Medborgarpanelen i Eskilstuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarpanelen i Eskilstuna"

Transkript

1 Rapport 1 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om medborgarkontoren Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Februari 2009

2 Sammanfattning Man kan konstatera att de som ingår i medborgarpanelen till en mycket hög grad föredrar att ha kontakt med kommunen via dator eller telefon när det gäller informationssökning, lämna meddelanden eller få svar på frågor. Endast ett fåtal personer instämmer helt att ett personligt besök är att föredra för att meddela något eller få svar på frågor. Intresset för att kunna använda så kallade e-tjänster är stort. Om man ska använda telefonen för att lämna meddelanden så föredrar de flesta att prata med en levande person, inte en telefonröst. De flesta personerna vet att det finns medborgarkontor, nästan hälften har också gjort besök och de flesta upplever sig som nöjda med besöket. Den personliga servicen är viktig. Man anser att placeringen av de båda kontoren är bra. Vad gäller öppettider så önskar flera att det ska vara öppet efter Då tror fler att dom också skulle besöka medborgarkontoren. Drygt 30 % anser att det bör finnas fler ställen i kommunen som erbjuder medborgarkontorens service. Förslag på placering av dessa är att det ska finnas i flera stadsdelar, köpcentra ex Tuna Park eller på biblioteket. Service som redan finns idag, och som också bedöms som viktig, är hjälp med att hitta rätt person och telefonnummer i kommunen, ställa frågor om kommunen och andra myndigheter, hitta blanketter, lämna synpunkter samt få information om ärenden i nämnder och kommunfullmäktige. Mindre viktigt är att låna en dator, kopiera eller faxa. Ett stort antal personer vill ha möjlighet att möta politiker. Av svaren i enkäten vilken annan typ av service så kan konstateras att flera efterfrågar en mer levande mötesplats. Exempel är möjlighet att fika, utställningar, speakers corner, information om vad som pågår i kommunen av både politiker och tjänstemän på plats. Även önskemål om att möta representanter från Arbetsförmedling och Försäkringskassan finns. Av de förslag om önskad service som har inkommit så finns en del av servicen redan idag. En marknadsföringsinsats bör göras då flera personer inte vet vilken service som finns. Knappt hälften har haft synpunkter ang. namnet på medborgarkontoret. Av dessa så föreslår flertalet ett namn där kommun ingår exempelvis kommunkontoret, kommunservice eller kommuninformation. När det gäller övriga synpunkter och idéer så tycker respondenterna att medborgarkontoret är en viktig tjänst, det önskas längre öppettider på kvällar, en bred kompetens om kommunen hos personalen, möjlighet att direkt möta en politiker som kan svara på frågor, marknadsföring av medborgarkontorens tjänster. Redovisning av panelens svar Antal respondenter som påbörjat enkäten 124. Antal som avslutat 119 vilket är för litet underlag för att göra en statistisk säkerställd analys. I text jämförs grupperna kvinnor/män och en uppdelning på åldrar 20-29, 30-39, 40-49, och Panelen består till 54% av kvinnor. I ålder är det ojämnt fördelat med färre unga.

3 Vilket språk vill du ha information på? De tre stora språken arabiska, kurdiska och somaliska Engelska Respondenter: 2 Enbart två respondenter önskar information på annat språk än svenska viket egentligen inte säger något om behovet då vi antar att personer med annat modersmål än svenska är underrepresenterade i panelen. Panelen är en inte helt överraskande datavan grupp. 82% föredrar att använda datorn (svar 8 10) Det är lite högra andel kvinnor (88%) än män (74%) som föredrar dator. De åldrar som är mest positiva till att söka information med hjälp av datorn är de unga år (100%) och åldersgruppen år (100%). Minst intresserade är gruppen år (75%).

4 Inställningen till att hämta information genom att ringa är mer spridd över hela skalan. 38% (svar 8 10) säger att de gärna använder telefonen. Kvinnor (50%) är mer positiva än män (22%). Den åldersgrupp som föredrar telefon mest är år (55%) och minst är grupperna år (23%) samt år (28%). Endast 18% av panelens deltagare vill besöka kommunen för att få information(svar 8 10). Mest positiva till personligt besök är gruppen år (29%) och minst angelägna är grupperna år (7%) och 60-69år (5%). Ingen större skillnad mellan kvinnor och män.

5 Av hela panelen är det 81% som föredrar dator även vid denna fråga (svar 8 10). Precis som tidigare är kvinnor (88%) mer positiva än män (74%). Svaren här stämmer väl överens med frågan om att söka information. 49% av panelens deltagare föredrar att ringa för att meddela eller få svar på frågor (svar 8 10). Kvinnor (60%) mer positiva än män (36%). Minst positiva är åldern 60-69år där endast 28% instämmer.

6 Ett personligt besök för att ställa en fråga eller meddela något är enligt panelen inte så attraktivt. Endast 14% instämde helt eller delvis (svar 8 10). Mest positiva till att besöka är åldern 20-29år (29%) och minst positiva är åldern år där 0% föredrar personligt besök. Panelens deltagare är positiva till självservice via dator. 69% instämmer helt eller delvis (svar 8 10). Mest positiva är gruppen år där 100% föredrar självservice via dator.

7 Självservice genom telefon är inget panelen uppskattar. Endast 9% instämmer helt eller delvis (svar 8 10). Ingen större variation mellan åldersgrupper och kvinnor (12%) är något mer positiva än män (6%). En fysisk person som svarar i telefon är mer tilltalande. 50% av panelens deltagare är positiva till det (svar 8 10). Kvinnor (58%)mer positiva än män (38%). Mest positiva är åldersgruppen år (70%) och minst positiva är gruppen år (28%).

8 Här stämmer resultatet väl med tidigare resultat av personligt besök. Panelen känner väl till medborgarkontorens existens. Minst kända är de för åldern år (71%). Nästan hälften av panelens deltagare har besökt ett medborgarkontor de senaste åren men det följer ålder tydligt där endast 14% av den yngsta gruppen år har besökt ett medborgarkontor och sen stiger det jämt fördelat och i den äldsta gruppen år har hela 67% besökt ett medborgarkontor de senaste åren.

9 55% av de som besökt ett medborgarkontor är nöjda eller mycket nöjda med besöket (svar 4-5). Här är det stor variation mellan åldrar. De yngsta (100%) är mest nöjda och gruppen är minst nöjda (16%). Här är det inte så hög svarsfrekvens så resultatet är inte tillförlitligt. 59% av alla respondenter tycker att det är viktigt (svar 4-5). Mest viktigt tycker gruppen år (78%) att det är och minst viktigt tycker gruppen år (25%) att det är. 40% tycker det är mycket viktigt (skala 4-5), män (44%) något viktigare än kvinnor (35%). Mest viktigt tycker gruppen år (57%) och år (60%) att det är och minst viktigt tycker åldrarna (28%) och (25%) att det är.

10 51% svarar 4 eller 5 och de yngsta avviker från resten av gruppen med endast 28% som uppger att det är viktigt. 49% av panelen tycker att konsumentvägledning är en viktig service, kvinnor (55%) mer än män (42%). Minst viktigt tycker åldern år (29%) att det är och mest viktigt är det för åldern år (65%). Endast 23% anser att det är viktigt eller mycket viktigt. Åldern år skiljer sig från övriga där 50% av de som svarat tycker att det är viktigt.

11 Endast 20% av de som svarat tycker detta är en viktig funktion. Minst viktigt tycker åldern 20-29år där 0% tycker det är viktigt eller mycket viktigt. 29% tycker det är viktigt och svaren är jämt fördelade utom för åldern år där 0% tycker att det är viktigt. Ingen viktig funktion enligt panelen. Endast 7% tycker att servicen är viktig eller mycket viktig och kvinnor 13% tycker att det är viktigare än vad män (2%) tycker.

12 27% svarar att det är viktigt eller mycket viktigt. Gruppen år uppskattar den möjligheten mest (43% )och i gruppen år tycker endast 5% att det är viktigt. Cirka hälften av alla som svarat anser att det är viktig och svaren skiljer sig inte så mycket åt i ålder. Kvinnor (64%) anser att det är viktigt i större utsträckning än män (38%). 31% tycker att det är en viktig service. Mest viktigt är det för panelens grupp år (45%).

13 Möjlighet att låna dator är inte en viktig service för panelen. Endast 17% tycker att det är en viktig service. Åldersgruppen år skiljer sig lite från de övriga med 43% som svarar att det är viktigt eller mycket viktigt. Minst viktigt tycker gruppen år (0 %) att det är. 22% anser att det är en viktig service och även här sticker åringarna ut med 43% som tycker det är viktigt eller mycket viktigt. 20% av panelen svarar att det är viktigt och i övrigt så stämmer svaren med att få hjälp att kopiera.

14 55% tycker det är viktigt att medborgarkontoren tar emot sypunkter, kvinnor (64%) i högre grad än män (44%). Viktigast tycker 20-29åringar (71%) att det är och minst viktigt tycker åldersgruppen år (35%) att det är. 33% tycker att det är viktigt att ha möjlighet att träffa politiker någon gång per månad. Av dem i åldern år tycker 43% att det är viktigt. Minst intresserade är gruppen år (14%). Egna kommentarer från panelen Vilken annan typ av service skulle du vilja få på medborgarkontoren? Vi ser gärna att du kommer med förslag! Mitt förslag: Att på ett enkelt och tydligt sätt, kunna skumma igenom vilka beslut som är på gång att fattas, innan det är för sent att påverka. Detta forum kan kanske vara ett bra sätt, men går endast ut till 200 personer. Borde finnas en hemsida med rubriker på allt som är på G, och länkar till ytterligare information. Trafik- och parkeringsfrågor, Musei- och arkivfrågor. kulturfrågor över huvudtaget Radonfrågor Jag har svårt att ha en åsikt då jag ännu ej besökt medborgarkontaren. Jag har ringt kommunens växel då jag behöver komma i kontakt med någon instans eller person på kommunen och det har vanligtvis fungerat bra. Jag har dock ibland fått försöka några gånger innan jag hamnat rätt. Jag kan tänka mig att det är bra med den personliga kontakten för de som t.ex. inte behärskar svenska ordentligt ännu. Det borde finnas möjlighet för äldre personer att få hjälp att t ex betala räkningar eller tyda en räkning. För de som ej har tillräckliga kunskaper i svenska borde den hjälpen kunna ges på det egna språket. Då ska det INTE bara vara arabiska och afrikanska språk. Man verkar ibland glömma att de också bor folk från t ex Makedonien i Eskilstuna. Möjligen utställningar av planerade projekt. Informationsmöten om aktiviteter och planer konsument rådgivning Föreningsservice med affischtryckning, inscanning etc.

15 Enkelt kunna prata med någon/några om det jag anser är viktigt. Det skulle vara intressant även som mötesplats mellan medborgare, lite som kulturhuset i Stockholm. Att man kan sätta sig ned och t ex ta ett parti schack... vet ej Hr just nu inget specifikt behov Jag ser ingen större vits med medborgarkontor. Därför har jag svårt att komma på någon annan typ av service som kan erbjudas. Kanske det kunde finnas utförlig information om vad skattepengarna går till i den kommunala verksamheten. Då menar jag inte ihop buntad så pass mycket att man inte kan läsa ur den vad saker och ting kostar som på Jag tror att det är viktigt med acceptans och förståelse för vad skattepengarna verkligen går till. Kommer faktiskt inte på något som jag saknar såhär på rak arm. Information om exvis olika större byggnationer som sker i Eskilstuna. Tex vad är det som byggs vid Fröslunda skola? Hur kommer det att se ut när det är klart? Fika; social mötesplats också. Torshälla Medborgarkontor kunde tex,ta hand om egna bygglovshandlingar,kartor,mm.även om det inte är eget idag.tror många här skulle uppskatta att göra ett personligt besök för dessa.även skulle det underlätta för människor att ansöka om dessa med. Läshjälp av brev från mundigheter Möjlighet till utskrift Tydliga visuella exponeringar av framtida byggprojekt omdragningar av vägar mm. Det kan stora vara illustrationer på väggen eller ännu hellre 3-D utställningar av aktuella planer/förslag. Helst innan det är beslutat men även om vad som är på gång. tyvärr så har jag inget förslag denna gång. då det i huvudsak fungerar bra på medborgarkontoren. kontakta likasinnade, träffpunkt för människor i stan för annat än föreningsliv Jag vill kunna ha tillgång till att möta politiker och se att man har närheten mellan medborgare och de beslutande personerna i kommunen.. Fler möjligheter att träffa politiker. Eskilstuna börjar att bli ganska så stort och har även ambitionen att expandera, dessutom börjar vi att närma oss Stockholm i flera avseenden. Större möjligheter och krafttag från kommunen att påverka bättre restider och fler avgångar till/från Stockholm och andra orter för att underlätta pendling. Det kanske även kan vara ett förslag att inrätta någon form av ett centralt bostadscentra för hyreslägenheter i Eskilstuna/Torshälla. Öppna forum att diskutera dagsaktuella frågor. För politiker att se vilka åsikter det finns ute i samhället och för medborgarna att höra vilka åsikter politikerna har. Utställningar av framtida planer för t ex byggnation, utveckling av omsorg eller förändring av annat kommunalt åtagande. Ett ställe där folk kan göra sin åsikt hörd. Speakers corner och åsiktslådor. att kanske vi får vara med lite och säga vad vi tycker, t.ex. om ett beslut som ska tas Jag ser en vison där vi har ett par ambulerande medborgarvärdar cirkulerande på stan tydligt utmärkta via färglada kläder och text samt att de bär varsin liten portabel laptop, vilket då i många frågor medger nästintill samma service som om du besöker själva kontoret. Jag ser även en vision om någon form av lokalmässigt samarbete med ett par centralt stationerade poliser då vår nuvarande polisstation flyttas bort från centrum. Medborgare i centrala delar av staden ska ha den tryggheten att de snabbt ska kunna nå polisen. Jag ser även en vision om att nämnda kombinerade polis- och medborgarkontor är öppet dygnet runt (på kväll och natt med i huvudsak polisiär funktion) för att vi ska kunna uppfylla den numera viktigaste av de tre nya kommundeviserna: TRYGGHET Annat: Som tidigare, att man i god tid kan ta del av planerade eller föreslagna stadsplaneförändringar via text, bilder/foton och modeller samt lämna synpunkter kring detta. Alla har inte tillgång till detta via dator. Varför skiljer det mellan kontoren? Samordna med andra myndigheter f-kassan, arbetsförm. m.fl. Vad det finns för frivilligorganisationer i Eskilstuna och var man kan hitta dem. Viktigast för mig i dagsläget är att kunna känna att jag enkelt kan framföra min åsikt till ledande personer inom kommunen. - Använder aldeles för sällan men jättebra att servicen finns för andra Ekonomisk information som är lätt att förstå. Till exempel: Hur många förskoleplatser vi kan bekosta med pengarna som går åt till klottersanering och reparation av annan skadegörelse. Hur många lärartjänster eller hur mycket läromaterial som barnen skulle kunna ha med pengarna som idrottsklubbarna är skyldiga kommunen. At få snabb hjälp med vart man ska vända sig i en specifik fråga

16 Bra som det är Det viktigaste är ine att jag får svaret där, men vägledning till var få svar. Skulle vilja ha en tydligare beskrivning vad medborgarkontorets uppgifter är. Personligen är medborgarkontoret ingen tjänst jag använder mig av. Här därför ingen åsikt. Trevlig personal och att man får servic med den frågan man ställer Direktkontakten med kommunen anser jag att den fungerar bra. Att personer som är fler språkiga finns där. Det är mycket våra nya invandrare behöver. Och det finns mycket svårigheter för att komma i kontakt med myndigheter därför är det viktigt att vi skapar bra relation med de via medborgarkontoret. Köpa biljetter till lokalbussarna nu när kontanter försvinner. Det kunde vara en plats att köpa på. Guidning vart eller till vem man ska vända sig i alla sorts frågor oavsett om svaret finns inom den kommunala organisationen eller utanför. Folk i allmänhet vet nog inte alltid var frågor hör hemma. OBS Medborgarkontoret behöver inte kunna svaret på alla frågor men bör kunna veta var eller av vem jag kan få svaret. Återkoppling. Om man lämnar ett förslag till någon åtgärd, tycker jag att man ska få besked om ifall något gjorts eller om någon åtgärd planeras. Så ska det fungera idag, tror jag, men min erfarenhet från Torshälla är att det inte fungerar så. Personlig kontakt med Arbetsfömedling och Försäkringskassa. Medborgarkontor på Vet ej Finns det nån information, på medborgarkontoren, om mina juridiska rättigheter mot myndigheter, eller info om var jag finner juridisk hjälp mot myndigheter. T ex... Misslyckad handläggningen hos sjuk-kassan sätter mig i en ohållbar ekonomisk situation mot andra, som då hotar med kronofogden. (Detta gäller inte i min verkliga situation, men detta är en verklighet för vissa) lägg båda medborgarkontoren på biblioteken så blir det enklare för medborgare att förstå var de kan få hjälp med vad. Servicen blir bredare - bibl och arkivets personal kan t ex visa hur man använder kommunens webb, hur man hittar ärendehandlingar etc. Kanske redan finns, men möjlighet att konsultera en jurist gratis, jourhavande medmänniska som kan hjälpa till att slussa vidare personer till rätt ställe OCH att kontakten når fram så att man inte hamnar mellan två stolar. Information om vad Eskilstuna tänker göra för att miljön ska bli bättre. Tex Miljön: Hur många bilar har kommunen och hur många är miljöbilar (Biogas, etanil, elbilar) Hur lång tid tar det innan vi har bara miljöbilar? Hur duktig är Eskilstuna på att ha bra fastigheter med låg energiförbrukning. Hur stor av energiförbrukningen i kommunen kommer från förnyelsebar energi? Jobbar kommunen aktift för att vi i eskilstuna ska använda förnyelsebar energi i form av solenergi, vattenkraft och vindkraft. Kommunen äger Energi & Miljö. Men har Energi & Miljö någon anläggningen som produserar sin egen energi. Tex återvinningsstationen på lilla nyby är den skjälvförsörjande på egen energi?? Varje gång som jag har varit på lilla nyby så facklar man bort biogas. Varför tar man inte tillvara på gasen i en gasmotor??? Vad har man satt för mål för att klara av miljön. Miljöbilar i kommunen Vad är på gång i kommunen: väg- och husbyggen, trafikleder, parker, idrottsanläggningar.t ex ta den urusla informationren om nya bron till Munktellarena. Bättre konsumentupplysning Stöd och hjälp för äldre och individer med sämre möjligheter och resurser att utföra t.ex. ärenden på Internet Det är inte alltid som man får svar från en politiker när man skrivit under rubriken Säg din mening - detta trots att politikerna är folkets representanter. - En tjänsteman från äldreomsorgen bör finnas på mbk för att kunna ge äldre en första information hur man går tillväga om man är i behov av äldreomsorg. T. ex. vart man ska vända sig, vilka olika typer av omsorg finns det, vad kostar det. - Många personer har svårt att fylla i blanketter från olika myndigheter. Mbk bör erbjuda service att hjälpa till med detta. Svårt att komma med förslag när jag aldrig kommit i kontakt med medborgarkontoren. Marknadsföringen av medborgarkontoren måste ha varit usel. Möjlighet att lämna synpunkter och förbättringsförslag och att dessa följs upp och ges ett svar. Kunna köpa/hämta kartor över HELA Eskilstuna. Information om busslinjer/tider. Även om jag inte tycker att det är viktigt för min del med att kunna låna dator, fax och kopieringsmaskin. Så tycker jag att det är en jättbra service till de som inte har tillgång till dessa hjälpmedel. När man skickar mail till de berörda personer inom kommun, så ska svaren komma snabbare ibland vet de icke var man ska ibland få man icke alls svar!

17 Att kunna få träffa en representant från Försäkringskassan, som det gick att göra förr... inte så länge sedan! Serice som riktar sig mot barn och ungdomar. De måste också känna att de är välkomna att få service och ställa frågor som rör dem själva. Att det tydligt framgår vilka krav man kan ställa på den personal man träffar och själv kan få välja vilken som som passar ens behov. Respondenter: 62 41% tycker att det är viktigt eller mycket viktigt, kvinnor (44%) mer än män (36%). 58% av gruppen år svarar att det personliga mötet är viktigt eller mycket viktigt och de yngsta (28%) och de äldsta (24%) tycker att det är mindre viktigt. 61% av panelens deltagare vill kunna träffa politiker på medborgarkontoren. Minst viktigt tycker åldersgruppen år att det är. Ifall medborgarkontoren skulle byta namn, vilket namn skulle du då föreslå? Har du inget förslag så går du bara vidare till nästa fråga inget förslag Medborgarservice Informationskontor Ja den va knepig.men Jag säger ändå All service Huset. Värjan, service center Kommunservicecenter centrumträffen. kommunservice (när)kontakt Eskilstuna problemlösarcentral Eskilstunas nätverkplats medborgarkontor klingar så öststats aktigt för mig. Det borde att få fram ett mer användarvänligt begrepp som även är politiskt korrekt, men jag behöver fundera mer på ett förslag. Samhällskontoret? Demokratiforum?

18 Det är bra som det är. Byt inte namn, då blir det fler missförstånd och oklarare. Behövs tyvärr mer tid att fundera på, återkommer i någon form. Medborgarkontor är bra, men kundtjänst är precis lika talande för vad det egentligen är. Träffpunkten för medborgarna Heureka! Ganska bra namn Kontoret för medborgare och brukare Medborgarservice Kommunens frågecenter Hitta rätt i Eskilstuna kommun Ditt servicekontor i Eskilstuna Det är ett bra namn Mötesplatsen, Infotorget, Eskilstunakontor Statsborgaren Träffpunkt Eskilstuna Namnbyten är oftast förvirrande och otryggt för många så låt det heta medborgarkontoret även i fortsättningen. Vem vet vad (förutsatt att det är huvudinriktningen) Lättare att komma med förslag på namn när vi vet vad huvudsyftet är och vad verksamheten är. Mao återkom gärna Eskilstunas servicecenter Kommunkontakt Kommuninformation Eskilstuna kommuncenter Kommunkontakten Är ett bra namn Kommunkontoret Kommunservice Varför byta namn? Eskilstunas träffpunkt Eskilstunas mötescentrum Kommunforum CityCenter Kommunkontor kanske Kommunservice Medborgarcenter Serviceställe framtidskontoret Kommunkontoret KommunTorget Mötesplatsen eller något liknande. Något som låter enklare och är lättare för alla att förstå. Informationstjänst Eskilstunas utveckling Respondenter: 46

19 En majoritet tycker att medborgarkontoret i Eskilstuna har en bra placering. Eget förslag till placering: I någon av de tomma lokalerna på Sveaplan. Biblioteket Kanske i turistbyrån Eskilstuna vet jag inget om har ej varit där.men Torshälla kontoret ligger ju bra idag,centralt. tycker det ligger bra där det ligger Fristadstorget Anslutning till Turistbyrån... Stuga mitt på ett torg. Undanskymt i stadshuset Kan vara idé att finnas även där folk rör sig ofta. En barnfamilj är kanske mer sällan i stadens centrala delar, men ofta i t.ex. Tuna Park. Mao, finns där folk finns. Så centralt som möjligt I invandrartäta områden, dom behöver oftast mer stöd I en lokal i anslutning till torget/statshuset Mer synlig för allmänheten om medborgarkontoret fyller någon funktion för samhället? Ihop med turistbyrån kanske? Statshuset känns numera som Fort Knox, inte så välkomnande för medborgarna med låsta dörrar, larmknappar osv. Mer öppenhet önskas! Varför ett separat i Torshälla? Vore det inte klokare att i så fall ha någon sorts blandfilial (medborgarkontor, bibliotek och turistbyrå) där i så fall. T är ju en del av Eskilstuna För mig som torshällabo fungerar det utmärkt, men jag kan tänka mig att Eskilstuna som är så stort skulle vilja ha fler lokala kontor. en placering med både kollektivtrafiksanslutning och bilparkering för endast besökande Bör finnas lättillgänglig parkering, även gratisplatser, för snabba ärenden. på biblioteket. Öppet lörd-sönd samt kvällstid. Bra plats att träffa politiker på. Tillgång tilll all världens information och handledning o hjälp för att hitta den Filialer i ytterområden kanske 1gång/ veckan för bättre tillgänglighet och med språksevice så att informationen blir tydlig. Bra att det finns i Stadshuset, men är nästan osynligt efter senaste flytt. Bör få bättre och MER PLATS I STADSHUSET Biblioteket Tycker att dom ligger bra som dom gör, då är det lätt att ta sej dit eftersom kommunikationerna dit är bra. Någonstans där fler av våra medborgare känner sig bekväma. Tror att många inte vill besöka stadshuset då det är en miljö många inte är vana vid. Har dock inget konkret förslag.

20 ingen Komplettera Demokraticentrumena i Lagersberg Nyfors Årby Skiftinge, så det blir närmre för en del kommun innevånare + att befintliga finns kvar. De 4 områdena behöver extra resurser från kommunen i form av information och möjligheten att känna delaktighet. Någonstans i city där fler människor vågar sig in. Stadshuset kan verka skrämmande och stort, och många kanske tvekar för att kliva in där. Alternativt att ha kvar det i Stadshuset, men göra entrén mer välkomnande. Stadshuset är bra placering. Det som måste till är skyltning från t.ex Cityhus-, Fristadstorget och Turistbyrån till Stadshuset måste ordnas. ok som det är. Det skulle vara bra om alla nämnder och instanser låg över medborgarkontoret i en och samma byggnad. Så botten av stadshuset,men utrymme saknas antagligen för andra förvaltningar i samma byggnad. Respondenter: 30 På frågan om medborgarkontorets placering i Torshälla har en majoritet valt att svara ingen åsikt vilket troligen beror på att få känner respondenter är torshällabor. Eget förslag till placering av medborgarkontor i Torshälla: har inte det Finns inget bättre idag.fast problemet är att det finns för få parkeringsplatser runtom. vet inte vart det ligger Så centralt som möjligt. jag vet inte var det är nu I en egen lokal i anslutning till torget/stadshuset Det ligger väl centralt och bör nog så göra. Beror på syftet och målgrupp. på biblioteket Bra som det är. Har inget Placeringen bra, men för att få fler besökare föreslår jag gemensamma lokaler för medborgarkontoret och biblioteket. Ligger bra där ingen inget förslag Respondenter: 15

21 Endast 31% vill ha fler ställen med medborgarkontorens service. Det är inte så stor variation mellan de olika gruppernas svar. Var bör de vara placerade? Biblioteket, ytterområdena I de olika stadsdelarna Gärna i anslutning till vårdcentraler då de är spridda geografiskt över komunen och ofta lätt att ta sig till. Inget parkeringsproblem, förutom den på Kungsgatan. Där folk rör sig, exvis Tuna Park! På biblioteken Där det bor många. Som sagt, där folk finns - ex vis Tuna Park. Varför inte använda Demokratiforumen som finns. I de stora bostadsområdena, exempelvis Skiftinge och Årby. Där stora folkmassor rutinmässigt rör sig, exempelvis Tuna Park, eller en ambulerande kiosk som kan ställas upp på Fristadstorget eller vid större evenemang. Invandrartäta områden, typ Lagersberg/robergstorp, Årby, Skiftinge I kommundelarna för närmare service till kommunens invånare som har svårt att ta sig till centrum. biblioteket och Värjan ute i bostadsområdena, främst i statsdelar med människor som behöver det mer än andra, t ex lagersberg, råbergstorp, årby, skiftinge. Månniskor m språksvårigheter och ovana att ha en positiv kontakt m myndigheterna Skiftinge På olika sätt beroende på nyttan och syftet med platsen. Överhuvudtaget är det bra att sprida och göra information av olika slag lättilgänglig. MEN det behöver såklart inte vara fysiska kontor. Sätt upp tex mindre lättformulerade skyltar a la Undrar du över något? Vi kan hjälpa dig med telefonnummer man kan ringa och hamna på huvudkontoret Gärna 24-timmarsbemanning. Andra platser kan ha surfstationer tex i samband med uttagsautomater som man får åtkomst till via bankkort (för att förhindra skadegörelse) de surfstationer kan ge möjlighet att surfa fritt på medborgarkontorets hemsida med svar på vanliga frågor samt turistinfo. I olika stadsdelar, i mindre form, t.ex. Skiftinge och Fröslunda. Någonstans där det är mer lättillgängligt med bil, t ex Tuna Park. I ytterområdena runt stan. på biblioteken - de erbjuder redan till viss del sådan service. I ytterområdena. centralt men även ute i bostadsområdena Ute i de lokala bostadsområdena muktellstaden Årby skiftinge fröslunda nyfors I t.ex. Lagersberg, Skiftinge och Årby. Demokratikontoren kan utvecklas. FRÖSLUNDA,SKOGSTORP, Folkesta eller Tuna Park, i ett område där det finns annat, så man kan göra 2 saker samtidigt.

22 I anslutning till demokratikontoren i de olika stadsdelar jag har träffat många i fröslunda som frågar mig vart det ligger Utöka befintliga demokraticentrum i Lagersberg, Nyfors, Årby och Skiftinge. I de olika stadsdelarna (Såsom demokraticenter, men mer utspritt och på fler tider) Respondenter: 31 Endast 26% svarar ja på den frågan. I gruppen 20-29år är den 0% som svarar att de skulle besöka kontoren oftare om de hade andra öppettider. Endast en liten grupp har svarat och det är för litet underlag för att dela in i grupper. 17 personer svarar att de gärna ser kvällsöppet och 13 personer vill ha möjlighet att besöka medborgarkontoret på helgen. Dina övriga synpunkter och idéer om medborgarkontor: Kan man boka tid? Annars kanske det kunde vara något? För mig fungerar det bra med dator och telefonkontakt. Jag kan tänka mig att det kan vara ett bra forum för att t. ex. komma med skolklasser eller barngrupper som vill framföra åsikter till kommunpolitiker. Kanske man även kan ha temakvällar kring olika aktuella ämnen där allmänhet och politiker kan mötas. Alla möjligheter att möta kommunala företrädare är bra, medborgarkontor är ett Kanskekan man göra särskilda veckor politiker och tjänstemän för särskilda frågor. Varför inte hålla klotteröppet, dvs tillfälle att möta ansvariga och rapportera om klotter och annan förstörelse i kommunen. Ge medborgare chansen att komma till talas i såna frågor på särskilda tider. och då VERKLIGEN FÅ SVAR AV DEN/DE SOM KAN GÖRA NÅT ÅT PROBLEMEN Det är bra med om tillgängligheten är god.för funktionshidrade och övrga. Kan vara bra, för de som inte tex kan hitta information på webben Viktig institution för medborgarna i ett samhälle. Ett medborgarkontor bör ju även vara tillgängligt på tider när de som arbetar har tillfälle att besöka dem. Idag är det bara de som jobbar skift eller inte arbetar alls som kan utnyttja denna resurs. Skulle medborgarkontoret kunna vara en sorts ombudsman för kunder till Eskilstunas kommunala bolag, såsom Energi och miljö? Att dessa ska klara utav flera olika slags arbetsområden som rör kommunen.människor som besöker medborgarkontoren ska inte behöva vänta på svar ifall just en person råkar vara hemma,av nån anledning just den dagen.snabbare behandling utav ärenden,bredare kompetens.

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 131 Bilagor Bilaga 1 Enkät till allmänheten Bilaga 2 från allmänheten Bilaga 3 Enkät till kommunerna

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden

Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden Analys av fyra fokusgruppsintervjuer med studenter från Stockholms universitet som nyttjar både SSB och SUB Hösten 2005 Sammanställd av Ewa Andersson,

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Kartläggning av behov avseende kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av behov avseende kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning TNS Gallup AB Vasagatan 11 SE-114 78 Stockholm Sweden telefon +46 (8) 50 74 20 00 fax +46 (8) 50 74 20 01 www.tns-gallup.se Kartläggning av behov avseende kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Resultatredovisning av studentenkät 2014

Resultatredovisning av studentenkät 2014 Foto: studio-e.se Resultatredovisning av studentenkät 2014 En undersökning av studenterna vid Campus Helsingborgs syn på staden Josefin Hellström Innehållsförteckning Inledning...2 Resultatredovisning...3

Läs mer

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek Medborgardialog om Framtidens bibliotek Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005 Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo Augusti 2005 Ann Towns, Fil Dr Gun Holmertz Eva Johannisson Madlin Krabit Innehåll: I. Bakgrund: Folkhälsoundersökningen

Läs mer

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna?

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Resultatet av den uppföljande intervjuundersökningen 2008 Diarienummer 1895-2008 Tryckt på AB Danagårds Grafiska, november 2008 Den här intervjun var väldigt

Läs mer

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer