Nyhetsbrev Internationell Recycling # 44

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev Internationell Recycling # 44"

Transkript

1 Malmö i maj 2005 SIDA: 1/6 Tyskland: Gröna Punkten erbjuder ny tjänst Den tyska återvinningsorganisationen Duales System Deutschland AG (DSD) vill utöka sin verksamhet genom att erbjuda en ny service. Man vill nu även kunna erbjuda återvinningstjänster för företag som hitintills själv tagit hand om sina förpackningar och som inte eller bara delvis är anslutna till någon återvinningsorganisation. Vid speciella insamlingsplatser för storförbrukare kommer DSD att erbjuda insamling av förpackningar, som företaget bevisligen själv har avsatt på marknaden. Varje kund kommer att få en individuell och transparent dokumentation av den mängd av förpackningar som företaget avsätter på marknaden. DSD-modellen motsvarar på så vis föreskrifterna i förpackningsförordningen, som säger att den som avsätter förpackningar på marknaden måste efter användandet av dessa också ta hand om dem. Med detta koncept blir insamling, sortering och återvinning av förpackningar transparent även för dessa företag, som själv omhändertar sina förpackningar. Denna nya tjänst som DSD kommer att erbjuda är attraktiv för kunder vars förpackningar hamnar hos storförbrukare som t.ex. restauranger och sjukhus. För DSD är fortfarande den hushållsnära förpackningsinsamlingen, det vill säga förpackningar märkta med Gröna Punkten och som konsumenten tar med hem, sorterar och lämnar för återvinning, ett väsentligt affärsområde. Genom det nya koncept kan DSD erbjuda en lösning av tjänster, som motsvarar önskemålen från kunderna. Sverige: Differentierad avgift på papper/kartongförpackningar Från och med den 1 juli 2005 kommer avgiften för vissa industriförpackningar av papper/kartong att sänkas till 2 öre per kilo. Till dessa hör hylsor och papptuber (dvs. pappkärnor i mitten på rullar) förutom de som hamnar i hushållen som ex. rullen i toalett- och hushållspapper, rullen i hushållsfolier av aluminium och plast. Fiberfat Rondeller och omslagspapper till stora pappersrullar, som kommer från pappersbruk Orsaken till avgiftssänkningen för dessa förpackningar är att de kan insamlas i system på marknadsmässiga villkor. Det behövs inte längre några subventioner för att säkerställa tillgången av andra insamlingssystem. Svensk Kartongåtervinning kommer inte längre att vara involverad i den här insamlingen. Den här förändringen medför att man kan sänka kostnaderna för berörda företag. Det innebär att den minskade förpackningsavgiften kommer att täcka kostnader för insamling av statistik och förhandlingar med kommuner, som utgör en del av producentansvaret. För övriga förpackningar av papper och kartong gäller fortfarande avgiften 45 öre per kilo. Det finns flera förpackningar av papper, papp och kartong som bara hamnar inom industrin och dessa han på sikt även få sänkt avgift. Källa: REPA Sverige: Mässan Miljöteknik i Göteborg 2006 Mässan Miljöteknik, i Göteborg, har efter en omfattande marknadsundersökning, utförd av Miljökonsultföretaget Natlikan Sustainability, sett över mässkonceptet och presenterar nu en mässa i ny tappning. Inför 2006 kommer 5 fokus områden att lyftas fram; Avfall & Återvinning, Energi, Transporter, Luft, Mark & Vatten samt Miljökompetens. Syftet med nya Miljöteknik är att skapa en spännande och innovativ miljömässa, där forskning, nya tekniker och produkter presenteras på ett levande mässgolv.

2 SIDA: 2/6 Sverige: Förpackningsavgifter från 1 april 2005 Från och med den 1 april i år ändrades systemet så att det numera är fyllaren som är ansvarig för redovisning och betalning av förpackningsavgiften för wellpapp. I samband med denna förändring tog man bort förpackningsavgiften för flyttkartonger. Nedan visas avgifterna för de olika materialen som gäller från 1 april: Metall (aluminium och stålplåt, burkar >16 cm diameter) 0,60kr/kg Metall (aluminium och stålplåt övriga) 1,20 kr/kg Metall (plåtfat) 0,06 kr/kg Kartong/papper 0,45 kr/kg Kartong/papper (vissa industriförpackningar) 0,02 kr/kg gäller från och med Wellpapp 0,02-0,75 kr/kg beroende på vilken bransch företaget tillhör Plast (bärkassar) 1,50 kr/kg Plast (skummad cellplast och övriga) 2,00 kr/kg Källa: REPA Sverige: Gröna Punkten i Europa på REPA-dagarna 2005 Varje år bjuder REPA-REPAREGISTRET AB in sina cirka medlemsföretag till informationsmöten, så kallade REPA-dagar. REPAs uppgift är att erbjuda alla företag tillgång till det rikstäckande återvinningssystemet i Sverige.Årets REPAdagar blev lite annorlunda mot tidigare. Man går mot en verklighet där flera av förpackningsavgifterna differentieras, dvs. att avgiften blir olika för samma materialslag beroende på vad det är för typ av förpackning. Cirka 380 deltagare kom till informationsmötena i 14 städer i Sverige. Handelskammaren informerade om Gröna Punkten i Europa REPA informerade också om möjligheten till frivilliga användningen av symbolen Gröna Punkten i Sverige för sina medlemmar. För tredje året i rad deltog också Tysk- Svenska Handelskammaren och informerade bland annat om företagets ansvar enligt EU-förpackningsdirektivet, skillnader i ansöknings- och redovisningsförfarandet i 31 länder i Europa och arbetet av Gröna Punkten-organisationen, PRO EUROPE. Mer information om förpacknings- och produktrecycling i Tyskland och Europa finns på:

3 SIDA: 3/6 Sverige: Alla plastflaskor och metallburkar ska kunna pantas Den 14 april beslutade regeringen om en ny förordning om retursystem för plastflaskor och metallburkar. Från och med 1 januari 2006 ska man kunna panta alla plastflaskor och metallburkar med konsumtionsfärdig dryck. Miljöminister Lena Sommestad tycker det är svårt för konsumenten idag att skilja mellan stålplåtsburkar och aluminiumburkar och att det är frustrerande att man bara får pant för aluminiumburkarna. Således blir det från och med 1 januari 2006 förbjudet att sälja drycker i flaskor och burkar, som man inte kan återlämna och få pant för. Den som säljer flaskor eller burkar utan märkning med symbol, som visar att dessa ingår i ett godkänt retursystem, kommer att få betala en miljösanktionsavgift. Undantagna från panten är juicer och mjölkprodukter. Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda konsekvenserna av att införa pant även för dessa produkter. Källa: Miljöoch samhällsbyggnadsdepartementet Österrike: Öko-Box räknas till eliten i Europa Det österrikiska återvinningssystemet Öko-Box, som insamlar landets dryckesförpackningar, uppnådde en insamlingskvot på mer än 70 % av landets alla mjölk- och saftförpackningar. Återvinningskvoten för dessa förpackningar låg på 30 %. Därmed bevisar Öko-Box sitt stora värde inom avfallshantering. Öko-Box fyller också en stor social funktion genom att ge ett 50-tal handikappade ett meningsfullt och kontinuerligt arbete. Öko-Box har fått flera utmärkelser för sina sociala insatser. Insamling av mjölk- och saftförpackningar sker i hushållen i tätbefolkade områden och på samtliga postkontor i landet. Förpackningarna återvinns genom att ca 80 % av cellulosan utvinns. Av denna cellulosa tillverkas nya förpackningar utan någon tillsats av kemikalier. Källa: Umweltschutz Europa: Stort intresse för europeisk standard om förpackningshygien Virus, bakterier och glassplitter som via förpackningar tar sig in i livsmedlen är exempel på vad som skulle kunna hända om det inte fanns regler för hur livsmedelsförpackningar ska hanteras. En europeisk CEN-standard om förpackningshygien håller på att utarbetas. Den nya CEN-standarden kommer att innehålla riktlinjer för förpackningshygien och ska även fungera som ett instrument för ledning och revision. Standarden kommer att täcka alla delarna i förloppet från livsmedel via maskiner, förpackningsmaterial/förpackningar, materialtillverkare och fyllning till konsument. Uppslutningen kring standarden är stor. Ett första standardförslag ska vara klart till hösten För ytterligare information kontakta projektledare Stig Pettersson, SIS (Swedish Standard Institute). Telefon: Källa: SIS Nyhetsbrev

4 SIDA: 4/6 Europa: WEEE-direktivet Från och med augusti 2005 kommer det nya WEEE-direktivet (2002/96/EG) att gälla inom EU. Direktivets syfte är att skapa ett producentansvar för elektriska och elektroniska produkter och därmed etablera en miljövänlig hantering av el-skrot inom Europa. Detta kommer att innebära stora förändringar för producenter, återvinnare och konsumenter av sådana produkter. Extra komplicerat blir det med anledning av att EU-direktivet är ett så kallat basdirektiv. Det innebär att varje medlemsland har handlingsfrihet när det gäller realiseringen av regelverket. Direktivet ställer grundläggande krav för varje land. Ett av kraven är att skapa ett centralt register där alla producenter eller importörer måste registrera sig, men förutsättningarna av registret kan variera från land till land. Syftet med detta register är dock lika i alla länder: Registret ska sammanfatta ansvariga producenter och importörer samt deras mängder av elektriska och elektroniska produkter, som de har avsatt på marknaden. Baserad på dessa mängder ska återtagningsmängden av el-skrot för varje producent eller importör kalkyleras i framtiden. De nationella registren är olika i flera aspekter. Skillnader finns till exempel i frågan om vem som kan registrera sig. I vissa länder har enbart nationella producenter eller importörer möjlighet att registrera sig (Belgien, Tyskland och Österrike), medan det i andra länder finns även möjlighet för utländska producenter eller exportörer att registrera sig (Finland, Holland och Luxemburg). Vissa nationella register erbjuder även producenten eller importören möjlighet att registrera sig via ett serviceföretag, medan det i andra länder enbart är producenten eller importören själv som kan registrera sig. Även i rapporteringen av sålda produkter finns skillnader: I vissa länder måste rapporteringen av sålda produkter ske enligt styckantalet (Belgien, Finland och Malta) medan det i andra länder är produkternas vikt som gäller (Holland, Litauen och Storbritannien). Med anledning av dessa skillnader inom de nationella lagstiftningarna, är det viktigt för producenter liksom för importörer och exportörer att känna till dessa olika krav redan innan företaget lämnar sin offert till en utländsk kund. Tysk-Svenska Handelskammaren rådgiver och informerar om WEEE-direktivet i de 25 EU-länderna samt Norge och Schweiz. Telefon: Kort och gott Tyskland: Miljömärket Blauer Engel på värmepumpar Det är numera möjligt att få det tyska och internationellt accepterade miljömärket Blauer Engel på gasdrivna värmepumpar. Juryn för miljömärkning har nu offentligtgjort motiveringen för utdelningen. Motiveringen är att gasdrivna värmepumpar använder sig av regenerativa resurser som vatten, jordvärme eller luft och hjälper därmed till att spara fossila brännämnen. Firman SOLO Stirling i Reutlingen var det första företaget, inom denna grupp, som fick Blauer Engel. Källa: Rödl & Partner Newsletter Rumänien: Förpackningsproducenter satsar på Rumänien Den rumäniska marknaden för förpackningar har under 2004 ökat med cirka 10 % upp till 170 miljoner Euro. Ökningen förväntas vara liknande även i framtiden ty marknadspotentialen är hög. Industrin för konsumtionsvaror och den moderna detaljhandeln ställer allt högre krav. Allt fler förpackningstillverkare investerar i nya produktionsplatser och på så vis ökar även affärsmöjligheterna för tillverkare av förpackningsmaskiner. Källa: DIHK

5 Kort och gott forts. SIDA: 5/6 Sverige: RK Kartong AB Svensk kartongåtervinning AB och Returwell AB har gått samman. Det nya bolagets namn är RK Kartong AB och VD för bolaget är Anders Asp. Europa: Import till EU av pallar och packmaterial av trä Nya regler för import av träemballage till EU gäller från och med den 1 mars De nya reglerna följer den internationella standarden ISPM 15. Träemballage som är godkänt och tillverkat före och är behandlat enligt standaren och märkt, men utan logotypen ISPM 15, accepteras under en övergångstid till och med Vad beträffar stödvirke (dunnage) gäller det att standardens krav ska uppfyllas som för träemballage men logotypen kan uteslutas. Stödvirke kommer också att accepteras under en övergångsperiod till och med om det är tillverkat av barkfritt trä. För ytterligare information besök Jordbruksverkets hemsida För att följa upp utvecklingen inom recycling och för att sammanställa information för detta nyhetsbrev bevakar vi tyska, svenska och europeiska facktidskrifter och nyhetsblad. Nedan anges ett urplock av dessa: Tyskland: Circle ISD och Fax Facts (ISD) Punkt och Punkt.Direkt (DSD) RIGK Reporter Umweltinfo (DIHK) Umweltpraxis Umwelt Magazin och Vfw-Newsticker Sverige: Dagens Miljö Energivärlden Kretslopp Kretsloppet Miljöaktuellt Miljö EKO Miljö&Utveckling Nordemballage Pack & Plast Packforsk Nytt Packmarknaden Nordica och Packmarknaden Nyhetstidning Plast i fokus Plast-Forum Recycling&Miljöteknik SIS Standard News och Transport idag och i trafik Europa: Contact (AHK Frankrike), Ecoemballages Nyhetsbrev (Spanien), Emballage & Miljø (AHK Danmark), Informasjonsbrev (Materialretur, Norge), Saftey-plus (Schweiz) Trennt (ARAÖsterrike) Umwelt-Focus (Schweiz) Umweltnews (Öko-Box, Österrike) och Umweltschutz (Österrike)

6 Nyhetsbrev Internationell Recycling Abonnemang SIDA: 6/6 Svarstalong till Tysk-Svenska Handelskammaren Servicekontor för europeisk förpackningsrecycling Telefax Jag önskar abonnera på Ert nyhetsbrev per e-post! Företagsnamn: Gata / Box: Postnummer/Ort: Verksamhet: Vi är medlem i Tysk-Svenska Handelskammaren: Handläggare: Befattning: Telefon: Telefax: E-post:

Anvisningar Gäller från 1 april 2015

Anvisningar Gäller från 1 april 2015 Anvisningar Gäller från 1 april 2015 FÖRORD Dessa anvisningar finns för att ge stöd och hjälp till dig som har producentansvar för förpackningar av papper, plast och metall. Här har vi samlat information

Läs mer

Sveriges Importörers importhandbok

Sveriges Importörers importhandbok Sveriges Importörers importhandbok 1 2 Sverige behöver importen Tar vi bort alla importerade varor från hyllorna i en butik skulle den bli ganska tom. Byggde vi bilar med enbart svenska råvaror och komponenter

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior associate

Läs mer

Miljöinformation för företag

Miljöinformation för företag Miljöinformation för företag Miljöfrågor får allt större vikt i samhället vad det gäller miljökrav från myndigheter, företagskunder och konsumenter. Som verksamhetsutövare är det en god idé att analysera

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

Håbo 2014-08-07. Håbo Kommun Miljö- & teknikförvaltningen 746 80 BÅLSTA. Synpunkter på Håbo Kommuns avfallsplan

Håbo 2014-08-07. Håbo Kommun Miljö- & teknikförvaltningen 746 80 BÅLSTA. Synpunkter på Håbo Kommuns avfallsplan Håbo 2014-08-07 Håbo Kommun Miljö- & teknikförvaltningen 746 80 BÅLSTA Synpunkter på Håbo Kommuns avfallsplan Håbo Naturskyddsförening har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter inför arbetet med

Läs mer

Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok

Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok Miljöhandbok Miljö är ett område som krupit längst upp på dagordningen både globalt och lokalt. Vi på Svanströmsgruppen upplever ett ökat engagemang från våra kunder

Läs mer

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Miljödepartementet 103 33 Stockholm Malmö den 1 november 2010 Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Avfall Sverige föreslår att regeringen ser över reglerna om producentansvar

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Del 1, Järnvägar och miljön

Del 1, Järnvägar och miljön 1 Del 1, Järnvägar och miljön I samhällsdebatten framhålls ofta järnvägens miljöfördelar och att andra trafikslag inte fullt ut "betalar" för den miljöbelastning de ger upphov till. Järnvägens relativa

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Spendrups tillverkar och säljer drycker och våra viktigaste produkter är öl, vatten, läsk, cider och vin. Vi är ett av Sveriges ledande bryggerier med några av marknadens

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING Norden och Baltikum 2012 5 I ÅR FYLLER VI 60! VÅRA TRE NYCKELFRÅGOR 6 7 Vårt miljöansvar VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER 12 14 VÅRA Klimatmål Sustainability Day 17 20 FÖRNYBARA

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Guide för lagstiftning kring e-handel

Guide för lagstiftning kring e-handel Guide för lagstiftning kring e-handel Håll koll på juridiken! De senaste åren har e-handeln växt både i Sverige och utomlands. I takt med detta har också regelverken växt för att främst skydda konsumenterna

Läs mer

Nordisk. Bildemonteringen familjen Häggs andra hem. Snart generationsskifte dags att tänka nytt NORDIC CAR RECYCLING

Nordisk. Bildemonteringen familjen Häggs andra hem. Snart generationsskifte dags att tänka nytt NORDIC CAR RECYCLING Nordisk NR 1 2014 NORDIC CAR RECYCLING Snart generationsskifte dags att tänka nytt Bildemonteringen familjen Häggs andra hem Svartskrotarna osynliga konkurrenter Webbplats för avfallsdejting Branschens

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det.

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. Innehåll 3Förord 4Om Arla 6Ansvarsfullt företagande Affärsprinciper 8 Verksamhetsprinciper

Läs mer

FÖRETAG I KIL KILSFÖRETAGARE PÅ FÖRSTASIDAN! MÖTEN OCH MINGEL PÅ ÅRETS FÖRSTA AFTER WORK KIL.SE/NARINGSLIV

FÖRETAG I KIL KILSFÖRETAGARE PÅ FÖRSTASIDAN! MÖTEN OCH MINGEL PÅ ÅRETS FÖRSTA AFTER WORK KIL.SE/NARINGSLIV FÖRETAG I KIL NYHETSBREV TILL FÖRETAGARE OCH ENTREPRENÖRER NR 2 2015 KILSFÖRETAGARE PÅ FÖRSTASIDAN! Tala om uppmärksamhet! Under den drygt senaste månaden har flera Kilsföretagare synts rejält. Först ut

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kommerskollegium 2013:3 Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som an-svarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift

Läs mer

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare.

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare. Elektronisk kontakt med Bolagsverket Nya webbtjänster spar tid åt företagare. sidan15 FÖRETAG & AFFÄRER EN BILAGA FRÅN BOLAGSVERKET OM HUR DET KAN BLI LÄTTARE ATT VARA FÖRETAGARE I SVERIGE Modernare aktiebolagslag

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer