Projektplan för utvidgning av FaR, Värnamo kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan för utvidgning av FaR, Värnamo kommun"

Transkript

1 REGION JÖNKÖPINGS LÄN I SAMVERKAN MED VÄRNAMO KOMMUN Projektplan för utvidgning av FaR, Värnamo kommun från FaR till Hälsocenter Styrgruppen, FaR Värnamo Projektplanen innefattar förslag på utökning av FaR-samordningen till Hälsocenter där Vråens och Rydaholms vårdcentraler, Apladalens vårdcentral, Annonova och Värnamo kommun för att ge patienter/klienter och brukare en möjlighet till ett hälsosammare liv.

2 Innehåll 1. Sammanfattning Bakgrund Levnadsvanor Gruppverksamhet FaR-projektet i Värnamo Syfte Mål Delmål Omfattning Tid för genomförande Kostnader Lokalkostnader Kostnader för patient/klient/brukare SWOT-analys Aktiviteter Arbetssätt Utvärdering och förvaltning Organisation

3 1. Sammanfattning Ett treårigt projekt kring FaR (fysisk aktivitet på recept) med en samordning mellan fyra av fem vårdcentraler i Värnamo samt Värnamo kommun är nu avslutat. Från starten av projektet i november 2011 fram till och med juli 2014 har 317 personer besökt FaR-samordnaren vid Värnamo sim- och sporthall. Utifrån den projektrapport som gjorden i november 2013 framkom det att 59 procent av de som fått FaR hade följt rekommendationerna och att 54 procent ansåg att deras allmänna hälsotillstånd hade förbättrats sedan remissen förskrevs. 72 procent av deltagarna som fortsatt vara fysiskt aktiva efter sitt FaR upplevde att deras symtom hade minskat samt att deras hälsotillstånd hade förbättrats. Efter de positiva resultaten och responsen planeras det för en utökning av verksamheten. Från en mottagning för recept på fysisk aktivitet finns det en utvecklingsmöjlighet att även inkludera andra levnadsvanor så som sömn, stress och kost. Delar av styrgruppen kopplade till FaR-samordningen har varit på studiebesök vid Hälsocenter i Västerås och inhämtad inspiration och idéer. 2. Bakgrund Vi bär alla ett eget ansvar för hur vi mår och hur vi väljer leva. För att bibehålla goda vanor eller förändra dem kan ett stöd behövas, både personligt och i grupp. Idag söker sig personer till vårdcentralen för en rad olika besvär. Vissa av dessa personer skulle kunna hjälpas preventivt utanför vårdcentralen i samhället. Det kan vara personer som riskerar att insjukna på grund av sina levnadsvanor samt de som behöver stöd till förändring. Ett Hälsocenter i Värnamo kommun skulle vara ett värdefullt verktyg både för den enskilde och för vårdcentralerna. Målgruppen för det utökade projektet är personer från 18 år och uppåt som vill ha hjälp med att förändra sina levnadsvanor. 2.1 Levnadsvanor I begreppet levnadsvanor ryms mycket som går att påverka så som motion och rörelse, bra mat, frisk luft, ingen tobak, måttliga alkoholvanor, bra sömn, minskad stress. Även små förändringar av levnadsvanorna har betydelse för hälsan och har stor betydelse för hur människor mår och hur hälsan utvecklas på sikt. 2.2 Gruppverksamhet Förutom den personliga motivationen finns det vinster med att träffas i grupp. Människor i liknande situationer får träffas och nå målen tillsammans där drivkraften är viljan, kraften och förmågan till förändring tillsammans med någon sakkunnig som visar vägen. 2.3 FaR-projektet i Värnamo Våren 2011 påbörjades ett samarbete kring FaR (fysisk aktivitet på recept) mellan Värnamo kommun och fyra av fem vårdcentraler i Värnamo. Hösten 2011 anställdes 2

4 en Far-samordnare med sin tillhörighet i tekniska förvaltningen och placering i simoch sporthallen. Tjänsten har utökats från 40 till 50 % under projektets gång. Projekttiden fasställdes till 3 år och i november 2013 gjordes en utvärdering med positivt resultat (Projektrapport bifogas). Det är ett jämt remissflöde till FaRsamordnaren och har så varit sedan start. (Bifogar statistik från november 2011 till och med augusti 2014). Projekttiden är nu slut och FaR-samordnartjänsten är nu en permanent verksamhet. Det finns dock en hel del aktiviteter att kunna utveckla arbetet med. Hälsocenter i Västmanland har kommit långt i arbetet med hälsa och att förändra människors vanor till att bli mer hälsosamma. De erbjuder stöd kring sömn, stress, motion, kost och tobak. Vem som helst som bor i kommunen kan vända sig till Hälsocenter för att få hjälp. En av styrkorna med deras koncept är att de samlar kunskapen och stödet kring de olika levnadsvanorna och kan på så sätt erbjuda stöd och vägledning i ett bredare perspektiv. Se och sök på Hälsocenter. 3. Syfte Genom att utöka FaR-samordningen till en mottagning dit personer kan få hjälp med sina levnadsvanor får flera personer möjligheter till ett hälsosammare liv. 4. Mål FaR-samordningen är utvecklad till en mottagning för de som vill ha hjälp med sömn, stress, motion, och kost. 4.1 Delmål Verksamheten är utökad med ytterligare en tjänst på 50 %. Kompetensen är vidgad till att även inkludera motion, sömn, stress, och hälsosamma matvanor. Föreläsningar erbjuds kring de olika levnadsvanorna i samarbete mellan vårdcentralerna och kommunen. I en utvecklingsfas av projektet fördjupas möjligheten till samtalsstöd. 5. Omfattning För att arbetet med nya Hälsocentret ska kunna komma igång krävs en strukturerad plan samt beslut från Värnamo kommun och de involverade vårdcentralerna. 5.1 Tid för genomförande Tankarna rörande Hälsocenter i Värnamo presenterades för folkhälsorådet den 17 september och projektplanen kommer att presenteras vid nästa möte med folkhälsorådet den 12 november. Arbetet med den nya Hälsocentret förväntas vara igång månadsskiftet augusti/september under 2015 och utföras i projektform under 3 år. 3

5 5.2 Kostnader Vårdcentralerna i Värnamo kommun har gått samma kring detta i form av ett förbättringsarbete vilket gör att finansiering av projektet från deras sida är klar och de är redo att påbörja arbetet med Hälsocenter. Personalkostnader kr per år för nyanställning vilket delas lika mellan vårdcentralerna och Värnamo kommun Lokalkostnader Hälsocenter kommer att bedrivas i befintliga lokaler där FaR-samordningen finns. Dock kommer behov av flera kontorsplatser med möjlighet till enskilda samtal tillkomma Kostnader för patient/klient/brukare En patient som får FaR betalar 650 kronor per halvår för att få tillgång till aktiviteter i Värnamo simhall samt samtal med FaR-samordnare. Kostnaden för deltagande i Hälsocenter planeras till densamma, 650 kronor per halvår. 6. SWOT-analys Styrkor Center öppet för alla brukare. Samlat stöd för levnadsvanorna. Verka som koordinator för brukaren ut i samhället. Svagheter Kostnader adderas som vi inte vet om vi tjänar in. Hållbarhet över tid. Recept och rådgivning blandas ihop. Placerat i centrala Värnamo. Möjligheter Friskare befolkning. Hot Inga besökare. Upplevd konkurrens. 7. Aktiviteter Dialog med vårdcentralerna i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo är gjord. Kontakt med Lotta Larsdotter, direktör Bra Liv, är tagen. 8. Arbetssätt FaR-samordningen och Hälsocenter kommer att bedrivas på samma plats för att samverkan och samarbete mellan de båda verksamheterna ska kunna ske. De som arbetar med FaR och Hälsocenter ska behärska båda arbetssätten för att undvika 4

6 sårbarhet. Det remissförfarande som är kopplat till FaR kommer inte att bedrivas vid Hälsocenter så patienterna/klienterna kommer rekommenderas till Hälsocenter eller söka sig dit utan någon första vårdkontakt. 9. Utvärdering och förvaltning De Hälsocenter som projektet avser i Värnamo kommun är i sin struktur inte helt likt det som Västmanland driver. Det finns många beröringspunkter vilket gör att det finns mycket information och erfarenhet att hämta hos dem men är inte helt lik. Då en utvärderings ska göras på en innovation föreslås en mållös utvärdering där det är effekterna som ställs i relation till insatsen och sambanden som söks. Det blir resultatet som utvärderas. Efter projekttidens slut förväntas Hälsocenter förvaltas i nuvarande organisation. 10. Organisation Styrgruppen för Far blir även styrgrupp för Hälsocenter. Medlemmar i gruppen är: Stephan Lund, förvaltningschef Tekniska kontoret, Värnamo kommun Joakim Norgren, avdelningschef fritid/park Tekniska kontoret, Värnamo kommun Therese Råberg, verksamhetschef Vråen och Rydaholms vårdcentraler, Värnamo Anders Bergström, verksamhetschef Apladalens vårdcentral och företagshälsovård, Värnamo Therese Erlandsson, FaR-samordnare Värnamo kommun, vik. Malin Gustafsson Per Hansen, föreståndare, sim- och sporthallen Värnamo kommun Veronica Ottosson, folkhälsoplanerare Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län 5

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 Bakgrund och projektbeskrivning: I samband med vårdval 2009 minskade, eller försvann,

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Vem vill veta vad för att välja?

Vem vill veta vad för att välja? Rapport 2014:1 Vem vill veta vad för att välja? Om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla Gör det Jämt! 2 Innehåll Innehåll... 2 Allmänt... 2 Ansvariga chefer... 2 Arbetsgrupp... 2

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 Foto: PHOTOS.COM GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM Tryck:

Läs mer

En jämställdhetsresa genom Sverige

En jämställdhetsresa genom Sverige En jämställdhetsresa genom Sverige FRAMTIDS- MODELLEN Vart är vi på väg?? Heja! Vi tror på er! SWOT Och? Varför? Hur då? tryggt Tradition Norm Förändring Förebild Är vi inte framme snart? 4R? Är det jag

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

IDÉBURET OCH OFFENTLIGT MEDSKAPANDE Tillsammans kan vi förändra på riktigt!

IDÉBURET OCH OFFENTLIGT MEDSKAPANDE Tillsammans kan vi förändra på riktigt! Dokumentation från konferensen i Helsingborg 4 december 2014 Överenskommelsen Skåne - Regionalt Forum 2014 Den 4 december möttes nära 130 personer från idéburna och offentliga verksamheter i Helsingborg

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga

Läs mer

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT JULI 2014 Catharina Linderoth Erik Mattson Anne-Lie Johansson Ulrika Müssener Heléne Thomsson Elsy Söderberg (projektledare) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer