Rekrytering. Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekrytering. Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13"

Transkript

1 Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13 Rekrytering Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Per Almquist, Kenan Brkic, Amanda Hjelte, Sandra Klang, Melwin Lindell

2 Inledning För vägledning vid rekryteringsprocesser finns ett mångfald teorier och urvalsmodeller att ta hjälp av. Dessa är oftast skrivna och framtagna av utbildade psykologer och psykiater, men dock inte anpassade för gemene man. Dessvärre har vanligtvis inte de som anställer nytt folk på företagen kompetensen för att riktlinjerna ska ha en funktion. Det är här konsultföretag med inriktning på rekrytering kommer in i bilden och kan hjälpa till att agera matchmaker mellan företag och arbetssökande. Syfte Syftet med denna rapport var att undersöka hur teorier inom rekrytering används i praktiken, samt hur ett konsultföretag jobbar ut efter dessa. Sammandrag Rekrytering finns i många varianter med olika tillvägagångssätt, både med och utan urvalsmodeller framtagna för ändamålet. Baserade på framforskade teorier kan de hjälpa till i valet bland ansökande till den tjänst som ligger ute. Bristande kunskap i ämnet hos de som håller i anställningsintervjuer kan dock göra att funktionaliteten i dessa går förlorad. Specialister inom området kan då vara en lösning på problemet då de har större kunskap och erfarenhet inom ämnet. Det är inte ovanligt att rekryteringsföretag har tagit fram egna urvalsmodeller de jobbar efter som de funnit fungerande i praktiken. Företaget som blivit intervjuat till den här rapporten jobbar ut efter egna modeller som de finner mycket effektiva. Denna rekryteringskonsult som omnämns har även ett arbetssätt som motsätter sig många av de vanliga tillvägagångssätt som finns inom rekrytering. I stället för det traditionella sättet där man jobbar utifrån företagens kravprofil på de arbetssökande så har de vänt på konceptet. De jobbar utifrån ingenjören (den arbetssökande) och dennes önskemål på den nya arbetsgivaren. Resultatet av att jobba så här är det ömsesidiga intresset parterna i mellan som är en av styrkorna i denna egenframtagna rekryteringsmodell. 1

3 Teorier inom rekrytering James A. Breaugh har i sin rapport, Employee recruitment: Current knowledge and important areas for future research (2008), redogjort för hur rekrytering vanligtvis går till samt hur rekryteringsprocessen kan utvidgas och utvecklas. Rapporten behandlar rekrytering i det externa ledet; personer som inte redan är inom ett företag är ämnade att rekryteras. Breaugh påpekar dock att det finns liknande paralleller med att rekrytera internt inom ett företag. En vedertagen sanning enligt Breaugh (2008) är att jobbrelaterade variabler som lön, arbetstimmar och arbetsuppgifter är viktigare vid anställning än hur själva rekryteringen går till. Frågan blir då hur stor skillnad rekryterare, utformning av hemsida eller andra aspekter som ger en bild av den rekryterande organisationen verkligen har? Om de arbetsrelaterade aspekterna har en större betydelse kan det tyckas att hur rekryteringen går till inte har så stor betydelse. Men faktum är att om rekryteraren gör ett dåligt arbete med att annonsera och informera om den lediga tjänsten kommer det förmodligen att inbringa ett sämre resultat än om hen hade gjort ett bättre jobb. Breaugh exemplifierar detta med att illustrera att det inte går att nå ut till människor som inte själva aktivt söker jobb om rekryteraren i fråga bara använder exempelvis annonser i en tidning. Om intresset eller underhållet är för dåligt från rekryterarens sida kan det leda till att tänkbara kandidater drar sig ur processen redan innan jobbförslaget kommit fram. Hur ett företag väljer att gå till väga med rekrytering kan bland annat bero på företagets storlek. Ett stort företag kan troligtvis ha en egen HR-avdelning som tar hand om detta medan ett litet företag inte har kapacitet och resurser för att klara detta själva. När det gäller själva företaget kan även detta i sig vara en faktor som bidrar till hur attraktivt ett jobberbjudande är för den ansökande. 2

4 Modell och tillvägagångssätt Fig. 1 Figur av rekryteringsprocessen (Breaugh, 2008) Breaughs modell av rekryteringsprocessen utgår från att bestämma vilken typ av person som önskas att rekryteras. Ett rekryteringsobjekt sätts upp. Utbildning, erfarenhet och personlighet bör stämma överens med den önskvärda bilden hos den som är intresserad av jobbet. Målbilden bestäms och sedan så utvärderas hur denna person ska hittas, vilket Breugh kallar för att utveckla en strategi. Vem som ska rekryteras och var denna person finns, samt att göra detta inom rätt tidsintervall och se till så att det når ut till de som är önskvärda. Annonser eller liknande utformas sedan enligt den satta strategin. Nästa steg är att dra igång själva rekryteringsprocessen och hitta tänkbara kandidater, genom annonser, headhunters som söker upp personer direkt (Nationalencyklopedin, 2013) eller genom andra metoder. När processen gått så långt att några kandidater passar bra för jobbet läggs ett jobberbjudande fram och resultatet blir en ny tillsatt tjänst som sedan kan utvärderas angående om rätt person tillsattes eller om resultatet i slutändan inte blev så positivt. Att sätta upp mål och finna exakt det som efterfrågas är inte lätt (Breaugh, 2008). Erfarna, eftertraktade individer som redan är nöjda med sin nuvarande anställning och troligtvis inte kommer att söka sig till en ny tjänst via en annons är svåra att nå ut till. 3

5 Framställning av tjänsten Hur tjänsten framställs av rekryteraren har en stor inverkan på hur höga förväntningar den anställde har av tjänsten och företaget (Breaugh, 2008). Detta påverkar i sin tur hur pass nöjd den anställde kommer att bli med situationen. Om rekryteraren enbart har berättat gott om arbetsplatsen och givit högre förhoppningar än vad arbetsplatsen faktiskt motsvarar ger detta en större risk att medarbetaren sedan slutar. För att motverka detta har det föreslagits att arbetsgivaren ska ge en helhetsbild med både positiva och negativa aspekter av arbetsplatsen. Om arbetsgivaren är ärlig och ger en rättvis bild, bör detta leda till en högre tillfredsställelse hos arbetstagaren samt en känsla av att arbetsgivaren var ärlig. Sättet rekryteraren väljer att framställa arbetsplatsen, exempelvis genom en hemsida, kan ge olika föreställningar om den hos arbetstagaren. Breaugh (2008) föreslår att en rundvandring på arbetsplatsen vore en god idé, då arbetstagaren verkligen kan se hur arbetsplatsen ser ut. Rekryteringsmetoder Den metod som rekryteraren väljer att använda för att hitta tänkbara arbetstagare spelar stor roll (Breaugh, 2008). Att ta in kandidater via rekommendationer från kollegor, använda sig av annonser eller anställa en särskild rekryteringsfirma är alla olika former av metoder som kan ge olika resultat i slutändan. Studier har visat att individer som gått rakt in på en arbetsplats utan att ha till kännedom om det fanns något jobb tillgängligt samt de individer som blivit rekommenderade av en annan medarbetare på företaget, har störst chans att inte själv sluta efter att ha blivit anställda (Gannon, 1971) Rekryterarens egenskaper Enligt Breaugh kan rekryterarens personlighet och förhållningssätt spela stor roll under rekryteringsprocessen. En personlig, trovärdig, informativ och kompetent rekryterare bidrog till att den potentiella arbetsplatsen sågs på ett mer attraktivt och positivt sätt. Rekryteraren menades av många arbetssökande reflektera arbetsplatsen och rekryterarens beteende gentemot potentiella arbetare ansågs vara ett representativt beteende i organisationen. Det är betydelsefullt för företaget att rekryteraren inte förskönar arbetet eller förvränger sanningen 4

6 då den nyanställde ofta slutar på arbetsplatsen när denne inser att sanningen var en annan. Det ligger därför i organisationers intresse att använda sig av en högst kompetent rekryterare vilken framställer organisationen som en trevlig och framgångsrik arbetsplats men som inte förskönar arbetet utan säger som det är. Vem ska man rekrytera? En rekryterare har ibland svårt att välja mellan den äldre men mycket erfarne arbetaren eller den unga, nyutexaminerade arbetaren som har lätt att lära sig men ingen erfarenhet. Fördelen med äldre och erfarna arbetare är att de har bättre arbetsmoral, mer realistiska förväntningar gällande arbetet och uppgifterna, bättre kunskaper och en mindre benägenhet att byta jobb. Till deras nackdel är dock att de är närmare pensionen och att de är mindre villiga att lära sig nya saker. Nyutexaminerade arbetssökande har till sin favör deras unga ålder, deras kreativitet samt villigheten till att lära sig nya saker och fortsätta med att utbilda sig genom kurser och dylikt. Nackdelarna är emellertid att de saknar erfarenhet, de har mindre realistiska förväntningar gällande arbetet, de har en sämre arbetsmoral och de är mer benägna till att byta jobb relativt ofta. Det är således bäst att anställa en relativt ung men erfaren arbetare som innehar de olika fördelarna men som saknar nackdelarna, dock är sådana personer svåra att hitta vilket gör att rekryterare ibland blir tvungna att bredda sina urval. Huruvida rekryteraren sållar bort arbetssökande för att hitta den bästa eller utökar sitt urval för att hitta en lämplig arbetare beror på om det är brist eller ett överflöde av arbetare med den eftertraktade utbildningen. Reklam och publicitet Rekryterare använder sig ofta av reklam och utförandet av reklamen har stor påverkan. Reklamen ska vara riktad direkt till den eftertraktade målgruppen som befinner sig i det önskvärda geografiska läget, även tid är en viktig faktor och om företagen vill vara åtråvärda är det viktigt att börja göra reklam redan åt byggingenjörsstudenter. Det vill säga, ett byggföretag i Göteborg som söker byggingenjörer borde rikta reklamen till just byggingenjörer som bor i Göteborg eller inom ett rimligt pendelavstånd. Företaget borde även ge sig själva offentlig uppmärksamhet genom att besöka högskolor och universitet 5

7 regelbundet för att öka intresset hos blivande byggingenjörer. Ett sådant tillvägagångssätt har visat sig vara mest effektivt och lönsamt för företagen då man får genuint intresserade arbetssökande med rätt utbildning och kunskaper (Breaugh 2008). En reklamannons som innehåller mycket och mer precis information ses som trovärdig och därmed mer attraktiv medan en reklamannons med lite information ses som flummig och icke trovärdig vilket gör att arbetsplatsen inte blir åtråvärd. En till anledning för organisationer att skapa informativa och sanningsfulla reklamer är att undvika korta anställningstider. Det är viktigt att visa upp organisationens bästa sida utan att dölja de mer negativa aspekter och detta gäller även vid reklamskapandet. Som tidigare nämnt leder ofta felaktig eller förvrängd information om arbetsplatsen innan anställning till uppsägning när sanningen väl kommit ikapp. En arbetsplats har nästan alltid en nackdel och organisationen borde vara angelägen om att belysa även denna del för arbetssökanden för att undvika en kort anställning. En kort anställningen leder till en större personalomsättning vilket är kostsamt för organisationer i både tid och pengar. Breaugh (2008) påpekar även att för positiv företagspublicitet är det bra att alla anställda beter sig som kompetenta, professionella, trevliga och varma personer. Receptionistens otrevliga beteende mot arbetssökanden eller en kontorsarbetares vresiga uppsyn kan leda till att arbetssökande känner sig avskräckta även om just chefen eller rekryteraren har visat sin goda sida. Rynes (1991) utförde en underökning som visade att 30 procent av arbetssökande till en anställningsplats hos ett företag ändrade sin dessförinnan positiva ståndpunkt om företaget när de kände sig oprofessionellt behandlade av de människor de träffat på arbetsplatsen. 6

8 Metod Rapportens inriktning inom rekrytering föll på hur man jobbar med detta med externa hjälpmedel och hur en sådan process går till. För att få en grundläggande förståelse gjordes ett besök på ett rekryteringsföretag i centrala Göteborg som jobbar med rekrytering av ingenjörer inom byggbranschen. Personen som intervjun ägde rum med var grundaren av företaget och har befattningen verkställande direktör. I början av det knappt två timmar långa mötet erbjuder sig intervjupersonen själv att få berätta om sitt företag och arbetssätt med hjälp av två olika kompendier som används vid möten av företag respektive arbetssökande. Denna gedigna presentation ihop med svaren på de följdfrågor som dök upp gav svar på de frågor som var förberedda inför intervjun. Dessa handlade mestadels om hur en rekryteringsprocess går till, vad som efterfrågas vid anställning, om det finns några teorier/modeller som används, varför ett rekryteringsbolag behövs m.fl. Resultat Byggbranschen är speciell då de flesta ingenjörer som har anställning redan är bekväma och trygga i rollen som de besitter. Detta leder till att de flesta inom denna bransch sällan söker sig vidare till andra jobb som möjligtvis kan gynna karriären. Det intervjuade företaget är en rekryteringskonsult som urskiljer sig jämfört med många andra rekryteringsföretag genom specialisering mot bygg och anläggningsbranschen. Kundkretsen är stor och omfattar stora och välkända företag. På rekryteringsföretaget jobbar ingenjören som är arbetssökande genom avtal, som innebär att man lämnar över arbetssökandet helt till dem. De får exklusivitet att rekrytera dig och de sköter allt jobbsökande för dig därefter. Det finns en deposition i avtalet, denna fungerar som en säkerhet för att veta att det finns ett genuint intresse för att byta jobb. Avtalen brukar ligga på cirka tre månader men kan variera beroende på specifika önskemål som den arbetssökande har. Det är vanligt att ingenjörer gillar att ha kontakt med rekryteringsbolag för att hela tiden kunna hålla sig uppdaterade om vad de kan bli erbjudna på sitt nuvarande jobb. Många av de som söker jobb brukar därför kunna utnyttja detta och 7

9 därmed existerar avtalet som en säkerhet. Rekryteringskonsulten får då en säkerhet på att ingenjören i fråga verkligen är seriös med att vilja byta jobb och inte bara är intresserad av att se hur marknaden ser ut för honom för tillfället, detta för att de endast inte bara ska kunna jämföra sitt nuvarande jobb och lön till sin egen fördel. Rekryteringsföretaget utlovar dessutom full garanti på att en matchning kommer att finnas genom avtalet. De som söker jobb via rekryteringsföretaget har alltid ett jobb sen innan, men är redo att ta ett nytt steg i karriären. Processen sker alltid diskret så att individen som söker nytt jobb inte ska komma i dåligt dager på det nuvarande jobbet. Cv:t som man använder under rekryteringsprocessen är därför censurerade i de första stadierna och ges ut till fullo först då det finns ett intresse för anställning. Man frågar alltid efter kundens styrkor, och inte dess svagheter. Man vill på så sätt lyfta de sökande och se möjligheterna! Rekryteringsföretaget utgår alltid från ingenjörerna och man jobbar tvärt emot hur vanliga rekryteringsföretag vanligtvis jobbar. Dem söker jobb efter dina intressen och behov. Detta sker genom en kravprofil mot företaget. Man utgår alltså från ingenjören och hans behov. Nyexaminerade ingenjörer platsar sällan i de kravprofiler som företagen har, därav är erfarenhet en viktig del för att kunna få söka jobb via rekryteringsföretaget. Minst fem år ute i arbetslivet ses som en gräns för söka jobb via dem och detta medför att företagen vet att ingenjörerna som söker jobb är kvalificerade. Efter att man har fått en behovsanalys av ingenjören och vad individen är utefter, så börjar sökningen för den kravprofilen som ingenjören satt upp. När en matchning har funnits, kontaktas ingenjören i fråga och han får se vilka jobberbjudanden som existerar och vilka företag som är intresserade av att träffa honom. Är denna matchning intressant för ingenjören så arrangeras det ett möte mellan företaget och ingenjören. Detta är bland det sista stegen och om båda parter trivs med varandra så sköter även rekryteringsföretaget så att ingenjören får rätt anställnings erbjudande och ett avtal kan därefter skrivas. Kandidatmöte Behovsanalys Kundmöte Matchning Kandidat/kund möte Anställnings- erbjudande 8

10 Parallellt med rekryteringsuppdragen satsas även på att skaffa nya avtal mellan sig själva och aktuella företag i branschen. Den första kontakten sker oftast med ett telefonsamtal från någon av parterna och är intresset delat bokas ett första möte. Kommunikationen förs då i de flesta fallen med personen eller personerna i företagens ledningar. Fler företagsavtal både förenklar och förbättrar arbetet i rekryteringsprocessen. Med ett större kontaktnät kan fler potentiella arbetsgivare presenteras för den sökande ingenjören samt rekryteringsföretaget. Konsult kan enkelt sända över en presentation av ingenjören till flertalet företag vid samma tillfälle. Ett större antal jobbmöjligheter förekommer, vilket leder till att fler ingenjörer kan konsulteras. Företagsavtalen är med andra ord essentiella för konsultföretagets fortsatta utveckling och expansion. De första mötena med företagen kan liknas med de första mötena med ingenjörerna. De går till på ungefär samma sätt då huvudmålet är att sälja in en tjänst till den andra parten. På samma gång säljs även en framtidsvision in hos företagsledarna gällande hur bygg branschen ger många och goda chanser för företaget att växa och bli större. Däremot beskrivs samtidigt framtidens stora brist på ingenjörer. En artikel som behandlar nämnt ämne läggs fram i syfte att skaka om och förhoppningsvis öka förståelsen för hur relevant ingenjörsrekrytering är. I detta skede har företagsledarnas självsäkerhet pumpats upp angående företagets kommande tid i branschen. Dessutom har en färdig instruktion lagts fram på hur denna kommande tid ska bli möjlig. Vidare på mötet görs en presentation av rekryteringsföretaget och deras roll i framtidsvisionen. De berättar vad det är som särskiljer dem från andra rekryteringsföretag och vad som gör dem till de bästa för jobbet. Därefter beskrivs rekryteringsprocessen utifrån ingenjörernas sida. När all information är nämnd har mötet kommit fram till sitt slutskede då avtalet redogörs för företagsledarna. Avtalet går i stort sätt ut på en prenumeration av rekryteringskandidater och en betalning sker endast när man bestämt sig för att anställa någon av dessa. 9

11 Diskussion De urvalsmodeller som finns idag är tänkta att agera som ett hjälpmedel vid anställning. En förenkling av dessa kan dock vara till hjälp. Utan rätt kompetens och utbildning kan det snarare förvirra än klargöra vid ett försök att sätta sig in i ett psykologiskt forskningsperspektiv. En annan aspekt är att den som intervjuar den arbetssökande eventuellt inte har rätt intervjutekniker och kan då gå miste om relevant information. Det är då en rekryteringskonsult kan bidra med sina tjänster, de besitter rätt kompetens för anställningsprocessen. Ett bevis på detta framgår i rapporten där det rekryteringsbolag som intervjuats använder sig av en slags rekryteringsmodell som de själva har tagit fram och finner effektiv. Till skillnad mot modellen presenterad i teorin där utgångspunkten är en målbild från företagets sida, utgår rekryteringsbolaget från den arbetssökandes önskemål. Modellen är enkelt utformad och istället för att vara generell för alla sökande så är den anpassad individuellt efter personen och dennes behov och intressen. Detta, ihop med att kraven ligger på företaget istället för den arbetssökande, gynnar den arbetssökande då denne hamnar i fokus. Fortsättningsvis leder detta till ett ömsesidigt intresse mellan parterna vilket är en trygghet för dem båda. Parterna träffas först när företaget har ett intresse att anställa den arbetssökande, vilket ger en klar fördel jämfört med en generell metod där den sökande får konkurrera med andra sökande. Enligt teorier om hur jobb bör framställas inför de arbetssökande sägs det att det bästa resultatet ges via en rättvis bild av positionen som erbjuds. Det råds att inte bara lyfta fram det som är positivt utan även berätta en mer verklighetsförankrad bild så inte arbetet kan ses som negativt vid ett senare tillfälle. Annars kan det leda till missnöje eller att personen väljer att säga upp sig efter en kort anställningstid och processen måste börjas om igen. Företaget väljer att måla upp en objektiv rättvis bild av den plats som erbjuds men om vi tänker oss att denna teori om en individ istället, om hur denna framställs, så berättas enbart positiva egenskaper. Även om detta teoretiska sätt skulle kunna skapa missnöje, så utgår rekryteringsbolaget ifrån att detta är ytterst ovanligt och att så länge rätt erfarenhet och utbildning finns blir alla parter nöjda. Bristen på ingenjörer gör att många företag värdesätter rätt kompetens många gånger högre än andra egenskaper hos personen. Viktigt att nämna är att rekryteringskonsulten ska sälja in ingenjören till ett annat företag och det är en bidragande orsak till att inga negativa 10

12 sidor av ingenjören betonas. Ingenjören själv kan även tycka att det känns ofördelaktigt att nämna negativa egenskaper. De många teorier som finns gällande rekrytering kan vara svåra att arbeta utefter för en lekman. Förståelsen är därför hög för att externa hjälpmedel som rekryteringskonsulter anlitas. Även om det tillkommer en kostnad kan det ändå löna sig i och med att det anställande företaget inte behöver lägga någon tid eller ansträngning själva. It s a win-win-situation! Referenser Breaugh J.A et al., (2008) Employee recruitment: Current knowledge and important areas for future research. Nationalencyklopedin, headhunting. Hämtat från 11

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR HSB Skåne Beslutad: VL 2.06.9 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Syfte 3 3 Intern rörlighet 3 4 Grundläggande värderingar 3 5 Rekryteringsprocessen 4 A. Behovsanalys 4 B. Kravprofil

Läs mer

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Mål Västerås kyrkliga samfällighet ska vara en attraktiv arbetsgivare både vad gäller att rekrytera ny personal och att behålla, utveckla och motivera

Läs mer

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering.

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. #1 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. Sex starka skäl att anlita oss. 2 #1 #2 #3 #4 #5 #6 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj-

Läs mer

Anställningsintervju

Anställningsintervju Anställningsintervju När du kommit så långt som till anställningsintervjun så har du kommit långt i rekryteringsprocessen. Det är det första tillfället där du och arbetsgivaren, alternativt rekryteringsföretaget,

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Kompetens- indikatorn 2016/2017

Kompetens- indikatorn 2016/2017 Kompetensindikatorn 2016/2017 Personliga egenskaper avgör Personliga egenskaper slår utbildning och arbetslivserfarenhet när arbetsgivarna fattar rekryteringsbeslut. Det är en av slutsatserna i årets Kompetensindikator,

Läs mer

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 Hallands Basutbud Så upphandlade Region Halland 25 företagskonsulter

Läs mer

Motivering och kommentarer till enkätfrågor

Motivering och kommentarer till enkätfrågor ga 2 Motivering och kommentarer till enkätfrågor Kön Valet av denna variabel grundar sig på att vi vill se om det finns några skillnader mellan kön och hur de rekryterar. Kommentar: Vi hörde på namnet

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv. Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.comsk Att skriva CV och Personligt brev rivacv.comskrivacv.comskrivacv.com

Läs mer

JOBTIP SOCIAL RECRUITING

JOBTIP SOCIAL RECRUITING JOBTIP SOCIAL RECRUITING Idag finner du inte de bästa kandidaterna på jobbsajter de befinner sig redan på arbetsplatser. För att fånga potentiella kandidater behöver man ta jobbet till dem. Med Jobtips

Läs mer

Rekryteringskonsulter Behövs de verkligen eller kan jag göra det själv?

Rekryteringskonsulter Behövs de verkligen eller kan jag göra det själv? Rekryteringskonsulter Behövs de verkligen eller kan jag göra det själv? Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2015 Rekryteringskonsulter Behövs de verkligen eller

Läs mer

CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER

CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER CFK KONSULT ÄR ETT REKRYTERINGSFÖRETAG. F O PETERSON & SÖNER ÄR SVERIGES ÄLDSTA BYGGFÖRETAG. VI ARBETAR TILLSAMMANS

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen En lathund till förtroendevalda om tjänstetillsättningar, arbetsledningsbeslut, arbetsskyldighet och överklaganden. ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen

Läs mer

Guide för dig som ska köpa rekryteringstjänster. - Specialister & Chefer. Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment

Guide för dig som ska köpa rekryteringstjänster. - Specialister & Chefer. Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Guide för dig som ska köpa rekryteringstjänster - Specialister & Chefer Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2016 Konsten att hitta rätt företag Att hitta rätt

Läs mer

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015 Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender 20 maj 2015 Kort om Harvey Nash > Rekrytering > Interim > Second Opinion 2 Kort om mig > Ansvarar för Harvey Nashs Practice Finance & Legal > De senaste

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

ditt förbund ! 137 000 medlemmar ! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer ! Det största förbundet i Saco

ditt förbund ! 137 000 medlemmar ! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer ! Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund! 137 000 medlemmar! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer! Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden! Förhandling och förhandlingsstöd! Rådgivning

Läs mer

Våra kunder finns representerade inom industrin, den akademiska forskarvärlden och myndigheter.

Våra kunder finns representerade inom industrin, den akademiska forskarvärlden och myndigheter. Rekrytering Vi är specialiserade på att rekrytera naturvetare och civilingenjörer. Vårt nätverk täcker cirka 15000 forskare och över 1000 teknik- och Life Science-företag i Sverige. Våra kunder finns representerade

Läs mer

CV, personligt brev och intervju

CV, personligt brev och intervju CV, personligt brev och intervju VÄLKOMNA! INTRODUKTION En jobbansökans två delar CV Personligt brev Anställningsintervjun ÖVNING CV och personligt brev Intervjuer och feedback ANSÖKAN BESTÅR AV CV OCH

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. Kontakt: Roi Rekrytering, 0770-110 177 Utgivare: Roi Rekrytering

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. Kontakt: Roi Rekrytering, 0770-110 177 Utgivare: Roi Rekrytering Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: Roi Rekrytering, 0770-110 177 Utgivare: Roi Rekrytering Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL... 4 2. SÄTT UPP EN TIDSPLAN

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Specsavers Recruitment Services (SRS)

Specsavers Recruitment Services (SRS) Specsavers Recruitment Services (SRS) SRS är Specsavers interna rekryteringsteam, som arbetar uteslutande med att attrahera och rekrytera kompetent optikpersonal till våra nordiska butiker. Vårt mål är

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Inledare: Nyårslöften

Inledare: Nyårslöften Nyhetsbrev nummer 6: Tävling, årets modeord, aktuell forskning om personlighetstester och full koll på rekrytering Inledare: Nyårslöften Så här års brukar människor summera det gångna året och lova bot

Läs mer

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje.

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. kunskap till salu Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. Behöver du hyra eller rekrytera lärare? En fotbollstrupp utan ledare eller avbytare på bänken är lika otänkbart som en

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering

Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering Personbedomning.se Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering En rapport från Personbedomning.se

Läs mer

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Klas Andersson www.docs-int.se 1 Svensk hälsovårdsindustri (1) Ca 40 000 personer arbetar inom Life Science varav ca 6 000 inom bioteknik. Ca 200 företag inom

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Kandidatupplevelse 2014

Kandidatupplevelse 2014 R E K R Y T E R I N G S BY R Å N Kandidatupplevelse 2014 Utdrag ur en undersökning från Wise Professionals Genomförd av YouGov Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes av opinions- och marknadsundersökningsföretaget

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 88 Den 2012-12-17 Kommunfullmäktige 2012-12-17 4 Kommunstyrelsen 2012-12-04 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-20 4 Kf 88 Ks

Läs mer

Konsten att rekrytera rätt

Konsten att rekrytera rätt Författare: HR-koncern 2013-11-25 Reviderad: 2014-06-24 Konsten att rekrytera rätt För AcadeMedia är rekrytering av rätt personal en nyckelfaktor för fortsatt framgång. Rätt personer med rätt inställning

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Safeminds Intervjuguide

Safeminds Intervjuguide Safeminds Intervjuguide Inledning En anställningsintervju är att jämställa med en säljares kundbesök. Det handlar om att marknadsföra sig själv på ett professionellt sätt under en mycket begränsad tid.

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Framgångsrik rekrytering. experis.se

Framgångsrik rekrytering. experis.se Framgångsrik rekrytering experis.se Agenda Det här är Experis Trender inom rekrytering Så här lyckas du med din rekrytering Kompetensbaserad rekryteringsprocess-vad innebär detta? Handfasta tips för en

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Svara alltid med namn i telefonen, du vet aldrig om det är en arbetsgivare som ringer.

Svara alltid med namn i telefonen, du vet aldrig om det är en arbetsgivare som ringer. ANSTÄLLNINGSINTERVJU Arbetsgivaren har valt dig! Nu återstår bara den sista biten i pusslet för att ditt jobbsökande ska leda till anställning att klara av jobbintervjun. Övning ger färdighet, det gäller

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

Praktikrapport Industrikompetens i Östergötland AB

Praktikrapport Industrikompetens i Östergötland AB Praktikrapport Industrikompetens i Östergötland AB Praktikföretaget I och med att jag har en kandidatexamen i Personal och arbetsvetenskap fick jag möjligheten att ha praktik på ett bemannings- och rekryteringsföretag

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

1. Rekrytering sidan 2. 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3. 3. Behovsanalys sidan 4. 4. Kravspecifikation sidan 4. 5.

1. Rekrytering sidan 2. 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3. 3. Behovsanalys sidan 4. 4. Kravspecifikation sidan 4. 5. 1() PERSONALFÖRSÖRJNING INNEHÅLL 1. Rekrytering sidan 2 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3 3. Behovsanalys sidan 4 4. Kravspecifikation sidan 4 5. Sökvägar sidan 6 6. Urval sidan 6 7. Anställningsintervjuer

Läs mer

Ny vår för erfarna medarbetare

Ny vår för erfarna medarbetare Ny vår för erfarna medarbetare Kunden hade en mycket specifik och tuff kravprofil för den tjänst man ville tillsätta. Det här uppdraget var en utmaning. På vår lista hade vi nu en handfull kandidater som

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass!

Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass! Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass! Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2015 En bra start! En magisk start är en av nycklarna

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt utarbetat förslag.

Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt utarbetat förslag. Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 41 Den 2017-04-04 41 Dnr 2017/00115 Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt

Läs mer

DYNAMIKEN SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG

DYNAMIKEN SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG DYNAMIKEN SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Dynamics Engagement_062513_wp _EMEA HUR ENGAGERADE ÄR DINA

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2008 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Att företagen gör olika former av bakgrundskontroller vid rekrytering av personal har blivit allt vanligare

Läs mer

Lönepolicy, lönepolitik och löneväxling i Hofors kommun

Lönepolicy, lönepolitik och löneväxling i Hofors kommun Lönepolicy, lönepolitik och löneväxling i Hofors kommun Hofors kommun fastställd av, KS 2008-03-03, 34 Lönepolicyn gäller från och med faställningsdatum Revideras 2016-08-31 2 (9) Hofors kommuns lönepolicy

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG

KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Emotional_Engagement_062513_wpEMEA KÄNSLORNAS BETYDELSE

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark

Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark Svenskt näringsliv 2006 Grafisk form: Brando designbyrå Öresundsungdomar om dagens och morgondagens arbetssituation

Läs mer

#Urvalet #Talentmanagement. Hållbar rekrytering. Träffsäker & icke-diskriminerande. Kulnet 17 maj 2017

#Urvalet #Talentmanagement. Hållbar rekrytering. Träffsäker & icke-diskriminerande. Kulnet 17 maj 2017 #Urvalet #Talentmanagement Hållbar rekrytering Träffsäker & icke-diskriminerande Kulnet 17 maj 2017 Innehåll Presentation Rekrytera - hur svårt kan det vara? Vilka urvalsmetoder säger egentligen något

Läs mer

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN Nu är det dags att göra en plan för ditt arbetssökande. Tanken med planen är att underlätta för dig att arbeta effektivt. Det är också bra att skapa en plan B. Den tar du till om

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1 Avropsstöd Vägledning av Rekryteringstjänster 2013 Sida 1 1 Innehåll 2 Inledning... 3 3 Omfattning... 3 3.1 Inriktningar... 3 3.2 Avgränsning... 4 4 Avrop på Ramavtalet... 4 4.1 Avropsförfrågans innehåll

Läs mer

Viktigt att tänka på i en intervju och de vanligaste fallgroparna. som intervjuar. Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment

Viktigt att tänka på i en intervju och de vanligaste fallgroparna. som intervjuar. Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Viktigt att tänka på i en intervju och de vanligaste fallgroparna för dig som intervjuar Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2015 Viktigt att tänka på i en

Läs mer

Kompetensfo rso rjningsplan

Kompetensfo rso rjningsplan Sida: 1 av 7 Kompetensfo rso rjningsplan Arbetsförmedlingens utmaningar inom kompetensförsörjning under 2016. Sida: 2 av 7 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Långsiktig kompetensförsörjning... 3 Utmaningar

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun Riktlinjer Riktlinjer vid rekrytering av chefer Enköpings kommun Riktlinjer och rutinbeskrivning för rekrytering av chefer Inledning I Enköpings kommun är chef- och ledarskapet centralt för att bidra till

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Finns det vissa typer av människor som du inte gillar?

Finns det vissa typer av människor som du inte gillar? Finns det vissa typer av människor som du inte gillar? Oavsett hur våra fördomar ser ut så har vi preferenser om vad vi tycker om och vad vi inte riktigt gillar. De flesta skulle nog hålla med om att alla

Läs mer

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13 Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 Lönsam lönesättning Lönen är en av de viktigaste delarna i relationen mellan arbetsgivaren och medarbetaren. I stort sett alla medarbetare vill ha mer lön och många

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer