Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 5/2012. Höstmöte med kommodorsbyte... s. 4 Seglargalan... s. 7 Kajholmen... s. 10. God Jul och Gott Nytt År

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 5/2012. Höstmöte med kommodorsbyte... s. 4 Seglargalan... s. 7 Kajholmen... s. 10. God Jul och Gott Nytt År"

Transkript

1 Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 5/2012 Höstmöte med kommodorsbyte... s. 4 Seglargalan... s. 7 Kajholmen... s. 10 God Jul och Gott Nytt År

2 Nyländska Jaktklubben Kommodoren har ordet NJK:s kansli: Björkholmen södra Helsingfors Kansliets öppethållningstider : Ti kl , on & to kl Kansliet är stängt mellan Kontaktuppgifter: e-post: Klubbchef: John Bergman (09) Kansli: Cecilia Malmgren (09) Sponsorering: John Bergman MRC-centerledare: Fredrik Zitting Juniorchef: Jessica Silén Hamnmästare Blekholmen: Sammy Lundberg Hamnmästare Björkholmen: Osmo Hätinen Nattvakten Redovisning: Ansvarig utgivare: Informationskommittén Redaktör: Leif Strandström Tryckning: WhyPrint Ombrytning: Christel Westerlund NJK-nytt nr 1/2013: - materialet in senast utkommer vecka 9 Annonspriser: 1/1 sida 590 e 1/2 sida 290 e 1/4 sida 220 e 1/8 sida 150 e 1/16 sida 90 e 1/16 sida för medlemmar 25 e Pärmbilden: Flagghalningen 1.11 på Björkholmen. Foto: Kari Wilén. Min tid som kommodor går med stormsteg mot sitt slut. Det har varit otroligt intressanta, jobbiga, utmanande, nervösa och framförallt lärorika sex år som jag haft nöjet att styra och ställa inom NJK. Ett stort tack till alla för det förtroendet! Utmaningarna var många då jag tillträdde den Planerna inför 150-årsjubileet hade körts igång redan tidigare, nu var det bara att fortsätta med förberedelserna. Orosmolnen som hängde över Björkholmen låg stadigt kvar och ligger faktiskt där fortfarande. Egentligen var det bara att fortsätta i spåren som under flera år stakats ut. Men eftersom ledstjärnan för NJK har varit att vara den ledande segelföreningen i Finland var det inte alls så enkelt. Att vara ledande idag tyder på en hög ambitionsnivå, konkurrensen blir bara hårdare. Det gäller att prestera, att vara bra på det mesta, allt från juniorverksamhet, kappsegling, MRC, skärgårdshamnar, hemhamnar, vinterupptag, sjösättning osv. plus att också få ekonomin att gå ihop och dessutom helst med ett rejält plus. I en klubb som NJK kan man inte gå på i gamla fotspår utan det gäller att på alla plan hänga med i tiden. Segelföreningarna i Finland, liksom även ute i världen, står alla inför ungefär samma utmaningar. Ett större samarbete på olika nivåer skulle säkert gagna alla. Något perspektiv på de sex gångna åren har jag nog inte ännu men det som jag hela tiden egentligen sett som det svåraste har varit att få kontakt med medlemmarna, att få dem engagerade. 150-årsjubileumsbanketten var ett undantag. Där såg man att medlemmarna finns där och att de nog innerst inne bryr sig om sin klubb. Den traditionella första majlunchen på Blekholmen med flagghissning är också den ett jippo som får fart i medlemmarna. En strävan efter att göra själva kärnverksamheten mer lockande, för att den vägen hitta frivilliga, har tyvärr inte varit så framgångsrik. Samma problem med frivillig arbetskraft finns i större eller mindre utsträckning också i många andra föreningar, men det är en klen tröst Jag har många trevliga minnen, speciellt från mina resor och representationsuppdrag. Nervöst har det varit många gånger, men alla jag mött har varit trevliga och brist på samtalsämnen har det aldrig varit. Kommodorskapet har betytt en del segling också, vilket varit jätteroligt. Den mest spännande kappseglingen var utan tvivel, New York Yacht Club Invitational Cup i Newport Sedan följde en minnesvärd Atlantic Round i Norge där vi seglade jolle (Topper Omega) i hård vind med många kapsejsningar. Det var både litet roligt men framförallt också vått och utmattande. Nästa år i september 2013 körs Invitational Cup för tredje gången i Newport med samma koncept som tidigare. Efter att NYYC förlorade America s Cup har man sökt en ersättande kappsegling och det är vad Invitational Cup är idag, alltså verkligen en prestigefylld tävling. Besättningen består nu enbart av motiverade NJK:are som alla verkligen vill ge järnet! Nu börjar min spalt vara fylld, så det är bara att konstatera att det säkert blir litet mindre NJK i framtiden, men genom mitt nya medlemskap i Informationskommittén, kommer mitt arbete inom klubben att fortsätta! Slutligen hoppas jag att NJK förblir den mångsidiga klubb den är idag, där långfärd, motorbåtar och segelbåtar, skärgårdshamnar, kappsegling och junioraktivitet fortsätter att leva i harmoni med varandra. Gunilla Antas

3 Kansliet Kansliet informerar Faktureringstidtabellen 2013 meddelar Snart kommer vi att fakturera medlemsavgifterna enligt gammalt mönster. Siktet är inställt på att fakturorna är framme hos de hushållsansvariga genast efter nyår. För hela årets del ser kalendern ut så här: NJK:s kalender 2013 januari 21 Björkholmen kl.18 Styrelsemöte februari 14 Björkholmen kl.18 Styrelsemöte mars 5 Björkholmen kl.18 Styrelsemöte 20 Björkholmen kl.18 Vårmöte april 24 Björkholmen kl.18 Styrelsemöte maj 4-5 Björkholmen Henri Lloyd Cup Björkholmen Vårregatta 21 Blekholmen kl.18 Styrelsemöte Björkholmen Open Spring match 30 Björkholmen Torsdagssegling juni 3-7 Björkholmen Seglingsskola 1 6 Björkholmen Torsdagssegling Björkholmen Seglingsskola 2 11 Blekholmen kl.18 Styrelsemöte 13 Björkholmen Torsdagssegling Helsingforsregattan Januari medlemsavgifterna Mars bryggplatserna på Blekholmen och Björkholmen Mars/april matchrace-centrets medlemsavgifter Juni båtregisteravgifterna Oktober vinterplatserna Dessa faktureras alltid med refererensnummer, som vi ber er direkt skriva in i fältet för referensnummer. Om ni skriver det i meddelandefältet blir behandlingen av betalningen mera tidskrävande. OBSERVERA att Nordeas konton inte längre är i bruk, endast Aktias konton kan användas. Utöver dessa kommer givetvis deltagaravgifterna för tävlingarna och de sociala evenemangen. Dessa bör i regel inbetalas på följande konto: Aktia eller uttryckt i modernare form: IBAN FI BIC HELSFIHH. Inbetalningar på detta konto ska däremot förses med en tydlig hänvisning i meddelandefältet, så att vi vet exakt vad inbetalningen gäller. I planerna för utveckling av vår webb ingår för övrigt en betalknappsfunktion, men den är alltså ännu inte på plats. Vi ber om tålamod. Frivilliga bidrag till NJK Challenge 2016 Under Galan den 16 november bidrog gästerna med ca euro som startpeng till förmån för våra OS-hopp. Summan kommer att öronmärkas och användas på ett av styrelsen godkänt sätt. Pengarna går givetvis oavkortade till detta ändamål. Frivilliga bidrag emottas även mellan festligheterna och då sker betalningen lämpligast till ovannämnda Aktias konto. Kansliet är stängt under tiden Epost kan dock med fördel skickas till 3 juli 5-7 Hangöregattan Kajholmen Kajholmslägret augusti Kajholmen Kajholmslägret Klubbsregattan 9-11 Atlantic Round 14 Blekholmen kl.18 Styrelsemöte 16 Blekholmen Sinebrychoff pokalen Blekholmen 6mR FM 22 Björkholmen Torsdagssegling 29 Björkholmen Torsdagssegling september 5 Björkholmen Torsdagssegling 6-8 Björkholmen Båttorget 17 Björkholmen kl.18 Styrelsemöte Björkholmen Aktia Höstregatta Björkholmen Champion of the Champions oktober 15 Björkholmen kl.18 Styrelsemöte november 6 Björkholmen kl.18 Styrelsemöte 28 Björkholmen Höstmöte december 17 Björkholmen kl.18 Styrelsemöte Kenneth Gahmberg vinnare av årets segelåtervinningslotteri NJK och SavetheC organiserade den traditionella segelåtervinningskampanjen under tiden Bland alla segel som lämnades i den grå segelinsamlingslådan på Björkholmen, lottade vi ut en SavetheC-väska med NJK 150 år-logo. Den lyckliga vinnaren är Kenneth Gahmberg. NJK och SavetheC gratulerar! Segelinsamlingen pågår hela tiden Gamla segel kan fortsättningsvis lämnas in för återvinning. Om du har gamla segel som du inte mera behöver, lämna dem i insamlingslådan på Björkholmen. Julklappstips! NJK 150 års jubileumsprodukter med extra medlemsrabatt Tidernas chans att glädja din närmaste med en julklapp som för tankarna till sol och sommarbris! Nu kan du förmånligt skaffa en SavetheC-väska med NJK:s jubileums emblem. Väskan är designad av den internationellt erkända Paola Suhonen. Fråga efter dem på kansliet. Du kan hitta mera information om SavetheC på

4 Ny kommodor valdes på höstmötet 4 Flagghalning, prisutdelning och höstmötet kombinerades i år till en större helhet torsdagen den 1 november på Björkholmen. Av det livliga deltagandet att döma var konceptet lyckat. Valet av ny kommodor gav naturligtvis också en extra krydda åt mötet. Klockan halade kommodor Gunilla Antas flaggan, för sin del för sista gången. Jessica Silén skötte därefter prisutdelningen på ett sympatiskt sätt med trevliga och träffande motiveringar till varje pristagare. I synnerhet juniorernas prestationer väckte beundran och juniorerna hade också nästan mangrant bemödat sig om att ställa upp för att hämta sina pris. En del pris delas ut under seglarbalen senare i november. Under höstmötet presenterades ingen egentlig verksamhetsplan, endast seglingsprogrammet och en del sociala evenemang togs upp. Detta på grund av att klubbens strategiarbete ännu är på hälft och för att ge den nya kommodoren och styrelsen tillfälle att profilera nästa års verksamhet enligt sitt tycke. Interskandinaviska 5-klubbsregattan och Atlantic Round arrangeras parallellt nästa sommar i augusti. En annan höjdpunkt blir 6 mr finska mästerskapen i 6mR-klassen. Bilder: Kari Wilén

5 Patrik Hertsberg presenterade nästa års budget och ett estimat av årets resultat. Efter några förlustår kommer också nästa år att kännetecknas av en strikt penningshushållning och inga större investeringar finns upptagna. Ett undantag är en satsning på förnyelse av hemsidan och utvecklandet av kommunikationen inom klubben. Ett litet överskott har budgeterats och förslag framkastades att en modigare målsättning vore av nöden för att samla resurser till framtida investeringar i samband med utbyggnaden av Björkholmen. Medlemsavgifterna höjs inte, men båtavgiften stiger med 10. Gunilla Antas 6-åriga kommendering kommer till sin ände vid årsskiftet och valet av ny kommodor för tiden 2013 framåt stod på agendan. Claes Tallberg, f.d. 505-seglare, valdes enligt valkommitténs förslag till ny kommodor. I samma väva valdes till nya vicekommodorer Magnus Vaenerberg och Jan Hörhammer. Susanne Kuusansalo och Anders Backman är nya styrelseledamöter. Hela styrelsen finns presenterad på klubbens hemsida. Strategiarbetet har framskridit under den gångna säsongen inom flera arbetsgrupper. Efter höstmötet presenterade Eva Halla ackompanjerad av främst Claes Tallberg klubbens framtida tyngdpunktsområden: kappsegling, långfärd, junior, social samvaro och som sammanlänkande funktion medlemsservicen. Diskussionen gick rätt livlig, främst kring medlemsser- vice och talkoanda. Sammanfattningsvis kunde man kanske säga: fråga inte vad klubben kan göra för dig, utan vad du kan göra för klubben. Claes Tallberg redogjorde också om läget för Björkholmens utbyggnad. Ingenting konkret lär ska inträffa innan Klubben jobbar på tre alternativ: en placering vid motorvägsbanken men med utvidgning ända till Hanaholmen, Björnholmens södra sida (dyrt) och Ärtholmen. Anders Anttu Backman (också han f.d. 505-seglare) kommer att i framtiden leda NJK:s arbetsgrupp i diskussionerna med staden. Efter mötet bjöd Klubbkommittén på en utmärkt välkryddad soppa med flytande och fasta tilltugg. Jyri Wilén 5

6 6 Champion of Champions, NJK:s kraftmätning för finländska mästare i segling, etablerar sig allt starkare. Under veckoslutet deltog hela tretton toppbesättningar i tävlingen om vem som är Finlands riktiga mästare i segling. Man kappseglade i J-80, men det var ändå fleet race som gällde. Efter sammanlagt 13 starter ett sammanträffande att seglingarna var lika många som teamen kunde en värdig medaljtrio koras. Kanske något överraskande vann finnjolle-teamet med Thomas Hacklin som rorsman, faktiskt på första försöket. En delförklaring till framgången är att Thomas och hans besättning nog också har seglat båtar med flere segel och större besättning än vad som är vanligt i finnjollebranschen. De två andra medaljplatserna togs av Match Race-teamet med Sam Öhman som rorsman och 606-laget lett av Freddy Markelin. Traditionen fortsätter nästa höst. Målsättningen är att hitta en sponsor, som kan hjälpa oss att ge en finare inramning för evenemanget. Pata Andersson Resultat: 1. Thomas Hacklin, Finn, besättning: Risto Ajanko, Henri Koski, Aleksi Lehtonen 2. Sam Öhman, Match Race, besättning: Pasi Palmu, Ville Väresmaa, Toni Okkonen Deltagarrekord i Champion of Champions 3. Freddy Markelin, 606, besättning: Patrick Lindeman, Manni Borg, Kasimir Johansson 4. Henrik Tenström, 6mR, besättning: Johnny Winqvist, Basti Blechingberg, Robson Lindberg 5. Mattias Lindfors, Laser, besättning: Kaarle Tapper, Matias Mikkola, Victor Jansson 6. Harri Roschier, 8mR, besättning: Hanna Westman, Niko Roschier, Jyri Kuivalainen NJK:s Laser-träningspaket 2013 NJK kommer under säsongen 2013 att erbjuda ett träningspaket för Laser. I träningarna kan man delta med Laser 4.7, Laser Radial och Laser Standard. Träningsgruppen är öppen för seglare från alla klubbar. I träningspaketet kommer följande träningar att ingå: 18 kvällsträningar 16 lägerdagar 5 tävlingsdagar Exaktare kalender görs i mars utgående från: 1. Nationella tävlingskalendern 2. Laser förbundets träningsläger 3. Internationella Laser kalendern 4. Eventuella SBF träningsgrupper Ansvarig tränare: Benjamin Grönholm, Kostnad: beroende på seglarantalet men uppskattningsvis ca 950 euro per seglare. Anmälning görs på njk.fi i mars. Preliminära anmälningar tas emot fortlöpande av Benjamin och Jolle. Eventuella utlandsresor (träning och tävling) går att förhandla med tränaren. NJK:s 29er-, 49er- och FXträningspaket 2013 NJK kommer under säsongen 2013 att erbjuda ett träningspaket för skiff-klasserna i (åtminstone) samma omfång som Laser träningspaketet. I skrivande stund är förhandlingarna igång med SBF om 2013 om SBF:s skiffträningscenter verksamhet i Helsingfors regionen. Var, hur och för vem är ännu öppet. Vid det skede detta är tryckt och postat så lär vi redan veta mera. Så ni som är intresserade hör av er till mej, så kan jag uppdatera er. Hälsningar, Jolle 650

7 Seglargalan Fredagen den 16 november samlades över 200 glada och festklädda NJK:are på Scandic Grand Marina Congress Center på Skatudden för NJK:s Seglargala. Bilder: Bengt Börman På Seglargalan delades Stora Seglartecknet i guld åt följande medlemmar: Silja Kanerva Mikaela Wulff Kalle Bask Johan Gullichsen Thomas Johanson Lauri Lehtinen (Silja Lehtinen har tilldelats tecknet år 2008) Kvällen inleddes med mingel och bubbel, innan dörrarna öppnades och alla välkomnades in i festsalen. Glädjande nog fanns det NJK:are representerade i alla olika åldrar, de yngsta 13 år och de äldsta respektingivande 89 år. Tillsammans bevisade vi att åldern inte är ett hinder för gemenskap och feststämningen var i topp fram till småtimmarna. Middagen kördes igång med förrätt bestående av balsamicorödbetor, getost och rostade nötter. Kvällens speaker och stand up-artist Fredi Lilius presenterade sig och sjöng in Helan. Magnus Vaenerberg hälsade alla välkomna tillsammans med klubbmästare Camilla Lindberg. Väldigt många snapsvisor sjöngs och ljudnivån vid borden var hög redan tidigt på kvällen. Efter varmrätten som bestod av väldigt god örtgratinerad sik med citronsås, höll Thomas Johanson ett inspirerande tal om sitt deltagande i senaste Volvo Ocean Race. Gästerna fick ställa frågor gällande hans seglingar och det undgick ingen att detta är en man som drivs av äventyr. Kvällens tema var helt klart förebilder inom segling och detta spann Johan Gullichsen vidare på och berättade om hur han vann Guldpokalen i år. Att tålamod och beslutsamhet verkligen inte är underskattade meriter hos en seglare kunde publiken instämma i. Klubbens yngsta förebilder inom kappseglingen på toppnivå Silja Lehtinen, Silja Kanerva och Mikaela Wulff höll ett rörande tacktal och påminde oss om att segling ska gå ut på att ha roligt och njuta av äventyren. Efter alla intressanta och inspirerande tal delades flera välförtjänta utmärkelser och pokaler ut. Den välsmakande honungspannacottan med havtornssås avrundande kvällens meny och efter det presenterades den nya styrelsen. Claes Tallberg, som vid årsskiftet övertar kommodorskapet efter Gunilla Antas, höll ett tacktal till hennes ära och fick överta kommodorsvimpeln. Vid midnatt körde dansen igång med The Gators bestående av bl.a. Macke Granberg och Tomas Nyberg båda också bekanta från den legendariska barnpopgruppen Arne Alligator och Djungeltrumman. Dansgolvet var fullt ända in till småtimmarna av både yngre och äldre. Vi i klubbkommittén vill tacka alla medlemmar som var med och gjorde kvällen till en väldigt lyckad tillställning och hoppas att detta var den första av många Seglargalor. Camilla Lindberg 7

8 8 International Council of Yacht Clubs (ICOYC) Årets forum hade förlagts till Hamble som ligger mellan Portsmouth och Southampton. Det var Royal Southern Yacht Club med kommodor Mark Inkster, som stod värd denna gång. 25 segelföreningar från olika delar av världen deltog, representerade av 67 mötesdeltagare. Bland de 67 var 7 st. driftsledare, de övriga för det mesta kommodorer eller vice kommodorer (nuvarande eller f.d.) NJK:s representanter var Claes Tallberg med sin fru Helena och undertecknad. Förväntningarna var än en gång stora, ICOYC-forumen är alltid välorganiserade och intressanta. Tisdagen den 11 september körde det igång med styrelsemöte på Royal Thames Yacht Club (RTYC) mitt i London i Knightsbridge med utsikt över Hyde Park. Ett fantastiskt läge, men kanske inte det bästa med tanke på båtsport? Jag har nöjet att sitta med i ICOYC:s styrelse vilket gör att jag haft förmånen att lära känna de andra medlemmarna bättre. Efter styrelsemötet hölls det allmänna årsmötet. RTYC har gästrum där främst medlemmar har möjlighet att övernatta. Även medlemmar i klubbar som har ett ömsesidighetsavtal med RTYC kan utnyttja denna möjlighet. Fantastiskt att för ett överkomligt pris kunna bo ytterst komfortabelt i centrala London. Den första kvällen besökte vi The House of Lords. Värd för kvällen var Lord Wakeham. En stor personlighet som faktiskt varit ledare för både underhuset och överhuset. Vi bjöds på en guidad tur i denna fantastiska historiska byggnad, där vi fick gå in i överhuset, beundra de röda lädersätena, men inte slå oss ner. Tyvärr debatterades landets viktiga angelägenheter i underhuset och man var inte intresserad av våra åsikter, så underhuset blev osett. Vi bjöds på middag med många tal. Under talen kunde man njuta av utsikten över Thamesen, båttrafiken och Londons ljus som speglades i vågorna. Följande morgon var det transport med buss till Hamble. På vägen stannade vi på Henrik VIII:s slott, Hampton Court, där vi fritt kunde vandra, använda fantasin och föreställa oss hur man levde på den tiden. Vi bekantade oss med bl.a. det enorma kök som försåg de dagliga gästerna med frukost, lunch och middag. Gästerna var kring 600 varje dag, så det gick åt en hel del kött, vin och annat för att mätta de stora magarna. Väl framme i Hamble checkade vi in på hotellet. På kvällen var det öppning av forumet där bl.a. Sir Robin Knox- Johnston talade om vikten av segelföreningar i dagens värld. Kvällen avslutades med en välkomst sommarbuffet. Följande dag, torsdag, inleddes arbetet, det var verkligen arbete från morgon till kväll. Intressant men tungt. Varje dag blev vi avhämtade med buss kl. 7.30, vi återvände till hotellet först vid 22-tiden. Agendan hade gjorts upp i samråd med medlemsföreningarna och rubrikerna var aktuella för alla som driver en segelförening. Några exempel på rubriker: Fostra seglare, Hur lockar man nya medlemmar till segelsporten? Det är lätt att vara grön, Effektiv kommunikation, Strategisk planering, Effektiv regattaledning, Optimalt utnyttjande av klubbens båtar osv. Intressanta gästtalare varav en var ISAF:s generalsekreterare Jerom Pels. Kunde det vara möjligt att genom ICOYC påverka ISAF är en av frågorna som öppnar sig?

9 En kväll åkte vi till Portsmouth för att äntra HMS Warrior. Byggd 1860, på den tiden världens största krigsfartyg och det första byggt i stål. Imponerande, dessutom var middagen god! På lördag eftermiddag var det kappsegling i J80:or ute på the Solent. På vägen in i hamn efter hårda seglingar välkomnades de trötta seglarna av ett stålband som spelade brasiliansk sambamusik. För att göra stämningen ännu bättre bjöds det fritt på Caipirinha (brasilianskt sockerrörsbrännvin), det blev en mycket avslappnad stämning! Royal Hongkong Yacht Club står värd för nästa forum i november För att göra ett kort sammandrag av nyttan av att delta vill jag främst nämna de ovärderliga kontakter man knyter. Det är värdefullt att få vara med bland världens ledande segelföreningar, snappa upp idéer som i olika former kan implementeras i den egna verksamheten, se vilka möjligheter till samarbete som möjligtvis kan förverkligas med världens toppföreningar. En arbetsgrupp som skall se över hur man kunde utöka nyttan för gemene klubbmedlem skall bildas. Jag har blivit tillfrågad om jag vill jobba med i denna arbetsgrupp, det vill jag gärna nu då jag får mera tid över. Idag är det säkert många som anser att nyttan av att tillhöra ICOYC enbart utsträcker sig till dem som får resa och delta i forumen. Genom att vara med och jobba för ICOYC hoppas jag att nyttan av medlemskapet blir mer påtagligt för medlemmarna i NJK. Gunilla Antas 9

10 NJK-nytt startar en ny följetong. I detta och följande nummer av tidningen kommer en eller flera av våra uppskattade skärgårdshamnar att presenteras mera i detalj än vad årsböckerna ger utrymme till. Serien inleds med Kajholmen, den mest kända och besökta hamnen. Kajholmen Nyländska Jaktklubbens oas i 75 år års jubiléet firades med en välbesökt skärgårdslunch den 11 juni Kommodor Tancred Malmström höll festtalet ifrån strandvillans trappa. Lars Krogius, donatorernas företrädare i yngre generation, hade ingående forskat i Kajholmens förhistoria och presenterade på ett livfullt och entusiastiskt sätt, åtminstone när det gäller NJK:s tidigare historieskrivning, delvis helt nya uppgifter om hur Kajholmen kom i NJK:s ägo. Citerar här i korthet Lars Krogius: Kajholmen utgjorde fram till 1911 en del av Löparö enstaka skattesäteri i Sibbo socken. Lagfarten på Löparö innehades vid denna tid av länsdjurläkare Henrik Tallgren, som hade köpt Löparö av sin far ingenjörskapten och riddare Henrik Tallgren den Artisten Berndt Lagerstam köpte holmen av Tallgren den och holmen utstyckades till en självständig lägenhet Kajholmen RN: o 1:7 den Några år senare, exakt datum saknas, bytte Kajholmen igen ägare. Köpare var denna gång ingenjör Georg Erik Borgström, som erhöll lagfart till lägenheten den Den 7 april 1919 övergick Kajholmen i Nyländska Jaktklubbens ägo genom ett köpebrev, som för klubbens del undertecknades av kommodor Ernst Krogius och Gunnar L. Stenbäck. Köpesumman finska mark ,- erlades av bröderna Ernst och Lars Krogius, som sålunda skänkte holmen till klubben. Den illustrerade kartan på följande uppslag upptar bl.a. namn som Hafsbadet, Hvalfisken, Segeltorkning, Engelska Skansen och Jungfruburen. Allt vittnar om att aktiviteterna på Kajholmen varit många och mångskiftande under åren som gått. Vi, alla dagens Kajholmsälskare, vet hur välbesökt Kajholmen är från tidigt på våren ända långt in i oktober. T.o.m. på vintern gör vi skidutflykter för att titta till vårt sommarparadis. Engelska Skansen låter intressant. Bakgrunden till namnet har med tiden fallit i glömska. I NJK:s 100-års historik berättar emellertid Tor Smedslund att engelska flottan enligt muntlig tradition under Krimkriget 1854 skulle ha legat för ankar mellan Kajholmen och Pörtö och fyllt sina dricksvattenlager på Kajholmen. På nordöstra udden finns en alldeles tydligt byggd jordvall, som man antar vara uppförd som skydd för hamnen medan vattenkaggarna fylldes. Några verkliga belägg för uppgifternas riktighet lyckades Tor Smedslund inte hitta. Redan samma år, som Kajholmen övergick i NJK:s ägo, beslöt klubbens styrelse dokumentera donationen med en hällristning. Planeringen av utformningen anförtroddes Gunnar L. Stenbäck, som redan tidigare visat prov på ett ypperligt sinne för stil och pietet i delikata sammanhang. Han står bl.a. för planeringen av Finlands båtklubbsflagga i samarbete med Carl Slotte. I berget vid södra sidan av hamnviken kan man i vacker lapidarstil under Nylands Läns vapen läsa: Frans Lagerstams villa på Kajholmen i Sibbo omkring På bilden Frans Lagerstam, Elin Lagerstam och Olga Duncker.

11 28 19 IV19 skänkte Kommodor Ernst Krogius och Hedersledamot Lars Krogius denna holme till Nyländska Jaktklubben som tacksamt ristade strandens klippa till minne härav Vid överlåtelsen fanns det två villor och två paviljonger samt en badstuga på holmen den större villan, nuvarande Strandvillan; den mindre villan, nuvarande Vaktvillan; den ena paviljongen, nuvarande Jungfruburen. Till 75-års jubiléet såsom för 25 år tidigare till 50-års jubiléet såg Birger Krogius, genom en donation till att hällristningen blev framknackad och läsbar igen. Historieböckerna och årsberättelserna bjuder på intressant läsning. Den 29 maj 1919 togs Kajholmen i besittning. Ett antal klubbmedlemmar med donatorerna i spetsen besökte holmen med ångaren Primus. De första yachterna Beata och Melitta låg redan i hamnen. En månad senare den 29 juni ordnades den första kappseglingen. Yachterna Beata, Edit, Pierrot och Zelinda seglade som skärgårdskryssare. Edit vann följd av Pierrot, Beata och Zelinda. Olles pyts tilldelades Pierrot, C.O. Girsén. Säsongen avslutades den 25 augusti. Efter en något trevande början man var inte van vid idén med en gemensam klubbägd holme, som var tillgänglig för alla medlemmar präglades 20- och 30-talet av en livlig iståndsättningsaktivitet. Man nästan tävlade om att donera pengar och material för att göra allt trivsamt noterades besök av 572 personer fördelade på 152 besök av 91 olika båtar. Juniorernas Kajholmsvecka anordnades. Ett midsommarbesök anordnat av E.S.Y.C. - Estländische See-Yacht- Club stod också på programmet sjönk besöksfrekvensen av förståeliga skäl till endast 83 personer fördelade på 14 besök av 9 olika båtar. Samma sommar höll sig en rysk fallskärmsjägare gömd på holmen en längre tid. Som icke klubbmedlem och också annars obehörig avlägsnades han med militärens hjälp stiftade 44 medlemmar den s.k. Bastuklubben, som lät bygga och donera en bastu till medlemmarnas förnöjelse. Artisten Göran Hongell gjorde väggmålningarna i Strandvillans brasrum som donation. Omfattande reparationsarbeten utfördes. Strandvillans glasveranda utvidgades Arbetet finansierades genom en insamling bland besökarna på holmen. Följande år utvidgades Strandvillans glasveranda ytterligare. Villa Nova uppfördes donerade Percy Kullberg Finlands äldsta isbrytare Murtajas ankare till Kajholmen för att ställas upp på utkiksberget, där det fortfarande står. Kajholmsbåtens köl sträcktes för att få in en ny motor. Båten blev färdig för trafik följande år. Så sent som i årsbok 1961 hittar man bland meddelanden till medlemmarna följande intressanta tidsbild: Med vakten kan överenskommas om tillredning av medförd proviant, samt diskning mot extra ersättning. Servis finnes. Tillgång till brunnsvatten och kylskåp. I samma årsbok berättas också att Gamla Stallet blivit moderniserat till segeltorkskjul. Vattenledning har installerats i köket. Årsberättelsen 1962 beskriver livet på Kajholmen i diktform: Kajholmens båthus ha räk ikull och bryggan den står och lytar Bäter ti ha en Bobi som vakt som ti va ri kit ytan I denhär översikten har jag i korthet behandlat betingelserna och skapandet av förutsättningarna för verksamheten. Personerna intendenterna ofta med stöd av sina familjer, vaktfamiljerna, ledarna för juniorverksamhen, kappseglingsarrangörerna, skriftskolelägerdragarna skulle alla vara värda en egen presentation. Entusiasmen har varit och är också idag översvallande. Inga målsättningar förefaller vara övermäktiga. Med sjuttiotalet kommer vi för skribentens del in i realtid. Konrad Kondu Lindberg var under sitt långa intendentskap en mycket central person starkt uppbackad av skepparmor Ethel och hela sin familj. Under Kondus tid påbörjades den årligen återkommande Asado traditionen. Under de bästa åren serverades helstekta får, som hade penslats med väldoftande såser på spett över glödande kolbäddar på sandstranden i hamnviken hela dagen. I Strandvillan dukade man upp bord för 120 personer sittande. Efter maten dansade man tills solen gick upp. En mycket populär begivenhet under senare hälften av 70-talet och ett stycke in på 80-talet var familjekappseglingen från Blekholmen till Kajholmen i långfärdskommitténs regi. Respiten var enkel ingen mätning av båtar behövdes. Toppåret 1980 deltog 77 båtar varav fyra flerskrovsbåtar. Alla tänkbara båttyper var representerade. Alla var med. Den lekfulla men samtidigt allt satsande kampandan framgår bäst av bilden på föregående sida ifrån 1980-års inbjudan. Till 20-års jubileet 1939 skrev Henry Smedslund en hyllningsdikt till Kajholmen. Den sista av de sexton verserna beskriver vackert alla Kajholmsälskares känslor också idag: Hav tack för de solljusa minnen du skänkt de år som ha gott Hav tack för all fröjd våra sinnen har njutit i bräddfulla mått Leif Strandström Texten publicerad tidigare i NJK:s årsbok

12 12 Kajholmen Kajholmen, vår skärgårdspärla som ligger 13 nm öster om Blekholmen och 19 nm öster om Björkholmen, donerades till NJK den 7 april år Enligt dokument från 1919 är holmens yta 15 tunnland eller, med nutida ytmått mätt, litet mer än 7 ha. Landhöjningen under nästan 100 år har säkert gett klubben några extra kvadratmeter. Holmens yta är till 70 % skogbevuxen och där hittar man både bär och svamp. Rolf och Annika Reinholm har fungerat som holmvakter sedan 1992 och bebor den vackra Vaktvillan mitt på holmen. Förutom Vaktvillan finns på holmen Strandvillan, Villa Nova, Jungfruburen, Kärleksburen och Lekstugan, ladugård, vedlider, två utedass samt två källare. Bastun är ursprungligen byggd år 1945, men genomgick en stor renovering jubileumsåret till ära år Man anländer till Kajholmen från öster. Hamnen är rätt skyddad, men öppen för de ostliga vindarna i riktning Iland tar man vid den 15 m långa fasta bryggan eller den 23 meter långa pontonbryggan. Som akterförtöjning finns det bojar. En förhalningsboj guppar också i viken och kan utnyttjas vid behov. Kajholmen besöktes i år av 319 båtlag, 917 personer och 31 husdjur. Den största besöksmängden på en gång var säkert under Vikingaträffen år 2011, då 41 båtar, representerande 350 ton deplacement, 530 m båtlängd och 160 m båtbredd låg förtöjda i hamnen. Vid matbordet satt 130 personer. Det årliga och mycket populära juniorlägret hölls under sista veckan i juli. Talkon på Kajholmen har varit populära och många flitiga NJK:are har ställt upp. På vårtalkot, som hölls den 26 maj, var det 15 stronga NJK:are som satte holmen i skick för sommaren och på hösttalkot den 6 oktober hade vi 21 deltagare. Då var det samling kl vid Sibbo Kalkbruks brygga. Lasse Qvickström från Pörtö avhämtade oss med sin taxibåt. Holmen skulle packas in in för vintern. Trädgårdsmöbler bars in under tak, mossa skrapades försiktig bort från Strandvillans tak, vattenrännorna putsades, taket reparerades och bastun sattes i vinterskick samt stängdes för vintern. Bastuns simstege monterades bort och alla trätrallar bars upp på land så att vinterns högvatten och höststormar inte rår på dem. Likaså kopplades pontonbryggans landgång bort. Flaggstången togs ner, för flaggstångsknoppen hade fått skador, som kommer att repareras under vintern. Likaså mättes husens vägg- och takytor samt bryggornas ytor med tanke på kommande ytbehandlingar, m.a.o. åtgång av målfärger och impregneringsmedel. Ett stort jobb var fällning av torrträd, som sedan sågades, klövs och radades in i vedlidret. Talkogänget hade också egen utrustning med sig, bl.a. en elektrisk vedklyvare, som visade sig vara mycket effektiv. Den sågade och klabbade vedmängden uppgick till ca 7 m³, vilket betyder att bastuveden är säkrad och täcker nästa sommars behov. Därmed har vi gjort en inbesparing på ca 500 euro. En del av talkogänget hade kommit till Kajholmen med egen båt, de övriga återvände till fastlandet kl med Lasses taxibåt. Totalt blev det 5,5 timmar effektivt jobb och hem for en stor grupp med glada och nöjda klubbmedlemmar, som haft en trevlig dag tillsammans och knutit nya kontakter. Till slut vill jag tacka alla donatorer som försett Kajholmen med ny apparatur: ett stort tack till Magnus Liljeqvist, som donerat ett frysskåp, till Sune Sved, som donerat ett kylskåp och till Christian Wiiala, som donerat en ny gasspis. Owe Halla Intendent

13 Match Race Med blicken mot nästa säsong i MRC-anda Med en minst sagt strålande säsong bakom oss, med en massa nya medlemmar och spännande regattor, är det dags att planera nästa säsong. Vad har vi gjort bra och vad kan vi göra ännu bättre? Tävlingskalendern utgör den kanske lättaste och den klaraste biten. Det är lätt att mäta hur många som anmäler sig jämfört med tidigare år och på basen av det dra sina slutsatser. Det som är mera utmanande men samtidigt väldigt intressant är att se hur vi kan förädla och behålla verksamheten som det alldeles särskilda den är. Ta talkoverksamheten som exempel. Då vi satte alla 7 båtar i slutligt vinterförvar var det kring 20 personer på plats. Det gjorde att vi klarade av att täcka in alla båtar på ca 4 timmar och när man är många går tiden snabbt. I ett tidigare skede gick vi igenom närmare 50 segel på bara några timmar. Det här bådar gott med tanke på inkommande säsong. Ju mer intresserade det finns, desto mer kan man göra av den fina flottan som vi har. Därför uppmanar jag också alla NJK:are, såväl junior som senior, att ta del av det som Match Race Centret har att erbjuda. Vi kommer att börja nästa säsong med en introduktion av Match Racing där vi introducerar Match Racing för både nybörjare och erfarna seglare som samtidigt kan göra nya bekantskaper. Du behöver inte ha ett färdigt team för att börja. Introduktionstillfället är ett bra tillfälle för både skeppare och gastar att träffas. Man kan säga att det inte finns några främlingar i Match Race Centret, bara vänner som inte ännu har träffats. Vi har haft ett väldigt roligt år på MRC och man kan med glädje se fram emot den inkommande säsongen. Som de gamla romarna sade, är det enda nödvändiga i livet att segla. Så för alla er som inte ännu är MRC:are rekommenderar jag att bli det. Ni kan fråga vem som helst, med MRC-anda. Fredrik Zitting 13 HELT NYA VOLVO V40 FOTGÄNGARKROCKKUDDE SOM FÖRSTA I VÄRLDEN. volvocars.fi

14 Juniorernas egen spalt Julmusik över allt, julpynt över allt, men frågan är: har du varit snäll? Junior Under den gångna säsongen har seglarna varit snälla på träningarna. Det har varit en bra stämning bland juniorerna på seglingsskolorna, på Kajholmslägret och under kvällsträningarna. Juniorerna vi har på klubben är hjälpsamma och vänliga, och jag tror nog att de små tomtarna i fönstret har noterat det. Vi får inte glömma att också tränarna varit så snälla, att de säkert kan vänta sig att julgubben kommer på besök. Under vintern är det inte enbart fysikträningar som klubben ordnar. Det finns också andra aktiviteter minst en gång i månaden. I november hade vi disco. Alla som deltog hade möjlighet att ta med en kompis för att dansa. Det var full rulle i tre timmar, med bland annat danstävlingar och limbo. I december är det julfest för hela familjen söndagen den 16 december. I januari kommer vi att ha reparbete och i februari kommer juniorerna att ha möjlighet att sova över i vårt klubbhus. Vi kommer att ha utelekar under det veckoslutet, så vi hoppas att det finns mycket snö. I mars blir det troligen navigation. Till dessa tillfällen är alla klubbens juniorer välkomna! Nu vill jag önska en riktigt skön och god jul till er alla och ett gott nytt år! Jessica Silén 14 Kalender December Julfest för hela familjen Måndag: fysträning start från NJK Tisdag: fysträning i Kampen Onsdag: fysträning start från NJK Torsdag: fysträning i Kisahalli Januari Reparbete (mera info kommer på nätet) Juniordagar i Varala (mera info på SBF:s hemsidor Måndag: fysträning start från NJK Tisdag: fysträning i Kampen Onsdag: fysträning start från NJK Torsdag: fysträning i Kisahalli Februari Anmälningen till sommarlägren börjar Övernattning på NJK (mera info på nätet) Måndag: fysträning start från NJK Tisdag: fysträning i Kampen Onsdag: fysträning start från NJK Torsdag: fysträning i Kisahalli Mars Navigationskväll Zoom EM; Italien Måndag: fysträning start från NJK Tisdag: fysträning i Kampen Onsdag: fysträning start från NJK Torsdag: fysträning i Kisahalli

15 Alla juniorer, familjer och juniorsinnade önskas God Jul och Gott Nytt År! - Juniorkommittén - Juniorernas intervju med OS bronsmedaljören Juniorerna Calle och Cessi gjorde en intervju med Silja Kanerva som vann brons i Match Race i OS under sommaren. Hur länge har du seglat? Jag har kappseglat sen 2003 och familj/cruisingseglat sedan jag var fem. Hur många regattor/tävlingar har du vunnit? Oj då! jag har aldrig räknat det, men kanske ungefär 9. Vilka klasser har du seglat? 29er, 49er, Yngling, Match Race: J-80 och Elliot. Om du skulle få va ett djur vilket djur och varför? En andfågel för att den får simma och flyga och vara fri. Om du skulle få spela en roll i en film vilken roll skulle det vara och i vilken film? Hmmm... Filmen skulle nog vara en musikal, där jag skulle få dansa och sjunga! Det skulle kanske kunna vara en ny ungdomsmusikal! Om du sku få träffa vilken person som helst vem skulle det vara och varför just den personen? Just nu skulle jag vilja träffa Veikka Gustafsson. Jag vill höra om bergsklättring och hans äventyr! Kanske jag börjar med det i något skede!? Kom med och lär dig segla! Vi startar nya nybörjargrupper på våren Vind-gruppen för första och andra klassister Vatten-gruppen för tredje klassister och äldre Mars-april tre torrträningar Vattenträningar i maj måndagar och onsdagar Målsättningen är att seglarna kan segla självständigt efter våren och deltar i Borgbacksregattan i augusti Gruppen fortsätter på hösten Pris för våren 200, som inkluderar NJKflytväst för barnen samt föräldraverksamheten Utrustningspaketet, som innehåller torrdräkt, våtskor samt neoprenhandskar kostar ca 420 Anmäl dig senast i slutet av februari! Mera information finns på nätet Reparbete i januari för juniorer i 7 18-års ålder (ordnas i samarbete med scouterna) Övernattning på NJK i februari för juniorer i 7-18-års ålder Navigationen i mars för juniorer i 7-18-års ålder (ordnas i samarbete med scouterna) Alla barn (fritidsseglare, scouter, kappseglare osv) är hjärtligt välkomna med på våra evenemang! Anmälning och mera info finns på nätet. 15 clothing for active people Navy Blue Shop, Båtbyggarvägen 7, Helsingfors

16 Grundat år 1988 Vi erbjuder högklassiga tjänster när det gäller: Board Audits Coaching Individutvärdering Undersökningar Management Audits Till våra kunder hör bl.a: För mera information, tag kontakt med våra konsulter: Benny Ginman Nina Henricson Kasimir Kockberg Mats Kockberg Susanne Stenfors e-post:

17 Restaureringen av Blekholmspaviljongens vestibul fortsatte i höstas med ETAPP II, där vi med tacksamhet förbrukade de som Museiverket välvilligt ställt till förfogande för ändamålet. Vi har lämnat in en ny ansökan för nästa budgetår och hoppas på förnyad välvillighet. Det känns ytterst angeläget att vi skall kunna slutföra projektet inom nästa år, att dela in det i små delar verkar bara fördyrande. Kostnadsberäkningen, som grundar sig på att allt görs under en säsong, går löst på Detta visar klart att vi inte kan ro hem projektet enbart med stöd från Museiverket. Nu krävs ett starkt engagemang för att ge sponsorer en chans att visa sin välvillighet. I denna etapp II har nu hela takkassetter och takbalkar restaurerats och man börjar få en vision av helheten. I takfälten börjar man skymta fragment av dekorationer. Restaurerarna från Ancelo OY, Usko Juvonen t.v och Juha Sutinen t.h lämnar Blekholmen efter slutfört arbete för denna säsong. NJK ÖNSKAR FÖLJANDE NYA MEDLEMMAR VÄLKOMNA! 17 Nya medlemmar 2012 Ted Apter Ronja Aromaa Adrian Arrakoski Andreas Backlund Onni Bargum Pepe Bermejo Anne Berner Leni Brandt Emil Creutz Edward Ehrnrooth Joakim Ekholm Mikael Fabritius Olof Faxander Oscar Flinck Alexander Fyhr Rasmus Fyhrqvist Sanna Haimila Jens Hampf Robert Hansson Oliver Helenius Carl-Axel Hjort Axel Ihamuotila Fabian Ihamuotila Janne Järvinen Jan Kajander Christoffer Karvonen Daniel Kassinen Johan Kinnula Kristian Korppi Louise Krogius Helena Kuhlefelt Linnéa Lang Andreas Langhoff Miia Langhoff Markku Laxman Jyrki Lieto Jasper Lind Mats Lindgren Janina Lindgren Trine Lindström Robin Löfstedt Staffan Martin Cecilia Mickos Erkki Myllärniemi Aarne Nurminen Jonathan Nyman Kim Pessala Melanie Rosas Juhani Salakari Niklas Sandström Sofia Slotte Michael Smith Annina Suves Heikki Takanen Sofia Toroi Filip Weckström Carl-Gustaf Wennström Peter Westerlund Johanna Viitanen Petri Voima René Voulliéme Emil Yliheljo Johan Zilliacus Mikaela Åkerberg

18 Segla med klubbens båtar nya möjligheter nästa sommar NJK:s Match Race Center har framgångsrikt i många år erbjudit sina medlemmar kappsegling med klubbägda båtar. Den röda tråden har varit Match Racing med J-80, en fascinerande men samtidigt svår form av kappsegling. Nu har NJK en ännu mångsidigare båtpark och vi erbjuder nya möjligheter till kappsegling för Dig som inte vill investera i egen båt eller kanske vill träna med klubbägda entypsbåtar för att få nya seglingsupplevelser och skaffa erfarenhet i intensiv miljö inför seglingar med egen båt. 3. Match och Fleet med 606 En introduktionskurs i Match Racing kommer att erbjudas äldre juniorer. Utöver detta kommer båtarna att ställas till förfogande för torsdagsseglingar, öppna seglingar och alla de evenemang Du kan hitta på. Men vår målsättning är att reservera båtarna för regelbundna användare som också tar sin del av ansvaret för båtarnas skötsel. 18 Följande nya paket erbjuds sommaren 2013, detaljerna presenteras senare: 1. Fleet Racing med J-80 Paketet ger Ditt team rätt att segla fem torsdagsseglingar och en öppen regatta. För att Du skall kunna utnyttja båten maximalt ingår också en träningssession under ledning av en erfaren tränare/j-80 seglare. Kostnaden för paketet kommer att vara i storleksordningen för hela teamet, därtill kommer anmälningsavgift för den öppna regattan den juni. 2. Match Racing med SM40 De två SM40-båtar som NJK förfogar över skall utnyttjas effektivare nästa sommar. Tillsammans med HSS kommer vi att arrangera två träningsserier en på våren, en på hösten. Båda avslutas med en tävling. SM40-båtarna har härliga seglingsegenskaper och det första evenemanget, Ice Breaker Cup i oktober detta år var en stor succé. Vi planerar också andra evenemang med SM40-båtarna. Big Boat Racing-kursen som var så populär år 2011 kommer igen att erbjudas, likaså kommer klubbens medlemmar att få hyra båtarna för egna evenemang. Kanske åker båtarna också på skärgårdstur för att delta i Hangöregattan i början av juli. 4. Seglingskurser NJK:s kursprogram 2013 är inte ännu klart. Med stor sannolikhet ordnas de traditionella seglar- och styrmanskurserna, likaså den engelskspråkiga grundkursen som har blivit så populär. Är Du intresserad av att segla klubbens J-80, 606 eller SM40 nästa sommar? Ta då kontakt med MRC, eller med Pata Andersson, Sen kan Du ju också segla tillsammans med dina kolleger på jobbet och/eller med dina kunder. John Bergman gör gärna ett förslag åt Dig. Säsongen 2013 närmar sig med stormsteg! Är Du redo? Pata Andersson Säsongen 2013: Lediga båtplatser på Blekholmen och Björkholmen! Seglingssäsongen 2013 närmar sig med stormsteg. Om fyra månader är vi i full fart med att skrapa botten och vaxa gelcoaten! Enligt nuvarande kalkyler kommer klubben att ha några lediga båtplatser både på Blekholmen och på Björkholmen. Så ifall Du har en ny båt eller vill ha en ny plats för din nuvarande båt i någondera hemhamnen år 2013, kontakta gärna kansliet snarast så säkrar Du din plats. De uppgifter vi har fått beträffande utbyggnaden av Björkholmen tyder på, att vår nuvarande hemhamn finns kvar minst fem år ännu! Pata Andersson

19

20 Helt nya Volvo V40 är alla tiders säkraste Volvo, som erbjuder alla tiders mest dynamiska körnjutning. V40 bjuder bilvärlden på ny skandinavisk design och nya innovationer. Den har små utsläpp på endast 94 gram, fotgängarkrockkudde som första i världen samt tre valbara digitala displayteman. Volvo V40 är valet för förare som älskar att köra. Nya Volvo har skapats för dig. DU. I DESIGNENS HJÄRTA. HELT NYA VOLVO V40. Rekordhöga poäng och fem stjärnor i Euro NCAPs krocktester. fr Bilen på bilden är extrautrustad. Boka provkörning på adressen volvocars.fi Helt nya Volvo V40-modeller fr. bilskattefritt pris , bilskatt 3 947,82, totalpris ,82. Fri bilförmån fr. 615 /mån., bruksförmån fr. 420 /mån. Bränsleförbrukning 3,6 5,5 l/100 km, CO2-utsläpp g/km (NEDC). Volvo Avtal fr. ca 43 /mån. (tre års avtal, km/år).

NORTH EUROPEAN SAILING LEAGUE H T T P : / / W W W. N E S L. S E

NORTH EUROPEAN SAILING LEAGUE H T T P : / / W W W. N E S L. S E 2012 H T T P : / / W W W. N E S L. S E GRAND PRIZE HELT NY RANGE ROVER EVOQUE PRESTATION OCH TUR I KOMBINATION VINNER. ALLA KAN VINNA! VINSTEN AVSER 1 ÅRS FRITT ANVÄNDANDE AV BILEN NESL KONCEPTET Seglingsvärlden

Läs mer

Inbjudan. Allsvenskan segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet.

Inbjudan. Allsvenskan segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet. Inbjudan Tävling: Datum: Arrangör: Allsvenskan segling Deltävling 1: 22 24 maj, Saltsjöbaden Deltävling 2: 14 16 augusti, Malmö Deltävling 3: 28 30 augusti, Grötö Svenska Seglarförbundet, SSF, i samarbete

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

SOMMARPROGRAM SJÖSCOUTKÅREN VIKINGARNA

SOMMARPROGRAM SJÖSCOUTKÅREN VIKINGARNA SOMMARPROGRAM 2015 SJÖSCOUTKÅREN VIKINGARNA Innehållsförteckning Kårchefens hälsning 4 Vikingarnas organisation 2015 5 Seglingssäsongens kalender 6 Segelsäsongsöppning (21 maj) 7 Seglingssäsongens seglatser

Läs mer

Inbjudan till Malmö Segel Sällskaps Saltholm Runt Lördagen den 30 augusti 2014

Inbjudan till Malmö Segel Sällskaps Saltholm Runt Lördagen den 30 augusti 2014 Inbjudan till Malmö Segel Sällskaps Saltholm Runt Lördagen den 30 augusti 2014 Tävlingen Tävlingen är en distanskappsegling för kölbåtar och flerskrovsbåtar runt Saltholm i Öresund om ca 25 distansminuter.

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Ordföranden har ordet december 2011

Ordföranden har ordet december 2011 Ordföranden har ordet december 2011 SWE 11, Daniel Birgmark rundar upp under medaljracet EM i Helsingfors 2011 Tonny Nyrén Finnjolletrimmaren i Karlstad! Foto: Erik Åberg Foto: Torsten Jarnstam När en

Läs mer

BS -nytt SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009

BS -nytt SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009 Värmdö båtsällskaps nyhetsblad, hösten SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009 Foto: Skutbilder Eva Nikkar-Larsson. / Sjösättning: Gunnar Etzell I riktigt Aprilväder gick skutornas sjösättning av stapeln lördagen den

Läs mer

Enkät om F18. I samband med F18-förbundets årsmöte 2014-01-16. 2014-01-15 Lars Linder 1

Enkät om F18. I samband med F18-förbundets årsmöte 2014-01-16. 2014-01-15 Lars Linder 1 Enkät om F18 I samband med F18-förbundets årsmöte 2014-01-16 2014-01-15 Lars Linder 1 Om enkäten Enkäten gick ut via facebook till alla medlemmar på gruppen F18 seglarkompisar. 41 personer svarade på enkätens

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015

Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015 Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015 Tävling: Stockholms 606-regatta Klubbmästerskap Stockholms 606-klubb Rikscuptävling fyra 2015 i 606 Distriktsmästerskap i 606 Datum: 5-6 september

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

UFC 120 London UFC 120

UFC 120 London UFC 120 London UFC 120 London Åk till London för UFC 120 med Ciceron och FIghtplay och upplev MMA-världens största organisation live i en av världens mest dynamiska storstäder! London är staden som har allt, mat,

Läs mer

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2012

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2012 Medlemsbrev Mars 2012 Välkommen till LJS! Våren känns tidig i år och seglingssäsongen 2012 närmar sig snabbare än vanligt. Vi hälsar alla seglare välkomna till Linköpings Jolleseglarklubb och till massor

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé Ett tack till NSS sponsorer StjärneXpressen Skeppa Marin Rejmes Matsson Arkö Rib TreCé SEB Norrköping Jobmeal Dahllöf & Roxner Alvar Båtar Ekbacken Cramo Sommarprogram 2014 SM Neptunkryssare SM Rival 22

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

INBJUDAN SM Kanotsegling i Stockholm 9-12 augusti 2012

INBJUDAN SM Kanotsegling i Stockholm 9-12 augusti 2012 INBJUDAN SM Kanotsegling i Stockholm 9-12 augusti 2012 Seglings Program: Onsdag 8/8 17:00-19:00 Registrering Torsdag 9/8 08:00 Registrering 09:00 Skepparmöte 10:00 *Start segling 1, från Måsholmen till

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

OPTIMISTJOLLE SÄSONGEN 2006

OPTIMISTJOLLE SÄSONGEN 2006 Båtmässa Hollandsförläger Öckerö Regelkurs med Tom Easter Regatta Holland Upptaktsläger Team Östergötland Ostcupar LJS MTSS NSS WSK BRSS LJS Träningar inför Ostcup med Team Östergötland LJS Cup Vår/Höst

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09

ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09 ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR EDSVIKENS SEGLARSKOLA JOLLE (ESS Jolle) 2014 1 Medlemmar Vid årets slut hade föreningen 206 registrerade medlemmar

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

SSÅV medlemsenkät 2003.

SSÅV medlemsenkät 2003. 1 SSÅV medlemsenkät 2003. SSÅV upplever en period med mycket aktiviteter inom både kölbåtssegling och jollesegling (ungdomsverksamhet). Vad vi ser är en svacka i deltagandet inom kölbåtsverksamheten, samtidig

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Ordförande har ordet februari 2011

Ordförande har ordet februari 2011 Ordförande har ordet februari 2011 Hej alla Finnjolleseglare! Vinter, snö och kallt längtar du också efter att få starta säsongen 2011? En bild från en torsdagssegling i Karlstad 2010 kanske piggar upp

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Nyländska Jaktklubbens medlemstidning

Nyländska Jaktklubbens medlemstidning Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 5/2010 NJK:s höstregatta, Aktia Cup..s. 5 NJK deltog i Atlantic Round...s. 6 Program för Jubileumsåret...s. 11 Vem är mästarnas mästare?...s. 13 1861-2011 150 ÅR NJK

Läs mer

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS.

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. EM I FRIIDROTT GÖTEBORG 6 AUGUSTI 006 DET STÖRSTA EVENEMANGET PÅ TIO ÅR. Under tio dagar i augusti är hela Göteborg en arena och staden sjuder av aktivitet, förväntan

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 4 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Torsdagen den 8 maj 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Maria Uller, MU

Läs mer

SUP. STAND UP PADDEL TRÄNINGSRESA Plats: Estoril Portugal Datum: Torsdag 15 Maj - Måndag 19 Maj, 2014

SUP. STAND UP PADDEL TRÄNINGSRESA Plats: Estoril Portugal Datum: Torsdag 15 Maj - Måndag 19 Maj, 2014 The Ocean Walker är ett företag baserat i Stockholm, som brinner för Stand Up Paddling. Vi lanserar nu våran första Stand Up Paddel resa i maj 2014 till Estoril, Portugal. Våran resa är avsedd för alla

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Deltagare: Stockholmare: Göteborgare Gunnar Landborg Jan Lemos Håkan Karlsson Jukka Hämäläinen Klas Eliasson Bo Hörnquist Birger Vilhjalmsson Magnus Juthage Ingemar

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013

Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013 Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013 1 RESEFAKTA, FLYG OCH BÅTAR FLYG Vi kommer att flyga till Split med SAS morgonflyg från Göteborg och Stockholm. Utresa Göteborg Split Stockholm Split

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service.

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Ni möts i anslutning till vår VIP-entré på Arlanda, separat från terminalerna

Läs mer

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge PM för Nordiska Mästerskapen i Kristiansand 2-3 augusti 2014 I början av augusti är det dags att åka iväg till Kristiansand i Norge för att tävla på Nordiska Mästerskapen. Från Sverige åker tre lag och

Läs mer

Välkommen till. Visbytravet. visbytravet.se

Välkommen till. Visbytravet. visbytravet.se Välkommen till Visbytravet 2015 visbytravet.se En ny spännande säsong på Visbytravet Vi vill med denna skrift hälsa såväl publik som aktiva inom travsporten hjärtligt välkomna till Visbytravet säsongen

Läs mer

Endags träningstävling i Basic!

Endags träningstävling i Basic! Endags träningstävling i Basic! Tips och råd för arrangörer av Patrick Roos 1 Syfte med endags träningstävling i Basic Att tävla eller arrangera tävling är ett stort steg för många R/C-flygare och klubbar.

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Medlemsbrev Januari 2014

Medlemsbrev Januari 2014 Sid 1 av 5 Medlemsbrev Januari 2014 Naturfotografen Magnus Elander Magnus Elander är kanske mest känd för sina bilder från Arktis. Sammanlagt har han bott tre år på Grönland. Sedan sju år är han bosatt

Läs mer

Hockeyträffen 9-10.11.2013 Sokos Hotel Pasila Närvarande: se bilaga 1

Hockeyträffen 9-10.11.2013 Sokos Hotel Pasila Närvarande: se bilaga 1 Hockeyträffen 9-10.11.2013 Sokos Hotel Pasila Närvarande: se bilaga 1 1. Mötets öppnades kl. 10.00 2. Till mötesordförande valdes Peter Ahlstedt och till sekreterare Michaela Sundqvist 3. Presentation

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Hallå! Som ni märker så har infobladet fått sig en ny layout. Jag hoppas att den uppskattas och ni får mer än gärna lämna feedback till mig!

Hallå! Som ni märker så har infobladet fått sig en ny layout. Jag hoppas att den uppskattas och ni får mer än gärna lämna feedback till mig! Hallå! Som ni märker så har infobladet fått sig en ny layout. Jag hoppas att den uppskattas och ni får mer än gärna lämna feedback till mig! Givetvis hoppas jag att ni har eller har haft en riktigt trevlig

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Protokoll

STYRELSEMÖTE. Protokoll 2014-04-24 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Protokoll Tid: 2014-04-24 kl 1730 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Klas Berg, Lars Danielson, Sören Strand, Robert Värild,

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30.

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30. ÅRSMÖTE STOCKHOLMS KAJAKKLUBB 2013-02- 20 TID: Klockan 18.30 21:30 PLATS: Klubbhuset NÄRVARANDE: 42 medlemmar 1 Mötets öppnande Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades

Läs mer

Ystads Segelsällskap

Ystads Segelsällskap Ystads Segelsällskap Protokoll från styrelsemöte 2013-08-19 Närvarande: Håkan Håkansson, Göran Lawesson, Allan Waktmar, Eric Lundgren, Heléne Ohsbeck, Pontus Johnsson och Ola Tedin 1) Mötets öppnande och

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Äventyret kan börja...

Äventyret kan börja... Företag 2013-2014 Äventyret kan börja... PRODUKTIVA UPPLEVELSER FÖR FÖRETAG Företag 2013-2014 Produktiva upplevelser Större effektivitet och mera nöje Boda Borg i Karlskoga ger företagsgrupper upp till

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti Följ med Equi Tours på mästerskapsresa till Aachen, Tyskland för ett spektakulärt Europamästerskap! Här väntas fantastiska

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

BMW Sport Club. Jönköping 2015-01-24

BMW Sport Club. Jönköping 2015-01-24 Jönköping 2015-01-24 Agenda 10:00-10:15 Välkomna. -fika, agenda, mål & syfte Olof 10:15-10:30 Säsongen 2015, kalender och planering Patrik 10:30-11:00 Vad är BMW Cup och för vem Lars Åke 11:00-11:30 Genomgång

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

SEGLARSKOLA V. 32 13 barn som genomförde kurs på grön nybörjarnivå och fick seglarmärket i brons samt SSF diplom. 5 ledare och många föräldrar

SEGLARSKOLA V. 32 13 barn som genomförde kurs på grön nybörjarnivå och fick seglarmärket i brons samt SSF diplom. 5 ledare och många föräldrar Säsongen 2013 SEGLARSKOLA V. 32 13 barn som genomförde kurs på grön nybörjarnivå och fick seglarmärket i brons samt SSF diplom. 5 ledare och många föräldrar jobbade under denna fantastiska vecka. GRÖN

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 2/2014

Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 2/2014 Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 2/2014 i detta nummer: 5 Mandatum Life är NJK:s nya huvudsponsor 7 Vårmötet 9 Bodö 11 2.4mR-segling i Las Palmas 2014 15 Klubbkommittén presenterar sig Detta nummer

Läs mer

inbjuder till: träna SOM team tynell

inbjuder till: träna SOM team tynell inbjuder till: TRÄNA SOM TEAM TYNELL 10-12 PERSONER GES ETT UNIKT TRÄNINGSUPPLÄGG INFÖR VASALOPPET 2013 Sport Support Center i samarbete med Team Tynell erbjuder 10 personer att träna och förbereda sig

Läs mer

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 STYRELSEN har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ronnie Rosberg. Ordförande Klara Svensson. Sekreterare Thomas Lundin.

Läs mer

Nytt pentry - och kylbox. Fler båtar på banorna. Ordförandeord. Hyundai Cup. Höstmötet. NR-Race

Nytt pentry - och kylbox. Fler båtar på banorna. Ordförandeord. Hyundai Cup. Höstmötet. NR-Race Nytt pentry - och kylbox Fler båtar på banorna Ordförandeord Hyundai Cup Höstmötet NR-Race Foto: Niclas Stang Nr 2, 2013 NF-förbundet: Ordförande Lars Thorén, tel: 08-724 24 41 E-mail: ordforande@nfseglare.com

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY ÅRETS ARTÈGOEVENT! Inspireras av en unik Artègoshow med internationella topstylister. Ta chansen att vidareutbilda dig i olika workshops Upplev fantastiska Rom med Artègokollegor från hela världen. Vi

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Afrik a. från första parkett Nyati Cheetah Camp

Afrik a. från första parkett Nyati Cheetah Camp Afrik a från första parkett Nyati Cheetah Camp DKK 106 970:- året runt Priset avser 10 dagars lyxsafari vistelse för 6 personer med alla måltider, dagliga utflykter, transferresor och flyg t/r Följ med

Läs mer

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Rapport från Fristilslandslaget tävling och träningsläger i Järvenpää Finland. Fredagen den 14 juni reste fristilslandslaget

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Hotell Gästis, Varberg

Hotell Gästis, Varberg 1(6) Hotell Gästis, Varberg Birgitta Persson, Per Södergren, Niklas Johansson, Niklas Blomqvist, Mari Garnwall, Jessica Andersson, Elisa Dahlquist, Emelie Jonsson, Fredrik Persson, Josefine Larsson och

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes Resa 1 27 Februari Matcher: NY Rangers Chicago New Jersey San Jose NY Rangers Boston Resa 2 21 Mars Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

Läs mer

Barnens månadsbrev 3

Barnens månadsbrev 3 Barnens månadsbrev 3 Den här gången har vi valt att presentera skolans personal i månadsbrevet. Barnen i fyran har intervjuat. Här är deras presentationer av personalen. December 2008. Intervju med Lasse

Läs mer

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN JAN 2011 Välkommen till Gothia Innebandy Cup 2011! Gothia Innebandy

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap!

Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap! Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap! Så här i terminsstarten går vi ut med viktig information och det kan förkomma att det står likadant på mer än en lapp. Hoppas ni har överseende med

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse

Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för perioden från årsmötet i Lerkil 2014 till årsmötet i Falun 2015 Solstaregattan 31 maj 2015 i Karlstad. Ulf Bjuréus / SWE 66 in

Läs mer

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 SVEFOs hemsida www.svefo.eu Juni 3/2011 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 Välkomna att bese resultatet av vårt samarbete

Läs mer

World CUP. Det som tidigare kallades Canada Cup 17/9-1/10 2016 i Toronto Större än så här blir inte hockeyn! WORLD CUP.indd 1 2015-10-26 11:33

World CUP. Det som tidigare kallades Canada Cup 17/9-1/10 2016 i Toronto Större än så här blir inte hockeyn! WORLD CUP.indd 1 2015-10-26 11:33 World CUP Det som tidigare kallades Canada Cup 17/9-1/10 2016 i Toronto Större än så här blir inte hockeyn! WORLD CUP.indd 1 2015-10-26 11:33 World CUP HÖSTEN 2016 I TORONTO Vi erbjuder 3 OLIKA resor till

Läs mer