INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012/2013

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén 5 Tävlingskommittén 6-7 Distriktslagsverksamheten 7-8 Utbildning 8 Utmärkelser 9 Förbundsserielag, Värdefull IBF 10 Serietabeller för säsongen 2012/ Kvalmatcher 15 DM Segrare 16 Resultaträkning 2012/ Balansräkning Revisionsberättelse 19 Slutord Verksamhetsmål 2013/ Röstlängd 23 1

3 ÖSTERGÖTLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS ÅRSMÖTE Datum: Tisdagen den 4 juni Plats: Scandic Väst, Linköping Tid: Klockan FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av röstlängd som SIBF:s styrelse har upprättat för ÖIBF. 3. Fastställande av föredragningslista för mötet. 4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 5. Val av ordförande för mötet. 6. Val av sekreterare för mötet. 7. Val av två protokolljusterare samt tillika rösträknare. 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse: A) ÖIBF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 maj - 30 april B) ÖIBF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 maj - 30 april C) ÖIBFs revisorers revisionsberättelse för tiden 1 maj - 30 april 9. Fråga om ansvarsfrihet för ÖIBF-styrelsens förvaltning. 10. Val av ordförande i ÖIBF, tillika ordförande i ÖIBF-styrelsen för en tid av 1 år. 11. Val av två övriga ledamöter för en tid av två år. 12. Val av en revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom ÖIBF för en tid av ett år. 13. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 14. Beslut om val av ombud och erforderliga antal suppleanter till SIBF-möte. Kan delegeras till ÖIBF-styrelse. 15. Beslut om val av ombud och erforderliga antal suppleanter till ÖIF-möte. Kan delegeras till ÖIBF-styrelsen. 16. Fastställande av verksamhetsplan och budget. 17. Behandling av förslag (motioner) som getts i den ordning som anges i 2 kap Mötets avslutande 2

4 Styrelsen för Östergötlands Innebandyförbund får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret STYRELSEN Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Anna Nirvin Överum Vice Ordförande Håkan Silvén Vreta Kloster Sekreterare Maud Wågman Boxholm Kassör Håkan Tillmar Sturefors Ledamot Martin Sävenhed Vikingstad Ledamot Per Johnsson Askeby t.o.m Adjungerad/kanslichef Johan Råsbrink Styrelsen har under sitt verksamhetsår haft nio protokollförda möten. ANSTÄLLDA Johan Råsbrink anställd 40 timmar/vecka, Patrik Jenderborn anställd 40 timmar/vecka (slutade ), Joakim Bååth anställd 16 timmar/vecka (slutade ) och Jörgen Fäldt 20 timmar/vecka (fr.o.m ). FÖRENINGAR fanns inom Östergötlands gränser 35 föreningar anslutna till Svenska Innebandyförbundet varav 29 föreningar har deltagit i seriespel anordnat av Östergötlands Innebandyförbund var antalet licensierade spelare i Östergötland varav män och kvinnor. REPRESENTATION SIBF årsmöte Stockholm Håkan Silvén/Anna Nirvin Ordförandekonferens Stockholm Håkan Silvén/Anna Nirvin ÖIF och SISU årsmöte Linköping Maud Wågman Tävlingskonferens Stockholm A. Tillmar/P. Gärme 3

5 SERIESEGRARE Dam Division 2 IBF Linköping Herr Division 2 IBK Succé Herr Division 3 Rimforsa IF Herr Utveckling Västra Mjölby IBK Herr Utveckling Östra Söderköpings IBK Dam Utveckling IBF Linköping Herrjunior Linköpings FBC Flickor Röd klass A Linköpings IBK U Lag 6 Flickor Röd Klass B Westerviks IBK Flickor Röd Klass C Linköpings IBK U Lag 13:2 Pojkar Röd Klass A Solfjäderstadens IBK Pojkar Röd Klass B KFUM Norrköping IBF Pojkar Röd Klass C Västra Bergs IK 98/99 Pojkar Röd Klass C Östra Åby IBK Ungdom Pojkar Röd Klass D Borensbergs IBC Pojkar Röd Klass E Linköpings IBK U Lag 63:2 Pojkar Röd Klass F Söderköpings IBK Pojkar Röd Klass G Finspångs IBK Utöver dessa serier har ÖIBF även arrangerat seriespel i Flickor Blå Klass A-B Pojkar Blå Klass A- E med resultat- och tabellfria serier. Flickor Blå klass A: Bergs IK, Ekängens IF, Linköping IBK Ungdom (2 lag), Solfjäderstaden, Vikingstads SK, Åby IBK Ungdom. Flickor Blå Klass B: Bergs IK, Hjulsbro, IBF Norrköping Ungdom, IBK Mantorp, Linköping IBK Ungdom, Mjölby IBK, Solfjäderstaden IBK (2 lag). Pojkar Blå Klass A: Bergs IK, IBK Åtvidaberg, KFUM Norrköping, Linköpings IBK Ungdom (4 Lag), Westerviks IBK. Pojkar Blå Klass B: Bergs IK, Boets IK, Borensberg IBC, IBF Kolmården, IBK Succé, Linköping IBK Ungdom (3 Lag), Solfjäderstaden IBK, Vikingstads SK, Åby IBK Ungdom. Pojkar Blå Klass C: Boxholms IBK, Hjulsbro IK, IBF Antvarden, IBF Kolmården, IBK Mantorp, KFUM Norrköping IBF, Linghems SK, Linköping IBK Ungdom (2 Lag), Mjölby IBK, Solfjäderstaden IBK, Söderköpings IBK, Åby IBK Ungdom. Pojkar Blå Klass D: Bergs IK, Borensberg IBC, Finspång IBK, IBF Norrköping Ungdom IBK Mantorp, Linghems SK, Linköping IBK Ungdom (4 Lag), Mjölby IBK, Solfjäderstaden IBK, Söderköpings IBK. Pojkar Blå Klass E: IBF Kolmården, IBF Norrköping Ungdom, Ledbergs IF, Linköping IBK Ungdom (2 Lag), Söderköpings IBK. Pojkar Grön Klass A: IBK Åtvidaberg (2 Lag), Linghems SK (2 Lag), Linköpings IBK Ungdom (2 Lag), Mjölby IBK, Åby IBK Ungdom. 4

6 Pojkar Grön Klass B: Boets IK (2 Lag), Ekängens IF, Finspångs IBK, Hjulsbro IK (2 Lag), IBK Mantorp, Linghems SK, Linköpings IBK (7 Lag), Mjölby IBK, Solfjäderstadens IBK (2 Lag), Åby IBK Ungdom (3 Lag). Pojkar Grön Klass C: Bergs IK (2 Lag), Boets IK, Borensbergs IBC (2 Lag), Hjulsbro IK (4 Lag), IBF Antvarden, IBF Norrköping Ungdom (2 Lag), Solfjäderstadens IBK. Flickor Grön: Bergs IK, Hjulsbro IK (4 Lag), IBF Linköping, Mjölby IBK, Vikingstads SK. KNATTELIGAN Knatteligan heter spelformen för de allra yngsta barnen. Det har spelats under fem tillfällen under säsongen och totalt har hela 127 lag deltagit i Knatteligaspelet. DISCIPLINKOMMITTÉN Kommittén har haft sex telefonmöten under säsongen och behandlat totalt 12 ärenden vilket glädjande nog är en minskning från föregående år då vi behandlade 17 ärenden. Tre av dessa ärenden har överklagats till Svenska Innebandyförbundets Juridiska nämnd där samtliga var skriverier på Facebook riktat mot domare. Juridiska nämnden sänkte straffet för alla tre spelarna. De som ingått i kommittén är: Ordförande Beo Röhs, Inge Adolfsson, Petter Wirf, Stefan Hermansson och Johan Råsbrink, adjungerad. DOMARKOMMITTÉN Sammansättningen i DK har under året varit enligt följande: Patrik Jenderborn Ordförande Linköping Henrik Nilsson Ledamot Linköping Mirza Karisik Ledamot Linköping Daniel Hermansson Ledamot Åtvidaberg Johan Wiggur Ledamot Åtvidaberg Jimmy Eliasson Ledamot Norrköping Erika Alm Ledamot Linköping Jörgen Fäldt Adjungerad/konsulent Under säsongen som gått har DK haft fem protokollförda möten. Domarkursen genomfördes i juni på Yxnerums kurs och konferensanläggning samt en extra kurs i augusti på Scandic väst i Linköping. Totalt har distriktet haft ca 60 distriktsdomare och tre utbildade förbundsdomare. Som vanligt har det varit ett tufft jobb att få ihop domarschemat vissa helger. Vi riktar ett stort tack till alla domare som ställt upp under säsongen. 5

7 En domarträff genomfördes under februari måndag för att utvärdera säsongen där det även informerades om skriverier på sociala medier som blivit allt mer vanligt. Tyvärr lyckades vi inte komma upp i det antalet observationer som var målsättningen men de flesta domare har fått stöttning/feedback under året men här kan vi bli mycket bättre. TÄVLINGSKOMMITTÉN Sammansättningen i TK har under året varit enligt följande: Ordförande Anders Tillmar Linköping Ledamöter Christer Kindvall Linköping Johan Fredriksson Linköping Lisa Bisell Söderköping Patrik Gärme Åtvidaberg Adjungerad Johan Råsbrink Linköping TK har under året hållit fem protokollförda möten. TK har under året administrerat 30 serier, Senior DM och Ungdoms DM med totalt ca matcher. TK ber att få framföra ETT STORT TACK till samtliga medarrangörer för de fina och väl genomförda DM arrangemangen. TK har ansvarat för en lagledarträff som genomfördes i Linköping. Övriga har fått sin lagledarinformation via GU utbildningarna. Detta gav ett mycket positivt resultat då framförallt sanktionsavgifterna nästan halverades jämfört med föregående säsong. TK:s huvudsakliga arbetsuppgifter under året har varit att handlägga ordinarie tävlingsfrågor såsom behandling av protester, överklaganden, skrivelser, serieläggning, dispenser samt att bistå föreningarna med hjälp att kunna genomföra seriespelet på ett bra och rättvist sätt. En ny seriestruktur för barn och ungdomar inriktad på Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) sjösattes. SIU baseras på utvecklingsfaser kopplat till biologisk ålder snarare än kronologisk ålder. Den ger en samsyn kring träning, tävling och utveckling av våra utövare. TK konstaterar att det nya serieupplägget har varit mycket lyckat med jämna serier och matcher. 6

8 Den kronologiska åldersindelningen och grunderna i spelarutvecklingsmodellen har sett ut enligt fölande: Grön nivå födda utespelare + mv Planstorlek 10 m x 20 m Små mål (90 x 120) Ej resultat/tabell Matchtid (1 x 15 min) Poolspel Blå nivå födda utespelare + mv Planstorlek 15 m x 30 m (max 18 m x 32 m) Små mål (90 x 120) Resultat (ÖIBF tar in resultaten, ej publicering) Matchtid (2 x 15 min) Poolspel Röd nivå födda utespelare + mv Planstorlek 20 m x 40 m (minst 18 m x 36 m) Stora mål (115 x 160) Resultat/tabell Matchtid (3 x 15 min, effektiv tid på högsta nivån) Seriespel DISTRIKTSLAGSVERKSAMHETEN Inför säsongen hade ett genomgripande arbete beträffande vår distriktslagsverksamhet genomförts. Arbetet resulterade i ett ställningstagande som innebär huvudsakligt fokus på utveckling men med målsättningen att prestera så bra som möjligt under SDF-SM. I linje med vårt utvecklingsfokus har vi under året, framför allt vad gäller 15-årsverksamheten, involverat fler spelare än tidigare i våra träningstrupper och låtit dem träna tillsammans även sedan SM-trupperna fastställts. Först ut att starta upp årets verksamhet var Flickor 15 som, under ledning av Dan Leijon med ledarstab, inledde uttagningsträningarna i juni med ett 50-tal intresserade tjejer på plats. I oktober stod det klart vilka 36 av dessa som gått vidare till träningstruppen vars gemensamma förberedelser avslutades med ett träningsläger tillsammans med P15 i Linköpings sporthall under nyårshelgen. Över 100 otåliga killar fick vänta till september innan uttagningarna för Pojkar 15 kunde inledas. Uttagningsträningarna genomfördes tack vare ett stort engagemang från flera av distriktets tränare och slutligen kunde årets ledarstab, med Conny Eriksson som huvudansvarig, ta ut 44 spelare till steg 2-uttagningarna. I början av november återstod 30 i den träningstrupp som därefter tränade tillsammans och som hade sina sista gemensamma träningar i samband med nyårshelgens läger. 7

9 Den 2 januari rullade bussen med förväntansfulla spelare och ledare mot Umeå och årets upplaga av SDF-SM för 15-åringar. Båda våra Östgötalag presterade klart godkänt och fick känna på såväl medgång som motgång under turneringen. Tjejerna slutade på en tolfte plats och killarna på tionde, hade dock killarna haft turen med sig i mötet med Västergötland i sista gruppspelsmatchen kunde SM-äventyret slutat på ett helt annat sätt men en uddamålsförlust efter Västgötamål i de absoluta slutsekunderna satte stopp för vidare avancemang till A-slutspel. 17-årsverksamheten startade upp under hösten för att sedan intensifieras efter nyår. Ett trettiotal dam- respektive herrjuniorer deltog i uttagningarna. Johan Astbrant, huvudansvarig för HJ17, presenterade sin träningstrupp i slutet av november och utöver ordinarie träningar och träningsmatcher på hemmaplan deltog man också i en träningsturnering mot andra distriktslag i Kungsör i februari. Även DJ17, som precis som Flickor 15 haft Dan Leijon som huvudansvarig, förberedde sig genom träningar varvat med träningsmatcher innan avresan den 10 april till Helsingborg och SDF-SM. Tjejernas SM-grupp var en öppen historia och inför sista omgången fanns chans till avancemang men då samtliga resultat i omgången gick emot våra tjejer slutade de istället sist i gruppen. Det är som bekant små marginaler i idrott! Killarna vann däremot sin grupp och ställdes mot Småland i kvartsfinal, en match som de slutliga silvermedaljörerna Småland vann med 6-3 och därmed var SDF-SM för 17-åringar över för våra Östgötalag för denna gång. Vi tackar alla spelare och ledare för det engagemang ni visat och önskar er stort lycka till framöver! UTBILDNING Under året gick Östergötlands Innebandyförbund ut med att samtliga lag på ungdomsnivå ska ha minst en ledare utbildad ledare i båset efter årsskiftet 2013/2014. Vi kan konstatera att vi genomfört fler utbildningar än någonsin. Vi kalkylerade med att 200 ledare skulle utbildas i det nya GU-materialet men den siffran har överskridits med råge, ca 400 ledare har genomgått den nya grundläggande ledarutbildningen (GU). Vi har även genomfört några fördjupningsutbildningar på grön, blå och röd nivå. Dessutom har en målvaktsutbildning på röd nivå genomförts. Utöver våra ledarutbildningar har vi även genomfört våra ordinarie domarkurser samt föreningsdomarkurser på olika orter i länet. Vi kan konstatera att efterfrågan på våra kurser har varit större än någonsin. 8

10 UTMÄRKELSER Årets damjunior Elina Larsson Risberg - Linköping IBK Med stor ödmjukhet i klubblaget likväl som i Östgötalaget har hon visat att det "omöjliga är möjligt". Hängiven sin uppgift och sitt ansvar har hon klarat sin debutsäsong i SSL med väl godkänt som slutbetyg. Hon är ett föredöme som inspirerar och visar andra unga tjejer att ingen utmaning är för stor att anta om man "älskar" sporten innebandy och vågar tro på sig själv. Vi i Östergötland är stolta över att ha en så bra "ambassadör" för vår tjejinnebandy. Årets herrjunior Jacob Sigfridsson - Linköping IBK Ungdom En modern och spelskicklig back som varit framträdande i såväl Östgötalaget som i sitt klubblag. Han ger alltid 100 % vare sig det är match eller träning och ställer stora krav både på sig själv och sin omgivning. Han är en stor talang med en vilja att hela tiden utvecklas. En mycket smart spelare med en imponerande spelförståelse. Han är en kommande världsspelare och är väl värd titeln årets herrjunior. Årets ledare Monika Lundqvist - Söderköpings IBK En person som har ett fantastiskt engagemang för sin förening Söderköpings IBK och så har haft under närmare 20 år. Hon har engagerat sig i styrelsearbetet och är oftast den samordnande kraften kring föreningens verksamhet. Hon är spindeln i nätet, en klassisk eldsjäl, som känner ett mycket stort ansvar för hela föreningen och vill skapa goda förutsättningar för alla att utvecklas på bästa sätt. Hon visar även ett stort intresse för innebandyn i hela länet och är en ständig representant på ÖIBF:s årliga föreningsträffar. Årets förening Mjölby IBK Föreningen hur under året aktivt arbetet med att utveckla sin organisation och förening. Det har man bland annat gjort genom sitt deltagande i ÖIBF/SISU projektet Värdefull IBF. Man har byggt upp ett starkt varumärke på orten och föreningen har en intressant vision om att vara den attraktivaste idrottsföreningen i sin kommun. Man har varit väl representerade vid ÖIBF:s ledar- och informationsträffar och hanterar även i övrigt kontakterna med ÖIBF på ett berömvärt sätt. 9

11 FÖRBUNDSSERIELAG Den gångna säsongen har vi haft åtta lag i förbundsserierna fördelat på sex herrlag och två damlag. Linköping IBK (herrar) tog sig återigen till slutspel och hamnade på tredje plats. LIBK valde Dalen och fick en kanonstart med storseger i första matchen med hela Sedan lyckades man dessvärre inte vinna någon mer match utan Dalen vann i tre raka matcher och tog sig sedan hela vägen till final mot Falun. Åby IBK gjorde sin andra säsong i allsvenskan och placerade sig på exakt samma placering som föregående säsong, en 6:e plats. Finspång IBK, Linköping IBK Ungdom och Mjölby klarade alla nytt kontrakt i herrarnas division 1. Dock blev det degradering för nykomlingen Söderköpings IBK. Linköping IBK:s damer sejour i SSL blev ettårig då man inte lyckades klara nytt kontrakt utan skrapade ihop endast sex poäng under sitt första år i SSL. Solfjäderstaden fick äntligen prova lyckan i division 1 och det såg riktigt bra ut till en början. Seger i sista matchen mot Rönnby hade räckt för att klara kontraktet men det blev förlust med 6-4 vilket innebar att division 1 äventyret var över efter bara ett år. VÄRDEFULL IBF För ca 1,5 år sedan inledde SISU och ÖIBF en satsning som vi internt kallade SISU+ÖIBF=Sant. Syftet var att tydligare visa föreningarna att vi jobbar för samma mål och att vi gemensamt är ett stöd till föreningarna. Inledningsvis hade vi ett antal olika vägar att gå, där ett av alternativen var att gemensamt ta pulsen på föreningarna i Östergötland. ÖIBF och SISU träffade 14 föreningar där syftet var att få en nulägesbild av respektive förening. Ett återkommande tema var föreningsutveckling och verksamhetsplaner/målsättningar, där föddes idén till denna satsning. Under säsongen har Söderköpings IBK, IBF Norrköping, Mjölby IBK och Linköping FBC, Linköping IBK och Linköping IBK Ungdom deltagit i satsningen mot att bli en Värdefull Idrottsförening! 10

12 SERIETABELLER 2012/2013 Herr Div. 2 SM V O F GM IM P SDV 1. IBK Succé Solfjäderstaden IBK Linköping FBC Linghems SK Linköpings Universitets AIF IBK IBF Norrköping Boxholms IBK Bergs IK IBF Linköping IBF Antvarden Åby IBK Ungdom Herr Div. 3 SM V O F GM IM P SDV 1. Rimforsa IF IBK Mantorp IBK Åtvidaberg KFUM Norrköping IBF BK Vingen IBF Norrköping Ungdom Solfjäderstaden IBF Borensberg IBC IF Trym Boets IK Herr Utv. Västra SM V O F GM IM P 1. Mjölby IBK IBK Succé Linköping FBC Rimforsa IF Bergs IK Boxholms IBK Herr Utv. Östra SM V O F GM IM P 1. Söderköpings IBK Finspång IBK IBF Antvarden IBF Linköping IBK Åtvidaberg IF Trym

13 SERIETABELLER 2012/2013 Herrjunior SM V O F GM IM P 1. Linköping FBC Linghems SK Mjölby IBK Linköping IBK Ungdom IBF Norrköping Ungdom Borensberg IBC Pojk Röd Klass A SM V O F GM IM P 1. Solfjäderstaden IBK Bergs IK 96/ KFUM Norrköping IBF Linköping IBK Ungdom/ BK Vingen Ledbergs IF Mjölby IBK Westerviks IBK Pojk Röd Klass B SM V O F GM IM P 1. KFUM Norrköping IBF Åby IBK Ungdom Linköping IBK Ungdom lag Bergs IK 98/99: Ledbergs IF: IBF Norrköping Ungdom Westerviks IBK Boxholms IBK Söderköpings IBK Linköping IBK Ungdom Lag Borensberg IBC Pojk Röd Klass C Västra SM V O F GM IM P 1. Bergs IK 98/99: Boets IK IBK Mantorp Linköping IBK Ungdom Lag Rimforsa IF Linköping IBK Ungdom lag IBK Åtvidaberg Solfjäderstaden IBK

14 SERIETABELLER 2012/2013 Pojk Röd Klass C Östra SM V O F GM IM P 1. Åby IBK Ungdom Finspång IBK Linköping IBK Ungdom Lag 99: Linköping IBK Ungdom lag Ledbergs IF : IBF Antvarden Söderköpings IBK Vit Pojk Röd Klass D SM V O F GM IM P 1. Borensberg IBC Mjölby IBK Söderköpings IBK Blå Linköping IBK Ungdom Lag 67: Linköping IBK Ungdom Lag 99: Linköping IBK Ungdom Lag 63: Linköping IBK Ungdom Lag Linghems SK Linköping IBK Ungdom 60/ Pojk Röd Klass E SM V O F GM IM P 1. Linköping IBK Ungdom Lag 63: Linköping IBK Ungdom Lag 67: Boxholms IBK IBF Norrköping Ungdom IBK Mantorp Linköping IBK Ungdom Lag 60 Berga Linköping IBK Ungdom lag Solfjäderstaden IBK Mjölby IBK Linköping IBK Ungdom Lag 62: Pojk Röd Klass F SM V O F GM IM P 1. Söderköpings IBK Solfjäderstaden IBK Blå BK Vingen Bergs IK P IBK Åtvidaberg/ KFUM Norrköping IBF IF Trym Rimforsa IF Linköping IBK Ungdom Lag 62:

15 SERIETABELLER 2012/2013 Pojk Röd Klass G SM V O F GM IM P 1. Finspång IBK Bergs IK Borensberg IBC/ IBF Norrköping Ungdom Linghems SK Solfjäderstaden IBK Röd Linköping IBK Ungdom Lag Linköping IBK Ungdom Lag Linköping IBK Ungdom Lag Söderköpings IBK Dam Div. 2 SM V O F GM IM P SDV 1. IBF Linköping Boxholms IBK Linköping IBK Ungdom Åby IBK Ungdom Linköpings Universitets AIF IBK Solfjäderstaden IBF IBF Norrköping Dam Utv. SM V O F GM IM P 1. IBF Linköping Westerviks IBK Linköping IBK Ungdom Lag IBK Åtvidaberg Linköping IBK Ungdom lag Boxholms IBK IBF Norrköping Flickor Röd Klass A SM V O F GM IM P 1. Linköping IBK Ungdom Lag BK Vingen Bergs IK Solfjäderstaden IBK Åby IBK Ungdom

16 SERIETABELLER 2012/2013 Flickor Röd Klass B SM V O F GM IM P 1. Westerviks IBK Linköping IBK Ungdom Lag Linköping IBK Ungdom Lag Linköping IBK Ungdom Lag Mjölby IBK IBK Åtvidaberg IBK Mantorp Solfjäderstaden IBK BK Vingen Lag Linköping IBK Ungdom Lag 13: Flickor Röd Klass C SM V O F GM IM P 1. Linköping IBK Ungdom Lag 13: IBF Tranås (-99) Boxholms IBK Solfjäderstaden IBK Linghems SK Bergs IK Mjölby IBK Borensberg IBC Linköping IBK Ungdom Lag Herrarnas division 2 och 3 Åby IBK Ungdom kom sist i herrarnas division 2 vilket innebär att de degraderas till division 3. 1:an Rimforsa IF i division 3 flyttas upp till division 2. Kval till herrarnas division 1 IBK Succé vann herrarnas division 2 och vilket innebar en kvalplats mot Borås. Där var man dock chanslösa och fick se sig besegrade i båda matcherna (2-11 och 1-12). Kval till damernas division 1 IBF Linköpings vann damernas division 2 och kvalspelade mot Sävsjö om en plats till damernas division 1. IBF Linköping förlorade tyvärr båda matcherna (2-7 och 4-5). 15

17 DM segrare 2012/2013 Herrar Damer Herrjunior Åby IBK IBF Linköping Linghems SK Pojkar - 96 Pojkar - 97 Pojkar - 98 Linköpings FBC Solfjäderstadens IBK Bergs IK Pojkar 99 Pojkar 00 Flickor - 97 Bergs IK Bergs IK Linköping IBK Ungdom RESULTATRÄKNING 2012/2013 Östergötlands Innebandyförbund (orgnr: ) Period: INTÄKTER 2012/ /2012 Medlemsavgifter Gåvor och bidrag Verksamhetsintäkter Försäljningsintäkter Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader SUMMA KOSTNADER VERKSAMHETENS ÖVER-/UNDERSKOTT Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS ÖVER-/UNDERSKOTT Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel Avsättning till ändamålsbestämda medel ÅRETS RESULTAT EFTER FÖRDELNING

18 BALANSRÄKNING per Östergötlands Innebandyförbund (orgnr: ) TILLGÅNGAR Not Kundfordringar Övriga fordringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL & SKULDER Eget kapital Balanserat överskott Ändamålsbestämda medel Årets över-/underskott SUMMA EGET KAPITAL Skulder Låneskulder 0 0 Leverantörsskulder Övriga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER Not 1 Avser upplupna ränteintäkter (6 095:92) på bankkonton t.o.m. 30/4-13, samt förutbetald leasingavgift bil (3 371:00). Not 2 Avser avsättning för framtida leasingkostnader bil ( kr), styrelse och årsmöte ( kr), ledarutveckling ( kr), distriktslag ( kr) samt domarinstruktörer ( kr). 17

19 Not Övriga skulder Upplupna arvoden för april, utbetalda maj Upplupen semesterlöneskuld Upplupna soc avg på semesterlöneskuld Upplupen löneskatt på pensionskostnader Prispengar årets damjunior, herrjunior och förening Inbetalda anm.avgifter F15/P15 för KFUM Norrköping, dubbelbetald faktura Hallhyror, Linköpings kommun ÖIF, telefon och nätverkskostnader Scandic Inköp telefon

20 REVISIONSBERÄTTELSE För Östergötlands Innebandyförbund Undertecknad, som av Östergötlands Innebandyförbund, blivit vald att granska räkenskaperna och förvaltningen för Årsredovisningen ger en rättvis bild av förbundets ställning och resultat. Räkenskaperna är förda med omsorg och noggrannhet. Granskningen har inte givit anledning till anmärkning. Jag vill tillstyrka att resultaträkningen och balansräkningen fastställs och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för års räkenskaper. Linköping Stefan Hermansson 19

21 SLUTORD Det har blivit dags att summera säsongen 2012/2013 och att börja blicka framåt. Här är några reflektioner över året som gått och några aptitretare inför 2013/2014 Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) har under säsongen introducerats med full kraft i hela innebandysverige och så även hos oss. Inför säsongen var vår ambition att utbilda fler barn- och ungdomsledare än någonsin, vi satte målet högt då vi la ribban vid 200 nyutbildade ledare. När vi nu summerar året konstaterar vi att vi har utbildat fler än 300! Det är ett fantastiskt resultat och vi tackar alla deltagare för ert engagemang och hälsar er välkomna till nya, intressanta utbildningstillfällen. Mer på temat SIU. Till säsongen 2012/2013 bjöds distriktets barn- och ungdomsföreningar in till seriespel i den nya seriestrukturen som har just SIU som utgångspunkt. Målsättningen var att skapa jämnare serier där alla får möta ett lagom utmanande motstånd. I snart sagt samtliga berörda serier har vi nått målet. Vi har fått se många jämna och spännande matcher, något som utvecklar alla våra spelare och som förhoppningsvis sporrar till fortsatt idrottsutövande. Till kommande säsong tar vi nästa steg och genomför motsvarande serieindelning på herrjuniorsidan. Vi har under de senaste åren lagt ner mycket arbete på att utveckla vår distriktslagsverksamhet. Även denna säsong har vi varit representerade på SDF-SM för såväl 15- som 17-åringar med både flickor/damjuniorer och pojkar/herrjuniorer. Vi fortsätter fortlöpande vårt utvecklingsarbete inom denna verksamhet som har talangutveckling som huvudsakligt fokus men där vi också har som uttalad målsättning att nå sportsliga framgångar under SM. Våra förbundsserielag har under året nått såväl framgång som motgång. Linköping IBK herr såg ut att ha något stort på gång och inledde även slutspelet starkt mot IBK Dalen som dock senare såg till att drömmen om ett SM-guld även i år tog slut i kvartsfinalserien. Åby IBK klarade kontraktet i allsvenskan och i herrarnas div. 1 gjorde Mjölby IBK, Finspång IBK och Linköping IBK U detsamma. Något mindre framgångsrika var Söderköping IBK (herr div. 1), Linköping IBK (SSL dam) samt Solfjäderstaden IBK (dam div. 1) som samtliga föll ur sina respektive serier. I augusti gick startskottet för Värdefull IBF, det föreningsutvecklingsprojekt vi under säsongen genomfört tillsammans med SISU Idrottsutbildarna. Sex föreningar har via gemensamma tematräffar varvat med arbete på hemmaplan arbetat med att utveckla sina respektive verksamheter utifrån de egna behoven. Projektet avslutades med en mycket uppskattad konferens i samband med SM-finalerna i Malmö. Inför säsongen valde vår domarkonsulent Patrik Jenderborn att lämna sin tjänst för nya uppdrag och strax efter årsskiftet tog vår utvecklingskonsulent Jocke Bååth, som varit utlånad till SIBF under flera år, det formella klivet över till SIBF som anställd. Efter en lång rekryteringsprocess, där vi också tagit tillfället i akt att genomföra en översyn av vår interna organisation, har vi nu åter ett fullbemannat kansli och vi hälsar Jörgen Fäldt och Stefan Nygren varmt välkomna till ÖIBF! Organisationsöversynen kommer under 2013/2014 att få genomslag såväl vad gäller vår anställda personal som vad beträffar strukturen för det arbete som till stor del bedrivs 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2015/2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare, Poolspel 4 Poolspel, Knatteligan 4-5 Tävlingskommittén,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2014/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare 4 Poolspel, Knatteligan 4-5 Tävlings-/Disciplinkommitté 6

Läs mer

Skoghalls Innebandyklubb

Skoghalls Innebandyklubb Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2013-2014 Säsongen Föreningens 28:e säsong var den andra i Hammarö Arena. Säsong två brukar ju anses som tuff i idrottens värld. Man går in i någon sorts

Läs mer

Serieinbjudan 2017/2018

Serieinbjudan 2017/2018 Serieinbjudan 2017/2018 VIKTIGA DATUM 19 maj: Serieanmälan/DM arrangör ska vara ÖIBF tillhanda 30 maj: Preliminär serieindelning presenteras 8 juni: Serieindelningsträff för ungdom Röd & Blå nivå 12 juni:

Läs mer

Skoghalls Innebandyklubb

Skoghalls Innebandyklubb Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2014-2015 Säsongen Föreningens 29:e säsong var den tredje i Hammarö Arena. Det innebär att rutinerna för verksamheten i arenan börjar sitt och vi har en fungerande

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förenklat Årsbokslut Med bifogad balans & resultaträkning SDF Norrbottens Innebandyförbund Organisationsnr 897001-5825 Resultaträkning Avser Verksamhetsåret 130501-140430 2013/2014

Läs mer

Verksamhetsberättelse SöIBF:s styrelse 2015/2016

Verksamhetsberättelse SöIBF:s styrelse 2015/2016 Verksamhetsberättelse SöIBF:s styrelse 2015/2016 Styrelsen har den gångna säsongen bestått av ledamöterna Jan Berg, Björn Landin, Marie Strömfalk och Jörgen Lidström. Suppleanter har varit Stefan Johansson

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2016 2015-05-01 2016-04-30 FÖR VÄSTERBOTTENS INNEBANDYFÖRBUND ORG. NR. 894701-4299. www.innebandy.se/vasterbotten

ÅRSREDOVISNING 2016 2015-05-01 2016-04-30 FÖR VÄSTERBOTTENS INNEBANDYFÖRBUND ORG. NR. 894701-4299. www.innebandy.se/vasterbotten ÅRSREDOVISNING 2016 2015-05-01 2016-04-30 FÖR VÄSTERBOTTENS INNEBANDYFÖRBUND ORG. NR. 894701-4299 www.innebandy.se/vasterbotten INNEHÅLL Ordförande har ordet...3 Verksamhetsberättelse året som har gått...4

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS ÅRSBERÄTTELSE 2009 Fredrik Åström, Ordförande Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tre stycken protokollförda möten. Styrelsen har bestått av följande individer:

Läs mer

DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING

DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING Välkommen till årsmöte på Bowlinghallen, onsdagen den 9 september 2015 Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande samt justering av röstlängd 2 Årsmötets stadgeenliga utlysning

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1 Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1. KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Södermanlands Innebandyförbund (SÖIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets (SIBF) stadgar, såsom

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse STREET MENTALITY PARKOURKLUBB Street Mentality arbetar för... att främja spontanidrotten Vi skapar miljön, ungdomarna utformar aktiviteten. Vi vill att dagens ungdomar födda

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (11) VERKSAMHETSPLAN o Organisation o Målsättningar o Uppgifter för 2011 / 2012 Sidan 2 (11) ORGANISATION Norrbottens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA MÖTE Valberedning Norrbottens Innebandyförbund

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET UPPLANDS INNEBANDYFÖRBUND 2013/14

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET UPPLANDS INNEBANDYFÖRBUND 2013/14 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET UPPLANDS INNEBANDYFÖRBUND 2013/14 Vision: Upplands Innebandyförbund skall vara ett av de ledande distrikten inom innebandyrörelsen. Målsättningar upplands innebandyförbund Arbetar

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Inbjudan till Seriespel och DM 2015/16

Inbjudan till Seriespel och DM 2015/16 Inbjudan till Seriespel och DM 2015/16 Avgifter Föreningsavgift Div. 2 Utv. 2 000 kr Damer 11 000 kr 5 000 kr Herrar Div. 2 11 000 kr Div. 3 8 000 kr Utv. 5 000 kr 7 000 kr DM Avgift vid komplettering

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011)

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Tid: 17 mars 2012 kl 10.30 PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Plats: Svenska Kryssarklubben, Nacka Strand Närvarande: Carl-Olov Filipsson (ordförande) Tommy Malmgren (vice

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430 F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e 2 0 1 6 Sida 1 2016-05-17 FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsmöte

Verksamhetsberättelse Årsmöte Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna H75 (MSV H75) Årsmöte Tisdagen den 6 september 2016 Plats: Eskilstuna Golfklubb, Eskilstuna Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

ÅLDERSINDELNINGEN FÖR RÖD NIVÅ

ÅLDERSINDELNINGEN FÖR RÖD NIVÅ ÅLDERSINDELNINGEN FÖR RÖD NIVÅ Pojkar Röd Tidigast född Flickor Röd Tidigast född Klass A 1997 Klass A 1997 Klass B 1997 Klass B 1998 Klass C 1998 Klass C 1999 Klass D 1998 Klass E 1999 Klass F 1999 Klass

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (11) VERKSAMHETSPLAN o Organisation o Målsättningar o Uppgifter för 2010 / 2011 Sidan 2 (11) ORGANISATION Norrbottens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA MÖTE Valberedning Norrbottens Innebandyförbund

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. [Gävle Dala BDF] Verksamhet, utbildning, tävling, ekonomi m.m. Styrelsen 2011-03-27

Verksamhetsberättelse 2010. [Gävle Dala BDF] Verksamhet, utbildning, tävling, ekonomi m.m. Styrelsen 2011-03-27 Verksamhetsberättelse 2010 [Gävle Dala BDF] Verksamhet, utbildning, tävling, ekonomi m.m. Styrelsen 2011-03-27 Årsmöte Gävle- Dala BDF Datum: 2010-03-27 Tid: 12.00 16.30 Plats: Rektorsgatan 4, Gävle DAGORDNING.

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014

INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014 INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014 Viktiga datum 13 04 23 Anmälningsfönster öppnas i IDA för seriespel och DM GS. 13 05 13 Anmälningsfönster stängs. Då ska serie/dm/gs anmälningarna vara inlagda

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Verksamhetsberättelse: Bele Barkarby IF Innebandy 07/08

Verksamhetsberättelse: Bele Barkarby IF Innebandy 07/08 Verksamhetsberättelse: Bele Barkarby IF Innebandy 07/08 Årsmöte hölls den 23 maj 2007 Styrelse under året har varit: Ordförande: Per Carlsson Sekreterare: Louise Grapne (tillträdde Maj 2007) Kassör: Marie

Läs mer

Kallelse till årsmöte Skogås / Trångsund IBK Tisdagen den 27/5 kl 19:00 i 27 maj klockan 1900-2100 i Mörtviksskolans matsal DAGORDNING

Kallelse till årsmöte Skogås / Trångsund IBK Tisdagen den 27/5 kl 19:00 i 27 maj klockan 1900-2100 i Mörtviksskolans matsal DAGORDNING Org.nr: 812800-2501 Kallelse till årsmöte Skogås / Trångsund IBK Tisdagen den 27/5 kl 19:00 i 27 maj klockan 1900-2100 i Mörtviksskolans matsal 1. Mötets öppnas DAGORDNING 2. Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Intäkter

2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Intäkter Resultaträkning 2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Intäkter Not Medlemsavgifter 330639 305328 Gåvor och bidrag 1 1174474 1374174 Övriga verksamhetsintäkter 2 944519 2383555 Övriga intäkter 3 424394

Läs mer

Förslag på ny tävlingsstruktur för innebandy 6-16 år En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU)

Förslag på ny tävlingsstruktur för innebandy 6-16 år En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) Förslag på ny tävlingsstruktur för innebandy 6-16 år En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) Svenska Innebandyförbundet 2011-09-26 Arbetsdokument Medverkande i arbetsgruppen:

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011 Västsvenska Volleybollförbundet Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011 Västsvenska Volleybollförbundet VERKSAMHET 2011... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 2 FÖRENINGAR... 2 LICENSER...

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Nedan använder vi bara namnet Malmö FBC, men det innefattar verksamheten både i Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom.

Nedan använder vi bara namnet Malmö FBC, men det innefattar verksamheten både i Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom. Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279. Föreningarna är två skilda juridiska personer, men med en gemensam

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

SERIEINBJUDAN 2011/2012

SERIEINBJUDAN 2011/2012 1 SERIEINBJUDAN 2011/2012 INFORMATION OM SERIERNA Vi vill med detta dokument ge er information så att ni ska kunna fundera över hur ni ska anmäla era lag till serierna nästkommande säsong. Ta del av detta

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena 2015-09-20, kl.10.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjunde ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Norra Dalsland Värmland Örebro län INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. Föredragningslista 3 Ordförande 4-5 Styrelsen i MsvBDF: et 6 Röstberättigade föreningar 7 Distriktslagsverksamhet

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 IBF Borlänge Verksamhetsåret 2014-2015 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen under året har uppgått till 571 st. Fördelningen är 77 st. ledare, lagföräldrar, styrelse samt

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

Västsvenska Volleybollförbundet Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013

Västsvenska Volleybollförbundet Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Västsvenska Volleybollförbundet Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 VERKSAMHET 2013... 3 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 4 FÖRENINGAR... 5 LICENSER... 5 UTBILDNING... 5 UNGDOMSVERKSAMHET...

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens elfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2005. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

ALVESTA INNEBANDYKLUBB

ALVESTA INNEBANDYKLUBB ALVESTA INNEBANDYKLUBB Verksamhetsplan och Budget Säsongen 2015-2016 Vision Alvesta innebandyklubb ska vara att vara en professionell och attraktiv förening som tilltalar barn, ungdomar, seniorer, ledare,

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för 852000-4519 Verksamhetsåret 2014 Sida 1 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen Styrelsen har under året bestått av Ida Larsson, ordförande Peter Ramstedt, vice ordförande Mats Månsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens tolfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2006. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2015-2016 1 FÖREDRAGNINGSLISTA VID VÄSTMANLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 20 JUNI, 2016 KL 18.30 Rocklunda (Ishallen) VÄSTERÅS. 1. Mötets öppnande.

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

TÄVLINGSKONFERENS 21 FEBRUARI 2016 Idrottens Hus, Karlstad

TÄVLINGSKONFERENS 21 FEBRUARI 2016 Idrottens Hus, Karlstad TÄVLINGSKONFERENS 21 FEBRUARI 2016 Idrottens Hus, Karlstad Innehållsförteckning Motioner från Värmlands IBF:s Tävlingskommitté Motion 1 Förändring av Lilla VM sida 3 Motion 2 Förändring av senior-dm sida

Läs mer

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM 2016 10 05 Policy Tävling barn och ungdom Föreningskrav Tränare och spelare är med i en förening. Tränare ska agera som ett föredöme inför sina spelare och omgivning

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND PROTOKOLL fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13 Tid 13.00 13.30 Plats Valla Folkhögskola i Linköping DISTRIKTSORDFÖRANDENS VÄLKOMSTHÄLSNING Styrelsens ordförande Gillis Persson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sida 1 av 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sammanställt av Per-Olof Lund Ordförande Samtliga, hos styrelsen arkiverade, originaldokument är underskrivna av utsedda funktionärer. Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Välkommen till Blå nivå. -organiserat seriespel

Välkommen till Blå nivå. -organiserat seriespel Välkommen till Blå nivå -organiserat seriespel Framtaget av Stockholms Innebandyförbund för ledare, föreningar, spelare och föräldrar, Stockholm 2017 Foto: Stockholms Innebandyförbund och Per Wiklund Tack!

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30 Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Byske

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för 2009 / 2010

VERKSAMHETSPLAN för 2009 / 2010 Sidan 1 (11) VERKSAMHETSPLAN för 2009 / 2010 o Organisation o Målsättningar o Uppgifter Sidan 2 (11) ORGANISATION Norrbottens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA MÖTE Valberedning Norrbottens Innebandyförbund

Läs mer

Norra Norrlands Judoförbund

Norra Norrlands Judoförbund Norra Norrlands Judoförbund Årsmöte 2013 - Protokoll 2013-11- 30 Närvarande Lea Alhonen, IKSU Judo Matilda Hylander, Star SC Judo Elina Bergvall, Star SC Judo Mirbek Niyazaliev, Star SC Judo Ingemar Lundberg,

Läs mer

Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Presentation av Svenska Ridsportförbundet

Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Presentation av Svenska Ridsportförbundet PROGRAM Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Distriktets ordförande Gudrun Orava Presentation av Svenska Ridsportförbundet Ulf Brömster (SvRF) 18:35 En perfekt match? Samspel mellan häst och människa.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP 846502-7772 Räkenskapsåret 2015.01.01 2015.12.31 Hyllie Företagsgrupp Ideell Förening Org nr 846502-7772 Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE

HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2013-2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE HK erping får avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013-2014 Styrelsen Ordförande Sekreterare Kassör Jan Carmesten Jenny

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer