Verksamhetsberättelse 13/14 samt verksamhetsplanen för 14/15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 13/14 samt verksamhetsplanen för 14/15"

Transkript

1 Verksmhetsberättelse 13/14 smt verksmhetsplnen för 14/15 Foto: Håkn Grhn-Gustvsson

2 Dgordning årsmöte 23/ Upprop och fullmktsgrnskning smt fstställnde v röstlängd för mötet på grundvl v röstlängd som SF-styrelse hr upprättt. 2. Fstställnde v föredrgningslist för mötet. 3. Fråg om mötets behörig utlysnde. 4. Vl v ordförnde för mötet. 5. Vl v sekreterre för mötet. 6. Vl v protokollsjusterre smt erforderligt ntl rösträknre. 7. Behndling v verksmhets- och förvltningsberättelser: ) SDF-styrelsens verksmhetsberättelse 1/ / b) SDF-styrelsens förvltningsberättelse 1/ / c) SDF:s revisorers förvltningsberättelse 1/ / Fråg om nsvrsfrihet för SDF-styrelsens förvltning. 9. Behndling v verksmhetspln och budget. 10. Vl v ordförnde i SDF, tillik ordförnde i SDF-styrelsen för en tid v 1 år. 11. Vl v övrig ledmöter för en tid v 2 år. Proposition: Vl v revisor 12. Vl v revisor med uppgift tt grnsk verksmhet, räkenskper och förvltning inom SDF för en tid v 1 år. 13. Vl v ordförnde och 2 ledmöter i vlberedningen för en tid v 1 år. 14. Beslut om vl v ombud och erforderlig ntl supplenter till SF-möte. Kn delegers till SDF-styrelsen. 15. Beslut om vl v ombud och erforderlig ntl supplenter till DF-möte. Kn delegers till SDF-styrelsen. 16. Behndling v förslg som lämnts in i den ordning som ngetts i 13 i SmIBF stdgr smt v SDF-styrelsens vgivn förslg. Fråg v ekonomisk ntur får endst vgörs om den finns med på föredrgningslistn till mötet. 16 A Proposition: Stdgejustering, vl v revisor 17. Utmärkelser. 18. Årsmötets vslutnde. 2

3 2013/14 blev den först säsongen vi spelde med en seriestruktur som npssts till Svensk Innebndys Utvecklingsmodell, SiU. Lg med smm innebndymognd plcerdes i smm serier vilket gjorde tt vi fick fler jämn mtcher, färre utdrgningr och färre åldersdispenser. Småländsk innebndy sk utveckls mer! Vår slutsts är tt vi är på god väg med den ny seriestrukturen men det återstår rbete med tt informer, diskuter och npss strukturen utifrån Smålnds förutsättningr. Mång föreningr är positiv till förändringen men de hr svårt tt implementer den i verksmheten på ett nturligt sätt. Under säsongen 2013/14 strtde förbundet upp olik projekt för tt sts på utveckling och kontkt med föreningrn. Blnd nnt hr vi projektnställt Håkn Grhn-Gustvsson på 50 procent som hr till uppgift tt besök vår föreningr och inled en ktiv dilog melln oss och föreningen. Tillsmmns med Smålndsidrotten och Svensk Innebndyförbundet hr vi dessutom strtt upp ett projekt där 15 föreningr kommer erbjuds ett utvecklingsprogrm så de kn rbet med sin mål, visioner och metoder tt rekryter och behåll ledre. Vi gjorde en stsning på tt närvr och bjud in gäster till de Superligmtcher som Jönköpings IK och Växjö Vipers spelde och den stsningen fortsätter även kommnde säsong. Vi hr skrivit och publicert 169 rtiklr inför de hemmmtcher som vår förbundslg spelt under säsongen. Föreningrn hr nvänt textern på sin hemsidor och även spridit dom vi socil medier och vår uppfttning är tt förmedlingstjänsten är uppskttd därför fortsätter vi stsningen under säsongen 2014/15. Fir Ply Cup vgjordes i Jönköping under två helger och vi öppnde upp för fler klsser och det lockde hel 259 lg. Vårt knsli hr vrit ett v fyr ntionell stelitkontor inom Svensk Innebndy. Smålnds IBF hr blnd nnt nsvrt för projektledningen v utvecklingen v ibis och ndr system. Styrelsen hopps på en fortstt positiv utveckling för ll medlemsföreningr och vi vill önsk ll i den småländsk innebndyrörelsen en lyckosm innebndysäsong 2014/15. Foto: Håkn Grhn- Gustvsson Augusti 2014, Styrelsen i Smålnds Innebndyförbund 3

4 Verksmhetsberättelse för säsongen 2013/2014 Foto: Håkn Grhn-Gustvsson Styrelsen för Smålnds Innebndyförbund vill lämn följnde berättelse för verksmhetsåret 2013/2014. Styrelsen hr under säsongen hft sex protokollförd smmnträden, vilk till störst delen hndlt om förbundets frmtid och orgnistion. Frmför llt hr stor vikt lgs på tt skp förutsättningr tt utveckl och förbättr dilogen och kontkten melln föreningrn och till Smålnds IBF. Vi hr vrit representert på Svensk Innebndyförbundets årsmöte, ordförndekonferens, tävlingskongress smt Smålndsidrottens årsmöte. UTbildningr Säsongen hr vrit ytterligre ett fntstiskt år. Föreningrn hr utbildt fler ledre och domre än säsongen innn. Vi hopps och tror tt vår ny utbildningsmodell och vårt ny utbildningsutbud hr gjort tt fler personer är intresserde v tt utbild sig och tt vår föreningr ser ett stort värde i tt h duktig ledre i sin förening. En stor bidrgnde hjälp i dett vseende hr givetvis vrit Svensk Innebndyförbundet som vlt tt sts Idrottslyftspengr på tt hjälp vår föreningr tt finnsier utbildningskostndern. Under året som gått hr vi genomfört följnde utbildningr: Föreningsdomre: 56 st Domrutbildningr Grund & Fortbildning (49 st föregående år) Totlt hr vi utbildt 766 föreningsdomre jämfört med förr året då vi utbildde 711. Tränre: 25 st Grundutbildningr (26 st föregående år) 6 st Innebndyspelre Grön (1 st föregående år) 4 st Innebndyspelre Blå del 1 (6 st föregående år) 3 st Innebndyspelre Röd del 1 (4 st föregående år) 2 st Målvkten (0 st föregående år) 5 st skdeutbildningr (2 st föregående år) Totlt hr vi utbildt 637 ledre som gått ny tränrutbildningr (515 förr året). 94 som gått skdeutbildning (31 st förr året) TÄVLING Tävlingskommittén hde under säsongen 13/14 hft två ledmöter i gruppen. TK hr förutom fysisk träffr genomfört ett ntl telefonmöten och hft givnde mejlkonverstioner om bl.. beslut om W.O. mtcher, dispenser och snktioner. 4

5 Sportslig frmgångr Ett stort grttis till Växjö IBK:s herrlg som för först gången spelde kvrtsfinl i SM slutspelet där mn fick se sig besegrde v SM mästrn IBF Flun. Även Jönköpings IK:s dmlg blir kvr i Svensk Superlign efter spelt ply off mtcher för tt håll sig kvr i högst divisionen. På herrsidn kn vi glädjs åt tt Sävsjö IBK och Olofströms IBK flytts upp till div 1. Vår förbundslg klrde sig inte så br denn säsong, Jönköpings IK:s herrlg fick lämn SSL för spel i Allsvenskn och Östr SK:s herrlg fick lämn Allsvenskn för spel i division 1. IBF Trnås och Westerviks IBKs herrlg och Husqvrn IK, Sävsjö IBK och Olofströms IBKs dmlg trillde ned från division 1 till division 2. I Svensk IBF:s tävlingr plcerde sig de främst Smålndslgen så här: HJ18 SM Jönköpings IK 2:, USM P16 Jönköpings IK 2: NewBodyCup: P13 IBK Vöikers 3: F14 IBK Vöikers 1: F15 Hovslätts IK 7: F13 Hovslätts IK 8: och Färjestdens IBK 5: P15 IBK Vöikers 7: P14 Westerviks IBK 4: Tävlingskonferensen 13/14 års tävlingskonferens genomfördes i Sävsjö med sju (7) deltgnde föreningr. Konferensen beslutde om: 1 Pustiden i Herrr div 3 ändrs från 5 min till 10 min 2 Mtchändringr i ungdomsseriern där föreningen tillsätter föreningsdomre i seriespel, kn flytts intill dgen innn ktuellt speldtum och sk görs i smråd melln berörd prter och sk ändrs på v förbundet bestämt sätt. Serieträff Tävlingskommittén genomförde även en obligtorisk serieträff i Växjö för lgen Herrr och Dmer div 2, före seriestrt där mn gick igenom bl.. seriedirektiven, speldgr och upp/ned flyttningr m.m. Serieindelning Serieindelningsträffen för ungdomslgen genomfördes den 27 mj i Vrigstd med 18 st föreningr närvrnde. Vi presenterde bl.. informtion kring SIU kopplt till Smålnds IBF seriesystem för ungdomslgen och dett kommer nu tt körs fullt ut för ndr året i rd för lg i åldrrn Här informerde vi även om tt dtsystemet IDA kommer tt ersätts v ibis från 1 juli 2014 smt vår stsning på Föreningsutveckling i Smålnd, FUS, som är en utbildning riktd direkt mot föreningens verksmm, styrelse och ndr eldsjälr. Det hr spelts cirk 3800 seriemtcher och cirk 300 st poolspelsomgångr. DOMARE Domrgruppen (DG) hde under säsongen 13/14 hft två ledmöter i gruppen inkl. personl från knsliet. DG hr förutom fysisk träffr bl.. beslut om klssificering, tillsättning, observtioner, domrträffr m.m. Cirk 750 förenings- och cirk 120 distriktsdomre hr gått någon v vår utbildningr. Vi fick 18 ny distriktsdomre och för elfte året i rd genomfördes ett domrevent med cirk 25 domre för den högst divisionen på herrsidn. Tillsättning Domrtillsättningen hr fungert br sedn tillsättningen togs över v knsliet. Domrträffr Vi hr hft 10 domrmöten på fyr olik pltser med en närvro på cirk 70 % v distriktsdomrn. Observtioner Vi hr genomfört c 80 observtioner utöver FPC och Newbody Cup. Under Fir Ply Cup i Jönköping hr mn fortstt sitt rbete med tt utbild och utveckl domrn. Totlt deltog cirk 100 domre under två helger. I smbnd med dett genomfördes även en uppföljning med observtioner på ny distrikts/ föreningsdomre under ledning v SmIBF:s observtörer. Det genomfördes även två cuper med uppföljningr/observtioner på vår domre, dett gjordes i smbnd med Fort Nox Cup i Växjö och i Newbody Cup slutspel i Växjö. Årets domre Till årets domre i Smålnd utsågs Anders Nyberg, Virestd och Mttis Södermn, Växjö Ntionell uppdrg Som vnligt representers även domre från Smålnd i olik smmnhng i, Mrtin Aspegren, Vetlnd och Julin Poulsen Sosefo, Jönköping dömde SM slutspelet under Innebndyfesten. SMÅLANDSLAGEN Flickor 15 år Uttgningen till Smålndslget flickor 15 år, född -98/-99 str- 5

6 Foto: Håkn Grhn-Gustvsson tde i mitten v februri Det genomfördes 4 uttgningslägerför flickorn på olik pltser i Smålnd precis som föregående år. Till dess 4 uttgningsläger nmälde sig totlt 129 spelre, vilket vr en ökning med 45 spelre från föregående år. 72 spelre gick vidre till uttgningsläger 2, som vr uppdelt på två tillfällen. Efter uttgningsläger 2 blev 40 spelre uttgn tt delt på Snd Cmp i börjn v ugusti månd. Härefter plockdes Smålndslget ut, bestående v 20 spelre som under hösten genomförde fyr stycken förberedelseläger innn SM resn till Umeå den 3-6 jnuri Under SM spelde Smålnd i en grupp bestående v Västmnlnds IBF, Västernorrlnds IBF, Östergötlnds IBF och Bohuslän- Dls IBF. De småländsk flickorn kom två i gruppspelet och gick därmed vidre till kvrtsfinl. I kvrtsfinlen mötte mn Stockholm som blev en för svår motståndre. Smålnd förlorde med 4-2. Plcering: Ej vidre från gruppspelet Spelrtrupp: Rebecc Petersén, Crftstdens IBK, Fnny Sundberg-Thisell, Crftstdens IBK, Ellen Bäckstedt, Färjestdens IBK, Louise Otterström, Färjestdens IBK Cjs Elm, Hovslätts IK, Alexndr Jonsson, IBK Vöikers, Hnn Johnsson, Ljungby IB, Johnn Birgersson, Sävsjö IBK Mo Jkobsson, Westerviks IBK Fnny Hglund, Värnmo IK Alv Bergström, Värnmo IK Alm Ohlsson, Värnmo IK Hnnh Mlmqvist, Värnmo IK Gbriell Strndberg, Östr SK Lis Liljegren, Östr SK Juli Lindberg, Östr SK Johnn Jäderlnd, Östr SK Hnnh Jnsson, Östr SK Frid Jnsson, Östr SK Jonn Stenvll, Östr SK Kpten: Jochim Ståhl, Mörbylång. Ass.kpten: Pernill Schvon, Klmr och Frid Ingvrsson, Ingtorp Pojkr 15 år Uttgningen till Smålndslget pojkr 15 år, född -98/-99 strtde i mitten v februri Det genomfördes 8 uttgningsläger för pojkrn på olik pltser i Smålnd, vilket vr 2 läger mer än föregående år. Totlt deltog 209 spelre på uttgningslägren som vr förlgd på olik pltser i Smålnd, vilket vr en liten minskning från föregående år. Efter först uttgningslägren plockdes 83 spelre vidre till uttgningsläger 2 som vr uppdelt på två tillfällen. Härefter plockdes 34 spelre ut som deltog på Snd Cmp i ugusti. Efter Snd Cmp plockdes Smålndslget ut bestående v 6

7 20 spelre som under hösten genomförde 4 stycken förberedelseläger innn SM resn till Umeå den 3-6 jnuri Under SM spelde Smålnd i en grupp bestående v Hllnds IBF, Västernorrlnds IBF, och Södermnlnds IBF. Smålnd vnn gruppspelet och mötte i kvrtfinlen Upplnds IBF. Smålnd vnn mtchen och vr därmed klr för semifinl. Här fick mn möte Östergötlnd, som blev en för tuff motståndre för Smålnd. Mtchen slutde 3-4. Totlt slutde Smålnd som tre i turneringen och åkte därmed hem med en bronsmedlj i bgget. Plcering: Brons Spelrtrupp: Adm Nilsson, Färjestdens IBK Alex Vult von Steijern, Färjestdens IBK, Jens Linde, Färjestdens IBK, Albin Rylnder, Hovmntorp GoIF, Alexnder Rineflk, IBF Trnås, Dniel Hultqvist, IBK Vöikers, Fbin Forsberg, IBK Vöikers, Isc Adolfsson, IBK Vöikers, André Johnnesson, IBK Vöikers, Oscr Birging, Jönköpings IK, Adm Pellnor, Jönköpings IK, Alexnder Lilj, Jönköpings IK, Felix Andrésson, Jönköpings IK, Willim Wärn, Jönköpings IK, Otto Weidmn, Jönköpings IK,Emil Nilsen, Jönköpings IK, Noh Skogwrd, Jönköpings IK, Viktor Bgi, Westerviks IBK, Alfred Krlsson, Väckelsångs IBK, Sebstin Ericsson, Värnmo IK Kpten: Christn Lindhl, Jönköping. Ass.kpten: John Widlert, Jönköping. Lgledre: John Antonsson, Jönköping nominerts tt få delt, vilket vr 6 färre än föregående år. Efter uttgningshelgen plockdes Smålndslget ut bestående v 20 spelre. Smålndslget genomförde därefter två stycken förberedelseläger med övernttning under våren innn SM resn till Helsingborg den pril Under gruppspelet mötte Smålnd Stockholms IBF, Dlrns IBF, och Västergötlnds IBF. Smålnd slutde tre i gruppen och gick därmed inte vidre från gruppspelet. Plcering: Ej vidre från gruppspelet Spelrtrupp: Antoni Jonsson, Crftstdens IBK, Josefine Johnsson, Crftstdens IBK, Lind Krlsson, Crftstdens IBK, Thild Similä, Crftstdens IBK, Ann Mlmqvist, Färjestdens IBK, Mlin Nilsson, Färjestdens IBK, Sofi Andersson, Färjestdens IBK, Frid Ingvrsson, Husqvrn IK Mtild Pettersson, Husqvrn IK Ann Hgeskog, IBK Vöikers Emm Andersson, Ingelstd/ Växjö 08 IBF, Amnd Miljevic, Ljungby IB, Annie Wennerström, RIG Umeå IBF, Annie Moreu, RIG Umeå IBF, Sofi Joelsson, RIG Umeå IBF, Johnn Birgersson, Sävjö IBK, Viktori Jörgensen, Värnmo IK, Hnn Strömberg, Östr SK, Rebecc Stjärnklint, Östr SK, Sophie Jnemn, Östr SK Kpten: Tobis Svensson, Växjö Ass.kpten: Adm Kllenberg, Klmr. Lgledre: Cecili Ahlström, Växjö föregående år. Efter uttgningshelgen plockdes Smålndslget ut bestående v 20 spelre. Dess genomförde därefter 2 stycken förberedelseläger med övernttning under våren, innn SM resn till Helsingborg den pril I grundspelet under SM hmnde de Småländsk herrrn i en grupp bestående v Södermnlnds IBF, Västergötlnds IBF och Gotlnds IBF. Smålnd vnn gruppen och kvlificerde sig därmed till kvrtsfinl. Här mötte mn Örebro IBF och vnn mtchen med hel I semifinlen stod Östergötlnd som motståndre. Det blev en tuff mtch som slutde 4-3 till Östergötlnd, vilket innebr tt de småländsk herrrn fick åk hem med ett brons i bgget. Plcering: Brons Spelrtrupp: Felix Jotrv, Borgholms IBK, Robin Lennrtsson, Crftstdens IBK, Simon Tvingsell, Crftstdens IBK, Lucs Kindl, Gränn AIS, Axel Johnsson, Hovmntorp GoIF, Alexnder Johnsson, Hovslätts IK, Mttis Qvrfordt, IBK Vöikers, Adm Hjlmrsson, Jönköpings IK, Dennis Svensson, Jönköpings IK, Joel Birging, Jönköpings IK, Philip Börjesson, Jönköpings IK, Rsmus Simmerborn, Jönköpings IK, Dniel Hll, Ljungby IB, Dvid Andersson, Månsrps IBK, John Uhlini, Månsrps IBK, Viktor Brjdic, Sndbäckshults IBK, Rsmus Svensson, Sävsjö IBK, Jontn Green, Vimmerby IBK, Joel Ingesson, Östr SK, Tim Nynder, Östr SK DJ 17 år I december 2013 genomfördes uttgningsläger till Smålndslget Dmjuniorer. Lägret vr på två dgr och till dett hde 49 tjejer inbjudits eller HJ 17 år I februri 2014 börjde uttgningen till Smålndslget HJ. Till uttgningslägret inbjöds eller nominerdes 53 spelre till tt delt, vilket vr 7 färre än Kpten: Andrej Jovic, Växjö Ass.kpten: Henning Mrtinsson, Växjö. Lgledre: Håkn Hlléhn, Växjö Styrelsen Smålnds IBF 7

8 Vår störst föreningr 9 Förening Män Kvinnor Totlt Westbo IBK Jönköpings IK IBK Vöikers Hovslätts IK Värnmo IK Växjö IK Crftstdens IBK O-hmn Bnkeryds SMK Clmre Lindsdls IBC Husqvrn IK IF Trnås Westerviks IBK Ljungby IB Vetlnd IBK Sävsjö IBK Hovshg AIF Vimmerby IBK Färjestdens IBK Licenser Tjejer/killr år v år v folkmängden i Smålnd som väljer innebndy Behndlde WO-mtcher Behndlde WO-mtcher Behndlde mtchstrff / / / / / / / / / / / / Smålnds Innebndyförbund Behndlde mtchstrff / / / / / / / / / / / / Smålnds Innebndyförbund Totlt Totlt Folkmängd 0-15 år Licenser Smålnds Innebndyförbund 1% 1,9% 3,2% 6% 6,5% 9% 9% 9,6% 9,2% 8

9 Förenings- och lgutvecklingen Antl lg och föreningr Lgfördelning Fördelning melln könen Flickor; 129; 19% Jämförelsetl Flickor 136 st, 20 % Pojkr 381 st, 54 % Dmer 55 st, 8 % Herrr 125 st, 18 % Flickor 131 st, 18 % Pojkr 385 st, 55 % Dmer 60 st, 8 % Herrr 139 st, 19 % Pojkr; 396; 57% Flickor 108 st, 15 % Pojkr 356 st, 50 % Dmer 80 st, 11 % Herrr 170 st, 24 % Herrr; 118; 17% Smålnds Innebndyförbund Flickor 125 st, 16 % Pojkr 384 st, 49 % Dmer 99 st, 11 % Herrr 182 st, 24 % Smålnds Innebndyförbund Dmer; 50; 7% Flickor 114 st, 15 % Pojkr 384 st, 48 % Dmer 92 st, 12 % Herrr 183 st, 25 % Flickor 114 st, 15 % Pojkr 354 st, 50 % Dmer 77 st, 12 % Herrr 183 st, 23 % Lg Lg per föreningr Antl lg per förening i snitt: 1995: 3,30 lg 2000: 4,10 lg 2005: 6,00 lg 2010: 8,40 lg 2013: 8,00 lg Föreningr År... Lgsnitt/förening , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Förening Lg 9

10 Licensutvecklingen Licensutveckling Totlt A-licens B-licens Licensfördelning Fördelning A-licens (senior) är över 16 år, Lglicens (ungdom) 15 år och yngre Totlt A-lic B-lic Flickor; 2304; 19% Smålnds Innebndyförbund Herrr; 2367; 20% Dmer; 823; 7% Pojkr; 6348; 54% Jämförelsetl Flickor 2446 st, 20 % Pojkr 6884 st, 57 % Dmer 748 st, 6 % Herrr 2092 st, 17 % Flickor 2171 st, 18 % Flickor 2549 st, 20 % Pojkr 6415 st, 53 % Pojkr 6947 st, 55 % Smålnds Innebndyförbund Dmer 1021 st, 8 % Herrr 2547 st, 21 % Dmer 798 st, 6 % Herrr 2395 st, 19 % Flickor 2488 st, 20 % Pojkr 6451 st, 52 % Dmer 821 st, 7 % Herrr 2540 st, 21 % Flickor 2263 st, 19 % Pojkr 6212 st, 52 % Dmer 945 st, 8 % Herrr 2558 st, 21 % Flickor 2171 st, 17 % Pojkr 6696 st, 53 % Dmer 1043 st, 8 % Herrr 2771 st, 22 % Flickor 2434 st, 20 % Pojkr 6499 st, 52 % Dmer 919 st, 7 % Herrr 2587 st, 21 % 10

11 Inriktning för verksmheten Svensk Innebndys Utvecklingsmodell, SiU, infördes 2011 och det påverkr småländsk innebndy. De närmste årens rbete kommer därför tt fokuser på tt implementer ett nytt utbildningsprogrm och hitt en koppling melln SiU och vår tävlingsverksmhet. Träffr 13/14 14/15 Domrträffr Serieträff D2/H2 Elitrådet Tävlingskonferens Årsmöte SSL-mtcher Uppsöknde Föreningsbesök Utveckling 13/14 14/15 Domrkollen FUS - Föreningsutveckling i Smålnd Inför ny utbildningr O Dessutom kommer vi ktivt tt rbet för tt skp funktioner och tjänster som sk förbättr servicen ytterligre mot ll föreningr och ledre. Under förr säsongen och kommnde säsong kommer vi blnd nnt tt genomför följnde: Utveckling, forts 13/14 14/15 Anpss seriestrukturen med SiU Utveckl ny spelformer Utök med 50%-knslitjänst Observtioner O Mrkndsföring Mediexponering förbundslg Vi kommer även tt fortsätt smrbetet med Smålndsidrotten vi ktuell projekt. Vår orgnistionen Styrelse Ordförnde: Mrtin Wolmhed, Oskrshmn. Ledmöter: Roger Ödebrink, Vggeryd, Boel Crlsson, Ljungby, Stefn Frnzén, Växjö, Lind Södergren, Vimmerby, Mrtin Edberg, Åryd. Adjungerd: Thoms K:h Andersson, Jönköping. Tävlingskommittén Gerhrdt Borkowski, Vrigstd, Ulrik Nilsson, Klmr. Domrgruppen John Mgnusson, Växjö, Tobis Hedberg, Väckelsång. Disciplinnämnd Mrtin Wolmhed, Oskrshmn, Mrcus Petersson, Hovmntorp, Thobis Hedberg, Väckelsång. Revisorer Örjn Vilsson, Vggeryd Vlberedning Anders Johnsson, Gislved, Morgn Jonsson, Ljungby Knslipersonl Thoms K:h Andersson, Thoms Bergström, Pernill Johnsson, Helen Isksson, Håkn Grhn- Gustvsson och Christin Lindhl. Intruktörer John Bernhrdsson, Jönköping, Jochim Ståhl, Löttorp, Stephn Knuths, Jönköping, Jönköping, Andres Holm, Jönköping, Mrtin Mosskull, Eksjö, Jons Einrsson, Huskvrn, Drgn Zhrijev, Kllinge, John Mgnusson, Växjö, Anders Lundell, Nybro, Roger Svensson, Västervik, Mrcus Petersson, Hovmntorp, Anders Blomqvist, Växjö, Cles Tholin, Jönköping. 11

12 Intäkter och kostnder 13/14 smt budget 14/15 Budget 13/14 Utfll Budget 14/15 INTÄKTER Serie/DM-nmäln Försäljning Övrig tävl.intäkt Bidrg SIBF/SmIF/LAN Avstt medel Lägerintäkter Kursintäkter Projekt SIBF Ränteintäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Styrelsekostnder Årsmöte Tävlingskonferens Förbundsutveckling Elitråd/ordförndeträffr Mrknd Vlberedning Disciplinnämnd Övrig Profilkläder Försäljning Div kostnder Knslikostnder Personlkostnder Tävlingskommittén Serieindelning Serieträff D2/H Domrgrupp Domrträffr Observtioner Rekrytering/FPC Utbildningskommittén Tränrutbildning Domrutbildning Spelrutbildning DJ HJ F P Verksmhetssektionen VS-projektmedel SUMMA KOSTNADER Resultt före ÅRETS RESULTAT

13 Styrelsen för Smålnds Innebndyförbund Org nr får härmed vge Årsbokslut för räkenskpsåret 1 juli juni 2014 Innehåll: sid Förvltningsberättelse 2 Resultträkning 3 Blnsräkning 4 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentrer 5 Underskrifter 6 13

14 Smålnds Innebndyförbund Org nr (6) Årsbokslut Smålnds Innebndyförbund Allmänt om verksmheten Förbundets syfte enligt stdgrn är tt bedriv idrottslig verksmhet, frmför llt innebndy. För mer utförlig informtion hänvisr vi till verksmhetsberättelsen. Förslg till disposition v förbundets vinst Till årsmötets förfognde står: blnserd vinst årets resultt Styrelsen föreslår tt i ny räkning överföres Summ Vd beträffr förbundets resultt och ställning i övrigt, hänviss till efterföljnde resultt- och blnsräkning med tilläggsupplysningr. 14

15 Smålnds Innebndyförbund Org nr (6) Resultträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Bidrg Rörelsens kostnder Extern kostnder Personlkostnder Rörelseresultt Resultt från finnsiell poster Ränteintäkter Räntekostnder och liknnde resulttposter Resultt efter finnsiell poster Årets resultt

16 Smålnds Innebndyförbund Org nr (6) Blnsräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångr Kortfristig fordringr Kundfordringr Förutbetld kostnder och upplupn intäkter Kss och bnk Summ omsättningstillgångr SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kpitl Blnsert kpitl Årets resultt Kortfristig skulder Leverntörskulder Övrig skulder Upplupn kostnder och förutbetld intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställd säkerheter och nsvrsförbindelser Belopp i kr Ställd säkerheter Ing Ing Ansvrsförbindelser Ing Ing 16

17 Smålnds Innebndyförbund Org nr (6) Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentrer Belopp i kr om inget nnt nges Allmänn redovisningsprinciper Årsbokslutet hr upprättts i enlighet med Bokföringslgen. Om vvikelser förekommer frmgår det v notnteckning nedn. Värderingsprinciper m m Tillgångr och skulder hr värderts till nskffningsvärden om inget nnt nges nedn. Mterilinköp till ex kurser och läger kostndsförs direkt och något lger redoviss därför ej. Fordringr Fordringr hr efter individuell värdering upptgits till belopp vrmed de beräkns inflyt. Mteriell nläggningstillgångr Inventrier direktkostndsförs vid inköpstillfället. Större delen v inventrierutrustningen utgörs v dtorer inklusive tillbehör vilk beräkns h en ekonomisk livslängd på högst 3 år. Not 1 Anställd och personlkostnder Medelntlet nställd 4,5 4,5 Vrv män 66% 66% Löner, ndr ersättningr och socil kostnder Anställd ) Socil kostnder Idrottsersättning under bsbelopp Arvode domre ) I beloppet ingår även ersättningr (tex förlord rbetsinkomst, rvode distriktskptener) till förbundets övrig funktionärer. Not 2 Upplupn kostnder och förutbetld intäkter Förskott serie, DM och lägervgifter Övrig poster ) ) Inkluderr reserverde medel för riktde instser 17

18 Smålnds Innebndyförbund Org nr (6) Jönköping 27 ugusti 2014 Mrtin Wolmhed Ordförnde Roger Ödebrink Boel Crlsson Stefn Frnzén Lind Södergren Mrtin Edberg Vår revisionsberättelse hr lämnts Örjn Vilsson (utsedd v årsmötet) 18

19 19

20 FUS Utveckl föreningen u herr-vm Utveckl i Göteborg föreningen oc u Utveckl föreningen under herr-vm i Göteborg o herr-vm dgr i till Göteborg för 1000 och två kron dgr till för 1000 kro dgr till för 1000 kronor Föreningsutveckling i Smålnd, FUS, är en utbildning riktd direkt mot föreningens Föreningsutveckling i Smålnd, FUS, är en Föreningsutveckling utbildning riktd direkt mot föreningens i Smålnd, FUS, är en verksmm, styrelse och ndr eldsjälr. T chnsen Utbildningen tt tillsmmns är intensiv och med lärorik ytterligre och två fö verksmm, styrelse och ndr eldsjälr. T chnsen tt tillsmmns sentnter med ytterligre dels delt upp i på en två rbete utbildning föreningsrepresentnter delt i utbildning Er förening Vi träffs i föreningsutveckling. får metoder, tre gånger. verktyg En och helg tid för under kn Herr-VM se innebndy i Gi T chnsen tt tillsmmns och helg med under Herr-VM ytterligre på hemmpln Utbildningen gemensmm i föreningsutveckli och tre är inte träff och helg under gemensmm träffr. Två heldgr i Vrigstd dels upp på i Göteborg så vi två rbete för tt rbet Vi träffs tre gånger. En helg och under två med heldgr verksmhetsplnering, kn Herr-VM se innebndy i Vrigstd. kärnvärden, ledridé smt få insikt i betydelsen Bok in följnde d i Göteborg i världsklss. gemensmm 2014 träff och två heldgr i Vrigstd. Vi står för bussres, VM-biljetter, kost, logi, lok v föreningens mål, strtegi och HRM-rbete. och en helg under H Bok följnde dtum: Vi Vi står träffs för bussres, tre VM-biljetter, gånger. ningsmteril. En kost, helg logi, lokler under och kn Herr-VM utbildningsmteril. se Träff innebndy 1: 27 i septemb Gö i Det är Ni också står ett för unikt ett tillfälle brinnnde som erbjuds enggemng Träff och 2: 6-7 en decem vilj Träff 1: 27 september 2014, kl 10-17, Vrigstd för erfrenhetsutbyten Ni och står för två ett heldgr brinnnde enggemng förening! i Vrigstd. Träff Allt och 2: till och nätverknde 6-7 en en december vilj kostnd med tt 2014, utveckl v VM 1000 Träff i Göteborg er kronor/delt 3: pril 2015 ndr föreningsrepresentnter. Vrigstd. förening! Allt till en kostnd v 1000 Träff kronor/deltgre. 3: pril 2015 (dtum Bok ej klrt), in kl följnde 10-17, dt utbildning riktd direkt mot föreningens verksmm, styrelse och ndr eldsjälr. Er förening får metoder, verktyg och tid för tt rbet med verksmhetsplnering, kärnvärden, ledridé smt få insikt i betydelsen v föreningens mål, strtegi och HRM-rbete. Er förening får metoder, verktyg och tid för tt rbet med verksmhetsplnering, kärn- Det är också ett unikt tillfälle som erbjuds värden, för erfrenhetsutbyten ledridé och smt nätverknde få insikt med i betydelsen v ndr föreningens föreningsrepresentnter. mål, strtegi och HRM-rbete. Vrigstd. Utbildningen är int dels upp på rbet sentnter delt i en utbildning i föreningsutvecklin Vi står för bussres, VM-biljetter, kost, logi, lokl ningsmteril. Träff 1: 27 septemb Ni står för ett brinnnde enggemng Träff och 2: 6-7 en decemb vilj förening! Allt till en kostnd v 1000 Träff kronor/delt 3: pril 2015 Det är också ett unikt tillfälle som erbjuds för erfrenhetsutbyten och nätverknde med ndr föreningsrepresentnter. Vrigstd. 20

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm PROTOKOLL fört vid årsstämm med ktieägrn i Swedbnk AB den 26 mrs 2015, Dnsens Hus i Stockholm 51,Ârsstämmn öppndes v ordförnden i bnkens styrelse, Anders Sundström, som hälsde de närvrnde välkomn till

Läs mer

Samt sluttabeller för respektive serie, i Jönköping, Kalmar och Växjö zonen.

Samt sluttabeller för respektive serie, i Jönköping, Kalmar och Växjö zonen. Jön köpin g 2015-04-28 Här redovisas de pojklag 11-16 år som deltog säsongen 14/15. Samt sluttabeller för respektive serie, i Jönköping, Kalmar och Växjö zonen. Om man ska anmäla några/något av lagen som

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Detta dokument innehåller handlingar till årets Tävlingskonferens.

Detta dokument innehåller handlingar till årets Tävlingskonferens. Jönköping 2014-01-16 Smålands Innebandyförbund Information om handlingar till SmIBF:s Tävlingskonferens 2014-02-22 Detta dokument innehåller handlingar till årets Tävlingskonferens. Postadress Box 485

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Resultatrapport I 000,00 4 006,40 122 473,38 154 461,40 50 549,00 21871,0A 0,97 363 212,15

Resultatrapport I 000,00 4 006,40 122 473,38 154 461,40 50 549,00 21871,0A 0,97 363 212,15 Resulttrpprt GUTEKOR EKOOMISK FOREIG 76961 9-061 5 Vld perid: Hel räkenskpsåret Räkenskpså r: 2A1 4-A1 -$ - 201 4-1 2-31 Senste ver.nr: A''162, L2 Sid 1 (2i Utskriven: 2A1 5-02-17 1 6:'l 3:35 Periden Rörelsens

Läs mer

0303-74 26 80 www.aleveterinaren.se Ledetvägen 3 449 51 ALAFORS NÄRPRODUCERADE HANDGJORDA OSTAR. Unna dig goda getostar från Ale!

0303-74 26 80 www.aleveterinaren.se Ledetvägen 3 449 51 ALAFORS NÄRPRODUCERADE HANDGJORDA OSTAR. Unna dig goda getostar från Ale! Öppet 9-20 ll dgr! Lödöse 0520-66 00 10 KLIPP UT KUPONG! Grilld Kyckling Gäller mot kupong, t.o.m. 31 oktober. www.lefst.se jp@lefst.se Älvängen Tel: 0303-74 82 10 Nr 37 veck 43 2010 År 15 100% täckning

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

F a. Söndag 1 ma. KFF-SYRIANSKA / Allsvenskan 2011 / Omgång 6 / GULDFÅGELN ARENA WALL OF FAME SPEAKERS CORNER KALMAR FF UNGDOM

F a. Söndag 1 ma. KFF-SYRIANSKA / Allsvenskan 2011 / Omgång 6 / GULDFÅGELN ARENA WALL OF FAME SPEAKERS CORNER KALMAR FF UNGDOM 1 #3 Klmr FF Officiellt mtchprogrm KFF-SYRIANSKA / Allsvenskn 2011 / Omgång 6 / GUDFÅGEN ARENA KAMAR FF UNGDOM SPEAKERS CORNER WA OF FAME DET MÅSTE VARA KU ATT IRA FOTBO I KAMAR FF s. 2 SPEAKERTRAUMA,

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det gotlndshem Nr 02 2014 Ny utsid Stjärngtn rusts upp Knep &KNÅP för dom yngre! Ordning&red hos Rune Ett rent nöje Ny tvättstugor SPONSRING Så fungerr det VD hr ordet Stffn Thurgren BO&HYRA Nr 2 2014 Vi hr

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 Till Årets förening valdes Värnamo VBA som i år dominerat SM-tävlingarna för flickor 15,17 och 19. Två SM-guld och ett SM-silver och flera

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk.

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk. Mtemtisk sttistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 1 John Lindström 1 september 2014 John Lindström - johnl@mths.lth.se FMS086/MASB02 F1 2/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Mtemtisk sttistik

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc. # 2 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sweden-Chin Trde Councils ordförnde sedn år 2000, Bo Lndin skriver sin sist krönik i dett nummer v KinNytt när hn nu

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Mellan hopp och hopplöshet i Peking

Mellan hopp och hopplöshet i Peking # 2 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: REUTERS/Chin Dily/Scnpix Drömmen om en klrblå himmel KinNytts Agnet Engqvist hr bevkt Kin sedn 1980-tlet och drömmer

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6)

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Org nr Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, föreningens elfte räkenskapsår ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2005 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2005 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(7) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Information serieträff ungdom 11-16 år! Växjö 7 Juni -2015 Smålands Innebandyförbund www.smibf.se

Information serieträff ungdom 11-16 år! Växjö 7 Juni -2015 Smålands Innebandyförbund www.smibf.se Information serieträff ungdom 11-16 år! Växjö 7 Juni -2015 Smålands Innebandyförbund www.smibf.se Agenda! Aktuellt just nu! - Skyddsglasögon - B-licenserade spelare i seniorlag - Spel med dubbla licenser

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Hårdare vindar inför partimötet

Hårdare vindar inför partimötet # 4 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: JASON LEE/Reuters/TT Hårdre vindr inför prtimötet Xi Jinpings först år vid mkten hr vrit mer händelserikt än tio

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Thomas Lagerqvist ny ordförande i SCTC Ökat engagemang ska ge ökat medlemsvärde och fler medlemmar

Thomas Lagerqvist ny ordförande i SCTC Ökat engagemang ska ge ökat medlemsvärde och fler medlemmar # 3 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Thoms Lgerqvist ny ordförnde i SCTC Ökt enggemng sk ge ökt medlemsvärde och fler medlemmr Thoms Lgerqvist, som vldes

Läs mer

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva Pris: 79:90 inkl. moms 89:90 Nok Pris: 79:90 inkl.moms 89:90 Nok TIDSAM 473-01 7 38847 307990 01 PRISLISTA PRINT 201 www.husvgnochcmping.se Älvkrley Fiskecmp Mässreportge: Crvn Slon i Düsseldorf Störst

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

ANTECKNINGAR TÄVLINGSKONFERENS DEN 25 JANUARI 2015

ANTECKNINGAR TÄVLINGSKONFERENS DEN 25 JANUARI 2015 ANTECKNINGAR TÄVLINGSKONFERENS DEN 25 JANUARI 2015 Att vara med och spela innebandy i Hallands innebär att föreningen skall: Känna till regelhandboken Känna till tävlingsbestämmelser/lokala föreskrifter

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Verkso m h els berötle lse för ör 2012

Verkso m h els berötle lse för ör 2012 Verks m h els berötle lse för ör 2012 Ulricehmns FK Styrelse, Herr, Dm, Ungdms- ch Kiskkmmitte Ulricehmns FK Verksmhetsberöttelse för är 2012 Huvudstyrelsen vill för det göngn verksmhetsörei vlömn följnde

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

# 1. Kraftig åtstramning i yttrandefriheten. Sverige storsatsar på design i Hongkong. Sidan 15

# 1. Kraftig åtstramning i yttrandefriheten. Sverige storsatsar på design i Hongkong. Sidan 15 # 1 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: Foto: Aly Song/REUTERS/TT Enligt den kinesisk strologin är dett året för företgre och ndr ledre v olik slg. För

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet 2014- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning...

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket 1 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket Org nr 817602-8986 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer