Verksamheten Industriell IT & Automation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation"

Transkript

1 Verksamheten 2008 Industriell IT & Automation 1

2 2

3 AcobiaFLUX växer stadigt för varje år. Vår kombination av specialistkompetens och lyhördhet för kundernas behov av avancerade lösningar har gett goda resultat. År 2008 gjorde AcobiaFLUX ett rekordresultat läs mer om vägen dit. 4 Tid för utveckling 6 AcobiaFLUX på 3 minuter 8 Vår framgångsmodell 9 Ett varumärke med mervärde 11 Våra kunder som samarbetspartners 12 Kunden i fokus! 14 Året i korthet 15 Verksamheten Miljöarbete som skapar vinster 18 Från kunskap, vilja och förmåga till ansvar, dynamik och relation med rätt rekrytering 20 Branschens utveckling trender och prognoser 21 Direkt från verkligheten 22 Ledningen Styrelsen

4 Namn: Mikael Nilsson Ålder: 41 år Familj: Gift med Maria Fritidsintressen: Golf handicap 3,9, sport i allmänhet Bästa med jobbet: Alla resultatorienterade, målmedvetna och duktiga medarbetare. Partnerskapet med kunderna Om 4 år: AcobiaFLUX startar sin första etablering utanför Europa Tid för utveckling I tider där media frossar i katastrofrubriker och låter oss tro att hela Sverige kommer att gå under för att bilindustrin befinner sig i kris är det lätt att dras med i domedagsprofetiorna. Det krävs styrka och mod för att våga hålla fast vid den affärsidé och modell som för sex månader sedan var självklar, både på kort och på lång sikt. Alla företag måste ställa sig frågan om fundamenten verkligen har förändrats totalt i och med finanskrisen. Medias bevakning och börsraset förstärkte känslan av kris och medverkade till att hela ekonomin bromsade, även om många i den tidiga fasen av lågkonjunkturen ännu inte såg någon effekt i den egna verksamheten. I en sådan situation hamnar fokus ofta på krishantering i stället för på utveckling, trots att båda är lika viktiga. Den situation som vi nu upplever i Sverige och världen är unik, något liknande läge har vi inte varit i förut. Glädjande nog ser vi att många företag tar tillvara på situationen och använder temposänkningen, som trots allt endast är marginell, till att slipa på strategier och bädda för kommande affärer. På AcobiaFLUX är vi medvetna om konjunkturen, vi analyserar den och tar hänsyn till den men vi planerar för framtiden. Vår affärsidé och våra strategier ligger fast. Nu finns det möjlighet att höja kompetensen och utveckla såväl organisation som produkter. För AcobiaFLUX har året som gått varit fullt av framgång och spännande händelser. Vi hedrades med flera utmärkelser där Global Citect Integration Partner of the Year 2008 var den stora triumfen. Att bli utsedd till världens bästa integratör, efter att först ha vunnit den europeiska tävlingen, var mer än vi vågat hoppas på. Året kröntes med förvärvet av Cintec. Detta visade sig bli precis så bra som vi hade förutspått och när året gick mot sitt slut kunde vi se tillbaka på vårt mest framgångsrika år någonsin. Inför 2008 hade vi som mål att växa organiskt men också genom förvärv, leverera en god marginal till aktieägarna samtidigt som vi ville stärka varumärket och hålla en hög kvalitet på leveranser och produkter. Idag har vi facit i hand och kan konstatera att vi har lyckats. Vi har stärkt vår position på marknaden och lyckats bibehålla och även stärka den höga kompetens som är vår grund. På samma sätt tänker vi fortsätta arbeta i framtiden. Vårt mål är att ständigt bli bättre i varje detalj. Potentialen är stor och våra förhoppningar om att växa ytterligare på marknaden är goda. Vi ser fram emot ett spännande år Mikael Nilsson, VD AcobiaFLUX 4

5 5

6 Vilka är vi? AcobiaFLUX är ett innovativt företag som erbjuder helhetslösningar inom Industriell IT & Automation inom affärsområdena Industri, Infrastruktur och Fastighet. AcobiaFLUX på 3 minuter Ett industriellt IT företag AcobiaFLUX ska skapa högsta möjliga kundvärde genom ett professionellt, engagerat och ansvarsfullt agerande som total leverantör av system och lösningar inom Industriell IT & Automation. Detta värde skapas genom tät integrering med kundens organisation och verksamhet i kombination med vår specialist kompetens. Proaktiva Professionella Ansvarstagande med ekonomi och administration. De högkvalitativa arbetsuppgifterna har lockat en högt utbildad medarbetarskara där de flesta är civilingenjörer. En stor andel av dessa är systemutvecklare av PLC, SCADA, databas- och.net-lösningar. AcobiaFLUX är också det företag i Europa som har flest certifierade Citectutvecklare. Värdeskapande samarbetspartner AcobiaFLUX mål är att det traditionella kund- och leverantörs förhållandet ersätts av en relation som samarbetspartners. Vår specialist kompetens är självklar men det är i kombi nation med vårt engagemang och ansvar som vi skapar direkt mervärde för våra kunder. Lång tradition inom Industriell IT & Automation Verksamheten har sedan start, för 14 år sedan, haft fokus på integrering och automatisering av produktionsnära och överordnade system. Specialiserad organisation AcobiaFLUX organisation består idag av 44 personer. Av dessa arbetar 41 personer aktivt i våra kundprojekt medan tre personer sysselsätts Resultat (kkr) % Ett gott rykte 92% av våra kunder kan i hög eller mycket hög grad tänka sig att rekommendera AcobiaFLUX. Att de också gör det i verkligheten bevisas av att 30% av de kunder som svarade på undersökningen har anlitat oss efter rekommendation från andra uppdragsgivare. 6

7 7

8 Det finns system vi installerade redan 1998 som fortfarande är i full drift och som har utvecklats med kundens verksamhet genom åren. Sådant skapar långa relationer med kunderna. Vår framgångsmodell Varumärke Direkt kundvärde Specialistkompetens Rekrytering Tillväxt Produktutveckling AcobiaFLUX har självklart djup kunskap inom Industriell IT & Automation, men för att lyckas som totalleverantör krävs också känsla för design, struktur, funktion och kvalitet. Att se helheten, ta ansvar och leverera högsta kvalitet i alla led det är helhetstänkande för oss. Verksamheten Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden; Industri, Infrastruktur och Fastighet. AcobiaFLUX utvecklar, integrerar och levererar helhetslösningar till lönsamma och effektiva system för styrning, övervakning och informationshantering i produktions-, underhålls- och kvalitetsprocesser. Vår ledstjärna är att allt vi gör ska ge våra kunder ett mervärde, inte bara tekniskt avancerade lösningar. Affärsidé och vision Genom att använda AcobiaFLUX får våra uppdragsgivare en komplett leverantör av allt från installation av yttre komponenter till styr- och övervakningssystem, databaser och kopplingar till externa system. Vår vision är att vara det naturliga valet för den som söker en leverantör av helhetslösningar till de största och mest avancerade projekten inom Industriell IT & Automation. Specialistkompetens AcobiaFLUX satsar hårt på rekrytering och har branschens högsta krav på attityd, ansvarskänsla, engagemang och teknisk kompetens inom I ndustriell IT & Automation. Alla medarbetare, oavsett roll, måste förstå hur den egna insatsen påverkar helheten i det slutliga resultatet. Vi har specialister inom projektledning, analys och design samt systemutveckling. Ansvar och förtroende AcobiaFLUX skapar långsiktiga lösningar genom att se kundens verksamhet som en helhet. Varje lösning relaterar till detta. Vi ifrågasätter och penetrerar såväl problem som lösningar i ett tidigt skede för att varje projekt ska kunna utvecklas med företagets verksamhet. Kundinteraktion För att en lösning ska generera maximalt kundvärde bör alla berörda personer involveras i processen från de som har beslutat om investeringen, till de tänkta slutanvändarna. På så sätt lägger vi grunden för en lyckad implementering av lösningen. Den nära relationen i projektet lever sedan vidare, efter leveransen, i vidareutveckling och supportarbete. 8

9 Ett varumärke med mervärde Den tekniska utvecklingen är snabb. Det är enkelt att ryckas med och springa åt samma håll som alla andra. Utveckling är en självklarhet för alla oss på AcobiaFLUX. En stabil utveckling kräver en stadig grund att stå på. Vårt varumärke är just en sådan grund. Genom att slå fast vad vi är och vad vi står för blir det enklare att ta ställning och göra viktiga vägval. Kärnan i vårt varumärke består av begrepp som alla hänger ihop och påverkar varandra; ansvar, dynamik och relation. Ansvar Vi tar ansvar i vårt arbete, både internt och externt. Inom företagets väggar betyder det att vi gör det möjligt för alla medarbetare att vidareutvecklas och förfina sina kunskaper genom utbildning och utvecklande uppdrag. Detta är nödvändigt för att AcobiaFLUX ska kunna behålla och utveckla den specialistkompetens som kundernas behov kräver. Att ta ansvar för de projekt vi arbetar med är en självklarhet, i stort och smått. Våra kunder ska kunna luta sig lugnt tillbaka och känna sig trygga från start till mål. Dynamik Världen förändras ständigt. Därför kan vi inte bygga statiska lösningar. Vi måste vara flexibla. Våra lösningar måste vara framtagna för dagens problem och samtidigt måste de vara förberedda för framtida förändringar. På så vis blir vi en bra samarbetspartner som inte låser kunden vid kortsiktiga produkter eller lösningar. Relation Vi ser varje nytt uppdrag som det första i en lång rad. Vårt mål är alltid att skapa långsiktiga relationer med våra kunder. Vi vill se oss själva som en lönsam och kompetent samarbetspartner ju längre relationen varar och ju djupare den blir, desto bättre resultat kommer vi att uppnå tillsammans. Att ständigt förändras och förbättras är en del av dynamiken i vårt företag. Det är varje medarbetares ansvar att vidareutveckla sina kunskaper i och utanför relationen med kunderna. Hos oss på AcobiaFLUX är varumärkets innebörd tydlig varje dag. Det är vår stabilitet, vart framtiden än tar oss. Vilka är AcobiaFLUXs främsta styrkor som leverantör till er? Lyhördhet. Bra på att leverera just det vi vill ha och inget annat. Lätta att kommunicera med. Okomplicerat att arbeta med er. Snabb respons. 4,38 Engagerade projektledare Våra projektledare får höga betyg för sitt engagemang, sitt bemötande och sin personliga service. Högsta betyg på skalan är 5.0 9

10 10

11 Ensam är inte stark. Det är i samarbetet med våra kunder som vi växer och utvecklas. Varje uppdrag innebär nya utmaningar och varje lösning skräddarsys för att ge full kontroll, effektiv styrning och störningsfria processer. Våra kunder som samarbetspartners AcobiaFLUX är idag AstraZeneca i Mölndals mest kompletta leverantör av tjänster inom Industriell IT och Automation. Från mindre kompletterings- och förändringsarbeten i de befintliga anläggningarna, till kompletta styr- och övervakningsentreprenader vid nybyggen. AcobiaFLUX har bland annat skapat möjligheten att följa upp och optimera energianvändning på hela anläggningen. Till anläggningen i Gärtuna levererar vi automationslösningar i de tekniska systemen för maskinstyrning och media försörjning. Detta är ofta helhetsuppdrag från funktionsspecifikation till driftsättning och validering. AcobiaFLUX arbetar tillsammas med Cardo för att förbättra produktionen genom att säkra och öka maskinernas tillgänglighet. Arbetet innebär att strukturera befintlig kod, göra om logiken i hur produktionsdata distribueras ut till PLC:er i produktionen och utveckla SCADA-systemet. Arbetet är en förberedelse för att på sikt införa redundans i hela produktionen. AcobiaFLUX har tillsammans med Green & Cool tagit fram ett styr och övervakningssystem för kylmaskiner. Produktutbudet omfattar många olika modeller varför fokus har varit på att ta fram ett dynamiskt system som enkelt kan anpassas till olika modeller. Användargränssnittet ger en tydlig bild av maskinens status och det är just enkelheten och överblicken som kännetecknar Green & Cools maskiner jämfört med konkurrenterna. AcobiaFLUX levererar tekniska helhetslösningar, från design till drifttagning, för Vägverkets tekniska system inom områdena, vägtrafiktunnlar, VAanläggningar och öppningsbara broar. Vi levererar även stöd till den operativa verksamheten i form av specialiststöd och utbildning. AcobiaFLUX har uppdragsgivare över i stort sett hela Sverige: Umeå AcobiaFLUX levererar ett komplett styr- och övervakningskoncept till Preems samtliga depåer i Sverige. Systemen består bland annat av styrning, användargränssnitt för tankbils chaufförer, övervakningssystem med larm, trender och ett monitorsystem som ger depåoperatörerna överblick över anläggningen från flera platser. I leveransen ingår nivåövervakning i cisterner, styrning av ventiler och pumpar, flödesreglering och koppling mot affärssystemet för bland annat registrering av utlastad produkt. Sollefteå Östersund Sandviken Stockholm Örebro Nyköping Linköping Skara Göteborg Kalmar Halmstad Karlskrona Malmö 11

12 Genom att benchmarka mot branschen, trimma våra processer och sätta upp tydliga mål kan vi skapa en organisation som gör både oss och våra uppdragsgivare till vinnare. Kunden i fokus! Aldrig tappa fokus det är ett mantra här på AcobiaFLUX. I den snabba tekniska utvecklingen är det annars lätt att ryckas med och för ett ögonblick glömma varför vi utvecklar system, applikationer och produkter. För våra kunder. Något annat värde har de inte. Varje produkt vi utvecklar ska förenkla eller förbättra våra kunders verksamhet, annars gör vi något fel oavsett hur tekniskt avancerade eller eleganta lösningarna än är. Våra regelbundna kundundersökningar ger oss fingervisningar om hur väl vi lyckas. Att mäta hur nöjda våra uppdragsgivare är i alla aspekter av vårt arbete är en metod att behålla kundfokus. Den stora utmaningen är att fortsätta utveckla kundnytta i varje företagsprocess. Vi har tagit till oss Toyota-modellen, Lean-tänkandet och 5S för att fortsätta utveckla vårt arbete. Trots att vi är ett tjänsteföretag ser vi att det finns mycket att lära och hämta från dessa metoder. Vi är bara i början av detta arbete, men ser redan resultat. Ordning och reda är självklart för att uppnå hög kvalitet. För att bli ännu bättre på vår egen hemmaplan har vi infört 5S på kontoret ett mycket bra hjälpmedel för att genomföra kvalitetshöjande åtgärder. De japanska termerna kan översättas till fem steg: Sortera, Systematisera, Städa, Se till och Standardisera. Genom att arbeta med detta kommer vi att effektivisera vårt arbete, optimera våra ytor, få stabilare processer och dessutom en trevligare arbetsplats. Med den stadiga ökningen av antalet kunder är dessa åtgärder nödvändiga steg för att även i fortsättningen kunna leva upp till kunders, och inte minst våra egna, kvalitetskrav Fler kunder varje år Våra kunder blir allt fler för varje år. Sedan 2005 har antalet kunder ökat från 62 till hela 98 stycken. I takt med detta har AcobiaFLUX vuxit tillsammans med kunderna

13

14 Genom förvärvet av Cintec blev AcobiaFLUX ett av Sveriges största, renodlade företag inom Industriell IT & Automation. Sedan oktober 2008 arbetar vi tillsammans i ett nytt gemensamt kontor i Stockholm med knappt 20 medarbetare. Året i korthet AcobiaFLUX blir först utsedda till Europas bästa Citectintegratör och vinner sedan den världsomspännande tävlingen och blir Global Citect Integration Partner of the Year AcobiaFLUX tillhör den exklusiva skara företag som har högsta kredit värdighet enligt Soliditets rating, Triple A. En ny projektchef anställs i Göteborg. Dagens Industri utser AcobiaFLUX till ett av årets Gasellföretag. Färdigställt kontor för 35 medarbetare i Stockholm Nettoomsättning (kkr) Rörelseresultat (kkr) Rörelsemarginal (%) 13,6 12,5 8,1-1,6 Genomsnittligt antal anställda (st) Balansomslutning (kkr) Soliditet (%) 40,2 39,5 28,5 25,6 Avkastning på eget kapital (%) 53,2 64,4 47,2-14,8 Nöjd Kund Index (NKI), skala 1-5 4,02 4,07 4,05 3,63 Genomsnittligt nettoomsättning (kkr) balansomslutning (kkr) soliditet (%) antal anställda (st) , ,

15 Under 2009 kommer AcobiaFLUX att rikta fokus mot branscherna Petroleum, Infrastruktur och Läkemedel. Prognosen för dessa branscher, inom de områden AcobiaFLUX verkar, ser mycket positiv ut. Antalet förfrågningar har varit över förväntan det första kvartalet. Verksamheten 2009 AcobiaFLUX kommer under 2009 att öka satsningarna på utbildning och produktutveckling. I nära samarbete med högskolorna har vi tre produktutvecklingsprocesser som är i slut fasen. Ytterligare ett projekt kommer att påbörjas under året. Under 2009 kommer AcobiaFLUX att medverka i två event på Chalmers och Chalmers Lindholmen där vi marknadsför oss gentemot studenter som söker examensarbete och anställning. I början av 2009 har AcobiaFLUX sex examensarbetare och praktikanter som är involverade i olika projekt präglades av nya projekt inom Infrastrukturområdet. AcobiaFLUX har som målsättning att under 2009 utföra ett eller flera trafikstyrningsprojekt i landet och på så sätt ta ytterligare ett steg mot att bli den främsta leverantören av systemintegrering inom Infrastrukturområdet. AcobiaFLUX planerar att växa ytterligare 20% under 2009 och kommer aktivt att söka samarbets partners för att stärka vår position på marknaden samt söka efter mindre bolag att förvärva. AcobiaFLUX kommer under 2009 att titta på uppdrag utanför Sveriges gränser. Detta kommer främst att ske via befintliga kontakter och kunder. Tre målsättningar 2009 Öka kundbasen inom branscherna Petroleum, Infrastruktur och Läkemedel Lansering av två nya produkter Höja nöjd kund index från 2008 års nivå 15

16 En hållbar och miljövänlig utveckling är viktig för oss. Framtidens miljöarbete är en spännande utmaning som vi brinner för att hitta åtgärder som hjälper företag att spara energi samtidigt som det genererar ekonomisk vinst. Miljöarbete som skapar vinster Vi brinner för smart miljöarbete och då främst för de projekt vi genomför tillsammans med andra. Där lägger vi gärna vår energi, kraft och entusiasm. De insatser vi kan göra i samverkan med våra kunder är nämligen så oändligt mycket större än de små framsteg vi kan nå på egen hand. Det är tillsammans vi kan uträtta stordåd. Idag finns det en extra drivkraft i samhället som skapar nya energisparande projekt. Höjda energipriser gör det till exempel intressant att ta tillvara på den värme som tidigare setts som ett problem. Istället för att lägga pengar på att kyla bort värme kan man ta tillvara på den energi som skapas och på så sätt minska den totala energikostnaden. Genom att kombinera den kompetens AcobiaFLUX har inom såväl Industriell IT & Automation som Fastighet och Infrastruktur kan vi skapa stora vinster för både miljön och våra kunder. AstraZeneca mätning och kontroll AstraZenecas stora anläggning i Mölndal har en mycket komplex energiförbrukning. Främst används el, värme och kyla, men till detta kommer även naturgas, varmvatten med mera. AcobiaFLUX har byggt upp ett system som mäter och dokumenterar hela anläggningens energiförbrukning. Systemet används för att planera, utföra och följa upp energibesparingar i alla led. Utöver energi mäts även förbrukning av annat slag, till exempel användning av kallvatten och kvävgas. Detta mätsystem är utvecklat i det redan befintliga övervakningssystemet Citect. Ett kompletterande system har integrerats i Citect för att göra schemalagda exporter av insamlad data och administrera de olika summeringar som skapas. Kvänum Energi/Innotronic Panncentral för biobränsle och sol På Tjörn satsar man nu starkt på förnyelsebar energi. AcobiaFLUX har som underleverantör till Innotronic AB arbetat med ett spännande projekt för kontroll av produktion och förbrukning av energi. Här finns en anläggning bestående av två pelletspannor och en planerad solvärmeanläggning. Panncentralen försörjer tolv fastigheter. AcobiaFLUX har utvecklat ett system som övervakar, larmar och mäter energi, både i produktionsledet och hos förbrukarna. I systemet kan även debiteringsmätning ingå och fakturaunderlag skapas automatiskt. Systemet ger därmed 100% kontroll över varje del av kedjan och blir på så sätt ett perfekt verktyg för att effektivisera energianvändningen. 16

17 17

18 Från kunskap, vilja och förmåga Våra största framgångsfaktorer är att vi både erbjuder en hög teknisk kompetens inom aktuella teknikområden och har förmågan att omsätta denna kompetens till konkreta tjänster och produkter. Specialistkunskapen är självklar det personliga ansvaret och engagemanget är det som skapar långsiktiga affärsrelationer. För fortsatt utveckling och framgång är det nödvändigt att våra medarbetare har rätt kompetens och fortsätter utveckla sina kunskaper i enlighet med företagets affär. Därför ligger ansvaret på AcobiaFLUX att ge alla medarbetare förutsättningar att utvecklas. Inom AcobiaFLUX har vi definierat kompetens som summan av kunskap, vilja och förmåga. Teoretisk kunskap är inte nog. Det är först när en medarbetare har viljan och förmågan att omsätta sina kunskaper i praktisk handling som det skapar värde för våra kunder. Kunskap: De teoretiska och praktiska kunskaper en medarbetare har med sig genom utbildning och erfarenhet. Fortsatt utveckling sker genom intern och extern utbildning. Vilja: Attityd, engagemang och vilja att omsätta sina kunskaper i praktisk handling. Detta kräver ett genuint och helhjärtat intresse för det man gör. Förmåga: Att kunna omsätta sina kunskaper till affärsnytta i enlighet med befattningens och företagets mål. Denna förmåga skapas genom en förståelse för helheten, företagets verktyg och arbetssätt, den egna rollen och hur vi skapar värde för kunden. Inom AcobiaFLUX jobbar vi målmedvetet med att skapa förutsättningar för våra medarbetare att växa inom alla områden. Vi är nämligen säkra på att rätt kompetens är en fråga om attityd, värderingar, förståelse för företagets affärer, verktyg och arbetssätt. Kort sagt - rätt kompetens handlar om att leva och leverera företagets varumärke. För att lyckas med detta måste vi på AcobiaFLUX vara oerhört duktiga på att hitta rätt medarbetare de som har rätt kunskap, vilja och förmåga. Detta tvingar oss att dels själva ha bra verktyg och metoder, men också att hitta rätt samarbetspartners när det gäller rekrytering. Förmågan att rekrytera rätt medarbetare har blivit en nyckelkompetens för AcobiaFLUX. Här finns en perfekt matchning mellan mina kunskaper och mina arbets uppgifter. Det känns väldigt bra. Niklas Genne, Göteborg På AcobiaFLUX är det inte bara fina ord, här satsas verkligen på medarbetarnas kompetens och utveckling. Niklas Magander, Stockholm till ansvar, dynamik och relation med rätt rekrytering. 18

19 19

20 Branschens utveckling trender och prognoser Den nedgång som teknikkonsulterna och automationsbranschen förväntade sig har infriats. Det är framförallt byggandet av bostäder, industribyggnader och andra lokaler som mest står för nedgången. Inom infrastrukturområdet, energi och miljö fortsätter satsningarna från staten och andra aktörer. De branscher som generellt har minskat mest är papper-, massa-, träindustrin, gruvindustrin och läkemedelsindustrin. Framförhållningen är betydligt kortare nu än tidigare men beläggningsgraden sjunker inte i samma takt. Beställningarna kommer fortfarande in i bra omfattning, om än lägre, men med kortare varsel. Industri AcobiaFLUX skiljer sig lite från övriga branschen när det gäller utvecklingen inom läkemedelsindustrin där vi tar marknadsandelar och ser en ökning framöver inom de områden vi är verksamma inom. AcobiaFLUX har ingen verksamhet inom papper-, massa-, eller gruvindustrin så konjunkturen har inte påverkat vår verksamhet så hårt. AcobiaFLUX ser även en stark ut veckling inom petroleumområdet. Vi märker en ökning av offertförfrågningar ifrån såväl Sverige som Europa och övriga världen inom detta område. Vi kalkylerar med 10% tillväxt för AcobiaFLUX inom detta område under Omsättning industri (kkr) Omsättning Prognos % Infrastruktur Vi har förnyat våra avtal med Vägverket, Banverket och Stockholms Stad. Det är väldigt stort tryck och mycket förfrågningar inom denna sektor både i Sverige och i Europa. Vi ser fortsatt positiv utveckling inom området de närmsta tre åren. Många investeringar är planerade inom tåg, väg och tunnelbana och den tekniska kompetensen inom området är bristvara i landet. Vi räknar med 15% tillväxt för AcobiaFLUX inom detta område under Omsättning infrastruktur (kkr) Omsättning Prognos % Fastighet I affärsområdet Fastighet ingår energi och miljö. Dessa projekt ökar och det finns en stadig tillväxt och efterfrågan på lösningar för att minska energiförbrukning. Kunderna finns såväl inom branscherna läkemedel och livsmedel som självklart den energiproducerande industrin. Den traditionella fastighetsautomationen har reducerats i den privata sektorn från investering till underhåll. Samtidigt har investeringarna för att byta ut gamla system och satsa på nya moderna lösningar inom offentliga förvaltningen ökat. Vi räknar med 10% tillväxt för AcobiaFLUX inom detta område under Omsättning fastighet (kkr) Omsättning Prognos % 20

21 I vår undersökning av arbetsklimatet fick uttalandet Jag känner mig personligt engagerad i mina arbetsuppgifter omdömet 9,27 på en skala där högsta betyg är 10. Detta är siffror vi är stolta över och som också visar sig i våra kunders betyg. Direkt från verkligheten Cardo Garage Door AB, Torslanda På Cardo Garage Doors i Torslanda tillverkas garageportar. Produktionen samordnas med ett komplext system av egenutvecklade lösningar, affärssystem och delfunktioner allt ifrån order och tillverkning till beställning av kartonger och etiketter. AcobiaFLUX anlitades av Cardo för att arbeta med en Citectapplikation för styrning och övervakning av produktionen. Genom ett beslut om konsultbyte valdes AcobiaFLUX att arbeta med hela automationssystemet och det blev därigenom andra, mer akuta, åtgärder att ta itu med först. Information lagrades i flera olika system vilket regelbundet ledde till störningar i produktionen när inaktuella uppgifter inte automatiskt uppdaterades överallt. AcobiaFLUX har byggt om kärnan i systemet, vidareutvecklat de centrala systemen och skapat en ny logik i informationshanteringen. Idag uppdateras informationen automatiskt vilket ger kontroll över produktionsflödet. Torbjörn Borg, IT Manager på Cardo Garage Door AB, ser tydliga resultat av arbetet. Idag har vi betydligt mindre övertid. AcobiaFLUX har lyckats bygga bort många störningar i produktionen. Systemet är också mer användarvänligt, något som operatörerna uppskattar. Samarbetet får också höga betyg. AcobiaFLUX har visat stor förståelse för våra processer. De har tagit våra idéer och utvecklat dem, jobbat fram en handlingsplan och skapat lösningar, hela tiden med hänsyn till vår produktion. Vårt samarbete har slagit mycket väl ut. Green & Cool Green & Cool utvecklar miljövänliga kyl- och frysaggregat med koldioxid som köldmedium. Geno m att återanvända koldioxid från industrin undviker man att tillföra nya växthusgaser till atmosfären. Denna metod medför noll i miljöpåverkan. Koldioxiden är giftfri och påverkar inte ozonskiktet som till exempel freoner gör. AcobiaFLUX har under ett och ett halvt års tid varit med och utvecklat styrsystem och operatörsgränssnitt till dessa anläggningar. Micael Antonsson, Technical Director på Green & Cool, är mycket nöjd med samarbetet. Det här är en komplex teknik. Därför är det nödvändigt att vi har ett bra interface mellan människa och maskin. Nu har vi utvecklat ett gränssnitt som vem som helst kan förstå och använda. Det här har inte varit ett statiskt arbete, nya funktioner har kommit till på vägen och AcobiaFLUX har löst det med bravur. De har också tillfört egna idéer som har bidragit till bättre lösningar. Att systemet är öppet och kan kommunicera med andra styrsystem gör lösningen kraftfull. Kunden kan nå systemet från vilken dator som helst och kan även få larm via sms vid eventuella problem. Anders Skönnbrink Systemutvecklare Jakob Horn Systemutvecklare 21

22 Ledningen på AcobiaFLUX är ett gott, sammansvetsat team som dagligen arbetar i en stimulerande och utvecklande miljö. Tillsammans med övriga medarbetare ser de till att visioner förvandlas till verklighet. Ledningen 2009 Roger Jonsson Björn Karlsson Martin Esping Roger Jonsson. Affärsområdeschef, Stockholm. Roger har en gedigen erfarenhet av automation bl a från Emerson och ABB där han varit försäljningschef och sedermera affärsområdeschef för automationslösningar inom kemi- och läke medelsbranschen. Rogers fokus är att vidareutveckla vår verksamhet på Stockholmkontoret. Björn Karlsson. Projektledare, Göteborg. Björn har en gedigen erfarenhet av processnära Industriell IT & Automation då han arbetat på SCAN med detta i 27 år. Björns fokusområde är projektledning. Martin Esping. Vice VD AcobiaFLUX. Har arbetat med Industriell IT sedan Har en magisterexamen i Programvaruteknik. Martin har sitt fokus på nykunds försäljning. Mikael Nilsson. VD AcobiaFLUX. Har arbetat i branschen sedan 1992 och som VD sedan Ingela Hansson. Ekonomichef, Göteborg. Ingela har lång erfarenhet av totalansvar för ekonomin i mindre bolag, vilket är hennes fokusområde även hos oss. Hon har även ett nära samarbete med projektledarna när det gäller projektekonomiska uppföljningar. 22 Mikael Nilsson Ingela Hansson

23 2005 slogs de två företagen Acobia & FLUX ihop och blev AcobiaFLUX. Samman slagningen var lyckad och fortsatte med förvärvet av Cintec 2008 responsen från marknaden har bara varit positiv och AcobiaFLUX har i dag utvecklats och vuxit till ett framgångsrikt företag som visar positiva siffror år efter år. Styrelsen 2009 Styrelsen har en mångsidig kompetensbakgrund alla med gedigen erfarenhet från näringslivet. Mikael Nilsson. VD AcobiaFLUX. Har arbetat i branschen sedan 1992 och som VD sedan Sten Hellström. Tidigare VD och regionchef för Guide Konsult i Göteborg. Arbetar idag som verksamhetschef på Atea. Steve Ribbestam. Styrelseordförande. Tidigare ledamot i Ernst & Young Global s styrelse, Nordenchef och VD för Ernst&Young Sverige. Arbetar idag som styrelseledamot främst i företag med tillväxtambitioner. Martin Esping. Vice VD AcobiaFLUX. Har arbetat med Industriell IT sedan Har en magisterexamen i Programvaruteknik. Per From. Tidigare VD för AstraZeneca Sverige. Har specifika kunskaper om l äkemedelsbranschen och dess utveckling och även stor erfarenhet av att leda innovativa och forsknings intensiva organisationer. Mikael Nilsson Sten Hellström Steve Ribbestam Martin Esping Per From 23

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling

Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling [ Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling [ Ansvarsfull utveckling Frontwalker 2012 Regeringsgatan 26 111 53 Stockholm 08-790 36 00 info@frontwalker.se www.frontwalker.se Här finns vi: Stockholm

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Strategiska investeringar i kompetens

Strategiska investeringar i kompetens Chefsrekrytering - Ledarutveckling Sprint kopplar samman chefer och specialister inom olika områden med företag och organisationer som söker kompetens under en begränsad tid eller tillsvidare. Tillfälliga

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 3 Referens 4 Miljö och Kvalitet 5 Året i siffror 6 Historik 7

Innehåll. VD har ordet 3 Referens 4 Miljö och Kvalitet 5 Året i siffror 6 Historik 7 Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 3 Referens 4 Miljö och Kvalitet 5 Året i siffror 6 Historik 7 2 VD HAR ORDET Bästa året någonsin trots tufft byggklimat Byggbranschen i Sverige ligger fortfarande

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

GURUSOFT EOS ENERGIOPTIMERING INDUSTRI, INFRASTRUKTUR, FASTIGHET

GURUSOFT EOS ENERGIOPTIMERING INDUSTRI, INFRASTRUKTUR, FASTIGHET GURUSOFT EOS ENERGIOPTIMERING INDUSTRI, INFRASTRUKTUR, FASTIGHET PRODUKTÖVERSIKT Produkt EOS Scada2Report Varningssystem Geodata Funktionsområde Energiuppföljningssystem - Innehåller all grundläggande

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

Beskrivning av Min AffärsTV AB. och kravprofil för rekrytering av Säljare. Kinna 2010-11-24

Beskrivning av Min AffärsTV AB. och kravprofil för rekrytering av Säljare. Kinna 2010-11-24 Beskrivning av Min AffärsTV AB och kravprofil för rekrytering av Säljare Kinna 2010-11-24 Executive Search: Detta dokument är baserat på information som Min AffärsTV AB (nedan kallat Min AffärsTV) har

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 05-08-01 Adm-2001-00016 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 Inledning Under år 2001 har arbetet med att utveckla AdmTjänst pågått utifrån de fem perspektiv som fastställts

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Together forever OEM

Together forever OEM Together forever OEM Vision En grundläggande vision i ESSVE s satsning på industrifästelement till OEM-kunder är att erbjuda kunden en komplett lösning från idé, via tekniska, produktionsmässiga och kommersiella

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Insikt kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Målet är utveckling... håller inte måttet Företag med teknologibaserad utveckling står idag inför många utmaningar. Den viktigaste är utan tvekan förmågan

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Parker visar vägen mot en spännande framtid

Parker visar vägen mot en spännande framtid Parker visar vägen mot en spännande framtid Jobb, traineeprogram & examensarbeten inom Parker aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control

Läs mer

Företagspresentation 2014

Företagspresentation 2014 Företagspresentation 2014 Affärsidé Hitta bygget Sverige AB s affärsidé är en mobilapp med tillhörande hemsida som förenklar kommunikationen och förmedlar förutsättningar mellan leverantörers chaufförer

Läs mer

Den blåa röda tråden

Den blåa röda tråden Den blåa röda tråden Läget. Argentum växer. Vi växer snabbt dessutom. Det känns positivt. På många sätt. Det är stimulerande att arbeta i ett framgångsrikt företag. Ett företag som består av en intressant

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

AGENDA. Vad gör Caperio? Marknad och verksamhet Mål och strategier Finansiell utveckling Summering Frågor

AGENDA. Vad gör Caperio? Marknad och verksamhet Mål och strategier Finansiell utveckling Summering Frågor AGENDA Vad gör Caperio? Marknad och verksamhet Mål och strategier Finansiell utveckling Summering Frågor Caperio Sveriges mest expansiva IT- företag. Vi levererar lösningar inom IT- infrastruktur Ell kunder

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs?

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? En säker kommunikationspartner Kommunikation är en livsnerv i vårt moderna samhälle. Samtidigt ökar vårt beroende av olika tekniska

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

affärssystemkonsult Implema Traineeprogram

affärssystemkonsult Implema Traineeprogram affärssystemkonsult Implema Traineeprogram Vill du jobba med verksamhetsutveckling och med företags affärsprocesser? På Implema får du jobba med att utveckla företags affärsprocesser med hjälp av marknadens

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Vår vision. Vår affärsidé. Vår historia

Vår vision. Vår affärsidé. Vår historia Det här är SkolPool! SkolPool erbjuder flexibla, högkvalitativa och kostnadseffektiva personallösningar för skolor, kommuner och utbildningsorganisationer. Vi arbetar idag från Ystad i söder till Sundsvall

Läs mer

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala element för verksamhetsutveckling Ek. Dr John Söderström

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Verktyg för energieffektivisering

Verktyg för energieffektivisering Verktyg för energieffektivisering Vi hjälper våra partners att skapa energismarta fastigheter Effektiv energianvändning... Stora besparingsmöjligheter Kontor och bostäder står för 40 % av Europas energiförbrukning.

Läs mer

Processer och värdegrund

Processer och värdegrund 2009-08-06 Processer och värdegrund Ann-Sofie Mattsson Processer och värdegrund Innehåll 1 SAMMANFATTNING 2 2 INLEDNING 3 3 KOMMUNENS VÄRDERINGAR UTTRYCKS I PROCESSER 6 3.1 Professionalitet 6 3.2 Engagemang

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

KUNSKAPSÖVERTAG GENOM SAMVERKAN I ETT DIVERSIFIERAT FÖRETAG

KUNSKAPSÖVERTAG GENOM SAMVERKAN I ETT DIVERSIFIERAT FÖRETAG KUNSKAPSÖVERTAG GENOM SAMVERKAN I ETT DIVERSIFIERAT FÖRETAG Affärsklimatet inom stålindustrin blir alltmer komplext. För att kunna följa förändringen hade Sandvik Material Technologies (SMT) länge arbetat

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Följ med på en spännande resa!

Följ med på en spännande resa! Följ med på en spännande resa! » Idag är vi en av Sveriges största teknikkonsulter inom el- och säkerhetsområdet. En utveckling som inte hade varit möjlig utan våra engagerade och kompetenta medarbetare.

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Ledande inom färg, lack och verkstadsoptimering Nexa Autocolor är en av världens ledande färgleverantörer och finns i över 147 länder. Nexa Autocolor har

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer