Landsbygdens utveckling. i Norrköping April 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landsbygdens utveckling. i Norrköping April 2014"

Transkript

1 Landsbygdens utveckling i Norrköping April 2014

2 Innehållsförteckning En levande landsbygd och skärgård sid. 2 Så jobbar kommunen med landsbygden sid. 3 Områdesbeskrivningar sid. 4 Karta över offentlig och kommersiell service på landsbygden sid. 8 Norrköpings landsbygdsprogram sid. 9 Begreppsförklaring sid. 11 En levande landsbygd och skärgård Vad händer egentligen utanför Norrköpings centralort? Mycket, är svaret. Och det är vi glada för. En levande och attraktiv landsbygd är en tillgång för hela kommunen. Det är viktigt att våra landsbygdsområden och skärgården utvecklas för att skapa goda förutsättningar året runt, för boende, företagande och arbete. Vi anser att vi måste se landsbygdsfrågorna ur sitt eget perspektiv, och inte ur ett stadsperspektiv. Landsbygdens förutsättningar, jämfört med stadens, kräver ofta andra arbetssätt eller särskilda insatser för att kunna förverkliga de idéer och intentioner som finns. Vi som kommun vill garantera likvärdiga, men lokalt anpassade, levnads- och utvecklingsvillkor i hela kommunen. Det kan handla om lokalt utvecklingsarbete, men även om strategiska, politiska beslut ur ett kommunövergripande och nämndöverskridande perspektiv. Lokalinvånarna har den bästa kunskapen och det engagemang som krävs för att utvecklingen ska lyckas. Ett rikt kultur- och föreningsliv samt aktiva byalag och utvecklingsgrupper, som arbetar under demokratiska och jämställda former, är en bra grund. Invånarna måste få möjlighet att vara delaktiga i demokratiska processer, men även i samhällsplaneringen. En aktiv dialog mellan politiker, tjänstemän, medborgare, byalag och utvecklingsgrupper skapar förståelse och en vidgad helhetssyn på samhällsutvecklingen. Vad är landsbygd? Kommunen består av flera olika landsbygder tätort, tätortsnära landsbygd, landsbygd, glesbygd och skärgård. Anledningen till att vi skiljer på begreppen är att behoven kan vara lika, men att lösningarna varierar beroende på bland annat befolkningstäthet, -struktur och förutsättningar. Kort sagt: Det som inte betraktas som Norrköpings stad, är landsbygd enligt Norrköpings landsbygdsprogram (även orterna). Norrköpings randzon finns definierad i Norrköpings Översiktsplan Den är markerad som en grå yta på kartan på sidan 8 i denna broschyr. Landsbygdens befolkningsutveckling För 50 år sedan bodde cirka 20 procent av kommunens befolkning i de gamla kommundelarna Kolmården, Kvillinge, Skärblacka och Vikbolandet. Norrköpings kommun har idag cirka invånare, varav cirka (23,5 procent) bor utanför randzonen. 2 Landsbygdens utveckling i Norrköping

3 Samband mellan tätorter och landsbygd Staden och landsbygden kompletterar och berikar varandra. Båda är en förutsättning för att hela kommunen ska leva. Serviceorter med närservice till landsbygden runtomkring behöver viktiga funktioner som exempelvis förskola, skola, bibliotek, boende för äldre, hälsovård, försäljning av livsmedel och drivmedel samt mötesplatser. Näringslivet på landsbygden Det finns en bred mix av branscher på landsbygden, men det är skillnader på näringslivets inriktning i kommundelarna. Det finns cirka aktiva företag i Norrköpings kommun, varav har verksamhet i tätorterna eller på landsbygden. Antal företag utanför randzonen har ökat med 8,7 procent sedan. Mer information under områdesbeskrivningarna på sidan 4-7. Så jobbar kommunen med landsbygden Landsbygdsråd Kommunstyrelsen utser ett landsbygdsråd, som ska verka för att genomföra Norrköpings landsbygdsprogram. Rådet ska bevaka och löpande arbeta med frågor som rör landsbygdsutveckling. Rådet har även ett sammanhållande ansvar. Landsbygdssamordning Landsbygdsutvecklaren samordnar arbetet med landsbygdsprogrammets genomförande. Denne fungerar även som kommunens kontaktperson gentemot de lokala utvecklingsgrupperna. Arbetet innebär att samordna, utreda och bereda landsbygdsfrågor inför beslut. Men det ingår även att arbeta med uppgifter inom näringslivskontorets ansvarsområden. Förvaltningarna För att utveckla framtidens service till medborgarna behövs en gränsöverskridande samverkan mellan olika samhällssektorer och kommunens förvaltningar. Därför bör man inleda ett förvaltningsövergripande samråd. Det underlättar att komma till rätta med de hinder som kan uppstå när ett gränsöverskridande samarbete byggs upp. Dessutom behöver man utveckla dialogen med andra samhällssektorer och kommunens medborgare. Lokala utvecklingsgrupper De lokala utvecklingsgrupperna är, och ska ses som, en resurs och en tillgång vid kommunens samhällsplanering. Inte bara vid den fysiska planeringen, utan också inom andra områden som har stor betydelse för livs- och boendemiljön, samt för utbildning, vård och omsorg, natur, fritid och kultur. Befolkning var 10:e år per tätort, år Tätort utifrån SCB:s defintion av tätort, vilket skiljer sig något från Nyko3-områden. Invånare Exempel på kommunens aktuella landsbygdsfrågor: Utarbeta en översiktsplan för landsbygden, som bland annat innehåller:»» Underlätta bebyggelse genom förenklat planförfarande.»» Se över strandskyddet och peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS).»» Utveckla pendlarparkeringar och bytespunkter mellan bil och buss/tåg/ båt på strategiska platser. Samverkan till strukturbild skärgård: Gemensam samsyn i form av karta över kust- och skärgårdsområdena med Söderköpings, Valdemarsviks och Västerviks kommuner samt regionförbunden Östergötland och Kalmar. Förbättra samordningen mellan linjetrafik, skolskjutsar, anropsstyrd trafik och färdtjänst för att öka utbudet av resmöjligheter för alla (ansvaret tas över av Östgötatrafiken). Verka för bredbandslösningar och tillgång till bredband för alla (100 MB) genom utbyggt stamfibernät:»» Västra kommundelen Kimstad- Skärblacka-Vånga med anslutning till Finspång-Katrineholm blev klar 2013.»» Norra Bråviken/Kolmården med anslutning till Nyköpings kommun pågår under 2014.»» Vikbolandet har en planerad utbyggnad under Gränsöverskridande samarbeten med bland annat kommuner, länsorgan och regioner, för att utveckla nya lösningar för framtiden. Stödja gemensamma samlingslokaler och idrottsanläggningar för att garantera tillgången till mötesplatser och aktiviteter. Arbeta för att olika föreningar träffas och bildar nätverk för erfarenhetsutbyte Jursla Krokek Skärblacka Åby Östra Husby År Landsbygdens utveckling i Norrköping 3

4 Områdesbeskrivning Kolmården, Krokek I kommundelen Kolmården heter den centrala serviceorten Krokek. Andra orter är Kvarsebo och Strömsfors. Den 31 december 2012 hade Krokek invånare i centralorten och på landsbygden, totalt invånare. En stor andel av dagbefolkningen arbetar inom personliga och kulturella tjänster, utbildning, vård och omsorg samt inom tillverknings- och utvinningsbranschen. Det finns 496 aktiva företag i Kolmården idag. Det är en ökning med 14,3 procent sedan. Flest företag finns det inom branscherna: juridik, ekonomi, vetenskap och teknik byggverksamhet handel; reparation av motorfordon och motorcyklar jordbruk, skogsbruk och fiske Kolmårdens offentliga och kommersiella service: Åldersstruktur Krokek och Kolmårdens landsbygd år w år Antal aktiva företag Krokek och Kolmårdens landsbygd Antal privata arbetsställen i Kolmården Bokbuss, brandvärn och skola årskurs F-6 i Kvarsebo. Returpunkt/ återvinningscentral i Strömsfors. Bibliotek, bokbuss, fritidsgård, nio förskolor, två skolor årskurs F-3 och 4-9, räddningstjänst på deltid, vårdcentral och äldreboende i Krokek. Apotek, bankomat, två bensinmackar, två landsbygdshandlare (ombud för Posten, Systembolaget, ATG, Svenska spel, paketutlämning, uttagsautomat och Östgötatrafiken) i Krokek år år år år år år år år 0-5 år 10% 5% 0% 5% 10% Andel Kolmårdens landsbygd, Krokek inkl. Strömsfors och Kvarsebo Andel förvärvsarbetande dagbefolkning 16-w år fördelat på bransch Krokek och Kolmårdens landsbygd Okänd bransch Personliga och kulturella tjänster m.m Vård och omsorg Annan serviceverksamhet Kultur, nöje och fritid Vård och omsorg; sociala tjänster Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Finans- och försäkringsverksamhet Informations- och kommunikationsverksamhet Hotell- och restaurangverksamhet Transport och magasinering Civila myndigheter och försvaret Företagstjänster Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Kreditinstitut och försäkringsbolag Information och kommunikation Hotell och restauranger Transport Handel Energi och miljö Tillverkning och utvinning Jordbruk, skogsbruk och fiske Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering Försörjning av el, gas, värme och kyla Tillverkning Utvinning av mineral Jordbruk, skogsbruk och fiske Avdelning saknas 0% 10% 20% 30% 40% Landsbygdens utveckling i Norrköping

5 Områdesbeskrivning Kvillinge, Åby I kommundelen Kvillinge heter den centrala serviceorten Åby. Den är tätt ihopbyggd med Jursla. Andra orter är Simonstorp och Svärtinge. Den 31 december 2012 hade Åby/Jursla invånare i centralorterna och på landsbygden, totalt invånare. En stor andel av dagbefolkningen arbetar inom tillverkning och utvinning, utbildning, vård och omsorg samt handel. Det finns 802 aktiva företag i Kvillinge idag. Det är en ökning med 14,1 procent sedan. Flest företag finns det inom branscherna: juridik, ekonomi, vetenskap och teknik byggverksamhet handel; reparation av motorfordon och motorcyklar jordbruk, skogsbruk och fiske Kvillinges offentliga och kommersiella service: Åldersstruktur Åby/Jursla och Kvillinge landsbygd år w år Antal aktiva företag Åby/Jursla och Kvillinge landsbygd Antal privata arbetsställen i Kvillinge Bokbuss och förskola i Simonstorp. Bensinmack i Simonstorp. Förskola, skola årskurs F-6 och äldreboende i Jursla. Bokbuss, fritidsgård, fyra förskolor och skola årskurs F-6 i Svärtinge. Landsbygdshandel (ombud för systembolag och paketutlämning) i Svärtinge. Bibliotek, fritidsgård, sju förskolor, tre skolor årskurs F-3, F-6 och 7-9, returpunkt/ återvinningscentral, räddningstjänst, vårdcentral och äldreboende i Åby år år år år år år år år 0-5 år 10% 5% 0% 5% 10% Andel Kvillinge landsbygd, Åby/Jursla inkl. Simonstorp Andel förvärvsarbetande dagbefolkning 16-w år fördelat på bransch Åby/Jursla och Kvillinge landsbygd Okänd bransch Personliga och kulturella tjänster m.m Vård och omsorg Annan serviceverksamhet Kultur, nöje och fritid Vård och omsorg; sociala tjänster Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Finans- och försäkringsverksamhet Informations- och kommunikationsverksamhet Hotell- och restaurangverksamhet Transport och magasinering Apotek, bank, bankomat, bensinmack, landsbygdshandel (ombud för Posten) i Åby. Civila myndigheter och försvaret Företagstjänster Kreditinstitut och försäkringsbolag Information och kommunikation Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering Hotell och restauranger Transport Handel Försörjning av el, gas, värme och kyla Tillverkning Utvinning av mineral Energi och miljö Tillverkning och utvinning Jordbruk, skogsbruk och fiske Jordbruk, skogsbruk och fiske Avdelning saknas 0% 10% 20% 30% 40% 50% Landsbygdens utveckling i Norrköping 5

6 Områdesbeskrivning Skärblacka, Skärblacka I kommundelen Skärblacka heter den centrala serviceorten Skärblacka. Andra orter är Kimstad, Norsholm och Vånga. Den 31 december 2012 hade Skärblacka invånare i centralorten och på landsbygden, totalt invånare. En stor andel av dagbefolkningen arbetar inom tillverkning och utvinning, utbildning, vård och omsorg samt byggverksamhet. Det finns 725 aktiva företag i Skärblacka kommundel idag. Det är en ökning med 3,9 procent sedan. Flest företag finns det inom branscherna: jordbruk, skogsbruk och fiske byggverksamhet handel; reparation av motorfordon och motorcyklar annan serviceverksamhet Skärblackas offentliga och kommersiella service: Bokbuss och förskola i Norsholm. Sjömack och landsbygdshandel (ombud för apotek, Systembolaget och paketutlämning) i Norsholm. Bokbuss, två förskolor och två skolor årskurs F-3 och 4-6 i Kimstad. Östgötatrafikens Qvickomat i Kimstad. Bokbuss, två förskolor och skola årskurs F-6 i Vånga. Bibliotek, fritidsgård, dagbarnvårdare, sex förskolor, två skolor årskurs F-3 och 4-9, returpunkt/ återvinningscentral, räddningstjänst på deltid, vårdcentral och två äldreboenden i Skärblacka. Apotek, bank, bankomat, två bensinmackar och Supermarket (ombud för Posten, Systembolaget, ATG, Svenska spel, paketutlämning, uttagsautomat och Östgötatrafiken) i Skärblacka. Åldersstruktur Skärblacka och Skärblacka landsbygd år w år år år år år år år år år 0-5 år 10% 5% 0% 5% 10% Andel Skärblacka landsbygd Skärblacka inkl. Kimstad, Norsholm, Vånga Andel förvärvsarbetande dagbefolkning 16-w år fördelat på bransch Skärblacka och Skärblacka landsbygd Okänd bransch Personliga och kulturella tjänster m.m Vård och omsorg Civila myndigheter och försvaret Företagstjänster Kreditinstitut och försäkringsbolag Information och kommunikation Hotell och restauranger Transport Handel Energi och miljö Tillverkning och utvinning Jordbruk, skogsbruk och fiske Antal aktiva företag Skärblacka och Skärblacka landsbygd Antal privata arbetsställen i Skärblacka Annan serviceverksamhet Kultur, nöje och fritid Vård och omsorg; sociala tjänster Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Finans- och försäkringsverksamhet Informations- och kommunikationsverksamhet Hotell- och restaurangverksamhet Transport och magasinering Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering Försörjning av el, gas, värme och kyla Tillverkning Utvinning av mineral Jordbruk, skogsbruk och fiske Avdelning saknas % 10% 20% 30% 40% 50% Landsbygdens utveckling i Norrköping

7 Områdesbeskrivning Vikbolandet, Östra Husby I kommundelen Vikbolandet heter den centrala serviceorten Östra Husby. Andra orter är bland annat Arkösund, Kuddby, Kättinge och Tåby. Den 31 december 2012 hade Östra Husby 810 invånare i centralorten och på landsbygden, totalt invånare. En stor andel av dagbefolkningen arbetar inom jordbruk, skogsbruk och fiske, utbildning, vård och omsorg, byggverksamhet och transportbranschen. Det finns 890 aktiva företag på Vikbolandet idag. Det är en ökning med 5,2 procent sedan. Flest företag finns det inom branscherna: jordbruk, skogsbruk och fiske byggverksamhet juridik, ekonomi, vetenskap och teknik fastighetsverksamhet Vikbolandets offentliga och kommersiella service: Brandvärn och sjöräddning i Arkösund. Bensin- och sjömack, samt landsbygdshandel (ombud för apotek, Systembolaget, Svenska spel och paketutlämning), i Arkösund. Bensin- och sjömack i Björnö. Bokbuss i Furingstad. Dagbarnvårdare och förskola i Kuddby. Bokbuss, förskola och skola årskurs F-6 i Kättinge. Bokbuss och skola årskurs F-6 i Tåby. Bibliotek, fritidsgård, förskola, skola årskurs F-9, returpunkt/ återvinningscentral, räddningstjänst på deltid, vårdcentral och äldreboende i Östra Husby. Apotek, bank, bankomat, bensinmack och Supermarket (ombud för Posten, Systembolaget, ATG, Svenska spel, paketutlämning, uttagsautomat och Östgötatrafiken) i Östra Husby. Åldersstruktur Östra Husby och Vikbolandets landsbygd år w år år år år år år år år år 0-5 år 10% 5% 0% 5% 10% Andel Vikbolandets Iandsbygd Östra husby inkl. Arkösund och Ljunga Andel förvärvsarbetande dagbefolkning 16-w år fördelat på bransch Östra Husby och Vikbolandets landsbygd Okänd bransch Personliga och kulturella tjänster m.m Vård och omsorg Civila myndigheter och försvaret Företagstjänster Kreditinstitut och försäkringsbolag Information och kommunikation Hotell och restauranger Transport Handel Energi och miljö Tillverkning och utvinning Jordbruk, skogsbruk och fiske % 5% 10% 15% 20% 25% Antal aktiva företag Östra Husby och Vikbolandets landsbygd Antal privata arbetsställen i Skärblacka Annan serviceverksamhet Kultur, nöje och fritid Vård och omsorg; sociala tjänster Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Finans- och försäkringsverksamhet Informations- och kommunikationsverksamhet Hotell- och restaurangverksamhet Transport och magasinering Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering Försörjning av el, gas, värme och kyla Tillverkning Utvinning av mineral Jordbruk, skogsbruk och fiske Avdelning saknas Landsbygdens utveckling i Norrköping 7

8 Offentlig och kommersiell service på landsbygden På kartan syns den offentliga och kommersiella service som beskrivs i områdesbeskrivningarna på sidorna 4-7. Norrköpings centralort, randzonen, är gråmarkerad på kartan. Offentlig service Förskola Grundskola Fritidsgård x7 x9 x3 Äldreboende Bibliotek Vårdcentral Bokbuss Räddningstjänst Sjöräddning Returpunkt/återvinning x4 Kommersiell service Simonstorp Apotek/ombud Banksservice/uttag Bensin/drivmedel Landsbygdshandel Paketutlämning Post/ombud Åby Svärtinge Systembolag/ombud Krokek Östgötatrafiken Jursla Kvarsebo Vånga Norrköpings centralort Skärblacka Östra Husby Furingstad Kimstad Tåby Björnö Kättinge Kuddby Arkösund Norsholm x7 8 Landsbygdens utveckling i Norrköping

9 Norrköpings landsbygdsprogram Vi har, i dialog med medborgarna, tagit fram ett landsbygdprogram där begreppen en levande och utvecklad landsbygd och skärgård syftar på människor, verksamheter och näringar. För att landsbygden ska vara attraktiv behövs bland annat bostäder, service och försörjning. Att skapa en samordnad landsbygdspolitik, som stödjer en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling på landsbygden och i skärgården är oerhört viktigt. Denna broschyr är en del av kommunens uppföljning av intentionerna i landsbygdsprogrammet, men det skrivs även en rapport. Landsbygdsprogrammets fem uppsatta mål» Mål 1: Den bofasta befolkningen på landsbygden ökar med 1 procent per år, jämnt fördelat över hela kommunens tätorter och landsbygdsområden De senaste åren visar en relativ befolkningsutveckling i alla tätorter och landsbygdsområden utom Skärblacka och dess landsbygd. Kolmårdens landsbygd stagnerar eller minskar. Befolkningsutveckling Relativ utveckling 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% Östra Husby Vikbolandets landsbygd Krokek Kolmårdens landsbygd Åby/Jursla Kvillinge landsbygd Skärblacka Skärblacka landsbygd Norrköpings kommun Norrköpings centralort Vikbolandets landsbygd inkluderar även Arkösund och Ljunga. Kolmårdens landsbygd inkluderar även Strömsfors och Kvarsebo. Kvillinge landsbygd inkluderar även Simonstorp. Skärblacka landsbygd inkluderar även Kimstad, Norsholm och Vånga. Centralorten inkluderar även Svärtinge och Eneby landsbygd.» Mål 2: Antal företag ökar med 10 procent Antal företag ökar med 8,7 procent under tiden -2013, se diagram på nästa sida. Störst ökning har branscherna: vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering försörjning av el, gas, värme och kyla utbildning hotell- och restaurangverksamhet finans- och försäkringsverksamhet Det är värt att notera att det kan vara en aning missvisande att jämföra procentuell ökning. Det kan innebära ett fåtal nya företag i en liten bransch, medan större branscher ökar marginellt i andel, men inte i antal. Minskande branscher är den administrativa avdelning saknas samt utvinning av mineral. Landsbygdens utveckling i Norrköping 9

10 Förändring av antal aktiva företag Annan serviceverksamhet Kultur, nöje och fritid Vård och omsorg; sociala tjänster Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Finans- och försäkringsverksamhet Informations- och kommunikationsverksamhet Samtliga landsbygdsområden, förändring Samtliga landsbygdsområden, förändring Hotell- och restaurangverksamhet Transport och magasinering Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering Försörjning av el, gas, värme och kyla Tillverkning Utvinning av mineral Jordbruk, skogsbruk och fiske Avdelning saknas -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400%» Mål 3: Antal arbetstillfällen ökar med 10 procent Generellt skapar landsbygden fler arbetstillfällen än centralorten (5,7 procent) och hela kommunen. Kvillinge landsbygd är mer eller mindre oförändrad. Tätorterna Östra Husby och Skärblacka visar en negativ trend. Förändring av arbetstillfällen ,0% Förändring Förändring Förändring ,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Östra Husby Vikbolandets landsbygd Krokek Kolmårdens landsbygd Åby/Jursla Kvillinge landsbygd Skärblacka Skärblacka landsbygd Centralorten Norrköpings kommun 10 Landsbygdens utveckling i Norrköping

11 » Mål 4: Skapa fler planlagda områden för boende, service och näringsverksamhet i hela kommunens tätorter och landsbygdsområden Detaljplaner är ingen garanti för byggande, men en förutsättning för möjligheterna till utveckling i befolkningsökning, fler näringsverksamheter och allsidig service. 25 nya detaljplaner är framtagna för näringsverksamhet, offentlig service och för cirka 770 bostäder under perioden » Mål 5: Serviceorternas funktion och utbud förbättras Krokek: Inga förändringar. Ett stomnät för bredband planeras utmed sträckan Åby-Strömsfors-Krokek-Kvarsebo under Åby: Ica stänger. Räddningstjänst flyttar till nya lokaler i Kvillinge. Skärblacka: Konsumbutiken stänger och Ica Supermarket utökas med galleria. Ett stomnät för bredband byggs utmed sträckan Eksund-Kimstad-Skärblacka-Vånga. Östra Husby: Handelsbanken öppnar filial och deltidsbrandstationen i Östra Husby invigs. Ständig utveckling framåt Norrköpings landsbygdsprogram gäller till och med 2014, därför arbetar vi nu med riktlinjerna för åren Alla vill vi att Norrköping ska fortsätta utvecklas på ett positivt sätt. Det är viktigt att människor ska kunna leva och bo i hela kommunen i skärgården och på landsbygden, precis som i staden och dess närhet. Faktum är att förutsättningarna för att bo och arbeta varierar utifrån de val vi gör. Den kommande inriktningen av landsbygdspolitiken ska därför fokusera på hur gemensamma resurser i kommunen ska användas och fördelas. Alla synpunkter är lika viktiga från enskilda invånare, byalag och övriga föreningar. Till hösten kommer Landsbygdsrådet föreslå att ett nytt inriktningsdokument ska fastställas. Landsbygdsrådets uppgift är dels att arbeta för genomförandet av programmet, dels att vara ingången till hela den kommunala organisationen för alla dem som bor och verkar på kommunens landsbygd. Verktyg för landsbygdens utveckling Bygdepeng Bygdepeng är till för lokala utvecklingsgrupper på landsbygden och i småorter med färre än invånare. Gruppen bjuder in alla som bor i området att delta. Det gemensamma arbetet utgår från att vårda och utveckla platsen och att jobba för bygdens bästa. Stödet på kr per grupp och år, lämnas gemensamt av kommunen, Regionförbundet Östsam och Länsstyrelsen. Lokalt ledd utveckling enligt Leadermetoden Landsbygdsprogrammet innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Detta finansieras gemensamt av Sverige och EU. Leader är en metod för landsbygdsutveckling som bygger på lokala initiativ och beslut. Flera nationella och EU-baserade program som stöder landsbygdens utveckling håller på att tas fram för perioden Som en grund ligger regeringens nationella landsbygdsprogram för samma period, som kompletteras med länsanpassade genomförandestrategier. När denna broschyr produceras finns ännu inga beslut om EU:s programstrategier eller prioriterade områden för lokalt ledd utveckling. Begreppsförklaring Aktiva företag: Alla privata arbetsställen med moms-, F-skatte- och/eller arbetsgivarregistrering. Dagbefolkning: Avser den befolkning som har sin arbetsplats i en region och är bosatta i eller utanför regionen. Glesbygd samt skärgård: Område som ligger över 45 minuters bilresa från närmaste tätort, samt öar utan fast förbindelse till land. Kommersiell service: Bank/ uttagsautomat, postservice, apotek, drivmedel och livsmedel. Landsbygd: Det som inte är Norrköpings stad är landsbygd, inklusive Ljunga, Tingstad och Styrstad. Landsbygdshandel: Livsmedelsbutik på landsbygden. Offentlig service: Förskola/barnomsorg, grundutbildning, bibliotek, omvårdnad, hälso- och sjukvård. Randzon: Definition av Norrköpings stad enligt Översiktsplan Serviceort: Ort som har en grund för närservice. Tätort: Orter med fler än invånare och området inom 5 minuters bilresa. Tätortsnära landsbygd: Område som ligger 5-45 minuters bilresa från en tätort. Landsbygdens utveckling i Norrköping 11

12 Norrköpings kommun. För dig. För alla. För det goda livet. I Norrköpings kommun har alla rätt till jämlikhet, delaktighet och del av välfärden. Vår vision handlar om det goda livet, och uppdraget är att skapa, utveckla och leverera välfärdstjänster till medborgare och verksamheter i vårt område. Vår framtid ser ljus ut. Vår befolkning växer, och vi har en potential som bara begränsas av oss själva. Vi brukar säga att kraften kommer ur kreativitet och våra medarbetare. Genom att planera och driva en ständig utveckling av miljöer, boende, näringlivsklimat och service till medborgarna skapar vi förutsättningar för ett nytt, spännande Norrköping. En kreativ mötesplats för människor och möjligheter. NÄRINGSLIVSKONTORET Kontakt: Ingela Granqvist, Landsbygdsutvecklare

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 214 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 21 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Information om 945 företag och arbetsställen

Information om 945 företag och arbetsställen Information om 945 företag och 1.12 arbetsställen [ 2 1 7 ] Data per 217-6-2 från UC Selekt framtaget av EraNova FÖRETAG Företag som är registrerade för F-skatt, moms och/eller arbetsgivaravgift. Både

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 28 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 FS 2016:2 2016-03-02 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2014 med 340 personer till 61 160. Antalet arbetstillfällen

Läs mer

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m Rutdatabasen 2014: 250m x 250m och invånare 2013. 250m x 250m. 1 invånare 54 503 54 503 2-10 invånare 782 991 206 376 11-99 invånare 1 785 241 55 073 100-499 invånare 2 112 513 11 224 500-999 invånare

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet, 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga er till arbetsgivare Uppdraget Försäkringskassan ska återrapportera de er som olika grupper arbetsgivare har inrapporterat

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga till arbetsgivare Försäkringskassan ska enligt regleringsbrev 2017 återrapportera de som olika grupper arbetsgivare har rapporterat

Läs mer

Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner

Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. - -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner Arbetsmiljöverkets organisation Anmälningar enligt AML 3 kap

Läs mer

Norrköpings Landsbygdsprogram

Norrköpings Landsbygdsprogram Norrköpings Landsbygdsprogram REMISS Skicka synpunkter senast den 7 augusti 2010 till e-post landsbygdsutveckling@norrkoping.se eller Norrköpings kommun, Näringslivskontoret, 601 81 Norrköping Landsbygdsprogram

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta Laholms kommun 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Sida 2 - Branschfördelning Nystartade företag Sida 3 -

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals-

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2009

Utländska dotterbolag i Finland 2009 Företag 2010 Utländska dotterbolag i Finland Omsättningen för utländska dotterbolag i Finland sjönk år Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda omsättningen för utländska dotterbolag i Finland ungefär

Läs mer

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive Meet and Eat 14 september 2016 CreActive LIU RELATION/Susanne Pettersson 2 FÖRENA Företag når akademisk kompetens LIU RELATION/Susanne Pettersson 16-09-14 3 Projekttid: 160501-171115 Tillväxtverket 8 lärosäten

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Norrköpings Landsbygdsprogram 2010-2014

Norrköpings Landsbygdsprogram 2010-2014 Norrköpings Landsbygdsprogram 2010-2014 Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 140 Landsbygdsprogram 2010-2014, antaget av KF 2010-11-29 1 Förord Syftet med landsbygdsprogrammet är att skapa en samordnad

Läs mer

Levande landsbygd och skärgård April

Levande landsbygd och skärgård April Levande landsbygd och skärgård April 2016 Innehåll 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 11 Inledning Landsbygdens och skärgårdens möjligheter Utveckling på ett hållbart sätt Lokalt utvecklingsarbete så går det till

Läs mer

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Aktualitetsdagen 2014-04-03 Christin N. Granberg, Arbetslivssektionen, Avdelningen för arbetsgivarpolitik Upplägg Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag Vad AV sett SKLs ståndpunkter

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2015 - Rapport 2015-10-04 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2014 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015 FS 216:5 216-12-21 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 215 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 62 57 personer 215. Det var en ökning med 1 41 personer sedan et innan och den

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län

Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län 24 februari Lars Berglund 2017-02-24 Nulägesanalys och Näringslivsanalys 3 Nulägesanalys Befolkning Utbildningsnivå Inkomster Bostadsbestånd Bredband

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2010

Lönestrukturstatistik 2010 Löner och arbetskraftskostnader 2012 Lönestrukturstatistik 2010 Löntagarnas löneskillnader fortsatte att minska år 2010 Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2011

Lönestrukturstatistik 2011 Löner och arbetskraftskostnader 2013 Lönestrukturstatistik 2011 Medellönen för personer med lägre högskoleexamen har minskat i förhållande till övriga utbildningsnivåer under 2000-talet Enligt Statistikcentralens

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 FS 2017:4 2017-12-05 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 64 260 personer år 2016. Det var en ökning med 1 700 personer sedan året innan

Läs mer

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral Sid 1 (26) Per Eskilsson per.eskilsson@kammarkollegiet.se 08-7000735 2013-09-04 Dnr 96-74-2013 Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens

Läs mer

Sollentuna kommun 2016

Sollentuna kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 15 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Elgiganten AB (Har ej säte i kommun) 9 101 912 2 BMW AB 7 974 248 3 Elektroskandia AB 5 954 223

Läs mer

Inriktningsdokument. Inriktning av landsbygdspolitiken 2014-08-25 KS 2014/0578. Beslutad av kommunfullmäktige den 25 augusti 2014.

Inriktningsdokument. Inriktning av landsbygdspolitiken 2014-08-25 KS 2014/0578. Beslutad av kommunfullmäktige den 25 augusti 2014. Inriktningsdokument 2014-08-25 Inriktning av landsbygdspolitiken KS 2014/0578 Beslutad av kommunfullmäktige den 25 augusti 2014. Efter beslut i kommunfullmäktige har dokumentet delats upp i två delar:

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2013

Statistik över arbetskonflikter 2013 Arbetsmarknaden 04 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 uppgick antalet arbetskonflikter till Korrigering.4.04. Texten och tabellen Orsaker till arbetskonflikter år 0 har korrigerats. Korrigeringarna

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

1 Ericsson Local Services AB Andreas Stihl Norden AB Lego Sverige AB Sparköp i Lerum AB

1 Ericsson Local Services AB Andreas Stihl Norden AB Lego Sverige AB Sparköp i Lerum AB 2016 - Rapport 2016-10-06 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Ericsson Local Services AB 710 683 2 Andreas Stihl Norden AB 540 202 3 Lego AB 410 789 4 Sparköp

Läs mer

Enköpings kommun 2016

Enköpings kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Sna Europe (INDUSTRIES) AB (Har ej säte i kommun) 914 962 2 Varsego AB 481 977 3 Lifco Dental AB

Läs mer

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018 1(13) Stadsledningsförvaltningen Näringslivs- och utvecklingsenheten Lars Ekberg Uppdaterad 2016-04-12 Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2015 - Rapport 2015-10-04 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2014 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn. 2 Stora Enso Fors AB AB Karl Hedin Sågverk (Har ej säte i kommun)

1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn. 2 Stora Enso Fors AB AB Karl Hedin Sågverk (Har ej säte i kommun) 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn 2 Stora Enso Fors AB 3 170 100 3 AB Karl

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag var störst inom handel under tredje kvartalet 2015 Enligt Statistikcentralen inledde 5 817 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2017 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag var störst inom handeln under tredje kvartalet 2016 Enligt Statistikcentralen inledde 6 211 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2016.

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Strängnäs kommun 2016

Strängnäs kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Pfizer Health AB (Har ej säte i kommun) 3 091 000 2 Mekonomen Grossist AB (Har ej säte i kommun)

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 17 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

1 Atlas Copco Industrial Technique AB Dustin Sverige AB Dustin AB (Har ej säte i kommun)

1 Atlas Copco Industrial Technique AB Dustin Sverige AB Dustin AB (Har ej säte i kommun) 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Atlas Copco Industrial Technique AB 4 221 103 2 Dustin AB 4 124 564 3 Dustin AB (Har ej säte i

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag vänt uppåt Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med en halv procent under andra kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2008

Nationalräkenskapsdata 2008 Jonas Karlsson, Statistiker Tel. 018-25581 Nationalräkenskaper 2010:2 9.9.2010 Nationalräkenskapsdata 2008 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag minskade jämfört med första kvartalet året innan Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,6 procent under andra kvartalet 2015

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Norrköping i siffror 2014

Norrköping i siffror 2014 Norrköping i siffror 2014 Innehållsförteckning sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11 Arbetspendling 12

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2012

Nationalräkenskapsdata 2012 Jouko Kinnunen, forskningschef Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2015:1 2.6.2015 Nationalräkenskapsdata 2012 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2013

Nationalräkenskapsdata 2013 Johan Flink, utredare Tel. 018-25580 Nationalräkenskaper 2016:1 11.2.2016 Nationalräkenskapsdata 2013 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år 2013.

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Örebro län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Jönköpings län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Norrbottens län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

En kort presentation av Tjörns näringsliv

En kort presentation av Tjörns näringsliv En kort presentation av Tjörns näringsliv Allmänt om Tjörn Kommunen har ungefär 15 000 invånare, men man räknar med en befolkningsökning de kommande åren då man har förberett för en ökad bebyggelse på

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Statistikinfo 2016:06

Statistikinfo 2016:06 Statistikinfo 216:6 Över förvärvsarbetande i Linköping 872 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 215, en ökning med 1 844 personer jämfört med 215, vilket är den näst största ökningen någonsin

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Sjunkande antal nedlagda företag Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med en procent under tredje kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 2012-12-12 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 Antalet sysselsatta norrköpingsbor ökade under året med 1 100 personer. Förvärvsfrekvensen ökade från 72,8 % år 2010 till 73,8 %

Läs mer

Rapport från Soliditet

Rapport från Soliditet Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Januari 21 Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag januari 21 Rapporten i sammandrag Antalet ej kreditvärdiga

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2009

Nationalräkenskapsdata 2009 Jouko Kinnunen, Ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2011:2 2.11.2011 Nationalräkenskapsdata 2009 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2011

Nationalräkenskapsdata 2011 Jouko Kinnunen, ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2014:1 27.3.2014 Nationalräkenskapsdata 2011 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Statistikinfo 2014:11

Statistikinfo 2014:11 Statistikinfo 214:11 Ökat antal förvärvsarbetande 213 77 169 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 213, en ökning med 1 437 personer jämfört med 212. För andra året i rad var transportmedelsindustrin

Läs mer

Statistikinfo 2013:13

Statistikinfo 2013:13 Statistikinfo 213:13 Ökat antal förvärvsarbetande 212 75 732 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 212, det är det högsta antalet förvärvsarbetande som någonsin redovisats för kommunen. Antalet

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 12633 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den

Läs mer

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014).

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Näringslivet En presentation av företagen på Tjörn Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Företagsformer på Tjörn Andel % Enskild

Läs mer

Norrköping i siffror 2017

Norrköping i siffror 2017 Norrköping i siffror 2017 norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun instagram.com/norrkopings_kommun Innehållsförteckning sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2015. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2015. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta 215 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Branschfördelning Sida 2 Nystartade företag Könsfördelning Startade per

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet

Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet Arbetsmarknaden 2009 Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet Under det första kvartalet färre lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 46 lediga arbetsplatser

Läs mer

Norrköping och kommunsamarbete Ulf Arumskog

Norrköping och kommunsamarbete Ulf Arumskog Norrköping och kommunsamarbete Ulf Arumskog Fakta om Norrköpings kommun 130 000 invånare, 57 000 förvärvsarbetande Fakta om Norrköpings kommun 6000 studenter vid Campus Norrköping Vård, omsorg och handel

Läs mer