Lise Tamm, Internationella åklagarkammaren Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lise Tamm, Internationella åklagarkammaren Stockholm"

Transkript

1 Lise Tamm, Internationella åklagarkammaren Stockholm

2 Det första momentet är medel som har använts såsom olaga tvång, vilseledande, med utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller annat sådant otillbörligt medel. Detta gäller emellertid inte barn, alltså personer under 18 år.

3 Beroendeställning Skuldförhållande Anställning- lydnadsförhållande Flyktingskap Vanmakt Förståndshandikapp Sjukdom Narkotikaberoende

4 Gärningsmannen bemästrar offrets fria och verkliga vilja Offret har inte haft något annat verkligt eller godtagbart alternativ

5 Det andra momentet är handelsåtgärder. Rekryterar, transporterar, överför, inhyser, tar emot en person

6 Det tredje momentet är syftet med handeln. Det skall vara helt klart att offret skall exploateras på något sätt. För sexuella ändamål Avlägsnade av organ, krigstjänst Tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte Det krävs direkt uppsåt

7 Offret utsätts för sexualbrott Prostitution

8 I uttrycket tvångsarbete ligger att arbetet utförs av arbetaren mot hans vilja och ett krav på att arbetet som ska utföras är orättfärdigt eller innefattar element av förtryck eller att arbetet innebär en påfrestning som skulle kunna undvikas.

9 Annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte

10 Med verksamhet avses någon form av åtgärd som offret ska utföra eller underkasta sig Med nödläge avses situationer där offret är förhindrat att fritt bestämma över sina göranden och låtanden eller befinner sig i en verkligt svår belägenhet som inte är helt tillfällig eller övergående

11 T.ex. förmås att arbeta under synnerligen svåra förhållanden till mycket låg lön T.ex. förmås att tigga eller stjäla

12

13 Bodde i Ukraina Förlorade armarna i en olycka Den 5 augusti 2008 kliver han in på en polisstation i Stockholm och berättar att han under flera år utnyttjats för att tigga ihop pengar åt ett antal personer.

14 Ukraina 2006, får erbjudande av Marcels far att arbeta på ett kontor i Moskva. Skulle få 200 USD i månaden. Att ha en handikappad anställd skulle medföra förmåner för företaget. Hade cirka en tredjedel av denna summa i pension.

15 Får under färden till Moskva veta att han skall tigga i tunnelbanan i Moskva. Dock för samma lön. Är långt hemifrån och har inga pengar. Får först veta att det ska bli tre månader, sedan sex I Moskva inhyses han hos Marcel och Irina. Hans proteser kommer bort. Tigger under övervakning från 7 till 23, ledig måndagar

16 Polisen mutas Övervakaren tar hand om pengarna och ger dem till Marcel Pavel ska få sin lön när han arbetat färdigt. Får vodka i lagom mängder Hotas bränna ner hemmet i Ukraina om han flyr och att skada hans ben

17 Flyr med hjälp av några romer i Moskva. Fortsätter tigga och hittas av Marcel. Misshandlas av Marcels far. Får en ny övervakare, Svetlana. Rymmer igen men hittas åter. Misshandlas och låses in i flera dagar.

18 Sverige Estland Ryssland Holland Moskv a Ukraina Moldavien Spanien

19 Kartläggning av de inblandades resor och agerande Rättshjälp i Ukraina och Ryssland bl.a. Problem med soc och målsäganden. Övervakningskameror, insättningar, falska pass Telefonlister för att kartlägga kontakter och rörelser Förhör, Svetlana väljer att erkänna

20 Marcel döms för människorov (mindre grovt), människohandel och olaga hot till fängelse 5 år Irina döms för människohandel till fängelse 3 år Svitlana döms för medhjälp till människohandel och brukande av falsk urkund till fängelse 9 månader

21 Marcel döms nu för människorov enligt 1 st 4 kap 1 BrB och får fängelse 5 ½ år Irina döms även för människorov och får fängelse 5 år Domen mot Svitlana fastställs

22 Utnyttjat hans utsatta position, hotat, införstådda med misshandeln Införstådda med rekryteringen, inhyst Kontrollerat med vodka och övervakare

23 Bra förstahandsåtgärder. Erfarna utredare och samarbete mellan olika enheter hos polisen. Envis åklagare. Bra målsägandebiträde. Fantastisk målsägande. Lite tur.

24 Två män tar med sig två 16-åriga pojkar från Rumänien till Sverige. Ankommer den 6 maj En av pojkarna har inte ens med sig ombyteskläder, Ingen har pengar. Männen har fullmakt från föräldrarna att ta med sig pojkarna till Sverige. Pojkarna tror att de ska jobba men får stjäla.

25 Focsani Gugesti Bukarest

26

27 Kommer den 6 maj 2009 Grips för biltillgrepp den 7 maj i Södertälje Grips på Kvarnens matmarknad i Mjölby den 11 maj Grips den 12 maj i Linköping på Hemköp Grips den 20 maj i Solna på Stadium Häktas den 23 maj och döms den 23 juni, villkorlig dom och utvisning 5 år.

28 Carp erbjuder dem att följa med till Sverige för att söka arbete = rekrytering Transport från Gugesti till Bukarest och vidare till Sverige och runt i Sverige. = transport Pojkarna bor hos Alamaru i Bukarest och Carp ordnar bostad i Sverige i bilar och rivningslägenhet = inhysande

29 Carp och och Alamaru betalar pojkarnas flygbiljetter, tyder på att syftet med resan var att stjäla Adressen i fullmakterna går till ett fängelse i Finland Carp dömd för tillgreppsbrott i olika länder i Europa Carp/Alamaru bestämmer vad de ska stjäla och hur Preparerar en väska med folie Förmår pojkarna att stjäla

30 Fyra telefoner stjäls, endast huvudmannen har pengar på sitt kort och kan ringa ut. En väktare ser en av pojkarna bli slagen av den yngre mannen vid ett tillfälle. Huvudmannen ordnar bostad i bilar och rivningslägenhet Carp bestämmer vart de ska, vad de ska göra, var de ska bo Att pojkarna samtycker saknar relevans!

31 Pojkarna aldrig varit utomlands Kommer till Sverige där de inte kan språket Har inte några pengar eller kläder Inte några realistiska möjligheter att på laglig väg tjäna ihop pengar till en hemresa =svår belägenhet genom att förmå dem resa runt i Sverige och utföra och delta i stölder = utnyttjat dem i en situation som inneburit ett nödläge

32 Pojkarna har lämnat olika uppgifter stor försiktighet vid bedömningen krävs. Även föräldrarnas berättelser måste bedömas med stor försiktighet eftersom de fått stora delar av sina uppgifter från pojkarna. Anmärkningsvärt att föräldrarna släppt iväg pojkarna utan att kontrollera huvudmannens uppgifter. Huvudmannen har lämnat en sammanhängande berättelse

33 En viss kontroll har de tilltalade fått genom fullmakterna. Inga hot och bara ett slag som inte gjorde så värst ont. Pojkarna har varken till sina föräldrar eller till polisen bett om hjälp eller uppgett att de tvingats stjäla. Varken inlåsta eller hotade. Inte så allvarlig situation. Åldersskillnaden förhållandevis liten.

34 Att tvingas stjäla faller under begreppet. Inte styrkt att avsikten från början var att stjäla när handelsåtgärderna vidtogs. Åtalet ogillades.

35 Carp döms för människohandel som är mindre grov till fängelse 1 år och 3 månader men hovrätten skriver att straffvärdet är 1 år och 6 månader. Alamaru döms för människohandel som är mindre grov till fängelse 1 år men straffvärdet är 1 år och 3 månader.

36 Pojkarna inte utsatta för något direkt tvång Inte utsatta för allvarliga hot eller slag Inte varit inlåsta eller frihetsberövade Haft lite kontakter med anhöriga Inte varit underkastade strängare kontroll

37 Kvinna i Solna rekryterar via internet, telefon och förmedlare hemhjälp till sin lägenhet i Solna Sex kvinnor under ett års tid, fyra människohandelsoffer, ett bedrägerioffer och en som inte anser sig som ett offer utan har återkommit flera gånger.

38 Medel Vilseledande de tror de ska få lön Hot de ska vara glada att de inte skjutsas till en bordell m.m. Misshandel. Fattiga flickor utan utbildning från Polen som inte kan språket och är dåliga på att tillvarata sina egna intressen.

39 Handelsåtgärder Rekryteras i Polen via internet, telefon eller förmedlare Transport ordnas till Sverige Inhyses i en klädkammare i kvinnans lägenhet

40 De bor i kvinnans lägenhet och är nästan ständigt övervakade Telefonsamtal övervakas De kan inte språket De har inga pengar De vet inte hur de ska ta sig hem De är beroende av att få ut den lön som aldrig kommer De är rädda för kvinnan

41 Utnyttjandesyftet. Hushållsarbete under slaveriliknande former Fyra barn ska skötas och lägenheten hållas i topptrim. Stölder när det finns tid över. Shopping

42 Kontrollrekvisitet. Kvinnorna är har fyllt 18 år. Att få hit kvinnorna. Att få tingsrätten att förstå att det här inte är fråga om att straffbelägga dom själva när de har städhjälp hemma.

43 11-12 årig flicka överlämnas av föräldrarna till en farbror och körs runt i Europa för att stjäla handväskor. Omhändertas av de sociala myndigheterna till slut i Sverige. Samtycke till utnyttjandet saknar betydelse.

44 Stulit vid 9 tillfällen i Sverige Den15 maj 2006 på Ica Supermarket i Kisa Den 19 maj 2006 på ICA Centrum i Laxå Den 23 maj 2006 på ICA Kvantum i Stenungssund Den 5 juni 2006 på Domus i Eslöv Den 7 juni 2006 på Lidl i Arboga Den 1 november 2006 på ICA Centrum i Laxå Den 9 november 2006 på ICA Supermarket i Ystad Den 9 november 2006 på ICA Maxi i Kristianstad Den 21 november 2006 på Coop Forum i Rotebro

45 George är en vuxen utvecklingsstörd man från Rumänien som saknar höger arm Han saknar försörjning, bostad och kontakt med anhöriga i Rumänien = befunnit sig i en utsatt situation

46 Bujor och Adriana har erbjudit honom att följa med hem till dem och producera pengar= rekrytering och inhysning Ordnat pass Tagit med honom och finasierat resan till Sverige via Wien, Tyskland och Danmark =transport

47 Bujor och Adriana har rekryterat George i syfte att utnyttja hans svåra belägenhet och förmå honom att utföra arbete åt dem, nämligen att tigga pengar. = Tvångsarbete

48 Viss försiktighet vid bedömningen av Georges uppgifter eftersom han är förståndshandikappad Vittnesförhör med Hans Peter Söndergaard, chefsöverläkare Kris och traumacentrum (George saknar förmågan att ljuga, George uppgifter är tillförlitliga) Läkarintyg och psykologutlåtande

49

50 Ogillat i såväl tingsrätt som hovrätt Inte människohandel att trots avsaknad av medel, ta hit (transportera/inhysa) sin 15 åriga dotter fr Rumänien i syfte att tigga/stjäla för att överleva och återbetala en skuld. Inte exploatering

51 Utfattig familj Tiggeri sedan länge familjens självklara försörjningssätt Zina 15 år, aktiv, självständig och driftig tagit initiativet till resan Inga hot eller tvång

52 Operativa ärenden

53

54

55 Människohandel: fängelse 6 år, minderåriga/unga, jämförbart med upprepade våldtäkter av ett frihetsberövat offer Medhjälp: fängelse 2 år Koppleri från 1 år och 6 mån-villkorlig dom Målet pågår i Svea hovrätt

56

Människohandel för sexuella och andra ändamål 2009

Människohandel för sexuella och andra ändamål 2009 Lägesrapport 11 Människohandel för sexuella och andra ändamål 2009 RPS rapport 2010:5 Rikspolisstyrelsen Polisavdelningen september 2010 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: POA-429-4459/10

Läs mer

Människohandel och prostitution

Människohandel och prostitution Människohandel och prostitution Ur ett svenskt perspektiv REVIDERAD VERSION NMT Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel Människohandel och prostitution Ur ett svenskt perspektiv REVIDERAD

Läs mer

Människohandel för sexuella ändamål

Människohandel för sexuella ändamål Människohandel för sexuella ändamål Lägesrapport 7 1 jan - 31 dec 2004 RKP KUT RAPPORT 2005:4 Rikskriminalpolisen KRIMINALUNDERRÄTTELSETJÄNSTEN Illegal invandring RIKSKRIMINALPOLISEN 2005-06-13 1 (46)

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETENS REFERATSAMLING 2014

BROTTSOFFERMYNDIGHETENS REFERATSAMLING 2014 BROTTSOFFERMYNDIGHETENS REFERATSAMLING 2014 Brottsoffermyndighetens referatsamling Brottsoffermyndigheten 1 Brottsoffermyndigheten Box 470, 901 09 Umeå Tel: 090-70 82 00 Referatsamlingen kan beställas

Läs mer

PROGRAMBLAD OCH STUDIEMATERIAL

PROGRAMBLAD OCH STUDIEMATERIAL PROGRAMBLAD OCH STUDIEMATERIAL KVINNA TILL SALU av Jeanette Björkqvist och arbetsgruppen Regi: Marcus Groth Scenografi och dräktdesign: Arbetsgruppen Ljuddesign: Arbetsgruppen Ljusdesign: Arbetsgruppen

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer. Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105)

Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer. Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105) Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105) Innehållsförteckning Praktiska råd i mötet med en våldsutsatt kvinna 1 Våga fråga 1 Bemötande

Läs mer

Ny sexualbrottslagstiftning den 1 april 2005. Promemoria

Ny sexualbrottslagstiftning den 1 april 2005. Promemoria Ny sexualbrottslagstiftning den 1 april 2005 Promemoria RättsPM 2005:5 Utvecklingscentrum Göteborg November 2005 - 1 - April 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Begreppet sexuellt umgänge ersätts med

Läs mer

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN Enligt FN:s Barnkonvention har barn rätt att skyddas mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Barn som har utsatts för någon

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning...9. 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11

Innehåll. 1 Sammanfattning...9. 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11 Innehåll 1 Sammanfattning...9 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11 3 Inledning och bakgrund...15 3.1 Fenomenet människohandel...15 3.2 Situationen i Sverige...19

Läs mer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Socialnämnden i Karlskrona kommun November 2008 Innehållsförteckning Inledning 3 Definition av våld i nära relationer 4 Övergripande mål mot våld i nära relationer

Läs mer

5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR

5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR 5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR 5. 1 Aktuell lagstiftning Brottsbalken Brottsbalkens 3:e, 4:e och 6:e kapitel innehåller bestämmelser om olika former av våldsbrott och brott mot frihet och frid samt sexualbrott.

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Till dig som utsatts för brott

Till dig som utsatts för brott Till dig som utsatts för brott Reaktioner Målsägandebiträde Åtal Vittnesstöd Polisanmälan Förundersökning Stöd o Stödperson hjälp Rättegång Ideella organisationer Po Skadestånd Försäkringsersättning lisanmälan

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

Detta är två fallstudier om straff och straffmätning. Lektionen är främst avsedd för högstadiet och gymnasiet.

Detta är två fallstudier om straff och straffmätning. Lektionen är främst avsedd för högstadiet och gymnasiet. En lektion om straff Lärarhandledning FALLSTUDIE 1: Att hjälpa en kompis Nora polisanmäler sin före detta pojkvän för misshandel. Hennes kompis Mia bekräftar att Nora blivit misshandlad. Men i själva verket

Läs mer

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution. Ur ett svenskt perspektiv

SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution. Ur ett svenskt perspektiv SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution Ur ett svenskt perspektiv Struktur Vad är människohandel, koppleri, prostitution och sexköp? Hur vanligt är det och hur hänger sexhandeln ihop? Processen

Läs mer

MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD

MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD Skilda Lilja berättar för Volodja att hon är född på samma dag som Britney Spears. Trots att Lilja och Britney lever i skilda världar finns det något som förenar dem.

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Rättsregler. Nr 2 : 4

Rättsregler. Nr 2 : 4 Rättsregler Nr 2 : 4 S A M V E R K A N M O T B R O T T Utgivare RIKSPOLISSTYRELSEN Polisenheten Samverkan mot brott Box 12256 102 26 STOCKHOLM Telefon 08-401 90 00 Beställning RIKSPOLISSTYRELSEN Informationsenheten

Läs mer

2011-07-05 meddelad i Skövde

2011-07-05 meddelad i Skövde Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Per Lind Riksenheten för polismål, Göteborg 1. Målsägande Folksam 106 60 Stockholm Företrädd av åklagaren 2. Isabell Härmark Sankt Sigfridsgatan

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

DOM 2012-03-27 Göteborg

DOM 2012-03-27 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 24 2012-03-27 Göteborg Mål nr B 1192-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 januari 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Vi låter oss inte bli lurade!

Vi låter oss inte bli lurade! JUNI 2006 Sidas arbete mot traffi cking i Europa så bekämpas den Vi låter oss inte bli lurade! Väst lockar. Tonårsflickorna i Kuziai i Litauen har siktet inställt mot att jobba i väst. Tack vare en Sidafinansierad

Läs mer

Handlingsprogram för Arvidsjaur

Handlingsprogram för Arvidsjaur Våld mot kvinnor Handlingsprogram för Arvidsjaur Norrbottens läns landsting Polisen Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25 37. Arvidsjaurs kommun INLEDNING Varje år utsätts tiotusentals kvinnor i Sverige

Läs mer

JU TITIA EN SERIE OM DE VANLIGASTE UNGDOMSBROTTEN LÄRARHANDLEDNING

JU TITIA EN SERIE OM DE VANLIGASTE UNGDOMSBROTTEN LÄRARHANDLEDNING JU TITIA EN SERIE OM DE VANLIGASTE UNGDOMSBROTTEN LÄRARHANDLEDNING OM PROGRAMSERIEN Vad är våldtäkt och vad händer när ord står mot ord? Hur allvarligt är det att trakassera någon på internet? Hur påverkas

Läs mer

2013-01-31 meddelad i Gävle

2013-01-31 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 3043-12 2013-01-31 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Krister Frykman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Haythem Dridi c/o Denise

Läs mer

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer