Vindkraftens påverkan på människors intressen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindkraftens påverkan på människors intressen"

Transkript

1 Vindkraftens påverkan på människors intressen Syntesprojekt Vindval Energimyndigheten, Naturvårdsverket Nätverket för vindbruk Avsnitt: Ekonomi och verksamheter

2 Syntesprojektets fyra delar Hälsa och Ohälsa Buller Skuggor, reflexer och ljus Besvärsupplevelser Sömnstörning Symtom och sjukdomar, oro Ekonomi och verksamheter Sysselsättningseffekter Externa kostnader Effekter på andra näringssektorer (turism, rekreation och rennäring) Effekter som inte är marknadsprissatta Andelsägande och kooperativ Kompensationsmekanismer Landskap Landskapsanalys och planering Upplevelsevärden Natur- och kulturmiljö Friluftsliv och rekreation Förankring Allmänhetens opposition (attityder och deltagande) Institutionella förhållanden (planering) Medborgarsamverkan Uppförandekod Kommunikation

3 Idag produceras ca 8 Twh från vindkraften (total elproduktion Sverige ca 150 Twh)

4 Historik, dagsläget 2003 totalt 0,63 TWh 2011 ökning 755 MW ca 5,25 TWh 2012 ökning 1078 MW ca 7,51 TWh 2013 beräk.ökn. 500 MW * 2014 beräkn.?? ca 11 TWh Projekt: tillstånd klara 3800 MW Under tillståndsprövn, 9000 MW * Orsaker: Sänkta ersättningen för förnybar energi och låga elpriser Källa: Svensk Vindenergi

5 Sysselsättningseffekter Direkta: Arbetstillfällen: - byggnadsfas, driftsfas Indirekta: Arbetstillfällen hos underleverantörer, t ex betong, Kringeffekter: inducerande effekter mat och logi, handeln blomstrar Ökad köpkraft som i sin tur ger ökad konsumtion Om 10 personer får direkt sysselsättning så ger det indirekt sysselsättning till 5 personer till

6 Havsnäs vindkraftpark 45 verk 2 MW totalt 95,4 MW 250 arbetstillfällen 1000 inkl. kringeffekter ( indirekta + inducerande) 13 Varaktigt 25 totalt inkl kringeffekter

7 Tre fallsstudier av befintliga vindkraftsbyggen, USA slutet på 1990-talet, lokala regionala ek. effekter Minnesota Oregon Texas 107 MW 25 MW 30 MW Arbetstillfällen, konstr.fas 8 4 2) 26 3) Drift och underhållsfas Övriga indirekta effekter Totalt sysselsättningseffekt 31 1) 11 1)Störst effekt på handels o tjänstesektorn 2)Dagpendling från närliggande samhälle 3)arbetare tillfälligt bosatta på platsen

8 Beräknade effekter av två planerade vindkraftsparker (Utah, USA) 50 MW 100 MW Direkta årsarb. konstr fas Indirekta :arbetstillfällen i leverantörskedja Kringeffekt, ökad konsumt Driftsfas, direkta arb. 2 6 Därtil indirekta eff. Totalt JEDI modellen: Jobs and Economic Development Impact ( Obs stor region, även turbintillverkare medräknad)

9 Sysselsättningseffekter.(studier I USA) Sysselsättningseffekter: multiplikator 1,5-1,6 mellan direkta och indirekta arbetstillfällen Ex. 40 MW park Konstruktionsfas: 71 atf + 44 indirekt I regionen= 115 totalt ( 1,6) Ex. 218 MW park Konstruktionsfas: 190 atf + 85 indirekt, totalt 275 ( 1,5) Generellt beräknat under driftsfas: 0,3 arbetstillfällen/mw ( inkl indirekta o inducerande effekter) men om lokalt ägande och lokala långivare: upp till 1 atf/ MW

10 Sammanfattning sysselsättningseffekter Antalet lokala arbetstillfällen ( både under byggtid och varaktigt) beror på vilken kompetens som kan rekryteras lokalt De indirekta effekterna är mindre I små samhällen med fåtal industrier p g a läckage till andra samhällen Generellt kan förnybara energikällor ge större positiva effekter till lokala ekonomin än att fortsatt förlita sig på fossila bränslen

11 Skriva här Skriva här

12 Effekter av vindkraften på turismen Ekonomiska effekter beror på Områdets turistiska kapacitet/ potential Antalet besökare till området Deras betalningsvilja Hur länge de stannar. Området är själva målet för resan, sportevenemang --- Resan som är målet I sig Hamnen I Sölvesborg

13 Begränsad forskning om hur turismen påverkas Forskare i fyra regioner, Skottland, Wales, USA, Sverige/Jämtland Studierna har kvalitativa brister Belyser inte utveckling före efter Flertalet är attitydundersökningar Svårt att prissätta ett landskaps rekreativa o estetiska värden Effekter skiljer sig kort- lång sikt Olika, lokalt, regionalt nationellt Enbart besöksturism, ej fritidshusägare Skogsverk, Hishult Laholm

14 Lillgrund sett från Emporia

15 Studie I Wales: 77% av besökarna anger det vackra landskapet som skäl för besöket, men 68% återkommer även om vindkraften ökar

16 Studie i Skottland: Slutsatsen att det saknas statistisk säkra resultat som visar att vindkraftsparker är ett hot mot turismnäringen ( småföretag anser inte det) Negativa ekonomiska effekter: förlust av 211 arbetstillfällen vilket är 0,1 % av alla sysselsatta inom turistnäringen I Skottland

17 Vindkraft och turism i Jämtland Bodén 2009, Mitthögskolan Strategiska frågor under planeringsprocessen: Besökarperspektivet: Resan är ett mål: väljer ofta bort vindkraftslandskap-- Lokalisera på mindre utmanande platser Producentperspektivet: lönsamhet, turistföretagens verksamhet, andra företag intill vindparken, förbättrad infrastruktur- positivt för turistföretaget Lokala samhälleliga perspektivet: Skogsland med svag kommersiell turism : de positiva kortsiktiga ekonomiska effekterna av storskalig vindkraft är en nödvändig förutsättning för bygdens överlevnad Lokal förankring + ek. Kompensation ökar acceptansen

18 Ekonomisk miljövärdering -- icke marknadsprissatta effekter av VAD handlar det om vindkraft Sätt pris på miljön och frånvaro av marknadspris! ( jfr fastigheter med eller utan havsutsikt) Sätta prislapp på vindkraftens negativa och positiva effekter för samhället och för individen Detta är miljötjänster som uppstår: Osäkerhet om storleken på dem och om priset på dem, samt hur stor påverkan dessa externa miljökostnader har på samhället och samhällsekonomin.

19 Ekonomisk miljövärdering HUR mäter man? Forskningen har utvecklats betydligt de senaste decennierna Direkta metoder: intervjuer/ enkäter, välja mellan alternativ i en hypotetisk situation Indirekta metoder: baseras på existerande samband mellan miljökvalitet och individers agerande på en etablerad marknad I syfte att kvantifiera värdet av miljömässiga för-och nackdelar. Ex Fastighetsvärdemetoden

20 Vindkraftens externa miljökostnader ( Ek 2006, Luleå) Ex.direkt metod: Betalningsviljan Påverkan på landskapet och lokalisering hade störst påverkan på den upplevda (o)nyttan Vindkraft till havs föredras mest, därnäst kusten och sämst är fjällen Små grupper föredras före enstaka verk och stora parker Vindkr. Externa miljökostn. domineras av påverkan på landskapsbild, + även buller, flora och faunapåverkan

21 Externa miljökostnader för olika energislag Horisontellt, fr v.: Kol, olja, gas, kärnkraft vatten, vind. sol, biomassa) Vertikalt: US cents/kwh (logaritmisk skala). Underlag: 63 studier. Vindkraft och sol: inga värden över 10 cents per kwh rapporterats. Variation värden: SEK per MWh ( 80 öre(kwh) Vindkraften har överlag låga externa kostnader

22 Påverkan på fastighetspriser Indirekt metod: Det saknas statistiskt signifikant stöd för att vindkraft påverkar fastighetspriserna negativt. Svensk vindenergi undersökte småhusförsäljningar inom 5 km från 120 vindkraftsanläggningar. I USA: finns samband sänkta fastighetspriser och vindkraft

23 Andra sätt att få inkomster av vindkraft

24 Ägande,-(privat, kommunalt) andelar, kooperativ, arrende m m Bolag Kommun Privat delägande Koperativ Markupplåtelse Arrenden Positivt för lokala ekonomin:lokalt ägande, mer sysselsättning, större acceptans

25 Lokalt ägda vindkraftprojekt ger 1,5-3,4 ggr större effekter på den lokala ekonomin än icke lokalt ägda. Att äga en vindkraftsturbin ger 2-3 ggr högre inkomst än årligt arrende

26 Kompensation resp. bygdepeng Kompensera negativ miljöpåverkan: pengar eller göra något bra för miljön på annat ställe Ex. Försämrad rekreationsuppelvelse= negativ extern effekt = samhällsekonomisk miljökostnad

27 Bygdepeng lokala nytta Flera exempel I hela landet Bygdepeng kräver förhandlingar, frivilliga lösningar och rättvis fördelning. EX: Gotland: markägare 4,2%, husägare inom 1 km får kompensation, 0,2% till samhället. Dorotea: Tre byar varje år 0,3 % av bruttointäkterna Uppvidinge, Stena kr/verk och år ( 16 verk), föreningslivet Lillhärdal: 235 verk, 10 milj per år Wizelius, Hela Sverige ska leva REK: Bygdepengen bör räknas fram som minst 0,5% av den samlade bruttoersättningen för den el som verken producerar. Rek idag, 2011, Tidigare lägre nivåer

28 Sammanfatting Sysselsättning beror på lokala aktörer eller ej Påverkan på turism, ingen entydig bild Fastighetsprisernas påverkan,? Mer kunskap Betalningsvilja för el från förnybara källor finns, ja Lokalt ägande, positivt för ekonomin och större acceptans Externa miljökostnaderna domineras av av inverkan på landskapsbilden, behövs fler jämförbara studier Tidig dialog, medverkan, erbjuda delägande, kompensation, är positivt för den totala ekonomin

29 Råd till handläggare Glöm inte bygden, arbetstillfällen i vid bemärkelse och kringeffekterna Glöm inte de berörda människorna i beslut och yttranden, kompensation, bygdepeng (de negativa konsekvenserna hamnar lokalt) Försök att avgränsa ev. berört turistområde inventering av turismens omfatting I stället för fladdermössinventeringar). Turistpotential, attraktion i samråd m. befolkningen Rapporten ge inspiration

30 Tack för uppmärksamheten! Ingegärd Widerström

Vindkraftens lokala nytta

Vindkraftens lokala nytta Modell för delägande och bygdepengar sid 1 (12) Vindkraftens lokala nytta Modell för delägande och bygdepengar, vindkraftens återbäring till bygder. www.helasverige.se Modell för delägande och bygdepengar

Läs mer

Bilagor 1-10. Innehållsförteckning. Bilaga 1 Jämtlandskommunernas policy

Bilagor 1-10. Innehållsförteckning. Bilaga 1 Jämtlandskommunernas policy Bilagor 1-10 Innehållsförteckning Sidan Bilaga 1. Jämtlandskommunernas policy 1-8 Bilaga 2. Bygdemedel från vindkraft 9-10 Bilaga 3. Bygdepeng exempel från Sollerön, Härjedalen och Strömsund 10 Bilaga

Läs mer

LOKAL NYTTA 1. Låt inte vindens utvecklingskraft blåsa bygden förbi. Policy om vindkraftens lokala nytta, kommunerna i Jämtlands län

LOKAL NYTTA 1. Låt inte vindens utvecklingskraft blåsa bygden förbi. Policy om vindkraftens lokala nytta, kommunerna i Jämtlands län LOKAL NYTTA Policy om vindkraftens lokala nytta, kommunerna i Jämtlands län Underlag till politisk viljeyttring 2010 från Kommunförbundet och kommunerna i Jämtlands län Låt inte vindens utvecklingskraft

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Boverket Handbok Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Datum 2012-10-23 Diarienummer Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Regelförenkling för vindkraft

Regelförenkling för vindkraft MISSIV Datum Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regelförenkling för vindkraft Regeringen har givit Energimyndigheten i uppdrag att analysera gällande regelverk och komma med förslag till förändringar

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer

AGAR Energi Västerbotten

AGAR Energi Västerbotten ENERGIFAKTA AGAR Energi Västerbotten Risträsk by i Västerbotten brukar kallas Sveriges högst belägna jordbruksby. Den ligger i Vilhelmina kommun på Stöttningfjällets sydsluttning ca 620 m.ö.h. Här har

Läs mer

Del 2. Om vindkraft - 57 -

Del 2. Om vindkraft - 57 - Del 2 Om vindkraft - 57 - - 58 - Vindkraften i nationell och europeisk politik 1.1 Energibehov och förnybar energi i EU EU-länderna konsumerar alltmer energi. Energiproduktionen inom EU räcker inte för

Läs mer

Strömsunds kommun Nätverket För Vindbruk Box 500 833 24 Strömsund Tel: 0670-161 00 (vxl) E-post: krister.andersson@stromsund.

Strömsunds kommun Nätverket För Vindbruk Box 500 833 24 Strömsund Tel: 0670-161 00 (vxl) E-post: krister.andersson@stromsund. Arbetskraftförsörjning och sysselsättningseffekter vid etablering av vindkraft. Studie av Enercons och Svevinds etablering i Skogberget. Slutrapport 2015-05-20 E-post: krister.andersson@stromsund.se Sida

Läs mer

Huvudsakliga barriärer ningar. Medel Medel Tillståndsprocessen, allmänhetens acceptans Bioenergi (trädbränsle)

Huvudsakliga barriärer ningar. Medel Medel Tillståndsprocessen, allmänhetens acceptans Bioenergi (trädbränsle) Västra Götaland Regional RES-e karta: Elektricitet från förnybar energi (RES-e) Region Västra Götaland Antal invånare 1 521 895 Storlek (i km²) 24,000 Residensstad Vänersborg Kort beskrivning: Västra Götaland

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: investering i vindkraft Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Vindkraft - en lönsam

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Förord Vindkraft är vår tids vattenkraft investeringskrävande men miljöklok och långsiktigt mycket lönsam. Offentliga

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

Arbetskraftförsörjning och sysselsättningseffekter vid etablering av vindkraft. Studie av SSVAB etablering i Mörttjärnberget. Slutrapport 2014-12-10

Arbetskraftförsörjning och sysselsättningseffekter vid etablering av vindkraft. Studie av SSVAB etablering i Mörttjärnberget. Slutrapport 2014-12-10 Arbetskraftförsörjning och sysselsättningseffekter vid etablering av vindkraft. Studie av SSVAB etablering i Mörttjärnberget. Slutrapport 2014-12-10 Energimyndighetens projektnummer 39336-1 Rapporten sammanställd

Läs mer

Finansiering av vindkraft. Financing of wind power - a case study of Lau Vind Ltd

Finansiering av vindkraft. Financing of wind power - a case study of Lau Vind Ltd Finansiering av vindkraft - fallstudie av Lau Vind AB Financing of wind power - a case study of Lau Vind Ltd Författare: Christian Lewander Jon Westberger Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp

Läs mer

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft 2012-02-20 Ecoplan på uppdrag av Power Väst Sammanfattning När man från offentligt håll skall satsa för att skapa nya jobb, väljer man gärna att

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Bilagor. Elcertifikatöversyn etapp 2

Bilagor. Elcertifikatöversyn etapp 2 Bilagor Elcertifikatöversyn etapp 2 BILAGA 1 REGERINGSUPPDRAG (N2003/9037/ESB) - 4 - BILAGA 2 PRODUKTIONSKOSTNADER - 8 - BILAGA 3 POTENTIAL FÖR VINDKRAFT - 26 - BILAGA 4 POTENTIAL FÖR BIOBRÄNSLEBASERAD

Läs mer

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T LRF och vindkraft vår policy L RF O CH V IND K R A F T 1 Vindkraft i tiden Vindkraft som bransch har funnits i Sverige sedan 1980-talet men det är först de senaste åren som utbyggnaden tagit fart ordentligt.

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

R-07-16. Turism och besöksnäring i Östhammars kommun. Slutförvaret i ett besöksperspektiv. Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB

R-07-16. Turism och besöksnäring i Östhammars kommun. Slutförvaret i ett besöksperspektiv. Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB R-07-16 Turism och besöksnäring i Östhammars kommun Slutförvaret i ett besöksperspektiv Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB Mars 2007 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel

Läs mer

Vindkraftspark Håcksta Hudiksvall, och det lokala intresset

Vindkraftspark Håcksta Hudiksvall, och det lokala intresset Projektrapport Vindkraft: Grundkurs Vindkraftspark Håcksta Hudiksvall, och det lokala intresset * Roland Lundqvist Hudiksvall * Juli 2008 Högskolan på Gotland, Visby Projektrapport Vindkraft: Grundkurs

Läs mer

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd)

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Denna rapport är slutredovisningen av Jordbruksverkets uppdrag att redovisa möjlig utformning av en ersättning

Läs mer