Den nya nätregleringen i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den nya nätregleringen i Sverige"

Transkript

1 Den nya nätregleringen i Sverige Mats Johansson Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation

2 Disposition 1. Nätstrukturen i Sverige 2. Ex post reglering idag 3. Ny tillsynsmetod från 2012 Löpande kostnader Investeringar och kapitalbas Kvalitet 4. Vad händer härnäst Regeringens proposition: 2008/2009:141 - Förhandsprövning av nättariffer Energimarknadsinspektionen: Förhandsreglering av elnätsavgifter - EI R2009:9 Återfinns på Energimarknadsinspektionens hemsida: 2

3 Nätstruktur i Sverige Stamnätet (400/220 kv) ägs och drivs av Svenska Kraftnät (100 % statsägt) Ett fåtal regionnätsoperatörer ( kv) 164 lokalnätsföretag (400 V ~ 20 kv) som varierar kraftigt i storlek Från 3 km ledning upp till km Från ett 10-tal kunder upp till Totalt ca 5,2 miljoner elnätskunder/anslutningar 3

4 Ex post reglering idag Företagen sätter själva sina tariffer Skall vara skäliga. Hänsyn ska tas till de objektiva förutsättningarna Skäligheten bedöms utifrån den faktiska prestationen Inspektionen granskar i efterhand. Ettårig tillsynsperiod Företagen kan överklaga i 3 rättsinstanser Nätnyttomodellen användes Lades ned 2008 Mellanregleringen : Energimarknadsinspektionens (EI) övergripande mål är att skapa en smidig övergång till den nya förhandsprövning som träder i kraft 1 jan 2012 Utgångspunkt i nätföretagens verkliga nät och förhållanden Huvudinriktning att bedöma förändringar av nättarifferna med 2007 som referensår Merparten av företagen måste kunnas hanteras schablonmässigt 4

5 Elpriser, skatter och nättariffer Öre/kWh Elhandel* Nättariff Moms och skatt Totalpris Källa: SCB, Skatteverket Förändring av den sammanlagda elkostnaden för en villakund 20A, med årlig förbrukning på kwh/år mellan 1 jan jan

6 Ny tillsynsmetod från 2012 EI har uppdraget att utveckla en ny tillsynsmetod för elnätstariffer Utvecklingsarbetet sker inom myndigheten i nära samarbete med kund, branschföretag och andra intressenter Ram för arbetet är regeringens proposition 2008/2009:141 Inriktningen på tillsynen Insatser som ökar graden av självreglering Uppnå styrande effekter snarare än detaljreglering Skarpt läge 1 januari

7 Rättsliga förutsättningar En intäktsram ska fastställas i förväg för varje tillsynsperiod Tillsynsperioden ska vara fyra kalenderår Nätägaren ska lämna in ett förslag till intäktsram till EI Tarifferna ska vara utformade så att nätkoncessionshavarens samlade intäkter från nätverksamheten är skäliga i förhållande till de objektiva förutsättningarna att bedriva nätverksamhet Om verkliga intäkter avviker från intäktsramen, ska detta påverka ramen för den påföljande tillsynsperioden 7

8 Schematisk bild av intäktsramen. Påverkbara kostnader Ej påverkbara kostnader Kapitalbas Effektiviseringskrav Avskrivningar Avkastning (WACC) Justering med Avseende på kvalitet Löpande kostnader Kapitalkostnader Justering för tidigare perioders över- resp underdebitering Intäktsram 8

9 Schematisk bild av kostnader, kapital samt kvalitet Påverkbara kostnader Verkliga men med effektivitetskrav Kapitalkostnader Verkliga volymer (nät) till normkostnad Kvalitet Verklig jämfört med historiskt utfall 9

10 Kapitalbas (RAB) - principer EI föreslår en kapacitetsbevarande princip, som bortser från historien och är framåtblickande fokuserar på att bevara nätets kapacitet oavsett vad anläggningen historiskt kostade att införskaffa Värdet inför varje tillsynsperiod bestäms av det bedömda prisläget vid en nuanskaffning (NUAK) av en liknande anläggningstillgång Så länge en anläggningstillgång bidrar till företagens prestation så ska den, oavsett ålder, ingå i kapitalbasen som ligger till grund för intäktsramen ökar förutsättningarna för en samhällsekonomisk effektiv prissignal (priset speglar värdet på tjänsten) 10

11 Kapitalbas (RAB) - principer En kapacitetsbevarande princip innebär att en real kapitalkostnadsmetod kommer att tillämpas En real annuitet föreslås som kapitalkostnadsmetod innebärande att kapitalkostnaden är realt konstant över tiden Återspeglar den faktiska förslitningen av nätet Undviker onödiga metodbyten Den reglermässiga avskrivningstiden bör ligga så nära en anläggnings ekonomiska livslängd som möjligt 11

12 Kapitalbas (RAB) - normkostnader Normkostnaderna bör utformas så att terrängförhållandena på platsen kan beaktas Enligt EI bör följande kategorier tillämpas City Tätort Landsbygd (som ev kan delas in i svår landsbygd ) EI normkostnader utgår från branschens EBR katalog 12

13 Investeringar Nyinvesteringar i näten ökar kapitalbasen (ex vis ny anslutning) Reinvesteringar ökar normalt inte kapitalbasen. Påverkar dock kvaliteten positivt. Incitament för reinvesteringar krävs! Investeringar i nya mätare förstärkning av nätet på grund av renewables smart grids kablar som ersätter luftledningar betraktas helt eller delvis som nyinvesteringar och ökar kapitalbasen 13

14 Löpande kostnader De historiskt löpande kostnaderna kommer att användas som utgångspunkt vid fastställandet av de påverkbara löpande kostnaderna under den första tillsynsperioden. Effektivitetskravet på de löpande påverkbara kostnaderna kommer att bestå av ett generellt effektivitetskrav i % Avsikten är att på sikt övergå till normkostnader 14

15 Kvalitet i elnätverksamheten När intäktsramen bestäms ska hänsyn tas till kvaliteten. Det kan innebära en ökning eller sänkning av intäktsramen Under första tillsynsperioden används en förenklad modell SAIDI och SAIFI för lokalnät Icke levererad energi för regionnät Kvalitetsregleringen avser avbrott >3 minuter < 12 timmar Kvalitet regleras även via funktionskravet (Inga avbrott >24 timmar från 2011), avbrottsersättning för avbrott > 12 timmar elanvändarens rätt till skadestånd Under första perioden kommer EI att utgå från företagens befintliga kvalitet - tillägg om förbättring och avdrag om försämring Maximalt kvalitetsavdrag kan ev uppgå till hela avkastningen På sikt är det tänkt att kvaliteten ska innefatta Leveranskvalitet (leveranssäkerhet och spänningskvalitet) Servicekvalitet 15

16 Vad händer härnäst Remiss på Förhandsreglering av elnätsavgifter 7 dec 2009 Förordning från regeringen april 2010 Rapport angående kvalitetsreglering från EI 15 dec 2009 Förslag till föreskrifter från EI utkast klart mars 2010 Normprislista. Utkast klart mars 2010 Rapport om löpande kostnader maj 2010 Inlämning av förslag till intäktsram mars 2011 Beslut till intäktsram senast 1 nov

17 Tack för uppmärksamheten!

18 Back-up

19 WACC avseende Nominell avkastning på eget kapital - Nominell riskfri avkastning 4,1 % - allmän marknadspremie 4,3 % - tillgångsbeta (0,46) - aktiebeta 0,55 - likviditetspremie 1,0 % - Riskpremie 3,4 % Nominell avkastning efter skatt 7,5 % Nominell avkastning på eget kapital före skatt 10,4 % Eget kapital/lånat kapital 77/23 % 2. Nominell låneränta - Nominell riskfri avkastning 4,1 % - Riskpremie 1,0 % Nominell låneränta före skatt 5,1% 3. Nominell WACC före skatt 9,2 % 4. Real WACC före skatt (inflationsförväntning 2,2%) 6,8% 19

20 Jämförelse mellan real annuitet och real linjär Källa: EI PM 2009:02 20

Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012. Anders Pettersson. Oslo 27 september 2011

Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012. Anders Pettersson. Oslo 27 september 2011 Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012 Anders Pettersson Oslo 27 september 2011 Grunderna Förhandsreglering Tillsynsperioden är 4 år Första perioden är 2012-2015 En intäktsram för hela perioden

Läs mer

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter fakta Ram sätts för elnätsföretagens avgifter Från 2012 införs förhandsreglering av elnätsavgifterna. En ram sätts för de elnätsavgifter som elnätsföretagen får ta ut av kunderna under kommande fyraårsperiod.

Läs mer

EI R2010:24. Förhandsprövning av elnätstariffer

EI R2010:24. Förhandsprövning av elnätstariffer EI R2010:24 Förhandsprövning av elnätstariffer - slutrapport inför första tillsynsperioden 2012-2015 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2010:24 Författare:

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 7977-11 Enhet 1 1 KLAGANDE SEVAB Nät AB, 556192-2856 Box 32 645 21 Strängnäs Ombud Advokat Torgny Wetterberg Advokat Kristoffer Ribbing Advokat Josefin Mallmin

Läs mer

DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping Mål nr 101-14 1 KLAGANDE Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Ombud: Advokaterna Tobias Bengtsson och Jörgen Larsson

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 8032-11 Enhet 1 1 KLAGANDE E.ON Elnät Stockholm AB, 556209-8599 205 09 Malmö Ombud Advokat Mikael Wärnsby Advokat Cecilia Kindgren-Bengtsson Advokat Madeleine

Läs mer

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 EI R2012:10 Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen 2012:10 Författare: Håkan Östberg, Sigrid Granström, Tommy Johansson,

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Charlotta Westerberg Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2011:07 Författare:

Läs mer

Nätnyttomodellen. En analys av den nya regleringsmodellen för elnätstariffer. Företagsekonomiska Institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Nätnyttomodellen. En analys av den nya regleringsmodellen för elnätstariffer. Företagsekonomiska Institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Magisteruppsats Framlagd Juni 2003 Nätnyttomodellen Handledare: Stefan Yard Författare: Mattias Sperlingsson Sammanfattning Titel:

Läs mer

2 (4) Kostnader för anslutningsinvesteringar dubbelkompenseras delvis

2 (4) Kostnader för anslutningsinvesteringar dubbelkompenseras delvis 1 (4) Rimlighetsbedömning av elnätsföretagens intäktsramar, vilka beslutats av Energimarknadsinspektionen, Ej, för åren 2012-2015, och sedan överklagats av ett stort antal elnätsföretag till Förvaltningsrätten

Läs mer

ANALYS AV MODELL FÖR FÖRANDSREGLERING AV NÄTTARIFFER Val av avskrivningsmetod och WACC tillämpat på ett verkligt exempel

ANALYS AV MODELL FÖR FÖRANDSREGLERING AV NÄTTARIFFER Val av avskrivningsmetod och WACC tillämpat på ett verkligt exempel PM UPPDRAG Analys av nätregleringen UPPDRAGSLEDARE Pär Lydén DATUM UPPDRAGSNUMMER 5465090 UPPRÄTTAD AV Pär Lydén Stefan Svensson Peter Fritz Val av avskrivningsmetod och WACC tillämpat på ett verkligt

Läs mer

DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping Mål nr 61-14 1 KLAGANDE Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Ombud: Advokaterna Tobias Bengtsson och Jörgen Larsson

Läs mer

EI R2010:12. Sveriges el- och naturgasmarknad 2009

EI R2010:12. Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 EI R2010:12 Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 EI R2010:12 Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2010:12 Författare:

Läs mer

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER RAPPORT Energimarknadsinspektionen REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER - PILOTPROJEKT LÖPANDE KOSTNADER UPPDRAGSNUMMER 5464166 SLUTRAPPORT STOCKHOLM 2010-01-31 Sweco Energuide AB Utveckling & IT Ulf

Läs mer

Vägledning för nätförstärkningslån

Vägledning för nätförstärkningslån Vägledning för nätförstärkningslån Förord Den elproducent som vill ansluta till ett nät som saknar ledig kapacitet får genom en anslutningsavgift betala de merkostnader som anslutningen orsakar nätbolaget.

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Utveckling av nätpriser. 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen

Utveckling av nätpriser. 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen Utveckling av nätpriser 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice.

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

EI2452 Tillförlitlighetsanalys av elkraftsystem VT 2010 (7,5 hp)

EI2452 Tillförlitlighetsanalys av elkraftsystem VT 2010 (7,5 hp) av elkraftsystem VT 2010 (7,5 hp) Kursdel 2 Föreläsning 19: Ekonomisk planering 1 Agenda Introduktion Indata Lagar och regleringar Livslängd Kalkylränta Kostnader Kalkylmetoder Översikt Nuvärdesmetoden,

Läs mer

ANKOM W # y. Förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen

ANKOM W # y. Förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen ANKOM W # y m REGERINGSKANSLIET 2013-07-02 N2013/3375/RS Näringsdepartementet Rättssekretariatet Förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen Remissinstanser: 1. Kammarrätten

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem EI R2010:18 Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem - Smarta mätare och intelligenta nät Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna EnergimarknadsinspektionenR2010:18 Författare:

Läs mer

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet 1 Jan Bergstrand 2009 12 04 Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet Bakgrund Energimarknadsinspektionen arbetar f.n. med en utredning om reglering av intäkterna för elnätsföretag som förvaltar

Läs mer

Staten på elmarknaden

Staten på elmarknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring rir 2013:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Reglering av andra marknader 1

Reglering av andra marknader 1 Reglering av andra marknader 1 Avsikten är att i det här avsnittet i korthet återge hur regleringen fungerar på två marknader som i likheten med järnvägen kännetecknas av en kombination av infrastruktur

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

Nätkostnader i överföring och distribution av el

Nätkostnader i överföring och distribution av el A/O TE- K.- Aj-?+'-1 * Nätkostnader i överföring och distribution av el Närings- och teknikutvecklingsverket R 1994:68 (DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT JS UNUMfTED Nätkostnader i överföring och distribution

Läs mer