Samlarnytt från SK Rullen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlarnytt från SK Rullen"

Transkript

1 Samlarnytt från SK Rullen Nr

2 SK Rullens Styrelse Ordförande Jonas Olsson, E-post: Sekreterare Christer Fjellman, E-post: Kassör Bert Myde, E-post: Ledamot Lars Lundahl E-post: Rickard Grunden, E-post: Vice ordförande Peder Eliasson, E-post: Vice sekreterare Peter Sjöberg, E-post: Vice Kassör Jan Fahlén, E-post: Valberedning Rickard Grunden, E-post: Bertil Hjort, E-post: Avgift, medlem Sverige 250:- Avgift, medlem utländsk 350:- Betalas till: Plusgiro nr: glöm inte namn och adress. Samlarnytt från Sk Rullen är Samlarklubben Rullens medlemstidning. Utgivningsplan 2012: februari, april, juni, september mitten av november och december (julnummer). Redaktionen förbehåller sig avvikelser i utgivningsplanen. Manusstop 15:e januari, 15:e mars, 15:e maj, 15:e augusti, 15:e oktober och 5:e december. Bidrag till Samlarnytt i form av byteslistor (handskrivna) skickas till Christer Fjellman eller Rickard Grundén. Skriver du på dator skall typsnittet vara Times 12 punkter. Alla bidrag som skrivs på dator (PC/Mac) kan lämnas via diskett eller e-postas direkt till ovannämnda. Det är då lämpligt att kontakta redaktionen för lämpligt filformat. Alla word dokument sparas som rtf (Rich Text Format). Redaktör och layout: Rickard Grunden, E-post: Hemsida: Rickard Grunden, E-post: 2 Nästa nummer ute Juni Manusstopp 15:e maj

3 Innehåll Nr, 2012 Styrelsen 2 Jonas har ordet 3 Ordförande 4-5 Årsmöte 6-10 ABU testrullar Rullens funktionärer 16 Hemsida 17 Efterlysning Victory Arjon Haspel Recept 22 Upprop 23 Klubbtröjor 24 Jonas har ordet! Se nästa sida! 3

4 Hej Samlarvänner! Först måste jag säga tack! Stort tack till Bertil, som har hållit facklan brinnande under många år! Ett stort tack för att han har hållit i klubban, arrangerat flera möten, och varit den som representerat SK Rullen utåt. Detta under en period i klubbens historia när Internet har spelat en allt större roll för samlare runt om i landet, och där personliga relationer & sammankomster tappat lite av sin betydelse. Ett utmärkt arbete av Bertil under lång tid, ett stort tack! Bertil forsätter med samma gnista som bland annat Revisor, Valberedning och kontaktperson. Sen måste jag givetvis också själv tacka för förtroendet för att jag får möjligheten att hålla i klubban igen. Det har varit några år i mitt liv som har bestått av mycket, en flytt till Köpenhamn, mycket jobb, i ett nytt land, en hel del samlande och en liten dotter som kom till världen för snart ett och ett halvt år sedan. Jag är tacksam för möjligheten och jag är mer taggad än någonsin. Så vem är jag? Jag är 42år, bor i Köpenhamn sedan 2006, har sommarhus i Markaryd i Småland. Har ursprung i Göteborgsområdet och fick händerna på min första samlarrulle någon gång under 80-talet. Har fortfarande kvar min röda Ambassadeur 1000 som jag fick i julklapp 1983, 13 år gammal, givetvis fortfarande i originalkartongen. Började samla mer seriöst omkring 1990, och gick med i klubben Startade som alla andra med att samla på allt, sprang på loppisar och rotade i bekantas källare. När jag gick med i klubben och mötte andra likasinnade förstod jag direkt att man skulle annonsera i tidningarna att man önskade köpa gamla fiskerullar, så det gjorde jag, och det hela tog fart ordentligt! Givetvis sparade jag allt som kom över mig, men ganska snart insåg jag att det var Record som lockade mest, framförallt dom tidiga rullarna på 40-talet, efter några år fanns det så mycket Record rullar jag ville ha, som faktiskt gick att få tag i på den tiden, som jag inte hade, att jag sålde och bytte bort allt som det inte stod Record på. När jag gjorde detta växte min Record samling från glad amatör till förvånansvärt komplett på några år blev jag vice sekreterare i klubben, och år 2000meddelade Joakim Becker som var dåvarande ordförande att han önskade att avgå som ordförande och jag tog då den posten. Jag hade 7 fantastiska år i styrelsen med massor av intressanta möten Började jag planera för en flytt till Danmark, och slutade därför som ordförande i SK Rullen. Samtidigt skulle en del rullar & kuriosa säljas. Dom första åren i Danmark bestod mycket av jobb och anpassning, men med tiden kom jag i gång igen. Det är betydligt svårare att hitta dom tidigaste gamla Svenska rullarna i Köpenhamn eftersom Danmark vid tiden var ockuperat av Tyskland. Därför annonserar jag lite i Sverige, och köper även en del på Internet och av mina gamla vänner i klubben. Mitt samlande består fortfarande (som många av Er vet ) av framför allt av Record rullar före 1950, men i dag också även dom andra fabrikaten på en av varje principen då jag dels kände att jag kanske kört fast lite på Record, 4

5 och också för det att jag gärna vill kunna visa våra andra utmärkta tillverkare vi haft i Sverige genom åren hemma i skåpet. Fortfarande nästan uteslutande rullar, med några få undantag, lite drag, kataloger och kuriosa som pryder hyllorna. Jag är personligen helt säker på att våran klubb SK Rullen inte på något sätt är under avveckling som många tror och tänker, utan tvärtom på väg upp. Jag är helt säker på att när vi känner efter ordentligt en gång så behövs den där personliga kontakten mer än någonsin som vi har genom klubben med telefon, besök hemma hos andra samlare och framför allt våra möten där vi träffas och snackar. Det sitter folk i stugorna som går miste om alla fantastiska möten som man får genom att vara medlem i vår klubb och träffas några gånger om året. Det är på grund av detta som jag gärna tillträder som ordförande igen och får chansen att medverka till klubbens framtid, och jag ser fram emot att prata med och träffa Er alla! Styrelsen kommer att arbeta med att satsa mer på våra medlemmar i största möjliga utsträckning för att få tillbaka känslan av att vara medlem SK Rullen med sin 23 årig historia! Vi kommer med Er hjälp att se till att samlarnytt innehåller intressanta fakta& reportage. Vi kommer också att diskutera vidare många andra ämnen, uppdatering av hemsidan, klubbens ansikte utåt, aktiviteter mm. och styrelsen och jag kommer att hålla Er uppdaterade med nyheter via Samlarnytt och hemsidan. Vi kommer också att här under våren ha ett extra styrelsemöte där vi diskuterar vidare dom punkter som var på förslag på mötet i Täby. Det är givetvis önskvärt att om du har något i tankarna som inte kom upp på mötet i Täby att du kontaktar någon av klubbens kontaktpersoner. Vi kommer att arbeta på nya idéer som kommer upp, och samtidigt också göra allt för att samlare utanför klubben blir mer medvetna om vår existens och kan få ta del av vår klubb och dess fördelar. Jag hoppas att ni kommer tillbaka till mig, styrelsen och våra kontaktpersoner med Era tankar och idéer omkring klubben och dess arbete, så vi i största möjliga utsträckning kan lägga all denna nya energi på det som Ni tycker är intressesant och viktigt, för det är Er klubb och det är Ni som skall ha mesta möjliga ut av Ert medlemskap! Tills vi hörs igen vill jag bara önska alla en fantastisk samlarvår, med samlande, fiske och vårkänslor! Väl mött Jonas Olsson Ordförande SK Rullen 5

6 Årsmöte Täby Årsmötet i Täby är nu avklarat, vi var ett tjugotal medlemmar som dök upp på mötet. Det var ett väldigt bra möte, med många bra åsikter. (se mötesprotokoll) På mötet väldes till stora delar en ny styrelse, Bertil avgick som ordförande, och till ny ordförande valdes Jonas Olsson. Morgan och Rickard lämnade också sina platser i styrelsen, till dessa poster valdes Janne Fahlén (vice kassör) och Peter Sjöberg (vice Sekreterare). Här kommer ett litet kollage från mötet. Bertil och Bert Magnus och Peter Adressändring Kassör/Medlemsmatrikel Bert Myde Hollywoodvägen Sollentuna Samlarnytt Är det frågor eller problem med Samlarnytt kontakta Rickard på telefon eller mail: 6

7 Saker som auktionerades ut på mötet Kassören Bert testar funktionen på en Cardinal 7

8 8

9 Protokoll SK Rullens årsmöte Täby Ordförande Bertil Hjort förklarade årsmötet öppnat. 2. Det fastslogs att årsmötet varit behörigt utlyst. 3. Val av mötets funktionärer. a) Ordförande: Bertil Hjort b) Sekreterare: Christer Fjellman c) Justeringsmän: Kent Sundström & Karl-Gustav Edung 4. Verksamhetsberättelse lästes upp av Ordförande Bertil Hjort och kassarapportdrogs av Kassör Bert Myde. Kassarapporten kommer att skickas ut till de medlemmar som önskar en kopia. 5. Fastställande av budget för kommande år samt årsavgiftens storlek. Årsavgiften beslutades att vara oförändrad för medlemmar bosatta i Sverige d.v.s. 250 :-, och för utländska medlemmar beslutades att avgiften skall ligga kvar på 350 :- Dock kvarstår medlemsavgiften på 295:- om man väljer som utländsk medlem att betala medlemsavgiften på SK Rullens årsmöte. 6.. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 7. Val av Ordförande samt styrelseledamöter för år a) Ordförande: Jonas Olsson, 2 år b) Vice ordförande: Peder Eliasson, 2 år, 1 år. c) Sekreterare: Christer Fjellman, 2 år, 1 år. d) Vice sekreterare: Peter Sjöberg, 2 år e) Kassör: Bert Myde, 2 år. f) Vice kassör: Jan Fahlen, 1 år g) Styrelseledamot: Lars Lundahl, valdes på 1 år. h) Redaktör tillika ledamot Rickard Grundén, valdes på 1 år. 8 Val av Revisor jämte suppleanter: Revisor: Bertil Hjort, Michael Petroff. Suppleanter: K-G Edung 9.Val av valberedning: Rickard Grundén, Bertil Hjort. 10.Val av Funktionärer: Kontaktperson: Medlemsmatrikel samt ändringar: Bert Myde Webmaster. Rickard Grundén Redaktör SK Rullen: Rickard Grundén 11.Inga motioner. Bertil Hjort, Peder Eliasson, Rickard Grundén 9

10 12.Övriga frågor. a) Frågan togs upp om var vi skall förlägga våra samlarmöte i framtiden. Skall vi lägga ett möte i södra Sverige och ett i mellan Sverige eller mera Norrut. Styrelsen bereder frågan och återkommer med förslag till medlemmarna. b) Aktiviteter i samband med våra möten efterfrågades. Styrelsen bereder frågan och återkommer med förslag till medlemmarna. c) Förslag framkom på att försöka profilera klubben mer, till exempel genom att kontakta Nostalgia för ett reportage från något av våra möten. d) Förslag framfördes att vid kommande möte skall enskilda medlemmarna själva boka övernattning och förtäring för att underlätta för arrangören. Styrelsen bereder frågan och återkommer med förslag till medlemmarna. e) Hemsidan, unika besökare under Januari 1300 st, Februari 1500 st. Mest nedladdningar på Samlarsidan är Samlarnytt och kataloger ur biblioteket. f) Förslag lades fram på att erbjuda nya medlemmar möjlighet att på hemsidan bli medlemmar ett år för ett starkt reducerat pris under ett år. Styrelsen bereder frågan och återkommer med prisförslag till medlemmarna. j) Förslag lades fram på att underlätta för medlemmar att kunna åka till möten genom hyra minibuss. Styrelsen bereder frågan och återkommer med förslag till medlemmarna. k) Auktioner som fast punkt på samlarmöten med annonsering i Samlarnytt innan kommande möte beslutades. l) Skall tidningen se ut som den gör eller skall vi försöka att få till mera temanummer? Skall vi lägga in Traderanytt i samlarnytt enligt tidigare? Församlingen biföll dessa förslag. Temanummer förutsätter att medlemmarna bidrar med fler inskick till Redaktören för Samlarnytt. m) Frågan ställdes från en enskild medlem om SK Rullen medverkar på Fiskemässan i Kista, svar nej inte denna gång. n) Antal medlemmar i SK Rullen uppgår till ca 110 för närvarande. o) Agendan för resterande del av kvällen drogs av Ordföranden. p) Ordföranden Bertil Hjort avtackades med en flaska maltwhisky för ett utomordentligt arbete för SK Rullen genom alla år. 13 Årsmötet förklarades avslutat. Vid protokollet: Christer Fjellman, sekreterare Justeringsmän: Kent Sundström & Karl-Gustav Edung. 10

11 Har fått in lite roliga och intressanta bilder på rullar från Abufabrikens testavdelning. Det är Svängstakalle som bidragit med dessa klenoder. Det är en blandad kompott, bl.a denna 6000crulle en rulle som inte kom att produceras. Omärkt Ambassadeur 6000c left, en rulle som aldrig kom ut på marknaden. 11

12 Ambassadeur five, gjord till 35-års jubileumet 12

13 En Ambassadeurrulle som är utrustad med en linförare som man fällde framåt. 13

14 Abumatic 170, med rött hus. Testrulle för den Amerikanska marknaden. 14

15 15

16 SK Rullens övriga funktionärer Expertpanel, Klagomur & Kontaktpersoner Bertil Hjort, E-post: Rickard Grundén, E-post: Peder Eliasson, E-post: Expert Drag Bibliotek digitalt Rickard Grunden, E-post: Medlemsmatrikel samt ändringar Bert Myde, E-post: Webmaster Rickard Grunden, E-post: Kvalitetskala för klassning av objekten i Samlartorget 10 Helt ny. Aldrig använd och i originalförpackningar. 9 Som ny dock använd enstaka gånger (ej synbart). 8-6 Rullen går bra men har mer eller mindre ytdefekter. 5-4 Rullen fungerar men har både ytdefekter och mer eller mindre problem med mekaniken. 1-3 Rullen saknar delar och fungerar dåligt. Huvudsakligen ett reservdelsobjekt. Är du intresserad av att deltaga i föreningens arbete kan du kontakta styrelsen eller någon av de funktionärer som ansvarar för det arbetsområde som du avser. 16

17 HEMSIDAN HEMSIDAN HEMSIDAN OBS! Nytt lösenord för att komma in på hemsidan. Redaktionen. Lösenord: pebeco99 Vid problem med inloggning kontakta: Rikk: Nästa nummer ute Juni Manusstopp 15:e maj 17

18 Förgylld Record 1800 Efterlysning! Denne rulle har vi pratat om tidigare för många år sedan, nu är det intressant att höra om någon sett denne sedan dess? Annonsen är från Levande Livet Nr. 46, 1955 ( November ) Den beskriver Victorys senaste tillskott på Haspel rullarna. ( Vänligen notera att bildtexten har blivit omkastad i tryck ) Vi vet inte om den är märkt Victory. Är det någon som har sett denna rulle? 18

19 19

20 Ovanlig Arjonhaspel? Har tittat igenom i stort sett alla Arjonkataloger, men inte hittat denna. Något som slog mig var att Arjon saluförde inte mindre än c:a 15 olika haspelfabrikat. Här fanns märken som Staro, Benora, Salmo, Triplex, Karma, Rola och Surfcast m.m. Men rullen jag letade efter var av märket Blitz hittades inte i någon av katalogerna. Rulle är en importerad Swiss-Made, troligtvis tidigt 50-tal. Är det någon som har info, kontakta RED 20

21 21

22 Recept: Fisk och skaldjursgryta Ingredienser 1 l fiskbuljong 2 dl torrt vin 20 blåmusslor 5 dl grädde 1 msk tomatpuré 1 g saffran lite smör 1 morot 1 liten purjolök 5 potatisar 600 g fisk i bitar (t ex lax, kolja, havskatt) 200 g kräftstjärtar Gör så här Tillagningstid: Under 45 min Svårighetsgrad: Medel Koka upp fiskbuljong och torrt vin i en rejäl gryta. Sjud skrubbade blåmusslor i buljongen tills de öppnat sig. Ta upp dem ur buljongen och ta ut dem ur skalen. Slå i grädde och tomatpurè i buljongen. Fräs saffran i lite smör och rör ner i buljongen. Skär morot och liten purjolök i småbitar. Skär potatisar i större bitar. Koka ca 10 minuter i buljongen. Skär fisk i bitar (blanda t ex lax, kolja och havskatt). Lägg bitarna i soppan och låt sjuda i 5-10 minuter. Lägg i musslorna och kräftstjärtar precis före servering. Servera soppan i djupa tallrikar med knapriga brödkrutonger och aioli (lättmajonnäs smaksatt med vitlök) till. Källa: 22

23 VIKTIGT! VIKTIGT! VIKTIGT! VIKTIGT! Vakanta platser inom SK Rullens övriga funktionärer. Klubben behöver funktionärer inom områden: Expertpanel Expert Sportfiskelitteratur Fundera på om du vill hjälpa klubben inom funktionärsdelen. Är du intresserad kontakta redaktionen. 23

24 Klubbtröjor Köp tröja och keps med klubbens logo Samt det egna namnet på. Grundsortimentet består av: keps, t-shirt samt tröja med krage. Det finns ett brett sortiment att välja mellan, för att se mer, gå in på: Några exempel: Tröjan som vi haft finns tyvärr inte längre i sortimentet, utan det enda alternativet för tillfället är en HoodBasic tröja för 129 Sek, det finns möjligheten att få sitt namn på ärmen, detta kostar inget extra! Kepsen på bilden kommer från en annan leverantör, och finns i färgerna: Grön, blå, svart och khaki. Kepsen kostar 100 Sek och även här kan man få sitt namn på sidan utan extra kostnad. Hur beställer jag? Smidigaste sättet att beställa är att maila till: du uppger vilket plagg du vill ha, vilken färg och vilken storlek. Order bekräftas via mail. Logon kommer att broderas i lämplig färg, beroende på vilken färg plagget har. Det går även att faxa för dom som inte har tillgång till mail, det går även att ringa. Fax nr: Tel nr: Vid beställning får du ett postgironummer att betala till, leveranstiden är ca 2-3 veckor. Eventuella frågor kring sortimentet besvaras av Conny Svanberg. 24

SK Rullens Styrelse. www.rullen.se

SK Rullens Styrelse. www.rullen.se Nr 5-2008 Ordförande Bertil Hjort Tel. 0141-630 31 E-post: bertilhjorth@hotmail.com Sekreterare Christer Fjellman, 031-55 45 13, 073-333 07 17 E-post: christerfjellman@hotmail.com Kassör Mikael Olsson,

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Mer kul för barnen! nytt i. Städdag med diplom och tipspromenad Loppis, fiskdamm och annat kul. Jenny flyttade tillbaka till barndomens Ramsdalen

Mer kul för barnen! nytt i. Städdag med diplom och tipspromenad Loppis, fiskdamm och annat kul. Jenny flyttade tillbaka till barndomens Ramsdalen Byalagsaktuellt: nytt i Ramsdalennr2:2013 Mer kul för barnen! Städdag med diplom och tipspromenad Loppis, fiskdamm och annat kul Jenny flyttade tillbaka till barndomens Ramsdalen Dessutom: -Protokoll från

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige.

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. 2013 nr 1 FEED-BACK FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. Styrelsen Annika Daveby-Karlquist, ordförande Håkan Pettersson, kassör Cecilia Scott-Wiklöf Marie Stridh Madeleine Cocozza Rolf Hessel,

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

BLADET TRÄDGÅRDS. Medlemsblad för. Forshaga Hemträdgårds förening. www.forshagahemtradgard.se. Nr 1 2012

BLADET TRÄDGÅRDS. Medlemsblad för. Forshaga Hemträdgårds förening. www.forshagahemtradgard.se. Nr 1 2012 Medlemsblad för Nr 1 2012 TRÄDGÅRDS BLADET Redaktörer i detta nummer: Julia Lokka och Örjan Sandberg Redaktionen tar tacksamt emot bidrag till bladet, helst i digital form till: info@forshagahemtradgard.se

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

SVEROK STOCKHOLMS DISTRIKSTIDNING

SVEROK STOCKHOLMS DISTRIKSTIDNING NR 2, 2006 08-NYTT SVEROK STOCKHOLMS DISTRIKSTIDNING Nytt år, nya bidragsregler Årsmöteshandlingar i Fenix Riksmötet, workshop, vändistrikt och mycket mer ORDFÖRANDEN HAR ORDET All good things must end!

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Fördelardosan. Tomtemor kör Jeep med klös! Stort julnummer med massor av läsning! God Jul och Gott Nytt År!

Fördelardosan. Tomtemor kör Jeep med klös! Stort julnummer med massor av läsning! God Jul och Gott Nytt År! Fördelardosan Nr 106 december 2014 - februari 2015 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Tomtemor kör Jeep med klös! (se nummerskylt) God Jul och Gott Nytt År! Stort julnummer

Läs mer

16.00 17.00!!!!!! Glöm inte medlemsavgiften! Se sid 5!!!!!! ÅRSMÖTE DEN 25 mars kl 16,30 i konferenscenter ÄL Götalandsvägen 230, Älvsjö

16.00 17.00!!!!!! Glöm inte medlemsavgiften! Se sid 5!!!!!! ÅRSMÖTE DEN 25 mars kl 16,30 i konferenscenter ÄL Götalandsvägen 230, Älvsjö Medlemstidning för Ericssons Datorklubb Årgång 26, Mars 2009 Nr 82 Innehåll Innehåll + foto 1 Annonsplats DUSTIN 2 Ledaren 3 Extra medlemsmöte 4 Flexpay eller hur man betalar medlemsavgift 5 Test av USB-minne

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING Av och med: Tommy Kreutner Kreutner.se Skriven någon gång för ganska länge sedan Det var en gång en gammal bortglömd domän, domänen var fortfarande knuten till ett webbhotell

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 BSK nätblad B S K Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 Ordförandeordet 2 BSK vår klubb sedan 80-talet 3-7 BSK 40 års jubileum 8-12 Klubbsidan 13 Ordförande har ordet

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Program och medlemsblad

Program och medlemsblad Program och medlemsblad Nr 1 2014 ÅRGÅNG 19 1 Styrelse vald vid årsmötet 2013 Ordförande Lennart Henstam 018-46 15 92, 070-676 60 91 Vice ordförande Lennart Nelson 018-40 40 76, 070-666 82 64 Sekreterare

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben.

Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben. Bilaga 6, Remissdebatt RÅM 2010-01-04 Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben. Laura de Jong, jag är från Umeklubben och har suttit som vice kassör.

Läs mer

Aktuellt Nya regler för släpvagnsvikter. En färsk siffra på körkortet får husvagnsfolket att jubla. (saxat ur Dagens Industri).

Aktuellt Nya regler för släpvagnsvikter. En färsk siffra på körkortet får husvagnsfolket att jubla. (saxat ur Dagens Industri). Gjutaregatan 7A 571 42 Nässjö Tfn 0380 178 76 0706-417876 www.nssvk.se klubb@nssvk.se konton Pg nr: 49 60 33-2 Bg nr 222-4129 Norra Smålands Sport och Veteranfordonsklubb Vår klubblokal finns vid Gjutaregatan

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer