GRÖN INNOVATION. Välkommen till närheten. Och världen. Cleantech en viktig del av Malmös framtid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRÖN INNOVATION. Välkommen till närheten. Och världen. Cleantech en viktig del av Malmös framtid"

Transkript

1

2 Välkommen till närheten. Och världen. I Malmö väntar ett unikt läge med intressanta möjligheter. Stadens invånare gör Malmö till Sveriges tredje största stad, men det geografiska läget öppnar för en ännu större marknad. Med en fast förbindelse till Danmark är Malmö en central del av Skåne och Öresundsregionen. Den gränsöverskridande regionen är det mest tätbefolkade området i Skandinavien med en lokal marknad på 3,6 miljoner människor. Här hittar du Europas bästa infrastruktur, närhet till arbetskraft och enastående investeringsmöjligheter. Samarbete mellan Lunds universitet, Malmö högskola, vetenskapsparker och företag utgör en god plattform för entreprenörer och utveckling av innovativa lösningar. Särskilt inom våra profilområden cleantech, digitala medier, biovetenskap, logistik och turism. GRÖN INNOVATION KREATIV MILJÖTEKNIK FRAMTIDENS AFFÄRER Cleantech en viktig del av Malmös framtid Malmö växer så det knakar. Och samma sak händer just nu i många andra städer. Idag bor cirka 50% av världens befolkning i städer och år 2050 beräknas det öka till 75%. Ska våra städer klara det ökade trycket och den snabba tillväxttakten på ett hållbart sätt, krävs smarta och handlingskraftiga insatser. Här och nu. Det har vi tagit fasta på i Malmö. I Malmö stad är hållbarhet ett ledord med vardagsför ank ring. Vårt arbete för att skapa en miljömässigt hållbar stad är ett växande pussel som redan rymmer allt från ekologisk skolmat till miljövänliga transporter. En viktig del i arbetet är också att ställa hårda miljökrav när staden växer, något som kräver nya smarta tekniska lösningar. Därför har det senaste initiativet Malmö Cleantech City en naturlig plats i Malmös framtid. Till sammans med näringslivet, högskolan och andra aktörer arbetar vi för att öka Malmös attraktionskraft för företag inom cleantech-sektorn. Här får du möjlighet att bekanta dig med dagens och morgondagens satsningar. Välkommen vidare! 3 Sebastian Månsson Projektledare Malmö Cleantech City Magdalena Kuchcinska Projektledare Malmö Cleantech City

3 MALMÖ STADS ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL Sveriges klimatsmartaste stad Målmedvetna satsningar: mer förnybar energi, minskade utsläpp, omställning av transporter och resvanor. Ledande stad inom hållbar stadsutveckling Målmedvetna satsningar: hållbarhet i centrum när staden växer, en renare och tystare stad, en grönare stad med gröna tak och fasader och öppen dagvattenhantering. Hållbar användning av naturresurser Målmedvetna satsningar: Malmö ska växa resurssnålt, vattentillgångarna skyddas och vi ska värna om den lokala naturen. Det ska vara lätt att göra rätt Målmedvetna satsningar: avfallet ska återvinnas, användning av farliga ämnen ska minskas, Malmö stads upphandlingar ska präglas av högtställda miljökrav och det ska vara lätt för den enskilde medborgaren / företaget att agera miljömässigt hållbart. Ett företagsamt initiativ för framtiden. Idag. Malmö Cleantech City ser till att miljöteknikföretag trivs i Malmö. Genom ett unikt samarbete mellan företag, högskola och kommun skapar vi ett grönt kluster och utvecklar cleantech-företagandet i Malmö. I projektet föder vi konkreta affärsmöjligheter och bäddar för innovativa samarbeten. Samtidigt stärker vi Malmös miljöprofil och attraktionskraft för både människor och företag. Satsningen består av tre delprojekt som ger företagen marknadsföringshjälp, nya mötesplatser och affärsmöjligheter: Malmö Cleantech Cluster, Malmö Cleantech Center och Malmö Cleantech Testbed. Malmö Cleantech Cluster Malmö Cleantech City fungerar som en sammanhållande länk och växlar upp det utvecklingsarbete som görs på olika platser i staden. Tillsammans med företagen skapar vi ett gemensamt kluster som stärker attraktionskraften för nya investeringar, riskvilligt kapital och spetskompetens. Klustret och våra gemensamma satsningar fungerar som ett komplement till företagens egna marknadsföringsinsatser. Inom staden finns dessutom områden med extra hög koncentration av företag och satsningar inom cleantech. Västra hamnen, Sege Park, Augustenborg och Norra Hamnen är sådana viktiga noder i Malmö Cleantech Cluster. Varje område har utvecklat en stark egen cleantech-identitet. Malmö Cleantech Center Malmö Cleantech Center ska bli en inspirerande mötesplats för cleantech-världen i Malmö. Placerat i en av stadens cleantech-noder ska det vara en fysisk plats som bjuder in till oväntade möten och nya samarbeten, som ökar synligheten av cleantech-produkter i Malmö och som skapar fler konkreta affärsmöjligheter. Malmö Cleantech Testbed I vårt delprojekt Malmö Cleantech Testbed skapar vi konkreta affärsmöjligheter för företag. Det gör vi genom att matcha cleantech-leverantörer med beställare från både företag och kommun. Vi skapar mötesarenorna medan leverantörerna och beställarna står för affärerna. Cleantech-sektorn i Malmö EUs definition av cleantech/miljöteknik är all teknik som är mindre skadlig för miljön än tillgängliga alternativ. På grund av sin definition sträcker sig sektorn över de flesta branscher. Det finns totalt cirka 700 cleantech-företag i Öresundsregionen. Av dessa finns 100 i Malmö, 300 i Skåne och 400 på Själland. Swentec har definierat områden inom vilka dessa företag verkar: Avfallshantering och återvinning Bioenergi och biodrivmedel Buller Energieffektivisering Energilagring och hybridsystem Fjärrvärme Hållbart byggande Kylteknik Luftrening Marinteknik Marksanering Materialteknik Miljökonsulter Solenergi System-, styr- och reglerteknik och övervakning Transportmedel Vatten- och avloppsvattenrening Vattenkraft Vindkraft Vågkraft Värmepumpar 5

4 MalMö CleanteCh Cluster samlad styrka I Malmö finns områden noder med extra hög koncentration av företag och satsningar inom cleantech. Västra hamnen, Sege Park, Augustenborg och Norra Hamnen är områden som har utvecklat en stark cleantech identitet. Foto: Leif Johansson norra hamnen för storslagna planer. I Norra hamnen finns bra et a b lerings möjligheter för cleantech företag som är ute efter prisvärda lokaler med tillgång till produktions och testverkstad. Flera företag har upptäckt möjligheterna. I området finns redan idag flera viktiga referensanläggningar. Hamnområdet är till exempel hemvist för Sysav (Sydskånes avfallsaktiebolag), Sjölunda reningsverk och en av energiföretaget E.ONs anläggningar. kluster Kluster är ett antal företag som samverkar med varandra och med andra organisationer som till exempel kommun, utbildnings och branschorganisationer. Foto: Malmö Stad västra hamnen hållbar pånyttfödelse som lockar. Västra hamnen har genomgått en fantastisk förvandling, från ett industriområde till ett internationellt ledande föregångsområde för hållbar stadsutveckling. Som Sveriges första klimatneutrala stadsdel lockar bostadsområdet BO01 tusentals besökare varje år från hela världen som vill titta närmare på de unika hållbarhetslösningarna. I Västra hamnen finns bl.a. solceller, solfångare och vindkraftverket BoEl som producerar energi till området. Foto: Andreas Larsson sege Park Malmös nya klimatcenter. I Sege Park samarbetar miljövetarna, företagen och kommunen för ett hållbart Malmö. Resultatet ett nytt spännande bostadsområde med ambitionen att bli en ekologiskt hållbar stadsdel. På plats i området får du en glimt av framtidens solenergilösningar. I Sege Park hittar du bland annat solfångare för värmeproduktion och Sveriges största solcellsanlägg ning för elproduktion. Här finns även Europas enda solkraftverk, en unik soldriven stirlingmotor som producerar elektricitet från solens strålar. Åker du runt i området kan du även skymta ett mindre vertikalt vindkraftverk som ingår i en försöksverksamhet med vindkraft i stadsbebyggelse. 7 augustenborg ett levande innovationsområde. Ekostaden Augustenborg är en levande testbed där cleantech företagens idéer omsätts till verklighet. Projektet startade 1998 för att utveckla ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart bostadsområde. Idag finns här öppna dagvattenbrunnar, gröna tak, framtidens hållbara tvättstuga, kompostmaskiner, en solcellsanläggning och många andra smarta miljöteknik lösningar. MalMö CleanteCh Center en dynamisk mötesplats för cleantech-aktörer. En fysisk mötesplats som ska samla cleantech aktörer för att tillsammans vidareutveckla miljöteknik i Malmö. Som cleantech företag får du möjlighet att visa upp din tjänst eller produkt i en utställning där du även kan ta emot potentiella kunder och intressenter. I lokalerna ska det dessutom finnas rum för vidare samtal och affärsmöten.

5 våra samarbetspartners Malmö Cleantech City samarbetar med följande organisationer: visste du att: Malmö har världens fjärde största vindkraftpark Lillgrund. staden har Sveriges största anläggning. det finns redan över 100 företag i Malmö solenergisom jobbar inom cleantech. kollektivtrafiken drivs med naturgas och snart biogas. det finns över 40 mil cykelstig för den som inte vill ta bilen ska Malmös skolor ha 100% ekologisk skolmat. Malmö samarbetar med WWF inom One Planet Living för att utnyttja jordens resurser bättre. Cleantech inn sweden påskyndar utvecklingen av cleantech innovationer i nya och etablerade företag. Cleantech scandinavia sammanför cleantechföretag med riskkapitalister. Copenhagen Cleantech Cluster förbättrar möjlig heterna för cleantech företag i Köpen hamns området. ekocentrum i sege Park erbjuder oberoende miljöutbildningar. exportrådet hjälper svenska företag att etableras och växa internationellt. 9 helix är en samlingspunkt och samarbetsarena för miljöarbetet i Malmö och Skåne. invest in skåne främjar utländska investeringar i Skåne. isu (Institutet för hållbar stadsutveckling) främjar hållbar stadsutveckling i Malmö. MinC hjälper entreprenörer att utveckla sina bolag genom rådgivning och affärsutveckling. Mkb jobbar aktivt med miljöfrågorna i sina bostadsområden. sustainable business hub stärker konkurrenskraft och export för regionens cleantechföretag.

6 Ett initiativrikt område Malmö och Öresundsregionen har blivit en grogrund för stora och små projekt inom miljöteknik och hållbar stads utveckling. Här hittar du en kort introduktion till några spännande och aktuella initiativ. Biogas Syd är ett regionalt samverkansprojekt för biogasintressenter. Gruppen arbetar med biogasfrågor inom näringslivsutveckling, miljö, teknik, ekonomi, lantbruk och information men har även kopplingar till forskningen. Fairtrade City är en diplomering för städer som satsar på att öka konsumtionen av, och medvetenheten om Rättvisemärkta produkter. Malmö blev Sveriges första Fairtrade City 17 den maj Gröna tak institutet är en ideell förening som arbetar för att förbättra miljön i våra städer genom att skaffa kunskap samt sprida information och inspiration om gröna tak. 11 Solar Region Skåne arbetar för att öka användningen av solenergi i Skåne och medverka till att regionen blir ledande i Norden inom området. Vindkraftsakademin är ett forum och en resurs för vindkraftsintressenter. Medlemmar från offentlig sektor, näringsliv, föreningsliv, forskningsaktörer och privatpersoner arbetar tillsammans för att öka antalet vindkraftsetableringar i Skåne. Kontakta oss Magdalena Kuchcinska, , Sebastian Månsson, , Besöksadress: MINC, Anckargripsgatan 3

7 grafi sk design: sustainable studio Tryckt på Cyclus Offset 100% returpapper. Presslacken är vattenbaserad. Certifierad av Svanen och Klimatneutral produkt. Tryckt av Elanders.

Malmö - hållbarhet blir verklighet

Malmö - hållbarhet blir verklighet Malmö - hållbarhet blir verklighet Malmö - hållbarhet blir verklighet Malmö - hållbarhet blir verklighet är en bok om Malmös arbete med hållbar utveckling. Framtagen av Malmö stad i samarbete med ISU -

Läs mer

Hamnen. Västra. där Malmö möter havet

Hamnen. Västra. där Malmö möter havet EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB Västra Hamnen där Malmö möter havet FOTO: JOAKIM LLOYD RABOFF Sommar i Västra Hamnen sidan 2 Varvsstaden ska bli en mötesplats för alla malmöbor

Läs mer

Den hållbara staden år 2030

Den hållbara staden år 2030 Den hållbara staden år 2030 Sex röster om framtidens städer Hur ska framtidens stad skapas och hur ser vägen dit ut? I denna skrift har vi låtit sex olika aktörer ge sin syn på den hållbara staden år 2030.

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige Miljöteknikmöjligheter i Västsverige En sammanfattning av Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck, Nätverket GAME, samt Catarina Hedar,

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

I pampiga Suellska villan i Malmö har 35 konsulter slagit en modern, ung och global kunskapsstad, skriver Katrin

I pampiga Suellska villan i Malmö har 35 konsulter slagit en modern, ung och global kunskapsstad, skriver Katrin Kaxig, ung och nytänkande Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad Kollektiv för kreativa tankar Malmö har gjort en resa från framgångsrik industristad till I pampiga Suellska villan i Malmö har

Läs mer

Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012

Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012 Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012 Ställ om nu! 1 Steg för en hållbar stad Färdriktning Klimathotet och begränsade naturresurser tydliggör vilka

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Krinova Incubator & Science Park. Affärsplan 2015-2018

Krinova Incubator & Science Park. Affärsplan 2015-2018 Krinova Incubator & Science Park Affärsplan 2015-2018 Innehåll Uppdrag Vision Historia Innovationsekosystem Möten och kontor InnovationsArena Profilområde Mat/Miljö/Hälsa Kommunikation Kompetens och organisation

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA Det är tack var Stieg Larssons populära Milleniumtrilogi och John Ajvide Lindqvist s vampyrsägen Låt den rätte komma in som Sverige har hamnat på kartan.

Läs mer

MALMÖi serien om framtidens kommuner

MALMÖi serien om framtidens kommuner kreativa MALMÖi serien om framtidens kommuner FOTO: KASPER DUDZIK I Hyllie skapas ett svenskdanskt centrum, sidan 28 I Västra Hamnen samlas talangen, sidan 6 Mer än en rättvisemärkt stad - Malmö satsar

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 FRAMTIDENS STAD Västra Götalandsregionen Ann-Sofie Lodin: Med gemensamma

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas PLANERING Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2015 I MALMÖ Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas Innehåll Svenska Planpriset

Läs mer

11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION

11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION gränsöverskridande samarbeten I NORDEN 1 gränsöverskridande samarbeten I NORDEN 11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION 2 gränsöverskridande samarbeten I NORDEN ISSN 1403-2511 Denna rapport är utgiven

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer

RAPPORT. Stadsutveckling med grön IT i Hyllie. Beskrivning av nuläge, framtida möjligheter och potential, samt ett idéupplägg för nästa steg

RAPPORT. Stadsutveckling med grön IT i Hyllie. Beskrivning av nuläge, framtida möjligheter och potential, samt ett idéupplägg för nästa steg RAPPORT Stadsutveckling med grön IT i Hyllie Beskrivning av nuläge, framtida möjligheter och potential, samt ett idéupplägg för nästa steg 2012-01-12 Upprättad av: Andrea Öström, Charlotte Godkänd av:

Läs mer

En tillväxtmotor för Sverige

En tillväxtmotor för Sverige Vision för Norrland En tillväxtmotor för Sverige Innehåll 5 Norrland från dåtid till framtid 6 Vår vision attraktiva städer, tillväxt och krympande avstånd 9 Stadsutveckling för attraktiva städer Umeå

Läs mer

Tillväxt kräver planering

Tillväxt kräver planering Tillväxt kräver planering Sex exempel på planering och tillväxtarbete i samverkan Foto: Östra Göinge kommun 1 Titel: Tillväxt kräver planering Tryck: Boverket Upplaga: 1 Antal ex: 200 ISBN tryck: 978-91-7563-058-8

Läs mer