ÅRSRED OV ISNI NG 20 13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSRED OV ISNI NG 20 13"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Finansiella mål 2 Fem år i sammandrag 3 Väsentliga händelser 4 Vd har ordet 6 IFS och IFS Applications 7 IFS-aktien 10 Årsredovisningens innehållsförteckning 11 Årsredovisning 12 Styrelse 68 Bolagsledning och revisorer 69 Finansiell översikt Definitioner och ordlista 72 FINANSIELLA MÅL I ett långsiktigt perspektiv har IFS som mål att uppnå en rörelsemarginal om 15 procent samt bibehålla eller överskrida en avkastning på genomsnittligt operativt kapital om 25 procent. Därutöver har IFS som långsiktiga mål att: Över tid lämna en utdelning motsvarande ungefär 50 procent av resultatet efter skatt. Använda ytterligare överskottskapital, som inte krävs för investeringar, expansion eller andra behov relaterade till koncernens finansiella ställning, för återköp av aktier. FINANSIELL INFORMATION 2014 Delårsrapport januari mars 16 april 2014 Delårsrapport januari juni 17 juli 2014 Delårsrapport januari september 23 oktober 2014 Bokslutskommuniké februari 2015 ÅRSSTÄMMA Årsstämman 2014 kommer att hållas onsdagen den 26 mars 2014 i Stockholm. 2

3 FEM ÅR I SAMMANDRAG Nettoomsättning Mkr varav licensintäkter Mkr varav underhålls- och supportintäkter Mkr varav konsultintäkter Mkr Nettoomsättning utanför Sverige % 83% 81% 80% 82% 85% Rörelseresultat Mkr Rörelsemarginal % 8% 9% 9% 7% 7% Resultat före skatt Mkr Vinstmarginal % 6% 7% 8% 7% 7% Licensmarginal % 88% 90% 94% 94% 93% Underhålls- och supportmarginal % 62% 62% 67% 69% 72% Konsultmarginal % 19% 23% 22% 18% 19% Produktutvecklingskostnader/nettoomsättning % 7% 8% 9% 10% 9% Administrationskostnader/nettoomsättning % 11% 10% 10% 10% 11% Avkastning på genomsnittligt operativt kapital % 19% 23% 26% 22% 21% Soliditet % 53% 51% 51% 44% 46% Nettoskuldsättning Mkr Räntetäckningsgrad gånger 10,3 12,2 37,3 24,7 19,4 Kassaflöde efter investeringar Mkr Kundfordringar (snitt 12 mån)/nettooms. (rullande 12 mån) % 24% 21% 20% 19% 19% Genomsnittligt antal anställda Antal anställda vid årets utgång ,800 Nettoomsättning Underhålls- och supportintäkter Rörelseresultat 1, , , , , ,800 '09 '10 '11 '12 '13 0 '09 '10 '11 '12 '13 0 '09 '10 '11 '12 ' Kassaflöde efter investeringar Nettolikviditet Genomsnittligt antal anställda 500 2, , , , , '09 '10 '11 '12 '13 0 '09 '10 '11 '12 '13 2,400 '09 '10 '11 '12 '13 3

4 VÄSENTLIGA HÄNDELSER IFS lanserade CPM Lite för optimerad logistik inom flyg och försvar CPM Lite är en förhandskonfigurerad version av verksamhetsstyrningslösningen (CPM) särskild utvecklad för optimering av logistik inom flyg- och försvarsindustrin. CPM Lite kan på några få dagar implementeras vid sidan av det befintliga affärssystemet och är särskilt intressant för flyg- och försvarsindustrin där kontrakt blir alltmer reglerade i fråga om effektivitet och uppföljning. IFS tecknade globalt partneravtal med Infosys I april presenterade IFS sitt partnerskap med Infosys, en ledande leverantör av konsult- och tekniktjänster. Det globala partnerskapet avser gemensamma försäljningsaktiviteter inom utvalda branscher samt kompetensutveckling kring affärssystemet IFS Applications. IFS utsedd till världsledande leverantör av underhålls- och fältservicelösningar I sin årliga rapport utsåg ARC Advisory Group, det ledande informationsteknik- och rådgivningsbolaget för industri och infrastruktur, IFS till världens största leverantör, sett till marknadsandelar, av underhålls- och fältservicelösningar till olje- och gasbranschen samt flyg- och försvarsindustrin. IFS placerad som ledare i Gartners Magic Quadrant IFS, med affärssystemet IFS Applications 8, har utsetts som ledare i Gartners Magic Quadrant Single-Instance ERP for Product-Centric Midmarket Companies som publicerades 11 september Ledande spanskt konsultbolag tecknar partneravtal med IFS LKS Group är en av Spaniens ledande leverantörer av konsulttjänster. Genom cirka 400 experter ska företagen samarbeta kring gemensamma försäljningsmöjligheter samt implementerings- och supportprojekt relaterade till IFS Applications. NEC och IFS stärker sin affärsrelation NEC har varit IFS-partner sedan 1998 och implementerade nyligen IFS Applications som produktionssystem för affärsenheten System Platform. Affärsenheten är koncernens största och tillverkar Windowsservrar, Linuxservrar och superdatorer. IFS utnämnd som visionär av Gartner IFS utsågs till visionär i Gartners Magic Quadrants för Power Generation Enterprise Asset Management Software respektive Delivery Utility Enterprise Asset Management. Energibranschen är en av IFS prioriterade marknadssegment till vilken företaget erbjuder en flexibel, skalbar och integrerad lösning med omfattande underhållsfunktionalitet. IFS erbjuder appar på Samsung Knox IFS lanserade appen IFS Notify Me på Samsung Knox, den heltäckande plattformen för säker företagsmobilitet. Lanseringen gör IFS till en av de första affärssystems-leverantörerna som kan erbjuda sina kunder de avancerade säkerhets- och kontrollfunktioner som möjliggörs av Samsung nox för att skydda affärsdata från läckage, sabotageprogram, och attacker. IFS Applications stöds av Windows Azure IFS meddelade att IFS Applications 8 har testats och certifierats för implementering på Microsofts molnlösning Windows Azure. Certifieringen gör det även möjligt att implementera IFS Applications i ett privat moln via Microsofts Windows Server Hyper-V. Certifiering och support för Windows Azure täcker den centrala IFS Applications 8-sviten. IFS utökar funktionalitet för företagsstyrning (CPM) IFS utökade sin CPM-lösning för att säkra en helhetlig översikt över processer och resultat. Lösningen, som har utvecklats tillsammans med partnerföretaget VisionWaves, omfattar kontrollpaneler som erbjuder beslutsstöd, analys, alarm samt verktyg som täcker alla ledningsaktiviteter. 4

5 VÄSENTLIGA AVTAL TECKNADE UNDER ÅRET Flyg och försvar Technip Flare Industries Fundação Butantan Al Esnad Est. Vigor Shipyards Gebo Armaturen GFPT Public Company Babcock Infrastructure Services Energi och telekom GLB Lansdowne Chemicals Dassault Falcon Jet Corp. Ericsson Goizper, S. Coop. Richardson International Emirates Group Hafslund Holland Company större tillverkare av sjukvårdsutrustning Federal Aviation Administration Helsinki Energy Joachim Loh Gruppe Handel LFV Jönköping Energi Krinner Felleskjøpet Rogaland Agder Lockheed Martin JSF Mälarenergi Lakeside Process Controls Midcounties Co-operative M7 Aerospace OKG Laurentide Controls Oriflame Cosmetics Norwegian Armed Forces Sisgraph LightWorks Optical Systems Rusta Norwegian Defense Logistics Organization Statnett Orbotech Sanitec Europe Anläggningsintensiv industri Svensk Kärnbränslehantering Pellenc Service och installation Hi-Crush Services Vantaa Energy Polypipe APM Terminals Management Nucor Steel Seattle Högteknologi Quad/Graphics Europe Avinor Rhino Resource Partners Instron Radpol Integrated Water Services Fordon Matra Électronique Samson AG Meß- und Regeltechnik Jakarta Intl Container Terminal Agility Fuel Systems Mitutoyo Asia Pacific ShawCor MCI Apag Elektronik Red Lion Controls SWEP International North American Network Calsonic Kansei Skytron T-RAD North America RE Mason Deere & Company Thoratec Corporation Westrup Swedavia DTR Industries Tomra Sorting Solutions Olja och gas Wilhelmsen Ships Service Georg Fritzmeier Wolfson Microelectronics Apply Sørco Zef Scientific Manufactura Moderna de Metales Young Innovations Atlas Pipeline Övrigt Schlemmer Tillverkande industri BW Offshore Norway Aquair Toyota Material Handling Europe Atlas Converting Equipment IHC Merwede General Dynamics Info Tech Bygg och anläggning Aura Light International Ion Geophysical George Steuarts Optimize Babcock Infrastructure Services Belvac Production Machinery Seadrill National Express Rail Bergen Engines D&K Engineering Sevan Drilling Operadora de Hoteles City Express Brookfield Multiplex Doppelmayr Seilbahnen Processtillverkning Sun International John Graham Holdings Elecster Agrovista UK WP Beverages Projprzem Firestone Polymers Boyd Coffee Company 5

6 VD HAR ORDET Stark licenstillväxt tack vare en välanpassad verksamhet. Vår strategi att skapa tillväxt genom att fokusera på nyckelmarknader har varit framgångsrik: licensintäkterna ökade med 19 procent valutajusterat. Vi har tagit strategiskt viktiga affärer globalt inom alla våra nyckelbranscher, inklusive flyg och försvar, tillverkning, energi, offshore, olja och gas. Detta förklaras i allt ökande grad av vår marknadsposition och vår bevisade kompetens inom dessa branscher. Under året har vi satsat ännu mer på vårt varumärke och på marknadsföring. Vi har genomfört globala marknadsföringskampanjer för att visa vår unika kompetens inom de branscher där vi verkar. Syftet är inte enbart att öka försäljningen, utan också att bidra till ett utökat ekosystem av partners. En av våra främsta prioriteringar är att expandera vårt globala nätverk av teknologipartners, återförsäljare och systemintegratörer. Detta stärker vår ställning ytterligare i ett läge där vi redan bevisat oss vara det intelligenta valet för globala företag. Det är också glädjande att se att vår rating har avsevärt stigit hos branschanalytikerna, t.ex. Gartner. Vår världskonferens som hölls i Barcelona i oktober var dessutom den bästa hittills. Underhållsintäkterna ökade något långsammare, 5 procent valutajusterat. Detta berodde delvis på ett minskat behov av kundanpassningar till följd av att standardfunktionaliteten i de senaste versionerna av IFS Applications har utökats. En ökad tillväxt i nylicensförsäljning i kombination med en hög nivå av kunder med underhållskontrakt innebär att utsikterna för underhållsintäkterna förblir goda. Ökad användning av partners och minskat konsultbehov vid implementering av de senaste produktversionerna ledde till att konsultintäkterna utvecklades i lägre takt än produktintäkterna: 3 procent för helåret. Effektiviseringsprogrammet som genomfördes under årets första kvartal var nödvändigt för att möta denna utveckling av verksamheten. Konsultmarginalen ökade något till 19 procent och påverkades av de direkta kostnaderna för inköpta tjänster i samband med lanseringen av partnerstrategin. Trots att de direkta kostnaderna kommer att ha en fortsatt påverkan, räknar vi med en avsevärd förbättring av konsultmarginalen under Nettointäkterna ökade med 6 procent, valutajusterat, samtidigt som personalstyrkan minskade med nästan 8 procent jämfört med föregående år, vilket sammantaget ledde till en underliggande förbättring av resultatet. Trots försiktighet bland köpare på grund av det gällande makroekonomiska läget, drev företag i behov av en affärslösning igenom sina investeringsplaner under 2013 och marknaden för affärssystem ökade långsamt men stabilt med cirka 5 procent. Inköpsklimatets positiva riktning leder branschanalysföretag som Gartner att förvänta sig att marknaden för affärssystem kommer att behålla sin tillväxttakt under 2014 eller möjligtvis öka den till kring 6 procent. Under 2014 kommer vi att bygga vidare på våra framgångar och stärka vår ställning som det intelligenta valet för globala företag. Vi kommer att fortsätta arbetet med att stärka vårt varumärke, utveckla vårt ekosystem av partners och öka volymen av pågående affärsförhandlingar. För året förväntar vi oss stark licenstillväxt och betydligt förbättrat rörelseresultat. Alastair Sorbie VD OCH KONCERNCHEF 6

7 IFS OCH IFS APPLICATIONS IFS, en av världens ledande leverantörer av affärssystem, erbjuder lösningar som gör det möjligt för företagen att snabbt svara upp mot marknadsförändringar och använda resurser på ett mer flexibelt sätt för att uppnå bättre affärsresultat och konkurrensfördelar. IFS grundades 1983 och har medarbetare världen över. IFS har varit pionjär inom komponentbaserade affärssystem (ERP) med IFS Applications, nu i sin åttonde generation. Bolaget har nu över 25 års erfarenhet av införande av affärssystem, med konsulter som har djup branschkompetens och som förstår kundens verksamhet och behov. IFS komponentarkitektur ger lösningar som är enklare att implementera, använda och uppgradera. IFS Applications ger utökad ERP-funktionalitet, inklusive styrning av försörjningskedjor (SCM), underhåll och utveckling av anläggningstillgångar (EAM och MRO), produkt-livscykelhantering (PLM), kundrelationshantering (CRM) och verksamhetsstyrning (CPM). IFS är en organisation med global räckvidd och finns i dag representerat i cirka 60 länder genom hel- och delägda dotterbolag och partners. IFS har fler än kunder och över användare och affärssystemet finns installerat i över 60 länder på ett tjugotal språk. AFFÄRSIDÉ Med egna resurser, och i samarbete med partners utvecklar, säljer och implementerar IFS det komponentbaserade affärssystemet IFS Applications. IFS APPLICATIONS IFS Applications är ett heltäckande affärssystem för medelstora och stora organisationer, specialiserat inom ett antal affärsprocesser. Erfarenhet från kunder, användargrupper, branschanalytiker och bolagets starka nätverk av partners har samlats för att skapa ledande branschlösningar för att möta specifika behov hos kunderna. Strukturella förändringar såsom globalisering, marknadstransparens från Internet, konsolidering, specialisering, etc. gör det svårare att sätta en stämpel på företag enbart utifrån den industri de tillhör. Samlingsbilden av processer inom vilka företag är verksamma illustrerar nämligen ofta bättre än industritillhörighet deras verkliga affärsområde och utmaningar. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll och service, tillverkning, logistik samt projekthantering. Fokuseringen ger kunderna konkurrensfördelar på sina respektive marknader och har tagit IFS till ledande positioner inom flera branscher. Inom t.ex. system för underhåll och logistik för flyg och försvar är IFS global marknadsledare. Förutom de processer som stöds av alla affärssystem, såsom ekonomi, lager, kundhantering och traditionell tillverkning, är IFS Applications specialiserat på ett antal specifika tillverkningsprocesser såväl som på att ge stöd för produkternas hela livscykel, från konstruktion till underhåll och eftermarknadsservice. Detta ger kunderna stora fördelar, den information som skapas vid konstruktion och tillverkning av produkten är av stor betydelse när den senare ska underhållas, vilket kan pågå under flera decennier. Under de senaste åren har IFS sett ett ökande behov av IT-stöd för projektorienterad verksamhet inom flera av de prioriterade branschsegmenten. Bolaget har arbetat snabbt för att tillhandahålla förbättrade mjukvarukomponenter som bättre hanterar utmaningarna inom projektdrivna verksamheter, såsom kostnad, tid, resurser, likviditet och risk. Optimering av dessa nyckelområden medför bättre styrning och är avgörande för att nå ökad effektivitet och kontroll samt ökar dessutom möjligheten att ta tillvara nya affärsmöjligheter. Traditionella organisationsstrukturer och system gör det svårt att hantera operativa situationer i realtid och innebär en lägre flexibilitet när det gäller att balansera resurser i förhållande till förväntade leveranser. Därigenom blir det kostsamt och svårt att bedöma om nya affärsmöjligheter, men också pågående arbeten, kommer att vara lönsamma. NYSKAPANDE OCH INNOVATION IFS har två tydliga fördelar jämfört med konkurrenterna: den enhetliga integrerade produktlinjen i IFS Applications och det faktum att IFS Applications har varit komponentbaserat i mer än tio år. Det innebär att IFS har en unik position för att kunna utveckla affärskomponenter som drar nytta av dagens tjänsteorienterade arkitektur (SOA). Koncernens produktutveckling bedrivs huvudsakligen vid IFS utvecklingscentra i Sri Lanka och Sverige. IFS fortsatte att vara nyskapande under 2013: under året har fokus för produktutvecklingen varit på IFS Applications 8, som lanserades officiellt under 2012, och på nästa huvudversion. IFS Applications 8 är den senaste huvudversionen av IFS Applications och representerar IFS mest betydande produktinvestering hittills. Med denna version levererar IFS ledande branschfunktionalitet utvecklad tillsammans med 7

8 utvalda kunder. Utöver detta har ett antal viktiga förbättringar lanserats under året, bland annat: IFS Mobile Work Order, tillgänglig för både Android och Windows, för fältservice- och underhållstekniker. IFS Warehouse Data Collection-lösningen, som erbjuder konfigurerbar funktionalitet som direkt kan tas i bruk för automatiserad datainsamling och processexekvering. Lösningen stödjer Android, Windows Mobile och Windows och är utformad till stöd för högvolymsdistribution och -tillverkning, samt hantering av reservdelar eller projektanläggningsmaterial som kräver hög effektivitet och spårbarhet. IFS har lanserat ett antal nya appar för smarta telefoner inom serien IFS Touch Apps samt utökat befintliga lösningar för ytterligare operativsystem. Genom det partnerprogram som kommunicerades 2012 har IFS också kunnat lansera ett antal partnerutvecklade appar. IFS Applications 8 har testats och certifierats för implementering i Microsofts molnlösning Windows Azure. Genom denna certifiering får våra kunder valmöjligheten att implementera IFS Applications lokalt eller i molnet. IFS Notify Me på Samsung Knox, den heltäckande plattformen för säker företagsmobilitet. Lanseringen gjorde IFS till en av de första affärssystemsleverantörerna att aktivt använda plattformen till fördel för sina kunder. IFS Manufacturing Visualizer med en out-of-the-box konfigurerbar lösning som ger uppdaterad information om aktuell produktionsstatus från en resurs (maskin) och materialläge. Den stödjer planerare och ledning i det operativa arbetet och fungerar också som bas för att initiera nödvändiga åtgärder till stöd för produktionsprocessen. Förbättringar och ny funktionalitet i lösningen IFS Field Service Management. En ny lösning för att stödja linjära tillgångar samt integration till geografiska informationssystem (GIS). Lösningen är av avgörande betydelse för företag som utför service eller underhåll på exempelvis kraftledningar, rörledningar, järnvägar och vägar. IFS produkt liksom bolagets arbetsmetoder, supportsystem och infrastruktur ska stödja kunder med global verksamhet. För att tillgodose marknadens ökade krav på lösningar med bred funktionalitet kombinerad med djup branschkunskap ska bolaget fokusera på ett begränsat antal branschsegment. IFS ska fortsätta utveckla globala och lokala partnersamarbeten för att möjliggöra fortsatt utveckling av kompetens och marknadsnärvaro med lägre risk och kapitalbehov. IFS ska upprätthålla egen leveranskapacitet avseende konsulttjänster kring implementering och användning av IFS Applications på viktiga marknader och därmed utgöra stöd för sina partners. Genom att kunna erbjuda resurser från IFS enhet i Sri Lanka i kundprojekt och partnersamarbeten ökar bolagets konkurrenskraft. IFS ska stimulera ökad rörlighet bland alla medarbetare i syfte att öka kompetens och förståelse för olika internationella marknader. STRATEGIER I KORTHET IFS ska stärka sin vinst, kassaflöde och finansiella position genom att fokusera på att åstadkomma ökad försäljning, minskade kostnader och ökad marknadsdel inom utvalda branscher. IFS produktutveckling ska fokusera på att bevara sin position som teknikledare inom komponentbaserade affärssystem för en global marknad. IFS produkt, IFS Applications, ska stödja de standarder som är viktiga för kunderna och ska tillhandahålla integrerade Internetbaserade lösningar som möjliggör ökad samverkan mellan kunder, leverantörer och partners. 8

9 PARTNERS IFS fortsätter att utveckla sin partnerstrategi, som bygger på samarbete såväl regionalt som globalt med stora multinationella allianspartners. Denna strategi gör det möjligt för företaget att komma in på nya marknader med hjälp av lokal kunskap och lokala resurser, samtidigt som arbetet sker inom ramen för ett enhetligt globalt partnerprogram. IFS fokuserar på partners vars lösningar eller teknologier kompletterar IFS Applications inom de produkt- eller marknadssegment där IFS verkar. Målet är att ge kunderna tillgång till lösningar som ökar värdet av deras investeringar i IFS produkter. Exempel på sådana partners är Microsoft och Oracle. Samarbetet med Microsoft kretsar kring användargränssnitt, beslutstöd och molnplattformar, medan Oraclesamarbetet i huvudsak är inriktat mot databaser och mellanprogramvara. Ekosystemet av teknologipartners utvidgades 2013 till att omfatta en rad olika regionala och globala leverantörer. Lanseringen i slutet av året av ett formellt partnerprogram som ställer krav på deltagarna att utveckla gemensamma försäljnings- och marknadsföringsplaner i kombination med åtaganden om olika partneraktiviteter, kommer att stärka IFS satsningar i viktiga vertikala marknader och göra det möjligt för företaget att ytterligare differentiera sig från konkurrenterna. IFS utvecklar också aktivt ett nätverk av partners med systemintegratörer som hjälper kunder att såväl identifiera som implementera den IFS lösning som uppfyller deras specifika behov. Under året har IFS gjort betydande framsteg i den pågående utvecklingen av denna strategi: ett globalt partnerskap ingicks med Infosys och volymen pågående förhandlingar som härrör från IFS systemintegrationspartners börjar visa god tillväxt. IFS offentliggjorde under senare delen av 2013 IFS Certified Professional Program, som ska bidra till att upprätthålla kvaliteten på de tjänster som finns tillgängliga för bolagets kunder när de väljer en systemintegratör. Programmet förväntas bidra till att bredda IFS närvaro i flera viktiga marknader och att ytterligare utöka kunskapsbasen om IFS bland systemintegratörer. SAMHÄLLSANSVAR OCH MILJÖ IFS tillhör en utpräglad lågriskbransch med avseende på verksamhetens direkta påverkan på människor och miljö. Detta gäller hela värdekedjan, inklusive programutvecklingen för vilken IFS största enhet finns i Sri Lanka. Därtill har bolaget en effektiv informationsspridning via sitt intranät, där samtliga anställda har tillgång till policys och riktlinjer som rör hållbarhet såsom miljöpåverkan, jämställdhet, mångfald, arbetsmiljö samt bolagets och medarbetarnas värderingar i förhållande till kollegor och kunder. IFS har en låg miljörisk. Den största miljöpåverkan är i form av energiförbrukning från bolagets lokaler, resor i tjänsten samt inköp av kontorsmaterial och hantering av förbrukad hårdvara. IFS ska driva verksamheten på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Alla anställda uppmuntras ta hänsyn till miljön och sträva efter att arbeta med hållbarhetsfrågor såsom återanvändning och energieffektivisering när detta är möjligt. Företags samhällsansvar (engelska: Corporate Social Responsibility/CSR) blir allt viktigare på den globala marknaden både som ett sätt att minimera risker relaterade till juridiska krav och som ett sätt att maximera kontroll och lönsamhet. IFS unika affärssystem inkluderar en rad olika lösningar för effektiv rapportering och förbättrad kontroll inom området CSR. Lösningarna är helt integrerade med IFS Applications för att säkra produktivitet och en reducering av tidsödande administration, och därmed minska kostnader. Genom komponenten Eco-footprint Management kan IFS Applications användas för att hantera mycket av den information som krävs för att ett företag ska kunna följa upp hållbarhetsfrågor, rapportera sin miljöpåverkan och följa lagstiftning och regelverk inom miljöområdet. IFS arbetar intensivt med produktutveckling för att ytterligare förbättra funktionaliteten i dessa avseenden. 9

10 IFS-AKTIEN IFS B-aktie är sedan 23 april 1998 noterad på Stockholmsbörsen och handlas på Nasdaq OMX Stockholms Mid Caplista (sektor: informationsteknologi). Sedan 18 juni samma år är även IFS A-aktie noterad på denna lista. Aktiekapitalet i IFS uppgick den 31 december 2013 till kronor och antalet aktier, med ett nominellt värde av 20 kronor, till före utspädning. Dessa var fördelade på aktier av serie A och aktier av serie B. Under året makulerades B-aktier, vilka återköpts under Vid 2013 års utgång hade företaget B-aktier i eget förvar. Varje A-aktie medför en röst och varje B-aktie medför en tiondels röst. Samtliga aktier berättigar till utdelning. Under året omsattes 0,0 miljoner aktier av serie A och 5,6 miljoner av serie B, motsvarande 22 procent av det genomsnittliga totala antalet noterade aktier. Största ägare i IFS är familjen Gustaf Douglas med bolag, som per 31 december 2013 innehade 21,5 procent av kapitalet och 20,3 procent av rösterna. AKTIESLAG Antal aktier Antal röster Andel av kapital Andel av röster A-aktie ,1% 34,7% B-aktie ,9% 65,3% Summa ,0% 100,0% AKTIEÄGARFÖRDELNING Källa: SIS Ägarservice, Andel av kapital Andel av röster Svenska privatpersoner 31,2% 49,3% Svenska aktiefonder 41,5% 28,7% Svenska institutioner 14,4% 9,4% Svenska ägare 87,1% 87,4% Utländska ägare 12,9% 12,6% Summa 100,0% 100,0% Källa: SIS Ägarservice, AKTIEÄGARSTATISTIK Aktieägare Innehav (antal aktier) Antal Andel Antal aktier Kapital Andel Röster PRISUTVECKLING OCH OMSÄTTNINGSVOLYM ,7% ,7% 2,2% ,6% ,9% 0,7% ,6% ,2% 1,0% ,7% ,2% 1,5% ,8% ,8% 5,2% ,3% ,3% 5,4% ,6% ,9% 84,0% Summa ,0% ,0% 100,0% Källa: SIS Ägarservice, HUVUDAKTIEÄGARE Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Andel av kapital Andel av röster K K K K Volym IFS B Generalindex Gustaf Douglas* ,5% 20,3% Anders Böös* ,7% 11,8% Lannebo fonder ,0% 9,0% Bengt Nilsson* ,2% 8,3% Catella fonder ,6% 5,3% NEC Corporation ,2% 4,9% Swedbank Robur fonder ,4% 3,7% SEB fonder ,8% 3,3% Didner & Gerge fonder ,9% 2,7% Unionen ,7% 2,6% Skandia Liv ,5% 2,4% Heinz Kopfinger ,4% 2,2% Skandia fonder ,2% 2,2% Övriga aktieägare ,1% 21,3% Externa aktieägare ,2% 100,0% IFS eget förvar ,8% - Summa ,0% 100,0% *med bolag Källa: SIS Ägarservice,

11 ÅRSREDOVISNINGENS INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 12 FINANSIELLA RAPPORTER 25 Resultaträkning för koncernen 25 Koncernens rapport över totalresultat 26 Balansräkning för koncernen tillgångar 27 Balansräkning för koncernen eget kapital och skulder 27 Eget kapitalräkning för koncernen 28 Kassaflödesanalys för koncernen 29 Resultaträkning för moderbolaget 30 Moderbolagets rapport över totalresultat 30 Balansräkning för moderbolaget tillgångar 31 Balansräkning för moderbolaget eget kapital och skulder 31 Eget kapitalräkning för moderbolaget 32 Kassaflödesanalys för moderbolaget 33 NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA 34 REVISIONSBERÄTTELSE 66 Noter till de finansiella rapporterna Not 1 Redovisningsprinciper 34 Not 2 Segmentredovisning 43 Not 3 Licensintäkter 45 Not 4 Underhålls- och supportintäkter 45 Not 5 Övriga intäkter 45 Not 6 Produktutvecklingskostnader 45 Not 7 Externa försäljnings- och marknadsföringskostnader 46 Not 8 Övriga rörelseintäkter 46 Not 9 Övriga rörelsekostnader 46 Not 10 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 46 Not 11 Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag 46 Not 12 Ersättning till revisorerna 46 Not 13 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 46 Not 14 Ersättning till styrelse och bolagsledning 46 Not 15 Transaktioner med närstående 47 Not 16 Medelantal anställda per land 48 Not 17 Resultat från andelar i dotterföretag 48 Not 18 Andelar i intresseföretags resultat 48 Not 19 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 48 Not 20 Räntekostnader och liknande kostnader 48 Not 21 Skatter 48 Not 22 Resultat och utdelning per aktie 49 Not 23 Immateriella anläggningstillgångar 49 Not 24 Materiella tillgångar 51 Not 25 Operationella leasingavtal 52 Not 26 Andelar i dotterföretag 53 Not 27 Andelar i intresseföretag och joint ventures 54 Not 28 Fordringar hos dotterföretag 54 Not 29 Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 54 Not 30 Andra långfristiga fordringar 55 Not 31 Kundfordringar 55 Not 32 Andra fordringar 55 Not 33 Likvida medel 55 Not 34 Eget kapital 56 Not 35 Skulder till kreditinstitut 57 Not 36 Riskstruktur avseende räntor och finansiering 58 Not 37 Pensionsförpliktelser 58 Not 38 Övriga avsättningar och andra skulder 60 Not 39 Andra skulder 60 Not 40 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 61 Not 41 Ställda säkerheter 61 Not 42 Ansvarsförbindelser 61 Not 43 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 61 Not 44 Rörelseförvärv 61 Not 45 Förvärv av materiella anläggningstillgångar, netto 62 Not 46 Finansiell riskhantering och derivatinstrument 62 Not 47 Omräkningskurser 64 Not 48 Uppgifter om moderbolaget 64 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ALLMÄNT Styrelsen och verkställande direktören för Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ), organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning för räkenskapsåret Om inte annat anges redovisas samtliga belopp i miljoner kronor. Information inom parentes avser föregående räkenskapsår. Begreppen IFS, koncernen, bolaget och företaget avser i samtliga fall moderbolaget Industrial and Financial Systems, IFS AB och dess koncernföretag. SAMMANFATTNING Det övergripande målet för 2013 var att uppnå ett förbättrat rörelseresultat (EBIT), drivet av en tvåsiffrig licensintäktsökning samt en betydande ökning av konsultmarginalen. IFS behöll sitt fokus på projektorienterad industri och marknader som präglas av ett starkt behov av välfungerande processer för logistik, underhåll och service, och under 2013 vann företaget kontrakt inom sina prioriterade marknader i mycket hård konkurrens. Strategin att skapa tillväxt genom att fokusera på nyckelmarknader har varit framgångsrik: licensintäkterna för helåret ökade med 19 procent valutajusterat. Ökad användning av partners och minskat konsultbehov vid implementering av de senaste produktversionerna ledde till att konsultintäkterna utvecklades i lägre takt än produktintäkterna: 3 procent för helåret. Konsultmarginalen påverkades av de direkta kostnaderna för inköpta tjänster i samband med lanseringen av partnerstrategin. Trots att de direkta kostnaderna kommer att ha en fortsatt påverkan förväntas konsultmarginalen uppvisa en avsevärd förbättring under Rörelseresultatet belastades under 2013 med 82 Mkr i omstruktureringskostnader avseende effektiviseringsprogrammet som genomfördes under det första kvartalet. Nettointäkterna uppgick till Mkr (2 676). Rörelseresultatet, EBIT, ökade till 204 Mkr (200) och kassaflöde efter investeringar uppgick till 120 Mkr (-41). ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN IFS är en ledande leverantör av komponentbaserade affärssystem (ERP) utvecklade med öppna standarder och med en serviceorienterad arkitektur (SOA). Lösningarna möjliggör för företag att snabbare anpassa sig efter marknadsförändringar och till en mer flexibel resursanvändning för att därigenom uppnå bättre affärsresultat och ökade konkurrensfördelar. IFS grundades 1983 och har drygt medarbetare världen över. Bolaget har genom IFS Applications, nu i åttonde generationen, varit pionjär inom komponentbaserade affärssystem. Systemets komponentarkitektur ger lösningar som är enklare att implementera, använda och uppgradera. IFS Applications finns installerat i över 60 länder, på ett tjugotal språk. IFS har cirka kunder och användare inom sju prioriterade marknadssegment: flyg- och försvarsindustri, fordonsindustri, verkstadsindustri, processindustri, entreprenad och service, handel och logistik samt energi och telekom. IFS Applications ger utökad ERP-funktionalitet, med bl.a. styrning av försörjningskedjor (SCM), underhåll och utveckling av anläggningstillgångar (EAM och MRO), produktlivscykelhantering (PLM), kundrelationshantering (CRM) och verksamhetsstyrning (CPM). IFS finns i dag representerat i runt 60 länder genom heloch delägda dotterbolag, joint venture-bolag och partners. Verksamheten är indelad i sju rörelseområden: Europe North; Europe West; Europe Central; Europe East; Americas; Africa, Asia, and Pacific och Defense. Dessa rörelseområden har det operativa ansvaret för försäljning och leverans mot kund. Produktutveckling och support drivs som koncernfunktioner. MARKNADENS UTVECKLING Den fortsatta globaliseringen medför ökad konkurrens och mer komplexa leveranskedjor. För att möta de ökade kraven investerar många företag i nya och förbättrade affärssystem i syfte att effektivisera verksamheten och förenkla samverkan med leverantörer, kunder och partners. Vidare verkar allt fler företag internationellt med delvis nya affärsmodeller. Lagstiftning och regelverk blir mer omfattande, samgåenden och uppköp ökar i takt med att konjunkturen stärks, och många företag skiftar från traditionell tillverkning och distribution till mer projekt- och tjänstebaserade affärsmodeller. Denna marknadsutveckling ledde till en successiv återhämtning av affärssystemmarknaden från mitten av 2000-talet fram till slutet av 2008 då trenden bröts och marknaden försvagades till följd av konjunkturnedgången i världsekonomin, men i ett längre perspektiv kan den positiva marknadsutvecklingen förväntas fortsätta. Osäkerheten kring utsikterna för en uppgång i den globala ekonomiska tillväxten fortsätter att vara det främsta hindret för IT-tillväxten. Denna osäkerhet har resulterat i återhållsamhet i investeringar som kan märkas över stora delar av världen bland företag och konsumenter. Dock är denna osäkerhet till stor del på väg att försvinna. Trots fortsatt försiktighet bland köpare till följd av det rådande makroekonomiska läget, drev företag i behov av en affärslösning igenom sina investeringsplaner under 2013 och marknaden för affärssystem ökade långsamt men stabilt med cirka 5 procent. Inköpsklimatets positiva riktning leder branschanalysföretag som Gartner att förvänta sig att tillväxttakten på marknaden för affärssystem består under 2014 eller möjligtvis ökar till omkring 6 procent. Konkurrenssituationen har inte förändrats under 2013 och förväntas vara oförändrad de närmaste åren. Efter konsolideringen under senare år kvarstår SAP och Oracle som främsta globala konkurrenter inom de branscher och processer där IFS verkar. Inom specifika segment och geografiska marknader konkurrerar IFS också med ett antal nischleverantörer. 12

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

Taking it to the next level!

Taking it to the next level! Tele2 Årsredovisning 2009 Taking it to the next level! Året i korthet Bästa operativa utvecklingen någonsin för Tele2 koncernen under 2009 Trots det krävande ekonomiska klimatet under 2009 presterade Tele2

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 10 MRM SKAPAR VÄRDE FÖR MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13 MODERN OUTSOURCING - STÄNDIGT FUNGERANDE LEVERANS

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid ÅRSREDOVISNING 2014 Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid Detta är BillerudKorsnäs BillerudKorsnäs är en av världens ledande leverantörer av högkvalita tiva förpackningsmaterial

Läs mer

financials.tradedoubler.com

financials.tradedoubler.com financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2013 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

NEONET ARSREDOVISNING 2007

NEONET ARSREDOVISNING 2007 NEONET ARSREDOVISNING 2007 Neonet I KORTHET Affärsidé Neonets affärsidé är att utveckla effektiva systemlösningar för global värdepappershandel. Målsättningen är att vara marknadsaktörernas förstahandsval

Läs mer

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014 ISO MOC PIV 1 2 3 @ 1 2 3 ISO @ MOC @ 1 2 3 @ @ ISO ISO 1 2 3 1 2 3 1 2 3 @ ISO @ ID e 1 2 3 VPN ÅRSREDOVISNING 2014 2 CONVENIENT AND CONVENIENT AND SECURE SECURE IDENTITY IDENTITY AUTHENTICATION AUTHENTICATION

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare Årsredovisning 2009 Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2009 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Koncernchefens ord 4 Mekonomens varumärke 6 Egna varumärken 8 Butikskoncept 10

Läs mer

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING Medius 2011 im MEDIUS ÅRSREDOVISNING 2010 Det bästa med att arbeta på Medius är möjligheten till inflytande och påverkan på sina arbetsuppgifter samt delaktigheten i att driva företaget framåt. T ex blev

Läs mer

Revisionsberättelse... 61. Styrelse... 70. Koncernledning... 72. Årsstämma 2015... 74. Definitioner... 75

Revisionsberättelse... 61. Styrelse... 70. Koncernledning... 72. Årsstämma 2015... 74. Definitioner... 75 Årsredovisning 2014 Viktiga händelser... 2 Finansiella nyckeltal... 3 Koncernchefens kommentar... 4 Marknadsöversikt... 6 Strategi för lönsam tillväxt... 8 Finansiella mål... 11 Scandi Standard-aktien...

Läs mer

Årsstämma äger rum måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten

Årsstämma äger rum måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten Årsredovisning 2013 årsstämma Årsstämma äger rum måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent.

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent. VINOVO I KORTHET Vinovo är en industrigrupp som är verksam inom området industrifläns. Genom sitt dotterbolag Nordic Flanges har man en stark ställning på de skandinaviska marknaderna som ett bolag med

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2014 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Aktien och ägarförhållanden 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer