Anteckningar informationsmöte Eventuell flytt av varg, Sötåsen den 26 januari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar informationsmöte Eventuell flytt av varg, Sötåsen den 26 januari 2012"

Transkript

1 Anteckningar informationsmöte Eventuell flytt av varg, Sötåsen den 26 januari 2012 Deltagare från Länsstyrelsen: Anita Bergstedt-Söderström, rovdjursansvarig Lisa Karnfält, handläggare rovdjursstängsel Lisbeth Johanssson, handläggare skador av rovdjur Gillis Persson, Lisette Fritzon och Alfred Akersten besiktningsmän och spårare Jörel Holmberg, naturvårdsenheten Viltskadecenter: Jens Karlsson Moderator: Torgny Nordin Mötesdeltagare: ca 220 Välkommen Torgny hälsar välkommen till mötet och förklarar syftet med mötet. Personal från Länsstyrelsen och viltskadecenter presenterar sig, se ovan. Publiken presenterar sig. Många deltagare är från närområdet, många är jägare, ganska många är djurägare, väldigt många är hundägare, några är politiker och några är från media. Varför områden för flytt av varg? Anita Bergstedt-Söderström Vår riksdag och regering lägger fast rovdjurspolitiken och man har bestämt att vi ska ha en långsiktigt livskraftig vargstam. Har vi en vargstam som inte är inavlad, kan vi ha en mindre, men ändå livskraftig vargstam. Regeringen vill underlätta naturlig invandring och föra in vargar med östligt ursprung. Man vill också sätta ut djurparksvalpar i befintliga revir. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att hitta två områden dit man kan flytta vuxna vargar och två dit valpar kan flyttas. 10 utsättningsområden pekades ut i Sverige. Ett utsättningsområde: Bör inte ligga mer än 10 mil från befintliga revir Bör inte ligga för nära Norge Ska vara utanför befintligt vargrevir Helst en mil från flerfilig väg eller järnväg Låg täthet av betande tamdjur Vid utsättning måste staten dessutom ha markägarens och jakträttsinnehavarens tillstånd. Som underlag har en arbetsgrupp inom Viltförvaltningsdelegationen (VFD) använt en karta som visar tätheten av får och lamm, befintliga vargrevir och större vägar. I Västra Götaland beslutade VFD den 25 oktober 2011om två utsättningsområden. Ett område i södra delen av Svenljunga kommun och ett runt Undenäs. VFD är en del av Länsstyrelsen, sammansatt av olika organisationer, bl a jägare, friluftslivet, markägare och Västra Götalandsregionen (5 platser). Landshövdingen är ordförande i delegationen. Kostnad för vargflytt är kr, varav kr för spårning (denna kostnad har man oavsett vargflytt) och kr för själva flytten (helikopter, transporter, veterinär och annan personal). NV har fått uppdrag att flytta 20 djur, dessa kan vara både valpar och invandrade djur.

2 Skyddsjakt undantag från strikt förbud, bestämmelser ska tolkas restriktivt, får endast beviljas om det inte finns något annan lämplig lösning. Ingen skyddsjakt om det försvårar upprätthållande av en gynnsam bevarandestatus för vargen. Ska vara 1. Hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller andra tvingande skäl av allt överskuggande allmänintresse 2. Flygsäkerhet 3. Förhindra allvarlig skada 4. Skydda vilda djur eller växter Vi väntar på NV:s vägledning i dessa frågor. Fråga: Hur hanteras vargar nära gränsen mot Norge? Svar: Flera av vargreviren går in i Norge. Vargarna vandrar mellan länderna. Erfarenheter av djurhållning och jakt i rovdjurstäta områden, åtgärder för att förebygga skador Jens Karlsson, Viltskadecenter Vargens utbredning i Sverige är framförallt södra Mellansverige. De första vargföryngringarna i Sverige efter fridlysningen var 1978 i Vittangi och sedan i Värmland Vargarna har sedan spridit sig därifrån. Inventering görs på revirnivå, det är mer intressant att veta hur många revir det finns än antal djur. I år är 10 föryngringar bekräftade. Arbetet är försenat p g a snöbrist. Det finns troligen ca 30 föryngringar i landet fanns det 28 föryngringar och ca 50 revir. Inventeringar bygger framförallt på snöspårning och DNA analyser. Ni spelar en nyckelroll, det är viktigt att ni rapporterar när ni ser något som ser ut som vargspår. Vargbiologi Ett vargrevir är ca 10 kvadratmil och består av två vuxna vargar med ungar. De försvarar området mot andra vargar och markerar sitt revir på olika sätt. De rör sig ca 2 mil om dygnet, ibland upp till 5-6 mil. I genomsnitt finns 6,3 vargar i ett revir och de genererar massor av spår! De lever framförallt av älg, men det beror på vilka djur som finns inom reviret. Rörelsemönstret förändras på våren när de fått valpar. Dessa föds i månadsskiftet april-maj. Valparna växer fort, kan mot slutet av hösten vara lika stora som sina föräldrar. Genomsnittvikten för tikar är 40 kg och för hannar 50 kg. När valparna är några månader tar föräldrarna med dem till en rendez-vous plats där de träffas och äter. I augusti-sept rör sig valparna själva runt i reviret. När valparna blir könsmogna vandrar de iväg för att söka sig en partner. Om vargen slår tamboskap måste länsstyrelsens fältpersonal besiktiga om man vill ha ersättning. Viktigt att de kommer ut snabbt innan djuren ätits upp av andra asätare. Vid ca hälften av anmälningar är det annat än rovdjur som skadat boskapen. Men man ska alltid anmäla vid misstanke! Vargdödad tacka får ofta kraftiga blödningar på rygg och i nacke från ett fåtal bett. En hunddödad tacka ser hafsigare ut, bett och blödningar långt ner på benen. (Rekordet dräpta djur av varg: 34 får på 17 minuter.) Besiktningsmannen flår djuren för att kunna se blödningar

3 och dödsorsaken. Lodjuren ger inga klösspår, klorna går rakt in i djuret, lon måste sedan dra ut sina klor renar dödas årligen av rovdjur. I södra Sverige ca djur som dödas, innebär max 0,8 % av alla djur. Samebyarna får ersättning kopplat till antalet vargrevir, går ej att besiktiga alla skador. Södra Sverige ca 20 angrepp av björn på tamdjur angrepp av varg, i genomsnitt 3 djur/angrepp, enstaka vargindivider kan angripa många djur, det handlar då ofta om vandrande vargar angrepp av lodjur. Vargar i södra och norra Sverige tas ofta bort ganska snart eftersom de ställer till med stora skador då det finns mycket tamboskap respektive renar i dessa områden. Fråga Varför vill man då flytta vargen till tamdjurstäta områden? Svar: Man vill släppa dem i områden med glesa tamdjursstammar. Åtgärder för att förebygga skador: Akutåtgärd är att ta in fåren, hägna in dem. Annars stor risk för att vargen återkommer. Flytta undan kadaver. Hänga upp tyglappar för att skrämma vargen. Höga elnät är lätta att sätta upp. Ljud och ljuskällor skrämmer vargen. Upprepade angrepp i litet område man måste fråga sig vad det är som lockar vargen dit. Åtelplatser kan locka dit rovdjuren, de bör inte ligga nära bebyggelse. Permanenta förebyggande åtgärder 5-trådiga stängsel. Både varg, björn o lo kryper gärna under stängsel. Lodjuren är svårast att hålla ute, kräver höga stängsel. Björn kräver 5-trådiga stängsel, vargen kräver 3 trådiga. Frågor * Har man sett någon trend när på dygnet vargarna angriper? Svar: Lite vanligare på natten (60/40). * Har man dokumenterat att varg hoppar över stängsel? Svar: Det förekommer men är ovanligt. 124 får och 15 nötter angripna av rovdjur Risk för angrepp på får är mycket större. Därför större anledning att ge bidrag till fårbesättningar. Med hjälp av utbildad hund kan man se vilket djur som skrämt ut boskapen från inhägnad. Vargangrepp på hundar: 8 av 10 hundar är jakthundar som angrips under jakt. Angriper framförallt andra hanhundar som den ser som konkurrenter. Vanligaste dödsorsaken hos vargar som lever i ofarliga områden är angrepp av andra vargar. Fråga Finns det exempel i Sverige på hundar som blivit parade med varg? Hur hanteras det i Sverige? Svar: Sådana valpar avlivas.

4 Var finns det varg i Västra Götaland? - Gillis Persson Vargen finns framförallt i Dalsland och en del ner mot Älvsborg. Finns nu en varg som rör sig i Tivedentrakten. Våren-sommaren 2011 fanns en varg i Tiveden, vi vet inte om det är den vargen som är här nu. Även valpar från Hasselfors är ibland inne i Tiveden. Finns ett revir på Kynnefjäll med 8 vargar som rör sig mellan Sverige och Norge. Kvalitetssäkrade djur finns framförallt i Dalsland. Frågor * Har fler vargar satts ut? Helikoptrar med burar har iakttagits. Svar: Nej. Länsstyrelsen har efter mötet konstaterat att kalkning av sjöar och vattendrag i Töreboda och Karlsborgs kommuner utfördes den december Då användes helikopter, och under hänger en behållare med kalk, se bild. Sannolikt var det denna helikopter som någon observerade. * Finns sändare på Hasselforsvargarna? Svar: Inte vad vi vet. * Varför är ingen från Naturvårdsverket här? Svar: Vi har bett Naturvårdsverket att vara med, men de vill inte. De har inte tid och länsstyrelsen har regeringens uppdrag att göra detta. Kommentar: Vi tycker att detta är nonchalant. * Har Gillis märkt förändrad attityd från allmänheten? Svar: Rapporteringen har gått ner på grund av jaktdiskussionen. Gillis visade ett exempel på ett stängsel som håller vargarna ute på Kynnefjäll, trots att det är ett ganska lågt stängsel av slaka elband som det knäpper i. Vargarna har stor respekt för el, och håller sig utanför, trots att de ser fåren på andra sidan. Det är dock viktigt att påpeka, att för att få bidrag från Länsstyrelsen för rovdjursavvisande stängsel, så ska de uppfylla Viltskadecenters rekommendationer. 2#stangsel Bidrag för rovdjursavvisande stängsel - Lisa Karnfält Bidragen är en del av landsbygdsprogrammet. Mål med bidraget är att behålla lönsam tamdjursbesättning. Områden med fast förekomst av varg prioriteras samt fårägare som varit utsatta för angrepp eller löper stor risk för detta. Kan även ges till klövdjursbesättningar. Bidragen ges till blocklagd mark, som alltså ingår i miljöstödssystemet. Man kan annars söka bidrag från Viltskadeanslaget som Lisbeth ska berätta om. Ersättning har i år höjts till 50 kr/m. Stängslet ska vara permanent. Vi har inte fått in många ansökningar, så det finns goda möjligheter att få bidrag. Pengarna räcker f n till 15 mil stängsel. Föreskrifter om hur stängslen ska se ut finns hos Viltskadecenter. Frågor: * Får man den högre ersättningen om man sökte bidrag i höstas?

5 Svar: Vi har avvaktat med beslut sedan vi visste att ersättningen skulle höjas. Man kan också dra tillbaka ansökan om man tidigare fått beslut med den lägre ersättningen, om man vill söka igen och få den högre ersättningen. Hur stor är den verkliga kostnaden för ett rovdjursavvisande stängsel? Svar: Den kan variera från ca kr beroende på hur marken ser ut. Viltskadeanslaget - Lisbeth Johansson 2011 fanns 18 Mkr för detta. Syftet är att förebygga och ersätta skador orsakade av vilda djur som i huvudsak inte får jagas, t ex björn, lo, varg och kungsörn. Skada måste anmälas till länsstyrelsen eller besiktningsman och besiktigas om man vill få ersättning. Man kan få ersättning om skadan med minst 50 % sannolikhet bedöms var orsakad av rovdjur. Vi ersätter också skador från tranor och grågäss. Ersättningen för dödade djur är: tackor o baggar 2500 kr, lamm 1200 kr, tillägg om ekologiska djur 250 kr, merarbete 200 kr/tim. Dödade hundar högst kr. Skadade hundar högst 5000 kr för självrisk i försäkring eller om hunden är oförsäkrad, för veterinärvård eller andra styrkta kostnader som skadan föranlett. Därutöver får ersättning lämnas med högst 5000 kr. Vi har 2011 fått kr från Naturvårdsverket för detta ändamål. Vid hade dessutom kr kvar från föregående år. Vi kan söka pengar tre gånger om året. Hittills har pengarna räckt till dem som sökt bidrag och ersättningar. Man kan få bidrag till skadeförebyggande åtgärder, exempelvis rovdjursavvisande stängsel utanför blocklagd mark, boskapsvaktande hundar, eventuella andra åtgärder. Hundpinglor delar Länsstyrelsen ut gratis skedde 8 angrepp i VG Län, totalt 40 djur angreps (tre hundar, resten får) har det skett angrepp på 6 djur - 1 hund, 3 får och 2 hönor var ett extremår. En vargindivid dödade många djur, han sköts under skyddsjakt. Frågor: * Varför får man bara kr för en hund som är mycket mera värd? Svar: Reglerna är sådana. Beloppen för ersättning av skador på hund är fastställda i Naturvårdsverkets föreskrifter. * Måste man betala skatt för ersättningen man får? Svar: Nej, bara om de ingår i näringsverksamhet enligt uppgift från Skatteverket. Frågestund Fråga! Och ta chansen att skriva ner era synpunkter! Hur många är för och emot varg i salen? Svar: De flesta visade att de inte ville ha varg. Hur ska jag kunna släppa ut min hund på eftersök efter trafikskadade djur om det finns varg i området? Svar: Av djuretiska skäl. Jens Karlsson på viltskadecenter svarade att han själv skulle gjort det. Det sker ett angrepp på hund på 4500 jaktdagar i vargrevir med familjegrupp, och ett angrepp på hund på 9000 jaktdagar i revir med par. Måste hunden släppas lös vid eftersök? Svar: Nej, det behöver man inte alltid. Kan vargen sköta eftersöket? Svar: Nej, sannolikheten att vargen ska hitta och dräpa den skadade älgen är mycket liten.

6 Varför är vi så intresserade av att få tillbaka vargen? Svar: Man är överens om att försöka hindra utdöendet av hotade arter. Man vill bevara dem i livskraftiga stammar. Sammanlagda totala utlägget för att behålla vargen jämfört med myskoxe? Svarar själv det är en enorm obalans! Detta är en politisk fråga, bra att det är delegerat till länsstyrelsen. Vi ska fråga politikerna före valet vad de tycker! Jag har försökt hitta den totala kostnaden. I Örebro gissat på Mkr. Varför skriver man inte om detta? Svar: Många arter kostar pengar, vi gör detta för att bevara biologisk mångfald. Replik: Beklämmande om man inte vet. Svar: Svenska Jakt har beräknat att rovdjursförvaltningen kostar ca 150 Mkr. Svårt att veta exakt vad vargen kostar. Vissa forskare skattar till många miljarder (samhällsvetenskaplig beräkning). De som bor i skogs- och glesbygd utsätts för övergrepp. Hur länge ska vi tära på samhällets resurser? SLU har räknat fram kostnaden. Finns massor av varg i Ryssland och Estland. Vi på landet får lida av det som storstadsborna hittar på. I Hagfors går vargen på gator och torg. 500 vargar kostar idag 11 Miljarder kr, uträknat av SLU. Vem har bestämt att vargen är utrotningshotad? Finns massor i flera länder. Svar: Det finns ca vargar i världen. Den ökar, acceptansen ökar. Vi talar idag om att arter ska ha gynnsam bevarandestatus. Finns det någon forskare som kan bevisa att vargstam har dött p g a degenerering? Svar: Har inte visats på varg men på andra djur. Inavel leder till mindre kullar och minskad fertilitet. Större känslighet vid inavel. Hundar extrem inavel, men man avlar på positiva anlag. Naturlig invandring kommer med nya friska gener, har man glömt det? Svar: Det krävs 1-2 individer / varggeneration (6 år) som förökar sig. Detta har inte skett. Vargens betydelse för biologisk mångfald i naturen? Vargens byte leder till ändrade förutsättningar för andra djur. Svar: Kadaver besöks av en mängd olika arter. Men vargens kadaver har inte så stor betydelse för andra arter. Järv är ett exempel på art som gynnas av vargen, den gynnas av duktigare rovdjur. Länsstyrelsen är betalningsansvarig, vargutsättning leder till nedsättning i jaktmarksvärde, fastighetspriser mm. Måste vi begå självmord innan det blir slut på eländet? Inget svar, detta är en politisk fråga. Moderator: Starkt känslomässiga inlägg. Är det omöjligt att ha ett gott liv på landsbygden tillsammans med vargen? Länsstyrelsen har ett uppdrag, ni ska försöka förankra rovdjurspolitiken. Utsättning skedde här för att vi inte protesterade tillräckligt högt. Hur mycket ska vi protestera för att ni ska förstå? Svar: Vi kan skicka anteckningar härifrån till Miljödepartementet. Vi har tidigare sagt att de områden vi föreslår inte är bra, utan de minst dåliga. Vad ni kan göra är att skriva ner era synpunkter så för vi dem vidare. Blir vi tillräckligt hårt trängda så måste vi agera! Hur fungerar det i Sydeuropa när politiska beslut går emot? Vad säger Länsstyrelsens politiska styrelse? Svar: Länsstyrelsen har ingen politisk styrelse, det har däremot Västra Götalandsregionen. Det är regeringen som fattar beslut om den statliga rovdjurspolitiken. Viltförvaltningsdelegationen kan inte fatta övergripande beslut, enbart beslut som följer regeringens politik. Kraftigt motstånd mot varg. Vi har ju försökt utrota den tidigare. Ska vi utrota alla rovdjur, björnen är mycket farligare? Ska vi utrota alla rovdjur i hela världen? Tigrar lejon, leoparder, geparder? (Protester från publiken)

7 Har vid tidigare möte berättat om lantbrukare som behövde stängsla men fick väldigt dålig ersättning. Jägarkåren försöker hålla en viss ekologisk balans i naturen. Snart vill vi inte hjälpa till att hålla älgstammen i skick. Svar: Ersättningen täcker inte alla utgifter utan är ett standardbelopp. Känner inte till detta fall. Låter som 1800-tal här. Har vi varit på samma möte? Vi har beslut att vargen ska finnas i Sverige. Vi måste utgå från detta. Jag är med i Rovdjursföreningen. Vi hjälper till att sätta upp stängsel. Stängslingen borde vara statens ansvar fullt ut. Östgötavargen de fick kr i ersättning för skador. 76 ha stängslade. 50 mil från Sverige, i östra Karelen finns mycket varg som nu ska skjutas. Hur går det med allemansrätten när vi sätter upp rovdjursavvisande stängsel? Svar: Grindar ingår inte generellt i bidraget. Vissa mindre delar av landskapet ska stängslas, inte hela landskapet. Ersättning för grindar kan sökas inom Landsbygdsprogrammet. Bidraget heter Specialinsatser för Natur- och kulturmiljöer i landskapet. Åldern på den svenska jägarkåren är hög, licensen borde dras in för de som skjuter varg, då kan vi gamla skjuta, det gör inget. Tror inte på att det blir varg här, det kommer jägarna att se till. Hur går det med andra arter som behöver ett fritt landskap att röra sig i? Finns ingen påverkan från stängslen på andra djur? Svar: Älg, hjort m fl hoppar över. Enskilda individer dör men inga effekter på populationerna. Känner en kvinna som har hästar, har slutat rida för det finns så mycket björn. Om jägarna inte vill släppa sina hundar blir det ännu fler vildsvin. Länsstyrelsen: Vi måste beakta Allemansrätten och, om det blir mycket stängsel, se till att de inte inkräktar för mycket på den. Vi har med halsband med pinglor till hundar som den som vill ha kan få med sig hem. Finns det mejladress som man kan skicka sina synpunkter till senare? Svar: Ja, mejla till Skriftliga kommentarer inlämnade vid mötet Varför är inte Naturvårdsverket representerade på sådana här informationsmöten när utsättning av varg är på agendan. Förtroendet för rovdjurspolitiken urholkas, när utsättningen sker under hemliga former. Inte rimligt att hela tiden hävda nånannismen. Nästa möte måste hela beslutskedjan Lst Naturvårdsverk och någon ansvarig politiker närvara och våga stå upp för besluten! Hur är det möjligt att sammankalla ett möte utan att Naturvårdsverket och representanter för regeringen är närvarande. Riv upp hela regeringsbeslutet om vargfrågan och ta hänsyn till landsbygdens människor. Vargen är inte utrotningshotad. Använd alla pengar till våra gamla och gör livet drägligt för dom istället. Boende inom utsättningsområdet

8 Nej till varg i Skaraborg!! Skicka det till politikerna i Stockholm! Det finns en anledning till att vargen utrotades och nu ska vargen kosta mer än vad äldrevården gör det är skamligt. Dessutom så är alla ersättningar för både bönder och jägare skamligt dåliga för en hund som man har som bästa vän, familjemedlem och dessutom lagt ner flera tusen timmar på, det är riktigt skamligt. En avelstik som är minst dubbel champion och som valpar är planerade på förlorar man ca och får Det är en så skamlig ersättning så det är inte sant. Jag tycker att ni ska tänka på oss som bor på landet. Det här innebär att vi inte kan låta våra barn gå ute i skogen själva. Vi kan inte ha våra hundar lösa. Vargen tog våran hund. Vi fick kr. Det är ett hån mot oss. För oss är det ett avelsvärde på Jag hoppas att ni förstår vad vi tycker. Det är inte bara jägare som drabbas av vargen, markägare, friluftsmänniskor och även Fru Svensson som är ute och plockar bär och svamp; dessutom har en hund som hon promenerar med. Men nu när vargen finns här i området så vågar inte Fru Svensson, jägaren eller friluftsmänniskan röra sig i samma utsträckning som innan. Fru Svensson vågar inte plocka svamp, bär eller gå ut med sin hund i skog och mark. SKA DET BEHÖVA VARA SÅ? Naturvårdsverket måste få straff för djurplågeri för den behandling de gör med vilda djur. Först jaga vargar med helikopter, skjuta dem med bedövning, sövning, flytta dem till för vargarna helt okända marker och många gånger främmande matdjur. Lagen måste vara lika för alla. Det ingick inte flytt av vuxna vargar i regeringens direktiv. Ingen utsättning av varg. Passar ej in hos våra hästar + hundar. Finns det en hemlig agenda hos Naturvårdsverket? Verkar som rovdjursspåraren Gilllis inte alltid vet vad Naturvårdsverket gör! Nuvarande politik medför många tveksamheter. Det är kvalificerat djurplågeri att flytta den aktuella dräktiga tiken upp till 3 ggr när hon vill hem. Generna från öst är inte rena varggener. Ryssarna skjuter ut hybrider själva som Sverige hämtar hem. Olof Lidberg på Grimsö anser att Naturvårdsverkets planer missgynnar vargstammen och man bör avvakta senast födda generationer först. Han är Sveriges främste viltforskare men lyssnas inte till.

9 Politikerna som fattar beslut saknar kunskap om villkor för både landsbygd och varg! Det finns inte pengar till stängsel på Länsstyrelserna på långa vägar! Uppgiven höjd på stängsel från LS räcker inte säger erfarenheten, behövs 1,60 m. För att få acceptans för varg på landsbygden, för det finns inte idag får man inte utelämna människor och överlämna kostnader till den enskilde lantbrukaren eller jägaren. FULLSTÄNDIG ERSÄTTNING för alla förluster av tamdjur och jakthundar. FULLSTÄNDIG ERSÄTTNING för allt arbete med uppsättning av stängsel, kostnader för dessa, underhållet likaså vilket är ett kontinuerligt arbete vid el! Snabba beslut när skyddsjakt blir nödvändigt. Hittills varande rovdjurspolitik har skapat en känsla av misstro och övergivenhet hos landsbygdens människor. Ingen bryr sig om konsekvenserna för den enskilde och ingen lyssnar på deras argument. Ska acceptans uppnås krävs tid och absolut total ekonomisk kompensation. Man ser siffrorna för kostnaderna för vargens fortlevnad men ska själva ansöka, bli ifrågasatta och krypa för myndigheter för att få igenom några krav. Det är eoner mellan våra politiker och personal på Naturvårdsverket, och den spillra människor som försöker överleva på landsbygden! Att bli ifrågasatt om man anmäler skada känns kränkande. Den allvarligaste konsekvensen av hanteringen av vargfrågan är inte vargen! Det är det totala misstroende som människorna på landsbygden känner för myndigheten Naturvårdsverket och politiker. Detta är en fara för demokratin. Länsstyrelsens personal som gör ett bra jobb får klä skott för andras beslut. Fegt av Naturvårdsverket att inte komma trots flera uppmaningar. Var är Naturvårdsverket och politikerna. Länsstyrelsen kan ju tydligen inte svara. OBS. Är det meningsfullt att hålla ett möte med en så undermålig högtalaranläggning. Vargarna utför djurplågeri bland bytesdjuren inom reviret (bilden Jens hade i sitt material). Hur lång tid behövs för att inse att de boende i rovdjurstäta områden utsätts för övergrepp i sin livsföring, att verka och leva i samklang med naturen som man i generationer gjort utan varg. Vad är det för landsbygdsutveckling att stängsla in betesmark och utestänga friluftsmänniskor. Av 400 vargar i Ryska karelen, skjuter man ut 300 st. Där anser man 400 vargar är en orimlighet.

Anteckningar från mötet om varg i Bullaren 27 mars 2012

Anteckningar från mötet om varg i Bullaren 27 mars 2012 Anteckningar från mötet om varg i Bullaren 27 mars 2012 Deltagare från Länsstyrelsen: Anita Bergstedt-Söderström, rovdjursansvarig Mia Bisther, rovdjurshandläggare och spårare Lisa Karnfält, handläggare

Läs mer

OMRÅDE FÖR UTSÄTTNING AV VUXEN VARG Nordöstra området

OMRÅDE FÖR UTSÄTTNING AV VUXEN VARG Nordöstra området Gullspång kommun Mariestad kommun Töreboda kommun Karlsborg kommun Skövde kommun Tibro kommun Översiktskarta Copyright Lantmäteriet OMRÅDE FÖR UTSÄTTNING AV VUXEN VARG Nordöstra området Föreslaget område

Läs mer

Minnesanteckningar från informationsmöte om vargflytt i Valbo

Minnesanteckningar från informationsmöte om vargflytt i Valbo FRÅGOR & SYNPUNKTER VALBO 1 (7) Natur- och viltenheten Minnesanteckningar från informationsmöte om vargflytt i Valbo Plats: Kommunhuset i Valbo, Antal besökare: 27 Dessa anteckningar är nedtecknade av

Läs mer

Grunderna för skyddsjakt

Grunderna för skyddsjakt Grunderna för skyddsjakt SÅ FUNKAR DET Konventioner Varför samarbeta om naturen? Naturvårdsdirektiv Jaktlagstiftningen Undantag från fredning Skyddsjakt Delegering av beslutanderätt till Länsstyrelserna

Läs mer

Viltskadestatistik 2010

Viltskadestatistik 2010 Viltskadestatistik 2010 Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda RAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER 2011-1 Innehåll Inledning...2 Delområden i statistiken... 3 Rovdjursforum... 4 1. Tamdjur...5 Om

Läs mer

Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt?

Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt? Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt? Svenljungastrejken Vi accepterar varg men kräver ett tak på mellan 150 till 210 individer. Detta för att här går den absoluta gränsen för vad våra gröna näringar

Läs mer

Genetisk förstärkning av vargstammen

Genetisk förstärkning av vargstammen Genetisk förstärkning av vargstammen Genetisk förstärkning av vargstammen ett pussel för en livskraftig vargstam VARGEN ÄR EN NATURLIG del av den svenska faunan precis som älg, kungsörn och räv. Men vargen

Läs mer

Överklaganden av Länsstyrelsens i Örebro beslut om skyddsjakt efter varg i Nora kommun, länsstyrelsens dnr

Överklaganden av Länsstyrelsens i Örebro beslut om skyddsjakt efter varg i Nora kommun, länsstyrelsens dnr 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hollberg Malm, Malin Tel: 010-698 10 28 Malin.Hollberg-Malm@ @naturvardsverket.se BESLUT 2013-10-02 Ärendenr: NV-07296-13 NV-07298-13 Föreningen Nordulv Föreningen

Läs mer

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 2 /2012. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 2 /2012. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län Rovdjur i Västra Götalands län Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 2 /2012 Vargspår i pudersnö på isbelagda Södra Kornsjö strax innanför norska gränsen den 2 mars i år. Foto:

Läs mer

Livskraftig vargstam på 20 föryngringar, vem har tagit fram de siffrorna?

Livskraftig vargstam på 20 föryngringar, vem har tagit fram de siffrorna? 1 ( 7) Natur och Viltenheten Informationsmöte om vargflytt Plats: Bygdegården, Delsbo Antal besökare: ca 60 Dessa anteckningar är nedtecknade av Länsstyrelsen för att kunna vidareförmedla frågor och synpunkter

Läs mer

Viltskadestatistik 2005

Viltskadestatistik 2005 Viltskadestatistik 2005 VERSIONER AV VILTSKADESTATISTIK 2005...2 INLEDNING...3 DELOMRÅDEN I STATISTIKEN...4 ROVDJURSFORUM...5 RENSKÖTSELOMRÅDET...6 OM STATISTIKEN...6 TAMDJUR...7 OM STATISTIKEN...7 BEVILJADE

Läs mer

skapat bristande förtroende för politiken och förvaltning.

skapat bristande förtroende för politiken och förvaltning. 2009-05-28 Miljödepartementet Politiska staben PM: Sammanfattande del av propositionen En ny rovdjursförvaltning Sverige ska ha livskraftiga stammar av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn och varje

Läs mer

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 2 /2015. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 2 /2015. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län Rovdjur i Västra Götalands län Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 2 /2015 Järvspår i Västra Götaland 2015. Foto: Gillis Persson Kontakter Spårare och besiktningmän Bengtsfors

Läs mer

Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län

Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län 2014-06-05 218-4323-2014 1(7) Djurskydd & Vilt Maria Falkevik Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län Beslut Länsstyrelsen i Värmlands län beslutar på eget initiativ att skyddsjakt på

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND. LRFs rovdjurspolicy. Antagen av LRFs styrelse

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND. LRFs rovdjurspolicy. Antagen av LRFs styrelse LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRFs rovdjurspolicy Antagen av LRFs styrelse 2013-03-19 2(5) Sammanfattning Rovdjursförvaltningen måste vara långsiktig, förutsägbar och rimlig för den enskilda. Rovdjurstrycket

Läs mer

Sammanställning av Frågeformulär till innehavare av permanenta rovdjursstängsel

Sammanställning av Frågeformulär till innehavare av permanenta rovdjursstängsel 1 (9) 7-1 18-888-7 NATUR- OCH KULTURMILJÖENHETEN Sammanställning av Frågeformulär till innehavare av permanenta rovdjursstängsel 1. Vilket/vilka år fick du bidrag från Länsstyrelsen till permanent rovdjursstängsel?

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av mål för rovdjursstammarnas utveckling. Dir. 2010:65. Beslut vid regeringssammanträde den 10 juni 2010

Kommittédirektiv. Utvärdering av mål för rovdjursstammarnas utveckling. Dir. 2010:65. Beslut vid regeringssammanträde den 10 juni 2010 Kommittédirektiv Utvärdering av mål för rovdjursstammarnas utveckling Dir. 2010:65 Beslut vid regeringssammanträde den 10 juni 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska, mot bakgrund av riksdagens beslut

Läs mer

Informationsmöte om vargflytt. Frågor till Föreläsarna (Länsstyrelsen och Jägareförbundet) FRÅGOR & SYNPUNKTER BERGSJÖ 11-03-23. Natur och Viltenheten

Informationsmöte om vargflytt. Frågor till Föreläsarna (Länsstyrelsen och Jägareförbundet) FRÅGOR & SYNPUNKTER BERGSJÖ 11-03-23. Natur och Viltenheten 1 ( 10) Natur och Viltenheten Informationsmöte om vargflytt Plats: Bergsjögården, Bergsjö Antal besökare: ca 54 Dessa anteckningar är nedtecknade av Länsstyrelsen för att kunna vidareförmedla frågor och

Läs mer

Dåligt beslutande - Varg

Dåligt beslutande - Varg Dåligt beslutande - Varg Några lätt överdrivna generaliseringar och överhoppade detaljer i det följande. De viktigaste av mina egna reflektioner framförs här. De har vanligen inte accepterats av vargetablissemanget

Läs mer

Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län

Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län 2014-09-10 218-6246-2014 1(7) Djurskydd & Vilt Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län Beslut Länsstyrelsen beslutar på eget initiativ att skyddsjakt på en (1) varg i Kristinehamns kommun,

Läs mer

Viltskadestatistik 2013 Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda

Viltskadestatistik 2013 Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda Viltskadestatistik 2013 Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda RAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER, SLU 2014-1 Versioner av Viltskadestatistik 2013 Version 1.0 Utgivningsdatum 2014-02-17 Förändring

Läs mer

Viltskadestatistik 2005

Viltskadestatistik 2005 Viltskadestatistik 2005 VERSIONER AV VILTSKADESTATISTIK 2005...2 INLEDNING...3 DELOMRÅDEN I STATISTIKEN...4 ROVDJURSFORUM...5 RENSKÖTSELOMRÅDET...6 OM STATISTIKEN...6 TAMDJUR...7 OM STATISTIKEN...7 BEVILJADE

Läs mer

Naturvårdsverket David Hansson vargforvaltningsplan@naturvardsverket.se. Öster Malma 2011-09-14

Naturvårdsverket David Hansson vargforvaltningsplan@naturvardsverket.se. Öster Malma 2011-09-14 Naturvårdsverket David Hansson vargforvaltningsplan@naturvardsverket.se Öster Malma 2011-09-14 Remissvar angående listning av olägenheter som motiverar skyddsjakt Svenska Jägareförbundet, nedan kallat

Läs mer

Prioritering av förebyggande åtgärder vid rovdjursangrepp

Prioritering av förebyggande åtgärder vid rovdjursangrepp 2014-03-17 Prioritering av förebyggande åtgärder vid rovdjursangrepp Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för prioritering av förebyggande åtgärder vid rovdjursangrepp i särskilt tamdjurstäta

Läs mer

Viltskadestatistik 2006

Viltskadestatistik 2006 Viltskadestatistik 2006 VERSIONER AV VILTSKADESTATISTIK 2006...2 INLEDNING...3 DELOMRÅDEN I STATISTIKEN...4 ROVDJURSFORUM...5 RENSKÖTSELOMRÅDET...7 TAMDJUR...8 OM STATISTIKEN...8 BEVILJADE BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR

Läs mer

Viltskadestatistik 2012

Viltskadestatistik 2012 Viltskadestatistik 2012 Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda RAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER 2013-1 Innehåll Inledning... 2 Delområden i statistiken... 3 Rovdjursforum... 3 1. Tamdjur... 4 Om

Läs mer

Rapporten kan laddas ned som pdf-dokument från Viltskadecenters webbplats.

Rapporten kan laddas ned som pdf-dokument från Viltskadecenters webbplats. Viltskadestatistik 2015 Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda RAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER, SLU 2016-1 VILTSKADESTATISTIK 2015 Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda Rapport från

Läs mer

Remiss om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige samt tillvägagångssätt

Remiss om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige samt tillvägagångssätt Sida YTTRANDE 1(2) Datum 2010-11-02 218-4997-2010 Djurskydd & Vilt Lars Furuholm Naturvårdsverket Viltenheten 104 28 Stockholm Remiss om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige samt tillvägagångssätt

Läs mer

Fyra steg för vargstammens ökning upp till 5000 vargar i slutänden i sou:99, är det det politiken vill uppnå?

Fyra steg för vargstammens ökning upp till 5000 vargar i slutänden i sou:99, är det det politiken vill uppnå? 1 (7) Natur och Viltenheten Informationsmöte om vargflytt Plats: Kulturens hus, Söderhamn Antal besökare: ca 40 Dessa anteckningar är nedtecknade av Länsstyrelsen för att kunna vidareförmedla frågor och

Läs mer

Vargangrepp på tamdjur och hundar. I vilka delar av Sverige blir konflikten störst? Jens Karlsson, Peter Jaxgård, Maria Levin, Inga Ängsteg

Vargangrepp på tamdjur och hundar. I vilka delar av Sverige blir konflikten störst? Jens Karlsson, Peter Jaxgård, Maria Levin, Inga Ängsteg Vargangrepp på tamdjur och hundar I vilka delar av Sverige blir konflikten störst? Jens Karlsson, Peter Jaxgård, Maria Levin, Inga Ängsteg Vargangrepp på tamdjur och hundar 1 2 Vargangrepp på tamdjur och

Läs mer

Om rovdjur och förvaltningen av dem. så tycker länets jägare med jakthund

Om rovdjur och förvaltningen av dem. så tycker länets jägare med jakthund Om rovdjur och förvaltningen av dem så tycker länets jägare med jakthund Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen

Läs mer

Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län. Beslutet gäller under tiden från och med den 20 juni till och med den 31 juli 2012.

Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län. Beslutet gäller under tiden från och med den 20 juni till och med den 31 juli 2012. 2012-06-19 9 218-3983-2012 1(5) Djurskydd & Vilt Lars Furuholm Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län Beslut Länsstyrelsen i Värmlands län beslutar att ge tillstånd till skyddsjakt

Läs mer

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 5 /2012. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Törstig varg. Foto: Martin Fransson

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 5 /2012. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Törstig varg. Foto: Martin Fransson Rovdjur i Västra Götalands län Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 5 /2012 Törstig varg. Foto: Martin Fransson Kontakter Spårare och besiktningmän Jimmy Carlsson B,S 070-513

Läs mer

Vargens rätt i samhället

Vargens rätt i samhället Vargens rätt i samhället Ämne: Svenska Namn: Viktor Bagge Handledare: Bettan Klass: 9 Årtal: 2009-04-27 Innehållsförteckning Första sida....1 Innehållsförteckning. 2 Inledning...3 Bakgrund.3 Syfte, frågeställningar,

Läs mer

Viltskadestatistik 2009

Viltskadestatistik 2009 Viltskadestatistik 2009 Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda STATISTIK OCH PROGNOSER FRÅN VILTSKADECENTER 2010-1 Innehåll Inledning...2 Delområden i statistiken...3 Rovdjursforum... 4 1.

Läs mer

Viltskadestatistik 2003

Viltskadestatistik 2003 Viltskadestatistik 2003 Version 1.1 VERSIONER AV VILTSKADESTATISTIK 2003... 3 INLEDNING... 4 DELOMRÅDEN I STATISTIKEN... 5 ROVDJURSFORUM... 7 TAMDJUR... 7 OM STATISTIKEN... 7 BEVILJADE BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR

Läs mer

Jens Jung, Sofia Anderson, John Greve, Maja Månsby SLU Skara och Uppsala.

Jens Jung, Sofia Anderson, John Greve, Maja Månsby SLU Skara och Uppsala. Sekundäre skador på får efter vargangrepp: Är detta ett problem? Jens Jung, Sofia Anderson, John Greve, Maja Månsby SLU Skara och Uppsala www.vargobs.se Inledning Det är oftast den ekonomiska bördan

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter en varg i Skåne län

Ansökan om skyddsjakt efter en varg i Skåne län 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-09-20 Ärendenr: NV-06902-13 LRF Skåne Box 24 243 21 HÖÖR Ansökan om skyddsjakt

Läs mer

Licensjakt efter varg 2017

Licensjakt efter varg 2017 PM 1 (6) NATURVÅRDSENHETEN Viltvård Tobias Hjortstråle Telefon 010-22 49 277 tobias.hjortstrale@lansstyrelsen.se Licensjakt efter varg 2017 Länsstyrelsens samlade bedömning är att inte ta ett beslut om

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg i Rialareviret, Stockholms län

Ansökan om skyddsjakt efter varg i Rialareviret, Stockholms län 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VÄRDS Ä VERKET Per Risberg Tel: 010-698 17 34 Per.Risberg (Snaturvardsverket.se BESLUT 2011-06-15 Ärendenr: NV-03455-11 Claes Bäck Hödervägen 12 184 52 ÖSTERSKÄR

Läs mer

Yttrande i mål 19968-13 angående skyddsjakt efter varg

Yttrande i mål 19968-13 angående skyddsjakt efter varg 1(3) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-08-23 Ärendenr: NV-06389-13 Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Yttrande i mål 19968-13 angående skyddsjakt efter varg Utveckling

Läs mer

BJÖRN Lo Järv VArg KUNGSÖRN

BJÖRN Lo Järv VArg KUNGSÖRN Rovdjur i Norrbotten BJÖRN Lo Järv VArg KUNGSÖRN FOTOGRAFER sid 4-5 Magnus Elander sid 6-7 Magnus Elander sid 8-9 Magnus Elander sid 10 Peter Rosén sid 11 Magnus Elander sid 12-13 Staffan Widstrand sid

Läs mer

Rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län 1

Rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län 1 Rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län 1 Bakgrund till rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län Denna policy ska ses som ett stöd för föreningens medlemmar vid arbete med

Läs mer

Beslut om licensjakt efter lo i Uppsala län 2017

Beslut om licensjakt efter lo i Uppsala län 2017 Beslut 1(23) 2016-12-19 218-8083-2016 LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN Sändlista Beslut om licensjakt efter lo i Uppsala län 2017 Beslut Länsstyrelsen Uppsala län beslutar om licensjakt efter högst fyra (4) lo

Läs mer

Stora rovdjur i Örebro län

Stora rovdjur i Örebro län Stora rovdjur i Örebro län Foto: lodjur: Glenn Mattsing, björn: Conny Lundström, varg och kungsörn: Roine Magnusson Publ.nr 2006:45 Riksdagen har bestämt att de stora rovdjuren björn, järv, lo, varg och

Läs mer

Rovdjursskador inom fäbodbruket; En sammanställning över nuvarande kunskaper:

Rovdjursskador inom fäbodbruket; En sammanställning över nuvarande kunskaper: Rovdjursskador inom fäbodbruket; En sammanställning över nuvarande kunskaper: Svenska Rovdjursföreningen, AEm mars 06 Källor: Viltskadecenters årsrapport 2001/02; Viltskadestatistik från länsstyrelsen

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 viltskadeförordningen (2001:724) [Viltskadekungörelsen];

Läs mer

Rovdjur & tamdjur. Dokumentation 20 november 2015

Rovdjur & tamdjur. Dokumentation 20 november 2015 Rovdjur & tamdjur Dokumentation 20 november 2015 Seminariet syftade till att förmedla nyheter inom ämnet tamdjurshållning i områden med stora rovdjur. Totalt deltog cirka 50 personer med representation

Läs mer

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 4 /2015. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 4 /2015. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län Rovdjur i Västra Götalands län Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 4 /2015 Hunden Kira bland sina får. Foto: Inga Ängsteg Kontakter Spårare och besiktningmän Bengtsfors Strömstad

Läs mer

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 5 /2013. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 5 /2013. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län Rovdjur i Västra Götalands län Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 5 /2013 Visning av rovdjursavvisande stängsel utanför Nordens Ark. Foto: Mia Bisther Kontakter Spårare

Läs mer

YTTRANDE ÖVER MOTION FRÅN SVEN ERIK SJÖLUND (S)

YTTRANDE ÖVER MOTION FRÅN SVEN ERIK SJÖLUND (S) 1 2009 05 YTTRANDE ÖVER MOTION FRÅN SVEN ERIK SJÖLUND (S) Inledning Vi har av Kommunstyrelsen i Nordanstig ombetts att lämna synpunkter/remissyttrande över en till Fullmäktige ställd motion av Sven Erik

Läs mer

Länsstyrelsen avlyser jakten om en varg fällts eller påskjutits med stöd av Länsstyrelsens i Jämtlands län beslut med dnr 218-8337-2013.

Länsstyrelsen avlyser jakten om en varg fällts eller påskjutits med stöd av Länsstyrelsens i Jämtlands län beslut med dnr 218-8337-2013. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hollberg Malm, Malin Tel: 010-698 10 28 Malin.Hollberg-Malm @naturvardsverket.se BESLUT 2014-01-10 Ärendenr: NV-09386-13 NV-09518-13 NV-09539-13 Föreningen

Läs mer

Skrivelse med anledning av ansökan om skyddsjakt på varg i sex vargrevir

Skrivelse med anledning av ansökan om skyddsjakt på varg i sex vargrevir Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM 2008-12-11 Skrivelse med anledning av ansökan om skyddsjakt på varg i sex vargrevir I en hemställan daterad den 30 oktober 2008 ansöker Svenska Jägareförbundet (SJF) om

Läs mer

Sammanställningen är framtagen för distribution till samtliga delegater inom Gävleborgs läns Viltförvaltningsdelegation.

Sammanställningen är framtagen för distribution till samtliga delegater inom Gävleborgs läns Viltförvaltningsdelegation. Sammanställning över antalet rovdjursangrepp, samt antalet dödade, skadade och saknade tamdjur pga. rovdjursangrepp i Gävleborg under perioden -9. Sammanställningen är framtagen för distribution till samtliga

Läs mer

Begäran om förslag till miniminivåer för björn, varg, järv och lo för rovdjursförvaltningsområden och län.

Begäran om förslag till miniminivåer för björn, varg, järv och lo för rovdjursförvaltningsområden och län. 1(9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Lindahl, Helene Tel: 010-698 1051 Helene.lindahl @naturvardsverket.se BEGÄRAN 2014-03-20 Ärendenr: NV-00552-14 Sändlista Begäran om förslag till miniminivåer

Läs mer

FAKTABLAD VARG Inventering av varg på barmark

FAKTABLAD VARG Inventering av varg på barmark 1(6) FAKTABLAD VARG Inventering av varg på barmark Detta faktablad Varg: Inventering av varg på barmark inom Nasjonalt overvakningsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) i Norge och inom Naturvårdsverkets

Läs mer

Vägledning för prioritering av förebyggande åtgärder vid rovdjursangrepp i särskilt tamdjurstäta områden

Vägledning för prioritering av förebyggande åtgärder vid rovdjursangrepp i särskilt tamdjurstäta områden 1 (21) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Christina Rappe christina.rappe @naturvardsverket.se REMISS 2011-03-02 Dnr 429-181-10 Sändlista Vägledning för prioritering av förebyggande åtgärder vid rovdjursangrepp

Läs mer

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 2 /2014. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Lodjur. Foto: Kent-Åke Gustavsson

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 2 /2014. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Lodjur. Foto: Kent-Åke Gustavsson Rovdjur i Västra Götalands län Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 2 /2014 Lodjur. Foto: Kent-Åke Gustavsson Kontakter Spårare och besiktningmän Bengtsfors Strömstad Dals-Ed

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Norra rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Norra rovdjursförvaltningsområdet 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2012-01-12 Ärendenr NV-12739-11 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta

Läs mer

Beslut om skyddsjakt av varg i Falu kommun

Beslut om skyddsjakt av varg i Falu kommun Beslut 1 (10) Naturvårdsenheten Marie Edvall Direkt 010-2250262 marie.edvall@lansstyrelsen.se Beslut om skyddsjakt av varg i Falu kommun Beslut Länsstyrelsen beviljar skyddsjakt på en (1) varg i Falu kommun

Läs mer

Vargrevir vintern löpande uppdatering

Vargrevir vintern löpande uppdatering Vargrevir vintern 2014-2015 löpande uppdatering Preliminära data 13 mars 2015 Under inventeringsperioden 1 oktober 31 mars redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete

Läs mer

ETT NYHETSBREV FRÅN VILTSKADECENTER OCH SLU NO 1/2013

ETT NYHETSBREV FRÅN VILTSKADECENTER OCH SLU NO 1/2013 ETT NYHETSBREV FRÅN VILTSKADECENTER OCH SLU NO 1/2013 Skyddsjaktens skrämseleffekt Workshop om tran- och gåsproblematik Varg i Skandinavien vintern 2012-2013 Råd till djurägare i nya områden med vargförekomst

Läs mer

Överklaganden av Länsstyrelsens i Dalarnas län beslut om tillstånd till skyddsjakt efter en varg, länsstyrelsens dnr

Överklaganden av Länsstyrelsens i Dalarnas län beslut om tillstånd till skyddsjakt efter en varg, länsstyrelsens dnr 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Henriksson, Nils Tel: 010-698 11 41 Nils.henriksson@naturvardsverket.se BESLUT 2015-08-19 Ärendenr: NV-04944-15 NV-04948-15 NV-04949-15 NV-04950-15 NV-04963-15

Läs mer

Rovdjur. Örnen har landat. i Västra Götalands län. Nr 4 /2012. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Rovdjur. Örnen har landat. i Västra Götalands län. Nr 4 /2012. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län Rovdjur i Västra Götalands län Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 4 /2012 Örnen har landat Varg med valp. Foto: Mia Bisther Kontakter Spårare och besiktningmän Jimmy Carlsson

Läs mer

SAKSKÄL FÖR LICENSJAKT

SAKSKÄL FÖR LICENSJAKT BJÖRNJAKT DELOMRÅDEN TILLDELNING SAKSKÄL FÖR LICENSJAKT Älgförvaltning Det totala rovdjurstrycket på klövvilt är högt i Dalarnas län sett ur ett nationellt perspektiv. Detta på grund av att länet har alla

Läs mer

Kommunikationsplan för rovdjursfrågor i Västra Götalands län

Kommunikationsplan för rovdjursfrågor i Västra Götalands län Kommunikationsplan för rovdjursfrågor i Västra Götalands län 2015-2019 Foto: Mia Bisther och Kent-Åke Gustavsson Kommunikationsplan för rovdjursfrågor i Västra Götalands län Länsstyrelsens uppdrag Förekomsten

Läs mer

Beslut nr 1. Svenska Jägareförbundet Värmland. Att: Lennart Johannesson. Box 65. Calle Blåholtz. Svensk

Beslut nr 1. Svenska Jägareförbundet Värmland. Att: Lennart Johannesson. Box 65. Calle Blåholtz. Svensk Calle Blåholtz Svensk Strandböke 5329 S-28292 Västra Torup. +46451 55059 +4676 3456208 Internett föreningen. "Vargar-ett näverk för rovdjur i Norden " Sverige Naturvårdsverket Naturvårdsverket har till

Läs mer

Synpunkter på vargstammen från Svenska Rovdjursföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen och Djurskyddet Sverige

Synpunkter på vargstammen från Svenska Rovdjursföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen och Djurskyddet Sverige Miljöminister Andreas Carlgen Miljödepartementet 10333 STOCKHOLM Synpunkter på vargstammen från Svenska Rovdjursföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen och Djurskyddet Sverige Svenska Jägareförbundet

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lodjur och järv till vissa länsstyrelser

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lodjur och järv till vissa länsstyrelser 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 hanna.dittrich.soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-04080-15 Enligt sändlista Överlämnande

Läs mer

Världsnaturfonden WWF lämnar härmed ett förslag till ny lydelse för 28 i jaktförordningen.

Världsnaturfonden WWF lämnar härmed ett förslag till ny lydelse för 28 i jaktförordningen. Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott 170 81 Solna Tel: 08 624 74 00 Direkt: 08-624 74 31 Fax: 08 85 13 29 lennart.nyman@wwf.se Allmänt: info@wwf.se Hemsida: www.wwf.se Jordbruksdepartementet Bjarne Örnstedt

Läs mer

RAPPORT ISSN 1400-0792 NR 2007:05. Förvaltningsplan för stora rovdjur i Södermanlands län 2007-2011.

RAPPORT ISSN 1400-0792 NR 2007:05. Förvaltningsplan för stora rovdjur i Södermanlands län 2007-2011. RAPPORT ISSN 1400-0792 NR 2007:05 Förvaltningsplan för stora rovdjur i Södermanlands län 2007-2011. Titel: Förvaltningsplan för stora rovdjur i Södermanlands län 2007-2011 Författare: Per Folkesson, Länsstyrelsen

Läs mer

Lägesrapport från inventeringen av stora rovdjur samt licensjakt på varg 2015-02-19

Lägesrapport från inventeringen av stora rovdjur samt licensjakt på varg 2015-02-19 1 (7) Djurskydd & Vilt Maria Falkevik 010-2247235 Lägesrapport från inventeringen av stora rovdjur samt licensjakt på varg 2015-02-19 Inventeringen av stora rovdjur pågår för fullt i Värmland för tillfället.

Läs mer

De stora rovdjurens antal och föryngring år 2004

De stora rovdjurens antal och föryngring år 2004 1 Riistantutkimuksen tiedote 203B:1-7. Helsinki 1.9.20054 De stora rovdjurens antal och föryngring år 2004 Ilpo Kojola, Elisa Määttä och Harri Hiltunen De stora rovdjurens antal i Finland i slutet av år

Läs mer

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 3 /2015. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Varg.

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 3 /2015. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Varg. Rovdjur i Västra Götalands län Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 3 /2015 Varg. Foto: Mia Bisther Kontakter Spårare och besiktningmän Bengtsfors Strömstad Dals-Ed Åmål Gullspång

Läs mer

Informations- och kommunikationsplan för rovdjursfrågor i Västmanlands län

Informations- och kommunikationsplan för rovdjursfrågor i Västmanlands län Natur- och kulturmiljöenheten Foto: och Viltskadecenter Informations- och kommunikationsplan för rovdjursfrågor i Västmanlands län 2009 Förankrad i Rovdjursgruppen vid möte den 13 november 2007 Beslutad

Läs mer

DOM 2016-05-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-05-24 Meddelad i Stockholm Avdelning 30 2016-05-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 9000-16, 9193-16, 9459-16 och 9460-16 1 KLAGANDE 1. Wolf Association Sweden, 802454-4846 c/o Per Dunberg Mälarvarvsbacken 14 117 33 Stockholm 2. Svenska

Läs mer

Rovdjur, tamdjur, hundar och människor

Rovdjur, tamdjur, hundar och människor Rovdjur, tamdjur, hundar och människor PM till rovdjursutredningen 2006 Av Jens Karlsson Linn Svensson Peter Jaxgård Maria Levin Inga Ängsteg Örjan Johansson Inledning 4 Rovdjursskador på tamdjur 5 Vargangrepp

Läs mer

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 1 /2014. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Utterspår på sjö.

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 1 /2014. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Utterspår på sjö. Rovdjur i Västra Götalands län Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 1 /2014 Utterspår på sjö. Foto: Mia Bisther Kontakter Spårare och besiktningmän Bengtsfors Strömstad Dals-Ed

Läs mer

Ekonyheterna och Morgoneko, P3 och P1, 2013-12-05, kl. 4.00 och 9.00, inslag om angrepp på får; fråga om opartiskhet och saklighet

Ekonyheterna och Morgoneko, P3 och P1, 2013-12-05, kl. 4.00 och 9.00, inslag om angrepp på får; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2014-05-26 Dnr: 13/02873 SAKEN Ekonyheterna och Morgoneko, P3 och P1, 2013-12-05, kl. 4.00 och 9.00, inslag om angrepp på får; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-02-08 Ärendenr: NV-00765-13 Korju sameby Ordförande Kent Alanentalo Västra Kuivakangas

Läs mer

Varg i Sverige vintern 2005/2006. statusrapport

Varg i Sverige vintern 2005/2006. statusrapport Varg i Sverige vintern 2005/2006 statusrapport Innehåll Versioner av Varg i Sverige vintern 2005/06 1 Inledning 2 Beståndsstatus vintern 2005/06 2 Föryngringar 3 Familjegrupper 3 Revirmarkerande par 4

Läs mer

Svensk rovdjursförvaltning - Regional förvaltning, vem gör vad? Johan Nyqvist, rovdjursförvaltare, Länsstyrelsen i Jämtlands län

Svensk rovdjursförvaltning - Regional förvaltning, vem gör vad? Johan Nyqvist, rovdjursförvaltare, Länsstyrelsen i Jämtlands län Svensk rovdjursförvaltning - Regional förvaltning, vem gör vad? Johan Nyqvist, rovdjursförvaltare, Länsstyrelsen i Jämtlands län Rovdjursförvaltning Rovdjursförvaltningen är ordnad i flera lager, som en

Läs mer

Naturvårdsverket Att: Annika Jansson, Ruona Burman 106 48 STOCKHOLM Sverige, 2012-07- 23

Naturvårdsverket Att: Annika Jansson, Ruona Burman 106 48 STOCKHOLM Sverige, 2012-07- 23 Naturvårdsverket Att: Annika Jansson, Ruona Burman 106 48 STOCKHOLM Sverige, 2012-07- 23 Kopia: Länsstyrelsen i Värmland Miljöminister Lena Ek EU Kommissionen Eric Degerbeck Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Läs mer

Information om nya älgjaktsförslaget och varg

Information om nya älgjaktsförslaget och varg Information om nya älgjaktsförslaget och varg Sv. Jägarförbundet genomför ett antal presentationer av förslaget om nya älgjaktsregler samt aktuella vargfrågor. I vårt område har information genomförts

Läs mer

Preliminära resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2004/05

Preliminära resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2004/05 Preliminära resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2004/05 Version 1.1 2 Innehåll Versioner...3 1. Inledning...4 2. Metoder...4 2.1. Organisation...5 2.2. Rovdjursforum...5 3. Resultat...5 4.

Läs mer

Yttrande i mål nr angående skyddsjakt efter varg

Yttrande i mål nr angående skyddsjakt efter varg 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-02-20 Ärendenr: NV-01591-14 Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 STOCKHOLM Yttrande i mål nr 3428-14 angående skyddsjakt efter varg Naturvårdsverket

Läs mer

Delegeringen gäller från och med den 4 december 2014 till och med den 30 november 2017.

Delegeringen gäller från och med den 4 december 2014 till och med den 30 november 2017. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2014-12-04 Ärendenr: NV-06889-14 Enligt sändlista Delegering av beslut om licensjakt efter

Läs mer

Svenska Jägareförbundets handlingsplan för lodjur

Svenska Jägareförbundets handlingsplan för lodjur Remissversion 31 augusti 2008 Svenska Jägareförbundets handlingsplan för lodjur Giltighetstid Planen skall revideras senast under 2011. SAMMANFATTNING Lodjuret är en del av den svenska faunan. Genom en

Läs mer

INVENTERING STORA ROVDJUR

INVENTERING STORA ROVDJUR FAKTABLAD ROVDJUR INVENTERINGSMETODIK OKTOBER 2014 ROVDJUR: Inventering i samebyarna INVENTERING STORA ROVDJUR METODIK Detta faktablad ROVDJUR: Inventering i samebyarna inom Nasjonalt overvåkningsprogram

Läs mer

Traditionell kunskap

Traditionell kunskap Traditionell kunskap Ur konventionen om biologiskt mångfald, art 8j Varje avtalspart ska så långt det är möjligt och lämpligt: med förbehåll för sin nationella lagstiftning respektera, bevara och uppehålla

Läs mer

Rovbase. Manual Registrera döda rovdjur

Rovbase. Manual Registrera döda rovdjur Rovbase Manual Registrera döda rovdjur Innehåll Förord 3 Vilka djur registreras i Rovbase? 4 Vid misstanke om brott 4 Logga in 5 Steg 1: Starta registrering av ett dött rovdjur 6 Steg 2: Fyll i uppgifter

Läs mer

ISSN Sametinget föreskriver med stöd av 13 Viltskadeförordningen (2001:724) följande.

ISSN Sametinget föreskriver med stöd av 13 Viltskadeförordningen (2001:724) följande. Sametingets författningssamling Sametinget Adolf Hedinsvägen 58 981 33 Kiruna Tfn 0980 780 30 Fax 0980 780 31 ISSN 1654 0549 Föreskrifter om bidrag och ersättning för rovdjursförekomst i samebyar STFS

Läs mer

Beslutet gäller under tiden från och med den 23 augusti till och med den 8 september 2011.

Beslutet gäller under tiden från och med den 23 augusti till och med den 8 september 2011. 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2011-08-23 NV-07488-11 Lantbrukarnas Riksförbund Regionförbundsstyrelsen i Östergötlands

Läs mer

Dokumentation av seminarium. Rovdjur och tamdjur går det ihop? 4 februari 2013

Dokumentation av seminarium. Rovdjur och tamdjur går det ihop? 4 februari 2013 Dokumentation av seminarium Rovdjur och tamdjur går det ihop? 4 februari 2013 Arrangörer: Rovdjurscentret De 5 Stora, LRF, Fåravelsförbundet och Länsstyrelsen Gävleborg Deltagare/målgrupp: Tamdjursägare,

Läs mer

Varg i Sverige vintern 2006/2007

Varg i Sverige vintern 2006/2007 Varg i Sverige vintern 2006/2007 statusrapport Åke Aronson och Linn Svensson Innehåll Versioner av Varg i Sverige vintern 2006/07 2 Inledning 3 Metodik 3 Resultat 3 Föryngringar 3 Familjegrupper 4 Revirmarkerande

Läs mer

Skyddsväst på jakthundar så tycker de som fick bidrag att västarna fungerar

Skyddsväst på jakthundar så tycker de som fick bidrag att västarna fungerar Skyddsväst på jakthundar så tycker de som fick bidrag att västarna fungerar 1 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen

Läs mer

Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2010

Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2010 Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2010 Nationell sammanställning av länsstyrelsens inventeringar INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER 2011-6 Versioner av Resultat från inventeringar av

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi NATURVÅRDSENHETEN Foto: Länsstyrelsen, Viltskadecenter och Dan Werner Informations- och kommunikationsstrategi för rovdjursfrågor i Västmanlands län 2010-2014 Diarienr: 511-4310-10 Förankrad i Viltförvaltningsdelegationen

Läs mer

Yttrande över remiss angående åtgärder för samexistens mellan människa och varg

Yttrande över remiss angående åtgärder för samexistens mellan människa och varg 2013-08-30 1(13) Djurskydd & Vilt Maria Falkevik 054-197074 Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se linnea.rosenlof@regeringskansliet.se Yttrande över remiss angående åtgärder för samexistens

Läs mer

Planen revideras årligen och fastställas i augusti innevarande år av förbundsstyrelsen.

Planen revideras årligen och fastställas i augusti innevarande år av förbundsstyrelsen. Svenska Jägareförbundets Handlingsplan för Varg Giltighetstid Planen revideras årligen och fastställas i augusti innevarande år av förbundsstyrelsen. SAMMANFATTNING Genom en aktiv förvaltning skall säkerställas

Läs mer