Verksamheten Industriell IT & Automation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation"

Transkript

1 Verksamheten 2008 Industriell IT & Automation 1

2 2

3 AcobiaFLUX växer stadigt för varje år. Vår kombination av specialistkompetens och lyhördhet för kundernas behov av avancerade lösningar har gett goda resultat. År 2008 gjorde AcobiaFLUX ett rekordresultat läs mer om vägen dit. 4 Tid för utveckling 6 AcobiaFLUX på 3 minuter 8 Vår framgångsmodell 9 Ett varumärke med mervärde 11 Våra kunder som samarbetspartners 12 Kunden i fokus! 14 Året i korthet 15 Verksamheten Miljöarbete som skapar vinster 18 Från kunskap, vilja och förmåga till ansvar, dynamik och relation med rätt rekrytering 20 Branschens utveckling trender och prognoser 21 Direkt från verkligheten 22 Ledningen Styrelsen

4 Namn: Mikael Nilsson Ålder: 41 år Familj: Gift med Maria Fritidsintressen: Golf handicap 3,9, sport i allmänhet Bästa med jobbet: Alla resultatorienterade, målmedvetna och duktiga medarbetare. Partnerskapet med kunderna Om 4 år: AcobiaFLUX startar sin första etablering utanför Europa Tid för utveckling I tider där media frossar i katastrofrubriker och låter oss tro att hela Sverige kommer att gå under för att bilindustrin befinner sig i kris är det lätt att dras med i domedagsprofetiorna. Det krävs styrka och mod för att våga hålla fast vid den affärsidé och modell som för sex månader sedan var självklar, både på kort och på lång sikt. Alla företag måste ställa sig frågan om fundamenten verkligen har förändrats totalt i och med finanskrisen. Medias bevakning och börsraset förstärkte känslan av kris och medverkade till att hela ekonomin bromsade, även om många i den tidiga fasen av lågkonjunkturen ännu inte såg någon effekt i den egna verksamheten. I en sådan situation hamnar fokus ofta på krishantering i stället för på utveckling, trots att båda är lika viktiga. Den situation som vi nu upplever i Sverige och världen är unik, något liknande läge har vi inte varit i förut. Glädjande nog ser vi att många företag tar tillvara på situationen och använder temposänkningen, som trots allt endast är marginell, till att slipa på strategier och bädda för kommande affärer. På AcobiaFLUX är vi medvetna om konjunkturen, vi analyserar den och tar hänsyn till den men vi planerar för framtiden. Vår affärsidé och våra strategier ligger fast. Nu finns det möjlighet att höja kompetensen och utveckla såväl organisation som produkter. För AcobiaFLUX har året som gått varit fullt av framgång och spännande händelser. Vi hedrades med flera utmärkelser där Global Citect Integration Partner of the Year 2008 var den stora triumfen. Att bli utsedd till världens bästa integratör, efter att först ha vunnit den europeiska tävlingen, var mer än vi vågat hoppas på. Året kröntes med förvärvet av Cintec. Detta visade sig bli precis så bra som vi hade förutspått och när året gick mot sitt slut kunde vi se tillbaka på vårt mest framgångsrika år någonsin. Inför 2008 hade vi som mål att växa organiskt men också genom förvärv, leverera en god marginal till aktieägarna samtidigt som vi ville stärka varumärket och hålla en hög kvalitet på leveranser och produkter. Idag har vi facit i hand och kan konstatera att vi har lyckats. Vi har stärkt vår position på marknaden och lyckats bibehålla och även stärka den höga kompetens som är vår grund. På samma sätt tänker vi fortsätta arbeta i framtiden. Vårt mål är att ständigt bli bättre i varje detalj. Potentialen är stor och våra förhoppningar om att växa ytterligare på marknaden är goda. Vi ser fram emot ett spännande år Mikael Nilsson, VD AcobiaFLUX 4

5 5

6 Vilka är vi? AcobiaFLUX är ett innovativt företag som erbjuder helhetslösningar inom Industriell IT & Automation inom affärsområdena Industri, Infrastruktur och Fastighet. AcobiaFLUX på 3 minuter Ett industriellt IT företag AcobiaFLUX ska skapa högsta möjliga kundvärde genom ett professionellt, engagerat och ansvarsfullt agerande som total leverantör av system och lösningar inom Industriell IT & Automation. Detta värde skapas genom tät integrering med kundens organisation och verksamhet i kombination med vår specialist kompetens. Proaktiva Professionella Ansvarstagande med ekonomi och administration. De högkvalitativa arbetsuppgifterna har lockat en högt utbildad medarbetarskara där de flesta är civilingenjörer. En stor andel av dessa är systemutvecklare av PLC, SCADA, databas- och.net-lösningar. AcobiaFLUX är också det företag i Europa som har flest certifierade Citectutvecklare. Värdeskapande samarbetspartner AcobiaFLUX mål är att det traditionella kund- och leverantörs förhållandet ersätts av en relation som samarbetspartners. Vår specialist kompetens är självklar men det är i kombi nation med vårt engagemang och ansvar som vi skapar direkt mervärde för våra kunder. Lång tradition inom Industriell IT & Automation Verksamheten har sedan start, för 14 år sedan, haft fokus på integrering och automatisering av produktionsnära och överordnade system. Specialiserad organisation AcobiaFLUX organisation består idag av 44 personer. Av dessa arbetar 41 personer aktivt i våra kundprojekt medan tre personer sysselsätts Resultat (kkr) % Ett gott rykte 92% av våra kunder kan i hög eller mycket hög grad tänka sig att rekommendera AcobiaFLUX. Att de också gör det i verkligheten bevisas av att 30% av de kunder som svarade på undersökningen har anlitat oss efter rekommendation från andra uppdragsgivare. 6

7 7

8 Det finns system vi installerade redan 1998 som fortfarande är i full drift och som har utvecklats med kundens verksamhet genom åren. Sådant skapar långa relationer med kunderna. Vår framgångsmodell Varumärke Direkt kundvärde Specialistkompetens Rekrytering Tillväxt Produktutveckling AcobiaFLUX har självklart djup kunskap inom Industriell IT & Automation, men för att lyckas som totalleverantör krävs också känsla för design, struktur, funktion och kvalitet. Att se helheten, ta ansvar och leverera högsta kvalitet i alla led det är helhetstänkande för oss. Verksamheten Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden; Industri, Infrastruktur och Fastighet. AcobiaFLUX utvecklar, integrerar och levererar helhetslösningar till lönsamma och effektiva system för styrning, övervakning och informationshantering i produktions-, underhålls- och kvalitetsprocesser. Vår ledstjärna är att allt vi gör ska ge våra kunder ett mervärde, inte bara tekniskt avancerade lösningar. Affärsidé och vision Genom att använda AcobiaFLUX får våra uppdragsgivare en komplett leverantör av allt från installation av yttre komponenter till styr- och övervakningssystem, databaser och kopplingar till externa system. Vår vision är att vara det naturliga valet för den som söker en leverantör av helhetslösningar till de största och mest avancerade projekten inom Industriell IT & Automation. Specialistkompetens AcobiaFLUX satsar hårt på rekrytering och har branschens högsta krav på attityd, ansvarskänsla, engagemang och teknisk kompetens inom I ndustriell IT & Automation. Alla medarbetare, oavsett roll, måste förstå hur den egna insatsen påverkar helheten i det slutliga resultatet. Vi har specialister inom projektledning, analys och design samt systemutveckling. Ansvar och förtroende AcobiaFLUX skapar långsiktiga lösningar genom att se kundens verksamhet som en helhet. Varje lösning relaterar till detta. Vi ifrågasätter och penetrerar såväl problem som lösningar i ett tidigt skede för att varje projekt ska kunna utvecklas med företagets verksamhet. Kundinteraktion För att en lösning ska generera maximalt kundvärde bör alla berörda personer involveras i processen från de som har beslutat om investeringen, till de tänkta slutanvändarna. På så sätt lägger vi grunden för en lyckad implementering av lösningen. Den nära relationen i projektet lever sedan vidare, efter leveransen, i vidareutveckling och supportarbete. 8

9 Ett varumärke med mervärde Den tekniska utvecklingen är snabb. Det är enkelt att ryckas med och springa åt samma håll som alla andra. Utveckling är en självklarhet för alla oss på AcobiaFLUX. En stabil utveckling kräver en stadig grund att stå på. Vårt varumärke är just en sådan grund. Genom att slå fast vad vi är och vad vi står för blir det enklare att ta ställning och göra viktiga vägval. Kärnan i vårt varumärke består av begrepp som alla hänger ihop och påverkar varandra; ansvar, dynamik och relation. Ansvar Vi tar ansvar i vårt arbete, både internt och externt. Inom företagets väggar betyder det att vi gör det möjligt för alla medarbetare att vidareutvecklas och förfina sina kunskaper genom utbildning och utvecklande uppdrag. Detta är nödvändigt för att AcobiaFLUX ska kunna behålla och utveckla den specialistkompetens som kundernas behov kräver. Att ta ansvar för de projekt vi arbetar med är en självklarhet, i stort och smått. Våra kunder ska kunna luta sig lugnt tillbaka och känna sig trygga från start till mål. Dynamik Världen förändras ständigt. Därför kan vi inte bygga statiska lösningar. Vi måste vara flexibla. Våra lösningar måste vara framtagna för dagens problem och samtidigt måste de vara förberedda för framtida förändringar. På så vis blir vi en bra samarbetspartner som inte låser kunden vid kortsiktiga produkter eller lösningar. Relation Vi ser varje nytt uppdrag som det första i en lång rad. Vårt mål är alltid att skapa långsiktiga relationer med våra kunder. Vi vill se oss själva som en lönsam och kompetent samarbetspartner ju längre relationen varar och ju djupare den blir, desto bättre resultat kommer vi att uppnå tillsammans. Att ständigt förändras och förbättras är en del av dynamiken i vårt företag. Det är varje medarbetares ansvar att vidareutveckla sina kunskaper i och utanför relationen med kunderna. Hos oss på AcobiaFLUX är varumärkets innebörd tydlig varje dag. Det är vår stabilitet, vart framtiden än tar oss. Vilka är AcobiaFLUXs främsta styrkor som leverantör till er? Lyhördhet. Bra på att leverera just det vi vill ha och inget annat. Lätta att kommunicera med. Okomplicerat att arbeta med er. Snabb respons. 4,38 Engagerade projektledare Våra projektledare får höga betyg för sitt engagemang, sitt bemötande och sin personliga service. Högsta betyg på skalan är 5.0 9

10 10

11 Ensam är inte stark. Det är i samarbetet med våra kunder som vi växer och utvecklas. Varje uppdrag innebär nya utmaningar och varje lösning skräddarsys för att ge full kontroll, effektiv styrning och störningsfria processer. Våra kunder som samarbetspartners AcobiaFLUX är idag AstraZeneca i Mölndals mest kompletta leverantör av tjänster inom Industriell IT och Automation. Från mindre kompletterings- och förändringsarbeten i de befintliga anläggningarna, till kompletta styr- och övervakningsentreprenader vid nybyggen. AcobiaFLUX har bland annat skapat möjligheten att följa upp och optimera energianvändning på hela anläggningen. Till anläggningen i Gärtuna levererar vi automationslösningar i de tekniska systemen för maskinstyrning och media försörjning. Detta är ofta helhetsuppdrag från funktionsspecifikation till driftsättning och validering. AcobiaFLUX arbetar tillsammas med Cardo för att förbättra produktionen genom att säkra och öka maskinernas tillgänglighet. Arbetet innebär att strukturera befintlig kod, göra om logiken i hur produktionsdata distribueras ut till PLC:er i produktionen och utveckla SCADA-systemet. Arbetet är en förberedelse för att på sikt införa redundans i hela produktionen. AcobiaFLUX har tillsammans med Green & Cool tagit fram ett styr och övervakningssystem för kylmaskiner. Produktutbudet omfattar många olika modeller varför fokus har varit på att ta fram ett dynamiskt system som enkelt kan anpassas till olika modeller. Användargränssnittet ger en tydlig bild av maskinens status och det är just enkelheten och överblicken som kännetecknar Green & Cools maskiner jämfört med konkurrenterna. AcobiaFLUX levererar tekniska helhetslösningar, från design till drifttagning, för Vägverkets tekniska system inom områdena, vägtrafiktunnlar, VAanläggningar och öppningsbara broar. Vi levererar även stöd till den operativa verksamheten i form av specialiststöd och utbildning. AcobiaFLUX har uppdragsgivare över i stort sett hela Sverige: Umeå AcobiaFLUX levererar ett komplett styr- och övervakningskoncept till Preems samtliga depåer i Sverige. Systemen består bland annat av styrning, användargränssnitt för tankbils chaufförer, övervakningssystem med larm, trender och ett monitorsystem som ger depåoperatörerna överblick över anläggningen från flera platser. I leveransen ingår nivåövervakning i cisterner, styrning av ventiler och pumpar, flödesreglering och koppling mot affärssystemet för bland annat registrering av utlastad produkt. Sollefteå Östersund Sandviken Stockholm Örebro Nyköping Linköping Skara Göteborg Kalmar Halmstad Karlskrona Malmö 11

12 Genom att benchmarka mot branschen, trimma våra processer och sätta upp tydliga mål kan vi skapa en organisation som gör både oss och våra uppdragsgivare till vinnare. Kunden i fokus! Aldrig tappa fokus det är ett mantra här på AcobiaFLUX. I den snabba tekniska utvecklingen är det annars lätt att ryckas med och för ett ögonblick glömma varför vi utvecklar system, applikationer och produkter. För våra kunder. Något annat värde har de inte. Varje produkt vi utvecklar ska förenkla eller förbättra våra kunders verksamhet, annars gör vi något fel oavsett hur tekniskt avancerade eller eleganta lösningarna än är. Våra regelbundna kundundersökningar ger oss fingervisningar om hur väl vi lyckas. Att mäta hur nöjda våra uppdragsgivare är i alla aspekter av vårt arbete är en metod att behålla kundfokus. Den stora utmaningen är att fortsätta utveckla kundnytta i varje företagsprocess. Vi har tagit till oss Toyota-modellen, Lean-tänkandet och 5S för att fortsätta utveckla vårt arbete. Trots att vi är ett tjänsteföretag ser vi att det finns mycket att lära och hämta från dessa metoder. Vi är bara i början av detta arbete, men ser redan resultat. Ordning och reda är självklart för att uppnå hög kvalitet. För att bli ännu bättre på vår egen hemmaplan har vi infört 5S på kontoret ett mycket bra hjälpmedel för att genomföra kvalitetshöjande åtgärder. De japanska termerna kan översättas till fem steg: Sortera, Systematisera, Städa, Se till och Standardisera. Genom att arbeta med detta kommer vi att effektivisera vårt arbete, optimera våra ytor, få stabilare processer och dessutom en trevligare arbetsplats. Med den stadiga ökningen av antalet kunder är dessa åtgärder nödvändiga steg för att även i fortsättningen kunna leva upp till kunders, och inte minst våra egna, kvalitetskrav Fler kunder varje år Våra kunder blir allt fler för varje år. Sedan 2005 har antalet kunder ökat från 62 till hela 98 stycken. I takt med detta har AcobiaFLUX vuxit tillsammans med kunderna

13

14 Genom förvärvet av Cintec blev AcobiaFLUX ett av Sveriges största, renodlade företag inom Industriell IT & Automation. Sedan oktober 2008 arbetar vi tillsammans i ett nytt gemensamt kontor i Stockholm med knappt 20 medarbetare. Året i korthet AcobiaFLUX blir först utsedda till Europas bästa Citectintegratör och vinner sedan den världsomspännande tävlingen och blir Global Citect Integration Partner of the Year AcobiaFLUX tillhör den exklusiva skara företag som har högsta kredit värdighet enligt Soliditets rating, Triple A. En ny projektchef anställs i Göteborg. Dagens Industri utser AcobiaFLUX till ett av årets Gasellföretag. Färdigställt kontor för 35 medarbetare i Stockholm Nettoomsättning (kkr) Rörelseresultat (kkr) Rörelsemarginal (%) 13,6 12,5 8,1-1,6 Genomsnittligt antal anställda (st) Balansomslutning (kkr) Soliditet (%) 40,2 39,5 28,5 25,6 Avkastning på eget kapital (%) 53,2 64,4 47,2-14,8 Nöjd Kund Index (NKI), skala 1-5 4,02 4,07 4,05 3,63 Genomsnittligt nettoomsättning (kkr) balansomslutning (kkr) soliditet (%) antal anställda (st) , ,

15 Under 2009 kommer AcobiaFLUX att rikta fokus mot branscherna Petroleum, Infrastruktur och Läkemedel. Prognosen för dessa branscher, inom de områden AcobiaFLUX verkar, ser mycket positiv ut. Antalet förfrågningar har varit över förväntan det första kvartalet. Verksamheten 2009 AcobiaFLUX kommer under 2009 att öka satsningarna på utbildning och produktutveckling. I nära samarbete med högskolorna har vi tre produktutvecklingsprocesser som är i slut fasen. Ytterligare ett projekt kommer att påbörjas under året. Under 2009 kommer AcobiaFLUX att medverka i två event på Chalmers och Chalmers Lindholmen där vi marknadsför oss gentemot studenter som söker examensarbete och anställning. I början av 2009 har AcobiaFLUX sex examensarbetare och praktikanter som är involverade i olika projekt präglades av nya projekt inom Infrastrukturområdet. AcobiaFLUX har som målsättning att under 2009 utföra ett eller flera trafikstyrningsprojekt i landet och på så sätt ta ytterligare ett steg mot att bli den främsta leverantören av systemintegrering inom Infrastrukturområdet. AcobiaFLUX planerar att växa ytterligare 20% under 2009 och kommer aktivt att söka samarbets partners för att stärka vår position på marknaden samt söka efter mindre bolag att förvärva. AcobiaFLUX kommer under 2009 att titta på uppdrag utanför Sveriges gränser. Detta kommer främst att ske via befintliga kontakter och kunder. Tre målsättningar 2009 Öka kundbasen inom branscherna Petroleum, Infrastruktur och Läkemedel Lansering av två nya produkter Höja nöjd kund index från 2008 års nivå 15

16 En hållbar och miljövänlig utveckling är viktig för oss. Framtidens miljöarbete är en spännande utmaning som vi brinner för att hitta åtgärder som hjälper företag att spara energi samtidigt som det genererar ekonomisk vinst. Miljöarbete som skapar vinster Vi brinner för smart miljöarbete och då främst för de projekt vi genomför tillsammans med andra. Där lägger vi gärna vår energi, kraft och entusiasm. De insatser vi kan göra i samverkan med våra kunder är nämligen så oändligt mycket större än de små framsteg vi kan nå på egen hand. Det är tillsammans vi kan uträtta stordåd. Idag finns det en extra drivkraft i samhället som skapar nya energisparande projekt. Höjda energipriser gör det till exempel intressant att ta tillvara på den värme som tidigare setts som ett problem. Istället för att lägga pengar på att kyla bort värme kan man ta tillvara på den energi som skapas och på så sätt minska den totala energikostnaden. Genom att kombinera den kompetens AcobiaFLUX har inom såväl Industriell IT & Automation som Fastighet och Infrastruktur kan vi skapa stora vinster för både miljön och våra kunder. AstraZeneca mätning och kontroll AstraZenecas stora anläggning i Mölndal har en mycket komplex energiförbrukning. Främst används el, värme och kyla, men till detta kommer även naturgas, varmvatten med mera. AcobiaFLUX har byggt upp ett system som mäter och dokumenterar hela anläggningens energiförbrukning. Systemet används för att planera, utföra och följa upp energibesparingar i alla led. Utöver energi mäts även förbrukning av annat slag, till exempel användning av kallvatten och kvävgas. Detta mätsystem är utvecklat i det redan befintliga övervakningssystemet Citect. Ett kompletterande system har integrerats i Citect för att göra schemalagda exporter av insamlad data och administrera de olika summeringar som skapas. Kvänum Energi/Innotronic Panncentral för biobränsle och sol På Tjörn satsar man nu starkt på förnyelsebar energi. AcobiaFLUX har som underleverantör till Innotronic AB arbetat med ett spännande projekt för kontroll av produktion och förbrukning av energi. Här finns en anläggning bestående av två pelletspannor och en planerad solvärmeanläggning. Panncentralen försörjer tolv fastigheter. AcobiaFLUX har utvecklat ett system som övervakar, larmar och mäter energi, både i produktionsledet och hos förbrukarna. I systemet kan även debiteringsmätning ingå och fakturaunderlag skapas automatiskt. Systemet ger därmed 100% kontroll över varje del av kedjan och blir på så sätt ett perfekt verktyg för att effektivisera energianvändningen. 16

17 17

18 Från kunskap, vilja och förmåga Våra största framgångsfaktorer är att vi både erbjuder en hög teknisk kompetens inom aktuella teknikområden och har förmågan att omsätta denna kompetens till konkreta tjänster och produkter. Specialistkunskapen är självklar det personliga ansvaret och engagemanget är det som skapar långsiktiga affärsrelationer. För fortsatt utveckling och framgång är det nödvändigt att våra medarbetare har rätt kompetens och fortsätter utveckla sina kunskaper i enlighet med företagets affär. Därför ligger ansvaret på AcobiaFLUX att ge alla medarbetare förutsättningar att utvecklas. Inom AcobiaFLUX har vi definierat kompetens som summan av kunskap, vilja och förmåga. Teoretisk kunskap är inte nog. Det är först när en medarbetare har viljan och förmågan att omsätta sina kunskaper i praktisk handling som det skapar värde för våra kunder. Kunskap: De teoretiska och praktiska kunskaper en medarbetare har med sig genom utbildning och erfarenhet. Fortsatt utveckling sker genom intern och extern utbildning. Vilja: Attityd, engagemang och vilja att omsätta sina kunskaper i praktisk handling. Detta kräver ett genuint och helhjärtat intresse för det man gör. Förmåga: Att kunna omsätta sina kunskaper till affärsnytta i enlighet med befattningens och företagets mål. Denna förmåga skapas genom en förståelse för helheten, företagets verktyg och arbetssätt, den egna rollen och hur vi skapar värde för kunden. Inom AcobiaFLUX jobbar vi målmedvetet med att skapa förutsättningar för våra medarbetare att växa inom alla områden. Vi är nämligen säkra på att rätt kompetens är en fråga om attityd, värderingar, förståelse för företagets affärer, verktyg och arbetssätt. Kort sagt - rätt kompetens handlar om att leva och leverera företagets varumärke. För att lyckas med detta måste vi på AcobiaFLUX vara oerhört duktiga på att hitta rätt medarbetare de som har rätt kunskap, vilja och förmåga. Detta tvingar oss att dels själva ha bra verktyg och metoder, men också att hitta rätt samarbetspartners när det gäller rekrytering. Förmågan att rekrytera rätt medarbetare har blivit en nyckelkompetens för AcobiaFLUX. Här finns en perfekt matchning mellan mina kunskaper och mina arbets uppgifter. Det känns väldigt bra. Niklas Genne, Göteborg På AcobiaFLUX är det inte bara fina ord, här satsas verkligen på medarbetarnas kompetens och utveckling. Niklas Magander, Stockholm till ansvar, dynamik och relation med rätt rekrytering. 18

19 19

20 Branschens utveckling trender och prognoser Den nedgång som teknikkonsulterna och automationsbranschen förväntade sig har infriats. Det är framförallt byggandet av bostäder, industribyggnader och andra lokaler som mest står för nedgången. Inom infrastrukturområdet, energi och miljö fortsätter satsningarna från staten och andra aktörer. De branscher som generellt har minskat mest är papper-, massa-, träindustrin, gruvindustrin och läkemedelsindustrin. Framförhållningen är betydligt kortare nu än tidigare men beläggningsgraden sjunker inte i samma takt. Beställningarna kommer fortfarande in i bra omfattning, om än lägre, men med kortare varsel. Industri AcobiaFLUX skiljer sig lite från övriga branschen när det gäller utvecklingen inom läkemedelsindustrin där vi tar marknadsandelar och ser en ökning framöver inom de områden vi är verksamma inom. AcobiaFLUX har ingen verksamhet inom papper-, massa-, eller gruvindustrin så konjunkturen har inte påverkat vår verksamhet så hårt. AcobiaFLUX ser även en stark ut veckling inom petroleumområdet. Vi märker en ökning av offertförfrågningar ifrån såväl Sverige som Europa och övriga världen inom detta område. Vi kalkylerar med 10% tillväxt för AcobiaFLUX inom detta område under Omsättning industri (kkr) Omsättning Prognos % Infrastruktur Vi har förnyat våra avtal med Vägverket, Banverket och Stockholms Stad. Det är väldigt stort tryck och mycket förfrågningar inom denna sektor både i Sverige och i Europa. Vi ser fortsatt positiv utveckling inom området de närmsta tre åren. Många investeringar är planerade inom tåg, väg och tunnelbana och den tekniska kompetensen inom området är bristvara i landet. Vi räknar med 15% tillväxt för AcobiaFLUX inom detta område under Omsättning infrastruktur (kkr) Omsättning Prognos % Fastighet I affärsområdet Fastighet ingår energi och miljö. Dessa projekt ökar och det finns en stadig tillväxt och efterfrågan på lösningar för att minska energiförbrukning. Kunderna finns såväl inom branscherna läkemedel och livsmedel som självklart den energiproducerande industrin. Den traditionella fastighetsautomationen har reducerats i den privata sektorn från investering till underhåll. Samtidigt har investeringarna för att byta ut gamla system och satsa på nya moderna lösningar inom offentliga förvaltningen ökat. Vi räknar med 10% tillväxt för AcobiaFLUX inom detta område under Omsättning fastighet (kkr) Omsättning Prognos % 20

21 I vår undersökning av arbetsklimatet fick uttalandet Jag känner mig personligt engagerad i mina arbetsuppgifter omdömet 9,27 på en skala där högsta betyg är 10. Detta är siffror vi är stolta över och som också visar sig i våra kunders betyg. Direkt från verkligheten Cardo Garage Door AB, Torslanda På Cardo Garage Doors i Torslanda tillverkas garageportar. Produktionen samordnas med ett komplext system av egenutvecklade lösningar, affärssystem och delfunktioner allt ifrån order och tillverkning till beställning av kartonger och etiketter. AcobiaFLUX anlitades av Cardo för att arbeta med en Citectapplikation för styrning och övervakning av produktionen. Genom ett beslut om konsultbyte valdes AcobiaFLUX att arbeta med hela automationssystemet och det blev därigenom andra, mer akuta, åtgärder att ta itu med först. Information lagrades i flera olika system vilket regelbundet ledde till störningar i produktionen när inaktuella uppgifter inte automatiskt uppdaterades överallt. AcobiaFLUX har byggt om kärnan i systemet, vidareutvecklat de centrala systemen och skapat en ny logik i informationshanteringen. Idag uppdateras informationen automatiskt vilket ger kontroll över produktionsflödet. Torbjörn Borg, IT Manager på Cardo Garage Door AB, ser tydliga resultat av arbetet. Idag har vi betydligt mindre övertid. AcobiaFLUX har lyckats bygga bort många störningar i produktionen. Systemet är också mer användarvänligt, något som operatörerna uppskattar. Samarbetet får också höga betyg. AcobiaFLUX har visat stor förståelse för våra processer. De har tagit våra idéer och utvecklat dem, jobbat fram en handlingsplan och skapat lösningar, hela tiden med hänsyn till vår produktion. Vårt samarbete har slagit mycket väl ut. Green & Cool Green & Cool utvecklar miljövänliga kyl- och frysaggregat med koldioxid som köldmedium. Geno m att återanvända koldioxid från industrin undviker man att tillföra nya växthusgaser till atmosfären. Denna metod medför noll i miljöpåverkan. Koldioxiden är giftfri och påverkar inte ozonskiktet som till exempel freoner gör. AcobiaFLUX har under ett och ett halvt års tid varit med och utvecklat styrsystem och operatörsgränssnitt till dessa anläggningar. Micael Antonsson, Technical Director på Green & Cool, är mycket nöjd med samarbetet. Det här är en komplex teknik. Därför är det nödvändigt att vi har ett bra interface mellan människa och maskin. Nu har vi utvecklat ett gränssnitt som vem som helst kan förstå och använda. Det här har inte varit ett statiskt arbete, nya funktioner har kommit till på vägen och AcobiaFLUX har löst det med bravur. De har också tillfört egna idéer som har bidragit till bättre lösningar. Att systemet är öppet och kan kommunicera med andra styrsystem gör lösningen kraftfull. Kunden kan nå systemet från vilken dator som helst och kan även få larm via sms vid eventuella problem. Anders Skönnbrink Systemutvecklare Jakob Horn Systemutvecklare 21

22 Ledningen på AcobiaFLUX är ett gott, sammansvetsat team som dagligen arbetar i en stimulerande och utvecklande miljö. Tillsammans med övriga medarbetare ser de till att visioner förvandlas till verklighet. Ledningen 2009 Roger Jonsson Björn Karlsson Martin Esping Roger Jonsson. Affärsområdeschef, Stockholm. Roger har en gedigen erfarenhet av automation bl a från Emerson och ABB där han varit försäljningschef och sedermera affärsområdeschef för automationslösningar inom kemi- och läke medelsbranschen. Rogers fokus är att vidareutveckla vår verksamhet på Stockholmkontoret. Björn Karlsson. Projektledare, Göteborg. Björn har en gedigen erfarenhet av processnära Industriell IT & Automation då han arbetat på SCAN med detta i 27 år. Björns fokusområde är projektledning. Martin Esping. Vice VD AcobiaFLUX. Har arbetat med Industriell IT sedan Har en magisterexamen i Programvaruteknik. Martin har sitt fokus på nykunds försäljning. Mikael Nilsson. VD AcobiaFLUX. Har arbetat i branschen sedan 1992 och som VD sedan Ingela Hansson. Ekonomichef, Göteborg. Ingela har lång erfarenhet av totalansvar för ekonomin i mindre bolag, vilket är hennes fokusområde även hos oss. Hon har även ett nära samarbete med projektledarna när det gäller projektekonomiska uppföljningar. 22 Mikael Nilsson Ingela Hansson

23 2005 slogs de två företagen Acobia & FLUX ihop och blev AcobiaFLUX. Samman slagningen var lyckad och fortsatte med förvärvet av Cintec 2008 responsen från marknaden har bara varit positiv och AcobiaFLUX har i dag utvecklats och vuxit till ett framgångsrikt företag som visar positiva siffror år efter år. Styrelsen 2009 Styrelsen har en mångsidig kompetensbakgrund alla med gedigen erfarenhet från näringslivet. Mikael Nilsson. VD AcobiaFLUX. Har arbetat i branschen sedan 1992 och som VD sedan Sten Hellström. Tidigare VD och regionchef för Guide Konsult i Göteborg. Arbetar idag som verksamhetschef på Atea. Steve Ribbestam. Styrelseordförande. Tidigare ledamot i Ernst & Young Global s styrelse, Nordenchef och VD för Ernst&Young Sverige. Arbetar idag som styrelseledamot främst i företag med tillväxtambitioner. Martin Esping. Vice VD AcobiaFLUX. Har arbetat med Industriell IT sedan Har en magisterexamen i Programvaruteknik. Per From. Tidigare VD för AstraZeneca Sverige. Har specifika kunskaper om l äkemedelsbranschen och dess utveckling och även stor erfarenhet av att leda innovativa och forsknings intensiva organisationer. Mikael Nilsson Sten Hellström Steve Ribbestam Martin Esping Per From 23

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning Detta är Bravida 1 2009 i korthet 3 VD-ord 4 Flerårssammanställning 6 Affärsidé, strategi och mål 8 Erbjudande 10 Marknad 12 Kunder 14 Hållbarhet 15 Medarbetare

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2013 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation 7 Avensia 10 Force 12 11 Grade 14 Mashie 18 Styrelse 19 Koncernledning

Läs mer

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003 Årsredovisning 2003 Kapitelrubrik 1 2 4 6 9 12 16 Året i korthet Detta är ÅF VD har ordet Mission, vision och strategier Omvärld och marknad Medarbetare Miljö Divisioner 18 20 22 24 26 28 32 Energi & Miljö

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn ACANDOS ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Året i korthet +34% Resultatet per aktie uppgick till 1,33 SEK Intåg på brittiska IT-marknaden Acando förvärvade IQ Consulting Ltd, ett management- och IT-konsultbolag

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

tydligt gemensamt intresse av att systemet skall fungera och kunna serva våra kunder.

tydligt gemensamt intresse av att systemet skall fungera och kunna serva våra kunder. ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 2 Sammanhållet system spar tid och utvecklar kompetensen Bostadsbolag trimmar processerna Från ett digert arbete med tidsödande avstämningar och

Läs mer

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer.

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida erbjuder allt från design och projektering

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

HiQ ÅRSREDOVISNING 2011

HiQ ÅRSREDOVISNING 2011 HiQ ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Årsstämma Årsstämman äger rum den 28 mars 2012 kl. 16.00 i HiQs lokaler på Regeringsgatan 20, 9tr i Stockholm. Kallelse publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt på

Läs mer

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Our vision is that all automation devices will become intelligent and networked. HMS shall be the market leader in con nect ivity solutions for industrial devices. Our

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent Årsredovisning 2009 INNEHÅLL 2009 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Mål, affärsidé och vision 8 Samtal mellan Lena Apler och Jan Kvarnström 10 Succé för Collector Swedish Open! 13 Marknadsöversikt

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer