Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 1

2 Innehållsförteckning Introduktion/Förord... 3 Transportstyrelsens/JAR-FCL:s krav för PPL-certifikat... 4 Kristianstad Flygklubbs regler vid skolning... 5 Praktisk information om skolning vid Kristianstad Flygklubb... 6 Att boka skolpass...6 Genomförandet av skolpass... 6 Policy för första EK-flygning... 6 Betalning... 6 Utbildningsplan för PPL-certifikat... 7 Flygövningar... 7 Flygpass 1, 2, 3, 4 och Flygpass 6, 7, 8 och 9 (25)...9 Flygpass 10, 11, 12 (13) och Flygpass 10, 16 (17), 22 och Flygpass 20, 26 (29), 19 och Flygpass 33, 35, 36 och Flygpass 42, 44, 45, 21, 24, 28, 32, 34, 39 och Flygprofiler och handhavande Checklista, SE-KDZ Trafikvarvsprofil Profil för bedömningslandning Profil för korta och mjuka fält Navigeringsunderlag för kursen Planeringsinformation Navigeringsflygningar för flygpassen Radionavigeringsflygning BCL-D, Driftsbestämmelser BCL-D 1.5 Prestandasäkerhet vid flygning med flygplan BCL-D 3.2 Privatflyg (flygplan) Utdrag ur förarhandbok, för Piper PA-28 (SE-KDZ) POH Section 2 Limitations POH Section 3 Emergency Emergency checklist/nödchecklista POH Section 5 Performance Flaps take off performance Flaps take off performance Fuel, time and distance to climb Fuel, time and distance to descend Landing distance POH Section 6 Weight and balance (mass and balance) Basic empty weight/grundtomvikt, SE-KDZ Stationsbetäckningar vid lastning, SE-KDZ Tillåtet flygenvelopp, SE-KDZ Mall för bestämning av massa/balansberäkning, SE-KDZ Lastningsinstruktion, SE-KDZ Bilagor ATS färdplan Driftfärdplan exempel på beräkningar Driftfärdplan för utskrift (sida 34-35)

3 Introduktion/Förord Detta kompendium har till uppgift att klargöra en PPL-utbildnings olika delar samt att även samla nyttiga instruktioner på ett ställe. Kompendiet tar upp delar såsom: Transportstyrelsens/JAR-FCL:s krav för PPL-certifikatsinnehavare Praktisk information om skolning vid Kristianstad Flygklubb Utbildningsplan för PPL-certifikat Flygprofiler för handhavande och åtgärder vid vissa flygmoment Navigeringsunderlag för kursen Utdrag ur förarhandbok (POH), för Piper PA-28 (SE-KDZ) För att kunna få ut det mesta av utbildningens olika skeden krävs goda förberedelser från elevens sida. Elevhandboken är redan ett bra verktyg för att förstå de olika flyglektionerna ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Detta kompendium kan fungera bra ihop med Elevhandboken och de teorilektioner/genomgångar som hålls av Kristianstad Flygklubb. Under kursens gång är det viktigt att tidigt lära sig behärska tillämpliga regler för utövandet av ett PPL, viktiga bitar är bland annat: JAR-FCL 1 + BCL-C (Flygcertifikat) BCL-T (Trafikregler) BCL-D (Driftsbestämmelser), 1.5 Prestandasäkerhet vid flygning med flygplan BCL-D (Driftsbestämmelser), 3.2 Privatflyg (flygplan) Vid varje navigeringsflygning skall fullständig driftfärdplan upprättas. Detta innebär också att prestanda- och massa/balansberäkningar utförs. De utdrag ur förarhandboken (POH) som innefattas av detta kompendium utgör tillräckligt underlag för att utföra nödvändiga beräkningar. På så sätt kan förberedelserna göras i lugn och ro i hemmiljö. Givetvis finns möjlighet att även förbereda flygning i klubbstugan där fullständigt underlag finns angående manualer. Notera att navigeringsflygningarnas sträckning skall hämtas från sidorna 18-19, då rutterna som beskrivs under varje flygpass (sidor 12-14) ändrats till följd av ökade avgifter och restriktioner för vissa flygplatser. Då varje flygpass finns beskrivet i detta kompendium utgör det också en plattform för eleven själv att notera framsteg och områden för förbättringar efter avslutade flygpass. För frågor eller kommentarer till innehållet i detta kompendium, vänligen kontakta Thomas Axelsson genom ett till adressen: Alla synpunkter är välkomna. Lycka till med PPL-kursen! /Flyglärarna 3

4 Transportstyrelsens/JAR-FCL:s krav för PPL-certifikat De krav som ställs inför ett PPL(A) certifikat finns att hämta på Transportstyrelsens hemsida enligt följande: Gå till: Sök sedan efter Privatflygcertifikat Erhållna sökresultat skall bland annat innehålla en rubrik Flygskolor, certifikat, behörigheter och auktorisationer för flygplan (Klicka på länken för att komma direkt till pdf-dokumentet). Detta dokument innehåller relevanta delar av JAR-FCL 1 Flygcertifikat (flygplan). Leta dig fram till Kapitel C - Privatflygarcertifikat (flygplan) - PPL(A). Upptagna flygtidskrav täcks normalt upp av utbildningsplanen. Observera att Transportstyrelsens hemsida är under konstruktion och att ovanstående länkar kan bli inaktuella. Det är självbeskrivande att söka efter dokument på egen hand om så krävs. 4

5 Kristianstad Flygklubbs regler vid skolning Utdrag ur Kristianstad Flygklubbs skolhandbok: 5

6 Praktisk information om skolning vid Kristianstad Flygklubb Att boka skolpass Bokning av skolpass sker i första hand genom bokningssidan där lärarjour finns uppsatt med jämna mellanrum. Skoltiderna är oftast i intervall om 1:30 för att ge tid till ca 1 timmes flygning och resterande 30 minuter till genomgång före och efter flygning. Som elev kan du även anmäla intresse för skolning på dag utan uppsatt lärarjour genom funktionen Skolning i myweblog. På detta sätt kan alla lärare se elevernas önskemål och i passande fall genomföra matchande lärarbokningar. Se vidare funktioner efter inloggning i myweblog. Användarnamn och lösenord delas ut vid kursens början. Skolpass kan även bokas genom direktkontakt med lärare via telefon. Genomförandet av skolpass Inför ett skolpass gäller det att vara väl förberedd på aktuell övning. Goda flygförberedelser ger en bättre och mer effektiv inlärning. Det är många faktorer som påverkar genomförandet av ett flygpass. Inte minst är vädret av stor betydelse då vissa flygövningar kräver olika förhållanden. Det är också viktigt att alltid förvissa sig om att all dokumentation är i sin ordning för flygplanet, samt att kontrollera teknisk status (anmärkningar) och tid kvar innan nästa service. Kom ihåg att alltid ta med personliga dokument inför varje flygpass. Minst följande bör medtagas: Elevtillstånd, medicinskt intyg (medical) och id-kort Flygdagbok Karta för navigering, anteckningspapper och penna för noteringar Svenska Flygfält flygplatskort för ESMK, samt efter behov (navigeringsflygningar) Dessutom skall komplett planeringsunderlag, navskiva och transportör medtagas inför navigeringsflygningar. På flygklubben finns annan nödvändig utrustning såsom headset och flytvästar för flygning över vattenområden. Efter avslutat flygpass skrivs uppgifter in i flygplanets dagbok, personlig dagbok och läraren för noteringar enligt fastställd utbildningsplan. Policy för första EK-flygning För att få lov att flyga första lektionen i enkelkommando (EK) krävs tillräckliga flygmässiga färdigheter (utbildning i enlighet med fastställd kursplan), samt följande: Tekniskt prov, SE-KDZ (administreras av flyglärare) Radioprov (genomgången/godkänd teorikurs samt praktiska färdigheter i flygplanet) EK-prov eller PPL skolprov (EK prov administreras av flyglärare om ej redan godkänt PPL skolprov genomförts) Under övriga EK-flygningar skall hänsyn också tas till gällande regler i Kristianstad flygklubbs skolhandbok. Betalning Flygplanshyran debiteras efter flygtid och skall betalas in till klubbens bankgironummer senast 30 dagar efter flygning. Efter avslutat flygpass skall flygningen loggas i myweblog. Alla fält måste fyllas i korrekt och efter att bokföring genomförts erhålles ett OCR-nummer som måste fyllas i vid inbetalning. Eventuella startavgifter betalas in med separat inbetalning och tillhörande beskrivning i meddelandefältet. Lärararvodet betalas kontant efter varje flygpass och beräknas efter blocktid/lektionstid. (Flygtid + taxitid ger aktuell blocktid. Lektionstiden innefattar också teoretisk genomgång). 6

7 Utbildningsplan för PPL-certifikat Flygövningar 7

8 Flygpass 1, 2, 3, 4 och 5 Flygpassen motsvarar ibland flera flygövningar. Flygpassen är upplagda i systematisk ordning för att svara mot viss erfarenhetsnivå, men ordningen på flygpassen kommer inte att följas helt under den praktiska utbildningen. Många omständigheter och yttre faktorer påverkar valet av aktuellt flygpass vid utbildningens gång. 8

9 Flygpass 6, 7, 8 och 9 (25) Flygpassen motsvarar ibland flera flygövningar. Flygpassen är upplagda i systematisk ordning för att svara mot viss erfarenhetsnivå, men ordningen på flygpassen kommer inte att följas helt under den praktiska utbildningen. Många omständigheter och yttre faktorer påverkar valet av aktuellt flygpass vid utbildningens gång. 9

10 Flygpass 10, 11, 12 (13) och 14 Flygpassen motsvarar ibland flera flygövningar. Flygpassen är upplagda i systematisk ordning för att svara mot viss erfarenhetsnivå, men ordningen på flygpassen kommer inte att följas helt under den praktiska utbildningen. Många omständigheter och yttre faktorer påverkar valet av aktuellt flygpass vid utbildningens gång. 10

11 Flygpass 10, 16 (17), 22 och 18 Flygpassen motsvarar ibland flera flygövningar. Flygpassen är upplagda i systematisk ordning för att svara mot viss erfarenhetsnivå, men ordningen på flygpassen kommer inte att följas helt under den praktiska utbildningen. Många omständigheter och yttre faktorer påverkar valet av aktuellt flygpass vid utbildningens gång. 11

12 Flygpass 20, 26 (29), 19 och 30 Flygpassen motsvarar ibland flera flygövningar. Flygpassen är upplagda i systematisk ordning för att svara mot viss erfarenhetsnivå, men ordningen på flygpassen kommer inte att följas helt under den praktiska utbildningen. Många omständigheter och yttre faktorer påverkar valet av aktuellt flygpass vid utbildningens gång. 12

13 Flygpass 33, 35, 36 och 38 Flygpassen motsvarar ibland flera flygövningar. Flygpassen är upplagda i systematisk ordning för att svara mot viss erfarenhetsnivå, men ordningen på flygpassen kommer inte att följas helt under den praktiska utbildningen. Många omständigheter och yttre faktorer påverkar valet av aktuellt flygpass vid utbildningens gång. 13

14 Flygpass 42, 44, 45, 21, 24, 28, 32, 34, 39 och 41 Flygpassen motsvarar ibland flera flygövningar. Flygpassen är upplagda i systematisk ordning för att svara mot viss erfarenhetsnivå, men ordningen på flygpassen kommer inte att följas helt under den praktiska utbildningen. Många omständigheter och yttre faktorer påverkar valet av aktuellt flygpass vid utbildningens gång. 14

15 Checklista, SE-KDZ Det är viktigt att lära in nödchecklistan utantill i tidigt skede. Lär in denna i ett flöde som innehåller alla checklistepunkter. Flygprofiler och handhavande 15

16 Trafikvarvsprofil Angivna höjder avser ESMK. Profil för bedömningslandning Angivna höjder avser ESMK. 16

17 Profil för korta och mjuka fält För vidare information hänvisas till POH. 17

18 Navigeringsunderlag för kursen Planeringsinformation För samtliga navigeringsflygningar skall komplett underlag förberedas med både driftfärdplan (fullständigt ifylld) och ATS färdplan. Kartan skall prepareras så att minst var femte minut sätts ut samt MT (magnetic track) vid varje ny brytpunkt. Sätt ut en vindpil i kartan med prognostiserad vind och gör en analys av landmärken runt navigeringssträckan. Hinder skall markeras i kartan. Glöm inte bort kompassens deviation som kan vara stor på vissa kurser (upp till 10, devieringstabell finns i flygplanet). Normalt passeras brytpunkter genom överflygning. Ut- och inflygning sker via publicerade ut-/inpasseringspunkter vid respektive flygplats. Inkludera distansen från flygplatsen till utpasseringspunkten för första delsträckan i driftfärdplanen, respektive sista delsträckan inför landning. Bränsle- och oljeförråd skall medföras i enlighet med BCL-D: Vid distansflygning enligt VFR skall bränsle och olja medföras i minst den mängd som erfordras för flygning till den avsedda landningsplatsen och därefter för flygning under 45 minuter. Använd följande planeringsvärden för SE-KDZ (se exempel på komplett ifylld driftfärdplan längs bak i kompendiet): Bränsle för taxi och motoruppkörning beräknas med 5 liter per flygning. För planflykt, räkna med 105 kt i TAS för SE-KDZ vid 65% effekt (2350 rpm). För bränsleberäkning vid 65% effekt och skolning används 34 l/h som ett fast värde (ej värde för utmagring enligt handbok/poh). För all stigning över 1500ft GND, gå in i POH och räkna ut tid, bränsle och distans för stigning. Resterande distans till första brytpunkt räknas enligt ovan nämnda schablonvärde för planflykt (skolning). Vid stigning till max 1500ft GND i samband med start, räcker det med korrektion i tid enligt nedan (förenkling då skillnaderna är mycket små). För plané från höjder över 1500ft GND, gå in i POH och räkna ut tid, bränsle och distans för plané. Resterande distans från tidigare brytpunkt räknas enligt ovan nämnda schablonvärde för planflykt (skolning). Vid plané från max 1500ft GND i samband med landning, räcker det med korrektion i tid enligt nedan (förenkling då skillnaderna är mycket små). Extratid beräknas för start/utflygning och landningsvarv. Lägg till 2 min för start och 3 min för landning. Alltså 5 minuter i extratid för att utföra en studs och gå på respektive flygplats. Var alltid ute i god tid med att planera en navigering, det kan ta ett par timmar att slutföra förberedelserna! Navigeringsflygningar för flygpassen Flygpass 19: [EK, tid ca 1:00] ESMK (Kristianstad)/North East Bromölla Arkelstorp Vinslöv k:a North West/ESMK (Kristianstad) Flygpass 30: [DK, tid ca 1:00] ESMK (Kristianstad)/South West Röstånga/ESTL (Ljungbyhed) ESTL/Hyllstofta eller Vedby ESFA (Hässleholm, Bokeberg) North West/ESMK (Kristianstad) Flygpass 33: [DK, tid ca 1:00] Se Radionavigeringsflygning nedan. Flygpass 35: [DK, tid ca 1:00] ESMK (Kristianstad)/North West ESML (Landskrona) SVD VEY OEM North West/ESMK (Kristianstad) 18

19 Flygpass 36: [EK, tid ca 1:00] ESMK (Kristianstad)/North East Bromölla Olofström Osby Bjärnum Höör South West/ESMK (Kristianstad) Flygpass 38: [DK, tid ca 1:30] ESMK (Kristianstad)/South West ESME (Eslöv) W Lund Torup/ESMS (Malmö) Stopp, 30 minuter, besök briefingkontor ESMS (Malmö)/Domen ESMI (Sjöbo, Sövde) South West/ESMK (Kristianstad) Flygpass 42: [EK, tid ca 1:30] ESMK (Kristianstad)/North East Näsum Osby Skånes Fagerhult Vedby/ESTL (Ljungbyhed)/Röstånga ESMI (Sjöbo, Sövde) South West/ESMK (Kristianstad) Flygpass 44: [DK, tid ca 3:00] ESMK (Kristianstad)/South West Domen/ESMS (Malmö)/Torup ESML (Landskrona) SVD ESMH (Höganäs) Skånes Fagerhult ESMG (Ljungby, Feringe) Aled/ESMT (Halmstad)/Laxvik Karup/ESTA (Ängelholm)/Västersjön North West/ESMK (Kristianstad) Alternativ med två elever: [DK, tid ca 3:00] ESMK (Kristianstad)/North West ESMH (Höganäs) ESMY (Smålandsstenar) BAK ESGP (Säve) ESGI (Alingsås) ESGJ (Jönköping) Lunch [DK, tid ca 3:00] ESGJ (Jönköping) ESSF (Hultsfred) ESMO (Oskarshamn) ESMB (Borglanda) ESMQ (Kalmar) ESMA (Emmaboda) North East/ESMK (Kristianstad) Flygpass 45: [EK, tid ca 2:00] ESMK (Kristianstad)/North West ESML (Landskrona) ESMG (Ljungby, Feringe) Aled/ESMT (Halmstad)/Laxvik North West/ESMK (Kristianstad) Radionavigeringsflygning Utförs vid flygpass 33, tänk igenom/repetera handhavandet av radioutrustningen i flygplanet. 19

20 BCL-D, Driftsbestämmelser BCL-D 1.5 Prestandasäkerhet vid flygning med flygplan För skolflygning skall alltid flyghandbokens angivna startsträcka (upp till 50ft) multipliceras med 1,25 (aktuell startsträcka till 50ft skall inrymmas inom 80% av tillgänglig bana). För landning gäller att flyghandbokens angivna landningssträcka (från 50ft) skall multipliceras med 1,43 (aktuell landningssträcka skall inrymmas inom 70% av tillgänglig bana). Flyghandboken innehåller prestandaberäkningar för start och landning med korrektioner för temperatur, massa och vind. För övriga korrektioner hänvisas till BCL-D 1.5. Följande är ett utdrag ur BCL-D 1.5 (Texten uppdateras ej, kontrollera aktuell författning): Startsträcka: Innehåller flyghandboken inga uppgifter angående inverkan på startsträckan till 15 meter av lufttemperaturen, vindkomposanten och banbeskaffenheten samt startvikter lägre än högsta tillåtna startvikt skall följande korrektioner användas: a) startsträckan får minskas med 1 % per knop aktuell motvindskomposant i startriktningen och skall ökas med minst 4 % per knop aktuell medvindskomposant; b) startsträckan skall ökas med 1 % per grad (C) över standardtemperatur och får minskas med 1 % per grad (C) under standardtemperatur; c) start får ej utföras om aktuell medvindskomposant överstiger 5 knop; d) startsträckan baserad på start från torr, hårdgjord bana skall då dessa förutsättningar ej föreligger ökas i erforderlig omfattning. Uppgifterna enligt nedanstående tabell utgör riktvärden för minsta korrektioner. e) startsträckan får minskas med 15 % per 10 % minskning av startvikten. Landningssträcka: Uppmätt landningssträcka enligt flyghandboken skall utgöra den horisontella distansen från det att flygplanet passerar en höjd av 15 meter (50 fot) över landningströskeln intill dess flygplanet stoppat. Farten över landningströskeln skall förutsättas vara lägst 1.3 Vs1. (LFS 1979:1) Innehåller flyghandboken inga uppgifter angående inverkan på landningssträcka av banbeskaffenhet och landningsvikter lägre än högsta tillåtna landningsvikt skall följande korrektioner användas: a) landningssträckan baserad på landning på torr, hårdgjord bana skall då dessa förutsättningar ej föreligger ökas i erforderlig omfattning. Uppgifterna enligt nedanstående tabell utgör riktvärden för minsta korrektioner. b) landningssträckan får minskas med 5 % per 10 % minskning av landningsvikten. BCL-D 3.2 Privatflyg (flygplan) Som privatpilot måste du känna till BCL-D 3.2:s regler och föreskrifter. Studera dessa noga vid tillfällen under utbildningen. 20

21 Utdrag ur förarhandbok, för Piper PA-28 (SE-KDZ) POH Section 2 Limitations Här beskrivs fastställda begränsningar för flygplanstypen PA Viktigt att känna till dessa då de skall beaktas under varje flygning. Ofta är begränsningarna självmarkerande eller syns tydligt i flygplanets olika instrument. POH Section 3 Emergency Detta är ett mycket viktigt kapitel i flyghandboken. Utbildningen till PPL-certifikat kommer att ta upp viktiga nödåtgärder vid olika flygscenarion. För fullständig information, se POH. Här finns en kortfattad version av kapitlet i checklisteform. Emergency checklist/nödchecklista 21

22 POH Section 5 Performance Här presenteras det viktigaste underlaget för att kunna fastställa start och landningssträckor. Notera att vid skolflyg används en standardåtgång för bränslet vid planflykt (34 l/h, baserat på ej utmagrad blandning, 2350 rpm => 65% effekt). 0 Flaps take off performance 22

23 25 Flaps take off performance 23

24 Fuel, time and distance to climb 24

25 Fuel, time and distance to descend 25

26 Landing distance 26

27 POH Section 6 Weight and balance (mass and balance) Massa/balansberäkning skall utföras inför varje flygning, med detta menas att piloten skall veta att flygningen genomförs på ett säkert sätt ur ett lastningsperspektiv (avseende tyngdpunkten). Samlingspärmen till flygplanet innehåller en lastningsinstruktion som är tillräcklig för att fastställa en startmassa och tyngdpunkt (CG) inom föreskrivna marginaler. Det går även att räkna ut tyngdpunkten genom en massa/balansberäkning som blir mer exakt, här används förarhandboken (POH) för hämtning av korrekta uppgifter. Tillverkaren Piper använder sig av amerikanska standardmått, såsom massa i pund (lbs), distans/arm i tum (in) och moment i pund-tum (lbs-in/ pound-inches ). Dessutom mäts bränslemängden i gallons (USG). Använd nedanstående mall och tyngdpunktsdiagram för beräkning av massa/balans. Endast dessa två steg behöver göras eftersom att de innehåller fullständiga fakta! Basic empty weight/grundtomvikt, SE-KDZ Stationsbetäckningar vid lastning, SE-KDZ 27

28 Tillåtet flygenvelopp, SE-KDZ Detta diagram används för att fysiskt se var framräknat tyngdpunkt hamnar. Tag med massans och tyngdpunktens värde (CG) för både start och landningsmassorna. Detta för att kontrollera att du befinner dig inom tillåtet tyngdpunktsområde under hela flygningen. 28

29 Mall för bestämning av massa/balansberäkning, SE-KDZ Denna tabell nedan kan användas för att bestämma tyngdpunkten utifrån flyghandboken (POH). Flygklubben har också en förenklad mall till förfogande (nederst på sidan), där alla uppgifter är omvandlade till metriska värden. För vidare information se exemplet på upprättad driftfärdplan mot slutet av detta kompendium. Bränsle för taxi och motoruppkörning är beräknat till 7 lbs ( 5 liter) enligt flyghandboken. Detta räknas med vid upprättande av driftfärdplan i kolumnen Fuel för första delsträckan (se sida med exempel på driftfärdplan liter, taxibränsle + bränsle för delstäcka ). 29

30 Lastningsinstruktion, SE-KDZ Denna lastningsinstruktion finns i samlingspärmen för SE-KDZ. Den vänstra delen ger bara information om i vilken utsträckning passagerare, last och bränsle kan medtagas. Den vänstra delen ger begränsningar med hänsyn till maximal startmassa. Den högra delen ger information om lastens fördelning, för att hamna inom godkänt tyngdpunktsområde. Det finns begränsningar vid två personer i framsits utan bagage, maximalt får de två i framsits väga 150 kg tillsammans. Om de väger mer krävs att bagage medtages enligt lastfördelningsdiagrammet, annars blir flygplanet för framtungt med hänsyn till tyngdpunktsläget. 30

31 Bilagor ATS färdplan ATS färdplan kan med enkelhet skickas över Internet, gå in på och skapa ett användarkonto där genom att registrera dig. Annars kan man faxa eller ringa in en ATS färdplan till Arlanda briefing enligt nedanstående mall (tfn: ). 31

32 Driftfärdplan exempel på beräkningar KSAB:s driftfärdplan används i teoriundervisningen och rekommenderas för PPLutbildningen. Detta är ett exempel på en komplett ifylld driftfärdplan för flygpass 38, beräknad för nollvind och med stopp på Malmö/Sturup (ny driftfärdplan för varje flygning). DEP: Väder/ATIS Klareringar/noteringar Tider Off/B: 10:30 T/O tid: 10:35 On/B: Ldg tid: Bl.ktid: Flygtid: ARR: 000/0 15 A E2 --- ESMK/SW/129, :07? :52/ 000/0 15 A E2 263 ESME/123, :17? :57/ 000/ TGL ESME :22? :03/ 000/0 15 A E2 225 W Lund, Fjelie k:a :28? :15/ 000/0 15 A E2 155 Torup/ESMS/118, : ETO/ ATO 10:42/? (182) FUEL REM 32

33 Driftfärdplanens baksida innehåller uppgifter som är av betydelse för bestämning av prestanda och massa & balansberäkning. KSAB:s driftfärdplan är av allmän karaktär och här visas en version som är anpassad för PPL utbildningen på SE-KDZ. Start och landningsprestanda är räknad för Eslöv flygfält eftersom att detta fält är mest begränsande. Annars kan övriga beräkningar skrivas här! Start: Kortfältsteknik har använts vid Eslöv, tillämpad vid 25 graders klaff (2 steg). Se POH för vidare information lbs 15 C ger 1400 ft startsträcka (427 m). Denna skall korrigeras för BCL! Landning: Kortfältsteknik har använts vid Eslöv, tillämpad vid 40 graders klaff (3 steg). Se POH för vidare information lbs 15 C ger 1050 ft uppmätt landningssträcka (320 m). Faktor 1,43 för erforderlig. Denna skall korrigeras för BCL! 40 lit 45 min, 34 lit/h 26 lit 66 lit 34 lit/h => 3: lit 182 lit Skol N/A 65%,2350 Blandning rik 105 kt 34 lit/h 15 C 2000 ft 55%,2250 Bästa effekt 95 kt 30 lit/h , ,0 873, , ,7 1002, , ,7 217,0 220,2 TP startvikt TP torrvikt ,25*1,1 587 ESME/Eslöv, kortaste banan ,2 550 ESME/Eslöv, kortaste banan

34 ETO/ ATO Driftfärdplan för utskrift (sida 34-35) KSAB:s driftfärdplan DEP: ARR: Tider Off/B: T/O tid: On/B: Ldg tid: Bl.ktid: Flygtid: Väder/ATIS Klareringar/noteringar FUEL REM 34

35 35

PPL/LAPL information från Kalmar FK

PPL/LAPL information från Kalmar FK PPL/LAPL information från Kalmar FK Varför börja flyga? Det är upp till dig men vi som flyger gör det av många olika anledningar. För en del är det en skön avkoppling att komma upp i luften och se världen

Läs mer

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teori utbildning för segel- och motorsegel flyg i Uppsala Flygklubb Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teoretisk utbildning för segelflygcertifikat: För att ta ett certifikat måste man

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

STOCKHOLM-SÖRMLANDS FLYGUTBILDNING

STOCKHOLM-SÖRMLANDS FLYGUTBILDNING STOCKHOLM-SÖRMLANDS FLYGUTBILDNING ÖSTRA SÖRMLANDS FLYGKLUBB INFORMATIONSPAKET PRIVATFLYGARCERTIFIKAT(PPL) Tilläggsutbildningar: Mörkerbevis Klassinflygning Sjö Klassinflygning TMG Bogserförartillstånd

Läs mer

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog!

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog! Västerviks Flygklubb Utfärdare Berth Arbman Dokumentnamn Sida Lathund, myweblog 1 (8) Datum Utgåva 1 Välkommen till bokningssystemet myweblog! 1 Vad är myweblog? 2 Logga in myweblog består av två delar:

Läs mer

DA40-180 - Fakta Olja SAE 15W50 Bränsle

DA40-180 - Fakta Olja SAE 15W50 Bränsle DA40-180 - Fakta Längd: 8,1 m Vingspann: 11,9 m Tomvikt: 775 kg MTOW:1200 kg Max last: 425 kg Motor: Textron Lycoming IO-360 M1A 180 hp (insprutning) Max take-off RPM: 2700 RPM Max continuous RPM: 2400

Läs mer

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB);

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB); Sida 1 av 9 BCL BCL-C Rubrik Certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB) 2008:6 Serie PEL/FSTD Grund- LFS 2008:6 Ändring införd t o m LFS 2008:6 Bemyndigande 32, 44, 84 och 92 luftfartsförordningen

Läs mer

Snabbguide myweblog. Vilket OCR-nummer ska jag ange vid inbetalningar?

Snabbguide myweblog. Vilket OCR-nummer ska jag ange vid inbetalningar? Här hittar du förhoppningsvis svaret på de flesta av dina frågor runt hur vi använder myweblog hos VSFK. Vi använder systemet för bokning av flygplanen, klubbinformation och medlemsregistret; från 1 januari

Läs mer

2013 Nordic Light Aviation inbjuder till en ny och spännande flygtävling exklusivt för det Ultralätta flyget av klassen B.

2013 Nordic Light Aviation inbjuder till en ny och spännande flygtävling exklusivt för det Ultralätta flyget av klassen B. NORDIC Ultralight Air race 2013 Nordic Light Aviation inbjuder till en ny och spännande flygtävling exklusivt för det Ultralätta flyget av klassen B. Syftet med denna tävling är att vi som flyger UL skall

Läs mer

Kursplan 2010. Kursplan för Söderslätts flygklubb 2010. Nedanstående förteckning tar upp de kurser som planeras för 2010.

Kursplan 2010. Kursplan för Söderslätts flygklubb 2010. Nedanstående förteckning tar upp de kurser som planeras för 2010. Sida 1 av 5 Kursplan för Söderslätts flygklubb. Nedanstående förteckning tar upp de kurser som planeras för. UL-kurs 2009-2. Kursen är fortsättning på den kurs som startade hösten 2009. Omfattar ca 15

Läs mer

Proflight Nordic Utbildningar

Proflight Nordic Utbildningar Utbildningar Proflight Nordic Utbildningar... 2 PPL CPL... 2 Fjällflyg... 2 PPL-H (Private Pilot Licence)... 3 CPL-H (Comercial Pilot License)... 5 IR (Instrument rating, private)... 6 IR (Instrument rating,

Läs mer

Lite repetition om GPS-NAV. Kronobergs Segelflygklubb

Lite repetition om GPS-NAV. Kronobergs Segelflygklubb 1 Lite repetition om GPS-NAV 2 Varför navigator / flygdator vid ban- eller sträckflygning? Vore väl bra om du vet säkert: Hur du lätt hittar till nästa delmål och hur långt det är kvar Hur du egentligen

Läs mer

DHB - Drifthandbok Flik 6

DHB - Drifthandbok Flik 6 Flik 6 Skolning Innehållsförteckning 0 Allmänt... 3 1 Tillstånd och skolverksamhetens omfattning... 3 1.1 Utbildningar som kräver Segelflygförbundets godkännande...3 1.2 Annan skolning...3 2 Policy för

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

Samburo AVo 68-R100 på Sundbro i Uppsala Flyglärare Odd Wikner och Anton Wikner klar för start Foto: J Åkerman

Samburo AVo 68-R100 på Sundbro i Uppsala Flyglärare Odd Wikner och Anton Wikner klar för start Foto: J Åkerman Utbildning till Pilot på motorsegelflygplan i Uppsala Flygklubb Samburo AVo 68-R100 på Sundbro i Uppsala Flyglärare Odd Wikner och Anton Wikner klar för start Foto: J Åkerman Drömmen om att flyga bland

Läs mer

Kapitel Avsnitt Utgåva 01 Innehåll 12

Kapitel Avsnitt Utgåva 01 Innehåll 12 01 Innehåll Kapitel Avsnitt Utgåva 01 Innehåll 12 2013-12-01 1.1 av 1.7 91 _1 Innehållsförteckning 01 Innehåll... 1.1 Innehållsförteckning... 1.1 Förord... 1.3 Revidering... 1.4 Distributionslista... 1.5

Läs mer

Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013

Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013 G:\Forv\LKPU\DETALJPLANER_Backup20101130\Mellingeholms aktivitetspark\flygplats\pm Norrtälje fpl.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10166992 1 (2) PM Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013

Läs mer

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper Dokumentnummer D 2013- SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper RAPPORT 2013-06-03 00.01 D 2013-2(7) Revisionsteckning Rev Datum Upprättad av Information 00.01 2013-06-07

Läs mer

För FS2004. VFR-guiden är utvecklad i samarbete med:

För FS2004. VFR-guiden är utvecklad i samarbete med: För FS2004 VFR-guiden är utvecklad i samarbete med: Kottens Flygklubb Svenska Flygsimulator Klubben 1 Svensk VFR-guide för FS2004 VFR-guiden är tänkt som en trevlig flygguide runt Sverige och lite Norge

Läs mer

Distansflygningskurs!

Distansflygningskurs! Distansflygningskurs! Färdplanering När? Färdplanering Hur? Vad börjar vi med? Vad behöver vi? Hur gör vi? Färdplanering Kartor enroute TMA-kartor (KSAB) ICAO Jeppesen VFR/GPS Färdplanering Flygplatskort

Läs mer

Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori

Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori Airways Flygutbildning AB bedriver auktoriserad luftfartsutbildning

Läs mer

Slutrapport RL 2014:04

Slutrapport RL 2014:04 Slutrapport RL 2014:04 Allvarligt tillbud på Göteborg/Säve flygplats den 14 augusti 2013 med flygplanet SE-LYA av modellen DA 40 D. Diarienr L-111/13 2014-03-17 SHK undersöker olyckor och tillbud från

Läs mer

STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB

STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB SÄKERHETSREGLER STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB BARKARBY GÄLLER FR.O.M. Stockholms Radioflygklubb Sidan 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FLYGSÄKERHETSREGLER... 3 1.1 Flygområde... 3 1.2 RC-behörighetskrav för klubbmedlemmar...

Läs mer

RUTIN FÖR UNDVIKANDE AV LAGERSKATT PÅ FLYGBENSIN PER DEN 1 JULI 2008.

RUTIN FÖR UNDVIKANDE AV LAGERSKATT PÅ FLYGBENSIN PER DEN 1 JULI 2008. RUTIN FÖR UNDVIKANDE AV LAGERSKATT PÅ FLYGBENSIN PER DEN 1 JULI 2008. Sollentuna den 23 juni 2008 Bakgrund Skatteverket i Ludvika har nyligen lämnat nya uppgifter som öppnar för nya möjligheter att inte

Läs mer

Segelflyghandboken Datum 040530

Segelflyghandboken Datum 040530 Utbildning Sid nr 1 av 7 Kunskapskrav i Flyglära 1 Vikning, orsak - korrigering Kropp Vingar 2 Stabilisator Vikning med luftbroms Rodren Luftbromsen 3 Låg inflygning till landning, åtgärder Rodrens manövrering

Läs mer

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO)

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Börja med att logga in genom ditt användarnamn och lösenord. Första gången du loggar in så hamnar du på startsidan, som då ser ut som nedan. Efter att du uppdaterat

Läs mer

Nu återkommer Nyhetsbladet:

Nu återkommer Nyhetsbladet: Nyhetsblad KFK KRISTIANSTADS FLYGKLUBB Medlemsblad för KFK Kristianstads Flygklubb - Nr 3, 10 april 2008 Ansvarig utgivare Redaktör, layout 044 24 05 90 anders.tronnberg(at)telia.com Adress FLYGKLUBBEN

Läs mer

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Rapport Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering eller annat ändamål använda

Läs mer

Bullerutredning Västerås flygplats, skolflyg i trafikvarv

Bullerutredning Västerås flygplats, skolflyg i trafikvarv TEKNISK RAPPORT Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 14 Antal bilagor Beställare: Västerås stad, Stadsledningskontoret Stockholm 2008-01-28 C:\3750\AKB Projekt\2008-022 (-Offert-) BSN Våsterås flygplats

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Flygpriser 2012 - Segelflygarna Uppsala FK

Flygpriser 2012 - Segelflygarna Uppsala FK Flygpriser 2012 - Segelflygarna Uppsala FK Medlemsavgifter Kategori Pris Avgiftens fördelning Senior 2000 kr 590 kr Segelflyget 900 kr Uppsala FK 110 kr Segelflygarna Junior 350 kr 150 kr Segelflyget 200

Läs mer

Våra erbjudande och rabatter

Våra erbjudande och rabatter Den enda riktiga flygmässan i Norden Våra erbjudande och rabatter Vid beställning och full betalning: - 7% rabatt innan den 30 April - 4% rabatt innan den 30 Maj Sista beställnings- och betalningsdag:

Läs mer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Sida 1 av 12 1. Komma igång med din stipendieansökan 3 1.1 Läs texten Tänka på 3 1.2 Logga in eller Skapa nytt användarkonto 4 1.3

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

Lunds universitet Rektor. Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand BESLUT 2004-09-29 Reg.nr 31-1636-04

Lunds universitet Rektor. Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand BESLUT 2004-09-29 Reg.nr 31-1636-04 Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand Anmälan mot Lunds universitet angående kostnaden för manual vid flygutbildning Anmälan N N har anmält att Trafikflyghögskolan (TFHS) vid

Läs mer

Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL. för. E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare

Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL. för. E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL för E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare Ändringshantering Användarmanual för KOMPIS Ansvarig för dokumentet: Niklas Mattsson Datum Ändring Ansvarig 2008-04-10 Dokumentet

Läs mer

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn.

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn. 1 (5) Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 5 Antal bilagor Beställare: Järntorget bostads AB gm Bengt Jansson Malmö 2014-02-21 rev. 2014-04-24 Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde

Läs mer

Ett flygsäkerhetsprogram för allmänflyget

Ett flygsäkerhetsprogram för allmänflyget Flik 4 En bra start kräver planering Ett flygsäkerhetsprogram för allmänflyget H50P = HALVERING AV PRIVATFLYGHAVERIERNA H50P är en del av ett omfattande flygsäkerhetssamarbete mellan KSAK, KSAB, Luftfartsinspektionen,

Läs mer

Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07

Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07 Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07 SE-IRK klar för start 2005-08-05 Kl 10.00 på morgonen samlades vi för att påbörja årets flygrally till Baltikum. Deltagare

Läs mer

Detta är ett häfte med samlad information som berör motorseglare, TMG. Korrektheten måste alltid kontrolleras mot gällande bestämmelser.

Detta är ett häfte med samlad information som berör motorseglare, TMG. Korrektheten måste alltid kontrolleras mot gällande bestämmelser. Detta är ett häfte med samlad information som berör motorseglare, TMG. Korrektheten måste alltid kontrolleras mot gällande bestämmelser. Samlingshäfte för Motorseglare, TMG 1 av 22 CERTIFIKAT... 3 GILTIGHETSTIDER...3

Läs mer

Allmänt om flygbuller

Allmänt om flygbuller Allmänt om flygbuller Mikael Liljergren, Swedavia Innehåll Grundläggande akustik, storheter och begrepp Bullerberäkningsmetod Variation av ljudnivå Lämnande utflygningsväg vid 70 db(a) Teknikutveckling

Läs mer

Så här loggar man in:

Så här loggar man in: instruktörmanual FÖR ATT LOGGA IN OCH HANDHA etruck Här får du en förklaring av hur instruktörsdelen av etruck fungerar. Som komplement finns också en kort manual för eleverna hur man loggar in och börjar

Läs mer

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift

Läs mer

SE-LVB. Skillnadsbeskrivning

SE-LVB. Skillnadsbeskrivning SE-LVB Skillnadsbeskrivning Skillnad mot LGI: 1. Alt Air är automatisk och reglage finns ej i LVB 2. LVB har El-trim. Båda knapparna skall tryckas ned för aktivering. Manuell trim funkar också. 3. DME

Läs mer

E F K. Segelflyg. - en sport som passar alla ESKILSTUNA FLYGKLUBB

E F K. Segelflyg. - en sport som passar alla ESKILSTUNA FLYGKLUBB ESKILSTUNA FLYGKLUBB E F K Segelflyg - en sport som passar alla Så här berättar en av klubbens segelflygare: Om du vill veta varför fåglarna sjunger så åk med i ett segelflygplan. Det är en obeskrivlig

Läs mer

Sundsvalls Flygsällskap (SFS) Antagna av styrelsen 2010-09-08 uppdaterad 2014-07-23

Sundsvalls Flygsällskap (SFS) Antagna av styrelsen 2010-09-08 uppdaterad 2014-07-23 Sundsvalls Flygsällskap (SFS) Antagna av styrelsen 2010-09-08 uppdaterad 2014-07-23 Klubbhandbok för Sundsvalls Flygsällskap Lokala föreskrifter samt boknings- och flygföreskrifter. 1. Bas SFS använder

Läs mer

Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13

Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13 Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13 Innehåll Inloggning... 3 Skapa ärende... 3 Fylla i schaktformuläret... 4 Obligatoriska fält som måste vara ifyllda för att kunna spara ärendet:... 5 Icke

Läs mer

Skolning 2006. Allmänt. Att komma igång. Att komma vidare

Skolning 2006. Allmänt. Att komma igång. Att komma vidare Skolning 2006 Allmänt Västerås Segelflygklubb erbjuder utbildning till segelflygcertifikat. Utbildningsplanen innefattar 57 övningar och minst 50 starter. Ofta behövs det några fler starter, som repetition

Läs mer

MOTORFLYGFÖRBUNDET KSAK TÄVLINGSREGLER

MOTORFLYGFÖRBUNDET KSAK TÄVLINGSREGLER MOTORFLYGFÖRBUNDET KSAK TÄVLINGSREGLER FÖR NATIONELLA TÄVLINGAR I PRECISIONSFLYG 2012 EDITION Innehåll INLEDNING... 3 1 ALLMÄNT... 4 1.0 Allmänt... 4 1.1 Tävlingens omfattning... 4 1.2 Tävlingsarrangemang...

Läs mer

Assigned Area Task -Strategi 1. Historia 2. Förberedelser 3. Mot första arean Medelhastighet Före eller efter tiden

Assigned Area Task -Strategi 1. Historia 2. Förberedelser 3. Mot första arean Medelhastighet Före eller efter tiden Assigned Area Task -Strategi 1. Historia 2. Förberedelser 3. Mot första arean Medelhastighet Före eller efter tiden 4. Flygning mellan areorna Flyg rakt 5. Rundning på rätt sätt Sidvind Med- och motvind

Läs mer

Haverier och störningar 2007

Haverier och störningar 2007 Haverier och störningar 2007 9 haverier 19 störningar Antal haverier 1998-2007 20 0,35 Antal haverier 15 10 5 13 13 16 18 18 15 17 8 7 9 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 Antal haverier per 1000 flygningar 0

Läs mer

Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb

Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb En studie genomförd under november och december 2008 Arbetsgrupp: Bengt Melkersson, Claes Ivarsson, Jonas Lundström och Jan Kjellberg

Läs mer

Användarmanual NeverLOST webbokning

Användarmanual NeverLOST webbokning Användarmanual NeverLOST webbokning INNAN DU KOMMER IGÅNG... 2 SCHEMAN... 2 INLOGGNING... 2 EFTER INLOGGNING... 3 LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN... 4 Val av kurs... 4 BOKA NY (LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN)...

Läs mer

Bestämmelser för ÄFK fjällflygläger i Hemavan 2010.

Bestämmelser för ÄFK fjällflygläger i Hemavan 2010. 2010-09-09 1 (9) Bestämmelser för ÄFK fjällflygläger i Hemavan 2010. Nedanstående bestämmelser gäller för fjällflygläger i Hemavan hösten 2010. Bestämmelserna har fastställts av ÄFK flygchef Ulf Jonsson

Läs mer

Övrigt Från Enkätsvar AOPA AOPA-Swedens position när det gäller medical på LAPL

Övrigt Från Enkätsvar AOPA AOPA-Swedens position när det gäller medical på LAPL 1 Övrigt Från AOPA Enkätsvar Reglerna Ta bort onödiga regler, t.ex. LFS 2007:58 bilaga 1 punkt 13. Mindre detaljerade krav även inom allmänflyget vill man ha målstyrande regler Korta, koncisa och relevanta

Läs mer

Stockholms Segelflygklubb

Stockholms Segelflygklubb Stockholms Segelflygklubb Registrering av segelflygjournaler digitalt i Excel 2014-06-30 Innehåll Innehåll... 2 LÄS DETTA FÖRST... 3 Registrering segelflygjournal digitalt... 4 Ladda hem Excel mall för

Läs mer

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt LONA Från ansökan till slutredovisning - översikt Ansökan: Ansökan registreras först av initiativtagare (IT) eller kommun. Registreringen sker direkt i LONA-registret. För kommunprojekt registrerar kommun

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Innehåll Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil...

Läs mer

Kort instruktion - Leverantörsportal

Kort instruktion - Leverantörsportal Kort instruktion - Leverantörsportal Inloggning och förkvalificering Inbjudan till Leverantör I mailet finns dina inloggningsuppgifter, länk till manual osv. 1. Klicka på [Logga in] för att komma till

Läs mer

Flygnytt. Ordföranden har ordet. Nytt bokningssystem. Fly-In på Rösjön och Sämsjön. Medlemstidning för Lidköpings motorflygklubb Nr 1, 2009

Flygnytt. Ordföranden har ordet. Nytt bokningssystem. Fly-In på Rösjön och Sämsjön. Medlemstidning för Lidköpings motorflygklubb Nr 1, 2009 Flygnytt Medlemstidning för Lidköpings motorflygklubb Nr 1, 2009 Ordföranden har ordet Nytt bokningssystem Fly-In på Rösjön och Sämsjön Foto: Tore Svensson Ordföranden har ordet Hej! Nytt år, med nya möjligheter!.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

Aerodynamik eller Flygningens grundprinciper. Ivan Hedin

Aerodynamik eller Flygningens grundprinciper. Ivan Hedin Aerodynamik eller Flygningens grundprinciper Ivan Hedin m F a Newton: F = m x a Bernoulli Bernoulli forts. Lyftkraft Newton: Kraft: F = m x a För varje kraft som verkar på en kropp, bildas en lika stor

Läs mer

Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2015 i Motala

Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2015 i Motala Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2015 i Motala Motala Flygklubb inbjuder härmed till Svenskt Mästerskap i avancerad flygning med segelflygplan i klasserna Sportsman, Intermediate och Advanced.

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Swish Företag Ta betalt enklare Admin, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag Admin... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Administratör i avtalet...

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

ASK 21 över Uppsala Foto: F Ödén

ASK 21 över Uppsala Foto: F Ödén Utbildning till segelflygpilot i Uppsala Flygklubb ASK 21 över Uppsala Foto: F Ödén Drömmen om att segelflyga Har du funderat på att utbilda dig till segelflygpilot? ASK 21 under landning Foto M Dahlberg

Läs mer

Ordinarie medlem, Senior 1 970 kr 890 kr 2 860 kr. Familjemedlem, Senior 1 970 kr 450 kr 2 420 kr. Ordinarie medlem, Junior 825 kr 400 kr 1 225 kr

Ordinarie medlem, Senior 1 970 kr 890 kr 2 860 kr. Familjemedlem, Senior 1 970 kr 450 kr 2 420 kr. Ordinarie medlem, Junior 825 kr 400 kr 1 225 kr SSFK Avgifter 2015 Medlemsavgifter SSFK SSF/FSF Totalt Ordinarie medlem, Senior 1 970 kr 890 kr 2 860 kr Familjemedlem, Senior 1 970 kr 450 kr 2 420 kr (Ordinarie medlem på samma adress som annan ordinarie

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Flygklubb. Styrelsen: Klubbmästare:

Flygklubb. Styrelsen: Klubbmästare: Flygplatsen 461 93 VÄSTRA TUNHEM 0520 803 76 www. flygklubben.nu Välkommen till Trollhättans Flygklubb Klubben bildades i mitten av 1980 talet men har anor som sträcker sig så långt tillbaka som till 1930

Läs mer

Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag

Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag Kulturdatabasen.se - projektbidrag är en webbapplikation som ska användas för att skicka och redovisa ansökan om arrangörs- och utvecklingsbidrag samt ansökan

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Lathund för Alingsås TK s bokningssystem

Lathund för Alingsås TK s bokningssystem Lathund för Alingsås TK s bokningssystem www.alingsastk.nu Det kompletta tennissystemet för webbokning och hallstyrning Allmänt Spelkonto Spelkontot laddas med pengar genom att man för över via betalkonto

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

ASK 21 över Uppsala Foto: F Ödén

ASK 21 över Uppsala Foto: F Ödén ASK 21 över Uppsala Foto: F Ödén Utbildning till segelflygpilot i Uppsala Flygklubb Drömmen om att segelflyga Har du funderat på att utbilda dig till segelflygpilot? ASK 21 under landning Foto M Dahlberg

Läs mer

Information om PMO-kassan

Information om PMO-kassan Information om PMO-kassan Innehållsförteckning Introduktion till hur kassahanteringen fungerar i PMO... 1 Anslutning... 2 Inloggning i PMOUTV via VDI... 2 Användarhandledning... 6 Behovsinventering...

Läs mer

Nationella luftfartygs bemanning

Nationella luftfartygs bemanning utkast Luftfartsföreskrift 1 (8) Utfärdad: 11.4.2013 Träder i kraft: 12.4.2013 Rättsgrund: 60 i luftfartslagen (1194/2009) Giltighetstid: Tills vidare Ändringsinformation: Genom denna föreskrift upphävs

Läs mer

MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA

MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA För coacher, lagföräldrar och informationsansvariga Denna manual är väldigt kortfattad och går bara igenom det mest elementära. För mer information hänvisar vi

Läs mer

LEMAN / Manual internetbokning

LEMAN / Manual internetbokning LEMAN / Manual internetbokning Välkommen till LEMAN Internetbokning. Manualen omfattar Login, inställningar och registreringsmöjligheter. Adress till internetbokning http://booking.leman.se eller via LEMANs

Läs mer

Janus Ce. Teknisk kurs

Janus Ce. Teknisk kurs Janus Ce Teknisk kurs Janus Ce Typinflygning Janus Ce Kategori 5 (15-m flygplan) Krav enligt SHB 623: Teoretisk utbildning Praktisk utbildning Markutbildning under ledning av lärare/instr. Daglig kontroll

Läs mer

Lathund Hur man utvärderar en flygning med FB + POB i SeeYou

Lathund Hur man utvärderar en flygning med FB + POB i SeeYou Lathund Hur man utvärderar en flygning med FB + POB i SeeYou Enligt RST reglerna SHB 720 avsn 9.4.2 ska den fil som laddas upp till RST Online alltid innehålla hela banan, d v s FB + POB. Här är en lathund

Läs mer

VIA Travels självbokningssystem för Göteborgs Universitet

VIA Travels självbokningssystem för Göteborgs Universitet VIA Travels självbokningssystem för Göteborgs Universitet Innehåll: Inloggning Flygbokning Marktransport Tågbokning Jämför Flyg/Tåg Hotellbokning Hyrbilsbokning Teknisk support bild 3 bild 4-11 bild 12-18

Läs mer

MED TMG FRÅN ÄLVSBYN TILL TROMSÖ OCH TILLBAKA PÅ 75 LITER BENSIN!

MED TMG FRÅN ÄLVSBYN TILL TROMSÖ OCH TILLBAKA PÅ 75 LITER BENSIN! MED TMG FRÅN ÄLVSBYN TILL TROMSÖ OCH TILLBAKA PÅ 75 LITER BENSIN! Vad sägs om att flyga till Tromsö och testa ett par MAC-öl? Du flyger och jag navigerar och försöker att sköta radiotrafiken! Bra idé,

Läs mer

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T PROTOKOLL 2011-02-16 01.00 D 2011-002257 1(5) MÖTE OM HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Sandra Brantebäck, Swedavia Johan Roger, Göteborg Energi Charlotte Bergh, LFV ATS Landvetter

Läs mer

Manual för Materialredovisning

Manual för Materialredovisning Manual för Materialredovisning För fordon med en totalvikt av högst 3500 Kg Version 1.3 2012-02-29 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och Berg

Läs mer

Version 2.3 2014-07-02

Version 2.3 2014-07-02 Version 2.3 2014-07-02 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2013 i Halmstad

Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2013 i Halmstad Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2013 i Halmstad Halmstads Segelflygklubb inbjuder härmed till Svenskt Mästerskap i avancerad flygning med segelflygplan i klasserna Sportsman, Intermediate

Läs mer

Undervisningsplan Kungsbacka Övningskörning

Undervisningsplan Kungsbacka Övningskörning Undervisningsplan - Kungsbacka Övningskörning AB Sida 1 av 8 Undervisningsplan Kungsbacka Övningskörning Sammanfattning Målgrupp och affärsidé Vi vänder oss till elever som vill ha hjälp med professionell

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS. Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS. Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse PROTOKOLL 2011-05-06 01.00 D 2011-007690 1(5) MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Kaija Sterner, LFV Maria Ullvetter, LFV Nils Palmqvist,

Läs mer

Slutrapport RL 2015:07

Slutrapport RL 2015:07 Slutrapport RL 2015:07 Olycka vid Östra Gerum den 8 februari 2015 med flygplanet SE-LGI av modellen Cessna 172R, opererad av en privatperson. Diarienr L-13/15 2015-05-27 SHK undersöker olyckor och tillbud

Läs mer

Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun

Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun Välkommen att använda tjänsten barnomsorg på nätet i Höörs kommun! Från och

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

Energijournalen Max. Med Energijournalen Max kan du dessutom sätta alarm för om till exempel din energianvändning överskrider uppsatta gränsvärden.

Energijournalen Max. Med Energijournalen Max kan du dessutom sätta alarm för om till exempel din energianvändning överskrider uppsatta gränsvärden. Energijournalen Max Energijournalen Max är en interaktiv tjänst där du enkelt kan följa din energianvändning dygn för dygn när det passar dig. Du registrerar dig genom att använda ditt kundnummer och kod

Läs mer