Medborgarpanelen i Eskilstuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarpanelen i Eskilstuna"

Transkript

1 Rapport 1 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om medborgarkontoren Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Februari 2009

2 Sammanfattning Man kan konstatera att de som ingår i medborgarpanelen till en mycket hög grad föredrar att ha kontakt med kommunen via dator eller telefon när det gäller informationssökning, lämna meddelanden eller få svar på frågor. Endast ett fåtal personer instämmer helt att ett personligt besök är att föredra för att meddela något eller få svar på frågor. Intresset för att kunna använda så kallade e-tjänster är stort. Om man ska använda telefonen för att lämna meddelanden så föredrar de flesta att prata med en levande person, inte en telefonröst. De flesta personerna vet att det finns medborgarkontor, nästan hälften har också gjort besök och de flesta upplever sig som nöjda med besöket. Den personliga servicen är viktig. Man anser att placeringen av de båda kontoren är bra. Vad gäller öppettider så önskar flera att det ska vara öppet efter Då tror fler att dom också skulle besöka medborgarkontoren. Drygt 30 % anser att det bör finnas fler ställen i kommunen som erbjuder medborgarkontorens service. Förslag på placering av dessa är att det ska finnas i flera stadsdelar, köpcentra ex Tuna Park eller på biblioteket. Service som redan finns idag, och som också bedöms som viktig, är hjälp med att hitta rätt person och telefonnummer i kommunen, ställa frågor om kommunen och andra myndigheter, hitta blanketter, lämna synpunkter samt få information om ärenden i nämnder och kommunfullmäktige. Mindre viktigt är att låna en dator, kopiera eller faxa. Ett stort antal personer vill ha möjlighet att möta politiker. Av svaren i enkäten vilken annan typ av service så kan konstateras att flera efterfrågar en mer levande mötesplats. Exempel är möjlighet att fika, utställningar, speakers corner, information om vad som pågår i kommunen av både politiker och tjänstemän på plats. Även önskemål om att möta representanter från Arbetsförmedling och Försäkringskassan finns. Av de förslag om önskad service som har inkommit så finns en del av servicen redan idag. En marknadsföringsinsats bör göras då flera personer inte vet vilken service som finns. Knappt hälften har haft synpunkter ang. namnet på medborgarkontoret. Av dessa så föreslår flertalet ett namn där kommun ingår exempelvis kommunkontoret, kommunservice eller kommuninformation. När det gäller övriga synpunkter och idéer så tycker respondenterna att medborgarkontoret är en viktig tjänst, det önskas längre öppettider på kvällar, en bred kompetens om kommunen hos personalen, möjlighet att direkt möta en politiker som kan svara på frågor, marknadsföring av medborgarkontorens tjänster. Redovisning av panelens svar Antal respondenter som påbörjat enkäten 124. Antal som avslutat 119 vilket är för litet underlag för att göra en statistisk säkerställd analys. I text jämförs grupperna kvinnor/män och en uppdelning på åldrar 20-29, 30-39, 40-49, och Panelen består till 54% av kvinnor. I ålder är det ojämnt fördelat med färre unga.

3 Vilket språk vill du ha information på? De tre stora språken arabiska, kurdiska och somaliska Engelska Respondenter: 2 Enbart två respondenter önskar information på annat språk än svenska viket egentligen inte säger något om behovet då vi antar att personer med annat modersmål än svenska är underrepresenterade i panelen. Panelen är en inte helt överraskande datavan grupp. 82% föredrar att använda datorn (svar 8 10) Det är lite högra andel kvinnor (88%) än män (74%) som föredrar dator. De åldrar som är mest positiva till att söka information med hjälp av datorn är de unga år (100%) och åldersgruppen år (100%). Minst intresserade är gruppen år (75%).

4 Inställningen till att hämta information genom att ringa är mer spridd över hela skalan. 38% (svar 8 10) säger att de gärna använder telefonen. Kvinnor (50%) är mer positiva än män (22%). Den åldersgrupp som föredrar telefon mest är år (55%) och minst är grupperna år (23%) samt år (28%). Endast 18% av panelens deltagare vill besöka kommunen för att få information(svar 8 10). Mest positiva till personligt besök är gruppen år (29%) och minst angelägna är grupperna år (7%) och 60-69år (5%). Ingen större skillnad mellan kvinnor och män.

5 Av hela panelen är det 81% som föredrar dator även vid denna fråga (svar 8 10). Precis som tidigare är kvinnor (88%) mer positiva än män (74%). Svaren här stämmer väl överens med frågan om att söka information. 49% av panelens deltagare föredrar att ringa för att meddela eller få svar på frågor (svar 8 10). Kvinnor (60%) mer positiva än män (36%). Minst positiva är åldern 60-69år där endast 28% instämmer.

6 Ett personligt besök för att ställa en fråga eller meddela något är enligt panelen inte så attraktivt. Endast 14% instämde helt eller delvis (svar 8 10). Mest positiva till att besöka är åldern 20-29år (29%) och minst positiva är åldern år där 0% föredrar personligt besök. Panelens deltagare är positiva till självservice via dator. 69% instämmer helt eller delvis (svar 8 10). Mest positiva är gruppen år där 100% föredrar självservice via dator.

7 Självservice genom telefon är inget panelen uppskattar. Endast 9% instämmer helt eller delvis (svar 8 10). Ingen större variation mellan åldersgrupper och kvinnor (12%) är något mer positiva än män (6%). En fysisk person som svarar i telefon är mer tilltalande. 50% av panelens deltagare är positiva till det (svar 8 10). Kvinnor (58%)mer positiva än män (38%). Mest positiva är åldersgruppen år (70%) och minst positiva är gruppen år (28%).

8 Här stämmer resultatet väl med tidigare resultat av personligt besök. Panelen känner väl till medborgarkontorens existens. Minst kända är de för åldern år (71%). Nästan hälften av panelens deltagare har besökt ett medborgarkontor de senaste åren men det följer ålder tydligt där endast 14% av den yngsta gruppen år har besökt ett medborgarkontor och sen stiger det jämt fördelat och i den äldsta gruppen år har hela 67% besökt ett medborgarkontor de senaste åren.

9 55% av de som besökt ett medborgarkontor är nöjda eller mycket nöjda med besöket (svar 4-5). Här är det stor variation mellan åldrar. De yngsta (100%) är mest nöjda och gruppen är minst nöjda (16%). Här är det inte så hög svarsfrekvens så resultatet är inte tillförlitligt. 59% av alla respondenter tycker att det är viktigt (svar 4-5). Mest viktigt tycker gruppen år (78%) att det är och minst viktigt tycker gruppen år (25%) att det är. 40% tycker det är mycket viktigt (skala 4-5), män (44%) något viktigare än kvinnor (35%). Mest viktigt tycker gruppen år (57%) och år (60%) att det är och minst viktigt tycker åldrarna (28%) och (25%) att det är.

10 51% svarar 4 eller 5 och de yngsta avviker från resten av gruppen med endast 28% som uppger att det är viktigt. 49% av panelen tycker att konsumentvägledning är en viktig service, kvinnor (55%) mer än män (42%). Minst viktigt tycker åldern år (29%) att det är och mest viktigt är det för åldern år (65%). Endast 23% anser att det är viktigt eller mycket viktigt. Åldern år skiljer sig från övriga där 50% av de som svarat tycker att det är viktigt.

11 Endast 20% av de som svarat tycker detta är en viktig funktion. Minst viktigt tycker åldern 20-29år där 0% tycker det är viktigt eller mycket viktigt. 29% tycker det är viktigt och svaren är jämt fördelade utom för åldern år där 0% tycker att det är viktigt. Ingen viktig funktion enligt panelen. Endast 7% tycker att servicen är viktig eller mycket viktig och kvinnor 13% tycker att det är viktigare än vad män (2%) tycker.

12 27% svarar att det är viktigt eller mycket viktigt. Gruppen år uppskattar den möjligheten mest (43% )och i gruppen år tycker endast 5% att det är viktigt. Cirka hälften av alla som svarat anser att det är viktig och svaren skiljer sig inte så mycket åt i ålder. Kvinnor (64%) anser att det är viktigt i större utsträckning än män (38%). 31% tycker att det är en viktig service. Mest viktigt är det för panelens grupp år (45%).

13 Möjlighet att låna dator är inte en viktig service för panelen. Endast 17% tycker att det är en viktig service. Åldersgruppen år skiljer sig lite från de övriga med 43% som svarar att det är viktigt eller mycket viktigt. Minst viktigt tycker gruppen år (0 %) att det är. 22% anser att det är en viktig service och även här sticker åringarna ut med 43% som tycker det är viktigt eller mycket viktigt. 20% av panelen svarar att det är viktigt och i övrigt så stämmer svaren med att få hjälp att kopiera.

14 55% tycker det är viktigt att medborgarkontoren tar emot sypunkter, kvinnor (64%) i högre grad än män (44%). Viktigast tycker 20-29åringar (71%) att det är och minst viktigt tycker åldersgruppen år (35%) att det är. 33% tycker att det är viktigt att ha möjlighet att träffa politiker någon gång per månad. Av dem i åldern år tycker 43% att det är viktigt. Minst intresserade är gruppen år (14%). Egna kommentarer från panelen Vilken annan typ av service skulle du vilja få på medborgarkontoren? Vi ser gärna att du kommer med förslag! Mitt förslag: Att på ett enkelt och tydligt sätt, kunna skumma igenom vilka beslut som är på gång att fattas, innan det är för sent att påverka. Detta forum kan kanske vara ett bra sätt, men går endast ut till 200 personer. Borde finnas en hemsida med rubriker på allt som är på G, och länkar till ytterligare information. Trafik- och parkeringsfrågor, Musei- och arkivfrågor. kulturfrågor över huvudtaget Radonfrågor Jag har svårt att ha en åsikt då jag ännu ej besökt medborgarkontaren. Jag har ringt kommunens växel då jag behöver komma i kontakt med någon instans eller person på kommunen och det har vanligtvis fungerat bra. Jag har dock ibland fått försöka några gånger innan jag hamnat rätt. Jag kan tänka mig att det är bra med den personliga kontakten för de som t.ex. inte behärskar svenska ordentligt ännu. Det borde finnas möjlighet för äldre personer att få hjälp att t ex betala räkningar eller tyda en räkning. För de som ej har tillräckliga kunskaper i svenska borde den hjälpen kunna ges på det egna språket. Då ska det INTE bara vara arabiska och afrikanska språk. Man verkar ibland glömma att de också bor folk från t ex Makedonien i Eskilstuna. Möjligen utställningar av planerade projekt. Informationsmöten om aktiviteter och planer konsument rådgivning Föreningsservice med affischtryckning, inscanning etc.

15 Enkelt kunna prata med någon/några om det jag anser är viktigt. Det skulle vara intressant även som mötesplats mellan medborgare, lite som kulturhuset i Stockholm. Att man kan sätta sig ned och t ex ta ett parti schack... vet ej Hr just nu inget specifikt behov Jag ser ingen större vits med medborgarkontor. Därför har jag svårt att komma på någon annan typ av service som kan erbjudas. Kanske det kunde finnas utförlig information om vad skattepengarna går till i den kommunala verksamheten. Då menar jag inte ihop buntad så pass mycket att man inte kan läsa ur den vad saker och ting kostar som på Jag tror att det är viktigt med acceptans och förståelse för vad skattepengarna verkligen går till. Kommer faktiskt inte på något som jag saknar såhär på rak arm. Information om exvis olika större byggnationer som sker i Eskilstuna. Tex vad är det som byggs vid Fröslunda skola? Hur kommer det att se ut när det är klart? Fika; social mötesplats också. Torshälla Medborgarkontor kunde tex,ta hand om egna bygglovshandlingar,kartor,mm.även om det inte är eget idag.tror många här skulle uppskatta att göra ett personligt besök för dessa.även skulle det underlätta för människor att ansöka om dessa med. Läshjälp av brev från mundigheter Möjlighet till utskrift Tydliga visuella exponeringar av framtida byggprojekt omdragningar av vägar mm. Det kan stora vara illustrationer på väggen eller ännu hellre 3-D utställningar av aktuella planer/förslag. Helst innan det är beslutat men även om vad som är på gång. tyvärr så har jag inget förslag denna gång. då det i huvudsak fungerar bra på medborgarkontoren. kontakta likasinnade, träffpunkt för människor i stan för annat än föreningsliv Jag vill kunna ha tillgång till att möta politiker och se att man har närheten mellan medborgare och de beslutande personerna i kommunen.. Fler möjligheter att träffa politiker. Eskilstuna börjar att bli ganska så stort och har även ambitionen att expandera, dessutom börjar vi att närma oss Stockholm i flera avseenden. Större möjligheter och krafttag från kommunen att påverka bättre restider och fler avgångar till/från Stockholm och andra orter för att underlätta pendling. Det kanske även kan vara ett förslag att inrätta någon form av ett centralt bostadscentra för hyreslägenheter i Eskilstuna/Torshälla. Öppna forum att diskutera dagsaktuella frågor. För politiker att se vilka åsikter det finns ute i samhället och för medborgarna att höra vilka åsikter politikerna har. Utställningar av framtida planer för t ex byggnation, utveckling av omsorg eller förändring av annat kommunalt åtagande. Ett ställe där folk kan göra sin åsikt hörd. Speakers corner och åsiktslådor. att kanske vi får vara med lite och säga vad vi tycker, t.ex. om ett beslut som ska tas Jag ser en vison där vi har ett par ambulerande medborgarvärdar cirkulerande på stan tydligt utmärkta via färglada kläder och text samt att de bär varsin liten portabel laptop, vilket då i många frågor medger nästintill samma service som om du besöker själva kontoret. Jag ser även en vision om någon form av lokalmässigt samarbete med ett par centralt stationerade poliser då vår nuvarande polisstation flyttas bort från centrum. Medborgare i centrala delar av staden ska ha den tryggheten att de snabbt ska kunna nå polisen. Jag ser även en vision om att nämnda kombinerade polis- och medborgarkontor är öppet dygnet runt (på kväll och natt med i huvudsak polisiär funktion) för att vi ska kunna uppfylla den numera viktigaste av de tre nya kommundeviserna: TRYGGHET Annat: Som tidigare, att man i god tid kan ta del av planerade eller föreslagna stadsplaneförändringar via text, bilder/foton och modeller samt lämna synpunkter kring detta. Alla har inte tillgång till detta via dator. Varför skiljer det mellan kontoren? Samordna med andra myndigheter f-kassan, arbetsförm. m.fl. Vad det finns för frivilligorganisationer i Eskilstuna och var man kan hitta dem. Viktigast för mig i dagsläget är att kunna känna att jag enkelt kan framföra min åsikt till ledande personer inom kommunen. - Använder aldeles för sällan men jättebra att servicen finns för andra Ekonomisk information som är lätt att förstå. Till exempel: Hur många förskoleplatser vi kan bekosta med pengarna som går åt till klottersanering och reparation av annan skadegörelse. Hur många lärartjänster eller hur mycket läromaterial som barnen skulle kunna ha med pengarna som idrottsklubbarna är skyldiga kommunen. At få snabb hjälp med vart man ska vända sig i en specifik fråga

16 Bra som det är Det viktigaste är ine att jag får svaret där, men vägledning till var få svar. Skulle vilja ha en tydligare beskrivning vad medborgarkontorets uppgifter är. Personligen är medborgarkontoret ingen tjänst jag använder mig av. Här därför ingen åsikt. Trevlig personal och att man får servic med den frågan man ställer Direktkontakten med kommunen anser jag att den fungerar bra. Att personer som är fler språkiga finns där. Det är mycket våra nya invandrare behöver. Och det finns mycket svårigheter för att komma i kontakt med myndigheter därför är det viktigt att vi skapar bra relation med de via medborgarkontoret. Köpa biljetter till lokalbussarna nu när kontanter försvinner. Det kunde vara en plats att köpa på. Guidning vart eller till vem man ska vända sig i alla sorts frågor oavsett om svaret finns inom den kommunala organisationen eller utanför. Folk i allmänhet vet nog inte alltid var frågor hör hemma. OBS Medborgarkontoret behöver inte kunna svaret på alla frågor men bör kunna veta var eller av vem jag kan få svaret. Återkoppling. Om man lämnar ett förslag till någon åtgärd, tycker jag att man ska få besked om ifall något gjorts eller om någon åtgärd planeras. Så ska det fungera idag, tror jag, men min erfarenhet från Torshälla är att det inte fungerar så. Personlig kontakt med Arbetsfömedling och Försäkringskassa. Medborgarkontor på Vet ej Finns det nån information, på medborgarkontoren, om mina juridiska rättigheter mot myndigheter, eller info om var jag finner juridisk hjälp mot myndigheter. T ex... Misslyckad handläggningen hos sjuk-kassan sätter mig i en ohållbar ekonomisk situation mot andra, som då hotar med kronofogden. (Detta gäller inte i min verkliga situation, men detta är en verklighet för vissa) lägg båda medborgarkontoren på biblioteken så blir det enklare för medborgare att förstå var de kan få hjälp med vad. Servicen blir bredare - bibl och arkivets personal kan t ex visa hur man använder kommunens webb, hur man hittar ärendehandlingar etc. Kanske redan finns, men möjlighet att konsultera en jurist gratis, jourhavande medmänniska som kan hjälpa till att slussa vidare personer till rätt ställe OCH att kontakten når fram så att man inte hamnar mellan två stolar. Information om vad Eskilstuna tänker göra för att miljön ska bli bättre. Tex Miljön: Hur många bilar har kommunen och hur många är miljöbilar (Biogas, etanil, elbilar) Hur lång tid tar det innan vi har bara miljöbilar? Hur duktig är Eskilstuna på att ha bra fastigheter med låg energiförbrukning. Hur stor av energiförbrukningen i kommunen kommer från förnyelsebar energi? Jobbar kommunen aktift för att vi i eskilstuna ska använda förnyelsebar energi i form av solenergi, vattenkraft och vindkraft. Kommunen äger Energi & Miljö. Men har Energi & Miljö någon anläggningen som produserar sin egen energi. Tex återvinningsstationen på lilla nyby är den skjälvförsörjande på egen energi?? Varje gång som jag har varit på lilla nyby så facklar man bort biogas. Varför tar man inte tillvara på gasen i en gasmotor??? Vad har man satt för mål för att klara av miljön. Miljöbilar i kommunen Vad är på gång i kommunen: väg- och husbyggen, trafikleder, parker, idrottsanläggningar.t ex ta den urusla informationren om nya bron till Munktellarena. Bättre konsumentupplysning Stöd och hjälp för äldre och individer med sämre möjligheter och resurser att utföra t.ex. ärenden på Internet Det är inte alltid som man får svar från en politiker när man skrivit under rubriken Säg din mening - detta trots att politikerna är folkets representanter. - En tjänsteman från äldreomsorgen bör finnas på mbk för att kunna ge äldre en första information hur man går tillväga om man är i behov av äldreomsorg. T. ex. vart man ska vända sig, vilka olika typer av omsorg finns det, vad kostar det. - Många personer har svårt att fylla i blanketter från olika myndigheter. Mbk bör erbjuda service att hjälpa till med detta. Svårt att komma med förslag när jag aldrig kommit i kontakt med medborgarkontoren. Marknadsföringen av medborgarkontoren måste ha varit usel. Möjlighet att lämna synpunkter och förbättringsförslag och att dessa följs upp och ges ett svar. Kunna köpa/hämta kartor över HELA Eskilstuna. Information om busslinjer/tider. Även om jag inte tycker att det är viktigt för min del med att kunna låna dator, fax och kopieringsmaskin. Så tycker jag att det är en jättbra service till de som inte har tillgång till dessa hjälpmedel. När man skickar mail till de berörda personer inom kommun, så ska svaren komma snabbare ibland vet de icke var man ska ibland få man icke alls svar!

17 Att kunna få träffa en representant från Försäkringskassan, som det gick att göra förr... inte så länge sedan! Serice som riktar sig mot barn och ungdomar. De måste också känna att de är välkomna att få service och ställa frågor som rör dem själva. Att det tydligt framgår vilka krav man kan ställa på den personal man träffar och själv kan få välja vilken som som passar ens behov. Respondenter: 62 41% tycker att det är viktigt eller mycket viktigt, kvinnor (44%) mer än män (36%). 58% av gruppen år svarar att det personliga mötet är viktigt eller mycket viktigt och de yngsta (28%) och de äldsta (24%) tycker att det är mindre viktigt. 61% av panelens deltagare vill kunna träffa politiker på medborgarkontoren. Minst viktigt tycker åldersgruppen år att det är. Ifall medborgarkontoren skulle byta namn, vilket namn skulle du då föreslå? Har du inget förslag så går du bara vidare till nästa fråga inget förslag Medborgarservice Informationskontor Ja den va knepig.men Jag säger ändå All service Huset. Värjan, service center Kommunservicecenter centrumträffen. kommunservice (när)kontakt Eskilstuna problemlösarcentral Eskilstunas nätverkplats medborgarkontor klingar så öststats aktigt för mig. Det borde att få fram ett mer användarvänligt begrepp som även är politiskt korrekt, men jag behöver fundera mer på ett förslag. Samhällskontoret? Demokratiforum?

18 Det är bra som det är. Byt inte namn, då blir det fler missförstånd och oklarare. Behövs tyvärr mer tid att fundera på, återkommer i någon form. Medborgarkontor är bra, men kundtjänst är precis lika talande för vad det egentligen är. Träffpunkten för medborgarna Heureka! Ganska bra namn Kontoret för medborgare och brukare Medborgarservice Kommunens frågecenter Hitta rätt i Eskilstuna kommun Ditt servicekontor i Eskilstuna Det är ett bra namn Mötesplatsen, Infotorget, Eskilstunakontor Statsborgaren Träffpunkt Eskilstuna Namnbyten är oftast förvirrande och otryggt för många så låt det heta medborgarkontoret även i fortsättningen. Vem vet vad (förutsatt att det är huvudinriktningen) Lättare att komma med förslag på namn när vi vet vad huvudsyftet är och vad verksamheten är. Mao återkom gärna Eskilstunas servicecenter Kommunkontakt Kommuninformation Eskilstuna kommuncenter Kommunkontakten Är ett bra namn Kommunkontoret Kommunservice Varför byta namn? Eskilstunas träffpunkt Eskilstunas mötescentrum Kommunforum CityCenter Kommunkontor kanske Kommunservice Medborgarcenter Serviceställe framtidskontoret Kommunkontoret KommunTorget Mötesplatsen eller något liknande. Något som låter enklare och är lättare för alla att förstå. Informationstjänst Eskilstunas utveckling Respondenter: 46

19 En majoritet tycker att medborgarkontoret i Eskilstuna har en bra placering. Eget förslag till placering: I någon av de tomma lokalerna på Sveaplan. Biblioteket Kanske i turistbyrån Eskilstuna vet jag inget om har ej varit där.men Torshälla kontoret ligger ju bra idag,centralt. tycker det ligger bra där det ligger Fristadstorget Anslutning till Turistbyrån... Stuga mitt på ett torg. Undanskymt i stadshuset Kan vara idé att finnas även där folk rör sig ofta. En barnfamilj är kanske mer sällan i stadens centrala delar, men ofta i t.ex. Tuna Park. Mao, finns där folk finns. Så centralt som möjligt I invandrartäta områden, dom behöver oftast mer stöd I en lokal i anslutning till torget/statshuset Mer synlig för allmänheten om medborgarkontoret fyller någon funktion för samhället? Ihop med turistbyrån kanske? Statshuset känns numera som Fort Knox, inte så välkomnande för medborgarna med låsta dörrar, larmknappar osv. Mer öppenhet önskas! Varför ett separat i Torshälla? Vore det inte klokare att i så fall ha någon sorts blandfilial (medborgarkontor, bibliotek och turistbyrå) där i så fall. T är ju en del av Eskilstuna För mig som torshällabo fungerar det utmärkt, men jag kan tänka mig att Eskilstuna som är så stort skulle vilja ha fler lokala kontor. en placering med både kollektivtrafiksanslutning och bilparkering för endast besökande Bör finnas lättillgänglig parkering, även gratisplatser, för snabba ärenden. på biblioteket. Öppet lörd-sönd samt kvällstid. Bra plats att träffa politiker på. Tillgång tilll all världens information och handledning o hjälp för att hitta den Filialer i ytterområden kanske 1gång/ veckan för bättre tillgänglighet och med språksevice så att informationen blir tydlig. Bra att det finns i Stadshuset, men är nästan osynligt efter senaste flytt. Bör få bättre och MER PLATS I STADSHUSET Biblioteket Tycker att dom ligger bra som dom gör, då är det lätt att ta sej dit eftersom kommunikationerna dit är bra. Någonstans där fler av våra medborgare känner sig bekväma. Tror att många inte vill besöka stadshuset då det är en miljö många inte är vana vid. Har dock inget konkret förslag.

20 ingen Komplettera Demokraticentrumena i Lagersberg Nyfors Årby Skiftinge, så det blir närmre för en del kommun innevånare + att befintliga finns kvar. De 4 områdena behöver extra resurser från kommunen i form av information och möjligheten att känna delaktighet. Någonstans i city där fler människor vågar sig in. Stadshuset kan verka skrämmande och stort, och många kanske tvekar för att kliva in där. Alternativt att ha kvar det i Stadshuset, men göra entrén mer välkomnande. Stadshuset är bra placering. Det som måste till är skyltning från t.ex Cityhus-, Fristadstorget och Turistbyrån till Stadshuset måste ordnas. ok som det är. Det skulle vara bra om alla nämnder och instanser låg över medborgarkontoret i en och samma byggnad. Så botten av stadshuset,men utrymme saknas antagligen för andra förvaltningar i samma byggnad. Respondenter: 30 På frågan om medborgarkontorets placering i Torshälla har en majoritet valt att svara ingen åsikt vilket troligen beror på att få känner respondenter är torshällabor. Eget förslag till placering av medborgarkontor i Torshälla: har inte det Finns inget bättre idag.fast problemet är att det finns för få parkeringsplatser runtom. vet inte vart det ligger Så centralt som möjligt. jag vet inte var det är nu I en egen lokal i anslutning till torget/stadshuset Det ligger väl centralt och bör nog så göra. Beror på syftet och målgrupp. på biblioteket Bra som det är. Har inget Placeringen bra, men för att få fler besökare föreslår jag gemensamma lokaler för medborgarkontoret och biblioteket. Ligger bra där ingen inget förslag Respondenter: 15

21 Endast 31% vill ha fler ställen med medborgarkontorens service. Det är inte så stor variation mellan de olika gruppernas svar. Var bör de vara placerade? Biblioteket, ytterområdena I de olika stadsdelarna Gärna i anslutning till vårdcentraler då de är spridda geografiskt över komunen och ofta lätt att ta sig till. Inget parkeringsproblem, förutom den på Kungsgatan. Där folk rör sig, exvis Tuna Park! På biblioteken Där det bor många. Som sagt, där folk finns - ex vis Tuna Park. Varför inte använda Demokratiforumen som finns. I de stora bostadsområdena, exempelvis Skiftinge och Årby. Där stora folkmassor rutinmässigt rör sig, exempelvis Tuna Park, eller en ambulerande kiosk som kan ställas upp på Fristadstorget eller vid större evenemang. Invandrartäta områden, typ Lagersberg/robergstorp, Årby, Skiftinge I kommundelarna för närmare service till kommunens invånare som har svårt att ta sig till centrum. biblioteket och Värjan ute i bostadsområdena, främst i statsdelar med människor som behöver det mer än andra, t ex lagersberg, råbergstorp, årby, skiftinge. Månniskor m språksvårigheter och ovana att ha en positiv kontakt m myndigheterna Skiftinge På olika sätt beroende på nyttan och syftet med platsen. Överhuvudtaget är det bra att sprida och göra information av olika slag lättilgänglig. MEN det behöver såklart inte vara fysiska kontor. Sätt upp tex mindre lättformulerade skyltar a la Undrar du över något? Vi kan hjälpa dig med telefonnummer man kan ringa och hamna på huvudkontoret Gärna 24-timmarsbemanning. Andra platser kan ha surfstationer tex i samband med uttagsautomater som man får åtkomst till via bankkort (för att förhindra skadegörelse) de surfstationer kan ge möjlighet att surfa fritt på medborgarkontorets hemsida med svar på vanliga frågor samt turistinfo. I olika stadsdelar, i mindre form, t.ex. Skiftinge och Fröslunda. Någonstans där det är mer lättillgängligt med bil, t ex Tuna Park. I ytterområdena runt stan. på biblioteken - de erbjuder redan till viss del sådan service. I ytterområdena. centralt men även ute i bostadsområdena Ute i de lokala bostadsområdena muktellstaden Årby skiftinge fröslunda nyfors I t.ex. Lagersberg, Skiftinge och Årby. Demokratikontoren kan utvecklas. FRÖSLUNDA,SKOGSTORP, Folkesta eller Tuna Park, i ett område där det finns annat, så man kan göra 2 saker samtidigt.

22 I anslutning till demokratikontoren i de olika stadsdelar jag har träffat många i fröslunda som frågar mig vart det ligger Utöka befintliga demokraticentrum i Lagersberg, Nyfors, Årby och Skiftinge. I de olika stadsdelarna (Såsom demokraticenter, men mer utspritt och på fler tider) Respondenter: 31 Endast 26% svarar ja på den frågan. I gruppen 20-29år är den 0% som svarar att de skulle besöka kontoren oftare om de hade andra öppettider. Endast en liten grupp har svarat och det är för litet underlag för att dela in i grupper. 17 personer svarar att de gärna ser kvällsöppet och 13 personer vill ha möjlighet att besöka medborgarkontoret på helgen. Dina övriga synpunkter och idéer om medborgarkontor: Kan man boka tid? Annars kanske det kunde vara något? För mig fungerar det bra med dator och telefonkontakt. Jag kan tänka mig att det kan vara ett bra forum för att t. ex. komma med skolklasser eller barngrupper som vill framföra åsikter till kommunpolitiker. Kanske man även kan ha temakvällar kring olika aktuella ämnen där allmänhet och politiker kan mötas. Alla möjligheter att möta kommunala företrädare är bra, medborgarkontor är ett Kanskekan man göra särskilda veckor politiker och tjänstemän för särskilda frågor. Varför inte hålla klotteröppet, dvs tillfälle att möta ansvariga och rapportera om klotter och annan förstörelse i kommunen. Ge medborgare chansen att komma till talas i såna frågor på särskilda tider. och då VERKLIGEN FÅ SVAR AV DEN/DE SOM KAN GÖRA NÅT ÅT PROBLEMEN Det är bra med om tillgängligheten är god.för funktionshidrade och övrga. Kan vara bra, för de som inte tex kan hitta information på webben Viktig institution för medborgarna i ett samhälle. Ett medborgarkontor bör ju även vara tillgängligt på tider när de som arbetar har tillfälle att besöka dem. Idag är det bara de som jobbar skift eller inte arbetar alls som kan utnyttja denna resurs. Skulle medborgarkontoret kunna vara en sorts ombudsman för kunder till Eskilstunas kommunala bolag, såsom Energi och miljö? Att dessa ska klara utav flera olika slags arbetsområden som rör kommunen.människor som besöker medborgarkontoren ska inte behöva vänta på svar ifall just en person råkar vara hemma,av nån anledning just den dagen.snabbare behandling utav ärenden,bredare kompetens.

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst Sammanställning och av svar på frågor till kommunens Fråga 2 - Kundtjänst Utges av maj 2012 Förord Den andra frågan som gick ut till vår vuxenpanel skickades ut den nionde maj 2012. Frågan avslutades den

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail?

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail? FSUM Sammanställning av enkät för Västernorrland 2011-10-25 Jag är kön Antal Procent Tjej 172 91.5 Kille 16 8.5 Annat 0 0.0 Vet ej 0 0.0 Summa 188 100% 6 observationer saknar värde i variabel kön Hur fick

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare 1 (5) Vägledarens Årsrapport 2010 Februari 2010 Ewa Karlsson Vägledare 2 (5) Inledning I Oskarshamns kommun finns, sedan 2006, en tjänst som Vägledare inrättad. Vägledarens arbetsplats finns i Kulturhuset

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012 Ungdomar och trygghet i Ljungby kommun våren 2012 En sammanställning av gruppintervjuer med ungdomar i Ljungby kommun Bakgrund och genomförande Trygghetsundersökningen genomförs för att vi ska få en bild

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Riktlinjer för service och tillgänglighet

Riktlinjer för service och tillgänglighet Kommunstyrelsen Datum Kommunledningskontoret 2015-09-15 KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 KSKF/2015:451 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för service och tillgänglighet Förslag till beslut 1.

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 Medborgardialog STRATEGI FÖR INTEGRATION Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOKUSGRUPPER...

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar Resultat Invånardialog Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar 1 Panelfråga om tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar I Kungsbacka kommun arbetar vi aktivt med

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås. Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras.

Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås. Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras. Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras.se, 033 35 76 18 Central periferi bra läge men dåligt rykte - i fysisk,

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Finns det fastställda rutiner och arbetssätt för beredningsarbetet i din nämnd/styrelse?

Finns det fastställda rutiner och arbetssätt för beredningsarbetet i din nämnd/styrelse? Bilaga Finns det fastställda rutiner och arbetssätt för beredningsarbetet i din nämnd/styrelse? Beredningen består av ordf, 1: e v. ordf 2:e vice ordf samt centerpartiets ordinarie ledamot ( som majoritetspartie

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år?

Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år? Kulturutskottet Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år? Inledning/bakgrund: Många ungdomar i åldern 15-18 år saknar naturliga

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Slutsatser utifrån elevenkäterna 82 elever som gjort Brandtemat och 82 elever som inte gjort Brandtemat, samt 58 elever som gjort Brandtemat för ett år sedan,

Läs mer

Resultat av enkätundersökning

Resultat av enkätundersökning En undersökning bland resenärer på utbildningslinjen genomfördes i november 2012 genom en pappersenkät med nio frågor. Enkäten gavs ut både på svenska och engelska. Enkäten distribuerades till resenärer

Läs mer

Redovisning Årsarbetstidsenkäten.

Redovisning Årsarbetstidsenkäten. Redovisning Årsarbetstidsenkäten. Bakgrund På föreningens årsmöte (RS) 2013 fick Föreningsstyrelsen i uppdrag, via motionen 13:37, att göra en enkät för att samla in medlemmarnas synpunkter på årsarbetstid.

Läs mer

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Att genom dialog få en fördjupad kunskap och ett socialt perspektiv av graffitifrågan. Att kartlägga området kring Röda sten. Att utreda om det finns behov av sociala

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10)

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10) Framtid.se en undersökning om arbetsmarknadskunskap hos unga Denna undersökning baseras på frågeställningar under två olika perioder, mot två olika åldersgrupper. Totalt antal respondenter är 3.982 unga,

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Resultat av kursvärdering

Resultat av kursvärdering DAT 501: Diskret matematik vt 2003 Resultat av kursvärdering Antal svar: 19 av 37. Kursvärderingsblanketter delades ut på tentan och kunde lämnas in separat då eller efteråt i kursskåpet. Tycker du att

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

Affärsplan 2013/2014

Affärsplan 2013/2014 Affärsplan 2013/2014 Företagsmedlemmar Cherie Sjöblom, VD Sanne Zettergren, Ekonomiansvarig Tina Allersjö, Administratör Lisa Magnusson, Marknadsansvarig Handledare Ylva Ekbrand Rådgivare Jonathan Malm

Läs mer

Hållbar jämställdhet (HÅJ)

Hållbar jämställdhet (HÅJ) PiteåPanelen Rapport 21 Hållbar jämställdhet (HÅJ) April 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Hållbar jämställdhet Piteå kommun har arbetat aktivt med jämställdhet i verksamheterna sedan 2009. Jämställdhet

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

Resultatet av Indecaps enkätundersökning

Resultatet av Indecaps enkätundersökning Resultatet av Indecaps enkätundersökning Först och främst vill jag tacka er som var med och svarade på enkätundersökningen. Anledningen till att vi skickar ut en sådan lite då och då är för att få en chans

Läs mer

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Bakgrund Under juli 2014 har en enkätundersökning genomförts. Tre frågor ställdes till medlemmarna;

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2011-02-23 Diarienummer: N137-0095/11 Utvecklingsavdelning Astrid Tunås Telefon: 366 20 08 E-post:astrid.tunas @vastra.goteborg.se Svar på remiss angående förslag till Program

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12 22222 2013-03-06 www.nacka.se/nackastrand SAMMANSTÄLLNING - ENKÄT NACKA STRAND Syfte Syftet med enkäten var att samla in kunskap om hur boende, verksamma och besökande upplever Nacka Strand, vad det tycker

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Det låter underbart! Och hur gör man? Om jag vill träffa en ny kompis? Ja, då får man komma till oss och då gör vi en kort intervju.

Det låter underbart! Och hur gör man? Om jag vill träffa en ny kompis? Ja, då får man komma till oss och då gör vi en kort intervju. Kompis Sverige Kan du berätta lite om Kompis Sverige? Absolut! Kompis Sverige vi jobbar med kompis förmedling. Ok! Vi vill att folk ska träffas och vi tycker idag att det är jättesvårt i Sverige att få

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Innehåll. Blanketten Lite om blanketten: ~ 1 ~ Inmatning/redigering av uppgifter i Skärgårdens serviceregister Snabbmanual

Innehåll. Blanketten Lite om blanketten: ~ 1 ~ Inmatning/redigering av uppgifter i Skärgårdens serviceregister Snabbmanual ~ 1 ~ Inmatning/redigering av uppgifter i Skärgårdens serviceregister Snabbmanual Innehåll Registeruppgifterna...1 Blanketten...1 Redigeringssida 1 uppgifter om företaget...2 Adressuppgifter...3 Internet

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23

Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23 Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23 Dolda avgifter i skolan tvingar barn att stanna hemma I skollagen står det tydligt att skolgång

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Respondenterna är komvux studerande från Kalmar/Nybro, Växjö/Uppvidinge/Älmhult och Karlskrona/Ronneby/Olofström. 2005 svarade 229 komvux

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker?

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? Rapport 2013-12-17 Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? KS 2013/0964 Om undersökningen Från och med den 21 oktober till och med den 30 november 2013 genomfördes

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag.

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsfullmäktige, Göteborg 1 mars 2007 Under 1,5 timme samtalade vi med representanter från Göteborgs

Läs mer

Hur barn och unga upplever och använder Täbys utemiljöer Projektet Plats att växa, Tekniska kontoret 2009-04-14

Hur barn och unga upplever och använder Täbys utemiljöer Projektet Plats att växa, Tekniska kontoret 2009-04-14 Hur barn och unga upplever och använder Täbys utemiljöer Projektet Plats att växa, Tekniska kontoret 2009-04-14 4 SAMTAL MED TÄBYS YNGSTA INVÅNARE 4 Projektets mål 4 Hur går det till? 5 Vilka har deltagit?

Läs mer

Feriepraktik 2014. Enkät enhetschefer, handledare, kontaktpersoner och medarbetare i Falköpings kommun. Standardrapport

Feriepraktik 2014. Enkät enhetschefer, handledare, kontaktpersoner och medarbetare i Falköpings kommun. Standardrapport Feriepraktik 2014 Enkät enhetschefer, handledare, kontaktpersoner och medarbetare i Falköpings kommun Standardrapport Procent Antal Enhetschef 18,5% 15 Handledare 25,9% 21 Kontaktperson 13,6% 11 Medarbetare

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer