Bli en av oss! Frihet. Trygghet. Enkelhet. Livet som tandläkare i Praktikertjänst.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bli en av oss! Frihet. Trygghet. Enkelhet. Livet som tandläkare i Praktikertjänst."

Transkript

1 Ett magasin om oss i KARRIÄR Efterutbildningar som håller dig på topp Arbetsglädje alla dagar i veckan 14 tandläkare om det bästa med INSPIRATION Mottagningar som sticker ut Bli en av oss! Frihet. Trygghet. Enkelhet. Livet som tandläkare i.

2 Jag finns på sidan 20. Och jag på sidan 13. Mig hittar du på sidan 17. Obs! Viktigt med skoskydd för att inte lämna fotavtryck på fotofonden. Så tog vi bilden När: Sen eftermiddag, en varm höstdag i mitten av oktober. Var: Fotostudion i Marieberg, Stockholm. Hur: Ni är jättesnygga. En liten stund till bara, så där ja... Toppen! Fotografen Jezzica Sunmo peppar våra tre tålmodiga omslagspersoner: Salome Kashani, Jonas Hultén och Mia Cassel. Du träffar dem och flera andra tandläkare som arbetar i i tidningen. 2

3 Redaktionsråd Anna Svensson Annette Birnbaum Produktion Uppdragsmedia Projektledare Kristina Funck uppdragsmedia.se Redaktör Charlotta Zingmark, Uppdragsmedia Form & layout Jesper Möller, Uppdragsmedia Omslagsfoto Jezzica Sunmo Tryck Uniprint AS, Tallinn, Tidningen trycks på miljövänligt papper. Kontakt AB Stockholm Välkommen till oss! V ad innebär det att jobba inom? Det betyder att du får professionell hjälp med att ta över och starta en verksamhet. Du behöver inte pantsätta hus och hem för att ta banklån. jobbar med solidarisk finansiering vid nystart, det ingår i konceptet. Det kan vi göra genom vår storlek och finansiella styrka. Som anställd praktiker är du också aktieägare i ett av Sveriges största privata vårdbolag. Ett bolag som, med stabilitet och trygghet som grund, har verkat i Sverige i över 50 år. DU FÅR ALL DEN HJÄLP du behöver med kvalitetssystem, praktikekonomi, lönehantering, upphandlingsavtal, pensionsavsättningar och mycket mer. Vi har ett stort utbud av servicefunktioner för att underlätta för dig som praktiker. Tanken är att du ska kunna ägna dig åt den kliniska verksamheten i stället för omfattande administration. Vi har även ett helt eget utbud av utbildningar, allt från det kända ADDERA-programmet för verksamhetsutveckling till odontologiska kurser. Vi vet vilka behov du har och jobbar hårt för att underlätta för dig i vardagen. Vi provar även nya modeller för att du ska kunna hitta en praktik som passar dina förväntningar. Du kan också vara assistenttandläkare hos oss och prova på hur det är att jobba inom innan du tar fullt ansvar som verksamhetsansvarig och aktieägare. FÖR SNART TIO ÅR SEDAN tog jag själv steget in i, bland annat för att jag ville kunna påverka min arbetssituation mer. Det har givit mig en mycket bättre klinisk vardag. Det är helt enkelt roligare att vara tandläkare. är skapat av praktiker för praktiker; professionens eget bolag. Välkommen att kontakta oss så får du veta mer! är skapat av praktiker för praktiker; professionens eget bolag. Urban Englund Styrelseordförande, leg tandläkare FOTO: STEFAN TELL 3

4 är ett av Sveriges största privata vårdbolag. Aktieägarna arbetar själva med vård och driver bland annat 900 tandvårdsmottagningar, 40 tandtekniska laboratorier och 80 vårdcentraler runt om i Sverige. Vi vill gärna bli ännu fler. Därför vill vi berätta om fördelarna med. Därför ska du bli en av oss i FOTO: STEFAN TELL Våra tandläkare har en personlig rådgivare. Alla tandläkare i har en personlig rådgivare som är bollplank i frågor kring ekonomi och annat verksamhetsrelaterat. Om specialistrådgivning behövs vägleder verksamhetsrådgivaren till rätt kompetens. Betalningslösningar för patienterna. Vi erbjuder patienterna ett smart sätt att betala för sin tandvård genom olika betalningslösningar. Vi har Sveriges nöjdaste patienter Svenskt Kvalitetsindex (SKI) visar att de patienter som besöker tandvårdsmottagningar inom är de som är mest nöjda med sin vård. s tandläkare får bättre betyg än både Folktandvården och andra privata tandläkare har ett mentorskapsprogram för verksamhetsansvariga tandläkare. Adepten får en erfaren kollega som mentor, ett stöd både i den professionella och den personliga utvecklingen. personer, cirka, utbildas varje år inom ramen för vår efterutbildningsverksamhet i och utanför. Vi har en genomtänkt kompetensutveckling för samtliga yrkeskategorier inom tandvården, med efterutbildningar av både klinisk och icke-klinisk karaktär. 4

5 Våra kvalitetstandläkare stöttar och hjälper alla tandläkare i med kvalitetsfrågor De är själva kliniskt verksamma. För att underlätta kvalitetsarbetet samlas lagar, myndighetskrav med mera i det webbaserade verktyget FOKUS. HÄLSOSATSNINGEN TM s tandläkare har möjlighet att erbjuda patienterna en enklare kontroll av blodtryck och blodsocker i samband med den vanliga munundersökningen. Tanken är att man på ett tidigt stadium ska upptäcka risk för hjärtkärlsjukdom och diabetes. I och med att cirka 80 procent av den svenska befolkningen besöker tandvården under en tvåårsperiod är det ett bra s koncept med en producentkooperativ ram är unikt Det är bara verksamhetsansvariga vårdutövare i bolaget som kan vara aktieägare. tillfälle att fånga upp riskpatienter. Det är viktigt att notera att tandläkarna inte ställer några medicinska diagnoser, de riskidentifierar bara, och de testar endast patienter som inte tidigare har någon känd hjärtkärlsjukdom eller diabetes. I de fall man hittar förhöjda värden hänvisas eller remitteras patienten till medicinsk vårdgivare. Det sker enligt noga fastslagna handlingsrekommendationer som tagits fram av det vetenskapliga råd som finns knutet till Hälsosatsningen TM. Två studier; en vetenskaplig och en mera praktiskt inriktad ligger till grund för Hälsosatsningen TM. En utvärdering av de första sex åren har också gjorts i form av ett examensarbete av två tandläkarstudenter på Karolinska Institutet. Vi har en egen miljödiplomering Grön Tandvård TM är s koncept för ett aktivt miljöarbete. För de mottagningar som vill fokusera ännu mer på miljöfrågor erbjuder en egen diplomering, ett sätt att visa att man arbetar för ett hållbart samhälle. Våra tandläkare får bra rabatter på allt centralt upphandlat förbrukningsmaterial Med samlade inköpsvolymer blir en attraktiv kund på dentalmarknaden och kan teckna förmånliga avtal. Vi har ett samarbete med Operation Smile Samarbetet innebär att s mottagningar sprider Operation Smiles budskap till patienterna. De insamlade pengarna går till operationer av barn med ansiktsdeformiteter som annars inte skulle få någon vård. Vi har ett skräddarsytt journalsystem som är webbaserat FRENDA är s egenutvecklade, webbaserade journalsystem som erbjuder automatiska systemuppdateringar, central serverplats och är skräddarsytt efter våra tandläkares behov. 5

6 Det roligaste jag har gjort Ulrika Wanner har projekterat och byggt en ny mottagning inom. Tillsammans med sitt team har hon också tagit steget in i s verksamhetsutvecklingskoncept ADDERA. Text: CAROLINE EDGREN Foto: PERNILLA WAHLMAN/TT Vad fick dig att välja tandläkaryrket? När jag var liten hade jag världens snällaste granne som jag såg upp till. Han hette Holger och var tandläkare. I mellanstadiet praoade jag hos honom och det var då jag bestämde mig för att bli tandläkare. När jag var klar med tandläkarutbildningen 2003 blev jag anställd av honom. Ganska snart gick Holger i pension och lämnade över ansvaret till mig. Jag blev kvar i två år, sedan fick jag mitt första barn och under föräldraledigheten såldes mottagningen. Inga andra vårdföretag kan erbjuda den kunskapsbank som har. Hur kom det sig att du valde? I slutet av min föräldraledighet, 2006, tog jag över verksamhetsansvaret för en mottagning och gick ihop med en tandläkarkollega, Ingela Gustafsson, som är specialist i protetik. Hon var redan anställd i och hade goda erfarenheter så vi blev kvar i bolaget. Vilket stöd fick du i uppstarten? Jag fick hjälp med att göra en budget och se över vad vi behövde för att rusta upp mottagningen. Även om jag hade jobbat i några år var jag mer erfaren som yrkesperson än som verksamhetsansvarig, så jag fick även introduktion i hur det är att vara chef. Hur har stödet sett ut därefter? I grunden är det löne- och fakturahantering samt s centralt tecknade inköpsavtal som jag har nytta av. Det finns också möjlighet att få stöd om det händer något utöver det vanliga. I övrigt är jag nog ganska självgående. Vid nybyggnationen fick jag också god hjälp med inköp och personalfrågor. Att bygga den här mottagningen är för övrigt något av det roligaste jag gjort. Mottagningen är numera också en ADDERA-mottagning, vad innebär det? Verksamhetsutvecklingskonceptet ADDERA kretsar kring att vi ska utvecklas som mottagning, som yrkesutövare och som människor. Vi har fått ännu bättre sammanhållning; vi har lärt känna varandra på djupet tack vare att vi suttit ner och pratat om hur vi är och fungerar. Tillsammans har vi gått igenom hur man gör en budget för att alla ska få insikt i varför styrtal och timintäktsmål finns, och flödet i tidboken är numera klart och tydligt för oss allihop. Det har varit en väldigt positiv upplevelse för hela gruppen. Vilka tycker du är de främsta fördelarna med att arbeta i? Inga andra vårdföretag kan erbjuda de fantastiska insikter och den kunskapsbank som har. Till exempel behövde jag inte ringa Försäkringskassan en enda gång när den nya tandvårdsreformen kom 2008, i stället fick jag snabba och bra svar via våra interna kanaler. Vi har dessutom det väldigt användbara webbaserade verktyget FOKUS för att mäta lönsamheten utifrån bland annat omsättning, kliniska timmar, typ av patienter och kostnader. I FOKUS finns även ledningssystemet för kvalitet som gör att vi kan garantera riktigt bra vård. Hur ser framtiden ut? Eftersom mottagningen är nybyggd handlar det just nu om att bli stabila och förvalta det vi har. Sedan ska vi fortsätta att utvecklas tillsammans för att komma till nästa nivå. På min önskelista finns att gå s ledarutvecklingsprogram Modernt Ledarskap. Ulrika Wanner Tandläkare och ledamot i Tandläkarföreningen*. Mottagning: Athena Tandklinik i Gävle. Medarbetare på mottagningen: Åtta. Verksam i : Sedan *Alla anställda tandläkare i är automatiskt anslutna till Tandläkarföreningen. Det är en ideell förening som bevakar medlemmarnas intressen samtidigt som man vill skapa en bättre vardag för alla kollegor i bolaget. 6

7 Vi i Arbetsglädje är ett ord som följer mig alla dagar i veckan Namn: Agneta Riemann. Mottagning: Gällivare. Tre behandlingsrum. Verksam i : Sedan Se filmen med Ulrika Wanner på praktikertjanst.se Vad är det bästa med? Att man har en stor känsla av frihet under ansvar. Som verksamhetschef ska jag se till att mottagningen går bra ekonomiskt och att patienterna får den allra bästa vården. Jag har alltid s kunniga experter inom olika områden som back-up. ADDERA och andra utbildningar ger mig möjlighet att träffa kollegor i liknande situation som jag själv, för att utbyta idéer och kunskap. Nu finns alla möjligheter att utvecklas precis som jag önskar. Du har flyttat från Skåne till Gällivare. Hur har det fungerat? Jag har alltid varit en person som velat leva i samklang med naturen. Min flytt från Malmö till Norrbottens inland underlättades givetvis av den grundinställningen. Flytten motiverades av min önskan att bli ortodontist och det möjliggjordes här i norr. När jag blev erbjuden en ST-tjänst inom ortodonti kände jag att det var en dröm jag närt under min studietid. Efter flera år som allmäntandläkare kändes det mycket mera lockande att få utvecklas till just det. Därför föll det sig naturligt att ta över verksamhetsansvaret för en mottagning och det är ett val jag aldrig har ångrat. Nu finns alla möjligheter att utvecklas precis som jag önskar och arbetsglädje är ett ord som följer med mig varje dag i veckan. 7

8 Skapa din egen stil Många av s tandläkare har valt att sätta sin personliga prägel på mottagningarna. Här ser du några exempel på hur fint det kan bli. Text: CHARLOTTA ZINGMARK Smart och stilrent Jonas Ström, som driver Ströms Tandläkeri i Stockholm, har tillsammans med en inredningsarkitekt tagit fram en möbel för förvaring av patientens ytterkläder, väska, mobil och dylikt. Möbeln finns i varje behandlingsrum. Tanken har varit att förmedla en känsla av att rummet är patientens, lite som att stiga in i ett hotellrum. Patienten ska få känslan av att ta rummet i besittning. Inredning, golv och lampa i behandlingsrummen har samma färgsättning en färgskala för varje rum. Lamporna i rummen kan växla färg. Där finns också en klappstol upphängd på väggen som patientens sällskap kan använda. Funktionellt och skandinaviskt stilrent, men med glimten i ögat, har varit ledord vid mottagningens ombyggnation. 8

9 Ljust och färgstarkt Tandläkarna Anders Jonsson och Henrik Svalin driver Tandvården Hisinge Hus i Göteborg. Mottagningen på 300 kvadratmeter var ursprungligen en kontorslokal. Den nybyggda tandvårdsmottagningen stod klar i mars Väntrummet ger en varm, ljus och välkomnande känsla. Presenter från patienter Ortodontist Johan Karsten på Östermalms Tandreglering i Stockholm smyckar en av sina väggar med en bild på en kille som ler brett. Tavlan gjordes av en patient som ville beskriva sin upplevelse av att ha tandställning. Bulldoggen med underbett är köpt på en amerikansk ortodontimässa. En pappa gjorde figuren för att muntra upp sin dotter som var ledsen för att hon fått tandställning. Hunden blev så populär att figurerna nu är en affärsidé. Behandlingsrum med citysilhuett Hos tandvårdsteam Mona Nilzén i Skellefteå fick en av tandsköterskorna en idé att smycka behandlingsrummen med stora foton med stadsmotiv tryckta på canvastyg. Rummen är sedan döpta efter städerna porträtterade på tavlorna. Spa-känsla i väntrummet Tandläkarna Fredell arbetar på Örnen Tandvård i Lidköping, i en charmig lokal som från början var ett bryggeri. Huset är byggt på 1800-talet och lokalen har nästan fem meter i takhöjd. Discodetaljer Hos Tandvårdsteam Claes Karlsson i Eskilstuna är det en upplevelse för patienten att besöka toaletten. Där spelas musik och ljuset varierar i olika färger. Discokänslan gör sig påmind på fler ställen, till exempel i sterilen som pryds av en discokula. I receptionen finns ett tittskåp fullt med leksaksbilar. 9

10 Jag är bäst på att vara tandläkare och vill inte lägga tid på annat. Fredrik Söderbaum ubbel Tandläkarna Fredrik Söderbaum och Anders Falk tog med sig det bästa från Folktandvården in i. Gemenskapen. I dag driver de två mottagningar i Linköping och delar allt lika. Text: CAROLINE EDGREN Foto: STEFAN JERREVÅNG/TT 10

11 För att driva verksamhet ihop bör man ha samma grundsyn. Anders Falk t driv 11

12 Under en kort period i början av 2000-talet arbetade Anders Falk och Fredrik Söderbaum samtidigt som tandläkare på Folktandvården i Motala. De upptäckte att de hade bra personkemi, men vid denna tidpunkt kunde nog ingen av dem ana att de ett decennium senare skulle driva verksamhet ihop. Deras respektive karriärer tog dem vidare till andra städer och jobb inom Folktandvården. Efter Motala jobbade Fredrik bland annat en tid i Stockholm och Anders blev så småningom klinikchef i Åtvidaberg. Genom åren hade de sporadisk kontakt och sågs då och då på olika kurser. Jag är bäst på att vara tandläkare och ville inte lägga för mycket tid på annat Våren 2010 började Fredrik känna att han ville ha en förändring och för honom innebar det steget till att driva privat mottagning. Med sig ville han ha någon som hade liknande arbetslivserfarenhet och inställning. Därför ringde han Anders, trots att de inte hörts av på omkring ett år. Jag var i en liknande fas i karriären och ville göra något nytt, men kunde inte sätta fingret på vad det skulle vara. När Fredrik ringde mellan två patienter och frågade om vi skulle gå ihop och ta över driften av en mottagning i Linköping hade jag ett svar inom 30 sekunder, berättar Anders. VID TIDEN FÖR telefonsamtalet hade Fredrik redan varit i kontakt med och fått nys om en mottagning som kunde bli aktuell att överta i centrala Linköping. Bara ett par månader senare skrevs anställningskontrakt, och till hösten började Fredrik arbeta. Strax efter årsskiftet anslöt Anders. Att det blev och inte eget företag handlade för mig om att jag är bäst på att vara tandläkare och inte ville lägga för mycket tid på annat och inte Anders Falk & Fredrik Söderbaum Tandläkare. Mottagning: Linköpings Tandvårdsteam, två mottagningar i Linköping. Medarbetare på mottagningen: Tio. Verksamma i : Sedan 2010 respektive heller ta för stora ekonomiska risker, förklarar Fredrik. är som ett mellanting mellan Folktandvården och att starta eget, lägger Anders till. Du får både trygghet och frihet. Just den frihet man får som verksamhetsansvarig är den största skillnaden och fördelen gentemot Folktandvården. Det är den som gör att jag inte ångrat beslutet en sekund. PRECIS SOM NÄR man talar med ett par som varit lyckligt gifta i många herrans år fyller Anders och Fredrik i varandras meningar. Det märks tydligt att de trivs ihop och att deras relation präglas av respekt och omtanke. De förklarar att de överlag tänker ganska lika, men inte nödvändigtvis alltid är överens. För att driva verksamhet ihop bör man ha samma grundsyn, säger Anders. 12

13 Se filmen med Anders och Fredrik på praktikertjanst.se Vi i och en vilja att kompromissa, avslutar Fredrik och fortsätter: En fördel med att vara två är att det är trevligt med sällskap. Man kan snöa in för mycket på sitt eget och stanna av i utvecklingen om man är ensam. Är man två kan man gå till varandra med en röntgenbild och diskutera patientfall. Det är sådant man är van vid från Folktandvården där man alltid har kollegor omkring sig. RENT EKONOMISKT är partnerskapet också en fördel då de delar rakt av på kostnader för personal, lokaler och material. Tack vare s administrativa grundpaket får de löpande hjälp med det ekonomiska: exempelvis att betala fakturor och löner, göra budget och uppföljning. De får dessutom hjälp med marknadsföring, råd vid nyrekryteringar och stöd om något oväntat händer. I skrivande stund står Anders och Fredrik inför nästa spännande fas i utvecklingen av verksamheten. Den ursprungliga målsättningen att utöka patientstocken blev våren 2014 i stället till en oväntad expansion när de fick erbjudande om att ta över driften av ytterligare en mottagning i centrala Linköping. Den drivs nu med hjälp av en tandläkare som arbetar deltid samt en nyanställd assistenttandläkare på heltid. VI HAR FASTSTÄLLT en tvåårsplan för båda mottagningarna, men just nu har vi störst fokus på den nya. Beroende på hur utvärderingen ser ut om ett år kanske vi förändrar den ursprungliga mottagningen och bygger ett behandlingsrum till, säger Anders. och kanske ger hela mottagningen ett litet ansiktslyft, fyller Fredrik i. Bra att ha någon att vända sig till Namn: Johnny Astbäck. Mottagning: Uppsala. Fem behandlingsrum. Verksam i : Sedan Vad är det bästa med? Att man har någon att vända sig till med olika frågor. Det är mycket bra! Du är specialist i oral protetik och ingår i s Specialistpanel. Vad innebär det? Specialistpanelen är till för att tandläkare i ska kunna ställa frågor till specialister inom företaget. Som specialisttandläkare i panelen måste man anstränga sig lite eftersom det ska läsas offentligt, ta reda på fakta och formulera sig bra. Stödet i ryggen är det bästa Namn: Mia Cassel. Mottagning: Högdalen, södra Stockholm. Ett behandlingsrum. Verksam i : Sedan Vad tycker du om s journalsystem FRENDA? Jag har använt FREN- DA sedan jag började för ett år sedan och tycker nu att det fungerar bra. Supportteamet är mycket bra och lyhörda för användarnas synpunkter. Du har nyligen gått s introduktionsprogram. Vad har du fått med dig? Jag har tillsammans med mitt team gått workshop ett och två i s ADDERA-program, som en del av introduktionen. Vi har fått många matnyttiga tips och idéer med oss därifrån. Det är också intressant att få träffa andra nyanställda kollegor. Vad är det bästa med? Det är tryggheten och stödet i ryggen. Utan det hade jag kanske inte vågat ta steget till privat verksamhet. 13

14 är ett av Sveriges största vårdföretag som samägs av oss som driver och ansvarar för verksamheterna, bland annat drygt tandläkare. Som tandläkare i blir du anställd som verksamhetsansvarig. Det innebär att du får den anställdes trygghet, samtidigt som du har friheten att driva en verksamhet efter eget huvud med den stabilitet och de resurser som kommer med att ingå i en stor koncern. Frihet & trygghet Tio fördelar med att arbeta i Administrativt stöd Utöver personlig rådgivning kring ekonomi, drift och personalfrågor får du som verksamhetsansvarig hjälp med bland annat fakturahantering, löneutbetalningar, löpande ekonomiska rapporter, bokföring, inköp, avtal och bokslut. Dessutom får du tillgång till s IT-, journaloch kvalitetssystem. Unik kunskapsbank håller koll på lagar och regler, så att du lätt kan uppdatera dig. Via våra interna informationskanaler når du alltid uppdaterad klinisk och ekonomisk information. MER TID FÖR VÅRD Nog blev du tandläkare för att kunna hjälpa patienterna att få en bättre munhälsa och inte för att betala fakturor och löner, hålla reda på nya skatteregler och ägna kvällarna åt bokföring. Det är just den administrativa delen du slipper om du driver en verksamhet i. Möjlighet till löpande efterbildning och utveckling Utbildning och verksamhetsutveckling är prioriterade områden för, och vi erbjuder både kortare kurser och efterutbildningar som löper över flera år. Vi har även ett eget koncept för verksamhetsutveckling, ADDERA, som innebär kontinuerlig efterutbildning för hela teamet under flera år. 25 GARANTERAD LÖN OCH FÖRMÅNLIGT PENSIONSPROGRAM Eftersom du är anställd i får du lön från dag ett. Din löneutveckling styrs sedan av verksamhetens ekonomiska utveckling. Vårt pensionssystem är konkurrenskraftigt och flexibelt. 14

15 Stort kollegialt nätverk De omkring verksamhetsansvariga tandläkarna i fungerar som dina kollegor som du utbyter erfarenheter med och får inspiration av, till exempel under utbildningar och via våra interna kanaler. Vi har också ett eget mentorskapsprogram för verksamhetsansvariga tandläkare inom företaget. Det stora företagets resurser i ryggen har funnits i branschen i över 50 år, vilket innebär att vi står för finansiell stabilitet och svårslagen know-how vad gäller vårdfrågor. Alla verksamheter inom delar på ansvar och risker, och det faktum att företaget är stort innebär delade administrationskostnader och förmånliga inköp. Som anställd tar du ingen risk för verksamheten. PRAKTIKERTJÄNST HAR VÅRDGIVARANSVARET Det är som står som vårdgivare, vilket innebär att kritik från exempelvis HSAN och IVO bemöts av och inte av dig personligen. Din tredelade roll som tandläkare i 1 Verksamhetsansvarig med entreprenöriell frihet Det är du som beslutar om, och ansvarar för, den dagliga driften på mottagningen. Du är arbetsledare för ditt team och håller i trådarna vad gäller kvalitet och kompetensutveckling. 2 Tryggt anställd med säkrad lön och pension Du får bra villkor vad gäller lön och pension och har möjlighet att påverka din löneutveckling, eftersom den följer mottagningens ekonomiska utveckling. Dina rättigheter och skyldigheter finns tydligt specificerade i anställningsavtalet. Trygghet för dina medarbetare Ditt team åtnjuter samma trygghet som andra anställda i storföretag, tack vare bland annat kollektivavtal, individuell lönesättning och individuell utbildningsplan. är anslutet till Vårdföretagarna och Trygghetsrådet, vilket innebär att medarbetarna får omställningsstöd om verksamheten läggs ner. Hjälp att hitta en mottagning Om du inte redan har en mottagning i åtanke vid start, hjälper vi dig att hitta en. Sedan utvärderar vi pris och standard, bland annat genom att titta på utrustningens och lokalernas skick, liksom patientunderlaget och konkurrenssituationen. I stället för att du tar ett banklån för att köpa en mottagning går in som ägare. Det innebär att du slipper de risker och åtaganden som kommer med ett stort lån. Kostnaden blir heller inte större än om du gått till banken, och du kan vara säker på att mottagningen har god utvecklingspotential eftersom vi är vana vid att göra bedömningar och därför inte går in i riskprojekt. 3 Aktieägare med möjlighet till inflytande Eftersom du är aktieägare, liksom alla andra verksamhetsansvariga tandläkare i, säkras kvalitet och kontinuitet både på mottagningen och i företaget som helhet. Vill du ta en aktiv ägarroll är du välkommen på s årsstämmor och aktieägarmöten. 15

16 Elisabeth Eklund Assistenttandläkare. Mottagning: Tandvårdsteam Claes Karlsson i Eskilstuna. Medarbetare på mottagningen: Sju. Anställd i : Sedan Traineen som vill ta över 16

17 Vi i s traineeprogram blev Elisabeth Eklunds väg till fast anställning. Hon fick tid att växa in i rollen som tandläkare och trivdes bra hos Tandvårdsteam Claes Karlsson i Eskilstuna. Att stanna kvar var ett självklart val. Text: CHARLOTTA ZINGMARK Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT Elisabeth är entusiastisk när hon beskriver sin arbetsplats. Det är en härlig arbetsmiljö! Här ska jag vara, kände jag när jag kom hit. Jag trivs så bra med hela gänget. Vi har en fin personkemi, säger hon. Mottagningen är ljus och luftig och Elisabeth påpekar att det är trevligt att jobba i så fina lokaler. Men det som betytt mest för henne är det stöd hon fått av verksamhetsansvarige Claes Karlsson. Jag har fått göra mycket. Det har bara varit att köra. Nu vågar jag mycket mer än när jag började här. Till exempel första gången jag separerade en tand vände jag mig till Claes. Sedan dess har jag blivit duktigare och duktigare. ELISABETH EKLUND STRÅLAR av glädje och entusiasm när hon berättar om sin tid på mottagningen, dit hon kom som nyutexaminerad tandläkare från Karolinska Institutet. Det är ett helt annat tempo och lagarbete i verkligheten! Hon berättar att hon har lärt sig mycket under året som trainee. Framför allt hantverket men också hur man presenterar en behandling för patienten. Patienterna får ett bra bemötande här och de lämnas aldrig ensamma. Dessutom utbildar vi patienterna så att de kan sina tänder och förstår vad som händer i munnen. Det kallas dentalt IQ. Informationen är så klart anpassad efter varje patient och handlar om vad som är viktigt för just honom eller henne. Elisabeth märker hur hon blir allt säkrare i diskussionen med patienterna. Jag får mina egna ordkorvar, säger hon, och förklarar att det är ett sätt att klä fackspråk i andra ord som gör det lättare för patienten att förstå sin situation. Se filmen med Elisabeth Eklund på praktikertjanst.se Elisabeth har en klar vision om sin framtida karriär. Som det ser ut nu så finns den hos Tandvårdsteam Claes Karlsson i Eskilstuna. I dag är hon assistenttandläkare. Om ett par år planerar hon att skaffa sig ett eget kostnadsställe i. En dag i framtiden vill jag ta över verksamhetsansvaret! ELISABETH ÄR MYCKET nöjd med sitt yrkesval. Hon ser resultatet av det hon åstadkommer och hur nöjda patienterna blir. Som den gången när jag hade gjort en fin bro. Patienten hade fått så mycket positiva kommentarer och var så nöjd. Det är så kul! Hon trivs med alla delar av yrket, från enkla undersökningar till mer komplicerade fall som att återställa bettet om någon tand gått förlorad så att de får tillbaka bettfunktionen och så att det konstgjorda ser naturligt ut. Elisabeth gillar att se hur saker fungerar. HON TYCKER ATT det känns tryggt att vara anställd i. Inom finns kunskap om till exempel hur man förvaltar pensioner, om juridik, ekonomi och personalfrågor. Man ingår i ett så här stort nätverk, säger hon och breder ut armarna så brett hon kan. Och jag får fokusera på det jag är bra på och kommer att bli ännu bättre på. Att vara tandläkare. Fakta om traineeåret Som trainee i arbetar du på en tandläkarmottagning under ett år med en erfaren tandläkare som handledare. I traineeprogrammet ingår ett antal efterutbildningsdagar. Under året får du också en egen verksamhetsrådgivare. En frihet att vara en del av ett stort och stabilt företag Namn: Maath Al-Ateia. Mottagning: Rosengård, Malmö. Tre behandlingsrum. Verksam i : Sedan 2013 Vad är det bästa med? Det ger både frihet och trygghet att känna att mottagningen är en del av ett stort och stabilt företag som funnits i tandvårdsbranschen under många år. Det gör det också lättare att rekrytera medarbetare. Berätta om det stöd du har fått under ditt första år. Jag har fått stöd och bra support med frågor kring till exempel ekonomi, personal och marknadsföring. Inga problem att vara föräldraledig Namn: Salome Kashani. Mottagning: Märsta. Fyra behandlingsrum. Verksam i : Sedan Vad är det bästa med? Att du som ung entreprenör får stöd från en stor koncern samtidigt som du står på egna ben och leder teamet och mottagningen. Du har varit föräldraledig under din tid inom. Hur fungerade det, att vara borta och att komma tillbaka? Jag fick det att fungera tack vare en fantastisk vikarie som anställdes under tiden jag var föräldraledig. Dessutom har jag ett underbart team där alla ansträngde sig enormt för att allt skulle flyta på och fungera trots min frånvaro. Jag kunde vara föräldraledig i ett år, men självklart med en viss närvaro vilket bara var kul. Det gjorde att det var jätteroligt att komma tillbaka. 17

18 Glädje & frihet i Bjärnum 18

19 På Bjärnums Tandvård skrattas det högt och ljudligt. Hos tandläkare Magnus Steen och hans medarbetare är glädjen en del av vårdfilosofin. Text: ROLAND WIRSTEDT Foto: ANDERS ANDERSSON/TT Magnus Steen Tandläkare. Mottagning: Bjärnum Tandvård i Bjärnum. Medarbetare på mottagningen: Fyra. Verksam i : Sedan Magnus Steen, tandläkaren som driver mottagningen, kommer ut ur ett av de tre behandlingsrummen. Han ler brett och förklarar skrattattacken. Jag visade ett Youtube-klipp för en patient som fått en ny tandprotes. Klippet, Lost Teeth, handlar om två äldre gentlemän som är ute och fiskar och som båda lyckas bli av med sina tandproteser. Det är väldigt roligt, säger han och visar vägen in i fikarummet. Att ha roligt på jobbet och få patienter att slappna av och känna värme och glädje är en del av Magnus vårdfilosofi. Vi brukar säga att vi har nog aldrig skrattat så mycket som under de här två åren. Nu är det roligt att gå till jobbet, säger Magnus. Förutom honom består mottagningen av Linda Olandersson, tandhygienist och tandsköterskorna Ann Lennartsson och Lina Qvist. Nu är det självklart inte alltid skratt och glada miner. Det finns en verksamhet som ska fungera. Pengar måste in och löner ska betalas. ÄVEN HÄR HAR Magnus en filosofi som han försöker följa. Vi försöker ge den bästa vården vi kan förmedla. Då är vi övertygade om att lönsamheten kommer per automatik. Ett gott rykte gör att patienterna söker sig hit och vår omsättning ökar, säger han. När Magnus arbetade i offentlig regi tyckte han att för stort fokus låg på hur mycket pengar varje enhet skulle dra in per dag, vecka, månad Ekonomin är naturligtvis viktig, men tyvärr tyckte jag kanske att man glömde patienterna. Missnöjet pyrde under flera år. Magnus arbetade även fackligt för att försöka få till stånd en förändring, men utan någon framgång. Till sist gav han upp och började fundera på om han skulle börja privat. NÄR FOLKTANDVÅRDEN BESLUTADE att lägga ned sin verksamhet på flera mindre orter i Skåne såg Magnus en möjlighet att driva eget. Folktandvården ville att varje enhet skulle bestå av tre personalteam och sammantaget ha ett patientunderlag på personer. Kliniken i Bjärnum, där Magnus hade arbetat i tio år, hade patienter. Den skulle med andra ord avvecklas. Magnus bedömde att befolkningen i Bjärnum med omnejd var tillräckligt stor för att våga köra igång en verksamhet. Det är rätt många äldre människor som bor här omkring och vårdbehovet är ganska stort. Dessutom hade jag jobbat länge på orten och var känd, säger Magnus. Han tog kontakt med som delade hans analys och gav grönt ljus till att etablera en mottagning i företagets regi. Det kändes väldigt skönt att någon annan trodde på mig och min idé. Det gjorde att jag vågade satsa. Region Skåne beslöt att mottagningen i Bjärnum skulle auktioneras ut. lyckades ropa in den för kronor. En låg summa, men det var inte mycket av 19

20 Vi i Vi brukar säga att vi har nog aldrig skrattat så mycket som under de här två åren. Folktandvårdens verksamhet eller inredning som ingick i priset. Framför allt inga patienter. I princip var det tre behandlingsstolar och ett hyreskontrakt, säger Magnus. Sedan gick han på ett ordentligt bakslag. Han hade förutsatt att hans sköterskor och tandhygienist från Folktandvården skulle följa med honom in i den privata verksamheten, men de sa nej. Jag måste erkänna att jag blev lite paff, men de tyckte nog att det var för riskfyllt. Men Magnus gav inte upp utan la ut lite krokar och fick ganska snabbt napp. Se filmen med Magnus Steen på praktikertjanst.se Det underlättade att jag var anställd i. Det kändes tryggare än om jag hade stått helt själv. FRÅN FÖRSTA DAGEN har Magnus och hans team haft lön från, som även stöttat verksamheten i arbetet med att renovera lokalerna. Investeringen låg på nära 1,5 miljoner kronor. Den valfrihet som erbjuder passar mig och verksamheten snurrar på. Det känns bra. I dag har vi patienter och det kommer hela tiden nya, säger Magnus. Jag får hjälp med allt det administrativa Namn: Martha Wedenmark. Mottagning: Centrala Göteborg. Fyra behandlingsrum. Verksam i : Sedan Vad är det bästa med? Att jag får hjälp med det administrativa, så att jag kan jobba som tandläkare. För mina medarbetare är det en trygghet att det finns en stor och erfaren organisation bakom mig. Dessutom finns all spetskompetens samlad under ett tak, vilket innebär att man till exempel kan få hjälp med rekrytering eller överlåtelse av en verksamhet. Förmånliga priser på förbrukningsmaterial är också ett plus. Du erbjuder patienterna en enklare hälsokontroll. Vad innebär det? Munnen är en del av kroppen, och vi vet att det finns ett samband mellan bland annat tandlossning och dålig allmänhälsa. Inom ramen för s Hälsosatsning mäter vi blodtryck och blodsocker på många av patienterna. Har de för höga värden skickar vi dem till en läkare. Vi får patienterna mer medvetna om sin hälsa och hur allt i kroppen hänger ihop det är ju svårt att tala om kost och karies utan att komma in på hälsa i största allmänhet. Tack vare den här satsningen har vi bokstavligen räddat liv! Du formar din egen vardag och får stöd där det behövs Namn: Jonas Hultén. Mottagning: Centrala Stockholm. Två behandlingsrum. Verksam i : Sedan Vad är det bästa med? Att man känner sig som egenföretagare, men samtidigt får stöd med administration och större beslut från. Du formar din egen vardag, samtidigt som du får hjälp med de delar du har mindre kunskap om och ork för, till exempel kvalitetsarbetet. Via vårt suveräna intranät kommer du lätt i kontakt med kollegor. s centralt tecknade inköpsavtal ger dig ett stort utbud och hjälper dig att vara kostnadseffektiv. Många av dina patienter är barn, vad krävs för att få dem att känna sig trygga och bekväma? Barnets första möte med tandvården är det viktigaste mötet med tandvårdsteamet under hela livet. Det gäller att ge all den tid som behövs. Vi lär föräldrarna hur de ska avdramatisera tandläkarbesöket innan vi träffar barnet. Små barn mår oftast bäst på morgonen, då inte en hel dag på förskolan tröttat ut dem. Det är då vi vill träffa dem. 20

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen CS student TISDAGEN DEN 15 MAJ 2012 För dig som pluggar it! Lysande tider i it-branschen Möjligheterna att få jobb bättre än någonsin. Sid 2 Så väljer du rätt jobb Karriärcoachen hjälper dig att planera.

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke INNEHÅLL 5 Stort intresse för karriärsamtal...5 Viktigt med a-kassa och inkomstförsäkring...6

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Läkare & chef EN HANDBOK

Läkare & chef EN HANDBOK Att bli chef ska vara en naturlig och attraktiv karriärväg för läkare, anser vi inom Sveriges läkarförbund. Vi finns för läkare i hela karriären och arbetar därför för att motivera, inspirera och uppmuntra

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 6 Framgångsexempel: 10 chefer om vad som fungerar hos dem I det här häftet berättar tio svenska

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer