den 19 mars 2000. Dnr L-017/00 ISSN 1400-5719

Rapport RL 2000:42. Olycka med flygplanet SE-XRP vid Malmö/Sturup flygplats, M län den 19 mars 2000. Dnr L-017/00 ISSN 1400-5719 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2000:42 Olycka med flygplanet SE-XRP vid Malmö/Sturup flygplats, M län den 19 mars 2000 Dnr L-017/00 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5, 7

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Maria Melchersson Tell ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2008:5) om segelflygarcertifikat;

Läs mer

DA40-180 - Fakta Olja SAE 15W50 Bränsle

DA40-180 - Fakta Olja SAE 15W50 Bränsle DA40-180 - Fakta Längd: 8,1 m Vingspann: 11,9 m Tomvikt: 775 kg MTOW:1200 kg Max last: 425 kg Motor: Textron Lycoming IO-360 M1A 180 hp (insprutning) Max take-off RPM: 2700 RPM Max continuous RPM: 2400

Läs mer

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog!

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog! Västerviks Flygklubb Utfärdare Berth Arbman Dokumentnamn Sida Lathund, myweblog 1 (8) Datum Utgåva 1 Välkommen till bokningssystemet myweblog! 1 Vad är myweblog? 2 Logga in myweblog består av två delar:

Läs mer

Samburo AVo 68-R100 på Sundbro i Uppsala Flyglärare Odd Wikner och Anton Wikner klar för start Foto: J Åkerman

Samburo AVo 68-R100 på Sundbro i Uppsala Flyglärare Odd Wikner och Anton Wikner klar för start Foto: J Åkerman Utbildning till Pilot på motorsegelflygplan i Uppsala Flygklubb Samburo AVo 68-R100 på Sundbro i Uppsala Flyglärare Odd Wikner och Anton Wikner klar för start Foto: J Åkerman Drömmen om att flyga bland

Läs mer

RIKSNAV. Maj 2016 Sjöbo Flygklubb INTRESSERAD AV RIKSNAV, MEN ALDRIG PROVAT FÖRUT?

RIKSNAV. Maj 2016 Sjöbo Flygklubb INTRESSERAD AV RIKSNAV, MEN ALDRIG PROVAT FÖRUT? Maj 2016 GLÖM INTE ARMBANDSUR! INTRESSERAD AV, MEN ALDRIG PROVAT FÖRUT? Inför s första tävling under 2016, märker jag Inför vår tävling kommer jag att lägga upp ett antal att ganska många är intresserade

Läs mer

Instruktion för Riksnavigering

Instruktion för Riksnavigering Instruktion för Riksnavigering Riksnavigering är en riksomfattande tävling i tidtabellsnavigering. Den bygger på förenklade regler för precisionsflygning, och kan flygas när som helst under året - under

Läs mer

Snabbguide myweblog. Vilket OCR-nummer ska jag ange vid inbetalningar?

Snabbguide myweblog. Vilket OCR-nummer ska jag ange vid inbetalningar? Här hittar du förhoppningsvis svaret på de flesta av dina frågor runt hur vi använder myweblog hos VSFK. Vi använder systemet för bokning av flygplanen, klubbinformation och medlemsregistret; från 1 januari

Läs mer

STOCKHOLM-SÖRMLANDS FLYGUTBILDNING

STOCKHOLM-SÖRMLANDS FLYGUTBILDNING STOCKHOLM-SÖRMLANDS FLYGUTBILDNING ÖSTRA SÖRMLANDS FLYGKLUBB INFORMATIONSPAKET PRIVATFLYGARCERTIFIKAT(PPL) Tilläggsutbildningar: Mörkerbevis Klassinflygning Sjö Klassinflygning TMG Bogserförartillstånd

Läs mer

Medlemsantalet är c a 25 st. Klubben är medlem i Kungliga Svenska Aeroklubben, vanligen kallat KSAK och bedriver utbildning för UL-B certifikat.

Medlemsantalet är c a 25 st. Klubben är medlem i Kungliga Svenska Aeroklubben, vanligen kallat KSAK och bedriver utbildning för UL-B certifikat. Smålanda Flygklubb (SFK) Smålanda FK bildades 1985 och är en flygklubb främst för ultralätt flyg. Klubben är belägen vid fältet Kronobergshed som är ett grässtråk intill väg 126 mellan Alvesta och Moheda.

Läs mer

ISSN 1400-5719. Olycka med flygplanet N3711B den 19 juli 1998 på Varberg- Getterön flygplats, N län L-68/98

ISSN 1400-5719. Olycka med flygplanet N3711B den 19 juli 1998 på Varberg- Getterön flygplats, N län L-68/98 ISSN 1400-5719 Rapport C 1999:6 Olycka med flygplanet N3711B den 19 juli 1998 på Varberg- Getterön flygplats, N län L-68/98 1999-02-08 L-68/98 Luftfartsverket 601 79 NORRKÖPING Rapport C 1999: 6 Statens

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör;

Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör; Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 4

Läs mer

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB);

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB); Sida 1 av 9 BCL BCL-C Rubrik Certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB) 2008:6 Serie PEL/FSTD Grund- LFS 2008:6 Ändring införd t o m LFS 2008:6 Bemyndigande 32, 44, 84 och 92 luftfartsförordningen

Läs mer

Olycka med flygplanet SE-IVM Ca 2 km söder om Motala/Skärstad flygplats, E län, den 19 augusti 2000

Olycka med flygplanet SE-IVM Ca 2 km söder om Motala/Skärstad flygplats, E län, den 19 augusti 2000 ISSN 1400-5719 Olycka med flygplanet SE-IVM Ca 2 km söder om Motala/Skärstad flygplats, E län, den 19 augusti 2000 Dnr L-086/00 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Flyg säkert 2. Nödurstigning/ fallskärm Provlektioner. Utelandning Flygsäkerhetsprogram Flyg säkert 2

Flyg säkert 2. Nödurstigning/ fallskärm Provlektioner. Utelandning Flygsäkerhetsprogram Flyg säkert 2 Flyg säkert 2 Attityder/ beteenden SLG/ SSG/TMG Nödurstigning/ fallskärm Provlektioner Utelandning Flygsäkerhetsprogram Flyg säkert 2 Fokus på Attityder/beteenden Fokus på Nödurstigning/anv. av fallskärm

Läs mer

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 5. Utbildningsplan till segelflygcertifikat

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 5. Utbildningsplan till segelflygcertifikat Utbildning Sid nr 1 av 5 Utbildningsplan till segelflygcertifikat Startmetod: Flygstart, vinschstart eller självstartande segelflygplan (SLG). Kursens längd: Den praktiska utbildningen skall fördelas på

Läs mer

Regionmöte KSAK Södra Regionen 2012 10 06 Ljungbyheds Flygklubb, Ljungbyheds flygplats

Regionmöte KSAK Södra Regionen 2012 10 06 Ljungbyheds Flygklubb, Ljungbyheds flygplats Regionmöte KSAK Södra Regionen 2012 10 06 Ljungbyheds Flygklubb, Ljungbyheds flygplats 1. Ljungbyhed Flygklubb hälsar välkommen och presenterar klubben Bengt Olofsson från Ljungbyheds Flygklubb hälsade

Läs mer

Utbildning till pilot på motorsegelflygplan i Uppsala flygklubb

Utbildning till pilot på motorsegelflygplan i Uppsala flygklubb Utbildning till pilot på motorsegelflygplan i Uppsala flygklubb Utbildning på motorseglare Har du funderat på att utbilda dig till motorsegelflygpilot med möjligheten att bli segelflygare eller senare

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

Teorikurs för. Bogserbehörighet

Teorikurs för. Bogserbehörighet Teorikurs för Bogserbehörighet Villkor för att få behörigheten Gällande certifikat för flygplan Timkrav (en av nedanstående skall vara uppfylld) 100 timmar 150 timmar varav högst 75 segel 75 timmar och

Läs mer

Västerviks Flygklubb Lokala Föreskrifter 1 (13)

Västerviks Flygklubb Lokala Föreskrifter 1 (13) Dokumentnamn Västerviks Flygklubb Lokala Föreskrifter 1 (13) Utfärdare Berth Arbman Datum, utgåva 3 Sida Lokala föreskrifter samt Tips & Råd till medlemmar i VFK INNEHÅLL: Sida 1. Flygfältet i Västervik.

Läs mer

Tillbud mellan flygplanen SE-DON och OY-KKC vid Stockholm/Arlanda flygplats, AB län, den 29 juni 2000

Tillbud mellan flygplanen SE-DON och OY-KKC vid Stockholm/Arlanda flygplats, AB län, den 29 juni 2000 ISSN 1400-5719 Tillbud mellan flygplanen SE-DON och OY-KKC vid Stockholm/Arlanda flygplats, AB län, den 29 juni 2000 Dnr L-066/00 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Instruktion sjo bevakning

Instruktion sjo bevakning Instruktion sjo bevakning Kontaktuppgifter Sjöledningscentralen, 031-69 28 38 Sjöledning frekvens 134.30 (reserv 132.40), anropssignal Vråken Militär meteorolog, 0171-15 75 65 Avsluta ATS-färdplan, 08-58

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE .. LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHARTSFÖAVAL T NI!\ GEN F NNISH C Vie AVIATIO All1r.:JRITY 5.5.2009 PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 www.l

Läs mer

Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4)

Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4) Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Fahlstedt, 011-415 23 03 2007-07-05 00.01 KONSEKVENSUTREDNING AV FÖRSLAG TILL INFÖRANDE

Läs mer

Lite repetition om GPS-NAV. Kronobergs Segelflygklubb

Lite repetition om GPS-NAV. Kronobergs Segelflygklubb 1 Lite repetition om GPS-NAV 2 Varför navigator / flygdator vid ban- eller sträckflygning? Vore väl bra om du vet säkert: Hur du lätt hittar till nästa delmål och hur långt det är kvar Hur du egentligen

Läs mer

Kursplan 2010. Kursplan för Söderslätts flygklubb 2010. Nedanstående förteckning tar upp de kurser som planeras för 2010.

Kursplan 2010. Kursplan för Söderslätts flygklubb 2010. Nedanstående förteckning tar upp de kurser som planeras för 2010. Sida 1 av 5 Kursplan för Söderslätts flygklubb. Nedanstående förteckning tar upp de kurser som planeras för. UL-kurs 2009-2. Kursen är fortsättning på den kurs som startade hösten 2009. Omfattar ca 15

Läs mer

KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB

KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB Halmstads Segelflygklubb Styrelsen KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB Funktionskontrollflygning Funktionskontrollflygning ska utföras t.ex. efter en normal årstillsyn, mindre reparation, mm. Flygningen

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Lena Byström Möller ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om privatflygning med ultralätta flygplan; Serie OPS Utkom från trycket

Läs mer

STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB

STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB SÄKERHETSREGLER STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB BARKARBY GÄLLER FR.O.M. Stockholms Radioflygklubb Sidan 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FLYGSÄKERHETSREGLER... 3 1.1 Flygområde... 3 1.2 RC-behörighetskrav för klubbmedlemmar...

Läs mer

Rapport RL 2002:15. Rapporten finns även på vår webbplats:

Rapport RL 2002:15. Rapporten finns även på vår webbplats: ISSN 1400-5719 Rapport RL 2002:15 Olycka med flygplanet SE-IRC på Ludvika flygplats, W län, den 16 december 2001 Dnr L-088/01 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

RUTIN FÖR UNDVIKANDE AV LAGERSKATT PÅ FLYGBENSIN PER DEN 1 JULI 2008.

RUTIN FÖR UNDVIKANDE AV LAGERSKATT PÅ FLYGBENSIN PER DEN 1 JULI 2008. RUTIN FÖR UNDVIKANDE AV LAGERSKATT PÅ FLYGBENSIN PER DEN 1 JULI 2008. Sollentuna den 23 juni 2008 Bakgrund Skatteverket i Ludvika har nyligen lämnat nya uppgifter som öppnar för nya möjligheter att inte

Läs mer

Proflight Nordic Utbildningar

Proflight Nordic Utbildningar Utbildningar Proflight Nordic Utbildningar... 2 PPL CPL... 2 Fjällflyg... 2 PPL-H (Private Pilot Licence)... 3 CPL-H (Comercial Pilot License)... 5 IR (Instrument rating, private)... 6 IR (Instrument rating,

Läs mer

FLYGUTPROVNINGSPROTOKOLL inkl. REDOVISNING AV GENOMFÖRT HÖGFARTSPROV

FLYGUTPROVNINGSPROTOKOLL inkl. REDOVISNING AV GENOMFÖRT HÖGFARTSPROV Sida 1 av 6 A. ALLMÄNT 1. Flygplan, som nybyggts, iståndsatts eller genomgått en omfattande modifiering / ombyggnad, ska flygutprovas i enlighet med mom C. nedan. Anm. Är flygplanet flygförsäkrat? ref.

Läs mer

Samburo AVo 68-R100 på Sundbro i Uppsala Flyglärare Odd Wikner och Anton Wikner klar för start Foto: J Åkerman

Samburo AVo 68-R100 på Sundbro i Uppsala Flyglärare Odd Wikner och Anton Wikner klar för start Foto: J Åkerman Utbildning till Pilot på motorsegelflygplan i Uppsala Flygklubb Samburo AVo 68-R100 på Sundbro i Uppsala Flyglärare Odd Wikner och Anton Wikner klar för start Foto: J Åkerman Drömmen om att flyga bland

Läs mer

Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013

Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013 G:\Forv\LKPU\DETALJPLANER_Backup20101130\Mellingeholms aktivitetspark\flygplats\pm Norrtälje fpl.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10166992 1 (2) PM Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013

Läs mer

Simulerat motorstopp blev verkligt Sammanfattning Bakgrund Planering

Simulerat motorstopp blev verkligt Sammanfattning Bakgrund Planering Simulerat motorstopp blev verkligt En incident, som hade kunnat leda till en allvarlig olycka ledde till att jag skrev en händelserapport. Jag är inte säker på att den medföljande flygläraren riktigt hann

Läs mer

Rapport C 1998:25 Olycka med flygplanet SE-DRZ den 11 oktober 1997 på Jönköping flygplats, F län L-86/97

Rapport C 1998:25 Olycka med flygplanet SE-DRZ den 11 oktober 1997 på Jönköping flygplats, F län L-86/97 ISSN 1400-5719 Rapport C 1998:25 Olycka med flygplanet SE-DRZ den 11 oktober 1997 på Jönköping flygplats, F län L-86/97 1998-08-31 L-86/97 Luftfartsverket 601 79 NORRKÖPING Rapport C 1998:25 Statens haverikommission

Läs mer

Rapport RL 2010:11A (Reviderad)

Rapport RL 2010:11A (Reviderad) ISSN 1400-5719 Rapport RL 2010:11A (Reviderad) Olycka med flygplanet SE-IEU på Falköping/Ålleberg flygplats, O län, den 18 maj 2010 Dnr L-55/10 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt.

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2009:01. Olycka med flygplanet SE-IIX på Norasjön, T län, den 10 juni 2008

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2009:01. Olycka med flygplanet SE-IIX på Norasjön, T län, den 10 juni 2008 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2009:01 Olycka med flygplanet SE-IIX på Norasjön, T län, den 10 juni 2008 Dnr L-12/08 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna är

Läs mer

Rapport C 1997:47 Olycka med flygplanet SE-YSG den 12 mars 1997 på Vängsö flygplats, D län L-17/97

Rapport C 1997:47 Olycka med flygplanet SE-YSG den 12 mars 1997 på Vängsö flygplats, D län L-17/97 ISSN 1400-5719 Rapport C 1997:47 Olycka med flygplanet SE-YSG den 12 mars 1997 på Vängsö flygplats, D län L-17/97 1997-12-04 L-17/97 Luftfartsverket 601 79 NORRKÖPING Rapport C 1997: 47 Statens haverikommission

Läs mer

Segelflyg en sport som passar alla!

Segelflyg en sport som passar alla! Segelflyg är en sport där du i ett segelflygplan blir uppbogserad av ett motorflygplan till 500-1000 meters höjd och där utnyttjar du uppåtvindar s.k. termik vilket bildas när solen lyser på en markyta.

Läs mer

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 5. Utbildningsplan till segelflygcertifikat. Motorsegelflygplan, SLG, flygstart eller vinschstart

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 5. Utbildningsplan till segelflygcertifikat. Motorsegelflygplan, SLG, flygstart eller vinschstart Utbildning Sid nr 1 av 5 Utbildningsplan till segelflygcertifikat Startmetod: Motorsegelflygplan, SLG, flygstart eller vinschstart Kursens längd: Den praktiska utbildningen skall fördelas på minst 21 flygdagar.

Läs mer

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO)

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Börja med att logga in genom ditt användarnamn och lösenord. Första gången du loggar in så hamnar du på startsidan, som då ser ut som nedan. Efter att du uppdaterat

Läs mer

ISSN Olycka med flygplanet SE-KIE den 6 maj 1998 på Alsensjön NV om Östersund, Z län L-35/98

ISSN Olycka med flygplanet SE-KIE den 6 maj 1998 på Alsensjön NV om Östersund, Z län L-35/98 ISSN 1400-5719 Rapport C 1998:39 Olycka med flygplanet SE-KIE den 6 maj 1998 på Alsensjön NV om Östersund, Z län L-35/98 1998-10-23 L-35/98 Luftfartsverket 601 79 NORRKÖPING Rapport C 1998:39 Statens haverikommission

Läs mer

Slutrapport RL 2013:08

Slutrapport RL 2013:08 ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2013:08 Olycka den 20 september 2012 med motorsegelflygplanet SE-UDP på Sollefteå/Långsele flygplats, Västernorrlands län. Diarienr L-109/12 2013-03-27 SHK undersöker olyckor

Läs mer

Slutrapport RL 2011:09

Slutrapport RL 2011:09 ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2011:09 Olycka med flygplanet SE-LLV på Ljungbyheds flygplats, Skåne län, den 23 juni 2011 Diarienr L-61/11 2011-09-01 Det står var och en fritt att, med angivande av källan,

Läs mer

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper Dokumentnummer D 2013- SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper RAPPORT 2013-06-03 00.01 D 2013-2(7) Revisionsteckning Rev Datum Upprättad av Information 00.01 2013-06-07

Läs mer

Bullerutredning Västerås flygplats, skolflyg i trafikvarv

Bullerutredning Västerås flygplats, skolflyg i trafikvarv TEKNISK RAPPORT Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 14 Antal bilagor Beställare: Västerås stad, Stadsledningskontoret Stockholm 2008-01-28 C:\3750\AKB Projekt\2008-022 (-Offert-) BSN Våsterås flygplats

Läs mer

2013 Nordic Light Aviation inbjuder till en ny och spännande flygtävling exklusivt för det Ultralätta flyget av klassen B.

2013 Nordic Light Aviation inbjuder till en ny och spännande flygtävling exklusivt för det Ultralätta flyget av klassen B. NORDIC Ultralight Air race 2013 Nordic Light Aviation inbjuder till en ny och spännande flygtävling exklusivt för det Ultralätta flyget av klassen B. Syftet med denna tävling är att vi som flyger UL skall

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för tandvårdsstyrning Anneli Gurenius Handläggare 044-309 35 16, 0768-870 235 anneli.gurenius@skane.se Datum 2014-02-17 1 (6) Till kontaktpersoner för

Läs mer

Kapitel Avsnitt Utgåva 01 Innehåll 12

Kapitel Avsnitt Utgåva 01 Innehåll 12 01 Innehåll Kapitel Avsnitt Utgåva 01 Innehåll 12 2013-12-01 1.1 av 1.7 91 _1 Innehållsförteckning 01 Innehåll... 1.1 Innehållsförteckning... 1.1 Förord... 1.3 Revidering... 1.4 Distributionslista... 1.5

Läs mer

Lunds universitet Rektor. Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand BESLUT 2004-09-29 Reg.nr 31-1636-04

Lunds universitet Rektor. Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand BESLUT 2004-09-29 Reg.nr 31-1636-04 Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand Anmälan mot Lunds universitet angående kostnaden för manual vid flygutbildning Anmälan N N har anmält att Trafikflyghögskolan (TFHS) vid

Läs mer

Välkomna till Kristianstads Flygklubb. och. Grundläggande flygutbildning 2015/2016

Välkomna till Kristianstads Flygklubb. och. Grundläggande flygutbildning 2015/2016 Välkomna till Kristianstads Flygklubb och Grundläggande flygutbildning 2015/2016 Agenda Organisation Medicinska krav och läkarundersökning Elevtillstånd Medlemsansökan Klubbrutiner Teoriutbildning Inför

Läs mer

BYGGHANDBOK GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGSPROGRAMMET. KAP 14 Utgåva 2 Sida 1 av 1 2011-06-01 BYGGANVISNINGAR 1. GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGS- PROGRAMMET

BYGGHANDBOK GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGSPROGRAMMET. KAP 14 Utgåva 2 Sida 1 av 1 2011-06-01 BYGGANVISNINGAR 1. GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGS- PROGRAMMET BYGGHANDBOK BYGGANVISNINGAR GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGSPROGRAMMET Sida 1 av 1 2011-06-01 1. GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGS- PROGRAMMET 1.1 För att få delta i flygutprovning måste ALLA piloter genomföra det

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR FLYGNING Hemavan fjällflygläger 2008

BESTÄMMELSER FÖR FLYGNING Hemavan fjällflygläger 2008 2008-08-20 Hemavan förbudssektor ÄLVSBY FLYGKLUBB BESTÄMMELSER FÖR FLYGNING Hemavan fjällflygläger 2008 Allmänt En sektor benämnd Hemavan förbudssektor upprättas i samband med Skyways start och landning.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

Distansflygningskurs!

Distansflygningskurs! Distansflygningskurs! Färdplanering När? Färdplanering Hur? Vad börjar vi med? Vad behöver vi? Hur gör vi? Färdplanering Kartor enroute TMA-kartor (KSAB) ICAO Jeppesen VFR/GPS Färdplanering Flygplatskort

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

1. Syftet med SAM Innehållet Texter om systematiskt arbetsmiljöarbete Guider och mallar Uppdatering och ändringar 4

1. Syftet med SAM Innehållet Texter om systematiskt arbetsmiljöarbete Guider och mallar Uppdatering och ändringar 4 Manual SAM 1. Syftet med SAM 2 2. Innehållet 2 2.1 Texter om systematiskt arbetsmiljöarbete 2 2.2 Guider och mallar 2 3. Uppdatering och ändringar 4 4. Mitt konto 4 4.1 Användarinställningar 5 4.2 Administratörsrättigheter

Läs mer

Slutrapport RL 2013:13 Olycka den 16 maj 2013 med flygplanet SE-FIM vid Sjöbo/Sövde flygplats, Skåne län.

Slutrapport RL 2013:13 Olycka den 16 maj 2013 med flygplanet SE-FIM vid Sjöbo/Sövde flygplats, Skåne län. ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2013:13 Olycka den 16 maj 2013 med flygplanet SE-FIM vid Sjöbo/Sövde flygplats, Skåne län. Diarienr L-53/13 2013-07-23 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt.

Läs mer

Samburo AVo 68-R100 på Sundbro i Uppsala Flyglärare Odd Wikner och Anton Wikner klar för start Foto: J Åkerman

Samburo AVo 68-R100 på Sundbro i Uppsala Flyglärare Odd Wikner och Anton Wikner klar för start Foto: J Åkerman Utbildning till Pilot på motorsegelflygplan i Uppsala Flygklubb Samburo AVo 68-R100 på Sundbro i Uppsala Flyglärare Odd Wikner och Anton Wikner klar för start Foto: J Åkerman Drömmen om att flyga bland

Läs mer

Rapport RL 2001:01. Olycka med flygplanet SE-GPR vid Svenskär/Röhålsmalen, Y län den 2 september 2000. Dnr L-091/00 ISSN 1400-5719

Rapport RL 2001:01. Olycka med flygplanet SE-GPR vid Svenskär/Röhålsmalen, Y län den 2 september 2000. Dnr L-091/00 ISSN 1400-5719 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2001:01 Olycka med flygplanet SE-GPR vid Svenskär/Röhålsmalen, Y län den 2 september 2000 Dnr L-091/00 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Licenssystem 2013 Version 6.00

Licenssystem 2013 Version 6.00 Beskrivning Sid nr 1(6) Inledning Efter framkommen kritik mot dagens licenssystem har förbundsstyrelsen och USK inlett ett arbete att ta fram ett nytt förslag av licenssystem. I detta dokument ges en kort

Läs mer

För FS2004. VFR-guiden är utvecklad i samarbete med:

För FS2004. VFR-guiden är utvecklad i samarbete med: För FS2004 VFR-guiden är utvecklad i samarbete med: Kottens Flygklubb Svenska Flygsimulator Klubben 1 Svensk VFR-guide för FS2004 VFR-guiden är tänkt som en trevlig flygguide runt Sverige och lite Norge

Läs mer

3 VÄLJA FLYGPLAN. 4 LAST och TYNGDPUNKT

3 VÄLJA FLYGPLAN. 4 LAST och TYNGDPUNKT 1 FMASTER ger Dig Linjepilotservice FMASTER - Användarmanual Om FMASTER Ett färdplaneringsprogram för flyget skall fungera väl och vara till hjälp i all praktisk flygning både i luften och på marken. Vi

Läs mer

Slutrapport RL 2014:04

Slutrapport RL 2014:04 Slutrapport RL 2014:04 Allvarligt tillbud på Göteborg/Säve flygplats den 14 augusti 2013 med flygplanet SE-LYA av modellen DA 40 D. Diarienr L-111/13 2014-03-17 SHK undersöker olyckor och tillbud från

Läs mer

Slutrapport RL 2015:16

Slutrapport RL 2015:16 Slutrapport RL 2015:16 Olycka vid Örestens flygplats den 23 september 2015 med flygplanet SE-LTH av modellen Piper PA-28-181, opererat av en privatperson. Diarienr L-101/15 2015-12-11 SHK utreder olyckor

Läs mer

Slutrapport RL 2011:13

Slutrapport RL 2011:13 ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2011:13 Olycka med flygplanet SE-MBZ på Morups flygfält, N län, den 9 maj 2011 Diarienr L-38/11 2011-10-06 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering

Läs mer

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE 1 (8) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift från Trafiksäkerhetsverket

Läs mer

Instruktion till provvakt

Instruktion till provvakt Stödjande dokument 1 (7) Upprättad av Toni Reuterstrand, Marcus Oswaldson, Pär Wilund Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för flygutbildning Stödjande dokument 2

Läs mer

Utbildningsplaner. Tuna Aero AB

Utbildningsplaner. Tuna Aero AB Utbildningsplaner Tuna Aero AB 2016-04-30 TUNA AERO AB UTBILDNINGSPLANER Innehåll Sidor Utbildningsplan teoretisk utbildning för PPL(A) och LAPL(A) 2-4 Utbildningsplan praktisk utbildning för PPL(A) 5-7

Läs mer

DHB - Drifthandbok Flik 6

DHB - Drifthandbok Flik 6 Flik 6 Skolning Innehållsförteckning 0 Allmänt... 3 1 Tillstånd och skolverksamhetens omfattning... 3 1.1 Utbildningar som kräver Segelflygförbundets godkännande...3 1.2 Annan skolning...3 2 Policy för

Läs mer

Segelflyghandboken Datum 040530

Segelflyghandboken Datum 040530 Utbildning Sid nr 1 av 7 Kunskapskrav i Flyglära 1 Vikning, orsak - korrigering Kropp Vingar 2 Stabilisator Vikning med luftbroms Rodren Luftbromsen 3 Låg inflygning till landning, åtgärder Rodrens manövrering

Läs mer

Så här loggar man in:

Så här loggar man in: instruktörmanual FÖR ATT LOGGA IN OCH HANDHA etruck Här får du en förklaring av hur instruktörsdelen av etruck fungerar. Som komplement finns också en kort manual för eleverna hur man loggar in och börjar

Läs mer

Rapport RL 2004:35. Olycka med flygplanet SE-CXE vid Skokloster, Uppsala län, den 11 juni 2004. Rapporten finns även på vår webbplats: www.havkom.

Rapport RL 2004:35. Olycka med flygplanet SE-CXE vid Skokloster, Uppsala län, den 11 juni 2004. Rapporten finns även på vår webbplats: www.havkom. ISSN 1400-5719 Rapport RL 2004:35 Olycka med flygplanet SE-CXE vid Skokloster, Uppsala län, den 11 juni 2004 Dnr L-14/04 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Allmänt om flygbuller

Allmänt om flygbuller Allmänt om flygbuller Mikael Liljergren, Swedavia Innehåll Grundläggande akustik, storheter och begrepp Bullerberäkningsmetod Variation av ljudnivå Lämnande utflygningsväg vid 70 db(a) Teknikutveckling

Läs mer

Mål M , Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Göteborg Landvetter Airport, Härryda kommun; bemötandeskrift

Mål M , Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Göteborg Landvetter Airport, Härryda kommun; bemötandeskrift Vänersborgs tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1070 462 28 VÄNERSBORG Göteborg den 14 november 2014 Mål M 1030-13, Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Göteborg Landvetter

Läs mer

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Rapport Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering eller annat ändamål använda

Läs mer

Rapport RL 2005:28. Olycka med helikopter N2098N i Vissmarlöv, Skåne, M län, den 21 augusti 2005

Rapport RL 2005:28. Olycka med helikopter N2098N i Vissmarlöv, Skåne, M län, den 21 augusti 2005 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2005:28 Olycka med helikopter N2098N i Vissmarlöv, Skåne, M län, den 21 augusti 2005 Dnr L-29/05 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Sundsvalls Fallskärmsklubb

Sundsvalls Fallskärmsklubb Sundsvalls Fallskärmsklubb Målsmans intyg gällande fallskärmshoppare mellan 15 och 18 år Härmed intygas att min son/dotter har mitt samtycke att genomgå kurs i fallskärmshoppning, samt att utföra fallskärmshopp

Läs mer

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 7. Teoretisk utbildning för segelflygcertifikat Kunskapskrav i Flyglära

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 7. Teoretisk utbildning för segelflygcertifikat Kunskapskrav i Flyglära Utbildning Sid nr 1 av 7 Kunskapskrav i Flyglära 1 Vikning, orsak - korrigering Kropp Vingar 2 Stabilisator Vikning med luftbroms Rodren Luftbromsen 3 Låg inflygning till landning, åtgärder Rodrens manövrering

Läs mer