Nyhetsbrev Internationell Recycling # 44

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev Internationell Recycling # 44"

Transkript

1 Malmö i maj 2005 SIDA: 1/6 Tyskland: Gröna Punkten erbjuder ny tjänst Den tyska återvinningsorganisationen Duales System Deutschland AG (DSD) vill utöka sin verksamhet genom att erbjuda en ny service. Man vill nu även kunna erbjuda återvinningstjänster för företag som hitintills själv tagit hand om sina förpackningar och som inte eller bara delvis är anslutna till någon återvinningsorganisation. Vid speciella insamlingsplatser för storförbrukare kommer DSD att erbjuda insamling av förpackningar, som företaget bevisligen själv har avsatt på marknaden. Varje kund kommer att få en individuell och transparent dokumentation av den mängd av förpackningar som företaget avsätter på marknaden. DSD-modellen motsvarar på så vis föreskrifterna i förpackningsförordningen, som säger att den som avsätter förpackningar på marknaden måste efter användandet av dessa också ta hand om dem. Med detta koncept blir insamling, sortering och återvinning av förpackningar transparent även för dessa företag, som själv omhändertar sina förpackningar. Denna nya tjänst som DSD kommer att erbjuda är attraktiv för kunder vars förpackningar hamnar hos storförbrukare som t.ex. restauranger och sjukhus. För DSD är fortfarande den hushållsnära förpackningsinsamlingen, det vill säga förpackningar märkta med Gröna Punkten och som konsumenten tar med hem, sorterar och lämnar för återvinning, ett väsentligt affärsområde. Genom det nya koncept kan DSD erbjuda en lösning av tjänster, som motsvarar önskemålen från kunderna. Sverige: Differentierad avgift på papper/kartongförpackningar Från och med den 1 juli 2005 kommer avgiften för vissa industriförpackningar av papper/kartong att sänkas till 2 öre per kilo. Till dessa hör hylsor och papptuber (dvs. pappkärnor i mitten på rullar) förutom de som hamnar i hushållen som ex. rullen i toalett- och hushållspapper, rullen i hushållsfolier av aluminium och plast. Fiberfat Rondeller och omslagspapper till stora pappersrullar, som kommer från pappersbruk Orsaken till avgiftssänkningen för dessa förpackningar är att de kan insamlas i system på marknadsmässiga villkor. Det behövs inte längre några subventioner för att säkerställa tillgången av andra insamlingssystem. Svensk Kartongåtervinning kommer inte längre att vara involverad i den här insamlingen. Den här förändringen medför att man kan sänka kostnaderna för berörda företag. Det innebär att den minskade förpackningsavgiften kommer att täcka kostnader för insamling av statistik och förhandlingar med kommuner, som utgör en del av producentansvaret. För övriga förpackningar av papper och kartong gäller fortfarande avgiften 45 öre per kilo. Det finns flera förpackningar av papper, papp och kartong som bara hamnar inom industrin och dessa han på sikt även få sänkt avgift. Källa: REPA Sverige: Mässan Miljöteknik i Göteborg 2006 Mässan Miljöteknik, i Göteborg, har efter en omfattande marknadsundersökning, utförd av Miljökonsultföretaget Natlikan Sustainability, sett över mässkonceptet och presenterar nu en mässa i ny tappning. Inför 2006 kommer 5 fokus områden att lyftas fram; Avfall & Återvinning, Energi, Transporter, Luft, Mark & Vatten samt Miljökompetens. Syftet med nya Miljöteknik är att skapa en spännande och innovativ miljömässa, där forskning, nya tekniker och produkter presenteras på ett levande mässgolv.

2 SIDA: 2/6 Sverige: Förpackningsavgifter från 1 april 2005 Från och med den 1 april i år ändrades systemet så att det numera är fyllaren som är ansvarig för redovisning och betalning av förpackningsavgiften för wellpapp. I samband med denna förändring tog man bort förpackningsavgiften för flyttkartonger. Nedan visas avgifterna för de olika materialen som gäller från 1 april: Metall (aluminium och stålplåt, burkar >16 cm diameter) 0,60kr/kg Metall (aluminium och stålplåt övriga) 1,20 kr/kg Metall (plåtfat) 0,06 kr/kg Kartong/papper 0,45 kr/kg Kartong/papper (vissa industriförpackningar) 0,02 kr/kg gäller från och med Wellpapp 0,02-0,75 kr/kg beroende på vilken bransch företaget tillhör Plast (bärkassar) 1,50 kr/kg Plast (skummad cellplast och övriga) 2,00 kr/kg Källa: REPA Sverige: Gröna Punkten i Europa på REPA-dagarna 2005 Varje år bjuder REPA-REPAREGISTRET AB in sina cirka medlemsföretag till informationsmöten, så kallade REPA-dagar. REPAs uppgift är att erbjuda alla företag tillgång till det rikstäckande återvinningssystemet i Sverige.Årets REPAdagar blev lite annorlunda mot tidigare. Man går mot en verklighet där flera av förpackningsavgifterna differentieras, dvs. att avgiften blir olika för samma materialslag beroende på vad det är för typ av förpackning. Cirka 380 deltagare kom till informationsmötena i 14 städer i Sverige. Handelskammaren informerade om Gröna Punkten i Europa REPA informerade också om möjligheten till frivilliga användningen av symbolen Gröna Punkten i Sverige för sina medlemmar. För tredje året i rad deltog också Tysk- Svenska Handelskammaren och informerade bland annat om företagets ansvar enligt EU-förpackningsdirektivet, skillnader i ansöknings- och redovisningsförfarandet i 31 länder i Europa och arbetet av Gröna Punkten-organisationen, PRO EUROPE. Mer information om förpacknings- och produktrecycling i Tyskland och Europa finns på:

3 SIDA: 3/6 Sverige: Alla plastflaskor och metallburkar ska kunna pantas Den 14 april beslutade regeringen om en ny förordning om retursystem för plastflaskor och metallburkar. Från och med 1 januari 2006 ska man kunna panta alla plastflaskor och metallburkar med konsumtionsfärdig dryck. Miljöminister Lena Sommestad tycker det är svårt för konsumenten idag att skilja mellan stålplåtsburkar och aluminiumburkar och att det är frustrerande att man bara får pant för aluminiumburkarna. Således blir det från och med 1 januari 2006 förbjudet att sälja drycker i flaskor och burkar, som man inte kan återlämna och få pant för. Den som säljer flaskor eller burkar utan märkning med symbol, som visar att dessa ingår i ett godkänt retursystem, kommer att få betala en miljösanktionsavgift. Undantagna från panten är juicer och mjölkprodukter. Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda konsekvenserna av att införa pant även för dessa produkter. Källa: Miljöoch samhällsbyggnadsdepartementet Österrike: Öko-Box räknas till eliten i Europa Det österrikiska återvinningssystemet Öko-Box, som insamlar landets dryckesförpackningar, uppnådde en insamlingskvot på mer än 70 % av landets alla mjölk- och saftförpackningar. Återvinningskvoten för dessa förpackningar låg på 30 %. Därmed bevisar Öko-Box sitt stora värde inom avfallshantering. Öko-Box fyller också en stor social funktion genom att ge ett 50-tal handikappade ett meningsfullt och kontinuerligt arbete. Öko-Box har fått flera utmärkelser för sina sociala insatser. Insamling av mjölk- och saftförpackningar sker i hushållen i tätbefolkade områden och på samtliga postkontor i landet. Förpackningarna återvinns genom att ca 80 % av cellulosan utvinns. Av denna cellulosa tillverkas nya förpackningar utan någon tillsats av kemikalier. Källa: Umweltschutz Europa: Stort intresse för europeisk standard om förpackningshygien Virus, bakterier och glassplitter som via förpackningar tar sig in i livsmedlen är exempel på vad som skulle kunna hända om det inte fanns regler för hur livsmedelsförpackningar ska hanteras. En europeisk CEN-standard om förpackningshygien håller på att utarbetas. Den nya CEN-standarden kommer att innehålla riktlinjer för förpackningshygien och ska även fungera som ett instrument för ledning och revision. Standarden kommer att täcka alla delarna i förloppet från livsmedel via maskiner, förpackningsmaterial/förpackningar, materialtillverkare och fyllning till konsument. Uppslutningen kring standarden är stor. Ett första standardförslag ska vara klart till hösten För ytterligare information kontakta projektledare Stig Pettersson, SIS (Swedish Standard Institute). Telefon: Källa: SIS Nyhetsbrev

4 SIDA: 4/6 Europa: WEEE-direktivet Från och med augusti 2005 kommer det nya WEEE-direktivet (2002/96/EG) att gälla inom EU. Direktivets syfte är att skapa ett producentansvar för elektriska och elektroniska produkter och därmed etablera en miljövänlig hantering av el-skrot inom Europa. Detta kommer att innebära stora förändringar för producenter, återvinnare och konsumenter av sådana produkter. Extra komplicerat blir det med anledning av att EU-direktivet är ett så kallat basdirektiv. Det innebär att varje medlemsland har handlingsfrihet när det gäller realiseringen av regelverket. Direktivet ställer grundläggande krav för varje land. Ett av kraven är att skapa ett centralt register där alla producenter eller importörer måste registrera sig, men förutsättningarna av registret kan variera från land till land. Syftet med detta register är dock lika i alla länder: Registret ska sammanfatta ansvariga producenter och importörer samt deras mängder av elektriska och elektroniska produkter, som de har avsatt på marknaden. Baserad på dessa mängder ska återtagningsmängden av el-skrot för varje producent eller importör kalkyleras i framtiden. De nationella registren är olika i flera aspekter. Skillnader finns till exempel i frågan om vem som kan registrera sig. I vissa länder har enbart nationella producenter eller importörer möjlighet att registrera sig (Belgien, Tyskland och Österrike), medan det i andra länder finns även möjlighet för utländska producenter eller exportörer att registrera sig (Finland, Holland och Luxemburg). Vissa nationella register erbjuder även producenten eller importören möjlighet att registrera sig via ett serviceföretag, medan det i andra länder enbart är producenten eller importören själv som kan registrera sig. Även i rapporteringen av sålda produkter finns skillnader: I vissa länder måste rapporteringen av sålda produkter ske enligt styckantalet (Belgien, Finland och Malta) medan det i andra länder är produkternas vikt som gäller (Holland, Litauen och Storbritannien). Med anledning av dessa skillnader inom de nationella lagstiftningarna, är det viktigt för producenter liksom för importörer och exportörer att känna till dessa olika krav redan innan företaget lämnar sin offert till en utländsk kund. Tysk-Svenska Handelskammaren rådgiver och informerar om WEEE-direktivet i de 25 EU-länderna samt Norge och Schweiz. Telefon: Kort och gott Tyskland: Miljömärket Blauer Engel på värmepumpar Det är numera möjligt att få det tyska och internationellt accepterade miljömärket Blauer Engel på gasdrivna värmepumpar. Juryn för miljömärkning har nu offentligtgjort motiveringen för utdelningen. Motiveringen är att gasdrivna värmepumpar använder sig av regenerativa resurser som vatten, jordvärme eller luft och hjälper därmed till att spara fossila brännämnen. Firman SOLO Stirling i Reutlingen var det första företaget, inom denna grupp, som fick Blauer Engel. Källa: Rödl & Partner Newsletter Rumänien: Förpackningsproducenter satsar på Rumänien Den rumäniska marknaden för förpackningar har under 2004 ökat med cirka 10 % upp till 170 miljoner Euro. Ökningen förväntas vara liknande även i framtiden ty marknadspotentialen är hög. Industrin för konsumtionsvaror och den moderna detaljhandeln ställer allt högre krav. Allt fler förpackningstillverkare investerar i nya produktionsplatser och på så vis ökar även affärsmöjligheterna för tillverkare av förpackningsmaskiner. Källa: DIHK

5 Kort och gott forts. SIDA: 5/6 Sverige: RK Kartong AB Svensk kartongåtervinning AB och Returwell AB har gått samman. Det nya bolagets namn är RK Kartong AB och VD för bolaget är Anders Asp. Europa: Import till EU av pallar och packmaterial av trä Nya regler för import av träemballage till EU gäller från och med den 1 mars De nya reglerna följer den internationella standarden ISPM 15. Träemballage som är godkänt och tillverkat före och är behandlat enligt standaren och märkt, men utan logotypen ISPM 15, accepteras under en övergångstid till och med Vad beträffar stödvirke (dunnage) gäller det att standardens krav ska uppfyllas som för träemballage men logotypen kan uteslutas. Stödvirke kommer också att accepteras under en övergångsperiod till och med om det är tillverkat av barkfritt trä. För ytterligare information besök Jordbruksverkets hemsida För att följa upp utvecklingen inom recycling och för att sammanställa information för detta nyhetsbrev bevakar vi tyska, svenska och europeiska facktidskrifter och nyhetsblad. Nedan anges ett urplock av dessa: Tyskland: Circle ISD och Fax Facts (ISD) Punkt och Punkt.Direkt (DSD) RIGK Reporter Umweltinfo (DIHK) Umweltpraxis Umwelt Magazin och Vfw-Newsticker Sverige: Dagens Miljö Energivärlden Kretslopp Kretsloppet Miljöaktuellt Miljö EKO Miljö&Utveckling Nordemballage Pack & Plast Packforsk Nytt Packmarknaden Nordica och Packmarknaden Nyhetstidning Plast i fokus Plast-Forum Recycling&Miljöteknik SIS Standard News och Transport idag och i trafik Europa: Contact (AHK Frankrike), Ecoemballages Nyhetsbrev (Spanien), Emballage & Miljø (AHK Danmark), Informasjonsbrev (Materialretur, Norge), Saftey-plus (Schweiz) Trennt (ARAÖsterrike) Umwelt-Focus (Schweiz) Umweltnews (Öko-Box, Österrike) och Umweltschutz (Österrike)

6 Nyhetsbrev Internationell Recycling Abonnemang SIDA: 6/6 Svarstalong till Tysk-Svenska Handelskammaren Servicekontor för europeisk förpackningsrecycling Telefax Jag önskar abonnera på Ert nyhetsbrev per e-post! Företagsnamn: Gata / Box: Postnummer/Ort: Verksamhet: Vi är medlem i Tysk-Svenska Handelskammaren: Handläggare: Befattning: Telefon: Telefax: E-post:

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 50

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 50 Malmö i februari 2006 SIDA: 1/6 Tyskland: RIGK sänker priserna på två förpackningstyper Tyska RIGK (organisationen som tillvaratar plastförpackningar från industri och handel) har med anledning av sin

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 74

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 74 Malmö i augusti 2008 SIDA: 1/5 Tyskland: Gröna Punkten - märkningsplikten upphör Plikten för märkning av förpackningarna med till exempel symbolen Gröna Punkten kommer på grund av den nya förpackningsförordningen

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 73

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 73 Malmö i juni 2008 SIDA: 1/5 Tyskland: GRS Batterien 10-årsjubileum Den tyska stiftelsen GRS-Batterien (Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien) organisationen som står för insamling av förbrukade batterier,

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 42

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 42 Malmö i mars 2005 SIDA: 1/5 Tyskland: Bakgrund till det tyska pantsystemet Den tyska förpackningsförordningen infördes 1991 och reviderades år 1998. Förordningen föreskriver införande av ett pantsystem

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 78

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 78 Malmö i december 2008 SIDA: 1/5 Tyskland: Efter årsskiftet krävs avtal för förpackningsåtervinning Enligt den femte förpackningsförordningen (VerpackV) som träder i kraft den 1 januari 2009 i Tyskland,

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 40

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 40 Malmö i december 2004 SIDA: 1/5 Tyskland: EU-domslut leder till enklare pantsystem EU:s högsta domstol beslutade, den 14:e december, att det tyska pantsystemet strider mot EU-lagen. Lagen för unionen och

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 59

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 59 Malmö i december 2006 SIDA: 1/5 Tyskland: Ändring av förpackningsförordningen Huvudpunkterna i den planerade ändringen av den tyska förpackningsförordningen, stöds till största del av näringslivet, miljöorganisationer

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 49

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 49 Malmö i december 2005 SIDA: 1/6 Rättelse av förra utgåvans artikel Den nya el-skrotsriktlinjen omsätts i Danmark. I denna artikel står det att producenter ska registrera sig hos El-Retur. Detta är fel!

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 53

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 53 Malmö i maj 2006 SIDA: 1/5 Tyskland: När är blomkrukor förpackningar? Den fjärde tilläggslagen till den tyska förpackningsförordningen gäller från den 7 januari 2006. Den fastställer att, en blomkruka

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 43

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 43 Malmö i april 2005 SIDA: 1/5 Belgien: Förpackningsskatt på engångsförpackningar Från och med den 10 januari 2005 gäller Ecobonis nya avgifter för engångsförpackningar. Det betyder att skatten stiger från

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling #81

Nyhetsbrev Internationell Recycling #81 Malmö i april SIDA: 1/6 Tyskland: Biologiskt nedbrytbara bärkassar på tyska ALDI Den tyska livsmedelbutikkedjan Aldi börjar sälja bärkassar som består av den biologiskt nedbrytbara plasten Ecovio. Själva

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling #82

Nyhetsbrev Internationell Recycling #82 Malmö i maj SIDA: 1/5 Tyskland: Europamästare i återvinning Det finns stora skillnader mellan EU-länderna vid uppkomsten och hanteringen av kommunalt avfall. Det visar en jämförelse från 2007 som utfördes

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 38

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 38 Malmö i oktober 2004 SIDA: 1/5 Tyskland: Pilotprojekt gula tunnan plus i Leipzig Sedan den 18 september 2004 är det möjligt för invånarna i Leipzig att kasta plast- och metallavfall och smådelar av elektronikavfall

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 48

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 48 Malmö i november 2005 SIDA: 1/7 Tyskland: WEEE-bestämmelser för el-avfall Runt om i Europa arbetas det med att omsätta WEEE-direktivet (Waste Electronic and Electrical Equipment) i praktiken, lagar införs,

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling #80

Nyhetsbrev Internationell Recycling #80 Malmö i mars 2009 SIDA: 1/5 Tyskland: Kraftigt prisfall på returpapper 2008 var ett dåligt år för stora delar av återvinningsbranschen. Särskilt dåligt gick det för dem som handlar med blandat returpapper

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 47

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 47 Malmö i september 2005 SIDA: 1/6 Tyskland: Nya pantregler Den 28 maj 2005 trädde nya pantregler i kraft i Tyskland. Nyheterna är: Mineralvatten, öl och läskedrycker med kolsyra i engångsflaskor och på

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 68

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 68 Malmö i december 2007 SIDA: 1/5 Tyskland: Den nya förpackningsförordningen Nu har även den tyska riksdagen godkänt propositionen till den nya förpackningsförordningen. Den 19 september i år godkändes den

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 76

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 76 Malmö i november 2008 SIDA: 1/5 Tyskland: Internetportal för fullständighetsförklaring Med det femte tillägget av den tyska förpackningsförordningen träder många nya regler i kraft. En fullständighetsförklaring

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling #87

Nyhetsbrev Internationell Recycling #87 Malmö i november SIDA:1/5 Tyskland: Kontroll av företag om Vollständigkeitserklärung registrerats Med det femte tillägget i den tyska förpackningsförordningen, som trädde i kraft per 1 januari 2009 har

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling #83

Nyhetsbrev Internationell Recycling #83 Malmö i juli SIDA:1/6 Nederländerna: Dyr återvinning Nederländerna valde tidigare en annorlunda väg inom förpackningsåtervinning. Nu vill man insamla större kvoter av plast som ska finansieras genom en

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 65

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 65 Malmö i september 2007 SIDA: 1/6 Tyskland: Avskaffad pantavgift på plastflaskor av bioplast Den tyska regeringen har beslutat avskaffa panten på plastflaskor tillverkade i biomaterial. Undantaget för panten

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 52

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 52 Malmö i april 2006 SIDA: 1/6 Tyskland: RFDI-tags underlättar vid återvinning av bildelar I tyska Bremen har en EU-stödd projektgrupp, där forskningsinstitut från åtta olika europeiska länder deltar, nyligen

Läs mer

skammaren #3-2010 Citera gärna men ange källan

skammaren #3-2010 Citera gärna men ange källan skammaren Tysk-Svenska Handelskammarens Nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras 10 ggr/år och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning

Läs mer

skammaren #5-2010 Citera gärna men ange källan

skammaren #5-2010 Citera gärna men ange källan skammaren Tysk-Svenska Handelskammarens Nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras 10 ggr/år och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 69

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 69 Malmö i februari 2008 SIDA: 1/7 Tyskland: Den nya förpackningsförordningen I december månad 2007 togs beslutet av Tysklands förbundsråd att godkänna propositionen om ett tillägg till förpackningsförordningen.

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 75

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 75 Malmö i september 2008 SIDA: 1/6 Tyskland: Handelskamrarnas recyclingbörs startar upp online Den mer än 30 år gamla recyclingbörsen, som sköts av de tyska regionala handelskamrarna (IHK), kommer att starta

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 70

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 70 Malmö i mars 2008 SIDA: 1/6 Tyskland: RIGK sänker priserna på två förpackningstyper 2008 Tyska RIGK (organisationen som tillvaratar plastförpackningar från industri och handel) har med anledning av sin

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 67

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 67 Malmö i november 2007 SIDA: 1/7 Tyskland: Returpapper är på frammarsch Efterfrågan på returpapper är stor i Tyskland och prognoserna pekar på att den kommer att öka ännu mer. i Tyskland ökade Förbrukningen

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 66

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 66 Malmö i oktober 2007 SIDA: 1/6 Tyskland: Nya förpackningsförordningen i Tyskland är på gång Tyska Förbundskabinettet godkände den 19 september en proposition om en tilläggslag till förpackningsförordningen.

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling #84

Nyhetsbrev Internationell Recycling #84 Malmö i augusti SIDA:1/6 Tyskland: Ny lag om hantering av batterier Nu har den offentliggjorts Den nya tyska lagen som ska reglera batterihanteringen på nationell nivå från produktion till försäljning

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 64

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 64 Malmö i augusti 2007 SIDA: 1/7 Tyskland: Nya förpackningsförordningen dröjer Förberedningarna för den nya förpackningsförordningen i Tyskland drar ut på tiden. Tidigast i september väntas det tyska parlamentet

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 35

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 35 Malmö i juni 2004 SIDA: 1/6 Tyskland: Ny prislista för Gröna Punkten fr.o.m. 2005 I slutet av maj månad 2004 informerade den tyska återvinningsorganisationen Duales System AG samtliga sina kunder brevledes

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 72

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 72 Malmö i juni 2008 SIDA: 1/6 Tyskland: Den nya förpackningsförordningen bidrar till rättvis konkurrens I början av april kungjordes det femte tillägget av den tyska förpackningsförordningen. Dessa regler

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 34

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 34 Malmö i april 2004 SIDA: 1/6 Tyskland: Pantsystem ska även omfatta saft och vin Pantsystemet infördes 1 januari 2003 i Tyskland. Pantsystemet gäller för närvarande dryckesförpackningar som innehåller öl,

Läs mer

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på Vi i Sverige återvinner ca 816 000 ton förpackningar varje

Läs mer

skammaren #4-2010 Citera gärna men ange källan

skammaren #4-2010 Citera gärna men ange källan skammaren Tysk-Svenska Handelskammarens Nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras 10 ggr/år och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1997:185) om producentansvar för förpackningar; SFS 2005:221 Utkom från trycket den 26 april 2005 utfärdad den 14 april 2005. Regeringen

Läs mer

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR?

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. SAMMANFATTNING 3 2. KOMMUNER SOM HAR ETT UTBYGGT SYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄRA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för förpackningar; SFS 2006:1273 Utkom från trycket den 5 december 2006 utfärdad den 23 november 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Syfte

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:1076 Utkom från trycket den 16 september 2014 utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över förpacknings- och tidningsinsamlingen

Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över förpacknings- och tidningsinsamlingen Avdelning: Plan & miljö Handläggare: Sven Bomark Telefon: 08-508 28 905 Fax: 08-508 28 808 E-post: sven.bomark@miljo.stockholm.se PM 2006-03-20 Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över

Läs mer

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING KÄLLSORTERINGS BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 28/10/2013 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL Ledande såväl - 2 - lokalt som globalt Ledande aktör i Sverige Drygt 1100 medarbetare på cirka 60 kontor Ca 2 miljarder

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Vägledning insamlingssystem

Vägledning insamlingssystem INSAMLNGSSYSTEM Vägledning insamlingssystem Vägledningen är till för dig som tillverkar eller importerar och säljer batterier på den svenska marknaden. Den är Naturvårdsverkets tolkning av 19 i förordningen

Läs mer

Remissvar rörande Jordbruksverkets översyn av retursystemet för dryckesförpackningar, M2015/03109/Ke

Remissvar rörande Jordbruksverkets översyn av retursystemet för dryckesförpackningar, M2015/03109/Ke Stockholm 2016-06-10 Remissvar rörande Jordbruksverkets översyn av retursystemet för dryckesförpackningar, M2015/03109/Ke Arla Foods tackar för möjligheten att ge synpunkter på förslag om ändrad lagstiftning

Läs mer

Kommittédirektiv. Förhandlare med uppgift att åstadkomma samarbetslösningar på avfallsområdet. Dir. 2008:97

Kommittédirektiv. Förhandlare med uppgift att åstadkomma samarbetslösningar på avfallsområdet. Dir. 2008:97 Kommittédirektiv Förhandlare med uppgift att åstadkomma samarbetslösningar på avfallsområdet Dir. 2008:97 Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2008 Sammanfattning av uppdraget En förhandlare

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

LÅT OSS ÅTERVINNA MER!

LÅT OSS ÅTERVINNA MER! LÅT OSS ÅTERVINNA MER! Vi måste bli bättre på att hushålla med jordens resurser. Vi bör också minska energiförbrukningen, utsläppen och mängden sopor. Men hur? Finns det något konkret sätt att göra en

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Yttrande i mål M 3894-10, El-Giganten Grossist AB./. Naturvårdsverket

Yttrande i mål M 3894-10, El-Giganten Grossist AB./. Naturvårdsverket 1 (8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2010-09-03 Dnr 647-4281-10, Rs Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt Box 1104 131 26 Nacka strand Yttrande i mål M 3894-10, El-Giganten Grossist AB./.

Läs mer

REMISSYTTRANDE FÖRSLAG TILL NYA ETAPPMÅL. 1. Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall

REMISSYTTRANDE FÖRSLAG TILL NYA ETAPPMÅL. 1. Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall 2014-06-25 1 (9) Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm Ansvarig tjänsteman: Magnus Ulaner Miljö- och hållbarhetschef HSB Riksförbund 010-442 03 51 magnus.ulaner@hsb.se REMISSYTTRANDE FÖRSLAG TILL NYA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för returpapper; SFS 2014:1074 Utkom från trycket den 16 september 2014 utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver följande. 1 Syftet

Läs mer

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD AVF VFALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN...SID 1 LAGSTIFTNING...SID 2 SORTERING AV AVFALL...SID 3 HUSHÅLLSAVFALL...SID 4 FARLIGT AVFALL...SID

Läs mer

Miljöminister Jan-Erik Enestam

Miljöminister Jan-Erik Enestam Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (batterier och ackumulatorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska gemenskapernas

Läs mer

Om Returpack. Pantmärken

Om Returpack. Pantmärken Vad händer sen? Om Returpack Returpack har fått i uppdrag av Sveriges regering tillsammans med våra ägare att ansvara för landets pantsystem av PET-flaskor och dryckesburkar. Det är Returpack som ser till

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Vägledning information

Vägledning information Vägledning information Vägledningen är till för dig som tillverkar eller importerar och säljer batterier på den svenska marknaden. Den är Naturvårdsverkets tolkning av 22 i förordningen (2008:834) om producentansvar

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om lämnande av uppgifter med anledning av producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter; NFS 2006:15 Utkom

Läs mer

Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv

Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv 1 Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv 2 Du vinner på att återvinna! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning sker något stort. Ketchupflaskan blir en praktisk

Läs mer

En av världens största materialåtervinnare

En av världens största materialåtervinnare Håkan Schede Sims Group En av världens största materialåtervinnare Återvinner mer än 9 miljoner ton material/år 3 100 anställda 124 anläggningar i Europa, USA, Asien och Australien (huvudkontor i Sydney)

Läs mer

Grønt Punkt Norge. Raddison, Holbergs plass 20120315

Grønt Punkt Norge. Raddison, Holbergs plass 20120315 Grønt Punkt Norge Raddison, Holbergs plass 20120315 Ökad nöjdhet med insamlingssystemet hos svenska hushåll Allmänheten tycker dagens system fungerar bra med god ordning runt stationerna Hur tycker du

Läs mer

REMISSVAR Miljö- och energidepartementet. Jordbruksverkets översyn av retursystemet för dryckesförpackningar

REMISSVAR Miljö- och energidepartementet. Jordbruksverkets översyn av retursystemet för dryckesförpackningar REMISSVAR 2016-06-10 Miljö- och energidepartementet Jordbruksverkets översyn av retursystemet för dryckesförpackningar A. Synpunkter på förslagen och materialet som finns i Jordbruksverkets rapport Sammanfattning

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Tillsyn över producentansvaret för förpackningar och returpapper. Handbok enligt producentansvarsförordningarna (SFS 1997:185 och SFS 1994:1205)

Tillsyn över producentansvaret för förpackningar och returpapper. Handbok enligt producentansvarsförordningarna (SFS 1997:185 och SFS 1994:1205) Tillsyn över producentansvaret för förpackningar och returpapper Handbok enligt producentansvarsförordningarna (SFS 1997:185 och SFS 1994:1205) HANDBOK 2005:4 UTGÅVA 1 SEPTEMBER 2005 Tillsyn över producentansvaret

Läs mer

ISO 6780: Flat pallets for intercontinental materials handling -- Principal dimensions and tolerances

ISO 6780: Flat pallets for intercontinental materials handling -- Principal dimensions and tolerances ISO 8611: 1-3 Pallets for materials handling -- Flat pallets -- Part 1: Test methods Pallets for materials handling -- Flat pallets -- Part 2: Performance requirements and selection of tests Pallets for

Läs mer

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor UPPDRAG: SOPOR Vid gamla boplatser hittar arkeologer aska, ben och frön. Det kan vara fynd som är tusen år gamla spår efter människor som levde innan sopbergens tid. Deras sopor var inte farliga för miljön.

Läs mer

Lagrådsremiss. Förhandsgodkännande av insamlingssystem för förpackningar och returpapper. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Förhandsgodkännande av insamlingssystem för förpackningar och returpapper. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Förhandsgodkännande av insamlingssystem för förpackningar och returpapper Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 6 mars 2008 Andreas Carlgren Egon Abresparr (Miljödepartementet)

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

DET SOM ÄR SKRÄP FÖR DIG KAN VARA EN SKATT FÖR ANDRA

DET SOM ÄR SKRÄP FÖR DIG KAN VARA EN SKATT FÖR ANDRA DET SOM ÄR SKRÄP FÖR DIG KAN VARA EN SKATT FÖR ANDRA VÄLKOMMEN TILL MILJÖRUMMET ditt avfall är inget skräp Ditt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att källsortera kan de tas

Läs mer

Utvecklingstrender i världen (1972=100)

Utvecklingstrender i världen (1972=100) Utvecklingstrender i världen (1972=1) Reell BNP Materialförbrukning Folkmängd Koldioxidutsläpp Utvecklingen av befolkningen på jorden, i EU15-länderna och EU:s nya medlemsländer (195=1) Världen EU-15 Nya

Läs mer

Miljöinsatser vid returautomaten. Suomen Palautuspakkaus Oy

Miljöinsatser vid returautomaten. Suomen Palautuspakkaus Oy Miljöinsatser vid returautomaten Suomen Palautuspakkaus Oy Återvinningen sparar miljön och energi Därför betalas det i Finland pant på nästan alla dryckesförpackningar. Den betalda panten får du tillbaka

Läs mer

Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror 2008

Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror 2008 Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror 2008 Kanada Sverige Finland Ryssland Tyskland USA Österrike Brasilien Chile 0 10 20 30 40 50 60 Massa, milj ton Papper, milj ton Sågade

Läs mer

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL - Companies engaged in online activities FIS A Bedriver ert företag onlineförsäljning och/eller

Läs mer

Bättre återvinning med kommunalt ansvar

Bättre återvinning med kommunalt ansvar Bättre återvinning med kommunalt ansvar Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. DET FINNS BÄTTRE ALTERNATIV ÄN ÅTERVINNINGSSTATIONER 3 3. KOMMUNERNA TAR SJÄLVA ÖVER INSAMLINGEN

Läs mer

GREEN DEAL. Ramavtal för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (Avtalet om plastkassar)

GREEN DEAL. Ramavtal för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (Avtalet om plastkassar) GREEN DEAL Ramavtal för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (Avtalet om plastkassar) 1 AVTALSPARTER Parter i detta avtal är för statens del miljöministeriet (nedan ministeriet) och för handelsbranschens

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Wellpapp Ja tack! Endast wellpapp med vågigt mellanskikt

Wellpapp Ja tack! Endast wellpapp med vågigt mellanskikt Välkommen, här får Du kretsloppsinformation Med Din hjälp vid sorteringen bidrar Du till minskade skador i naturen och ser till att allt mer av det Du kastar kan gå in i ett kretslopp. Vi arbetar enligt

Läs mer

Växtinspektionen informerar 2007-02-22

Växtinspektionen informerar 2007-02-22 Växtinspektionen informerar 2007-02-22 Träemballage godkänt för internationell handel förklarande dokument Jordbruksverkets godkännande enligt ISPM 15 1 Syftet med Jordbruksverkets godkännande av tillverkning

Läs mer

Jordbruksverkets översyn av retursystemet för dryckesförpackningar

Jordbruksverkets översyn av retursystemet för dryckesförpackningar Miljöförvaltningen Hälsoskyddsavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 ( 7 ) 2016-04 - 12 Handläggare Charlotte Larsson Telefon: 08-508 28 871 Till Miljö - och hälsoskyddsnämnden 2016-05 - 17 p. 13 Jordbruksverkets

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS 11-16 AUGUSTI 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion...4... Varför delta?...7 Vilka regler gäller?...8 (Grundförutsättningar för att sälja livsmedel och miljökrav)

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

For information in english please visit our website www.lulebo.se

For information in english please visit our website www.lulebo.se Gör en insats för kommande generationer Det är varken krångligt, tidskrävande eller dyrt att vara miljövän. Att källsortera är en viktig miljöinsats som du enkelt kan göra i din vardag. Här får du en guide

Läs mer

ASSAD ALLSHANTERING. hos verksamheter

ASSAD ALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANP OPPSANPASSAD ASSAD AVFALLSHANTERING ALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN... SID 1 HITTA TRANSPORTÖR OCH MOTTAGARE... SID 1 LAGSTIFTNING... SID 2 SORTERING

Läs mer

De 20 vanligaste frågorna om Svanen

De 20 vanligaste frågorna om Svanen De 20 vanligaste frågorna om Svanen 1. Vilka står bakom Svanen? Hösten 1989 beslöt Nordiska Ministerrådet att införa Svanen, en officiell och gemensam miljömärkning för Norden. I Sverige sköter SIS Miljömärkning

Läs mer

Källsorteringsinformation för verksamheter

Källsorteringsinformation för verksamheter Källsorteringsinformation för verksamheter MERAB ansvarar för insamling av hushållsavfallet i Eslöv, Höör och Hörby. Hushållsavfall är sådant avfall som uppkommer i hushåll och på platser där människor

Läs mer

PRESENTATION AV KOMMISSIONENS MEDDELANDE OM CIRKULÄR EKONOMI. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

PRESENTATION AV KOMMISSIONENS MEDDELANDE OM CIRKULÄR EKONOMI. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency PRESENTATION AV KOMMISSIONENS MEDDELANDE OM CIRKULÄR EKONOMI Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 16-04-21 1 Vad är cirkulär ekonomi? En cirkulär ekonomi bygger på kretsloppssystem

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 216 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Handelsbalans

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer