I dag lever över två miljoner människor i direkta konsekvenser av klimatförändringarna. Enligt Världshälsoorganisationen har vi fem miljoner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I dag lever över två miljoner människor i direkta konsekvenser av klimatförändringarna. Enligt Världshälsoorganisationen har vi fem miljoner"

Transkript

1 Mötesdeltagare, partivänner Tack för att jag får komma hit till er i Vaggeryd Jag vill tala om jämlikhet och utveckling, om hållbar jobbtillväxt, om social demokrati för människa och miljö. Vet ni vad som gör mig glad. Det är när jag får ta min 4-åring därhemma i handen och gå på upptäcksfärd i skogen. När 10-åringen hänger med för att visa lillebror hur man täljer barkbåtar. Hur vi tillsammans får dem att flyta i bäcken. Eller när vi tar med matsäck och klättrar upp på Korsberget. Eller plockar en kopp blåbär, för det räcker alldeles precis till blåbärskakan. Respekt för naturen får man genom att uppleva den. Jag är tacksam att ha den vid husknuten. En social demokrati har ansvar att ge detta till varje barn. Det är vad vi gör idag som får effekter imorgon. Vi är varandras miljö, den insikten bär oss. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet förstärker varandra. Det kräver rättvisa och solidaritet mellan generationer, mellan länder, mellan människor. För mig som idag är ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott är detta i allra högsta grad en del av min vardag. Att människan påverkar sin miljö är inget nytt. Men aldrig tidigare har vår påverkan på liknande sätt hotat vår egen och andra arters hela existens. Världens klimat är nu på väg att förändras på ett så radikalt sätt att själva livet på jorden hotas. Det är den rikare delen av världen som förbrukar mest at jordens resurser. Det är den fattigare delen av världen människor med ytterst små resurser som drabbas hårdast när åkrarna torkar ut och boskapen svälter ihjäl. I dag lever över två miljoner människor i direkta konsekvenser av klimatförändringarna. Enligt Världshälsoorganisationen har vi fem miljoner

2 sjukdomsdrabbade runt om i vår värld på grund av klimatförändringarna. Vi har dödsfall. Det finns barn runt om i världen som kämpar varje dag för sin överlevnad av orsaker som vi har varit med och skapat. Om jordens uppvärmning fortsätter som den gör nu betyder det att där det är torrt kommer det att bli ännu torrare och där det faller nederbörd kommer det att falla ännu mer nederbörd. Och det kommer inte att komma som snö, som vi har sett denna vinter här i Sverige, utan det kommer att komma som regn. Jag är själv småbarnsförälder, så jag brukar dra parallellen att jag tror att föräldrar och småbarn i Sverige i dag tycker att det är fullt tillräckligt att dra på ungarna galonisar i oktober och mars. Jag tror att man vill slippa galonisarna i december, januari och februari. Våra galonisar är naturligtvis en petitess i jämförelse med de människor som redan idag dör på grund av klimatförändringarna men ingen ska förledas att tro att livet på jorden är någon annans ansvar, någon annans liv. Det är i allra högsta grad din och min framtid. Vårt ansvar. Svenskars ekologiska fotavtryck kvalar in på en trettonde plats i Världsnaturfondens Living planet report från Mötesdeltagare, partivänner Vi socialdemokrater har i grunden en positiv miljösyn. Vi tror på människan. Det går att åstadkomma stora förändringar genom att människor tar ett miljöansvar i sin egen vardag. Alla kan vi ändra på hur vi lever och vad vi handlar. Det är vad vi gör idag som ger effekter imorgon. Den globala överlevnaden, hållbar miljö, teknisk utveckling och jobbtillväxt är vårt fokus. Vi kommer att jobba, bygga, bo och transportera oss också i framtiden men vi måste göra det på ett sätt som planeten tål. I den moderatledda regeringens värld är

3 det enda som talar till människor skattesänkningar. Och ju mer du tjänar desto mer talar plånboken. Det är ett fattigdomsbevis och jag menar att det också är att nedvärdera människor. Jag förringar inte alls glädjen över att få lite mer pengar att röra sig med men jag är fullständigt övertygad om att människor i vårt land kräver och vill mer. Allt fler bryr sig om vilken mat man ger sig själv, sina barn och gamla. Livsmedelssäkerhet, högt djurskydd, närodlat och ekologiskt är här för att stanna och kommer att växa i betydelse. För att det finns ett intresse, för att det är bra för folkhälsan och bra för klimatet. Jag tänker också på de blivande byggnadssnickare och va-anläggare som jag träffade för ett par veckor sedan. De som i sin gymnasieutbildning inte ens tänkt på hur deras yrkesroll kan förändras med högre krav på att bygga hållbart och miljömässigt i ett förändrat klimat. De unga människor som är en del av nyckeln för ett framtida hållbart Sverige och en framtida hållbar värld. Jag menar att här finns en enorm potential och framtidskraft som människor vill och kan utvecklas med. Mötesdeltagare, partivänner Visst kommer omställningen till ett hållbart samhälle att bli omtumlande. Det är faktiskt inte orimligt att göra paralleller med omvandlingen av Sverige från ett jordbruks- till ett industriland. Så stora strukturomvandlingar måste vi vara beredda på. Men när världen nu ställer om öppnar sig också enorma möjligheter för ett land som Sverige. Vi har förutsättningar gå före och vi har allt att vinna på det. Men marknaden ensamt klarar inte alla de krav som klimatförändringarna ställer. Det är vårt besked.

4 Vi vill att svenska företag ska vara först med att ta fram de lösningar och den nya miljöteknik som världen efterfrågar, det ger företag goda förutsättningar att stärka sin internationella konkurrenskraft. Om företagen investerar i energieffektivare teknik vinner de kostnadsfördelar gentemot sina konkurrenter. Vi vill därför satsa på klimatinvesteringar lokalt och branschprogram för miljöteknik, förnybart och energieffektivitet. Det är viktiga steg för att nå ett Sverige som kan bygga ut den förnybara energin vinden, vattnet, solen och bioenergin till minst 30 TWh till 2020 och minst 55 TWh till Förnybart samtidigt som vi energieffektiviserar kraftigt. Då kan vi lugn takt fasa ut kärnkraften samtidigt som vi behåller konkurrenskraftiga elpriser, tryggar jobben och välfärden. Klimat- och jobbpolitik går hand i hand. Genom omtanke om kommande generationers livsvillkor skapar vi tillväxt här och nu en värdeburen tillväxt. Mötesdeltagare, partivänner Efter kärnkraftskatastrofen i Fukushima, Japan, vill jag bara med några ord nämna kärnkraften. Uranbrytning, kärnbränsle och kärnavfall är något av det mest riskfyllda man kan syssla med. För mig är kärnkraftens vara eller icke-vara i grunden en fråga om moral. Hur kan vi ta oss rätten att utsätta oss själva och andra för de risker som kärnkraften bär med sig. Hur kan vi ta oss rätten att välja en smitväg i klimatkrisen, när vi är förunnande, att kunna välja en mer hållbar väg. Japan är i kärnkraftssammanhang ett unikt land. Inget annat land har satsat så mycket på kärnsäkerhet som Japan. Hiroshima och Nagasaki har satt enormt djupa spår i

5 medvetandet. Bygget av kärnkraft har därför kombinerats med allt, ett av världens rikaste och teknologiskt mest högtstående länder, kan åstadkomma av säkerhetsförberedelser. Ändå är effekterna så stora. Det här är en allvarlig tankeställare. Swedwatch har granskat Vattenfalls uranbrytning vid Rössinggruvan i Namibia. Lokalbefolkningen rapporterar om mångåriga luftvägsproblem, cancer och diffus ohälsa för dem som jobbat i urangruvan. De här är människor som gett sin hälsa för vår kärnkraft. Kärnavfallet innebär så gigantiska åtaganden att de knappt ens är greppbara. Under 30 års tid har forskning pågått, om på vilket sätt, kärnavfallet ska tas om hand. Inte ens nu, kan Svensk kärnbränslehantering ge något annat svar, på diskussionen om kopparkorrosion, än att andra KTH-forskare anser att det inte är någon risk. Förvaring av radioaktivt avfall i år, det inkluderar en ny istid. En mycket okänd framtid. Det här är djupt moraliska frågor - vi dumpar avfallet på kommande generationer och andra människor ska ta fram uranet åt oss. Sverige kan göras modernt med förnybara energilösningar och energieffektivisering. Vårt land har unika möjligheter att basera hela vår energiförsörjning på förnybara källor. Låt oss ta det ansvaret. Här finns en enorm utvecklingspotential, här finns jobbmöjligheter och unika tillväxtchanser. Här finns framtiden Jag vill kunna ge barn i vår värld, friheten, att kunna få sin energi av vind, vatten bioenergi och solkraft, från det förnybara. Säkert för människor och miljö. Varför välja ofrihetens väg när vi kan välja frihetens. Det finns så mycket som vi inte kan skydda våra barn ifrån. Därför har vi ett ansvar att göra vad vi kan, för att skydda barnen från det vi kan skydda dem ifrån. Det tror jag alla föräldrar kan känna. Vi kan skydda barnen från en farlig och oförutsägbar kärnkraft. Vi kan välja att ge dem frihet att växa i en tryggare, hållbarare, värld. Jag väljer den friheten. Partivänner, mötesdeltagare,

6 Vår moderna socialdemokrati, byggt på våra värderingar om frihet, rättvisa, jämlikhet och solidaritet, den bjuder in, den bjuder tag och den är mycket personlig. Den är inte några moderata påbud, ordlekar eller nyspråk. Vår berättelse är djupt personlig för var och en av oss här. Jag ska berätta för er, lite grann, om mig, vad som är viktigt för mig. Detta är min personliga berättelse. Jag vet inte när min mamma och i viss mån min pappa började, men jag har alltid fått höra orden. Du ska vara mot andra som du vill att andra ska vara mot dig och Sträck på dig, ingen annan kommer göra det åt dig, och du är du och har ett värde bara för att du är du Jag har fått höra samma ord också från min mormor. Och jag säger samma ord till mina barn. Jag tror att det började där någonstans. Jag kommer inte från en politisk familj. Jag visste inte vad mina föräldrar röstade på när jag själv gjorde mitt val. Jag kan säga så här. Trots det hamnade jag i samma fålla. Nu kan jag förstå, för med de där orden Du ska vara mot andra som du vill att andra ska vara mot dig och Sträck på dig, ingen annan kommer göra det åt dig, du är du och har ett värde bara för att du är du så lyckades mina föräldrar att fånga de socialdemokratiska värderingarna på sitt vis. För det är ju så vi bygger samhället. Om du är schysst mot mig så är jag schysst mot dig. Varje människa har ett lika värde, varje människa har ett unikt värde, och är värda respekt för det. Bara så kan varje människas talang och frihet få växa sig stark. Jag har läst på universitet. Det var ingen självklarhet. I min familj fanns inte speciellt mycket böcker, vi hade mycket annat fint på våra hyllor, men inte böcker. Barnböcker hade vi några och ibland gick vi till biblioteket. Min pappa berättar ofta om hur han fick läsa samma bok om och om igen för mig. Dumbo, den flygande elefanten. Det var min älsklingsbok. Den handlade om en elefant som hade alldeles för stora öron.

7 De andra elefanterna retade honom. Men det visade sig så småningom att de där stora öronen var det som gjorde Dumbo alldeles unik. Han kunde nämligen flyga. Jag hade en granne som hade bokhyllor fyllda av Kitty-böcker och jag fick låna så ofta jag ville. Min bästis på den tiden. Hon kom från ett hem med många böcker. Hon läste inte Kitty, hon läste böcker som Maria Gripes Tordyveln flyger. Jag tyckte de böckerna var lite svåra att förstå, lite läskiga att ta sig an. Men när jag vågade mig på det, så upptäckte jag en ny dimension i läsupplevelsen. I skolan kom ibland en bibliotekarie med boklådor. Vi fick höra lite om varje bok. Bara lite lagom så man blev nyfiken. Sedan fick vi låna. Mina föräldrar förstod inte riktigt det där med att jag ofta satt med näsan i en bok. Men de var intresserade. Det lät mig hållas. Det är jag glad för. I skolan så kunde jag snabbt känna skillnaden. Mina föräldrar kunde hjälpa mig med läxorna sådär fram till tredje klass. Kanske lite längre med matten. Min bästis hade hjälp med läxorna långt upp i högstadiet, t o m med franskan. Men jag hade föräldrar som aldrig slutade bry sig. De var intresserade. De frågade om vad jag lärt mig. De ville höra mig berätta. Jag tror det var viktigt. Deras stöd tillsammans med att jag fick växa upp i ett Sverige, ett välfärdsland, där barn också från hem utan studietraditioner, kunde ta sig hela vägen till universitet och det utan att mina föräldrar en enda gång behövde ställa sig frågan. Har vi råd att finansiera vår dotters studier? Det är jag tacksam över. När jag var år engagerade jag mig i SSU och ja, jag blev ju kvar. Samhällsintresset väcktes av en alldeles grymt bra samhälls och historielärare på gymnasiet. En bra pedagog. Han tvingade oss att läsa tidningar, titta på nyheterna, debattera och ta ställning. Var det ingen i klassen som var emot det man sa, så då var han det. På hans lektioner kunde man inte bara slänga ur sig något. Man var tvungen att tänka till både en och två gånger. Ett antal år senare var han den som frivilligt

8 lämnade kommunstyrelsen i Hallsberg för att ge plats åt en yngre debattglad tjej, nämligen mig. Så vad har jag sagt med detta? Helt enkelt, ingen människa är en ö. Ens egen drivkraft växer tillsammans med andra. Det gör mig starkare. Det jag blir, det vi blir, byggs tillsammans med andra. Partivänner, mötesdeltagare Ett land med social demokrati bygger vi tillsammans. Vi vet att det är möjligt. För oss är det inte tomma ord när vi säger: Att varje barn ska ha rätt till en bra start i livet. För oss är det på riktigt. Det är våra värderingar, våra personliga berättelser, våra drömmar och visioner. Vårt uppdrag nu är att lyssna, beskriva och visa på de politiska verktygen för vad barn, unga och vuxna behöver för att göra samma resa som vi var och en av oss här, har fått göra. Jag menar att det finns några trådar i det som jag talat om idag. Kulturen, vi behöver stärka människors värde som medborgare, det som gör att människor växer och vågar ta nya språng, en motkraft till ett hårt marknadstänkande. För mig var det böcker som vidgade mina sinnen. Nu måste vi lyssna in vad det kan vara idag, kanske böcker, kanske fritidsgårdar, sommarlovsaktiviteter eller kulturskola. Kunskaper och undervisning. Jag tror att vi ibland gjorde det lite enkelt för oss när vi bara sa flerr vuxna i skolan. Jag tror att vi måste sätta mer fokus på undervisningen, på riktigt bra lärare, som det som kan ge våra barn och unga de kunskaper de behöver för framtiden. Hållbar jobbtillväxt med ansvar för kommande generationer. Vi måste vara trovärdiga om hur vi ska ta oss an klimathotet. För jag tror att en hel del människor faktiskt

9 funderar på det. Vi behöver visa hur vi kan skapa tillväxt och jobb som samtidigt bidrar till en bättre värld för människor och miljö. Framförallt måste vi visa självförtroende att vi kan och vill sätta politiska verktyg bakom orden om att ett annat Sverige är möjligt. Jag vill avslutningsvis lyfta det som vi socialdemokrater idag presenterat, vår sommarsatsning för unga. Det vi menar skulle kunna vara möjligt att göra, inför sommaren, för att möta några av de utmaningar vi ser idag. - Sommarjobb för studerande på omvårdnadsprogram. På sikt ska alla kunna garanteras ett sommarjobb. Runt hörnet väntar stora pensionsavgångar inom välfärden, samtidigt är det nu extremt få som söker till omvårdnadsprogrammet. Sommarjobb kan här locka fler att söka samtidigt som unga får ut en fot på arbetsmarknaden. - Sommarjobb för högskole- och gymnasiestudenter. En möjlighet för framtiden nya sommarkursplatser på högskola/universitet. För att möta det ökande söktryck som finns på våra högskolor och universitet. - Sommarundervisning för unga på grundskola och gymnasie för ytterligare stöd att nå grundläggande behörighet. Ca platser Vi socialdemokrater ser problemen och vill att Sverige ska investera i utbildning, i klimatomställning, i bostäder, i infrastruktur och i forskning. Det ger fler företag och nya jobb, det leder till jämlikhet och utveckling. Politik är det möjligas konst. Om man har en politisk vilja och mod att ta sig an samhällsproblemen. Det har vi. Mötesdeltagare, partivänner Just nu är det för lite yrkesmatchning, för mycket ojämlikhet och beskuren välfärd i vårt land. Vi gillar det inte. Vi måste nu bygga förtroendet för jämlikhet och

10 utveckling, för hållbar jobbtillväxt säker för människa och miljö. Förtroendet för socialdemokratin. Nu hjälps vi åt Det här är inte slutet Det är början! Tack för att ni har lyssnat.

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik!

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik! Sen nsitiv - Du är unik! Den här eboken är skriven med en intention att få fler människor att erkänna och kunna leva gott med sin sensitivitet. Den är en guldgruva för den som söker guld och en liten påminnelse

Läs mer

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern.

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. 1 Partivänner, Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. Konstnärliga ledare är Stina Oscarsson. Jag läste nyligen en artikel av henne. Med en blandning av vrede och sorg beskrev

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Ett ansvarsfullt lån

Ett ansvarsfullt lån Ett ansvarsfullt lån Av: Johannes Djerf [Även som bibelstudium för ledarscouterna, UV-Lägret 2011] Har du någongång fått i uppgift att ta hand om något som egentligen inte är ditt? Du har kanske fått låna

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag.

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag. Nyheter från www.regeringen.se. -------------------------------------------------------- Tal Konferens om folkbildningen på Essinge konferenscenter, Stockholm 27 september 2005 Lena Hallengren, Förskole-

Läs mer

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare.

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare. Första Maj tal. Kamrater, det känns riktigt kul att få stå här i Emmaboda idag och få prata på första maj. De jag hade tänkta prata med er om idag är varför vi inte kan låta Borgarna vinna valet. Men innan

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare VARFÖR RASISM ÄR DÅLIGT FÖR... Skolan Queers Högskolan Spelhobbyn Företagande arbetsmarknaden Fotbollen Löntagare kunskapssamhället Unga flyktingar Förord Rasism är dåligt för alla I en tid då rasistiska

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se Rädda Barnen 2013 Författare: Anna Norlén Redaktion: Yara Anttila, Ylva Edling, Anna Fairbrass Formgivning: Lowe Brindfors Illustration: Moa Hoff/ Söderberg Agentur Första upplagan ISBN: 978-91-7321-446-9

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA ALFABETA ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR Nyfiken på mer? Titta in på www.alfabeta.se Copyright 2011 text: Anna Häggblom-Stålhammar Grafisk form: Pelle Olsson Alfabeta Bokförlag AB, Stockholm ISBN 978-91-501-1101-9

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Hattresan en berättelse och 25 förslag

Hattresan en berättelse och 25 förslag Hattresan en berättelse och 25 förslag Hattresan - från Ramvi Så var det äntligen dags för Hattresan, att få ge mig ut i Centersverige, möta intresserade medlemmar och diskutera mina tankar om hur en varm,

Läs mer