KFUK-KFUMs scoutförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KFUK-KFUMs scoutförbund"

Transkript

1 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen 3 mars Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 4 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Hanna Nilsson Sandra Dauksz Anna-Karin Stensson Albin Askman Junhede Förhinder Carin Stegen Henric Axeheim 25. Mötets öppnande Hanna Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet för öppnat. 26. Mötesformalia a) Val av sekreterare att välja Albin Askman Junhede till sekreterare. b) Godkännande av dagordningen att godkänna dagordningen enligt förslag. 27. Godkännande av föregående protokoll Protokollet från föregående möte är ej klart. Inget protokoll fanns att godkänna. 28. Uppföljning av tidigare beslut Styrelsen gick igenom beslutsuppföljningen. Punkten om att återkoppla till revisorerna är slutförd. Punkten om att fundera över två saker till FM till Stockholmsmötet i februari är slutförd. 29. Tillfälliga rapporter c) FM Albin föredrog en kort rapport om Förbundsmötet. Anmälningsläget är skralt. Det brukar vara skralt vid denna tid innan mötet dock. Arrangörerna har bra koll på läget och mötesordförande är klar. 30. Beslutsärenden d) Förtjänstmärke Anders Ågren En ansökan om att ett förtjänstmärke ska tilldelas Anders Ågren har inkommit. Se bilaga 1. att bevilja ansökan om förtjänstmärke till Anders Ågren. Att uppdra åt Hanna att se till att märket utdelas. Sida 1 (2)

2 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen 3 mars Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 4 e) Ekonomitjänsten Hanna och Albin har förhandlat med KFUM Sverige om ett nytt avtal för ekonomitjänsten, i och med detta även undersökt alternativa lösningar för ekonomihanteringen. Se bilaga 2 (sammanställning av alternativen), bilaga 3 (avtalsförslag med KFUM Sverige) och bilaga 4 (Offert Grant Thornton). Att förnya avtalet med KFUM Sverige. 31. Diskussionsärenden Inga diskussionsärenden fanns att diskutera. 32. Representation Inga representationsfrågor fanns att diskutera. 33. Övriga frågor Inga övriga frågor fanns att diskutera. 34. Kommande möten Fysiskt möte mars i Göteborg, Västkusten. Förbundsmötet april. Preliminärt fysiskt möte juni. 35. Mötets avslutande Hanna tackar alla för visat intresse och förklarar mötet för avslutat. Hanna Nilsson Mötesordförande Albin Askman Junhede Mötessekreterare Sida 2 (2)

3

4 Titel Skapat datum Beslutsunderlag: Val av ekonomitjänstleverantör Författare Giltighetstid Albin Askman Junhede Ss Tills Vidare Val av ekonomitjänstleverantör Bakgrund Ekonomihanteringen har det senaste året inte fungerat till belåtenhet och det har varit stor fördröjning i ekonomirapporteringen främst på grund av förbundets ekonomitjänst från KFUM Sverige. Det har även konstaterats att förbundet betalar väldigt mycket för sin ekonomihantering, kr/månad. I samband med att avtalet för ekonomihanteringen mellan förbundet och KFUM Sverige skulle uppdateras har det undersöks kring alternativa ekonomihanteringslösningar. Alternativ Förbundet står nu med tre olika alternativ. (Alla kostnader inklusive moms.) Att fortsätta med KFUM Sverige i enlighet med det nya avtalet som har tagits fram. o Kostnad 2014: o Kostnad 2015: Att byta till Grant Thornton (se bifogad offert). o Kostnad 2014: kr o Kostnad 2015: kr Att byta till PWC (se information längre ner) o Kostnad 2014: kr o Kostnad 2015: kr PWC information Offerten från PWC är ingen regelrätt offert utan information Henric har fått genom dialog med PWC. Uppstartskostnad: Ca kr (Timdebitering beroende på hur mycket det blir att föra över information) Fakturascanningstjänst: kr/år (Estimerat 500 fakturor á 7 kr/faktura) Ekonomisystem Fort Knox: kr/år (2 licenser) Löpande månadskostnad: kr/månad Totalt: kr/år (inklusive moms) Följande ingår: I snitt 5 utläggsredovisningar per månad. Bokföring. En liten del stöd och hjälp. Skickande av betalfil till bank för attestering. Månadsrapportering. Körning av betalfiler 1 gång/vecka. Redovisning/Bokföring sker ca varannan vecka. Krävs av oss: Sida 1 (2)

5 Titel Skapat datum Beslutsunderlag: Val av ekonomitjänstleverantör Författare Giltighetstid Albin Askman Junhede Ss Tills Vidare Kontering (Kostnadsställe & Projektnummer) av inkomna fakturor (kassaförvaltare eller kanslist). Bilagor Avtalsförslag med KFUM Sverige. Offert Grant Thornton Sida 2 (2)

6 UTKAST! Avtal om ekonomitjänster KFUK-KFUMs Scoutförbund (hädanefter Scoutförbundet) har behov av hjälp med ekonomitjänster. KFUM Sverige tillhandahåller och åtar sig följande arbetsuppgifter; - Löpande redovisning - Löneadministration - Upprättande av bokslut och årsredovisning - Upprättande av inkomstdeklaration - Månadsrapportering - Samt ytterligare ekonomiadministration tillhörande ovanstående uppgifter, som kan uppkomma kring förbundets ekonomi och almanacksförsäljning. KFUM Sverige debiterar ett fast månadspris på xx kronor. I detta pris ingår alla kostnader runtomkring som kan tänkas tillkomma för att fullgöra ovannämnda arbetsuppgifter. Överenskommelse gällande servicenivå Utbetalning av reseersättning och utläggsersättning skall göras inom två veckor efter att komplett blankett kommit ekonom tillhanda. Månadsrapportering ska tillhandahållas 10 arbetsdagar efter varje månadsskifte. Månadsrapporterna ska innehålla alla transaktioner som skett fram till och med månadens utgång. Inför Scoutförbundets styrelsemöten kan månadsrapporter begäras på andra datum, med minst två veckors framförhållning. Bokslut och årsredovisning skall upprättas innan januari månads utgång för föregående års förvaltning. Detta förutsätter att Scoutförbundet finns tillgängliga för att bistå med information och underlag som krävs för att upprätta bokslut och årsredovisning. Om behov finns kan arbetet utföras av extern konsult med KFUM Sverige som mellanhand. Om det blir aktuellt med en extern konsult så ska det upplägget, konsultfirma och konsult väljas i samråd med KFUK-KFUMs scoutförbunds styrelse. Avtalet gäller från 7 februari 2014 och kan sägas upp av endera parten med två månaders uppsägningstid. Uppföljning mellan avtalsparterna sker i september 2014, för att stämma av behov, kvalitet och tidsåtgång. Stockholm xx februari 2014, Karin Olsson Generalsekreterare KFUM Sverige Hanna Nilsson Ordförande KFUK-KFUMs Scoutförbund 1 (1)

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, -8 juni 2014 Sammanträdesplats Antal bilagor Lund 4 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Sandra Dauksz Erika Wernbro Albin Askman

Läs mer

Dagordning Styrelsemöte 2014.10.21 på Quality Hotell, Konserthuset i Malmö

Dagordning Styrelsemöte 2014.10.21 på Quality Hotell, Konserthuset i Malmö Dagordning Styrelsemöte 2014.10.21 på Quality Hotell, Konserthuset i Malmö Närvarande: Amanda Skurzynska, Anders Berg och Christian Woxell. Teddy Kotlinski tillkom 19:00. Frånvarande: Ali Chehade och Jörgen

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #184 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 2 februari 2013)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #184 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 2 februari 2013) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) Mikaela Rydberg (MR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Jonas Paulsson, adjungerad (JP) Ej närvarande Madelene

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt Protokoll fört vid Samfälligheten Arnö-Långsätter 1 styrelsemöte den 2014-05-13 Närvarande: Ebbe Carlzon, Fredrik Stenman, Kenneth Nilsson, Mikael Palm, Anna Källberg, Lennart Lindqvist, Anders Eriksson

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Protokoll fört vid STYRELSEMÖTE 2015-04-11 10.00-17.00 Närvarande; Nils Johansson, Eva Lindmark, Kent Antonsson, och Magnus Lindstedt. Förhinder Karin Falk, Maria Haglund och Jörgen

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 1. ROMs öppnande Alla hälsades välkomna. 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Handlingar till mote 7 2007-07-31 1( 12) Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 1(5) Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 Närvarande ledamöter: Sabina Augustsson Lars Erkstam Karin Glanshed Molly Lind Eva

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer