KONTAKTEN Nr 5 Torsdagen den 9 april 1992

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONTAKTEN Nr 5 Torsdagen den 9 april 1992"

Transkript

1 ICAs personaltidning KONTAKTEN Nr 5 Torsdagen den 9 april 1992 Delade meningar om flytt till Årsta I februari nästa år flyttas Hakongruppens lager från Uppsala till Årsta. Ett 40-tal berörs, varav hälften erbjudits fortsatt arbete i Årsta. Enligt ledningen ligger dalig lönsamhet bakom flyttbeslutet, ett beslut som facket kritiserar. -, Sidan 5 Fonfc Mavéarcia Ladbe Ring lokalt Umeå - Malmö ger ICA lägre teleräkning Det lokala telefonnätet bara växer. Läs om hur du både kanringaoch faxa från Umeå i norr till Malmö i söder utan att det kostar mer än ett lokalsamtal. Och nätet bara växer. Nu når du också Kungälv lokalt: är senaste lokala numret. _.., Sidan 10

2 SVEN WESSTROM TEL. 021/ Miljöblandning Den 6 augusti 1945 fälldes historiens första atombomb Över Hiroshima i Japan. Då hade ingen människa en aning om vilka katastrofala verkningar den skulle få. Även om det inte alltid framgår så tydligt vet man betydligt mera idag. Miljöfrågor är någonting som ständigt finns i våra tankar även om de uppträder i skiftande former. Främst då de globala miljöproblemen med läckande kärnkraftverk, försurade insjöar, utdöende regnskogar och hotade ozonlager. Dagens kvällstidningar påminner i stor utsträckning om larmrapporter. De här problemen är självklart överskuggande viktiga och det är dessutom brådskande med åtgärderna. Men vad kan vi egentligen så här på gräsrotsnivå göra åt de stora problemen om vi inte börjar med de små? För övrigt är de små problemen inte alls små för vardagsmänniskan. ICA Detaljhandel AB Göran Lindblad lämnar på egen begäran sin befattning som verkställande direktör för Hjalmar Blomqvist Gruppen AB fr o Klart för bärkassar av återvunnen plast Nu börjar ICA-handlarna med bärkassar av återvunnen plast från transportförpackningar. Först ut var butiker i Norrköping som redan i början av mars kunde erbjuda sina kunder de nya kassarna. I veckan därpå lanserades kassen även i Linköping. Butikerna samlar tillsammans med ICA Partihandels distributionscentraler in polyetenplast från transportförpackningar. Den använda plasten skickas till tillverkaren Rosenlew AB som rengör materialet. För att åstadkomma tillräckligt hållbara bärkassar görs en massa bestående av 90 procent återvunnen plast och 10 procent ny råvara. Omkring 80 kg insamlad plast räcker till ca 7000 nya bruna bärkassar. Det handlar med andra ord om människor och människors vardagsproblem. Skalden Nils Ferlin har en gång uppskattat människans materiella värde till ungefär 3:50 om man nu skulle köpa motsvarande ingredienser på ett apotek. Säkert har detta värde stigit avsevärt under åren, men det spelar mindre roll. Eller rättare sagt, ingen roll alls. Det väsentliga är att människans egenvärde ökar i rimlig grad. Det faktum att det just nu pågår 150 krig runtom i världen får inte rubba denna fundamentala inställning. Vi lever fortfarande i hög grad i teknikens tidevarv, men människan kommer alltmer in i bilden. Jag minns ett stort industriföretag för ett par decennier sedan. Man hade just installerat en splitter ny dataanläggning som fungerade utmärkt under förutsättning att man höll en viss temperatur och luftfuktighet. Det gjorde man givetvis men då m För viss tid framåt kommer han att stå till den tillträdande verkställande direktörens förfogande. Till ny verkställande direktör kommer Johan Röhss att utses. Johan Röhss, född 1958 och civilekonom, är idag verksam som senior projektledare hos konsultföretaget McKinsey & Company Inc. Han har lett och medverkat i bl a följande McKinsey-uppdrag för ICA: Ellos, storhushåll/ snabbgross, Lindex samt ICA Special. Claes Unemar, har anställts som butiksdatakonsult vid ICA Detaljhandel AB, huvudkontoret. Claes kommer närmast från - Tillsammans med Rosenlew har vi nu lyckats få fram en bärkasse av mycket hög kvalitet som samtidigt överensstämmer med våra miljökrav, säger Bengt Furuvik, produktchef på ICA Partihandel. - Vi har känt ett starkt tryck från butikerna att få fram ett fungerande system för återanvändning av transportplasten. Med detta system kan vi nu tillvarata plasten själva. Alla ICAhandlare kommer inom kort att kunna följa efter butikerna i Norrköping och Linköping. ICA Partihandels distributionscentraler arbetar i stor utsträckning med källsortering som ger möjlighet att tillvarata stora mängder polyetenplast för återanvändning. fungerade inte personalen utmärkt. Ingenting hände emellertid förrän anläggningen pajade. Då var det bara en fråga om timmar innan en hord tekniker fanns på plats. Sådant inträffar inte längre. Bland föregångarna till den mera moderna teorin att placera människan i centrum tillhör ICA de företag som gått i spetsen. På ICA Partihandel Norr i Umeå har man t ex räknat fram att en frånvarodag för en anställd kostar företaget 850 kronor. Självklart är det inte meningen att man med någon form av premier ska uppmuntra sjuka människor att till varje pris ta sig till jobbet men räkneexperimentet visar tydligt att det kan vara ytterligt lönsamt att se efter om arbetsmiljön och en hel del annat fungerar som det ska. Det finns med andra ord många miljöfrågor att ta itu med på många ställen. De finns kanske närmare än du tror. samma befattning vid ICA Detaljhandel AB, detaljhandelsområde Stockholm. Tillträde skedde den 30 mars Gunnar Wisting, har utsetts till chef för affärsområde Butiksutveckling/Köpmannautveckling på detaljhandelsområde Borlänge inom ICA Detaljhandel AB. Gunnar har tidigare varit konsult köpmannarekrytering på samma område. Tillträde har skett. Marika Bäcklund har anställts som vik. sekreterare på huvudkontorets personalavdelning i Västerås. Marika Bäcklund kommer t v att dela sekreterartjänsten med Eva ösding. Tillträde har skett. Nyheter från Glas & Porslin på Specialmässa ICA Glas & Porslin har tillsammans med Hjalmar Blomqvistgruppen AB och ICA Specialvaror AB utvecklat ett nytt sortiment i glas och porslin, som ska säljas i nya glas- och porslinsavdelningar i ICA-butikerna. Det var på ICAs specialvarumässa i Borås i mars, som ICA Glas & Porslin introducerades. Sortimentet som består av märkesvaror från ett fåtal leverantörer, knutna till ICA, integreras med ICA Kök & Husgeråd, som också visades på mässan för första gången. Det nya sortimentet säljs i miljövänlig förpackning. KONTAKTEN Nr Ungdomsarbetslöshet - ett växande samhällsproblem Nu måste företagen agera! Nu måste företagen agera. Annars riskerar tusentals ungdomar att slås ut från arbetsmarknaden. Det säger Eva Bentero på arbetsförmedlingen i Stockholms City. Ungdomsarbetslösheten är ett växande samhällsproblem. Enligt AMS är ungdomar under 25 år arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten svarar idag för en tredjedel av det totala antalet arbetslösa. I januari i år var drygt 11 procent av männen i åldrarna år arbetslösa och närmare 8 procent av kvinnorna i samma åldersintervall. Även välutbildade ungdomar har få möjligheter att skaffa sig arbetslivserfarenhet. Utbildningsvikariat är en chans för ungdomarna att få in en fot på arbetsmarknaden. Utbildningsvikariatet stöds av staten, med 460 kronor per dag. Dessutom kan arbetsgivaren dra av en del av utbildningskostnaderna (för den anställde som är på utbildning) med 75 kronor per timme, men högst kronor per person. Arbetslösa åringar har (till och med den 30 juni 1992) rätt till inskolningsplats när alla andra åtgärder prövats. Inskolningsplatserna subventioneras också av staten. Arbetsgivarna har även möjlighet till rekryteringsstöd. Vid nyanställning betalar staten - liksom vid inskolningsplatserna - 60 procent av lönekostnaderna under 6 månader. I slutet av februari lade regeringen även fram ett förslag om särskilda ungdomspraktikantplatser. Meningen är att arbetslösa ungdomar ska slussas ut på arbetsmarknaden åringarna får, om förslaget går igenom, 338 kronor per dag i utbildningsbidrag av staten och åringarna 239 kronor per dag. Praktikantperioden blir 6 månader. - Många ungdomar riskerar att bli långtidsarbetslösa och slås ut från arbetsmarknaden. Det gäller därför att underlätta för företagen - framför allt småföretagaren - att ge fler ungdomar möjlighet till arbetspraktik, säger Lennart Boden, informationssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet. Förhoppningen är också att 100 företag föreslår åtgärder praktikföretagen senare ska erbjuda ungdomarna anställning. Jobbsökarklubbar För att hjälpa ungdomarna att söka jobb driver flera arbetsförmedlingar jobbsökarklubbar. Där får ungdomarna lära sig hur de ska sälja in sig hos arbetsgivarna, fylla i ansökningshandlingar och upprätta en meritförteckning. - Jobbklubbarna har slagit väl ut, säger Eva Bentero. 90 procent av ungdomarna som deltagit i jobbklubbarna, har fått ett nytt jobb eller en utbildningsplats. Men företagen måste sänka kraven. Ungdomar med "rätt" utbildning ska inte behöva riskera att bli långtidsarbetslösa och slås ut från arbetsmarknaden bara för att de saknar mångårig arbetslivserfarenhet. - Företagen måste se ungdomarna som en investering i framtiden, säger Margareta Regnell, arbetsmarknadspolitisk expert på SAF. På sikt kan det löna sig att tidigarelägga en rekrytering. Företagen kan också mer aktivt gå ut och sälja utbildningstjänster till bl a AMU och gymnasieskolans yrkesinriktade linjer. LO och TCO kritiska Även inom facken tycker man att företagen är för passiva. - Endast ett fåtal företag ger ungdomarna en chans att få en inblick i den privata arbetsmarknaden, säger Leif Dergelpå TCO. Det är nästan uteslutande kommuner och landsting som ställer upp på AMS' olika åtgärdsprogram. - Betydligt fler företag borde utnyttja det arbetsmarknadspolitiska stöd som finns i form av statliga bidrag till utbildningsvikariat och inskolnings- och praktikantplatser, instämmer Per- Ivan Andersson, LO. - Viktigt är också att ungdomarna själva tar initiativ. Ungdomarna kan inte heller som i en högkonjunktur välja bort vissa jobb, utan måste vara beredda att ta den arbetslivserfarenhet de kan få, påpekar Margareta Regneli. Gunilla Kempe Eureka Research har, på uppdrag av SAF, gjort en enkätundersökning bland personalchefer och företagsledare i 100 storföretag. Syftet var att ta reda på vilka åtgärder företagen kan tänka sig vidta för att ge arbetslösa ungdomar arbetslivserfarenhet. 22 procent av företagen föreslår låga ungdomslöner, 21 procent att en skola eller myndighet -1 ex AMU eller länsarbetsnämnderna - köper utbildningsplats i företaget. 20 procent föreslår utökade möjligheter till provanställning. Andra förslag är t ex lärlingssystem och sommarvikariat. 20 procent av företagen anser att det är omöjligt att i rådande lågkonjunktur vidta några åtgärder.

3 KONTAKTEN Nr Rationell hantering på C-lagret i Västerås: Datasystemet nu helt utbyggt Utlastaren lyfter scannern och går iväg mot de nyss framkörda rullburarna. Den långa sladden ringlar ut bakom honom. Han sätter det elektroniska handverktyget mot etiketten med streckkoden, som utgör rullburens identifikation, trycker lätt på knappen på avläsarens baksida. Rullburen är registrerad. Ingen tveksamhet kommer någonsin att råda om att den blivit expedierad till DC på preciserad tid. Samtidigt får DC på elektronisk väg ett besked om vilka varor som är på väg, vilket underlättar transportplaneringen till butik. Ungefär så kan man sammanfatta användarnyttan av det femte LAS-steg, som nyligen togs i praktiskt bruk på Centrallagret i Västerås. Därmed är ett femårigt utvecklingsprojekt avslutat, något som manifesterades med stort tårtkalas för alla medarbetare och inbjudna resurspersoner, som haft med del omfattande utvecklingsarbetet att göra. Ett stort tack! - Ett stort och innerligt tack till alla berörda - externkonsulter, interna specialister och alla användare från den egna arbetsplatsen som påverkat processen så att vi nu får bästa möjliga hjälpresurs. Centrallagrets chef Ove Sundmark såg riktigt nöjd ut när han uppflugen på en gaffeltruck höll invignings- och tacktal dagen till ära. För att varuhanteringen inom det gigantiska Centrallagret ska fungera rationellt krävs två datasystem - ett ordersystem och ett lageradministrativt system, förkortat LAS. Stegvis utveckling -1 stället för att ge oss på mastodontuppgiften att vid ett och samma tillfälle ta i praktiskt bruk ett komplicerat LAS valde vi att jobba i olika nivåer, berättar Ove Sundmark. Projektet startade 1987 och har därefter växt fram enligt följande: - Nu har även rullburen fått ett eget id-nummer, förklarar Centrallagrets chef Ove Sundmark t v. Bland övriga närvarande vidden officiella igångkörningen av det kompletta ISA-systemet märktes fr v Jörgen Ryme, Alfakonsult Göteborg, Anders Gärdebom, datachef, Yngve Dahlin, Cap Gemini Logic, Johan Tömmen ik, projektledare, Mats Björkqvlst, loglstlkchef och Johnny Thomborg, Programator. * LAS 1: Centrallagret fick samma förutsättningar att fungera som ett DC vad gäller registervård och prisändringar. * LAS 2: Varumottagningen datoriserades. Varje pallfickeget id-nummer. * LAS 3: Höglagret kopplades samman med ordersystemet. * LAS 4: Expedition och påfyllning datoriserades. * LAS 5: Datastöd för utlastningen, som samtidigt innebär slutpunkten på det femåriga projektarbetet. Yteffektivitet... - Genom tillkomsten av femte LAS-nivän har vi bättre säkerhet på det gods vi sänder iväg. Dessutom kan vi styra framkörningen av lastbärarna efter det tidsschema som gäller för utleverans till respektive DC. En mindre utlastningsyta krävs för att över hela arbetstiden få ett fungerande varuflöde. Gör liknelsen med järnvägen - vi klarar det mesta på ett spår i stället för 15, förklarar en nöjd Ove Sundmark....och utvecklad service - Vi kan även styra lastningen så att vissa butiker kan få leverans direkt ulan omlastning på lokala DC. Uppsala har till exempel visat intresse. Ove Sundmark är säker på att den tekniska utvecklingen under senare år har ökat förtroendet för Centrallagret som en viktig kugge i det stora maskineriet, över kollin i utleveranscr per dag är ett mått på verksamheten som imponerar. Lars-Åke Pettersson Nya terminalen nu under tak Den nya Samlastningsterminalen, S-T, utanför Helsingborg börjar ta form. Omlastningsbyggnaden är klar med ytterväggar, tak och lastportar, medan kontorsdelen ännu bara är utstakad. Det var i mitten av november som första spadtaget togs och om bygget fortskrider som planerat är S-T igång 12 oktober efter en inkörningsperiod från mitten av september. S-T blir också den första byggnad som utrustas med det nya Parlihandelssystemet, PHS, till de delar som berör terminalverksamhcten. Till den nya Helsingborgsterminalen kommer ett 50-tal företag från Sydsverige att leverera kolonialvaror som annars skulle distribueras direkt till landets alla DCn. I S-T lastas varorna om så att de 50 företagens varor går med samma bil till DC, en förbättring som innebär att DC kan skicka en samlad order till Terminalen i Helsingborg och också få leveranser varje dag. Vid en ceremoni på hotell Momington i Stockholm fick Lars Andersson ta emot Det Naturliga Stegets Miljöpris Foto: Lena Thulin Belönades för sitt arbete med miljön Allt arbete Lars Andersson, ICA Partihandel Sydost i Växjö, lagt ner på att höja miljömedvetandet hos K W-handlarna fick sin belöning i mitten på mars. Då fick Lars Andersson vid en högtidlig ceremoni i Stockholm ta emot både diplom och konstverk och ord av beröm från Karl- Henrik Robert, VD för stiftelsen Det Naturliga Steget. Stiftelsen hade valt att ge honom Det Naturliga Stegets miljöpris 1991, för att han ensam tagit initiativ till en konkret åtgärd inom miljöområdet, och som kommer att ge långsiktigt resultat. "Tillsammans ska vi hjälpas åt att sälja mer Bra Miljöval-varor till konsumenterna. Jag kommer att göra en kraftsamling i min butik för att följa upp ICA-handlarnas Miljöprogram genom att genomföra nedanstående åtgärder." Så inleds det avtal med ICA-handlarna inom region Sydost som nu nästan alla de förväntade 250 handlarna skrivit på. Den nya samlostnlngsterminalen i Helsingborg börjar ta form på Ättekulla industriområde.

4 ICA.KONTAKTEN Nr Ny policy för rehab i Norr Alf Nilsson, A O-chef, kolonial: Kursverksamhet av det här slaget är meningsfull och har en stor uppgift att fylla. Man lär sig förstå saker och ting på ett annat sätt och inser att det verkligen finns ett behov bakom den nya lagen och att den innebär ökad trygghet för den som är sjuk. Det skadar förstås inte heller att få reda på vad sjukfrånvaro kostar för alla parter. Skador och sjukdomar hos personalen på en arbetsplats är inte möjliga att helt undvika. Däremot kan arbetsgivaren genom förebyggande och andra preventiva åtgärden lindra verkningarna för både den personligt drabbade och företaget. På ICA Partihandels regionbolag i Umeå har man länge ägnat dessa frågor stort intresse och man har nyligen genomfört en tvådagarskurs i arbetsmiljö/rehabilitering med deltagande av AOchefer, fackliga representanter, huvudskyddsombud och löneansvariga. Sedan den 1 juli 1991 innehåller arbetsmiljölagen en ny regel om arbetsanpassning och rehabilitering. Lagen lägger bl a ansvar på arbetsgivaren att organisera detta. På grundval av den nya lagen har man inom Region Norr bildat en rehabiliteringsgrupp som träffas en gång i månaden. Framför allt är det långtidssjukskrivningarna som ställer till besvär för alla parter. - Med långtidssjukskrivning följer alltid vissa problem, sade företagsläkaren Bo Andersson när han redogjorde för ICAs rehabiliteringspolicy. Det gäller då för individen att komma igen, för arbetsgivaren att ombesörja en god rehabiliteringsorganisation och för terapeuten att påskynda processen. Chefen ansvarig Sjukanmälan ska göras till närmaste chef. Därefter hör det till chefens uppgifter att ta ny kontakt med den sjukskrivne senast efter fem dagar. Efter en viss tid ska en rehabiliteringsutredning göras. Detta ska ske efter * Frånvaro i fyra veckor * Upprepad korttidsfrånvaro (sex ggr/år) * När den anställde själv begär det - Någon utredning är naturligtvis inte nödvändig vid till exempel en bruten arm eller en långdragen infektion, sade Bo Andersson. Det är dock viktigt att göra en bedömning och värdera sjukdomen. Rehabiliteringsutredningen ska göras av AO-chefen som också ska hålla daglig kontakt med den sjukskrivne. Utredningen kan bl a ge svar på följande frågor: * På vilket sätt är den anställde skadad? * Vad kan man göra på avdelningen för att den anställde ska Ann-Mari Mattsson, löneansvarig, konton -För mig har det ur flera synpunkter varit två givande dagar. Det var intressant att få veta hur den här lagen kommit till och hur den fungerar i praktiken. Jag känner till fall där människor varit sjukskrivna i fem-sex år utan att det är hänt något. Det är bra att företagen nu tvingas följa upp det här. - En kvart då och då räcker för att hålla kroppen l trim, säger Leif Hällström om DC Umeås nya sekvensträningsutrustnlng. kunna arbeta kvar där? * Är det till en rimlig kostnad? * Bör den anställde få prova andra arbeten inom arbetsplatsen? Ett rehabiliteringskort läggs upp av företagsläkaren och handhas av AO-chefen. Endast de vet vad som står på kortet. Kjell Ström, huvudskyddsombud: -Principiellt tycker jag alltid det är bra med utbildning. Nu gäller det att följa upp det här. Jobbet här är pressat och många känner sig pressade. Äldre personer har ingen chans att hänga med. Jag har själv varit yrkesskadad och tvingats ta ett annat jobb. Det har gått bra men jag förlorade i lön. Till Region Norrs rehabiliteringsprogram hör också en del andra detaljer. Misslyckas rehabiliteringsförsök inom företaget är en lösning tillsammans med arbetsförmedlingen tänkbar. Vidare kan försäkringskassan komma in i bilden om det visar sig att den sjukskrivne bör utbilda sig utan- Sven-Göran Burman, ordförande HAF: -Rehabiliteringskursen - och kanske framför allt arbetsmiljölagen - har säkert fungerat som en väckarklocka på många håll. Det måste på sikt löna sig att investera i människor likaväl som i materiella tillgångar. Insikterna i personalekonomi kan säkert också komma till nytta i många avseenden. 20 minuters motion ger välbefinnande Sekvensträning är någonting gemene man borde ägna sig mera åt för att må riktigt bra. På DC Umeå har man skaffat sig en sekvensträningsutrustning som står till personalens förfogande. Leif Hällström, administrativ chef på DC Umeå, förklarar vad det handlar om: - Utrustningen består av fem olika stationer, var och en avsedd att stärka någon speciell del av kroppen. Grundtanken är allroundträning och att komplettera balansen i muskelmassan. Man har ett samarbetsavtal med Företagshälsovården och det innebär bl a att de som ordinerats sekvensträning kan göra det på arbetstid, övriga får göra det före eller efter jobbet. - Ett lämpligt motionspass kan omfatta femton rörelser på varje station som sedan upprepas under fem rundor. Alltihop tar ungefär tjugo minuter. Det ska dock tilläggas att man inte bör kasta sig direkt in i maskineriet. för företaget. Det ingår i varje avdelnings skyldigheter att föra statistik över frånvaron och vid för många arbetsskador undersöka var de uppstår och vad man kan göra åt problemet. Delad finansiering Beträffande finansieringen gäller generellt att Arbetsförmedlingen bekostar utbildning och utredning för arbetslösa medan arbetsgivaren står för kostnaderna för de redan anställda. Vissa av arbetsgivarens kostnader kan dessutom täckas genom bidrag från arbetslivsfonden. Avslutningsvis föreslås från rehabiliteringsgruppen att arbetsgivaren bör se företagshälsovården som en resurs och exempelvis ordna med möten mellan arbetsgivare, läkare och den anställde eller bjuda in sjukskrivna till informella kafferaster eller informationsmöten. Detta för att den sjukskrivne ska kunna hålla sig ajour med vad som händer inom företaget under hans bortovaro. Sven Wesström En bra förberedelse är att tillbringa en stund på en motionscykel eller en studsmatta. Det låter väl inte så dumt, eller hur? Tyvärr finns det en hake i det hela. Leif Hällström förklarar: - Dessvärre har sekvensutrustningen inte utnyttjats i den utsträckningen vi noppats på, men det ska förhoppningsvis bli bättre.

5 IC\«0NTAKTENNr5i992 Miljonbesparingar bakom flytt till Årsta: - Vi måste bli mer effektiva Om ungefär ett år - närmare bestämt den 1 februari kommer storköksgrossisten Hakongruppens lager vid DC Uppsala att överflyttas till Årsta och ingå i Jeppsson & Co AB. Orsaken är minskad lönsamhet och 40 personer har varslats om uppsägning. Flyttningsbeslutet har väckt kritik hos facket, som bl a tillsatt en projektgrupp med uppgift att skaffa nya jobb till de uppsagda. Det råder idag en viss förstämning på DC Uppsala. Beslutet om flytten av lagret till Årsta är inte populärt. Tjugo personer kommer att följa med till Årsta men för de övriga är läget ovisst. Över huvud taget är det svårt att få jobb i Uppsala. Trots allt var flytten en nödvändighet, anser ICAledningen: - Hela ICA-rörelsen strävar idag efter att bli effektivare, säger Fabian Wrede, VD för ICA Partihandel Öst AB i Stockholm. Den gjorda utredningen visar att våra driftkostnader genom den här sammanslagningen kommer att minska med tio miljoner kronor om året och detta faktum gjorde att vi kände oss tvingade att ta det här steget. - Jag förstår mycket väl att många på DC Uppsala upplever den här situationen som en påfrestning. De kommer att få svårigheter och ännu vet jag inte riktigt var vi i slutändan kommer att hamna. På de tio månader som återstår till dess sammanslagningen ska vara genomförd hoppas jag dock vi ska kunna nedbringa de negativa verkningarna till ett minimum. Offensivt VD för Jeppsson & Co, Sven Asséus - som f ö gjort den nämnda utredningen - delar i stort Fabian Wredes uppfattning: - Det här är en offensiv satsning på en krympande marknad, säger han. Vår marknad sjönk med 25 procent under fjolåret, till stor del på grund av den allmänna lågkonjunkturen, och givetvis måste vi tillgripa vissa åtgärder för att överleva. Flyttningen av DC Uppsalas lager till Årsta kommer att innebära ekonomiska fördelar för oss alla och kunderna kommer att få både tätare och snabbare leveranser. Vårt sortiment kommer dessutom att öka med 20 procent. Tyvärr kommer förändringen att drabba enskilda människor, men vi gör vårt bästa för att alla ska kunna beredas nya jobb. Sven Wesström Anette Brodin berörs inte själv av flytten men lider med sina kamrater. På fackligt håll delar man inte ledningens uppfattning i frågan om att flytta Hakongruppens lager i Uppsala till Jeppson & Co i Årsta. Man anser att Sven Asséus utredning gjordes alldeles för snabbt och utan hänsyn till andra åsikter. Så här säger HAF-ordföranden Olle Hammarstedt till ICA-kontakten: - Vi är principiellt emot att friställa folk. Därför satte vi oss emot förslaget. Informationen har dessutom varit dålig. Man säger att flytten sker av ekonomiska skäl men vi hade inte hört några signaler om dålig ekonomi. I varje fall kunde vi väl ha fått det här året på oss att rätta till våra eventuella fel. Vi angav flera alternativa lösningar som t ex organisationsförändringar och transportförändringar men ingenting hjälpte, vi bara ställdes inför fullbordat faktum. Nu är inte bara personalen orolig utan även våra storkökskunder. Katastrof - Nu får vi i stället ägna oss åt fas två, att försöka skaffa nya jobb åt de uppsagda. Vi har haft personliga kontakter med samtliga och gett dem chanser att tala med facket eller företags- Kritik från facken: -Beslutet våren katastrof ledningen. Målet är att alla da få nya jobb och tjugo penomf kommer atl följa med till Årsta. Det är mycket ont om jobb i Uppsala just nu men vi tror att vi ska lyckas med de allra flesta. Konlorel kommer atl stanna kvar i Uppsala men det innebär inte att man delar utredarens åsikt: - Vi tyckte beslutet var en katastrof och vi tror fortfarande inte att man kommer att uppnå åsyftad verkan, säger Anette Brodin, ordförande i HTF. Hakongruppen borde ha fått fortsätta under Hade man fått göra det utan att någon rört om i grytan hade det gått bra. Nu är beslutet taget, men vi mår dåligt när våra arbetskamrater mår illa. Olle Hammarstedt är principiellt emot friställningar. Estland På Ellos har grupp 7 på Kundtjänst tagit initiativ till en insamling till hjälp för människor i den estländska staden Vöru. På två dagar hade man samlat in 747 kronor och utmanat resten av grupperna på Ellos. Så nu är nästan på öret 2000 kronor på väg till Estland. Gränslöst Norska Musikk & Video och Skivor & Band i Borås har ett gemensamt data och lagersystem. Det betyder att när ordern bokas hos kundservice i Kolbotn i Norge så blir den samtidigt reserverad på lagret i Borås. Den färdigpackade ordern skickas sedan med Ellos transport till Posten i Norge! De flesta kunderna är i åldrarna 16 till 25 år. - Ett stort steg i rätt riktning, säger Ivan Wikgren om Sverigekartan. "Operation Sverigekartan" är genomförd på ICA Partihandel Norr i Umeå. Inte bara med ett bättre resultat än man vågat räkna med utan även på avsevärt kortare tid än man från början avsett. Inga uppsägningar på grund av arbetsbrist har behövt göras och kunderna - d v s ICA-handlarna - är nöjda. - Alla inblandade har gjort ett jättejobb, kommenterar regionchefen Ivan Wikgren. Alla ställde upp på SVERIGEKARTAN Det var i juni 1990 beslutet togs att man på ICA Partihandels regionbolag i Umeå skulle rationalisera verksamheten, bl a genom att flytta DC Sundsvalls lager och distribution till Östersund. I december satte man igång arbetet och avsikten var att allt skulle vara genomfört före den 1 februari ett drygt år senare. I praktiken blev det inte riktigt så: - Efter hand arbetet fortskred och gick allt bättre ansåg vi att det var onödigt att störa julhandeln med omläggningarna, berättar logistikchefen Rolf Gullberg. Arbetet forcerades och redan i oktober -91, ett knappt år efter starten, var omorganisationen ett faktum. Övertid Ivan Wikgren, VD på Regionbolaget, är självfallet mycket nöjd med den framgångsrika utvecklingen: - Det viktigaste är kanske att signalerna från handlarna har varit nästan enbart positiva, säger han. Köpmännen tyckte att det gick precis lika bra att få varorna från. Östersund som från Sundsvall. Fruktpacken i Sundsvall fungerar bra och vi ska ytterligare få upp volymen. Den enda materiella åtgärden är egentligen är att vi som en följd av nedläggningen av DC Sundsvall har byggt ut DC Östersund med kvm men det rör sig om en omdisponering av befintligt utrymme. Ivan Wikgren pekar på flera positiva händelser: - En är till exempel att vi på grund av det snabba genomförandet kunde få in alla kostnader på 1991 års resultat. En annan är givetvis att ingen fått sluta på grund av arbetsbrist. Det har varit ett arbetsamt år med många övertidstimmar och det skulle aldrig ha lyckats om inte alla ställt upp till hundra procent. Smärtfritt Erik Sandemo, DC-chef i Umeå, har heller inte haft några bekymmer av "Sverigekartan": Genomförandet skedde verkligen smärtfritt och nu flyter det bättre än någonsin. Vi har fått leveranser till 50 nya butiker utan att behöva utöka personalen i någon större utsträckning. Det har krävt en del stora organisationsändringar men vi har utan tvekan blivit effektivare. Detta bevisas också av det faktum att försäljningen per arbetad timme stigit. Våra problem ligger egentligen på ett annat plan. Vårt distributionsområde består av 42 mil kust och 38 mil på tvären och vår distribution måste ständigt ske. Nöjd med den nuvarande situationen är också Dick Fredriksson, tidigare DC-chef i både Östersund och Sundsvall och numera chef för nuvarande kombinationen Östersundsvall: - Vi har redan växt i den nya kostymen men visst är det en omtumlande förändring som gjorts. Det är ju många butiker som tagits över av Östersund men distributionen har hittills fungerat helt gnisselfritt även om det ibland kostat på. - Vi har fått arbeta hårt med det här och det har gjorts berömvärda insatser på många håll, inte minst bland dem som haft uppgifter i det här arbetet vid sidan av sina ordinarie jobb. Sven Wesström Först ut Ett säkert vårtecken är veckobladens uppmaningar till cykla-eller-gå-till-jobbetkampanjen med Korpen. Nu är det dags igen, DC Örebro uppmanar alla medarbetare att ta chansen att dels få sommarkondis, dels vara med och tävla om pengar till fritidsklubben, segrande företag får 3000:- till sin fritids/korpklubb! Räddar liv Två kurser i hjärt-lungräddning har genomförts bland personalen på ICAförlaget i Västerås. De hittills 14 deltagarna har varit så nöjda att intresset spritt sig och fler kurser kommer - de flesta tillbuden sker i kretsen av familj, vänner eller arbetskamrater. Fryst post? Numera går all post mellan DC Linköping och DC Växjö med djupfrystransporten på vardagskvällarna. Posttransporten beräknas spara in en kostnad på cirka kronor.

6 IC^KONTAKTEN Nr IC^KONTAKTEN Nr Uppskattad BOB-satsning på morgondagens ledare I dagarna två höll ICA Frukt & Grönt i Helsingborg mässa med frukt och grönsaker från näst intill jordens alla hörn. Bakgrunden till mässan är en storsatsning på frukt och grönt i butikerna, ett led i att ICA Frukt & Grönt sedan årsskiftet är ICA-organisationens specialistföretag för allt inom frukt, grönsaker, potatis och blommor. Målet är att höja andelen frukt och grönt i butikerna till ca 11 procent från de 8,5 som är genomsnittet idag. Det var ett 60-tal av ICA Frukt & Grönts leverantörer som hade Professor Anders Gustafsson arbetar för att övertyga om det hälsosamma med en fiberrik kost. kommit till Helsingborg med det fräschaste och det senaste i sortimentet. Här fanns representanter från de flesta europeiska länder, Spanien, Italien, Turkiet, Holland, Frankrike, Österrike, Danmark. Och Sverige. Målgruppen var inköpare och försäljare från DC samt handlare och ansvariga för frukt och grönt i butikerna, ett tusental mötte upp under tiden som mässan pågick. En nyhet på mässan var ICA Frukt & Grönt potatisförpackningar. Under hösten kommer ICA Frukt & Grönt att lansera Slotts potatis. Det är ett sätt att ge potatisen tillbaka sin särställning som nyttigt Professor värnar om folkhälsan: baslivsmedel. Slottspotatisen si sjunkit sedan 1960, då vi åt 90 kilo säljas med avseende på kokegei potatis per person och år. Idag äter skaper mer än sort, så mjöliga oa vi bara 63 kilo. Bara Norge äter minfasta sorter säljs i olikfärgade pi dre potatis än vi, medan Irland konsar. Fler nyheter som kommer titsumerar hela 185 kilo per person och hösten är Sparrispotatis, Sallader, spotatis och färskpotatis som kon mer att finnas året om, importen Reportage: Margareta från olika ställen i världen.. " Konsumtionen av potatis h LinODerg som spelar i vår kropp, ni kan hjälpa de goda krafterna, uppmanade han lyssnarna. En SIFO-undersökning visar att 76 -Ät mer frukt och grönsaken rocent av befolkningen vill äta mer kt och grönt av hälsoskäl. Det finns Långväga leverantör Mest långväga leverantören heter Paul A Genecco och kommer från Ontario International, Inc. New York, USA. Många var nyfikna på ovanliga sorters grönsaker och han tipsade gärna de intresserade besökarna om recept och tillagningsanvisningar. För egen del var han nöjd med mässan. - Jag kommer att sälja några nya produkter till ICA berättar han och visar på små, skalade morötter, salladslök och blomkål. Sedan fyra år tillbaka är företaget redan leverantör till ICA och visade på mässan upp bland annat ett flertal olika zuccinis. torkade tomater, blandade färska grönsaker i påse som morötter, blomkål och bönor, helt klara att använda. Ett flertal olika zuccinis visade Paul A Genecco upp på mässan i Helsingborg i mars. - Vi äter alldeles för lite grönsaker, bara 50 kilo per person och år. Om vi ökade vår grönsakskonsumtion med 30 kilo om året, skulle hälsotillståndet allmänt vara bättre. Det sade medicinprofessorn Anders Gustafsson från Lund, som i samarbete med ICA Frukt & Grönt pratade för mässbesökarna om nyttan med att äta frukt och grönsaker. Med hjälp av diabilder - omväxlande påträngande faktabilder från infarkthjärtan och igenkalkade kärl och naturbilder som symboliserade samma saker, gav han bakgrunden till hur fibrer är hälsosamma för kroppen. -Visst kan vi läkare ta hand om alla som råkar illa ut efter för mycket stillasittande, för mycket fett och socker i kosten. Vi kan till höga kostnader byta kranskärl och lösa upp proppar. Men vi skulle också kunna slippa - det är spännande att se att en kost med mer frukt, grönsaker och fisk kan motverka det kså siffror som visar att man lägger allt mindre pengar på mat - för tio år sedan var matkostnaden 18 procent av "onda" kolesterolet och därniiushållets kostnader, idag är den hjärt- och kärlsjukdomar. drygt Kroppen är så konstruerad I - Vi är sämst på att äta grönsaker, klarade han att alla skadliga ämh>åpekade Anders Gustafsson. Våra tar en vända ut i tarmen för att kfgrannländer Tyskland, Danmark och na haka på en trasselsudd av fibffinland konsumerar 88, 80 respektive och försvinna utan att skada. K«55 kilo per person och år. I Italien äter mer där inga fibrer går de in i kroman så mycket som 167 kilo per capipen igen och samlas på sikt i hjärta. * ^ allt och kärl. Ytterligare en fördel é - Se till att folk äter mer frukt och fiberrik kost är att man slipper fcgrönt uppmanade han de lyssnande stoppning och därmed slipper kcaandlarna. Och påpekade också att fibrer på konstruerad väg i form^ananligan leder vi med 19 kilo per tabletter. person och år, våra grannländer äter - Det finns goda och onda krafknappt hälften. BOB Industrier AB i Kumla, tillverkare av bland annat saft, sylt och färdiglagad mat, bedriver ett framsynt utvecklingsarbete inom såväl teknik- som varuområden för att bevara och helst vidareutveckla sin position på marknaden. Under vintermånaderna har ett omfattande utbildningsprogram genomförts för den egna personalen. Bland annat har två ledarutbildningar med tillsammans 34 deltagare från både produktion och administration klarats av i Nya ICA-skolans regi. - Det ledarutvecklingsprogram (LUP) som vi lagt upp tillsammans med BOB har i vissa stycken skräddarsytts, men grunden är den LUP-utbildning vi erbjuder samtliga ICA-bolag, förklarar Evelyn östgård, kursledare och ansvarig för ledarutveckling inom huvudbolagsutbildningen. Nya ICA-skolan. Kurserna har genomförts som seminarier med tre träffar över totalt åtta dagar. Hemuppgifter och förberedelsearbete har berikat kursdeltagarnas fritid under mellanperioderna. - Syftet med ledarutbildningen har varit att höja kompetensen hos våra medarbetare och vaska fram ledarämnen, förklarar BOBs VD Lars-Gunnar Lann. ICA-skolan har gjort ett mycket bra arbete och sett till att bägge kurserna varit givande till såväl innehåll som genomförande med intressanta föreläsare. - För att vara ett företag på toppnivå i en hård marknadskonkurrrens krävs att vi har medarbetare och ledare som förstår företagets mål och klarar exempelvis kommunikation och samtalsteknik, säger BOBs administrative direktör Leif M l.indquisi. Med den här utbildningssatsningen bör vi stå väl rustade löi et) ökat ansvarstagande i olika ledarroller framöver. Plattform Plattformen sattes i upptaktsseminarierna där förelagsledningen medverkade med en genomgång av vilka mål som gäller inom BOB. Affärsidé, strategier, BOBs "ledstjärnor" och styrsystem kopplades samman med kursdeltagarnas resultat/ansvarsområden och var och en har själv fått formulera sin egen handlingsplan. Bland kursavsnittens rubriker saxar vi: Att vara ledare. Hur fungerar människor? Kommunikation/information. Mitt resultatområde. Hur fungerar gruppen? Coaching. Våga vara chef. Rekrytering. Planerings/utvecklingssamtal. Flera gästföreläsare med specialistkunskap har medverkat, exempelvis ishockeyledaren Anders Parmström inom ämnet Coaching. Den 18 mars var det dags för kursavslutning på Båsenberga kursgård utanför Vingåker. - Sammanfattningsvis är det min förhoppning att de 34 kursdeltagarna fått goda insikter i hur man på arbetsplatsen maximalt utnyttjar gruppens resurser, säger Evelyn Ostgård. Med ökad självkännedom och goda kunskaper om hur människor fungerar individuellt och tillsammans har man en bra grund att stå på inför ledaruppgifter av olika slag inom företaget. Lars-Åke Pettersson - LUP bra utbildning som stärker vi-andan - En mycket bra kurs som lärt mig mycket, anser Monica Thyresjö. Monica Thyresjö är produktchef för varuområdet storkök. Hon är mycket nöjd med ledarutbildningen: - Det var ett fullmatat program med mycket bra innehåll såväl kvantitativt som kvalitativt. En stor eloge till kursledningen och ICA-skolan. - Mycket positivt vår att kursdeltagarna kom från både administration och produktion. Vi fick tillfälle att bättre lära känna varandras arbetsområden. Vi-andan blir ännu bättre efter detta, något som jag tror kommer att märkas inom företaget framöver. - För egen del hade jag särskilt stor behållning av avsnittet som lärde ut hur man formulerar mål och en egen handlingsplan. Inom ämnet presentationsteknik fick jag klart för mig hur viktigt det är att vara väl förberedd för att kunna få fram vad man vill ha sagt. Exempelvis i kommunikationen med sin chef. - Jag kommer i fortsättningen mer än tidigare att sträva efter mätbara resultat i det jag gör, säger Monica Thyresjö. Avslutningsvis tycker jag det är bra att vi fått lära oss vad ledarskap innebär och definitionen av vad en bra ledare är. Att kursens innehåll och genomförande var på toppnivå håller Stefan Hall, truckförare och fackordförande för Livs, med om: - Uppläggningen med en blan- Grupparbeten och rollspel förekommer of ta inom ledarutbildningen. Härförbereds en övning i rekrytering av medarbetare. Runt bordet fr v Jens Nielsen, Johan Larsson och Patricia Lindström. I bakgrunden trimmar kursledaren Karin Askerfelt och Bo Olsson in videokameran. BOBs VD Lars-Gunnar Lann: - Fler företag borde satsa på utbildningsvikariat - Tack vare en väl genomtänkt utbildningsstrategi har vi på BOB i nära samverkan med Arbetsförmedlingen i Kumla fått ut en bi iv del i fjol införda arbetsmarknadsstödet till utbildningsvikariat Vi har lyckats bereda arbetslösa ung domar sysselsättning Munt som en stor del av vår personal beretts möjlighet till förk på olika sätt. säger BOBs VD Lars-Gunnar Lann. - Vi har genomfört totalt 7.(HK) utbildningstimmar, fördelat på 13 utbildningar, under hösten och vintern darutveckling och Livsmedels kunskap har dubblerats medan resterande varit allt från instruktörsutbildning till styr- och reglerteknik och datautbildning. Utbildningsplan När utbildningsvikariaten presenterades för drygt et) dan som en sysselsättningspolitik åtgärd via Arbetsmarknadsstyrelsen bestämde sig BOBledningen för att agera med kraft. Genom kontakter med lokala Arbetsförmedlingen (AF) dad grupp gav bra effekt i de diskussioner, som fördes under ordnade former men med "högt i tak". Kursledarna var verkligt skickliga i att lägga upp det så att vi fick ut mesta möjliga kreativa resultat. Genom att ge utrymme för mer diskussion och mindre "korvstoppning" lyckades man få engagemanget på topp hela tiden. För sin egen del tycker Stefan att ämnet information/kommunikation gav honom mycket. - Att behärska kommunikation har man ju dessutom stor nytta av både inom arbetslivet och privat. fick man klart för sig vad som gällde. En inventering av totala utbildningsbehovet gjord - Vi presenterade vår utbildningsplan lör AF och fick klartecken alt dra igång, bertttai Lars-Gunnar Lann. Vi anställde K) utbildningsvikarier, varav nio fick lasl anställning hos oss i början av Därefter anställde vi ytterligare fem utbildningsvikarier i samband med att vi slutförde vårt utbildningsprogram. 60 procent bidrag 7.0(>0 utbildningstimmar är >i den dubbla volymen mot del normala hos BOB. Den totala kostnaden beräknades till ca 1,3 milj kr. Av denna har AMS siälll upp med kr. - En nettoeffekt på ca 40 pro cent av totalkostnaden för vår egen del tycker jag är elt rimligt pris för atl både kunna vidareutveckla en stor del av vår egen personal och samtidigt hjälpa arbetslösa yngre människor till en meningsfull sysselsättning, sammanfattar en mycket nöjd Lars-Gunnar Lann. - Bra kurs med fina diskussioner och "högt i tak", säger Stefan Hall.

7 8 IC^KONTAKTEN Nr VD Göran Donelius lämnar symboliskt över premiepengarna till Sven Månsson som fick representera medarbetarna. Rekordpremie gav 9000 kr En miljon, trehundrafemtiofemtusen kronor fick de anställda på ICA Frukt & Grönt att dela på efter ett väl uträttat jobb förra året. Resultatet blev 40 procent över budget och därför gav resultatpremien full utdelning. Vid en högtidlig ceremoni i samband med den stora Frukt & Gröntmässan i mitten på mars i Helsingborg hade VD Göran Donelius glädjen att överlämna en symbolisk check till Sven Månsson, som är den av medarbetarna som funnits i företaget längst började han, men då hade ännu inte formellt ICA Frukt & Grönt bildats. Det var förra året som resultatpremiesystemet gjordes om och ICA Frukt & Grönt är ett av de få som nått upp till full utdelning i år. Resultatpremien kommer att finnas nästa år också, men i något modifierad form. Årets pengar, 9000 kronor per anställd, betalades ut med marslönen. Stämningen och sorlet i samlingssalen tydde på att planeringen av den extra dusören redan var igång. Vi frågade några vad som står högst på önskelistan: Maj Britt Sjöltov, som har fyra är iföretaget och finns på packeriet, har andra planer - hon ska renovera badrummet. Anita Strandkvist, med 19 år i företaget och som arbetar på packeriet, ska använda de extra pengarna till en rejäl semester i sommar. Berne Paulsson, som jobbar på fruktdivisionen tänker använda sina pengar till en semesterresa. Kunddax-våg som ger nöjda kunder Under ett par intensiva månader i vår arbetar ICA-handlarna, ICAskolan och bakomliggande led i ett nära samarbete i en breddutbildning som på sikt ska resultera i nöjda kunder. Den ska ge konkreta exempel på vilken nytta ICAs kunder har av ICA-handlarnas samverkan och gemensamma resurser, ICA Partihandel och ICA. Detaljhandel finns på plats vid kurstillfällena och berättar om sina respektive bidrag till målet för kursen, en nöjd kund. Ämnena för vårens Daxutbildning över hela landet är fyra: * Egenkontrollen - som går ut på att butikerna själva kollar temperatur i kyl- och frysdiskar, att grillkycklingen är tillräckligt nedkyld, att varors innehållsdeklarationer har rätt uppgifter. Egenkontrollen är en ny lag som går ut på att butiken ska kolla att livsmedel hanteras på rätt sätt. Enligt Livsmedelsverket är lagen ett första led i en EG-anpassning. * Jakten på det försvunna resultatet är information om grundläggande butiksekonomi, * Dax för frukt och grönt, ett årligen återkommande lika aktuellt tema. * Och fjärde ämnet - Kundvård, en hjärtefråga, som under en förmiddag när Kontakten var med hölls på DC Malmö med ett 40-tal handlare och deras medarbetare från regionen. Här pratade man om nyckelord som ger en positiv atmosfär och en ökad trivsel i arbetslaget. Med enkla medel som spelkortens symboler och associationer kom man fram till ett gemensamt synsätt på butikernas kontakter med kunden. Fyra nya ämnen kommer i höstens omgång av Dax - en snabbkurs i textning som är bra att kun- Peter Gustavsson, utbildningledare från ICA-skolan i Västerås, höll i kursen i Malmö. na för alla, Just nu - ett aktuellt ämne för kassalinjen, jakten på butiksnära ekonomi och temaämnet, som för hösten är färskvaror. Margareta Lindberg Ett hopp för framtiden - butiksfolk från Malmöregionen samlades en förmiddag på DC Malmö för att lära hur ICA Partihandel och Detaljhandel kan ställa upp för just dem.. "«i. Karin Kemi vill stimulera DC-personalen att "ge järnet". Tävling om nyckeltal kan ge 2400 i vinst De allra flesta vet att det är olympiaår i år. Inte fullt så många känner till att man även hos ICA Partihandel Norr drabbats av olympiafeber. Det handlar om "Nyckeltalsolympiaden" och vad det begreppet innebär kan Karin Kemicontroller på Regionbolaget i Umeå - redogöra fön - Det är en tävling för att dels stimulera varje DC-anställd att "ge järnet" och dels ge alla en lättläst, kontinuerlig information om hela företagets ekonomi. Tävlingen omfattar sex "grenar", d v s nyckeltal, nämligen Gemensamma säljpro grammet, Försäljning per arbetad timme, Varuomsättningshastighet, Krediteringar, Kostnad per kolli och Resultatgrad. Var fjärde månad läses resultaten av och jämförs. Vid varje mättillfälle delas dessutom ut kronor i prispengar utom vid årsbokslutet då prissumman fördubblas. I praktiken innebär det att en "grenseger" är värd 200 kronor för varje anställd som arbetat minst 75 procent under mätperioden. Teoretiskt är det alltså möjligt att vinna kronor under ett år. Sven Wesström

8 ICA.KONTAKTEN Nr Jubileum i år för ICA-golfen I år arrangeras ICAgolfen för 20e gången, och jubileumsåret avgörs tävlingarna på några av landets finaste banor i Halmstad. Herrar A-klass spelar augusti, övriga klasser 21 augusti. Tävlingarna följs av sedvanlig prisutdelning på fredagskvällen på Tylöhus. Alla som varit med och tävlat någon gång under de tre senaste åren kommer att få en personlig inbjudan sig tillsänd i början på maj. Dessutom är "nya" golfspelare med ICAanknytning välkomna att anmäla sig. Arrangörer för ICA-golfen är en grupp bestående av ICAhandlarna Lars-Gunnar Hansson, Kristianstad, Torsten Kamstedi, Halmstad, Berndt Karlsson, Nyköping, Jan-Erik Edh, Västerås och Bosse Nilsson, Västervik. VD för Svea Choklad i Norrköping, Hans Selleby, är huvudansvarig för administrationen. ICA Ost klara för regionmästerskap ICA Ost har fastställt datum för regiontävlingarna där finalister till sommarspelen kommer att tas ut. Första regionmästerskapet blir manöverprov som hålls på Nu planeras Vinterspelen Arbetsgruppen för ICA-idrotten arbetar vidare på att hitta formerna för de nya ICAspelen. DC Södertälje: * Manöverprov, DC Södertälje, 23 maj * Tennis, ute, DC Stockholm augusti alt. 5-6 september * Fotboll, DC Uppsala augusti * Varpa, DC Gotland, 5 september Just nu samlas svaren in från enkäten där det gällde att svara på frågan om hur fotbollen ska genomföras i sommarspelen. Än är det inte klart hur många som tyckte att tävlingen ska genomföras med blandade 11-mannalag och hur många som föredrar sjumannalag, där damer och herrar spelar i olika klasser. Man diskuterar också grenarna som ska ingå i kommande vinterspel och klart är att badminton, bordtennis och innebandy blir tre av grenarna. Den fjärde är ännu inte fastställd. Ett förslag är bowling, men ännu är det inte klart om det ska arrangeras på samma sätt som ICA-golfen gör idag med fri anmälan till riksfinal. Ska bowling ingå i ICA-spelen så blir det regiontävlingar som kvalificerar för riksfinalen. Arbetsgruppen jobbar just nu också med att fastställa distanserna för de grenar som ska ingå i ICA-klassikern: skidor, löpning, cykel och simning. De planerar för nya aktiviteter Personalföreningen vid DC Malmö har nyligen hållit årsmöte och planerar nu som bäst för kommande verksamhetsår. Förändringar för året som kommer är omflyttningar mellan Helsingborg och Malmö i verksamheten, men samarbetet med personalföreningen i Helsingborg kommer att bestå. Två evenemang som återkommer i år är cykeltävlingen Ringsjön Runt i maj - Sveriges största firmafest. Totalt deltog 9000 förra året. Malmö Syd dubblerade deltagarantalet från -90 och deltog med 51 cyklande entusiaster. Drakbåtstävlingen i Malmöfestivalen är också ett måste för personalföreningen och dess supporters. Fler aktiviteter är på planeringsstadiet och främst på listan står kvalen till ICAs sommarspel. Hans Kalldin har gått "den långa vägen" på DC Uppsala. "Matsäck" trappsteg i 50-årig karriär Springpojke - chaufför - expeditör - avdelningschef - kontrollant. Ett mönster som förmodligen inte är helt obekant för dem som jobbat på ICA under nästan hela sitt verksamma liv. Hans Kall/lin på DC Uppsala är en av dem. Han anställdes i mitten av 40-talet och är fortfarande inte pensionsmässig. - Precis så har mitt liv utvecklat sig, säger Hans Kalldin idag. Jag började som trettonåring, fick en trehjulig cykel och en massa ärenden till bussar och spårvagnar här i Uppsala. Efter fyra år som en av fyra "springschasar" befordrades Karl Halldin till "matsäck" på en lastbil, dvs hjälpreda åt chauffören. Om arbetet inte var det allra bästa lärde han sig i alla fall hitta i stan. Tillsammans med chauffören fick han springa runt på lagret för att samla ihop varor för att sedan distribuera dem. - De flesta kollin var tyngre förr och dessutom ofta av klantigt format. Ibland är jag litet stel i ryggen och jag har haft ryggskott ett par gånger men i si ort har jag klarat mig bra. Bättre tider Efter några år som "semesterchaufför" och förman på transport blev det lagerkontoren. Kolonial, special och grönsaker för att nämna några. Jag var också kafferostare under ett par år. Det var mest hantverk på den tiden. Man måsle hela tiden se på kaffet, känna på det. År 1972 Byttade ICA till de nuvarande lokalerna och Mans Kalldin blev chef lör färsk varuavdelningen. På den tiden hörde frysen ull f&rbkvaruavdelningen och del kunde vara besvärligt att ha glasögon där men i övrigt var jobbet bra och Hans Kalldin stannade d;ir ull 1988 då han övergick till atl bli kontrollanl, en befattning han fortfarande innehar. Lantliv lim kommer del sig atl du började just på ICA vid tretton års ålder? - Mest för all pappa jobbade dar. Han talade med disponenten och jag fick börja jobba på prov och på den vägen är det alltså fortfarande. Det gick bra och Hakonandan var god. - Du har fortfarande några år kvar på ICA men vad händer sedan? - Vi bor på landet, en och en halv mil utanför stan. har en stor tomt och till och med skog. Vi har köpt ett nytt hus och har potatisland, gräsmattor, höns och kaniner. Skulle del trott allt bli frilid över finns det alllid skogspromenader, svampplockning och skidåkning att la till. Någon överhängande risk lör sysslolöshet synes alltså inte föreligga. Sven Wesström Med färskt jägarbevis i fickan drar Margareta Grape gärna ut i naturen för att ägna sig åt sitt favoritintresse -jakt. VD-sekreterare skjuter skarpt Margareta Grape vikarierar sedan den 1 juli som VD-sekreterare åt Ivan Wikgren på Regionbolaget i Umeå. Hon har tidigare arbetat på Fruetus (Pommac)fabrikers inköpsavdelning i Bromma där hon bland annat hade hand om inköp av råvaror och emballage för produktionen flyttade Margareta till Umeå i samband med att maken började studera på Personal-linjen vid Umeå Universitet. Margareta passade då också på att börja läsa - data och ekonomi. Margareta har många intressen, men ett stort är jakt. Som barn fick hon ofta följa med sin far, som var "säsongsjägare", på jakt. Intresset väcktes och utvecklades till att hon på äldre dar tog jägarexamen, Den teoretiska delen omfattar 6 månader och avslutas med ett prov som består av 80 frågor. Den praktiska delen omfattar jaktstig, säker hagel- och kulvapenhantering, lerduveskytte samt precisionsskytte. Den svåraste biten tyckte Margareta var lerduveskytte som hon fick lägga ned mycket träning på för att förstå och komma underfund med tekniken. Men dagen "det satt" då satt lerduvorna också och jägarbeviset var ett faktum! Efter det har Margareta hunnit med andjakt, skogsfågeljakt och harjakt. Nu är säsongens jakt över och hon väntar ivrigt på hösten. Margareta har kommit underfund med att jakthund nästan är nödvändigt i idkande av småviltjakt, varfördet kommeratt bli hennes nästa steg som jägare. Tack vare Margareta blev hennes make också jägare. Han var tidigare helt ointresserad av jakt men drogs med i hennes brinnande intresse och nu delar de intresset tillsammans. Att jaga tillsammans är en fantastisk känsla, säger Margareta. "Att ha någon att dela och diskutera sina natur- och jaktupplevelser med känns mycket bra. Under jakten är upplevelsen att få vara i naturen det primära - inte att man får ett byte, även om det är tillfredsställande. Känslan av frihet och harmoni kombinerat med att alla sinnen skärps gör att man känner sig i ett med naturen. Det är hälsosamt för själen!" Text och foto; Monica Johansson

9 10 IC\K0NTAKTENNr5i992 Bättre och billigare med eget telenät Vet du att endast 28 procent av alla tjänstesamtal resulterar i önskad kontakt med den person vi söker? Resten av tiden går åt till att lyssna till upptagettonen, bli vidarekopplad till växeln etc. För oss inom ICA finns det bot på problemet - vi kan och bör använda vårt eget telenät med alla dess möjligheter. Att kunna kommunicera är viktigt. Ja till och med en nödvändighet. Vårt dagliga arbete förutsätter som regel täta kontakter med andra människor, per telefon, genom personliga möten osv. Eget nät Sedan slutet på förra året har ICA-organisationen tillgång till ett eget kommunikationsnät. Detta företagsanpassade multiplexornät - på televerksspråk benämnt FAM - hanterar den interna tele- och datakommunikationen. För närvarande är tio företagsväxlar sammankopplade i ett rikstäckande nätverk från Umeå i norr till Malmö i söder. För varje abonnent uppträder växlarna som en enda växel. En förutsättning för att denna funktion ska fungera är våra befintliga digitala företagsväxlar. De är i grunden uppbyggda som ett datorsystem och förberedda att hantera såväl telefoner som datorer av skilda slag. I ICAs FAM har samtliga nätanslutna abonnenter tillgång till samma tjänster som tidigare bara funnits lokalt, dvs användbara funktioner som exempelvis vidarekoppling, medflyttning, återuppringning och gruppsamtal med upp till åtta abonnenter. - Mitt intryck är att vi ännu inte lärt oss att fullt ut utnyttja de växelfunktioner vi har till gång till, påpekar Bertil Björklund, kom- Videokonferenser redan nästa år? IC A-organisationens interna telenät används också för datakommunikation. Prestandamässigt finns det kapacitet att i framtiden hålla exempelvis videokonferens. Nätet är byggt med sikte på hög tillgänglighet. Genom att nätet är sammankopplat via flera förbindelsevägar, minst två till varje ort, ökar driftssäkerheten betydligt. Vid eventuella fel i nätet sker omdirigering av förbindelsevägen automatiskt. Central nätövervakning sker via Televerkets övervakningscentral i Göteborg. - Idag täcker vi in en tredjedel av våra distributionsenheter med värt kommunikationsnät. Mot slutet av nästa år har vi troligen nått SO procent, berättar Torsten Engevik. Foto: Björn Herlin - Våra drifterfarenheter är mycket goda när det gäller datakommunikationen, berättar Bertil Björklund. - Däremot har vi vissa tekniska problem med talöverföringen. Det är framför allt förekomsten av eko på linjen som abonnenterna upplever som besvärande. Det är speciellt de som arbetar i Malmö som varit drabbade, men Televerket arbetar med problemet och jag räknar med att vi snart har en fungerande lösning. För talkommunikation är det, tack vare att anslutna växlar fungerar som en gemensam enhet, möjligt att ha en hög bemanning. På samma sätt som Televerket har ett speciellt kortnummer för exempelvis nummerupplysning (07975), kan vi inom ICA Partihandel ha ett gemensamt telefonnummer för att nå en framtida Kundtjänst för våra datorsystem. Trots att telefonnumret alltid är detsamma skulle Kundtjänst kunna vara bemannad på olika platser under dygnet. - För framtiden kommer vi säkert att utnyttja nätets inneboende tekniska möjlighet till video, påpekar Torsten Engevik. - I takt med att utrustning för videokonferenser kräver allt mindre överföringskapacitet (bandbredd), ökar sannolikheten för att vi ska investera i videoutrustning. Enligt min uppfattning har vi praktisk möjlighet till videokonferens under I samband med detta kommer också vårt nät att vara utbyggt. Nästa nummer, nr 6, av ICA-Kontakten kommer först om fyra veckor, dvs 7 maj. Insändare, debattartiklar och allt annat av intresse från våra läsare bör vara på redaktionen senast den 21 april. munikationsansvarig inom administration/data. - Vår tekniska grund är emellertid bra, så nu gäller det att trimma funktionerna och öka antalet användare. Stora vinster ICAs telenät är ett hyrt nät. För den del (cirka 50 procent) av nätet som idag utnyttjas för talkommunikation betalar vi en fast årsavgift. Antag att du arbetar i Västerås och vid 9-tiden vill ringa ett samtal till en leverantör i Eslöv, strax utanför Malmö. Via det publika nätet blir kostnaden 15 kronor för 12 minuter. Ringer du istället i vårt eget nät och ut via Malmöväxeln (växelnummer för linjen + abonnentnummer), då blir samtalskostnaden bara 92 öre. Med tanke på att medarbetare inom ICA Partihandel ringer tals samtal under ett verksamhetsår rör det sig om stora pengar att spara genom att i största möjliga omfattning använ För omgående tillträde söker Prisadministrativa avdelningen vid ICA Partihandel Väst AB en medarbetare för kontroll av leverantörsprislistor, terminalregistrering och kalkylering. Ordningssinne, noggrannhet och sifferkänsla är viktiga egenskaper hos en sökande. Kontaktperson är Lasse Hjelm som nås på telefon Sista dag för ansökan är Skicka ansökan till: ICA Partihandel Väst AB Personalavdelningen Truckgatan Kungälv INKÖPARE För omgående tillträde söker inköpsavdelningen vid ICA Partihandel Väst AB en medarbetare för ett vikariat på ett år. Arbetsuppgifterna består i inköp av chark, fisk och sallad, kontakter med leverantörer, butiker samt lagerpersonal. Lämpliga kvalifikationer är ekonomisk utbildning, butikserfarenhet, lätthet att uttrycka sig i tal och skrift samt ordningssinne. Kontaktperson är Anders Apelgren, som nås på telefon Sista dag för ansökan är Skicka ansökan till: ICA Partihandel Väst AB Pcrsonalavd. Truckgatan Kungälv da det interna telenätet. - Genom att införa ett FAM har våra lokala växlar fått geografisk spridning. Det går att nå ICA-medarbetare utanför huset lika lätt som om de arbetade bara några rum bort berättar Torsten Engevik chef administration/ data, och fortsätter: - Det enda undantaget är Kallebäcks-huset som med sin A345-växel har begränsad funktionalitet. På övriga platser är det möjligt att ringa till andra FAM-anslutna abonnenter och KUNGÄLV GÖTEBORG utnyttja återuppring, vidare- koppling, gruppsamtal, hänvisnings koppling etc. Bengt Olwig - Det viktigaste idag är att trimma vårt kommunikationsnät så det håller måttet för både tal- och datakommunikation, betonar Bertil Björklund. SYSTEMERARE/ PROGRAMMERARE För omgående tillträde söker Dataavdelningen vid ICA Partihandel AB i Bromma en medarbetare som ska syssla med systemering och/eller programmering i partihandelsprojektet. Önskvärda kvalifikationer är systemvetare eller motsvarande, samt kunskaper i COBOL/CICS och/eller C. Kontaktperson är B Nyström som nås på telefon , eller M Andersson, som nås på telefon Sista dag för ansökan är Skicka ansökan till: ICA Partihandel AB Personal Box Bromma SNABBGROSSCHEF HELSINGBORG Meny Snabbgross AB i Helsingborg söker en medarbetare som ska leda och utveckla Snabbgross Helsingborg med det resultatansvar som följer samt leda och stimulera medarbetarna på rätt sätt mot uppgjorda mål vilket kräver smidighet och samarbetsförmåga. Önskvärda kvalifikationer är branschkunskap om våra marknader och kundgrupper såsom servicebutiker, trafikbutiker, kiosker, gatukök, restauranger och storhushåll. God branscherfarenhet från butik är också en fördel. Kontaktperson är VD Anders Nilsson som nås på telefon Sista dag för ansökan är Skicka ansökan till: Meny Snabbgross AB Att: VD Anders Nilsson Box Malmö KONTORIST För omgående tillträde söker Prisadminsitrativa avdelningen vid ICA Partihandel Väst AB i Kungälv, en medarbetare för administration av ICA-butikernas säljprogram. Tjänsten är ett vikariat. Viktiga egenskaper för tjänsten är noggrannhet och sifferkänsla. Kontaktperson är Lasse Hjelm, som nås på telefon Sista dag för ansökan är Skicka ansökan till: ICA Patihandel Väst AB Personalavdelningen Truckgatan Kungälv ANNONSERA I ICA-KONTAKTEN Söker du stuga för skidsemestern? Vill du sälja eller köpa något? Genom ICA-Kontakten når du ICA-medarbetare över hela landet. Annonser till nr 6 (utk 7 maj) ska vara på redaktionen senast den 27 april. Adress: ICA-Kontakten Västerås. Faxnr Namn Adress.» Postadress.. Tel dag- Te! kväll...

10 IC^KONTAKTEN Nr O alla läsare Liksom Carlsson i Hemsöborna kommer Glappkontakten den här gången som ett yrväder i april. Genom övergången till sommartid har vi blivit lurade på en timme av vår sovtid eller åtminstone lånat ut den till fram i september. Dessemellan ska det alltså enligt almanackan vara sommar. Vi får väl se hur det blir med den saken. Vi ska inte tala om vad det här numret av Glappkontakten handlar om för då blir det för frestande att låta bli att läsa vidare. Däremot kan vi idag avslöja att vi redan i nästa nummer kanske kommer att rikta uppmärksamheten mot en del frågor av omfattande intresse som t ex skillnaden på en tratt eller något annat som vetenskapen hittills försummat. Nu är det tyvärr inte säkert att det blir på det sättet. Ämnet är s a s känsligt och belagt med stor sekretess. Men vi ska i vanlig ordning göra vårt bästa. Så håll ögonen öppna när nästa Glappkontakt rasslar ner i brevlådan. Och glöm för all del inte att ställa tillbaka klockan igen i september. Den här gången ses vi förresten inte om tre veckor som vanligt utan det kommer faktiskt att dröja hela fyra. Stå ut! Redaktionen PS. Påsken närmar sig och eftersom vi inte ses mer dessförinnan passar vi pä att önska er en riktigt Glad Påsk! - Nå herr Karlsson, var medicinen bra? - Alldeles utmärkt, doktorn. Först hjälpte den mot min reumatism, sedan botade den min pojkes hosta och resten har min fru använt till möbelpolityr. Doktorn håller medicinsk föreläsning: - Mot denna fruktansvärda sjukdom, minna herrar, känner vetenskapen endast två botemedel och det sorgliga är att inget av dem hjälper. Skoldagen är slut och pappa hör sig för hur dagen varit: - Nå Pelle, har du lärt dig någonting i skolan idag? - Nej, jag har mest suttit och lyssnat på läraren. Sommartid gör livet ljusare Nu är det så dags igen! För några dagar sedan övergick hela Europa till sommartid i syfte att bättre utnyttja den ljusa delen av dygnet. I övrigt innebär det ingen större skillnad. Länderna väster om Sverige - främst förstås Brittiska öarna - fortsätter att ligga en timme före Sverige medan man österut ligger en timme efter. För den som tänker ge sig ut på någon europatur i sommar kan det kanske vara intressant att se hur tidszonerna ser ut. Värt att notera kan också vara att England och Irland avslutar sin sommartid först i slutet av oktober. Varför inte en limerick? Limericken är en uppskattad versform. Alltför uppskattad kan man tycka när man ser vad som går att åstadkomma inom det man tror är ramarna för den synes enkla versen. Varifrån limericken kommer eller vem som skrev den första har man egentligen ingen aning om. Det finns en liten hamnstad på Irland som heter Limerick, men huruvida den har något samband återstår att bevisa. Trots all ovisshet finns det dock en man som fått epitetet "limerickens fader". Han hette Edward Lear och levde i England Han var egentligen mera känd som landskapsmålare men det hindrade honom inte ifrån att skriva en del egendomliga verser som vi inte behöver gå närmare in på. Så här ska en nästan perfekt limerick se ut: Det var två bröder Montgomery som aldrig drack annat än Pommery och bjöd man dem vatten så sa dom: "Fy katten - det är ju sånt man omkommer i!" Samma tid som Sverige En timme efter Sverige En timme före Sverige )({Rp Mil 25oktober (BG)(jÖ 28 mar»-26 september Förutom att versmåttet sk;i vara a-a-b-b-a gäller också vissa andra bestämda regler. Nämligen att första, amli;i och femte versraden ska omfatta nio stavelser medan det i andra och tredje räcker med sex. Vidare ska första textraden avslutas med ett ortsnamn (det stämmer som synes inte i föregående verk) och i sista raden ska finnas en "knorr". Vad sägs om den här då? Den är helsvensk och skriven någon gång på 40-talet av de icke helt obekanta herrarna Curt-Steffan Giesecke och Åke Runnqulst: En känd alpinist ifrån Bayern var alltför förtjust i Tokayern Han en linbana tog men han störta och dog ty hans andedräkt frätte på wiren Vi tänka inte utmana vår kära läsekrets på en limcricklävling. Däremot undrar vi vem som har skrivit denna avslutande limerick. En liten ledtråd är att det är en mycket välkänd svensk. Den som kan gissa sig till - eller rentav vet - svaret är välkommen att höra av sig till oss så får vi se vad som händer. Så här låter i alla fall limericken: Det bodde två bröder i Spånga som var väldigt olika långa dom var glada ändå när dom tänkte uppå att dom - trots allt -ju var lika många Moskva, Vitryssland: två timmar före Pitepalt från Umeå Sedan sist har Glappkontakten varit på norrlandsturné och kunde naturligtvis inte undgå att göra ett besök i DC Umeås personalmatsal. Det var ovanligt många gäster den dagen och dagen till ära bjöd man på äkta norrländsk palt. Kanske är det med palten som med en annan norrländsk specialitet, surströmmingen. Antingen älskar man den eller också avskyr man den. I varje fall tog vi kontakt med Cerise Eklund i köket, som berättade litet om palten: - Den skiljer sig från den mellansvenska kroppkakan genom att den innehåller kornmjöl. Här i Norrland har annars praktiskt taget varje husmor sitt eget recept. En van husmor lagar mat mera på känn än efter recept, men till sist kom Cerise fram till hur en sats vällagad palt bör vara uppbyggd. - Alla norrländska husmödrar med självaktning har ett eget recept pä palt, säger Cerise Eklund. Det här behöver man för fyra portioner, dvs cirka sexton normalstora paltar: medelstora råa potatisar 4 dl kornmjöl 2 dl vetemjöl salt 300 g rimmat fläsk 1 gul lök Så här gör man: Skala och riv potatisen. (Det ska vara vinterpotatis annars blir det för torrt). Blanda med salt och mjöl. Skär fläsket och löken i tärningar. Forma smeten till bullar, gör en fördjupning i dem och lägg i fläsket och löken. Rulla alltihop till bullar av lämplig storlek och lägg dem i kokande vatten i en knapp timme. Servera med lingon eller smält smör och drick i stort sett vad som helst till. Cerise Eklund ger ytterligare ett par tips: - Tryck inte för hårt när du rullar palten, ju lättare tryck desto mindre kladd. Kom dessutom ihåg att palten i motsats till kroppkakorna inte flyter upp när de är färdigkokta, så håll ett öga på klockan. Smaklig måltid!

11 ICAKONTAKTEN Tidning för ICA-koncernens personal Redaktör och ansvarig utgivare: Margareta Lindberg. Redaktion: Asta Linnaeus (teknisk redaktör), Sven Wesström, Lena Holmberg (sekreterare). Adress: ICA-Kontakten, ICA Förlaget AB, Västerås. Tel: ICA-Kontakten utges av ICA Förlaget AB, Västerås. mm O Frän IC A-b ut i k till säljledare: Är du visionär eller realist? Realist - Jag kom in bakvägen i ICA-verksamheten! - En dag upptäckte jag att när alla som jobbade på kontor kom och handlade - ja då hade jag fem timmar kvar. Då kände jag att jag ville bli en sån som handlar istället. Det är säljledare Margareta Wendt som konstaterar faktum när vi sitter och pratar om henne och hennes jobb på ICA Partihandel Öst i Enskede. Kontoret finns i gamla Slakthusområdet, i skuggan av Globen. Och det är just kött och chark som Margareta säljer till sina 20 butiker. Ett sätt att leva - Att vara ICA-handlare, det är ett sätt att leva, påstår Margareta. Och hon borde veta. I elva år var hon anställd i den lilla kvartersbutiken i Tungelsta där hon bor sedan många år. Det var medan barnen var små och hon ville vara hemma hos dem så mycket hon kunde för jobbet. Men 1984 blev butiken till salu och när Margareta köpte den och blev sin egen, så blev det en vändpunkt för både henne och familjen. - Då tog fritiden slut säger hon utan omsvep. Det var jobbigt, roligt och tufft. Jag gjorde allt, från bokföring till marknadsföring. Trots sex deltidsanställda var hon sällan hemma före halv nio på kvällarna - eller ska man kanske säga tack vare sina medarbetare kunde hon vara hemma till halv nio på kvällarna! - Visst var det roligt, hela familjen var inkopplad på något sätt i jobbet, men till slut kände jag att jag behövde mer fritid. Fotboll Och fritid var hon van vid sedan åren Före Butiken. I många år spelade Margareta Wendt fotboll i Gubbängens damlag och fortsatte som lagledare i Tungelstas damlag efter ett tiotal aktiva år. Det var just ingen tonårssysselsättning som hängde med, hon började när hon var 27 och ungarna ännu var precis i stadiet kring skolstarten. Och maken var tränare för herrlaget - hur gick det ihop sig? Margareta skrattar, - Jo, jag spelade fotboll och hade placerat ungarna på en filt vid sidan om planen - vad skulle man göra? Fritiden och normala arbetstider lockade efter några tuffa år som ICA-handlare. Så när DC Stockholm i slutet av 80-talet behövde säljare till kött och chark så tog hon chansen. Och vad kan vara bättre merit än att själv ha varit i köparens situation? Men tro inte att det räckte med säljjobbet - hon gillar inte att stå och stampa här i livet. I samband med organisationsförändringen ICA -90 blev hon säljledare. Fortfarande med ansvar för sitt distrikt om ett 20-tal butiker av olika storlek i Stockholmsområdet och dessutom personalansvar för sju säljare med allt vad det innebär av hantering av semestrar, vikariat, ledigheter osv. - Varje dag är ny, säger Margareta, man vet aldrig vad som ska hända. Dagarna börjar med morgonmöten där inköparna redovisar vad som finns att bjuda ut till kunderna, en sväng på lagret kanske, för att med egna ögon se förpackningar, kvalitéer, de aktuella varorna. Sen börjar ringningarna. Och de måste följa ett visst schema för att passa in i ruljansen - de först ringda butikernas varor packas först och distribueras tidigast nästföljande morgon och följs av övriga butiker i samma mönster som ringar på vattnet. Säljarna försöker också boka in besök i "sina" butiker, något som Margareta verkligen uppskattar. Ansikte på rösten - Man blir så bekant med dem man pratar med i telefon varje dag så det är spännande att träffas och se om den bild man gjort sig av telefonrösten stämmer - det gör den konstigt nog sällan, men det är inte mindre roligt att träffas för det! I mitten på maj är det dags för stockholmsmässan Kvinnor Kan, där Margareta Wendt är en av de sex profilerna i ICAs monter. Det var vid ett seminarium i ledarutbildning. Kvinna på Öst, som hon blev tillfrågad om hon ville ställa upp. - Jag hade ju liksom kommit in bakvägen i verksamheten, skrattar hon och har erfarenhet av handel ur flera aspekter, så det är klart att jag ställer upp. Det ska bli roligt att finnas där i montern och kunna svara på frågor och kunna ge några råd. Hjälps åt Annars har hon aldrig funderat speciellt mycket på det här med jämställdhet, det har alltid fallit sig naturligt att hjälpas åt tycker hon. - När jag hade butiken, berättar hon som exempel, så var det alltid min man som skötte städningen. Det är alldeles för tungt för er att skura, brukade han säga och det var självklart att han tog det när han kom hem från sitt eget jobb! Idag är Margareta extra glad över att ha ett jobb som ger möjlighet till lite fritid. På fönsterbänken i hennes arbetsrum står två fotografier på ett par små knubbigt goa, förnöjt leende småkillar - åtta månader och två år. - Ja, barnbarnen är min hobby, säger hon och tittar längtansfullt på fotografierna. De är så härliga! Så matlagningen som länge varit hobby har vackert fått stryka på foten tillsvidare. Och vem vet - med mormors yrke och hobby kan de bli allt från ICA-handlare till kockar! *»- Margareta Lindberg Vilket stjärntecken är du född i? Skorpionen Vad är det bästa du vet att göra? Umgås med barnbarnen Vad är det värsta du vet att göra? Stryka Vad är du bäst på? Att planera Vad är du sämst på? Att ta kritik Senaste bok du läst? Kvinnors Vrede av Harriet Goldhor-Lerner Favoritmusik? Allt från gammeldans till Pavarotti Vad ville du bli när du var liten? Barnmorska Vad var ditt första jobb? Frisör Varför blev du säljledare? Jag ville pröva på något nytt, få bredare arbetsområde Vad är det bästa med ditt jobb? Kamratskapet, pulsen och tempot Och det värsta? Det har jag inte stött på ännu! Vad har du för hobby? Matlagning Vilken person, historisk eller nu levande skulle du vilja träffa? Elvis Presley!

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1. POLICY Eslövs kommun strävar efter att arbetsanpassnings- och

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : /

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : / Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Bowling 50 år på Gotland

Bowling 50 år på Gotland 1 Bowling 50 år på Gotland Av Birgitta Siltberg Del 3: 1976-1979 Bowlingen Årets Idrott 1978 I januari 1976 deltar BK Rosen i en tävling, KK-träffen, i Växjö och är mycket nära att vinna. Första pris är

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 2 Mer utveckling för fler... 2 - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet... 2 Inledning... 4 Många är överens

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap KAIROS FUTURE Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap En sammanfattning av studien Morgondagens Ledare November 2015 Det pågår ett trendbrott i synen på arbete och arbetsliv. Det blir tydligt när

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

Motivation till hälsa

Motivation till hälsa Motivation till hälsa En kurs om hur man ska förändra och förbättra sin livsstil och behålla den livet ut. Resultat från hälsoenkät 9 Anita Engström Livsstilspedagog www.kiruna.fhsk.se MOTIVATION TILL

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu!

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu! Minska matsvinnet Erbjud dina gäster att ta hem resterna i doggybag Nyhet: Doggybag Beställ nu! Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad Så här jobbar

Läs mer

Processutvärderingen 3 september 2011

Processutvärderingen 3 september 2011 Processutvärderingen 3 september 2011 Målet är att 75 % av alla ska ha tagit del av kompetensutvecklingsinsatser när Carpe är slut. Hur ser det ut ungefär hos oss? Vi har inte utgått från någon procentsats.

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar*

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar* . Inledning Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund SSU genomför årligen en undersökning riktad till alla Sveriges kommuner angående sommarjobb respektive feriepraktik för ungdomar. Undersökningen riktar

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1 6 personal&ledarskap #1 2012 Från chefskontroll till självkontroll Folksam lyckades på fyra månader med att få de sämst presterande i kundtjänsten att lyfta sig till toppsäljarnas nivå. För att nå dit

Läs mer

TÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista pensionsfrågor ålderspension premiepension inkomstrelaterad pension förtidspension allmänna pensionssystemet förvärvsarbetande kärlkramp sjukbidrag

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

Hur arbetar en intraprenör?

Hur arbetar en intraprenör? Hur arbetar en intraprenör? Fördjupningsuppgift i entreprenörskap / entreprenörskap och företagande En entreprenör är som du vet en person som är idérik, lösningsfokuserad, kreativ, riskvillig och driven.

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Att dra grisen i svansen

Att dra grisen i svansen Att dra grisen i svansen Om kontrafinalitetens olika yttringar Gemensam inventering och utredning Forskarbyn Ölsdalen OPEN 13-16 augusti 2013 Bruksgården, Degerfors Välkommen! Tema: Kontrafinalitet Vad

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare,

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare, Frågor Stänger verksamheten direkt? o Nej, verksamheten fortsätter att drivas vidare som ett konkursbo. Hur länge, det kan vi inte svara på. Konkursförvaltaren bestämmer om han/hon skall försöka att sälja

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Säkerheten inom rättsväsendet

Säkerheten inom rättsväsendet Statistik Säkerheten inom rättsväsendet Akademikerförbundet för jurister, civilekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Säkerheten inom rättsväsendet diskuteras alltmer och

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Fyra av tio män i Stockholms län skippar frukten

Fyra av tio män i Stockholms län skippar frukten Pressmeddelande 17 juni Fyra av tio män i Stockholms län skippar frukten Fyra av tio manliga anställda i Stockholms län, 40 procent, äter inte frukt varje dag. Tre av tio män, 29 procent, äter inte heller

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Övning. Praktikfall - Arbetsmiljö. Praktikfall 1

Övning. Praktikfall - Arbetsmiljö. Praktikfall 1 Övning Praktikfall - Arbetsmiljö Praktikfall 1 Du är skyddsombud på administrativa funktionen. En dag kommer Stina till dig och berättar att hon utsätts för sexuella närmanden från Kenneth, som är biträdande

Läs mer

Temadag om Natur & Hälsa

Temadag om Natur & Hälsa Utvärderingsrapport 6 av Lust H projektet Temadag om Natur & Hälsa Gullbranna 15 september 2004 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 2004-11-30 1. Bakgrund I mitten av september samlades närmare 90 personer

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 2013-09-27 R.52.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts

Läs mer

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista rapport arbetsledning missköta sig rasist Diskrimineringsombudsmannen arbetskamrater arbetstider morgon- eller eftermiddagsskift stämpelkort

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs medlemmar

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs medlemmar Region Syd hösten 2007 Kurser och aktiviteter för STs medlemmar Innehåll SVÅRA VAL OCH MODIGA BESLUT... 1 FÖRÄLDRALEDIGAS RÄTTIGHETER-I FÖRHÅLLANDE TILL ARBETSGIVAREN... 3 GOTT OCH NYTTIGT-CHOKLADPROVNING

Läs mer

Din karriär och utveckling

Din karriär och utveckling Din karriär och utveckling Din karriär Framåt uppåt i cirkel? Det är mycket som händer i ditt liv och i ditt arbetsliv. Din karriär, utveckling, trygghet och lön är vårt intresse. Det kan vara svårt att

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm Per Tryding, Vice VD Jag har blivit ombedd att tala om Skåne specifikt och regionens utveckling med särskilt fokus på infrastruktur.

Läs mer

Implicita odds och omvända implicita odds

Implicita odds och omvända implicita odds Kapitel sju Implicita odds och omvända implicita odds Under de tidiga satsningsrundorna och satsningsrundorna i mitten sänks vanligtvis pottoddset avsevärt om du behöver syna framtida satsningar, och du

Läs mer

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Människor som mår bra ger framgångsrika företag Det är ingen hemlighet. Människor som mår bra gör ett bättre arbete. Inte helt förvånande är det dessutom så

Läs mer