Hemtjänst individuellt och vid rätt tidpunkt, närståendevård och rehabilitering säkrar EN BRA VARDAG FÖR ÄLDRE PERSONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemtjänst individuellt och vid rätt tidpunkt, närståendevård och rehabilitering säkrar EN BRA VARDAG FÖR ÄLDRE PERSONER"

Transkript

1 Hemtjänst individuellt och vid rätt tidpunkt, närståendevård och rehabilitering säkrar EN BRA VARDAG FÖR ÄLDRE PERSONER Kommunernas basservice stöder inte i tillräcklig grad det alldagliga behovet för äldre neurologiskt sjuka. Många äldre personer med Parkinson kan endast bo hemma, så som de önskar, med stöd av sin närståendevårdare. Inom Eri-ikä-projektet (Olika-åldrar-projektet) tillfrågades personer med Parkinson och deras närstående och deras åsikt var att närståendevårdarkriterierna är för stränga och att kommunernas anslag är för knappa. Många ansåg även att det skulle vara viktigt att få rehabilitering efter fyllda 65 år. Boendeservicestiftelsen ASPAs Eri-ikä-projekt kartlade trettio åriga personer med Parkinson och man frågade vilka önskemål och behov dessa personer hade gällande boende och boendestöd. Intervjuerna gjordes i hemmen i olika boendemiljöer i nio kommuner. Hemmets härd guld värd De personer jag intervjuade ville bo hemma så långt som möjligt, och man inkluderade även lägenhet i servicehus med egen ingång och integritet, som eget hem. Många hade fäst sig vid sitt boende, som de hade kunnat påverka genom att bygga, reparera och inreda. I en envåningsbostad utan hinder kunde man fortsätta att bo tryggt: Jag har sagt åt min dotter, att vad sen om jag inte klarar av det ena eller det andra. Läget kan vara helt tvärtom, säger dottern, vi gör om hemmet så att du klarar dig. Det är bra. Inte kommer jag att flytta någonstans om inte situationen blir den, att jag behöver serviceboende eller liknande. (57-årig, ensamstående kvinna). Inom den samhälleliga debatten poängterar man individens egna ansvar och man förväntar sig, att äldre personer i god tid förbereder sig själv för en trygg ålderdom. Man kunde se de intervjuade personernas ansvarstagande bl.a. hur de hade utrustat sitt hem på grund av nedsatt funktionsförmåga eller med tanke på kommande behov. Trösklar och badkar hade avlägsnats och med bidrag från kommunen hade man byggt ramper, breddat dörrar och installerat räck och stödhandtag. I glesbygden hade man flyttat närmare centrum, från villa till höghus och från hus utan hiss till hus med hiss. Dock fanns de bland de utfrågade de, som kände till missförhållanden i sitt boende men inte ville ha förändringar. De som bodde i glesbygden långt från all service sade, att hjälpen från grannar och närstående kompenserade missförhållandena, och en person som bodde i ett hus utan hiss jämförde sig med en olycksbroder i sämre skick som också klarade sig i trappor. I alla nio kommuner berättade man att den fanns alltför få lättillgängliga, förmånliga pensionärsbostäder jämfört med behovet. I vissa kommuner fanns nybyggen som var lättillgängliga, vilket betyder välutrustade och dyra bostäder. Då beklagade man den höga hyran, men man var nöjd med att livet underlättades: Bostaden är bra, all service är nära och även annarsär det en tyst lägenhet. Vi hade en aktielokal, men toaletten var svårtillgänglig. Antagligen fick vi därför den här bostaden. Båda,

2 såväl el- som den vanliga rullstolen ryms i hissen... här finns bastu. (70-årig kvinna, som bor med sin make) Vardagen tar form De tillfrågade hade på sätt eller annat anpassat sig till sjukdomen, trots att de tidvis eller periodvis även hade varit besvikna, bittra och deprimerade. Många beskrev, att då de hade kommit över den värsta chocken, sökte de information om sjukdomen, medicineringen och andra vardagliga frågor. Information hade de fått av sin neurolog, sjukhuset, biblioteket och den egna Parkinson-föreningen och förbundet. Nog fick jag mycket information. På sjukhuset gav de tidningar och givetvis sökte jag även själv information. Sen deltog jag i en så kallad anpassningsträningskurs rätt tidigt... det tog väl ett år innan jag fick plats. Nog var det oväntat. Jag visste inte riktigt fast jag visste att det fanns en sån här sjukdom, men någon klar bild hade jag inte... och att just jag skulle få den. (62-årig kvinna) Man poängterade informationens betydelse och prisade det medmänskliga stödet i föreningarna och på förbundets kurser. En del sade att de på detta sätt lärt sig att man kan leva med Parkinson. Detta betyder i all sannolikhet att man på basen av den information man fått började med egenvård, sköta om sin kondition och lägga märke till livsvillkoren och stilen; ingen hade hängett sig endast åt att vara sjuk. De tillfrågade namngav sina mediciner och beskrev verkningarna. Medicinerna gav rytm åt dagen och i synnerhet långtidssjuka beskrev den vakna tiden med en halv timmes noggrannhet och den varierade från medicinintag, rätt typs näring vid rätt tidpunkt, vila och motion. En del av de tillfrågade berättade om plötslig utmattning, som påminde om MSsjukdomens fatigue (stark utmattning). Mer än vila betonade man dock vikten av motion. Det egna förbundet och föreningens råd angående motion hade man accepterat. Man förevisade mig motionsredskap och gymnastikrörelser och berättade om föreningens spelturneringar, simhallsturer osv. Många beskrev njutningen som motionen gav så det var inte enbart en fråga om fysisk kondition. Att koncentrera sig på spel, trädgårdsarbete eller balansövningar suddade ut allt annat, det vill säga att intensiv träning också gav livet innehåll. Liknande tro på livet och hoppet gav sig uttryck i de många knep och hjälpmedel, vilka de tillfrågade hade utarbetat i sina hem. Hemmets välbekanta omgivning och rutinerna hjälpte till att klara vardagens utmaningar. Närståendevården framstod klart som viktig då det gällde att klara sig. De tillfrågade var i den åldersklassen som ofta lever i sitt första eller annars långvariga äktenskap. Om den neurologiskt insjukande har dygnet-runt stöd och hjälp, klarar han/hon sig längre hemma än en ensamstående. Den närstående personens hjälp poängterades, då den insjuknade även hade demens-diagnos. Livssituationens och vårdförhållandets goda och dåliga sidor kom fram i makarnas berättelser. Undvika utslagenhet De tillfrågade var inte åldringar utan äldre personer, som ville bibehålla sin gamla livsstil och motarbeta utslagenhet genom att röra på sig och delta i aktiviteter. Den självständighet som

3 den egna bilen gav ville man hålla fast vid och en av de tillfrågade beskrev att hotet om indraget körkort skulle vara en ärekränkning. En del som insjuknat i tidig ålder och kommit i åtnjutande av handikappservicelagen, hade fått handmanövreringsanordning i sin bil: Jag har haft bil från hösten -91, vi köpte den första med automatväxel, och den hade genast också handmanövreringsanordning. Då jag kör längre sträckor får jag darrningar och foten hålls inte på gasen, foten blir trött. De har varit bra, har inte haft problem med att köra bil... (61-årig man) Ekonomiskt trångmål, som en del av utslagenheten, tillkännagav endast några av de tillfrågade, trots att de flestas ekonomi betungades av sjukdomens merkostnader. Oftare sörjde man dock det att man mist den tidigare arbetsgemenskapen, arbetskamrater och vänner. Några funderade om detta kunde bero på tron att sjukdomen smittar. Då de tillfrågades medgav dock många, att de även själva kunnat göra mera för att bibehålla vänskapsbanden. Skyggheten att vara bland andra kunde bero på fysisk svaghet, men även på rädsla för besvikelser. Galen eller full är den förbipasserandes kommentar, som flere hade hört. Då kroppen stelnar, ansiktet blir uttryckslöst, rösten monoton och svag är det symtom, som inte förstås av andra. En sade att till och med barnbarnet, som han träffade sällan, var rädd för honom eftersom han är en sån trä-gubbe. Skammen kan vara episodisk, i samband med någon situation, och skam över att vara värdelös, vilket är långvarigt och tär på människan. Att man förändras till det yttre är inte alltid lätt att acceptera och i synnerhet om man inte mera kan hålla tätt eller skyla sitt läckage. Utseendet anses ha samband med lycka och njutning och en av de intervjuade beskrev det så här: Vet du, då jag vet hur jag förändras i och med Parkinsons sjukdom så vill jag nog inte gå någonstans, högst ut och motionera... Då man har varit frisk och sen blir sån så skäms man förskräckligt. Jag tänkte alltid förut, då jag var frisk, när jag såg CP-skadade på stan att jag inte skulle ha täckats tala med dem. Nu först har jag kommit över det, nu skäms jag inte för någon. (63-årig kvinna). Önskemål och behov Majoriteten av de tillfrågade hade en eller flere sjukdomar förutom Parkinson. Någon sade att han/hon led av två neurologiska sjukdomar, och det förekom olika cancersjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar, vilket är normalt för denna åldersgrupp. Jag förstummades av hur de tillfrågade orkade, en person hade såväl Parkinson som Meniérs sjukdom och återhämtade sig från cancer och var närståendevårdare dygnet runt. Trots alla svårigheter kunde inte de tillfrågade svara på önskemål eller behov då jag frågade vilka dessa skulle vara. Främst kom önskemålet om städhjälp, vilket få kommuner numera erbjuder. Några av de ensamstående önskade hjälp med utemotion och några hade önskemål om vän- eller vårdtjänst för ensamstående. Ett par önskade att de skulle komma i åtnjutande av handikappservicelagen och få personlig assistent. Några som redan kom i åtnjutande av åldringsvården önskade att de skulle få påverka närvårdarens tidtabell och

4 arbetets innehåll. Att planera den egna tidtabellen blev svår då dagen gick i väntan på utomstående hjälp. Närståendevårdarna önskade avlastning i hemmet och korttidsvård i små enheter och berättade om erfarenheter då man inte gett tillräckligt med mediciner och näring på grund av sjukhusets strama tidtabell. Man ansåg även allmänt att kriterierna för att få närståendevårdsbeslut var för stränga och man kritiserade att anslagen tog slut före årets slut. De tillfrågade önskade att de skulle få rehabilitering även efter pensionsåldern och de ansåg att FPA:s gräns på 65 år är ohållbar. Man önskade även att ansökningsförfarandet skulle underlättas och att sjukhusen skulle få flere neurologer och neurologiska sjukskötare. På Parkinsonföreningarnas möten och då jag intervjuade kommunanställda fick jag höra, att man fortfarande ansåg de neurologiska sjukdomarna som främmande och inte kände till sjukdomarnas symtom. Man kan alltså säga att ett centralt behov är att social- och hälsovårdens närvårdarutbildning fördjupas för att öka kännedomen om dessa sjukdomar, vilket de neurologiska förbunden redan tillsammans har yrkat på. Kommunernas del De äldre, neurologiskt insjuknade och handikappade bildar en särgrupp, vars gemensamma nämnare är att sjukdomarna är obekanta, obotliga och symtomen varierar från och till. Till exempel i större städer kunde personer med Parkinson, MS, epilepsi, CP, hjärnskada och likande få diagnosenliga, individuella och i övrigt anpassade tjänster för att stöda boendet hemma. Nu har man i kommunerna endast tagit åldringar med demens som en särgrupp. Man erkänner att grundservicen inte tryggar likvärdig service åt alla och ändå undviker man i likvärdighetens namn att ge positiv särbehandling åt specialgrupper. Man kunde undvika detta dilemma, om kommunerna skulle anskaffa och erbjuda individuell service för de neurologiskt sjuka. Då Eri-ikä-projektet startade hösten 2002 talade kommunernas representanter ännu om kompanjonskap, där tredje sektorn och kommunsektorn gemensamt skulle tillgodose specialgruppernas servicebehov. Hösten 2004 hade situationen redan förändrats och kommunerna drog sig undan med hänvisning till anskaffningslagen. Föreningarna som producerade tjänster för åldringar fick inte mera betalningsförbindelser och producenterna hotades med omsättningsskatter. De större städerna tog i bruk servicesedlar, vilka inte är till nytta för dem som behöver utökad och fortgående hjälp. Hemtjänst, närståendevård och personliga assistenttjänster utvecklas i riksomfattande och kommunala initiativ och projekt. Det återstår att se, om detta arbete resulterar i människovärdig, god ålderdom i det egna hemmet för äldre personer inom specialgrupperna. TUULA LAUKKANEN

5 SVM, forskare Skribenten har forskat i service och boende inom Kuopio universitet och ASPA. Översättning Bi Virta PARKINSON-POSTIA 3/2005

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum Lennart Matikainen Rena relationer Fri från rädsla och skuld Forum Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Lennart Matikainen 2008 Omslagsdesign Anders Timrén Omslagsfoto Thron

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R EN STUDIE OM ÄLDRE KINESERS LIVSSITUATION, BEHOV OCH ÖNSKEMÅL INFÖR ÅLDERDOMEN Eva Sennemark, Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson TITEL FÖRFATTARE Gemenskap på äldre da r. En studie

Läs mer

Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende

Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende Ni som arbetar med vårdtagarna har svaren, det gäller bara att hjälpas åt för att få fram dem. Förord

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2003:7 Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter Lina Lundström Oktober 2003 ISSN 0357-735X Innehållsförteckning 1 INLEDNING 2 1.1 Finland 2 1.2 Sverige 3 1.3 Syfte-frågeställningar

Läs mer

När personal i psykiatrin är till hjälp

När personal i psykiatrin är till hjälp När personal i psykiatrin är till hjälp Ur patientperspektivet Brukarinflytande-samordnare och Forsknings- och Utvecklingsenheten Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Inledning

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt. Att vara delaktig. Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv

Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt. Att vara delaktig. Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt Att vara delaktig Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt Att

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster.

Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster. S:t Lukas utbildningsinstitut Psykoterapiprogrammet, 90 hp Examensuppsats på avancerad nivå, 15 hp Vårterminen 2012 Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster. Older persons' thoughts concerning

Läs mer

Beslut och rutiner för palliativ vård

Beslut och rutiner för palliativ vård Malmö stad Malmö FoU-enhet för äldre Beslut och rutiner för palliativ vård Fallstudier på särskilda boenden i Malmö Dubravka Gladoic Kostevski VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE ISSN 1650-9765 ISBN 91-974307-4-9

Läs mer

TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD

TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD Fördjupat anhörigstöd - Stöd till anhöriga på Östermalm vars närstående flyttat till vård och omsorgsboende Eva Norman Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa Patrik Göransson 2012 den ofrivillige RESENÄREN Jag hade en bild av ett tåg som skenande och jag visste inte vart jag var på väg. Allt eftersom resan

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Det goda åldrandet frisk också efter 85

Det goda åldrandet frisk också efter 85 Det goda åldrandet frisk också efter 85 Berit Lundman Universitetslektor, docent i omvårdnad Efter att vi hört en hel del om olika sjukdomstillstånd som är vanliga bland äldre och hur man kan förebygga

Läs mer

Mitt framtida boende

Mitt framtida boende FoU-Södertörns Skriftserie nr 103/11 Mitt framtida boende - tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning. Charlotte Fagerstedt Förord Den här rapporten tar sin utgångspunkt i ungdomars

Läs mer

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité en kvalitativ studie Författare: Johanna Ekström Dzhon Zubenko

Läs mer

Margareta Ågren. en dag i taget. En rapport om livet vid 92 års ålder. Institutet för gerontologi Jönköping

Margareta Ågren. en dag i taget. En rapport om livet vid 92 års ålder. Institutet för gerontologi Jönköping Margareta Ågren en dag i taget En rapport om livet vid 92 års ålder Institutet för gerontologi Jönköping 2 FÖRORD Denna rapport beskriver vad livet i mycket hög ålder, och vägen dit, kan innebära. De som

Läs mer

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå Patricia Ericsson Kent Ericsson Institutet Skinfaxe Uppsala FÖRORD Strax före årsskiftet 1993-1994 fick vi en förfrågan om at t göra en uppföljning

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer