Friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun. Rapport från en enkät om friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun. Rapport från en enkät om friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun."

Transkript

1 Friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun Rapport från en enkät om friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun

2 Innehåll Inledning Resultat...2 Grundläggande fakta...2 Friluftslivsaktiviteter under sommarhalvåret...5 Friluftsaktiviteter under vinterhalvåret...10 Friluftsliv och informationsvanor...14 Sammanfattning

3 Inledning Umeå fritid har undersökt människors informationsvanor kopplat till friluftsliv. Undersökningen genomfördes i form av en enkät och hade totalt 225 stycken besvaranden. Enkäten riktade sig gentemot samtliga kommunmedborgare och spreds i olika kanaler för att nå så många som möjligt. Enkäten publicerades i en webbannons i Västerbottens Kuriren, som en nyhet och notis på Umeå kommuns webb, Umeå fritids twitter, Umeå kommuns twitter och facebook samt i ett mejl till olika föreningar runt om i Umeå kommun. Enkäten innehöll frågor om ålder, kön, medlemskap i friluftsinriktade föreningar, funktionsnedsättningar, föräldraskap, aktiviteter under sommar- och vinterhalvåret, vilka kanaler människorna använder för att hitta den information de behöver samt vilka kanaler de tycker att Umeå kommun bör förbättra vad gäller information om friluftsliv. För mer information Fredrik Röst enhetschef Umeå fritid Ylva Utterström kommunikatör Umeå fritid Linn Lundström kommunikatör Umeå fritid Resultatet presenteras inledningsvis med grundläggande fakta om de personer som har besvarat enkäten vad beträffar ålder, kön, om de är föräldrar eller inte, medlem i en friluftsinriktad förening eller inte och om de har någon typ av funktionsnedsättning. Utifrån ovanstående fakta har grupperna delats in i fyra olika grupper: studenter, organiserade friluftsmänniskor, barnfamiljer och seniorer. Det har vi gjort för att lättare visa hur olika grupper ser ut demografiskt men också vilka aktiviteter och informationsvanor som karaktäriserar dessa grupper. Därefter presenteras vilka aktiviteter de olika grupperna gör under sommar- och vinterhalvåret samt deras informationsvanor kopplat till friluftsliv. Avslutningsvis redovisas en sammanfattning av resultatet. 1

4 Resultat I följande avsnitt presenteras resultatet för undersökningen. Observera att vi har delat in de som har besvarat enkäten i fyra grupper: studenter (19-35 år), organiserade friluftsmänniskor (19-66 år och äldre), barnfamiljer (19-50 år) och seniorer (66 år och äldre). Diagram 2: Ålder 66 eller äldre 4% % % 18 eller yngre 0% % Grundläggande fakta % Diagram 1: Kön Vad beträffar ålder så medverkade inga personer i åldern 18 eller yngre. Grupperna år och år har flest andelar som har svarat. Kvinna/Tjej 44% Man/Kille 56% I enkäten medverkade totalt 44 % kvinnor/tjejer och 56 % män/killar. Andelen män är överrepresenterade bland organiserade friluftsmänniskor och seniorer. Bland studenter och barnfamiljer är män och kvinnor ganska jämnt representerat, med något fler medverkande kvinnor bland barnfamiljer. 2

5 Diagram 3: Är du förälder? Nej 44% Ja 56% Diagram 4: Har du svenska som modersmål? Nej, vilket är ditt modersmål? 5% I enkäten medverkade totalt 56 % föräldrar och 44 % som inte har barn. Ja 95% I enkäten medverkade totalt 95 % som har svenska som modersmål. 5 % har inte svenska som modersmål och angav istället följande språk: Språk Antal Engelska 1 Finska 1 Franska 1 Isländska 1 Meän kieli 1 Norska 2 Ryska 1 Tyska 2 3

6 Diagram 5: Är du medlem i en friluftsinriktad förening? Vet ej 1% Ja 42% Diagram 6: Har du eller dem du brukar aktivera dig med någon typ av funktionsnedsättning? Ja, vilken typ av funktionsned sättning? 8% Nej 57% Nej 92% I enkäten medverkade totalt 42 % som är medlem i en friluftsinriktad förening, 57 % som inte är det och 1 % som inte vet om de är medlem. Av de personer som medverkade i enkäten har 92 % inte någon typ av funktionsnedsättning eller brukar inte aktivera sig med någon som har någon typ av funktionsnedsättning. 8 % har någon typ av funktionsnedsättning eller brukar aktivera sig med någon som har någon typ av funktionsnedsättning. Nedan ser du information om vilken typ av funktionsnedsättning som personerna har angett. Funktionsnedsättning Antal Fysisk 13 Psykisk 5 4

7 Friluftsaktiviteter under sommarhalvåret Hur ofta på sommarhalvåret brukar du? Diagram 7: Åka båt att man gör det flera gånger per månad. De flesta som åker båt är organiserade friluftsmänniskor och de som åker båt mest sällan är seniorer. Diagram 8: Ta nöjespromenader Samtliga grupper brukar åka båt några gånger per år och/eller har provat någon gång. Underrepresenterat är att aldrig åka båt eller Samtliga grupper tar nöjespromenader flera gånger per månad. Underrepresenterat är att ta 5

8 nöjespromenader några gånger per år, att man har provat det någon gång eller att aldrig göra det. Det är i större utsträckning kvinnor/tjejer som utövar denna aktivitet. grupperna som bara har provat någon gång eller som aldrig gör det. Diagram 11: Bada utomhus Diagram 9: Ströva i skog och mark för att titta på naturen, plocka svamp och bär Det visar sig att samtliga grupper strövar i skog och mark för att titta på naturen, plocka svamp och bär flera gånger per månad och/eller några gånger per år. Utifrån de svarande är detta en populär aktivitet för seniorer. Några gånger per år brukar samtliga grupper bada utomhus. Samtliga grupper badar även utomhus flera gånger per månad. Mindre vanligt är att man har provat att bada utomhus någon gång eller att man aldrig gör det. Diagram 12: Vandra på vandringsleder Diagram 10: Picknicka eller grilla i naturen Att picknicka eller grilla i naturen är populärt bland alla grupper. Det är få individer i Mest vanligt bland samtliga grupper är att man vandrar på vandringsleder några gånger per år. Fördelningen mellan alternativen är snarlika i alla grupper. 6

9 Diagram 13: Sportfiska alla grupper har provat någon gång eller gör det några gånger per år. Diagram 15: Tälta/övernatta i naturen Det visar sig att alla grupper i största utsträckning aldrig brukar sportfiska. I ungefär lika utsträckning brukar alla grupper sportfiska några gånger per år eller har provat någon gång, men det är alltså mer vanligt att inte sportfiska. Det finns några individer från studenter, organiserade friluftsmänniskor och barnfamiljer som sportfiskar. Seniorer gör det inte så ofta eller har ingen uppfattning i frågan. Det är vanligare att män /killar fiskar ofta. Diagram 14: Jogga eller springa i terräng Studenter, organiserade friluftsmänniskor och barnfamiljer har provat att tälta/övernatta i naturen någon gång eller gör det några gånger per år. I största utsträckning tältar/övernattar organiserade friluftsmänniskor i naturen och i minsta utsträckning gör seniorer det. Diagram 16: Klättra i berg Överrepresenterat är att jogga eller springa i terräng flera gånger per månad, därefter är fördelningen mellan grupperna rätt lika och Att klättra i berg är överlag något som grupperna aldrig gör, däremot har samtliga grupper provat någon gång. Studenter, organiserade friluftsmänniskor och 7

10 barnfamiljer klättrar i berg några gånger per år och studenter och organiserade friluftsmänniskor gör det flera gånger per månad. En liten andel har ingen uppfattning i frågan. Diagram 17: Paddla kanot Studenter, barnfamiljer och organiserade friluftsmänniskor har provat någon gång eller gör det flera gånger per månad, en liten andel gör det också några gånger per år. Diagram 19: Arbeta med trädgården Seniorer brukar i största utsträckning aldrig paddla kanot. I största utsträckning har studenter, barnfamiljer och organiserade friluftsmänniskor provat att paddla kanot någon gång. Mindre vanligt är att grupperna gör det några gånger per år eller flera gånger per månad. Organiserade frilufsmänniskor, barnfamiljer och seniorer brukar i största utsträckning arbeta med trädgården flera gånger per månad. Bland studenter är det mer vanligt att aldrig göra det. Diagram 20: Fågelskåda, naturstudera Diagram 18: Geocatching Den största andelen i grupperna geocatchar aldrig. Inga seniorer har provat någon gång. Samtliga grupper brukar i största utsträckning aldrig fågerskåda eller naturstudera. Samtliga grupper har däremot provat någon gång och göra det några gånger per år eller flera gånger per månad. 8

11 Diagram 21: Rasta hunden Diagram 23: Cykla i skog eller efter leder (mountainbike) Att rasta hunden brukar samtliga grupper i största utsträckning aldrig göra. Några av individerna från organiserade friluftsmänniskor, barnfamiljer och studenter gör det flera gånger per månad. Diagram 22: Rida Det visar sig att samtliga grupper har provat cykla i skog eller efter leder någon gång. Bland studenter är det ungefär lika många som aldrig gör det, som har provat någon gång, gör det några gånger per år och flera gånger per månad. Bland organiserade friluftsmänniskor är det mest vanligt att cykla i skog eller efter leder flera gånger per månad. Bland barnfamiljer är det mest vanligt att man har provat det någon gång och bland seniorer är det mest vanligt att man aldrig gör det. Andra aktiviteter I enkäten kunde de som medverkade fylla i aktiviteter som inte fanns med som svarsalternativ. Nedan finns en lista med dessa aktiviteter. Samtliga grupper brukar i största utsträckning aldrig rida. Studenter, barnfamiljer och organiserade friluftsmänniskor har provat någon gång och en liten andel gör det några gånger per år. Filosofera i naturen Golf Jakt Kajak Motionscykling Orientering Promenader Rasta barn Vindsurfing 9

12 Friluftsaktiviteter under vinterhalvåret Hur ofta under vinterhalvåret brukar du? Diagram 24: Åka pulka några gånger per år. Bland seniorer är det mest vanligt att man aldrig gör. Diagram 25: Åka skidor eller snowboard Bland studenter och organiserade friluftsmänniskor är det mest vanligt att ha provat att åka pulka någon gång. Bland barnfamiljer är det mest vanligt att man gör det Bland studenter är det mest vanligt att åka skidor eller snowboard flera gånger per månad. Bland organiserade friluftsmänniskor är det mest vanligt att göra det flera gånger per månad. Bland barnfamiljer är det mest vanligt 10

13 att göra det några gånger per år. Bland seniorer är det mest vanligt att man aldrig åker skidor eller snowboard. Diagram 26: Åka längdskidor Bland studenter är det mest vanligt att aldrig åka/köra skoter och minst vanligt att göra det flera gånger per månad. Bland organiserade friluftsmänniskor är det mest vanligt att ha provat någon gång och minst vanligt att göra det flera gånger per månad. Bland barnfamiljer är det mest vanligt att ha provat att åka/köra skoter någon gång och minst vanligt att göra det flera gånger per månad. Bland seniorer är det mest vanligt att aldrig åka/köra skoter och minst vanligt att göra det flera gånger per månad. Diagram 28: Rasta hunden Bland studenter och organiserade friluftsmänniskor är det mest vanligt att åka längdskidor flera gånger per månad och minst vanligt att aldrig göra det och minst vanligt att aldrig göra det. Bland barnfamiljer är det mest vanligt att åka längdskidor några gånger per år och minst vanligt att aldrig göra det. Bland seniorer är det mest vanligt att åka längdskidor några gånger per år och minst vanligt att ha provat någon gång. Diagram 27: Åka/köra skoter Bland samtliga grupper är det mest vanligt att aldrig rasta hunden och minst vanligt att göra några gånger per år. Diagram 29: Åka skridskor på isbana 11

14 Bland studenter är det mest vanligt att åka skridskor på isbana några gånger per år och minst vanligt att göra det flera gånger per månad. Bland organiserade friluftsmänniskor är det mest vanligt att ha provat någon gång och minst vanligt att göra det flera gånger per månad. Bland barnfamiljer är det mest vanligt att åka skridskor på isbana några gånger per år och minst vanligt att göra det flera gånger per månad. Bland seniorer är det mest vanligt att aldrig åka skridskor på isbana och minst vanligt att göra några gånger per år. Diagram 31: Åka långfärdsskridskor Diagram 30: Gå med snöskor eller turskidor Bland samtliga grupper är det mest vanligt att aldrig åka långfärdsskridskor och minst vanligt att göra det några gånger per år eller flera gånger per månad. Diagram 31: Nyttja snölekområden i centrum eller parker Bland studenter, barnfamiljer och seniorer är det mest vanligt att aldrig gå med snöskor eller turskidor och minst vanligt att göra det flera gånger per månad. Bland organiserade friluftsmänniskor är det mest vanligt att göra det några gånger per år och minst vanligt att göra det flera gånger per månad. Bland studenter och organiserade friluftsmänniskor är det mest vanligt att aldrig nyttja snölekområden i centrum eller parker och minst vanligt att göra det flera gånger per månad. Bland barnfamiljer är det mest vanligt att ha provat någon gång och mins vanligt att göra det flera gånger per månad. Bland seniorer är det mest vanligt att aldrig nyttja 12

15 snölekområden i centrum eller parker och minst vanligt att ha provat någon gång. Diagram 33: Picknicka eller grilla i naturen Diagram 32: Pimpelfiska Bland studenter och seniorer är det mest vanligt att aldrig pimpelfiska och minst vanligt att göra det några gånger per år. Bland organiserade friluftsmänniskor är det mest vanligt att ha provat någon gång och minst vanligt att göra det flera gånger per månad. Bland barnfamiljer är det mest vanligt att ha provat någon gång och minst vanligt att göra det några gånger per år. Det är större andel män /kille som pimpelfiskar ofta. Det framkommer att samtliga grupper brukar picknicka eller grilla i naturen några gånger per år. Minst vanligt är överlag att aldrig göra det. Andra aktiviteter I enkäten kunde de som medverkade fylla i aktiviteter som inte fanns med som svarsalternativ. Nedan finns en lista med dessa aktiviteter. Cykling Diverse scoutaktiviteter Fågelskåda Geocatching Isklättring Jakt Köra draghundar Löpning Motionscykling Naturstudera Promenader Vattengympa Åka skridskor på naturis Åka spark på naturis Övernattning utomhus 13

16 Friluftsliv och informationsvanor Diagram 34: Vilka informationskanaler använder du mest för att skaffa den information du behöver för att utöva dina aktiviteter (välj tre alternativ)? alla grupper använder för att skaffa sig information. Efter skyltar är sociala medier kanaler som alla grupper använder för att skaffa sig information. Däremot är tidningsannonser en större informationskälla än sociala kanaler för seniorer. För seniorer är alltså webben, tidningsannonser, skyltar och broschyrer de kanaler som de använder främst. Studenter och organiserade friluftsmänniskor använder sig mest av webben, skyltar och sociala medier. Barnfamiljer använder sig främst av webben, skyltar och digitala kartor. Andra sätt Att använda webben för att skaffa den information man behöver är vanligast bland alla grupper. Därefter är skyltar en kanal som På alternativet andra sätt har medverkade i enkäten angett följande sätt: Bestämmer själv Lokal TV Ryktesvägen Tidsskrifter Tips från vänner 14

17 Diagram 34: På vilket sätt föredrar du framför allt att få information om friluftsliv? uppfattning i frågan. Män/ killar upplever i större utsträckning att de har den information de behöver för att utöva aktiviter som de är intresserade av. En större andel av de som inte är medlemmar i en friluftsinriktad förening upplever att de har tillräckligt med information. Diagram 36: Vilka kanaler tycker du att kommunen bör utveckla för att kommunicera kring friluftsliv (välj tre alternativ)? Alla grupper fördrar framförallt att själva söka den information de behöver, men det finns några ur varje grupp som framförallt vill få information skickad till sig. Diagram 35: Upplever du att du har tillräcklig information för att kunna utföra de aktiviteter som du är intresserad av? Samtliga grupper tycker framförallt att webben bör utvecklas för att kommunicera kring friluftsliv. Studenter tycker framförallt att webben, sociala medier, digitala kartor och appar/program för mobiltelefoner bör utvecklas. Organiserade friluftsmänniskor tycker framförallt att webben, skyltar, appar/program för mobiltelefoner och sociala medier bör utvecklas. Barnfamiljer tycker framförallt att webben, appar/program för mobiltelefoner, sociala medier och digitala kartor bör utvecklas. Seniorer tycker framförallt att webben, tidningsannonser och broschyrer bör utvecklas. Alla grupper upplever till största del att de har tillräcklig information för att kunna utföra de aktiviteter som de är intresserade av. En mindre andel individer ur varje grupp upplever att de inte har tillräcklig information för att kunna utföra de aktiviteter som de är intresserade av. En liten andel har ingen Andra kanaler På alternativet andra kanaler har medverkade i enkäten angett följande sätt: Typografiska kartor Lokalradio 15

18 Sammanfattning Umeå fritid har undersökt människors informationsvanor kopplat till friluftsliv. Undersökningen genomfördes i form av en enkät och hade totalt 225 stycken besvaranden. Här redovisas inte alla men några av de viktigaste resultaten: Kanaler för att hitta information Alla grupper föredrar i större utsträckning att själva söka den information de behöver jämfört med att få den skickad till sig. Att använda webben för att skaffa den information grupperna behöver för att utöva sina aktiviteter är vanligast förekommande. Personer med någon typ av funktionsnedsättning använder främst webben, digitala kartor samt personlig information som t.ex. turistbyrån för att hitta den information de behöver för att utöva sina aktiviteter. Personer med andra språk än svenska som modersmål använder främst webben, papperskartor och digitala kartor för att hitta den information de behöver för att utöva sina aktiviteter. Studenter och organiserade friluftsmänniskor använder sig mest av webben, skyltar och sociala medier för att skaffa sig information om friluftsliv. Barnfamiljer använder sig främst av webben, skyltar och digitala kartor för att skaffa sig information om friluftsliv. För seniorer är webben, tidningsannonser, skyltar och broschyrer de kanaler som de använder mest för att skaffa sig information som rör friluftsliv. Kanaler som Umeå kommun bör utveckla webben, digitala kartor samt skyltar och informationstavlor ute i naturen bör utvecklas. Personer med andra språk än svenska som modersmål anser framför allt att webben, digitala kartor samt skyltar och informationstavlor ute i naturen bör utvecklas. Studenter tycker framför allt att webben, sociala medier, digitala kartor och appar/program för mobiltelefoner bör utvecklas. Organiserade friluftsmänniskor tycker framför allt att webben, skyltar, appar/program för mobiltelefoner och sociala medier bör utvecklas. Barnfamiljer tycker framför allt att webben, appar/program för mobiltelefoner, sociala medier och digitala kartor bör utvecklas. Seniorer tycker framför allt att webben, tidningsannonser och broschyrer bör utvecklas. Friluftsaktiviteter Personer med någon typ av funktionsnedsättning brukar främst arbeta med trädgården, ströva i skog och mark samt jogga eller springa i terräng. Personer med andra språk är svenska som modersmål brukar främst ta nöjespromenader, arbeta med trädgården och ströva i skog och mark. Studenter utövar många olika aktiviteter och i stor utsträckning sådana som inte kostar så mycket. Organiserade friluftsmänniskor har provat många aktiviteter och utövar många olika aktiviteter. Seniorer har testat många aktiviteter och utövar främst aktiviteter som inte kräver en större fysisk ansträngning. Totalt sett är webben den kanal som samtliga tycker att Umeå kommun bör utveckla. Personer med någon typ av funktionsnedsättning anser främst att 16

19 Umeå kommun Besöksadress Stadshuset, Skolgatan 31 A Postadress SE Umeå Telefon +46 (0) Fax +46 (0) E-post 17

Natur och friluftsliv i Sundsvalls kommun

Natur och friluftsliv i Sundsvalls kommun Natur och friluftsliv i Sundsvalls kommun Rapport från en enkätundersökning om friluftsliv och naturupplevelser i Sundsvalls kommun 2014 2015-03-20 Peter Fredman Innehåll Sammanfattning... 3 Deltagande

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet Allemansrätten en unik möjlighet Felix Oppenheim/Folio 1 Allemansrätten Sime/Folio Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra

Läs mer

Friluftslivet i Örnsköldsvik Rapport från en enkätundersökning om fritid och utevistelse i Örnsköldsviks kommun

Friluftslivet i Örnsköldsvik Rapport från en enkätundersökning om fritid och utevistelse i Örnsköldsviks kommun Friluftslivet i Örnsköldsvik Rapport från en enkätundersökning om fritid och utevistelse i Örnsköldsviks kommun Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen

Läs mer

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Vinnare! Närmaste gissning och mest antal rätt i tipspromenaden har: Vuxenfrågor 1. Hugo Sandberg, Täby 2. Thomas Granbohm,

Läs mer

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 110608 Mätning 2011

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 110608 Mätning 2011 Ren Idrott Barn och ungdomar om doping 110608 Mätning 2011 Om undersökningen Föreliggande undersökning har genomförts under perioden 10 till 22 maj 2011 i form av digitala enkäter distribuerade via e-post.

Läs mer

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Ren Idrott Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Om undersökningen Föreliggande undersökning har genomförts under perioden 15 till 28 maj 2013 i form av digitala enkäter distribuerade via e-post.

Läs mer

TANKESMEDJA FÖR FRILUFTSLIV ÖREBRO, 2015-04-28 PETER FREDMAN MITTUNIVERSITETET, ETOUR

TANKESMEDJA FÖR FRILUFTSLIV ÖREBRO, 2015-04-28 PETER FREDMAN MITTUNIVERSITETET, ETOUR FRILUFTSLIVET I SVERIGE IDAG SÅ SER DET UT TANKESMEDJA FÖR FRILUFTSLIV ÖREBRO, 2015-04-28 PETER FREDMAN MITTUNIVERSITETET, ETOUR FRILUFTSPOLITIKEN Propositionen (2010): Framtidens friluftsliv Regeringens

Läs mer

Allemansrätten INTE STÖRA - INTE FÖRSTÖRA. är huvudregeln

Allemansrätten INTE STÖRA - INTE FÖRSTÖRA. är huvudregeln Allemansrätten INTE STÖRA - INTE FÖRSTÖRA är huvudregeln Det som vi idag kallar allemansrätten är det som blev kvar när allas intressen av naturtillgångar hade tillgodosetts i Sverige under medeltiden.

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

Friluftslivet i Örnsköldsvik

Friluftslivet i Örnsköldsvik Friluftslivet i Örnsköldsvik Rapport från en enkätundersökning om fritid och utevistelse i Örnsköldsviks kommun 2012 2013-03-18 Peter Fredman 1 Friluftslivet i Örnsköldsvik Rapport från en enkätundersökning

Läs mer

Friluftslivets ekonomiska värden

Friluftslivets ekonomiska värden Friluftslivets ekonomiska värden friluftslivet berör många aktörer Vi behöver fakta kring friluftslivets betydelse, inte minst i ekonomiska termer. Friluftslivets stora bredd är också dess akilleshäl.

Läs mer

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan.

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Elevens kodnummer:, I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt

Läs mer

Allemansrätten SVENSKA

Allemansrätten SVENSKA SVENSKA Allemansrätten Foto: Johnér/Hans Bonnevier Inte störa inte förstöra det är huvudregeln i allemansrätten. Den tillåter inte vad som helst. Läs här vad som gäller om allemansrätten. Miljöbalken ställer

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet 1 Allemansrätten en unik möjlighet Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten

Läs mer

Kontakt. Medborgardialogen: Påverka din utomhusmiljö! solna.se. E-post stadsbyggnad@solna.se. Telefon 08 734 29 50 Vardagar kl 9-12 och 13-15

Kontakt. Medborgardialogen: Påverka din utomhusmiljö! solna.se. E-post stadsbyggnad@solna.se. Telefon 08 734 29 50 Vardagar kl 9-12 och 13-15 Kontakt E-post stadsbyggnad@solna.se Telefon 08 734 29 50 Vardagar kl 9-12 och 13-15 Medborgardialogen: Påverka din utomhusmiljö! - En kartläggning av aktiviteter och upplevelser för Solna stads kommande

Läs mer

Vindeln det är här det händer

Vindeln det är här det händer Det här är Vi. Vindeln det är här det händer Kombinationen av trygg boendemiljö, vacker natur och aktiva och engagerade människor gör Vindeln till en intressant kommun i ständig utveckling. Vi ser oss

Läs mer

Könstraditioner och det nya friluftslivet. Författare: Anna-Lena Haraldson

Könstraditioner och det nya friluftslivet. Författare: Anna-Lena Haraldson Könstraditioner och det nya friluftslivet Författare: Anna-Lena Haraldson Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring Rapport nr 22 ISBN: 978-91-87103-52-0 December 2012 Forskningsprogrammet Friluftsliv

Läs mer

Friluftsfrämjandet GUIDAR SMÅ OCH STORA ÄVENTYR, SEDAN 1892

Friluftsfrämjandet GUIDAR SMÅ OCH STORA ÄVENTYR, SEDAN 1892 Friluftsfrämjandet GUIDAR SMÅ OCH STORA ÄVENTYR, SEDAN 1892 - VI FRÄMJAR ETT AKTIVT FRILUFTSLIV FÖR ALLA! Brun Gästrikland Blå Södermanland Grön - Stockholm Naturen är en naturlig mötesplats Ett aktivt

Läs mer

FUB:s boendeundersökning Hur bor du idag? Hur vill du bo i framtiden? 2014-10-10 Eva Borgström

FUB:s boendeundersökning Hur bor du idag? Hur vill du bo i framtiden? 2014-10-10 Eva Borgström FUB:s boendeundersökning Hur bor du idag? Hur vill du bo i framtiden? FUB:s boendekommitté: Maria Holmberg Barbro Lewin Göran Stridsberg Eva Borgström Bildades hösten 2012 Enkät Presentation vid temadag

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 6. Vad tycker panelen om skärgårdsutveckling. December 2009. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 6. Vad tycker panelen om skärgårdsutveckling. December 2009. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 6 Vad tycker panelen om skärgårdsutveckling December 2009 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Inledning Piteå skärgård består av ca 500 öar som tillsammans bjuder på en specifik

Läs mer

En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog

En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog Kompletterande sammanställning till examensarbetet Svenskens relation till sin natur av: Christina Velander INTRODUKTION... 1

Läs mer

FJÄLLNORA 5 6 0 8 3 014 7 un 2 m om ppsala k roduktion: U un P m om ppsala k ch U atarra o urin B era B na V sidan: A ram Foto f

FJÄLLNORA 5 6 0 8 3 014 7 un 2 m om ppsala k roduktion: U un P m om ppsala k ch U atarra o urin B era B na V sidan: A ram Foto f FJÄLLNORA VÄLKOMNA till fjällnora! Fjällnora är ett mångsidigt naturområde som erbjuder spännande aktiviteter såväl som stillsamma utflykter året om! Naturen Naturen kring Fjällnora utgörs främst av blandskog

Läs mer

Naturskolan Kom Ut - LGR 11

Naturskolan Kom Ut - LGR 11 - LGR 11 Snö Djurens jul djurkunskap, drama, historia, äventyrspedagogik Skidleken längdteknik på skidlekens område Skidtur friluftsteknik, mat, eld, utrustning, värme, naturmiljöer, lokalhistoria Is skridskor,

Läs mer

Ren Idrott! Barn och ungdomar om doping !

Ren Idrott! Barn och ungdomar om doping ! Ren Idrott! Barn och ungdomar om doping 110608! Om undersökningen Föreliggande undersökning har genomförts under perioden 10 till 22 maj 2011 i form av digitala enkäter distribuerade via e-post. Svaren

Läs mer

BESÖK OCH BESÖKARE I FJÄLLEN

BESÖK OCH BESÖKARE I FJÄLLEN BESÖK OCH BESÖKARE I FJÄLLEN Friluftsliv i förändring Den nya fjällupplevelsen Trender och framtida aktiviteter FJÄLLDELEGATIONEN SÄLEN, 215-1-28 PETER FREDMAN MITTUNIVERSITETET, ETOUR FRILUFTSLIV I FÖRÄNDRING

Läs mer

Barn och ungdomar om doping 090529

Barn och ungdomar om doping 090529 Barn och ungdomar om doping 090529 Om undersökningen Undersökningen genomfördes under maj 2009 i form av en digital enkät. Enkäten distribuerades via datainsamlingsföretaget Cint. I undersökningen deltog

Läs mer

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18)

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18) 11 (18) C. Föreskrifter med stöd av miljöbalken 7 kap. 30 om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet. Utöver vad som gäller i lagar, förordningar och lokala föreskrifter, föreligger förbud enligt

Läs mer

Undersökning till föräldrar som gjort skolval 2014

Undersökning till föräldrar som gjort skolval 2014 2014-05-05 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2014/127-631 Utbildningsnämnden Undersökning till föräldrar som gjort skolval 2014 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Riktlinjer och åtgärder för friluftslivsarbetet i Örnsköldsviks kommun

Riktlinjer och åtgärder för friluftslivsarbetet i Örnsköldsviks kommun Datum /2015-01-14/ Riktlinjer och åtgärder för friluftslivsarbetet i Örnsköldsviks kommun Godkänd av förvaltningschefsgruppen 2015-01-15 Datum 1(1) Antagen av: Förvaltningschefsgruppen Dokumentägare: Förvaltningschef,

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Skrymmande packning får inte tas med i bussen, som till exempel: cyklar, skidor och pulkor, stora hockeytrunkar och liknande.

Skrymmande packning får inte tas med i bussen, som till exempel: cyklar, skidor och pulkor, stora hockeytrunkar och liknande. Att åka Skolbuss Åka skolbuss Att åka skolbuss till och från skolan är en nödvändighet för många elever. Här får du svar på de vanligaste frågorna om skolskjuts samt information om hur vi tillsammans kan

Läs mer

SOCIOTOPVÄRDEN snabbmanual 2005-06-10

SOCIOTOPVÄRDEN snabbmanual 2005-06-10 Ba Bad bada simma sola vid badplats Exempelord och avgränsningar: bada, plaska, simma Att bada och plaska vid anordnad eller naturlig badplats, inte temporära anläggningar som privata upplåsbara bassänger

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

DELA NOBA Lärarenkät Fridaskolorna

DELA NOBA Lärarenkät Fridaskolorna DELA NOBA Lärarenkät Fridaskolorna I denna korta "kryssa i" enkät ber vi dig att fundera kring hur man kan öka elevernas språkliga medvetenhet. Den inleds med lite information om din utbildning och kunskap

Läs mer

Allemansrätten SVENSKA

Allemansrätten SVENSKA SVENSKA Allemansrätten Foto: Johnér/Hans Bonnevier Inte störa inte förstöra det är huvudregeln i allemansrätten. Den tillåter inte vad som helst. Läs här vad som gäller om allemansrätten. Miljöbalken ställer

Läs mer

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF TNS Sifo 6 maj 015 151 Anita Bergsveen Innehåll 1 Om undersökningen 0 Sammanfattning 0 Resultat 05 Mest omtyckta djur, fåglar och 06 blommor Vistelser i naturen 1 Mest

Läs mer

Huddinge kommun. Naturvårdsavdelningen Undersökning om naturområden i Huddinge kommun 2016

Huddinge kommun. Naturvårdsavdelningen Undersökning om naturområden i Huddinge kommun 2016 Huddinge kommun Naturvårdsavdelningen Undersökning om naturområden i Huddinge kommun Innehåll Om undersökningen Svarande Förtydliganden och förklaring av diagram Sammanfattning/Slutsats Resultat Om undersökningen

Läs mer

Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark

Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark Projektet har kartlagt vandrings- kanot och cykelleder kring Färnebofjärdens nationalpark. Projektägare: By Utvecklingsgrupp Projektledare: Lina Jan-Ers

Läs mer

Hälsa en uppgift för alla på skolan Vad betyder social bakgrund, livsstil och fysisk aktivitet för hälsa och skolprestationer?

Hälsa en uppgift för alla på skolan Vad betyder social bakgrund, livsstil och fysisk aktivitet för hälsa och skolprestationer? Hälsa en uppgift för alla på skolan Vad betyder social bakgrund, livsstil och fysisk aktivitet för hälsa och skolprestationer? Håkan Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH Smak för motion Fysisk

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 5 LÄSFÖRSTÅELSE. Rätt eller fel?

Ali & Eva KAPITEL 5 LÄSFÖRSTÅELSE. Rätt eller fel? KAPITEL 5 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel 1. Eva svarar alltid på sms från. 2. och Eva ska springa mer än 20 kilometer. 3. Eva gillar att springa. 4. brukar springa varje kväll. 5. och Eva äter

Läs mer

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande.

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande. Ungdomsbarometern På uppdrag av Riksidrottsförbundet har Ungdomsbarometern under ett antal år gjort undersökningar kring ungdomars attityder och inställning till idrott och fysisk aktivitet. Under hösten

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Hur vill eleverna att en friluftsdag ska se ut?

Hur vill eleverna att en friluftsdag ska se ut? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 8:2009 Hur vill eleverna att en friluftsdag ska se ut? En studie om årskurs 5 och 8 elevers tankar kring innehåll och upplägg av en friluftsdag

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Pressmeddelande

Pressmeddelande Pressmeddelande 2011-08-30 Ny undersökning visar: Barn är bara ute ett fåtal timmar i veckan Friluftsfrämjandet och Nickelodeon har genomfört en undersökning som visar att nästan fyrtio procent av barnen

Läs mer

Efterfrågan på naturturism

Efterfrågan på naturturism Efterfrågan på naturturism Nuläge och potential för regional utveckling Författare: Linda Lundmark Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring, rapport nr 11 Umeå Universitet ISBN 978-91-86073-54-1 September

Läs mer

2015-2016. Välkomna till Friluftsfrämjandet Tjörn för en spännande & aktiv fritid.

2015-2016. Välkomna till Friluftsfrämjandet Tjörn för en spännande & aktiv fritid. Höst Vinter 2015-2016 Välkomna till Friluftsfrämjandet Tjörn för en spännande & aktiv fritid. Tjörn Här kan du skriva ut ditt program Besök oss på www.friluftsframjandet.se/tjorn Tjörn BLANDAT Kaffe på

Läs mer

Enkät till människor uppväxta i Uppsala.

Enkät till människor uppväxta i Uppsala. Enkät till människor uppväxta i Uppsala. Hej! Vi är två sociologistudenter vid Uppsala Universitet som skriver vår examensuppsats. Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni tog er tid och svarade på den här

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar

Möts och umgås. Äter och fikar Bilaga 3 Sammanställning av webbenkätens fritext (6 oktober - 1 november). Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter. Varje aktivitet beskrivs

Läs mer

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Under sommaren 2012 gjordes en enkätundersökning bland Nyköpings befolkning angående stadens parker. Totalt fick man in 188 svar. Detta dokument är ett tillägg

Läs mer

Region Västmanland genomför regelbundet befolkningsundersökningar, det är en del av Regionens hälsofrämjande arbete.

Region Västmanland genomför regelbundet befolkningsundersökningar, det är en del av Regionens hälsofrämjande arbete. 1 Resultatet från Liv och hälsa ung särskolan baseras huvudsakligen på jämförelser mellan kön. Detta beror på att urvalet är litet och att det är första gången undersökningen genomförts i Västmanland.

Läs mer

Sommaraktiviteter 2012

Sommaraktiviteter 2012 sommarlov. baseball. fotboll. vandra. tennis. agility. sommarkollo. bada. slappa. golf. friluftsliv. kanot. lägergård. sola. friidrott. Sommaraktiviteter 2012 Producerad av kultur- och föreningsförvaltningen

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Nybörjarstudenterna vid Medicinska fakulteten H2003

Nybörjarstudenterna vid Medicinska fakulteten H2003 Nybörjarstudenterna vid Medicinska fakulteten H23 A.Arstam/L. Nord november 24 1 Kommentarer till statistiken 341 enkäter har besvarats av våra studenter vid medicinska fakulteten fördelade enligt nedan.

Läs mer

ICA-kundernas syn på julmat, tradition och hälsa

ICA-kundernas syn på julmat, tradition och hälsa ICA-kundernas syn på julmat, tradition och hälsa Om ICAs kundpanel ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2025 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka via Södermalm. Nollmätning januari 2015

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka via Södermalm. Nollmätning januari 2015 Förvaltning för utbyggd tunnelbana Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till via Nollmätning januari 2015 När, var och hur Undersökningen genomfördes under de två sista veckorna

Läs mer

SUNNERSTAÅSEN. Välkommen! Uppsalas närmaste friluftsområde.

SUNNERSTAÅSEN. Välkommen! Uppsalas närmaste friluftsområde. SUNNERSTAÅSEN SUNNERSTAÅSEN Uppsalas närmaste friluftsområde. Sunnerstaåsens friluftsområde ligger i södra delen av det vackra naturområdet Årike Fyris, med en av Mälarens vikar inom räckhåll. Det är lätt

Läs mer

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE Utifrån de frågor, önskemål och ibland kritiska röster som nått oss under åren har vi fått en allt klarare bild av skogsägarens behov. Från detta unika skogsägarperspektiv

Läs mer

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013 Ekerö kommun Kultur- och fritidsvaneundersökning Genomförd av CMA Research AB Augusti 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Bilaga 1 Jämförelser mellan grupper 16 Fakta om undersökningen 3 Resultat

Läs mer

Inte många sekunder utanför dörren idag. Så naturen får komma ifrån Eric! http://www.elgebrant.se/fotodagbok.html

Inte många sekunder utanför dörren idag. Så naturen får komma ifrån Eric! http://www.elgebrant.se/fotodagbok.html www.fysioteamet.se Idag har det varit en hel del FysioTeamet på schemat. Först klinikmöte med oss Alla fem sjukgymnaster. Sedan var Anna, Majsan och jag i Båstad på Båstad Bjäre Läkarpraktik och presenterade

Läs mer

Hur långt ifrån västra åstranden bor du?

Hur långt ifrån västra åstranden bor du? Borgå stad 22.9.2014 RESULTAT AV WEBBENKÄT OM INLEDANDE AV PLANLÄGGNINGSARBETET FÖR VÄSTRA ÅSTRANDEN För att kunna fastställa målen för detaljplanen för västra åstrandens strandområde behövs information

Läs mer

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby FRÄMJAR NYTT Hej främjare, Härligt, nu är det dags igen för oss alla att komma ut i naturen. Svamp och bär är alltid roligt att plocka. Augusti började bra med svamp/bär men sedan blev det lite torrt.

Läs mer

Idrott och hälsa bedömning. Kommentar

Idrott och hälsa bedömning. Kommentar Idrott och hälsa bedömning Elevens namn Personnummer Rörelse i olika miljöer Rörelser inomhus (t.ex. bollsporter, lek, kondition, styrka, koordination) Bristfällig rörelseförmåga. Behöver utveckla: Kan

Läs mer

I min forskning försöker jag ta reda på vad vanliga svenskar tycker om olika typer av landskapsmiljöer då de på fritiden vistas i naturen.

I min forskning försöker jag ta reda på vad vanliga svenskar tycker om olika typer av landskapsmiljöer då de på fritiden vistas i naturen. BILAGA 4. ENKÄT Friluftsliv nära bostaden Vad tycker du? I min forskning försöker jag ta reda på vad vanliga svenskar tycker om olika typer av landskapsmiljöer då de på fritiden vistas i naturen. För att

Läs mer

Tider: Samling senast 8:45 och vi håller på fram till lunchen 11:00.

Tider: Samling senast 8:45 och vi håller på fram till lunchen 11:00. Diverse aktiviteter på skolans område Tider: Samling senast 8:45 och vi håller på fram till lunchen 11:00. 24/6 7-kamp 30/6 Bokstavsjakt 7/7 Vattenaktiviteter 10/7 Freesbee-golf 21/7 Fotboll & Brännboll

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

ALLEMANSRÄTTEN BÅDE TILL GLÄDJE OCH FÖRTRET

ALLEMANSRÄTTEN BÅDE TILL GLÄDJE OCH FÖRTRET ALLEMANSRÄTTEN BÅDE TILL GLÄDJE OCH FÖRTRET Regional tankesmedja för friluftsliv i Västra Götalands län 9 november Sanja Kuruzovic Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-11-21 1

Läs mer

Vi hoppas på en dag med många skratt, svett, kämpaglöd och framförallt mersmak!

Vi hoppas på en dag med många skratt, svett, kämpaglöd och framförallt mersmak! PM Välkommen till 2012 års upplaga av Utmaningen 2012. Utmaningen är den 4:e deltävlingen i Svenska Multisportcupens långa klass. Utmaningen är en tuff tävling för dig som vill prova på multisport för

Läs mer

NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG

NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG OM NIKLASDALS LÖVSKOG Naturreservatet Niklasdals lövskog består av 12 hektar lövskog med höga naturvärden. I reservatet finns en vandringsled, rastplatser,

Läs mer

Dialogmöte för Bergaskogen samt del av Runby- och Lövstaskogen.

Dialogmöte för Bergaskogen samt del av Runby- och Lövstaskogen. Dialogmöte för Bergaskogen samt del av Runby- och Lövstaskogen Varför dialogmöte? En detaljplan håller på att upprättas på kommunens mark i skogsområdena Bergaskogen, del av Runbyskogen och del av Lövstaskogen.

Läs mer

Avfärd: Klockan 8:00 från fritids (samling senast 7:45) Hemkomst: Ca klockan 16:00 (vi åker från Höör ca 15:00)

Avfärd: Klockan 8:00 från fritids (samling senast 7:45) Hemkomst: Ca klockan 16:00 (vi åker från Höör ca 15:00) Utflykt till Skånes Djurpark 28 juni Avfärd: Klockan 8:00 från fritids (samling senast 7:45) Hemkomst: Ca klockan 16:00 (vi åker från Höör ca 15:00) Ströva i djurparken (kolla matningen av vissa djur)

Läs mer

Att kommunicera allemansrätten 2013

Att kommunicera allemansrätten 2013 Sammanställning av svar från CNV:s uteaktivitetet vid Tankesmedjan för friluftsliv på Djurönäset den 18 april 2013: Att kommunicera allemansrätten 2013 Sammanfattning: Besökarna på Tankesmedjan för friluftsliv

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FJÄLLNORA!

VÄLKOMNA TILL FJÄLLNORA! FJÄLLNORA VÄLKOMNA TILL FJÄLLNORA! Fjällnora är ett mångsidigt naturområde som erbjuder spännande aktiviteter såväl som stillsamma utflykter året om! NATUREN Naturen kring Fjällnora utgörs främst av blandskog

Läs mer

FULLT UPP I FRITIDSLANDET

FULLT UPP I FRITIDSLANDET FULLT UPP I FRITIDSLANDET En undersökning för IKEA om svenskarnas fritidsintressen 2011. Bakgrund 1082 kvinnor och män i åldrarna 18 år och uppåt har svarat på frågor om sina fritidsintressen. Undersökningen

Läs mer

NANNY KALIFORNIEN. Att jobba som Au pair. Unikt inslag om min egen upplevelse som nanny i the golden state

NANNY KALIFORNIEN. Att jobba som Au pair. Unikt inslag om min egen upplevelse som nanny i the golden state NANNY I KALIFORNIEN Unikt inslag om min egen upplevelse som nanny i the golden state Att jobba som Au pair Att fara till Kalifornien och jobba som en Au pair är en fantastisk möjlighet att utvecklas och

Läs mer

Det bästa av Småland i fickformat

Det bästa av Småland i fickformat Nu har vi gett Dig en liten uppfattning om hur vi har det i Bottnaryd. Hoppas det inspirerar till ett besök antingen som turist eller som ny Bottnarydsbo vi kommer att göra allt för att Du ska trivas!

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Utveckling av aktiviteter för språkmedvetenhet i Norden och Baltikum

Utveckling av aktiviteter för språkmedvetenhet i Norden och Baltikum Utveckling av aktiviteter för språkmedvetenhet i Norden och Baltikum Förberedande frågeformulär Lärare En mängd olika språk talas och förstås i de nordiska och baltiska länderna. Projektet DELA NOBA Developing

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2010 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

Jumkilaren www2.idrottonline.se/jumkilsif

Jumkilaren www2.idrottonline.se/jumkilsif Jumkilaren www2.idrottonline.se/jumkilsif Nr 1 2015 c 1 d Innehållsförteckning Sida 3 Ordföranden har ordet Sida 4 Klubboveraller Sida 5 Rapport från årsmötet Sida 6 Facebook Sida 7 Fotkomfort, Arbetsdag

Läs mer

Friluftsliv för alla. Vad är friluftsliv? Hur ser befolkningens friluftsvanor ut? Friluftsliv och politik

Friluftsliv för alla. Vad är friluftsliv? Hur ser befolkningens friluftsvanor ut? Friluftsliv och politik Friluftsliv för alla Vad är friluftsliv? Hur ser befolkningens friluftsvanor ut? Friluftsliv och politik Vad är friluftsliv? vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser

Läs mer

Med vänliga hälsningar Fritidshemspersonalen. Diverse aktiviteter på skolans område. Tider: Samling senast 8:45. Program:

Med vänliga hälsningar Fritidshemspersonalen. Diverse aktiviteter på skolans område. Tider: Samling senast 8:45. Program: Diverse aktiviteter på skolans område Tider: Samling senast 8:45 23/6 Fotbollsaktiviteter 27/6 Femkamp 1/7 Brännbollsturnering 4/7 Vattenaktiviteter 10/7 Skattjakt 18/7 Freesbee-golf 4/8 Bokstavsjakt Vid

Läs mer

Metoder att träna kondition på!

Metoder att träna kondition på! Metoder att träna kondition på! På vilket sätt kan du träna kondition och vilket sätt är effektivast? Träna kondition! Det finns flera olika sätt att träna kondition på som jag nämnt under de lektioner

Läs mer

FK Stigens fjälltur påsk 2013

FK Stigens fjälltur påsk 2013 FK Stigens fjälltur påsk 2013 Efter en utsökt lunch på Grövelsjöns Fjällstation startade turen den 1:a april med 3 km uppförsbacke. Med stighudar gick det utmärkt, och efter en knapp timme var det dags

Läs mer

FRÄMJAR NYTT. Nr Jursla-Åby

FRÄMJAR NYTT. Nr Jursla-Åby FRÄMJAR NYTT Hej främjare, Härligt, äntligen är hösten här. Vi väntar nu på svampen och hoppas på ett super år. Hoppas alla haft en underbar sommar, i år har det varit mycket sol och värme. Vad händer

Läs mer

Marie Stenseke. Kulturgeografi. Göteborgs universitet

Marie Stenseke. Kulturgeografi. Göteborgs universitet Marie Stenseke Kulturgeografi Göteborgs universitet Naturvård på vetenskaplig grund friluftsliv utifrån trial and error - Handläggarnivå: Traditionen inom naturvård föreställningen att naturvård handlar

Läs mer

Miniminiäventyr för dig som vill UT I FRISKA LUFTEN!

Miniminiäventyr för dig som vill UT I FRISKA LUFTEN! Miniminiäventyr för dig som vill UT I FRISKA LUFTEN! 1 UT I FRISKA LUFTEN! - Ett litet vardagsäventyr i friska luften Miniminiäventyret kallar! 4 Miniminiäventyr - vid vattnet 6 - bland träden 7 - i kvarteret

Läs mer

SKOG OCH UNGDOM OCH ALLEMANSRÄTTEN. - Inte störa, inte förstöra -

SKOG OCH UNGDOM OCH ALLEMANSRÄTTEN. - Inte störa, inte förstöra - SKOG OCH UNGDOM OCH ALLEMANSRÄTTEN - Inte störa, inte förstöra - SKOG OCH UNGDOM OCH ALLEMANSRÄTTEN Allemansrätten är mycket betydelsefull för Skog och Ungdoms verksamhet. Den ger oss möjlighet att kunna

Läs mer

FEBRUARI 9 Trädgård till tusen 18 Odla tidigt i egen varmbänk Föranmälan

FEBRUARI 9 Trädgård till tusen 18 Odla tidigt i egen varmbänk Föranmälan Vårprogram 2016 Innehåll FEBRUARI 9 Trädgård till tusen 18 Odla tidigt i egen varmbänk Föranmälan MARS 17 Årsmöte i Karlstads Trädgårdssällskap 1, 8, 12, 19 Beskär dina fruktträd Studiefrämjandet 12, 14

Läs mer

Min skolskjuts på webben

Min skolskjuts på webben Att åka Skolbuss Åka skolbuss Att åka skolbuss till och från skolan är en nödvändighet för många elever. Här får du svar på de vanligaste frågorna om skolskjuts samt information om hur vi tillsammans kan

Läs mer

NATURHISTORISKA MUSEET FRÅGOR TILL UTSTÄLLNINGEN FINLANDS NATUR ÅRSKURSERNA 5-6

NATURHISTORISKA MUSEET FRÅGOR TILL UTSTÄLLNINGEN FINLANDS NATUR ÅRSKURSERNA 5-6 NATURHISTORISKA MUSEET FRÅGOR TILL UTSTÄLLNINGEN FINLANDS NATUR ÅRSKURSERNA 5-6 Välkommen till Museiplatsen i Helsingfors! De här uppgifterna för dig till naturen i södra Finland och ända upp till Lappland.

Läs mer

Loppis, Storsjöyran och Elsas hus några unga svenskars fritid Övningar till kapitel 7

Loppis, Storsjöyran och Elsas hus några unga svenskars fritid Övningar till kapitel 7 Loppis, Storsjöyran och Elsas hus några unga svenskars fritid Övningar till kapitel 7 I Läsförståelse Läs först texten och svara muntligt/skriftligt på innehållsfrågorna. 1. Vad är Cecilia intresserad

Läs mer

Barn och ungdomar om doping. Undersökning

Barn och ungdomar om doping. Undersökning Barn och ungdomar om doping Undersökning De svarande 977 intervjuer med 15 25-åringar. 203 intervjuer med 12 14-åringar. Totalt 1 170 intervjuer vilket ger stor statistisk tillförlitlighet. Om undersökningen

Läs mer

1. Inledning Metod och genomförande Sammanfattning Presentation av undersökningsresultat... 9

1. Inledning Metod och genomförande Sammanfattning Presentation av undersökningsresultat... 9 1. Inledning... 3 2. Metod och genomförande... 4 3. Sammanfattning... 7 4. Presentation av undersökningsresultat... 9 4.1 Tillgång till sommarboende... 9 4.2 Transport till sommarboendet... 11 4.3 Transport

Läs mer

Motoriska aktiviteter i vardagen

Motoriska aktiviteter i vardagen Motoriska aktiviteter i vardagen För barn 3-6 år Motoriska aktiviteter i vardagen I denna broschyr får du konkreta tips på aktiviteter som gynnar ditt barns motoriska utveckling. Ditt barns motoriska förmåga

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

KLARÄLVSDELTAT FANTASTISKT FRILUFTSLIV PÅ PROMENADAVSTÅND

KLARÄLVSDELTAT FANTASTISKT FRILUFTSLIV PÅ PROMENADAVSTÅND KLARÄLVSDELTAT FANTASTISKT FRILUFTSLIV PÅ PROMENADAVSTÅND OM KLARÄLVSDELTAT Klarälvsdeltat är Sveriges största aktiva delta nedanför fjällkedjan. Mellan Karlstad och Hammarö ligger en stor oexploaterad

Läs mer

Inbjudan till Femmans multisportrace 2016

Inbjudan till Femmans multisportrace 2016 Inbjudan till Femmans multisportrace 2016 Anta utmaningen och testa dina gränser! Välkommen till den 11:e upplagan av Femmans multisportrace lördagen den 15 oktober i Delsjöområdet. Tävlingen kommer att

Läs mer