Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten Näringslivet. på Tjörn. Mot toppen strävan efter förbättring. Fotosearch.com

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2014. Näringslivet. på Tjörn. Mot toppen strävan efter förbättring. Fotosearch.com"

Transkript

1 Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2014 Näringslivet på Tjörn Mot toppen strävan efter förbättring Fotosearch.com

2 Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Mot toppen strävan efter förbättring Som företagare strävar du att driva och utveckla ditt företag. Det krävs uthållighet och ibland mod att satsa på nya saker för att hänga med i utvecklingen och möta kundernas krav på förbättringar. Kommunens arbete mot företagen måste också uppvisa utveckling, mod och möta kraven från er företagare. Därför lanserar kommunen nu tre nya tjänster som har för avsikt att underlätta för dig som är företagare och som behöver kontakt eller har pågående ärenden hos kommunen. Läs mer om Självservice, Företagslots och Företagstorsdagar i nyhetsbrevet. Helene Evensen, Näringslivsstrateg, Tjörns kommun Foto: Maria Johannessen I detta numret av nyhetsbrevet kan du också läsa om... Rönnängstillverkade produkter på export Varje år genomför kommunledningen flertalet företagsbesök, två av vårens besök har mynnat ut i artiklar. Läs mer om dessa spännande verksamheter i höstens nyhetsbrev. Vill du också ha besök från kommunen och berätta om din verksamhet? Tveka då inte att kontakta Näringslivsstrateg Politiken om näringslivsutveckling Alla partier som deltar i kommunvalet har fått en förfrågan Vad anser ni är det absolut viktigaste att åtgärda för att utveckla det lokala företagsklimatet och hur skulle ni vilja genomföra detta. De har fått möjligheten att kort besvara den frågan, missa inte att läsa deras inlägg. Bästa hälsningar Helene Evensen Näringslivsstrateg, Tjörns kommun Näringslivet på Tjörn, hösten 2014 Redaktör/layout: Helene Evensen, Tjörns kommun Omslag foto: Fotosearch.com Kroksdalsvägen 1, Skärhamn Layout/tryck: Boab Tryckeri, Skärhamn Upplaga: exemplar

3 Rönnängstillverkade produkter på export På Tjörn finns närmare företag. Ett av dessa finns i Rönnäng. Här sker tillverkning av unika produkter som hittar ut till kunder runtom hela världen. Scan Coin gruppen grundades 1966 i Malmö men är idag ett globalt företag med kontor i många delar av världen. Egna bolag finns i 13 länder och distributionspartners i ytterligare 120 länder. Företaget har över 400 anställda. Företagets kunder finns inom bankvärlden, säkerhetsbolag, handel och spelbolag. Tillverkning i Rönnäng I Rönnäng hittar vi Scan Coin Intramat AB, som är ett dotterbolag till Scan Coin AB. Företagsnamnen ger en hint om verksamhetens fokus. Scan Coin tillverkar mynthanteringsutrustningar för banker, myntverk och värdetransportbolag. I Rönnäng är man sju anställda som jobbar med produktion. Företagets kärnverksamhet är kontanthantering inom flera affärsområden. Framtiden För oss som till vardags är kunder inom handeln i Sverige ser mynthanteringen ut att minska, men användningen av mynt i Europa och resten av världen ökar dramatiskt. Detta innebär ett ökat behovet av effektiva och säkra lösningar för hanteringen av mynt. Börje Olsson, VD för Scan Coin Intramat AB, berättar att de tidiga myntmaskinerna som kom ut på marknaden under 1960-talet endast kunde räkna och sortera mynt. Under de senaste årtionden har branschen utvecklats och Scan Coin har idag ett stort antal olika patent och registrerade varumärken lanserade företaget en elektronisk igenkänningslösning som öppnade upp för en mycket mer exakt räkningsmetod som världen aldrig sett tidigare. Efter detta dröjde det inte länge förrän höghastighetsmaskiner från Scan Coin hanterade mynt runt hela världen. Ut i världen I Rönnäng tillverkar man maskiner för mynthantering och förpackningar som har beställare från hela världen. Nyligen skeppade man linjer till både Ryssland, Indien och Brasilien. Kort om Scan Coin AB Företagets kärnverksamhet är kontanthantering inom följande affärsområden: Banker och finansiella institutioner mynt- och sedelräknare, deponeringautomater Handel slutet kontanthanteringssystem, insättningsautomater samt kassahantering Uppräkning och värdehantering mynt- och sedelräknare, mjukvarulösningar, förpackningsutrustning för kontanter Allmänna transporter deponeringsautomater, mjukvarulösningar Spel- och automathandel deponeringsautomater, anpassade för kasinon

4 Lokala politiker om företagsklimatet Alla partier fick före sommaren genom sin gruppledare, en fråga om det lokala företagsklimatet. Här nedan kan du läsa svaren från de partier som valt att svara. Vad är absolut viktigaste att åtgärda för att utveckla det lokala företagsklimatet, hur ska det uppnås Nya moderaterna Folkpartiet Markberedskap för näringslivet genom fler antagna detaljplaner för både industrimark och bostadsmark. En ansvarig företagshandläggare/lots som hjälper företagaren vid förfrågningar. Guidar över förvaltningsgränser för smidigare och snabbare handläggning. En mycket högre andel av alla inkomna frågor borde medborgarkontoret kunna ta hand om. Samarbete med grannkommuner för att åstadkomma bästa möjliga infrastruktur till och från Tjörn. Strategiskt viktigt för Tjörn att säkerställa resecentrum i Stenungsund, bättre tågkapacitet och en betydligt bättre trafiklösning vid Myggenäskorsväg som klarar befintlig och kommande expansion. En varsam exploatering av våra fina kustområden eftersom dessa är mycket eftertraktade, men de får ju inte heller förödas av en alldeles för hård exploatering. En förändrad mentalitet gällande bemötandet när företagare tar kontakt med kommunen i diverse frågor. Det ska vara snabba besked, oavsett vad för besked som lämnas. Tjänstegarantin ska i alla lägen minst hållas. Mentaliteten ska alltid vara att man i första hand snabbt och effektivt löser problemen, inte letar efter dom. På Tjörn finns en oerhört stark företagaranda. Det har varit så historiskt och vi ser på antalet nystartade företag att det är en tradition som i allra högsta grad lever och utvecklas. Det ger en styrka för framtiden som Folkpartiet vill ta tillvara och utveckla. På Folkpartiets Tjörn behandlas ärenden så raskt som möjligt och alla ska få samma förutsättningar. Vi har redan börjat genomföra förenklingar och kommer att fortsätta detta arbete. Vi kommer att ha personer anställda som tar hand om företagen och hjälper till med de tillstånd eller annat som kan krävas. Detta för att du som företagare ska kunna fokusera på du är bäst på, nämligen driva ditt företag. Att företagen lever och utvecklas är viktigt för oss. Alla våra företag är ett av huvudskälen till att Tjörn har bland den lägsta arbetslösheten i landet. Vi vet också att 4 av 5 nya jobb skapas i små företag. Vi kommer också aktivt arbeta med att ta fram mark för dig som företagare så att när du har behov av lokaler så ska det gå snabbt, du ska inte behöva vänta på planer och annat som kan ta tid. Detta är inte minst viktigt för att fler ska kunna arbeta i vår kommun utan att behöva pendla. Det här och mycket annat kan du förvänta dig kommer att hända om Folkpartiet får genomslag för vår politik på Tjörn.

5 Socialdemokraterna Framtidspartiet Miljöpartiet Vår grundfilosofi är att med ett starkt lokalt näringsliv bygger vi ett tryggt, starkt och välmående Tjörn in i framtiden. Kommunens ansvar är att stimulera tillväxt och utveckling för företagen, underlätta myndighetsprocesserna samt verka för att rätt utbildning ska vara möjlig. Att vara ödmjuk och lyhörd för signaler från företagen om vad som behöver förändras i deras förutsättningar för att växa. Att bistå företagare i alla ärendetyper genom att utveckla en företagslotsfunktion, ibland benämnd En dörr in. Detta uppnås genom att våra medarbetare är professionella i sitt möte med närings-livet och serviceinriktat. Det är kommunen som är beroende av näringslivet, inte de som är beroende av oss! Kommunen ska värna om, verka för en vidareutveckling av det befintliga näringslivet bl.a. genom sitt engagemang i Näringslivsforum genom medverkan av kommunalråd samt oppositionsråd. Detta för att visa på samsyn och bred förankring för näringslivets villkor och behov. Kommunen ska genom god lokalförsörjningsplanering vara ett viktigt verktyg för företagsutveckling. Kommunen ska ha en aktiv markpolitik och verka för ett varierat utbud av företagsmiljöer. Kommunen håller hög planberedskap och eftersträvar korta handläggningstider. Det är angeläget att antalet nya företag kan öka, då detta bidrar till en högre tillväxt och sysselsättning. En viktig del i utvecklingsarbetet är att stimulera till och skapa förutsättningar för ett levande nätverksbyggande. Ska en kommun växa med förnuft och ansvar för kommande generationer samt respekt för de generationer som var före, har vi ett jobb framför oss. Det gör sig inte själv, det måste bygga på varandras ärliga uppsåt till att medverka i utvecklingen av den finaste kommunen i vårt land, TJÖRN! Vi har historien i minne och tron på framtiden, Hela Tjörn ska Leva-året runt. Arbetsgivaravgiften ska sänkas med 10 procent och vi vill att företagen ska slippa ha ansvar för sjuklön. Dessa skulle ge upp till kr/år mindre i skatt att betala för ett företag med 10 anställda. Och egenföretagare får motsvarande sänkning av egenavgiften. Alla företag med anställda får en ersättning som motsvarar vad företag med 10 anställda får, så att ingen företagare ska behöva tveka på att anställa medarbetare nummer 11. Sänkta arbetsgivaravgifter och minskade sjuklöneansvar för småföretagare. RUT- och ROT-avdragen ska finnas kvar och kan med fördel utökas inom andra områden också. Minska krånglet med regelverk och underlätta det för företagare. Miljöpartiet vill göra allt, inom kommunens ansvarsområde, för att vara lyhörd och underlätta för småföretagarna att bedriva affärsverksamhet, växa och utvecklas. Bland de åtgärder vi kan på kommunalnivå ta till är att öka tillgängligheten och förkorta handläggningstiderna och minska regelkrånglet. I samverkan med andra aktörer gynna ett klimat där behov av kompetent arbetskraft tillgodoses. Det är på dessa korta rader omöjligt att beskriva hur vi ser på samspelet mellan kommunen och näringslivet, maila så skickar vi dig vårt Näringslivsprogram.

6 Aktuellt på Tjörn Status på Tjörns inflyttningskampanj Under 2013 påbörjade kommunen arbetet med att ta fram en kommunikationsplan för att öka inflyttningen till Tjörn. Målet är att få med Tjörn på den mentala kartan som möjlig bostadsort för unga familjer i Göteborgsområdet. Mål få fler att tänka Tjörn I mitten på mars inleddes kampanjen Är du Tjörnsmogen med en stor vepa på Göteborgs Centralstation. Under denna vecka passerade resenärer och besökare budskapet. Samma vecka lanserade man också Tjörnsmognadstestet på TJÖRN Besökare på Svenska Mässan i Göteborg har under våren kunnat ta del av Är du Tjörnsmogen, budskapet finns också på webbsajten Hemnet och under sommaren på stortavlor på Göteborg City Airport. Tjörns kommun har under året samarbetat med de lokala mäklarna och man har tryckt upp material om Tjörn som plats att leva och bo på som delas ut på flera platser. Kampanjen har glädjande fått ett stort mediagenomslag, t.ex. Västnytt, P4 Väst, Humorprogram P3, Två helsidor i Göteborgs Posten, Resumé, Sttidningen, Lokaltidningen Stenungsund, Tjörn och Orust, Nyheter STO. Uppmärksammad i Hollywood Prestigefyllt uppdrag av Tjörnföretag LaRay på Tjörn har fått det prestigefulla uppdraget att lackera en operatörsstol som ingår i den nya Transfomers 4-filmen! Denna stol har blivit upmärksammad i Hollywood och komer att vara med nästa storfilm i Transfomerserien (no 4 i ordningen) och som släpptes nu i sommar. Det norska företaget Alu Design är mycket framgångsrika tillverkare av kaptens- och operatörsstolar. LaRays lackexperter har tillsammans med sina företagspartners varit med i optimeringen av konstruktionerna för att säkerställa slutresultatet. - Vi på LaRay är försås väldigt ödmjuka och stolta över att vi får vara med som leverantör och stärka såväl Alu Desgners, som HPG:s leverantörsrykte av produkter i världsklass, säger Stig Olsson, VD på LaRay AB. Kampanjen i siffror, i halvlek: besökare har under knappa första halvåret gått in på Tjörnsmognadstestet som finns på webben, 88% av besökarna har varit nya besökare. Besökarnas hemvist kommer från följande områden: 10% England och USA, 39% Göteborg, 21% Stockholm, 8% Skärhamn, 8% Stenungsund, 1% från Lysekil, Kungälv respektive Uddevalla. Drygt 200 intresserade har uppgett sina adresser för att få mer information om Tjörn som plats att leva och bo på. 78% uppger i en studie att de reagerade positivt på reklamen. I februari gjordes en attitydmätning för uppmärksamheten kring Tjörn, den upprepades efter kampanjstarten. Fler har uppmärksammat oss och fler kan tänka sig att flytta till Tjörn efter kampanjen. I aprilmätningen kan fler (10% ökning) tänka sig att flytta till Tjörn. Studiecirkel i bild- och fotohantering En cirkel där du lär dig grunderna i digital bild-och fotohantering. Det blir 8 tillfällen med 2 timmar varje gång. Är du intresserad av att vara med, lämna en intresseanmälan till: Rikard Larsson, ABF, tel: eller Biblioteket i Skärhamn, tel:

7 Affärsidén som förenklar vardagen Henrik Bergeld är en man med många järn i elden! 2008 fick han en affärsidé efter att ha läst en artikel om ett företag i en tidning. Det där låter intressant, måste jag ta reda på mer om, tänkte han. Henrik ringde upp företaget som då drev verksamheten Hyr en pensionär i Stockholmsområdet. Han fick en del tips rörande verksamheten och blev uppmanad att pröva den i Göteborgsregionen. Och inte långt därefter startade han Seniorbolaget. På dagarna jobbade han på ICA i Rönnäng och på kvällarna arbetade han med sitt nystartade företag. Ganska snart hittade han en kollega i Pontus Söderman och tillsammans utvecklade man Seniorbolagets affärsidé. De började bearbeta den lokala och regionala marknaden och sökte efter hugade seniorer som ville jobba extra. Parallellt annonserade man till privatpersoner som behövde hjälp med olika sysslor där hemmavid, med pensionärerna som utförare av tjänsterna. Senior kommer av engelskan senior som kan översättas som pensionär, men även som överordnad, äldre i tjänsten. Lyckad affärsidé Det visade sig vara en lyckad affärsidé! Verksamheten växte snabbt. På sex år har företaget gått från att omsätta noll kronor till 50 miljoner. Rot- och Rutavdragen har medfört att allt fler privatpersoner börjat köpa tjänster för att avlasta och förenkla vardagen. Idag finns huvudkontoret i Rönnäng, Stansviks industriområde. På kontoret finns 10 anställda, dessutom har man 30 distriktsansvariga ute i landet som ansvarar för verksamheterna inom respektive distrikt. Totalt i Sverige har man ett nätverk av 3000 seniorer som går in och jobbar extra mer eller mindre kontinuerligt i mer än 100 kommuner. Lars Sandström, som är VD leder verksamheten, medan Pontus ansvarar för kvalitets- och arbetsskydd och Henrik för företagets affärsutveckling. Seniorbolagets affärsidé har utvecklats sedan starten 2008 och idag har bolaget fyra olika verksamhetsgrenar. 1. Tjänster mot privatpersoner Den absolut största verksamheten, ca 80 %, erbjuder tjänster i form av städhjälp, reparationer, trädgårdsarbete med mera mot privatpersoner. 2. Bemanningstjänster Företaget erbjuder också bemanningstjänster. Den här delen av företaget har man för avsikt att utveckla ytterligare. 3. Omsorg Seniorbolaget driver också en omsorgsverksamhet där man med hjälp av Lagen Om Valfrihetssystem (LOV) har skrivit avtal med flera kommuner och erbjuder kunder inom äldreomsorgen service kring städning, handling och tvätt. Henrik Bergeld och Lars Sandström, Seniorbolaget 4. Juniorbolaget Genom samarbete med arbetsförmedlingen har Lars och hans kollegor anammat upplägget med seniorverksamheten mot juniorer. Verksamheten försöker få ut ungdomar i kortare jobbuppdrag. På så sätt får ungdomarna nätverk och erfarenheter som hjälper dem att komma in på arbetsmarknaden. Verksamheten startades i Jönköping för några år sedan, den fick mycket god respons och gav goda erfarenheter. Flera av de ungdomar som deltog i projektet fick senare jobb i anslutning till junioruppdragen. Framtiden Henrik och hans kollegor trivs bra i Rönnäng. Man räknar med att huvudkontoret blir kvar här även om företaget växer och får fler kunder ute i landet.

8 Nyheter för dig som är företagare - förbättra organisationen & förkorta handläggningstider Företagslotsen gör det enklare Är du företagare och har ett ärende som berör flera områden på en gång, exempelvis bygglov, miljö och kanske vatten och avlopp? Då kan du få hjälp av kommunens nya Företagslots. Företagslotsens roll är att förenkla kommunikationen mellan företagare och kommunen när det gäller frågor och ärenden som berör flera avdelningar inom samhällsförvaltningen. Syftet med den nya tjänsten är att förbättra organisationen och på så vis också förkorta handläggningstiderna, säger kommunens näringslivsstrateg Helene Evensen. Tjörns kommuns nya företagslots heter Christina Olsson. Du når henne på eller via mejl Torsdagar för företagare Är du företagare och har frågor som rör miljö, bygglov, planfrågor, tekniska avdelningen eller markärenden? Varmt välkommen till våra Företagstorsdagar. Där får du snabbt hjälp. Från och med den 28 augusti införs Företagstorsdag i Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn. Från klockan 13 till klockan 19, den sista torsdagen i månaden, finns vår Företagslots på plats och hjälper dig att få kontakt med lämplig handläggare direkt. FÖRETAGSTORSDAGAR 28 augusti, 25 september 30 oktober, 27 november alltid kl i kommunhuset, Skärhamn. Under förmiddagarna dessa torsdagar arrangerar kommunen dessutom Kaffekoppen mellan kl 9-10 i Skärhamns bibliotek. Då kan du som företagare möta kommunalråd, kommunchef och näringslivsstrategen över en kopp kaffe. Tid för frågor, samtal och diskussion. Ingen föranmälan krävs. Självservice på hemsidan Nu finns alla kommunala blanketter, e-formulär, e-tjänster och mallar på ett och samma ställe på På samma plats hittar du också ett antal blanketter och e-tjänster från andra myndigheter. Det är nu också möjligt att söka blanketter på flera olika sätt: efter kategori, i alfabetisk ordning eller under respektive områdesflik. Självservice är ett led i Tjörns kommuns satsning för att göra det enklare att ta del av tjänsterna. På sikt ska vi erbjuda fler e-tjänster. Du hittar Självservice på Boka in torsdagarna i almanackan redan nu. MOT TOPPEN Kom och prata export/import med Handelskammaren! - Kostnadsfri rådgivning med öppet hus/drop in torsdag 30/10 kl 9-16 Tjörns kommunhus, Krokdalsvägen 1, Skärhamn. Lokal: Fyren, på första plan. Har ditt företag frågor om internationella marknader? Är det något du undrar om export/import? När ditt företag ska utveckla nya internationella marknader, uppstår ibland frågor. Hur ser marknaden ut? Var finns potentialen? Vilket land ska man börja med? Vilken är den bästa säljkanalen - agent, åf eller distributör? Vilka fallgropar finns osv. Ska ditt företag importera, är det ofta leverantörskontakter och logistikfrågor som är viktiga.västsvenska Handelskammaren har genom sitt världsomspännande nätverk hjälpt många små och stora företag med kunskap och kontakter på internationella marknader. Martin Henningsson från Västsvenska Handelskammarens internationella avdelning finns på plats i Tjörns kommunhus för att svara på dina frågor om internationella affärer. Drop in under dagen, kräver ingen föranmälan. Men för att så många som möjligt ska kunna ta del av rådgivningen är varje rådgivningstillfälle satt till 30 minuter. Anmäl dig i kundcenter när du kommer, vi bjuder på kaffe om du får vänta en liten stund. Varmt välkommen till kommunhuset denna dag med dina frågor om export/import! Läs mer om Handelskammarens internationella arbete:

9 Margaretapriset 2014 Tintin Hallding Formkompaniet Konsult & Hantverk Handelsbolag Att vara företagare, samtidigt som man under en längre period också varit engagerad och drivande i en förening med evenemang som sätter stort avtryck, är beundransvärt. Tintin är en sann kreatör och entreprenör som väl speglar Margareta Huitfeldts anda av företagsamhet Tintin startade sin utbildning till guldsmed i Mjölby Ett par år senare, 1988 startade hon egen verksamhet vid sidan av studierna fram till Sedan dess har hon ägnat sig åt sitt företag på heltid där hon främst jobbar med smyckestillverkning, industri- och produktdesign. Tintin har också varit ordförande under flera år för Konstvandringen där hon bedrivit ett välkänt utvecklingsarbete. Efter många års arbete inom föreningen som ordförande har nu Tintin släppt ordförandeskapet och kan nu uteslutande ägna sig åt sin egna verksamhet. BOKTIPS Fällor och fel i praktiken: skatt och moms av Lennart Andersson & Ulf Bokelund Svensson En praktisk handbok om skatt och moms, med tydliga råd i olika skattefrågor, som rör egenföretagaren. Bokens innehåll är fördelat på sju huvudavsnitt: skatteförfarandet, ansvar, brott och straff, tjänst, kapital, näringsverksamhet, fåmansföretag och moms. Längst bak finns ett alfabetiskt register. Förklaringarna beskrivs med olika exempel. Lennart Andersson och Ulf Bokelund Svensson, arbetar med skattefrågor i form av kursverksamhet och rådgivning och har gett ut flera böcker tidigare. Behöver du lära dig mer om bokföring? Missa då inte att anmäla dig till en grundläggande kurs i bokföring. Start torsdag 18/9 kl , Skärhamns bibliotek. Läs mer om anmälan och pris i kalendariet. Foto: Maria Johannesson

10 Investera i framtiden Johanna Redelius från Pedagogiskt Centrum på Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR), jobbar med att samordna och effektivisera anskaffningen av praktikplatser. Hon jobbar också med att samordna andra samverkansformer för skolorna och företagen i regionen. Detta görs via plattformen Investera i våra ungdomar samverkan mellan skola och näringsliv tryggar framtidens kompetensförsörjning - Praktikplatser är viktigt, ur många perspektiv. Ungdomsarbetslösheten är hög, många ungdomar vet inte heller vad de vill, eller vilka yrken som faktiskt finns. Samtidigt betonar skolans nya styrdokument att det är hela skolans ansvar att ge eleverna en bra studieoch yrkesvägledning. Idag ligger mycket av det ansvaret på en enda person: Studie- och yrkesvägledaren, och det räcker inte, konstaterar Johanna Redelius. Förutom att hjälpa skolorna att hitta praktikplatser och företagskontakter, så vill vi underlätta för näringslivet att ta emot en praktikant och andra sätt att engagera sig i kompetensförsörjningen. Vi erbjuder även företagen kostnadsfri handledarutbildning, avslutar Johanna. Man kan till exempel använda sig av jobbskuggning en halvdag eller att företagaren besöker skolorna och berättar om sin verksamhet under någon timma. Genom att ansluta sig till praktikplatsen.se så får företaget en kostnadsfri handledarutbildning samt coaching under praktikperioden som praktikplatsen.se anordnar. praktikplatsen.se Om du har en praktikplats! Praktikplatsen.se hjälper dig att förmedla den. Praktikplatsen.se skapades 2003 av Göteborgsregionens kommunalförbund för att samordna och effektivisera anskaffning och förmedling av praktikplatser och andra arbetslivskontakter för grundskolor. Numera omfattar verksamheten förutom grundskola även gymnasieskola, vuxenutbildning, högskola samt även arbetsmarknadspraktik. Webbplatsen är dels en informationskälla inom området Skola - arbetslivssamverkan och dels ett verktyg för att söka, boka och administrera praktikplatser och andra arbetslivskontakter. På Tjörn finns det idag närmare 50 företag som aktivt tar emot praktikanter. Många företag har erbjudit praktikplatser sedan Men det behövs alltid nya företag och fler praktiksplatser. På så sätt kan eleverna få ännu fler verksamheter och branscher att lära känna närmare. Intresserad och vill veta mer? Kontakta

11 På besök i verkligheten Lars Hiller driver Korggubben i Kållekärr. Företaget är en inredningsbutik för hem och trädgård och marknadsför sig som 500 m2 shoppingnöje. Korggubben är medlem i praktikplatsen.se och tar emot praktikanter från grundskolan och har gjort detta i många år. Lars anger många positiva effekter av att ta emot praktikanter. Varför tar ni emot praktikanter? - Det är viktigt att eleverna får lära sig olika yrkesroller inom företaget. Vi vill även gärna visa eleverna hur ett familjeföretag drivs och hur ett företag fungerar i verkligheten, där man bör vara självgående och initiativrik, menar Lars. Entreprenörer på G! Årets sommarlovsentreprenörer var sex till antalet. Under en kursvecka i juni finslipade ungdomarna sina affärsidéer med hjälp av den inspirerande handledaren Anna-Lena Bjarneberg. Affärsidéerna sträckte sig från logistiklösningar, fotograftjänster, bilutställningar, kiosk, till blogg och glutenfria bak. I augusti sammanstrålade ungdomarna igen för en avstämning av sommarens verksamheter. Tjörns kommun är arrangör av Sommarlovsentreprenörer på Tjörn. I år är det tredje året i rad som kommunen erbjuder detta projekt till ungdomar under sommarmånaderna. Hur många praktikanter tar ni emot per praktikperiod? - Vi tar emot en praktikant åt gången, för att kunna ägna oss åt honom/henne och lära ut så mycket som möjligt. Vi brukar utse en handledare som klickar med praktikanten, dvs där båda känner en personlig kemi, berättar Lars. Vad anser du är vinsten med att ta emot en praktikant? - Vi tar tillvara på praktikanternas idéer, det gör vi bland annat genom att de får vara med och dekorera/planera julutställningen i butiken. Även vi kan lära oss av praktikanterna! Vi ser vår praktikant som en framtida kund och eventuellt en medarbetare. Vi har anställt en ungdom under sommaren, som tidigare gjort sin praktik på grundskolan hos oss, avslutar Lars. Mer information om konceptet hittar du på Lars Hiller, Korggubben

12 KALENDARIUM Företagsträffar hösten 2014 Med reservation för ändringar i programmet! AUGUSTI Kaffekoppen Torsdag 28/8 kl 9-10, Skärhamns bibliotek Möt kommunalråd, kommunchef och näringslivsstrategen över en kopp kaffe. Tid för frågor, samtal och diskussion. Företagstorsdag 28/8 kl 13-19, Kommunhuset, Skärhamn Frukostbrickan: Styrelseutveckling: varför, när och hur kan man ta in externa ögon i företaget? Fredag 29/8 kl , Björholmens Marina Bert Olsson, VD för Adwise Consulting, berättar om Styrelseakademins verksamhet samt bjuder på egna erfarenheter från sin företagsresa och hur han har använt sig av externa ögon för företags utveckling. SEPTEMBER Starta eget information från Skatteverket Torsdag 16/9 kl 17-20, Hav & Logi, Skärhamn Information från Skatteverket kring skatter, avgifter och moms för dig som funderar på att starta företag eller precis har startat. Grundläggande bokföringskurs Start torsdag 18/9 kl 18.30, Skärhamns bibliotek Detta är en kurs i samverkan med ABF. Under 8 torsdagar får du med hjälp av en professionell kursledare lära dig grunderna i bokföring. Kursavgift: 1500 kronor. Anmälan till Rikard Larsson , Kaffekoppen Torsdag 25/9 kl 9-10, Skärhamns bibliotek Möt kommunalråd, kommunchef och näringslivsstrategen över en kopp kaffe. Tid för frågor, samtal och diskussion. Företagstorsdag 25/9 kl 13-19, Kommunhuset, Skärhamn Tillsammans för tillväxt Fredag 26/9 kl , Salt & Sill, Klädesholmen Frukostseminarium där Business Region Göteborg presenterar hur man kan jobba med tillsammansföretagande och hur man kan skapa tillväxt utan att förlora sin frihet. OKTOBER Starta eget kurs START torsdag 2/10 kl Hotell Nordevik, Skärhamn Övriga datum 9/10, 16/10, 23/10, 6/11, 13/11, 20/11 Kursen innehåller 7 kurstillfällen. För kursplan och anmälan se eller under Näringsliv och arbete. Pris: 995 kr inkl moms. E-tjänster i Tjörns kommun Måndag 6/10, Drop in kl 14-17, Skärhamns bibliotek Sociala medier för företagare Tisdag 7/10 kl 18-20, Skärhamns bibliotek Introduktion om sociala medier för att kommunicera och marknadsföra ditt företag. Anmälan senast 1/10 till eller Kom och prata export/import med Handelskammaren! Kostnadsfri rådgivning Torsdag 30/10 kl 9-16, Kommunhuset i Skärhamn Har ditt företag frågor om internationella marknader? Drop in under dagen, kräver ingen föranmälan. Företagstorsdag 30/10 kl 13-19, Kommunhuset, Skärhamn Frukostbrickan Fredag 31/10 kl , Tjörns Sparbank, Skärhamn NOVEMBER Kaffekoppen Torsdag 27/11 kl 9-10, Skärhamns bibliotek Möt kommunalråd, kommunchef och näringslivsstrategen över en kopp kaffe. Tid för frågor, samtal och diskussion. Företagstorsdag 27/11 kl 13-19, Kommunhuset, Skärhamn DECEMBER Frukostbrickan: Art Institute Fredag 19/12 kl , Art Institute Skärhamn Frukost, mingel, företagspresentation och avslut med ett meditationspass (frivilligt). Anmälan! Samtliga företagsträffar är kostnadsfria om inte annat anges, men kräver anmälan. Mejla till minst tre dagar innan arrangemanget äger rum. ANDRA FÖRETAGSNÄTVERK Frukostklubben - företagsmingel med träningspass, frukost och företagsmingel på Träningskliniken, Skärhamn. Datum: 10/9, 15/10, 12/11, 3/12. Den 10 september är en politiker från varje parti inbjuden som berättar om vad just deras parti kommer att genomföra om de vinner valet. Ingen föranmälan. Pris per tillfälle 100 kr (preliminär kostnad). Arrangör: Tjörns Sparbank i samarbete med Träningskliniken. Företagsamma kvinnor Företagsamma kvinnor Tjörn, Orust och Stenungsund. Läs om deras aktiviteter på Riksorganisationen Företagarna Tjörn, Stenungsund Läs mer på

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2013. Näringslivet. på Tjörn

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2013. Näringslivet. på Tjörn Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2013 Näringslivet på Tjörn Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Tjörn är på gång! Och vad menar jag med det, kanske ni undrar nu? Läs mer om vad som händer

Läs mer

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn hösten 2012. Näringslivet. på Tjörn. KALENDARIUM höstens företagsträffar. Sture in på skinnet

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn hösten 2012. Näringslivet. på Tjörn. KALENDARIUM höstens företagsträffar. Sture in på skinnet Nyhetsbrev för företagare på Tjörn hösten 2012 Näringslivet på Tjörn KALENDARIUM höstens företagsträffar Sture in på skinnet Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Händelserik höst Hoppas ni alla

Läs mer

Näringslivet. på Tjörn. Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013

Näringslivet. på Tjörn. Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013 Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013 Näringslivet på Tjörn Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet "Tjörn möjligheternas ö" Det är den vision som kommunen har formulerat

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

FÖRETAG & AFFÄRER. Maud Olofsson. Näringsminister. satsar stort på företagande sidan 8. Sköt dina företagsärenden på internet sidan 4

FÖRETAG & AFFÄRER. Maud Olofsson. Näringsminister. satsar stort på företagande sidan 8. Sköt dina företagsärenden på internet sidan 4 ANNONS Hela denna tidning är en annons från Bolagsverket ANNONS FÖRETAG & AFFÄRER Ingår som bilaga i Dagens Industri i december 2006 Maud Olofsson Näringsminister satsar stort på företagande sidan 8 Sköt

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert.

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert. Nummer 3 September 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Ta emot en praktikant i höst. Valspecial Valets viktigaste företagarfrågor

Läs mer

STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET!

STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 7 SEPTEMBER 2013 I SAMMARBETE MED: STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET! Missa inte Det blir allt vanligare med kulturellt entreprenörpskap

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013 NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013 Årets företagare 2013 Matz Hammarström Markbladet AB Foto: Åsa Olsson Vilken ledartyp är du? Auktoritär, deltagande eller delegerande? Vilken typ av ledare är du?

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare.

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare. Elektronisk kontakt med Bolagsverket Nya webbtjänster spar tid åt företagare. sidan15 FÖRETAG & AFFÄRER EN BILAGA FRÅN BOLAGSVERKET OM HUR DET KAN BLI LÄTTARE ATT VARA FÖRETAGARE I SVERIGE Modernare aktiebolagslag

Läs mer

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Hur kan redovisningsbranschen växa för att motsvara marknadens behov? Samverkan Skatteverket en samhällsekonomisk nytta Historiskt

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark

Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark i härryda kommun nr 1 2015 Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark Läget kan knappast vara bättre! Ny lag om märkning av livsmedel berör livsmedelsföretag som tillverkar

Läs mer

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag?

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag? 5TIPS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Gästkrönikör Anna-Lena Bohm, ordförande för SME inom Svenskt Näringsliv Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Företagsakuten kan vara räddningen när förändring krävs. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Nytt centrum tar form sid 6 7

Nytt centrum tar form sid 6 7 vi på Tjörn Nr 1/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Nytt centrum tar form sid 6 7 Mer skatt stannar på Tjörn sid 4 Piruetter, isprinsessor och lagkänsla sid 10 12 Välbesökt

Läs mer

Bo i ro i eget bo Boro, och vad hände sen?

Bo i ro i eget bo Boro, och vad hände sen? En dörr in I N F O R M A T I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 4 2 0 1 0 Bo i ro i eget bo Boro, och vad hände sen? I en doft av trä och ytor som andas historia,

Läs mer

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt vi jobbar framåt! En jubileumstidning från Åtvidabergs kommun Samverkan är nyckeln till framgång Öppet och professionellt företagsklimat i bygden Ett ledarskap med dubbel effekt VÄLKOMMEN TILL emesterhandla

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

NätSmart. Matkassen. som löser vardagspusslet. logistiken Del 2: Lager och packning sid 23. Effektivisera

NätSmart. Matkassen. som löser vardagspusslet. logistiken Del 2: Lager och packning sid 23. Effektivisera Kvartal fyra: Plus 77 procent stora SEOguiden Del 1: Allt börjar med sökordsanalysen FRÅGA EXPERTEN: Vad gäller vid rea? NätSmart NUMMER 9 FEBR APRIL 2012 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Ebutik utnämnd till

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen CS student TISDAGEN DEN 15 MAJ 2012 För dig som pluggar it! Lysande tider i it-branschen Möjligheterna att få jobb bättre än någonsin. Sid 2 Så väljer du rätt jobb Karriärcoachen hjälper dig att planera.

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten.

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten. Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 2 2014 Pris 56 kr SRF FöretagsEko: Regelverken dåligt anpassade till småföretag 6 Brf-debatten: Ingen kan ändra på det som är gjort, men framtiden kan vi påverka

Läs mer