Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun"

Transkript

1 Dokumentation från konferensen 16 april 2015 Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun

2 Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun, 2015 Redigering och formgivning: Åsa Sundström Foto omslag: Klosterparken, parkkontorets bildarkiv, Enköpings kommun Foto inlaga: Åsa Sundström 2

3 Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Dokumentation från konferensen med miniseminarier 16 april 2015 Med en allt tuffare arbetsmarknad där det är svårt för ungdomar att komma in är det extra svårt att tillgodose behoven av arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Det saknas kunskap om huvudmännens och andra myndigheters möjlighet att erbjuda sysselsättning och arbete. Detta har bland annat uppmärksammats av den lokala styrgruppen kring den statliga psykiatrisatningen (priosatsningen) men framförallt av de som direkt arbetar med klienter, kunder och arbetssökande. Konferensdagen skedde i samverkan med hjälp av statliga stimulansmedel priopengar för satsning med syfte att förbättra vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Ett av satsningsområdena är sysselsättning och arbete. Under 2015 kommer staten att dela ut 844 miljoner till landets kommuner och landsting men det krävs prestationer för att få del av pengarna. Både i länet och i Enköpings kommun finns överenskommelser och handlingsplaner. Är du intresserad av att veta mer om kommunens planer? Kontakta i så fall Elisabeth Lannergård, socialförvaltningen, Enköpings kommun Telefon: e-post: eller Agnetha Resin Fredriksson, vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Telefon: e-post: Inledning Solweig Eklund (S) socialnämndens ordförande i Enköpings kommun och styrelseledamot i Samordningsförbundet, Uppsala län. Utbildningens betydelse för individen går inte att nog understryka. Det är oerhört viktigt att det fungerar. Det är viktigt att alla elever slutför sin gymnasieutbildning. Vi behöver arbeta över förvaltningsgränserna för att utbildningen ska fungera så att alla får en bra start i livet. Att uppleva att man har möjlighet till delaktighet och påverkan ger ett bättre liv. Andra viktiga parametrar för upplevelsen av ett bra liv är att man har ett rikt språk och god hälsa. Unika elever unika möjligheter. Westerlundska gymnasier arbetar med både goda rutiner och individanpassade lösningar Amanda Hurst, biträdande rektor. Eleverna ska under sin tid hos oss dels tillägna sig kunskap dels bli vuxna, både själsligt och juridiskt. Vi behöver stötta dem i den processen, det är viktigt för alla barn men särskilt för de med funktionsnedsättningar. Vi gör det genom att upprätta goda rutiner och ta fram individuella lösningar. Hörnpelarna är coachande samtal, nätverk, struktur, ingång, introduktion, självständighet, motivation, tillit, självkänsla. Vi har elever med funktionsnedsättningar i olika verksamheter: i gymnasiesärskolan, vi har Fenix för barn med aspergerdiagnos, en grupp för elever med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och så har vi elever med fysiska funktionsnedsättningar som går de nationella programmen. 3

4 Vi har många delar som stöttar elever med funktionsnedsättningar, bland annat läs- och skrivstudio, studio Fenix som är en lärstudio med stöd genom samtal, vi knyter kontakt med Arbetsförmedlingen, tränar på att ta bussen, handla och andra vardagliga sysslor. Vi har samarbete med bland annat elevhälsan, habilitering och LSS-verksamhet. Ungdomskonsulenterna och mentorerna håller fortlöpande relationsskapande samtal med elever för att stärka deras självförtroende och för att ge dem tillfälle att själva vara delaktiga i utformningen och planeringen av deras skolgång. Vi betonar att eleverna nu snart är vuxna vilket innebär ett stort eget ansvar. Studiebesök genomförs på arbetsförmedling och på andra arbetsplatser. Vi ordnar praktik och prao på arbetsplatser för de elever som har behov av detta. Inför detta sker samtal med ungdomskonsulent där man går igenom vad som är viktigt att komma ihåg på arbetsplatsen. Gymnasiesärskolan har ett individuellt program samt nationella program. Eleverna på det individuella programmet kommer från grundsärskolan samt träningsskolan, medan eleverna på de nationella programmen kommer från grundsärskolan samt särskoleintegrerade från grundskolan. Vi har utarbetade handlingsplaner för inskolning från grundskola samt utskolning till daglig verksamhet. Kontakten med respektive verksamhet startar redan under hösten. Varje elev får sin individuella in- eller utskolningsplan utifrån förutsättningar och behov som vi utarbetar tillsammans med avlämnande skola och daglig verksamhet. Vi är måna om att alla elever och även deras föräldrar ska känna sig trygga och redo inför sina nya utmaningar innan de börjar eller slutar hos oss. Enligt de nya direktiven i skollagen ska stödinsatserna nu inkluderas inom skolan i så hög grad som möjligt. Åtgärdsprogram ska inte upprättas för eleven utan för skolan. Forskning visar att stödet i skolan är avgörande för hur övergången till vuxenlivet blir. Det är viktigt att ständigt framhålla skolans roll för hur dessa ungdomar lyckas senare i livet. Det är viktigt för oss att ständigt påminna oss om hur viktigt arbetet på Westerlundska är och att man aldrig får tumma på kvaliteten av gymnasieutbildningen, speciellt inte för ungdomar med funktionsnedsättningar. Vad gör kommunen för avhopparna? Lasse Olsson, Arbetsmarknadsenheten Enköping. Elever som hopar av gymnasieskolan får en praktikplats tre dagar i veckan och läser de ämnen där de är svaga övriga två dagar. Vilka ämnen som är aktuella avgör skolan. Tanken är att de ska komma ifatt och kunna börja gymnasieskolan igen. De som inte vill fortsätta skolan, hemmasittarna, har vi samtal med för att skapa en relation. Vi följer ofta med dem till Arbetsförmedlingen för att skriva in dem. Dessa elever får praktik efter 90 dagar enligt arbetsförmedlingen regler. Det rör sig i Enköping om tre eller fyra elever per termin. Elvira & Elvis integrationsprojekt Svante Forslund och Marianne Ståhl, Integrationsenheten, Enköping. Elvira skapades som ett projekt 2013, fick mycket positiva resultat och har därför fortsatt. Deltagarna är kvinnor med invandrarbakgrund som bott länge i Sverige och som har försörjningsstöd. De har tidigare deltagit i svenska för invandrare (SFI) men har efter utbildningen inte använt språket. 33 kvinnor har varit med från starten och en tredjedel av dem har gått vidare till arbete eller studier. Syftet är att träna svenska i vardagen och att arbeta med deras resurser så att de tar nästa steg och ökar sina möjligheter till försörjning. Vi har språkträning genom praktiska aktiviteter så som systuga och matlagning där vi pratar hälsa och friskvård men framförallt försöker vi få dem att prata. Vi åker på studiebesök så att de ska få komma ut och besöka arbetsplatser, 4

5 vi har varit i riksdagen för att de ska se svensk politik och hur det fungerar på nära håll i syfte att öka deras engagemang och intresse för att rösta. Vi har anordnat cykelkurser och en kvinna fick tack vare att hon lärt sig cykla arbete inom hemtjänst, förutom hennes andra kvalifikationer var det så lite som fattades. Elvis startade 2014 med tio män och sedan tillkom tre. En av dem har fått arbete, en har startat företag, två har haft praktikplats och en har gått till AME. Deltagarna har stor okunskap om sina rättigheter och skyldigheter. Många av dem har gett upp och bitterheten är stor. Det finns också en hög grad av ohälsa i gruppen. Därför samverkar vi med upplevelseförvaltningens sektion idrott och hälsa för att engagera dem i fotbollsträning, simning och gym. Vi har hjälpt dem med körkortsundervisningens teoretiska del, genomfört samtal och gjort studiebesök. Vi har även arrangerat en del praktiskt arbete som odling och städning. Joar socias verksamhet: arbetsträning och arbetsrehabilitering Tommy Thun och Lars Fredrikson, socialförvaltningen, Enköpings kommun. Joar socia är socialförvaltningens enhet för arbetsträning och social rehabilitering som har funnits sedan Vi strävar efter att det ska vara så likt en vanlig arbetsplats som möjligt. Vi bedriver flera olika verksamheter som vedklyvning, hjälpmedelstransporter, leverans av fruktkorgar och bilrekonditionering. Det är positivt att det liknar riktiga arbeten, deltagarna känner att deras arbetsuppgifter gör nytta och att folk behöver dem. Vi konkurrerar inte med ordinarie arbeten, utan utför exempelvis rekonditionering i stort sett enbart på socialförvaltningens egna bilar. Om vår verksamhet hamnar i konkurrens med privata näringslivet lägger vi ner den delen. Av de 110 personer som var i kontakt med Joar socia under 2014 är personer avslutade och 20 har gått vidare till arbete eller studier. Vi samarbetar med vuxenpsykiatrin, Komvux, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och med socialförvaltningens övriga delar. Varje arbetsdag börjar med att deltagarna blåser i alkomätare. Är de påverkade försöker vi peppa dem att komma tillbaka dagen efter och frågar vad de ska göra när de kommer hem, om det har mat hemma och liknande frågor så att de känner att vi bryr oss om dem. Man blir aldrig avstängd mer än en dag. Syssloporten, gör man bara halsband där? Katarina Liljestrand, arbetsledare och Susanna Stålhand, resultatenhetschef, vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun. Sysselsättningen öppnade sin verksamhet 2007 efter Miltonutredningen som visade mycket stora brister i stödet till personer med psykisk funktionsnedsättning. Därför avsattes stimulansmedel i syfte att utveckla verksamheten till målgruppen. De verksamheter som drivs inom ramen för Sysselsättningen är; träffpunkten på Ågatan / Östra Ringgatan där man har aktiviteter, samvaro, teman, resor och Sommarro; Syssloporten med butik Pinglan, kök- och bakgrupp och en second hand; Kaptensgatan 19 med legoarbete, där deltagarna ägnar sig åt service, reparationsarbete och bilrekond; hjälpmedelslagret som bedriver service till vård- och omsorgsförvaltningen samt; stöd till extern sysselsättning. För att få delta i alla verksamheter (utom träffpunkten) krävs biståndsbeslut. 5

6 Daglig verksamhet i samarbete med arbetsgivare en möjlighet till utveckling Kerstin Giertta resultatenhetschef, vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun. Omnia daglig verksamhet är till för personer som har en utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd eller en hjärnskada. Adastra är en funktion inom Omnia med syfte att få ut personer i arbetslivet, individuellt eller i grupp. Det bygger helt på frivillighet, de som är med har ansökt. Verksamheten ska inte konkurrera med ordinarie företagsverksamhet. 160 personer är med och 60 av dem är placerade i verksamheter utanför den kommunala. Vi ser ett ökande antal beslut om daglig verksamhet på grund av fler diagnoser och en tuffare arbetsmarknad. Vi vill inte konservera dem hos oss utan tanken är att de ska vidare. Vi har dubblerat antalet praktikplatser sedan 2011 och har nu tre gånger fler lönebidragsanställda är genomsnittet av daglig verksamhet i Sverige. Vi har fyra specialiserade arbetsanpassare. Verksamheten styrs av tydliga krav i form av lagar och Socialstyrelsens enkät som genomförs varje år och som kontrollerar öppettider på sommaren, personalens fortbildning med flera kriterier. Vi har också förväntningar på oss från många håll: företagen har krav på att det arbete som utförs är bra, kundkrets och deltagare förväntar sig att det är kvalitet i verksamheten. Andra samarbetspartner vi har är gode män, habiliteringen, Försäkringskassan, gymnasieskolan med flera. Nyckeln till framgång hos Omnia är att vi har en tydlig arbetsmodell i kombination med en pedagogisk metod och en noggrann initial kartläggning. Bidragande är också att företagen i Enköping tar socialt ansvar. En annan viktig aspekt är att vi haft stort utrymme att självständigt utveckla verksamheten, inom givna ekonomiska ramar. Vi har också en ständig närvaro kring våra kunder. Hab-ersättning? Varför får inte alla lön för sitt arbete? Stefan Lundin, utvecklare vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun fick personer med utvecklingsstörning rätt till daglig verksamhet i Sverige. Då handlade det om ungefär hundra personer, idag är vi uppe i Landstinget betalade ersättning som motsvarade vad lunchen kostade och från början ingick resor i ersättningen. Detta gällde till 1980-talet då kommunerna tog över ansvaret för verksamheten. Det finns inget lagstöd för att kommunerna ska betala reseersättning, utan det är en kommunal angelägenhet.1995 slogs det fast att kommunen hade rätt att ta ut avgift för resor. I förarbetena till lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta stod att någon form av ersättning ska betalas ut, någon liknande formulering finns inte i förarbetena till socialtjänstlagen. Syftet med hab-ersättningen är enligt Landstingsförbundet att stimulera uthållighet, allmänna aktiviteter, prestationsförmågan och vara en så kallad flitpeng. Kommunförbundet har uttalat att det är en kommunal angelägenhet och att varje kommun får avgöra om de vill betala ersättning, det finns inget lagstöd för ett ska Skillnaden mellan arbete och sysselsättning där man får lön är om man står till arbetsmarknadens förfogande. Det gör inte personer som finns inom daglig verksamhet. Ersättning för utfört arbete ersätts per timme (cirka åtta kronor), hel- eller halvdag. Ersättningen är skattefri. Meningsfull sysselsättning kan vara allt från öppen social samvaro till strukturerad sysselsättning. Det finns krav på att den enskilde deltar i vissa moment och tider och att det är sysselsättning under arbetsliknande former. 6

7 För vem finns Samhall? Martin Axelson, distriktschef, Samhall. Samhall får statligt stöd eftersom arbetet våra kunder utför tar längre tid. När vi svarar på anbud så motsvarar det arbete som ett annat företag skulle utföra med en person krävs fyra personer från Samhall. Vi är Sveriges största serviceföretag med cirka medarbetare på 200 orter. Staten är ägare. Vi hör till distrikt Västerås, Enköping och Strängnäs. Allt överskott stannar i verksamheten. Arbetet utförs hos kunden, vi har inga egna lokaler. Samhalls uppdrag är att skapa meningsfulla utvecklande arbeten för personer med utvecklingsstörning. Det sker på marknadsmässiga villkor i konkurrens med andra företag. Det vi vill är att de ska sluta hos oss, det vill säga utvecklas genom sitt arbete och gå vidare. Processen ser ut så att de anställda matchas mot ett arbete. Vi gör övergångar och sedan avslutas anställningen. Arbetsförmedlingen väljer ut vilka som ska få arbete. Det går till den som mest behöver ett arbete, vi kan inte säga att nu behöver vi en fastighetsskötare. Eftersom vi inte kan anställa de vi behöver har vi också byggt upp en egen yrkesutbildning. Arbetet hos Samhall är som ett vanligt arbete förutom att man inte kan bli arbetslös. Läggs den arbetsplats där du är ner får du ett nytt arbete. Sex procent lämnar varje år. Personliga ombud Sebastian Zettergren och Ulrika Lundblad, personliga ombud, Enköping och Håbo Det finns 300 personliga ombud i Sverige och vi arbetar med vuxna som har psykisk ohälsa som gör att man har svårt att klara vardagen. Vi har ungefär 15 klienter var. Vi agerar utifrån den enskildes behov och står fria från myndigheter. Vi kan se till att samordna insatser och ska stödja klienternas återhämtningsprocess. Vi identifierar tillsammans med klienten dennes behov, vilket förutsätter att vi känner varandra. Som personliga ombud företräder vi klienterna, de bestämmer och vi stöttar deras resurser, vi gör med inte åt. Vi ska inge dem hopp och vara ett stöd i samspel. Vi blir kontaktade av myndigheter som har identifierat en person som behöver stöd, men vi bedriver även uppsökande verksamhet. Vi sysslar inte med behandling eller myndighetsutövning och vi har inte heller något dokumentationskrav. Däremot rapporterar vi systemfel, när vi upptäcker saker som inte fungerar. Kognitiva hjälpmedel som underlättar Erika Unosson, Habiliteringen, Landstinget Uppsala län. Kognition är hjärnans process och förmåga att ta in nya intryck. Det handlar om att ta emot, lagra och bearbeta information, utföra praktiska handlingar samt att kommunicera och interagera. Exempel på konsekvenser i vardagen vid sviktande kognition: svårt att komma ihåg svårt att komma igång och avsluta aktiviteter svårt att passa tider svårt med ordning och reda svårt med avslappning och ro, sömnsvårigheter svårt med relationer till andra ökan stressnivå annorlunda perception Ett kognitivt stöd kan vara en almanacka, en telefon eller glasögon. Det ska vara ett stöd i vardagen som ger begriplighet och ger mig kontroll över min situation och ger struktur. Övrig kognitiv hjälp är städhjälp, hemlevererade matkassar när banken hjälper till med att exempel- 7

8 vis göra en budget. För att det ska fungera behövs stödpersoner i olika miljöer, motiverande aktiviteter, introduktionstid och personlig delaktighet. Om man bor i Enköping och behöver hjälp vänder man sig till landstinget om man är under 21 år, över 21 år hör man till kommunen. Saraprojektet, samverkan mellan fyra myndigheter Ulrika Thoresten, socialförvaltningen, Enköpings kommun. Sara är ett samverkansprojekt med stöd av samordningsförbundet i Uppsala län som startade 2009 och därefter har förlängts flera gånger. Förkortningen står för Samordnad arbetslivsrehabilitering till arbete. Arbete är en så viktig del att ordet finns med två gånger redan i namnet. Vi vill få fram arbetsförmåga hos de vi möter, nå fram till deras inneboende förmåga. Vi vänder oss till personer som varit i utanförskap i mer än tio år. Den egna organisationens resurser ska vara uttömda, det händer inget och de försvinner från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 100 procent av dem har psykisk ohälsa. 60 procent av dem har dessutom fysiska åkommor som lett till sjukskrivning. Tillkommer gör olika sorters social problematik. 183 personer har varit inskrivna hos oss, 139 är nu utskrivna. Andelen som gått vidare till arbete, studier eller eget företag är 39,5 procent och andelen med ökad arbetsförmåga är 51 procent. Framgångsfaktorer är: hög grad av individanpassning, både vad gäller rehabilitering och arbetsträning. Vi möter upp i det som trots allt fungerar och leder dem vidare i de tankebanorna genom att ställa frågor som: Vad är du mest nöjd med? Vad har du gjort de senaste 24 timmarna som känns bra? Vi finns där, frågar och stöttar, coachande och lösningsfokuserat. Det leder till att de får en tillit både till oss och till sin egen förmåga. Vi ser helheten och bollar inte över till andra. Arbetsträningen bygger på individens önskemål. Vi har inga färdiga platser utan kontaktar företag enligt personernas önskemål. Vi finns också kvar efter utskrivning och följer upp. Samordning och stöd vid aktivitetsersättning, KUR-projektet Att stärka samverkan Ann-Marie Sandberg, Försäkringskassan Uppsala län. Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga kan beviljas tidigast i juli månad det år man fyller 19 och längst till månaden innan man fyller 30. Ersättningen utbetalas maximalt tre år i taget. I Enköping handlar det om 147 personer varav 11 är 19 år, 82 är år och 54 personer är år. Cirka 29 av dessa har förlängd skolgång, övriga nedsatt arbetsförmåga. Försäkringskassan identifierar vilka behov som finns för att man ska kunna gå vidare till arbete. Försäkringskassan ska samordna och utöva tillsyn över de insatser som behövs i rehabiliteringssamverkan. Möjlighet finns att få stöd och bibehållen ersättning under rehabiliteringsåtgärder, särskild ersättning för resor till aktiviteter eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Man kan ha vilande ersättning om man börjar arbeta, fungerar det inte behöver man inte ansöka på nytt. Det är möjligt att prova att arbeta fem timmar i veckan utan att ersättningen dras in. För stöd vid aktivitetsersättning finns ett särskilt högriskskydd. Det går att delta i daglig sysselsättning utan att ersättningen påverkas. Vi kan skriva remiss till Saraprojektet och Enterprojektet som är Samordningsförbundets projekt för personer med aktivitetsersättning som pågår till november Kur vänder sig till Arbetsförmedlingen, kommun och landsting samt Försäkringskassan och erbjuder bidrag för att öka kunskap och samverkan. 8

9 IPS arbetscoacher Håkan Bergvall och Malin Lindborg, projektledare Uppsala kommun. IPS (Individual placement and support) är ett individanpassat stöd genom arbetscoacher som används i ett projekt i samarbete mellan Uppsala kommuns vård- och omsorgsförvaltning, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget i Uppsala län. Projektet implementeras i ordinarie verksamhet från och med Metoden är utvecklad för personer med psykiska diagnoser som schizofreni. Metoden är evidensbaserad och rekommenderad via nationella riktlinjer från Socialstyrelsen. Målet är arbete i öppen verksamhet och målgrupp är alla personer med psykiatrisk diagnos som har en egen vilja att arbeta och som bor i Uppsala kommun. Man ska vara år, drogfri, inte använda våld och inte ha beslut om sysselsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. När man skrivs in görs en kartläggning, man går på studiebesök och därefter påbörjas praktik, arbete eller studier med hjälp av en arbetscoach. Man börjar leta praktikplats redan efter en månad även om kartläggningen inte är klar. Vi stöttar på arbetsplatsen, både den som arbetar och arbetsgivaren. Vi följer även upp och finns med så länge individen vill. Det är ett stort intresse av att delta. Det tar tid att hitta rätt och krävs ofta flera arbetsplatser för att nå en anställning. Personerna som är hos oss är inskrivna hos Arbetsförmedlingen men behöver ofta vår hjälp för att fylla i aktivitetsrapporten. Arbetscoacherna stöttar även med annat som personerna kan behöva hjälp med för att komma igång att arbeta, som att ringa och väcka dem på morgonen. Vi stöttar även i kontakt med myndigheter. Arbetsförmedlingens uppdrag Djengiz Schagatay, Arbetsförmedlingen Enköping. Arbetsförmedlingen har resultatmål som redovisas varje månad. Ett av målen rör personer med funktionsnedsättning och där har siffrorna legat på plus hela tiden. Varje arbetsförmedlare har ansvar för registrerade arbetssökande. När en person med funktionsnedsättning kommer till oss bedömer vi personen utifrån de krav arbetslivet ställer, därefter kan insatser sättas in. En funktionshinderkod registreras i Arbetsförmedlingens system som innebär att de personer som har koden får ta del av vissa medel. Vi kan kompensera arbetsgivaren för den ekonomiska merkostnad det innebär att anställa en person med funktionsnedsättning. Ibland vill de ändå inte anställa dem, då kan vi inte hjälpa till. Det handlar ofta om att personerna behöver psykosocialt stöd. En fjärdedel av de arbetssökande har en funktionshinderkod. Vi har 12 personer i Enköping som arbetar med stödsamtal och coachning. 80 procent av de personer med funktionsnedsättning som arbetar i Enköping finns hos privata arbetsgivare. Endast 20 procent är offentligt anställda. Vi får inte utreda de arbetssökande. En svårighet i vårt arbete är att så många ungdomar är outredda. Några personer klarar bara arbeta 25 procent, dessa skulle vi inte kunna anställa om vi inte hade Samhall. 9

10 Kommunen, en arbetsgivare som alla andra Jonas Ahlström, HR-strateg, Enköpings kommun. Enköpings kommun har cirka anställda i 150 olika yrken. Vi tar samma ansvar som andra arbetsgivare för personer med funktionsnedsättning. Vårt arbetsgivarerbjudande lyder: Enköpings kommun är en arbetsplats för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället, samtidigt som du får chansen att utveckla ditt allra bästa jag. Antal anställningar av personer som har stöd är 112, det är fyra procent av det totala antalet anställda. I olika praktikformer finns cirka personer, då inkluderar vi prao, Adastra, Fas 1 3, L4h, arbetsmarknadsenheten, personer i praktikperioder under utbildning och unga jobb. Utmaningarna i samband med den målgrupp vi pratar om är att det behövs handledare, vi måste prioritera, vi ska kunna erbjuda praktik av god kvalitet, ha lämpliga lokaler, god arbetsmiljö. Vi har dessutom hundra egna medarbetare i rehabilitering och ökade professionella och ekonomiska krav på verksamheterna. Avslutning Solweig Sundblad (S), vård- och omsorgsnämndens ordförande, Enköpings kommun. Det har varit oerhört intressant att ta del av föreläsningarna idag. Den här dagen är startskottet för bättre samverkan för att stötta personer med funktionsnedsättning att komma ut till arbete och sysselsättning. Några sammanfattande reflektioner från dagen: Vi är många som gör ungefär lika saker, är det ett problem eller en möjlighet? Alla föreläsare pratade om individens förmåga och att alla har något att bidra med Tack för en fantastiskt lärorik dag! Agnetha Resin Fredriksson Många av föreläsarna beskrev sina verksamheter som sista instansen men samtidigt arbetade alla med att hitta vägar ut det yttersta målet är ett arbete som ger en inkomst Lösningen är individuella och flexibla lös ningar och möte mellan människor där samtalet har en mycket stor betydelse. 10

11 Mingelbilder från kaffe- och lunchpaus, och från Syssloportens försäljningbord 11

12

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta?

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta? Misa Fridhemsplan Med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Diagnoser/tillstånd/socialmedicinska arbetshinder: Psykoser, social fobi, schizofreni, personlighetsstörning, bipolära tillstånd,

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits en tydlig politisk

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

För dig med psykisk ohälsa Syssloporten

För dig med psykisk ohälsa Syssloporten För dig med psykisk ohälsa Syssloporten Enköpings kommun Enköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen. Foto omslag Angelica Runqvist Ge vardagen ett innehåll Välkommen till Syssloporten Syssloporten

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund BILAGA 2 Uppdragsavtal - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund 2013-09-13 I Pilotmodell Samordningsteam Västerås

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016

Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016 LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016 En länsövergripande överenskommelse har tagits fram mellan kommunerna och

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan En beskrivning av hur samverkan inom överenskommelsen organiseras utifrån de behov som identifierats. Inklusive de resurser som respektive aktör bidrar

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Processutvärdering av projekt UFFE Unga Funktionsnedsatta För Etablering Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Ett gott resultat Bekräftelse på det goda resultatet: Personal och tjänstemän (LSS

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Tjänstedeklaration. för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun

Tjänstedeklaration. för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Tjänstedeklaration för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun Foto: Ekbacken Beslutad av omsorgsnämnden 2011-06-16, 94 Övertagen av socialnämnden

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet:

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: 1(5) BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: Ale kommun, Arbetsmarknadsenheten, AME. Inom AME erbjuder vi idag olika typer av stöd, både individuellt och i grupp. Individuellt erbjuds evidensbaserade

Läs mer

Till/ Sida 1 av 7. Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning

Till/ Sida 1 av 7. Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning Dnr. (Typ 06/KS0003) Datum 2013/05/22 Till/ Sida 1 av 7 Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning Inledning Detta dokument är en beskrivning av arbetsmodellen Torsås Modellen 1-5. Dokumentet skall ses som en

Läs mer

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 22 2013 06 08 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Vägen till arbete Individuellt stöd i vuxenlivet för att nå, få och behålla ett lönearbete

Vägen till arbete Individuellt stöd i vuxenlivet för att nå, få och behålla ett lönearbete Vägen till arbete Individuellt stöd i vuxenlivet för att nå, få och behålla ett lönearbete Ett begripligt, hanterbart och meningsfullt vuxenliv NOVA är en enhet inom vårdbolaget TioHundra. Vi riktar oss

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Skellefteå. Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv

Skellefteå. Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv Skellefteå Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv Samlokalisering av fyra myndigheter Skellefteå kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västerbottenslänslandsting Professioner/kompetenser

Läs mer

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden 044-309 30 90 margot.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-09 Dnr 1001694 1 (6) Ökad rekrytering i av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden Ordförandens

Läs mer

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid med aktivitetsersättning

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid med aktivitetsersättning SVAR PÅ REGERINGSUPP 1 (26) Avdelningen för analys och prognos Karin Mattsson 69161/2011 Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD 1 Ibland behövs det extra kraft för att rätt person och rätt arbetsgivare ska hitta varandra och komma igång

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Samla in och sprida kunskaper och erfarenheter från ESF-projekt för unga

Samla in och sprida kunskaper och erfarenheter från ESF-projekt för unga Samla in och sprida kunskaper och erfarenheter från ESF-projekt för unga Målgruppen Metoder/arbetssätt Systemfel Målgruppen Problembilden är komplex (projektens bedömning av sin målgrupp) Inte avslutad

Läs mer

FÖRSTEGET. Delrapport

FÖRSTEGET. Delrapport FÖRSTEGET Delrapport 2016-01-01 2016-06-30 Rapportförfattare: Sara Svensson 2016-06-20 Lägesrapport Projektet Försteget har nu verkat aktivt i 10 månader mot målgruppen unga vuxna som har ett omfattande

Läs mer

Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet?

Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet? Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet? En samverkan mellan Förvaltningen för funktionshindrade och Vuxen- och arbetsmarknadsförvaltningen Gunilla Andersson & Bodil Lundvall

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit!

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! slutrapport 2012 VÄGEN TILL ARBETE & STUDIER Föreläget till vår modellutveckling är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie uppdrag för målgruppen unga arbetssökande

Läs mer

Inspirationsdag om NPF och arbete 24 januari Christina Norrlin

Inspirationsdag om NPF och arbete 24 januari Christina Norrlin Inspirationsdag om NPF och arbete 24 januari 2017 Christina Norrlin Christina.norrlin@misa.se www.facebook.com/misa.kompetens Vem är jag Christina Norrlin Sandréus Arbetskonsulent på Misa sedan 2008. IPS

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Uppdragsspecifikation

Uppdragsspecifikation Uppdragsspecifikation 2014-03-28 NP-center Omfattar stöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller problematik enligt: - Socialtjänstlagen (SoL) - Lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Utbildningsprojektet Entré Q

Utbildningsprojektet Entré Q Utbildningsprojektet Entré Q Målet med Entré Q: Fler utomeuropeiskt födda kvinnor utanför den ordinarie arbetsmarknaden inom Luleå och Bodens kommuner har eller är närmare (ex praktikplats, utbildning)

Läs mer

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Nedan följer en redovisning av vad som i dag görs för att identifiera, stödja och aktivera unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet! Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet! Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet! Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till arbete och studier

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till arbete och studier Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Rätt stöd till arbete och studier Innehåll 1. Om kompetensinventeringen... 4 2. Vilket kompetensbehov ingår inte i delprojektet?... 4 3. Redovisning

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

projekt på väg Arbete Praktik Studier

projekt på väg Arbete Praktik Studier projekt på väg Arbete Praktik Studier På väg till arbetsmarknaden och nya arbetssätt Att arbetslösheten är relativt hög bland ungdomar och personer med utländsk bakgrund är ett välkänt faktum som många

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2010-10-21 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn ARBETSGIVARRING SKARPHÄLL DEL 3 Bakgrund Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ett prioriterat uppdrag

Läs mer

Vernissage. 17 december 2012 kl. 13.00 16.00. Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm

Vernissage. 17 december 2012 kl. 13.00 16.00. Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm Vernissage 17 december 2012 kl. 13.00 16.00 Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm Det pågår en strukturförändring inom svensk vård och social omsorg. För att svara upp mot de ökade krav

Läs mer

Merservice inom LSS och särskilda boenden

Merservice inom LSS och särskilda boenden Merservice inom LSS och särskilda boenden Anställningsenheten, JobbMalmö Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-22 1.2 Jahangir Hosseinkhah Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Läs mer

Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro.

Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro. Bilaga 1 Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro. 1 Sammanfattning av ansökan Regionpsykiatrin vill tillsammans med Activa ge personer med långvarig psykiatrisk behandling stöd mot arbete eller utbildning

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Arbetsförmedlingens uppdrag Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering.

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer