Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund"

Transkript

1 Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, Sollentuna Johan Berndes väg

2 2 (15) Hur hög är elräkningen i olika delar av landet, och varför? De senaste vintrarna har både elpriset och elmarknaden debatterats livligt. Fallerande kärnkraft, nivåerna i vattenmagasinen och denna vinter indelningen av landet i fyra elområden med separata elpriser har varit heta ämnen. Gemensamt för dessa ämnen är att de har ett produktionsperspektiv. Denna rapport närmar sig frågan ur ett användarperspektiv, och ser på elkundernas kostnader. Elmarknaden är komplicerad, och det är därför värt att både förklara marknadens funktionssätt och att ständigt återvända till kundens viktigaste fråga: vad betalar jag för på elräkningen, varför är den så hög och hur kan den sänkas? Denna rapport är en kartläggning över hur en genomsnittlig småhusägares årliga elräkning varierar över landets 290 kommuner. Rapporten visar hur olika delar av elräkningen utgör större eller mindre delar av den totala kostnaden, beroende på i vilken kommun man bor. Rapporten syftar också till att ge en förståelse om hur elmarknaden fungerar, och hur elräkningens storlek påverkas av dels marknaden, dels politiska beslut. Sammanfattande slutsatser Torsås har landets högsta elräkningar. En genomsnittlig småhusägare betalar där kronor om året i elräkningar. Landets lägsta elräkningar finns i Malung, där den årliga räkningen blir kronor. Skillnaden om drygt kronor är en följd av skillnader i framför allt skattesats och nätavgifter. I genomsnitt uppgår småhusägarens årliga elräkning till kronor, varav kronor (37 procent) är skatter och avgifter. Nätavgiften utgör i snitt 21 procent av den totala elräkningen inklusive moms, och 17 procent exklusive moms. Även närliggande kommuner kan skiljas åt av stora prisskillnader. Exempelvis är Timrå kronor dyrare än Sundsvall, och Tranemo är kronor dyrare än Varberg. Nätavgiften spelar stor roll i detta, men även de nyligen införda elområdena kan leda till att grannkommuner eller till och med grannar i en och samma kommun skiljer sig väsentligt åt. Vilka delar består elräkningen av? En elräkning består av 6 delar. Grossistpriset på el, elhandlarens påslag, nätavgift, avgift för elcertifikat, elskatt och moms. Grossistpriset på el är det pris som sätts på elbörsen Nordpool. Priset sätts där efterfrågan möter utbudet, och förändras varje timme. Det styrs av bland annat nivåerna i vattenkraftverkens magasin, tillgängligheten i kärnkraften, priset på kol och temperaturen. Denna del av räkningen går till elhandlarna, som agerar på börsen. 1 Elhandlarna gör ett påslag på priset, som betalar elhandlarens verksamhet. När man talar om att elmarknaden är avreglerad, är det denna del av marknaden som avses. Inom handeln med el på Nordpool råder konkurrens, vilket begränsar elhandlarnas möjligheter att hålla höga marginaler mot kunderna. 1 Sedan den 1 november är Sverige indelat i fyra elområden, i vilka olika pris kan råda, eftersom balansen mellan utbud och efterfrågan kan skilja sig åt. Prisskillnader uppstår när en flaskhals i stamnätet slår till, och det inte går att föra över mer kraft till ett visst område. I bristområdet kommer då priset stiga. Köparna i detta område kommer att betala ett högre pris för den importerade elen. Säljarna av samma el kommer få betalt enligt det pris som gäller i överskottsområdet (ett lägre pris). Mellanskillnaden blir en så kallad flaskhalsintäkt, och går till det statliga affärsverket Svenska Kraftnät, som ansvarar för stamnätet.

3 3 (15) Nätavgiften går till elnätbolaget, som ansvarar för driften av elnätet. Elnäten är ett så kallat naturligt monopol. På varje plats finns endast en nätleverantör. Priset är reglerat av myndigheten Energimarknadsinspektionen, men varierar efter lokala förutsättningar. Nät som spänner över stora, glesbefolkade områden är dyrare än stadsnät. Den elkund som valt en annan elhandlare än sitt nätbolag får en separat räkning för nätet. Elcertifikaten är en kapitalström direkt från kunderna till kraftbolagen, som beslutats av Riksdagen. Den subventionerar vissa kraftslag, såsom vindkraft. Avgiften för elcertifikat är i princip densamma för alla hushållskunder, även om den kan variera mellan olika elhandlare beroende på hur lyckosam handlaren har varit i sin upphandling. Elintensiv industri betalar inte för elcertifikat. Elskatten är beslutad av Riksdagen och går till staten. I Syd- och Mellansverige är skatten 28,3 öre per kwh. I samtliga kommuner i Jämtland, Norrbotten och Västerbotten och i Malung, Orsa, Älvdalen, Ljusdal, Torsby, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik är den cirka 10 öre lägre. Momsen är 25 procent och beräknas på hela summan, även elskatten. Den är samma över hela landet och går till staten. Metod Med hjälp av data från Energimarknadsinspektionen om elpriser per elområde, rådande skattesatser och nätavgifter, kan vi beräkna den årliga elräkningen för en genomsnittlig småhusägare i respektive kommun. Elpriserna som valts är ett genomsnitt av de ettårskontrakt som erbjöds i respektive elområde med start den 1 november Priser för elcertifikat har hämtats från Svensk Kraftmäkling, som är en marknadsplats för elcertifikat. Alla delar i elräkningen utom elcertifikaten (och momssatsen) varierar med var man bor, inte minst hur mycket el som används för uppvärmning och varmvatten. Eftersom det är kallare i norr än i söder, så är efterfrågan per uppvärmt hus större i norr. För att ta hänsyn till den saken antas elkunder i söder ha något lägre, och i norr en något högre konsumtion än snittnivån kwh per år, när totalkostnaden beräknas. Uppgifter om hur elanvändningen varierar efter geografiskt läge har inhämtats från Energimyndigheten. 2 Resultat Torsås har landets högsta elräkningar, eftersom kommunen både ligger i elområde 4 där elpriset är högre än i resten av landet och har landets dyraste elnät. Den årliga räkningen för den typiske småhusägaren blir där kronor. Näst dyrast är det i Bollnäs, Hudiksvall, Nordanstig, Ockelbo och Timrå, som alla tillhör samma nät-, skatte- och elområde. Dessa kommuner ligger nog långt norrut för att ha en något högre elanvändning, men tillhör inte den del av landet som har lägre elskatt. Därtill kommer en relativt hög nätavgift. Sammanlagt uppgår den genomsnittliga elräkningen till kronor. Därefter kommer Jokkmokk, Gällivare, Kiruna, Älvsbyn, Pajala, Kalix, Haparanda och Överkalix med en årlig elräkning på onor. Högre elanvändning och hög nätavgift uppvägs bara till viss del av lägre elskatt. Det bör dock påpekas att mycket lite skiljer dessa kommuner från de kommuner i elområde 3 (Mellansverige), som har en ännu högre nätavgift, och den högre skatten. De betalar kronor om året. Lägst elräkningar kronor om året delas ut i Malung, som har förhållandevis låg nätavgift och den lägre nivån i elskatt. Näst billigast är Skövde med kronor, tack vare landets lägsta nätavgift. Lidköping kommer på tredje plats, kronor, tack vare låg nätavgift. 2 Energistatistik för småhus, Energimyndigheten Se även bilagan.

4 4 (15) Listan över landets samtliga kommuner finns bifogad. Notera att Gislaved och Ockelbo förekommer på två platser, eftersom elområdesgränser går rakt igenom kommunerna. Två grannars elräkningar kan därför skilja sig åt med över 1000 kronor. I genomsnitt uppgår en genomsnittlig småhusägares årliga elräkning till kronor, varav kronor (37 procent) är skatter och avgifter. Nätavgiften utgör i snitt 21 procent av den totala elräkningen inklusive moms, och 17 procent exklusive moms. Tabellerna nedan redovisar de dyraste och billigaste kommunerna. Dyraste Billigaste Kommun Torsås Bollnäs Hudiksvall Nordanstig Ockelbo Timrå Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Pajala Älvsbyn Överkalix Eda Forshaga Gullspång Hagfors Hammarö Hällefors Kil Laxå Ljusnarsberg Munkedal Munkfors Sotenäs Storfors Strömstad Sunne Tanum Tjörn Öckerö Övertorneå Årlig elräkning kr kr kr kr kr kr kr Kommun Malung Skövde Lidköping Trollhättan Luleå Varberg Umeå Alingsås Lerum Heby Sala Tibro Örnsköldsvik Mariestad Töreboda Eksjö Danderyd Enköping Håbo Järfälla Upplands-bro Upplands-Väsby Vaxholm Österåker Ljungby Katrineholm Linköping Götene Sollentuna Nässjö Jönköping Lysekil Mölndal Årlig elräkning kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Hela listan finns i bilagan Som nämndes ovan så förklaras höga elräkningar med olika saker i olika delar av landet. I Norrland är elnäten relativt glesa, vilket höjer nätavgiften. Dessutom är det kallare, vilket höjer elanvändningen.

5 5 (15) Sydsverige drabbas å sin sida av att elområdesindelningen höjer grossistpriset på el. Delar av Mellansverige drabbas i sin tur av höga nätavgifter. Möjligheter att sänka elräkningen Elkunden själv kan påverka sin elräkning genom att välja rätt elavtal. Det kan också finnas lönsamma energibesparande åtgärder att göra på huset. Hur mycket som går att spara på detta varierar från hus till hus. Vad gäller det elpris som sätts på Nordpool, så kan det sänkas genom hårdare konkurrens mellan elhandlarna, större utbud av el i Norden eller lägre export. Konkurrensen mellan elhandlarna är tämligen hård, så där finns sannolikt en rätt liten potential till prispress. Ökat utbud och export av el är i högsta grad politiska frågor, så det vore något missvisande att påstå att förbättringar i elmarknaden är vad som krävs för att höja utbudet. Så länge inte börspriset på el manipuleras av de stora kraftaktörerna, så finns det således inte särskilt mycket marknadens aktörer kan göra (eller låta bli att göra) för att påverka elkundernas räkningar. Elcertifikaten är beslutade av Riksdagen och höjer elpriset med cirka 5 öre per kwh. De subventionerar utbyggnad av förnybar kraftproduktion. Förändringar i målen skulle påverka priset. Villaägarna verkar inte för någon förändring av dessa mål åt endera hållet. Nätavgifterna regleras av Energimarknadsinspektionen, som från och med 2012 använder en ny prismodell. Utformningen av den prismodellen avgör nivån på nätavgifterna. Mer om detta nedan. Elskatt och moms sätts av regering och Riksdag. Momsen omgärdas av vissa EU-rättsliga regler, vilket gör det något mer komplicerat att förändra momssatsen än själva elskatten, som är en så kallad punktskatt. Punktskatten på el vore lätt att sänka för regering och Riksdag, och skulle kunna sänka hushållens elräkningar avsevärt. Villaägarnas förslag som sänker elräkningen Villaägarna har tagit fram förslag som syftar till att sänka hushållens elräkningar utan att på något sätt inverka negativt på miljön. Förslagen berör både elkunder, marknad och statens delar av elräkningen. Miljöbonus Idag saknas ett stöd för energieffektiviserande åtgärder i småhus. Ett statligt finansiellt stöd till småhusägare som genomför energieffektiviserande åtgärder skulle höja takten i det energieffektiviserande arbetet, och styra över resurser även från småhusägarna själva till den typen av projekt. Ett riktat stöd till just energieffektiviseringar skulle leda till att fler småhusägare investerade i detta snarare än i andra tänkbara projekt på huset. Potentialen att spara energi är stor, visar bland annat Energieffektiviseringsutredningen. Det mest effektiva stödet är ett som anpassas efter varje enskilt hus behov, och därför är teknikneutralt. Genom att koppla ett stöd till genomförandet av de åtgärder som rekommenderas i en energideklaration, så skräddarsys stödet efter det enskilda husets behov. Om regeringen vill avdela resurser i budgeten för att stimulera till energieffektivisering, så torde detta vara det mest kostnadseffektiva sättet. Beräkningar visar att belastningen på statens budget kan bli liten. Effekten för en vanlig småhusägare beror på det enskilda husets egenskaper, men bör kunna handla om sparade tusenlappar varje år.

6 6 (15) En ny prismodell för elnäten Den prismodell som används för att beräkna elnätbolagens samlade intäktsramar, utgår från antagandet att näten är tämligen nybyggda. I verkligheten är de gamla och avskrivna, vilket är ett annat ord för avbetalda. Detta felaktiga antagande höjer de tillåtna intäkterna avsevärt. Villaägarna har protesterat mot detta, och fått den ansvariga myndigheten (Energimarknadsinspektionen, EI) att endast tillåta en tredjedel av den prisökning som modellen i sitt ursprungliga skick tillåter. Det är en stor framgång. Icke desto mindre vore det mer rimligt att förändra den märkliga principen, snarare än att kompensera för den efteråt. Den tredjedel av prishöjningarna som trots allt släpps igenom för perioden är svåra att motivera. Villaägarna föreslår därför att modellen görs om, så att den tar hänsyn till den verkliga åldern i respektive elnät. Effekten av en sådan reform för en genomsnittlig småhusägare varierar över landet, men kan handla om kronor om året. Sänkt elskatt Villaägarna föreslår att elskatten sänks, i syfte att sänka hushållens elräkningar och underlätta för utsatta hushåll. Detta kan göras utan att det påverkar vare sig statens budget, drivkrafterna att investera i förnybar elproduktion eller utsläppen av koldioxid. En skattesänkning med 10 öre skulle sänka den årliga elräkningen med kronor för en genomsnittlig småhusägare. Även om denna reform på marginalen skulle påverka elanvändningen, så påverkas inte utsläppen av koldioxid, eftersom dessa styrs av systemet med utsläppsrätter. Elskatten har inga styrande effekter, och kan inte försvaras med miljöargument. Drivkrafterna att investera i nya kraftverk är oförändrade, eftersom varken elpriset på Nordpool eller elcertifikatsystemet påverkas av en skattesänkning. Ett tänkbart sätt att finansiera reformen är att beskatta de extravinster som kraftbolagen gör till följd av handeln med utsläppsrätter. Detta system för varje år över tiotals miljarder från svenska elkunder till kraftbolagen. Mekanismen bakom förmögenhetsöverföringen är att el prissätts med så kallad marginalprissättning. Det betyder att den sista kwh:n in sätter priset för all el. Det dyraste kraftverkets produktionskostnad får sina kostnader täckta, vilket innebar att alla andra kraftverk får goda vinstmarginaler. Det dyraste kraftverket är i regel kolkraft. Kolkraftens produktionskostnader stiger i och med handeln med utsläppsrätter, vilket höjer elpriset. Då får de andra kraftslagen ännu bättre marginaler. Vattenoch kärnkraft har inga omkostnader för utsläppsrätter, och gör därmed systematiskt högre vinster, till följd av det politiska beslutet att införa utsläppsrätter. Varje år överförs på så sätt tiotals miljarder från kunderna till kraftbolagen. Denna bieffekt av utsläppsrätterna ger utrymme för staten att beskatta de extravinster som uppkommer hos kraftbolagen till följd av det politiska beslutet. En sådan beskattning kan vara ett sätt att finansiera sänkt elskatt för kunderna.

7 7 (15) Bilaga 1 Samtliga kommuner i kostnadsordning, nedbrutet på elräkningens delar

8 8 (15) Energianvändning per kommun och elområde Energimyndigheten publicerar i Energistatistik för småhus 2011 uppgifter om energianvändning per kvadratmeter i småhus, nedbrutet på uppvärmningsform Utifrån dessa siffror har beräknats ett medelvärde per elområde, för ett hus som värms med bergvärme. Resultaten redovisas i tabellen nedan. Elområde Elanvändning inkl. hushållsel, kwh Hushållsel utgör 6000 kwh om året. Siffrorna utgår från den typkundsdefinition som används av Energimarknadsinspektionen. Den genomsnittliga användningen antas vara kwh i snitt. Avvikelserna reflekterar olika väderförhållanden, och baseras på Energimyndighetens statistik som nämns ovan.

9 9 (15) Exkl. moms, som redovisas separat Total årlig elräkning Elkostnad Elcert Nätavgift Elskatt Moms Andel skatt+el Skatt+elc cert+mo ert+moms ms Blekinge län Olofström kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,9% Sölvesborg kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,2% Karlskrona kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,3% Karlshamn kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,5% Ronneby kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,8% Dalarnas län Avesta kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Vansbro kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,5% Ludvika kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,7% Mora kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,7% Orsa kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,4% Älvdalen kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,4% Gagnef kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,9% Leksand kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,9% Rättvik kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,9% Säter kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,9% Hedemora kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Falun kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Borlänge kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,2% Smedjebacken kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,2% Malung-Sälen kr kr 722 kr kr kr kr kr 33,9% Gotlands län Gotland kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,7% Gävelborgs län Bollnäs kr kr 770 kr kr kr kr kr 37,5% Hudiksvall kr kr 770 kr kr kr kr kr 37,5% Nordanstig kr kr 770 kr kr kr kr kr 37,5% Ockelbo kr kr 770 kr kr kr kr kr 37,5% Ockelbo kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Ovanåker kr kr 770 kr kr kr kr kr 38,6% Söderhamn kr kr 770 kr kr kr kr kr 38,8% Sandviken kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Hofors kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,4% Ljusdal kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,9% Gävle kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Hallands län Hylte kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Kungsbacka kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,7% Falkenberg kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,3% Halmstad kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,5% Varberg kr kr 722 kr kr kr kr kr 39,0%

10 10 (15) Exkl. moms, som redovisas separat Total årlig elräkning Elkostnad Elcert Nätavgift Elskatt Moms Andel skatt+el Skatt+elc cert+mo ert+moms ms Jämtlands län Bräcke kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Härjedalen kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Ragunda kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,1% Strömsund kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,1% Krokom kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,8% Åre kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,8% Östersund kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,8% Berg kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,8% Jönköpings län Mullsjö kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Vaggeryd kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Sävsjö kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Aneby kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Gnosjö kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Värnamo kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,6% Gislaved kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,7% Vetlanda kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,2% Gislaved kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Tranås kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Habo kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Jönköping kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Nässjö kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Eksjö kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Kalmar län Torsås kr kr 723 kr kr kr kr kr 35,9% Högsby kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Mönsterås kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Mörbylånga kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Borgholm kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,4% Oskarshamn kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,4% Hultsfred kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Emmaboda kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,5% Nybro kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,5% Kalmar kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,8% Vimmerby kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Västervik kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Kronobergs län Lessebo kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Markaryd kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Tingsryd kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Uppvidinge kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Älmhult kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Alvesta kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,5% Växjö kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,0% Ljungby kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,7%

11 11 (15) Exkl. moms, som redovisas separat Total årlig elräkning Elkostnad Elcert Nätavgift Elskatt Moms Andel skatt+el Skatt+elc cert+mo ert+moms ms Norrbottens län Gällivare kr 800 kr kr kr kr kr 32,8% Haparanda kr 800 kr kr kr kr kr 32,8% Jokkmokk kr 800 kr kr kr kr kr 32,8% Kalix kr 800 kr kr kr kr kr 32,8% Kiruna kr 800 kr kr kr kr kr 32,8% Pajala kr 800 kr kr kr kr kr 32,8% Älvsbyn kr 800 kr kr kr kr kr 32,8% Överkalix kr 800 kr kr kr kr kr 32,8% Övertorneå kr kr 800 kr kr kr kr kr 32,8% Arjeplog kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Arvidsjaur kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Boden kr kr 800 kr kr kr kr kr 34,3% Piteå kr kr 800 kr kr kr kr kr 34,4% Luleå kr kr 800 kr kr kr kr kr 34,9% Skåne län Burlöv kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Hässleholm kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Malmö kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Osby kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Perstorp kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Svalöv kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Svedala kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Tomelilla kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Vellinge kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Örkelljunga kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Östra Göinge kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Sjöbo kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,9% Kävlinge kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,9% Klippan kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,0% Åstorp kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,0% Lomma kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,1% Lund kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,1% Eslöv kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,1% Hörby kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,1% Bjuv kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,2% Skurup kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,3% Simrishamn kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,3% Helsingborg kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,5% Höör kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,5% Ystad kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,6% Ängelholm kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,6% Höganäs kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,1% Kristianstad kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,2% Landskrona kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,2% Staffanstorp kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,2% Båstad kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,2% Bromölla kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,3% Trelleborg kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,3%

12 12 (15) Exkl. moms, som redovisas separat Total årlig elräkning Elkostnad Elcert Nätavgift Elskatt Moms Andel skatt+el Skatt+elc cert+mo ert+moms ms Stockholms län Botkyrka kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Haninge kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Huddinge kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Salem kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Sigtuna kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Solna kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Sundbyberg kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Tyresö kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Värmdö kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Norrtälje kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,7% Stockholm kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,8% Lidingö kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Vallentuna kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Täby kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,2% Nykvarn kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Nynäshamn kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Södertälje kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Ekerö kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,4% Nacka kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,5% Sollentuna kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Danderyd kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Järfälla kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Upplands Väsby kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Upplands-bro kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Vaxholm kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Österåker kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Södermanlands län Flen kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Gnesta kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Nyköping kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Trosa kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Vingåker kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Strängnäs kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,6% Oxelösund kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Eskilstuna kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,4% Katrineholm kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Uppsala län Knivsta kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Tierp kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Uppsala kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Älvkarleby kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Östhammar kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Enköping kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Håbo kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Heby kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,9%

13 13 (15) Exkl. moms, som redovisas separat Total årlig elräkning Elkostnad Elcert Nätavgift Elskatt Moms Andel skatt+el Skatt+elc cert+mo ert+moms ms Värmlands län Eda kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Forshaga kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Hagfors kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Hammarö kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Kil kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Munkfors kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Storfors kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Sunne kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Grums kr kr 722 kr kr kr kr kr 36,9% Säffle kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Årjäng kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Kristinehamn kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,4% Torsby kr kr 722 kr kr kr kr kr 32,3% Filipstad kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Arvika kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,2% Karlstad kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,4% Västerbottens län Bjurholm kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Nordmaling kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Robertsfors kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Sorsele kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Storuman kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Vilhelmina kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Vännäs kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Dorotea kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,1% Åsele kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,1% Lycksele kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,6% Malå kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,6% Norsjö kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,6% Skellefteå kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,6% Vindeln kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,6% Umeå kr kr 770 kr kr kr kr kr 34,2% Västernorrlands län Timrå kr kr 770 kr kr kr kr kr 37,5% Ånge kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Kramfors kr kr 770 kr kr kr kr kr 38,6% Sollefteå kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,1% Härnösand kr kr 770 kr kr kr kr kr 38,7% Sundsvall kr kr 770 kr kr kr kr kr 39,2% Örnsköldsvik kr kr 770 kr kr kr kr kr 34,1% Västmanlands län Norberg kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Skinnskatteberg kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Surahammar kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Fagersta kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,7% Arboga kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Hallstahammar kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Kungsör kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Köping kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Västerås kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Sala kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,9%

14 14 (15) Exkl. moms, som redovisas separat Total årlig elräkning Elkostnad Elcert Nätavgift Elskatt Moms Andel skatt+el Skatt+elc cert+mo ert+moms ms Västra Götalands län Gullspång kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Munkedal kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Sotenäs kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Strömstad kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Tanum kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Tjörn kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Öckerö kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Bollebygd kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Färgelanda kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Lilla Edet kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Mark kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Mellerud kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Stenungsund kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Svenljunga kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Tranemo kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Vårgårda kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Vänersborg kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Åmål kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Essunga kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Tidaholm kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,6% Grästorp kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,8% Herrljunga kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,8% Ale kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,8% Orust kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,9% Falköping kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,9% Karlsborg kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Härryda kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Vara kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,1% Ulricehamn kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,1% Skara kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,2% Bengtsfors kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,2% Partille kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,2% Kungälv kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Göteborg kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Borås kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,4% Hjo kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,4% Uddevalla kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,4% Mölndal kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Lysekil kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Götene kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Mariestad kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Töreboda kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Tibro kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,9% Lerum kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,9% Alingsås kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,9% Trollhättan kr kr 722 kr kr kr kr kr 39,2% Lidköping kr kr 722 kr kr kr kr kr 39,4% Skövde kr kr 722 kr kr kr kr kr 39,6%

15 15 (15) Exkl. moms, som redovisas separat Total årlig elräkning Elkostnad Elcert Nätavgift Elskatt Moms Andel skatt+el Skatt+elc cert+mo ert+moms ms Örebro län Hällefors kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Laxå kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Ljusnarsberg kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Askersund kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Hallsberg kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Kumla kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Lekeberg kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Nora kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Örebro kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Lindesberg kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,8% Karlskoga kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Degerfors kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,1% Östergötlands län Boxholm kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Finspång kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Motala kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Vadstena kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Ödeshög kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Kinda kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Norrköping kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Söderköping kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Valdemarsvik kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Ydre kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Åtvidaberg kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Mjölby kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,9% Linköping kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,7%

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

HÄR FINNS BILLIGASTE BREDBANDET FÖR DIG

HÄR FINNS BILLIGASTE BREDBANDET FÖR DIG e EXPRESSEN GRANSKAR LÖRDAG 3 NOVEMBER 2007 HÄR FINNS BILLIGASTE BREDBANDET FÖR DIG Kommun för kommun m Här är de tio billigaste bredbandsleverantörerna där du bor. m Uppgifterna kommer från Telepriskollen,

Läs mer

Hur väl lyckas integration i din kommun?

Hur väl lyckas integration i din kommun? Hur väl lyckas integration i din kommun? - En rating efter hänsyn till kommuners olika förutsättningar Kontakt: Stefan Fölster Chef för Reforminstitutet stefan.folster@reforminstitutet.se www.reforminstitutet.se

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Hushållens ekonomi Household finances

Hushållens ekonomi Household finances Hushållens ekonomi Household finances Foto: Jan-Aage Haaland Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2013 13 Hushållens ekonomi Household finances 13.1 Hushållens inkomster... 267 Household income 13.2 Hushållens

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer