ÅRSRED OV ISNI NG 20 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSRED OV ISNI NG 20 13"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Finansiella mål 2 Fem år i sammandrag 3 Väsentliga händelser 4 Vd har ordet 6 IFS och IFS Applications 7 IFS-aktien 10 Årsredovisningens innehållsförteckning 11 Årsredovisning 12 Styrelse 68 Bolagsledning och revisorer 69 Finansiell översikt Definitioner och ordlista 72 FINANSIELLA MÅL I ett långsiktigt perspektiv har IFS som mål att uppnå en rörelsemarginal om 15 procent samt bibehålla eller överskrida en avkastning på genomsnittligt operativt kapital om 25 procent. Därutöver har IFS som långsiktiga mål att: Över tid lämna en utdelning motsvarande ungefär 50 procent av resultatet efter skatt. Använda ytterligare överskottskapital, som inte krävs för investeringar, expansion eller andra behov relaterade till koncernens finansiella ställning, för återköp av aktier. FINANSIELL INFORMATION 2014 Delårsrapport januari mars 16 april 2014 Delårsrapport januari juni 17 juli 2014 Delårsrapport januari september 23 oktober 2014 Bokslutskommuniké februari 2015 ÅRSSTÄMMA Årsstämman 2014 kommer att hållas onsdagen den 26 mars 2014 i Stockholm. 2

3 FEM ÅR I SAMMANDRAG Nettoomsättning Mkr varav licensintäkter Mkr varav underhålls- och supportintäkter Mkr varav konsultintäkter Mkr Nettoomsättning utanför Sverige % 83% 81% 80% 82% 85% Rörelseresultat Mkr Rörelsemarginal % 8% 9% 9% 7% 7% Resultat före skatt Mkr Vinstmarginal % 6% 7% 8% 7% 7% Licensmarginal % 88% 90% 94% 94% 93% Underhålls- och supportmarginal % 62% 62% 67% 69% 72% Konsultmarginal % 19% 23% 22% 18% 19% Produktutvecklingskostnader/nettoomsättning % 7% 8% 9% 10% 9% Administrationskostnader/nettoomsättning % 11% 10% 10% 10% 11% Avkastning på genomsnittligt operativt kapital % 19% 23% 26% 22% 21% Soliditet % 53% 51% 51% 44% 46% Nettoskuldsättning Mkr Räntetäckningsgrad gånger 10,3 12,2 37,3 24,7 19,4 Kassaflöde efter investeringar Mkr Kundfordringar (snitt 12 mån)/nettooms. (rullande 12 mån) % 24% 21% 20% 19% 19% Genomsnittligt antal anställda Antal anställda vid årets utgång ,800 Nettoomsättning Underhålls- och supportintäkter Rörelseresultat 1, , , , , ,800 '09 '10 '11 '12 '13 0 '09 '10 '11 '12 '13 0 '09 '10 '11 '12 ' Kassaflöde efter investeringar Nettolikviditet Genomsnittligt antal anställda 500 2, , , , , '09 '10 '11 '12 '13 0 '09 '10 '11 '12 '13 2,400 '09 '10 '11 '12 '13 3

4 VÄSENTLIGA HÄNDELSER IFS lanserade CPM Lite för optimerad logistik inom flyg och försvar CPM Lite är en förhandskonfigurerad version av verksamhetsstyrningslösningen (CPM) särskild utvecklad för optimering av logistik inom flyg- och försvarsindustrin. CPM Lite kan på några få dagar implementeras vid sidan av det befintliga affärssystemet och är särskilt intressant för flyg- och försvarsindustrin där kontrakt blir alltmer reglerade i fråga om effektivitet och uppföljning. IFS tecknade globalt partneravtal med Infosys I april presenterade IFS sitt partnerskap med Infosys, en ledande leverantör av konsult- och tekniktjänster. Det globala partnerskapet avser gemensamma försäljningsaktiviteter inom utvalda branscher samt kompetensutveckling kring affärssystemet IFS Applications. IFS utsedd till världsledande leverantör av underhålls- och fältservicelösningar I sin årliga rapport utsåg ARC Advisory Group, det ledande informationsteknik- och rådgivningsbolaget för industri och infrastruktur, IFS till världens största leverantör, sett till marknadsandelar, av underhålls- och fältservicelösningar till olje- och gasbranschen samt flyg- och försvarsindustrin. IFS placerad som ledare i Gartners Magic Quadrant IFS, med affärssystemet IFS Applications 8, har utsetts som ledare i Gartners Magic Quadrant Single-Instance ERP for Product-Centric Midmarket Companies som publicerades 11 september Ledande spanskt konsultbolag tecknar partneravtal med IFS LKS Group är en av Spaniens ledande leverantörer av konsulttjänster. Genom cirka 400 experter ska företagen samarbeta kring gemensamma försäljningsmöjligheter samt implementerings- och supportprojekt relaterade till IFS Applications. NEC och IFS stärker sin affärsrelation NEC har varit IFS-partner sedan 1998 och implementerade nyligen IFS Applications som produktionssystem för affärsenheten System Platform. Affärsenheten är koncernens största och tillverkar Windowsservrar, Linuxservrar och superdatorer. IFS utnämnd som visionär av Gartner IFS utsågs till visionär i Gartners Magic Quadrants för Power Generation Enterprise Asset Management Software respektive Delivery Utility Enterprise Asset Management. Energibranschen är en av IFS prioriterade marknadssegment till vilken företaget erbjuder en flexibel, skalbar och integrerad lösning med omfattande underhållsfunktionalitet. IFS erbjuder appar på Samsung Knox IFS lanserade appen IFS Notify Me på Samsung Knox, den heltäckande plattformen för säker företagsmobilitet. Lanseringen gör IFS till en av de första affärssystems-leverantörerna som kan erbjuda sina kunder de avancerade säkerhets- och kontrollfunktioner som möjliggörs av Samsung nox för att skydda affärsdata från läckage, sabotageprogram, och attacker. IFS Applications stöds av Windows Azure IFS meddelade att IFS Applications 8 har testats och certifierats för implementering på Microsofts molnlösning Windows Azure. Certifieringen gör det även möjligt att implementera IFS Applications i ett privat moln via Microsofts Windows Server Hyper-V. Certifiering och support för Windows Azure täcker den centrala IFS Applications 8-sviten. IFS utökar funktionalitet för företagsstyrning (CPM) IFS utökade sin CPM-lösning för att säkra en helhetlig översikt över processer och resultat. Lösningen, som har utvecklats tillsammans med partnerföretaget VisionWaves, omfattar kontrollpaneler som erbjuder beslutsstöd, analys, alarm samt verktyg som täcker alla ledningsaktiviteter. 4

5 VÄSENTLIGA AVTAL TECKNADE UNDER ÅRET Flyg och försvar Technip Flare Industries Fundação Butantan Al Esnad Est. Vigor Shipyards Gebo Armaturen GFPT Public Company Babcock Infrastructure Services Energi och telekom GLB Lansdowne Chemicals Dassault Falcon Jet Corp. Ericsson Goizper, S. Coop. Richardson International Emirates Group Hafslund Holland Company större tillverkare av sjukvårdsutrustning Federal Aviation Administration Helsinki Energy Joachim Loh Gruppe Handel LFV Jönköping Energi Krinner Felleskjøpet Rogaland Agder Lockheed Martin JSF Mälarenergi Lakeside Process Controls Midcounties Co-operative M7 Aerospace OKG Laurentide Controls Oriflame Cosmetics Norwegian Armed Forces Sisgraph LightWorks Optical Systems Rusta Norwegian Defense Logistics Organization Statnett Orbotech Sanitec Europe Anläggningsintensiv industri Svensk Kärnbränslehantering Pellenc Service och installation Hi-Crush Services Vantaa Energy Polypipe APM Terminals Management Nucor Steel Seattle Högteknologi Quad/Graphics Europe Avinor Rhino Resource Partners Instron Radpol Integrated Water Services Fordon Matra Électronique Samson AG Meß- und Regeltechnik Jakarta Intl Container Terminal Agility Fuel Systems Mitutoyo Asia Pacific ShawCor MCI Apag Elektronik Red Lion Controls SWEP International North American Network Calsonic Kansei Skytron T-RAD North America RE Mason Deere & Company Thoratec Corporation Westrup Swedavia DTR Industries Tomra Sorting Solutions Olja och gas Wilhelmsen Ships Service Georg Fritzmeier Wolfson Microelectronics Apply Sørco Zef Scientific Manufactura Moderna de Metales Young Innovations Atlas Pipeline Övrigt Schlemmer Tillverkande industri BW Offshore Norway Aquair Toyota Material Handling Europe Atlas Converting Equipment IHC Merwede General Dynamics Info Tech Bygg och anläggning Aura Light International Ion Geophysical George Steuarts Optimize Babcock Infrastructure Services Belvac Production Machinery Seadrill National Express Rail Bergen Engines D&K Engineering Sevan Drilling Operadora de Hoteles City Express Brookfield Multiplex Doppelmayr Seilbahnen Processtillverkning Sun International John Graham Holdings Elecster Agrovista UK WP Beverages Projprzem Firestone Polymers Boyd Coffee Company 5

6 VD HAR ORDET Stark licenstillväxt tack vare en välanpassad verksamhet. Vår strategi att skapa tillväxt genom att fokusera på nyckelmarknader har varit framgångsrik: licensintäkterna ökade med 19 procent valutajusterat. Vi har tagit strategiskt viktiga affärer globalt inom alla våra nyckelbranscher, inklusive flyg och försvar, tillverkning, energi, offshore, olja och gas. Detta förklaras i allt ökande grad av vår marknadsposition och vår bevisade kompetens inom dessa branscher. Under året har vi satsat ännu mer på vårt varumärke och på marknadsföring. Vi har genomfört globala marknadsföringskampanjer för att visa vår unika kompetens inom de branscher där vi verkar. Syftet är inte enbart att öka försäljningen, utan också att bidra till ett utökat ekosystem av partners. En av våra främsta prioriteringar är att expandera vårt globala nätverk av teknologipartners, återförsäljare och systemintegratörer. Detta stärker vår ställning ytterligare i ett läge där vi redan bevisat oss vara det intelligenta valet för globala företag. Det är också glädjande att se att vår rating har avsevärt stigit hos branschanalytikerna, t.ex. Gartner. Vår världskonferens som hölls i Barcelona i oktober var dessutom den bästa hittills. Underhållsintäkterna ökade något långsammare, 5 procent valutajusterat. Detta berodde delvis på ett minskat behov av kundanpassningar till följd av att standardfunktionaliteten i de senaste versionerna av IFS Applications har utökats. En ökad tillväxt i nylicensförsäljning i kombination med en hög nivå av kunder med underhållskontrakt innebär att utsikterna för underhållsintäkterna förblir goda. Ökad användning av partners och minskat konsultbehov vid implementering av de senaste produktversionerna ledde till att konsultintäkterna utvecklades i lägre takt än produktintäkterna: 3 procent för helåret. Effektiviseringsprogrammet som genomfördes under årets första kvartal var nödvändigt för att möta denna utveckling av verksamheten. Konsultmarginalen ökade något till 19 procent och påverkades av de direkta kostnaderna för inköpta tjänster i samband med lanseringen av partnerstrategin. Trots att de direkta kostnaderna kommer att ha en fortsatt påverkan, räknar vi med en avsevärd förbättring av konsultmarginalen under Nettointäkterna ökade med 6 procent, valutajusterat, samtidigt som personalstyrkan minskade med nästan 8 procent jämfört med föregående år, vilket sammantaget ledde till en underliggande förbättring av resultatet. Trots försiktighet bland köpare på grund av det gällande makroekonomiska läget, drev företag i behov av en affärslösning igenom sina investeringsplaner under 2013 och marknaden för affärssystem ökade långsamt men stabilt med cirka 5 procent. Inköpsklimatets positiva riktning leder branschanalysföretag som Gartner att förvänta sig att marknaden för affärssystem kommer att behålla sin tillväxttakt under 2014 eller möjligtvis öka den till kring 6 procent. Under 2014 kommer vi att bygga vidare på våra framgångar och stärka vår ställning som det intelligenta valet för globala företag. Vi kommer att fortsätta arbetet med att stärka vårt varumärke, utveckla vårt ekosystem av partners och öka volymen av pågående affärsförhandlingar. För året förväntar vi oss stark licenstillväxt och betydligt förbättrat rörelseresultat. Alastair Sorbie VD OCH KONCERNCHEF 6

7 IFS OCH IFS APPLICATIONS IFS, en av världens ledande leverantörer av affärssystem, erbjuder lösningar som gör det möjligt för företagen att snabbt svara upp mot marknadsförändringar och använda resurser på ett mer flexibelt sätt för att uppnå bättre affärsresultat och konkurrensfördelar. IFS grundades 1983 och har medarbetare världen över. IFS har varit pionjär inom komponentbaserade affärssystem (ERP) med IFS Applications, nu i sin åttonde generation. Bolaget har nu över 25 års erfarenhet av införande av affärssystem, med konsulter som har djup branschkompetens och som förstår kundens verksamhet och behov. IFS komponentarkitektur ger lösningar som är enklare att implementera, använda och uppgradera. IFS Applications ger utökad ERP-funktionalitet, inklusive styrning av försörjningskedjor (SCM), underhåll och utveckling av anläggningstillgångar (EAM och MRO), produkt-livscykelhantering (PLM), kundrelationshantering (CRM) och verksamhetsstyrning (CPM). IFS är en organisation med global räckvidd och finns i dag representerat i cirka 60 länder genom hel- och delägda dotterbolag och partners. IFS har fler än kunder och över användare och affärssystemet finns installerat i över 60 länder på ett tjugotal språk. AFFÄRSIDÉ Med egna resurser, och i samarbete med partners utvecklar, säljer och implementerar IFS det komponentbaserade affärssystemet IFS Applications. IFS APPLICATIONS IFS Applications är ett heltäckande affärssystem för medelstora och stora organisationer, specialiserat inom ett antal affärsprocesser. Erfarenhet från kunder, användargrupper, branschanalytiker och bolagets starka nätverk av partners har samlats för att skapa ledande branschlösningar för att möta specifika behov hos kunderna. Strukturella förändringar såsom globalisering, marknadstransparens från Internet, konsolidering, specialisering, etc. gör det svårare att sätta en stämpel på företag enbart utifrån den industri de tillhör. Samlingsbilden av processer inom vilka företag är verksamma illustrerar nämligen ofta bättre än industritillhörighet deras verkliga affärsområde och utmaningar. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll och service, tillverkning, logistik samt projekthantering. Fokuseringen ger kunderna konkurrensfördelar på sina respektive marknader och har tagit IFS till ledande positioner inom flera branscher. Inom t.ex. system för underhåll och logistik för flyg och försvar är IFS global marknadsledare. Förutom de processer som stöds av alla affärssystem, såsom ekonomi, lager, kundhantering och traditionell tillverkning, är IFS Applications specialiserat på ett antal specifika tillverkningsprocesser såväl som på att ge stöd för produkternas hela livscykel, från konstruktion till underhåll och eftermarknadsservice. Detta ger kunderna stora fördelar, den information som skapas vid konstruktion och tillverkning av produkten är av stor betydelse när den senare ska underhållas, vilket kan pågå under flera decennier. Under de senaste åren har IFS sett ett ökande behov av IT-stöd för projektorienterad verksamhet inom flera av de prioriterade branschsegmenten. Bolaget har arbetat snabbt för att tillhandahålla förbättrade mjukvarukomponenter som bättre hanterar utmaningarna inom projektdrivna verksamheter, såsom kostnad, tid, resurser, likviditet och risk. Optimering av dessa nyckelområden medför bättre styrning och är avgörande för att nå ökad effektivitet och kontroll samt ökar dessutom möjligheten att ta tillvara nya affärsmöjligheter. Traditionella organisationsstrukturer och system gör det svårt att hantera operativa situationer i realtid och innebär en lägre flexibilitet när det gäller att balansera resurser i förhållande till förväntade leveranser. Därigenom blir det kostsamt och svårt att bedöma om nya affärsmöjligheter, men också pågående arbeten, kommer att vara lönsamma. NYSKAPANDE OCH INNOVATION IFS har två tydliga fördelar jämfört med konkurrenterna: den enhetliga integrerade produktlinjen i IFS Applications och det faktum att IFS Applications har varit komponentbaserat i mer än tio år. Det innebär att IFS har en unik position för att kunna utveckla affärskomponenter som drar nytta av dagens tjänsteorienterade arkitektur (SOA). Koncernens produktutveckling bedrivs huvudsakligen vid IFS utvecklingscentra i Sri Lanka och Sverige. IFS fortsatte att vara nyskapande under 2013: under året har fokus för produktutvecklingen varit på IFS Applications 8, som lanserades officiellt under 2012, och på nästa huvudversion. IFS Applications 8 är den senaste huvudversionen av IFS Applications och representerar IFS mest betydande produktinvestering hittills. Med denna version levererar IFS ledande branschfunktionalitet utvecklad tillsammans med 7

8 utvalda kunder. Utöver detta har ett antal viktiga förbättringar lanserats under året, bland annat: IFS Mobile Work Order, tillgänglig för både Android och Windows, för fältservice- och underhållstekniker. IFS Warehouse Data Collection-lösningen, som erbjuder konfigurerbar funktionalitet som direkt kan tas i bruk för automatiserad datainsamling och processexekvering. Lösningen stödjer Android, Windows Mobile och Windows och är utformad till stöd för högvolymsdistribution och -tillverkning, samt hantering av reservdelar eller projektanläggningsmaterial som kräver hög effektivitet och spårbarhet. IFS har lanserat ett antal nya appar för smarta telefoner inom serien IFS Touch Apps samt utökat befintliga lösningar för ytterligare operativsystem. Genom det partnerprogram som kommunicerades 2012 har IFS också kunnat lansera ett antal partnerutvecklade appar. IFS Applications 8 har testats och certifierats för implementering i Microsofts molnlösning Windows Azure. Genom denna certifiering får våra kunder valmöjligheten att implementera IFS Applications lokalt eller i molnet. IFS Notify Me på Samsung Knox, den heltäckande plattformen för säker företagsmobilitet. Lanseringen gjorde IFS till en av de första affärssystemsleverantörerna att aktivt använda plattformen till fördel för sina kunder. IFS Manufacturing Visualizer med en out-of-the-box konfigurerbar lösning som ger uppdaterad information om aktuell produktionsstatus från en resurs (maskin) och materialläge. Den stödjer planerare och ledning i det operativa arbetet och fungerar också som bas för att initiera nödvändiga åtgärder till stöd för produktionsprocessen. Förbättringar och ny funktionalitet i lösningen IFS Field Service Management. En ny lösning för att stödja linjära tillgångar samt integration till geografiska informationssystem (GIS). Lösningen är av avgörande betydelse för företag som utför service eller underhåll på exempelvis kraftledningar, rörledningar, järnvägar och vägar. IFS produkt liksom bolagets arbetsmetoder, supportsystem och infrastruktur ska stödja kunder med global verksamhet. För att tillgodose marknadens ökade krav på lösningar med bred funktionalitet kombinerad med djup branschkunskap ska bolaget fokusera på ett begränsat antal branschsegment. IFS ska fortsätta utveckla globala och lokala partnersamarbeten för att möjliggöra fortsatt utveckling av kompetens och marknadsnärvaro med lägre risk och kapitalbehov. IFS ska upprätthålla egen leveranskapacitet avseende konsulttjänster kring implementering och användning av IFS Applications på viktiga marknader och därmed utgöra stöd för sina partners. Genom att kunna erbjuda resurser från IFS enhet i Sri Lanka i kundprojekt och partnersamarbeten ökar bolagets konkurrenskraft. IFS ska stimulera ökad rörlighet bland alla medarbetare i syfte att öka kompetens och förståelse för olika internationella marknader. STRATEGIER I KORTHET IFS ska stärka sin vinst, kassaflöde och finansiella position genom att fokusera på att åstadkomma ökad försäljning, minskade kostnader och ökad marknadsdel inom utvalda branscher. IFS produktutveckling ska fokusera på att bevara sin position som teknikledare inom komponentbaserade affärssystem för en global marknad. IFS produkt, IFS Applications, ska stödja de standarder som är viktiga för kunderna och ska tillhandahålla integrerade Internetbaserade lösningar som möjliggör ökad samverkan mellan kunder, leverantörer och partners. 8

9 PARTNERS IFS fortsätter att utveckla sin partnerstrategi, som bygger på samarbete såväl regionalt som globalt med stora multinationella allianspartners. Denna strategi gör det möjligt för företaget att komma in på nya marknader med hjälp av lokal kunskap och lokala resurser, samtidigt som arbetet sker inom ramen för ett enhetligt globalt partnerprogram. IFS fokuserar på partners vars lösningar eller teknologier kompletterar IFS Applications inom de produkt- eller marknadssegment där IFS verkar. Målet är att ge kunderna tillgång till lösningar som ökar värdet av deras investeringar i IFS produkter. Exempel på sådana partners är Microsoft och Oracle. Samarbetet med Microsoft kretsar kring användargränssnitt, beslutstöd och molnplattformar, medan Oraclesamarbetet i huvudsak är inriktat mot databaser och mellanprogramvara. Ekosystemet av teknologipartners utvidgades 2013 till att omfatta en rad olika regionala och globala leverantörer. Lanseringen i slutet av året av ett formellt partnerprogram som ställer krav på deltagarna att utveckla gemensamma försäljnings- och marknadsföringsplaner i kombination med åtaganden om olika partneraktiviteter, kommer att stärka IFS satsningar i viktiga vertikala marknader och göra det möjligt för företaget att ytterligare differentiera sig från konkurrenterna. IFS utvecklar också aktivt ett nätverk av partners med systemintegratörer som hjälper kunder att såväl identifiera som implementera den IFS lösning som uppfyller deras specifika behov. Under året har IFS gjort betydande framsteg i den pågående utvecklingen av denna strategi: ett globalt partnerskap ingicks med Infosys och volymen pågående förhandlingar som härrör från IFS systemintegrationspartners börjar visa god tillväxt. IFS offentliggjorde under senare delen av 2013 IFS Certified Professional Program, som ska bidra till att upprätthålla kvaliteten på de tjänster som finns tillgängliga för bolagets kunder när de väljer en systemintegratör. Programmet förväntas bidra till att bredda IFS närvaro i flera viktiga marknader och att ytterligare utöka kunskapsbasen om IFS bland systemintegratörer. SAMHÄLLSANSVAR OCH MILJÖ IFS tillhör en utpräglad lågriskbransch med avseende på verksamhetens direkta påverkan på människor och miljö. Detta gäller hela värdekedjan, inklusive programutvecklingen för vilken IFS största enhet finns i Sri Lanka. Därtill har bolaget en effektiv informationsspridning via sitt intranät, där samtliga anställda har tillgång till policys och riktlinjer som rör hållbarhet såsom miljöpåverkan, jämställdhet, mångfald, arbetsmiljö samt bolagets och medarbetarnas värderingar i förhållande till kollegor och kunder. IFS har en låg miljörisk. Den största miljöpåverkan är i form av energiförbrukning från bolagets lokaler, resor i tjänsten samt inköp av kontorsmaterial och hantering av förbrukad hårdvara. IFS ska driva verksamheten på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Alla anställda uppmuntras ta hänsyn till miljön och sträva efter att arbeta med hållbarhetsfrågor såsom återanvändning och energieffektivisering när detta är möjligt. Företags samhällsansvar (engelska: Corporate Social Responsibility/CSR) blir allt viktigare på den globala marknaden både som ett sätt att minimera risker relaterade till juridiska krav och som ett sätt att maximera kontroll och lönsamhet. IFS unika affärssystem inkluderar en rad olika lösningar för effektiv rapportering och förbättrad kontroll inom området CSR. Lösningarna är helt integrerade med IFS Applications för att säkra produktivitet och en reducering av tidsödande administration, och därmed minska kostnader. Genom komponenten Eco-footprint Management kan IFS Applications användas för att hantera mycket av den information som krävs för att ett företag ska kunna följa upp hållbarhetsfrågor, rapportera sin miljöpåverkan och följa lagstiftning och regelverk inom miljöområdet. IFS arbetar intensivt med produktutveckling för att ytterligare förbättra funktionaliteten i dessa avseenden. 9

10 IFS-AKTIEN IFS B-aktie är sedan 23 april 1998 noterad på Stockholmsbörsen och handlas på Nasdaq OMX Stockholms Mid Caplista (sektor: informationsteknologi). Sedan 18 juni samma år är även IFS A-aktie noterad på denna lista. Aktiekapitalet i IFS uppgick den 31 december 2013 till kronor och antalet aktier, med ett nominellt värde av 20 kronor, till före utspädning. Dessa var fördelade på aktier av serie A och aktier av serie B. Under året makulerades B-aktier, vilka återköpts under Vid 2013 års utgång hade företaget B-aktier i eget förvar. Varje A-aktie medför en röst och varje B-aktie medför en tiondels röst. Samtliga aktier berättigar till utdelning. Under året omsattes 0,0 miljoner aktier av serie A och 5,6 miljoner av serie B, motsvarande 22 procent av det genomsnittliga totala antalet noterade aktier. Största ägare i IFS är familjen Gustaf Douglas med bolag, som per 31 december 2013 innehade 21,5 procent av kapitalet och 20,3 procent av rösterna. AKTIESLAG Antal aktier Antal röster Andel av kapital Andel av röster A-aktie ,1% 34,7% B-aktie ,9% 65,3% Summa ,0% 100,0% AKTIEÄGARFÖRDELNING Källa: SIS Ägarservice, Andel av kapital Andel av röster Svenska privatpersoner 31,2% 49,3% Svenska aktiefonder 41,5% 28,7% Svenska institutioner 14,4% 9,4% Svenska ägare 87,1% 87,4% Utländska ägare 12,9% 12,6% Summa 100,0% 100,0% Källa: SIS Ägarservice, AKTIEÄGARSTATISTIK Aktieägare Innehav (antal aktier) Antal Andel Antal aktier Kapital Andel Röster PRISUTVECKLING OCH OMSÄTTNINGSVOLYM ,7% ,7% 2,2% ,6% ,9% 0,7% ,6% ,2% 1,0% ,7% ,2% 1,5% ,8% ,8% 5,2% ,3% ,3% 5,4% ,6% ,9% 84,0% Summa ,0% ,0% 100,0% Källa: SIS Ägarservice, HUVUDAKTIEÄGARE Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Andel av kapital Andel av röster K K K K Volym IFS B Generalindex Gustaf Douglas* ,5% 20,3% Anders Böös* ,7% 11,8% Lannebo fonder ,0% 9,0% Bengt Nilsson* ,2% 8,3% Catella fonder ,6% 5,3% NEC Corporation ,2% 4,9% Swedbank Robur fonder ,4% 3,7% SEB fonder ,8% 3,3% Didner & Gerge fonder ,9% 2,7% Unionen ,7% 2,6% Skandia Liv ,5% 2,4% Heinz Kopfinger ,4% 2,2% Skandia fonder ,2% 2,2% Övriga aktieägare ,1% 21,3% Externa aktieägare ,2% 100,0% IFS eget förvar ,8% - Summa ,0% 100,0% *med bolag Källa: SIS Ägarservice,

11 ÅRSREDOVISNINGENS INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 12 FINANSIELLA RAPPORTER 25 Resultaträkning för koncernen 25 Koncernens rapport över totalresultat 26 Balansräkning för koncernen tillgångar 27 Balansräkning för koncernen eget kapital och skulder 27 Eget kapitalräkning för koncernen 28 Kassaflödesanalys för koncernen 29 Resultaträkning för moderbolaget 30 Moderbolagets rapport över totalresultat 30 Balansräkning för moderbolaget tillgångar 31 Balansräkning för moderbolaget eget kapital och skulder 31 Eget kapitalräkning för moderbolaget 32 Kassaflödesanalys för moderbolaget 33 NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA 34 REVISIONSBERÄTTELSE 66 Noter till de finansiella rapporterna Not 1 Redovisningsprinciper 34 Not 2 Segmentredovisning 43 Not 3 Licensintäkter 45 Not 4 Underhålls- och supportintäkter 45 Not 5 Övriga intäkter 45 Not 6 Produktutvecklingskostnader 45 Not 7 Externa försäljnings- och marknadsföringskostnader 46 Not 8 Övriga rörelseintäkter 46 Not 9 Övriga rörelsekostnader 46 Not 10 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 46 Not 11 Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag 46 Not 12 Ersättning till revisorerna 46 Not 13 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 46 Not 14 Ersättning till styrelse och bolagsledning 46 Not 15 Transaktioner med närstående 47 Not 16 Medelantal anställda per land 48 Not 17 Resultat från andelar i dotterföretag 48 Not 18 Andelar i intresseföretags resultat 48 Not 19 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 48 Not 20 Räntekostnader och liknande kostnader 48 Not 21 Skatter 48 Not 22 Resultat och utdelning per aktie 49 Not 23 Immateriella anläggningstillgångar 49 Not 24 Materiella tillgångar 51 Not 25 Operationella leasingavtal 52 Not 26 Andelar i dotterföretag 53 Not 27 Andelar i intresseföretag och joint ventures 54 Not 28 Fordringar hos dotterföretag 54 Not 29 Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 54 Not 30 Andra långfristiga fordringar 55 Not 31 Kundfordringar 55 Not 32 Andra fordringar 55 Not 33 Likvida medel 55 Not 34 Eget kapital 56 Not 35 Skulder till kreditinstitut 57 Not 36 Riskstruktur avseende räntor och finansiering 58 Not 37 Pensionsförpliktelser 58 Not 38 Övriga avsättningar och andra skulder 60 Not 39 Andra skulder 60 Not 40 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 61 Not 41 Ställda säkerheter 61 Not 42 Ansvarsförbindelser 61 Not 43 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 61 Not 44 Rörelseförvärv 61 Not 45 Förvärv av materiella anläggningstillgångar, netto 62 Not 46 Finansiell riskhantering och derivatinstrument 62 Not 47 Omräkningskurser 64 Not 48 Uppgifter om moderbolaget 64 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ALLMÄNT Styrelsen och verkställande direktören för Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ), organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning för räkenskapsåret Om inte annat anges redovisas samtliga belopp i miljoner kronor. Information inom parentes avser föregående räkenskapsår. Begreppen IFS, koncernen, bolaget och företaget avser i samtliga fall moderbolaget Industrial and Financial Systems, IFS AB och dess koncernföretag. SAMMANFATTNING Det övergripande målet för 2013 var att uppnå ett förbättrat rörelseresultat (EBIT), drivet av en tvåsiffrig licensintäktsökning samt en betydande ökning av konsultmarginalen. IFS behöll sitt fokus på projektorienterad industri och marknader som präglas av ett starkt behov av välfungerande processer för logistik, underhåll och service, och under 2013 vann företaget kontrakt inom sina prioriterade marknader i mycket hård konkurrens. Strategin att skapa tillväxt genom att fokusera på nyckelmarknader har varit framgångsrik: licensintäkterna för helåret ökade med 19 procent valutajusterat. Ökad användning av partners och minskat konsultbehov vid implementering av de senaste produktversionerna ledde till att konsultintäkterna utvecklades i lägre takt än produktintäkterna: 3 procent för helåret. Konsultmarginalen påverkades av de direkta kostnaderna för inköpta tjänster i samband med lanseringen av partnerstrategin. Trots att de direkta kostnaderna kommer att ha en fortsatt påverkan förväntas konsultmarginalen uppvisa en avsevärd förbättring under Rörelseresultatet belastades under 2013 med 82 Mkr i omstruktureringskostnader avseende effektiviseringsprogrammet som genomfördes under det första kvartalet. Nettointäkterna uppgick till Mkr (2 676). Rörelseresultatet, EBIT, ökade till 204 Mkr (200) och kassaflöde efter investeringar uppgick till 120 Mkr (-41). ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN IFS är en ledande leverantör av komponentbaserade affärssystem (ERP) utvecklade med öppna standarder och med en serviceorienterad arkitektur (SOA). Lösningarna möjliggör för företag att snabbare anpassa sig efter marknadsförändringar och till en mer flexibel resursanvändning för att därigenom uppnå bättre affärsresultat och ökade konkurrensfördelar. IFS grundades 1983 och har drygt medarbetare världen över. Bolaget har genom IFS Applications, nu i åttonde generationen, varit pionjär inom komponentbaserade affärssystem. Systemets komponentarkitektur ger lösningar som är enklare att implementera, använda och uppgradera. IFS Applications finns installerat i över 60 länder, på ett tjugotal språk. IFS har cirka kunder och användare inom sju prioriterade marknadssegment: flyg- och försvarsindustri, fordonsindustri, verkstadsindustri, processindustri, entreprenad och service, handel och logistik samt energi och telekom. IFS Applications ger utökad ERP-funktionalitet, med bl.a. styrning av försörjningskedjor (SCM), underhåll och utveckling av anläggningstillgångar (EAM och MRO), produktlivscykelhantering (PLM), kundrelationshantering (CRM) och verksamhetsstyrning (CPM). IFS finns i dag representerat i runt 60 länder genom heloch delägda dotterbolag, joint venture-bolag och partners. Verksamheten är indelad i sju rörelseområden: Europe North; Europe West; Europe Central; Europe East; Americas; Africa, Asia, and Pacific och Defense. Dessa rörelseområden har det operativa ansvaret för försäljning och leverans mot kund. Produktutveckling och support drivs som koncernfunktioner. MARKNADENS UTVECKLING Den fortsatta globaliseringen medför ökad konkurrens och mer komplexa leveranskedjor. För att möta de ökade kraven investerar många företag i nya och förbättrade affärssystem i syfte att effektivisera verksamheten och förenkla samverkan med leverantörer, kunder och partners. Vidare verkar allt fler företag internationellt med delvis nya affärsmodeller. Lagstiftning och regelverk blir mer omfattande, samgåenden och uppköp ökar i takt med att konjunkturen stärks, och många företag skiftar från traditionell tillverkning och distribution till mer projekt- och tjänstebaserade affärsmodeller. Denna marknadsutveckling ledde till en successiv återhämtning av affärssystemmarknaden från mitten av 2000-talet fram till slutet av 2008 då trenden bröts och marknaden försvagades till följd av konjunkturnedgången i världsekonomin, men i ett längre perspektiv kan den positiva marknadsutvecklingen förväntas fortsätta. Osäkerheten kring utsikterna för en uppgång i den globala ekonomiska tillväxten fortsätter att vara det främsta hindret för IT-tillväxten. Denna osäkerhet har resulterat i återhållsamhet i investeringar som kan märkas över stora delar av världen bland företag och konsumenter. Dock är denna osäkerhet till stor del på väg att försvinna. Trots fortsatt försiktighet bland köpare till följd av det rådande makroekonomiska läget, drev företag i behov av en affärslösning igenom sina investeringsplaner under 2013 och marknaden för affärssystem ökade långsamt men stabilt med cirka 5 procent. Inköpsklimatets positiva riktning leder branschanalysföretag som Gartner att förvänta sig att tillväxttakten på marknaden för affärssystem består under 2014 eller möjligtvis ökar till omkring 6 procent. Konkurrenssituationen har inte förändrats under 2013 och förväntas vara oförändrad de närmaste åren. Efter konsolideringen under senare år kvarstår SAP och Oracle som främsta globala konkurrenter inom de branscher och processer där IFS verkar. Inom specifika segment och geografiska marknader konkurrerar IFS också med ett antal nischleverantörer. 12

13 STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR Den 31 december slutförde IFS och BAE Systems omstruktureringen av sitt joint venture IFS Defence Ltd. Verksamheten, tillgångarna och de anställda inriktade på IFS Applications överfördes till IFS Aerospace & Defence Ltd, ett nytt dotterbolag till IFS som ingår i Europe West. NETTOOMSÄTTNING Mkr 2013 utfall Omräkningseffekt Strukturförändring 2013 justerat 2012 utfall Organisk förändring Rapporterad förändring Licensintäkter % 14% Underhålls- och supportintäkter % 2% Summa produktintäkter % 6% Konsultintäkter % -1% Nettoomsättning (inkl. övriga intäkter) % 2% Licensintäkterna för 2013 var 19 procent högre än föregående år, valutajusterat. Årets tio största licenskontrakt hade ett sammanlagt värde av 128 Mkr; motsvarande siffra för 2012 var 74 Mkr. Under året tecknades totalt 31 licensavtal överstigande US$ 0,5 miljoner i värde. Underhålls-och supportintäkter fortsatte att växa och konsultintäkterna var högre än föregående år, valutajusterat. Nettointäkterna var 165 Mkr högre än under 2012, en ökning med 6 procent, valutajusterat. KOSTNADER Mkr 2013 utfall Omräkningseffekt Strukturförändring 2013 justerat 2012 utfall Organisk förändring Rapporterad förändring Rörelsekostnader % 2% Realisationsvinster/-förluster Valutakursvinster/-förluster Omstruktureringskostnader/avgångsvederlag Återföring av omstruktureringskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar och nettoaktivering av produktutveckling Justerade rörelsekostnader % -1% Rörelsekostnaderna var 154 Mkr högre än under 2012, valutajusterat, vilket motsvarar en ökning med 5 procent exklusive strukturförändringar. Rörliga kostnader såsom kostnader relaterade till tredjepartsleverantörer, partners och köpta konsulttjänster uppgick till 282 Mkr (223), en ökning med 32 procent, valutajusterat. Övriga rörelsekostnader uppgick till Mkr (2 251), en ökning med 4 procent, valutajusterat. Exklusive omstruktureringskostnader var övriga rörelsekostnader i linje med 2012, valutajusterat. Personalkostnaderna uppgick till Mkr (1 719), i linje med föregående år, valutajusterat. KOSTNADER FÖR PRODUKTUTVECKLING Utgifterna för produktutveckling under året uppgick till 295 Mkr (300). Aktiverad produktutveckling uppgick till 188 Mkr (182), medan avskrivning av tidigare aktiverad produktutveckling uppgick till 153 Mkr (152). ANTAL ANSTÄLLDA OCH EFFEKTIVITET Medelantalet anställda minskade och uppgick till (2 830), främst till följd av effektiviseringsprogrammet under det första kvartalet. Antalet anställda inom produktutveckling var vid slutet av året 582 (587), varav 340 (341) arbetade vid utvecklingscentret i Sri Lanka. Nettoomsättningen per anställd ökade med 12 procent, valutajusterat, och med 8 procent icke-valutajusterat, till Tkr (946). Personalrelaterade kostnader per anställd uppgick till 617 (607), en ökning med 2 procent. Antalet anställda vid årets slut uppgick till (2 829). RÖRELSERESULTAT Rörelseresultatet uppgick till 204 Mkr (200), en ökning med 1 procent jämfört med EBIT för helåret påverkades positivt med 47 Mkr i övriga rörelseintäkter i samband med omorganisationen och förvärvet av IFS Defence - den tidigare joint venture med BAE Systems som upplöstes under fjärde kvartalet och negativt med 18 Mkr i juridiska kostnader för skiljeförfarandet i Singapore, 82 Mkr netto avseende omstruktureringen som genomfördes under det första kvartalet, och 18 Mkr i valuta- och andra icke-operativa poster. Reserveringar för osäkra fordringar var negativa med 10 Mkr. Avskrivning av immateriella tillgångar som hänför sig till förvärv var 29 Mkr, medan aktivering av produktutveckling netto efter avskrivningar bidrog till rörelseresultatet med 35 Mkr. ÅRETS RESULTAT Finansnettot uppgick till -20 Mkr (-10). Justerat för valutapåverkan uppgick det underliggande finansnettot till -19 Mkr (-10). Räntenettot uppgick till -7 Mkr (-4). Resultatet före skatt försämrades till 184 Mkr (190), medan årets resultat ökade till 143 Mkr (138). 13

14 VERKSAMHETSOMRÅDEN EUROPE NORTH Mkr Δ Licensintäkter % Underhålls- och supportintäkter % Konsultintäkter % Nettoomsättning % Rörelseresultat, ofördelat* % Antal anställda vid periodens slut % * Rörelseresultat före fördelning av koncerngemensamma intäkter och kostnader Nettoomsättningen i Europe North var i linje med föregående år, valutajusterat. Licensintäkterna ökade med 21 procent, valutajusterat, men konsultintäkterna minskade, främst på grund av färre konsulter till följd av effektivitetsprogrammet som påbörjades under första kvartalet, vilket påverkade Europe North i stor utsträckning. Rörliga kostnader ökade med 70 procent eller 64 Mkr, valutajusterat, till följd av den planerade ökade användningen av partners vid implementeringar. Fasta kostnader var 10 procent eller 67 Mkr, valutajusterat, lägre än föregående år. Övriga rörelseposter netto ökade med 35 Mkr på grund av omstruktureringskostnader under första kvartalet. Resultatet minskade därmed med 10 procent. Större licensavtal tecknades med bl.a. Odfjell Drilling, SSAB, och Tomra Sorting. EUROPE WEST Mkr Δ Licensintäkter % Underhålls- och supportintäkter % Konsultintäkter % Nettoomsättning % Rörelseresultat, ofördelat* % Antal anställda vid periodens slut % * Rörelseresultat före fördelning av koncerngemensamma intäkter och kostnader Nettoomsättningen ökade med 2 procent, valutajusterat, till följd av en ökning av produktintäkterna. Både licens- och underhållsintäkterna ökade med 6 procent. Konsultintäkterna minskade med 3 procent, valutajusterat. Rörelsekostnaderna, exklusive övriga rörelseposter, var 4 procent lägre. Resultatet minskade med 4 procent, valutajusterat, då det 2012 ingick en engångsvinst om 30 Mkr från den slutliga köpeskillingsberäkningen vid förvärvet av 360 Scheduling Ltd. Femtio anställda överfördes från Defense den 31 december Större licensavtal tecknades med bl.a. Debut Services, Midcountries och Technip. EUROPE CENTRAL Mkr Δ Licensintäkter % Underhålls- och supportintäkter % Konsultintäkter % Nettoomsättning % Rörelseresultat, ofördelat* % Antal anställda vid periodens slut % * Rörelseresultat före fördelning av koncerngemensamma intäkter och kostnader Nettoomsättningen för Europe Central var 13 procent högre än 2012, valutajusterat, främst till följd av ökade licensintäkter. Underhålls- och konsultintäkterna ökade. Resultatet förbättrades med 36 procent, valutajusterat, till följd av de ökade intäkterna. Några av de större licensaffärerna i Europe Central var med Doppelmayr, Georg Fritzmeier, och IHC Merwede. EUROPE EAST Mkr Δ Licensintäkter % Underhålls- och supportintäkter % Konsultintäkter % Nettoomsättning % Rörelseresultat, ofördelat* % Antal anställda vid periodens slut % * Rörelseresultat före fördelning av koncerngemensamma intäkter och kostnader Nettoomsättningen var 5 procent lägre än under 2012, valutajusterat, främst till följd av lägre konsultintäkter. Underhållsintäkterna var 12 procent högre än föregående år, valutajusterat. Kostnaderna, exklusive övriga rörelseposter, var 4 procent lägre, valutajusterat. Resultatet påverkades negativt av omstruktureringskostnader och minskade. Ett av de större licensavtalen tecknades med Rovese. AMERICAS Mkr Δ Licensintäkter % Underhålls- och supportintäkter % Konsultintäkter % Nettoomsättning % Rörelseresultat, ofördelat* % Antal anställda vid periodens slut % * Rörelseresultat före fördelning av koncerngemensamma intäkter och kostnader Americas ökade sin nettoomsättning med 17 procent, valutajusterat, delvis till följd av förvärvet av Metrix i juni 2012, men nettointäkterna ökade även organiskt med 13 procent, valutajusterat. Kostnaderna ökade främst till följd av förvärvet. Resultatet var 21 procent bättre än under 2012, valutajusterat. Några av de största affärerna under året var DTR Industries, North American Network och Young Innovations. 14

15 AFRICA, ASIA, AND PACIFIC Mkr Δ Licensintäkter % Underhålls- och supportintäkter % Konsultintäkter % Nettoomsättning % Rörelseresultat, ofördelat* % Antal anställda vid periodens slut % * Rörelseresultat före fördelning av koncerngemensamma intäkter och kostnader Nettoomsättningen ökade med 28 procent, valutajusterat, främst till följd av en förbättring av licensförsäljningen. Kostnaderna var lägre än under 2012 till följd av avsättningar för osäkra fordringar, som var positiva under 2013 men negativa året innan. Resultatet förbättrades därigenom avsevärt. De större affärerna i regionen var med Emirates och Sun International. DEFENSE Mkr Δ Licensintäkter % Underhålls- och supportintäkter % Konsultintäkter % Nettoomsättning % Rörelseresultat, ofördelat* % Antal anställda vid periodens slut - 44 n.a. * Rörelseresultat före fördelning av koncerngemensamma intäkter och kostnader Den 31 december slutförde IFS och BAE Systems omstruktureringen av sitt joint venture IFS Defence Ltd. Verksamheten, tillgångarna och de anställda inriktade på IFS Applications överfördes till ett nytt dotterbolag till IFS: IFS Aerospace & Defence Ltd, som ingår i Europe West. Verksamheten relaterad till Unit Maintenance Management Systems (UMMS) behölls av BAE Systems. IFS har etablerat ett nytt dedikerat kompetenscentrum för att ansvara för bolagets strategi inom flyg-och försvarsmarknaden framöver. IFS och BAE Systems kommer att fortsätta att arbeta tillsammans och utveckla en löpande strategisk affärsrelation. Transaktionen medförde en engångsvinst om 47 Mkr, redovisad som övriga rörelseintäkter, vilket förbättrade årets resultat. PRODUKTUTVECKLING Koncernens produktutveckling bedrivs huvudsakligen vid IFS utvecklingscentra i Sri Lanka och Sverige. Under året har utvecklingsarbete med nästa huvudversion av IFS Applications bedrivits. Härutöver har lanserats ett antal viktiga förbättringar som innebär ökad affärsnytta på befintliga versioner, bland annat: IFS Mobile Work Order, tillgänglig för både Android och Windows, för fältservice- och underhållstekniker. IFS Warehouse Data Collection-lösningen, som erbjuder konfigurerbar funktionalitet som direkt kan tas i bruk för automatiserad datainsamling och processexekvering. Lösningen stödjer Android, Windows Mobile och Windows och är utformad till stöd för högvolymsdistribution och -tillverkning, samt hantering av reservdelar eller projektanläggningsmaterial som kräver hög effektivitet och spårbarhet. IFS har lanserat ett antal nya appar för smarta telefoner inom serien IFS Touch Apps samt utökat befintliga lösningar för ytterligare operativsystem. Genom det partnerprogram som kommunicerades 2012 har IFS också kunnat lansera ett antal partnerutvecklade appar. IFS Applications 8 har testats och certifierats för implementering i Microsofts molnlösning Windows Azure. Genom denna certifiering får IFS kunder valmöjligheten att implementera IFS Applications lokalt eller i molnet. IFS Notify Me på Samsung Knox, den heltäckande plattformen för säker företagsmobilitet. Lanseringen gjorde IFS till en av de första affärssystemsleverantörerna att aktivt använda plattformen till fördel för sina kunder. IFS Manufacturing Visualizer med en out-of-the-box konfigurerbar lösning som ger uppdaterad information om aktuell produktionsstatus från en resurs (maskin) och materialläge. Den stödjer planerare och ledning i det operativa arbetet och fungerar också som bas för att initiera nödvändiga åtgärder till stöd för produktionsprocessen. Förbättringar och ny funktionalitet i lösningen IFS Field Service Management. En ny lösning för att stödja linjära tillgångar samt integration till geografiska informationssystem (GIS). Lösningen är av avgörande betydelse för företag som utför service eller underhåll på exempelvis kraftledningar, rörledningar, järnvägar och vägar. PARTNERS IFS fortsätter att utveckla sin partnerstrategi, som bygger på samarbete såväl regionalt som globalt med stora multinationella allianspartners. Denna strategi gör det möjligt för företaget att komma in på nya marknader med hjälp av lokal kunskap och lokala resurser, samtidigt som arbetet sker inom ramen för ett enhetligt globalt partnerprogram. IFS fokuserar på partners vars lösningar eller teknologier kompletterar IFS Applications inom de produkt- eller marknadssegment där IFS verkar. Målet är att ge kunderna tillgång till lösningar som ökar värdet av deras investeringar i IFS produkter. Exempel på sådana partners är Microsoft och Oracle. Samarbetet med Microsoft kretsar kring användargränssnitt, beslutstöd och molnplattformar, medan Oraclesamarbetet i huvudsak är inriktat mot databaser och mellanprogramvara. Ekosystemet av teknologipartners utvidgades 2013 till att omfatta en rad olika regionala och globala leverantörer. Lanseringen i slutet av året av ett formellt partnerprogram som ställer krav på deltagarna att utveckla gemensamma försäljnings- och marknadsföringsplaner i kombination med åtaganden om olika partneraktiviteter, kommer att stärka IFS satsningar i viktiga vertikala marknader och göra det möjligt för företaget att ytterligare differentiera sig från konkurrenterna. 15

16 IFS utvecklar också aktivt ett nätverk av partners med systemintegratörer som hjälper kunder att såväl identifiera som implementera den IFS lösning som uppfyller deras specifika behov. Under året har IFS gjort betydande framsteg i den pågående utvecklingen av denna strategi: ett globalt partnerskap ingicks med Infosys och volymen pågående förhandlingar som härrör från IFS systemintegrationspartners börjar visa god tillväxt. IFS offentliggjorde under senare delen av 2013 IFS Certified Professional Program, som ska bidra till att upprätthålla kvaliteten på de tjänster som finns tillgängliga för bolagets kunder när de väljer en systemintegratör. De första kurstillfällena inom programmet hölls med Accenture i Skandinavien och ytterligare kurstillfällen är planerade för partners och regioner inom den kommande tiden. Programmet förväntas bidra till att bredda IFS närvaro i flera viktiga marknader och att ytterligare utöka kunskapsbasen om IFS bland systemintegratörer. KASSAFLÖDE, LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 328 Mkr (363). Förändring i rörelsekapitalbindningen var 52 Mkr (-80) Effektiv kundkredittid (DSO) vid årets utgång uppgick till 79 dagar (78). DSO beräknat på de månatliga kundfordringspositionerna under året uppgick till 55 dagar (56). Investeringarna uppgick till 260 Mkr (324). Av produktutvecklingsutgifterna aktiverades 188 Mkr (182). Kassaflöde efter investeringar uppgick till 120 Mkr (-41). Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -74 Mkr (-7). Lån från kreditinstitut ökade under året med 18 Mkr (127). Likvida medel uppgick den 31 december till 354 Mkr (316). Bolagets nettolikviditet vid årsskiftet, exklusive pensionsskulder, uppgick till 157 Mkr (137). Kassa och outnyttjade krediter uppgick till 657 Mkr (638). Den externa finansieringen uppgick till 197 Mkr (179). Under året har bolaget lämnat utdelning om 87 Mkr (88). Under året återköpte företaget teckningsoptioner till ett värde av 3 Mkr (3). IFS-AKTIEN Moderbolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholms Mid Cap-lista och antalet aktieägare uppgick vid 2013 års utgång till Antalet aktier uppgick vid årsskiftet till , varav A-aktier , vilka innehar ett röstvärde om 1,0 röst per aktie, samt B-aktier , vilka har ett röstvärde om 0,1 röst per aktie. Under året makulerades B-aktier, vilka återköpts under Vid 2013 års utgång hade företaget B-aktier i eget förvar. Några begränsningar i hur många röster en aktieägare kan avge på bolagsstämma finns inte. Bolaget känner inte till några avtal mellan aktieägare som kan medföra begränsningar i rätten att överlåta aktier. Två aktieägare representerar genom direkt eller indirekt aktieinnehav i bolaget minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier, nämligen familjen Gustaf Douglas med bolag och Anders Böös med bolag. I bolagets pensionsstiftelse finns inget direkt ägande av bolagets aktier. I bolaget finns låneavtal som kan komma att påverkas om kontrollen över bolaget förändras. RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH BOLAGSLEDNING Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår styrelsearvode enligt årsstämmans beslut. För 2013/2014 uppgick styrelsearvodena till Tkr, varav oförändrat Tkr till styrelsens ordförande och 0 kr till verkställande direktören samt oförändrat 325 Tkr till var och en av de övriga styrelseledamöterna. För arbete i revisionsutskottet utgick oförändrat arvode om 100 Tkr till ordföranden och 50 Tkr till övrig ledamot. I enlighet med de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2013 utgörs ersättningen till verkställande direktören och övriga personer i bolagsledningen av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension. Rätt till rörlig ersättning uppgår till högst 50 procent av grundlönen för verkställande direktören och för övriga befattningshavare i bolagsledningen i intervallet procent av grundlönen baserat på en måluppfyllelse om procent av individuellt uppsatta mål. Vid årsstämman 2013 beslutades även om inrättande av ett incitamentsprogram som innebar att bolagsledningen och andra befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen erbjöds att förvärva teckningsoptioner i bolaget, varvid förvärv av en teckningsoption till marknadspris under vissa prestationsvillkorade förutsättningar berättigade till erhållande av ytterligare maximalt tre teckningsoptioner utan vederlag. Under 2013 hade den verkställande direktören en grundlön om per år och en premiebaserad pension med en premie om 20,0 procent av grundlönen. Den rörliga ersättningen för 2013, som uteslutande har kopplats till koncernens rörelsemarginal, uppgår för den verkställande direktören till För ytterligare information hänvisas till not 14. INCITAMENTSPROGRAM I enlighet med beslut av årsstämman 2013 har IFS under året utfärdat teckningsoptioner vilka erbjudits och förvärvats av bolagsledningen och andra befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen. För varje förvärvad teckningsoption har deltagarna under vissa förutsättningar kunnat erhålla maximalt ytterligare tre teckningsoptioner utan vederlag. Tilldelningen av vederlagsfria teckningsoptioner har varit beroende av utfallet av ett prestationsvillkor kopplat till bolagets mål för vinst per aktie (VPA) för 2013 (5,58 kr), där måluppfyllelse med 85 procent gav en (1), 100 procent gav två (2) och 115 procent gav tre (3) vederlagsfria optioner. Utfallet för 2013 års VPA har nu fastställts (5,72 kr, en måluppfyllelse om 102,5 procent) och innebär att deltagarna i programmet tilldelas två vederlagsfria teckningsoptioner för varje option som de förvärvat till marknadspris. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av B-aktier senast i juni Teckningskursen är 130,70 kr per aktie. Optionerna avser maximalt B-aktier. Under året har bolaget återköpt ett antal teckningsoptioner ur program TO8B, vilket förföll per sista juni. 16

17 BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL BOLAGSLEDNINGEN Styrelsen föreslår att årsstämman 2014 beslutar att följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga personer i bolagets ledning. Styrelsen eftersträvar kontinuitet och förslagen ligger därför i allt väsentligt i linje med nuvarande riktlinjer och ersättningspolicy som godkändes vid årsstämman Riktlinjerna behandlar ersättningar och andra anställningsvillkor för IFS bolagsledning inklusive bolagets verkställande direktör. Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt. Ersättningen till bolagsledningen ska utformas efter marknadsmässiga villkor, ska vara individuell och differentierad och ska samtidigt stödja aktieägarintresset. Ersättningsprinciperna ska präglas av förutsägbarhet, såväl beträffande kostnaderna för bolaget som förmånen för den berörde individen, och vara baserade på faktorer som kompetens, erfarenhet, ansvar och prestation. Bolagsledningens totala ersättning består av grundlön, rörlig ersättning, incitamentsprogram, pension och andra förmåner. Den totala årliga kontanta ersättningen för varje befattningshavare i bolagsledningen, d.v.s. grundlön och rörlig ersättning, ska motsvara konkurrenskraftig nivå i respektive befattningshavares hemland. Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier enligt årligen fastställda mål, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen varierar beroende på befattning. För 2014 föreslås oförändrade riktlinjer för den rörliga ersättningen till befattningshavare i bolagsledningen jämfört med föregående år. För verkställande direktören innebär det en rörlig ersättning om maximalt 50 procent av grundlönen, och för övriga befattningshavare i bolagsledningen att rörlig ersättning ska kunna utgå i intervallet procent av grundlönen baserat på en måluppfyllelse om procent av individuellt uppsatta mål. Styrelsen föreslår att årsstämman antar ett nytt incitamentsprogram som baserats på samma struktur som föregående års program och som innebär att bolagsledningen, andra befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen erbjuds att förvärva teckningsoptioner i bolaget till marknadspris. För varje förvärvad teckningsoption till marknadspris ska under vissa förutsättningar maximalt ytterligare tre teckningsoptioner kunna erhållas utan vederlag. Förslaget innebär emission av högst teckningsoptioner och berättigar till teckning av B-aktier under tiden från dagen efter avgivande av delårsrapporten för första kvartalet 2017 till och med den 28 juni För information om IFS övriga incitamentsprogram hänvisas till not 34. Pensionsförmåner ska motsvara konkurrenskraftig nivå i respektive befattningshavares hemland och ska, som tidigare år, bestå av en premiebaserad pensionslösning eller motsvarande. För verkställande direktören utgår en premiebaserad pension med en premie om 20 procent av grundlönen. Pensionsåldern för verkställande direktören och andra befattningshavare i bolagsledningen är 65 år. För verkställande direktören finns dock en ömsesidig rätt för denne och bolaget att påkalla att pension inträder i förtid, vilket numera kan ske från tidpunkten då vederbörande fyllt 64 år (tidigare 62 år). Därvid ska verkställande direktören erhålla ersättning motsvarande 60 procent av den fasta lönen intill 65 års ålder. Övriga förmåner, i huvudsak bil- och telefonförmån, ska där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningen samt vara konkurrenskraftiga på den lokala marknaden. Uppsägningstiden bör normalt vara sex till tolv månader, om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och tre till sex månader, om uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Fast lön under uppsägningstid och förekommande avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma. AKTIEMARKNADSINFORMATION, M.M. IFS informationsgivning styrs av den av styrelsen fastställda informationspolicyn. Årsredovisning, delårsrapport och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska. I samband med delårsrapportering hålls en telefonkonferens för analytiker, förvaltare och media. Informationsträffar och möten hålls vidare löpande under året med media och finansmarknad. Bolagsstyrningsinformation, årsredovisning, delårsrapporter och pressmeddelanden finns tillgängliga på bolagets webbplats där anmälan om prenumeration och beställning av information kan göras. Årsredovisning för 2013 distribueras på motsvarande sätt och ej i tryckt form. Styrelsen, bolagsledningen och andra befattningshavare som är registrerade som insiders får göra aktieaffärer i IFS enligt gällande lag och förordningar. Några interna regler utöver dessa bestämmelser föreligger ej. FINANSIELL RISKHANTERING Koncernen är i sin verksamhet exponerad för valuta, finansierings-, och ränterisker. Dylika risker och hur de hanteras beskrivs i not 46 samt i avsnittet nedan om risk och osäkerhetsfaktorer. REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernen tillämpar IFRS redovisningsprinciper godkända av EU-kommissionen. Vid upprättande av 2013 års finansiella rapporter har de nya standarder, rekommendationer och tolkningar som bedöms påverka koncernen tillämpats. 17

18 HÅLLBARHETSFRÅGOR IFS tillhör en utpräglad lågriskbransch med avseende på verksamhetens direkta påverkan på människor och miljö. Detta gäller hela värdekedjan, inklusive programutvecklingen för vilken IFS största enhet finns i Sri Lanka. Därtill har bolaget en effektiv informationsspridning via sitt intranät, där samtliga anställda har tillgång till policys och riktlinjer som rör hållbarhet såsom miljöpåverkan, jämställdhet, mångfald, arbetsmiljö samt bolagets och medarbetarnas värderingar i förhållande till kollegor och kunder. Bolagets ledning har antagit och publicerat IFS Code of Conduct som baserats på FN:s Global Compact tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vidare har bolagets ledning antagit och publicerat en miljöpolicy. Ett antal koncerngemensamma processer, hjälpmedel och riktlinjer inom personalområdet har implementerats under senaste året. För de koncerngemensamma processerna sätts mål och utfallet följs regelbundet upp. Ett flertal åtgärder för att förbättra den psykosociala miljön inom koncernen har vidtagits. I syfte att öka medarbetarnas trivsel och minska personalomsättningen genomförs årligen samtal med samtliga medarbetare i de flesta länder och de som väljer att lämna IFS intervjuas och avgångsorsaker sammanställs. För 2013 uppgick sjukfrånvaron till 4,4 dagar per år och anställd i koncernen och personalomsättningen var 7,8 procent. Andelen kvinnliga medarbetare uppgick 2013 till 31 procent. Andelen kvinnor i bolagets styrelser var 21 procent och andelen kvinnliga högre chefer var 19 procent. Andelen kvinnor i moderbolagets styrelse uppgick till 33 procent. Den relativt låga andelen kvinnor i bolaget får anses normalt sett till mjukvarubranschen i stort. Mångfald uppmuntras via utbytesprogram som bidrar till exponering mot andra kulturer. Bolaget anser att förståelse för andra kulturer är en förutsättning för att bedriva verksamheten effektivt eftersom både IFS och merparten av kunderna är verksamma över hela världen. IFS största enhet för forskning och utveckling ligger i Sri Lanka, där ett omfattande projekt kring företagets samhällsansvar har drivits i mer än tio år i form av stöd till skolor och universitet. Insatserna ökades efter tsunamikatastrofen 2004 och sedan dess har fler än 400 stipendier delats ut. Bolaget strävar också efter att vara ledande i Sri Lanka i fråga om löner och andra förmåner och arbetar aktivt för likabehandling oberoende av kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning. IFS har en låg miljörisk. Den största miljöpåverkan är i form av energiförbrukning från bolagets lokaler, resor i tjänsten, inköp och transport av kontorsmaterial och hantering av förbrukad hårdvara. IFS ska driva verksamheten på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Alla anställda uppmuntras ta hänsyn till miljön och sträva efter att arbeta med hållbarhetsfrågor såsom återanvändning och energieffektivisering när detta är möjligt. Bolaget uppfyller sina åtaganden genom att: följa miljölagstiftningen, driva verksamheten på ett miljömässigt sunt sätt, öka återanvändning och använda retursystem samt minska resursförbrukning när det är möjligt, minimera affärsresor genom att använda webb- och videokonferenser, ha en IT-struktur som möjliggör hemarbete för att minimera arbetsresor, kontinuerligt bedriva förbättringsarbete avseende miljöpåverkan. Företags samhällsansvar (engelska: Corporate Social Responsibility/CSR) blir allt viktigare på den globala marknaden både som ett sätt att minimera risker relaterade till juridiska krav och som ett sätt att maximera kontroll och lönsamhet. IFS unika affärssystem inkluderar en rad olika lösningar för effektiv rapportering och förbättrad kontroll inom området CSR. Lösningarna är helt integrerade med IFS Applications för att säkra produktivitet och en reducering av tidsödande administration, och därmed minska kostnader. Genom komponenten Eco-footprint Management kan IFS Applications användas för att hantera mycket av den information som krävs för att ett företag ska kunna följa upp hållbarhetsfrågor, rapportera sin miljöpåverkan och följa lagstiftning och regelverk inom miljöområdet. IFS arbetar intensivt med produktutveckling för att ytterligare förbättra funktionaliteten i dessa avseenden. RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER IFS koncernen är i sin verksamhet utsatt för vissa risker som kan påverka resultatet i en mindre eller större omfattning. Den snabba teknikutvecklingen inom branschen, vilket kan skapa ett behov av väsentliga teknologiväxlingar, är en sådan. Vidare är förmågan att attrahera och behålla kritiska personalresurser osäkerhetsfaktor, framförallt i ett arbetsmarknadsläge där efterfrågan på och priset för attraktiv personal ökar. Därutöver är IFS i sin verksamhet utsatt för andra verksamhetsrisker, som t.ex. risker i kundprojekt, beroendet av vissa leverantörer och samarbetspartners samt valutarisker. Genom produktens komponentteknologi samt införandet av interna processer och rutiner anser sig bolaget ha fokuserat på dessa risker och vidtagit steg för att minska och kontrollera dem. Moderbolaget driver ingen operativ verksamhet, varigenom riskerna i detta är begränsade till finansierings-, valuta- och likviditetsrisker. FRAMTIDSUTSIKTER Trots försiktighet bland köpare på grund av det rådande makroekonomiska läget, drev företag i behov av en affärslösning igenom sina investeringsplaner under 2013 och marknaden för affärssystem ökade långsamt men stabilt med cirka 5 procent. Inköpsklimatets positiva riktning leder branschanalysföretag som Gartner att förvänta sig att tillväxttakten på marknaden för affärssystem består under 2014 eller möjligtvis ökar till omkring 6 procent. Under 2014 kommer IFS att bygga vidare på sina framgångar och stärka sin ställning som det intelligenta valet för globala företag. Företaget kommer att fortsätta arbetet med att stärka sitt varumärke, utveckla sitt ekosystem av partners och öka volymen av pågående affärsförhandlingar. För året förväntar IFS stark licenstillväxt och betydligt förbättrat rörelseresultat. 18

19 KOMPLETTERANDE INFORMATION IFS är involverat i ett mindre antal tvister, vilket får anses vara normalt med hänsyn till verksamhetens art. Härutöver förekommer en tvist vilken inte kan anses vara en normal del av verksamheten. Som tidigare rapporterats, senast i bokslutskommunikén för 2013, är IFS sedan 2002 indraget i en tvist rörande det delägda bolaget IFS Sri Lanka. Motparten har med stöd av ett aktieägaravtal mellan parterna inlett en skiljeprocess mot IFS vid Singapore International Arbitration Centre, med ett ursprungligt krav om cirka US$ 76 miljoner inklusive ränta. Genom att ändra beräkningssättet men utan att ändra grunderna för talan har kravet sedermera uppjusterats. Det uppjusterade kravet är inte preciserat men får utifrån de hypotetiska beräkningar som presenterats förstås innebära att IFS hälftenägda bolag IFS Sri Lanka skall erhålla ett belopp i intervallet mellan US$ 237 miljoner och US$ 535 miljoner inklusive ränta, och att ett opreciserat belopp därefter skall utgå i form av utdelning till ägarna. IFS har alltsedan tvisten inleddes bedömt motpartens krav som helt oberättigade och utan grund. Utifrån för IFS tillgänglig information, och med stöd av sina externa juridiska ombud, är IFS position till tvisten oförändrad: de krav som motparten framställt är oseriösa och IFS tillbakavisar dem som fullständigt oberättigade och ogrundade, och avvisar dem i sin helhet. Enligt IFS bedömning kommer skiljedom att meddelas under Bolaget bedömer att inga reserveringar är nödvändiga, men bolagets resultat och likviditet kan komma att påverkas av utfallet av dessa tvister och krav. MODERBOLAGET Moderbolaget, IFS AB:s verksamhet omfattar vissa koncerngemensamma lednings- och finansfunktioner samt holdingverksamhet för koncernens dotterföretag. Under 2013 uppgick nettoomsättningen till 22 Mkr (19), med ett resultat före skatt på 17 Mkr (79). Under året har inga nettoinvesteringar skett i aktier och andelar som aktieägartillskott eller tilläggsköpeskilling avseende tidigare års förvärv. Moderbolaget har inte gjort några investeringar i inventarier. Moderbolagets likviditet, inklusive outnyttjade krediter, uppgick den 31 december 2013 till 424 Mkr (423) medan moderbolagets upplåning var 197 Mkr (178), varav från kreditinstitut 197 Mkr (178) samt koncernintern upplåning 0 Mkr (0). Moderbolagets egna kapital minskade under året med 75 Mkr till Mkr, varav fritt eget kapital utgör 461 Mkr (527). Förändringen förklaras huvudsakligen av den lämnade utdelningen. Antal anställda i moderbolaget var vid årets utgång 3 (3). FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel i moderbolaget 461 Mkr disponeras enligt följande: Till aktieägare utdelas 3,50 kr per aktie Tkr Balanseras i ny räkning Tkr Summa Tkr STYRELSENS YTTRANDE ÖVER DEN FÖRESLAGNA UTDELNINGEN Den föreslagna vinstutdelningen reducerar bolagets soliditet till 73 procent och IFS-koncernens soliditet till 44 procent. Den föreslagna åtgärden bedöms inte påverka bolagets förmåga att i rätt tid infria nuvarande och förutsedda betalnings-förpliktelser. Bolagets likviditetsprognos innefattar beredskap för att hantera variationer i de löpande betalningsförpliktelserna. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i den senast avgivna årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av föreslagen utdelning och förvärv av egna aktier. Med hänvisning till det ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens uppfattning att en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att utdelningen är försvarlig enligt 17 kap. 3 2 och 3 st. aktiebolagslagen, d.v.s. med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 19

20 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) (nedan IFS ) är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Bolaget är moderbolag i IFS-koncernen. Bolagsstyrningen i IFS-koncernen baseras på tillämplig lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, svensk kod för bolagsstyrning ( bolagsstyrningskoden ), Nasdaq OMX Stockholms regelverk för emittenter samt övriga för bolaget tillämpliga regler, förordningar och rekommendationer. IFS följer utvecklingen på bolagsstyrningsområdet och anpassar fortlöpande sina principer för bolagsstyrning i syfte att skapa värde för ägare och andra intressenter genom god informationsgivning till aktieägarna, reellt ägarinflytande samt effektivt lednings- och styrelsearbete. TILLÄMPNING AV BOLAGSSTYRNINGSKODEN Denna rapport, som har upprättats i enlighet med bolagsstyrningskodens regler, utgör IFS bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2013 och redogör för hur bolagsstyrningen har bedrivits i IFS under verksamhetsåret. Rapporten har varit föremål för en granskning av bolagets revisorer. Avvikelser från bolagsstyrningskoden samt överträdelser IFS har följt bolagsstyrningskoden i alla avseenden utom såvitt avser punkt 7.3 (ang. revisionsutskottets sammansättning), se närmare redogörelse nedan under avsnittet Utskottsarbete. IFS har under 2013 inga överträdelser mot vare sig IFS Nasdaq OMX Stockholms regelverk för emittenter eller god sed på aktiemarknaden enligt beslut av börsens disciplinnämnd eller uttalande av Aktiemarknadsnämnden. AKTIEÄGARNAS INFLYTANDE BOLAGSSTÄMMAN OCH DESS BESLUTANDERÄTT Tillämpliga regler för bolagsstämman Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt. IFS aktier har utgivits i två aktieslag, A-aktie, som enligt bolagsordningen berättigar till en röst per aktie vid bolagsstämman, och B-aktie, som berättigar till 0,1 röst per aktie. Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och som anmält deltagande i tid har rätt att delta vid stämman och rösta för det totala innehavet av aktier. De aktieägare som inte kan närvara personligen har möjlighet att delta genom ombud. Beslut vid bolagsstämman fattas normalt med enkel majoritet utom i de fall där aktiebolagslagen uppställer krav på en högre andel av de på stämman företrädda aktierna och avgivna rösterna. Beslut som fattas på bolagsstämman offentliggörs efter stämman i ett pressmeddelande och protokollet från stämman publiceras på bolagets webbplats. Stämman beslutar bland annat om fastställande av bolagets årsredovisning, disposition av bolagets vinst eller förlust och om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören. Årsstämman utser också styrelseledamöter och revisorer samt beslutar om inrättande av valberedning, styrelsens och revisorernas arvoden samt riktlinjerna för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och övriga bolagsledningen. Årsstämman ska hållas i Linköping eller Stockholm inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Sedan 2011 sker kallelse till bolagsstämma i enlighet med aktiebolagslagens regler om förenklat kallelseförfarande, genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt publicering på bolagets webbplats. Samtidigt ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Årsstämman 2013 IFS årsstämma 2013 hölls på hotell Courtyard by Marriott, Rålambshovsleden 50 i Stockholm den 26 mars På stämman deltog 71 aktieägare inklusive ombud, vilka representerade 68,9 procent av rösterna och 63,3 procent av kapitalet. IFS styrelse och ledning samt företagets revisor var närvarande vid stämman. Vid årsstämman 2013 fattades bl.a. beslut om styrelsens sammansättning, arvode till styrelsen och revisorerna, principer för ersättning till bolagsledningen, incitamentsprogram samt inrättande av valberedning. Vidare fattades beslut om utdelning om 3,50 kronor per aktie. Årsstämman beslutade även om att makulera B-aktier som bolaget återköpt med stöd av tidigare bemyndiganden från årsstämman, genom minskning av aktiekapitalet med belopp motsvarande de återköpta aktiernas sammanlagda kvotvärde ( kr). Årsstämman beslutade också om förnyat bemyndigande för styrelsen att fram till nästföljande årsstämma besluta om återköp av B-aktier på Nasdaq OMX Stockholm, i enlighet med börsens regler, upp till en nivå som högst motsvarar 10 procent av samtliga aktier i bolaget och till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, d.v.s. mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Protokollet från årsstämman finns tillgängligt på bolagets webbplats, liksom alla beslutsförslag och övrig dokumentation. Årsstämman 2014 Årsstämman 2014 kommer att hållas på hotell Courtyard by Marriott, Rålambshovsleden 50 i Stockholm den 26 mars 2014 kl Kallelse till stämman har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar samt publicerats på bolagets webbplats den 26 februari Samma dag har också information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet. Övrig information om årsstämman publiceras på bolagets webbplats. VALBEREDNING Val av styrelse och revisorer bereds av IFS valberedning, vilken utses i enlighet med riktlinjer som beslutas av årsstämman. Valberedningen lämnar även förslag till styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning för nästkommande mandatperiod samt val av ordförande vid årsstämman. Valberedningen ska utöver styrelseordföranden bestå av en representant för huvudägaren, en representant 20

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

ÅRSRED OV ISNI NG 20 13

ÅRSRED OV ISNI NG 20 13 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Finansiella mål 2 Fem år i sammandrag 3 Väsentliga händelser 4 Vd har ordet 6 IFS och IFS Applications 7 IFS-aktien 10 Årsredovisningens innehållsförteckning 11

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer