Extrem beredskap. Rapporten. Den starkare kronan drog ner marginalen. Intervjun. Kinas transportsektor. stora förändringar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extrem beredskap. Rapporten. Den starkare kronan drog ner marginalen. Intervjun. Kinas transportsektor. stora förändringar."

Transkript

1 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL % Rörelsemarginal Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten. Den starkare kronan drog ner marginalen. > SID 2 Intervjun. Kinas transportsektor står inför stora förändringar. > SID 3 Finans. Analytiker om Scanias kapitalmarknadsdag. > SID 6 7 Extrem beredskap Klimatvindtunnel Xxxxx xxxx xxxxxxxx bäddar xx x för xxxxxx satsning xxxxx. på nya > SID marknader 4 5 > SID 4 5 NYCKELTAL FIGURES IN I FOCUS: FOKUS: 14,1% XXX Xxxxxx xxx xx Marknadsandel xxxx xxxx xxxxx lastbil Europa xxx första xxxx nio månader xxxxx xx

2 FÖRSTA 9 MÅNADERNA I SIFFROR och leveranser per region, kv 3 (antal fordon) EUROPA % +81% % +15% EURASIEN % +5% % +16% LATINMERIKA % -21% % -19% AFRIKA OCH OCEANIEN % +3% % +21% ASIEN % +45% % +8% Nettoomsättning Omsättning per produktgrupp* Rörelseresultat och marginal MSEK Begagnade fordon 6% Övrigt 2% % 20 Rörelseresultat, i MSEK Marginal, i procent MSEK Serviceprodukter 20% Motorer 1% Lastbilar 63% Kv3 Nyckeltal 2011 Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv3 Bussar 7% *Avser nio första månaderna Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv (MSEK om ej annat anges) 2013, 2012, 9 mån 2012, 2011, 9 mån Förändring, % Nettoomsättning, Scaniakoncernen Rörelseresultat, Fordon och tjänster Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat Resultat före skatt Periodens resultat Rörelsemarginal, % 10,7 9,6 10,7 14,9 Avkastning på eget kapital, % 17,6 20,2 20,2 33,7 Avkastning på sysselsatt kapital, Fordon och tjänster, % 21,0 25,2 25,2 42,3 Resultat per aktie (SEK) 5,30 5,94 5,94 9, Kassaflöde, Fordon och tjänster Antal anställda, 30 september (antal, lastbilar och bussar) 65 52, , (antal, lastbilar och bussar) 56 46, , KORT 2012 i OM 9 MÅN korthet: 2013: LEVERANSERNA LEVERANSERNA minskade med 21 procent steg till 46 med fordon. procent till fordon RÖRELSERESULTATET RÖRELSEMARGINALEN minskade med 36 procent uppgick till MSEK till 69,6% 135 (10,7) VINSTER KASSAFLÖDET PER AKTIE minskade uppgick till med MSEK 11 procent till SEK 5,30 2 SCANIA VALUE Q3/2013

3 INTERVJU TEXT: CONNY HETTING FOTO: DAN BOMAN Fördelarna med att ha en så stark partner som Scania kommer att bli tydligare för varje dag. Mats Harborn, chef för Scania China Strategic Centre En milstolpe för Scania i Kina Den nybyggda återförsäljaranläggningen i Guangzhou är en viktig pusselbit för Scanias ökade närvaro i Kina. Mats Harborn, chef för Scania China Strategic Centre, ser stora möjligheter nu när landets transportbransch moderniseras och konsolideras. Scanias kinesiska organisation, Scania China, har vuxit med raketfart de senaste åren. De två större kontoren i Beijing och Shanghai har nu fått sällskap av den nya anläggningen i Guangzhou, för övrigt den första fordonsåterförsäljaren som ägs helt av en västerländsk tillverkare. För Scania China är detta en milstolpe och en fantastisk möjlighet att komma ännu närmare våra kunder. Samtidigt får vi en djupare kunskap om hur den kinesiska transportmarknaden fungerar, säger Mats Harborn. Hur passar den egna återförsäljaren i Guangzhou in i Scanias Kinaplaner? Vi ska utnyttja den för att utveckla och hjälpa våra fristående återförsäljare runt om i Kina att arbeta efter Scanias standard. Samtidigt är anläggningen också ett hem för Scania China. Här finns ett leveranscenter (Pre Delivery Center) där fordonen slutanpassas för respektive kund. Här finns också ett utbildningscenter med målsättningen att förse Scanias servicenätverk i Kina med professionella servicetekniker. Allt för att stötta Scanias fortsatta tillväxt i Kina. Hur ser Scanias position i Kina ut i dag? Vi har tio framgångsrika år bakom oss där vi genom organisk tillväxt har en stark ställning bland de mer utvecklade västerländska transportföretagen i landet. Scanias affärsmodell inom det tunga lastbilssegmentet fungerar väl för den kinesiska marknaden utan att vi behöver ändra vårt koncept, eftersom fokus alltmer flyttas från inköpspris till fordonets tillgänglighet och bränsleeffektivitet. Här skiljer vi oss åt från andra västerländska fordonstillverkare som snarare satsar på lokalt anpassade fordon framtagna i samarbeten med kinesiska tillverkare. Scania för en mycket aktiv dialog med kunder och beslutsfattare i Kina för att modernisera landets transport- och logistikindustri. Hur har reaktionerna varit? Vår strategi vinner respekt hos kinesiska myndigheter. De är fullständigt medvetna om att de höga kostnaderna för transport och logistik tyder på ett ineffektivt transportsystem vilket påverkar tillväxtpotentialen i den kinesiska ekonomin negativt. I Kina utgör transport- och logistikkostnaderna uppskattningsvis 18 procent av totala BNP. Om denna andel kan minskas med en procentenhet motsvarar det 73 miljarder dollar. Trycket på ett effektivare logistiksystem kommer även från multinationella företag som etablerat sin produktion i Kina. De har högre krav på transporter med avseende på tillgänglighet, bränsleeffektivitet och miljöpåverkan. Vad kan Scania vinna på en effektivisering av Kinas transporter? Inom styckegods finns i dag transportföretag med i snitt 1,7 lastbilar. Det är alltså en mycket fragmenterad marknad som präglas av begränsade kunskaper om transport och logistik, och företagen har ofta svag lönsamhet. Därför är en mycket omfattande konsolidering att vänta; vissa bedömare talar om en minskning till transportföretag. För att överleva måste du vara bättre än de övriga och ha högre lönsamhet. Fördelarna med att ha en så stark partner som Scania kommer därmed att bli tydligare för varje dag. Q3/2013 SCANIA VALUE 3

4 TEMA: INNOVATION Vi kan testa gång på gång, med exakt samma förutsättningar, tills vi har de svar vi behöver. Lars Hult, huvudprojektledare för Scanias klimatvindtunnel Från Sibiriens is till Saharas öknar Här är Scanias senaste satsning på innovation. I den nya klimatvindtunneln testas fordonen för att klara extremväder på framtida marknader. En arktisk storm rasar på toppen av Berget, som Scania Tekniskt Centrum i Södertälje kalllas. Snart förvandlas de 35 minusgraderna till en het ökenvind. Här, i Scanias klimatvindtunnel, kan alla tänkbara klimat- och väderförhållanden simuleras. Efter år av intensivt ingenjörsarbete står 400-miljonersinvesteringen nu redo att ge varje testfordon en match med extrema väderförhållanden. När Scania nu planerar för tillväxt på marknader som Kina, Indien, Indonesien och Afrika är klimatvindtunneln ett viktigt verktyg för att utveckla fordon och tjänster som är anpassade för speciella kundbehov och lokala förutsättningar. Det är den första klimatvindtunneln i Europa som är anpassad för lastbilar och bussar. Sannolikt den enda i världen, säger huvudprojektledare Lars Hult. Fördelarna är flera: vintertester kan göras mitt i sommaren utan att prototyperna behöver fraktas till en plats med rätt klimat, och man slipper förlita sig på naturliga väderförhållanden som kan skifta oförutsägbart. Kortare ledtider Anläggningen blir ett viktigt led i att optimera framtidens fordon med avseende på bränsleeffektivitet, förbättrad tillgänglighet samt lägre buller och utsläpp. Dessa parametrar kan mätas och analyseras vid vitt skilda klimatförhållanden. De omfattande testerna kommer att innebära ännu högre kvalitet. Dessutom kan ledtiderna förkortas för utveckling av nya produkter. Repeterbarheten är en stor fördel. Vi kan testa gång på gång, med exakt samma förutsättningar, tills vi har de svar vi behöver det går inte i verkligheten, säger Lars Hult. En annan fördel är att man kan prova fordon inriktade på olika typer av applikationer. Det är viktigt för Scania att testa prestandan inte bara för chassit utan också för olika påbyggnationer, som tippbilar för bygg- och gruvverksamhet, betongblandare och timmerbilar. Helbyggda bussar är ett annat område där provmöjligheterna tidigare varit begränsade till fältprover. Varje testomgång i en sådan här tunnel tar från en hel dag och upp till en vecka. I anslutning till testcellen finns en stor hall där fordonet förbereds innan det körs in. Väl inne i testcellen parkeras det på rullar, en för varje hjulpar, som driver fordonet i max 100 km/h en maximal toppfart för många lastbilar och bussar. I cellens främre ände sitter ett 13 kvadratmeter stort luftmunstycke, från vilket luften pressas över fordonet. Genom luftmunstycket pumpas också snö eller regn när testerna så kräver. Utvecklats internt Mjukvaran som används för att kommunicera med fordonet i tunneln har utvecklats internt, vilket gör att Scania kan anpassa anläggningen allt eftersom testfordonen förändras. Erik Söderberg, Senior Engineer vid Scania, har varit med i projektet ända sedan de tidiga förstudierna som gjordes Han pekar på att Scania nu kan testa hemliga prototyper i verkliga miljöer, eller så nära verkligheten man kommer. I lastbilsvärlden är många av testerna helt nya, säger Erik Söderberg. Nu kan vi exempelvis för första gången mäta utsläppen i verklighetsnära drift. Och framför allt är det helt nytt och otroligt effektivt att kunna göra alla slags tester i en och samma rigg. 4 SCANIA VALUE Q3/2013

5 TEXT: HANNAH KIRSEBOM, PER-OLA KNUTAS, PETER MATHSSON FOTO: DAN BOMAN, PEGGY BERGMAN, KJELL OLAUSSON Den nya klimatvindtunneln ger möjlighet att testa framtidens fordon. De omfattande testerna kommer att innebära ännu högre kvalitet och kortare ledtider. Siktet på 2030 Scanias Technology Road Map, TRM, kartlägger vilket kunnande företaget behöver de kommande 20 åren för att säkra att nödvändig kompetens finns på plats. Med siktet inställt på 2030 används TRM inom företaget som utgångspunkt för utveckling av så skilda tekniker som kommunikation mellan fordon, alternativa bränslen och nya kompositmaterial. Vi har tvingat oss att definiera vilka mål vi vill uppnå. Det handlar inte om exakt vilka kundlösningar vi ska utveckla, utan snarare om vad vi kommer att behöva för att kunna utveckla dem i framtiden, säger Tony Sandberg, chef för Scanias avdelning för forskningssupport. Testcellsoperatören Per-Arne Brodd befinner sig inne i testcellen där den lägsta temperaturen är -35 grader, tillräckligt kallt för att frosten ska lägga sig. Här är några av de innovationer och tekniklösningar som Scania jobbar med på kortare och längre sikt: 1 Köassistans en autopilot för lastbilar som kan ta över fordonet vid trafikstockning och följa omgivande bilar i en kö på motorvägen. Föraren kan då exempelvis utföra kontorsarbete i hytten. 2 Platooning lastbilskörning i konvoj är ett system med datorer, avancerade radarsystem och trådlöst nätverk som tillåter täta konvojer med lastbilar. På så sätt kan man minska luftmotståndet och därigenom spara bränsle. 3 Elektrifiering Scania har inlett ett samarbete med olika parter om eldrivna fordon och fokuserar på två olika system genom att fordonen tar upp kraft från elektrifierade vägbanor eller från luftledningar. Q3/2013 SCANIA VALUE 5

6 FINANS: KAPITALMARKNADSDAG 2013 Under eftermiddagen fick deltagarna möjlighet att besöka fyra olika stationer: presentation av Scanias strategi i Kina, klimatvindtunneln, presentation av Scania Streamline och testkörning av Streamlinelastbilar. Här diskuterar Jens Hedar och Johan Leteus, analytiker från Svensk Exportkredit, i kaffepausen. Eftermiddagen gav en fantastisk möjlighet till fördjupning och ökad insyn i Scanias verksamhet och dess produkter, sa Johan Leteus. Scanias väg mot 2020 Scania är väl positionerat för tillväxt fram till Potentialen finns att leverera lastbilar globalt per år och ambitionen är att öka produktrelaterade tjänster till procent av omsättningen, sa VD Martin Lundstedt på kapitalmarknadsdagen. För att nå framgång måste vi sträva efter att bli en integrerad del av kundernas verksamhet. Vi måste fortsätta utveckla vår affärsmodell och hitta olika sätt att påverka och förbättra lönsamheten för våra kunder, sa VD Martin Lundstedt på Scanias årliga kapitalmarknadsdag i september, där fokus var tillväxtmöjligheterna fram till Flera analytiker uppskattade att Scanias ledning var tydlig när det gäller företagets framtida inriktning. Budskapen vad det gäller målsättning och riktning var väldigt tydliga, sa Olof Larshammar, analytiker på Erik Penser. En gemensam nämnare för alla Scanias marknader är att volymerna successivt flyttas till det tunga segmentet, vilket är det segment som Scania verkar i. Henrik Henriksson, Head of Sales and Marketing, berättade att Scania räknar med att den europeiska marknaden kommer att återhämta sig, vilket innebär högre volymer. På tillväxtmarknader som Asien, Eurasien, Indien och Afrika handlar det om att bygga en närvaro för att ta marknadsandelar när de ökade kraven på transporteffektivitet väl slår igenom. Christian Levin, Head of Commercial Operations, förklarade att Scania ska öka marknadsandelen på tjänstesidan och samtidigt bredda tjänsteutbudet, vilket kommer att öka tillväxten. Bränsleförbrukning och tillgänglighet är oerhört viktigt för våra kunder och tjänsterna blir allt viktigare för att vi ska kunna leverera detta. Martin Lundstedt betonade vikten av att använda ett helhetsperspektiv och arbeta tillsammans med både transportföretag och köpare av transporttjänster. För att bygga hållbara transportlösningar behövs nära samarbete för att kunna arbeta med ständiga förbättringar. Här framhöll han produkt- och tjänstepaketet Ecolution by Scania och visade ett exempel från Spanien där Scania tillsammans med kunden har minskat 6 SCANIA VALUE Q3/2013

7 TEXT: SUSANNA HJERTONSSON FOTO: PETTER MAGNUSSON Under förmiddagen hölls presentationer av Scanias ledning. Från vänster: Christian Levin, Head of Commercial Operations, Henrik Henriksson, Head of Sales and Marketing, Jan Ytterberg, CFO, och Martin Lundstedt, CEO. Den nya ledningen är påläst och verkar fungera väldigt bra tillsammans, kommenterade en analytiker. bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen med 16 procent över en niomånadersperiod. Martin Lundstedt pratade också om hur samarbetet inom Volkswagenkoncernen fortlöper. Möjliga synergier Förstudier som har genomförts har visat på intressanta möjligheter till synergier för Scania. Ledningen var väldigt tydlig med budskapen vad det gäller målsättning och riktning. Olof Larshammar, analytiker på Erik Penser Intressanta områden är axlar, växellådor, gemensamma standardkomponenter och komponenter för hybriddrift. Under eftermiddagen fick deltagarna möjlighet att besöka fyra olika stationer: presentation av Scanias strategi i Kina, klimatvindtunneln, presentation av Scania Streamline och testkörning av Streamlinelastbilar. Det gav en fantastisk möjlighet till fördjupning och ökad insyn i Scanias verksamhet och dess produkter, sa Johan Leteus, kreditanalytiker på Svensk Exportkredit. Klimatvindtunneln visar verkligen att Scania ligger i framkant när det gäller lastbilstillverkning jämfört med konkurrenterna, kommenterade Olof Larshammar från Erik Penser. Mats Harborn, chef för Scania China Strategic Centre, berättade att Scania ser goda möjligheter för Scanias varumärke och premiumlastbilar på den kinesiska marknaden (se även intervju på sid 3). När marknaden konsolideras och logistikoch transportlösningar koncentreras till färre aktörer kommer våra premiumlastbilar att efterfrågas, sa Mats Harborn. Q3/2013 SCANIA VALUE 7

8 NOTERAT REDAKTÖR: PER-OLA KNUTAS FOTO: KASPER DUDZIK, WAGNER MENEZES, SCANIA Arne Karlsson, VD för Bring Frigo Åkeri. Världens första Euro 6-gaslastbil Scania har nu levererat den första lastbilen med gasdrift enligt den nya emissionslagstiftningen Euro 6 som gäller från 2014 i Europa. Den allra första lastbilen har satts i trafik av Bring Frigo. Vi är angelägna om att ge våra kunder tillgång till den senaste miljötekniken, säger Arne Karlsson, VD för Bring Frigo Åkeri AB. Scanias distributionslastbil uppvisar imponerande prestanda och, när den körs på biogas, svarar för mycket låga miljöskadliga utsläpp liksom låga klimatpåverkande koldioxidutsläpp. Bring Frigo, som är en del av Posten Norge, är Nordens största leverantör av livsmedelstransporter och har verksamhet i hela världen. Mer bränsleeffektiv körning med Scania Eco-roll. Scania tar hjälp av tyngdlagen för att spara bränsle Under hösten 2013 introducerar Scania Ecoroll, ett avancerat system med potential att sänka kundernas bränslekostnader med upp till två procent. Eco-roll räknar ut när en lastbil ska ta hjälp av tyngdlagen för att rulla i friläge i nedförsbackar. De kunder på Europamarknader som nu beställer en lastbil med Scania Opticruise med Active Prediction kommer från första kvartalet nästa år att kunna spara bränsle och pengar med hjälp av den nya funktionen Scania Ecoroll. Lastbilen gör själv en bedömning vilket som är mest bränsleeffektivt, att rulla nedför större backar med transmissionen i neutralläge och motorn på tomgång eller att motorbromsa med avstängd bränsletillförsel. Arena Corinthians-stadion i São Paulo. Sparkar igång fotbolls-vm Det brasilianska bygg- och anläggningsföretaget Concreserv använder Scanialastbilar för att leverera betong till en av arenorna för fotbolls-vm i Brasilien 2014: Arena Corinthians i São Paulo. Öppningsceremonin äger rum på arenan som därefter kommer att vara hemmaplan för topplaget Corinthians, femfaldig brasiliansk mästare. För att klara åtagandet har Concreserv investerat i 15 nya Scania P betongblandare. Márcio Pardini, kommersiell chef på företaget, säger att Scaniafordonens lastförmåga, vridmoment, höga tillförlitlighet och låga underhållskostnader fällde avgörandet för valet: Med andra tillverkares fordon kunde vi komma upp i 17,5 ton per runda, med Scania är det nära 25 ton, något som tillåter oss att öka vår produktivitet. Vill du prenumerera? För en kostnadsfri prenumeration, gå till KOMMANDE HÄNDELSER Bokslutskommuniké Delårsrapport jan mars Delårsrapport jan-jun 2014 Scania Value ges ut av Scania och riktar sig till Scanias aktieägare. Ansvarig utgivare Per Hillström, Chefredaktör Projektledare Art Director Produktion Appelberg Publishing Group Print: Trosa Tryckeri Omslagsfoto: Dan Boman Kontakt Scania Investor Relations Södertälje Tel: E-post:

I konvoj mot hållbara transporter

I konvoj mot hållbara transporter EN TIDNING TILL SCANIAS INTRESSENTER KVARTAL 2 214 % 2 Rörelsemarginal 16 12 8 4-12 -12-12 -13-13 -13-13 -14-14 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Rapporten. Oförändrad marginal jämfört med andra kvartalet

Läs mer

Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur.

Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 29 % Rörelsemarginal 2 16 12 8 4-7 -7-8 -8-8 -8-9 -9-9 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten. Rörelsemarginalen vände uppåt kvartal 3. > SID 2 Intervjun.

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer.

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Årsredovisning 2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Innehåll Året som gått 1 Koncernöversikt

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft Volvokoncernen 2005 Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft En global koncern 2 Organisation 4 Vision, uppdrag och värderingar 6 VD-kommentar 8 En bransch med långsiktig

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. BTS Group AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. BTS Group AB (publ) ÅRSREDOVISNING BTS Group AB (publ) 2002 INNEHÅLL BTS GROUP AB (PUBL) ORGNR: 556566-7119 3 Året i korthet 4 BTS i sammandrag 6 VD intervju 8 Marknadsöversikt 10 Kunder 12 Att genomföra och nå resultat 16

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Mot en hållbar utveckling

Mot en hållbar utveckling Södertörns Högskola Institutionen för Samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 HP Företagsekonomi Vårterminen 2013 Mot en hållbar utveckling Vad motiverar företag att arbeta för en bättre miljö? Av: Niklas

Läs mer

Respektive produkts andel av omsättningen som innefattar bitumen och nafteniska specialoljor. Processoljor. Däckoljor. Bitumen bindemedel 53 %

Respektive produkts andel av omsättningen som innefattar bitumen och nafteniska specialoljor. Processoljor. Däckoljor. Bitumen bindemedel 53 % I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi oljor som ökar värdet på deras produkter och processer. Oljor med lång livslängd som skapar ett hållbart mervärde. BINDANDE Bitumen binder samman de olika

Läs mer

Smarta lösningar ger nya dimensioner På New River Valley-fabriken i USA används 3D-skrivare för att effektivisera monteringen av säkringar

Smarta lösningar ger nya dimensioner På New River Valley-fabriken i USA används 3D-skrivare för att effektivisera monteringen av säkringar EN TIDNING FÖR VOLVOKONCERNENS MEDARBETARE OPERATIONS Vi jobbar i team och hjälper varandra. Keith Ousley, Team Facilitator på New River Valley-fabriken MÖJLIGHETERNAS LAND GENOM ATT LYSSNA PÅ KUNDERNA

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Our vision is that all automation devices will become intelligent and networked. HMS shall be the market leader in con nect ivity solutions for industrial devices. Our

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på.

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på. Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att stå här och träffa er för första gången som vd. Jag vill gärna berätta om året som har gått och också lite om början av det här året. 2009 var ett händelserikt

Läs mer

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin Årsredovisning utlåning SEK säkerställde att det fanns tillgång till finansiering för svenska exportföretag. sidan 16 Rådgivning 2008 har varit ett år som präglades av företagens behov av att frigöra likviditet,

Läs mer

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

Liljedahl Group Koncernredovisning 2009

Liljedahl Group Koncernredovisning 2009 Liljedahl Group Koncernredovisning 2009 Koncernchefen har ordet 4 Innehåll 1 2009 i sammandrag 2 Kort om Liljedahl Group 4 Koncernchefen har ordet 6 Vision, mission, värdegrund och strategi 10 Industri

Läs mer

motsandvik Innovation når nya nivåer sidan 6 #3-2012 nyckeln till framgång

motsandvik Innovation når nya nivåer sidan 6 #3-2012 nyckeln till framgång motsandvik sandvik-koncernens tidning till aktieägare och medarbetare #3-212 Möt Karl Thelen, sidan 11. vd och koncernchef Olof Faxander: Vi står rustade för nya utmaningar. #3-212 nyckeln till framgång

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2013

Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Det här är Orio 1 2013 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Kommentar av styrelseordförande 9 Omvärld och marknad 12 Strategi och övergripande

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer