fermacell Konstruktionsöversikt REI 60 EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fermacell Konstruktionsöversikt REI 60 EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1"

Transkript

1 Konsöversikt REI 60 K 60 2 K 10 2 EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1

2 2 Innehåll Infästning av föremål på väggar och innertak Montage på vägg 3 Infästning av föremål på innertak 3 Tabell A: Lätta montage på fibergips 3 Tabell B: Konsolbelastning på lodrät fibergips 3 Tabell C: Infästning 3 Antagande Antaganden i konsöversikten 4 Konsöversikt fibergips mellanväggar med träreglar 5 fibergips mellanväggar med 6 fibergips mellanväggar med standard 7 fibergips schaktväggar med 8 fibergips schaktväggar med standard 8 Mellanväggar med Powerpanel H 2 O 9 Mellanväggar med Powerpanel H 2 O på träreglar 9 Schaktväggar med Powerpanel H 2 O 9 Bärande väggar med fibergips 10 fibergips som Brandskyddande skivbeklädnad 10 Bärande ytterväggar med Powerpanel utvändigt, fibergips invändigt 11 Stegljudsförbättring av betongdäck 11 Mellanbjälklag av trä, med fibergips tak och golvelement 12 Vägghöjder för vindbelastade väggar 14

3 3 Infästning av föremål på väggar och innertak Montage på vägg. Lätta montage utan större uthäng som hänger parallellt med väggytan tex tavlor eller dekorationer, kan fästas med därför avsedda skruvar, spikar mm direkt på fibergips utan problem. Anordningar som kan användas är exempelvis spik, tavelkrok med en eller flera stift, skruv med eller utan plugg. Tillåtna belastningar enligt tabell A och B. Tabell A: Lätta montage på fibergips Tavelkrok med stift Tillåten belastning per krok i N fibergips () 10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm ,5 mm Den tillåtna lasten är baserad på säkerhetsfaktor 2. Krokens brytstyrka allt efter fabrikat. Fastsättning av krokar i beklädnaden utan hänsyn till underkonen. Säkerhetsfaktor 2 (konstant belastning vid relativ fuktighet upp till 85% ). Enskild upphängning mitt emellan reglar. Tabell B: Konsolbelastning på lodrät fibergips Tillåten belastning per infästning v 300 fibergips (10) () Plugg tex fabr. Fischer Ø 8 mm 10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm ,5 mm 40 kg 50 kg 55 kg 55 kg 60 kg 300 Helgängad skruv Ø 5 mm 20 kg 30 kg 30 kg 35 kg 35 kg Infästning av föremål på innertak. Efter DIN 4103, säkerhetsfaktor 2 (fabrikantens bruksanvisning skall iakttagas). Underkonens c/c avstånd skall vara 50 x skiven. De anvisade belastningsvärderna kan räknas samman när avstånden mellan enskilda pluggarna är 50 cm. Vid mindre avstånd kan 50 % av den tillåtna max.belastningen upphängas per plugg. Summan av de enskilda lasterna bör vid vägg ej överstiga 1,5 kn/lbm och vid fristående schaktvägg och ej med varandra förbundna dubbelstommar ej överstiga 0,4 kn/lbm. Vid högre laster skall väggens stabilitet beräknas med statisk beräkning. Tabell C: Infästning. På fibergips i nedhängda innertak kan man utan problem hänga upp eller infästa föremål. För infästning rekommenderas speciella pluggar. Den tillåtna belastningen för varje fästelement vid axiell dragbelastning anges i tabell C. beklädnad Tillåten belastning vid enskild upphängning (kg) för skruvpluggar (12) Kipdyvler Metallvikplugg 10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm ,5 mm Klapdyvler Fjädervikplugg Efter DIN 4103, säkerhetsfaktor 2 (fabrikantens bruksanvisning skall iakttagas). Underkonens c/c avstånd d 36 x skiv. De anvisade belastningsvärderna kan räknas samman när avstånden mellan de enskilda pluggarna är 50 cm. Vid mindre avstånd bör maximalbelastningen ej överstiga 50 % per plugg.

4 4 Antagande (1) Vägghöjden är fastsatt utan vindlast. För att bestämma vägghöjder med vindlast, se tabell med vägghöjder. För brandbelastade väggar skall vägghöjden ej överstiga 400 cm, dock 600 cm för 1S21 och 1S21/SE,och 800 cm för 1S31, om de är uppbyggda med 100 mm profiler c/c 400 och 95 mm stenull som Rockwool flexibatts, genomsnittlig densitet 30 kg/m 3. (2) Max värde anger ljudisoleringsklass som kan uppnås, när arbetet utförs grundligt. Det förutsätter flankerade väggar med densitet 300 kg/m 2 eller väggar med liknande flanktransmission. Golvet skall vara flytande eller gjutet på isolering efter väggens montering. Innertak skall vara nedhängda, förslagsvis på ljudbyglar eller liknande. Den sämsta byggnadsdelen vill bli dimensionerande för den resulterande ljudisoleringen R`w. Var uppmärksam på att dörrar och ev. tekniska installationer i väggen påverkar negativt på ljudisoleringen. I förhållande till de uppmätta laboartorievärdena Rw är det använt en säkerhet på ca. 4-8 db som bedöms för det avgörande reduktionstalet R w (högsta uppnåeliga fältvärde i praktiken). Vissa enstaka värden kan vara interpolerade. Det rekommenderas att göra specifik ljudprojektering till varje byggprojekt. (3) Vägghöjden är fastsatt utan vindlast. För bestämning av höjder av väggar med vindlast, se tabell med vägghöjder. För brandbelastade väggar skall vägghöjden ej överstiga 400 cm,och 800 cm för 1H31/SE1 med 45 x 195 mm reglar och 195 mm stenull som Rockwool flexibatts, genomsnittlig densitet 30 kg/m 3. (4) Vid c/c avstånd 450, reduceras ljudisoleringen med ca. 1-2 db. Detta gäller dock ej väggar med dubbelstommar och schaktvägg. (5) Existerande gamla bjälklag med rörputs där golvbräderna är borttagna och jordfyllnaden är borta och ersatt med 150 mm stenull som Rockwool flexibatts, genomsnittlig densitet 30 kg/m3 (2HR21/A, 2HR21/A1 och 2HR21/A2). Golvbräderna ersätts eller återanvändes eller ersätts med minst 18 mm träskivor eller liknande.följ tillverkarens anvisningar. Rörputs i innertak förutsättes vara i gott skick,reparerat eller skivbeklätt. (6) För att uppfylla brandkraven skall isoleringen vara stenull som Rockwool flexibatts, genomsnittlig densitet 30 kg/m 3, i skivformat. (7) Existerande gamla träbjälklag med rörputs och jordfyllnad (2HR21/B, 2HR21/B1 och 2HR21/B2)förutsätt tätat längs paneler, och rörputs i innertaket förutsätts att vara tätt och god standard, reparerat eller skivbeklätt. (8) Önskas mer isolering, kan väggen ökas. (9) Kan endast utföras vid blocktillverkning. (10) Gäller för användning på alla underlag med en densitet på minst 300 kg/m 3 eller på material (typ Rockwool) som är obrännbart. (11) De angivna värdena för luftljudsförbättring Δ R w av tunga väggar med en vikt på km/m 3, (svarande till R`w=40-48 db). där flankerande byggnadsdelar har en vikt på antingen 350 kg/m 3, eller tunga väggar med påsalad vägg. För andra vikter än som här anges eller andra flankerande byggnadsdelar ändras luftljudsisoleringsvärdena. Det rekommenderas att göra en specifik ljudprojektering till varje byggprojekt.

5 fibergips mellanväggar med träreglar 5 Brandklass (6) Vägghöjd (3) R w förväntat (2)(4) Utan brandkrav Utan brandkrav Med fältvärde brandkrav c/c 600 c/c 450 c/c 600 c/c 450 mm mm mm mm mm mm db db 1H x EI x x 95 1H x 56 12,5 EI x x H x EI x H x 70 12, EI x H x EI x H x 70 12,5 x 10 EI / H x 70 12,5 EI x H x EI x H x EI x H x 70 12,5 + 12,5 EI x H x 45 x 70 12,5 EI /4000 Ljudklass C R`w+C =53 db 1H x 45 x 70 12, ,5 EI /4000 Ljudklass B R`w+C =57 db 1H x 45 x 70 12, EI /4000 Ljudklass A R`w+C =61 db

6 6 fibergips mellanväggar med Brandklass (6) Vägghöjd (3) R w förväntat (2)(4) Utan brandkrav Utan brandkrav Med fältvärde brandkrav c/c 600 c/c 450 c/c 600 c/c 450 mm mm mm mm mm mm db db 1S x 0,6 12,5 EI30 A2-s1,d x 0, x 0, S x 0, EI60 A2-s1,d x 0, x 0, S x 0,6 12,5 + 12,5 EI60 A2-s1,d x 0, x 0, S x 50 x 0,6 12,5 + 12,5 EI60 A2-s1,d / x 75 x 0, x 100 x 0, S x 0,6 10 EI30 A2-s1,d x 0, x 0,6 1S x 0,6 12,5 EI60 A2-s1,d / x 0, x 0, S x 0,6 15 EI60 A2-s1,d / x 0, x 0, S x 75 x 0,6 m. 125 x 0,6 utlägg 12,5 EI30 A2-s1,d S x 0,6 12, och EI60 A2-s1,d / x 0,6 12, x 0, S x 0, EI60 A2-s1,d x 0, x 0, S x 0,6 12,5 + 12,5 EI90 A2-s1,d x 0, (1) x 0, (1) 1S x 75 x 0,6 12,5 EI60 A2-s1,d /3950 Ljudklass C x 100 x 0, R`w+C =53 db x 125 x 0, S x 75 x 0,6 12, EI60 A2-s1,d /3950 Ljudklass B x 100 x 0,6 12, R`w+C =57 db x 125 x 0, S x 75 x 0,6 12, EI90 A2-s1,d /3950 Ljudklass A x 100 x 0, R`w+C =61 db x 125 x 0,

7 fibergips mellanväggar med standard 7 Brandklass (6) Vägghöjd (3) R w förväntat (2)(4) Utan brandkrav Utan brandkrav Med fältvärde brandkrav c/c 600 c/c 450 c/c 600 c/c 450 mm mm mm mm mm mm db db 1S15/SE x 0,56 12,5 EI30 A2-s1,d x 0, x 0, S24/SE x 0, EI60 A2-s1,d x 0, x 0, S22/SE x 0,56 12,5 + 12,5 EI60 A2-s1,d / x 0, x 0, S27/SE x 70 x 0,56 12,5 + 12,5 EI60 A2-s1,d / x 95 x 0, / x 120 x 0, S19/SE x 0,56 10 EI30 A2-s1,d x 0, x 0,56 1S21/SE x 0,56 12,5 EI60 A2-s1,d x 0, / x 0, /5800 1S25/SE x 0,56 15 EI60 A2-s1,d S18/SE x 70 x 0,56 m. 120 x 0,56 utlägg x 0, / x 0, / ,5 EI30 A2-s1,d S29/SE x 0,56 12, och EI60 A2-s1,d x 0,56 12, / x 0, /5800 1S26/SE x 0, EI60 A2-s1,d x 0, / x 0, /5800 1S31/SE x 0,56 12,5 + 12,5 EI90 A2-s1,d / x 0, / x 0, /7700 1S28/SE x 70 x 0,56 12,5 EI60 A2-s1,d0 Ljudklass C x 95 x 0,56 R`w+C =53 db x 120 x 0,56 1S20/SE x 70 x 0,56 12,5 EI60 A2-s1,d0 Ljudklass B x 95 x 0,56 R`w+C =57 db x 120 x 0,56 1S32/SE x 70 x 0,56 12, EI90 A2-s1,d /2700 Ljudklass A x 95 x 0, /3900 R`w+C =61 db x 120 x 0,

8 8 fibergips schaktväggar med Brandklass (6) Vägghöjd (3) Luftljuds- R w förväntat Utan brandkrav Utan brandkrav Med förbättring fältvärde (2) c/c 600 c/c 450 brandkrav D R w (11) mm mm mm mm mm mm db db 3S01 87,5 75 x 0,6 12, /3900 D ,5 100 x 0, S12 97,5 75 x 0,6 12, EI30 A2-s1,d / ,5 100 x 0, S x 0, EI60 A2-s1,d D x 0, S x 0, x 12,5 EI90 A2-s1,d D x 0, fibergips schaktväggar med standard Brandklass (6) Vägghöjd (3) Luftljuds- R w förväntat Utan brandkrav Utan brandkrav Med förbättring fältvärde (2) c/c 600 c/c 450 brandkrav D R w (11) mm mm mm mm mm mm db 3S01/SE 82,5 70 x 0,56 12,5 D ,5 95 x 0,56 3S12/SE 92,5 70 x 0,56 12, EI30 A2-s1,d ,5 95 x 0,56 3S21/SE x 0, EI60 A2-s1,d /2700 D x 0, /3900 3S31/SE x 0, x 12,5 EI90 A2-s1,d /2700 D x 0, /3900

9 Mellanväggar med Powerpanel H 2 O 9 Brandklass (6) Vägghöjd (3) R w förväntat (2)(4) Utan brandkrav Utan brandkrav Med fältvärde brandkrav c/c 600 c/c 450 c/c 600 c/c 450 mm mm mm mm mm mm db db 1S11 H 2 O x 0,56 12,5 H 2 O EI30 A2-s1,d x 0, S31 H 2 O x 0,6 12,5 H 2 O x 12,5 H 2 O EI90 A2-s1,d S42 H 2 O x 0,6 12,5 FG x 12,5 H 2 O EI120 A2- s1,d Mellanväggar med Powerpanel H 2 O på träreglar Brandklass (6) Vägghöjd (3) R w förväntat (2)(4) Utan brandkrav Utan brandkrav Med fältvärde brandkrav c/c 600 c/c 450 c/c 600 c/c 450 mm mm mm db db 1H22 H 2 O x 70 12,5 H 2 O EI Schaktväggar med Powerpanel H 2 O Brandklass (6) Vägghöjd (3) R w förväntat Utan brandkrav Utan brandkrav Med fältvärde (2) brandkrav c/c 600 c/c 450 c/c 600 mm mm mm db 3S11 H 2 O x 0,6 2 x H 2 O EI30 A2-s1,d D 21 3S11/SE H 2 O x 0,56

10 10 Bärande väggar med fibergips Brandklass (6) Lodrät Vägghöjd (1) R w förväntat (2)(4) last fältvärde c/c 600 c/c 450 c/c 600 c/c 450 mm mm mm mm mm db db 1HT14/SE x 95 12,5 REI30 1, N/mm 2 1HT22/SE x REI60 2, N/mm 2 1HT2x/ SE (9) x 95 12,5 + 2 x 12,5 REI60 1, Ljudklass A N/mm 2 R`w+C =61 db 1ST Lindab SKY RY120 t = 1,0 mm 15 REI30 16,8 kn/m ST Lindab SKY RY120 t = 1,0 mm 2 x 15 REI60 16, N/mm 2 fibergips som Brandskyddande skivbeklädnad Brandklass Systemskiss K mm K mm eller 2 x 10 mm K mm eller 3 x 12,5 mm 15 mm 18 mm

11 Bärande ytterväggar med Powerpanel utvändigt, fibergips invändigt 11 Brandklass (6) Lodrät Vägghöjd (1) R w förväntat (2)(4) (8) last fältvärde (8) c/c 600 c/c 450 c/c 600 c/c 450 mm mm mm N/mm 2 mm mm db db 1HA11/SE x x 45 regelverk indv: 12,5 mm fibergips REI30 1, HA23/SE x x 45 regelverk udv: 12,5 mm fibergips 25 mm ventilation Powerpanel H 2 O Lättbruk puts indv: 15 mm fibergips REI60 2, HA22/SE x x 45 regelverk udv: 15 mm fibergips 25 mm ventilation Powerpanel H 2 O Lättbruk puts indv: 15 mm fibergips REI60 2, udv: 12,5 mm fibergips 50 mm ventilation 110 mm mursten Stegljudsförbättring av betongdäck Uppbyggnad av 2 x 10 mm fibergips + 2 x 10 mm fibergips + 2 x 10 mm eller 2 x 12,5 mm golvelement 10 mm träfiber polystyren fibergips Skiss eller 25 Uppbyggnad under golvelement ev. nivågranulat eller annan uppbygnad ev. nivågranulat eller annan uppbygnad nivågranulat Betongdäck D L w = 21 db D L w = 17 db D L w = 18 db Värdena är mätt på betongdäck,som referensdäck iht. EN ISO 140-8: mm, med arialvikt minst 250kg/m 2

12 12 Mellanbjälklag av trä, med fibergips tak och golvelement De upplysta R`w och L n,w värdena är baserade på upplysningar från Dansk SBi-anvisning 173 Bygningers lydisolering Ældre Bygninger (Statens Byggeforskningsinstitut, Danmark 1992) samt fält- och laboratoriemätningar av nya koner och återuppbyggda gamla koner. Beteckning Systemskiss Uppbyggnad Brandklass 2HR21/A (5) Golv (skivor eller bräder) med not och fjäder, minst 18 mm og 600 kg/m 3 125x175 bjälkar, 150 mm stenull REI60 Rörputs 26kg/m 2 2HR21/A1 (5) Golv (skivor eller bräder) med not och fjäder, minst 18 mm og 600 kg/m x 175 bjälkar, 150 mm stenull Rörputs 26kg/m 2 Hattprofiler upphängda i ljudbyglar 1 x 12,5 fibergips 2HR21/A2 (5) Golv (skivor eller bräder) med not och fjäder, minst 18 mm og 600 kg/m x 175 bjälkar, 150 mm stenull Rörputs 26kg/m 2 Hattprofiler upphängda i ljudbyglar 2 x 12,5 fibergips 2HR21/B (7) Golv (skivor eller bräder) med not och fjäder, minst 18 mm og 600 kg/m 3 REI60 REI60 REI x 175 bjälkar, bidrag 80 kg/m 2 Rörputs 26kg/m 2 2HR21/B1 (7) Golv (skivor eller bräder) med not och fjäder, minst 18 mm og 600 kg/m 3 REI x 175 bjälkar, bidrag 80 kg/m 2 Rörputs 26kg/m 2 Hattprofiler upphängda i ljudbyglar, mineralull 1 x 12,5 fibergips 2HR21/B2 (7) Golv (skivor eller bräder) med not och fjäder, minst 18 mm og 600 kg/m 3 REI x 175 bjälkar, bidrag 80 kg/m 2 Rörputs 26kg/m 2 Hattprofiler upphängda i ljudbyglar, mineralull 2 x 12,5 fibergips 2H12/SE Golv (skivor eller bräder) med not och fjäder, minst 18 mm og 600 kg/m 3 45 x 245 bjälkar c/c 600 mm Glespanel 28 x 70 c/c 450 mm, 150 mm stenull 1 x 12,5 fibergips REI30 2H21/SE Golv (skivor eller bräder) med not och fjäder, minst 18 mm og 600 kg/m 3 45 x 245 bjälkar c/c 600 mm Glespanel 28 x 70 c/c 450 mm, 150 mm stenull 2 x 12,5 fibergips REI60 2H14/SE Golv (skivor eller bräder) med not och fjäder, minst 18 mm og 600 kg/m 3 45 x 245 bjälkar c/c 600 mm 150 mm stenull Hattprofiler upphängda i ljudbyglar 1 x 12,5 fibergips 2H24/SE Golv (skivor eller bräder) med not och fjäder, minst 18 mm og 600 kg/m 3 45 x 245 bjälkar c/c 600 mm 150 mm stenull Hattprofiler upphängda i ljudbyglar 2 x 12,5 fibergips REI30 REI60

13 13 Uppbyggnad utan Uppbyggnad med Uppbyggnad med 30 mm golvelem. Uppbyggnad med 30 mm golvelem. Golvuppbyggnad 30 mm golvelement + 30 mm bikubesystem + 60 mm bikubesystem R w förväntat L n,w förväntat R w förväntat L n,w förväntat R w förväntat L n,w förväntat R w förväntat L n,w förväntat fältvärde fältvärde fältvärde fältvärde fältvärde fältvärde fältvärde fältvärde

14 14 Vägghöjder för vindbelastade väggar De visade vägghöjderna är indelat i ett Hmax-värde och i 3 vindkategorier och anger den maximala tillåtna vägghöjden på invändiga väggar. Vindlasten i projektet fås av ingenjören i projektet. Vid Brandkrav gäller maximala vägghöjder från tabellerna på föregående sidor. För ytterligare information, kontakta vänligen Fermacells tekniska avdelning. Hmax-värdet: Utan vindlast. Vägghöjden är beräknad med en vågrät linjelast (Q-last) på 0,5 kn/m placerad på väggens mitt, med ett utböjningskriterium på h/300. H1 värde: med en räknemässig vindlast på 0,48kN/m2. Utböjningskreteriet är satt till h/250. H2 värde: Med en räknemässig vindlast på 1,20 kn/m2. Utböjningkreteriet är satt till h/250. H3 värde: Med en räknemässig vindlast på 1,56 kn/m2. Utböjningkreteriet är satt till h/ ,5 mm ensidig beklädnad c/c 600 c/c 450 c/c 300 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 Hmaks H H H ,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 Hmaks H H H ,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 Hmaks H H H ,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 Hmaks H H H x 12,5 mm ensidig beklädnad c/c 600 c/c 450 c/c 300 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 Hmaks H H H ,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 Hmaks H H H ,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 Hmaks H H H ,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 Hmaks H H H

15 15 Vägghöjder för är baserade på beräkningsalgoritmer verifierade vid tester. Vägghöjder för andra värden än de här angivna skall beräknas separat. Vid dubbla lager fibergips monterat på skall bägge skivorna skruvas i stolparna. Innersta lagret skruvas med ett avstånd av 400 mm, yttersta lagret med ett avstånd av 250 mm. Vid dubbla lager fibergips monterat på trä med klammer, klamras både1 och 2 lagret med ett avstånd av 200 mm. Förankring av profiler till de flankerande byggnadsdelarna skall redovisas separat. 12,5 mm tvåsidig beklädnad c/c 600 c/c 450 c/c 300 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 Hmaks H H H ,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 Hmaks H H H ,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 Hmaks H H H ,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 Hmaks H H H x 12,5 mm tvåsidig beklädnad c/c 600 c/c 450 c/c 300 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 Hmaks H H H ,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 Hmaks H H H ,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 Hmaks H H H ,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 Hmaks H H H

16 Fermacell Scandinavia Tlf.: Fax: Rätt til ändringer av specifikationerna förbehålls. FERMACELL är registrerade varumärken som tillhör Xella gruppen. Version: SE/September/2013

FERMACELL fibergips. Konstruktionsöversikt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsöversikt FERMACELL fibergips Konstruktionsöversikt ANTAGANDEN (1) Vägghöjden är fastsatt utan vindlast. För att bestämma vägghöjder med vindlast, se tabell med vägghöjder. För brandbelastade väggar skall vägghöjden

Läs mer

fermacell Konstruktionsöversikt September 2015 REI 60 EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1

fermacell Konstruktionsöversikt September 2015 REI 60 EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 Konstruktionsöversikt September 2015 REI 60 K 60 2 K 10 1 EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 10 Information Bostadsrätter, Linköping, Sverige Byggherre Arkitekt Entreprenör Stångåstaden Ukendt Peab Sverige Byggår

Läs mer

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Varför välja fermacell fibergips Det räcker med ett lager för att ändra på din tidigare vanor fermacell fibergips kan spara dig mycket tid. Ett enkelt lager är ofta tillräckligt

Läs mer

fermacell Montageguide Juni 2016

fermacell Montageguide Juni 2016 fermacell Montageguide Juni 2016 2 Varför välja fermacell fibergips Det räcker med ett lager för att ändra på dina tidigare vanor fermacell fibergips kan spara dig mycket tid. Ett enkelt lager är ofta

Läs mer

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Varför välja FERMACELL fibergips Ställ krav på din byggskiva! Det räcker med ett lager för att ändra på din tidigare vanor FERMACELL fibergips kan spara dig mycket. Ett

Läs mer

fermacell Orange Book September 2015

fermacell Orange Book September 2015 fermacell Orange Book September 2015 2 Projektering Konstruktioner Generelt Montage vægge og lofter Overfladebehandling Powerpanel Gulve Drift og vedligehold Produktoversigt 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Information

Läs mer

fermacell Drift och underhåll Fibergips Oktober 2015

fermacell Drift och underhåll Fibergips Oktober 2015 fermacell Drift och underhåll Fibergips Oktober 2015 214 Information Vikaholms förskola, Växjö Byggherre Arkitekt Entreprenör Vöfab, Växjö (Växjö Kommun) Projektbyggaren i Blekinge GBJ-Bygg 215 8. Drift

Läs mer

3.4. Bjälklag. Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar.

3.4. Bjälklag. Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar. Gyproc Träbjälklag Typdetalj.51:201 Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6 Horisontalsnitt 7. 0,20 mm åldringsbeständig plastfolie 8. Min 170 mm mineralull, mht väggens brandklass

Läs mer

Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips

Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips Vad är FERMACELL Fibergips? FERMACELL Fibergips är godkänt av SITAC till väggar i våtrum. FERMACELL Fibergips består av 80% gips och

Läs mer

2006-05-22 Sidan 1 (1) PROJEKTERINGSANVISNING 1 ICKE BÄRANDE YTTERVÄGGAR MED STÅLREGLAR Konstruktionsförteckning 1; Typ 1.1 1.3 Allmänt Väggarna i konstruktionsförteckning 1 redovisas med minsta tillåtna

Läs mer

Projekteringsanvisning

Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning 1 Projekteringsanvisning Den bärande stommen i ett hus med IsoTimber dimensioneras av byggnadskonstruktören enligt Eurokod. Denna projekteringsanvisning är avsedd att användas som

Läs mer

Testresultat Brand, Ljud & Slag

Testresultat Brand, Ljud & Slag Testresultat Brand, Ljud & Slag Motståndskraftig mot fukt, brand, ljud och slag w w w. h y d r o p a n e l. com BRANDSÄKERHET Brandsäkra konstruktioner Syftet med brandmotstånd är att skydda liv. Byggkonstruktioner

Läs mer

Väggrupp 12, c 450 och 600 mm

Väggrupp 12, c 450 och 600 mm Telefon 09 0 74 50 Telefax 09 0 74 59 Väggrupp Brandklass*) Icke brandklassad Ljudklass R w Väggrupp, c 450 och 600 mm, eller x mm Norgips Normalskiva Hålrum utfyllt med stenullsisolering*

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

Knauf Danogips undertakssystem CD-2. Systembeskrivning och montagevägledning. innertak

Knauf Danogips undertakssystem CD-2. Systembeskrivning och montagevägledning. innertak Knauf Danogips undertakssystem CD-2 Systembeskrivning och montagevägledning innertak Flexibelt undertakssystem med knauf danogips CD-2 undertakssystem används där det önskas ett nedpendlat, ljudisolerande

Läs mer

MINERIT mellanväggar med stålreglar

MINERIT mellanväggar med stålreglar MINERIT mellanväggar med stålreglar C På sid 7 kan väggtyp väljas med utgångspunkt från de brandoch ljudmässiga krav som gäller för det enskilda projektet. Väggtypernas egenskaper är framtagna genom provningar

Läs mer

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER * NORGIPS TRYGGA SYSTEM cnfoto.se www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM I EN NIVÅ - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 1 Före läggning Låt Silencio Thermo-skivorna ligga inomhus på plant underlag i 48 timmar för att anpassa sig till rumstemperatur. Skivorna får inte

Läs mer

Motståndskraftig mot fukt, brand, ljud och slag

Motståndskraftig mot fukt, brand, ljud och slag Testresultat Fukt, Brand, Ljud & Slag Motståndskraftig mot fukt, brand, ljud och slag w w w. h y d r o p a n e l. com BRAND OCH LJUD Oslagbar mot brand och ljud Syftet med brandmotstånd är att skydda liv.

Läs mer

Gyproc Habito Gipsskivor med revolutionerande infästningsstyrka.

Gyproc Habito Gipsskivor med revolutionerande infästningsstyrka. Gyproc Habito Gipsskivor med revolutionerande infästningsstyrka. Gipsskivor med hög infästningsstyrka Tack vare en helt ny patenterad teknologi har vi tagit fram Gyproc Habito gipsskivor med revolutionerande

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 Hunton Silencio thermo 1 Före läggning Installationsritningar måste vara tillgängliga innan läggningen påbörjas. Rör som monteras i Silencio Thermo ska ha goda

Läs mer

FS-Universal. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 7214/85

FS-Universal. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 7214/85 Brandtätningssystem 7214/85 Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 71 Ser du skillnaden? Våra brandtätningar har vi konstruerat och testat fram för att erbjuda dig det enklaste och mest effektiva

Läs mer

2.1. 46 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning och funktionsnyckel. Systembeskrivning. Uppbyggnad av system Gyproc XR. Systemets fördelar

2.1. 46 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning och funktionsnyckel. Systembeskrivning. Uppbyggnad av system Gyproc XR. Systemets fördelar .1 Gyproc XR 450 Innerväggar med stålstoe Systembeskrivning Gyproc XR är ett system för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar. Systemet är uppbyggt av 900 breda Gyproc Gipsskivor på stålstoe

Läs mer

FLEX UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER. Flex undertakssystem används där det önskas

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME GOLVVÄRMEKASSETT. Monteringsanvisning för Uponor Golvvärmekassett med isolering

UPONOR VVS GOLVVÄRME GOLVVÄRMEKASSETT. Monteringsanvisning för Uponor Golvvärmekassett med isolering UPONOR VVS GOLVVÄRME GOLVVÄRMEKASSETT Monteringsanvisning för Uponor Golvvärmekassett med isolering 12 2006 5145 2 Monteringsanvisning för Uponor Golvvärmekassett med isolering Uponor Golvvärmekassett

Läs mer

Konstruktionsguide. För tak, vägg och golv

Konstruktionsguide. För tak, vägg och golv Konstruktionsguide För tak, vägg och golv Konstruktionsguide Innehåll: Inledning... 3 Varför Hunton... 4 Vägg... 6 Tak... 8 Invändig vägg... 10 Bjälklag... 14 2 Inledning Denna broschyr är tänkt att fungera

Läs mer

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Fläktrumsväggar Vi erbjuder ett komplett system av fläktrumsväggar och inspektionsdörrar. Vårt egenutvecklade system är väl förberedda för en smidig

Läs mer

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Typgodkännande 0108/02 1(6) Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Innehållsförteckning:

Läs mer

Innerväggar. Kom-i-håg lista:

Innerväggar. Kom-i-håg lista: Innerväggar Olika typ av innervägger ställer olika krav på konstruktionen. Proffsen använder oftast stålprofiler av tunnplåt när de bygger innerväggar. Fördelarna är många och det finns alltid en regel

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs.

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Montageinstruktioner Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Generella anvisningar för dörrar Leveransmottagning

Läs mer

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05 Bruksanvisning Så ska framtiden byggas Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong Godkännandebevis 0204/05 Kan laddas ned från www.bewi.com Grundarbete Grundarbete Sidan 2 Flexibel bredd Sidan 3 Flexibel

Läs mer

FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering

FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering FERMACELL Powerpanel H 2 O:s egenskaper i våtrum: Cementbaserad skiva, kan inte brytas ned av fukt Oorganisk skiva, bidrar därmed

Läs mer

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Typgodkännande 0108/02 1(6) Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Innehållsförteckning:

Läs mer

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV . GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV 1. ANVÄNDNING är ett system för flytande golv som är enkelt att installera och som används för att minska stegljud, luftljud och vibrationer i studios, biografer, kontor

Läs mer

FLEX UNDERTAKSSYSTEM MONTAGEVÄGLEDNING

FLEX UNDERTAKSSYSTEM MONTAGEVÄGLEDNING MONTAGEVÄGLEDNING FLEX UNDERTAKSSYSTEM Norgips Svenska AB Radiatorvägen 11, 702 27 Örebro Tel.: 019-20 74 50 Epost: kundsupport@norgips.com www.norgips.se 2 NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM - FÅ KOMPONENTER.

Läs mer

Typgodkännandebevis 0108/02

Typgodkännandebevis 0108/02 Typgodkännandebevis 0108/02 med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL Rockwool stenullsprodukter Utvändig brandisolering av ventilationskanaler Innehavare

Läs mer

3.5 Undertak. Gyproc GK System. Gyproc Fribärande Undertak. Gyproc PS Undertak. Gyproc Innertak med trästomme. Gyproc Böjda Undertak

3.5 Undertak. Gyproc GK System. Gyproc Fribärande Undertak. Gyproc PS Undertak. Gyproc Innertak med trästomme. Gyproc Böjda Undertak Undertak I detta kapitel beskrivs följande Gyproc Undertak: Gyproc GK System Gyproc GK System är ett stålprofilbärverk för nedpendlat undertak. Stålprofilerna lämpar sig väl till platsbyggda undertak med

Läs mer

Isover Piano. Full kontroll på ljudet!

Isover Piano. Full kontroll på ljudet! Isover Piano Full kontroll på ljudet! Stoppa ljudet i väggen! Lika enkelt som det låter. Utan Med Utan isolering - I en regelvägg utan isolering kommer ljudet att studsa (reflekteras) mellan skivorna i

Läs mer

3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar

3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:201 nslutning mot tunga konstruktioner 1. Skena Gyproc SK alt SKP eller Gyproc COUnomic som kantprofil = 30 d, skena Gyproc SK = 35 d, skena Gyproc SKP

Läs mer

FÖR DEN STARKASTE VÄGGKONSTRUKTIONEN

FÖR DEN STARKASTE VÄGGKONSTRUKTIONEN INTRODUKTION ULTRA BOARD 13 NY ULTRA BOARD! NU OCKSÅ. I 13 MM! FÖR DEN STARKASTE VÄGGKONSTRUKTIONEN ULTRA BOARD 13 En stabil, säker och hållbar innerväggskonstruktion med skruvfast gipsskiva Ultra Board

Läs mer

NORGIPS TAK & BJÄLKLAG

NORGIPS TAK & BJÄLKLAG NORGIPS TAK & BJÄLKLAG UNDERTAK - INNERTAK tak och bjälklag undertak med norgips gipsskivor Norgips gipsskivor monterade på ett underlag av stålprofiler eller träreglar är en idealisk lösning på de allra

Läs mer

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Snabbfakta är ett brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

fermacell Produktöversikt

fermacell Produktöversikt fermacell Produktöversikt 2 Innehåll Produkter n fermacell Fibergips rak kant 4 n fermacell Fibergips spackelkant 5 n fermacell Golvelement 6 n fermacell Powerpanel H 2O 7 n fermacell Powerpanel H 2O spackelkant

Läs mer

ERGOLITE. Lätta gipsskivor. Revolutionerande lätta gipsskivor. För innerväggar och tak

ERGOLITE. Lätta gipsskivor. Revolutionerande lätta gipsskivor. För innerväggar och tak ERGOLITE Lätta gipsskivor Revolutionerande lätta gipsskivor För innerväggar och tak För innerväggar och tak Gyproc ErgoLite är resultatet av en ny unik teknologi som gör att vi kan tillverka gipsskivor

Läs mer

Balkar och hålprofiler

Balkar och hålprofiler BRANDSKYDD AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Balkar och hålprofiler allmänt Inklädning av pelare och balkar av stål med Norgips Normal 13 eller Norgips Brand 15 är ett enkelt och säkert sätt att uppnå önskat

Läs mer

Detaljritning. Allmän produktbeskrivning. Brandklassning - Tabell

Detaljritning. Allmän produktbeskrivning. Brandklassning - Tabell Allmän produktbeskrivning Detaljritning Casco FireBoard är utformad för att behålla brandmotstånden i brandklassade väggar och plan när dessa bryts av en eller flera tekniska genomföringar. Brandskivans

Läs mer

LIGHT BOARD. En lekande lätt gipsskiva EN NY LÄTTVIKTSSKIVA

LIGHT BOARD. En lekande lätt gipsskiva EN NY LÄTTVIKTSSKIVA EN NY LÄTTVIKTSSKIVA LIGHT BOARD En lekande lätt gipsskiva Norgips Norge AS Postboks 655 Strømsø, 3003 Drammen Tel.: 33 78 48 00 Epost: norgips@norgips.com www.norgips.no ETT LÄTT ALTERNATIV LIGHT BOARD

Läs mer

Slitsgolv - för dämpning av stegljud

Slitsgolv - för dämpning av stegljud Slitsgolv - för dämpning stegljud Kr på ljud mellan lägenheter: Kr på ljuddämpning I standarden SS 025267 ställs kret att ljuden mellan lägenheter uppgår till: L n,w 54dB SS 025267 Kr på ljud mellan lägenheter:.

Läs mer

Konstruktionslösningar - Brand

Konstruktionslösningar - Brand I detta avsnitt redovisas olika lösningar från 30 minuters brandmotstånd i bärande och avskiljande klass upp till 120 minuter. Även Isovers typgodkända fogtätningssystem finns med. Brandklassade konstruktioner

Läs mer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning/användning Gyptone BIG är ett akustikundertak av gips som har stora designmässiga fördelar eftersom det inte förekommer några synliga skarvar. Gyptone

Läs mer

Hydropanel when Performance matters. Laboratorier Sjukhus Simhallar Badrum Storkök Hotell och restauranger Modulbyggen. Hydropanel

Hydropanel when Performance matters. Laboratorier Sjukhus Simhallar Badrum Storkök Hotell och restauranger Modulbyggen. Hydropanel Augusti 2015 3.123 SV Hydropanel when Performance matters Laboratorier Sjukhus Simhallar Badrum Storkök Hotell och restauranger Modulbyggen Hydropanel Hydropanel inomhus och i våtutrymmen Hydropanel är

Läs mer

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic.

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic. Ytterväggar.11 Gyproc THERMOnomic Systembeskrivning Gyproc Thermonomic är ett ytterväggsystem med regelstomme av slitsade stålprofiler. Systemet är uppbyggt av Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva, Gyproc

Läs mer

System Förstärkningsregel

System Förstärkningsregel System Förstärkningsregel För höga och stabilitetskrävande väggar System Förstärkningsregel är ett välbeprövat system när det kommer till t ex höga väggar, väggar med extra höga stabilitetskrav/bärande

Läs mer

Gyptone akustikvägglösningar

Gyptone akustikvägglösningar Gyptone akustikvägglösningar Lägre efterklangstid, mindre fluttereko och bättre taluppfattbarhet Akustisk reglering av nya och befintliga utrymmen. Gyptone akustikvägglösningar används för akustisk reglering

Läs mer

3.1. 206 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Schaktvägg. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer

3.1. 206 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Schaktvägg. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.:0 nslutning mot tunga konstruktioner Schaktvägg. Polyetenduk Gyproc GPD Vid ljudklass R' w = d. kustisk tätmassa Gyproc G Vid ljudklass R' w 0 d används

Läs mer

Ljudgranar C C+ CSP+

Ljudgranar C C+ CSP+ Ljudgranar C C+ CSP+ Bra, Bättre, Bäst! Att välja stålregel behöver inte vara svårt! Bra - Stålregel C En vägg byggd med standardreglar ger en god ekonomi och ergonomi i kombination med goda ljudtekniska

Läs mer

Gyproc Monteringshandbok

Gyproc Monteringshandbok Monteringshandbok Inledning För att underlätta spridning och hantering av de redovisade ritningarna lämnar sitt tillstånd till att ritningarna får reproduceras av s kunder under förutsättning att ursprungskällan

Läs mer

Roth Universal Spånskivesystem

Roth Universal Spånskivesystem Roth Universal Spånskivesystem Helspontade skivor för förläggning flytande eller på reglar GOLVVÄRMESYSTEM Beskrivning Roth Universal Spånskivesystem är utvecklat för användning både på vanligt träbjälklag

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

Sammanställning Gyproc THERMOnomic väggar (1 sida) daterad 2009-02-24

Sammanställning Gyproc THERMOnomic väggar (1 sida) daterad 2009-02-24 2012-03-05 Tg-bevis nr 0436/98 Gyproc AB Ritningsförteckning för Gyproc THERMOnomic Sammanställning Gyproc THERMOnomic väggar (1 sida) daterad 2009-02-24 Gyproc Handbok 8, upplaga 1 daterad April 2010.

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Allmänt är ett typgodkänt brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME Detta är en generell monteringsanvisning för pulpetstomme. Vissa punkter kommer inte utföras beroende på om du har

Läs mer

VÄGG MED PUTSAD FASAD

VÄGG MED PUTSAD FASAD STANDARDHUS INNEHÅLL: Tekniska data vägg - Putsad fasad Tekniska data vägg - Träpanel Tekniska data tak - Takpannor Tekniska data tak - Papp, Bandtäckning Cellplastens egenskaper Miljö sid sid sid sid

Läs mer

Sortiment och användning av Träullit

Sortiment och användning av Träullit Sortiment och användning av Träullit Bygg med naturlagarna Sortiment och användning Träullit består av två av världens äldsta byggmaterial trä och cement förenade som cementbunden träull Kombinationen

Läs mer

Byggnadsklassificering

Byggnadsklassificering Augusti 2009 FTR 108:10 Byggnadsklassificering Försäkringsförbundets tekniska rekommendation FTR 108 Denna rekommendation är endast av vägledande karaktär. Inga hinder föreligger för försäkringsgivare

Läs mer

Ytong - originalet. Ytong takbjälklag 200 mm. 300 mm Ytong Balk med 60 mm Multipor. Bärande: Ytong 200 mm. Icke bärande: Ytong 100 mm

Ytong - originalet. Ytong takbjälklag 200 mm. 300 mm Ytong Balk med 60 mm Multipor. Bärande: Ytong 200 mm. Icke bärande: Ytong 100 mm Ytong originalet Ytong - originalet Ytong var det första varumärket för lättbetong och tillverkades för första gången redan 1929 av Yxhultbolaget vid Hällabrottet i Kumla. Ytong är således originalet och

Läs mer

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan

Läs mer

11.09.09.U1. Monteringsanvisning för Safepipe skorstenssystem

11.09.09.U1. Monteringsanvisning för Safepipe skorstenssystem 11.09.09.U1 Monteringsanvisning för Safepipe skorstenssystem 11.09.09.U1 Tack för att Du valde Safepipe Denna monteringsinstruktion är sk tillhörandehandling för besiktningsmannen och skall finnas tillgänglig

Läs mer

Gyptone akustikvägglösningar

Gyptone akustikvägglösningar Gyptone akustikvägglösningar Kortare efterklangstid, mindre fladdereko och bättre taluppfattbarhet Akustisk reglering av nya och befintliga utrymmen. Gyptone akustikvägglösningar används för akustisk reglering

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAK- STOMME Detta är en generell monteringsanvisning för sadeltakstomme. Vissa punkter kommer inte utföras beroende på om

Läs mer

CBA/CBI. Ljuddämpande överluftsdon. Snabbfakta. Snabbval CBA/CBI -V Ä R D E. L U F T F L Ö D E T R Y C K F A L L R w

CBA/CBI. Ljuddämpande överluftsdon. Snabbfakta. Snabbval CBA/CBI -V Ä R D E. L U F T F L Ö D E T R Y C K F A L L R w Ljuddämpande överluftsdon Snabbfakta För överluft genom vägg Flödesområde < 50 l/s Rund håltagning Enkelt montage Kan fås i alternativa färger Snabbval L U F T F L Ö D E T R Y C K F A L L -V Ä R D E Håltagning

Läs mer

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck.

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck. Uppfästning av panel Panelen kan antingen skruvas eller spikas i läkten. Panelens profil avgör vilken sorts uppfästning som är lämpligast att använda. För att panelen inte ska spricka är det bra att förborra

Läs mer

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE Fogstycke, dimensionerat enligt normerna, mellan betong och virke SKRUVPELARSKO Fogdel för limskruvar. Svetsas till fästplåten INNEHÅLL Pelarsko för limträpelare 1 Funktionssätt

Läs mer

fermacell Monteringsanvisning väggar och innertak Lätta konstruktioner med fermacell Fibergips. Oktober 2015

fermacell Monteringsanvisning väggar och innertak Lätta konstruktioner med fermacell Fibergips. Oktober 2015 fermacell Monteringsanvisning väggar och innertak Lätta konstruktioner med fermacell Fibergips. Oktober 2015 50 10 9 8 7 6 5 4 3 2 4. Montering av väggar och innertak Innehåll 4.1. Generellt 4.2. Introduktion

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

MONTERING MONTERINGSPRINCIPER INNEHÅLL

MONTERING MONTERINGSPRINCIPER INNEHÅLL SPRINCIPER INNEHÅLL Materialval............................... 38 Våtrumsgolv och badrum................... 39 Klinkergolv.............................. 40 Installationsgolv...........................

Läs mer

4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast

4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast .3 Dimensionering av Gyproc DUROnomic Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast Gyproc GFR Duronomic förstärkningsreglar kan uppta såväl transversallaster

Läs mer

LAFARGE GIPSKORTPLANK 4.0

LAFARGE GIPSKORTPLANK 4.0 LFRGE GIPSKORTPLNK 4.0 Gipsplank innertak med fasade kanter kan användas med fördel, där det är önskvärt med en markerad innertaksyta. Gipsplank är dock inte optimalt att använda vid större krav på ljudisolering,

Läs mer

Gyproc Robust Extra slagtåliga gipsväggar

Gyproc Robust Extra slagtåliga gipsväggar Gyproc Robust Extra slagtåliga gipsväggar Gyproc Robust Extra slagtålig och ljudisolerande Gyproc Robust är en extra hård gipsskiva med en kraftig fiberarmerad gipskärna och yta av tjock kartong. Det gör

Läs mer

Gyptone Undertak 4.2 Funktion och egenskaper

Gyptone Undertak 4.2 Funktion och egenskaper Gyptone Undertak 4.2 Funktion och egenskaper Reflecting everyday life Funktion och Egenskaper Med Gyptone undertaksprodukter följer en lång rad inbyggda egenskaper. Kombinationen av goda egenskaper och

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För Nullifire FS701 Akryl. 1. Allmänt. 2. Stål- och kopparrör oisolerade. 3. Stål- och kopparrör isolerade. 4. Kablar- kabelstegar och kabelrännor. 5. Fogning i väggar 120. 6. Fogning

Läs mer

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Pelare. Statisk dimensionering av pelare. Horisontaler Väggar med pelarstomme

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Pelare. Statisk dimensionering av pelare. Horisontaler Väggar med pelarstomme .20 Väggar med pelarstomme Pelare Pelarna kan utföras av varmvalsade profiler eller kallformade tunnplåtsprofiler. Valet blir ofta beroende av väggtjockleken, eftersom tunnplåtsprofilerna måste göras högre

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

Monteringsanvisning småblocksystem. Innehållsbeteckning

Monteringsanvisning småblocksystem. Innehållsbeteckning Monteringsanvisning småblocksystem Besök gärna www.lundqvisttravaru.se/byggsystem för ytterligare information kring monteringen, tillexempel monteringsbilder och filmer. Innehållsbeteckning 1. Övergripande

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

Skyddsföreskrifter( Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Skyddsföreskrifter( Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas. 3 november 2009 Boverket!"##$%&'()*+,+ Brandskyddsmålade stenullsskivor -./0123!45(565!723851!" Brandklassade brandskyddsskivor!" Lätta att skära till!" Swedcert typgodkännande 0625!" Testad enligt EN

Läs mer

fermacell Ytbehandling Februari 2016

fermacell Ytbehandling Februari 2016 101 fermacell Ytbehandling Februari 2016 102 2 Information Tele 2 Arena, Stockholm, Sverige Byggherre Arkitekt Entreprenör Stockholm Stad White Arkitekter PEAB Sverige Byggår 2010-2013 103 3 5. Ytbehandling

Läs mer

Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel

Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel KINOPANEL KINOPANEL VÄGGBEKLÄDNAD Väggbeklädnad för biografer och andra nöjeslokaler som behöver enastående akustikhantering. Diskret utseende med eleganta

Läs mer

Montageguide. FERMACELL Fibergips

Montageguide. FERMACELL Fibergips Montageguide FERMACELL Fibergips Vad är FERMACELL fibergips Värt att veta innan du går igång... FERMACELL fibergips består av 80% gips och 20% pappersfibrer. De naturliga råmaterialen blandas med vatten

Läs mer

KONSTRUKTIONER BRANDTÄTNINGAR. FIRE-BOND 2K Sealing Foam GENOMFÖRINGAR

KONSTRUKTIONER BRANDTÄTNINGAR. FIRE-BOND 2K Sealing Foam GENOMFÖRINGAR GENOMFÖRINGAR Ventilationsgenomföringar Håltagningen i den solida byggnadsdelen ska vara ventilationskanalens diameter +max 50 mm. Applicera brandfogskummet i utrymmet mellan kanalen och byggnadsdelen.

Läs mer

MONTAGEANVISNING. SKYDDSRÄCKEN FÖR TILLFÄLLIGA TAKARBETEN Enkelt, snabbt och säkert! Skyddsräcke / Hängränna sid 2 3. Skyddsräcke / Fotränna sid 4 5

MONTAGEANVISNING. SKYDDSRÄCKEN FÖR TILLFÄLLIGA TAKARBETEN Enkelt, snabbt och säkert! Skyddsräcke / Hängränna sid 2 3. Skyddsräcke / Fotränna sid 4 5 SKYDDSRÄCKEN FÖR TILLFÄLLIGA TAKARBETEN Enkelt, snabbt och säkert! MONTAGEANVISNING 1. LÄS IGENOM För säkrare takarbete 2. KONTROLLERA Varje moment 3. SIGNERA Checklistan på baksidan 4. FÄST Broschyren

Läs mer

Tillåtna ändringar på HD-rullstolar med bibehållande av CE-märkning ( mod. HD500, HD600, HD650 ) 1(5) Generella förutsättningar

Tillåtna ändringar på HD-rullstolar med bibehållande av CE-märkning ( mod. HD500, HD600, HD650 ) 1(5) Generella förutsättningar ( mod. HD500, HD600, HD650 ) 1(5) Generella förutsättningar Detta dokument specificerar ändringar som är tillåtna att göra utan att rullstolens CE-märkning påverkas (Den totala produktens CE-märkning).

Läs mer

FIRECASE. Brandisolering. av bärande stålkonstruktioner. Glasroc F FireCase brandgipsskiva

FIRECASE. Brandisolering. av bärande stålkonstruktioner. Glasroc F FireCase brandgipsskiva FIRECASE Glasroc F FireCase brandgipsskiva Brandisolering av bärande stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Snygg och brandsäker beklädnad av stålkonstruktioner Glasroc F FireCase är ett effektivt system

Läs mer

Principer vid montering

Principer vid montering Isolerhållare Principer vid montering Rekommenderat lastvärde För varje isolerhållare finns rekommenderade lastvärden angivet. Dessa talar om vad varje enskild isolerhållare klarar i belastning beroende

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

FR PIPE WRAP MONTAGEANVISNING ALLMÄN PRODUKTBESKRIVNING BRANDKLASSIFICERING - TABELL INSTALLATION TESTSTANDARDER. Version: 1.

FR PIPE WRAP MONTAGEANVISNING ALLMÄN PRODUKTBESKRIVNING BRANDKLASSIFICERING - TABELL INSTALLATION TESTSTANDARDER.  Version: 1. PIPE WRAP ALLMÄN PRODUKTBESKRIVNING GRAFT Rörstrypare är konstruerad för att upprätthålla brandmotståndet i brandskiljande väggar och bjälklag när dessa bryts av plast- eller metallrör med brännbar isolering.

Läs mer

ÖRNEN 20 BASTU 3-RUM 20 KVM

ÖRNEN 20 BASTU 3-RUM 20 KVM ÖRNEN 20 BASTU 3-RUM 20 KVM MONTERINGSANVISNING Plint & Syll ritning Örnen 20 5400 x 3700 Ca 100 mm Fritt 5385 2060 1827,5 1977,5 3655 Måtten avser utvändigt syllram med centrum på mitten samt ev. mellanvägg

Läs mer

Cembrit Multi Force. Guide för brandskydd vid eldstäder och heta installationer LEK

Cembrit Multi Force. Guide för brandskydd vid eldstäder och heta installationer LEK Cembrit Multi Force Guide för brandskydd vid eldstäder och heta installationer LEK Cembrit Multi Force Obrännbara och brandskyddande fibercementskivor som tål 150 o C kontinuerlig värme. Skivorna ger därför

Läs mer