Verksamhetsberättelse 13/14 samt verksamhetsplanen för 14/15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 13/14 samt verksamhetsplanen för 14/15"

Transkript

1 Verksmhetsberättelse 13/14 smt verksmhetsplnen för 14/15 Foto: Håkn Grhn-Gustvsson

2 Dgordning årsmöte 23/ Upprop och fullmktsgrnskning smt fstställnde v röstlängd för mötet på grundvl v röstlängd som SF-styrelse hr upprättt. 2. Fstställnde v föredrgningslist för mötet. 3. Fråg om mötets behörig utlysnde. 4. Vl v ordförnde för mötet. 5. Vl v sekreterre för mötet. 6. Vl v protokollsjusterre smt erforderligt ntl rösträknre. 7. Behndling v verksmhets- och förvltningsberättelser: ) SDF-styrelsens verksmhetsberättelse 1/ / b) SDF-styrelsens förvltningsberättelse 1/ / c) SDF:s revisorers förvltningsberättelse 1/ / Fråg om nsvrsfrihet för SDF-styrelsens förvltning. 9. Behndling v verksmhetspln och budget. 10. Vl v ordförnde i SDF, tillik ordförnde i SDF-styrelsen för en tid v 1 år. 11. Vl v övrig ledmöter för en tid v 2 år. Proposition: Vl v revisor 12. Vl v revisor med uppgift tt grnsk verksmhet, räkenskper och förvltning inom SDF för en tid v 1 år. 13. Vl v ordförnde och 2 ledmöter i vlberedningen för en tid v 1 år. 14. Beslut om vl v ombud och erforderlig ntl supplenter till SF-möte. Kn delegers till SDF-styrelsen. 15. Beslut om vl v ombud och erforderlig ntl supplenter till DF-möte. Kn delegers till SDF-styrelsen. 16. Behndling v förslg som lämnts in i den ordning som ngetts i 13 i SmIBF stdgr smt v SDF-styrelsens vgivn förslg. Fråg v ekonomisk ntur får endst vgörs om den finns med på föredrgningslistn till mötet. 16 A Proposition: Stdgejustering, vl v revisor 17. Utmärkelser. 18. Årsmötets vslutnde. 2

3 2013/14 blev den först säsongen vi spelde med en seriestruktur som npssts till Svensk Innebndys Utvecklingsmodell, SiU. Lg med smm innebndymognd plcerdes i smm serier vilket gjorde tt vi fick fler jämn mtcher, färre utdrgningr och färre åldersdispenser. Småländsk innebndy sk utveckls mer! Vår slutsts är tt vi är på god väg med den ny seriestrukturen men det återstår rbete med tt informer, diskuter och npss strukturen utifrån Smålnds förutsättningr. Mång föreningr är positiv till förändringen men de hr svårt tt implementer den i verksmheten på ett nturligt sätt. Under säsongen 2013/14 strtde förbundet upp olik projekt för tt sts på utveckling och kontkt med föreningrn. Blnd nnt hr vi projektnställt Håkn Grhn-Gustvsson på 50 procent som hr till uppgift tt besök vår föreningr och inled en ktiv dilog melln oss och föreningen. Tillsmmns med Smålndsidrotten och Svensk Innebndyförbundet hr vi dessutom strtt upp ett projekt där 15 föreningr kommer erbjuds ett utvecklingsprogrm så de kn rbet med sin mål, visioner och metoder tt rekryter och behåll ledre. Vi gjorde en stsning på tt närvr och bjud in gäster till de Superligmtcher som Jönköpings IK och Växjö Vipers spelde och den stsningen fortsätter även kommnde säsong. Vi hr skrivit och publicert 169 rtiklr inför de hemmmtcher som vår förbundslg spelt under säsongen. Föreningrn hr nvänt textern på sin hemsidor och även spridit dom vi socil medier och vår uppfttning är tt förmedlingstjänsten är uppskttd därför fortsätter vi stsningen under säsongen 2014/15. Fir Ply Cup vgjordes i Jönköping under två helger och vi öppnde upp för fler klsser och det lockde hel 259 lg. Vårt knsli hr vrit ett v fyr ntionell stelitkontor inom Svensk Innebndy. Smålnds IBF hr blnd nnt nsvrt för projektledningen v utvecklingen v ibis och ndr system. Styrelsen hopps på en fortstt positiv utveckling för ll medlemsföreningr och vi vill önsk ll i den småländsk innebndyrörelsen en lyckosm innebndysäsong 2014/15. Foto: Håkn Grhn- Gustvsson Augusti 2014, Styrelsen i Smålnds Innebndyförbund 3

4 Verksmhetsberättelse för säsongen 2013/2014 Foto: Håkn Grhn-Gustvsson Styrelsen för Smålnds Innebndyförbund vill lämn följnde berättelse för verksmhetsåret 2013/2014. Styrelsen hr under säsongen hft sex protokollförd smmnträden, vilk till störst delen hndlt om förbundets frmtid och orgnistion. Frmför llt hr stor vikt lgs på tt skp förutsättningr tt utveckl och förbättr dilogen och kontkten melln föreningrn och till Smålnds IBF. Vi hr vrit representert på Svensk Innebndyförbundets årsmöte, ordförndekonferens, tävlingskongress smt Smålndsidrottens årsmöte. UTbildningr Säsongen hr vrit ytterligre ett fntstiskt år. Föreningrn hr utbildt fler ledre och domre än säsongen innn. Vi hopps och tror tt vår ny utbildningsmodell och vårt ny utbildningsutbud hr gjort tt fler personer är intresserde v tt utbild sig och tt vår föreningr ser ett stort värde i tt h duktig ledre i sin förening. En stor bidrgnde hjälp i dett vseende hr givetvis vrit Svensk Innebndyförbundet som vlt tt sts Idrottslyftspengr på tt hjälp vår föreningr tt finnsier utbildningskostndern. Under året som gått hr vi genomfört följnde utbildningr: Föreningsdomre: 56 st Domrutbildningr Grund & Fortbildning (49 st föregående år) Totlt hr vi utbildt 766 föreningsdomre jämfört med förr året då vi utbildde 711. Tränre: 25 st Grundutbildningr (26 st föregående år) 6 st Innebndyspelre Grön (1 st föregående år) 4 st Innebndyspelre Blå del 1 (6 st föregående år) 3 st Innebndyspelre Röd del 1 (4 st föregående år) 2 st Målvkten (0 st föregående år) 5 st skdeutbildningr (2 st föregående år) Totlt hr vi utbildt 637 ledre som gått ny tränrutbildningr (515 förr året). 94 som gått skdeutbildning (31 st förr året) TÄVLING Tävlingskommittén hde under säsongen 13/14 hft två ledmöter i gruppen. TK hr förutom fysisk träffr genomfört ett ntl telefonmöten och hft givnde mejlkonverstioner om bl.. beslut om W.O. mtcher, dispenser och snktioner. 4

5 Sportslig frmgångr Ett stort grttis till Växjö IBK:s herrlg som för först gången spelde kvrtsfinl i SM slutspelet där mn fick se sig besegrde v SM mästrn IBF Flun. Även Jönköpings IK:s dmlg blir kvr i Svensk Superlign efter spelt ply off mtcher för tt håll sig kvr i högst divisionen. På herrsidn kn vi glädjs åt tt Sävsjö IBK och Olofströms IBK flytts upp till div 1. Vår förbundslg klrde sig inte så br denn säsong, Jönköpings IK:s herrlg fick lämn SSL för spel i Allsvenskn och Östr SK:s herrlg fick lämn Allsvenskn för spel i division 1. IBF Trnås och Westerviks IBKs herrlg och Husqvrn IK, Sävsjö IBK och Olofströms IBKs dmlg trillde ned från division 1 till division 2. I Svensk IBF:s tävlingr plcerde sig de främst Smålndslgen så här: HJ18 SM Jönköpings IK 2:, USM P16 Jönköpings IK 2: NewBodyCup: P13 IBK Vöikers 3: F14 IBK Vöikers 1: F15 Hovslätts IK 7: F13 Hovslätts IK 8: och Färjestdens IBK 5: P15 IBK Vöikers 7: P14 Westerviks IBK 4: Tävlingskonferensen 13/14 års tävlingskonferens genomfördes i Sävsjö med sju (7) deltgnde föreningr. Konferensen beslutde om: 1 Pustiden i Herrr div 3 ändrs från 5 min till 10 min 2 Mtchändringr i ungdomsseriern där föreningen tillsätter föreningsdomre i seriespel, kn flytts intill dgen innn ktuellt speldtum och sk görs i smråd melln berörd prter och sk ändrs på v förbundet bestämt sätt. Serieträff Tävlingskommittén genomförde även en obligtorisk serieträff i Växjö för lgen Herrr och Dmer div 2, före seriestrt där mn gick igenom bl.. seriedirektiven, speldgr och upp/ned flyttningr m.m. Serieindelning Serieindelningsträffen för ungdomslgen genomfördes den 27 mj i Vrigstd med 18 st föreningr närvrnde. Vi presenterde bl.. informtion kring SIU kopplt till Smålnds IBF seriesystem för ungdomslgen och dett kommer nu tt körs fullt ut för ndr året i rd för lg i åldrrn Här informerde vi även om tt dtsystemet IDA kommer tt ersätts v ibis från 1 juli 2014 smt vår stsning på Föreningsutveckling i Smålnd, FUS, som är en utbildning riktd direkt mot föreningens verksmm, styrelse och ndr eldsjälr. Det hr spelts cirk 3800 seriemtcher och cirk 300 st poolspelsomgångr. DOMARE Domrgruppen (DG) hde under säsongen 13/14 hft två ledmöter i gruppen inkl. personl från knsliet. DG hr förutom fysisk träffr bl.. beslut om klssificering, tillsättning, observtioner, domrträffr m.m. Cirk 750 förenings- och cirk 120 distriktsdomre hr gått någon v vår utbildningr. Vi fick 18 ny distriktsdomre och för elfte året i rd genomfördes ett domrevent med cirk 25 domre för den högst divisionen på herrsidn. Tillsättning Domrtillsättningen hr fungert br sedn tillsättningen togs över v knsliet. Domrträffr Vi hr hft 10 domrmöten på fyr olik pltser med en närvro på cirk 70 % v distriktsdomrn. Observtioner Vi hr genomfört c 80 observtioner utöver FPC och Newbody Cup. Under Fir Ply Cup i Jönköping hr mn fortstt sitt rbete med tt utbild och utveckl domrn. Totlt deltog cirk 100 domre under två helger. I smbnd med dett genomfördes även en uppföljning med observtioner på ny distrikts/ föreningsdomre under ledning v SmIBF:s observtörer. Det genomfördes även två cuper med uppföljningr/observtioner på vår domre, dett gjordes i smbnd med Fort Nox Cup i Växjö och i Newbody Cup slutspel i Växjö. Årets domre Till årets domre i Smålnd utsågs Anders Nyberg, Virestd och Mttis Södermn, Växjö Ntionell uppdrg Som vnligt representers även domre från Smålnd i olik smmnhng i, Mrtin Aspegren, Vetlnd och Julin Poulsen Sosefo, Jönköping dömde SM slutspelet under Innebndyfesten. SMÅLANDSLAGEN Flickor 15 år Uttgningen till Smålndslget flickor 15 år, född -98/-99 str- 5

6 Foto: Håkn Grhn-Gustvsson tde i mitten v februri Det genomfördes 4 uttgningslägerför flickorn på olik pltser i Smålnd precis som föregående år. Till dess 4 uttgningsläger nmälde sig totlt 129 spelre, vilket vr en ökning med 45 spelre från föregående år. 72 spelre gick vidre till uttgningsläger 2, som vr uppdelt på två tillfällen. Efter uttgningsläger 2 blev 40 spelre uttgn tt delt på Snd Cmp i börjn v ugusti månd. Härefter plockdes Smålndslget ut, bestående v 20 spelre som under hösten genomförde fyr stycken förberedelseläger innn SM resn till Umeå den 3-6 jnuri Under SM spelde Smålnd i en grupp bestående v Västmnlnds IBF, Västernorrlnds IBF, Östergötlnds IBF och Bohuslän- Dls IBF. De småländsk flickorn kom två i gruppspelet och gick därmed vidre till kvrtsfinl. I kvrtsfinlen mötte mn Stockholm som blev en för svår motståndre. Smålnd förlorde med 4-2. Plcering: Ej vidre från gruppspelet Spelrtrupp: Rebecc Petersén, Crftstdens IBK, Fnny Sundberg-Thisell, Crftstdens IBK, Ellen Bäckstedt, Färjestdens IBK, Louise Otterström, Färjestdens IBK Cjs Elm, Hovslätts IK, Alexndr Jonsson, IBK Vöikers, Hnn Johnsson, Ljungby IB, Johnn Birgersson, Sävsjö IBK Mo Jkobsson, Westerviks IBK Fnny Hglund, Värnmo IK Alv Bergström, Värnmo IK Alm Ohlsson, Värnmo IK Hnnh Mlmqvist, Värnmo IK Gbriell Strndberg, Östr SK Lis Liljegren, Östr SK Juli Lindberg, Östr SK Johnn Jäderlnd, Östr SK Hnnh Jnsson, Östr SK Frid Jnsson, Östr SK Jonn Stenvll, Östr SK Kpten: Jochim Ståhl, Mörbylång. Ass.kpten: Pernill Schvon, Klmr och Frid Ingvrsson, Ingtorp Pojkr 15 år Uttgningen till Smålndslget pojkr 15 år, född -98/-99 strtde i mitten v februri Det genomfördes 8 uttgningsläger för pojkrn på olik pltser i Smålnd, vilket vr 2 läger mer än föregående år. Totlt deltog 209 spelre på uttgningslägren som vr förlgd på olik pltser i Smålnd, vilket vr en liten minskning från föregående år. Efter först uttgningslägren plockdes 83 spelre vidre till uttgningsläger 2 som vr uppdelt på två tillfällen. Härefter plockdes 34 spelre ut som deltog på Snd Cmp i ugusti. Efter Snd Cmp plockdes Smålndslget ut bestående v 6

7 20 spelre som under hösten genomförde 4 stycken förberedelseläger innn SM resn till Umeå den 3-6 jnuri Under SM spelde Smålnd i en grupp bestående v Hllnds IBF, Västernorrlnds IBF, och Södermnlnds IBF. Smålnd vnn gruppspelet och mötte i kvrtfinlen Upplnds IBF. Smålnd vnn mtchen och vr därmed klr för semifinl. Här fick mn möte Östergötlnd, som blev en för tuff motståndre för Smålnd. Mtchen slutde 3-4. Totlt slutde Smålnd som tre i turneringen och åkte därmed hem med en bronsmedlj i bgget. Plcering: Brons Spelrtrupp: Adm Nilsson, Färjestdens IBK Alex Vult von Steijern, Färjestdens IBK, Jens Linde, Färjestdens IBK, Albin Rylnder, Hovmntorp GoIF, Alexnder Rineflk, IBF Trnås, Dniel Hultqvist, IBK Vöikers, Fbin Forsberg, IBK Vöikers, Isc Adolfsson, IBK Vöikers, André Johnnesson, IBK Vöikers, Oscr Birging, Jönköpings IK, Adm Pellnor, Jönköpings IK, Alexnder Lilj, Jönköpings IK, Felix Andrésson, Jönköpings IK, Willim Wärn, Jönköpings IK, Otto Weidmn, Jönköpings IK,Emil Nilsen, Jönköpings IK, Noh Skogwrd, Jönköpings IK, Viktor Bgi, Westerviks IBK, Alfred Krlsson, Väckelsångs IBK, Sebstin Ericsson, Värnmo IK Kpten: Christn Lindhl, Jönköping. Ass.kpten: John Widlert, Jönköping. Lgledre: John Antonsson, Jönköping nominerts tt få delt, vilket vr 6 färre än föregående år. Efter uttgningshelgen plockdes Smålndslget ut bestående v 20 spelre. Smålndslget genomförde därefter två stycken förberedelseläger med övernttning under våren innn SM resn till Helsingborg den pril Under gruppspelet mötte Smålnd Stockholms IBF, Dlrns IBF, och Västergötlnds IBF. Smålnd slutde tre i gruppen och gick därmed inte vidre från gruppspelet. Plcering: Ej vidre från gruppspelet Spelrtrupp: Antoni Jonsson, Crftstdens IBK, Josefine Johnsson, Crftstdens IBK, Lind Krlsson, Crftstdens IBK, Thild Similä, Crftstdens IBK, Ann Mlmqvist, Färjestdens IBK, Mlin Nilsson, Färjestdens IBK, Sofi Andersson, Färjestdens IBK, Frid Ingvrsson, Husqvrn IK Mtild Pettersson, Husqvrn IK Ann Hgeskog, IBK Vöikers Emm Andersson, Ingelstd/ Växjö 08 IBF, Amnd Miljevic, Ljungby IB, Annie Wennerström, RIG Umeå IBF, Annie Moreu, RIG Umeå IBF, Sofi Joelsson, RIG Umeå IBF, Johnn Birgersson, Sävjö IBK, Viktori Jörgensen, Värnmo IK, Hnn Strömberg, Östr SK, Rebecc Stjärnklint, Östr SK, Sophie Jnemn, Östr SK Kpten: Tobis Svensson, Växjö Ass.kpten: Adm Kllenberg, Klmr. Lgledre: Cecili Ahlström, Växjö föregående år. Efter uttgningshelgen plockdes Smålndslget ut bestående v 20 spelre. Dess genomförde därefter 2 stycken förberedelseläger med övernttning under våren, innn SM resn till Helsingborg den pril I grundspelet under SM hmnde de Småländsk herrrn i en grupp bestående v Södermnlnds IBF, Västergötlnds IBF och Gotlnds IBF. Smålnd vnn gruppen och kvlificerde sig därmed till kvrtsfinl. Här mötte mn Örebro IBF och vnn mtchen med hel I semifinlen stod Östergötlnd som motståndre. Det blev en tuff mtch som slutde 4-3 till Östergötlnd, vilket innebr tt de småländsk herrrn fick åk hem med ett brons i bgget. Plcering: Brons Spelrtrupp: Felix Jotrv, Borgholms IBK, Robin Lennrtsson, Crftstdens IBK, Simon Tvingsell, Crftstdens IBK, Lucs Kindl, Gränn AIS, Axel Johnsson, Hovmntorp GoIF, Alexnder Johnsson, Hovslätts IK, Mttis Qvrfordt, IBK Vöikers, Adm Hjlmrsson, Jönköpings IK, Dennis Svensson, Jönköpings IK, Joel Birging, Jönköpings IK, Philip Börjesson, Jönköpings IK, Rsmus Simmerborn, Jönköpings IK, Dniel Hll, Ljungby IB, Dvid Andersson, Månsrps IBK, John Uhlini, Månsrps IBK, Viktor Brjdic, Sndbäckshults IBK, Rsmus Svensson, Sävsjö IBK, Jontn Green, Vimmerby IBK, Joel Ingesson, Östr SK, Tim Nynder, Östr SK DJ 17 år I december 2013 genomfördes uttgningsläger till Smålndslget Dmjuniorer. Lägret vr på två dgr och till dett hde 49 tjejer inbjudits eller HJ 17 år I februri 2014 börjde uttgningen till Smålndslget HJ. Till uttgningslägret inbjöds eller nominerdes 53 spelre till tt delt, vilket vr 7 färre än Kpten: Andrej Jovic, Växjö Ass.kpten: Henning Mrtinsson, Växjö. Lgledre: Håkn Hlléhn, Växjö Styrelsen Smålnds IBF 7

8 Vår störst föreningr 9 Förening Män Kvinnor Totlt Westbo IBK Jönköpings IK IBK Vöikers Hovslätts IK Värnmo IK Växjö IK Crftstdens IBK O-hmn Bnkeryds SMK Clmre Lindsdls IBC Husqvrn IK IF Trnås Westerviks IBK Ljungby IB Vetlnd IBK Sävsjö IBK Hovshg AIF Vimmerby IBK Färjestdens IBK Licenser Tjejer/killr år v år v folkmängden i Smålnd som väljer innebndy Behndlde WO-mtcher Behndlde WO-mtcher Behndlde mtchstrff / / / / / / / / / / / / Smålnds Innebndyförbund Behndlde mtchstrff / / / / / / / / / / / / Smålnds Innebndyförbund Totlt Totlt Folkmängd 0-15 år Licenser Smålnds Innebndyförbund 1% 1,9% 3,2% 6% 6,5% 9% 9% 9,6% 9,2% 8

9 Förenings- och lgutvecklingen Antl lg och föreningr Lgfördelning Fördelning melln könen Flickor; 129; 19% Jämförelsetl Flickor 136 st, 20 % Pojkr 381 st, 54 % Dmer 55 st, 8 % Herrr 125 st, 18 % Flickor 131 st, 18 % Pojkr 385 st, 55 % Dmer 60 st, 8 % Herrr 139 st, 19 % Pojkr; 396; 57% Flickor 108 st, 15 % Pojkr 356 st, 50 % Dmer 80 st, 11 % Herrr 170 st, 24 % Herrr; 118; 17% Smålnds Innebndyförbund Flickor 125 st, 16 % Pojkr 384 st, 49 % Dmer 99 st, 11 % Herrr 182 st, 24 % Smålnds Innebndyförbund Dmer; 50; 7% Flickor 114 st, 15 % Pojkr 384 st, 48 % Dmer 92 st, 12 % Herrr 183 st, 25 % Flickor 114 st, 15 % Pojkr 354 st, 50 % Dmer 77 st, 12 % Herrr 183 st, 23 % Lg Lg per föreningr Antl lg per förening i snitt: 1995: 3,30 lg 2000: 4,10 lg 2005: 6,00 lg 2010: 8,40 lg 2013: 8,00 lg Föreningr År... Lgsnitt/förening , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Förening Lg 9

10 Licensutvecklingen Licensutveckling Totlt A-licens B-licens Licensfördelning Fördelning A-licens (senior) är över 16 år, Lglicens (ungdom) 15 år och yngre Totlt A-lic B-lic Flickor; 2304; 19% Smålnds Innebndyförbund Herrr; 2367; 20% Dmer; 823; 7% Pojkr; 6348; 54% Jämförelsetl Flickor 2446 st, 20 % Pojkr 6884 st, 57 % Dmer 748 st, 6 % Herrr 2092 st, 17 % Flickor 2171 st, 18 % Flickor 2549 st, 20 % Pojkr 6415 st, 53 % Pojkr 6947 st, 55 % Smålnds Innebndyförbund Dmer 1021 st, 8 % Herrr 2547 st, 21 % Dmer 798 st, 6 % Herrr 2395 st, 19 % Flickor 2488 st, 20 % Pojkr 6451 st, 52 % Dmer 821 st, 7 % Herrr 2540 st, 21 % Flickor 2263 st, 19 % Pojkr 6212 st, 52 % Dmer 945 st, 8 % Herrr 2558 st, 21 % Flickor 2171 st, 17 % Pojkr 6696 st, 53 % Dmer 1043 st, 8 % Herrr 2771 st, 22 % Flickor 2434 st, 20 % Pojkr 6499 st, 52 % Dmer 919 st, 7 % Herrr 2587 st, 21 % 10

11 Inriktning för verksmheten Svensk Innebndys Utvecklingsmodell, SiU, infördes 2011 och det påverkr småländsk innebndy. De närmste årens rbete kommer därför tt fokuser på tt implementer ett nytt utbildningsprogrm och hitt en koppling melln SiU och vår tävlingsverksmhet. Träffr 13/14 14/15 Domrträffr Serieträff D2/H2 Elitrådet Tävlingskonferens Årsmöte SSL-mtcher Uppsöknde Föreningsbesök Utveckling 13/14 14/15 Domrkollen FUS - Föreningsutveckling i Smålnd Inför ny utbildningr O Dessutom kommer vi ktivt tt rbet för tt skp funktioner och tjänster som sk förbättr servicen ytterligre mot ll föreningr och ledre. Under förr säsongen och kommnde säsong kommer vi blnd nnt tt genomför följnde: Utveckling, forts 13/14 14/15 Anpss seriestrukturen med SiU Utveckl ny spelformer Utök med 50%-knslitjänst Observtioner O Mrkndsföring Mediexponering förbundslg Vi kommer även tt fortsätt smrbetet med Smålndsidrotten vi ktuell projekt. Vår orgnistionen Styrelse Ordförnde: Mrtin Wolmhed, Oskrshmn. Ledmöter: Roger Ödebrink, Vggeryd, Boel Crlsson, Ljungby, Stefn Frnzén, Växjö, Lind Södergren, Vimmerby, Mrtin Edberg, Åryd. Adjungerd: Thoms K:h Andersson, Jönköping. Tävlingskommittén Gerhrdt Borkowski, Vrigstd, Ulrik Nilsson, Klmr. Domrgruppen John Mgnusson, Växjö, Tobis Hedberg, Väckelsång. Disciplinnämnd Mrtin Wolmhed, Oskrshmn, Mrcus Petersson, Hovmntorp, Thobis Hedberg, Väckelsång. Revisorer Örjn Vilsson, Vggeryd Vlberedning Anders Johnsson, Gislved, Morgn Jonsson, Ljungby Knslipersonl Thoms K:h Andersson, Thoms Bergström, Pernill Johnsson, Helen Isksson, Håkn Grhn- Gustvsson och Christin Lindhl. Intruktörer John Bernhrdsson, Jönköping, Jochim Ståhl, Löttorp, Stephn Knuths, Jönköping, Jönköping, Andres Holm, Jönköping, Mrtin Mosskull, Eksjö, Jons Einrsson, Huskvrn, Drgn Zhrijev, Kllinge, John Mgnusson, Växjö, Anders Lundell, Nybro, Roger Svensson, Västervik, Mrcus Petersson, Hovmntorp, Anders Blomqvist, Växjö, Cles Tholin, Jönköping. 11

12 Intäkter och kostnder 13/14 smt budget 14/15 Budget 13/14 Utfll Budget 14/15 INTÄKTER Serie/DM-nmäln Försäljning Övrig tävl.intäkt Bidrg SIBF/SmIF/LAN Avstt medel Lägerintäkter Kursintäkter Projekt SIBF Ränteintäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Styrelsekostnder Årsmöte Tävlingskonferens Förbundsutveckling Elitråd/ordförndeträffr Mrknd Vlberedning Disciplinnämnd Övrig Profilkläder Försäljning Div kostnder Knslikostnder Personlkostnder Tävlingskommittén Serieindelning Serieträff D2/H Domrgrupp Domrträffr Observtioner Rekrytering/FPC Utbildningskommittén Tränrutbildning Domrutbildning Spelrutbildning DJ HJ F P Verksmhetssektionen VS-projektmedel SUMMA KOSTNADER Resultt före ÅRETS RESULTAT

13 Styrelsen för Smålnds Innebndyförbund Org nr får härmed vge Årsbokslut för räkenskpsåret 1 juli juni 2014 Innehåll: sid Förvltningsberättelse 2 Resultträkning 3 Blnsräkning 4 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentrer 5 Underskrifter 6 13

14 Smålnds Innebndyförbund Org nr (6) Årsbokslut Smålnds Innebndyförbund Allmänt om verksmheten Förbundets syfte enligt stdgrn är tt bedriv idrottslig verksmhet, frmför llt innebndy. För mer utförlig informtion hänvisr vi till verksmhetsberättelsen. Förslg till disposition v förbundets vinst Till årsmötets förfognde står: blnserd vinst årets resultt Styrelsen föreslår tt i ny räkning överföres Summ Vd beträffr förbundets resultt och ställning i övrigt, hänviss till efterföljnde resultt- och blnsräkning med tilläggsupplysningr. 14

15 Smålnds Innebndyförbund Org nr (6) Resultträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Bidrg Rörelsens kostnder Extern kostnder Personlkostnder Rörelseresultt Resultt från finnsiell poster Ränteintäkter Räntekostnder och liknnde resulttposter Resultt efter finnsiell poster Årets resultt

16 Smålnds Innebndyförbund Org nr (6) Blnsräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångr Kortfristig fordringr Kundfordringr Förutbetld kostnder och upplupn intäkter Kss och bnk Summ omsättningstillgångr SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kpitl Blnsert kpitl Årets resultt Kortfristig skulder Leverntörskulder Övrig skulder Upplupn kostnder och förutbetld intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställd säkerheter och nsvrsförbindelser Belopp i kr Ställd säkerheter Ing Ing Ansvrsförbindelser Ing Ing 16

17 Smålnds Innebndyförbund Org nr (6) Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentrer Belopp i kr om inget nnt nges Allmänn redovisningsprinciper Årsbokslutet hr upprättts i enlighet med Bokföringslgen. Om vvikelser förekommer frmgår det v notnteckning nedn. Värderingsprinciper m m Tillgångr och skulder hr värderts till nskffningsvärden om inget nnt nges nedn. Mterilinköp till ex kurser och läger kostndsförs direkt och något lger redoviss därför ej. Fordringr Fordringr hr efter individuell värdering upptgits till belopp vrmed de beräkns inflyt. Mteriell nläggningstillgångr Inventrier direktkostndsförs vid inköpstillfället. Större delen v inventrierutrustningen utgörs v dtorer inklusive tillbehör vilk beräkns h en ekonomisk livslängd på högst 3 år. Not 1 Anställd och personlkostnder Medelntlet nställd 4,5 4,5 Vrv män 66% 66% Löner, ndr ersättningr och socil kostnder Anställd ) Socil kostnder Idrottsersättning under bsbelopp Arvode domre ) I beloppet ingår även ersättningr (tex förlord rbetsinkomst, rvode distriktskptener) till förbundets övrig funktionärer. Not 2 Upplupn kostnder och förutbetld intäkter Förskott serie, DM och lägervgifter Övrig poster ) ) Inkluderr reserverde medel för riktde instser 17

18 Smålnds Innebndyförbund Org nr (6) Jönköping 27 ugusti 2014 Mrtin Wolmhed Ordförnde Roger Ödebrink Boel Crlsson Stefn Frnzén Lind Södergren Mrtin Edberg Vår revisionsberättelse hr lämnts Örjn Vilsson (utsedd v årsmötet) 18

19 19

20 FUS Utveckl föreningen u herr-vm Utveckl i Göteborg föreningen oc u Utveckl föreningen under herr-vm i Göteborg o herr-vm dgr i till Göteborg för 1000 och två kron dgr till för 1000 kro dgr till för 1000 kronor Föreningsutveckling i Smålnd, FUS, är en utbildning riktd direkt mot föreningens Föreningsutveckling i Smålnd, FUS, är en Föreningsutveckling utbildning riktd direkt mot föreningens i Smålnd, FUS, är en verksmm, styrelse och ndr eldsjälr. T chnsen Utbildningen tt tillsmmns är intensiv och med lärorik ytterligre och två fö verksmm, styrelse och ndr eldsjälr. T chnsen tt tillsmmns sentnter med ytterligre dels delt upp i på en två rbete utbildning föreningsrepresentnter delt i utbildning Er förening Vi träffs i föreningsutveckling. får metoder, tre gånger. verktyg En och helg tid för under kn Herr-VM se innebndy i Gi T chnsen tt tillsmmns och helg med under Herr-VM ytterligre på hemmpln Utbildningen gemensmm i föreningsutveckli och tre är inte träff och helg under gemensmm träffr. Två heldgr i Vrigstd dels upp på i Göteborg så vi två rbete för tt rbet Vi träffs tre gånger. En helg och under två med heldgr verksmhetsplnering, kn Herr-VM se innebndy i Vrigstd. kärnvärden, ledridé smt få insikt i betydelsen Bok in följnde d i Göteborg i världsklss. gemensmm 2014 träff och två heldgr i Vrigstd. Vi står för bussres, VM-biljetter, kost, logi, lok v föreningens mål, strtegi och HRM-rbete. och en helg under H Bok följnde dtum: Vi Vi står träffs för bussres, tre VM-biljetter, gånger. ningsmteril. En kost, helg logi, lokler under och kn Herr-VM utbildningsmteril. se Träff innebndy 1: 27 i septemb Gö i Det är Ni också står ett för unikt ett tillfälle brinnnde som erbjuds enggemng Träff och 2: 6-7 en decem vilj Träff 1: 27 september 2014, kl 10-17, Vrigstd för erfrenhetsutbyten Ni och står för två ett heldgr brinnnde enggemng förening! i Vrigstd. Träff Allt och 2: till och nätverknde 6-7 en en december vilj kostnd med tt 2014, utveckl v VM 1000 Träff i Göteborg er kronor/delt 3: pril 2015 ndr föreningsrepresentnter. Vrigstd. förening! Allt till en kostnd v 1000 Träff kronor/deltgre. 3: pril 2015 (dtum Bok ej klrt), in kl följnde 10-17, dt utbildning riktd direkt mot föreningens verksmm, styrelse och ndr eldsjälr. Er förening får metoder, verktyg och tid för tt rbet med verksmhetsplnering, kärnvärden, ledridé smt få insikt i betydelsen v föreningens mål, strtegi och HRM-rbete. Er förening får metoder, verktyg och tid för tt rbet med verksmhetsplnering, kärn- Det är också ett unikt tillfälle som erbjuds värden, för erfrenhetsutbyten ledridé och smt nätverknde få insikt med i betydelsen v ndr föreningens föreningsrepresentnter. mål, strtegi och HRM-rbete. Vrigstd. Utbildningen är int dels upp på rbet sentnter delt i en utbildning i föreningsutvecklin Vi står för bussres, VM-biljetter, kost, logi, lokl ningsmteril. Träff 1: 27 septemb Ni står för ett brinnnde enggemng Träff och 2: 6-7 en decemb vilj förening! Allt till en kostnd v 1000 Träff kronor/delt 3: pril 2015 Det är också ett unikt tillfälle som erbjuds för erfrenhetsutbyten och nätverknde med ndr föreningsrepresentnter. Vrigstd. 20

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

från Lulebygdens Forskarförening,

från Lulebygdens Forskarförening, Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 69, februri 2010 Medlemsmöte med stipendieutdelning Vid medlemsmötet den 13/12 2009, hde ett fyrtiotl medlemmr smlts i IOGT loklen på köpmntorget i Luleå.

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

ril 1979-37 mars 1980

ril 1979-37 mars 1980 FTLAND slrockeyfëheun VÄ,RMLANDS SHOCKEYFö RUND Verkwmhetsberättelse ril - 3 mrs 8 nteriör frtn Hmmnö sht[, som togs i bnuk i december. Foto: Stig Gustvsson, romm vänlirrand s r s Ho ckeyr ön und s ord

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012/2013 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 5 Styrelseberättelse... 6 Elit... 7 Domare... 8 Rekrytering... 9 Utbildning... 10 Rättskommittén... 10 Tävling... 11 Statistik...

Läs mer

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Madelene Sagström, Enköpings GK Årets Golfare i Uppland 2013 Innehåll ORDFÖRANDE HAR ORDET... 2 STYRELSENS BERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET... 4 REPRESENTATION

Läs mer

Vi släpper inte taget!

Vi släpper inte taget! www.lvngen.com ÄLVÄNGENS VÅRMARKNAD 2014 SÖNDAG 27 APRIL KL 12-16 2 Annonsbi l g för Äl vängens Vårmrk nd Söndg 27 pril k l 1 2-1 6 201 4 Vi släpper inte tget! A ccepter det som sker och släpp tget om

Läs mer

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE För verksamhetsåret 1 maj 2012 30april 2013 UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2013-2014 Innehåll Föredragningslista... 4 Röstlängd... 5 Styrelse och Kommttéer 2012-2013...

Läs mer

SVENSK TENNIS MITT. Verksamhetsberättelse

SVENSK TENNIS MITT. Verksamhetsberättelse SVENSK TENNIS MITT 2012 Verksamhetsberättelse SVENSK TENNIS MITT 1(21) 802443-5227 Verksamhetsberättelse Styrelsen för SVENSK TENNIS MITT får härmed avge årsredovisning för 2012 Verksamhetsberättelse Sida

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi Pyssl om din växter! Så bygger du ett vinterväxthus Receptet #2 FEB 20 20 VINN EN IPAD! surfplttor får en ny ägre Mt som värmer Sopp och smörgås för utflykten Elis

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Innehållsförteckning Föredragningslista...4 Röstlängd...4 Förbundets verksamhetsidé...5 Styrelsens slutsummering...5

Läs mer

utifrån Barnkonventionen

utifrån Barnkonventionen VALLENTUNA KOMilUN KO IIII{UN REVISION EN MISSIV 20L3-04-09 KOMMUNSTYRELSEN SOCIALNÄMNDEN BARN- OCH UNGDOMSNAMNDEN UTBILD NINGSNAM ND EN FRITIDSNAMNDEN Grnskning v kommunens rbete utifrån Brnkonventionen

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Verksamhetsberättelse 2012 Central Administration Under 2012 avhölls Svenska Brottningsförbundets årsmöte i Falkenberg

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Logistikföreningen Plan Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL 19.00 LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL 19.00 LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL 19.00 LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd. 2. Fastställande

Läs mer

Västmanlands Bowlingförbund

Västmanlands Bowlingförbund Västmanlands Bowlingförbund Verksamhetsberättelse 2009-2010 FÖREDRAGNINGSLISTA VID Västmanlands Bowlingförbunds ordinarie årsmöte onsdagen den 2 juni 2010, kl 19.00 i Västerås Golfklubbs klubbhus. 1. Årsmötets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA SIMFÖRBUNDET INNEHÅLL Sven von Holst, ordförande: 2010 ett år av framgångar och förändringar...4 Bengt Jönsson, förbundsdirektör:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2

Verksamhetsberättelse 2 Årsredovisning 2012 Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Ordföranden har ordet 2 Uppföljning - mål 2012 3 Organisation 5 Personal 5 Sammanträden. Medlemsmöten 5 Representation 6 Utmärkelser 7 Medlemsutveckling

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Ordförandens årskrönika 2012 2012 var hästsportens år. Bl a fyllde Ridsportförbundet 100 år. Det firade vi i Skånes Ridsportförbund med en stor fest på Flyinge. Svenska Ridsportförbundet

Läs mer