BERGS &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL & METALLER ÅRGÅNG 90

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BERGS &BRUKS 5-6 2011 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL & METALLER ÅRGÅNG 90"

Transkript

1 BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL & METALLER ÅRGÅNG 90 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING

2 Nu är det hög tid att skrota skroten i betydelsen av ett ställe där det samlas en massa skräp. Numera är skroten en resurs även för miljön. En modern skrot är idag en återvinningsanläggning. Där samlar man in, återvinner och säljer vidare metaller på ett mycket mer miljöanpassat, och energibesparande sätt än traditionell gruvdrift. Vi har bara ett klot. Då är det klokt att återvinna de resurser jorden redan släppt ifrån sig. Och med långsiktigt tänkande bidra till färre luftföroreningar. Så skrota skroten och gör high-five för återvinningsanläggningen. Rena guldgruvan för miljön. MV Metallvärden AB Box Stockholm Tel:

3 MWD-data kopplade till BIPS-kartering av berggrunden i Bohuslän I samband med utbyggnad av E6 i Bohuslän utför CBI, tillsam- mellan MWD-data (Measurement While Drilling) och berggrundens mekaniska egenskaper undersöks. Jord-Berg-sonderingar (JB) har utförts, med konstant matningskraft, på fem borrhål, ningskraft (kn), matningshastighet (mm/s) och sjunktid (s/0.2m) parametrar vilka kan användas som ett mått på bergets hårdhet gjorts, vilken jämförs med JB-datan. Observerade bergarter är också noterats. Generellt förekommer gnejs-linser som sliror i Bohusgraniten, men ställvis ligger även graniterna inkapslade i gnejsen. En tydlig korrelation fås mellan JB-datan och större sprickor eller bergartsgränser, men även bergartstypen påverkar mat- området mer motståndskraftiga än medel- eller grovkorniga och pegmatit. Kontaktperson: Karin Appelquist, Figur 1. Samband mellan MWD-data och geologi. MWD-data från en av JB-sonderingarna, anges som matningskraft/matningshastighet (kns/mm). Varannan meter utfördes stålbyte, vilket kan urskiljas som avvikelser strax före 2, 4, 6 och 8 m i sonderingsloggarna. BIPS-logg och geologisk tolkning av BIPS-loggen visas på motsvarande djup till höger om MWDdatan. CBI Betonginstitutet

4 Ställverksutrustning ASEA/ABB. Brytare kv. Utrustning från 1960-talet till 2000-talet. Stenator AB Billstabågen 5, Västerås. Tel , fax För ytterligare information:

5 Svensk BERGS-& BRUKS Svensk Bergs- & Brukstidning Adress: Box Malmö Tel Telefax E-post: Bankgiro Plusgiro Helårs - prenumeration: 233:- (inkl. moms) Ansvarig utgivare: Jörgen Dahlquist I redaktionen: Reinhold Andefors Jörgen Dahlquist Kjell Duberg Jan Hallonqvist Årgång 90 Tryckt hos Carlshamns Tryck & Media AB, Karlshamn ISSN: Omslagsfoto: Boliden Årgång 90 Nr 5-6/2011 Roger Holmberg belönad Atlas Copcos Bergteknikpris 2011 gick till Roger Holmberg för hans stora engagemang för svenskt bergtekniskt kunnande. Roger befann sig vid tillfället på en bergsprängningskonferens i Marco Picchu i Peru. Priset mottogs av hans son Joachim Holmberg som läste upp en hälsning från Roger där han lovade att vara med vid nästa års Luciaseminarium och redovisa hur prispengarna har kommit till nytta för branschens utveckling. FAB på besök i Garpenberg Föreningen för Aktiva i Borrbranschen (FAB) höll sitt höstmöte i Garpenberg. Deltagarna fick under en hel dag tillfälle att bekanta sig med verksamheten i Garpenberg. Även om Garpenberg främst är en zinkgruva anses berget innehålla Europas största silver fyndighet. Råstålsrekordet säkrat? Produktionen i de 64 länder som rapporterar till the World Steel Association blev för årets första 11 månader 2011 totalt mmt, en ökning med 7 procent jämfört med motsvarande period förra året. Därmed torde det nya rekordet vara säkrat. Sid. 4 Sid. 34 Sicilienbron lagd på is Det förefaller nu som om drömmen om en bro över Messinasundet återigen ska krossas. EU har dragit tillbaka sitt utlovade stöd och den italienska staten har därför tvingats att stoppa sitt anslag. Några privata investerare har inte synts till så nu står det skrivet i stjärnorna när projektet kan förverkligas. Sid. 24 tidning Sid. 26 SISTA GENOMSLAG FÖR NORRA LÄNKEN Därmed är hela tunnelsystemet öppnat METALLMARKNADEN: Finns det någon som tror att dollarn är säkrare än guld? SPRÄNGNINGSSYMPOSIER I MITTENS RIKE Agne Rustan rapporterar MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN SBMI:s välbesökta branschdagar i Jönköping och Umeå i höstas gav tillfälle för alla delar av bergmaterialindustrin att ta del av de senaste nyheterna och att utbyta erfarenheter med kolleger BRANSCHENS LEVERANTÖRER Annonsera i branschens informationskanal!

6 Svensk Bergs- & Brukstidning 5-6/2011 Råstålsrekordet säkrat? STIG-GÖRAN NILSSON NÄR DETTA SKRIVES mot slutet av året har stormen på börser och finansmarknader (tillfälligt?) mojnat. I Sverige har börsen hämtat sig något men nedgången torde ändå stanna på runt 17 procent. Råstålsproduktionen i världen har däremot fortsatt att visa stigande siffror, totalt sett. Produktionen i de 64 länder som rapporterar till the World Steel Association blev i november 116 miljoner metric tons (mmt), 1,1 procent högre än motsvarande månad Men ökningstakten avtar och Kina visade faktiskt en liten minskning (med 0,2 procent) till 49,9 mmt jämfört med november förra året. Nu är det USA som visar sig på styva stållinan (upp 11,8 procent) i gott sällskap med Italien (+12,3 procent) medan Tyskland tappar 10 procent. För årets första 11 månader 2011 kan vi konstatera totalt mmt, en ökning med 7 procent jämfört med motsvarande period förra året. Därmed torde det nya världsrekordet vara säkrat. Den som lever över årsskiftet får se (produktionssiffran att straffa är mmt). Kapacitetsutnyttjandet i de länder som rapporterar till the World Steel Association varslar om bistrare tider. I november sjönk siffran till 73,4 procent, 2,8 procentenheter lägre än oktober i år och 2,6 procentenheter lägre än november Detta är den lägsta utnyttjandegraden på två år. TRAFIKVERKET Sista genomslag för Norra länken Den 24 november avfyrades den sista sprängsalvan. Därmed är hela tunnelsystemet i Norra länken öppnat. Både trafikborgarrådet i Stockholm, Ulla Hamilton och Ulrika Honauer, stf Regionchef i Trafikverket, var med och höll tal och höll för öronen. DEN SISTA SALVAN sprängdes i tunneln i området under Roslagstull. Även Norra länkens projektchef Björn Terstad och Helena Söderberg, pro - jektchef hos entreprenören Züblin-Pihl, firade denna vik - tiga milstolpe i projektet tillsammans med många av Norra länkens medarbetare som bjöds på kaffe och tårta. När krutröken lagt sig fick alla sedan tillfälle att inspektera den slutliga tunnelöppningen på nära håll. Totalt har 1,3 miljoner kubikmeter berg schaktats bort i sammanlagt 13 kilometer tunnlar. Läs tidigare utgåvor på Bergs & Bruks nätplats! 4

7 Nu tar Orica Mining Services den nya laddtrucken Euromaster i bruk. Det ger marknaden i Sverige tillgång till SSE-systemet för sprängningar ovan jord. Systemets fördelar är både ökad flexibilitet och ännu säkrare kontroll oll på kvalitetsstyrningen vid sprängning. Orica Sweden AB Te el Gyttorp Fax Nora

8 Svensk Bergs- & Brukstidning 5-6/2011 METALLKRÖNIKÖR: ANDERS OHLSSON Presslagd BÅDE BEHOVET AV en säker hamn och viljan att ta risk brukar man på finansmarknaderna kunna utläsa genom att titta på utvecklingen för priset på guld. Är riskviljan stor så ska guld - priset enligt skolboken utvecklas sämre än andra metaller. Naturligtvis stämmer inte detta alltid, men som tumregel fungerar det bra. En annan regel är att om US dollar stärks så bör metallerna som kollektiv justeras ner. På senare tid har dollarn stärkts en del och metallerna har justerats ner, vissa ganska kraftigt, men är det då dollarn som har påverkat? Jag tror inte det. Det är nog snarare rädslan för ett ekonomiskt sammanbrott i Europa som har varit pådrivande. Lågvattenmärke för riskviljan Riskviljan är återigen nere och testar lågvattenmärken och basmetallernas priser är under press. Pressen är dock relativ och metallproducenterna finner fortfarande köpare för den metall de producerar. Således är man på marknaden inte så oroad över dagsläget, utan mer av vad som komma skall. Därför är det fascinerande när tyska Aurubis den 19:e december meddelar att man fått igenom högre TC/RC för 2012, och det är inte en liten höjning utan hela 12,4 procent upp. TC/RC är det pris gruvbolagen betalar för att raffinera koncentrat till metall. Aurubis besked bekräftar vad som redan indikerats av Freeport Mc- MoRan, men det är inte slut med det. Aurubis meddelar även att den tyska elektriska industrin, som är en av de stora kundgrupperna, är fortsatt optimistisk och räknar med en produktionsökningstakt på 5 procent för Hur stämmer det överens med en pressad marknad och fruktan för ett snabbt annalkande europeiskt sammanbrott? Det är något som inte är helt logiskt. Borde då inte guldet stiga? För att fortsätta vårt logikresonemang så tittar vi på guldet. Visst, en något starkare dollar bör i teorin sätta käppar i hjulen för guldpriset, men sedan var det ju det där med riskaptiten. Om nu rädslan för ett sammanbrott ökat dramatiskt sedan i höstas, borde då inte guldet stärkas? Ja, till och med oberoende av vad som händer med dollarn. Nu börjar det bli riktigt svårt att hänga med, för nu påstår man att marknadens aktörer har valt dollarn som säker hamn. Varför inte guld? Finns det någon där ute som faktiskt på fullaste allvar tycker att dollarn i dessa tider är säk rare än guldet? Om så, varför? Det här överstiger mitt förstånd, vilket i sig inte säger så mycket, men jag tror att det möjligen finns en rimlig förklaring. Guldet har gått starkt METALLMARKNADEN Omvänd logik Finns det någon där ute som faktiskt på fullaste allvar tycker att dollarn i dessa tider är säk rare än guldet? Om så, varför, undrar Anders Ohlsson. och har, trots ett tapp på 300 USD/oz från toppen i september, fortfarande gått upp med ca 15 procent under året. Många andra tongivande råvaror har haft en ganska flack utveckling, och bland basmetallerna har många tappat betydligt mer än vad guldet gått upp. Att guldet fallit tillbaka efter en toppnotering är i sig rätt så hälsosamt, det konstiga är bara att det inte har repat sig där - efter med tanke på omständigheterna. Här tror jag att ett visst säsongsmönster spelar in, och då tänker jag inte på decembermånad och julklapps - handel utan på vad som händer därefter. Nej, det är inte det att det är tomt i plånboken i janu - ari heller. Snarare är det så att efter årsskiftet ska alla dessa råvaruindex viktas om. Köper och säljer för att bibehålla viktningen Att placera i råvaruindex har blivit stor en grej, och allt från Guld Koppar privata placerare till stora pensionsinstitut gör det. Indexen har fastställda procentsatser, vilket, enkelt uttryckt, gör att ett innehav i en råvara som gått upp kraftigt under året måste minskas. Har guld gått upp 15 procent måste 15 procent av det innehav som ligger som skydd för utställda indexpositioner säljas av. På samma sätt för koppar som tappat 20 procent under året, måste man köpa för att bibehålla vikt - ningen. De första veckorna i januari kan därför ofta bjuda på lite stökiga marknader i råvaruhandeln, för det är då som allt ska viktas om. Dessutom finns de aktörer som vill vara först ut genom porten och profitera på omviktningarna, och dessa har nog redan tryckt på startknappen. Hur marknaden 2012 kommer att utvecklas är det svårt att sia om även om konsensus tror på en rejäl inbromsning för att ta ny sats Så var det även år 2008, kom då ihåg hur fort vändningen kom, risken eller chansen finns för en snarlik utveckling även denna gång. Guldet har gått starkt och har, trots ett tapp på 300 USD/oz från toppen i september, fortfarande gått upp med ca 15 procent under året. Många andra tongivande råvaror har haft en ganska flack utveckling, och bland basmetallerna har många tappat betydligt mer än vad guldet gått upp. 6

9 Nytt borrsystem för tuffare uppgifter Den kanske ser ut som sin föregångare men där upphör likheterna. T-WiZ borrsystem, med dess kombination av T-WiZ MF-stänger och T-WiZ nackadaptrar, ger upp till 30 procent längre livslängd än sin föregångare. Tack vare den höga gängstabiliteten är T-WiZ ett borrsystem för krävande tillämpningar och passar för borrning under jord, i dagbrott eller vid anläggningsplatser.

10 Svensk Bergs- & Brukstidning 5-6/2011 SBMI:s välbesökta branschdagar Med sikte på framtiden! SBMIs välbesökta branschdagar i Jönköping och Umeå i höstas gav som vanligt tillfälle för alla delar av bergmaterialindustrin att samlas och lyssna till de senaste nyheterna och, inte minst viktigt, utbyta erfarenheter med kolleger. PÅ BRANSCHDAGARNA deltar både SBMI:s medlemmar och representanter för kommuner och länsstyrelser. Ibland står vi på varsin sida men det är bra att vi kan träffas så här, både representanter för branschen och för kontrol l - organen, sa någon i vimlet. TEXT: NICLAS KINDVALL FOTO: ANNA HÅLLAMS Totalt kom 160 personer till Jönköping och drygt 70 till Umeå och programmet inleddes av Oskar Karlsson från Oskar Karlsson, GeoPro. GeoPro med ämnet Det nya vattendirektivet vad innebär det? Men direktivet kanske inte är så nytt utan det grundar sig på EU-bestämmelser från 2000 som införlivades i svensk lagstiftning Miljökvalitetsnormen för kvalitet på vattenmiljö är däremot lite nyare och gäller från december Främst handlar det om att undvika för höga kvävehalter till följd av utsläpp från en täkts maskinpark eller från sprängningar i täkten. Reducering av kväve kan ske på flera olika sätt, dels genom bakteriologiska processer såsom nitrifikation och denitrifikation i grunda sedimentbassänger och dels t.ex. genom att kalk tillsätts för att binda kvävet i ammoniak som kan upptas i atmosfären. Ett annat sätt är att använda sig av assimilering, där olika former av organismer exempelvis fånggrödor eller musslor binder kväve i sina celler. Riktvärden, gränsvärden och begränsningsvärden Eva-Britt Eklöf, WSP Environmental, utredde begreppen riktvärden, gränsvärden och begränsningsvärden. Det sistnämnda är särskilt intressant eftersom det har blivit en form av praxis och frågan blir då hur de villkor man föreslår i ansökan om tillstånd ska vara formulerade. Svaret är inte alldeles enkelt men Eva-Britt Eklöf gav goda råd. Undvik slentrian i ansökan, utgå från förhållan - dena i varje enskilt fall, preci - sera exakt vad som händer om ett villkor överskrids och om det är tillämpligt reglera i villkoret hur kontrollen ska ske. En annan komplicerad fråga är 8

11 Svensk Bergs- & Brukstidning 5-6/2011 Magnus Reuterwall, Skanska. Niklas Skoog, Jehander. vilka som har rätt att anföra klagan mot en täktverksamhet, konstaterade hon. Vilka är att betrakta som närboende? Inte heller här är svaret entydigt utan praxis är att besvärsrätten tillfaller var och en som utsätts för olägenhet från verksam - heten för vilken tillstånd söks, däremot ska inte olägenheten kunna bedömas som teoretisk eller obetydlig. Varje enskilt fall ska bedömas för sig, avståndet mellan verksamheten och dem som bedöms som närboende varierar kraftigt. Viktigt för sökanden är att man i ett tidigt skede får en uppfattning om hur stor besvärskretsen är och därmed riskerna för ett överklagande, framhöll Eva-Britt Eklöf. Överlast är ett vanligt problem Niklas Skoog från Jehander berättade om hur företaget har arbetat med trafiksäkerhet och miljö vid upphandlingen av transporttjänster. Överlaster har varit legio tidigare. Mätningarna visade att lastad vikt nästan alltid översteg de tillåtna 60 tonnen. Av 700 transporter under ett halvår understeg lasten vid ett tillfälle 60 ton. Många gånger låg lasten över 70 ton, i enstaka fall uppåt 80 ton. Situationen är nog inte ovanlig men det är inte acceptabelt. Niklas konstaterade att för en bilist kan det inte vara roligt att ha en lastbil med 80 ton sten bakom sig om man måste panikbromsa. Så vitt han vet har ingen tittat på det här tidigare, trots att varenda bil rutinmässigt vägs. Sannolikt finns liknande problem när det gaäller hastighetshållningen. Så vad göra? Regelbunden dialog med transportörerna Jehander började med att ini - tiera en regelbunden dialog med transportörerna. De visade siffrorna för fordonsförarna och påpekade att det inte är acceptabelt samt ställde frågan vad de tillsammans skulle göra åt det. Kommunikationen sker nu på alla nivåer, från ledningsnivå och nedåt. Jehander genomförde också en mindre organisationsförändring som gjorde det tydligt vem som är ansvarig för upphandlingen av transporter och kraven på transportörerna. En kravbilaga för transportavtalen togs fram. Exempel på Jehanders trafik - säkerhets- och miljökrav: Transportören ska ha en trafiksäkerhetspolicy. Transportören ska ha rutiner för kontinuerlig tillsyn av fordon. Fordon ska vara märkta med maxlast på flaksidorna. Transportören ska ha en alkohol- och drogpolicy. Minst 50 procent av fordonen ska vara utrustade med alkolås (krav skärpas efter hand). Transportören ska ha rutiner för regelbunden hastighetskontroll och bälteskontroll samt dokumentation och kommunikation vid avvikelser. Transportören ska ha rutiner som förhindrar överträdelser av kör- och vilotider. Alla transporter ska utföras av fordon som är Euro III-klas - sade eller bättre. Förarna ska ha utbildning i sparsamt körsätt ( ECO-driving ). Uppföljning av drivmedelsförbrukningen. Det handlar till sist också om pengar. Exempel på stegvis ökande krav är att samtliga fordon 2012 ska vara utrustade med stödsystem för anpassning av hastigheten, och att 2012 ska 100 procent av fordonen vara utrustade med alkolås eller motsvarande, och 2011 ska minst 50 procent av fordonen vara Euro IV-klas - SBMI:s branschdagar ger goda möjligheter att utbyta erfarenheter med kolleger. 9

12 Svensk Bergs- & Brukstidning 5-6/2011 Robert Johansson, Chalmers, redovisade de olika alternativ som står till buds när det gäller vindsiktning. sade eller bättre. Arbetet med att öka trafiksäkerheten och påskynda utvecklingen mot mer hållbara leveranser ur miljösynpunkt har redan burit frukt. Bland annat har bränslekostnaderna minskat liksom hastighetsöverträdelserna. Även inom de egna täkterna förordas ett sparsammare körsätt och förarna utbildas i så kallad eco-driving. Tack vare hårdare krav på leverantörerna har problemet med överlaster minskat avsevärt. Även ur ett varumärkes - perspektiv är det ett viktigt arbete, framhöll Niklas Skoog, bilarna är våra ansikten utåt. Undermåliga andningsskydd förorsakar silikos Anders Foss från Arbetsmiljöverket inledde med en redo - görelse för myndighetens mål att ingen ska behöva bli sjuk eller komma till skada genom sitt arbete. Han övergick där - efter till dagens ämne silikos eller stendammslunga som sjukdomen ibland kallas. Silikos är när ansamlingen av kvartsdamm i lungorna leder till ärrbildningar och minskad lungfunktion. Många omständig - heter ökar risken för att bli drabbad varav den personliga skyddsutrustningen är en, på - talade Anders Foss och visade en bild på undermåliga andningsskydd som, tyvärr, fort - farande används i alltför stor utsträckning. Eller inte alls. Karolinska Institutet har, på uppdrag av Arbetsmiljöverket, sammanställt en kunskapsöversikt gällande kvarts där man drar slutsatsen att ämnet är cancerframkallande och att silikos verkar vara en nödvändig förutsättning för att lungcancer ska kunna uppstå. Anders Foss flaggade också för två nya föreskrifter som Arbetsmiljöverket kommer att publicera dels Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, under 2012, och dels en ny föreskrift om kvarts, under Säkerhet före lönsamhet Malin Hallin, Preem, berättade om arbetet för en säkrare arbets - miljö på raffinaderierna. Devisen lyder Arbetsmiljö och säker - het är allas ansvar! och det betyder att ingen kedja är starkare än dess svagaste länk, alla med - arbetare måste fås att ta ansvar för såväl sin egen säkerhet som sina kamraters. Arbetet har getts en framskjuten placering i alla agendor, bland annat tas alltid säkerheten upp först på alla möten och Preem betonar orden säkerhet före lönsamhet. Rent konkreta åtgärder är OBS-ronder där alla chefer och andra i ledande positioner går ut på arbetsplatsen och talar säkerhet och riskanalyser med sina medarbetare. Ett annat verktyg är ett incidentrapporteringssystem med möjlighet till uppföljning och statistik. Utbildning och rekrytering viktigt för Krossgruppen Magnus Reuterwall, Skanska, är medlem i SBMI:s Krossgrupp, som bildades för ett år sedan som ett svar på en ganska utbredd uppfattning att SBMI i första hand är till för täktägare. Krossgruppen arbetar med bland annat utbildning, säkerhets- och arbetsmiljåfrågor, avtal mellan entreprenörer och beställare och erfarenhetsåterföring kring maskiner och utrustning. En viktig fråga är utbildning och rekrytering. Krossgruppen anser att en gym - nasieutbildning där eleverna tredje året kan få krossutbildning vore väldigt intressant. Det ska vara en grundläggande utbildning med både teori och praktik. De som kommer ut på arbetsplatserna ska vara någorlunda insatta i vad som väntar dem. Reuterwall påpekade att det är viktigt att branschens företag ställer upp och samarbetar med skolor när det gäller praktik - platser. Bra praktikanter kan vara en god början på en lyckad anställning. Krossgruppen arbe - tar även med den utbildningsplan som redan finns för nyrekryterade. Vad kan leverantörerna erbjuda? Hur går det att påverka så att detta passar så bra som möjligt? Vad kan SBMI erbjuda? Krossgruppen har en vision om att kross - maskinist ska bli ett certifierat yrke. Motsvarande finns i andra branscher och då kan bestäl - larna ha certifieringen som krav. En certifiering skulle ge status åt yrket. Krossgruppens prioriteringar är: Bättre elsystem och kabeldragningar. Många stopp beror Joakim Heise och Björn Strokirk, SBMI. 10

13 Nu finns Auktoriserade Bergsprängare på riktigt! Varför chansa?

14 Svensk Bergs- & Brukstidning 5-6/2011 på elfel. Det kan vara komponenter som är av fel kvalitet eller felaktiga kabeldragningar. Krossgruppen vill tillsammans med leverantörerna hitta bättre lösningar. Miljön som elsystemen ska finnas i är tuff, så det behövs bra system. Det finns andra branscher där detta fungerar, så det måste rimligen gå att få det att fungera bättre även i bergmaterialbranschen. Snabbare datorservice. Nu tar det alltför ofta för lång tid när systemet hänger sig. Det beror bland annat på att det finns få behöriga som arbetar med detta. Det här är också något krossgruppen vill diskutera med leverantörer. Följa upp och avhjälpa fel. Varför uppstår de? Vad kan man göra för att undvika att de uppstår? Reparation och service. I dag kanske inte branschen tydligt nog efterfrågar detta från leverantörerna och därför har dessa ett klent utbud. Det har resulterat i en negativ spiral. Gruvkvalitet på transportband och rullar. Gruvindustrins utrustning håller generellt bättre och är kanske intressant även för bergmaterialbranschen. Det finns givetvis en ekonomisk faktor, men Krossgruppen anser att det definitivt är värt att tillsammans med leverantörerna undersöka om det är motiverat. Magnus Reuterwall bjöd avslutningsvis in till samtal med leverantörerna i febru - ari 2012, ett initiativ som togs emot väldigt väl. Han poängterade också att gruppens fram - tida arbete styrs av medlemmarnas behov. Robert Johansson, Chalmers, redovisade de olika alternativ som står till buds när det gäller vindsiktning. Två olika varianter av vindsiktar beskrevs internflödesvindsikt och två - stegsvindsikt med deras olika för- och nackdelar, den senare betydligt dyrare men med en renare produkt och större möjligheter att variera partikel - storleksfördelningen. Sammanfattningsvis rekommenderade Robert Johansson att inte inves - tera i dyrare teknik än nödvändigt och att föra en dialog med betongproducenterna. Lars Bengtsson från Ekbergs Electronics presenterade en rad innovationer för att skydda dyra maskiner och annan stöldbegärlig materiel. Polisen Lennart Häggbom från Länskriminalen i Västerbotten framhöll att miljöbrott har effekt på kommande generationer och han berättade att Rikspolisstyrelsen och Åklagar- Vad tyckte du om Branschdagarna? Lennart Häggbom från Länskriminalen i Västerbotten PROGRAMMEN I JÖNKÖPING OCH UMEÅ var i stort sett identiska och kriminalinspektören Lennart Häggbom, verksam i Umeå, föreläste på båda orterna. Under sina 34 år som polis har han stött på i stort sett alla typer av lagöverträdare. Sedan fyra år tillbaka arbetar han även med att utreda miljöbrott inom Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, INTERVJU TOMAS SKAGERLIND Rema, som innefattar ett tjugotal miljöåklagare placerade på sex olika orter och med 70 miljöbrottsutredare fördelade över landets polismyndigheter. Det är naturligtvis en rejäl kontrast mellan grova våldsbrott och miljöbrott, men det gör mitt arbete mer omväx - lande och man lär sig något nytt, säger Lennart Häggbom som också berättar att han uppskattade att vara med på SBMI:s branschdagar. Det är bra med den här typen av träffar och syftet med min medverkan är att få besökare från branschen att vakna upp och sätta sig in i regelverket på ett bättre sätt. Det är ju bara bra att de får större insyn i hur vi arbetar och ser på saken, eftersom vi gärna vill minska antalet miljöbrott. Tyckte du att du fick bra kontakt med publiken? Ja, det tycker jag och intresset var stort. Några kom fram efteråt också och frågade mig en del. Många vill veta mer och det känns bra, även om det naturligtvis inte är de som syndar som kommer fram, säger Lennart Häggbom. Men det finns egentligen inga råbarkade busar i den här branschen. Det är snarare så att den som är misstänkt har varit ouppmärksam eller inte förstått vad som står i tillståndet. Det kan ju finnas upp till punkter i ett tillstånd som måste följas. Ofta handlar det om viss okunnighet och att tid är pengar, menar Lennart. Att driva täkter är en stressig till - varo. Det är stressen som gör att gränser överskrids och att saker hamnar mellan stolarna, snarare än att man medvetet gör några fel. Men enligt Lennart Häggbom finns det värstingar i den här branschen också. Det finns de som chansar och tror att de ska klara sig, men det funkar inte längre att göra så. Det kunde gå tidigare med färre kontroller och utredningar. Det rör sig om stora pengar, men i dag satsar polisen och rättsväsendet mycket på just miljöbrott. Kontrollen är hårdare, vilket naturligtvis gagnar dem som sköter sig. Lennart Häggbom tycker att även han lär sig en hel del av att föreläsa om miljöbrott. Det är viktigt att ta tillvara de synpunkter som kommer till mig en sådan här dag. Det brukar bli ett bra utbyte av erfarenheter, eftersom det är viktigt att höra vad verksam - hets utövarna tycker och tänker. Var det någon skillnad att föreläsa i Jönköping, dit det kom 160 personer, jämfört med Umeå dit det kom 70 veckan därpå? Det var ingen större skillnad mer än att jag i Umeå kände igen fler i publiken. Så du kan tänka dig att återkomma till någon av SBMI:s branschdagar även i fram - tiden? Ja, absolut. Det är viktigt att informera folk i branschen om vad som gäller, för om jag kan upplysa någon att inte göra fel och åka fast så är det värt varenda minut. 12

15 Experience and innovation are the keys to our successful products the right equipment for mining and tunnelling made by GIA, Sweden. ANFO Charge-Up Trucks Utility & Service Trucks Scaling Trucks Cable Bolter SwedVent Axial High Pressure Fans SwedVent High Pressure PVC Ducting Häggloader Shuttlecar Kiruna Electric Truck Diesel Locomotive Rescue Chamber CHARGING AND SERVICE TRUCK GIA Industri AB, P.O. Box 59, SE Grängesberg, SWEDEN, Phone , Fax , Internet: Sänker engergikostnaden *Kallas i folkmun fortfarande för JOKI Tel

16 Svensk Bergs- & Brukstidning 5-6/2011 myndigheten gemensamt har upprättat dokumentet Strate - gier mot miljöbrott. Det som ska bekämpas är illojal konkurrens och människor och företag som tjänar pengar på miljöbrottslighet. Lennart Häggbom illustrerade med ett exempel där Bosse Bov AB åkte på en ordentlig företagsbot för otillåten miljöverksamhet och avsaknad av tillstånd. Ersättningsmaterial eller naturgrus? Näst sist på talarmenyn stod Mattias Göransson, Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, och ämnet löd Ersättningsmaterial eller naturgrus. Det finns ett behov av samlande preciserade rekommendationer och beskrivningar för hur frågan om naturgrus och ersättningsmaterial ska hanteras, sa Mattias Göransson. Han berättade om Forum för naturgrus - användning en rådgivande grupp med uppgift att formu - lera och uppdatera en lista över användningsområden där naturgruset är oersättligt. Det har inte varit självklart vad som är ett rimligt ersättningsmaterial. SGU har därför tagit på sig att sammanställa en rapport om detta med stöd i erfarenheter och i forskningen. Målet är att rapporten ska vara ett policy - dokument och ge stöd för tolkning av miljöbalken. Gruppen innehåller representanter för SGU, länsstyrelserna och personer som SBMI rekommenderat. Dess uppgift är att formulera och uppdatera en lista över användningsområden där naturgruset är oersättligt. Arbetsgruppen delade upp användningsområden för naturgrus i tre grupper: områden där ersättningsmaterial finns, områden där ersättningsmaterial i princip finns men där det kan råda lokal brist, och områden där det för närvarande inte finns ersättningsmaterial. För den andra gruppen handlar det i stor utsträckning om mer forskning för att hitta bra ersättningsmaterial. I den första gruppen hamnade material för vägändamål, för järnväg och banvall, för ledningsgravar, markbeläggningar, sandsäckar, halkbekämpning, erosions skydd och för trummor. I den andra gruppens nvändningsområden hamnade betong, självutjämnande golv, filtrering, ridbaneunderlag och golfbanor. Anledningen till att tillgången på ersättningsmaterial varierar är att bergartsbilderna lokalt kan vara komplicerade. Viktigt att välja rätt berg Rätt berg är en förutsättning för ett bra ersättningsmaterial för naturgrus. Välj berg som inte är hög - strålande. Till de högstrålande hör stora delar av bohusgraniten. Runt fem procent av berg - arterna räknas som högstrå - lande. Välj berg som inte är alkali - silikareaktivt. Det gäller exempelvis kvartsiterna i den svenska fjällkedjan. Sådant berg finns även i deformationszoner i stockholmsregionen. Nya E4:an passerade en sådan deformationszon strax söder om Uppsala. Nu tog man inte material därifrån, men hade man gjort det hade vi kanske haft en uppkrackelerad betongväg om tio år. Välj berg som är homogent. Välj berg som är ovittrat, sulfidfattigt. Välj inte berg som ger flisiga krossprodukter. Välj inte berg med hög glimmerhalt. Den som söker tillstånd ska kunna visa varför det inte går att använda ett ersättnings - material. Det argument som mest stärker en sådan ansökan är egna undersökningar eller provtagningar som visar att berggrunden är olämplig. Näst bäst är att peka på vad fors - karna säger. Har CBI sagt att berget inte är lämpligt för betong? Är det höga glimmerhalter? Ett tredje argument kan vara tillgänglig, känd berggrundsinformation över det lokala försörjningsområdet som kan göra troligt att det inte finns ersättningsmaterial att tillgå. Den tredje gruppen användningsområden som arbetsgruppen pekade ut är där det för närvarande saknas ersättningsmaterial. Här finns bland annat användningsområden som är utnämnda till riksintressen, såsom gjuterisand och glasråvara (kvartssand). Hit hör även bruk och spackel, stötdämpande underlag och betongtakpannor. Kanske gör teknikutvecklingen det möjligt att ersätta naturgrus även för dessa användningsområden på sikt. Mattias Göransson påpekade att rapporten är ett levande dokument som kommer att uppdateras i takt med att ny kunskap växer fram inom området. SBMI:s tekniska chef Jan Bida och vd Björn Strokirk fick äran att avsluta dagen. Jan Bida inledde under rub - riken Offentlig upphandling vad krävs av oss i framtiden?. Han redogjorde pedagogiskt för befintliga och kommande europastandardiseringar och EU-direktiv som branschen kommer att få förhålla sig gent - emot framöver. Björn Strokirk berättade om den senaste konjunkturmätningen från Sveriges Byggindustrier vilken visade på en svagt uppåtgående kurva. Dessutom ser den kommunala ekonomin skaplig ut, sa han, så 2012 blir nog ett okej år. Läs tidigare utgåvor på Bergs & Bruks nätplats! BANDVÅGAR FRÅGA OSS OM VÄGNING HJULLASTARVÅGAR 14

17

18 Svensk Bergs- & Brukstidning 5-6/2011 Sprängningssymposier i Mittens Rike Månskensringen som finns i anslutning till International Garden Expo i Xiamen. 3rd Asia-Pacific Symposium on Blasting Techniques (APS3) och 7th International Conference on Physical Problems of Rock Destruction hölls båda i höstas i den kinesiska storstaden Xiamen som har 3,5 miljoner invånare. STADEN LIGGER VID den kine - siska kusten i höjd med Taiwan och 45 mil nordost om Hongkong. Xiamen har subtropiskt klimat och kallades tidigare Amoy (Szenming). När det gäller naturskönhet och stads - RAPPORT: DOCENT AGNE RUSTAN LULEÅ planerig är Xiamen Kinas motsvarighet till städerna San Francisco eller Sydney. Under tiden för symposiet låg den maximala temperaturen på 32 C. Den mycket trivsamma stadens kärna ligger på en ca två mil lång ö med utsträckning i nord-sydlig riktning. Här ligger både in rikes- och utrikes - flygplatserna. Invånarna lever i huvudsak på turism, containertrafik och containertillverkning samt solglasögontillverkning (120 miljoner exemplar per år). Staden ger ett mycket väl - Xiamen fotograferad från Gulanyuön. 16

19 Svensk Bergs- & Brukstidning 5-6/2011 Tyskland. Den har kalibern 280 cm och tillverkades i slutet av 1800-talet. Detta var då - tidens största kanon och den kunde vridas 360 grader. Dess uppgift var att skydda hamn - inloppet till Xiamen från fient - liga fartyg. Kanonen finns även avbildad på en högglanspolerad svart bergart. organiserat intryck med vägnät av högsta klass och miltals långa vackra välskötta plante - ringar längs huvudvägarna. En hängbro liknande the Golden Gate Bridge och skyskrapor i fantastiska former överträffar det mesta. Trafiken mellan öns norra och södra del underlättas av en tunnel med ljusa väggar för - sedda med vackra målningar. Kinesisk pagod i International Garden Expo, Xiamen. Före symposiet fick deltagarna en egen visning av den artificiella ö som byggts med anledning av den sjätte Internationella Garden and Flower Expo I dag visas bl.a. olika länders trädgårdskonst. Mitt på ön har man byggt en kinesisk pagod och sex träd vars kronor omformats och klippts till en grön paviljong ligger intill. I en mindre glaspaviljong finns ett vackert gnejsbord omgivet av tio gnejsstolar. Vid öns norra spets står en gigantisk skulptur av glas som nattetid belyses inifrån och som kallas månljusringen. Dessutom besöktes ett buddistiskt tempel och Xiamens universitet som från början var privatfinansierat. Slutligen visades kinesernas stolthet, Hulishanfortet, med en kanon från Kruppverken i Symposiets syfte är kunskapsutbyte Symposiet syfte är att vara ett kontakttillfälle för experter, entreprenörer och studerande i Asien-Stillahavsregionen samt Ryssland för att utbyta kunskaper om akademiska och tekniska framsteg inom ingenjörsmässig sprängning, industriella sprängämnen och andra relaterade ämnesområden. Huvudredaktör för APS3-pub - likationen är professor Wang Xuguang, president för China Society of Engineering Blasting. Han har till sitt förfo - gande en redaktionskommitté bestående av 23 kineser. Organisationskommittén hade inalles 47 ledamöter, de flesta kineser, men det fanns även rep - resentanter från Australien, Japan, USA, Kanada, Ryssland, Indien, Republiken Korea, Malaysia och Singapore. Publikationen innehåller totalt 459 sidor och finns utgiven på två språk, engelska, som var konferensspråk, och kinesiska. Symposiedokumentationen var indelad i följande ämnesområden (antal föredrag), 1. Sprängningsteori, (16) 2. Sprängämnen och initierings - teknik, (15) 3. Bergsprängning, (24) 4. Speciella sprängningar och Sex träd vars kronor har omformats till ett grönt tak i International Garden Expo i Xiamen. 17

20 Svensk Bergs- & Brukstidning 5-6/2011 Wang Xuguang. Han är dess - utom ledamot i Fragblast International Organizing Committe (FIOC). Wang var även arrangör för Fragblast 7, år 2002 i Peking. Han insåg då att det fanns behov av regionala sprängningssymposier även i Ostasien. Det första symposiet, APS1, hölls i Kunming i sydvästra Kina 2007, det andra i Dalian norra Kina 2009 och det fjärde kommer att hållas i Kinas ITstad Chengdu i sydvästra Kina Symposiet har med åren fått ett allt större antal internationella deltagare och vid APS3 fanns totalt 151 deltagare registrerade och av dessa kom 45 deltagare från utlandet. Frånräknas medföljande, redovisare och tolkar blir antalet 141 varav 35 från utlandet. rivningssprängningar, (14) 5. Sprängning, vibration och säkerhet, (23) Publikationen innehåller 91 föredrag, varav 64 fanns upptagna i det vid registreringen utdelade programmet. Problemet, att det finns fler föredrag i symposievolymen än i program - met, beror på att man i förväg inte vet vilka författare som kommer att delta. En hel dag krävdes för registrering och betalning vilket sker först vid ankomsten. Flera föredrag som fanns uppsatta i programmet framfördes inte eftersom föredragshållarna uteblev. Första APS-symposiet hölls i Kina 2007 Alla APS-symposier hitintills har arrangerats av professor Lärorik utflykt för symposiedeltagarna Symposiet arrangerades på Bestel Hotel i Simmingdistriktet på Xiamenöns sydvästra del där deltagarna även var inkvarterade. Under en eftermiddag arrangerades för samtliga del - tagare en trevlig gemensam utflykt med färja över till ön Gulangyu där bl.a. ett buddisttempel visades och ett mjukt avrundat granitberg bestegs. Flera länder har valt att förlägga sina konsulat till denna ö. Symposiespråket var engelska men flera föredrag hölls på kinesiska och ryska och simultantolkades till engelska. 26 ryska föredrag var anmälda och 15 ryssar deltog i konferensen. En av dessa, dr Alexey Shlyapin från Russian Academy of Science i Moskva, var mycket duktig på engelska och kunde fungera som tolk. Atlas Copco hade två tjocka produktbroschyrer på kinesiska som delades ut till samtliga symposiedeltagare. Dessutom fick Atlas i ett föredrag möjlighet att visa en del av sina produkter. Xiamenuniversitetets parkanläggning. Artikelförfattaren Agne Rustan var särskilt inbjuden av professor Wang Xuguang och Agne var även förste öppningstalare vid symposiet. Han satte där in APS3-konferenserna i sitt stora sammanhang bland övriga sprängningskonferenser. Han höll även under symposiet ett fördrag om enkelhålssprängningsmetoden (SHB) som den enda tänkbara metoden när det 18

Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter. Ralf Hansson, försäljningschef region syd.

Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter. Ralf Hansson, försäljningschef region syd. Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter Ralf Hansson, försäljningschef region syd. HeidelbergCement i världen Nummer ett inom ballast Nummer tre inom cement Nummer tre inom fabrikstillverkad

Läs mer

Branschen blickar. i Jönköping i mitten av oktober. Då hade han blivit tagen på orden redan en knapp timme tidigare. branschdag

Branschen blickar. i Jönköping i mitten av oktober. Då hade han blivit tagen på orden redan en knapp timme tidigare. branschdag branschdag Branschen blickar "Det är viktigt att vi får träffas, diskutera, lyssna och prata med kollegor i branschen och med de myndighetsrepresentanter som glädjande nog prioriterat att komma hit", sa

Läs mer

med andras glasögon vinjett

med andras glasögon vinjett med andras glasögon vinjett Bergmaterialindustrin behöver ibland, liksom alla andra branscher, anlita kompetens som inte alltid finns i de egna leden. I en perfekt värld blir resultatet ett gott samarbete

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Stiftelsen Bergteknisk Forskning, BeFo

Stiftelsen Bergteknisk Forskning, BeFo Stiftelsen Bergteknisk Forskning, BeFo BeFo har verkat sedan 1970 som bred organisation för bergteknisk forskning Är ett center och samordnare för FoU inom bergteknik Representerar i olika sammanhang svensk

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Bergsprängardagarna 2013

Bergsprängardagarna 2013 Utbildningstrender Säkerhet / olyckor Bergsprängardagarna 2011 2010 - Mycket stort antal incidenter! Stenkast! Stenkast! Stenkast! Dolor Välta borriggar Bergsprängardagarna 2012 2011 - Mycket stort antal

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange.

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange. Seminariet inleddes med en registrering och ett drop-in-fika för de c:a 60 deltagarna som hade anmält sig. Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och informerade om dagens agenda. Lennart informerade

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

Information från kommittén för frukt och grönsaker 13 maj 2014

Information från kommittén för frukt och grönsaker 13 maj 2014 1(5) Information från kommittén för frukt och grönsaker 13 maj 2014 Sammanfattning Diskussionen fortsatte om de ändringar som KOM vill göra i 543/2011, i samband med att den delas upp i en delegerad akt

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Bokbussfestival, Åbo, 11-13/8 2011

Bokbussfestival, Åbo, 11-13/8 2011 Bokbussfestival, Åbo, 11-13/8 2011 I mitten av augusti anordnades en internationell Bokbussfestival i Åbo, Finland, i samband med att den finska bokbussverksamheten firade 50-årsjubileum. Festivalen organiserades

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Närvarande politiker: Ingvar Svensson (Fp) och Rolf Edvardsson (S) Närvarande tjänstemän: Ingvar TH Karlsson kommunchef, Robert Svensson samhällsbyggnadschef och

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Bedömning Kastlängder och evakueringsområde, Cementas kalkbrott Skövde.

Bedömning Kastlängder och evakueringsområde, Cementas kalkbrott Skövde. Cementa AB Att: Fredric Cullberg Er ref.: FC Vår ref.: MJ Dok.nr.:1231 2033 R 03 Datum: 2011-12-08. Bedömning Kastlängder och evakueringsområde, Cementas kalkbrott Skövde. Allmänt om stenkastning I samband

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Varför politiska konflikter just nu? Kina,

Läs mer

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR SAMMANFATTNING Återhämtningen i svensk ekonomi har tappat fart till följd av den mycket tröga utvecklingen på många av landets viktigaste exportmarknader.

Läs mer

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR Nr 102/2013 (sid 1 av 6) Tisdagen den 3 december 2013 BULL & BEAR Anno 2009 2 0 1 3 Nummer 102 OMXS 30 index 1 284,12 OMXS 30 satte 1 316 som högst den 28 november och fastnade i intervallet 1 310-1 325,

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

Christer Falkesäter. DEKRA Stålbyggnadskontroll

Christer Falkesäter. DEKRA Stålbyggnadskontroll Christer Falkesäter DEKRA Stålbyggnadskontroll 2 Varför en Citytunnel? Varför en Citytunnel? I översiktsplan för Malmö 1990 föreslog man att södra stambanan skulle dras fram till Öresundbron längs kusten

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Seminarieledare: Lennart Folkesson, VTI och Martin Ljungström, Sweco Infrastructure AB

Seminarieledare: Lennart Folkesson, VTI och Martin Ljungström, Sweco Infrastructure AB Mångfaldskonferensen 2008 Seminarium: Kumulativa effekter Seminarieledare: Lennart Folkesson, VTI och Martin Ljungström, Sweco Infrastructure AB Inledning Med kumulativa effekter avses den samlade effekten

Läs mer

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Allt är klätt i vitt denna vackra januaridag i Falköping, Sveriges hittills enda Slow City. Eller

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Jag fokuserar på Kina, Japan, Sydkorea och

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice 80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice Kommunal. 1 Kommunal föreslår Seniorsevice Det är inte rimligt att gamla människor, som inte anses behöva någon vård och omsorg, inte ska få någon som

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 TEXT: Rikard Lehmann. FOTO: Hampus Brefelt, The Studio, Malmö Vänd blad Fair Trade - ett vinnarekoncept för Paula och Kajsa i Terre de Femmes Det skiljer

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

08:56 OMX-INDEX (1677): MÅLKURSEN UPPNÅDD

08:56 OMX-INDEX (1677): MÅLKURSEN UPPNÅDD OMX-terminen 10-min (diagram källa: Infront) OMX-KRÖNIKAN Tor 9 april 2015 Skrivet av Per Stolt God Morgon! 08:56 OMX-INDEX (1677): MÅLKURSEN UPPNÅDD 1690 Det hände mycket igår. OMX nådde målkursen 1690.

Läs mer

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium!

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! V Ä L K O M M E N T I L L M A - S Y S T E M S KUNSKAPS- SEMINARIUM 1 2-1 3 M A J G R A N D H O T E L I L U N D Truckutbildning, säkerhet, nya lagar och regler, lagerhantering, logistik och arbetsmiljö

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet YTTRANDE Vårt dnr: 2014-10-17 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Ulrika Appelberg Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg

Läs mer

Välkommen till Midroc!

Välkommen till Midroc! Välkommen till Midroc! midroc en historia av att anta utmaningar tillsammans Vi brukar säga att varje dag börjar med en ny utmaning. Det är tur, för på Midroc drivs vi av att anta utmaningar tillsammans.

Läs mer

Kontakt Bo Jerlström Ambassadör Telefon: 0709-62 00 15. Uttalande Utrikesdepartementet 27 juli 2007 Sten Tolgfors, Handelsminister

Kontakt Bo Jerlström Ambassadör Telefon: 0709-62 00 15. Uttalande Utrikesdepartementet 27 juli 2007 Sten Tolgfors, Handelsminister 2007 Uttalande Utrikesdepartementet 27 juli 2007 Sten Tolgfors om att svenskt företag tog hem uppdrag att renovera FN Idag meddelades att Skanska har fått uppdraget att renovera FN:s högkvarter i New York.

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu Three Monkeys Trading Tänk Just nu Idag ska vi ta upp ett koncept som är otroligt användbart för en trader i syfte att undvika fällan av fasta eller absoluta uppfattningar. Det är mycket vanligt att en

Läs mer

Redeye Investor Forum. 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel

Redeye Investor Forum. 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel Redeye Investor Forum 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel Agenda Affärsidé Styrelse och ledning Lägesrapport Sammanfattning av Vargbäcken Koncentration till Fäbodliden C Sammanfattning Affärsidé

Läs mer

GRUVBRYTNING I NORRA KÄRR. Här finns grunden för framtidens teknik

GRUVBRYTNING I NORRA KÄRR. Här finns grunden för framtidens teknik GRUVBRYTNING I NORRA KÄRR Här finns grunden för framtidens teknik Världen behöver Norra Kärr Strax norr om Gränna, öster om E4:an, ligger Norra Kärr. Här finns världens fjärde största fyndighet av sällsynta

Läs mer

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte NFT 3/1995 av Leif Rehnström, sektionschef vid Finska Försäkringsbolagens Centralförbund I det följande presenteras några tankar kring de nordiska

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

Frågor och svar från kvällen vid Södra Viken 9 april 2013

Frågor och svar från kvällen vid Södra Viken 9 april 2013 Frågor och svar från kvällen vid Södra Viken 9 april 2013 Om Climate Arena 1. När tror ni att anläggningen kan stå klar? Planerad byggtid är 4-5 år från beslut om byggnation 2. Blir anläggningen ovan eller

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe?

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Av Bill Sims, Jr. Ärligt talat så har vi allvarliga problem med säkerhetskulturen, Bill. Det är verkligen en märklig upplevelse

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Gruvbolag har hittat guld i en isolerad del av Mongoliet. Det har satt fart på landets ekonomiska utveckling. Mongoliet / gruvdrift

Gruvbolag har hittat guld i en isolerad del av Mongoliet. Det har satt fart på landets ekonomiska utveckling. Mongoliet / gruvdrift Mongoliet / gruvdrift MalM I MÄN Gruvbolag har hittat guld i en isolerad del av Mongoliet. Det har satt fart på landets ekonomiska utveckling. TexT NaNcy Pick foto atlas copco & rio tinto 10 achieve 2011

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

För lite eller för mycket olja?

För lite eller för mycket olja? För lite eller för mycket olja? De fossila bränslena är till stor del boven i dramat om växthuseffekten och hotet mot vårt klimat. Vi har under några hundra år släppt ut kol (CO 2 ) som det tagit naturen

Läs mer

Optimering av NCCs klippstation för armeringsjärn

Optimering av NCCs klippstation för armeringsjärn Optimering av NCCs klippstation för armeringsjärn Sammanfattning I det här arbetet har vi försökt ta reda på optimal placering av en klippningsstation av armeringsjärn för NCCs räkning. Vi har optimerat

Läs mer

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare.

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare. *Lokförarbladet* Nr 38, April 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Snart kommer fönstertvätten igång igen. Som förare är det bra om du rapporterar till Ståg om fönstertvätt i

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 1 (5) YTTRANDE Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i länet.

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

SkövdeNät Nöjd Kund Analys

SkövdeNät Nöjd Kund Analys SkövdeNät Nöjd Kund Analys Kvartal 1-2015 med jämförande index 2006, 2008, 2010, 2012 Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling! Mätningens uppbyggnad Bas: Antal intervjuer: 303 N=Mätningens

Läs mer

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Bra luft och hållbar utveckling Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Sveriges Kommuner och Landsting 2007 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: kerstin.blom.bokliden@skl.se

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm 2004-03-15 REMISSYTTRANDE Finansinspektionen Box 6750 113 85 Stockholm Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter (Fi Dnr. 03-8290-450)

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Årets. event! Viktigaste. Välkommen till. 7 februari 2014. Maria Möller Sångerska, komiker och imitatör. Erik Haara VD, Glasbranschföreningen

Årets. event! Viktigaste. Välkommen till. 7 februari 2014. Maria Möller Sångerska, komiker och imitatör. Erik Haara VD, Glasbranschföreningen Peter Löfgren Mikael Ludvigsson Glafo Välkommen till Maria Möller Sångerska, komiker och imitatör Årets Viktigaste event! Bo Dahlbom Professor i informatik Erik Haara VD, Glasbranschföreningen Fredrik

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

MinBaS Mineral Ballast Sten. PROGRAM MinBaS-dagen 2009

MinBaS Mineral Ballast Sten. PROGRAM MinBaS-dagen 2009 MinBaS Mineral Ballast Sten PROGRAM MinBaS-dagen 2009 Mineralteknik och mineralbaserade produkter Europastandardisering Simuleringsmodeller Produktutveckling inom bl a betong, vägbyggnad deponi, filter,

Läs mer

OljeTENDENSer OljeTENDENSer5. Torsdagen den 12 november 2013

OljeTENDENSer OljeTENDENSer5. Torsdagen den 12 november 2013 Nr 091/2013 (sid 1 av 5) Torsdagen den 12 november 2013 5 Anno 2005 2 0 1 3 Nummer 091 OMXS 30 index 1 281,71 OMXS 30 förbrukar nu tid på hög nivå efter att ha satt 1 301 som högst den 22 oktober. Det

Läs mer

Transportindustriförbundet (STIF) har tagit del av ovanstående remiss per den och önskar inlämna remissvar med anledning därav.

Transportindustriförbundet (STIF) har tagit del av ovanstående remiss per den och önskar inlämna remissvar med anledning därav. Näringsdepartementet Maria Gelin, Enhetschef 103 33 Stockholm Stockholm 2015-11-27 N2015/6110/MRT Angående: Remissvar Framställan från Transportstyrelsen om ändring i trafikförordningen (1998:1276) Transportindustriförbundet

Läs mer

För dig som vill arbeta i gruvnäringen

För dig som vill arbeta i gruvnäringen För dig som vill arbeta i gruvnäringen 1 2 Den svenska gruvnäringen sysselsätter allt fler. Inte sedan i början av 1990-talet har gruvorna sysselsatt så många som idag. Och produktionen av malm slog i

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus december 2013 Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus Av Anna Kiefer Det började med att uppfylla krav och uppförandekod och genom åren har det omvandlats till själva grunden för

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Uppgraderad mineraltillgång i Bunsås - Wiking Mineral planerar fortsatt prospektering för att öka mineraltillgången och möjliggöra brytning.

Uppgraderad mineraltillgång i Bunsås - Wiking Mineral planerar fortsatt prospektering för att öka mineraltillgången och möjliggöra brytning. Pressmeddelande Stockholm, 24 mars 2009 Uppgraderad mineraltillgång i Bunsås - Wiking Mineral planerar fortsatt prospektering för att öka mineraltillgången och möjliggöra brytning., vars aktie är upptagen

Läs mer

Lev livet fullt ut! Befria dig från onödiga begränsningar

Lev livet fullt ut! Befria dig från onödiga begränsningar Lev livet fullt ut! Befria dig från onödiga begränsningar Tänk på en sida av dig själv som du inte alls är nöjd med. Ställ dig frågan: "Var det här ett problem för mig förra månaden också? För ett halvår

Läs mer

Interzoo 2004. Världens största zoofackmässa

Interzoo 2004. Världens största zoofackmässa Världens största zoofackmässa Interzoo 2004 Text och foto: Kjell Fohrman V ä r l d e n s s t ö r s t a z o o f a c k m ä s s a g å r a v s t a p e l n v a r t a n n a t å r i Nürnberg, Tyskland - årets

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Intryck från företagsbesök i Kina

Intryck från företagsbesök i Kina Intryck från företagsbesök i Kina Under en intensiv vecka besökte jag svenska bolag i och runt Shanghai och träffade dessutom ett par rådgivare till nordiska bolag med intressen i Kina. Några generella

Läs mer

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen AD&D Foto: Ingemar Lindewall / Helena Karlsson / Namn Namnssson Tillsammans ger vi läsaren den bästa stunden på dagen Postadress: Box 1121, 111 81 Stockholm Besöksadress: Terminalvägen 14 K2, 171 73 SOLNA

Läs mer