Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund"

Transkript

1 Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, Sollentuna Johan Berndes väg

2 2 (15) Hur hög är elräkningen i olika delar av landet, och varför? De senaste vintrarna har både elpriset och elmarknaden debatterats livligt. Fallerande kärnkraft, nivåerna i vattenmagasinen och denna vinter indelningen av landet i fyra elområden med separata elpriser har varit heta ämnen. Gemensamt för dessa ämnen är att de har ett produktionsperspektiv. Denna rapport närmar sig frågan ur ett användarperspektiv, och ser på elkundernas kostnader. Elmarknaden är komplicerad, och det är därför värt att både förklara marknadens funktionssätt och att ständigt återvända till kundens viktigaste fråga: vad betalar jag för på elräkningen, varför är den så hög och hur kan den sänkas? Denna rapport är en kartläggning över hur en genomsnittlig småhusägares årliga elräkning varierar över landets 290 kommuner. Rapporten visar hur olika delar av elräkningen utgör större eller mindre delar av den totala kostnaden, beroende på i vilken kommun man bor. Rapporten syftar också till att ge en förståelse om hur elmarknaden fungerar, och hur elräkningens storlek påverkas av dels marknaden, dels politiska beslut. Sammanfattande slutsatser Torsås har landets högsta elräkningar. En genomsnittlig småhusägare betalar där kronor om året i elräkningar. Landets lägsta elräkningar finns i Malung, där den årliga räkningen blir kronor. Skillnaden om drygt kronor är en följd av skillnader i framför allt skattesats och nätavgifter. I genomsnitt uppgår småhusägarens årliga elräkning till kronor, varav kronor (37 procent) är skatter och avgifter. Nätavgiften utgör i snitt 21 procent av den totala elräkningen inklusive moms, och 17 procent exklusive moms. Även närliggande kommuner kan skiljas åt av stora prisskillnader. Exempelvis är Timrå kronor dyrare än Sundsvall, och Tranemo är kronor dyrare än Varberg. Nätavgiften spelar stor roll i detta, men även de nyligen införda elområdena kan leda till att grannkommuner eller till och med grannar i en och samma kommun skiljer sig väsentligt åt. Vilka delar består elräkningen av? En elräkning består av 6 delar. Grossistpriset på el, elhandlarens påslag, nätavgift, avgift för elcertifikat, elskatt och moms. Grossistpriset på el är det pris som sätts på elbörsen Nordpool. Priset sätts där efterfrågan möter utbudet, och förändras varje timme. Det styrs av bland annat nivåerna i vattenkraftverkens magasin, tillgängligheten i kärnkraften, priset på kol och temperaturen. Denna del av räkningen går till elhandlarna, som agerar på börsen. 1 Elhandlarna gör ett påslag på priset, som betalar elhandlarens verksamhet. När man talar om att elmarknaden är avreglerad, är det denna del av marknaden som avses. Inom handeln med el på Nordpool råder konkurrens, vilket begränsar elhandlarnas möjligheter att hålla höga marginaler mot kunderna. 1 Sedan den 1 november är Sverige indelat i fyra elområden, i vilka olika pris kan råda, eftersom balansen mellan utbud och efterfrågan kan skilja sig åt. Prisskillnader uppstår när en flaskhals i stamnätet slår till, och det inte går att föra över mer kraft till ett visst område. I bristområdet kommer då priset stiga. Köparna i detta område kommer att betala ett högre pris för den importerade elen. Säljarna av samma el kommer få betalt enligt det pris som gäller i överskottsområdet (ett lägre pris). Mellanskillnaden blir en så kallad flaskhalsintäkt, och går till det statliga affärsverket Svenska Kraftnät, som ansvarar för stamnätet.

3 3 (15) Nätavgiften går till elnätbolaget, som ansvarar för driften av elnätet. Elnäten är ett så kallat naturligt monopol. På varje plats finns endast en nätleverantör. Priset är reglerat av myndigheten Energimarknadsinspektionen, men varierar efter lokala förutsättningar. Nät som spänner över stora, glesbefolkade områden är dyrare än stadsnät. Den elkund som valt en annan elhandlare än sitt nätbolag får en separat räkning för nätet. Elcertifikaten är en kapitalström direkt från kunderna till kraftbolagen, som beslutats av Riksdagen. Den subventionerar vissa kraftslag, såsom vindkraft. Avgiften för elcertifikat är i princip densamma för alla hushållskunder, även om den kan variera mellan olika elhandlare beroende på hur lyckosam handlaren har varit i sin upphandling. Elintensiv industri betalar inte för elcertifikat. Elskatten är beslutad av Riksdagen och går till staten. I Syd- och Mellansverige är skatten 28,3 öre per kwh. I samtliga kommuner i Jämtland, Norrbotten och Västerbotten och i Malung, Orsa, Älvdalen, Ljusdal, Torsby, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik är den cirka 10 öre lägre. Momsen är 25 procent och beräknas på hela summan, även elskatten. Den är samma över hela landet och går till staten. Metod Med hjälp av data från Energimarknadsinspektionen om elpriser per elområde, rådande skattesatser och nätavgifter, kan vi beräkna den årliga elräkningen för en genomsnittlig småhusägare i respektive kommun. Elpriserna som valts är ett genomsnitt av de ettårskontrakt som erbjöds i respektive elområde med start den 1 november Priser för elcertifikat har hämtats från Svensk Kraftmäkling, som är en marknadsplats för elcertifikat. Alla delar i elräkningen utom elcertifikaten (och momssatsen) varierar med var man bor, inte minst hur mycket el som används för uppvärmning och varmvatten. Eftersom det är kallare i norr än i söder, så är efterfrågan per uppvärmt hus större i norr. För att ta hänsyn till den saken antas elkunder i söder ha något lägre, och i norr en något högre konsumtion än snittnivån kwh per år, när totalkostnaden beräknas. Uppgifter om hur elanvändningen varierar efter geografiskt läge har inhämtats från Energimyndigheten. 2 Resultat Torsås har landets högsta elräkningar, eftersom kommunen både ligger i elområde 4 där elpriset är högre än i resten av landet och har landets dyraste elnät. Den årliga räkningen för den typiske småhusägaren blir där kronor. Näst dyrast är det i Bollnäs, Hudiksvall, Nordanstig, Ockelbo och Timrå, som alla tillhör samma nät-, skatte- och elområde. Dessa kommuner ligger nog långt norrut för att ha en något högre elanvändning, men tillhör inte den del av landet som har lägre elskatt. Därtill kommer en relativt hög nätavgift. Sammanlagt uppgår den genomsnittliga elräkningen till kronor. Därefter kommer Jokkmokk, Gällivare, Kiruna, Älvsbyn, Pajala, Kalix, Haparanda och Överkalix med en årlig elräkning på onor. Högre elanvändning och hög nätavgift uppvägs bara till viss del av lägre elskatt. Det bör dock påpekas att mycket lite skiljer dessa kommuner från de kommuner i elområde 3 (Mellansverige), som har en ännu högre nätavgift, och den högre skatten. De betalar kronor om året. Lägst elräkningar kronor om året delas ut i Malung, som har förhållandevis låg nätavgift och den lägre nivån i elskatt. Näst billigast är Skövde med kronor, tack vare landets lägsta nätavgift. Lidköping kommer på tredje plats, kronor, tack vare låg nätavgift. 2 Energistatistik för småhus, Energimyndigheten Se även bilagan.

4 4 (15) Listan över landets samtliga kommuner finns bifogad. Notera att Gislaved och Ockelbo förekommer på två platser, eftersom elområdesgränser går rakt igenom kommunerna. Två grannars elräkningar kan därför skilja sig åt med över 1000 kronor. I genomsnitt uppgår en genomsnittlig småhusägares årliga elräkning till kronor, varav kronor (37 procent) är skatter och avgifter. Nätavgiften utgör i snitt 21 procent av den totala elräkningen inklusive moms, och 17 procent exklusive moms. Tabellerna nedan redovisar de dyraste och billigaste kommunerna. Dyraste Billigaste Kommun Torsås Bollnäs Hudiksvall Nordanstig Ockelbo Timrå Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Pajala Älvsbyn Överkalix Eda Forshaga Gullspång Hagfors Hammarö Hällefors Kil Laxå Ljusnarsberg Munkedal Munkfors Sotenäs Storfors Strömstad Sunne Tanum Tjörn Öckerö Övertorneå Årlig elräkning kr kr kr kr kr kr kr Kommun Malung Skövde Lidköping Trollhättan Luleå Varberg Umeå Alingsås Lerum Heby Sala Tibro Örnsköldsvik Mariestad Töreboda Eksjö Danderyd Enköping Håbo Järfälla Upplands-bro Upplands-Väsby Vaxholm Österåker Ljungby Katrineholm Linköping Götene Sollentuna Nässjö Jönköping Lysekil Mölndal Årlig elräkning kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Hela listan finns i bilagan Som nämndes ovan så förklaras höga elräkningar med olika saker i olika delar av landet. I Norrland är elnäten relativt glesa, vilket höjer nätavgiften. Dessutom är det kallare, vilket höjer elanvändningen.

5 5 (15) Sydsverige drabbas å sin sida av att elområdesindelningen höjer grossistpriset på el. Delar av Mellansverige drabbas i sin tur av höga nätavgifter. Möjligheter att sänka elräkningen Elkunden själv kan påverka sin elräkning genom att välja rätt elavtal. Det kan också finnas lönsamma energibesparande åtgärder att göra på huset. Hur mycket som går att spara på detta varierar från hus till hus. Vad gäller det elpris som sätts på Nordpool, så kan det sänkas genom hårdare konkurrens mellan elhandlarna, större utbud av el i Norden eller lägre export. Konkurrensen mellan elhandlarna är tämligen hård, så där finns sannolikt en rätt liten potential till prispress. Ökat utbud och export av el är i högsta grad politiska frågor, så det vore något missvisande att påstå att förbättringar i elmarknaden är vad som krävs för att höja utbudet. Så länge inte börspriset på el manipuleras av de stora kraftaktörerna, så finns det således inte särskilt mycket marknadens aktörer kan göra (eller låta bli att göra) för att påverka elkundernas räkningar. Elcertifikaten är beslutade av Riksdagen och höjer elpriset med cirka 5 öre per kwh. De subventionerar utbyggnad av förnybar kraftproduktion. Förändringar i målen skulle påverka priset. Villaägarna verkar inte för någon förändring av dessa mål åt endera hållet. Nätavgifterna regleras av Energimarknadsinspektionen, som från och med 2012 använder en ny prismodell. Utformningen av den prismodellen avgör nivån på nätavgifterna. Mer om detta nedan. Elskatt och moms sätts av regering och Riksdag. Momsen omgärdas av vissa EU-rättsliga regler, vilket gör det något mer komplicerat att förändra momssatsen än själva elskatten, som är en så kallad punktskatt. Punktskatten på el vore lätt att sänka för regering och Riksdag, och skulle kunna sänka hushållens elräkningar avsevärt. Villaägarnas förslag som sänker elräkningen Villaägarna har tagit fram förslag som syftar till att sänka hushållens elräkningar utan att på något sätt inverka negativt på miljön. Förslagen berör både elkunder, marknad och statens delar av elräkningen. Miljöbonus Idag saknas ett stöd för energieffektiviserande åtgärder i småhus. Ett statligt finansiellt stöd till småhusägare som genomför energieffektiviserande åtgärder skulle höja takten i det energieffektiviserande arbetet, och styra över resurser även från småhusägarna själva till den typen av projekt. Ett riktat stöd till just energieffektiviseringar skulle leda till att fler småhusägare investerade i detta snarare än i andra tänkbara projekt på huset. Potentialen att spara energi är stor, visar bland annat Energieffektiviseringsutredningen. Det mest effektiva stödet är ett som anpassas efter varje enskilt hus behov, och därför är teknikneutralt. Genom att koppla ett stöd till genomförandet av de åtgärder som rekommenderas i en energideklaration, så skräddarsys stödet efter det enskilda husets behov. Om regeringen vill avdela resurser i budgeten för att stimulera till energieffektivisering, så torde detta vara det mest kostnadseffektiva sättet. Beräkningar visar att belastningen på statens budget kan bli liten. Effekten för en vanlig småhusägare beror på det enskilda husets egenskaper, men bör kunna handla om sparade tusenlappar varje år.

6 6 (15) En ny prismodell för elnäten Den prismodell som används för att beräkna elnätbolagens samlade intäktsramar, utgår från antagandet att näten är tämligen nybyggda. I verkligheten är de gamla och avskrivna, vilket är ett annat ord för avbetalda. Detta felaktiga antagande höjer de tillåtna intäkterna avsevärt. Villaägarna har protesterat mot detta, och fått den ansvariga myndigheten (Energimarknadsinspektionen, EI) att endast tillåta en tredjedel av den prisökning som modellen i sitt ursprungliga skick tillåter. Det är en stor framgång. Icke desto mindre vore det mer rimligt att förändra den märkliga principen, snarare än att kompensera för den efteråt. Den tredjedel av prishöjningarna som trots allt släpps igenom för perioden är svåra att motivera. Villaägarna föreslår därför att modellen görs om, så att den tar hänsyn till den verkliga åldern i respektive elnät. Effekten av en sådan reform för en genomsnittlig småhusägare varierar över landet, men kan handla om kronor om året. Sänkt elskatt Villaägarna föreslår att elskatten sänks, i syfte att sänka hushållens elräkningar och underlätta för utsatta hushåll. Detta kan göras utan att det påverkar vare sig statens budget, drivkrafterna att investera i förnybar elproduktion eller utsläppen av koldioxid. En skattesänkning med 10 öre skulle sänka den årliga elräkningen med kronor för en genomsnittlig småhusägare. Även om denna reform på marginalen skulle påverka elanvändningen, så påverkas inte utsläppen av koldioxid, eftersom dessa styrs av systemet med utsläppsrätter. Elskatten har inga styrande effekter, och kan inte försvaras med miljöargument. Drivkrafterna att investera i nya kraftverk är oförändrade, eftersom varken elpriset på Nordpool eller elcertifikatsystemet påverkas av en skattesänkning. Ett tänkbart sätt att finansiera reformen är att beskatta de extravinster som kraftbolagen gör till följd av handeln med utsläppsrätter. Detta system för varje år över tiotals miljarder från svenska elkunder till kraftbolagen. Mekanismen bakom förmögenhetsöverföringen är att el prissätts med så kallad marginalprissättning. Det betyder att den sista kwh:n in sätter priset för all el. Det dyraste kraftverkets produktionskostnad får sina kostnader täckta, vilket innebar att alla andra kraftverk får goda vinstmarginaler. Det dyraste kraftverket är i regel kolkraft. Kolkraftens produktionskostnader stiger i och med handeln med utsläppsrätter, vilket höjer elpriset. Då får de andra kraftslagen ännu bättre marginaler. Vattenoch kärnkraft har inga omkostnader för utsläppsrätter, och gör därmed systematiskt högre vinster, till följd av det politiska beslutet att införa utsläppsrätter. Varje år överförs på så sätt tiotals miljarder från kunderna till kraftbolagen. Denna bieffekt av utsläppsrätterna ger utrymme för staten att beskatta de extravinster som uppkommer hos kraftbolagen till följd av det politiska beslutet. En sådan beskattning kan vara ett sätt att finansiera sänkt elskatt för kunderna.

7 7 (15) Bilaga 1 Samtliga kommuner i kostnadsordning, nedbrutet på elräkningens delar

8 8 (15) Energianvändning per kommun och elområde Energimyndigheten publicerar i Energistatistik för småhus 2011 uppgifter om energianvändning per kvadratmeter i småhus, nedbrutet på uppvärmningsform Utifrån dessa siffror har beräknats ett medelvärde per elområde, för ett hus som värms med bergvärme. Resultaten redovisas i tabellen nedan. Elområde Elanvändning inkl. hushållsel, kwh Hushållsel utgör 6000 kwh om året. Siffrorna utgår från den typkundsdefinition som används av Energimarknadsinspektionen. Den genomsnittliga användningen antas vara kwh i snitt. Avvikelserna reflekterar olika väderförhållanden, och baseras på Energimyndighetens statistik som nämns ovan.

9 9 (15) Exkl. moms, som redovisas separat Total årlig elräkning Elkostnad Elcert Nätavgift Elskatt Moms Andel skatt+el Skatt+elc cert+mo ert+moms ms Blekinge län Olofström kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,9% Sölvesborg kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,2% Karlskrona kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,3% Karlshamn kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,5% Ronneby kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,8% Dalarnas län Avesta kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Vansbro kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,5% Ludvika kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,7% Mora kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,7% Orsa kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,4% Älvdalen kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,4% Gagnef kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,9% Leksand kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,9% Rättvik kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,9% Säter kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,9% Hedemora kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Falun kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Borlänge kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,2% Smedjebacken kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,2% Malung-Sälen kr kr 722 kr kr kr kr kr 33,9% Gotlands län Gotland kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,7% Gävelborgs län Bollnäs kr kr 770 kr kr kr kr kr 37,5% Hudiksvall kr kr 770 kr kr kr kr kr 37,5% Nordanstig kr kr 770 kr kr kr kr kr 37,5% Ockelbo kr kr 770 kr kr kr kr kr 37,5% Ockelbo kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Ovanåker kr kr 770 kr kr kr kr kr 38,6% Söderhamn kr kr 770 kr kr kr kr kr 38,8% Sandviken kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Hofors kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,4% Ljusdal kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,9% Gävle kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Hallands län Hylte kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Kungsbacka kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,7% Falkenberg kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,3% Halmstad kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,5% Varberg kr kr 722 kr kr kr kr kr 39,0%

10 10 (15) Exkl. moms, som redovisas separat Total årlig elräkning Elkostnad Elcert Nätavgift Elskatt Moms Andel skatt+el Skatt+elc cert+mo ert+moms ms Jämtlands län Bräcke kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Härjedalen kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Ragunda kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,1% Strömsund kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,1% Krokom kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,8% Åre kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,8% Östersund kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,8% Berg kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,8% Jönköpings län Mullsjö kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Vaggeryd kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Sävsjö kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Aneby kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Gnosjö kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Värnamo kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,6% Gislaved kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,7% Vetlanda kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,2% Gislaved kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Tranås kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Habo kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Jönköping kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Nässjö kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Eksjö kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Kalmar län Torsås kr kr 723 kr kr kr kr kr 35,9% Högsby kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Mönsterås kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Mörbylånga kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Borgholm kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,4% Oskarshamn kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,4% Hultsfred kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Emmaboda kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,5% Nybro kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,5% Kalmar kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,8% Vimmerby kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Västervik kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Kronobergs län Lessebo kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Markaryd kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Tingsryd kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Uppvidinge kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Älmhult kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Alvesta kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,5% Växjö kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,0% Ljungby kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,7%

11 11 (15) Exkl. moms, som redovisas separat Total årlig elräkning Elkostnad Elcert Nätavgift Elskatt Moms Andel skatt+el Skatt+elc cert+mo ert+moms ms Norrbottens län Gällivare kr 800 kr kr kr kr kr 32,8% Haparanda kr 800 kr kr kr kr kr 32,8% Jokkmokk kr 800 kr kr kr kr kr 32,8% Kalix kr 800 kr kr kr kr kr 32,8% Kiruna kr 800 kr kr kr kr kr 32,8% Pajala kr 800 kr kr kr kr kr 32,8% Älvsbyn kr 800 kr kr kr kr kr 32,8% Överkalix kr 800 kr kr kr kr kr 32,8% Övertorneå kr kr 800 kr kr kr kr kr 32,8% Arjeplog kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Arvidsjaur kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Boden kr kr 800 kr kr kr kr kr 34,3% Piteå kr kr 800 kr kr kr kr kr 34,4% Luleå kr kr 800 kr kr kr kr kr 34,9% Skåne län Burlöv kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Hässleholm kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Malmö kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Osby kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Perstorp kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Svalöv kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Svedala kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Tomelilla kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Vellinge kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Örkelljunga kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Östra Göinge kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,8% Sjöbo kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,9% Kävlinge kr kr 723 kr kr kr kr kr 36,9% Klippan kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,0% Åstorp kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,0% Lomma kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,1% Lund kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,1% Eslöv kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,1% Hörby kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,1% Bjuv kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,2% Skurup kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,3% Simrishamn kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,3% Helsingborg kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,5% Höör kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,5% Ystad kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,6% Ängelholm kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,6% Höganäs kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,1% Kristianstad kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,2% Landskrona kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,2% Staffanstorp kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,2% Båstad kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,2% Bromölla kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,3% Trelleborg kr kr 723 kr kr kr kr kr 38,3%

12 12 (15) Exkl. moms, som redovisas separat Total årlig elräkning Elkostnad Elcert Nätavgift Elskatt Moms Andel skatt+el Skatt+elc cert+mo ert+moms ms Stockholms län Botkyrka kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Haninge kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Huddinge kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Salem kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Sigtuna kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Solna kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Sundbyberg kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Tyresö kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Värmdö kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Norrtälje kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,7% Stockholm kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,8% Lidingö kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Vallentuna kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Täby kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,2% Nykvarn kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Nynäshamn kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Södertälje kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Ekerö kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,4% Nacka kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,5% Sollentuna kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Danderyd kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Järfälla kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Upplands Väsby kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Upplands-bro kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Vaxholm kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Österåker kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Södermanlands län Flen kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Gnesta kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Nyköping kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Trosa kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Vingåker kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Strängnäs kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,6% Oxelösund kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Eskilstuna kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,4% Katrineholm kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Uppsala län Knivsta kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Tierp kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Uppsala kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Älvkarleby kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Östhammar kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Enköping kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Håbo kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Heby kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,9%

13 13 (15) Exkl. moms, som redovisas separat Total årlig elräkning Elkostnad Elcert Nätavgift Elskatt Moms Andel skatt+el Skatt+elc cert+mo ert+moms ms Värmlands län Eda kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Forshaga kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Hagfors kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Hammarö kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Kil kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Munkfors kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Storfors kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Sunne kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Grums kr kr 722 kr kr kr kr kr 36,9% Säffle kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Årjäng kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Kristinehamn kr kr 723 kr kr kr kr kr 37,4% Torsby kr kr 722 kr kr kr kr kr 32,3% Filipstad kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Arvika kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,2% Karlstad kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,4% Västerbottens län Bjurholm kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Nordmaling kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Robertsfors kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Sorsele kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Storuman kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Vilhelmina kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Vännäs kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Dorotea kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,1% Åsele kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,1% Lycksele kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,6% Malå kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,6% Norsjö kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,6% Skellefteå kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,6% Vindeln kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,6% Umeå kr kr 770 kr kr kr kr kr 34,2% Västernorrlands län Timrå kr kr 770 kr kr kr kr kr 37,5% Ånge kr kr 770 kr kr kr kr kr 32,7% Kramfors kr kr 770 kr kr kr kr kr 38,6% Sollefteå kr kr 770 kr kr kr kr kr 33,1% Härnösand kr kr 770 kr kr kr kr kr 38,7% Sundsvall kr kr 770 kr kr kr kr kr 39,2% Örnsköldsvik kr kr 770 kr kr kr kr kr 34,1% Västmanlands län Norberg kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Skinnskatteberg kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Surahammar kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Fagersta kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,7% Arboga kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Hallstahammar kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Kungsör kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Köping kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Västerås kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Sala kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,9%

14 14 (15) Exkl. moms, som redovisas separat Total årlig elräkning Elkostnad Elcert Nätavgift Elskatt Moms Andel skatt+el Skatt+elc cert+mo ert+moms ms Västra Götalands län Gullspång kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Munkedal kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Sotenäs kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Strömstad kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Tanum kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Tjörn kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Öckerö kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Bollebygd kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Färgelanda kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Lilla Edet kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Mark kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Mellerud kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Stenungsund kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Svenljunga kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Tranemo kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Vårgårda kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Vänersborg kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Åmål kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Essunga kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Tidaholm kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,6% Grästorp kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,8% Herrljunga kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,8% Ale kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,8% Orust kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,9% Falköping kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,9% Karlsborg kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Härryda kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Vara kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,1% Ulricehamn kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,1% Skara kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,2% Bengtsfors kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,2% Partille kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,2% Kungälv kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Göteborg kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,3% Borås kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,4% Hjo kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,4% Uddevalla kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,4% Mölndal kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Lysekil kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,6% Götene kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Mariestad kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Töreboda kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,7% Tibro kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,9% Lerum kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,9% Alingsås kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,9% Trollhättan kr kr 722 kr kr kr kr kr 39,2% Lidköping kr kr 722 kr kr kr kr kr 39,4% Skövde kr kr 722 kr kr kr kr kr 39,6%

15 15 (15) Exkl. moms, som redovisas separat Total årlig elräkning Elkostnad Elcert Nätavgift Elskatt Moms Andel skatt+el Skatt+elc cert+mo ert+moms ms Örebro län Hällefors kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Laxå kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Ljusnarsberg kr 722 kr kr kr kr kr 36,5% Askersund kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Hallsberg kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Kumla kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Lekeberg kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Nora kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Örebro kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Lindesberg kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,8% Karlskoga kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,0% Degerfors kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,1% Östergötlands län Boxholm kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Finspång kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Motala kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Vadstena kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Ödeshög kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,3% Kinda kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Norrköping kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Söderköping kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Valdemarsvik kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Ydre kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Åtvidaberg kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,4% Mjölby kr kr 722 kr kr kr kr kr 37,9% Linköping kr kr 722 kr kr kr kr kr 38,7%

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41. 11:53 Wednesday, May 10, 2017 1 ( ) ( Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.4% Danderyd 3.2 % 2.5 % 1.3 % 91.0% 289 Sundbyberg 3.1 % 3.7 % 2.3 % 56.6% 288 Stockholm 2.2 % 2.1 % 1.1 % 82.2% 287 Malmö 2.1 % 2.2 % 1.8

Läs mer

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning BLEKINGE OLOFSTRÖM 5 531 37 138 812 BLEKINGE KARLSKRONA 24 700 179 124 282 BLEKINGE RONNEBY 11 428 82 523 879 BLEKINGE KARLSHAMN 12 716 89 504 689 BLEKINGE SÖLVESBORG 6 578 49 924 222 DALARNA VANSBRO 2

Läs mer

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Kommuner som minskat mest under 2016 Kommun 2016 2015 Skillnad % 1. SVALÖV 0 5-2. VARA 2 13-85% 3. ÅMÅL 1 6-83% 4. RÄTTVIK 2 10-80% 5. TJÖRN 2 8-75% 6. ÄLVKARLEBY 3

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014)

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) FA-kod Leveransområden /FAKommunkod Kommun 1 Stockholm 0114 Upplands-Väsby 1 Stockholm 0115 Vallentuna 1 Stockholm

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp 0114 Stockholm Upplands Väsby 19 568 518 0115 Stockholm Vallentuna 4 198 337 0117 Stockholm Österåker 7 957 864 0120 Stockholm Värmdö 6 570 278 0123 Stockholm Järfälla 34 381 294 0125 Stockholm Ekerö 4

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4 Stockholms län Botkyrka 4 926 7 800 2 703 3 630 4 520 0 747 0 44 577 0 0 0 176 0 0 25 123 525 Danderyd 5 836 6 784 2 139 7 226 1 261 0 0 0 44 577 0 0 0 176 0 0 24 043-555 Ekerö 6 353 9 198 2 577 3 857

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

Statistik hundregistret 2015

Statistik hundregistret 2015 Antal hundar per län och kommun BLEKINGE KARLSHAMN 3633 KARLSKRONA 5947 OLOFSTRÖM 1593 RONNEBY 3710 SÖLVESBORG 2301 BLEKINGE Summa 17184 DALARNA AVESTA 2233 BORLÄNGE 3830 FALUN 4807 GAGNEF 1224 HEDEMORA

Läs mer