j,ioo,. tq" AtoRst(7 395! BYXA z-pac* 280!- ULL UNDER- STALL JAKTBVXOR ENDAsr2 5O:- JAKTSOCKOR 4par-50% utt g{ TERMOSET JAKT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "j,ioo,. tq" AtoRst(7 395! BYXA z-pac* 280!- ULL UNDER- STALL JAKTBVXOR ENDAsr2 5O:- JAKTSOCKOR 4par-50% utt g{ TERMOSET JAKT"

Transkript

1 Distribu.rot ov $sdn S/q'* oi'"foao ^ U2& Annonsblad Jbr Ockelbo/Hamrdnge omr,fidet RYCXERDT OCKELBO Homransev. 8 A e!. O297-1OO 70 Fo* E-po't tryckeri TERMOSET fniie r *alsonc lsiperundersell) ord,ptis 298r oo/90* JAKTSOCKOR 4par-50% utt g{ j,oo,. tq" AtoRst(7 ULL UNDER- STALL ROSE F'',AN SKJORTOR ling * bred z-pac* 280!- JAKT BYXA (ord 4951) NU4t tr tr 395! JAKTBVXOR fiir barn. TvA camouflagefargade. Svensktillverkade. ENDAsr2 5O:-

2 Svenska kyrkan * OCKELBO FORSAM LNG OCKELBO On okt To gok Ld 11 ok Sd 12 ok AMor ok :AonnAs w To 9oK kl Sopplunch ikyrkans Hus. Alla valkomna. 30:- kl LU CHMUSTK Johanna Damberg och Lars-olof Johanson kl Ge.menska pe Uret med Kuxakdren. kl MASSA, Susan Gabler, Lars-Olof Johanson. k Oe.OO VECXOU;SSA" Susan cabler, Lars-Olof Johanson, kl HOSTO.RGEL, Lars lof Johanson kl HOGMASSAT Susan Gebbr, Anita Wiklund, Lars lof Johanson, Kyrkokorens herrar. Husmodersfdreningen bjuder pa sopplunch. kl GUDSDANST MED DoP, Susan Gabter, Anita Wiklund, Lars-Olof Johanson. kl Torsdagsgemenskap i Kyrkstugan Systrarna Brolund underheller. pa biblaoteket i Kyrkans llus {2 okt. Nya Testamentet - vadde? (Vad handlar Nya Testamentet om? Vem har skrivit de olika kickerna? Hur hittarjag i Bibeln?...) 26 okt. De berettar tiir oss om Jesus (Kanjag lita pe det cvangelistema bereftar om? Vilka gemensamhete/skillnader finns det mellan de $,ra evangeliema? Hur levde man pd Jesu tid?...) 9 nov, Den helage Anden, Petrus, Paulus & Co. (Hur btirjade det med kykan? Vilka var de fiirsta fdrsamlinsama? Papyrus P 52 (Joh 18,31-37a) Vad var viktigt litr dem?...) 23 nov. Guds karleksbrev och en skattkammare (Vad kan Nya Testamentet ge mig?...) Arrangemang ay Ockelbo fdrsamling. Varmt vnlkomm n! Stefafl Witsson ocfr Susan Qd6[zr

3 KultuBtation hl 15.oo Nya Jiigarskolan Start: Torsdag 23 oktober Plats: Vildmarksgalleriet i Mo Kostnad: 2900 k inkl material Provavgifter tillkomrner nfo & anmalan till eller studieframjandet.se studielll frdmjandet V[rldens starkaste Pippi!.lozz/ Bluescof6 Glcet flntton / Grewllngt Fiirbond: Elever fr&n Kultursholon OBS! Fiirhiip info.hontoret fran to Entr6 8o:- nsamling tillvirldens barn vid torget Ugglebo Konsum Fredag 0okt Lordag ll okt Arets upplagav novellsamlingen 145:- i Ugglebos entr6. h&\:j:::1f Rh{rf Ta,+r **"*"** d e n s B a r n Diokonio Eons Aub Svensko kyrkon R6ddo Bornen Riido Korset

4 neovcl villapellzts VARME PELLETS varm ditt hus med pellets bra for miljiin fr6n 50 iire per kilowatt Din Pelletsleverantdr W?Ellrtr lrn*,l-rittr,qrs GlB Fonus i Ockelbo lag hjiilper dig med allt som riir en stilfull och viirdig begravning. V:ilkommen ail ringa fdr bokning av tid eller hembesitk. Hi6rdis Forsling Hardv. 7 o kelbo tel: Husmodersf6reningen Ockelbo Manadsmote, Soluret onsdagen den okt OBS k Vi ater artsoppa, pysslar, handarbetar och laser poesi. Vi tar qama mot nva medlemmar. Vmmt vdlkommen hnskar Febr ir en resa till Stockholm och My Fair Lady planerad. Ring nga- Lill te fttr inf. och anmiilan. Alla- iiven icke medlemrnar 6r viilkomna. 'tor.:ik: Nlugttsinsg , Jlirbo: 029A'70049, jckelbo: Stationsg.t, i 08 Vdra iippettid.er iir mdndag-fred.ag klockan 9.3O-12.3O Ot)riga tlder enligt 6uere skomnekq Telefonjour dlgnet runt. Kontoret kan uara obefiannat nar d representerar pa begralningar Vannt aiilhomna inskar Saru & Aina Jrirbo - )ckelbo- Ouarwjt) Begrauningsbyrd,

5 Spel-Lotter-Ticnet Korv & Godis 6ppetu Vardagar 9-19 Liirdagar 9- live Siindagar {O-15 SVENSKA SPEL -OCKffSOl\-.;---1-ckelbo Manskor nett"r" err-otu r.n-aug o/tol MANSKOR?908 kl 20'oo' ovninsom vanligt kl re' L---{i-lJiJ Nya ssngare iir vdlkomna. Styrelsen Hiiga virkespriser! Rtng, m,g, f& nya prlsllstan Vhkes nkiiparc Pet C rc m be r$e 02& wwwrundvlrkeskog.se t* Rundrzirke:lBSkog Vi satter sirrt verde p; dir skqg! Ockelbo-Vansbron omredet Tel Katharina fodelsedag undanbedes Bengtuppman i ruruu.motorcentrumob.comi

6 Ett aormt tac( ti[[ at[a Er som fietrat minnet nct fonder oe,h itonmor ao min ftjra Affansidstrdm -tigt tnrft;fi;r atf dzn gola omsorg jag (dnle rtil Aans sjufu{on ao det pa[iatioet uarnzt i Eol[niis, syster lqtnn metfera i Ocfofio Nonnun, {efitj dnstott O c fu [5 o Nommun. Marit E"oknt Eengt Qetor W Dagens stdrsla ochrtnqste fi ros till Asq, Peter och Tobbe lla\ Gunnarsson som jdmt staller uppjbr oss. Vi Alskar er! Kramfrdn Mdttias och Tilde ockelbo NW friv Wtnwnons Endast skriftjig inldmning oy desso onnonserj Ros/Rrls gdr civen att maila. T u f T Siiliesrt Kcipesr) Bytes 'r Ros/Ris 2) Text St...till Kerstin och Ake Gunnarsson fa, den trevligq resa till Aland. Kerstin och Stig %...till Daniel Edmanfitr qtt du talade omlbr oss qtt du kdrt pd vdran Sigge. tqd 1W Efier vila och husarrest tir han nupiggigen. Julia och Casper infiires:.../...,...,.,... l) Kontont betolning 50i mox 25 ord moxviirde nlimnat av: 2) m^n ov plots, mox 25 od, ej fi)retogs- eller fweningsnomn fdr finnos Anonymt inliimnode offionser publiceros me<l ejl i onnonsen. lnomnet skiys inte med i onnonser)....till Garun & StinaJ?i en trevligfrnafest 5/9, och sdfdr vi inte gl'mhq Stinas treyliga tal. Frdn oss ostpackare som yar dtir...nii Roser Lqrsson & Marcus Rosin ft;,r hirjlpen en sen onsaag KvatL Mqdde och Matte

7 fl::1ffi:,, ry Siindag _ tu.li: #i; KW W W PANGASUS FLE Hajmal fryst 600 g Coop 3 4?f gnln& TiLLMANS FALU- KORV u. 4 KAFFE Loflrerqs Lila //\ ",6r/, ) E wmmv 65:- qlq4nftrert priserna giiller fr6n onsdag MATTES ALO', L NGBO LMPA 4%7nn 99p

8 ,{b 's'lr Onsdag 8/1O emenskop Uret L6rdog 11/1O 18.OO nitfpun6ten findag l2/lo 11.0O NatlvordsgudstjAnst Kotorino Linderborg, tondringor, scouter och ledare, scoutinvigning. Kollektill riks- SMU Kyrkkoffe c [. \\ f o"u",oofamiljelekarmottagninginformerar: \-/ {FLUENSAVAC CNERA DEJ A,rets NFLUENSAVACCNERNG er nu i startgroparna! Och Arets influensa fdrvdntas bli tuff. Nationella vaccinationskampanjen startar 20 oktober, och vi vaccinerar se snart vaccinet anlender, da infl.-fall redatr rapporterats i Huyudstaden!.Aven i Ar{rvaccinet h Onskar Du vaccinera dej, ring redan nu kl Du kan ocksi liimna ett meddelande pi 41902, e-posta eller faxa. "tq*"tfs' Gunnar Bostrttm familjel6kare, m personal. ww.familjedoktom.com se w#,f:&6#: - direkt frdn odlaren OBS! Butiken iir stiingd lbrdag 77 oktober pge resa, men vi hrrr blommor p& CA tiirstds! Ring g iirna och ft rbestiill! ' AnnaMarla & Annlka 41460

9 @ Styrelsemiite, Ockelbo Orienteringsklubb mandag 6 oklober kl Plats: Ulvsta Friluftsgdrd. Fikaansvarig: Anders W. 2S-manna stafetten, Jiirftilla./Viisby OK. Ldrdag 11 oktober kl 900. S6der om R6sj6n i Danderyd/Sollentuna, ca 10 km non om Stockholms centrum. Viigvisning vid avfart 180 fran El8 vid Danderyds kyrka. 2S-mannakorten, Tbby OK. Sdndag 12 oktober kl 9m. Samma TC som pi 25-manna. Final i Silva junior cup som Zir lingdistans. Ockelbo PRO Bingo tisdag 7/1O kl 14 Gtintan, Vibacka. Vllkomna! #'"9' Hus uthyres till skiitsam familj Naturskont belaget. 5 km. n.v. Ockelbo (ej hundar) Tel Till Sau Volvo Tel LOPPS i 6stby skola Fredag 10 oktober kl Ldrdag 11 oktober kl Bord finns att hyra pe lordag tel 40241, 4057 L Fd re n i n ge n Fi n n backe n s sko a Nu nlr iaq idmna dr na,4 tfu ft1lh ar /d ryisil hetiter ng 61llo. 6i{le, o(/o. leif 0:t66m All eventuell uppvaktning undanbedes venligt men bestamt gelbr alla. Betty Gunnarsson All eventuell uppvaktning undanbedes venligt men besteimt Bortrcst Kenneth Tagesson...till Robin Aberg som stdller upp och har crosstrdning /br vdra barn varje onsdag i Langberget. Frdn oss fi) dldrar

10 ffin&ee*e&& *m *. ry-xk.kwwm Lat inte skogen vaxa sig fdr tet. Callring iir en av de viktigaste skotselatgiirderna for din skog. Genom att gallra fdr du ijver tillvaxten pa de mest viirdefulla treden. Pa kopet fiir du en frisk skog, som battre klarar torka, regn, blotsn6 och stormar. Hor av dig till oss sd riiknar vi p6 vilket netto din gallring kan ge. Om du llter oss gdra jobbet f6r du en lonsam gallring, genomfdrd av ett samspelt gang skogsexperter - effektivt, professionellt och med helhetsansvar. Vi ser from emot ott fd tratffo dig! Vi*eskdpdrno pd Ockelbodistriktet Virkeskdpare, Hamrange, Jarboch Sandviken fel Virkeskiipare, Hille och Ovansjd Tel Virkeskdpare, Ockelbo el

11 l/ \\, lba oa tjlu llrljlliq-ry j - ca titt nto l\------j - o ;_se:j Boka bilietter pe iassa02e7-401r4---=-\\ VARG Scindaq 5/10 Kl 19 Fredas 10/10Kr 1e bil.sf;,i. ljrfl'u" S6ndag 12l10 Kl 19 censur: Barntilaten S6ndaqs forestdllninqen 5r SNG- "sllit]1il1*$,,l STllilsH t,$;:l }11" ila} il A! Fullt hus pi Gotan den 12110! lnnan SNG.A-LONG av Mamma Mia finns det mdjlighet att se bakom kulisserna pa biografen Efl l) 'on'.*'o...till Mamma Pappa Stefan Solveig Kim och Maggan ftir all hjalp med min flytt. Ni ar guld viirda. Kram Sandra fe&msw 2oo/o pe kit 1 irs jubileum fredag 1O/1 O & liirdag 11/1 O umman Boka en tid med spakvinnan "lvana"fran Giivle. Finns i min butik torsdag 9/1o

12 Tomns BAil &. fukorsenafloe Kostnad grundservice kostnad f<ir delar Underredsbehandling 2000:- LAnebil finns, hdmtning av bil gratis inom 15 km Traktorservice, ring frir kostnadsfdrslag Tomas O7O O Bergbyvdgen 60, Bergby hotmail.com f(anncr d,, dlgblel. e[+,er sommaren? SVog"digsolb-n... SOLSrKAY 219:_G,dz+e_) SOLSLKVLTTLK 6,- ("'d zo,-) fiall.t oktober msnad eller sa langt la gret rdcler

Nr 8 AUGUSTI - 2009 utgiven av Grangärdebygdens Intresseförening www.grangardebygden.com

Nr 8 AUGUSTI - 2009 utgiven av Grangärdebygdens Intresseförening www.grangardebygden.com Grangärdebygdens Intresseförening BYRUNDAN Nr 8 AUGUSTI - 2009 utgiven av Grangärdebygdens Intresseförening www.grangardebygden.com Sunnansjö Byalag HÖSTMARKNAD vid Sunnansjö Herrgård 12 september kl.

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD. Gimo-Vattensta och Östhammars Missionsförsamlingar

FÖRSAMLINGSBLAD. Gimo-Vattensta och Östhammars Missionsförsamlingar FÖRSAMLINGSBLAD Gimo-Vattensta och Östhammars Missionsförsamlingar maj - augusti 2011 En glänta... Det finns en glänta Mitt i skogen Som bara kan hittas Av den som gått vilse (ett citat av Tomas Tranströmer,

Läs mer

50 är ett magiskt tal!!

50 är ett magiskt tal!! GRANGÄRDEBYGDEN Grangärdebygdens Intresseförening en utvecklingsbygd inom Ludvika kommun FÖRETAG - FRITID - FRAMTID Byrundan -den lokala tidningen med annonser och information för Grangärdebygden Nr 4/2013

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLADET. Lidköpings församling Advent Jul Nyår

FÖRSAMLINGSBLADET. Lidköpings församling Advent Jul Nyår FÖRSAMLINGSBLADET Lidköpings församling Advent Jul Nyår Nr 4 2008 Kaos eller frid på jorden? Finanskris och lågkonjunktur, arbetslöshet och skattediskussioner. Klimatförändringar med risk för både torka

Läs mer

Nr 6 Vecka 13 Årg.02 Tisdagen den 30 mars 2010. Ord. öppettider Öppet under påskhelgen. Glad påsk. k mpassen. Glad påsk! Önskar vi på EL-iT

Nr 6 Vecka 13 Årg.02 Tisdagen den 30 mars 2010. Ord. öppettider Öppet under påskhelgen. Glad påsk. k mpassen. Glad påsk! Önskar vi på EL-iT Orsa Annonsorgan för Orsa med omnejd Nr 6 Vecka 13 Årg.02 Tisdagen den 30 mars 2010 Mån lör 9 20 Sön 10 18 Ord. öppettider Öppet under påskhelgen Långfredagen 10 18 Påskafton 9 18 Söndag 10 18 Måndag 10

Läs mer

VILHELMINA-aktuellt. Nr 46. www.varitryck.se. Årgång 53 2012-11-15

VILHELMINA-aktuellt. Nr 46. www.varitryck.se. Årgång 53 2012-11-15 Kvalitetsdistribuerad av Posten Årgång 53 2012-11-15 Postens Gruppförsändelse VILHELMINA-aktuellt Nr 46 K Y R MISSIONS K A N 15 november pingst VILHELMINADISTRIKTET i Stensele- Vilhelmina pastorat Vilhelmina

Läs mer

Kontorsmateriel De vanligaste förbrukningsvarorna finns alltid i lager. Behöver du något speciellt beställer vi hem oftast med leverans nästa dag!!

Kontorsmateriel De vanligaste förbrukningsvarorna finns alltid i lager. Behöver du något speciellt beställer vi hem oftast med leverans nästa dag!! Kvalitetsdistribuerad av Posten Årgång 55 Postens Gruppförsändelse VILHELMINA-aktuellt 2014-01-15 Nr 1-3 Kontorsmateriel De vanligaste förbrukningsvarorna finns alltid i lager. Behöver du något speciellt

Läs mer

ÖLMSTAD PINGST. www.olmstadpingst.com

ÖLMSTAD PINGST. www.olmstadpingst.com ÖLMSTAD PINGST www.olmstadpingst.com P R O G R A M - I N F O R M AT I O N - R E P O R TAG E SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 VÄLKOMMEN HEM! Av: Thore Johansson Jag hörde en berättelse om en man i ett amerikanskt

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Grillkorv. Köttfärs 100% nöt. Semlor. Neutral tvättmedel HELLSTRÖMS VIKARBYN. Grytbitar av fläsk. Sjömansbiff av ytterlår. Skinkrea Kokt skinka, hel

Grillkorv. Köttfärs 100% nöt. Semlor. Neutral tvättmedel HELLSTRÖMS VIKARBYN. Grytbitar av fläsk. Sjömansbiff av ytterlår. Skinkrea Kokt skinka, hel Nr 3 Årg 50 Nr från start 3289 Vecka 3 Onsdag 16 januari 2008 Grillkorv Fläsk/köttkorv 300g Högrev benfri i bit 12 90 st 49 90 kg Neutral tvättmedel Kulör/vit, 900g Köp tre valfria för 49 54 90 kg Sjömansbiff

Läs mer

Tema: Sommar, Sol & bad. Nr 13 Årg. 13 Onsdag 1 juli 2015

Tema: Sommar, Sol & bad. Nr 13 Årg. 13 Onsdag 1 juli 2015 GRUPPFÖRSÄNDELSE Ditt lokala annonsblad FOLKKÄR, LÄTTLÄST och LUSLÄST SEDAN 2003 Gratis annonsblad för Filipstad och Hällefors med omnejd Tema: Sommar, Sol & bad Nr 13 Årg. 13 Onsdag 1 juli 2015 Ditt lokala

Läs mer

Vi samlar på nöjda kunder!

Vi samlar på nöjda kunder! Vi samlar på nöjda kunder! Fastlagssöndagen Söndag 15 februari 2015 Kärlekens väg Norra Ny kyrka kl.11.00 Söndagsmässa Fest för livets alla åldrar Henry Jakobsson Kyrkkaffe med semlor Norra Finnskoga kyrka

Läs mer

Informations- och annonsblad för alla som myser i höstmörkret! HÖSTENS NYHETER!

Informations- och annonsblad för alla som myser i höstmörkret! HÖSTENS NYHETER! Informations- och annonsblad för alla som myser i höstmörkret! Nr 14 2010 Tel 0120-100 05 Fax 0120-134 65 www.klippetiatvid.se 23 sept - 6 okt Nu har vi fyllt butiken med HÖSTENS NYHETER! Ditt lokala tryckeri!

Läs mer

Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk

Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk Svenska Kyrkan i Högsby, Fagerhult, Fågelfors och Långemåla församlingar Nr 2013-1 Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk När orden inte räcker till sid 2 Min relation till Gud...

Läs mer

Nr 7 Vecka 15 Årg.02 Tisdagen den 13 april 2010. Italiensk buffé! 85: Torsdagar i

Nr 7 Vecka 15 Årg.02 Tisdagen den 13 april 2010. Italiensk buffé! 85: Torsdagar i Orsa Annonsorgan för Orsa med omnejd Nr 7 Vecka 15 Årg.02 Tisdagen den 13 april 2010 Dalagatan 1 Tel: 0250-403 65 Lunchbuffé Lunch-takeaway Kött/fisk/veg varje dag! 85: Italiensk buffé! Torsdagskvällar

Läs mer

Sommar på Loka Brunn 19 juni Midsommarfirande Loka Brunns traditionella midsommarfirande med midsommarbuffé, midsommarstång, kaffe och jordgubbstårta.

Sommar på Loka Brunn 19 juni Midsommarfirande Loka Brunns traditionella midsommarfirande med midsommarbuffé, midsommarstång, kaffe och jordgubbstårta. GRUPPFÖRSÄNDELSE Gratis annonsblad för Filipstad och Hällefors med omnejd Tema: MIDSOMMAR Ditt lokala annonsblad FOLKKÄR, LÄTTLÄST och LUSLÄST SEDAN 2003 Nr 12 Årg. 13 Onsdag 17 juni 2015 Ditt lokala annonsblad

Läs mer

R E A. fortsätter med fina reafynd. stora märkes- Nr 28 Årg 53 Nr från start 2649 Vecka 28 Onsdag 13 juli 2011

R E A. fortsätter med fina reafynd. stora märkes- Nr 28 Årg 53 Nr från start 2649 Vecka 28 Onsdag 13 juli 2011 stora märkes- Nr 28 Årg 53 Nr från start 2649 Vecka 28 Onsdag 13 juli 2011 R E A fortsätter med fina reafynd Utvalda varor ur vårt ordinarie kvalitetssortiment. 1 /2 priset JACKOR BYXOR BLAZER CHINOS JEANS

Läs mer

PROGRAMBOK. Gemensam Framtids kyrkokonferens Karlstad 9 12 maj 2013

PROGRAMBOK. Gemensam Framtids kyrkokonferens Karlstad 9 12 maj 2013 PROGRAMBOK Gemensam Framtids kyrkokonferens Karlstad 9 12 maj 2013 Tack! Att genomföra kyrkokonferensen kräver insatser från många engagerade. Planerande och genomförande av konserter, kvällsevenemang,

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

MARY KAY MARKNADSPLAN!

MARY KAY MARKNADSPLAN! MARY KAY MARKNADSPLAN! Hur vi tianar våra pengar: (hur vi jobbar) Klasser Facialsl makeup Kundvård /Mer-köp Ledarskap 0-2999kr exkl.moms. = 30% 3000-4999kr -/l- = 40% 5000-& tlppåt -/l- = 50% Klass snitt

Läs mer

O.T. ommer våren! Handla gör mig handlingsförlamad 4FÖR 99 KR 5FÖR 99 KR

O.T. ommer våren! Handla gör mig handlingsförlamad 4FÖR 99 KR 5FÖR 99 KR d Juni 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN O.T Fransk förmögenhet bakom Järnverket Hur kom det sig att det byggdes ett järnverk i Oxelösund på 1910-talet? Läs om blev platsen för en järnindustri tack vare en förmögen

Läs mer

av Jesus och samtiden utmanad: Örebro 2010 Programbok www.gemensamframtid.se/utmanad

av Jesus och samtiden utmanad: Örebro 2010 Programbok www.gemensamframtid.se/utmanad utmanad: av Jesus och samtiden Örebro 2010 Programbok www.gemensamframtid.se/utmanad Antar du utmaningen? I maj 2010 får vi glädjas åt en ny gemensam mötesplats! Örebro är i år platsen där vi fattar viktiga

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

VILHELMINA-aktuellt. Nr 1-3. www.varitryck.se. Årgång 56 2015-01-14

VILHELMINA-aktuellt. Nr 1-3. www.varitryck.se. Årgång 56 2015-01-14 Kvalitetsdistribuerad av Posten Årgång 56 2015-01-14 Postens Gruppförsändelse VILHELMINA-aktuellt Nr 1-3 VILHELMINA FÖRSAMLING VILHELMINA KYRKA Söndag 18/1 kl 11.00 Högmässa, Söndagsskola, Marcusson. FÖRSAMLINGSHEMMET

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

30-70% SPORT & FRILUFTSKLÄDER. Vilhelmina folketshus. VILHELMINA-aktuellt FRITIDSFABRIKENS LAGERRENSNING

30-70% SPORT & FRILUFTSKLÄDER. Vilhelmina folketshus. VILHELMINA-aktuellt FRITIDSFABRIKENS LAGERRENSNING Kvalitetsdistribuerad av Posten Årgång 55 2014-03-19 Postens Gruppförsändelse VILHELMINA-aktuellt Nr 12 SPORT & FRILUFTSKLÄDER FRITIDSFABRIKENS LAGERRENSNING Vilhelmina folketshus MÅNDAG, TISDAG, ONSDAG

Läs mer

SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006. DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5

SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006. DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5 SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006 DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5 *) OBS! Nytt nummer! En andlig oas ett segelskepp Ombord på skeppet behövs vi alla för att livet skall fungera. Sigtuna

Läs mer

Informationsdag. Bioenergi med modern teknik hos Höjdens, Enarsvägen 2, Torsby. Torsdag 7 maj fr. kl. 10.00-18.00 Vi visar ved och pellets i drift!

Informationsdag. Bioenergi med modern teknik hos Höjdens, Enarsvägen 2, Torsby. Torsdag 7 maj fr. kl. 10.00-18.00 Vi visar ved och pellets i drift! Informationsdag Bioenergi med modern teknik hos Höjdens, Enarsvägen 2, Torsby Torsdag 7 maj fr. kl. 10.00-18.00 Vi visar ved och pellets i drift! VED PE SO Kom och upplev hur bekväma och enkla framtidens

Läs mer

50% Påskafton De 100 första kunderna får dra sin rabatt ur vårt stora Påskägg 5-10-20-30-40-50% rabatt

50% Påskafton De 100 första kunderna får dra sin rabatt ur vårt stora Påskägg 5-10-20-30-40-50% rabatt Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan HoforsBladet Centralgatan 13, 813 30 HOFORS. Tel. 0290-281 00. Fax.280 78. www.hoforsbladet.se annons@hoforsbladet.se Ansvarig

Läs mer