Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 5/2012. Höstmöte med kommodorsbyte... s. 4 Seglargalan... s. 7 Kajholmen... s. 10. God Jul och Gott Nytt År

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 5/2012. Höstmöte med kommodorsbyte... s. 4 Seglargalan... s. 7 Kajholmen... s. 10. God Jul och Gott Nytt År"

Transkript

1 Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 5/2012 Höstmöte med kommodorsbyte... s. 4 Seglargalan... s. 7 Kajholmen... s. 10 God Jul och Gott Nytt År

2 Nyländska Jaktklubben Kommodoren har ordet NJK:s kansli: Björkholmen södra Helsingfors Kansliets öppethållningstider : Ti kl , on & to kl Kansliet är stängt mellan Kontaktuppgifter: e-post: Klubbchef: John Bergman (09) Kansli: Cecilia Malmgren (09) Sponsorering: John Bergman MRC-centerledare: Fredrik Zitting Juniorchef: Jessica Silén Hamnmästare Blekholmen: Sammy Lundberg Hamnmästare Björkholmen: Osmo Hätinen Nattvakten Redovisning: Ansvarig utgivare: Informationskommittén Redaktör: Leif Strandström Tryckning: WhyPrint Ombrytning: Christel Westerlund NJK-nytt nr 1/2013: - materialet in senast utkommer vecka 9 Annonspriser: 1/1 sida 590 e 1/2 sida 290 e 1/4 sida 220 e 1/8 sida 150 e 1/16 sida 90 e 1/16 sida för medlemmar 25 e Pärmbilden: Flagghalningen 1.11 på Björkholmen. Foto: Kari Wilén. Min tid som kommodor går med stormsteg mot sitt slut. Det har varit otroligt intressanta, jobbiga, utmanande, nervösa och framförallt lärorika sex år som jag haft nöjet att styra och ställa inom NJK. Ett stort tack till alla för det förtroendet! Utmaningarna var många då jag tillträdde den Planerna inför 150-årsjubileet hade körts igång redan tidigare, nu var det bara att fortsätta med förberedelserna. Orosmolnen som hängde över Björkholmen låg stadigt kvar och ligger faktiskt där fortfarande. Egentligen var det bara att fortsätta i spåren som under flera år stakats ut. Men eftersom ledstjärnan för NJK har varit att vara den ledande segelföreningen i Finland var det inte alls så enkelt. Att vara ledande idag tyder på en hög ambitionsnivå, konkurrensen blir bara hårdare. Det gäller att prestera, att vara bra på det mesta, allt från juniorverksamhet, kappsegling, MRC, skärgårdshamnar, hemhamnar, vinterupptag, sjösättning osv. plus att också få ekonomin att gå ihop och dessutom helst med ett rejält plus. I en klubb som NJK kan man inte gå på i gamla fotspår utan det gäller att på alla plan hänga med i tiden. Segelföreningarna i Finland, liksom även ute i världen, står alla inför ungefär samma utmaningar. Ett större samarbete på olika nivåer skulle säkert gagna alla. Något perspektiv på de sex gångna åren har jag nog inte ännu men det som jag hela tiden egentligen sett som det svåraste har varit att få kontakt med medlemmarna, att få dem engagerade. 150-årsjubileumsbanketten var ett undantag. Där såg man att medlemmarna finns där och att de nog innerst inne bryr sig om sin klubb. Den traditionella första majlunchen på Blekholmen med flagghissning är också den ett jippo som får fart i medlemmarna. En strävan efter att göra själva kärnverksamheten mer lockande, för att den vägen hitta frivilliga, har tyvärr inte varit så framgångsrik. Samma problem med frivillig arbetskraft finns i större eller mindre utsträckning också i många andra föreningar, men det är en klen tröst Jag har många trevliga minnen, speciellt från mina resor och representationsuppdrag. Nervöst har det varit många gånger, men alla jag mött har varit trevliga och brist på samtalsämnen har det aldrig varit. Kommodorskapet har betytt en del segling också, vilket varit jätteroligt. Den mest spännande kappseglingen var utan tvivel, New York Yacht Club Invitational Cup i Newport Sedan följde en minnesvärd Atlantic Round i Norge där vi seglade jolle (Topper Omega) i hård vind med många kapsejsningar. Det var både litet roligt men framförallt också vått och utmattande. Nästa år i september 2013 körs Invitational Cup för tredje gången i Newport med samma koncept som tidigare. Efter att NYYC förlorade America s Cup har man sökt en ersättande kappsegling och det är vad Invitational Cup är idag, alltså verkligen en prestigefylld tävling. Besättningen består nu enbart av motiverade NJK:are som alla verkligen vill ge järnet! Nu börjar min spalt vara fylld, så det är bara att konstatera att det säkert blir litet mindre NJK i framtiden, men genom mitt nya medlemskap i Informationskommittén, kommer mitt arbete inom klubben att fortsätta! Slutligen hoppas jag att NJK förblir den mångsidiga klubb den är idag, där långfärd, motorbåtar och segelbåtar, skärgårdshamnar, kappsegling och junioraktivitet fortsätter att leva i harmoni med varandra. Gunilla Antas

3 Kansliet Kansliet informerar Faktureringstidtabellen 2013 meddelar Snart kommer vi att fakturera medlemsavgifterna enligt gammalt mönster. Siktet är inställt på att fakturorna är framme hos de hushållsansvariga genast efter nyår. För hela årets del ser kalendern ut så här: NJK:s kalender 2013 januari 21 Björkholmen kl.18 Styrelsemöte februari 14 Björkholmen kl.18 Styrelsemöte mars 5 Björkholmen kl.18 Styrelsemöte 20 Björkholmen kl.18 Vårmöte april 24 Björkholmen kl.18 Styrelsemöte maj 4-5 Björkholmen Henri Lloyd Cup Björkholmen Vårregatta 21 Blekholmen kl.18 Styrelsemöte Björkholmen Open Spring match 30 Björkholmen Torsdagssegling juni 3-7 Björkholmen Seglingsskola 1 6 Björkholmen Torsdagssegling Björkholmen Seglingsskola 2 11 Blekholmen kl.18 Styrelsemöte 13 Björkholmen Torsdagssegling Helsingforsregattan Januari medlemsavgifterna Mars bryggplatserna på Blekholmen och Björkholmen Mars/april matchrace-centrets medlemsavgifter Juni båtregisteravgifterna Oktober vinterplatserna Dessa faktureras alltid med refererensnummer, som vi ber er direkt skriva in i fältet för referensnummer. Om ni skriver det i meddelandefältet blir behandlingen av betalningen mera tidskrävande. OBSERVERA att Nordeas konton inte längre är i bruk, endast Aktias konton kan användas. Utöver dessa kommer givetvis deltagaravgifterna för tävlingarna och de sociala evenemangen. Dessa bör i regel inbetalas på följande konto: Aktia eller uttryckt i modernare form: IBAN FI BIC HELSFIHH. Inbetalningar på detta konto ska däremot förses med en tydlig hänvisning i meddelandefältet, så att vi vet exakt vad inbetalningen gäller. I planerna för utveckling av vår webb ingår för övrigt en betalknappsfunktion, men den är alltså ännu inte på plats. Vi ber om tålamod. Frivilliga bidrag till NJK Challenge 2016 Under Galan den 16 november bidrog gästerna med ca euro som startpeng till förmån för våra OS-hopp. Summan kommer att öronmärkas och användas på ett av styrelsen godkänt sätt. Pengarna går givetvis oavkortade till detta ändamål. Frivilliga bidrag emottas även mellan festligheterna och då sker betalningen lämpligast till ovannämnda Aktias konto. Kansliet är stängt under tiden Epost kan dock med fördel skickas till 3 juli 5-7 Hangöregattan Kajholmen Kajholmslägret augusti Kajholmen Kajholmslägret Klubbsregattan 9-11 Atlantic Round 14 Blekholmen kl.18 Styrelsemöte 16 Blekholmen Sinebrychoff pokalen Blekholmen 6mR FM 22 Björkholmen Torsdagssegling 29 Björkholmen Torsdagssegling september 5 Björkholmen Torsdagssegling 6-8 Björkholmen Båttorget 17 Björkholmen kl.18 Styrelsemöte Björkholmen Aktia Höstregatta Björkholmen Champion of the Champions oktober 15 Björkholmen kl.18 Styrelsemöte november 6 Björkholmen kl.18 Styrelsemöte 28 Björkholmen Höstmöte december 17 Björkholmen kl.18 Styrelsemöte Kenneth Gahmberg vinnare av årets segelåtervinningslotteri NJK och SavetheC organiserade den traditionella segelåtervinningskampanjen under tiden Bland alla segel som lämnades i den grå segelinsamlingslådan på Björkholmen, lottade vi ut en SavetheC-väska med NJK 150 år-logo. Den lyckliga vinnaren är Kenneth Gahmberg. NJK och SavetheC gratulerar! Segelinsamlingen pågår hela tiden Gamla segel kan fortsättningsvis lämnas in för återvinning. Om du har gamla segel som du inte mera behöver, lämna dem i insamlingslådan på Björkholmen. Julklappstips! NJK 150 års jubileumsprodukter med extra medlemsrabatt Tidernas chans att glädja din närmaste med en julklapp som för tankarna till sol och sommarbris! Nu kan du förmånligt skaffa en SavetheC-väska med NJK:s jubileums emblem. Väskan är designad av den internationellt erkända Paola Suhonen. Fråga efter dem på kansliet. Du kan hitta mera information om SavetheC på

4 Ny kommodor valdes på höstmötet 4 Flagghalning, prisutdelning och höstmötet kombinerades i år till en större helhet torsdagen den 1 november på Björkholmen. Av det livliga deltagandet att döma var konceptet lyckat. Valet av ny kommodor gav naturligtvis också en extra krydda åt mötet. Klockan halade kommodor Gunilla Antas flaggan, för sin del för sista gången. Jessica Silén skötte därefter prisutdelningen på ett sympatiskt sätt med trevliga och träffande motiveringar till varje pristagare. I synnerhet juniorernas prestationer väckte beundran och juniorerna hade också nästan mangrant bemödat sig om att ställa upp för att hämta sina pris. En del pris delas ut under seglarbalen senare i november. Under höstmötet presenterades ingen egentlig verksamhetsplan, endast seglingsprogrammet och en del sociala evenemang togs upp. Detta på grund av att klubbens strategiarbete ännu är på hälft och för att ge den nya kommodoren och styrelsen tillfälle att profilera nästa års verksamhet enligt sitt tycke. Interskandinaviska 5-klubbsregattan och Atlantic Round arrangeras parallellt nästa sommar i augusti. En annan höjdpunkt blir 6 mr finska mästerskapen i 6mR-klassen. Bilder: Kari Wilén

5 Patrik Hertsberg presenterade nästa års budget och ett estimat av årets resultat. Efter några förlustår kommer också nästa år att kännetecknas av en strikt penningshushållning och inga större investeringar finns upptagna. Ett undantag är en satsning på förnyelse av hemsidan och utvecklandet av kommunikationen inom klubben. Ett litet överskott har budgeterats och förslag framkastades att en modigare målsättning vore av nöden för att samla resurser till framtida investeringar i samband med utbyggnaden av Björkholmen. Medlemsavgifterna höjs inte, men båtavgiften stiger med 10. Gunilla Antas 6-åriga kommendering kommer till sin ände vid årsskiftet och valet av ny kommodor för tiden 2013 framåt stod på agendan. Claes Tallberg, f.d. 505-seglare, valdes enligt valkommitténs förslag till ny kommodor. I samma väva valdes till nya vicekommodorer Magnus Vaenerberg och Jan Hörhammer. Susanne Kuusansalo och Anders Backman är nya styrelseledamöter. Hela styrelsen finns presenterad på klubbens hemsida. Strategiarbetet har framskridit under den gångna säsongen inom flera arbetsgrupper. Efter höstmötet presenterade Eva Halla ackompanjerad av främst Claes Tallberg klubbens framtida tyngdpunktsområden: kappsegling, långfärd, junior, social samvaro och som sammanlänkande funktion medlemsservicen. Diskussionen gick rätt livlig, främst kring medlemsser- vice och talkoanda. Sammanfattningsvis kunde man kanske säga: fråga inte vad klubben kan göra för dig, utan vad du kan göra för klubben. Claes Tallberg redogjorde också om läget för Björkholmens utbyggnad. Ingenting konkret lär ska inträffa innan Klubben jobbar på tre alternativ: en placering vid motorvägsbanken men med utvidgning ända till Hanaholmen, Björnholmens södra sida (dyrt) och Ärtholmen. Anders Anttu Backman (också han f.d. 505-seglare) kommer att i framtiden leda NJK:s arbetsgrupp i diskussionerna med staden. Efter mötet bjöd Klubbkommittén på en utmärkt välkryddad soppa med flytande och fasta tilltugg. Jyri Wilén 5

6 6 Champion of Champions, NJK:s kraftmätning för finländska mästare i segling, etablerar sig allt starkare. Under veckoslutet deltog hela tretton toppbesättningar i tävlingen om vem som är Finlands riktiga mästare i segling. Man kappseglade i J-80, men det var ändå fleet race som gällde. Efter sammanlagt 13 starter ett sammanträffande att seglingarna var lika många som teamen kunde en värdig medaljtrio koras. Kanske något överraskande vann finnjolle-teamet med Thomas Hacklin som rorsman, faktiskt på första försöket. En delförklaring till framgången är att Thomas och hans besättning nog också har seglat båtar med flere segel och större besättning än vad som är vanligt i finnjollebranschen. De två andra medaljplatserna togs av Match Race-teamet med Sam Öhman som rorsman och 606-laget lett av Freddy Markelin. Traditionen fortsätter nästa höst. Målsättningen är att hitta en sponsor, som kan hjälpa oss att ge en finare inramning för evenemanget. Pata Andersson Resultat: 1. Thomas Hacklin, Finn, besättning: Risto Ajanko, Henri Koski, Aleksi Lehtonen 2. Sam Öhman, Match Race, besättning: Pasi Palmu, Ville Väresmaa, Toni Okkonen Deltagarrekord i Champion of Champions 3. Freddy Markelin, 606, besättning: Patrick Lindeman, Manni Borg, Kasimir Johansson 4. Henrik Tenström, 6mR, besättning: Johnny Winqvist, Basti Blechingberg, Robson Lindberg 5. Mattias Lindfors, Laser, besättning: Kaarle Tapper, Matias Mikkola, Victor Jansson 6. Harri Roschier, 8mR, besättning: Hanna Westman, Niko Roschier, Jyri Kuivalainen NJK:s Laser-träningspaket 2013 NJK kommer under säsongen 2013 att erbjuda ett träningspaket för Laser. I träningarna kan man delta med Laser 4.7, Laser Radial och Laser Standard. Träningsgruppen är öppen för seglare från alla klubbar. I träningspaketet kommer följande träningar att ingå: 18 kvällsträningar 16 lägerdagar 5 tävlingsdagar Exaktare kalender görs i mars utgående från: 1. Nationella tävlingskalendern 2. Laser förbundets träningsläger 3. Internationella Laser kalendern 4. Eventuella SBF träningsgrupper Ansvarig tränare: Benjamin Grönholm, Kostnad: beroende på seglarantalet men uppskattningsvis ca 950 euro per seglare. Anmälning görs på njk.fi i mars. Preliminära anmälningar tas emot fortlöpande av Benjamin och Jolle. Eventuella utlandsresor (träning och tävling) går att förhandla med tränaren. NJK:s 29er-, 49er- och FXträningspaket 2013 NJK kommer under säsongen 2013 att erbjuda ett träningspaket för skiff-klasserna i (åtminstone) samma omfång som Laser träningspaketet. I skrivande stund är förhandlingarna igång med SBF om 2013 om SBF:s skiffträningscenter verksamhet i Helsingfors regionen. Var, hur och för vem är ännu öppet. Vid det skede detta är tryckt och postat så lär vi redan veta mera. Så ni som är intresserade hör av er till mej, så kan jag uppdatera er. Hälsningar, Jolle 650

7 Seglargalan Fredagen den 16 november samlades över 200 glada och festklädda NJK:are på Scandic Grand Marina Congress Center på Skatudden för NJK:s Seglargala. Bilder: Bengt Börman På Seglargalan delades Stora Seglartecknet i guld åt följande medlemmar: Silja Kanerva Mikaela Wulff Kalle Bask Johan Gullichsen Thomas Johanson Lauri Lehtinen (Silja Lehtinen har tilldelats tecknet år 2008) Kvällen inleddes med mingel och bubbel, innan dörrarna öppnades och alla välkomnades in i festsalen. Glädjande nog fanns det NJK:are representerade i alla olika åldrar, de yngsta 13 år och de äldsta respektingivande 89 år. Tillsammans bevisade vi att åldern inte är ett hinder för gemenskap och feststämningen var i topp fram till småtimmarna. Middagen kördes igång med förrätt bestående av balsamicorödbetor, getost och rostade nötter. Kvällens speaker och stand up-artist Fredi Lilius presenterade sig och sjöng in Helan. Magnus Vaenerberg hälsade alla välkomna tillsammans med klubbmästare Camilla Lindberg. Väldigt många snapsvisor sjöngs och ljudnivån vid borden var hög redan tidigt på kvällen. Efter varmrätten som bestod av väldigt god örtgratinerad sik med citronsås, höll Thomas Johanson ett inspirerande tal om sitt deltagande i senaste Volvo Ocean Race. Gästerna fick ställa frågor gällande hans seglingar och det undgick ingen att detta är en man som drivs av äventyr. Kvällens tema var helt klart förebilder inom segling och detta spann Johan Gullichsen vidare på och berättade om hur han vann Guldpokalen i år. Att tålamod och beslutsamhet verkligen inte är underskattade meriter hos en seglare kunde publiken instämma i. Klubbens yngsta förebilder inom kappseglingen på toppnivå Silja Lehtinen, Silja Kanerva och Mikaela Wulff höll ett rörande tacktal och påminde oss om att segling ska gå ut på att ha roligt och njuta av äventyren. Efter alla intressanta och inspirerande tal delades flera välförtjänta utmärkelser och pokaler ut. Den välsmakande honungspannacottan med havtornssås avrundande kvällens meny och efter det presenterades den nya styrelsen. Claes Tallberg, som vid årsskiftet övertar kommodorskapet efter Gunilla Antas, höll ett tacktal till hennes ära och fick överta kommodorsvimpeln. Vid midnatt körde dansen igång med The Gators bestående av bl.a. Macke Granberg och Tomas Nyberg båda också bekanta från den legendariska barnpopgruppen Arne Alligator och Djungeltrumman. Dansgolvet var fullt ända in till småtimmarna av både yngre och äldre. Vi i klubbkommittén vill tacka alla medlemmar som var med och gjorde kvällen till en väldigt lyckad tillställning och hoppas att detta var den första av många Seglargalor. Camilla Lindberg 7

8 8 International Council of Yacht Clubs (ICOYC) Årets forum hade förlagts till Hamble som ligger mellan Portsmouth och Southampton. Det var Royal Southern Yacht Club med kommodor Mark Inkster, som stod värd denna gång. 25 segelföreningar från olika delar av världen deltog, representerade av 67 mötesdeltagare. Bland de 67 var 7 st. driftsledare, de övriga för det mesta kommodorer eller vice kommodorer (nuvarande eller f.d.) NJK:s representanter var Claes Tallberg med sin fru Helena och undertecknad. Förväntningarna var än en gång stora, ICOYC-forumen är alltid välorganiserade och intressanta. Tisdagen den 11 september körde det igång med styrelsemöte på Royal Thames Yacht Club (RTYC) mitt i London i Knightsbridge med utsikt över Hyde Park. Ett fantastiskt läge, men kanske inte det bästa med tanke på båtsport? Jag har nöjet att sitta med i ICOYC:s styrelse vilket gör att jag haft förmånen att lära känna de andra medlemmarna bättre. Efter styrelsemötet hölls det allmänna årsmötet. RTYC har gästrum där främst medlemmar har möjlighet att övernatta. Även medlemmar i klubbar som har ett ömsesidighetsavtal med RTYC kan utnyttja denna möjlighet. Fantastiskt att för ett överkomligt pris kunna bo ytterst komfortabelt i centrala London. Den första kvällen besökte vi The House of Lords. Värd för kvällen var Lord Wakeham. En stor personlighet som faktiskt varit ledare för både underhuset och överhuset. Vi bjöds på en guidad tur i denna fantastiska historiska byggnad, där vi fick gå in i överhuset, beundra de röda lädersätena, men inte slå oss ner. Tyvärr debatterades landets viktiga angelägenheter i underhuset och man var inte intresserad av våra åsikter, så underhuset blev osett. Vi bjöds på middag med många tal. Under talen kunde man njuta av utsikten över Thamesen, båttrafiken och Londons ljus som speglades i vågorna. Följande morgon var det transport med buss till Hamble. På vägen stannade vi på Henrik VIII:s slott, Hampton Court, där vi fritt kunde vandra, använda fantasin och föreställa oss hur man levde på den tiden. Vi bekantade oss med bl.a. det enorma kök som försåg de dagliga gästerna med frukost, lunch och middag. Gästerna var kring 600 varje dag, så det gick åt en hel del kött, vin och annat för att mätta de stora magarna. Väl framme i Hamble checkade vi in på hotellet. På kvällen var det öppning av forumet där bl.a. Sir Robin Knox- Johnston talade om vikten av segelföreningar i dagens värld. Kvällen avslutades med en välkomst sommarbuffet. Följande dag, torsdag, inleddes arbetet, det var verkligen arbete från morgon till kväll. Intressant men tungt. Varje dag blev vi avhämtade med buss kl. 7.30, vi återvände till hotellet först vid 22-tiden. Agendan hade gjorts upp i samråd med medlemsföreningarna och rubrikerna var aktuella för alla som driver en segelförening. Några exempel på rubriker: Fostra seglare, Hur lockar man nya medlemmar till segelsporten? Det är lätt att vara grön, Effektiv kommunikation, Strategisk planering, Effektiv regattaledning, Optimalt utnyttjande av klubbens båtar osv. Intressanta gästtalare varav en var ISAF:s generalsekreterare Jerom Pels. Kunde det vara möjligt att genom ICOYC påverka ISAF är en av frågorna som öppnar sig?

9 En kväll åkte vi till Portsmouth för att äntra HMS Warrior. Byggd 1860, på den tiden världens största krigsfartyg och det första byggt i stål. Imponerande, dessutom var middagen god! På lördag eftermiddag var det kappsegling i J80:or ute på the Solent. På vägen in i hamn efter hårda seglingar välkomnades de trötta seglarna av ett stålband som spelade brasiliansk sambamusik. För att göra stämningen ännu bättre bjöds det fritt på Caipirinha (brasilianskt sockerrörsbrännvin), det blev en mycket avslappnad stämning! Royal Hongkong Yacht Club står värd för nästa forum i november För att göra ett kort sammandrag av nyttan av att delta vill jag främst nämna de ovärderliga kontakter man knyter. Det är värdefullt att få vara med bland världens ledande segelföreningar, snappa upp idéer som i olika former kan implementeras i den egna verksamheten, se vilka möjligheter till samarbete som möjligtvis kan förverkligas med världens toppföreningar. En arbetsgrupp som skall se över hur man kunde utöka nyttan för gemene klubbmedlem skall bildas. Jag har blivit tillfrågad om jag vill jobba med i denna arbetsgrupp, det vill jag gärna nu då jag får mera tid över. Idag är det säkert många som anser att nyttan av att tillhöra ICOYC enbart utsträcker sig till dem som får resa och delta i forumen. Genom att vara med och jobba för ICOYC hoppas jag att nyttan av medlemskapet blir mer påtagligt för medlemmarna i NJK. Gunilla Antas 9

10 NJK-nytt startar en ny följetong. I detta och följande nummer av tidningen kommer en eller flera av våra uppskattade skärgårdshamnar att presenteras mera i detalj än vad årsböckerna ger utrymme till. Serien inleds med Kajholmen, den mest kända och besökta hamnen. Kajholmen Nyländska Jaktklubbens oas i 75 år års jubiléet firades med en välbesökt skärgårdslunch den 11 juni Kommodor Tancred Malmström höll festtalet ifrån strandvillans trappa. Lars Krogius, donatorernas företrädare i yngre generation, hade ingående forskat i Kajholmens förhistoria och presenterade på ett livfullt och entusiastiskt sätt, åtminstone när det gäller NJK:s tidigare historieskrivning, delvis helt nya uppgifter om hur Kajholmen kom i NJK:s ägo. Citerar här i korthet Lars Krogius: Kajholmen utgjorde fram till 1911 en del av Löparö enstaka skattesäteri i Sibbo socken. Lagfarten på Löparö innehades vid denna tid av länsdjurläkare Henrik Tallgren, som hade köpt Löparö av sin far ingenjörskapten och riddare Henrik Tallgren den Artisten Berndt Lagerstam köpte holmen av Tallgren den och holmen utstyckades till en självständig lägenhet Kajholmen RN: o 1:7 den Några år senare, exakt datum saknas, bytte Kajholmen igen ägare. Köpare var denna gång ingenjör Georg Erik Borgström, som erhöll lagfart till lägenheten den Den 7 april 1919 övergick Kajholmen i Nyländska Jaktklubbens ägo genom ett köpebrev, som för klubbens del undertecknades av kommodor Ernst Krogius och Gunnar L. Stenbäck. Köpesumman finska mark ,- erlades av bröderna Ernst och Lars Krogius, som sålunda skänkte holmen till klubben. Den illustrerade kartan på följande uppslag upptar bl.a. namn som Hafsbadet, Hvalfisken, Segeltorkning, Engelska Skansen och Jungfruburen. Allt vittnar om att aktiviteterna på Kajholmen varit många och mångskiftande under åren som gått. Vi, alla dagens Kajholmsälskare, vet hur välbesökt Kajholmen är från tidigt på våren ända långt in i oktober. T.o.m. på vintern gör vi skidutflykter för att titta till vårt sommarparadis. Engelska Skansen låter intressant. Bakgrunden till namnet har med tiden fallit i glömska. I NJK:s 100-års historik berättar emellertid Tor Smedslund att engelska flottan enligt muntlig tradition under Krimkriget 1854 skulle ha legat för ankar mellan Kajholmen och Pörtö och fyllt sina dricksvattenlager på Kajholmen. På nordöstra udden finns en alldeles tydligt byggd jordvall, som man antar vara uppförd som skydd för hamnen medan vattenkaggarna fylldes. Några verkliga belägg för uppgifternas riktighet lyckades Tor Smedslund inte hitta. Redan samma år, som Kajholmen övergick i NJK:s ägo, beslöt klubbens styrelse dokumentera donationen med en hällristning. Planeringen av utformningen anförtroddes Gunnar L. Stenbäck, som redan tidigare visat prov på ett ypperligt sinne för stil och pietet i delikata sammanhang. Han står bl.a. för planeringen av Finlands båtklubbsflagga i samarbete med Carl Slotte. I berget vid södra sidan av hamnviken kan man i vacker lapidarstil under Nylands Läns vapen läsa: Frans Lagerstams villa på Kajholmen i Sibbo omkring På bilden Frans Lagerstam, Elin Lagerstam och Olga Duncker.

11 28 19 IV19 skänkte Kommodor Ernst Krogius och Hedersledamot Lars Krogius denna holme till Nyländska Jaktklubben som tacksamt ristade strandens klippa till minne härav Vid överlåtelsen fanns det två villor och två paviljonger samt en badstuga på holmen den större villan, nuvarande Strandvillan; den mindre villan, nuvarande Vaktvillan; den ena paviljongen, nuvarande Jungfruburen. Till 75-års jubiléet såsom för 25 år tidigare till 50-års jubiléet såg Birger Krogius, genom en donation till att hällristningen blev framknackad och läsbar igen. Historieböckerna och årsberättelserna bjuder på intressant läsning. Den 29 maj 1919 togs Kajholmen i besittning. Ett antal klubbmedlemmar med donatorerna i spetsen besökte holmen med ångaren Primus. De första yachterna Beata och Melitta låg redan i hamnen. En månad senare den 29 juni ordnades den första kappseglingen. Yachterna Beata, Edit, Pierrot och Zelinda seglade som skärgårdskryssare. Edit vann följd av Pierrot, Beata och Zelinda. Olles pyts tilldelades Pierrot, C.O. Girsén. Säsongen avslutades den 25 augusti. Efter en något trevande början man var inte van vid idén med en gemensam klubbägd holme, som var tillgänglig för alla medlemmar präglades 20- och 30-talet av en livlig iståndsättningsaktivitet. Man nästan tävlade om att donera pengar och material för att göra allt trivsamt noterades besök av 572 personer fördelade på 152 besök av 91 olika båtar. Juniorernas Kajholmsvecka anordnades. Ett midsommarbesök anordnat av E.S.Y.C. - Estländische See-Yacht- Club stod också på programmet sjönk besöksfrekvensen av förståeliga skäl till endast 83 personer fördelade på 14 besök av 9 olika båtar. Samma sommar höll sig en rysk fallskärmsjägare gömd på holmen en längre tid. Som icke klubbmedlem och också annars obehörig avlägsnades han med militärens hjälp stiftade 44 medlemmar den s.k. Bastuklubben, som lät bygga och donera en bastu till medlemmarnas förnöjelse. Artisten Göran Hongell gjorde väggmålningarna i Strandvillans brasrum som donation. Omfattande reparationsarbeten utfördes. Strandvillans glasveranda utvidgades Arbetet finansierades genom en insamling bland besökarna på holmen. Följande år utvidgades Strandvillans glasveranda ytterligare. Villa Nova uppfördes donerade Percy Kullberg Finlands äldsta isbrytare Murtajas ankare till Kajholmen för att ställas upp på utkiksberget, där det fortfarande står. Kajholmsbåtens köl sträcktes för att få in en ny motor. Båten blev färdig för trafik följande år. Så sent som i årsbok 1961 hittar man bland meddelanden till medlemmarna följande intressanta tidsbild: Med vakten kan överenskommas om tillredning av medförd proviant, samt diskning mot extra ersättning. Servis finnes. Tillgång till brunnsvatten och kylskåp. I samma årsbok berättas också att Gamla Stallet blivit moderniserat till segeltorkskjul. Vattenledning har installerats i köket. Årsberättelsen 1962 beskriver livet på Kajholmen i diktform: Kajholmens båthus ha räk ikull och bryggan den står och lytar Bäter ti ha en Bobi som vakt som ti va ri kit ytan I denhär översikten har jag i korthet behandlat betingelserna och skapandet av förutsättningarna för verksamheten. Personerna intendenterna ofta med stöd av sina familjer, vaktfamiljerna, ledarna för juniorverksamhen, kappseglingsarrangörerna, skriftskolelägerdragarna skulle alla vara värda en egen presentation. Entusiasmen har varit och är också idag översvallande. Inga målsättningar förefaller vara övermäktiga. Med sjuttiotalet kommer vi för skribentens del in i realtid. Konrad Kondu Lindberg var under sitt långa intendentskap en mycket central person starkt uppbackad av skepparmor Ethel och hela sin familj. Under Kondus tid påbörjades den årligen återkommande Asado traditionen. Under de bästa åren serverades helstekta får, som hade penslats med väldoftande såser på spett över glödande kolbäddar på sandstranden i hamnviken hela dagen. I Strandvillan dukade man upp bord för 120 personer sittande. Efter maten dansade man tills solen gick upp. En mycket populär begivenhet under senare hälften av 70-talet och ett stycke in på 80-talet var familjekappseglingen från Blekholmen till Kajholmen i långfärdskommitténs regi. Respiten var enkel ingen mätning av båtar behövdes. Toppåret 1980 deltog 77 båtar varav fyra flerskrovsbåtar. Alla tänkbara båttyper var representerade. Alla var med. Den lekfulla men samtidigt allt satsande kampandan framgår bäst av bilden på föregående sida ifrån 1980-års inbjudan. Till 20-års jubileet 1939 skrev Henry Smedslund en hyllningsdikt till Kajholmen. Den sista av de sexton verserna beskriver vackert alla Kajholmsälskares känslor också idag: Hav tack för de solljusa minnen du skänkt de år som ha gott Hav tack för all fröjd våra sinnen har njutit i bräddfulla mått Leif Strandström Texten publicerad tidigare i NJK:s årsbok

12 12 Kajholmen Kajholmen, vår skärgårdspärla som ligger 13 nm öster om Blekholmen och 19 nm öster om Björkholmen, donerades till NJK den 7 april år Enligt dokument från 1919 är holmens yta 15 tunnland eller, med nutida ytmått mätt, litet mer än 7 ha. Landhöjningen under nästan 100 år har säkert gett klubben några extra kvadratmeter. Holmens yta är till 70 % skogbevuxen och där hittar man både bär och svamp. Rolf och Annika Reinholm har fungerat som holmvakter sedan 1992 och bebor den vackra Vaktvillan mitt på holmen. Förutom Vaktvillan finns på holmen Strandvillan, Villa Nova, Jungfruburen, Kärleksburen och Lekstugan, ladugård, vedlider, två utedass samt två källare. Bastun är ursprungligen byggd år 1945, men genomgick en stor renovering jubileumsåret till ära år Man anländer till Kajholmen från öster. Hamnen är rätt skyddad, men öppen för de ostliga vindarna i riktning Iland tar man vid den 15 m långa fasta bryggan eller den 23 meter långa pontonbryggan. Som akterförtöjning finns det bojar. En förhalningsboj guppar också i viken och kan utnyttjas vid behov. Kajholmen besöktes i år av 319 båtlag, 917 personer och 31 husdjur. Den största besöksmängden på en gång var säkert under Vikingaträffen år 2011, då 41 båtar, representerande 350 ton deplacement, 530 m båtlängd och 160 m båtbredd låg förtöjda i hamnen. Vid matbordet satt 130 personer. Det årliga och mycket populära juniorlägret hölls under sista veckan i juli. Talkon på Kajholmen har varit populära och många flitiga NJK:are har ställt upp. På vårtalkot, som hölls den 26 maj, var det 15 stronga NJK:are som satte holmen i skick för sommaren och på hösttalkot den 6 oktober hade vi 21 deltagare. Då var det samling kl vid Sibbo Kalkbruks brygga. Lasse Qvickström från Pörtö avhämtade oss med sin taxibåt. Holmen skulle packas in in för vintern. Trädgårdsmöbler bars in under tak, mossa skrapades försiktig bort från Strandvillans tak, vattenrännorna putsades, taket reparerades och bastun sattes i vinterskick samt stängdes för vintern. Bastuns simstege monterades bort och alla trätrallar bars upp på land så att vinterns högvatten och höststormar inte rår på dem. Likaså kopplades pontonbryggans landgång bort. Flaggstången togs ner, för flaggstångsknoppen hade fått skador, som kommer att repareras under vintern. Likaså mättes husens vägg- och takytor samt bryggornas ytor med tanke på kommande ytbehandlingar, m.a.o. åtgång av målfärger och impregneringsmedel. Ett stort jobb var fällning av torrträd, som sedan sågades, klövs och radades in i vedlidret. Talkogänget hade också egen utrustning med sig, bl.a. en elektrisk vedklyvare, som visade sig vara mycket effektiv. Den sågade och klabbade vedmängden uppgick till ca 7 m³, vilket betyder att bastuveden är säkrad och täcker nästa sommars behov. Därmed har vi gjort en inbesparing på ca 500 euro. En del av talkogänget hade kommit till Kajholmen med egen båt, de övriga återvände till fastlandet kl med Lasses taxibåt. Totalt blev det 5,5 timmar effektivt jobb och hem for en stor grupp med glada och nöjda klubbmedlemmar, som haft en trevlig dag tillsammans och knutit nya kontakter. Till slut vill jag tacka alla donatorer som försett Kajholmen med ny apparatur: ett stort tack till Magnus Liljeqvist, som donerat ett frysskåp, till Sune Sved, som donerat ett kylskåp och till Christian Wiiala, som donerat en ny gasspis. Owe Halla Intendent

13 Match Race Med blicken mot nästa säsong i MRC-anda Med en minst sagt strålande säsong bakom oss, med en massa nya medlemmar och spännande regattor, är det dags att planera nästa säsong. Vad har vi gjort bra och vad kan vi göra ännu bättre? Tävlingskalendern utgör den kanske lättaste och den klaraste biten. Det är lätt att mäta hur många som anmäler sig jämfört med tidigare år och på basen av det dra sina slutsatser. Det som är mera utmanande men samtidigt väldigt intressant är att se hur vi kan förädla och behålla verksamheten som det alldeles särskilda den är. Ta talkoverksamheten som exempel. Då vi satte alla 7 båtar i slutligt vinterförvar var det kring 20 personer på plats. Det gjorde att vi klarade av att täcka in alla båtar på ca 4 timmar och när man är många går tiden snabbt. I ett tidigare skede gick vi igenom närmare 50 segel på bara några timmar. Det här bådar gott med tanke på inkommande säsong. Ju mer intresserade det finns, desto mer kan man göra av den fina flottan som vi har. Därför uppmanar jag också alla NJK:are, såväl junior som senior, att ta del av det som Match Race Centret har att erbjuda. Vi kommer att börja nästa säsong med en introduktion av Match Racing där vi introducerar Match Racing för både nybörjare och erfarna seglare som samtidigt kan göra nya bekantskaper. Du behöver inte ha ett färdigt team för att börja. Introduktionstillfället är ett bra tillfälle för både skeppare och gastar att träffas. Man kan säga att det inte finns några främlingar i Match Race Centret, bara vänner som inte ännu har träffats. Vi har haft ett väldigt roligt år på MRC och man kan med glädje se fram emot den inkommande säsongen. Som de gamla romarna sade, är det enda nödvändiga i livet att segla. Så för alla er som inte ännu är MRC:are rekommenderar jag att bli det. Ni kan fråga vem som helst, med MRC-anda. Fredrik Zitting 13 HELT NYA VOLVO V40 FOTGÄNGARKROCKKUDDE SOM FÖRSTA I VÄRLDEN. volvocars.fi

14 Juniorernas egen spalt Julmusik över allt, julpynt över allt, men frågan är: har du varit snäll? Junior Under den gångna säsongen har seglarna varit snälla på träningarna. Det har varit en bra stämning bland juniorerna på seglingsskolorna, på Kajholmslägret och under kvällsträningarna. Juniorerna vi har på klubben är hjälpsamma och vänliga, och jag tror nog att de små tomtarna i fönstret har noterat det. Vi får inte glömma att också tränarna varit så snälla, att de säkert kan vänta sig att julgubben kommer på besök. Under vintern är det inte enbart fysikträningar som klubben ordnar. Det finns också andra aktiviteter minst en gång i månaden. I november hade vi disco. Alla som deltog hade möjlighet att ta med en kompis för att dansa. Det var full rulle i tre timmar, med bland annat danstävlingar och limbo. I december är det julfest för hela familjen söndagen den 16 december. I januari kommer vi att ha reparbete och i februari kommer juniorerna att ha möjlighet att sova över i vårt klubbhus. Vi kommer att ha utelekar under det veckoslutet, så vi hoppas att det finns mycket snö. I mars blir det troligen navigation. Till dessa tillfällen är alla klubbens juniorer välkomna! Nu vill jag önska en riktigt skön och god jul till er alla och ett gott nytt år! Jessica Silén 14 Kalender December Julfest för hela familjen Måndag: fysträning start från NJK Tisdag: fysträning i Kampen Onsdag: fysträning start från NJK Torsdag: fysträning i Kisahalli Januari Reparbete (mera info kommer på nätet) Juniordagar i Varala (mera info på SBF:s hemsidor Måndag: fysträning start från NJK Tisdag: fysträning i Kampen Onsdag: fysträning start från NJK Torsdag: fysträning i Kisahalli Februari Anmälningen till sommarlägren börjar Övernattning på NJK (mera info på nätet) Måndag: fysträning start från NJK Tisdag: fysträning i Kampen Onsdag: fysträning start från NJK Torsdag: fysträning i Kisahalli Mars Navigationskväll Zoom EM; Italien Måndag: fysträning start från NJK Tisdag: fysträning i Kampen Onsdag: fysträning start från NJK Torsdag: fysträning i Kisahalli

15 Alla juniorer, familjer och juniorsinnade önskas God Jul och Gott Nytt År! - Juniorkommittén - Juniorernas intervju med OS bronsmedaljören Juniorerna Calle och Cessi gjorde en intervju med Silja Kanerva som vann brons i Match Race i OS under sommaren. Hur länge har du seglat? Jag har kappseglat sen 2003 och familj/cruisingseglat sedan jag var fem. Hur många regattor/tävlingar har du vunnit? Oj då! jag har aldrig räknat det, men kanske ungefär 9. Vilka klasser har du seglat? 29er, 49er, Yngling, Match Race: J-80 och Elliot. Om du skulle få va ett djur vilket djur och varför? En andfågel för att den får simma och flyga och vara fri. Om du skulle få spela en roll i en film vilken roll skulle det vara och i vilken film? Hmmm... Filmen skulle nog vara en musikal, där jag skulle få dansa och sjunga! Det skulle kanske kunna vara en ny ungdomsmusikal! Om du sku få träffa vilken person som helst vem skulle det vara och varför just den personen? Just nu skulle jag vilja träffa Veikka Gustafsson. Jag vill höra om bergsklättring och hans äventyr! Kanske jag börjar med det i något skede!? Kom med och lär dig segla! Vi startar nya nybörjargrupper på våren Vind-gruppen för första och andra klassister Vatten-gruppen för tredje klassister och äldre Mars-april tre torrträningar Vattenträningar i maj måndagar och onsdagar Målsättningen är att seglarna kan segla självständigt efter våren och deltar i Borgbacksregattan i augusti Gruppen fortsätter på hösten Pris för våren 200, som inkluderar NJKflytväst för barnen samt föräldraverksamheten Utrustningspaketet, som innehåller torrdräkt, våtskor samt neoprenhandskar kostar ca 420 Anmäl dig senast i slutet av februari! Mera information finns på nätet Reparbete i januari för juniorer i 7 18-års ålder (ordnas i samarbete med scouterna) Övernattning på NJK i februari för juniorer i 7-18-års ålder Navigationen i mars för juniorer i 7-18-års ålder (ordnas i samarbete med scouterna) Alla barn (fritidsseglare, scouter, kappseglare osv) är hjärtligt välkomna med på våra evenemang! Anmälning och mera info finns på nätet. 15 clothing for active people Navy Blue Shop, Båtbyggarvägen 7, Helsingfors

16 Grundat år 1988 Vi erbjuder högklassiga tjänster när det gäller: Board Audits Coaching Individutvärdering Undersökningar Management Audits Till våra kunder hör bl.a: För mera information, tag kontakt med våra konsulter: Benny Ginman Nina Henricson Kasimir Kockberg Mats Kockberg Susanne Stenfors e-post:

17 Restaureringen av Blekholmspaviljongens vestibul fortsatte i höstas med ETAPP II, där vi med tacksamhet förbrukade de som Museiverket välvilligt ställt till förfogande för ändamålet. Vi har lämnat in en ny ansökan för nästa budgetår och hoppas på förnyad välvillighet. Det känns ytterst angeläget att vi skall kunna slutföra projektet inom nästa år, att dela in det i små delar verkar bara fördyrande. Kostnadsberäkningen, som grundar sig på att allt görs under en säsong, går löst på Detta visar klart att vi inte kan ro hem projektet enbart med stöd från Museiverket. Nu krävs ett starkt engagemang för att ge sponsorer en chans att visa sin välvillighet. I denna etapp II har nu hela takkassetter och takbalkar restaurerats och man börjar få en vision av helheten. I takfälten börjar man skymta fragment av dekorationer. Restaurerarna från Ancelo OY, Usko Juvonen t.v och Juha Sutinen t.h lämnar Blekholmen efter slutfört arbete för denna säsong. NJK ÖNSKAR FÖLJANDE NYA MEDLEMMAR VÄLKOMNA! 17 Nya medlemmar 2012 Ted Apter Ronja Aromaa Adrian Arrakoski Andreas Backlund Onni Bargum Pepe Bermejo Anne Berner Leni Brandt Emil Creutz Edward Ehrnrooth Joakim Ekholm Mikael Fabritius Olof Faxander Oscar Flinck Alexander Fyhr Rasmus Fyhrqvist Sanna Haimila Jens Hampf Robert Hansson Oliver Helenius Carl-Axel Hjort Axel Ihamuotila Fabian Ihamuotila Janne Järvinen Jan Kajander Christoffer Karvonen Daniel Kassinen Johan Kinnula Kristian Korppi Louise Krogius Helena Kuhlefelt Linnéa Lang Andreas Langhoff Miia Langhoff Markku Laxman Jyrki Lieto Jasper Lind Mats Lindgren Janina Lindgren Trine Lindström Robin Löfstedt Staffan Martin Cecilia Mickos Erkki Myllärniemi Aarne Nurminen Jonathan Nyman Kim Pessala Melanie Rosas Juhani Salakari Niklas Sandström Sofia Slotte Michael Smith Annina Suves Heikki Takanen Sofia Toroi Filip Weckström Carl-Gustaf Wennström Peter Westerlund Johanna Viitanen Petri Voima René Voulliéme Emil Yliheljo Johan Zilliacus Mikaela Åkerberg

18 Segla med klubbens båtar nya möjligheter nästa sommar NJK:s Match Race Center har framgångsrikt i många år erbjudit sina medlemmar kappsegling med klubbägda båtar. Den röda tråden har varit Match Racing med J-80, en fascinerande men samtidigt svår form av kappsegling. Nu har NJK en ännu mångsidigare båtpark och vi erbjuder nya möjligheter till kappsegling för Dig som inte vill investera i egen båt eller kanske vill träna med klubbägda entypsbåtar för att få nya seglingsupplevelser och skaffa erfarenhet i intensiv miljö inför seglingar med egen båt. 3. Match och Fleet med 606 En introduktionskurs i Match Racing kommer att erbjudas äldre juniorer. Utöver detta kommer båtarna att ställas till förfogande för torsdagsseglingar, öppna seglingar och alla de evenemang Du kan hitta på. Men vår målsättning är att reservera båtarna för regelbundna användare som också tar sin del av ansvaret för båtarnas skötsel. 18 Följande nya paket erbjuds sommaren 2013, detaljerna presenteras senare: 1. Fleet Racing med J-80 Paketet ger Ditt team rätt att segla fem torsdagsseglingar och en öppen regatta. För att Du skall kunna utnyttja båten maximalt ingår också en träningssession under ledning av en erfaren tränare/j-80 seglare. Kostnaden för paketet kommer att vara i storleksordningen för hela teamet, därtill kommer anmälningsavgift för den öppna regattan den juni. 2. Match Racing med SM40 De två SM40-båtar som NJK förfogar över skall utnyttjas effektivare nästa sommar. Tillsammans med HSS kommer vi att arrangera två träningsserier en på våren, en på hösten. Båda avslutas med en tävling. SM40-båtarna har härliga seglingsegenskaper och det första evenemanget, Ice Breaker Cup i oktober detta år var en stor succé. Vi planerar också andra evenemang med SM40-båtarna. Big Boat Racing-kursen som var så populär år 2011 kommer igen att erbjudas, likaså kommer klubbens medlemmar att få hyra båtarna för egna evenemang. Kanske åker båtarna också på skärgårdstur för att delta i Hangöregattan i början av juli. 4. Seglingskurser NJK:s kursprogram 2013 är inte ännu klart. Med stor sannolikhet ordnas de traditionella seglar- och styrmanskurserna, likaså den engelskspråkiga grundkursen som har blivit så populär. Är Du intresserad av att segla klubbens J-80, 606 eller SM40 nästa sommar? Ta då kontakt med MRC, eller med Pata Andersson, Sen kan Du ju också segla tillsammans med dina kolleger på jobbet och/eller med dina kunder. John Bergman gör gärna ett förslag åt Dig. Säsongen 2013 närmar sig med stormsteg! Är Du redo? Pata Andersson Säsongen 2013: Lediga båtplatser på Blekholmen och Björkholmen! Seglingssäsongen 2013 närmar sig med stormsteg. Om fyra månader är vi i full fart med att skrapa botten och vaxa gelcoaten! Enligt nuvarande kalkyler kommer klubben att ha några lediga båtplatser både på Blekholmen och på Björkholmen. Så ifall Du har en ny båt eller vill ha en ny plats för din nuvarande båt i någondera hemhamnen år 2013, kontakta gärna kansliet snarast så säkrar Du din plats. De uppgifter vi har fått beträffande utbyggnaden av Björkholmen tyder på, att vår nuvarande hemhamn finns kvar minst fem år ännu! Pata Andersson

19

20 Helt nya Volvo V40 är alla tiders säkraste Volvo, som erbjuder alla tiders mest dynamiska körnjutning. V40 bjuder bilvärlden på ny skandinavisk design och nya innovationer. Den har små utsläpp på endast 94 gram, fotgängarkrockkudde som första i världen samt tre valbara digitala displayteman. Volvo V40 är valet för förare som älskar att köra. Nya Volvo har skapats för dig. DU. I DESIGNENS HJÄRTA. HELT NYA VOLVO V40. Rekordhöga poäng och fem stjärnor i Euro NCAPs krocktester. fr Bilen på bilden är extrautrustad. Boka provkörning på adressen volvocars.fi Helt nya Volvo V40-modeller fr. bilskattefritt pris , bilskatt 3 947,82, totalpris ,82. Fri bilförmån fr. 615 /mån., bruksförmån fr. 420 /mån. Bränsleförbrukning 3,6 5,5 l/100 km, CO2-utsläpp g/km (NEDC). Volvo Avtal fr. ca 43 /mån. (tre års avtal, km/år).

God Jul och Gott Nytt År! Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 5/2013

God Jul och Gott Nytt År! Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 5/2013 Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 5/2013 God Jul och Gott Nytt År! i detta nummer: 4 NJK:s nya webbplats 5 NJK:s höstmöte 10 Seglargalan 14 FO-Racing Team 18 Kajholmens hösttalko Detta är sista numret

Läs mer

Nyländska Jaktklubbens medlemstidning

Nyländska Jaktklubbens medlemstidning Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 5/2010 NJK:s höstregatta, Aktia Cup..s. 5 NJK deltog i Atlantic Round...s. 6 Program för Jubileumsåret...s. 11 Vem är mästarnas mästare?...s. 13 1861-2011 150 ÅR NJK

Läs mer

Nyländska Jaktklubbens Medlemsblad 4/2006 Talko på Björkholmen den 31 maj.

Nyländska Jaktklubbens Medlemsblad 4/2006 Talko på Björkholmen den 31 maj. Nyländska Jaktklubbens Medlemsblad 4/2006 Talko på Björkholmen den 31 maj. Det vackra vädret lockade arbetsvilliga medlemmar att städa upp på Björkholmen inför den nya säsongen. Drumsö FBK ställde traditionsenligt

Läs mer

AKTIA VISA PLATINUM EXKLUSIVT OCH BEKVÄMT

AKTIA VISA PLATINUM EXKLUSIVT OCH BEKVÄMT AKTIA VISA PLATINUM EXKLUSIVT OCH BEKVÄMT Aktia Visa Platinum är ett kort för dig som uppskattar hög kvalitet och marknadens högsta servicenivå. Förutom kortets vanliga egenskaper får du: Priority Pass

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

NR 4 2008. Finlands Svenska Scouter r.f. s. 16. Nya märken...sid 16. Offshoreseglats...sid 10 Ös...sid 18

NR 4 2008. Finlands Svenska Scouter r.f. s. 16. Nya märken...sid 16. Offshoreseglats...sid 10 Ös...sid 18 Finlands Svenska Scouter r.f. NR 4 2008 s. 16 Nya märken...sid 16 Offshoreseglats...sid 10 Ös...sid 18 innehåll www.fissc.fi e-post: scoutposten@fissc.fi Utgivare Finlands Svenska Scouter r.f. Tölögatan

Läs mer

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007 KMK nytt K U N G L I G A M O T O R B Å T K L U B B E N NR 4 DECEMBER 2007 KMKnytt är en föreningstidning utgiven av KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN Torstenssonsgatan 9, 114 56 Stockholm Tel 08-661 23 03 Fax

Läs mer

Redaktionen har ordet

Redaktionen har ordet Redaktionen har ordet Någon form av tyckarsida hade vi i redaktionen tänkt att vi skulle ha på den här sidan i stället för ordförandesida. Ambitionen var då att vidtala någon att skriva och tycka till

Läs mer

Folkbåtsnytt NYHETSBREV FRÅN SVENSKA FOLKBÅTSFÖRBUNDET, SFF NO 1/MARS 2012. Foto: Christian Falk

Folkbåtsnytt NYHETSBREV FRÅN SVENSKA FOLKBÅTSFÖRBUNDET, SFF NO 1/MARS 2012. Foto: Christian Falk Folkbåtsnytt NYHETSBREV FRÅN SVENSKA FOLKBÅTSFÖRBUNDET, SFF NO 1/MARS 2012 1 Foto: Christian Falk ORDFÖRANDESPALTEN När jag tittar ut genom förstret är det snö och minusgrader. Det är inte så lätt att

Läs mer

MassaSim. OS i London 2012. Bloggen. HK CUP Alla får vara med! Joline 10:a i världen. Simmarfesten Speedo 2012. en tillbakablick på 2006

MassaSim. OS i London 2012. Bloggen. HK CUP Alla får vara med! Joline 10:a i världen. Simmarfesten Speedo 2012. en tillbakablick på 2006 MÖLNDALS ALLMÄNNA SIMSÄLLSKAP MASSASIM NR 2 NOV 2012 MassaSim Dagbok från Sum-Sim Simmarnas rapport från läger och tävling. HK CUP Alla får vara med! Bloggen en tillbakablick på 2006 Simmarfesten Speedo

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014

Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014 Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014 Pris: 50 kr En ömklig seglats När hunden morrar Orgelafton i Nämdö Kyrka Nya tag för Nämdös framtid! 1 Pettsons hak Varje gång båten närmade sig Isbergs

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

Vikensonen med världen som arbetsfält. Möt tre generationer tomatodlare. Bakom kulisserna på höghusdebatten

Vikensonen med världen som arbetsfält. Möt tre generationer tomatodlare. Bakom kulisserna på höghusdebatten Byaluren Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #38 Vikensonen med världen som arbetsfält SID. 8 Möt tre generationer tomatodlare SID. 16 Bakom kulisserna på höghusdebatten SID. 29 1 Byaluren

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE 2006-2007 Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag finna henne där hon är, och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när

Läs mer

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012 Västgöten Årg. 19 Nr 1-2012 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Kälkhockey i Vänersborg F Per klar för London F Årets ledare positiv och pålitlig F Konsten att gå till historien F

Läs mer

En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana... ... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. KALLFORSgk

En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana... ... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. KALLFORSgk ÅRSJubileum KALLFORSgk en jubileumsskrift för att minnas de 10 FÖRSTA åren En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana...... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. Innehåll

Läs mer

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus Teckensång i Prideparaden Ändringar i diskrimineringslagen... och mycket mer 3/2014 besök gärna vår hemsida:

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

FJÄLLBACKA-BLADET. Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka. Juni 2008. www.fjallbackabladet.se. Pris 60 Kr Nummer 104 FJÄLLBACKA-BLADET

FJÄLLBACKA-BLADET. Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka. Juni 2008. www.fjallbackabladet.se. Pris 60 Kr Nummer 104 FJÄLLBACKA-BLADET FJÄLLBACKA-BLADET Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka www.fjallbackabladet.se Juni 2008 Pris 60 Kr Nummer 104 FJÄLLBACKA-BLADET i obruten svit sedan 1956 Vi förmedlar fastigheter i Bohuslän i området

Läs mer

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN FOTO: Anytec Marine AB Alternativ metod till kranlyft & slip Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Grennaskolan Magazine Nr.3

Grennaskolan Magazine Nr.3 THE GL Grennaskolan Magazine Nr.3 BEAugusti 2012 Föredettinghelg sid 12-13 Student 2012 sid 25 Ledarskapsutbildning sid 17 Ideérna bakom Grennaskolan Idéerna bakom Grennaskolan att promenaderna till undervisningslokalerna

Läs mer

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby.

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. Byaluren Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. SID. 16 Lär dig om våra flygande vänner i Viken SID. 6 REFLEXEN I BREVLÅDAN bjuder Byaföreningen på. Sätt den runt armen på kvällspromenaden

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008 Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Klöverbladet Nr2/2008 1 Ledare Per Nilsson, ordförande Innehåll Ledare... 2 Från redaktionen...3

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

Sofia Roos går framåt Minnet av Veikko Hakulinen lever Läktaren är klar Stavträning är skojigt. En timme motion, 38 999 euro till kassan

Sofia Roos går framåt Minnet av Veikko Hakulinen lever Läktaren är klar Stavträning är skojigt. En timme motion, 38 999 euro till kassan FALKENPOSTEN Medlemstidning december 2009 Sofia Roos går framåt Minnet av Veikko Hakulinen lever Läktaren är klar Stavträning är skojigt Foto: Rune Härtull En timme motion, 38 999 euro till kassan 141

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer