OMBYGGNAD AV KORSAVADSSKOLAN 2008 PROTOKOLL, PROJEKTERINGSMÖTE NR 1, (stora referensgruppen)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OMBYGGNAD AV KORSAVADSSKOLAN 2008 PROTOKOLL, PROJEKTERINGSMÖTE NR 1, 2008-01-15 (stora referensgruppen)"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Ronny Wallin OMBYGGNAD AV KORSAVADSSKOLAN 2008 PROTOKOLL, PROJEKTERINGSMÖTE NR 1, (stora referensgruppen) Närvarande: Peter Hägg (PH), skolvaktmästare samhällsbyggnadsförvaltningen Olle Mårtensson (OM), NP-arkitekter (bygg-projektering) Kjell Arvidsson (KA), MWH-gruppen (energikonsult) Charlotte Reinholdz-Nilsson (CRN), WSP (vvs-projektering) Sven-Olof Larsson (SOL), ECI Control AB (driftsövervakning) Gurli Persson (GP), köket Korsavadsskolan Britt Persson (BP), köket Korsavadsskolan Elin Persson (EP), fritidshemmet Korsavadsskolan Eva Ellesson (EE), årskurs 6-9 Korsavadsskolan Thor Andersson (TA), rektor Korsavadsskolan Sofia Olsson (SO), lärare Jonebergsskolan Sofie Hall (SH), lärare Jonebergsskolan Marianne Larsson (ML), administrationen Korsavadsskolan Björn Hagström (BH), lärare Korsavadsskolan Birgitta Nilsson (BN), lärare Korsavadsskolan Anki Lindström (AL), lärare Korsavadsskolan Göran Nydahl (GN), chef BUF Ronny Wallin (RW), projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen 1:1 Föregående protokoll - 1:2 Nästa projekteringsmöte (stora referensgruppen) Följande möten inplaneras med stora referensgruppen. Alla möten äger rum på Korsavadsskolan, träffas i personalrummet , kl , kl , kl :3 Nästa möte med arbetsgrupperna/enskilda lärare/personal Bestäms efter behov direkt med berörda. Inga inbokade tider fn. ADRESS: Simrishamn BESÖK: TELEFON: 0414/ FAX: 0414/ E-POST:

2 2 (6) 1:4 Nästa möte med konsultgruppen Medverkande: CRN, KA, AA, OM, SOL, RW , kl (brandfrågor, Per Dahlman medverkar) , kl (se även pkt 1:2) , kl (se även pkt 1:2) , kl (se även pkt 1:2) 1:5 politiska beslut Kf 57 / BUN 55 / KsUb 297 / KsUb 342/ Ks 197/ Kf 126/ :6 Aktuella skrivelser / övrigt underlag Sbf; Ombyggnad av skolor i enlighet med skollokalutredningen, tidplan och kostnadsbedömning, (RW) Tidplan och etappindelning, lokalförsörjning för skolor och förskolor (ME) Investeringsplan, (ME) 1:7 Projekterande konsulter Konsulter, upphandlade enligt gällande ramavtal: Bygg: Olle Mårtensson / Per Dahlman, NP-arkitekter i Ystad Mark / skolgård (inarbetas i bygghandlingarna) NP-arkitekter i Ystad El: Elektrisk byrå, Kalmar (Arne Ahlqvist) Vs (värme/sanitet): WSP, Malmö (Charlotte Reinholdz-Nilsson) Vent: WSP, Malmö (Charlotte Reinholdz-Nilsson) Värmepumpar/energiåtervinning: Lamda Ingenjörsbyrå, Lars Danielsson Övriga konsulter: Energisparfrågor: Kjell Arvidsson, MWH-gruppen Driftsövervakning: Sven-Olof Larsson, ECI Control AB 1:8 Projektledare och kvalitetsansvarig enligt PBL Ronny Wallin, samhällsbyggnadsförvaltningen 1:9 Stora referensgruppen, arbetsgrupper, konsultgruppen Projekteringsfasen kommer att genomföras med bla ett antal möten med berörda. Alla ingår i den sk stora referensgruppen.

3 3 (6) Därtill kommer mindre arbetsgrupper av olika sammansättningar att träffas vid behov. Den rent tekniska projekteringen genomföres av de anlitade konsulterna, varvid denna konsultgrupp kommer att hålla separata möten efter behov 1:10 Entreprenadtyp Delad entreprenad, med samordningsansvaret på bygg-entreprenören; bygg (inkl mark), el, vs och ventilation. Inbrottslarm/brandlarm/passersystem/låssäkerhet: utföres som sidoentreprenad Driftsövervakning: till viss del som sidoentreprenad 1:11 Tidplan Tidplanen för projektet innebär följande preliminära hålltider; Projekteringsstart Samgranskning sker Projektering klar Handlingar klara för utskick, anbudsräkning: Anbudsräkning, anbud in i Upphandling klar Omflyttningar, förberedelser inför byggstart Ombyggnation, start ca (etappindelning, med pågående verksamhet) Entreprenaden slutbesiktigas (vissa etapper tas i bruk tidigare!) 1:12 Tidplan, etappindelningar Utredes senare. 1:13 Berörda verksamheter avseende externa lokalutnyttjare Skolan / Kultur- o fritid; föreningar/allmänheten i övrigt avseende uthyrningslokaler i skolan, upplåtelse av torg/café samt stora matsalen. 1:14 Säkerhet Som sidoentreprenad: Passer- och låssystem, (RW tar hjälp av låsexpert) Inbrottslarm Brandlarm, tillgänglighet/utrymningssäkerhet 1:15 Ekonomi Tillgängliga medel är totalt 38.0 miljoner kronor. Entreprenadkostnaden skall styras mot max 34 miljoner kronor (projektering, byggherrekostnader och oförutsett avräknas med 4.0 milj kr) Konsultgruppen uppmanas till viss återhållsamhet avseende delentreprenadernas omfattning så att tillgängliga medel räcker till.

4 4 (6) Kontinuerlig kostnadsuppföljning av respektive delentreprenad skall göras from projekteringsmöte nr 2. 1:16 Anbudsunderlag Gemensam AF-del (RW) Bygg/mark handlingsförteckning (OM) El handlingsförteckning (inkl bygg-pm, som inarbetas i bygg ) (AA) Vs handlingsförteckning (inkl bygg-pm, som inarbetas i bygg ) (CRN) Vent handlingsförteckning (inkl bygg-pm, som inarbetas i bygg ) (CRN) 1:17 Brandskyddsdokumentation / brandskydd Befintlig brandskyddsdokumentation har kompletterats av brandsakkunnig Per Dahlman. Ytterliggare en genomgång behövs, se möte enligt pkt 1:4. 1:18 Ritningsunderlag Uppdaterade relationsritningar finns klara i digitalt format (förutom LASALA), uppgjorda av NP-arkitekter. All projektering skall ske i CAD. OM redovisar nya planritningsskissen på mötet. Denna skickas omgående ut i inscannat skick till berörda. Skolorna får papperskopior på mötet. OM påbörjar digitalisering av nya planritningen omgående. 1:19 Bygglov Bygglovsansökan inlämnas längre fram (OM). 1:20 Tillgång till lokalerna under projekteringstiden Skolans normala öppettider. Vaktmästare Peter Hägg ( ) kan vid behov öppna lokalerna vid andra tidpunkter. 1:21 Adresslista Adresslista utskickas av RW inom kort. 1:22 Inredning/utrustning/möbler som skall tillhandahållas av verksamheten Hanteras av TA och GN. Ingår ej kostnadsmässigt i projeket. Inventering av befintliga möbler/utrustning som kan överflyttas från Jonebergsskolan bör påbörjas snarast. 1:23 BYGG/MARK generellt -

5 5 (6) 1:24 EL generellt - 1:25 VS generellt a) Värmepumpar för att spara energi och möjliggöra kyla i förbindelsegången mm. Ingen kyla i klassrum/grupprum. b) Ingen fettavskiljare till hemkunskapavdelningen c) Värme i LASALA kompletteras omgående, utgår ur entreprenaden. 1:26 VENT generellt a) Ventilationen skall om möjligt kunna styras till olika lokaler/verksamhetstider. Gäller främst stora matsalen och torget. b) Behov av att kunna styra och övervaka värme och ventilation via en datoriserad driftsövervakning (KA) c) Ny köksventilation i storköket (nya fläktar). Nytt undertak/imkåpa är redan monterat. 1:27 DATA / TELE Efter projekteringsmöte nr 2; TA kontaktar kommunens it-avdelning beträffande ev åtgärder i samband med ombyggnaden. 1:28 Skyltning Skolans skyltning vid nya huvudentrén utredes längre fram i projekteringen. 1:29 Övriga verksamhetsrelaterade frågor a) TA kallar skyddsombud för Kommunal, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet till projekteringsmöte nr 2. b) Personalens arbetsrum finns inom respektive hemvist. c) TA utreder hurvida befintliga maskiner och utrustning som inte skall användas efter ombyggnaden skall sparas eller säljas. Vid respektive etappstart måste dessa vara borta, TA s ansvar. d) TA utreder hur verksamheterna kan förtätas på Jonebergsskolan och Simrislundsskolan under ombyggnadstiden, så att så mycket lokalyta som möjligt blir tillgänglig i varje deletapp av byggnationen.

6 6 (6) 1:30 Övrigt a) RW går igenom ombyggnaden med kommunens tillgänglighetsrådgivare, som får ge sina synpunkter (storlek på ev. vilplan, armbågskontakters placering vid och i vindfång, storlek rwc osv). Han kommer även att förankra projektet hos handikapprådet. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Ronny Wallin

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Projekthandlingar Lokaler ProjLok

Projekthandlingar Lokaler ProjLok Projekthandlingar Lokaler ProjLok - arbetsmoment - handlingars innehåll Dat 99-02-16 Handbok 1999:2 Projekthandlingar Lokaler, (ProjLok) Innehållsförteckning Sid nr: I respektive kapitels inledning finns

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Föregående version 2013-10-24 Utskrift från original på LSU projektserver. Denna handbok är avsedd som stöd vid genomförande av byggprojekt inom

Läs mer

Från två till 120 anbud

Från två till 120 anbud Boverket Rapport April 2004 Från två till 120 anbud En rapport från Gårdstensbostäder om sänkta byggkostnader och lägre hyror vid upphandling av ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg Från två till 120

Läs mer

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 1(5) Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 Närvarande ledamöter: Sabina Augustsson Lars Erkstam Karin Glanshed Molly Lind Eva

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s 1(17) Plats och tid: Alerummet kl 13:00-15:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Willy Kölborg, s ordf. Ingvar Arvidsson, kd Siw Ericsson, s Mikko Rautanen, s Fredrik Johansson,

Läs mer

Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. Sammanträdesrum Astrakanen, kommunkontoret i Båstad

Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. Sammanträdesrum Astrakanen, kommunkontoret i Båstad [UJ BAsTADS ~KOMMUN Kommunledningskontoret 1 (1) Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet Utökat ekonomiutskott (budgetärende) punkt 4, 5 och 6 Datum: Tid: Plats: Onsdagen den 28 mars 2012 08.30

Läs mer

Landstingets investeringar

Landstingets investeringar Revisionsrapport Landstingets investeringar i ny- och ombyggnation - upphandlingar under byggprocessen Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Bo Thörn Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet Skolförvaltningen Margaretha Karlsson margareta.karlsson@kristinehamn.se KONSEKVENSBESKRIV- Sida NING CENTRALA S:O 1(8) Datum Referens 2007-04-17 MK Bilaga 1 elevantal Bilaga 2 matsalen Till Skolnämnden

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun

Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun Tidslinje från tomtkö till tomtköp Villatomtsköpare Kristianstads kommun LYCKA TILL Ni är lagfarna ägare Lagfartsansökan till Lantmätriet, Fastighetsinskrivning,

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

Rådhusets ombyggnad samt framtida användning av Köpingeskolan

Rådhusets ombyggnad samt framtida användning av Köpingeskolan Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2013-02-28 Förvaltningschef Krister Clerselius 0410 73 32 10, 0734 42 25 25 krister.clerselius@trelleborg.se Bilaga 3 Servicenämndens sammanträde 2013-03-12 Rådhusets ombyggnad

Läs mer

2011-11-10 2014-02-04 1 (49)

2011-11-10 2014-02-04 1 (49) 2011-11-10 2014-02-04 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 4 februari, 2014, kl. 09.00 15.45, ajournering 10.05 10.30, 12.00 13.00, 14.55-15.15 Beslutande Ledamöter Yoomi

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2013 1 (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2013 1 (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2013 1 (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Patrik Fornander Peter Johansson Olle Engström Ersättare:

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer