RUT avdraget. Arne Jacobsson Grønt Lys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RUT avdraget. Arne Jacobsson Grønt Lys 22.03.2013"

Transkript

1 2013 RUT avdraget Arne Jacobsson Grønt Lys

2 2 Innehållsförteckning RUT-AVDRAGET Inledning Beskrivning av RUT avdraget Analys av RUT - avdragets effekter i Sverige Vilka argument har använts Historik över ROT- och RUT- avdraget från 1993 fram till idag I vilka allianser har man bedrivit lobbying? Vart står de politiska partierna Beräkningar Bilaga 1.Vag gäller RUT avdraget för Bilaga 2 Checklista hur kunden köper RUT arbete... 22

3 3 RUT-AVDRAGET 1.Inledning Sedan RUT avdraget infördes 2007 har allt fler valt att använda sig av avdraget för att underlätta sin vardag. Antalet företag i branschen har växt kraftigt och 2012 uppgick de till fler än Samtidigt skapade reformen nya arbetstillfällen, bara under förra året. RUT-avdraget har gjort att många kunnat gå från otrygga svarta jobb till trygga, vita tjänster med riktig lön. Särskilt viktig har reformen varit för kvinnor och utlandsfödda, som utöver möjligheten till jobb också har fått förbättrade förutsättningar för att bli egenföretagare. Flera bedömmare bl.a Konjunkturinstitutet har gjort bedömningen att RUT-avdraget i stort sett är självfinansierat. Avdraget betalar helt enkelt sig själv genom de ökade skatteintäkter och minskade bidragsbehov som skapas av de nya företag och arbetstillfällen som växer fram. Det finns bara vinnare med RUT avdraget. Statens intäkter i form av moms, arbetsgivareavgift och löneskatt ökar mer än kostnaden för den beviljade skattereduktionen Konkurrensen för företagen i hemtjänstsektorn gynnas av att oseriösa aktörer trängs ut samtidigt som de seriösa får en ökad omsättning De anställda får jobb, särskilt kvinnor och utlandsfödda Kunderna får tjänster utförda av seriösa företag som lämnar garantier för utförda arbeten Kunderna får ett bättre liv, mindre utbrändhet och kan lägga mer tid på sitt eget arbete och till familjen och barnen De som tidigare har arbetat svart utan social trygghet kan få ett vitt arbete

4 4 2. Beskrivning av RUT avdraget RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet RUT-avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för husarbete. Avdrag ges enbart för arbetskostnad. RUT avdraget ingår som en del av husarbete och ger kunden möjlighet att få 50 procent i skattereduktion. RUT avdraget omfattar hushållsarbete som städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete samt barnpassning och annan tillsyn. (se bilaga 1 för fullständig förteckning) Skattereduktionen uppgår till 50 procent av underlaget, dvs de sammanlagda utgifterna för hushållsarbete. Följande räknas som husarbete: hushållsarbete som städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete samt barnpassning och annan tillsyn. (RUT- arbete) reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad (ROT-arbete) Avdraget är permanentat att gälla från den 1 juli Den 8 december 2008 utvidgades skattereduktionen att även omfatta ROT-arbete. Det är bara arbetskostnaden och inte materialkostnad som ingår i underlaget. Beloppet är maximerat till kronor per person och år. Det innebär att ett hushåll med två personer kan köpa tjänster för kronor i arbetskostnad och få tillbaka kronor i sänkt skatt, dvs betalar bara kronor för tjänsterna. Varje fysisk person som fyllt 18 år vid utgången av beskattningsåret kan komma i åtnjutande av skattereduktionen förutsatt att denne haft utgift för RUT- arbete. Observera att en förutsättning för skattereduktion är att debiterad skatt finns som kan reduceras. I början var det upplagt som en skattereduktion, där person som utnyttjar får sänkt skatt med motsvarande belopp i sin inkomstdeklaration. Från och med 1 juli 2009 faktureras kunden hälften av arbetskostnaden. För den andra hälften begär utföraren en utbetalning från skatteverket när arbetet har utförts och köparen betalt sin del (den så kallade Fakturamodellen). Detta förfarande leder till att köparen får en preliminär skattereduktion. Den slutliga skattereduktionen ska köparen begära i självdeklarationen för det år han haft utgiften. Det är kunden som står risken om han inte kan utnyttja hela skattereduktionen. FÖR VEM GÄLLER AVDRAGET? Person som fyllt minst 18 år det år han/hon köper tjänsterna Personen måste vara obegränsat skatteskyldig i Sverige

5 5 HUR GÅR DET TILL? Från och med den första 1 juli 2009 kan privatpersoner få skattereduktion genom fakturamodellen. Det innebär att kunden betalar hälften av arbetskostnaden till den som utför arbetet. För att kunden ska kunna utnyttja fakturamodellen krävs att företaget som anlitas har F-skattsedel. När arbetet är utfört begär företaget resten av arbetsersättningen av Skatteverket. Följande år står det förtryckt i inkomstdeklarationen hur stort belopp kunden har fått i preliminär skattereduktion. HUR STORT ÄR AVDRAGET? Kunden kan få upp till kronor i skattereduktion. Är det två personer i hushållet blir maxavdraget kr. Dock kan avdraget aldrig bli större än det belopp som kunden7kunderna ska betala i slutlig skatt. FÖR VILKA TJÄNSTER? Det ges skattereduktion för följande tjänster (för fullständig förteckning se bilaga 1) när de utförs i eller i anslutning till bostaden, fritidshuset eller hos föräldrar. - Städning - Matlagning & Klädvård - Gräsklippning - Snöskottning Barnpassning, hämtning och lämning vid förskola Omsorg i samband besök på bank, vårdcentral osv. För detaljerad checklista hur kunden köper hemtjänster och använder RUT avdraget se bilaga 2.

6 6 3.Analys av RUT - avdragets effekter i Sverige Skatteverket betalade ut 16,8 miljarder kronor i skattereduktion för ROT och RUT under 2012, vilket är 1,5 miljarder kronor mer än året före. Ny statistik visar att RUT ökar överlägset mest antalet köp av RUT arbete har stigit med 18 procent jämfört med ROT står för 14,6 miljarder kronor och RUT för 2,2 miljarder kronor av de totalt 16,8 miljarder kronor som betalades ut i skattereduktion under Även om RUT ökar mest är det fortfarande ROT som dominerar, både när det gäller antal köpare, antal företag och utbetald skattereduktion. Omkring företag gjorde ROT arbeten åt köpare under förra året. Under samma period utförde företag RUT arbeten åt köpare. Det är inom hemtjänsten som det startas nya företag och det har skapats en ny sektor som tidigare inte fanns. Det gör att RUT avdraget är med och skapar en ny tjänstesektor med nya jobb för framtiden. RUT avdraget är ett effektivt sätt att minska hushållens inköp av svarta tjänster samtidigt som det ökar arbetsutbudet. RUT avdraget har givit hemtjänstbranschen en ökad omsättning på ca 4,4 miljarder SEK per år i Sverige. Staten har fått intäkter på 2,5-3 miljarder SEK i form av ökad moms, löneskatt och arbetsgivareavgift. Kostnaden för staten är 2,2 miljarder SEK, vilket innebär att staten får tillbaka 1,14-1,40 per satsad krona varje år. För de olika beräkningarna se avsnitt 8. Beräkningar. Skatteverket uppger att de har gjort 2000 kontroller utan att hitta några oegentlighet. Skatteverket har stoppat utbetalningar för ca 100 miljoner kronor till bedragare. Utbetalningar till kriminella har skett i omfattningen miljoner, vilket är mycket låga siffror i förhållande till den totala volymen som betalats ut. Skatteverket brottsanmäler alla fall av bedrägerier och hittills rör det sig om 116 anmälningar. Antalet köpare av så kallade hushållsnära tjänster ökade med personer jämfört med 2011, vilket motsvarar 18 procent, till ungefär en halv miljon människor. Ökningen har de senaste åren legat kring procent och den mattades inte av under Här är lite mer fakta om dem som köper RUT-tjänster, även denna hämtat från Skatteverket: Kvinnor stod för 61 % av antalet köp Män stod för 39% av antalet köp Gifta/sammanboende med barn stod för 60 % Gifta/sammanboende utan barn stod för 23 % Ensamstående med barn stod för 5 % Ensamstående utan barn stod för 11 % Dessutom gjorde svenskarna av med mer pengar på städhjälp än tidigare. I snitt omkring kronor per person jämfört med kronor under Fler personer köper för lite mer. Det skulle kunna innebära att det är fler som börjat med regelbunden hemstädning.

7 7 Källa: Skatteverket Det var personer som arbetade i Hemtjänstföretagen tack vare RUT avdraget och det motsvarar 9820 årsarbeten. Källa: Skatteverket

8 8 4.Vilka argument har använts Vita jobb en förutsättning för tillväxt och konkurrens på lika villkor. Konkurrensen för företagen i byggsektorn gynnas av att oseriösa aktörer trängs ut. De anställda som arbetar vitt får pensionspoäng, de bidrar till och kommer i åtnjutande av välfärdssystemet och inte minst omfattas de av försäkringar på arbetsplatsen. Kunderna får utöver ett lägre pris även en ökad trygghet i form av försäkringar och garantier. Statens intäkter i form av moms på arbete och material, löneskatt samt arbetsgivaravgifter ökar mer än kostnaden för den beviljade skattereduktionen. RUT avdraget är bra regionalpolitiskt eftersom de ger möjlighet för småföretag över hela landet att få genomföra jobb åt privatkunder som tidigare nästan enbart köpte svart. RUT avdraget är bra för personer som tidigare arbetat svart och nu får möjlighet att få anställning i ett seriöst företag med förs kringar och avtalsenliga löner och villkor. De är bra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv att privatpersoner anlitar seriösa företag för att renovera istället för att göra det själv på sin fritid. Det gör att produktiviteten går upp när de kommer utvilade på jobb. De blir heller inte utarbetade och sjukfrånvaron går ner. RUT-tjänster innebär en skatteintäkt för staten. Oavsett vad motståndarna till RUT hävdar så rör det sig inte om en subvention. Köp av tjänster som omfattas av RUTavdraget innebär mer pengar till statskassan än om tjänsten inte skulle ha utförts. RUT avdraget är inte till för de allra rikaste. Dels finns det köpare av tjänster med Rutavdrag i alla inkomstlägen. De flesta köparna är faktiskt inte att räkna som höginkomsttagare. Tvärtom har 68 procent av köparna inkomster under i månaden enligt Skatteverket. Enligt SCB är det dessutom barnfamiljer med två eller fler barn samt personer äldre än 85 år som köper mest Rut-tjänster. De allra flesta har inte heller någon swimmingpool utan önskar sig tjänster till ett rimligt pris som

9 9 underlättar vardagen och hjälper dem att få ihop livspusslet. RUT-avdraget är inte heller en subvention vilket många tycks tro. Den som får en faktura för till exempel städning på kronor får ett skatteavdrag på kronor (RUT-avdraget), samtidigt får staten fortfarande in kronor i form av moms, egenavgifter och inkomstskatt. Det innebär ett plus i statskassan på kronor. Den som köper tjänsten betalar alltså fortfarande skatt men mindre än vad som skulle varit fallet utan RUT -avdraget. Det är alltså ingen annan som betalar detta avdrag utan staten tar bara in mindre skatt än vad som annars skulle vara fallet. Det här avdraget har gjort att tjänster som städning, fönsterputsning och tvätt som tidigare utfördes av en person i hushållet nu kan köpas in och ge mer tid till annat, som tid med barnen eller några timmar till på jobbet. När en familj väljer att städa eller tvätta själva ger det inga inkomster till staten. Men nu har RUT -avdraget gjort att många fler har råd att köpa dessa tjänster, då går de också att beskatta. Utan avdraget skulle väldigt få ha råd att köpa tjänsterna, åtminstone vitt, och då skulle det heller inte bli några skatteintäkter. Att kalla RUT-avdraget för en subvention är att skuldbelägga barnfamiljer och äldre som köper RUT-tjänster. Det är ett upprörande politiskt trick. Vad skattereduktionen i praktiken innebär är att den som köper tjänsterna betalar lite mindre i skatt. Reformen med RUT-avdrag har skapat mer än jobb och mängder av nya företag. Framgången med Rut-avdraget visar att vårt skattesystem slår orimligt hårt mot den privata tjänstekonsumtionen. För att skapa tillväxt och jobb borde vi snarare utvidga RUT-avdraget till att omfatta fler tjänster. Låt oss konstatera att RUT är en succé och diskutera hur vi kan gå vidare och skapa fler nya jobb och företag som löser vanliga människors vardagsproblem.

10 10 5.Historik över ROT- och RUT- avdraget från 1993 fram till idag 15 februari december 1994 ROT-avdraget infördes för första gången i Sverige 1993, efter en massiv lobbying kampanj från Målaremästarna. Målaremästarna drev en kampanj under och fick in elva motioner till Riksdagen från samtliga partier, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Ny Demokrati(finns inte längre). Några av partierna lämnade in flera motioner. Riksdagen fattade beslut att införa ROT-avdraget för perioden som en arbetsmarknadsåtgärd, eftersom det var lågkonjunktur i byggsektorn. Det var en borgerlig regering i Sverige under perioden ROT-avdraget gällde för alla typer av bostäder. Villaägare fick en skattereduktion som motsvarade 30 % av arbetskostnaden per hushåll uppgående till maximalt kronor. Maxbeloppet för bostadsrättsägare var 5000 kronor per hushåll och för fastighetsbolag var max beloppet kronor eller tre gånger fastighetsskatten. 15 april mars 1999 ROT-avdraget återinfördes efter en massiv kampanj och lobbyarbete. Reglerna för ROT avdraget var motsvarande de som gällde för åren Det förlängdes därefter att gälla även 1998 efter ytterligare en kampanj samt ytterligare en gång och gällde fram till 31 mars För perioden 19 mars mars 1999 höjdes maxbeloppet med kronor för villaägare från till kronor. Maxbeloppet för hyreshus höjdes från kronor till kronor eller 4 gånger fastighetsskatten. Anledningen till förlängningarna var att dåvarande regeringen vill få en snabb effekt vid varje ny förlängning istället för att besluta om hela perioden vid ett tillfälle. Det var en socialdemokratisk regering under åren oktober juni 2005 Under 2003 enades hela byggbranschen att driva på för att återinföra ett nytt ROT avdrag. Det var 7 arbetsgivareorganisationer (Sveriges Byggindustrier, Målaremästarna, EIO(Elinstallatörerna), VVS-arbetsgivarna, Maskinentreprenörerna, Glasbranschföreningen och Plåtslagarnas Riksförbund) och de tre fackförbunden(byggnads, Målareförbundet och Elektrikerförbundet). Denna gång var inriktningen inte bara en konjunkturåtgärd utan en strukturåtgärd där det handlade om att göra svarta jobb vita lyckades vi med lobby arbetet och fick tillbaka ROT-avdraget för perioden okt juni Reglerna var de samma som tidigare med kronor för en villaägare, 5000 kronor för bostadsrätt och kronor eller tre gånger fastighetsskatten för hyreshus. 1 juli RUT avdraget är permanentat att gälla från den 1 juli Den 8 december 2008 utvidgades skattereduktionen att även omfatta ROT-arbete.

11 11 6.I vilka allianser har man bedrivit lobbying? ROT allianser I allians med danska Målaremästarna och medlemsföretagen Det var Målaremästarna i Sverige som drev frågan om ROT avdrag i början av 90-talet. Systemet hämtades från Danmark som hade infört ett ROT avdrag som en konjunkturåtgärd och som blivit mycket lyckosamt. Med hjälp av bra beräkningar från Danmark drevs en massiv lobbykampanj med hjälp av medlemsföretagen. En förfrågan gick ut till medlemsföretagen vilka som kände en riksdagsledamot. Det kunde vara en granne, släkting eller god vän. 80 medlemmar hörde av sig. För vidare information se avsnittet (hur engagera medlemmarna) I allians med sju arbetsgivarorganisationer och Finland Under våren 2005 beslöt sju arbetsgivareorganisationer inom byggbranschen att samverka i Almedalen sommaren Beräkningar användes från Finland som ifört ett 50 procentigt avdrag för hushållsnära tjänster. Målet var att under politikerveckan i Almedalen påverka debatten och den politiska viljan att införa ett höjt och permanent ROT avdrag. De sju arbetsgivareorganisationerna var Sveriges Byggindustrier, EIO, Målaremästarna, VVS arbetsgivarna, Maskinentreprenörerna, Glasbranschföreningen och Plåtslagerierna Riksförbund. En massiv kampanj lades upp med en paneldebatt som grand final. Under paneldebatten där riksdagsledamöter, arbetsgivareorganisationer, fackföreningar och Skatteverket deltog väcktes tanken att det skulle bildas en policygrupp mot svartarbete. Finlands biträdande finansminister deltog också på paneldebatten. I allians med fackföreningar Under hösten 2005 kom även fyra fackföreningar, byggnads, elektriker förbundet, målarförbundet och SEKO med. 1 januari 2007 kom även Byggcheferna/ledarna med. Skatteverket uppvaktades för att bilda en policygrupp mot svartarbete. Alliansen fick namnet Byggbranschen i Samverkan (BBIS). I allians med skatteverket och ekobrottspolisen I januari 2006 hade gruppen sitt första möte Då var tre representanter från arbetsgivareorganisationerna, två från fackföreningarna, Skatteverket och Ekobrottpolisen samlade för att lägga upp strategier mot svartarbete. En åtgärdslista med 10 punkter togs fram varav ROT avdraget var en. Programmet fick namnet krafttag mot svartarbeten (se bilaga 2). Tillsammans har gruppen drivit på att få ROT avdraget återinfört som var en av punkterna i programmet. Andra allianser Andra allianser som har hjälpt till med ROT avdraget har varit försäkringssällskap, villaägarnas riksförening, banker, TV kändisar från alla inredningsprogram på TV, Svenskt Näringsliv, Företagarnas Riksorganisation m.m

12 12 RUT allianser Almega och byggbranschen i samverkan (BBIS) har arbetat tillsammans inom Svenskt Näringsliv för att utvidga ROT avdraget att även gälla RUT. Almega som är motsvarigheten till NHO Service har bedrivit egen lobbying verksamhet och använt beräkningar från ROT avdraget men även använt siffror och beräkningar från Finland som har ett liknande system.

13 13 7.Vart står de politiska partierna De borgerliga partierna Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet är för RUT avdraget och hela systemet med hushållsnära tjänster. De anser att argumentet med att göra svarta tjänster vita är viktigt samtidigt som de inser fördelarna med en konjunkturåtgärd. I början av 90-talet var centerpartiet den största förespråkaren för ROT avdraget. Därefter har övriga tre borgerliga partier blivit stora förespråkare. Nu är RUT så etablerat bland borgerliga politiker att de aldrig kommer att ta bort systemet. Dessutom vill Centerpartiet vill: utvidga RUT och ROT-avdragen med ett RIT-avdrag för IT-tjänster. utöka RUT-avdraget från 50 till 75 procent för personer över 75 år. Folkpartiet vill också utöka RUT avdraget enligt följande : Behålla RUT- och ROT-avdragen för hushållstjänster respektive byggtjänster i hemmet. Höja RUT-avdraget för barnfamiljer och äldre från dagens 50-procentiga skattereduktion till 75 procent. Separera RUT- och ROT-avdragen (som i dag kombineras i HUS-avdraget) och samtidigt höja taken så att avdragen var för sig kan uppgå till kronor per person och år. Införa RUT-avdrag för flytthjälp, men däremot inte medge ROT-avdrag för upprustning av hyresfastigheter. Skattereduktion för HUS-arbete ska endast ges för tjänster som hushållen annars utför själva eller ofta köper svart. Socialdemokraterna är för RUT avdraget som en tillfällig konjunkturåtgärd. De har inte tagit till sig argumentet att svarta jobb blir vita fullt ut. De satt i regeringarna under 90-talet som var först med att införa ROT. De skriver i sitt partiprogram att RUT-avdraget blir kvar, men att taket halveras. Vänsterpartiet är motståndare till RUT avdraget. Miljöpartiet kan se fördelen med RUT avdraget som en tillfällig konjunkturåtgärd. De vill införa ett Rut-avdrag för reparationstjänster så att det billigare att laga istället för att köpa nytt. Sverigedemokraterna anser att RUT-avdraget har generellt sett varit väldigt effektivt och är i princip helt självfinansierande. De var positiva till att utveckla det att omfatta även läxhjälp och hjälpte den Borgerliga minoritetsregeringen at få igenom detta. Sverigedemokraterna har i sin budget presenterat satsningar för att vidareutveckla RUTavdraget för de som fyllt 65 år.

14 14 8.Beräkningar Regeringens beräkningar En köpare får en faktura från en utförare med F-skattsedel med uppgift om att totalt kronor (inklusive mervärdesskatt) ska betalas. Vid 50 procents skattereduktion gäller att Statens nettoinkomst uppgår till kronor. Så här har regeringen räknat: Skattereduktion 50 procent. Köparen får skattereduktion med kronor (50 procent av kronor) Köparens arbetskostnad uppgår till ( ) Av dessa kronor får utföraren 7000 kronor vilket har beräknats på följande sätt Deklarationsuppgifter Inkomster och skatter Bruttoomsättning kr kr Mervärdesskatt kr kr Skattepliktig inkomst kr kr Schablonavdrag för egenavgifter kr kr Nettointäkt av näringsverksamhet kr Inkomstskatt 30 % av kronor kr Egenavgift att betala 30 % av kr kr Netto att behålla kr Statens netto inkomst uppgår till kr, vilket har beräknats på följande sätt Mervärdesskatt Egenavgifter Inkomstskatt Skattereduktion Totalt kr kr kr kr kr Källa: Finansdepartementet

15 15 Det innebär att staten får in mer i skatter och avgifter än vad RUT avdraget kostar. Det blir en faktor på 1, 14. Dessutom tillkommer mervärdesskatt på materialet, något som finansdepartementet inte har tagit med i sina beräkningar. Sveriges Byggindustriers beräkningar Sveriges Byggindustrier har gjort följande beräkningar. De har utgått från att Skatteverket betalade 13,5 miljarder kronor i ROT avdrag för år 2010, konsumenterna betalar lika mycket (=27 mrdkr), eftersom avdraget är 50 %. Därtill lägger de 30 % för materialkostnader och får en omsättning om 35 miljarder. 53 procent av omsättningen får staten tillbaka i moms, löneskatt och arbetsgivaravgift, alltså 18,5 mrdkr. För varje krona i avdrag blir intäkten 1,38 kronor (18,6/13,5). Till detta skall läggas de jobb som överstiger maxbeloppet ( kronor/person) för ett avdrag. Det kommer in moms och arbetsgivaravgifter på dessa också. Sveriges Byggindustrier har inte räknat bort jobb som skulle ha utförts även utan ROT avdrag Beräkningar för perioden Riksdagens revisorer Det finns beräkningar gjorda för åren som även har granskats av riksdagens revisorer. För åren finns schematiska beräkningar. Dessutom har varje lokal skattemyndighet i Sverige statistik över hur många ansökningar som kom in och hur stora arbeten de omfattade samt vilka inkomstgrupper som sökte. Taxeringsår Utförandeår Beviljad skattereduktion Nyskapade Antal ansökningar Nettointäkt för årsarbeten Stat och kommun Tax ,1 mdr kronor ,5 mdr kronor Tax ,6 mdr kronor ,1 mdr kronor Tax ,2 mdr kronor ,1 mdr kronor Tax ,4 mdr kronor ,1 mdr kronor Tax ,6 mdr kronor ,4 mdr kronor Källa: Målarmästarna

16 16 Även riksdagens revisorer har utrett ROT-avdragets effekter. I sin rapport och förslag, ROTavdragets effekter (2001/02:18), konstateras i sammanfattningen: Sammanfattningsvis tyder resultaten av denna granskning på att ROT-avdraget fungerat tämligen väl även om det är svårt att med någon säkerhet avgöra hur stor effekt avdraget har haft på sysselsättningen i byggbranschen. Det finns inga exakta beräkningar för åren 2004 och 2005, men de överslagsberäkningar som gjordes visade att statskassan fick tillbaka 3 gånger så stora intäkter i form av moms, arbetsgivareavgifter, löneskatt än vad skattereduktionen kostade. Det gav ungefär årsarbeten för Ett räkneexempel kan belysa effekterna på statsbudgeten: De minskade skatteintäkterna uppgår till ca 30% av arbetskostnaden. För varje extra jobb (dvs jobb som annars inte blivit utfört) ökar skatteintäkterna med ca 60 % av arbetskostnaden (25% inkomstskatt och ca 30% sociala avgifter). Till detta kommer ökade momsintäkter. För varje jobb som innebär en övergång från arbetslöshet till arbete slipper den offentliga sektorn utgifter på ca 50-60% av arbetskostnaden. För varje jobb som innebär en övergång från svart till vitt får den offentliga sektorn dessutom momsintäkter på 25% av arbetskostnaden. Detta innebär alltså (mycket lågt räknat): Det går jämnt upp för statskassan om vart tredje jobb annars varit svart. Det går jämnt upp för statskassan om avdraget är helt utan effekter på arbetslöshet och svartjobb, men vartannat jobb är nytt. Det går jämnt upp för statskassan om bara vart fjärde jobb innebär att någon går från arbetslöshet till ett nyskapat jobb. Det går jämnt upp om ett jobb av sex innebär att en person går från arbetslöshet och samtidigt svartjobb till ett nyskapat jobb. Att exakt veta hur många av de jobb som utförs med hjälp av ROT-avdraget som även annars kommit till stånd på den vita marknaden är omöjligt att veta. Men under alla rimliga förutsättningar, talar allt för att åtgärden ger plus i statskassan. I praktiken är effekten sannolikt än mer positiv, eftersom många av de jobb som man begär avdrag för kommer att belöpa på större belopp än de avdragsgilla. Alla nya jobb utöver avdragsrätten ger ju bara mer intäkter för statskassan. Ett nytt byggjobb ger dessutom nya arbetstillfällen i andra sektorer. Varje byggarbetare sysselsätter i genomsnitt tre personer i andra sektorer. Svarta arbeten för omkring två miljarder kronor per år har sålunda omvandlats till vita tjänster under de tre perioder som ROT avdraget funnits innan det blev permanentat 2008.

17 17 Bilaga 1.Vag gäller RUT avdraget för A ALTAN RENGÖRING Rengöring av altan ger rätt till skattereduktion. B BARNPASSNING Skattereduktion medges för barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och hämtning till och från förskola, grundskola fritidsaktiviteter eller liknande. Till sådan barnpassning som inte ger rätt till skattereduktion räknas exempelvis privatlärare, tränare eller annat arbete för barnets räkning som kräver specialkunskaper och som normalt inte utförs av hushållen själva. Skattereduktion för rutarbete medges inte för arrangemang av barnkalas och andra liknande aktiviteter som anordnas i bostaden. BARNS HUSHÅLL Skattereduktion medges inte för husarbeten som föräldrar betalar och som utförs i deras barns egna hushåll. Inte heller i de fall föräldern är ägare till barnets bostad kan skattereduktion medges för de rotarbeten som utförs där i de fall föräldern inte själv bor där. BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIG Skattereduktion medges inte för den som är begränsat skattskyldig i Sverige. För den som endast betalar kommunal fastighetsavgift i Sverige medges normalt inte skattereduktion för husarbete. BIDRAG Om bidrag eller stöd lämnats från stat, kommun eller landsting för en del av arbetskostnaden ger inte någon del av arbetet rätt till skattereduktion. Om det klart framgår att bidraget eller stödet endast avser kostnader för material kan skattereduktion för arbetskostnad medges. BORTFORSLING Bortforsling av avfall ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller såväl bortforsling av hushållsoch trädgårdsavfall som bortforsling av byggmaterial. Som bortforsling räknas även tömning och röjning av exempelvis förråd då avfallet (gäller även möbler, bråte m.m.) transporteras bort från bostaden

18 18 BOSTAD I UTLANDET Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan även få skattereduktion för hushållstjänster som utförts i bostad inom EU/EES-området förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda. C CATERING Catering ger inte rätt till rutavdrag. Inte heller det arbete som cateringfirman utför i bostaden i samband med leverans av mat exempelvis dukning, servering, diskning och undanplockning ger tätt till rutavdrag. Kostnad för avhämtning eller leverans av mat ger inte rätt till rutavdrag. D DJURPASSNING Djurpassning ger inte rätt till skattereduktion. DÖDSBO Ett dödsbo kan endast få skattereduktion för arbeten som utförts före dödsfallet. Flyttstädning i samband med avveckling av dödsboet ger dock inte rätt till skattereduktion. E EUROPEISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES) I EES ingår samtliga EU-länder samt Norge, Island och Liechtenstein. Rutarbeten på bostäder inom EES ger rätt till skattereduktion förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda. Observera att skattereduktionen endast får effekt om den enskilde är obegränsat skattskyldig i Sverige och har skatt att betala. F FLYTTA Skattereduktion för rutarbete medges inte för kostnader som avser flytthjälp. Det är endast kostnaden för flyttstädning som ger rätt till skattereduktion. FLYTTSTÄDNING Flyttstädning och inflyttningsstädning i den nya bostaden ger rätt till rutavrag. FÖRÄLDERS HUSHÅLL Skattereduktion för husarbeten som utförs i förälders hushåll ger rätt till skattereduktion.

19 19 G GARDINER Uppsättning, nedtagning och tvättning av gardiner ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet är utfört i bostaden. GRÄSMATTA Klippning av gräsmatta ger rätt till skattereduktion. H HEMKÖRNING AV MAT Hemkörning av mat är att jämställa med en transporttjänst och ger därför inte rätt till skattereduktion. HYRESRÄTT Rutarbete i hyresrätt ger rätt till skattereduktion. HÄMTNING AV BARN PÅ FÖRSKOLA Kostnad för hämtning och lämning av barn på förskola, fritids, skola eller fritidsaktivitet som sker med taxi eller annat transportmedel ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnaden för den person som följer barnen till dessa aktiviteter ger rätt till skattereduktion. I INFILTRATIONSANLÄGGNING Installation av infiltrationsanläggning eller infiltrationsbädd ger rätt till skattereduktion förutsatt att anläggningen ligger på tomten där bostaden är belägen. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad. INSTALLATION Installation av maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn. K KEMTVÄTT Kemtvätt ger inte rätt till skattereduktion. KOMMUN Husarbeten som köps av stat, kommun eller landsting ger inte rätt till skattereduktion. Husarbete

20 20 som köps av kommunala bolag kan ge rätt till skattereduktion förutsatt att ersättningen som betalas är marknadsmässig. Läs också Skatteverkets ställningstagande som berör denna punkt. L LÄXHJÄLP Utgift för läxhjälp och annat skolarbete som har direkt koppling till ämnen som barnet läser i grund- eller gymnasieskola ger rätt till rutavdrag. Arbetet måste vara utfört i barnets bostad och det är endast den som är förälder eller vårdnadshavare till barnet som kan få rutavdrag. Läs också Skatteverkets ställningstagande som berör denna punkt. M MATSILVER Putsning av matsilver ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs i bostaden. MOSSBEKÄMPNING Mossbekämpning som utförs på tomten ger rätt till skattereduktion. P POOLRENGÖRING Rengöring av utomhuspol ger inte rätt till skattereduktion. Enkel "veckorengöring" av inomhuspool kan dock ses som städning och ger skattereduktion. S SEPTIKTANK Tömning och rengöring av septiktank ger inte rätt till skattereduktion. SNÖSKOTTNING Snöskottning som sker i nära anslutning till bostaden ger rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges även för skottning av hus-, garagetak, balkong och altan samt borttagning av istappar. Skattereduktion medges inte för snöskottning eller andra arbeten som utförs på samfälligheter exempelvis snöröjning av garagelänga. STUBBFRÄSNING Stubbfräsning ger inte rätt till skattereduktion.

Rutarbete ger rätt till skattereduktion förutsatt att det är sådant arbete som tillhör hushållsarbetets kärnområde om det utförs i en bostad

Rutarbete ger rätt till skattereduktion förutsatt att det är sådant arbete som tillhör hushållsarbetets kärnområde om det utförs i en bostad Exempel på rutarbete Rutarbete ger rätt till skattereduktion förutsatt att det är sådant arbete som tillhör hushållsarbetets kärnområde om det utförs i en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om skattelättnader för hushållstjänster * I detta meddelande finns information om vad som gäller för att få skattereduktion för hushållstjänster,

Läs mer

Ros och Ris om ROT-avdraget. En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen

Ros och Ris om ROT-avdraget. En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen Ros och Ris om ROT-avdraget En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen Det har gått ett år sedan regeringen beslutade att införa ett höjt och permanent ROT-avdrag.

Läs mer

RUT och ROT 2010 Succén fortsätter

RUT och ROT 2010 Succén fortsätter RUT och ROT 2010 Succén fortsätter Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Snabb ökning av användningen av RUT och ROT... 2 Minst 24 000 nya jobb... 3 Flest nya jobb

Läs mer

Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror Mars 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:197 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Information om ROT-avdraget

Information om ROT-avdraget Information om ROT-avdraget Elinstallationsarbete 50% billigare för konsumenter 1. Bakgrund Nytt ROT-avdrag infördes den 8 december 2008, vilket innebär att du nu kan få skattereduktion för arbetskostnader.

Läs mer

&ROT. Rut SÅ FUNKAR DE ARBETEN SOM GER AVDRAG INFÖR BADRUMSRENOVERINGEN. Avdragen TIPS. Matlagning & brunnsborrning

&ROT. Rut SÅ FUNKAR DE ARBETEN SOM GER AVDRAG INFÖR BADRUMSRENOVERINGEN. Avdragen TIPS. Matlagning & brunnsborrning &ROT Detta är en annonsbilaga från C-Media Rut Avdragen SÅ FUNKAR DE TIPS S INFÖR BADRUMSRENOVERINGEN Matlagning & brunnsborrning ARBETEN SOM GER AVDRAG 2 Detta är en annonsbilaga från C-Media En annonsbilaga

Läs mer

ROT och RUT ger jobb

ROT och RUT ger jobb Januari 2010 ROT och RUT ger jobb Innehåll Bakgrund... 3 Vart fjärde byggföretag tackar ROT för jobben... 3 7 300 nya RUT-jobb... 5 Skatteverkets utbetalningar minst 12 000 nya jobb... 5 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre.

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT-avdraget! Sammanfattning För att möta lågkonjunkturen har Regeringen återinfört ROT-avdraget, omdöpt till HUS-avdrag (vi kallar det ROT-avdrag

Läs mer

Byggbranschen behöver stabilitet och vill bekämpa svartjobben - förläng ROT-avdraget!

Byggbranschen behöver stabilitet och vill bekämpa svartjobben - förläng ROT-avdraget! Byggbranschen behöver stabilitet och vill bekämpa svartjobben - förläng ROT-avdraget! Byggbranschen har sedan början av nittiotalet haft en turbulent tid. Från 1991 till 1998 krympte branschen med ca 30

Läs mer

HEM-avdraget har stor potential hos äldre

HEM-avdraget har stor potential hos äldre Rapport från Almega maj 2017 HEM-avdraget har stor potential hos äldre - 8 av 10 positiva till utvidgat RUT- och ROT-avdrag för tjänster Äldre positiva till HEM-avdraget Sedan RUT- och ROT-avdragen infördes

Läs mer

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad Skatteverket Skattereduktion för hushållsarbete utvidgas ROT faller in under de regler som gäller för hushållsavdrag. Allt kallas tillsammans numer för

Läs mer

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om skattereduktion för hushållsarbete * I detta meddelande finns information om vad som gäller för att få skattereduktion för hushållsarbete,

Läs mer

Skatteregler vid uthyrning

Skatteregler vid uthyrning Skatteregler vid uthyrning 2017-05-22 Uthyrning av privatbostad Om du hyr ut din privatbostad (d.v.s. ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt) eller hyr ut en hyresrätt som är bostad så ska du

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om skattereduktion för husarbete fr.o.m. den 1 juli 2009 * I detta meddelande finns information om vad som gäller för att få skattereduktion

Läs mer

Förändringar av husavdraget

Förändringar av husavdraget Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förändringar av husavdraget Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År. önskar Åsens Samfällighet. God Jul och. Gott Nytt År. Önskar Åsens Byråd. God Jul och. Gott Nytt År. Önskar Auvin Ek. För.

God Jul och Gott Nytt År. önskar Åsens Samfällighet. God Jul och. Gott Nytt År. Önskar Åsens Byråd. God Jul och. Gott Nytt År. Önskar Auvin Ek. För. Utgivare: Åsens Byråd Årgång 14 Nummer 12 December 2012 Hej! Mitt i julstöket med allt vad det innebär håller vi på att fixa i ordning kakel och klickvägg i köket i vårt nya hus samtidigt som vi flyttar

Läs mer

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten från byggbranschens arbetsgivar- och fackförbund BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen

Läs mer

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen i samverkan ska brett och aktivt delta i samhällsdebatten mot svartarbete. Vårt mål är en utbredd

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Förbättringar av husavdragets fakturamodell

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Förbättringar av husavdragets fakturamodell Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förbättringar av husavdragets fakturamodell December 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Skattereduktion för hushållsarbete

Skattereduktion för hushållsarbete SKV 345 utgåva 1 Skattereduktion för hushållsarbete Nu har du möjlighet att sänka din skatt om du anlitar någon att utföra hushålls tjänster från och med den 1 juli 2007. Skattereduktionen är 50 % av arbetskostnaden

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om skattereduktion för husarbete t.o.m. den 30 juni 2009 * I detta meddelande finns information om vad som gäller för att få skattereduktion

Läs mer

Kompletteringar av RUT-avdraget

Kompletteringar av RUT-avdraget Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Kompletteringar av RUT-avdraget December 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...

Läs mer

ROT-avdrag. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva tillvägagångssättet för ROT-avdraget enligt den så kallade Fakturamodellen.

ROT-avdrag. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva tillvägagångssättet för ROT-avdraget enligt den så kallade Fakturamodellen. Klerebo 570 01 RÖRVIK ROT-avdrag Bakgrund Regeringen har beslutat att rätten till ROT-avdrag för byggarbeten ska gälla från den 8 Dec 2008. Skattereduktion medges första gången vid taxeringen 2010. Syfte

Läs mer

ROT & RUT fran A-O. BYGGLOVS- HANDLINGAR Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skattereduktion.

ROT & RUT fran A-O. BYGGLOVS- HANDLINGAR Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skattereduktion. 01 ROT och RUT-avdraget är förmånligt men det är inte alla åtgärder som avdrag. Vi hjälper dig att räta ut frågetecknen. Vi har listat från A till Ö på vad som avdrag och vilka jobb som inte gör det. Viktigt

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om skattereduktion för rot- och rutarbete fr.o.m. 2016 SKV M 2015:19 I detta meddelande finns information om vad som gäller för att få

Läs mer

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG Källa: www.skatteverket.se A ALTAN Arbetskostnad för ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset berättigar till

Läs mer

Förändringar av husavdraget. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Förändringar av husavdraget. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Förändringar av husavdraget Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Peter Ljungqvist (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Medlemsmöte 30 jan. Välkomna! 3. FIKA och bensträckare. 1. Inledning, presentation av styrelsen 2. Information kring. 4.

Medlemsmöte 30 jan. Välkomna! 3. FIKA och bensträckare. 1. Inledning, presentation av styrelsen 2. Information kring. 4. Medlemsmöte 30 jan Välkomna! 1. Inledning, presentation av styrelsen 2. Information kring o Stam- och badrumsrenoveringen o Information om ROT-avdrag o Frågestund 3. FIKA och bensträckare 4. Övriga projekt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Vilka tjänster ger rätt/ger inte rätt till ROTavdrag?

Vilka tjänster ger rätt/ger inte rätt till ROTavdrag? Page 1 of 13 Vilka tjänster ger rätt/ger inte rätt till ROTavdrag? Arbeten som utförs på sådant som är uppräknat i nedanstående förteckning ger rätt /ger inte rätt till För att man ska kunna få skattereduktion

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna.

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SAMMANFATTNING Särskilt Socialdemokraterna har sedan hösten 29 drivit kampanj

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om skattereduktion för husarbete fr.o.m. den 1 juli 2009 * SKV M I detta meddelande finns information om vad som gäller för att få skattereduktion

Läs mer

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Brf Bofinken, HSB. Medlemsinformation

Brf Bofinken, HSB. Medlemsinformation Brf Bofinken, HSB Medlemsinformation 2013-01- 30 1 Program Välkomna! 1. Inledning, presentation av styrelsen 2. Information kring o Stam- och badrumsrenoveringen o Information om ROT-avdrag o Frågestund

Läs mer

Skattereduktion för hushållsarbete

Skattereduktion för hushållsarbete SKV 345 utgåva 2 Skattereduktion för hushållsarbete Om du anlitar någon att utföra hushållsarbete kan du sänka din skatt. Från och med den 1 januari 2008 har även du som har haft en skattepliktig förmån

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 december 2014 KLAGANDE Bladängens Bygg & Service AB, 556653-9556 Bladängen 309 748 95 Örbyhus MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om skattereduktion för husarbete fr.o.m. 2013 * SKV M I detta meddelande finns information om vad som gäller för att få skattereduktion

Läs mer

LIVSPUSSELBONUS. Ett nytt förslag från TCO riktat till förvärvsarbetande föräldrar. Ulrika Hagström, Roger Mörtvik

LIVSPUSSELBONUS. Ett nytt förslag från TCO riktat till förvärvsarbetande föräldrar. Ulrika Hagström, Roger Mörtvik 1 LIVSPUSSELBONUS Ett nytt förslag från TCO riktat till förvärvsarbetande föräldrar Ulrika Hagström, Roger Mörtvik 2 3 Inledning TCO driver livspusselfrågorna därför att vi vill se ett arbetsliv som går

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Glädjande nyheter angående ROT-avdraget.

Glädjande nyheter angående ROT-avdraget. 2009-06-18 1 (2) Glädjande nyheter angående ROT-avdraget. Ni är många entreprenör som dagligen får samtal från konsumenter som undrar om ROT-avdraget. Vad gäller? Frågorna är berättigade, eftersom skatteverket

Läs mer

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag *Skatteverket 1(2) Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152 Johan Barth GEOTEC Box 174 243 23 Höör Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag Den 8 december 2008 utvidgades

Läs mer

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Rapport februari 09 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Från och med den 8 december 08 utvidgade

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Lilja Andersson är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

ROT-avdrag och svartarbete

ROT-avdrag och svartarbete VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdrag och svartarbete i hushållssektorn BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Elektriska Installatörsorganisationen EIO Glasbranschföreningen Maskinentreprenörerna Målaremästarna

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

Effekter av regeringens skattepolitik

Effekter av regeringens skattepolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3405 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) Effekter av regeringens skattepolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Skattelättnader för hushållstjänster

Skattelättnader för hushållstjänster Socialutskottets yttrande 2006/07:SoU2y Skattelättnader för hushållstjänster Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 26 april 2007 beslutat att bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom egen ansökan

Skattereduktion för husarbete genom egen ansökan SKV 345 utgåva 3 Skattereduktion för husarbete genom egen ansökan Om du anlitar någon att utföra husarbete (hushålls- eller ROT-arbete) kan du sänka din skatt. Även du som har en skattepliktig förmån av

Läs mer

RUT 2015. Fortsatt tillväxt - nya möjliga hinder

RUT 2015. Fortsatt tillväxt - nya möjliga hinder RUT 2015 Fortsatt tillväxt - nya möjliga hinder Innehållsförteckning Förord 1 Hemservicebranschen fortsätter att växa 2 Nya kunder i hela landet Fler kunder ger fler jobb Regionala sysselsättningstal RUT-företagen

Läs mer

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr.

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. En presentation av Plåtslageriernas Riksförbunds ROT-enkät Plåtslageriernas

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

1 Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 1(5) /111. Pia Blank Thörnroos

1 Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 1(5) /111. Pia Blank Thörnroos KONSEKVENSUTREDNING 1(5) Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om begäran om utbetalning för hushållsarbete enligt lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion Skatteverkets

Läs mer

HEMSERVICE. Attityder och fakta kring hushållsnära tjänster

HEMSERVICE. Attityder och fakta kring hushållsnära tjänster HEMSERVICE Attityder och fakta kring hushållsnära tjänster JUNI 2010 Förord Diskussionen, debatten och det allmänna intresset för hemservicebranschen och skattereduktionen för hushållsnära tjänster tog

Läs mer

Slutrapport för kontroller av uthyrning av privatbostäder inkomstår Rapportnummer: 460/ /

Slutrapport för kontroller av uthyrning av privatbostäder inkomstår Rapportnummer: 460/ / Slutrapport för kontroller av uthyrning av privatbostäder inkomstår 2015 Rapportnummer: 460/135329-17/123 - 1 Inledning Den här rapporten beskriver resultaten från den kontroll Skatteverket genomförde

Läs mer

Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag

Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag Arbeten som utförs på sådant som är uppräknat i nedanstående förteckning ger rätt /ger inte rätt till För att man ska kunna få skattereduktion

Läs mer

Rot och rut. Manual för Skatteverket e-tjänst

Rot och rut. Manual för Skatteverket e-tjänst Rot och rut Manual för Skatteverket e-tjänst Så registrerar du en begäran om utbetalning rot och rut Steg 1 Registrera begäran Du får själv ange ett valfritt nummer på begäran som gör den lätt att identifiera.

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Partigranskning mars 2006

Partigranskning mars 2006 Företagarna granskar del 2 Partigranskning mars 2006 Hur stämmer partiernas karta med företagens verklighet? mars 2006 Kopplingen mellan jobb, välfärd och företagande har spelat en viktig roll i årets

Läs mer

Hushållstjänster för alla!

Hushållstjänster för alla! Hushållstjänster för alla! Ett enklare system för en enklare vardag juni 2008 www.centerpartiet.se Innehållsförteckning CENTERPARTIETS SKATTEGRUPP VILL 2 HEMHJÄLP ÅT ALLA! 3 STORA VINSTER MED YTTERLIGARE

Läs mer

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet.

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. HFD 2014 ref 79 Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. Lagrum: 6 och 7 lagen (2009:194) om förfarandet vid

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen.

Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen. HFD 2016 ref. 29 Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen. 67 kap. 11 inkomstskattelagen (1999:1229),

Läs mer

Innehållsförteckning... 1 Introduktion... 2 Om undersökningen... 3 Bakgrundsfrågor... 4 Frågor om ROT-avdrag... 6

Innehållsförteckning... 1 Introduktion... 2 Om undersökningen... 3 Bakgrundsfrågor... 4 Frågor om ROT-avdrag... 6 Innehållsförteckning... 1 Introduktion... 2 Om undersökningen... 3 Bakgrundsfrågor... 4 Frågor om ROT-avdrag... 6 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att

Läs mer

En lönande sektor. Hushållsnära tjänster sätter fart på ekonomin och stärker kvinnors ställning på arbetsmarknaden. augusti 2006. www.centerpartiet.

En lönande sektor. Hushållsnära tjänster sätter fart på ekonomin och stärker kvinnors ställning på arbetsmarknaden. augusti 2006. www.centerpartiet. En lönande sektor Hushållsnära tjänster sätter fart på ekonomin och stärker kvinnors ställning på arbetsmarknaden Finska arbetsministeriet augusti 2006 www.centerpartiet.se En fråga om attityder Tänk att

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först!

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först! Uppsamling Flervalsdugga: 2013-10-08 Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: 09.00-11.00 Läs detta först! Flervalsduggan innehåller 10 frågor. Kontrollera att du fått

Läs mer

Exempel på ROT-arbete Skatteverket

Exempel på ROT-arbete Skatteverket Page 1 of 12 Exempel på rotarbete Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

Hemservice. Attityder och fakta kring hushållsnära tjänster

Hemservice. Attityder och fakta kring hushållsnära tjänster Hemservice Attityder och fakta kring hushållsnära tjänster Februari 2009 Förord Almega har under flera år drivit frågan för en skattereduktion för hushållsnära tjänster. Som bransch- och arbetsgivareorganisation

Läs mer

Ad Manus. Manual för fakturering med ROT-avdrag.

Ad Manus. Manual för fakturering med ROT-avdrag. Ad Manus Manual för fakturering med ROT-avdrag. Upprättad den 14 September 2009 Vid halvårsskiftet infördes den nya fakturamodellen som innebär att skattereduktionen för hushållsnära tjänster och arbete

Läs mer

Novus Group Juni 2008

Novus Group Juni 2008 Novus Group Juni 2008 INLEDNING METOD & UTFÖRANDE BAKGRUND MÅLGRUPP Byggbranschen i samverkan, som består av byggarbetsgivarna och byggfacken, arbetar aktivt för att motverka svartarbete och ekonomisk

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi September 2015 Så påverkas hushållens plånböcker av regeringens höstbudget Regeringen presenterade idag höstens budgetproposition. Det är först nu som regeringen

Läs mer

Allmänna Kundvillkor NannyPlus

Allmänna Kundvillkor NannyPlus Sida 1 av 8 Allmänna Kundvillkor NannyPlus Gäller fr.o.m. 2014-11-11 1. Begrepp Med: Företaget Menas i dessa villkor: NannyPlus Handelsbolag Kund Vårdnadshavare till barnet/barnen som beställer tjänster

Läs mer

Senior-RUT - bort med skatten på hushållstjänster. själva

Senior-RUT - bort med skatten på hushållstjänster. själva Senior-RUT - bort med skatten på hushållstjänster som seniorer betalar själva INNEHÅLL Almegas förslag om senior-rut Därför behövs utökad skattereduktion vid hushållstjänster till äldre 1. Senior-RUT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete; SFS 2009:194 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm. Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys

20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm. Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys 20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys Innehåll Sammanfattning 3 Inledning 3 Färre bostäder

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:178

Regeringens proposition 2008/09:178 Regeringens proposition 2008/09:178 Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder Prop. 2008/09:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 FÄRDPLAN MED SIKTE PÅ 2018 Alliansen presenterar fyra olika budgetar i höst Vi genomför en gemensam alliansutvärdering Vi formar ett äntringskansli inför regeringsskifte

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer