INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012/2013

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén 5 Tävlingskommittén 6-7 Distriktslagsverksamheten 7-8 Utbildning 8 Utmärkelser 9 Förbundsserielag, Värdefull IBF 10 Serietabeller för säsongen 2012/ Kvalmatcher 15 DM Segrare 16 Resultaträkning 2012/ Balansräkning Revisionsberättelse 19 Slutord Verksamhetsmål 2013/ Röstlängd 23 1

3 ÖSTERGÖTLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS ÅRSMÖTE Datum: Tisdagen den 4 juni Plats: Scandic Väst, Linköping Tid: Klockan FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av röstlängd som SIBF:s styrelse har upprättat för ÖIBF. 3. Fastställande av föredragningslista för mötet. 4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 5. Val av ordförande för mötet. 6. Val av sekreterare för mötet. 7. Val av två protokolljusterare samt tillika rösträknare. 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse: A) ÖIBF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 maj - 30 april B) ÖIBF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 maj - 30 april C) ÖIBFs revisorers revisionsberättelse för tiden 1 maj - 30 april 9. Fråga om ansvarsfrihet för ÖIBF-styrelsens förvaltning. 10. Val av ordförande i ÖIBF, tillika ordförande i ÖIBF-styrelsen för en tid av 1 år. 11. Val av två övriga ledamöter för en tid av två år. 12. Val av en revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom ÖIBF för en tid av ett år. 13. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 14. Beslut om val av ombud och erforderliga antal suppleanter till SIBF-möte. Kan delegeras till ÖIBF-styrelse. 15. Beslut om val av ombud och erforderliga antal suppleanter till ÖIF-möte. Kan delegeras till ÖIBF-styrelsen. 16. Fastställande av verksamhetsplan och budget. 17. Behandling av förslag (motioner) som getts i den ordning som anges i 2 kap Mötets avslutande 2

4 Styrelsen för Östergötlands Innebandyförbund får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret STYRELSEN Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Anna Nirvin Överum Vice Ordförande Håkan Silvén Vreta Kloster Sekreterare Maud Wågman Boxholm Kassör Håkan Tillmar Sturefors Ledamot Martin Sävenhed Vikingstad Ledamot Per Johnsson Askeby t.o.m Adjungerad/kanslichef Johan Råsbrink Styrelsen har under sitt verksamhetsår haft nio protokollförda möten. ANSTÄLLDA Johan Råsbrink anställd 40 timmar/vecka, Patrik Jenderborn anställd 40 timmar/vecka (slutade ), Joakim Bååth anställd 16 timmar/vecka (slutade ) och Jörgen Fäldt 20 timmar/vecka (fr.o.m ). FÖRENINGAR fanns inom Östergötlands gränser 35 föreningar anslutna till Svenska Innebandyförbundet varav 29 föreningar har deltagit i seriespel anordnat av Östergötlands Innebandyförbund var antalet licensierade spelare i Östergötland varav män och kvinnor. REPRESENTATION SIBF årsmöte Stockholm Håkan Silvén/Anna Nirvin Ordförandekonferens Stockholm Håkan Silvén/Anna Nirvin ÖIF och SISU årsmöte Linköping Maud Wågman Tävlingskonferens Stockholm A. Tillmar/P. Gärme 3

5 SERIESEGRARE Dam Division 2 IBF Linköping Herr Division 2 IBK Succé Herr Division 3 Rimforsa IF Herr Utveckling Västra Mjölby IBK Herr Utveckling Östra Söderköpings IBK Dam Utveckling IBF Linköping Herrjunior Linköpings FBC Flickor Röd klass A Linköpings IBK U Lag 6 Flickor Röd Klass B Westerviks IBK Flickor Röd Klass C Linköpings IBK U Lag 13:2 Pojkar Röd Klass A Solfjäderstadens IBK Pojkar Röd Klass B KFUM Norrköping IBF Pojkar Röd Klass C Västra Bergs IK 98/99 Pojkar Röd Klass C Östra Åby IBK Ungdom Pojkar Röd Klass D Borensbergs IBC Pojkar Röd Klass E Linköpings IBK U Lag 63:2 Pojkar Röd Klass F Söderköpings IBK Pojkar Röd Klass G Finspångs IBK Utöver dessa serier har ÖIBF även arrangerat seriespel i Flickor Blå Klass A-B Pojkar Blå Klass A- E med resultat- och tabellfria serier. Flickor Blå klass A: Bergs IK, Ekängens IF, Linköping IBK Ungdom (2 lag), Solfjäderstaden, Vikingstads SK, Åby IBK Ungdom. Flickor Blå Klass B: Bergs IK, Hjulsbro, IBF Norrköping Ungdom, IBK Mantorp, Linköping IBK Ungdom, Mjölby IBK, Solfjäderstaden IBK (2 lag). Pojkar Blå Klass A: Bergs IK, IBK Åtvidaberg, KFUM Norrköping, Linköpings IBK Ungdom (4 Lag), Westerviks IBK. Pojkar Blå Klass B: Bergs IK, Boets IK, Borensberg IBC, IBF Kolmården, IBK Succé, Linköping IBK Ungdom (3 Lag), Solfjäderstaden IBK, Vikingstads SK, Åby IBK Ungdom. Pojkar Blå Klass C: Boxholms IBK, Hjulsbro IK, IBF Antvarden, IBF Kolmården, IBK Mantorp, KFUM Norrköping IBF, Linghems SK, Linköping IBK Ungdom (2 Lag), Mjölby IBK, Solfjäderstaden IBK, Söderköpings IBK, Åby IBK Ungdom. Pojkar Blå Klass D: Bergs IK, Borensberg IBC, Finspång IBK, IBF Norrköping Ungdom IBK Mantorp, Linghems SK, Linköping IBK Ungdom (4 Lag), Mjölby IBK, Solfjäderstaden IBK, Söderköpings IBK. Pojkar Blå Klass E: IBF Kolmården, IBF Norrköping Ungdom, Ledbergs IF, Linköping IBK Ungdom (2 Lag), Söderköpings IBK. Pojkar Grön Klass A: IBK Åtvidaberg (2 Lag), Linghems SK (2 Lag), Linköpings IBK Ungdom (2 Lag), Mjölby IBK, Åby IBK Ungdom. 4

6 Pojkar Grön Klass B: Boets IK (2 Lag), Ekängens IF, Finspångs IBK, Hjulsbro IK (2 Lag), IBK Mantorp, Linghems SK, Linköpings IBK (7 Lag), Mjölby IBK, Solfjäderstadens IBK (2 Lag), Åby IBK Ungdom (3 Lag). Pojkar Grön Klass C: Bergs IK (2 Lag), Boets IK, Borensbergs IBC (2 Lag), Hjulsbro IK (4 Lag), IBF Antvarden, IBF Norrköping Ungdom (2 Lag), Solfjäderstadens IBK. Flickor Grön: Bergs IK, Hjulsbro IK (4 Lag), IBF Linköping, Mjölby IBK, Vikingstads SK. KNATTELIGAN Knatteligan heter spelformen för de allra yngsta barnen. Det har spelats under fem tillfällen under säsongen och totalt har hela 127 lag deltagit i Knatteligaspelet. DISCIPLINKOMMITTÉN Kommittén har haft sex telefonmöten under säsongen och behandlat totalt 12 ärenden vilket glädjande nog är en minskning från föregående år då vi behandlade 17 ärenden. Tre av dessa ärenden har överklagats till Svenska Innebandyförbundets Juridiska nämnd där samtliga var skriverier på Facebook riktat mot domare. Juridiska nämnden sänkte straffet för alla tre spelarna. De som ingått i kommittén är: Ordförande Beo Röhs, Inge Adolfsson, Petter Wirf, Stefan Hermansson och Johan Råsbrink, adjungerad. DOMARKOMMITTÉN Sammansättningen i DK har under året varit enligt följande: Patrik Jenderborn Ordförande Linköping Henrik Nilsson Ledamot Linköping Mirza Karisik Ledamot Linköping Daniel Hermansson Ledamot Åtvidaberg Johan Wiggur Ledamot Åtvidaberg Jimmy Eliasson Ledamot Norrköping Erika Alm Ledamot Linköping Jörgen Fäldt Adjungerad/konsulent Under säsongen som gått har DK haft fem protokollförda möten. Domarkursen genomfördes i juni på Yxnerums kurs och konferensanläggning samt en extra kurs i augusti på Scandic väst i Linköping. Totalt har distriktet haft ca 60 distriktsdomare och tre utbildade förbundsdomare. Som vanligt har det varit ett tufft jobb att få ihop domarschemat vissa helger. Vi riktar ett stort tack till alla domare som ställt upp under säsongen. 5

7 En domarträff genomfördes under februari måndag för att utvärdera säsongen där det även informerades om skriverier på sociala medier som blivit allt mer vanligt. Tyvärr lyckades vi inte komma upp i det antalet observationer som var målsättningen men de flesta domare har fått stöttning/feedback under året men här kan vi bli mycket bättre. TÄVLINGSKOMMITTÉN Sammansättningen i TK har under året varit enligt följande: Ordförande Anders Tillmar Linköping Ledamöter Christer Kindvall Linköping Johan Fredriksson Linköping Lisa Bisell Söderköping Patrik Gärme Åtvidaberg Adjungerad Johan Råsbrink Linköping TK har under året hållit fem protokollförda möten. TK har under året administrerat 30 serier, Senior DM och Ungdoms DM med totalt ca matcher. TK ber att få framföra ETT STORT TACK till samtliga medarrangörer för de fina och väl genomförda DM arrangemangen. TK har ansvarat för en lagledarträff som genomfördes i Linköping. Övriga har fått sin lagledarinformation via GU utbildningarna. Detta gav ett mycket positivt resultat då framförallt sanktionsavgifterna nästan halverades jämfört med föregående säsong. TK:s huvudsakliga arbetsuppgifter under året har varit att handlägga ordinarie tävlingsfrågor såsom behandling av protester, överklaganden, skrivelser, serieläggning, dispenser samt att bistå föreningarna med hjälp att kunna genomföra seriespelet på ett bra och rättvist sätt. En ny seriestruktur för barn och ungdomar inriktad på Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) sjösattes. SIU baseras på utvecklingsfaser kopplat till biologisk ålder snarare än kronologisk ålder. Den ger en samsyn kring träning, tävling och utveckling av våra utövare. TK konstaterar att det nya serieupplägget har varit mycket lyckat med jämna serier och matcher. 6

8 Den kronologiska åldersindelningen och grunderna i spelarutvecklingsmodellen har sett ut enligt fölande: Grön nivå födda utespelare + mv Planstorlek 10 m x 20 m Små mål (90 x 120) Ej resultat/tabell Matchtid (1 x 15 min) Poolspel Blå nivå födda utespelare + mv Planstorlek 15 m x 30 m (max 18 m x 32 m) Små mål (90 x 120) Resultat (ÖIBF tar in resultaten, ej publicering) Matchtid (2 x 15 min) Poolspel Röd nivå födda utespelare + mv Planstorlek 20 m x 40 m (minst 18 m x 36 m) Stora mål (115 x 160) Resultat/tabell Matchtid (3 x 15 min, effektiv tid på högsta nivån) Seriespel DISTRIKTSLAGSVERKSAMHETEN Inför säsongen hade ett genomgripande arbete beträffande vår distriktslagsverksamhet genomförts. Arbetet resulterade i ett ställningstagande som innebär huvudsakligt fokus på utveckling men med målsättningen att prestera så bra som möjligt under SDF-SM. I linje med vårt utvecklingsfokus har vi under året, framför allt vad gäller 15-årsverksamheten, involverat fler spelare än tidigare i våra träningstrupper och låtit dem träna tillsammans även sedan SM-trupperna fastställts. Först ut att starta upp årets verksamhet var Flickor 15 som, under ledning av Dan Leijon med ledarstab, inledde uttagningsträningarna i juni med ett 50-tal intresserade tjejer på plats. I oktober stod det klart vilka 36 av dessa som gått vidare till träningstruppen vars gemensamma förberedelser avslutades med ett träningsläger tillsammans med P15 i Linköpings sporthall under nyårshelgen. Över 100 otåliga killar fick vänta till september innan uttagningarna för Pojkar 15 kunde inledas. Uttagningsträningarna genomfördes tack vare ett stort engagemang från flera av distriktets tränare och slutligen kunde årets ledarstab, med Conny Eriksson som huvudansvarig, ta ut 44 spelare till steg 2-uttagningarna. I början av november återstod 30 i den träningstrupp som därefter tränade tillsammans och som hade sina sista gemensamma träningar i samband med nyårshelgens läger. 7

9 Den 2 januari rullade bussen med förväntansfulla spelare och ledare mot Umeå och årets upplaga av SDF-SM för 15-åringar. Båda våra Östgötalag presterade klart godkänt och fick känna på såväl medgång som motgång under turneringen. Tjejerna slutade på en tolfte plats och killarna på tionde, hade dock killarna haft turen med sig i mötet med Västergötland i sista gruppspelsmatchen kunde SM-äventyret slutat på ett helt annat sätt men en uddamålsförlust efter Västgötamål i de absoluta slutsekunderna satte stopp för vidare avancemang till A-slutspel. 17-årsverksamheten startade upp under hösten för att sedan intensifieras efter nyår. Ett trettiotal dam- respektive herrjuniorer deltog i uttagningarna. Johan Astbrant, huvudansvarig för HJ17, presenterade sin träningstrupp i slutet av november och utöver ordinarie träningar och träningsmatcher på hemmaplan deltog man också i en träningsturnering mot andra distriktslag i Kungsör i februari. Även DJ17, som precis som Flickor 15 haft Dan Leijon som huvudansvarig, förberedde sig genom träningar varvat med träningsmatcher innan avresan den 10 april till Helsingborg och SDF-SM. Tjejernas SM-grupp var en öppen historia och inför sista omgången fanns chans till avancemang men då samtliga resultat i omgången gick emot våra tjejer slutade de istället sist i gruppen. Det är som bekant små marginaler i idrott! Killarna vann däremot sin grupp och ställdes mot Småland i kvartsfinal, en match som de slutliga silvermedaljörerna Småland vann med 6-3 och därmed var SDF-SM för 17-åringar över för våra Östgötalag för denna gång. Vi tackar alla spelare och ledare för det engagemang ni visat och önskar er stort lycka till framöver! UTBILDNING Under året gick Östergötlands Innebandyförbund ut med att samtliga lag på ungdomsnivå ska ha minst en ledare utbildad ledare i båset efter årsskiftet 2013/2014. Vi kan konstatera att vi genomfört fler utbildningar än någonsin. Vi kalkylerade med att 200 ledare skulle utbildas i det nya GU-materialet men den siffran har överskridits med råge, ca 400 ledare har genomgått den nya grundläggande ledarutbildningen (GU). Vi har även genomfört några fördjupningsutbildningar på grön, blå och röd nivå. Dessutom har en målvaktsutbildning på röd nivå genomförts. Utöver våra ledarutbildningar har vi även genomfört våra ordinarie domarkurser samt föreningsdomarkurser på olika orter i länet. Vi kan konstatera att efterfrågan på våra kurser har varit större än någonsin. 8

10 UTMÄRKELSER Årets damjunior Elina Larsson Risberg - Linköping IBK Med stor ödmjukhet i klubblaget likväl som i Östgötalaget har hon visat att det "omöjliga är möjligt". Hängiven sin uppgift och sitt ansvar har hon klarat sin debutsäsong i SSL med väl godkänt som slutbetyg. Hon är ett föredöme som inspirerar och visar andra unga tjejer att ingen utmaning är för stor att anta om man "älskar" sporten innebandy och vågar tro på sig själv. Vi i Östergötland är stolta över att ha en så bra "ambassadör" för vår tjejinnebandy. Årets herrjunior Jacob Sigfridsson - Linköping IBK Ungdom En modern och spelskicklig back som varit framträdande i såväl Östgötalaget som i sitt klubblag. Han ger alltid 100 % vare sig det är match eller träning och ställer stora krav både på sig själv och sin omgivning. Han är en stor talang med en vilja att hela tiden utvecklas. En mycket smart spelare med en imponerande spelförståelse. Han är en kommande världsspelare och är väl värd titeln årets herrjunior. Årets ledare Monika Lundqvist - Söderköpings IBK En person som har ett fantastiskt engagemang för sin förening Söderköpings IBK och så har haft under närmare 20 år. Hon har engagerat sig i styrelsearbetet och är oftast den samordnande kraften kring föreningens verksamhet. Hon är spindeln i nätet, en klassisk eldsjäl, som känner ett mycket stort ansvar för hela föreningen och vill skapa goda förutsättningar för alla att utvecklas på bästa sätt. Hon visar även ett stort intresse för innebandyn i hela länet och är en ständig representant på ÖIBF:s årliga föreningsträffar. Årets förening Mjölby IBK Föreningen hur under året aktivt arbetet med att utveckla sin organisation och förening. Det har man bland annat gjort genom sitt deltagande i ÖIBF/SISU projektet Värdefull IBF. Man har byggt upp ett starkt varumärke på orten och föreningen har en intressant vision om att vara den attraktivaste idrottsföreningen i sin kommun. Man har varit väl representerade vid ÖIBF:s ledar- och informationsträffar och hanterar även i övrigt kontakterna med ÖIBF på ett berömvärt sätt. 9

11 FÖRBUNDSSERIELAG Den gångna säsongen har vi haft åtta lag i förbundsserierna fördelat på sex herrlag och två damlag. Linköping IBK (herrar) tog sig återigen till slutspel och hamnade på tredje plats. LIBK valde Dalen och fick en kanonstart med storseger i första matchen med hela Sedan lyckades man dessvärre inte vinna någon mer match utan Dalen vann i tre raka matcher och tog sig sedan hela vägen till final mot Falun. Åby IBK gjorde sin andra säsong i allsvenskan och placerade sig på exakt samma placering som föregående säsong, en 6:e plats. Finspång IBK, Linköping IBK Ungdom och Mjölby klarade alla nytt kontrakt i herrarnas division 1. Dock blev det degradering för nykomlingen Söderköpings IBK. Linköping IBK:s damer sejour i SSL blev ettårig då man inte lyckades klara nytt kontrakt utan skrapade ihop endast sex poäng under sitt första år i SSL. Solfjäderstaden fick äntligen prova lyckan i division 1 och det såg riktigt bra ut till en början. Seger i sista matchen mot Rönnby hade räckt för att klara kontraktet men det blev förlust med 6-4 vilket innebar att division 1 äventyret var över efter bara ett år. VÄRDEFULL IBF För ca 1,5 år sedan inledde SISU och ÖIBF en satsning som vi internt kallade SISU+ÖIBF=Sant. Syftet var att tydligare visa föreningarna att vi jobbar för samma mål och att vi gemensamt är ett stöd till föreningarna. Inledningsvis hade vi ett antal olika vägar att gå, där ett av alternativen var att gemensamt ta pulsen på föreningarna i Östergötland. ÖIBF och SISU träffade 14 föreningar där syftet var att få en nulägesbild av respektive förening. Ett återkommande tema var föreningsutveckling och verksamhetsplaner/målsättningar, där föddes idén till denna satsning. Under säsongen har Söderköpings IBK, IBF Norrköping, Mjölby IBK och Linköping FBC, Linköping IBK och Linköping IBK Ungdom deltagit i satsningen mot att bli en Värdefull Idrottsförening! 10

12 SERIETABELLER 2012/2013 Herr Div. 2 SM V O F GM IM P SDV 1. IBK Succé Solfjäderstaden IBK Linköping FBC Linghems SK Linköpings Universitets AIF IBK IBF Norrköping Boxholms IBK Bergs IK IBF Linköping IBF Antvarden Åby IBK Ungdom Herr Div. 3 SM V O F GM IM P SDV 1. Rimforsa IF IBK Mantorp IBK Åtvidaberg KFUM Norrköping IBF BK Vingen IBF Norrköping Ungdom Solfjäderstaden IBF Borensberg IBC IF Trym Boets IK Herr Utv. Västra SM V O F GM IM P 1. Mjölby IBK IBK Succé Linköping FBC Rimforsa IF Bergs IK Boxholms IBK Herr Utv. Östra SM V O F GM IM P 1. Söderköpings IBK Finspång IBK IBF Antvarden IBF Linköping IBK Åtvidaberg IF Trym

13 SERIETABELLER 2012/2013 Herrjunior SM V O F GM IM P 1. Linköping FBC Linghems SK Mjölby IBK Linköping IBK Ungdom IBF Norrköping Ungdom Borensberg IBC Pojk Röd Klass A SM V O F GM IM P 1. Solfjäderstaden IBK Bergs IK 96/ KFUM Norrköping IBF Linköping IBK Ungdom/ BK Vingen Ledbergs IF Mjölby IBK Westerviks IBK Pojk Röd Klass B SM V O F GM IM P 1. KFUM Norrköping IBF Åby IBK Ungdom Linköping IBK Ungdom lag Bergs IK 98/99: Ledbergs IF: IBF Norrköping Ungdom Westerviks IBK Boxholms IBK Söderköpings IBK Linköping IBK Ungdom Lag Borensberg IBC Pojk Röd Klass C Västra SM V O F GM IM P 1. Bergs IK 98/99: Boets IK IBK Mantorp Linköping IBK Ungdom Lag Rimforsa IF Linköping IBK Ungdom lag IBK Åtvidaberg Solfjäderstaden IBK

14 SERIETABELLER 2012/2013 Pojk Röd Klass C Östra SM V O F GM IM P 1. Åby IBK Ungdom Finspång IBK Linköping IBK Ungdom Lag 99: Linköping IBK Ungdom lag Ledbergs IF : IBF Antvarden Söderköpings IBK Vit Pojk Röd Klass D SM V O F GM IM P 1. Borensberg IBC Mjölby IBK Söderköpings IBK Blå Linköping IBK Ungdom Lag 67: Linköping IBK Ungdom Lag 99: Linköping IBK Ungdom Lag 63: Linköping IBK Ungdom Lag Linghems SK Linköping IBK Ungdom 60/ Pojk Röd Klass E SM V O F GM IM P 1. Linköping IBK Ungdom Lag 63: Linköping IBK Ungdom Lag 67: Boxholms IBK IBF Norrköping Ungdom IBK Mantorp Linköping IBK Ungdom Lag 60 Berga Linköping IBK Ungdom lag Solfjäderstaden IBK Mjölby IBK Linköping IBK Ungdom Lag 62: Pojk Röd Klass F SM V O F GM IM P 1. Söderköpings IBK Solfjäderstaden IBK Blå BK Vingen Bergs IK P IBK Åtvidaberg/ KFUM Norrköping IBF IF Trym Rimforsa IF Linköping IBK Ungdom Lag 62:

15 SERIETABELLER 2012/2013 Pojk Röd Klass G SM V O F GM IM P 1. Finspång IBK Bergs IK Borensberg IBC/ IBF Norrköping Ungdom Linghems SK Solfjäderstaden IBK Röd Linköping IBK Ungdom Lag Linköping IBK Ungdom Lag Linköping IBK Ungdom Lag Söderköpings IBK Dam Div. 2 SM V O F GM IM P SDV 1. IBF Linköping Boxholms IBK Linköping IBK Ungdom Åby IBK Ungdom Linköpings Universitets AIF IBK Solfjäderstaden IBF IBF Norrköping Dam Utv. SM V O F GM IM P 1. IBF Linköping Westerviks IBK Linköping IBK Ungdom Lag IBK Åtvidaberg Linköping IBK Ungdom lag Boxholms IBK IBF Norrköping Flickor Röd Klass A SM V O F GM IM P 1. Linköping IBK Ungdom Lag BK Vingen Bergs IK Solfjäderstaden IBK Åby IBK Ungdom

16 SERIETABELLER 2012/2013 Flickor Röd Klass B SM V O F GM IM P 1. Westerviks IBK Linköping IBK Ungdom Lag Linköping IBK Ungdom Lag Linköping IBK Ungdom Lag Mjölby IBK IBK Åtvidaberg IBK Mantorp Solfjäderstaden IBK BK Vingen Lag Linköping IBK Ungdom Lag 13: Flickor Röd Klass C SM V O F GM IM P 1. Linköping IBK Ungdom Lag 13: IBF Tranås (-99) Boxholms IBK Solfjäderstaden IBK Linghems SK Bergs IK Mjölby IBK Borensberg IBC Linköping IBK Ungdom Lag Herrarnas division 2 och 3 Åby IBK Ungdom kom sist i herrarnas division 2 vilket innebär att de degraderas till division 3. 1:an Rimforsa IF i division 3 flyttas upp till division 2. Kval till herrarnas division 1 IBK Succé vann herrarnas division 2 och vilket innebar en kvalplats mot Borås. Där var man dock chanslösa och fick se sig besegrade i båda matcherna (2-11 och 1-12). Kval till damernas division 1 IBF Linköpings vann damernas division 2 och kvalspelade mot Sävsjö om en plats till damernas division 1. IBF Linköping förlorade tyvärr båda matcherna (2-7 och 4-5). 15

17 DM segrare 2012/2013 Herrar Damer Herrjunior Åby IBK IBF Linköping Linghems SK Pojkar - 96 Pojkar - 97 Pojkar - 98 Linköpings FBC Solfjäderstadens IBK Bergs IK Pojkar 99 Pojkar 00 Flickor - 97 Bergs IK Bergs IK Linköping IBK Ungdom RESULTATRÄKNING 2012/2013 Östergötlands Innebandyförbund (orgnr: ) Period: INTÄKTER 2012/ /2012 Medlemsavgifter Gåvor och bidrag Verksamhetsintäkter Försäljningsintäkter Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader SUMMA KOSTNADER VERKSAMHETENS ÖVER-/UNDERSKOTT Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS ÖVER-/UNDERSKOTT Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel Avsättning till ändamålsbestämda medel ÅRETS RESULTAT EFTER FÖRDELNING

18 BALANSRÄKNING per Östergötlands Innebandyförbund (orgnr: ) TILLGÅNGAR Not Kundfordringar Övriga fordringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL & SKULDER Eget kapital Balanserat överskott Ändamålsbestämda medel Årets över-/underskott SUMMA EGET KAPITAL Skulder Låneskulder 0 0 Leverantörsskulder Övriga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER Not 1 Avser upplupna ränteintäkter (6 095:92) på bankkonton t.o.m. 30/4-13, samt förutbetald leasingavgift bil (3 371:00). Not 2 Avser avsättning för framtida leasingkostnader bil ( kr), styrelse och årsmöte ( kr), ledarutveckling ( kr), distriktslag ( kr) samt domarinstruktörer ( kr). 17

19 Not Övriga skulder Upplupna arvoden för april, utbetalda maj Upplupen semesterlöneskuld Upplupna soc avg på semesterlöneskuld Upplupen löneskatt på pensionskostnader Prispengar årets damjunior, herrjunior och förening Inbetalda anm.avgifter F15/P15 för KFUM Norrköping, dubbelbetald faktura Hallhyror, Linköpings kommun ÖIF, telefon och nätverkskostnader Scandic Inköp telefon

20 REVISIONSBERÄTTELSE För Östergötlands Innebandyförbund Undertecknad, som av Östergötlands Innebandyförbund, blivit vald att granska räkenskaperna och förvaltningen för Årsredovisningen ger en rättvis bild av förbundets ställning och resultat. Räkenskaperna är förda med omsorg och noggrannhet. Granskningen har inte givit anledning till anmärkning. Jag vill tillstyrka att resultaträkningen och balansräkningen fastställs och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för års räkenskaper. Linköping Stefan Hermansson 19

21 SLUTORD Det har blivit dags att summera säsongen 2012/2013 och att börja blicka framåt. Här är några reflektioner över året som gått och några aptitretare inför 2013/2014 Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) har under säsongen introducerats med full kraft i hela innebandysverige och så även hos oss. Inför säsongen var vår ambition att utbilda fler barn- och ungdomsledare än någonsin, vi satte målet högt då vi la ribban vid 200 nyutbildade ledare. När vi nu summerar året konstaterar vi att vi har utbildat fler än 300! Det är ett fantastiskt resultat och vi tackar alla deltagare för ert engagemang och hälsar er välkomna till nya, intressanta utbildningstillfällen. Mer på temat SIU. Till säsongen 2012/2013 bjöds distriktets barn- och ungdomsföreningar in till seriespel i den nya seriestrukturen som har just SIU som utgångspunkt. Målsättningen var att skapa jämnare serier där alla får möta ett lagom utmanande motstånd. I snart sagt samtliga berörda serier har vi nått målet. Vi har fått se många jämna och spännande matcher, något som utvecklar alla våra spelare och som förhoppningsvis sporrar till fortsatt idrottsutövande. Till kommande säsong tar vi nästa steg och genomför motsvarande serieindelning på herrjuniorsidan. Vi har under de senaste åren lagt ner mycket arbete på att utveckla vår distriktslagsverksamhet. Även denna säsong har vi varit representerade på SDF-SM för såväl 15- som 17-åringar med både flickor/damjuniorer och pojkar/herrjuniorer. Vi fortsätter fortlöpande vårt utvecklingsarbete inom denna verksamhet som har talangutveckling som huvudsakligt fokus men där vi också har som uttalad målsättning att nå sportsliga framgångar under SM. Våra förbundsserielag har under året nått såväl framgång som motgång. Linköping IBK herr såg ut att ha något stort på gång och inledde även slutspelet starkt mot IBK Dalen som dock senare såg till att drömmen om ett SM-guld även i år tog slut i kvartsfinalserien. Åby IBK klarade kontraktet i allsvenskan och i herrarnas div. 1 gjorde Mjölby IBK, Finspång IBK och Linköping IBK U detsamma. Något mindre framgångsrika var Söderköping IBK (herr div. 1), Linköping IBK (SSL dam) samt Solfjäderstaden IBK (dam div. 1) som samtliga föll ur sina respektive serier. I augusti gick startskottet för Värdefull IBF, det föreningsutvecklingsprojekt vi under säsongen genomfört tillsammans med SISU Idrottsutbildarna. Sex föreningar har via gemensamma tematräffar varvat med arbete på hemmaplan arbetat med att utveckla sina respektive verksamheter utifrån de egna behoven. Projektet avslutades med en mycket uppskattad konferens i samband med SM-finalerna i Malmö. Inför säsongen valde vår domarkonsulent Patrik Jenderborn att lämna sin tjänst för nya uppdrag och strax efter årsskiftet tog vår utvecklingskonsulent Jocke Bååth, som varit utlånad till SIBF under flera år, det formella klivet över till SIBF som anställd. Efter en lång rekryteringsprocess, där vi också tagit tillfället i akt att genomföra en översyn av vår interna organisation, har vi nu åter ett fullbemannat kansli och vi hälsar Jörgen Fäldt och Stefan Nygren varmt välkomna till ÖIBF! Organisationsöversynen kommer under 2013/2014 att få genomslag såväl vad gäller vår anställda personal som vad beträffar strukturen för det arbete som till stor del bedrivs 20

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE För verksamhetsåret 1 maj 2012 30april 2013 UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2013-2014 Innehåll Föredragningslista... 4 Röstlängd... 5 Styrelse och Kommttéer 2012-2013...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Innehållsförteckning Föredragningslista...4 Röstlängd...4 Förbundets verksamhetsidé...5 Styrelsens slutsummering...5

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsplan Verksamhetsberättelse Styrelsen för Stockholms Innebandyförbund önskar avge följande verksamhetsberättelse med årsredovisning gällande distriktets tjugoförsta säsong, -. Verksamhetsplan Styrelsen för Stockholms

Läs mer

SVENSK TENNIS MITT. Verksamhetsberättelse

SVENSK TENNIS MITT. Verksamhetsberättelse SVENSK TENNIS MITT 2012 Verksamhetsberättelse SVENSK TENNIS MITT 1(21) 802443-5227 Verksamhetsberättelse Styrelsen för SVENSK TENNIS MITT får härmed avge årsredovisning för 2012 Verksamhetsberättelse Sida

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2

Verksamhetsberättelse 2 Årsredovisning 2012 Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Ordföranden har ordet 2 Uppföljning - mål 2012 3 Organisation 5 Personal 5 Sammanträden. Medlemsmöten 5 Representation 6 Utmärkelser 7 Medlemsutveckling

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Uppslutningen var stor från Vellinge IF:s ungdomar och deras föräldrar när herrarna mötte Trellborgs FF i DM. Hemmamatcher herr/dam hösten

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2013 DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 1 (25) ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2013 Ordföranden har ordet Ett händelserikt år 2013 har varit ett väldigt speciellt år där inledningen på säsongen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012/2013 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 5 Styrelseberättelse... 6 Elit... 7 Domare... 8 Rekrytering... 9 Utbildning... 10 Rättskommittén... 10 Tävling... 11 Statistik...

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IfkGötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IdROttsföRenInGen kamraterna GötebORG ORdInaRIe årsmöte, Svenska Mässan. MåndaGen den 9 mars 2015 kl 18:30. Föredragningslista: 1. Mötets öppnande Inledningsanförande

Läs mer

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic Färgkoder * NCS-färgsystemet: Gult: NCS 058 * Pantone: Gult: PMS 116 C (bestru * CMYK: Gul: 100 % gul, 20 % mag * RGB (webb, tv, mail etc) GUL-Röd Rubriker Brödtext i Arial Reg man kan ha samma Ett lättläst

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb Torsdag 26

Läs mer

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande.

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande. 1 Styrelsen för HYLTE VOLLEY Bollklubb lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003-07-01 2004-06-30. 1. FÖRORD. Vi tar en fjärdeplats i grundserien på samma poäng som Falkenbergs VBK.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA SIMFÖRBUNDET INNEHÅLL Sven von Holst, ordförande: 2010 ett år av framgångar och förändringar...4 Bengt Jönsson, förbundsdirektör:

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen Svenska Karateförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Karate Bläddra i dem, ladda hem eller beställ våra kataloger gratis på www.sbisport.se/shop SBI Sport AB Staffanstorpsvägen 115. 232 61 ARLÖV Tel: 040

Läs mer

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Madelene Sagström, Enköpings GK Årets Golfare i Uppland 2013 Innehåll ORDFÖRANDE HAR ORDET... 2 STYRELSENS BERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET... 4 REPRESENTATION

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010 inkl. förbundsmöteshandlingar 2011 Svenska Sportdykarförbundet Innehåll Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 uv-rugbykommittén

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2012 2013 Innehåll Förord 3 Alla föreningar har nu ett organisationsnummer 5 Organisationsutveckling 6 Breddverksamhet alla kan vara med 10 Utbildningsverksamhet

Läs mer

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år!

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år! Årsberättelse 2012 Ordförande har ordet 2012 ett framgångsrikt år! Det finns mycket att glädjas över när man ser tillbaka på det gångna året. För det första så kan man konstatera att firman går bra och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid Verksamhetsberättelse 2012 Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid KLUBBSTYRELSEN En idrottsklubb är beroende av människor med olika kompetens som på ideell basis är beredda att ta på

Läs mer