Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten Näringslivet. på Tjörn. Mot toppen strävan efter förbättring. Fotosearch.com

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2014. Näringslivet. på Tjörn. Mot toppen strävan efter förbättring. Fotosearch.com"

Transkript

1 Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2014 Näringslivet på Tjörn Mot toppen strävan efter förbättring Fotosearch.com

2 Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Mot toppen strävan efter förbättring Som företagare strävar du att driva och utveckla ditt företag. Det krävs uthållighet och ibland mod att satsa på nya saker för att hänga med i utvecklingen och möta kundernas krav på förbättringar. Kommunens arbete mot företagen måste också uppvisa utveckling, mod och möta kraven från er företagare. Därför lanserar kommunen nu tre nya tjänster som har för avsikt att underlätta för dig som är företagare och som behöver kontakt eller har pågående ärenden hos kommunen. Läs mer om Självservice, Företagslots och Företagstorsdagar i nyhetsbrevet. Helene Evensen, Näringslivsstrateg, Tjörns kommun Foto: Maria Johannessen I detta numret av nyhetsbrevet kan du också läsa om... Rönnängstillverkade produkter på export Varje år genomför kommunledningen flertalet företagsbesök, två av vårens besök har mynnat ut i artiklar. Läs mer om dessa spännande verksamheter i höstens nyhetsbrev. Vill du också ha besök från kommunen och berätta om din verksamhet? Tveka då inte att kontakta Näringslivsstrateg Politiken om näringslivsutveckling Alla partier som deltar i kommunvalet har fått en förfrågan Vad anser ni är det absolut viktigaste att åtgärda för att utveckla det lokala företagsklimatet och hur skulle ni vilja genomföra detta. De har fått möjligheten att kort besvara den frågan, missa inte att läsa deras inlägg. Bästa hälsningar Helene Evensen Näringslivsstrateg, Tjörns kommun Näringslivet på Tjörn, hösten 2014 Redaktör/layout: Helene Evensen, Tjörns kommun Omslag foto: Fotosearch.com Kroksdalsvägen 1, Skärhamn Layout/tryck: Boab Tryckeri, Skärhamn Upplaga: exemplar

3 Rönnängstillverkade produkter på export På Tjörn finns närmare företag. Ett av dessa finns i Rönnäng. Här sker tillverkning av unika produkter som hittar ut till kunder runtom hela världen. Scan Coin gruppen grundades 1966 i Malmö men är idag ett globalt företag med kontor i många delar av världen. Egna bolag finns i 13 länder och distributionspartners i ytterligare 120 länder. Företaget har över 400 anställda. Företagets kunder finns inom bankvärlden, säkerhetsbolag, handel och spelbolag. Tillverkning i Rönnäng I Rönnäng hittar vi Scan Coin Intramat AB, som är ett dotterbolag till Scan Coin AB. Företagsnamnen ger en hint om verksamhetens fokus. Scan Coin tillverkar mynthanteringsutrustningar för banker, myntverk och värdetransportbolag. I Rönnäng är man sju anställda som jobbar med produktion. Företagets kärnverksamhet är kontanthantering inom flera affärsområden. Framtiden För oss som till vardags är kunder inom handeln i Sverige ser mynthanteringen ut att minska, men användningen av mynt i Europa och resten av världen ökar dramatiskt. Detta innebär ett ökat behovet av effektiva och säkra lösningar för hanteringen av mynt. Börje Olsson, VD för Scan Coin Intramat AB, berättar att de tidiga myntmaskinerna som kom ut på marknaden under 1960-talet endast kunde räkna och sortera mynt. Under de senaste årtionden har branschen utvecklats och Scan Coin har idag ett stort antal olika patent och registrerade varumärken lanserade företaget en elektronisk igenkänningslösning som öppnade upp för en mycket mer exakt räkningsmetod som världen aldrig sett tidigare. Efter detta dröjde det inte länge förrän höghastighetsmaskiner från Scan Coin hanterade mynt runt hela världen. Ut i världen I Rönnäng tillverkar man maskiner för mynthantering och förpackningar som har beställare från hela världen. Nyligen skeppade man linjer till både Ryssland, Indien och Brasilien. Kort om Scan Coin AB Företagets kärnverksamhet är kontanthantering inom följande affärsområden: Banker och finansiella institutioner mynt- och sedelräknare, deponeringautomater Handel slutet kontanthanteringssystem, insättningsautomater samt kassahantering Uppräkning och värdehantering mynt- och sedelräknare, mjukvarulösningar, förpackningsutrustning för kontanter Allmänna transporter deponeringsautomater, mjukvarulösningar Spel- och automathandel deponeringsautomater, anpassade för kasinon

4 Lokala politiker om företagsklimatet Alla partier fick före sommaren genom sin gruppledare, en fråga om det lokala företagsklimatet. Här nedan kan du läsa svaren från de partier som valt att svara. Vad är absolut viktigaste att åtgärda för att utveckla det lokala företagsklimatet, hur ska det uppnås Nya moderaterna Folkpartiet Markberedskap för näringslivet genom fler antagna detaljplaner för både industrimark och bostadsmark. En ansvarig företagshandläggare/lots som hjälper företagaren vid förfrågningar. Guidar över förvaltningsgränser för smidigare och snabbare handläggning. En mycket högre andel av alla inkomna frågor borde medborgarkontoret kunna ta hand om. Samarbete med grannkommuner för att åstadkomma bästa möjliga infrastruktur till och från Tjörn. Strategiskt viktigt för Tjörn att säkerställa resecentrum i Stenungsund, bättre tågkapacitet och en betydligt bättre trafiklösning vid Myggenäskorsväg som klarar befintlig och kommande expansion. En varsam exploatering av våra fina kustområden eftersom dessa är mycket eftertraktade, men de får ju inte heller förödas av en alldeles för hård exploatering. En förändrad mentalitet gällande bemötandet när företagare tar kontakt med kommunen i diverse frågor. Det ska vara snabba besked, oavsett vad för besked som lämnas. Tjänstegarantin ska i alla lägen minst hållas. Mentaliteten ska alltid vara att man i första hand snabbt och effektivt löser problemen, inte letar efter dom. På Tjörn finns en oerhört stark företagaranda. Det har varit så historiskt och vi ser på antalet nystartade företag att det är en tradition som i allra högsta grad lever och utvecklas. Det ger en styrka för framtiden som Folkpartiet vill ta tillvara och utveckla. På Folkpartiets Tjörn behandlas ärenden så raskt som möjligt och alla ska få samma förutsättningar. Vi har redan börjat genomföra förenklingar och kommer att fortsätta detta arbete. Vi kommer att ha personer anställda som tar hand om företagen och hjälper till med de tillstånd eller annat som kan krävas. Detta för att du som företagare ska kunna fokusera på du är bäst på, nämligen driva ditt företag. Att företagen lever och utvecklas är viktigt för oss. Alla våra företag är ett av huvudskälen till att Tjörn har bland den lägsta arbetslösheten i landet. Vi vet också att 4 av 5 nya jobb skapas i små företag. Vi kommer också aktivt arbeta med att ta fram mark för dig som företagare så att när du har behov av lokaler så ska det gå snabbt, du ska inte behöva vänta på planer och annat som kan ta tid. Detta är inte minst viktigt för att fler ska kunna arbeta i vår kommun utan att behöva pendla. Det här och mycket annat kan du förvänta dig kommer att hända om Folkpartiet får genomslag för vår politik på Tjörn.

5 Socialdemokraterna Framtidspartiet Miljöpartiet Vår grundfilosofi är att med ett starkt lokalt näringsliv bygger vi ett tryggt, starkt och välmående Tjörn in i framtiden. Kommunens ansvar är att stimulera tillväxt och utveckling för företagen, underlätta myndighetsprocesserna samt verka för att rätt utbildning ska vara möjlig. Att vara ödmjuk och lyhörd för signaler från företagen om vad som behöver förändras i deras förutsättningar för att växa. Att bistå företagare i alla ärendetyper genom att utveckla en företagslotsfunktion, ibland benämnd En dörr in. Detta uppnås genom att våra medarbetare är professionella i sitt möte med närings-livet och serviceinriktat. Det är kommunen som är beroende av näringslivet, inte de som är beroende av oss! Kommunen ska värna om, verka för en vidareutveckling av det befintliga näringslivet bl.a. genom sitt engagemang i Näringslivsforum genom medverkan av kommunalråd samt oppositionsråd. Detta för att visa på samsyn och bred förankring för näringslivets villkor och behov. Kommunen ska genom god lokalförsörjningsplanering vara ett viktigt verktyg för företagsutveckling. Kommunen ska ha en aktiv markpolitik och verka för ett varierat utbud av företagsmiljöer. Kommunen håller hög planberedskap och eftersträvar korta handläggningstider. Det är angeläget att antalet nya företag kan öka, då detta bidrar till en högre tillväxt och sysselsättning. En viktig del i utvecklingsarbetet är att stimulera till och skapa förutsättningar för ett levande nätverksbyggande. Ska en kommun växa med förnuft och ansvar för kommande generationer samt respekt för de generationer som var före, har vi ett jobb framför oss. Det gör sig inte själv, det måste bygga på varandras ärliga uppsåt till att medverka i utvecklingen av den finaste kommunen i vårt land, TJÖRN! Vi har historien i minne och tron på framtiden, Hela Tjörn ska Leva-året runt. Arbetsgivaravgiften ska sänkas med 10 procent och vi vill att företagen ska slippa ha ansvar för sjuklön. Dessa skulle ge upp till kr/år mindre i skatt att betala för ett företag med 10 anställda. Och egenföretagare får motsvarande sänkning av egenavgiften. Alla företag med anställda får en ersättning som motsvarar vad företag med 10 anställda får, så att ingen företagare ska behöva tveka på att anställa medarbetare nummer 11. Sänkta arbetsgivaravgifter och minskade sjuklöneansvar för småföretagare. RUT- och ROT-avdragen ska finnas kvar och kan med fördel utökas inom andra områden också. Minska krånglet med regelverk och underlätta det för företagare. Miljöpartiet vill göra allt, inom kommunens ansvarsområde, för att vara lyhörd och underlätta för småföretagarna att bedriva affärsverksamhet, växa och utvecklas. Bland de åtgärder vi kan på kommunalnivå ta till är att öka tillgängligheten och förkorta handläggningstiderna och minska regelkrånglet. I samverkan med andra aktörer gynna ett klimat där behov av kompetent arbetskraft tillgodoses. Det är på dessa korta rader omöjligt att beskriva hur vi ser på samspelet mellan kommunen och näringslivet, maila så skickar vi dig vårt Näringslivsprogram.

6 Aktuellt på Tjörn Status på Tjörns inflyttningskampanj Under 2013 påbörjade kommunen arbetet med att ta fram en kommunikationsplan för att öka inflyttningen till Tjörn. Målet är att få med Tjörn på den mentala kartan som möjlig bostadsort för unga familjer i Göteborgsområdet. Mål få fler att tänka Tjörn I mitten på mars inleddes kampanjen Är du Tjörnsmogen med en stor vepa på Göteborgs Centralstation. Under denna vecka passerade resenärer och besökare budskapet. Samma vecka lanserade man också Tjörnsmognadstestet på TJÖRN Besökare på Svenska Mässan i Göteborg har under våren kunnat ta del av Är du Tjörnsmogen, budskapet finns också på webbsajten Hemnet och under sommaren på stortavlor på Göteborg City Airport. Tjörns kommun har under året samarbetat med de lokala mäklarna och man har tryckt upp material om Tjörn som plats att leva och bo på som delas ut på flera platser. Kampanjen har glädjande fått ett stort mediagenomslag, t.ex. Västnytt, P4 Väst, Humorprogram P3, Två helsidor i Göteborgs Posten, Resumé, Sttidningen, Lokaltidningen Stenungsund, Tjörn och Orust, Nyheter STO. Uppmärksammad i Hollywood Prestigefyllt uppdrag av Tjörnföretag LaRay på Tjörn har fått det prestigefulla uppdraget att lackera en operatörsstol som ingår i den nya Transfomers 4-filmen! Denna stol har blivit upmärksammad i Hollywood och komer att vara med nästa storfilm i Transfomerserien (no 4 i ordningen) och som släpptes nu i sommar. Det norska företaget Alu Design är mycket framgångsrika tillverkare av kaptens- och operatörsstolar. LaRays lackexperter har tillsammans med sina företagspartners varit med i optimeringen av konstruktionerna för att säkerställa slutresultatet. - Vi på LaRay är försås väldigt ödmjuka och stolta över att vi får vara med som leverantör och stärka såväl Alu Desgners, som HPG:s leverantörsrykte av produkter i världsklass, säger Stig Olsson, VD på LaRay AB. Kampanjen i siffror, i halvlek: besökare har under knappa första halvåret gått in på Tjörnsmognadstestet som finns på webben, 88% av besökarna har varit nya besökare. Besökarnas hemvist kommer från följande områden: 10% England och USA, 39% Göteborg, 21% Stockholm, 8% Skärhamn, 8% Stenungsund, 1% från Lysekil, Kungälv respektive Uddevalla. Drygt 200 intresserade har uppgett sina adresser för att få mer information om Tjörn som plats att leva och bo på. 78% uppger i en studie att de reagerade positivt på reklamen. I februari gjordes en attitydmätning för uppmärksamheten kring Tjörn, den upprepades efter kampanjstarten. Fler har uppmärksammat oss och fler kan tänka sig att flytta till Tjörn efter kampanjen. I aprilmätningen kan fler (10% ökning) tänka sig att flytta till Tjörn. Studiecirkel i bild- och fotohantering En cirkel där du lär dig grunderna i digital bild-och fotohantering. Det blir 8 tillfällen med 2 timmar varje gång. Är du intresserad av att vara med, lämna en intresseanmälan till: Rikard Larsson, ABF, tel: eller Biblioteket i Skärhamn, tel:

7 Affärsidén som förenklar vardagen Henrik Bergeld är en man med många järn i elden! 2008 fick han en affärsidé efter att ha läst en artikel om ett företag i en tidning. Det där låter intressant, måste jag ta reda på mer om, tänkte han. Henrik ringde upp företaget som då drev verksamheten Hyr en pensionär i Stockholmsområdet. Han fick en del tips rörande verksamheten och blev uppmanad att pröva den i Göteborgsregionen. Och inte långt därefter startade han Seniorbolaget. På dagarna jobbade han på ICA i Rönnäng och på kvällarna arbetade han med sitt nystartade företag. Ganska snart hittade han en kollega i Pontus Söderman och tillsammans utvecklade man Seniorbolagets affärsidé. De började bearbeta den lokala och regionala marknaden och sökte efter hugade seniorer som ville jobba extra. Parallellt annonserade man till privatpersoner som behövde hjälp med olika sysslor där hemmavid, med pensionärerna som utförare av tjänsterna. Senior kommer av engelskan senior som kan översättas som pensionär, men även som överordnad, äldre i tjänsten. Lyckad affärsidé Det visade sig vara en lyckad affärsidé! Verksamheten växte snabbt. På sex år har företaget gått från att omsätta noll kronor till 50 miljoner. Rot- och Rutavdragen har medfört att allt fler privatpersoner börjat köpa tjänster för att avlasta och förenkla vardagen. Idag finns huvudkontoret i Rönnäng, Stansviks industriområde. På kontoret finns 10 anställda, dessutom har man 30 distriktsansvariga ute i landet som ansvarar för verksamheterna inom respektive distrikt. Totalt i Sverige har man ett nätverk av 3000 seniorer som går in och jobbar extra mer eller mindre kontinuerligt i mer än 100 kommuner. Lars Sandström, som är VD leder verksamheten, medan Pontus ansvarar för kvalitets- och arbetsskydd och Henrik för företagets affärsutveckling. Seniorbolagets affärsidé har utvecklats sedan starten 2008 och idag har bolaget fyra olika verksamhetsgrenar. 1. Tjänster mot privatpersoner Den absolut största verksamheten, ca 80 %, erbjuder tjänster i form av städhjälp, reparationer, trädgårdsarbete med mera mot privatpersoner. 2. Bemanningstjänster Företaget erbjuder också bemanningstjänster. Den här delen av företaget har man för avsikt att utveckla ytterligare. 3. Omsorg Seniorbolaget driver också en omsorgsverksamhet där man med hjälp av Lagen Om Valfrihetssystem (LOV) har skrivit avtal med flera kommuner och erbjuder kunder inom äldreomsorgen service kring städning, handling och tvätt. Henrik Bergeld och Lars Sandström, Seniorbolaget 4. Juniorbolaget Genom samarbete med arbetsförmedlingen har Lars och hans kollegor anammat upplägget med seniorverksamheten mot juniorer. Verksamheten försöker få ut ungdomar i kortare jobbuppdrag. På så sätt får ungdomarna nätverk och erfarenheter som hjälper dem att komma in på arbetsmarknaden. Verksamheten startades i Jönköping för några år sedan, den fick mycket god respons och gav goda erfarenheter. Flera av de ungdomar som deltog i projektet fick senare jobb i anslutning till junioruppdragen. Framtiden Henrik och hans kollegor trivs bra i Rönnäng. Man räknar med att huvudkontoret blir kvar här även om företaget växer och får fler kunder ute i landet.

8 Nyheter för dig som är företagare - förbättra organisationen & förkorta handläggningstider Företagslotsen gör det enklare Är du företagare och har ett ärende som berör flera områden på en gång, exempelvis bygglov, miljö och kanske vatten och avlopp? Då kan du få hjälp av kommunens nya Företagslots. Företagslotsens roll är att förenkla kommunikationen mellan företagare och kommunen när det gäller frågor och ärenden som berör flera avdelningar inom samhällsförvaltningen. Syftet med den nya tjänsten är att förbättra organisationen och på så vis också förkorta handläggningstiderna, säger kommunens näringslivsstrateg Helene Evensen. Tjörns kommuns nya företagslots heter Christina Olsson. Du når henne på eller via mejl Torsdagar för företagare Är du företagare och har frågor som rör miljö, bygglov, planfrågor, tekniska avdelningen eller markärenden? Varmt välkommen till våra Företagstorsdagar. Där får du snabbt hjälp. Från och med den 28 augusti införs Företagstorsdag i Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn. Från klockan 13 till klockan 19, den sista torsdagen i månaden, finns vår Företagslots på plats och hjälper dig att få kontakt med lämplig handläggare direkt. FÖRETAGSTORSDAGAR 28 augusti, 25 september 30 oktober, 27 november alltid kl i kommunhuset, Skärhamn. Under förmiddagarna dessa torsdagar arrangerar kommunen dessutom Kaffekoppen mellan kl 9-10 i Skärhamns bibliotek. Då kan du som företagare möta kommunalråd, kommunchef och näringslivsstrategen över en kopp kaffe. Tid för frågor, samtal och diskussion. Ingen föranmälan krävs. Självservice på hemsidan Nu finns alla kommunala blanketter, e-formulär, e-tjänster och mallar på ett och samma ställe på På samma plats hittar du också ett antal blanketter och e-tjänster från andra myndigheter. Det är nu också möjligt att söka blanketter på flera olika sätt: efter kategori, i alfabetisk ordning eller under respektive områdesflik. Självservice är ett led i Tjörns kommuns satsning för att göra det enklare att ta del av tjänsterna. På sikt ska vi erbjuda fler e-tjänster. Du hittar Självservice på Boka in torsdagarna i almanackan redan nu. MOT TOPPEN Kom och prata export/import med Handelskammaren! - Kostnadsfri rådgivning med öppet hus/drop in torsdag 30/10 kl 9-16 Tjörns kommunhus, Krokdalsvägen 1, Skärhamn. Lokal: Fyren, på första plan. Har ditt företag frågor om internationella marknader? Är det något du undrar om export/import? När ditt företag ska utveckla nya internationella marknader, uppstår ibland frågor. Hur ser marknaden ut? Var finns potentialen? Vilket land ska man börja med? Vilken är den bästa säljkanalen - agent, åf eller distributör? Vilka fallgropar finns osv. Ska ditt företag importera, är det ofta leverantörskontakter och logistikfrågor som är viktiga.västsvenska Handelskammaren har genom sitt världsomspännande nätverk hjälpt många små och stora företag med kunskap och kontakter på internationella marknader. Martin Henningsson från Västsvenska Handelskammarens internationella avdelning finns på plats i Tjörns kommunhus för att svara på dina frågor om internationella affärer. Drop in under dagen, kräver ingen föranmälan. Men för att så många som möjligt ska kunna ta del av rådgivningen är varje rådgivningstillfälle satt till 30 minuter. Anmäl dig i kundcenter när du kommer, vi bjuder på kaffe om du får vänta en liten stund. Varmt välkommen till kommunhuset denna dag med dina frågor om export/import! Läs mer om Handelskammarens internationella arbete:

9 Margaretapriset 2014 Tintin Hallding Formkompaniet Konsult & Hantverk Handelsbolag Att vara företagare, samtidigt som man under en längre period också varit engagerad och drivande i en förening med evenemang som sätter stort avtryck, är beundransvärt. Tintin är en sann kreatör och entreprenör som väl speglar Margareta Huitfeldts anda av företagsamhet Tintin startade sin utbildning till guldsmed i Mjölby Ett par år senare, 1988 startade hon egen verksamhet vid sidan av studierna fram till Sedan dess har hon ägnat sig åt sitt företag på heltid där hon främst jobbar med smyckestillverkning, industri- och produktdesign. Tintin har också varit ordförande under flera år för Konstvandringen där hon bedrivit ett välkänt utvecklingsarbete. Efter många års arbete inom föreningen som ordförande har nu Tintin släppt ordförandeskapet och kan nu uteslutande ägna sig åt sin egna verksamhet. BOKTIPS Fällor och fel i praktiken: skatt och moms av Lennart Andersson & Ulf Bokelund Svensson En praktisk handbok om skatt och moms, med tydliga råd i olika skattefrågor, som rör egenföretagaren. Bokens innehåll är fördelat på sju huvudavsnitt: skatteförfarandet, ansvar, brott och straff, tjänst, kapital, näringsverksamhet, fåmansföretag och moms. Längst bak finns ett alfabetiskt register. Förklaringarna beskrivs med olika exempel. Lennart Andersson och Ulf Bokelund Svensson, arbetar med skattefrågor i form av kursverksamhet och rådgivning och har gett ut flera böcker tidigare. Behöver du lära dig mer om bokföring? Missa då inte att anmäla dig till en grundläggande kurs i bokföring. Start torsdag 18/9 kl , Skärhamns bibliotek. Läs mer om anmälan och pris i kalendariet. Foto: Maria Johannesson

10 Investera i framtiden Johanna Redelius från Pedagogiskt Centrum på Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR), jobbar med att samordna och effektivisera anskaffningen av praktikplatser. Hon jobbar också med att samordna andra samverkansformer för skolorna och företagen i regionen. Detta görs via plattformen Investera i våra ungdomar samverkan mellan skola och näringsliv tryggar framtidens kompetensförsörjning - Praktikplatser är viktigt, ur många perspektiv. Ungdomsarbetslösheten är hög, många ungdomar vet inte heller vad de vill, eller vilka yrken som faktiskt finns. Samtidigt betonar skolans nya styrdokument att det är hela skolans ansvar att ge eleverna en bra studieoch yrkesvägledning. Idag ligger mycket av det ansvaret på en enda person: Studie- och yrkesvägledaren, och det räcker inte, konstaterar Johanna Redelius. Förutom att hjälpa skolorna att hitta praktikplatser och företagskontakter, så vill vi underlätta för näringslivet att ta emot en praktikant och andra sätt att engagera sig i kompetensförsörjningen. Vi erbjuder även företagen kostnadsfri handledarutbildning, avslutar Johanna. Man kan till exempel använda sig av jobbskuggning en halvdag eller att företagaren besöker skolorna och berättar om sin verksamhet under någon timma. Genom att ansluta sig till praktikplatsen.se så får företaget en kostnadsfri handledarutbildning samt coaching under praktikperioden som praktikplatsen.se anordnar. praktikplatsen.se Om du har en praktikplats! Praktikplatsen.se hjälper dig att förmedla den. Praktikplatsen.se skapades 2003 av Göteborgsregionens kommunalförbund för att samordna och effektivisera anskaffning och förmedling av praktikplatser och andra arbetslivskontakter för grundskolor. Numera omfattar verksamheten förutom grundskola även gymnasieskola, vuxenutbildning, högskola samt även arbetsmarknadspraktik. Webbplatsen är dels en informationskälla inom området Skola - arbetslivssamverkan och dels ett verktyg för att söka, boka och administrera praktikplatser och andra arbetslivskontakter. På Tjörn finns det idag närmare 50 företag som aktivt tar emot praktikanter. Många företag har erbjudit praktikplatser sedan Men det behövs alltid nya företag och fler praktiksplatser. På så sätt kan eleverna få ännu fler verksamheter och branscher att lära känna närmare. Intresserad och vill veta mer? Kontakta

11 På besök i verkligheten Lars Hiller driver Korggubben i Kållekärr. Företaget är en inredningsbutik för hem och trädgård och marknadsför sig som 500 m2 shoppingnöje. Korggubben är medlem i praktikplatsen.se och tar emot praktikanter från grundskolan och har gjort detta i många år. Lars anger många positiva effekter av att ta emot praktikanter. Varför tar ni emot praktikanter? - Det är viktigt att eleverna får lära sig olika yrkesroller inom företaget. Vi vill även gärna visa eleverna hur ett familjeföretag drivs och hur ett företag fungerar i verkligheten, där man bör vara självgående och initiativrik, menar Lars. Entreprenörer på G! Årets sommarlovsentreprenörer var sex till antalet. Under en kursvecka i juni finslipade ungdomarna sina affärsidéer med hjälp av den inspirerande handledaren Anna-Lena Bjarneberg. Affärsidéerna sträckte sig från logistiklösningar, fotograftjänster, bilutställningar, kiosk, till blogg och glutenfria bak. I augusti sammanstrålade ungdomarna igen för en avstämning av sommarens verksamheter. Tjörns kommun är arrangör av Sommarlovsentreprenörer på Tjörn. I år är det tredje året i rad som kommunen erbjuder detta projekt till ungdomar under sommarmånaderna. Hur många praktikanter tar ni emot per praktikperiod? - Vi tar emot en praktikant åt gången, för att kunna ägna oss åt honom/henne och lära ut så mycket som möjligt. Vi brukar utse en handledare som klickar med praktikanten, dvs där båda känner en personlig kemi, berättar Lars. Vad anser du är vinsten med att ta emot en praktikant? - Vi tar tillvara på praktikanternas idéer, det gör vi bland annat genom att de får vara med och dekorera/planera julutställningen i butiken. Även vi kan lära oss av praktikanterna! Vi ser vår praktikant som en framtida kund och eventuellt en medarbetare. Vi har anställt en ungdom under sommaren, som tidigare gjort sin praktik på grundskolan hos oss, avslutar Lars. Mer information om konceptet hittar du på Lars Hiller, Korggubben

12 KALENDARIUM Företagsträffar hösten 2014 Med reservation för ändringar i programmet! AUGUSTI Kaffekoppen Torsdag 28/8 kl 9-10, Skärhamns bibliotek Möt kommunalråd, kommunchef och näringslivsstrategen över en kopp kaffe. Tid för frågor, samtal och diskussion. Företagstorsdag 28/8 kl 13-19, Kommunhuset, Skärhamn Frukostbrickan: Styrelseutveckling: varför, när och hur kan man ta in externa ögon i företaget? Fredag 29/8 kl , Björholmens Marina Bert Olsson, VD för Adwise Consulting, berättar om Styrelseakademins verksamhet samt bjuder på egna erfarenheter från sin företagsresa och hur han har använt sig av externa ögon för företags utveckling. SEPTEMBER Starta eget information från Skatteverket Torsdag 16/9 kl 17-20, Hav & Logi, Skärhamn Information från Skatteverket kring skatter, avgifter och moms för dig som funderar på att starta företag eller precis har startat. Grundläggande bokföringskurs Start torsdag 18/9 kl 18.30, Skärhamns bibliotek Detta är en kurs i samverkan med ABF. Under 8 torsdagar får du med hjälp av en professionell kursledare lära dig grunderna i bokföring. Kursavgift: 1500 kronor. Anmälan till Rikard Larsson , Kaffekoppen Torsdag 25/9 kl 9-10, Skärhamns bibliotek Möt kommunalråd, kommunchef och näringslivsstrategen över en kopp kaffe. Tid för frågor, samtal och diskussion. Företagstorsdag 25/9 kl 13-19, Kommunhuset, Skärhamn Tillsammans för tillväxt Fredag 26/9 kl , Salt & Sill, Klädesholmen Frukostseminarium där Business Region Göteborg presenterar hur man kan jobba med tillsammansföretagande och hur man kan skapa tillväxt utan att förlora sin frihet. OKTOBER Starta eget kurs START torsdag 2/10 kl Hotell Nordevik, Skärhamn Övriga datum 9/10, 16/10, 23/10, 6/11, 13/11, 20/11 Kursen innehåller 7 kurstillfällen. För kursplan och anmälan se eller under Näringsliv och arbete. Pris: 995 kr inkl moms. E-tjänster i Tjörns kommun Måndag 6/10, Drop in kl 14-17, Skärhamns bibliotek Sociala medier för företagare Tisdag 7/10 kl 18-20, Skärhamns bibliotek Introduktion om sociala medier för att kommunicera och marknadsföra ditt företag. Anmälan senast 1/10 till eller Kom och prata export/import med Handelskammaren! Kostnadsfri rådgivning Torsdag 30/10 kl 9-16, Kommunhuset i Skärhamn Har ditt företag frågor om internationella marknader? Drop in under dagen, kräver ingen föranmälan. Företagstorsdag 30/10 kl 13-19, Kommunhuset, Skärhamn Frukostbrickan Fredag 31/10 kl , Tjörns Sparbank, Skärhamn NOVEMBER Kaffekoppen Torsdag 27/11 kl 9-10, Skärhamns bibliotek Möt kommunalråd, kommunchef och näringslivsstrategen över en kopp kaffe. Tid för frågor, samtal och diskussion. Företagstorsdag 27/11 kl 13-19, Kommunhuset, Skärhamn DECEMBER Frukostbrickan: Art Institute Fredag 19/12 kl , Art Institute Skärhamn Frukost, mingel, företagspresentation och avslut med ett meditationspass (frivilligt). Anmälan! Samtliga företagsträffar är kostnadsfria om inte annat anges, men kräver anmälan. Mejla till minst tre dagar innan arrangemanget äger rum. ANDRA FÖRETAGSNÄTVERK Frukostklubben - företagsmingel med träningspass, frukost och företagsmingel på Träningskliniken, Skärhamn. Datum: 10/9, 15/10, 12/11, 3/12. Den 10 september är en politiker från varje parti inbjuden som berättar om vad just deras parti kommer att genomföra om de vinner valet. Ingen föranmälan. Pris per tillfälle 100 kr (preliminär kostnad). Arrangör: Tjörns Sparbank i samarbete med Träningskliniken. Företagsamma kvinnor Företagsamma kvinnor Tjörn, Orust och Stenungsund. Läs om deras aktiviteter på Riksorganisationen Företagarna Tjörn, Stenungsund Läs mer på

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Vill du vara med i en ny TV-serie? TullNytt nr 20, 2008 Nutek: Myndigheternas

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 50 December 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Nobelfrukost 10/12 - Innovativt tänkande vägen till framgång Lansering

Läs mer

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Näringslivet. på Tjörn. Nya näringslivsstrategier vägvisare för framtidens näringsliv på Tjörn

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Näringslivet. på Tjörn. Nya näringslivsstrategier vägvisare för framtidens näringsliv på Tjörn Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Våren 2014 Näringslivet på Tjörn Nya näringslivsstrategier vägvisare för framtidens näringsliv på Tjörn Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Nytt år och nya

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

I detta nummer: Behöver du kompetens i din styrelse? Film från GEW-veckan

I detta nummer: Behöver du kompetens i din styrelse? Film från GEW-veckan I detta nummer: Frukostvärd 13/1: NyföretagarCentrum Bergslagen TEMA: Hur ser vårt företagande ut och hur kan vi öka företagandet? Nytt från Företagarna - Årsmöte Handelskammarens vårevenemang - Seminarier

Läs mer

NYHETSBREV DECEMBER 2012

NYHETSBREV DECEMBER 2012 2012-11-29 NYHETSBREV DECEMBER 2012 Nu har vi äntligen planerat för en ny företagsmässa i Nynäshamn! Anmäl dig redan i dag till mässan, det är en unik möjlighet att visa upp ditt företag för affärskontakter

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 23 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Stockholms stads innovationsstipendium 2010 Kostnadsfri hjälp med översättning

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 15 April 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholms stad: Ge Stockholmsungdomarna chans till sommarjobb! Stockholms Handelskammare: Kurs

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 39 September 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Förverkliga Dina visioner Intresserad av förvärva befintligt företag? Eget Företag Mässan

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 40 Oktober 2011

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 40 Oktober 2011 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 40 Oktober 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Mässan Eget företag den 4-6/10 EUROPEAN SME WEEK 2011 i Stockholm den 14/10: Utveckla och väx

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2015. Näringslivet. på Tjörn

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2015. Näringslivet. på Tjörn Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2015 Näringslivet på Tjörn Näringslivet på Tjörn Hösten 2015 Tjörns kommun Krokdalsvägen 1 471 80 Skärhamn 0304-60 10 00 kommun@tjorn.se www.tjorn.se Redaktör/layout

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Välkommen till ett nytt SNAB-år!

Välkommen till ett nytt SNAB-år! Verksamhetsplan 2015 Välkommen till ett nytt SNAB-år! Med företagens bästa i fokus kommer 2015 präglas av tillväxt och business to business. Konkret innebär det fokus på aktiviteter som skapar möjligheter

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Linda Stenkilsson Samordnare för Skola Näringsliv i Ljungby Kommun Matte i Ljungby - Två matteböcker har tagits fram under 1 års tid med hjälp av

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 46 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Frukostmöte med Säkra Affärer 20/11 Kostnadsfria seminarier under månaden Ett

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 2008

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 2008 BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 008 Sammanfattning Denna första undersökning mot den så kallade näringslivspanelen visar att panelens respondenter ger ett relativt gott betyg år såväl kommunens näringslivsklimat,

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 35 Augusti och September 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Utomhusinvigning av Start-Up Stockholm den 9/9 Ny specialistrådgivare i ämnena

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk MBF NYTT Mars 2014 nummer 1 mars Faktarutan Nya redovisningsregelverk Pontus har ordet 9 4 3 VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk 2 Mars 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

ROT 5, 2009 2009 & RUT

ROT 5, 2009 2009 & RUT Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 15 och 16 April 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser Ny myndighet: Tillväxtverket (fd. Nutek m.fl) Tullverket informerar: Tullnytt 5, 2009

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014).

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Näringslivet En presentation av företagen på Tjörn Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Företagsformer på Tjörn Andel % Enskild

Läs mer

KAMPANJBOK. -Var med i Sveriges största samtalskampanj.

KAMPANJBOK. -Var med i Sveriges största samtalskampanj. KAMPANJBOK -Var med i Sveriges största samtalskampanj. Jag vet att Sverige kan vara möjligheternas land för alla. Men då måste jobben sättas först och vi måste investera i infrastruktur, klimatomställning

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Torsby Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 33 Augusti 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Tillväxtverket: Starta Företag-dag Tällberg Foundation: En Dag för Framtiden, söndagen den

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna!

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! CV Namn Adress Tfn bostad: Mobil: E-Mail: XXXXXXXX@com KARRIÄRMÅL Kort presentation som visar din AMBITION.VAD du VILL göra och VAD du

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap

Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Öka servicenivån Med Market Automation? Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Fredrik Därth Marknadsansvarig Idrottstok som gillar matlagning

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Riktlinjer för service och tillgänglighet

Riktlinjer för service och tillgänglighet Kommunstyrelsen Datum Kommunledningskontoret 2015-09-15 KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 KSKF/2015:451 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för service och tillgänglighet Förslag till beslut 1.

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 5 Januari 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Ta chansen! Minikurs 1 Försäljning: Presentera dig och ditt företag så att alla vill

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Dags att rensa upp bland bolagen

Dags att rensa upp bland bolagen Dags att rensa upp bland bolagen En tredjedel av Göteborgs kommuns verksamhet utförs i de egna bolagen en minskning skulle leda till vitalisering och ökad kostnadseffektivitet. Rapport 2010:6 ISSN 1650-7965

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Företagsamheten.se Det företagsamma Sverige. I geografiska områden med goda företagsmiljöer kan det uppstå utvecklingsblock

Läs mer

Policy för näringsliv

Policy för näringsliv Policy för näringsliv Stenungsunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-13 154 POLICY för NÄRINGSLIV Stenungsund Det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling Stenungsund var fram till

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 DEL 1: 17/10 kl. 17.30 21.30 Introduktion & presentation - Genomgång av kursplan och presentation av deltagarna. Kommunikation & Försäljning - Vikten av att kommunicera

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 43 Oktober 2009 Kostnadsfria seminarier Nytt ämne för enskild specialistrådgivning: Boka säljmöte per telefon Kurser Visma: Tio tips IF erbjudande:

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 19 november kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Företagslotsen Verksamt.se Bolagsverket - Exempel på tjänster Academy

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

LÄRARNYTT NR 1 13/14. Senaste nytt inom UF-världen!

LÄRARNYTT NR 1 13/14. Senaste nytt inom UF-världen! LÄRARNYTT NR 1 13/14 Vi lanserar våra nya, fräscha webb! Kolla in årets kalendarium! Kickoff den 24 september i Kungsbacka och Halmstad Fortbildning: gruppdynamik och konflikthantering den 11 december

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Exempelfall: www.ams.se Internet Kundtjänst Lokala Arbetsförmedlingen» Styra kundflöden mot webbplats och kundtjänst» Frigöra personalresurser

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 10 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser ALMI Företagspartner: Aktuell information Företagarna: Tisdagsträff den 3 mars Kostnadsfria

Läs mer

Näringslivet. på Tjörn. KALENDARIUM vårens företagsträffar. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Myggenäs. Kållekärr Kyrkesund. Höviksnäs.

Näringslivet. på Tjörn. KALENDARIUM vårens företagsträffar. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Myggenäs. Kållekärr Kyrkesund. Höviksnäs. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Nr 1/2012 Näringslivet på Tjörn KALENDARIUM vårens företagsträffar Myggenäs Kyrkesund Klädesholmen Rönnäng Åstol Dyrön Höviksnäs Nyhetsbrev för dig som är företagare

Läs mer