Internationell domare i Sarajevo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationell domare i Sarajevo"

Transkript

1 N u m m e r 4 d e c e m b e r 2008 Sv e n s k a Lot ta k å r e n s M e d l e mst i d n i n g Tema: Utlandstjänst Utlandstjänst ett mål för många Allt från riksstämman 2008 Hjälp oss att se! Ögat-kampanjen går vidare Svenska Marie Tuma Internationell domare i Sarajevo Viking -08 Ny hemsida Älvkarleö Prylar Plock & Nyheter

2 Har Chomsky fel Zaremba om konsten att förföra en läsare om grammatiken? Därför pratar man fortfarande svenska i Finland I nödens stund går finlandssvenskarna på tuppen INTERPRESS RETURVECKA 36 Könsordet snippa Ola Salo om att översätta Jesus Christ Superstar FET, SUP, GAY och alla 148 förbjudna bilskyltar Därför kan du inte lita på Google Hur nytt är det egentligen? Skrivandet pågår av bara fan Privata anteckningar visar att skrivandet var livsavgörande för Ingmar Bergman INTERPRESS RETURVECKA 50 T Prova nu till halva priset 2 nr för 68 kr

3 l e da r e Kära lottavänner T Tack för förtroendet. Att väljas till rikslottachef är mycket Nu ska jag och den nya styrelsen granska och uppdatera våra arbetsruti- stort för mig. Jag känner mig hedrad att ner och dela upp arbetsuppgifterna med få leda den kår som jag håller så mycket sikte på bästa möjliga resultat av våra av och som gett mig så mycket. ansträngningar. Men vårt mest ange- Det är 32 år sedan jag blev lotta. lägna jobb framöver är att ta fram ett Åren sedan dess har varit fulla av roliga, väl formulerat och väl genomtänkt oförglömliga stunder ihop med hundra- remissvar till frivilligutredningen. tals, ja tusentals av er. Fantastiska minnen av stort och smått trängs i mitt Skön julledighet hjärta och mitt huvud och där finns Det här numret av Lottanytt rapporterar plats för många fler. givetvis utförligt i text och bild från För nu ser vi framåt. Med mig som riksstämman. Men temat för nummer 4 rikslottachef, och med en nyvald sty- är också utlandstjänst. Något som allt- relse ska vi tillsammans forma framti- fler av våra lottor söker och antas till. dens lottakår. När ni läser detta har vi Försvarsmakten har insett värdet av just genomfört riksstämma Det att ha kvinnor på plats i krigshärjade var en riksstämma som andades opti- länder. Det är viktigt för oss i Svenska mism och framtidstro. Trots allvarliga Lottakåren att delta i den här utveck- signaler, som vi givetvis inte får bortse lingen och arbeta för att bli den främsta ifrån. Jag tänker på de vikande medlem- och bästa frivilligorganisationen när det stalen, på den låga graden av självfinan- gäller internationell tjänstgöring. siering, på vår åldersstruktur. Med mig som rikslottachef, och med en nyvald styrelse ska vi tillsammans forma framtidens lottakår. Framtiden lovar hårt arbete för oss alla. Och mycket nöje för oss alla. Men Nya uppdrag först tycker jag att vi alla ska unna oss Samtidigt finns här positiva händelser en riktigt skön julledighet och ett gott och förändringar. Och de är roligare att nytt år. tala om: Vi har skapat flera nya uppdrag, både civila och militära, vi har genomfört nytänkande rekryteringskampanjer och vi har visat helhjärtat engagemang i Annette Rihagen livsviktiga projekt som Ögat, Gender Rikslottachef Force och FAIR l ot ta n y t t 3

4 innehåll I detta nummer Tema: Utlandstjänst Marie Tuma, i rättvisans tjänst Marie Tuma jobbar som internationell domare i Sarajevo med uppgift att döma krigsbrott. Hon har även ett förflutet som åklagare i Haagtribunalen. Lottanytt träffade henne när hon hade några dagars ledighet hemma i Båstad. Tre lottor om sina utlandsupplevelser Lottorna Sara Hardingz, Malin Aktius och Eva Wennerström har alla varit iväg på en eller flera utlandstjänster. De berättar om sina erfarenheter från krigshärjade länder och hur de kom dit. Så når du en utlandstjänst Rätt kontakter och nätverk är A och O. Men det är också bra med vissa grundutbildningar, att ec hålla sig i fysisk och psykisk form och att vara 2008 aktiv själv. Lottanytt är medlemstidningen för Riksförbundet Sveriges lottakårer. Lottanytt utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Annette Rihagen Chefredaktör Redaktörer Heléne Rådemar Lena Loheim Kangevik och Carola Ålstig Andersson, Bee Production I redaktionsrådet Annette Rihagen, Heléne Rådemar och Anna-Lena Bard från Svenska Lottakåren Mikaela Wollin, Edita Communication Adress Svenska Lottakårens kansli, Box 2240, Stockholm. Telefon Fax Form Upplaga Papper Tryck Omslagsbild Ledare...3 Det här är Svenska Lottakåren...5 Kronprinsessan på Älvkarleö...5 Hjälp oss att se...14 Allt om riksstämman...16 Plock & Nyheter...22 Jörgen Carlsson, Edita Communication ex Omslag: MultiArt gloss 150g (träfritt) Inlaga: Holmen Ideal gloss 90g (trähaltigt) Edita Västra Aros Tomas Bergman Annonsbokning Sista materialdag för nr : 2 mars. Prenumeration För icke lottor 50 kr/år, pg Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Om beställt material önskas i retur, bifoga frankerat kuvert. Citera oss gärna men ange alltid källan. Tack! Lottanytt produceras av Edita Communication. 4 lottanytt

5 N ot e r at Välkommen till Svenska Lottakåren Svenska Lottakåren är en frivillig försvars- du gratis tillgång till alla våra utbildningar, såväl organisation för kvinnor, faktiskt Sveriges civila som militära. Under ett år erbjuder vi i aktivt söker ett engagemang, välkommen. största med våra medlemmar. Vi snitt ett 100-tal utbildningar. Utbildningar som Du kan genom ditt medlemskap stödja rekryterar och utbildar kvinnor för uppgifter är högt uppskattade på den civila marknaden Svenska Lottakåren och vårt arbete för att inom Sveriges militära försvar och civila och som är mycket meriterande att ha i din CV. skapa ett tryggare och säkrare Sverige. Självklart är även du, som kanske inte krisberedskap. Våra medlemmar återfinner Svenska Lottakåren är också, med över du inom Försvarsmakten som exempelvis 230 kårer, ett otroligt stort nätverk. Som med- lemstidning som gratis skickas ut till våra sjukvårdare, underrättelseassistenter och lem får du vänner i hela Sverige. Och på din medlemmar med fyra nummer per år. stabsbiträden, men också som förstärk- hemort kan du välja att engagera dig i din ningsresurser i kommunernas krisbered- lokala lottakår. Du kan exempelvis arbeta med och våra utbildningar på vår hemsida skap. Årligen deltar lottor även i fredsbeva- utbildningar, information och marknads föring. rande uppdrag utomlands. Eller varför inte hålla i kassan eller ordförande- Som medlem i Svenska Lottakåren får klubban i kårstyrelsen? Prova-på-dygn i Uppland Lottanytt är Svenska Lottakårens med- Läs gärna mer om vår verksamhet Välkommen till en meningsfullare fritid! Många gåvor till Ingegerd Söderbergs fond I slutet av september kunde den som ville prova på ett fältdygn tillsammans med De kårer eller enskilda medlemmar som velat Tierpsortens och Örbyhus lottakår. uppmärksamma Elisabeth Falkemos avgång Som synes med lyckat resultat. med en gåva har kunnat göra det genom att skänka ett bidrag till Ingegerd Söderbergs fond. Ett ändamål som Elisabeth Falkeomo själv valt. Totalt fick man in kronor kronor till fonden Fonden används för ändamål som kom- En rörd Elisabeth Falkemo valdes under riksstämman tilll hedersmedlem i Svenska Lottakåren. mer organisationen till gagn. Ett exempel är utbildningar på Älvkarleö herrgård. Kronprinsessan på Älvkarleö herrgård Kronprinsessan Victoria, Svenska Lotta kårens beskyddare, deltog på kursen Utveckla ditt ledarskap på Älvkarleö herrgård i oktober. Kronprinsessan var enligt uppgift mycket nöjd med kursen, som var en present från Riksförbundet Lottakåren l ot ta n y t t 5

6 Utlandstjänst Hon skipar rätt i ett trasigt land Marie Tuma jobbar som internationell domare vid Bosnien-Hercegovinas Högsta domstol i Sarajevo med uppgift att döma krigsbrott. En vardag fylld av sönderbombade hus, tragiska livsöden och mänskligt lidande. Alla man träffar har en historia att berätta, säger Marie Tuma. Men trots stunder av hopplöshet saknar hon Sarajevo när hon är hemma i Sverige. Text: Carola Ålstig Andersson Foto: Andreas Hillergren Det är svårt att förstå att den här ondskan utspelar sig så nära oss. TTvå små pojkar lekte i höstas i en sandlåda i Kosovo. De såg någonting sticka upp ur sanden och nyfikna som barn är undersökte de saken närmare. Det var en mina och pojkarna sprängdes till döds. Om personer dagligen skulle jobba med att röja upp alla kända minfält i Bosnien skulle det ta 25 år. I dag är det tio personer som arbetar med det, säger Marie Tuma. Berättelsen om pojkarna och minan i sandlådan är en av många händelser från Marie Tumas vardag i Bosnien. I rätten lyssnar hon på vittnesmål från barn som sett sina pappor bli dödade och mammor våldtagna. Hon hör om kvinnor som tvingats bli sexslavar åt soldater och utsatts för massvåldtäkter eller sett fruktansvärda massakrer. Marie Tuma berättar bland annat om en ung kvinna hon nyligen mött som bevittnade hur hennes mamma våldtogs av 6 lottanytt

7 Utlandstjänst Kontrasten mellan radhuslängan i Båstad och livet i Sarajevo är stor. soldater i deras lägenhet medan hennes pappa dödades i rummet intill. Efter våldtäkten dödades även mamman och dottern blev ensam kvar. Tårarna rinner sakta ner från Marie Tumas ögon när hon återger mötet. Hon ursäktar sig och säger att när hon kopplar av då kommer känslorna som hon måste tränga bort i sitt jobb. För att jag inte ska bli för berörd i rätten när jag lyssnar på starka vittnesmål så brukar jag under pauserna försöka prata med kollegorna om helt andra saker eller så tittar jag ut genom fönstret på de vackra bergen eller ar min dotter i Göteborg och skriver om positiva saker, säger hon. Vi har stämt träff på ett hotell i Båstad. Här i ett radhus bor Marie Tuma när hon är hemma i Sverige. Småstadsidyllen står i stark kontrast mot livet i Bosnien. Jag lämnar Sarajevo och landar i Köpenhamn fyra timmar senare. Det är svårt att förstå att den här ondskan utspelar sig så nära oss, säger Marie Tuma. Men trots att det finns mycket lidande i landet så finns där också mycket medmänsklighet. Alla hjälper varandra. Det finns till exempel knappt några uteliggare i Sarajevo. Det finns alltid en säng över. Jag saknar den här medmänskligheten i Sverige, säger Marie Tuma. Intresset föddes tidigt Hennes intresse för mänskliga rättigheter har hon med sig hemifrån. Föräldrarna var politiskt medvetna och diskussionerna kring köksbordet var många och långa. Som student läste hon juridik i Lund och var aktiv i utrikespolitiska föreningen lottanytt 7

8 Utlandstjänst Jag har alltid velat stå på de svagas sida, på offrens sida, precis som man gör som åklagare. Det är humanjuridiken som lockar. Jag har alltid velat stå på de svagas sida, på offrens sida, precis som man gör som åklagare. Det är humanjuridiken som lockar, säger Marie Tuma. Men de mänskliga rättigheterna fick stå åt sidan ett tag för den klassiska juristbanan, barn och dagishämtningar. De fanns dock alltid i bakhuvudet och efter skilsmässan tog Marie Tuma tag i det igen. Hon läste en utbildning i mänskliga rättigheter och folkrätt vid Raoul Wallenberg-institutet i Lund samtidigt som hon sökte jobbet som åklagare vid Haag tribunalen. Det var min professor som tyckte att jag skulle söka, men jag trodde aldrig att jag skulle få jobbet, jag och mina döttrar var istället på väg till Kambodja för SIDA när de ringde. Hon blev kallad på intervju. Det var då tre personer kvar: Marie Tuma och två män. Efter en tuff intervju stod det klart att Marie Tuma fått jobbet. Jag är så oerhört stolt över att jag kom dit helt på egna meriter, utan lobbying som är så vanlig när det gäller den här typen av tjänster. De berättade sedan att de valde mig för att jag var flexibel i mitt tänkande och hade en stark drivkraft, säger Marie Tuma. Första uppdrag: att åtala Milosevic Hennes första uppdrag i Haag var att åtala Serbiens förre president, Slobodan Milosevic. Det var ett av tre åtal mot honom, det så kallade Kroatienåtalet. Jag som trodde att jag skulle komma in lite försiktigt i jobbet och kanske fungera som assistent var istället chef för en stab med utredningsmän och experter och det handlade inte bara om ett mål utan det var ett helt land som åtalade. Första året i Haag var Marie Tuma nästan i ett chocktillstånd. Jag har aldrig haft det så tufft någon gång. De har ett helt annat sätt att tänka och agera i rättssalen. Jag läste en mängd utredningsmaterial och vittnesmål och sov bara några timmar per natt. Samtidigt var hon ensamstående mamma till två döttrar, som båda bodde tillsammans med henne i Haag. Hur går det ihop frågar man sig? Jag vet inte, men det går. Jag har heller aldrig gift om mig utan valt bort en ny man i mitt liv. När jag är hemma är det bara barnen som gäller. Jag har frågat mina döttrar om de tycker att jag försummat dem och de säger att de inte tycker det. Att Marie Tuma är stolt över sina döttrar och över vad de tre har åstadkommit tillsammans är ingenting hon sticker under stolen med. Hon kallar trojkan tjejer som kan. Äldsta dottern Rebecka bor i Sverige, läser på Handelshögskolan, är projektledare och sjunger opera. Yngsta dottern vill bli läkare och jobba för Läkare utan gränser. Vi skilde oss när barnen var ganska små och sedan dess har det varit jag och barnen. Att flytta utomlands var ett 8 lottanytt

9 Utlandstjänst Marie Tumans första mål i Haagtribunalen var att åtala Serbiens förre president, Slobodan Milosevic. gemensamt beslut. Rebecka gick i åttonde klass och Louise gick i femte klass när vi flyttade till Haag. Innan dess bodde vi i en tvåa i Lund och hade ont om pengar jämt. Vi kunde knappt tanka vår gamla Volvo med bensin så jag såg jobbet som en chans att ge barnen en bättre ekonomi. Istället för att dela på en pizza kunde vi få en pizza var, säger Marie Tuma. Hot tillhör vardagen Men att jobba som internationell domare har sina avigsidor. Marie Tuma bor i en larmad lägenhet, som hon kallar Fort Knox och hon har ett larmnummer hon kan ringa dygnet runt. Men jag känner mig inte rädd. Barnen har också på ett sätt växt upp med det här. Även som åklagare kunde det förekomma hot. Men får jag ett uttalat dödshot begär jag livvakt. Marie Tuma pratar om vikten av att vara kvinna på plats i Bosnien och att synas. Om det är som domare, soldat eller sjuksköterska är mindre viktigt. Jag inbillar mig att min blotta närvaro i domstolen, både i Haagtribunalen och i Sarajevo, kan göra det bekvämare för ett kvinnligt våldtäktsoffer när hon berättar sin historia. Det är också viktigt att vara en förebild för de unga, kvinnliga jurister som nu utbildas i Bosnien, säger Marie Tuma. Hennes kontrakt i Sarajevo löper ut i december Vad som händer därefter återstår att se. Men de mänskliga rättigheterna vill hon inte släppa. Så länge som jag orkar vill jag fortsätta jobba för det här. Fakta Marie Tuma Ålder: 53 år. Familj: Döttrarna Rebecka, 22, och Louise, 19, samt mor och far i Sverige. Bor: Lägenhet i Sarajevo och radhus i Båstad. Yrke: Internationell domare vid Bosnien-Hercegovinas Högsta domstol i Sarajevo. Bakgrund: Jur kand. och utbildning i mänskliga rättigheter och folkrätt vid Raoul Wallenberg-institutet i Lund. Åklagarjobb i Borås, Lund, Malmö och Helsingborg. Därefter fem år som åklagare vid Haagtribunalen innan tjänsten i Sarajevo. Gillar: Civilkurage, hjälpsamhet och medmänsklighet. Ogillar: Det så kallade gubbväldet och svaga människors utsatthet. På sin fritid: Bergsvandringar, gympa, konserter, familj och vänner, resor, lära mig nya språk lottanytt 9

10 Utlandstjänst Tre lottor om utlandsuppdrag Vad får man vara med om under ett utlandsuppdrag? Hur är det att vara kvinna på plats? Och hur kommer lottaerfarenheterna tillgodo? Lottanytt frågade tre kårmedlemmar med erfarenhet av utlandsuppdrag inom Försvarsmakten. Text: Le na Kar ls dotte r Li n de hag Sara Hardingz, Malmens flyglottakår Varför ville du åka? Det har varit en dröm sedan jag var liten. Jag har alltid velat bli militär och gjorde lumpen Hur fick du tjänsten? Jag sökte en vakant tjänst som kock och hade erfarenhet från restaurangbranschen. I mitt fall tror jag att det också hade betydelse att jag hade referenser, både inom försvaret och restaurangbranschen, personer som visste vem jag var och vad jag gick för. Nämn en stark upplevelse. Jag fick uppleva Ramadan på plats, när lokalbefolkningen inte drack någonting om dagarna trots att det var grader i skuggan. Vad hade det för betydelse att du var kvinna? Jag upplevde inte att det hade någon särskild betydelse. Folk tyckte kanske att det var ovanligt att se en tjej på plats. Men generellt tycker jag att den som bär uniform varken betraktas som man eller kvinna. Hur kom dina lottaerfarenheter till godo? Jag hade nytta av erfarenheter från både Hemvärnet och Lottakåren. Innan man åker är det bra att veta vad det innebär att bo så nära inpå varandra som man gör. Man har påtagligt lite tid att vara ensam. Vad har du haft för glädje av dina utlandsuppdrag i efterhand? Jag har lärt känna mig själv mer och jag har blivit bättre på engelska. Dessutom har jag fått lära mig mer om andra kulturer. Nämn ett konkret exempel. Tidigare hade jag en kollega från Afghanistan. I och med att jag visste vilken miljö den personen kom ifrån fick vi en ökad förståelse för varandra. Vad är ditt råd till andra lottor som vill utomlands? Det är bara att söka! Vill du själv åka igen? Absolut! Så fort som möjligt. Fakta Sara Hardingz Ålder: 26 år. Yrke: Telefonförsäljare. Bor: Skövde. Familj: Sambo och två katter. Kår: Malmens flyglottakår. Med i Svenska Lottakåren sedan: Stationering: Afghanistan augusti november Befattning: Kock. Eva Wennerström, Uppsala lottakår Varför ville du åka? Jag trivdes med det militära livet och ville göra en insats. Hur fick du tjänsten? Första gången svarade jag på en annons och fick erbjudande om att 10 lottanytt

11 Utlandstjänst Malin Aktius, Skövde lottakår Varför ville du åka? När chansen dök upp kände jag att jag kunde göra en insats. Dessutom var jag nyfiken på att se återuppbyggnaden av Kosovo på plats. Hur fick du tjänsten? Jag gick TFU-G (Grundläggande Totalförsvarsutbildning) och där skulle två av instruktörerna åka till Kosovo. Jag fick veta att de behövde tjejer som kunde utföra kroppsvisiteringar och blev antagen efter att ha gått Bevakningslottautbildningen. Nämn en stark upplevelse. Jag glömmer aldrig en sökning i en misstänkt bordell. Det var starkt att se miljön där kvinnor från Östeuropa hade vistats, och efteråt kändes det bra att de fick möjligheten att åka tillbaka hem igen. Vad hade det för betydelse att du var kvinna? Jag hade en lugnande inverkan. Många av dem vi mötte hade upplevelser av brinnande krig färskt i minnet, och de var vana vid att se hårda män i uniform. Hur kom dina lottaerfarenheter till godo? Jag hade stor nytta av kurserna jag gått, de gjorde att jag var tränad i de soldatmässiga grunderna. Mina plutonchefer sa faktiskt att det inte märktes att jag inte hade gjort lumpen. Vad har du haft för glädje av dina utlandsuppdrag i efterhand? Jag har fått perspektiv och blivit mer tacksam över hur bra vi har det i Sverige. Nämn ett konkret exempel. Nu tycker jag att det är ännu viktigare att vara engagerad i frivilligförsvaret. Vad är ditt råd till andra lottor som vill utomlands? Var aktiv! Visa framfötterna på kurser och tala om vad du vill. Vill du själv åka igen? Absolut, men hittills har det inte funkat med tanke på min civila karriär. Fakta Malin Aktius Ålder: 31 år. Yrke: Doktorand inom artificiell intelligens och robotik. Bor: Skövde. Familj: Mamma, pappa och en bror. Kår: Skövde lottakår. Med i Svenska Lottakåren sedan: Stationering: Kosovo Befattning: Söksoldat. Fakta Eva Wennerström Ålder: 49 år. Yrke: Expeditionshandläggare på Försvarshögkvarteret i Stockholm. Bor: Uppsala. Familj: Singel. Kår: Är ordförande för Uppsalakåren. Med i Svenska Lottakåren sedan: Stationering: Har hittills haft fem utlandsuppdrag, i Bosnien, Kosovo och Liberia, Befattningar: Signalist, personalassistent, chef för stabsexpeditionen och stabsbiträde på KFOR (Kosovo Force) högkvarter. utbilda mig till signalist. När jag sökt senare har förstås mina tidigare uppdrag varit meriterande. Nämn en stark upplevelse. I Liberia besökte vi ett barnhem med föräldralösa barn. Vårt besök gjorde att de fick känna sig betydelsefulla. Det var känslosamt. Vad hade det för betydelse att du var kvinna? En fördel med att vi finns där är att kvinnor kan uppfattas som mindre hotfulla. Numera har också kvinnor en given plats på utlandsmissioner. Första gången jag var iväg, 1997, var klimatet annorlunda. Det var porr överallt så är det absolut inte nu. Hur kom dina lottaerfarenheter till godo? Jag var redan van vid att bo primitivt. Det har också varit bra att ha kunskaper om militärt beteende, att veta när man ska säga Sir och vara lite formell. Vad har du haft för glädje av dina utlandsuppdrag i efterhand? Jag har blivit mycket säkrare. Jag vet att jag klarar mig i udda situationer, och jag har lärt mig att ta för mig, utan att för den skull vara tuff och stöddig. Nämn ett konkret exempel. Jag är i dag kårordförande i Uppsala. Det törs jag säga att jag inte hade varit utan mina utlandserfarenheter. Vad är ditt råd till andra lottor som vill utomlands? Ge inte upp. Var beredd att kämpa för det du vill. Vill du själv åka igen? Ja. Jag har faktiskt sökt en tjänst i Afghanistan nästa år lottanytt 11

12 Utlandstjänst Så når du en utlandstjänst Rätt strategi kan öka chanserna till en utlandstjänst inom Försvarsmakten. Nätverkande och kontakter är a och o. Ta vara på all erfarenhet inom kåren, råder Maria Pålsson, som efter bara ett år i Svenska Lottakåren nu är press- och informationsofficer på KS 18 i Kosovo. Text: Lena Karlsdotter Lindehag Försvarsmaktens rekryteringsprocess innebär ingen förtur för lottor som vill tjänstgöra utomlands. En lotta hamnar i samma urvalsgrupp som vilken annan civil kvinna som helst, med ett undantag: Kårmedlemmar som har genomgått Bevakningslottautbildningen placeras i samma urvalsgrupp som personer som har gjort lumpen. Men erfarenheter och kontakter från kåren kan ändå innebära fördelar om man tar tillvara möjligheterna. Är man intresserad av ett uppdrag kan det vara bra att gå utbildningar inom det kompetensområdet. Lottameriter kan ha ett informellt meritvärde beroende på uppdraget, det bedöms från gång till gång, säger Dick Torberger, chef för Försvarsmaktens personalenhet för utlandsstyrkan. Press- och informationsofficeren Maria Pålsson gick med i Sollentuna lottakår för bara ett år sen. Redan då var siktet inställt på utlandsuppdrag. Lottakåren har definitivt ökat mina möjligheter till en internationell tjänst, säger hon och framhåller betydelsen av att nätverka: Inom kåren finns så otroligt mycket kunskap. Medlemmar är väldigt generösa och delar med sig av råd och erfarenheter. Jag får ofta tips på personer som kan vara bra att prata med och råd om hur jag kan förbereda mig för att komma i fråga. De möjligheterna ska man ta vara på, säger Maria Pålsson, som i det civila jobbar med strategisk kommunikation och PR. Var aktiv Hon betonar vikten av att man själv är aktiv och pratar för sin sak. Det hänger väldigt mycket på dig Ingela Uthorn Persson själv. Du måste berätta om dig själv och vad du kan. Ingela Uthorn Persson gjorde under förra året en undersökning bland lottor inom ramen för EU-projektet Genderforce. Både kårmedlemmar som varit och inte varit på utlandsuppdrag svarade på frågor. Studien gav svart på vitt att kontakter har stor betydelse. Den civila kompetensen var dock det som hade allra störst betydelse för om man fick jobbet eller inte. Mitt råd är att gå in på och leta efter uppdrag som matchar din 12 lottanytt

13 Utlandstjänst civila kompetens. Försvaret har till exempel alltid behov av sjuksköterskor och jurister. Logistiker skriker man efter, säger Ingela Uthorn Persson. Samtidigt ska du inte bli avskräckt om det är något du inte kan. Det gäller att skilja på önskemål och rena krav. Det kan faktiskt vara så att det rör sig om en bristbefattning och att du blir erbjuden att först gå en utbildning här hemma, fortsätter hon. IntSAC bra merit Studien visade också att internationella stabskursen IntSAC, som lottor går parallellt med officerskurserna, har varit bra för många. Något som kurschefen Jannike Briesenland-Lister från Malmö lottakår bekräftar. Det är mer regel än undantag att lottor får erbjudanden om utlandsmission direkt på kursen, säger hon. Under den veckolånga stabsutbildningen förbereds deltagarna för arbete i antingen Nato- eller FN-miljö. Här finns också ypperliga möjligheter att knyta kontakter för utlandstjänstgöring. Under andra halvan av kursen övar lottorna tillsammans med officerarna. Många av dem är på väg ut och behöver folk till sin stab. Visar du dig duktig på kursen är det inte omöjligt att du blir handplockad, berättar Jannike Briesenland-Lister. Svenska Lottakåren har planerat tre intsac-kurser under Den som vill gå kursen bör vara ute i god tid, så sök redan nu. Det är först till kvarn som gäller för dem som motsvarar grundkraven, säger Jannike Briesenland-Lister. För den som har blivit uttagen till en utlandstjänst ska ytterligare två steg klaras av innan nålsögat är passerat och det är dags för själva insatsutbildningen. Den som inte har gjort lumpen eller genomgått Bevakningslottautbildningen måste alltid göra en Pliktverksundersökning med fysiska tester och psykologsamtal samt den i dag fyra veckor långa GSU-US (Grundläggande soldatutbildning Utlandsstyrkan). Slipa fysiska formen Inför prövningarna kan det vara bra att slipa på den fysiska och mentala formen, råder Maria Pålsson. Du måste veta varför du åker. Det är viktigt att åka till någonting och inte från någonting, säger hon. Hon påpekar att utbildningen och ibland vissa befattningar kan vara fysiskt krävande, till exempel för att man bär tunga vapen. Om du vill göra utlandstjänst: börja träna! råder Maria Pålsson. För egen del upplevde hon att minilumpen, TFU-G (Totalförsvarsutbildning Grundkurs), var en bra förberedelse för GSU-US: Jag var bättre rustad för att känna mig bekväm i den militära miljön. Så når du utlandstjänsten: Håll dig i fysisk och psykisk form. Nätverka! Inom Svenska Lottakåren finns mycket erfarenhet och många kontakter som kan vara värdefulla. Marknadsför dig själv. Berätta för personer du möter att du vill tjänstgöra utomlands. Glöm inte att framhålla din civila kompetens. TFU-G (Totalförsvarsutbildning Grundkurs) och internationella stabskursen IntSAC är exempel på kurser som kan ge bra kunskaper och kontakter. Har du gått Bevakningslottautbildningen hamnar du i samma urvalsgrupp som de som har gjort lumpen. Dessutom behöver du varken genomgå Pliktverksundersökningen eller GSU-US om du blir antagen. Kolla upp vilka utbildningar som kan ha ett informellt meritvärde för just det uppdrag som du vill ha. Dra nytta av hela friviligsfären. Knyt upp referenspersoner både inom och utom försvaret. Håll utkik på efter nya tjänster. Var aktiv! Ta reda på vilket förband som åker och vem som är chef. Presentera dig, berätta vem du är och vad du kan. Förbered dina anhöriga på att du vill åka. Ge inte upp om du inte blir antagen. Sök igen! Lottan Maria Pålsson, press- och informationsofficer i Kosovo, betonar vikten av att åka till någonting, inte från någonting lottanytt 13

14 ögat-kampanjen Fortsatt kamp mot våldtäkt som vapen Lottakårens kampanj mot våldtäkt som vapen fortsätter. Men nu under devisen Hjälp oss att se!. Ett led i kampanjen är försäljningen av Ögat-nålen som startar i vår. Text: Carola Ålstig Andersson Under riksstämman gjordes ett avstamp för Hjälp oss att se! i form av en avsiktsförklaring som lämnades över till riksstämman. Elisabeth Falkemo, avgående rikslottachef, lämnade även över en avsiktsförklaring till kronprinsessan Victoria. Till våren sätter kårerna igång med att sälja ögat-nålar. Insamlingen pågår under två år. Kampanjen är möjlig att genomföra tack vare ett bidrag från Folke Bernadotteakademin. Under de första månaderna av 2009 ger Svenska Lottakåren även ut en skrift där namnkunniga personer ur ett personligt perspektiv beskriver problematiken. Biståndsministern Gunilla Carlsson är en av dem som ger sitt stöd till Lottakårens initiativ. Hon medverkar även i skriften. En annan som gör det är Marie Tuma, internationell domare i Sarajevo. Du kan läsa mera om Marie Tuma och hennes jobb på sidan 6 9 i det här numret av Lottanytt. Övriga som medverkar i skriften är Elisabeth Rehn, Stig Edqvist och Christina Doctare. Synligt resultat i Liberia Svenska Lottakåren tog redan 2003 initiativet till en budkavle mot våldtäkt som vapen. Med egna resurser byggde Lottakåren upp en kunskap om hur systematisk kränkning av kvinnor används som strategisk metod i krigföring. Ögatsymblen togs då fram. Elisabeth Falkemo överlämnade avsiktsförklaringen till Victoria på riksstämman. Kampanjen, som slutade 2006, gav ett synligt resultat i Liberia. Den 27 november invigdes ett nytt kontor för att stödja Liberias womens` causes, en samling kvinnliga parlamentariker som samarbetar över partigränserna för att lyfta fram kvinnor och jämställdhetsfrågor i Liberias parlament. Det nya kontoret byggdes, inreddes och utrustades tack vare insamlade medel från Svenska Lottakårens Ögatkampanj och UNIFEM Sverige. Hallå Där Jenny Persunger, 33 år, från Bodens lottakår som var med på Viking -08 i november. Var hamnade du? Jag var tolv dagar på Irland som TYRoperatör. TYR är en realtidsbaserad spelsimulator som simulerar trupprörelser. Det är precis som i verkligheten men det sker i en dator. Men jag har gjort mycket annat på Vikingövningarna genom åren. Även på den civila sidan var jag till exempel i Kiev och spelade borgmästare i Norrköping. Hur ofta har du varit med? Jag har varit med på alla Viking-övningar utom Så 1999, 2001 och 2005 har jag varit iväg. Hur tyckte du att det fungerade i år? Jättebra. Det var otroligt bra organiserat där jag var. Jag har aldrig haft en så bra start någon gång förut. Vi hade också sol två dagar när vi var där och det var visst ovanligt. Totalt var det 24 nationer med i Viking i år och förutom på Irland så pågick det övningar i Norge, Finland, Lettland, Kungsängen och Enköping. Tyvärr var jag den enda lottan på plats i Irland. Vad krävs för att delta? Det hela sköts på engelska så man måste behärska språket och sedan får man inte vara rädd för datorer eftersom allt sker i en datormiljö. Jag tycker att en bra förberedelse för lottor är att gå IntSAC-kursen innan man söker sig till Viking. Varför har du varit med så många år? Därför att det är så roligt. Man träffar människor från olika nationer och får vänner för livet. Det är otroligt berikande. Har man varit iväg på flera övningar innan så träffar man också på många gamla bekanta. Jag har kontakt med flera personer som jag träffat genom Viking. I år behövde jag inte heller söka mig till Viking utan de ringde upp mig två månader innan och frågade om jag ville åka. FOTNOT: Övning Viking -08 är den femte i en serie av stora multinationella civila och militära övningar som har organiserats av Sverige. Ett viktigt mål med övningen är att öva civil och militär samverkan, samordning och utveckla civila och militära relationer. 14 lottanytt

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Fel av försvaret att rekrytera skolelever

Fel av försvaret att rekrytera skolelever DEBATTÖREN Joakim Medin, 27 år, Uppsala. Gymnasielärare i Enköping. DEBATTEN Sedan den allmänna värnplikten försvann måste Försvarsmakten hitta nya sätt att rekrytera soldater. I Enköping har detta skett

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 2 Fredag den 22 januari 2010 NORRBOTTEN Kvinna blir präst i Övertorneå Birgitta Pirhonen blir präst i Övertorneå. I torsdags bestämde kyrkorådet i Övertorneå att hon får jobbet. Det

Läs mer

Aktivism och feministiska frizoner på nätet

Aktivism och feministiska frizoner på nätet Aktivism och feministiska frizoner på nätet Alla fattar inte riktigt varför jag gör det här, säger Joanna som är en av de fem nätaktivister jag pratat med. Hon och många andra lägger varje dag flera timmar

Läs mer

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten.

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. S - 2 HÅRT OCH MJUKT Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. SUMMAN ÄR STÖRRE ÄN DU TROR Att tjänstgöra i Försvarsmakten är berikande på

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Torsdag 1 april 2010 NORRBOTTEN Räddade livet på kniv-skuren kvinna En 29-årig kvinna knivskars i helgen. Kvinnan var på dans-restaurangen Olivers Inn i Luleå. Hon hittades på golvet

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

de Satsar stort för att nå ut

de Satsar stort för att nå ut Santusa är aymaraindian i Bolivia och en av kvinnorna som Maja Suslin kommer att följa under 50 år. Men sedan Maja fotograferade henne för åtta år sedan har Santusa skilt sig och försvunnit. Det ska bli

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 NORRBOTTEN Gifter i Bottenviken Det finska stålverket Outokumpu vill släppa ut mer gifter i Bottenviken. Men svenska myndigheter vill minska miljögifterna.

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings Möten för miljarder! Onsdagen den 26 november klockan sju minuter över sju samlades ett hundratal Malmöföretagare på Slagthuset för att diskutera nyttan med just möten. Vad ska det här frukostmötet leda

Läs mer

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän För några Allting är normalt under graviditeten, alla prover man kan ta är bra, inga sjukdomar som drabbar barn finns i familjen, förlossningen är helt utan komplikationer och den lilla babyn är frisk.

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 19 mars 2010 NORRBOTTEN Norrbottningar vill åka tåg Många som bor i Norrbotten och Västerbotten vill att Norrbothnia-banan ska byggas. Det visar en ny undersökning där 1 000

Läs mer

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna.

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna. Ann-Charlotte Lundströmer Visions center i Luleå Sida 1 Närvarande: Gunilla Lidström, Marie Sandström, Katarina Holmqvist, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Roger Östman, Eva Vinsa, Annica Berg-Flemström

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Här och nu om den fortsatta vägen framåt Eders Kunglig Höghet, stämmodeltagare! Jag tror att alla ni som finns här på riksstämman

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

MÖTET. Världens döttrar

MÖTET. Världens döttrar Världens döttrar Fotografen Lisen Stibeck har porträtterat unga flickor runt om i världen. De har alla olika uppväxt, bakgrund och möjligheter men ändå har de tre saker gemensamt. Oro, förvirring och framtidsdrömmar.

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

augusti 2012 Hej alla Klippan-sektioner!

augusti 2012 Hej alla Klippan-sektioner! augusti 2012 Hej alla Klippan-sektioner! Klippan-sektioner tycker ni det är ett konstigt ord? Sektion, det betyder en grupp som är en del av en förening. Klippan är en del av FUB. Det går bra att säga

Läs mer

Stadgar för SVENSKA FÖRENINGEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFORSKNING (SAD)

Stadgar för SVENSKA FÖRENINGEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFORSKNING (SAD) Stadgar för SVENSKA FÖRENINGEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFORSKNING (SAD) Enligt beslut av årsmöte 1997-11-10 1 Målsättning Föreningens verksamhet syftar till att främja forskning om alkohol och andra beroendeframkallande

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Medborgare det är jag!

Medborgare det är jag! Texter till Del 3 Vägen till försoning Medborgare det är jag! Unga i Bosnien-Hercegovina lär sig hantera det förflutna för att skapa en bättre framtid. YIHR Youth Initiative for Human Rights sammanför

Läs mer

Inkludering. Vi söker oss ofta till dem. ÄRgemenskap

Inkludering. Vi söker oss ofta till dem. ÄRgemenskap Inkludering handlar om social gemenskap och olikhet berikar en grupp. Det menar professor Claes Nilholm. På Nossebroskolan har professor Bengt Persson dessutom kunnat se att det gynnar elevernas måluppfyllelse.

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Det är %!# % inte okej!

Det är %!# % inte okej! Det är %!# % inte okej! - diskussionsmaterial för olika tillfällen Just nu läser du ett material som är väldigt bra att ha med på läger och på kurser både för gamla och nya medlemmar och för lägerledare.

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 21 Fredag 18 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 21 Fredag 18 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 21 Fredag 18 juni 2010 NORRBOTTEN Vatten-pengar stoppas Många kommuner i Norrbotten får flera miljoner kronor som ersättning för förstörda marker och älvar. Men nu kan pengarna stoppas.

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014 NOVEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Möten & studier Korsord Kalender 1 2 4 5 6 Kollektivavtalsfrågan I detta nummer handlar det om pauser. Särskilt på pendeln är det viktigt att kunna komma

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER Vad händer i Kina? Publicerad: 2011-09-25 15:20 Ändrad: 2011-09-25 15:35 Fredrik Härén ägnade flera år i början av detta millennium åt att förstå vad det betyder att utvecklingsländer bestämt sig för att

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå Information till er som funderar på att bli familjehem Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård Boden, Kalix, Luleå och Piteå 1 Välkommen till vår informationssida! Ring gärna så får vi informera och

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ 1 Jag vill ju inte ha sex, men jag låter dem hålla på. Det är ju ändå inte mig de har sex med, det är bara min kropp. Lisa 17 2 Ve m? 3 25 % av tjejerna i gymnasiet

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Under den gångna våren har vi haft matlådemöten hemma hos föreningens medlemmar. Framförallt cupcakemötet var väldigt väldigt uppskattat och välbesökt. Inför valborg träffades vi

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer