Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund"

Transkript

1 Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, Sollentuna Johan Berndes väg

2 2 (15) Hur hög är elräkningen i olika delar av landet, och varför? De senaste vintrarna har både elpriset och elmarknaden debatterats livligt. Fallerande kärnkraft, nivåerna i vattenmagasinen och denna vinter indelningen av landet i fyra elområden med separata elpriser har varit heta ämnen. Gemensamt för dessa ämnen är att de har ett produktionsperspektiv. Denna rapport närmar sig frågan ur ett användarperspektiv, och ser på elkundernas kostnader. Elmarknaden är komplicerad, och det är därför värt att både förklara marknadens funktionssätt och att ständigt återvända till kundens viktigaste fråga: vad betalar jag för på elräkningen, varför är den så hög och hur kan den sänkas? Denna rapport är en kartläggning över hur en genomsnittlig småhusägares årliga elräkning varierar över landets 290 kommuner. Rapporten visar hur olika delar av elräkningen utgör större eller mindre delar av den totala kostnaden, beroende på i vilken kommun man bor. Rapporten syftar också till att ge en förståelse om hur elmarknaden fungerar, och hur elräkningens storlek påverkas av dels marknaden, dels politiska beslut. Sammanfattande slutsatser Torsås har landets högsta elräkningar. En genomsnittlig småhusägare betalar där kronor om året i elräkningar. Landets lägsta elräkningar finns i Malung, där den årliga räkningen blir kronor. Skillnaden om drygt kronor är en följd av skillnader i framför allt skattesats och nätavgifter. I genomsnitt uppgår småhusägarens årliga elräkning till kronor, varav kronor (37 procent) är skatter och avgifter. Nätavgiften utgör i snitt 21 procent av den totala elräkningen inklusive moms, och 17 procent exklusive moms. Även närliggande kommuner kan skiljas åt av stora prisskillnader. Exempelvis är Timrå kronor dyrare än Sundsvall, och Tranemo är kronor dyrare än Varberg. Nätavgiften spelar stor roll i detta, men även de nyligen införda elområdena kan leda till att grannkommuner eller till och med grannar i en och samma kommun skiljer sig väsentligt åt. Vilka delar består elräkningen av? En elräkning består av 6 delar. Grossistpriset på el, elhandlarens påslag, nätavgift, avgift för elcertifikat, elskatt och moms. Grossistpriset på el är det pris som sätts på elbörsen Nordpool. Priset sätts där efterfrågan möter utbudet, och förändras varje timme. Det styrs av bland annat nivåerna i vattenkraftverkens magasin, tillgängligheten i kärnkraften, priset på kol och temperaturen. Denna del av räkningen går till elhandlarna, som agerar på börsen. 1 Elhandlarna gör ett påslag på priset, som betalar elhandlarens verksamhet. När man talar om att elmarknaden är avreglerad, är det denna del av marknaden som avses. Inom handeln med el på Nordpool råder konkurrens, vilket begränsar elhandlarnas möjligheter att hålla höga marginaler mot kunderna. 1 Sedan den 1 november är Sverige indelat i fyra elområden, i vilka olika pris kan råda, eftersom balansen mellan utbud och efterfrågan kan skilja sig åt. Prisskillnader uppstår när en flaskhals i stamnätet slår till, och det inte går att föra över mer kraft till ett visst område. I bristområdet kommer då priset stiga. Köparna i detta område kommer att betala ett högre pris för den importerade elen. Säljarna av samma el kommer få betalt enligt det pris som gäller i överskottsområdet (ett lägre pris). Mellanskillnaden blir en så kallad flaskhalsintäkt, och går till det statliga affärsverket Svenska Kraftnät, som ansvarar för stamnätet.

3 3 (15) Nätavgiften går till elnätbolaget, som ansvarar för driften av elnätet. Elnäten är ett så kallat naturligt monopol. På varje plats finns endast en nätleverantör. Priset är reglerat av myndigheten Energimarknadsinspektionen, men varierar efter lokala förutsättningar. Nät som spänner över stora, glesbefolkade områden är dyrare än stadsnät. Den elkund som valt en annan elhandlare än sitt nätbolag får en separat räkning för nätet. Elcertifikaten är en kapitalström direkt från kunderna till kraftbolagen, som beslutats av Riksdagen. Den subventionerar vissa kraftslag, såsom vindkraft. Avgiften för elcertifikat är i princip densamma för alla hushållskunder, även om den kan variera mellan olika elhandlare beroende på hur lyckosam handlaren har varit i sin upphandling. Elintensiv industri betalar inte för elcertifikat. Elskatten är beslutad av Riksdagen och går till staten. I Syd- och Mellansverige är skatten 28,3 öre per kwh. I samtliga kommuner i Jämtland, Norrbotten och Västerbotten och i Malung, Orsa, Älvdalen, Ljusdal, Torsby, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik är den cirka 10 öre lägre. Momsen är 25 procent och beräknas på hela summan, även elskatten. Den är samma över hela landet och går till staten. Metod Med hjälp av data från Energimarknadsinspektionen om elpriser per elområde, rådande skattesatser och nätavgifter, kan vi beräkna den årliga elräkningen för en genomsnittlig småhusägare i respektive kommun. Elpriserna som valts är ett genomsnitt av de ettårskontrakt som erbjöds i respektive elområde med start den 1 november Priser för elcertifikat har hämtats från Svensk Kraftmäkling, som är en marknadsplats för elcertifikat. Alla delar i elräkningen utom elcertifikaten (och momssatsen) varierar med var man bor, inte minst hur mycket el som används för uppvärmning och varmvatten. Eftersom det är kallare i norr än i söder, så är efterfrågan per uppvärmt hus större i norr. För att ta hänsyn till den saken antas elkunder i söder ha något lägre, och i norr en något högre konsumtion än snittnivån kwh per år, när totalkostnaden beräknas. Uppgifter om hur elanvändningen varierar efter geografiskt läge har inhämtats från Energimyndigheten. 2 Resultat Torsås har landets högsta elräkningar, eftersom kommunen både ligger i elområde 4 där elpriset är högre än i resten av landet och har landets dyraste elnät. Den årliga räkningen för den typiske småhusägaren blir där kronor. Näst dyrast är det i Bollnäs, Hudiksvall, Nordanstig, Ockelbo och Timrå, som alla tillhör samma nät-, skatte- och elområde. Dessa kommuner ligger nog långt norrut för att ha en något högre elanvändning, men tillhör inte den del av landet som har lägre elskatt. Därtill kommer en relativt hög nätavgift. Sammanlagt uppgår den genomsnittliga elräkningen till kronor. Därefter kommer Jokkmokk, Gällivare, Kiruna, Älvsbyn, Pajala, Kalix, Haparanda och Överkalix med en årlig elräkning på onor. Högre elanvändning och hög nätavgift uppvägs bara till viss del av lägre elskatt. Det bör dock påpekas att mycket lite skiljer dessa kommuner från de kommuner i elområde 3 (Mellansverige), som har en ännu högre nätavgift, och den högre skatten. De betalar kronor om året. Lägst elräkningar kronor om året delas ut i Malung, som har förhållandevis låg nätavgift och den lägre nivån i elskatt. Näst billigast är Skövde med kronor, tack vare landets lägsta nätavgift. Lidköping kommer på tredje plats, kronor, tack vare låg nätavgift. 2 Energistatistik för småhus, Energimyndigheten Se även bilagan.

4 4 (15) Listan över landets samtliga kommuner finns bifogad. Notera att Gislaved och Ockelbo förekommer på två platser, eftersom elområdesgränser går rakt igenom kommunerna. Två grannars elräkningar kan därför skilja sig åt med över 1000 kronor. I genomsnitt uppgår en genomsnittlig småhusägares årliga elräkning till kronor, varav kronor (37 procent) är skatter och avgifter. Nätavgiften utgör i snitt 21 procent av den totala elräkningen inklusive moms, och 17 procent exklusive moms. Tabellerna nedan redovisar de dyraste och billigaste kommunerna. Dyraste Billigaste Kommun Torsås Bollnäs Hudiksvall Nordanstig Ockelbo Timrå Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Pajala Älvsbyn Överkalix Eda Forshaga Gullspång Hagfors Hammarö Hällefors Kil Laxå Ljusnarsberg Munkedal Munkfors Sotenäs Storfors Strömstad Sunne Tanum Tjörn Öckerö Övertorneå Årlig elräkning kr kr kr kr kr kr kr Kommun Malung Skövde Lidköping Trollhättan Luleå Varberg Umeå Alingsås Lerum Heby Sala Tibro Örnsköldsvik Mariestad Töreboda Eksjö Danderyd Enköping Håbo Järfälla Upplands-bro Upplands-Väsby Vaxholm Österåker Ljungby Katrineholm Linköping Götene Sollentuna Nässjö Jönköping Lysekil Mölndal Årlig elräkning kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Hela listan finns i bilagan Som nämndes ovan så förklaras höga elräkningar med olika saker i olika delar av landet. I Norrland är elnäten relativt glesa, vilket höjer nätavgiften. Dessutom är det kallare, vilket höjer elanvändningen.

5 5 (15) Sydsverige drabbas å sin sida av att elområdesindelningen höjer grossistpriset på el. Delar av Mellansverige drabbas i sin tur av höga nätavgifter. Möjligheter att sänka elräkningen Elkunden själv kan påverka sin elräkning genom att välja rätt elavtal. Det kan också finnas lönsamma energibesparande åtgärder att göra på huset. Hur mycket som går att spara på detta varierar från hus till hus. Vad gäller det elpris som sätts på Nordpool, så kan det sänkas genom hårdare konkurrens mellan elhandlarna, större utbud av el i Norden eller lägre export. Konkurrensen mellan elhandlarna är tämligen hård, så där finns sannolikt en rätt liten potential till prispress. Ökat utbud och export av el är i högsta grad politiska frågor, så det vore något missvisande att påstå att förbättringar i elmarknaden är vad som krävs för att höja utbudet. Så länge inte börspriset på el manipuleras av de stora kraftaktörerna, så finns det således inte särskilt mycket marknadens aktörer kan göra (eller låta bli att göra) för att påverka elkundernas räkningar. Elcertifikaten är beslutade av Riksdagen och höjer elpriset med cirka 5 öre per kwh. De subventionerar utbyggnad av förnybar kraftproduktion. Förändringar i målen skulle påverka priset. Villaägarna verkar inte för någon förändring av dessa mål åt endera hållet. Nätavgifterna regleras av Energimarknadsinspektionen, som från och med 2012 använder en ny prismodell. Utformningen av den prismodellen avgör nivån på nätavgifterna. Mer om detta nedan. Elskatt och moms sätts av regering och Riksdag. Momsen omgärdas av vissa EU-rättsliga regler, vilket gör det något mer komplicerat att förändra momssatsen än själva elskatten, som är en så kallad punktskatt. Punktskatten på el vore lätt att sänka för regering och Riksdag, och skulle kunna sänka hushållens elräkningar avsevärt. Villaägarnas förslag som sänker elräkningen Villaägarna har tagit fram förslag som syftar till att sänka hushållens elräkningar utan att på något sätt inverka negativt på miljön. Förslagen berör både elkunder, marknad och statens delar av elräkningen. Miljöbonus Idag saknas ett stöd för energieffektiviserande åtgärder i småhus. Ett statligt finansiellt stöd till småhusägare som genomför energieffektiviserande åtgärder skulle höja takten i det energieffektiviserande arbetet, och styra över resurser även från småhusägarna själva till den typen av projekt. Ett riktat stöd till just energieffektiviseringar skulle leda till att fler småhusägare investerade i detta snarare än i andra tänkbara projekt på huset. Potentialen att spara energi är stor, visar bland annat Energieffektiviseringsutredningen. Det mest effektiva stödet är ett som anpassas efter varje enskilt hus behov, och därför är teknikneutralt. Genom att koppla ett stöd till genomförandet av de åtgärder som rekommenderas i en energideklaration, så skräddarsys stödet efter det enskilda husets behov. Om regeringen vill avdela resurser i budgeten för att stimulera till energieffektivisering, så torde detta vara det mest kostnadseffektiva sättet. Beräkningar visar att belastningen på statens budget kan bli liten. Effekten för en vanlig småhusägare beror på det enskilda husets egenskaper, men bör kunna handla om sparade tusenlappar varje år.

6 6 (15) En ny prismodell för elnäten Den prismodell som används för att beräkna elnätbolagens samlade intäktsramar, utgår från antagandet att näten är tämligen nybyggda. I verkligheten är de gamla och avskrivna, vilket är ett annat ord för avbetalda. Detta felaktiga antagande höjer de tillåtna intäkterna avsevärt. Villaägarna har protesterat mot detta, och fått den ansvariga myndigheten (Energimarknadsinspektionen, EI) att endast tillåta en tredjedel av den prisökning som modellen i sitt ursprungliga skick tillåter. Det är en stor framgång. Icke desto mindre vore det mer rimligt att förändra den märkliga principen, snarare än att kompensera för den efteråt. Den tredjedel av prishöjningarna som trots allt släpps igenom för perioden är svåra att motivera. Villaägarna föreslår därför att modellen görs om, så att den tar hänsyn till den verkliga åldern i respektive elnät. Effekten av en sådan reform för en genomsnittlig småhusägare varierar över landet, men kan handla om kronor om året. Sänkt elskatt Villaägarna föreslår att elskatten sänks, i syfte att sänka hushållens elräkningar och underlätta för utsatta hushåll. Detta kan göras utan att det påverkar vare sig statens budget, drivkrafterna att investera i förnybar elproduktion eller utsläppen av koldioxid. En skattesänkning med 10 öre skulle sänka den årliga elräkningen med kronor för en genomsnittlig småhusägare. Även om denna reform på marginalen skulle påverka elanvändningen, så påverkas inte utsläppen av koldioxid, eftersom dessa styrs av systemet med utsläppsrätter. Elskatten har inga styrande effekter, och kan inte försvaras med miljöargument. Drivkrafterna att investera i nya kraftverk är oförändrade, eftersom varken elpriset på Nordpool eller elcertifikatsystemet påverkas av en skattesänkning. Ett tänkbart sätt att finansiera reformen är att beskatta de extravinster som kraftbolagen gör till följd av handeln med utsläppsrätter. Detta system för varje år över tiotals miljarder från svenska elkunder till kraftbolagen. Mekanismen bakom förmögenhetsöverföringen är att el prissätts med så kallad marginalprissättning. Det betyder att den sista kwh:n in sätter priset för all el. Det dyraste kraftverkets produktionskostnad får sina kostnader täckta, vilket innebar att alla andra kraftverk får goda vinstmarginaler. Det dyraste kraftverket är i regel kolkraft. Kolkraftens produktionskostnader stiger i och med handeln med utsläppsrätter, vilket höjer elpriset. Då får de andra kraftslagen ännu bättre marginaler. Vattenoch kärnkraft har inga omkostnader för utsläppsrätter, och gör därmed systematiskt högre vinster, till följd av det politiska beslutet att införa utsläppsrätter. Varje år överförs på så sätt tiotals miljarder från kunderna till kraftbolagen. Denna bieffekt av utsläppsrätterna ger utrymme för staten att beskatta de extravinster som uppkommer hos kraftbolagen till följd av det politiska beslutet. En sådan beskattning kan vara ett sätt att finansiera sänkt elskatt för kunderna.

7 7 (15) Bilaga 1 Samtliga kommuner i kostnadsordning, nedbrutet på elräkningens delar

8 8 (15) Energianvändning per kommun och elområde Energimyndigheten publicerar i Energistatistik för småhus 2011 uppgifter om energianvändning per kvadratmeter i småhus, nedbrutet på uppvärmningsform Utifrån dessa siffror har beräknats ett medelvärde per elområde, för ett hus som värms med bergvärme. Resultaten redovisas i tabellen nedan. Elområde Elanvändning inkl. hushållsel, kwh Hushållsel utgör 6000 kwh om året. Siffrorna utgår från den typkundsdefinition som används av Energimarknadsinspektionen. Den genomsnittliga användningen antas vara kwh i snitt. Avvikelserna reflekterar olika väderförhållanden, och baseras på Energimyndighetens statistik som nämns ovan.

9 9 (15) Exkl. moms, som redovisas separat Total årlig elräkning Elkostnad Elcert Nätavgift Elskatt Moms Andel skatt+el Skatt+elc cert+mo ert+moms ms Blekinge län Olofström kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,9% Sölvesborg kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,2% Karlskrona kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,3% Karlshamn kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,5% Ronneby kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,8% Dalarnas län Avesta kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Vansbro kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,5% Ludvika kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,7% Mora kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,7% Orsa kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,4% Älvdalen kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,4% Gagnef kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,9% Leksand kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,9% Rättvik kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,9% Säter kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,9% Hedemora kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Falun kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Borlänge kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,2% Smedjebacken kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,2% Malung-Sälen kr kr 722 kr kr kr kr kr 33,9% Gotlands län Gotland kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,7% Gävelborgs län Bollnäs kr kr 770 kr kr kr kr kr 37,5% Hudiksvall kr kr 770 kr kr kr kr kr 37,5% Nordanstig kr kr 770 kr kr kr kr kr 37,5% Ockelbo kr kr 770 kr kr kr kr kr 37,5% Ockelbo kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Ovanåker kr kr 770 kr kr kr kr kr 38,6% Söderhamn kr kr 770 kr kr kr kr kr 38,8% Sandviken kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Hofors kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,4% Ljusdal kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,9% Gävle kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Hallands län Hylte kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Kungsbacka kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,7% Falkenberg kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,3% Halmstad kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,5% Varberg kr kr 722 kr kr kr kr kr 39,0%

10 10 (15) Exkl. moms, som redovisas separat Total årlig elräkning Elkostnad Elcert Nätavgift Elskatt Moms Andel skatt+el Skatt+elc cert+mo ert+moms ms Jämtlands län Bräcke kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Härjedalen kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Ragunda kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,1% Strömsund kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,1% Krokom kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,8% Åre kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,8% Östersund kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,8% Berg kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,8% Jönköpings län Mullsjö kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Vaggeryd kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Sävsjö kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Aneby kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Gnosjö kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Värnamo kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,6% Gislaved kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,7% Vetlanda kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,2% Gislaved kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Tranås kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Habo kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Jönköping kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Nässjö kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Eksjö kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Kalmar län Torsås kr kr 723 kr kr kr kr kr 35,9% Högsby kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Mönsterås kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Mörbylånga kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Borgholm kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,4% Oskarshamn kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,4% Hultsfred kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Emmaboda kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,5% Nybro kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,5% Kalmar kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,8% Vimmerby kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Västervik kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Kronobergs län Lessebo kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Markaryd kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Tingsryd kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Uppvidinge kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Älmhult kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Alvesta kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,5% Växjö kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,0% Ljungby kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,7%

11 11 (15) Exkl. moms, som redovisas separat Total årlig elräkning Elkostnad Elcert Nätavgift Elskatt Moms Andel skatt+el Skatt+elc cert+mo ert+moms ms Norrbottens län Gällivare kr 800 kr kr kr kr kr 32,8% Haparanda kr 800 kr kr kr kr kr 32,8% Jokkmokk kr 800 kr kr kr kr kr 32,8% Kalix kr 800 kr kr kr kr kr 32,8% Kiruna kr 800 kr kr kr kr kr 32,8% Pajala kr 800 kr kr kr kr kr 32,8% Älvsbyn kr 800 kr kr kr kr kr 32,8% Överkalix kr 800 kr kr kr kr kr 32,8% Övertorneå kr kr 800 kr kr kr kr kr 32,8% Arjeplog kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Arvidsjaur kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Boden kr kr 800 kr kr kr kr kr 34,3% Piteå kr kr 800 kr kr kr kr kr 34,4% Luleå kr kr 800 kr kr kr kr kr 34,9% Skåne län Burlöv kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Hässleholm kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Malmö kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Osby kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Perstorp kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Svalöv kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Svedala kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Tomelilla kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Vellinge kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Örkelljunga kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Östra Göinge kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Sjöbo kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,9% Kävlinge kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,9% Klippan kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,0% Åstorp kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,0% Lomma kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,1% Lund kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,1% Eslöv kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,1% Hörby kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,1% Bjuv kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,2% Skurup kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,3% Simrishamn kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,3% Helsingborg kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,5% Höör kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,5% Ystad kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,6% Ängelholm kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,6% Höganäs kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,1% Kristianstad kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,2% Landskrona kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,2% Staffanstorp kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,2% Båstad kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,2% Bromölla kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,3% Trelleborg kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,3%

12 12 (15) Exkl. moms, som redovisas separat Total årlig elräkning Elkostnad Elcert Nätavgift Elskatt Moms Andel skatt+el Skatt+elc cert+mo ert+moms ms Stockholms län Botkyrka kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Haninge kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Huddinge kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Salem kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Sigtuna kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Solna kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Sundbyberg kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Tyresö kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Värmdö kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Norrtälje kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,7% Stockholm kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,8% Lidingö kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Vallentuna kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Täby kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,2% Nykvarn kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Nynäshamn kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Södertälje kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Ekerö kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,4% Nacka kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,5% Sollentuna kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Danderyd kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Järfälla kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Upplands Väsby kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Upplands-bro kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Vaxholm kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Österåker kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Södermanlands län Flen kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Gnesta kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Nyköping kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Trosa kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Vingåker kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Strängnäs kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,6% Oxelösund kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Eskilstuna kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,4% Katrineholm kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Uppsala län Knivsta kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Tierp kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Uppsala kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Älvkarleby kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Östhammar kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Enköping kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Håbo kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Heby kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,9%

13 13 (15) Exkl. moms, som redovisas separat Total årlig elräkning Elkostnad Elcert Nätavgift Elskatt Moms Andel skatt+el Skatt+elc cert+mo ert+moms ms Värmlands län Eda kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Forshaga kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Hagfors kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Hammarö kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Kil kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Munkfors kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Storfors kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Sunne kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Grums kr kr 722 kr kr kr kr kr 36,9% Säffle kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Årjäng kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Kristinehamn kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,4% Torsby kr kr 722 kr kr kr kr kr 32,3% Filipstad kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Arvika kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,2% Karlstad kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,4% Västerbottens län Bjurholm kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Nordmaling kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Robertsfors kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Sorsele kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Storuman kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Vilhelmina kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Vännäs kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Dorotea kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,1% Åsele kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,1% Lycksele kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,6% Malå kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,6% Norsjö kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,6% Skellefteå kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,6% Vindeln kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,6% Umeå kr kr 770 kr kr kr kr kr 34,2% Västernorrlands län Timrå kr kr 770 kr kr kr kr kr 37,5% Ånge kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Kramfors kr kr 770 kr kr kr kr kr 38,6% Sollefteå kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,1% Härnösand kr kr 770 kr kr kr kr kr 38,7% Sundsvall kr kr 770 kr kr kr kr kr 39,2% Örnsköldsvik kr kr 770 kr kr kr kr kr 34,1% Västmanlands län Norberg kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Skinnskatteberg kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Surahammar kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Fagersta kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,7% Arboga kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Hallstahammar kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Kungsör kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Köping kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Västerås kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Sala kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,9%

14 14 (15) Exkl. moms, som redovisas separat Total årlig elräkning Elkostnad Elcert Nätavgift Elskatt Moms Andel skatt+el Skatt+elc cert+mo ert+moms ms Västra Götalands län Gullspång kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Munkedal kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Sotenäs kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Strömstad kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Tanum kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Tjörn kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Öckerö kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Bollebygd kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Färgelanda kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Lilla Edet kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Mark kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Mellerud kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Stenungsund kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Svenljunga kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Tranemo kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Vårgårda kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Vänersborg kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Åmål kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Essunga kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Tidaholm kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,6% Grästorp kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,8% Herrljunga kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,8% Ale kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,8% Orust kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,9% Falköping kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,9% Karlsborg kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Härryda kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Vara kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,1% Ulricehamn kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,1% Skara kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,2% Bengtsfors kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,2% Partille kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,2% Kungälv kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Göteborg kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Borås kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,4% Hjo kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,4% Uddevalla kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,4% Mölndal kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Lysekil kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Götene kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Mariestad kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Töreboda kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Tibro kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,9% Lerum kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,9% Alingsås kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,9% Trollhättan kr kr 722 kr kr kr kr kr 39,2% Lidköping kr kr 722 kr kr kr kr kr 39,4% Skövde kr kr 722 kr kr kr kr kr 39,6%

15 15 (15) Exkl. moms, som redovisas separat Total årlig elräkning Elkostnad Elcert Nätavgift Elskatt Moms Andel skatt+el Skatt+elc cert+mo ert+moms ms Örebro län Hällefors kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Laxå kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Ljusnarsberg kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Askersund kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Hallsberg kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Kumla kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Lekeberg kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Nora kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Örebro kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Lindesberg kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,8% Karlskoga kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Degerfors kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,1% Östergötlands län Boxholm kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Finspång kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Motala kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Vadstena kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Ödeshög kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Kinda kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Norrköping kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Söderköping kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Valdemarsvik kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Ydre kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Åtvidaberg kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Mjölby kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,9% Linköping kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,7%

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen 2012-03-29 Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-februari visar att i Norrbottens län var 84,5 procent av de nya bilarna dieseldrivna.

Läs mer

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel Inledning Sveriges kommuner har möjlighet att involvera kommunens

Läs mer

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning / löpunmmer 2014-10-06 / Nr 7 Analysavdelningen Handläggare Staffan Nilsson 08-5630 8756 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB)

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun Nedan redovisas kommunernas strandskyddsbeslut

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster Nr2:2014 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING, SWEDBANK OCH ICA Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen Regionförstoring är ett

Läs mer