Örebro Kraftvärmeverk AB, ÖKAB.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro Kraftvärmeverk AB, ÖKAB."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Kraftvärmeverk AB, ÖKAB.

2 Historik Verksamhetstid , handlingarna omfattar åren Örebro Kraftvärmeverk AB bildades 1970 och producerade el och fjärrvärme vid anläggningarna i Åby. Anledningen till en bolagisering av energiproduktionen var att lånemarknaden var begränsad för kommunala organisationer och stora investeringar lättare kunde göras genom ett bolag. Bolaget blev ett helägt kommunalt aktiebolag med ett aktiekapital på tio miljoner kronor. Det hade en egen styrelse och var en självständig juridisk person. Bolaget hade ett nära samarbete med den kommunala förvaltningen Örebro kommun Industriverken som skötte distributionen av den producerade energin till kommunens invånare. Örebro Kraftvärmeverk AB och Örebro kommun Industriverken hade samma styrelsesammansättning. Örebro kommun Industriverken skötte även Örebro Kraftvärmeverk AB:s administration. En stor del handlingar från bolaget återfinns därför både i Örebro kommun Industriverken och Örebro Kraftvärmeverk AB:s arkiv. Örebro Kraftvärmeverk AB upphörde 1987 då det genom sammanslagning med Örebro Energi bytte namn till Örebro Energi AB (se separat arkivbildare). Det kom först då att omfatta alla delar, från produktion till administration och distribution. Arkivet är kompletterat och förtecknat i mars 2006 av Cristina Blomqvist Sida 1 av 1

3 Innehållsförteckning A Protokoll A1 Protokoll vol A2 Övriga protokoll vol E E1 Inkomna handlingar Korrespondens F Ämnesordnade handlingar F1 Kontrakt vol F2 Avtal vol G Räkenskaper G1 Avslutning av räkenskaper, Bokslut vol G2 Huvudböcker vol G3 Årsredovisningar vol G4 Revisorernas årssammanställning vol G5 Deklarationer vol G6 Inventarieböcker vol G7 Värdekort vol G8 Lönelistor vol

4 Protokoll A1 Serien inbunden. Med bilagor Ingår i Örebro Energi, serie A 1, Protokoll.

5 Övriga protokoll A Angående värmepump. Häri även E1, Korrespondens.

6 Korrespondens E Ingår i volym A2:1.

7 Kontrakt F1 Serien inbunden ÖKAB:s kontrakt med AB Electro-Invest. Ångpanneanläggning P4 till Åbyverket i Örebro Bilagor till ÖKAB:s kontrakt med AB Electro-Invest 1971.

8 Avtal F2 Volymanmärkning anger kontraktsnummer, företag samt objekt. Register till kontraktsnumren finns i volym F2:1. Innehåller även ritningar Register till kontraktsnumren. Sydkraft, Malmö, Förprojektering av Kraftvärmeverket Svenska Maskinverken, Hetvattenpanna Nya Asfalt, Tillbyggnad Åbyverket Radoverken, Cistern Åbyverket Kafak, Elutrustning Skånska Cementgjuteriet, Oljelagringsanläggning Electro-Invest, Utrustning till utbyggnad Electro-Invest, Utrustning till utbyggnad Armerad Betong, Uppförande av skorsten Calor-Celsius, Fjärrvärmerör Åbyverket Rör & Svetskonstruktioner, Montage av oljerör BPA, Tillverkning och montage av stålstomme, Åbyverket BPA. Byggnadsarbeten, Åbyverket BPA, Ventilationsanläggning, Åbyverket BPA,Värme & Sanitetsanläggning Åbyverket TRC, Besiktning, provning Åbyverket Kone Hissar, Hiss Åbyverket Isenta, Isolering av cistern Närkes elektriska AB, Elinstallation Åbyverket Hald & Tesch Brand AB, Servicekontrakt för kolsyreanläggningar CDL-företagens samarbetsorgan, Prisberäkning på eldningsolja Närkes Elektriska AB, Skötsel av hissar L M Eriksson, Brandlarmutrustning Skånska Cementgjuteriet, Oljelagringsanläggning II Händelö L M Eriksson AB, Brandlarmsutrustning Åbyverket BPA Byproduktion AB, Tillbyggnad för 100 MW-block Gränges Hedlund AB, Expanstionskärl

9 Avtal F Sysvenska Vagnkonsult AB, Förhyrning av cisternvagnar Generator, Leverans och montage Vattenrörångpanna Processteknik, Silikometer Nordiska Transport & Spedition AB, Cisternvagnar för eldningsolja Jungheinrich Svenska AB, Ameise skjutmasttruck Nya Asfalt AB, Om- och tillbyggnad Kraftvärmeverket AB Sveriges Tekniska Kontrollinstitut, Kontroll, provning AP:s Verkstäder i Sala AB, Leverans och montage av rör Nya Asfalt AB, Övningsanläggning Åbyverket Diamond Superior AB, Kontroll av sotningsutrustningar Nya Asfalt, Ombyggnad centralförådet Idrottsvägen Skånska Cementgjuteriet, Ombyggnad personallokaler Idhammar Konsult AB, Installation av system för förebyggande underhåll Akvapur AB, Totalavsaltningslinje Atlas Copco Svenska Försäljnings AB, Förebyggande underhåll kompressorutrustning SOS Alarmering AB, Alarmeringsavtal AB Örebro Slamsug, Tömning oljeavskiljare Akvapur AB, Avgasare med reglerutrystning AB Hugo Tillqvist, Komplettering av instrumentutrustning block Armerad Betong Vägförbättringar AB, Servisledning Åbyverken Sveriges Tekniska Kontrollinstitut, Kontroll och provning Flakt Industri AB, Elfilteranläggning för panna Åbyverket Gränges Hedlund, Anläggning för kol- och slagghantering BPA Byggproduktion AB, Mark- byggnad- och vvsarbeten för koleldningsanläggning Brown Boveri Svenska AB, Revision av generatorrotorer Mather & Platt LTD, Automatisk vattensprinkleranläggning AB Holmqvist & Hilleström, Komplett förhalningsspel för järnvägsvagnar Götaverken Ångteknik AB, Elpanneanläggning Elajo Energiteknik AB, Utrustning för rostgenomfall AP:s Verkstäder i Sala AB, Rörarbeten Örebro Elektriska Installationsbyrå, Elentreprenad Eur-Control Sveriges Försäljnings AB, Ångomformarutrustning

10 Avtal F Atlas Copco, Servisplan Konsortiet Vp-ledningar JCC/BPA, Vp ledningar Asea Stal AB, Värmepump Purac AB, Totalentreprenad för pumpstation Projekrör AB, Rörledningsarbete Wirens Ingenjörsbyrå, Projektering och utredning Delta Process AB, Regler- och snabbventiler AB Hugo Tillqvist, Kontrollutrustning Rörprojekt i Kristianstad AB, Ombyggnad block Hobas Rör AB, VP-Hobas Rör AB Zander & Ingeström, Direktkondensor underkylare Essef Service AB, Gasreningsutrustning Närkes Elektriska AB, Tornborgs kuggstångshiss AB Hugo Tillqvist, Utrustning för ångreducerstation Reci Industri AB, Avtal spillolja Eur-Control Källe AB, Ångomformaranläggning ELEF, Transformator BPA bygg AB, Yttrel edningar kylvatten Processpumpar i Motala AB, Pump OCHSNER Zander & Ingeström AB, Värmeväxlare Siemens, Ställverk Åbyverket Rörprojekt i Kristianstad, Rörinstallation för ångomformare Armerad Betong Vägförbättringar AB, Softsilo BPA Byggproduktion AB, Fördelningsstation Flygt AB, Pumpservice Eur-Controll Källe AB, Ångomformarventiler samt reglerventiler Sjöö & Bornekes Mekaniska Verkstad AB, Omtubning av värmeväxlare

11 Avslutning av räkenskaper, Bokslut G Juni Juli Juni Juli Juni Juli Juni Juli Juni Juli Juni Juli Juni Juli Juni Kontoklassummor avslutade, Bokföringslistor Juli Juni Bokföringslistor Juli Juni Juli Juni Juli Juni Juli Juni Juli Juni Juli Juni Juli Juni Juli Juni 1986

12 Huvudböcker G Huvudbok 1 Juli December Juli December 1986, Basuppgifter, kontoplan, objektslista, resultatrapport, balansrapport, huvudbok per objekt

13 Årsredovisningar G Ingår i Örebro kommun Industriverkens (ÖK:036) arkiv Årsberättelser, tryckta häften volym B4: handskrivna band, 1 Januari Juni handskrivna band, 1 Juli Juni 1981

14 Revisorernas årssammanställning G Kommentarer till årsredovisningen.

15 Deklarationer G , ,

16 Inventarieböcker G st band, Inventarium och balansräkning 1januari juni 1980

17 Värdekort G Elverket, lågspänningsdistribution Elverket, högspänningsdistribution Elverket, offentlig belysning Elverket, mottagning och fördelning av råkraft exklusive byggnader Elverket, transformering till lågspänning Elverket, tomter, markanläggning, byggnader Gasverket, tomter, byggnader, transportanordningar, övriga inventarier Värmeverket, ledningsnät Elverket, marskiner, kontorsinventarier Häri även serie G3 f. Örebro stad. Styrelsen för gas och elverken Tomter - Markanläggningar - Byggnader - Kraftvärmeanläggningar - Anläggningar för mottagning och fördelning av råkraft - Oljelagringsanläggningar - Hetvattencentraler - F4 ställverk - Transformatorer - Diverse utrustning - Marskiner för serviceavdelningen - Marskiner och övriga anläggningar för kontor - Övriga inventarier - Utsorterade värdekort Kraftverkets anläggningstillgångar - Anläggningsinventarier - Kraftvärmeanläggningar - Hetvattencentraler - Oljelagringsanläggningar - Anläggning för mottagna och fördelning av råkraft - Övriga anläggningsinventarier - Avskrivningar utöver plan av kraftvärmeverksanläggningar - Anläggningsinventarier för uthyrning - Övriga uthyrningsobjekt - Fastighetsinventarier - Byggnader exklusive fastighetsinventarier

18 Värdekort G7 - Kraftvärmeverksbyggnader - Byggnader Hetvattencentraler - Byggnader Oljelagringsanläggningar - Byggnader för uthyrning - Markanläggningar - Tomter Häri även serie G3 f. Örebro stad. Styrelsen för gas och elverken

19 Lönelistor G Januari - juni Juli - december Januari - juni Juli - december Januari - maj Särskilt semestertillägg Januari - april Maj - augusti September - december

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior Serie D liggare och förteckningar: D I dagsverksjournaler och dagsverksböcker D II dagjournaler D III lantbruksjournaler

Läs mer

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco.

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco. Årsberättelse 2012 Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning Just good engineering www.alteco.se Omslaget: Ett mer miljövänligt Arlanda, sid 4 6. Modernt rustade

Läs mer

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR Sida 204-0-23 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A Bolagsstämmoprotokoll och röstlängder Sida 204-0-23 s stiftelse

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

Pst... Projekt System Tjänster

Pst... Projekt System Tjänster VERKSAMHETEN 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Året som gått 2 Koncernchefens översikt 4 Rejlers i stort 6 Tillväxt 8 Förvärvet av Rejlers Invest Oy 10 Kund och marknad 14 Humankapitalet 16 Projekt, System och

Läs mer

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade.

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingarna omfattar åren 2003 - Kommundelarna Genom omorganisationen i kommunen

Läs mer

Kvalificerad kompetens inom industriservice, VVS, ventilation, kyla & värme

Kvalificerad kompetens inom industriservice, VVS, ventilation, kyla & värme Kvalificerad kompetens inom industriservice, VVS, ventilation, kyla & värme När jag startade Klimatteknik i Östergötland AB 1993 jobbade jag mest med ventilation och luftbehandling. Sedan dess har jag

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 0 3 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Härnösand Energi & Miljö AB avger härmed följande årsredovisning och

Läs mer

Lernia Bemanning. Länsförsäkringsbolag. För effektiv och kreativ kommunikation i Skåne, Blekinge och Småland. KRAFTFULL 80-ÅRSFEST sidan 14

Lernia Bemanning. Länsförsäkringsbolag. För effektiv och kreativ kommunikation i Skåne, Blekinge och Småland. KRAFTFULL 80-ÅRSFEST sidan 14 KRAFTFULL 80-ÅRSFEST sidan 14 OKTOBER 2011 Lernia Bemanning i Kristianstad fokuserar på lokala värden sidan 21 Länsförsäkringsbolag i Kristianstad och Göinge går samman sidan 18-19 TRÄFFSÄKER MÄSSA Handelsbankens

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 172,8 (127,3) MSEK. Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till 5,2 (5,0) MSEK, motsvarande 0,02 (0,02)

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Brf Timmerhuggaren Org. nr 716418-1302 20030101 20031231 1 KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DAG Måndagen den 10 maj 2004 kl. 19.00 LOKAL Åkarnas Hus, Vendevägen 90. DAGORDNING 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Årsredovisning Mälarenergi AB

Årsredovisning Mälarenergi AB 2014 Årsredovisning Mälarenergi AB Förvaltningsberättelse. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Underskrifter 29 Revisionsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus; SFS 2006:125 Utkom från trycket den 7 mars 2006 Omtryck utfärdad

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB)

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Antagen av styrelsen för MPAB den 22 november 2013 Gäller från och med 1 januari 2014 Inledning 3 A. Arkivbeskrivning 3 Bolagsshistorik 3 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2013 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Lägenhetsvisningar i Långsele och Graninge Teaterföreställning, Hullsta Gård för hyresgäster samt personal

Läs mer

Årsrapport 2003 Bravida ASA

Årsrapport 2003 Bravida ASA - 1 - får framtiden att fungera - i din närmiljö Årsrapport 2003 Bravida ASA KOPIA svensk översättning Observera att detta exemplar är en översatt kopia av den norska godkända årsredovisningen för Bravida

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer