Extrem beredskap. Rapporten. Den starkare kronan drog ner marginalen. Intervjun. Kinas transportsektor. stora förändringar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extrem beredskap. Rapporten. Den starkare kronan drog ner marginalen. Intervjun. Kinas transportsektor. stora förändringar."

Transkript

1 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL % Rörelsemarginal Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten. Den starkare kronan drog ner marginalen. > SID 2 Intervjun. Kinas transportsektor står inför stora förändringar. > SID 3 Finans. Analytiker om Scanias kapitalmarknadsdag. > SID 6 7 Extrem beredskap Klimatvindtunnel Xxxxx xxxx xxxxxxxx bäddar xx x för xxxxxx satsning xxxxx. på nya > SID marknader 4 5 > SID 4 5 NYCKELTAL FIGURES IN I FOCUS: FOKUS: 14,1% XXX Xxxxxx xxx xx Marknadsandel xxxx xxxx xxxxx lastbil Europa xxx första xxxx nio månader xxxxx xx

2 FÖRSTA 9 MÅNADERNA I SIFFROR och leveranser per region, kv 3 (antal fordon) EUROPA % +81% % +15% EURASIEN % +5% % +16% LATINMERIKA % -21% % -19% AFRIKA OCH OCEANIEN % +3% % +21% ASIEN % +45% % +8% Nettoomsättning Omsättning per produktgrupp* Rörelseresultat och marginal MSEK Begagnade fordon 6% Övrigt 2% % 20 Rörelseresultat, i MSEK Marginal, i procent MSEK Serviceprodukter 20% Motorer 1% Lastbilar 63% Kv3 Nyckeltal 2011 Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv3 Bussar 7% *Avser nio första månaderna Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv (MSEK om ej annat anges) 2013, 2012, 9 mån 2012, 2011, 9 mån Förändring, % Nettoomsättning, Scaniakoncernen Rörelseresultat, Fordon och tjänster Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat Resultat före skatt Periodens resultat Rörelsemarginal, % 10,7 9,6 10,7 14,9 Avkastning på eget kapital, % 17,6 20,2 20,2 33,7 Avkastning på sysselsatt kapital, Fordon och tjänster, % 21,0 25,2 25,2 42,3 Resultat per aktie (SEK) 5,30 5,94 5,94 9, Kassaflöde, Fordon och tjänster Antal anställda, 30 september (antal, lastbilar och bussar) 65 52, , (antal, lastbilar och bussar) 56 46, , KORT 2012 i OM 9 MÅN korthet: 2013: LEVERANSERNA LEVERANSERNA minskade med 21 procent steg till 46 med fordon. procent till fordon RÖRELSERESULTATET RÖRELSEMARGINALEN minskade med 36 procent uppgick till MSEK till 69,6% 135 (10,7) VINSTER KASSAFLÖDET PER AKTIE minskade uppgick till med MSEK 11 procent till SEK 5,30 2 SCANIA VALUE Q3/2013

3 INTERVJU TEXT: CONNY HETTING FOTO: DAN BOMAN Fördelarna med att ha en så stark partner som Scania kommer att bli tydligare för varje dag. Mats Harborn, chef för Scania China Strategic Centre En milstolpe för Scania i Kina Den nybyggda återförsäljaranläggningen i Guangzhou är en viktig pusselbit för Scanias ökade närvaro i Kina. Mats Harborn, chef för Scania China Strategic Centre, ser stora möjligheter nu när landets transportbransch moderniseras och konsolideras. Scanias kinesiska organisation, Scania China, har vuxit med raketfart de senaste åren. De två större kontoren i Beijing och Shanghai har nu fått sällskap av den nya anläggningen i Guangzhou, för övrigt den första fordonsåterförsäljaren som ägs helt av en västerländsk tillverkare. För Scania China är detta en milstolpe och en fantastisk möjlighet att komma ännu närmare våra kunder. Samtidigt får vi en djupare kunskap om hur den kinesiska transportmarknaden fungerar, säger Mats Harborn. Hur passar den egna återförsäljaren i Guangzhou in i Scanias Kinaplaner? Vi ska utnyttja den för att utveckla och hjälpa våra fristående återförsäljare runt om i Kina att arbeta efter Scanias standard. Samtidigt är anläggningen också ett hem för Scania China. Här finns ett leveranscenter (Pre Delivery Center) där fordonen slutanpassas för respektive kund. Här finns också ett utbildningscenter med målsättningen att förse Scanias servicenätverk i Kina med professionella servicetekniker. Allt för att stötta Scanias fortsatta tillväxt i Kina. Hur ser Scanias position i Kina ut i dag? Vi har tio framgångsrika år bakom oss där vi genom organisk tillväxt har en stark ställning bland de mer utvecklade västerländska transportföretagen i landet. Scanias affärsmodell inom det tunga lastbilssegmentet fungerar väl för den kinesiska marknaden utan att vi behöver ändra vårt koncept, eftersom fokus alltmer flyttas från inköpspris till fordonets tillgänglighet och bränsleeffektivitet. Här skiljer vi oss åt från andra västerländska fordonstillverkare som snarare satsar på lokalt anpassade fordon framtagna i samarbeten med kinesiska tillverkare. Scania för en mycket aktiv dialog med kunder och beslutsfattare i Kina för att modernisera landets transport- och logistikindustri. Hur har reaktionerna varit? Vår strategi vinner respekt hos kinesiska myndigheter. De är fullständigt medvetna om att de höga kostnaderna för transport och logistik tyder på ett ineffektivt transportsystem vilket påverkar tillväxtpotentialen i den kinesiska ekonomin negativt. I Kina utgör transport- och logistikkostnaderna uppskattningsvis 18 procent av totala BNP. Om denna andel kan minskas med en procentenhet motsvarar det 73 miljarder dollar. Trycket på ett effektivare logistiksystem kommer även från multinationella företag som etablerat sin produktion i Kina. De har högre krav på transporter med avseende på tillgänglighet, bränsleeffektivitet och miljöpåverkan. Vad kan Scania vinna på en effektivisering av Kinas transporter? Inom styckegods finns i dag transportföretag med i snitt 1,7 lastbilar. Det är alltså en mycket fragmenterad marknad som präglas av begränsade kunskaper om transport och logistik, och företagen har ofta svag lönsamhet. Därför är en mycket omfattande konsolidering att vänta; vissa bedömare talar om en minskning till transportföretag. För att överleva måste du vara bättre än de övriga och ha högre lönsamhet. Fördelarna med att ha en så stark partner som Scania kommer därmed att bli tydligare för varje dag. Q3/2013 SCANIA VALUE 3

4 TEMA: INNOVATION Vi kan testa gång på gång, med exakt samma förutsättningar, tills vi har de svar vi behöver. Lars Hult, huvudprojektledare för Scanias klimatvindtunnel Från Sibiriens is till Saharas öknar Här är Scanias senaste satsning på innovation. I den nya klimatvindtunneln testas fordonen för att klara extremväder på framtida marknader. En arktisk storm rasar på toppen av Berget, som Scania Tekniskt Centrum i Södertälje kalllas. Snart förvandlas de 35 minusgraderna till en het ökenvind. Här, i Scanias klimatvindtunnel, kan alla tänkbara klimat- och väderförhållanden simuleras. Efter år av intensivt ingenjörsarbete står 400-miljonersinvesteringen nu redo att ge varje testfordon en match med extrema väderförhållanden. När Scania nu planerar för tillväxt på marknader som Kina, Indien, Indonesien och Afrika är klimatvindtunneln ett viktigt verktyg för att utveckla fordon och tjänster som är anpassade för speciella kundbehov och lokala förutsättningar. Det är den första klimatvindtunneln i Europa som är anpassad för lastbilar och bussar. Sannolikt den enda i världen, säger huvudprojektledare Lars Hult. Fördelarna är flera: vintertester kan göras mitt i sommaren utan att prototyperna behöver fraktas till en plats med rätt klimat, och man slipper förlita sig på naturliga väderförhållanden som kan skifta oförutsägbart. Kortare ledtider Anläggningen blir ett viktigt led i att optimera framtidens fordon med avseende på bränsleeffektivitet, förbättrad tillgänglighet samt lägre buller och utsläpp. Dessa parametrar kan mätas och analyseras vid vitt skilda klimatförhållanden. De omfattande testerna kommer att innebära ännu högre kvalitet. Dessutom kan ledtiderna förkortas för utveckling av nya produkter. Repeterbarheten är en stor fördel. Vi kan testa gång på gång, med exakt samma förutsättningar, tills vi har de svar vi behöver det går inte i verkligheten, säger Lars Hult. En annan fördel är att man kan prova fordon inriktade på olika typer av applikationer. Det är viktigt för Scania att testa prestandan inte bara för chassit utan också för olika påbyggnationer, som tippbilar för bygg- och gruvverksamhet, betongblandare och timmerbilar. Helbyggda bussar är ett annat område där provmöjligheterna tidigare varit begränsade till fältprover. Varje testomgång i en sådan här tunnel tar från en hel dag och upp till en vecka. I anslutning till testcellen finns en stor hall där fordonet förbereds innan det körs in. Väl inne i testcellen parkeras det på rullar, en för varje hjulpar, som driver fordonet i max 100 km/h en maximal toppfart för många lastbilar och bussar. I cellens främre ände sitter ett 13 kvadratmeter stort luftmunstycke, från vilket luften pressas över fordonet. Genom luftmunstycket pumpas också snö eller regn när testerna så kräver. Utvecklats internt Mjukvaran som används för att kommunicera med fordonet i tunneln har utvecklats internt, vilket gör att Scania kan anpassa anläggningen allt eftersom testfordonen förändras. Erik Söderberg, Senior Engineer vid Scania, har varit med i projektet ända sedan de tidiga förstudierna som gjordes Han pekar på att Scania nu kan testa hemliga prototyper i verkliga miljöer, eller så nära verkligheten man kommer. I lastbilsvärlden är många av testerna helt nya, säger Erik Söderberg. Nu kan vi exempelvis för första gången mäta utsläppen i verklighetsnära drift. Och framför allt är det helt nytt och otroligt effektivt att kunna göra alla slags tester i en och samma rigg. 4 SCANIA VALUE Q3/2013

5 TEXT: HANNAH KIRSEBOM, PER-OLA KNUTAS, PETER MATHSSON FOTO: DAN BOMAN, PEGGY BERGMAN, KJELL OLAUSSON Den nya klimatvindtunneln ger möjlighet att testa framtidens fordon. De omfattande testerna kommer att innebära ännu högre kvalitet och kortare ledtider. Siktet på 2030 Scanias Technology Road Map, TRM, kartlägger vilket kunnande företaget behöver de kommande 20 åren för att säkra att nödvändig kompetens finns på plats. Med siktet inställt på 2030 används TRM inom företaget som utgångspunkt för utveckling av så skilda tekniker som kommunikation mellan fordon, alternativa bränslen och nya kompositmaterial. Vi har tvingat oss att definiera vilka mål vi vill uppnå. Det handlar inte om exakt vilka kundlösningar vi ska utveckla, utan snarare om vad vi kommer att behöva för att kunna utveckla dem i framtiden, säger Tony Sandberg, chef för Scanias avdelning för forskningssupport. Testcellsoperatören Per-Arne Brodd befinner sig inne i testcellen där den lägsta temperaturen är -35 grader, tillräckligt kallt för att frosten ska lägga sig. Här är några av de innovationer och tekniklösningar som Scania jobbar med på kortare och längre sikt: 1 Köassistans en autopilot för lastbilar som kan ta över fordonet vid trafikstockning och följa omgivande bilar i en kö på motorvägen. Föraren kan då exempelvis utföra kontorsarbete i hytten. 2 Platooning lastbilskörning i konvoj är ett system med datorer, avancerade radarsystem och trådlöst nätverk som tillåter täta konvojer med lastbilar. På så sätt kan man minska luftmotståndet och därigenom spara bränsle. 3 Elektrifiering Scania har inlett ett samarbete med olika parter om eldrivna fordon och fokuserar på två olika system genom att fordonen tar upp kraft från elektrifierade vägbanor eller från luftledningar. Q3/2013 SCANIA VALUE 5

6 FINANS: KAPITALMARKNADSDAG 2013 Under eftermiddagen fick deltagarna möjlighet att besöka fyra olika stationer: presentation av Scanias strategi i Kina, klimatvindtunneln, presentation av Scania Streamline och testkörning av Streamlinelastbilar. Här diskuterar Jens Hedar och Johan Leteus, analytiker från Svensk Exportkredit, i kaffepausen. Eftermiddagen gav en fantastisk möjlighet till fördjupning och ökad insyn i Scanias verksamhet och dess produkter, sa Johan Leteus. Scanias väg mot 2020 Scania är väl positionerat för tillväxt fram till Potentialen finns att leverera lastbilar globalt per år och ambitionen är att öka produktrelaterade tjänster till procent av omsättningen, sa VD Martin Lundstedt på kapitalmarknadsdagen. För att nå framgång måste vi sträva efter att bli en integrerad del av kundernas verksamhet. Vi måste fortsätta utveckla vår affärsmodell och hitta olika sätt att påverka och förbättra lönsamheten för våra kunder, sa VD Martin Lundstedt på Scanias årliga kapitalmarknadsdag i september, där fokus var tillväxtmöjligheterna fram till Flera analytiker uppskattade att Scanias ledning var tydlig när det gäller företagets framtida inriktning. Budskapen vad det gäller målsättning och riktning var väldigt tydliga, sa Olof Larshammar, analytiker på Erik Penser. En gemensam nämnare för alla Scanias marknader är att volymerna successivt flyttas till det tunga segmentet, vilket är det segment som Scania verkar i. Henrik Henriksson, Head of Sales and Marketing, berättade att Scania räknar med att den europeiska marknaden kommer att återhämta sig, vilket innebär högre volymer. På tillväxtmarknader som Asien, Eurasien, Indien och Afrika handlar det om att bygga en närvaro för att ta marknadsandelar när de ökade kraven på transporteffektivitet väl slår igenom. Christian Levin, Head of Commercial Operations, förklarade att Scania ska öka marknadsandelen på tjänstesidan och samtidigt bredda tjänsteutbudet, vilket kommer att öka tillväxten. Bränsleförbrukning och tillgänglighet är oerhört viktigt för våra kunder och tjänsterna blir allt viktigare för att vi ska kunna leverera detta. Martin Lundstedt betonade vikten av att använda ett helhetsperspektiv och arbeta tillsammans med både transportföretag och köpare av transporttjänster. För att bygga hållbara transportlösningar behövs nära samarbete för att kunna arbeta med ständiga förbättringar. Här framhöll han produkt- och tjänstepaketet Ecolution by Scania och visade ett exempel från Spanien där Scania tillsammans med kunden har minskat 6 SCANIA VALUE Q3/2013

7 TEXT: SUSANNA HJERTONSSON FOTO: PETTER MAGNUSSON Under förmiddagen hölls presentationer av Scanias ledning. Från vänster: Christian Levin, Head of Commercial Operations, Henrik Henriksson, Head of Sales and Marketing, Jan Ytterberg, CFO, och Martin Lundstedt, CEO. Den nya ledningen är påläst och verkar fungera väldigt bra tillsammans, kommenterade en analytiker. bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen med 16 procent över en niomånadersperiod. Martin Lundstedt pratade också om hur samarbetet inom Volkswagenkoncernen fortlöper. Möjliga synergier Förstudier som har genomförts har visat på intressanta möjligheter till synergier för Scania. Ledningen var väldigt tydlig med budskapen vad det gäller målsättning och riktning. Olof Larshammar, analytiker på Erik Penser Intressanta områden är axlar, växellådor, gemensamma standardkomponenter och komponenter för hybriddrift. Under eftermiddagen fick deltagarna möjlighet att besöka fyra olika stationer: presentation av Scanias strategi i Kina, klimatvindtunneln, presentation av Scania Streamline och testkörning av Streamlinelastbilar. Det gav en fantastisk möjlighet till fördjupning och ökad insyn i Scanias verksamhet och dess produkter, sa Johan Leteus, kreditanalytiker på Svensk Exportkredit. Klimatvindtunneln visar verkligen att Scania ligger i framkant när det gäller lastbilstillverkning jämfört med konkurrenterna, kommenterade Olof Larshammar från Erik Penser. Mats Harborn, chef för Scania China Strategic Centre, berättade att Scania ser goda möjligheter för Scanias varumärke och premiumlastbilar på den kinesiska marknaden (se även intervju på sid 3). När marknaden konsolideras och logistikoch transportlösningar koncentreras till färre aktörer kommer våra premiumlastbilar att efterfrågas, sa Mats Harborn. Q3/2013 SCANIA VALUE 7

8 NOTERAT REDAKTÖR: PER-OLA KNUTAS FOTO: KASPER DUDZIK, WAGNER MENEZES, SCANIA Arne Karlsson, VD för Bring Frigo Åkeri. Världens första Euro 6-gaslastbil Scania har nu levererat den första lastbilen med gasdrift enligt den nya emissionslagstiftningen Euro 6 som gäller från 2014 i Europa. Den allra första lastbilen har satts i trafik av Bring Frigo. Vi är angelägna om att ge våra kunder tillgång till den senaste miljötekniken, säger Arne Karlsson, VD för Bring Frigo Åkeri AB. Scanias distributionslastbil uppvisar imponerande prestanda och, när den körs på biogas, svarar för mycket låga miljöskadliga utsläpp liksom låga klimatpåverkande koldioxidutsläpp. Bring Frigo, som är en del av Posten Norge, är Nordens största leverantör av livsmedelstransporter och har verksamhet i hela världen. Mer bränsleeffektiv körning med Scania Eco-roll. Scania tar hjälp av tyngdlagen för att spara bränsle Under hösten 2013 introducerar Scania Ecoroll, ett avancerat system med potential att sänka kundernas bränslekostnader med upp till två procent. Eco-roll räknar ut när en lastbil ska ta hjälp av tyngdlagen för att rulla i friläge i nedförsbackar. De kunder på Europamarknader som nu beställer en lastbil med Scania Opticruise med Active Prediction kommer från första kvartalet nästa år att kunna spara bränsle och pengar med hjälp av den nya funktionen Scania Ecoroll. Lastbilen gör själv en bedömning vilket som är mest bränsleeffektivt, att rulla nedför större backar med transmissionen i neutralläge och motorn på tomgång eller att motorbromsa med avstängd bränsletillförsel. Arena Corinthians-stadion i São Paulo. Sparkar igång fotbolls-vm Det brasilianska bygg- och anläggningsföretaget Concreserv använder Scanialastbilar för att leverera betong till en av arenorna för fotbolls-vm i Brasilien 2014: Arena Corinthians i São Paulo. Öppningsceremonin äger rum på arenan som därefter kommer att vara hemmaplan för topplaget Corinthians, femfaldig brasiliansk mästare. För att klara åtagandet har Concreserv investerat i 15 nya Scania P betongblandare. Márcio Pardini, kommersiell chef på företaget, säger att Scaniafordonens lastförmåga, vridmoment, höga tillförlitlighet och låga underhållskostnader fällde avgörandet för valet: Med andra tillverkares fordon kunde vi komma upp i 17,5 ton per runda, med Scania är det nära 25 ton, något som tillåter oss att öka vår produktivitet. Vill du prenumerera? För en kostnadsfri prenumeration, gå till KOMMANDE HÄNDELSER Bokslutskommuniké Delårsrapport jan mars Delårsrapport jan-jun 2014 Scania Value ges ut av Scania och riktar sig till Scanias aktieägare. Ansvarig utgivare Per Hillström, Chefredaktör Projektledare Art Director Produktion Appelberg Publishing Group Print: Trosa Tryckeri Omslagsfoto: Dan Boman Kontakt Scania Investor Relations Södertälje Tel: E-post:

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Tjänster växer. Möjligheter att ta en större del av servicemarknaden > SID 4 5

Tjänster växer. Möjligheter att ta en större del av servicemarknaden > SID 4 5 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 1 2014 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-12 -12-12 -12-13 -13-13 -13-14 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Rapporten. Högre leveranser och servicevolymer hade

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Globala möjligheter. Rapporten. Den starkare kronan drog ned marginalen. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5

Globala möjligheter. Rapporten. Den starkare kronan drog ned marginalen. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 4 2013 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-11 -12-12 -12-12 -13-13 -13-13 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Rapporten. Den starkare kronan drog ned marginalen

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Lönsamt miljöfokus. Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. Scania hjälper kunder att minska utsläppen > SID 4 5

Lönsamt miljöfokus. Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. Scania hjälper kunder att minska utsläppen > SID 4 5 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 2010 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-08 -08-09 -09-09 -09-10 -10-10 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. > SID 2

Läs mer

Haldex delårsrapport, januari - september 2015

Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Landskrona, 23 oktober, 2015 Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Stark rörelsemarginal och förbättrat kassaflöde Fokuserat arbete med kostnadsbasen

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Satsning i Indien. tetsutnyttjande. xx xxx. xxx xxxxxx xxx. > SID 3. bussmarknaden. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 1 2012 > SID 2

Satsning i Indien. tetsutnyttjande. xx xxx. xxx xxxxxx xxx. > SID 3. bussmarknaden. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 1 2012 > SID 2 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 1 2012 % Rörelsemarginal 20 16 17 12 14 8 11 4 0 8-10 -10-10 -10-11 -11-11 -11-12 Kv1-06 Kv2-07 Kv3-07 Kv4-07 Kv1-07 Kv2-08 Kv3-08 Kv4-08 Kv1-08 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3

Läs mer

Nya grepp i skogen. Rapporten. Starkare krona drog ned marginalen. Intervjun. Henrik Henriksson om Scania Streamline och Scanias affärsmodell.

Nya grepp i skogen. Rapporten. Starkare krona drog ned marginalen. Intervjun. Henrik Henriksson om Scania Streamline och Scanias affärsmodell. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 1 213 % Rörelsemarginal 2 16 12 8 4-11 -11-11 -11-12 -12-12 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten. Starkare krona drog ned marginalen. > SID 2-12 -13 Kv4 Kv1

Läs mer

Smart logistik. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5 Ständig jakt på effektivitet inom detaljhandeln. > SID 6 7.

Smart logistik. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5 Ständig jakt på effektivitet inom detaljhandeln. > SID 6 7. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 4 2011 % Rörelsemarginal 20 16 17 12 14 8 11 4 0 8-09 -10-10 -10-10 -11-11 -11-11 Kv4-06 Kv1-07 Kv2-07 Kv3-07 Kv4-07 Kv1-08Kv2-08Kv3-08 Kv4-08 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Volvo Group Headquarters Media relations & Corporate reputation

Volvo Group Headquarters Media relations & Corporate reputation Volvo Group 2014 Volvo koncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén Bokslutskommuniké 2005 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet. Vi ska vara den naturliga partnern

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Nolato Medical Tredje kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 214-1-29 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q3 Koncernen! Omsättningen uppgick till 1 95 MSEK (1 119) - Justerat

Läs mer

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Första kvartalet 2014 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Sammanfattning av Q1 Koncernen Omsättningen uppgick till 932 MSEK (1 254) - Justerat för valuta och struktur minskade omsättningen

Läs mer

VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma 7 maj 2002

VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma 7 maj 2002 VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma 7 maj 2002 Mina damer och herrar, aktieägare och stämmodeltagare. Hjärtligt välkomna till årets bolagsstämma här i "gamla Folkets Hus" i Södertälje. Ännu ett

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 2001-02-06 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 Rörelseresultatet översteg 5 miljarder kronor och vi nådde en tvåsiffrig marginal för Scaniaprodukter. Dessutom infriade Scania målet om ett

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2006/07 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2007/08: 1 april 30 juni 2007 PAGE 2 Lagercrantz

Läs mer

Lägre utsläpp. Scania arbetar på bred front för att minska miljöpåverkan. SID 4 5 xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5. xxxxxx xxx.

Lägre utsläpp. Scania arbetar på bred front för att minska miljöpåverkan. SID 4 5 xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5. xxxxxx xxx. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 2 2012 % Rörelsemarginal 20 20 16 17 12 14 8 11 4 8 0-10 -06-10 -07-10 -07-11 -07-11 -07-11 -08-11 -08-12 -08-12 -08 Kv2 Kv4Kv3 Kv1Kv4 Kv2Kv1 Kv3Kv2 Kv4Kv3 Kv1Kv4

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

Tredje kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-10-29

Tredje kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-10-29 Tredje kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-1-29 Sammanfattning av Q3 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 84 MSEK (1 95) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 1 procent -

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

I konvoj mot hållbara transporter

I konvoj mot hållbara transporter EN TIDNING TILL SCANIAS INTRESSENTER KVARTAL 2 214 % 2 Rörelsemarginal 16 12 8 4-12 -12-12 -13-13 -13-13 -14-14 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Rapporten. Oförändrad marginal jämfört med andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Scania ökar närvaron i regionen. > SID 4 5

Scania ökar närvaron i regionen. > SID 4 5 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 4 2012 % Rörelsemarginal 20 16 Fokus på Sydostasien Scania ökar närvaron i regionen. > SID 4 5 12 8 4 0-10 -11-11 -11-11 -12-12 -12-12 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T / TORSDAG 16 JUNI 2016

P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T / TORSDAG 16 JUNI 2016 P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T 2 0 1 5 / 2 0 1 6 TORSDAG 16 JUNI 2016 AGENDA Avveckling av den norska verksamheten Finansiell information Q3 2015/2016 Niomånadersperioden september

Läs mer

Scania delårsrapport januari mars 2015

Scania delårsrapport januari mars 2015 23 april 2015 Scania delårsrapport januari mars 2015 Sammanfattning av första tre månaderna 2015 Rörelseresultatet minskade med 1 procent till MSEK 2 245 (2 257) Nettoomsättningen steg med 6 procent till

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Händelser som präglade året

Händelser som präglade året Årsstämma 2014 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 28 april Lars Renström VD och koncernchef Händelser som präglade året Fortsatt osäkerhet i världsekonomin Ökande efterfrågan inom varvsindustrin Fortsatt

Läs mer

Kvartalsrapport 3 2007/08 (apr dec 9 mån)

Kvartalsrapport 3 2007/08 (apr dec 9 mån) Lagercrantz Group AB Kvartalsrapport 3 2007/08 (apr dec 9 mån) 11 februari 2008 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vice VD, CFO Perioden april december 2007/08 (9 mån) Nettoomsättningen ökade 14 % till 1

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Delårsrapport Januari Mars 2008. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Delårsrapport Januari Mars 2008. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Delårsrapport Januari Mars 2008 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Hakon Invest 1 Jan 31 mar 2008 Intäkterna uppgick till 283 MSEK (154) Rörelseresultatet minskade till 30 MSEK (99) Periodens resultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 13 %

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 13 % Bokslutskommuniké Delårsrapport januari-juni för helåret 2012 RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 13 % NETTOOMSÄTTNING 389,2 Mkr (359,6) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 40,1 Mkr (35,7) RÖRELSEMARGINAL 11 % (11)

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Fjärde kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 216-2-5 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 289 MSEK (1 242) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 3 procent -

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006

VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006 VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006 Disposition SkiStar en introduktion Halvårsrapport 2005/06 Trysilförvärvet Investeringar inför 2006/07 Tillväxtmarknader SkiStar och framtiden

Läs mer

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift.

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift. PRESS info P10902SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Bättre för miljön, bra för affärerna Ecolution by Scania Ecolution by Scania kallas en ny serie gröna produkter och tjänster som hjälper transportörer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

xxx xxx xxx xxx motverkades Intervjun. Interview. Landschefen xxxxxx xxx. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 2011 > SID 2 > SID 3 > SID 6 7

xxx xxx xxx xxx motverkades Intervjun. Interview. Landschefen xxxxxx xxx. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 2011 > SID 2 > SID 3 > SID 6 7 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 2011 % Rörelsemarginal 20 16 17 12 14 8 11 4 8 0-06 -07-07 -07-07 -08-08 -08-08 -09 Kv4-09 Kv1 Kv2-10 Kv3-10 Kv4-10 Kv1-10 Kv2-11 Kv3-11 Kv4-11 Kv3 Kv4 Kv1

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Scania delårsrapport januari mars 2012

Scania delårsrapport januari mars 2012 24 april 2012 Scania delårsrapport januari mars 2012 Sammanfattning av de första tre månaderna 2012 Rörelseresultatet sjönk till MSEK 2 323 (3 339), resultatet per aktie till 2,24 (3,14) kronor Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen 2011 Nettoomsättning 106 miljarder SEK 44 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder Världens tredje största hygienföretag TEN och Tork är ledande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Finansiella mål Nolatos mål är att i genomsnitt över en konjunkturcykel uppnå: Rörelsemarginal överstigande 7 procent Avkastning på sysselsatt kapital överstigande 15

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 1999-12-01--2000-08-31 Perioden i korthet: Koncernens omsättning för niomånadersperioden uppgick till MSEK 25.428 (MSEK 23.549), en ökning med 8 procent jämfört med samma

Läs mer

Tillväxt i Öst Nya kundbehov ger möjligheter i Kina och Ryssland > sid 4 5. Rapporten. fortsatt hög nivå.

Tillväxt i Öst Nya kundbehov ger möjligheter i Kina och Ryssland > sid 4 5. Rapporten. fortsatt hög nivå. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 1 2011 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-09 -09-09 -09-10 -10-10 -10-11 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Rapporten. Rörelsemarginalen på fortsatt hög nivå.

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - september 2014

JLT Delårsrapport januari - september 2014 JLT Delårsrapport januari - september Omsättning 55,9 MSEK (41,3) Bruttomarginal 35,0 procent (30,8) Rörelseresultat 5,7 MSEK (-0,9) Resultat efter skatt 4,3 MSEK (-0,9) Orderingång 52,4 MSEK (48,1) Kommentarer

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2014

Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2014 Page 1 (9) Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2014 Bästa aktieägare, inbjudna gäster, kolleger, vänner! Det är en stor ära för mig att stå här som vd i dag och berätta om 2013, som var ett

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Välkommen till Elos årsstämma 2014

Välkommen till Elos årsstämma 2014 Välkommen till Elos årsstämma 2014 Ökad tillväxttakt, förbättrad produktivitet och stärkta marknadspositioner under 2013 Omsättningen ökade med 12% till 479 mkr (434) Rörelseresultatet förbättrades med

Läs mer

Plejd AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 2016

Plejd AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 2016 Plejd AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 2016 Halvårsrapport April - Juni 2016 (Andra kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 593 (333) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -984 (-136)

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

SkiStar Mats Årjes, VD Åsa Wirén, Ekonomi- och Finansdirektör

SkiStar Mats Årjes, VD Åsa Wirén, Ekonomi- och Finansdirektör SkiStar 2015-10-06 Mats Årjes, VD Åsa Wirén, Ekonomi- och Finansdirektör Historik 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen

Läs mer

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT VI FÖRPACKNINGAR FÖR EN 2 GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT Stark plattform för tillväxt Kraftigt

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

Andra kvartalet 2006

Andra kvartalet 2006 Välkommen till telefonkonferens den 20/7 kl 14.00 Andra kvartalet 2006 CEO Georg Brunstam CFO Per-Ola Holmström 2006-07-20 1 Affärskoncept Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer