INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012/2013

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén 5 Tävlingskommittén 6-7 Distriktslagsverksamheten 7-8 Utbildning 8 Utmärkelser 9 Förbundsserielag, Värdefull IBF 10 Serietabeller för säsongen 2012/ Kvalmatcher 15 DM Segrare 16 Resultaträkning 2012/ Balansräkning Revisionsberättelse 19 Slutord Verksamhetsmål 2013/ Röstlängd 23 1

3 ÖSTERGÖTLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS ÅRSMÖTE Datum: Tisdagen den 4 juni Plats: Scandic Väst, Linköping Tid: Klockan FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av röstlängd som SIBF:s styrelse har upprättat för ÖIBF. 3. Fastställande av föredragningslista för mötet. 4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 5. Val av ordförande för mötet. 6. Val av sekreterare för mötet. 7. Val av två protokolljusterare samt tillika rösträknare. 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse: A) ÖIBF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 maj - 30 april B) ÖIBF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 maj - 30 april C) ÖIBFs revisorers revisionsberättelse för tiden 1 maj - 30 april 9. Fråga om ansvarsfrihet för ÖIBF-styrelsens förvaltning. 10. Val av ordförande i ÖIBF, tillika ordförande i ÖIBF-styrelsen för en tid av 1 år. 11. Val av två övriga ledamöter för en tid av två år. 12. Val av en revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom ÖIBF för en tid av ett år. 13. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 14. Beslut om val av ombud och erforderliga antal suppleanter till SIBF-möte. Kan delegeras till ÖIBF-styrelse. 15. Beslut om val av ombud och erforderliga antal suppleanter till ÖIF-möte. Kan delegeras till ÖIBF-styrelsen. 16. Fastställande av verksamhetsplan och budget. 17. Behandling av förslag (motioner) som getts i den ordning som anges i 2 kap Mötets avslutande 2

4 Styrelsen för Östergötlands Innebandyförbund får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret STYRELSEN Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Anna Nirvin Överum Vice Ordförande Håkan Silvén Vreta Kloster Sekreterare Maud Wågman Boxholm Kassör Håkan Tillmar Sturefors Ledamot Martin Sävenhed Vikingstad Ledamot Per Johnsson Askeby t.o.m Adjungerad/kanslichef Johan Råsbrink Styrelsen har under sitt verksamhetsår haft nio protokollförda möten. ANSTÄLLDA Johan Råsbrink anställd 40 timmar/vecka, Patrik Jenderborn anställd 40 timmar/vecka (slutade ), Joakim Bååth anställd 16 timmar/vecka (slutade ) och Jörgen Fäldt 20 timmar/vecka (fr.o.m ). FÖRENINGAR fanns inom Östergötlands gränser 35 föreningar anslutna till Svenska Innebandyförbundet varav 29 föreningar har deltagit i seriespel anordnat av Östergötlands Innebandyförbund var antalet licensierade spelare i Östergötland varav män och kvinnor. REPRESENTATION SIBF årsmöte Stockholm Håkan Silvén/Anna Nirvin Ordförandekonferens Stockholm Håkan Silvén/Anna Nirvin ÖIF och SISU årsmöte Linköping Maud Wågman Tävlingskonferens Stockholm A. Tillmar/P. Gärme 3

5 SERIESEGRARE Dam Division 2 IBF Linköping Herr Division 2 IBK Succé Herr Division 3 Rimforsa IF Herr Utveckling Västra Mjölby IBK Herr Utveckling Östra Söderköpings IBK Dam Utveckling IBF Linköping Herrjunior Linköpings FBC Flickor Röd klass A Linköpings IBK U Lag 6 Flickor Röd Klass B Westerviks IBK Flickor Röd Klass C Linköpings IBK U Lag 13:2 Pojkar Röd Klass A Solfjäderstadens IBK Pojkar Röd Klass B KFUM Norrköping IBF Pojkar Röd Klass C Västra Bergs IK 98/99 Pojkar Röd Klass C Östra Åby IBK Ungdom Pojkar Röd Klass D Borensbergs IBC Pojkar Röd Klass E Linköpings IBK U Lag 63:2 Pojkar Röd Klass F Söderköpings IBK Pojkar Röd Klass G Finspångs IBK Utöver dessa serier har ÖIBF även arrangerat seriespel i Flickor Blå Klass A-B Pojkar Blå Klass A- E med resultat- och tabellfria serier. Flickor Blå klass A: Bergs IK, Ekängens IF, Linköping IBK Ungdom (2 lag), Solfjäderstaden, Vikingstads SK, Åby IBK Ungdom. Flickor Blå Klass B: Bergs IK, Hjulsbro, IBF Norrköping Ungdom, IBK Mantorp, Linköping IBK Ungdom, Mjölby IBK, Solfjäderstaden IBK (2 lag). Pojkar Blå Klass A: Bergs IK, IBK Åtvidaberg, KFUM Norrköping, Linköpings IBK Ungdom (4 Lag), Westerviks IBK. Pojkar Blå Klass B: Bergs IK, Boets IK, Borensberg IBC, IBF Kolmården, IBK Succé, Linköping IBK Ungdom (3 Lag), Solfjäderstaden IBK, Vikingstads SK, Åby IBK Ungdom. Pojkar Blå Klass C: Boxholms IBK, Hjulsbro IK, IBF Antvarden, IBF Kolmården, IBK Mantorp, KFUM Norrköping IBF, Linghems SK, Linköping IBK Ungdom (2 Lag), Mjölby IBK, Solfjäderstaden IBK, Söderköpings IBK, Åby IBK Ungdom. Pojkar Blå Klass D: Bergs IK, Borensberg IBC, Finspång IBK, IBF Norrköping Ungdom IBK Mantorp, Linghems SK, Linköping IBK Ungdom (4 Lag), Mjölby IBK, Solfjäderstaden IBK, Söderköpings IBK. Pojkar Blå Klass E: IBF Kolmården, IBF Norrköping Ungdom, Ledbergs IF, Linköping IBK Ungdom (2 Lag), Söderköpings IBK. Pojkar Grön Klass A: IBK Åtvidaberg (2 Lag), Linghems SK (2 Lag), Linköpings IBK Ungdom (2 Lag), Mjölby IBK, Åby IBK Ungdom. 4

6 Pojkar Grön Klass B: Boets IK (2 Lag), Ekängens IF, Finspångs IBK, Hjulsbro IK (2 Lag), IBK Mantorp, Linghems SK, Linköpings IBK (7 Lag), Mjölby IBK, Solfjäderstadens IBK (2 Lag), Åby IBK Ungdom (3 Lag). Pojkar Grön Klass C: Bergs IK (2 Lag), Boets IK, Borensbergs IBC (2 Lag), Hjulsbro IK (4 Lag), IBF Antvarden, IBF Norrköping Ungdom (2 Lag), Solfjäderstadens IBK. Flickor Grön: Bergs IK, Hjulsbro IK (4 Lag), IBF Linköping, Mjölby IBK, Vikingstads SK. KNATTELIGAN Knatteligan heter spelformen för de allra yngsta barnen. Det har spelats under fem tillfällen under säsongen och totalt har hela 127 lag deltagit i Knatteligaspelet. DISCIPLINKOMMITTÉN Kommittén har haft sex telefonmöten under säsongen och behandlat totalt 12 ärenden vilket glädjande nog är en minskning från föregående år då vi behandlade 17 ärenden. Tre av dessa ärenden har överklagats till Svenska Innebandyförbundets Juridiska nämnd där samtliga var skriverier på Facebook riktat mot domare. Juridiska nämnden sänkte straffet för alla tre spelarna. De som ingått i kommittén är: Ordförande Beo Röhs, Inge Adolfsson, Petter Wirf, Stefan Hermansson och Johan Råsbrink, adjungerad. DOMARKOMMITTÉN Sammansättningen i DK har under året varit enligt följande: Patrik Jenderborn Ordförande Linköping Henrik Nilsson Ledamot Linköping Mirza Karisik Ledamot Linköping Daniel Hermansson Ledamot Åtvidaberg Johan Wiggur Ledamot Åtvidaberg Jimmy Eliasson Ledamot Norrköping Erika Alm Ledamot Linköping Jörgen Fäldt Adjungerad/konsulent Under säsongen som gått har DK haft fem protokollförda möten. Domarkursen genomfördes i juni på Yxnerums kurs och konferensanläggning samt en extra kurs i augusti på Scandic väst i Linköping. Totalt har distriktet haft ca 60 distriktsdomare och tre utbildade förbundsdomare. Som vanligt har det varit ett tufft jobb att få ihop domarschemat vissa helger. Vi riktar ett stort tack till alla domare som ställt upp under säsongen. 5

7 En domarträff genomfördes under februari måndag för att utvärdera säsongen där det även informerades om skriverier på sociala medier som blivit allt mer vanligt. Tyvärr lyckades vi inte komma upp i det antalet observationer som var målsättningen men de flesta domare har fått stöttning/feedback under året men här kan vi bli mycket bättre. TÄVLINGSKOMMITTÉN Sammansättningen i TK har under året varit enligt följande: Ordförande Anders Tillmar Linköping Ledamöter Christer Kindvall Linköping Johan Fredriksson Linköping Lisa Bisell Söderköping Patrik Gärme Åtvidaberg Adjungerad Johan Råsbrink Linköping TK har under året hållit fem protokollförda möten. TK har under året administrerat 30 serier, Senior DM och Ungdoms DM med totalt ca matcher. TK ber att få framföra ETT STORT TACK till samtliga medarrangörer för de fina och väl genomförda DM arrangemangen. TK har ansvarat för en lagledarträff som genomfördes i Linköping. Övriga har fått sin lagledarinformation via GU utbildningarna. Detta gav ett mycket positivt resultat då framförallt sanktionsavgifterna nästan halverades jämfört med föregående säsong. TK:s huvudsakliga arbetsuppgifter under året har varit att handlägga ordinarie tävlingsfrågor såsom behandling av protester, överklaganden, skrivelser, serieläggning, dispenser samt att bistå föreningarna med hjälp att kunna genomföra seriespelet på ett bra och rättvist sätt. En ny seriestruktur för barn och ungdomar inriktad på Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) sjösattes. SIU baseras på utvecklingsfaser kopplat till biologisk ålder snarare än kronologisk ålder. Den ger en samsyn kring träning, tävling och utveckling av våra utövare. TK konstaterar att det nya serieupplägget har varit mycket lyckat med jämna serier och matcher. 6

8 Den kronologiska åldersindelningen och grunderna i spelarutvecklingsmodellen har sett ut enligt fölande: Grön nivå födda utespelare + mv Planstorlek 10 m x 20 m Små mål (90 x 120) Ej resultat/tabell Matchtid (1 x 15 min) Poolspel Blå nivå födda utespelare + mv Planstorlek 15 m x 30 m (max 18 m x 32 m) Små mål (90 x 120) Resultat (ÖIBF tar in resultaten, ej publicering) Matchtid (2 x 15 min) Poolspel Röd nivå födda utespelare + mv Planstorlek 20 m x 40 m (minst 18 m x 36 m) Stora mål (115 x 160) Resultat/tabell Matchtid (3 x 15 min, effektiv tid på högsta nivån) Seriespel DISTRIKTSLAGSVERKSAMHETEN Inför säsongen hade ett genomgripande arbete beträffande vår distriktslagsverksamhet genomförts. Arbetet resulterade i ett ställningstagande som innebär huvudsakligt fokus på utveckling men med målsättningen att prestera så bra som möjligt under SDF-SM. I linje med vårt utvecklingsfokus har vi under året, framför allt vad gäller 15-årsverksamheten, involverat fler spelare än tidigare i våra träningstrupper och låtit dem träna tillsammans även sedan SM-trupperna fastställts. Först ut att starta upp årets verksamhet var Flickor 15 som, under ledning av Dan Leijon med ledarstab, inledde uttagningsträningarna i juni med ett 50-tal intresserade tjejer på plats. I oktober stod det klart vilka 36 av dessa som gått vidare till träningstruppen vars gemensamma förberedelser avslutades med ett träningsläger tillsammans med P15 i Linköpings sporthall under nyårshelgen. Över 100 otåliga killar fick vänta till september innan uttagningarna för Pojkar 15 kunde inledas. Uttagningsträningarna genomfördes tack vare ett stort engagemang från flera av distriktets tränare och slutligen kunde årets ledarstab, med Conny Eriksson som huvudansvarig, ta ut 44 spelare till steg 2-uttagningarna. I början av november återstod 30 i den träningstrupp som därefter tränade tillsammans och som hade sina sista gemensamma träningar i samband med nyårshelgens läger. 7

9 Den 2 januari rullade bussen med förväntansfulla spelare och ledare mot Umeå och årets upplaga av SDF-SM för 15-åringar. Båda våra Östgötalag presterade klart godkänt och fick känna på såväl medgång som motgång under turneringen. Tjejerna slutade på en tolfte plats och killarna på tionde, hade dock killarna haft turen med sig i mötet med Västergötland i sista gruppspelsmatchen kunde SM-äventyret slutat på ett helt annat sätt men en uddamålsförlust efter Västgötamål i de absoluta slutsekunderna satte stopp för vidare avancemang till A-slutspel. 17-årsverksamheten startade upp under hösten för att sedan intensifieras efter nyår. Ett trettiotal dam- respektive herrjuniorer deltog i uttagningarna. Johan Astbrant, huvudansvarig för HJ17, presenterade sin träningstrupp i slutet av november och utöver ordinarie träningar och träningsmatcher på hemmaplan deltog man också i en träningsturnering mot andra distriktslag i Kungsör i februari. Även DJ17, som precis som Flickor 15 haft Dan Leijon som huvudansvarig, förberedde sig genom träningar varvat med träningsmatcher innan avresan den 10 april till Helsingborg och SDF-SM. Tjejernas SM-grupp var en öppen historia och inför sista omgången fanns chans till avancemang men då samtliga resultat i omgången gick emot våra tjejer slutade de istället sist i gruppen. Det är som bekant små marginaler i idrott! Killarna vann däremot sin grupp och ställdes mot Småland i kvartsfinal, en match som de slutliga silvermedaljörerna Småland vann med 6-3 och därmed var SDF-SM för 17-åringar över för våra Östgötalag för denna gång. Vi tackar alla spelare och ledare för det engagemang ni visat och önskar er stort lycka till framöver! UTBILDNING Under året gick Östergötlands Innebandyförbund ut med att samtliga lag på ungdomsnivå ska ha minst en ledare utbildad ledare i båset efter årsskiftet 2013/2014. Vi kan konstatera att vi genomfört fler utbildningar än någonsin. Vi kalkylerade med att 200 ledare skulle utbildas i det nya GU-materialet men den siffran har överskridits med råge, ca 400 ledare har genomgått den nya grundläggande ledarutbildningen (GU). Vi har även genomfört några fördjupningsutbildningar på grön, blå och röd nivå. Dessutom har en målvaktsutbildning på röd nivå genomförts. Utöver våra ledarutbildningar har vi även genomfört våra ordinarie domarkurser samt föreningsdomarkurser på olika orter i länet. Vi kan konstatera att efterfrågan på våra kurser har varit större än någonsin. 8

10 UTMÄRKELSER Årets damjunior Elina Larsson Risberg - Linköping IBK Med stor ödmjukhet i klubblaget likväl som i Östgötalaget har hon visat att det "omöjliga är möjligt". Hängiven sin uppgift och sitt ansvar har hon klarat sin debutsäsong i SSL med väl godkänt som slutbetyg. Hon är ett föredöme som inspirerar och visar andra unga tjejer att ingen utmaning är för stor att anta om man "älskar" sporten innebandy och vågar tro på sig själv. Vi i Östergötland är stolta över att ha en så bra "ambassadör" för vår tjejinnebandy. Årets herrjunior Jacob Sigfridsson - Linköping IBK Ungdom En modern och spelskicklig back som varit framträdande i såväl Östgötalaget som i sitt klubblag. Han ger alltid 100 % vare sig det är match eller träning och ställer stora krav både på sig själv och sin omgivning. Han är en stor talang med en vilja att hela tiden utvecklas. En mycket smart spelare med en imponerande spelförståelse. Han är en kommande världsspelare och är väl värd titeln årets herrjunior. Årets ledare Monika Lundqvist - Söderköpings IBK En person som har ett fantastiskt engagemang för sin förening Söderköpings IBK och så har haft under närmare 20 år. Hon har engagerat sig i styrelsearbetet och är oftast den samordnande kraften kring föreningens verksamhet. Hon är spindeln i nätet, en klassisk eldsjäl, som känner ett mycket stort ansvar för hela föreningen och vill skapa goda förutsättningar för alla att utvecklas på bästa sätt. Hon visar även ett stort intresse för innebandyn i hela länet och är en ständig representant på ÖIBF:s årliga föreningsträffar. Årets förening Mjölby IBK Föreningen hur under året aktivt arbetet med att utveckla sin organisation och förening. Det har man bland annat gjort genom sitt deltagande i ÖIBF/SISU projektet Värdefull IBF. Man har byggt upp ett starkt varumärke på orten och föreningen har en intressant vision om att vara den attraktivaste idrottsföreningen i sin kommun. Man har varit väl representerade vid ÖIBF:s ledar- och informationsträffar och hanterar även i övrigt kontakterna med ÖIBF på ett berömvärt sätt. 9

11 FÖRBUNDSSERIELAG Den gångna säsongen har vi haft åtta lag i förbundsserierna fördelat på sex herrlag och två damlag. Linköping IBK (herrar) tog sig återigen till slutspel och hamnade på tredje plats. LIBK valde Dalen och fick en kanonstart med storseger i första matchen med hela Sedan lyckades man dessvärre inte vinna någon mer match utan Dalen vann i tre raka matcher och tog sig sedan hela vägen till final mot Falun. Åby IBK gjorde sin andra säsong i allsvenskan och placerade sig på exakt samma placering som föregående säsong, en 6:e plats. Finspång IBK, Linköping IBK Ungdom och Mjölby klarade alla nytt kontrakt i herrarnas division 1. Dock blev det degradering för nykomlingen Söderköpings IBK. Linköping IBK:s damer sejour i SSL blev ettårig då man inte lyckades klara nytt kontrakt utan skrapade ihop endast sex poäng under sitt första år i SSL. Solfjäderstaden fick äntligen prova lyckan i division 1 och det såg riktigt bra ut till en början. Seger i sista matchen mot Rönnby hade räckt för att klara kontraktet men det blev förlust med 6-4 vilket innebar att division 1 äventyret var över efter bara ett år. VÄRDEFULL IBF För ca 1,5 år sedan inledde SISU och ÖIBF en satsning som vi internt kallade SISU+ÖIBF=Sant. Syftet var att tydligare visa föreningarna att vi jobbar för samma mål och att vi gemensamt är ett stöd till föreningarna. Inledningsvis hade vi ett antal olika vägar att gå, där ett av alternativen var att gemensamt ta pulsen på föreningarna i Östergötland. ÖIBF och SISU träffade 14 föreningar där syftet var att få en nulägesbild av respektive förening. Ett återkommande tema var föreningsutveckling och verksamhetsplaner/målsättningar, där föddes idén till denna satsning. Under säsongen har Söderköpings IBK, IBF Norrköping, Mjölby IBK och Linköping FBC, Linköping IBK och Linköping IBK Ungdom deltagit i satsningen mot att bli en Värdefull Idrottsförening! 10

12 SERIETABELLER 2012/2013 Herr Div. 2 SM V O F GM IM P SDV 1. IBK Succé Solfjäderstaden IBK Linköping FBC Linghems SK Linköpings Universitets AIF IBK IBF Norrköping Boxholms IBK Bergs IK IBF Linköping IBF Antvarden Åby IBK Ungdom Herr Div. 3 SM V O F GM IM P SDV 1. Rimforsa IF IBK Mantorp IBK Åtvidaberg KFUM Norrköping IBF BK Vingen IBF Norrköping Ungdom Solfjäderstaden IBF Borensberg IBC IF Trym Boets IK Herr Utv. Västra SM V O F GM IM P 1. Mjölby IBK IBK Succé Linköping FBC Rimforsa IF Bergs IK Boxholms IBK Herr Utv. Östra SM V O F GM IM P 1. Söderköpings IBK Finspång IBK IBF Antvarden IBF Linköping IBK Åtvidaberg IF Trym

13 SERIETABELLER 2012/2013 Herrjunior SM V O F GM IM P 1. Linköping FBC Linghems SK Mjölby IBK Linköping IBK Ungdom IBF Norrköping Ungdom Borensberg IBC Pojk Röd Klass A SM V O F GM IM P 1. Solfjäderstaden IBK Bergs IK 96/ KFUM Norrköping IBF Linköping IBK Ungdom/ BK Vingen Ledbergs IF Mjölby IBK Westerviks IBK Pojk Röd Klass B SM V O F GM IM P 1. KFUM Norrköping IBF Åby IBK Ungdom Linköping IBK Ungdom lag Bergs IK 98/99: Ledbergs IF: IBF Norrköping Ungdom Westerviks IBK Boxholms IBK Söderköpings IBK Linköping IBK Ungdom Lag Borensberg IBC Pojk Röd Klass C Västra SM V O F GM IM P 1. Bergs IK 98/99: Boets IK IBK Mantorp Linköping IBK Ungdom Lag Rimforsa IF Linköping IBK Ungdom lag IBK Åtvidaberg Solfjäderstaden IBK

14 SERIETABELLER 2012/2013 Pojk Röd Klass C Östra SM V O F GM IM P 1. Åby IBK Ungdom Finspång IBK Linköping IBK Ungdom Lag 99: Linköping IBK Ungdom lag Ledbergs IF : IBF Antvarden Söderköpings IBK Vit Pojk Röd Klass D SM V O F GM IM P 1. Borensberg IBC Mjölby IBK Söderköpings IBK Blå Linköping IBK Ungdom Lag 67: Linköping IBK Ungdom Lag 99: Linköping IBK Ungdom Lag 63: Linköping IBK Ungdom Lag Linghems SK Linköping IBK Ungdom 60/ Pojk Röd Klass E SM V O F GM IM P 1. Linköping IBK Ungdom Lag 63: Linköping IBK Ungdom Lag 67: Boxholms IBK IBF Norrköping Ungdom IBK Mantorp Linköping IBK Ungdom Lag 60 Berga Linköping IBK Ungdom lag Solfjäderstaden IBK Mjölby IBK Linköping IBK Ungdom Lag 62: Pojk Röd Klass F SM V O F GM IM P 1. Söderköpings IBK Solfjäderstaden IBK Blå BK Vingen Bergs IK P IBK Åtvidaberg/ KFUM Norrköping IBF IF Trym Rimforsa IF Linköping IBK Ungdom Lag 62:

15 SERIETABELLER 2012/2013 Pojk Röd Klass G SM V O F GM IM P 1. Finspång IBK Bergs IK Borensberg IBC/ IBF Norrköping Ungdom Linghems SK Solfjäderstaden IBK Röd Linköping IBK Ungdom Lag Linköping IBK Ungdom Lag Linköping IBK Ungdom Lag Söderköpings IBK Dam Div. 2 SM V O F GM IM P SDV 1. IBF Linköping Boxholms IBK Linköping IBK Ungdom Åby IBK Ungdom Linköpings Universitets AIF IBK Solfjäderstaden IBF IBF Norrköping Dam Utv. SM V O F GM IM P 1. IBF Linköping Westerviks IBK Linköping IBK Ungdom Lag IBK Åtvidaberg Linköping IBK Ungdom lag Boxholms IBK IBF Norrköping Flickor Röd Klass A SM V O F GM IM P 1. Linköping IBK Ungdom Lag BK Vingen Bergs IK Solfjäderstaden IBK Åby IBK Ungdom

16 SERIETABELLER 2012/2013 Flickor Röd Klass B SM V O F GM IM P 1. Westerviks IBK Linköping IBK Ungdom Lag Linköping IBK Ungdom Lag Linköping IBK Ungdom Lag Mjölby IBK IBK Åtvidaberg IBK Mantorp Solfjäderstaden IBK BK Vingen Lag Linköping IBK Ungdom Lag 13: Flickor Röd Klass C SM V O F GM IM P 1. Linköping IBK Ungdom Lag 13: IBF Tranås (-99) Boxholms IBK Solfjäderstaden IBK Linghems SK Bergs IK Mjölby IBK Borensberg IBC Linköping IBK Ungdom Lag Herrarnas division 2 och 3 Åby IBK Ungdom kom sist i herrarnas division 2 vilket innebär att de degraderas till division 3. 1:an Rimforsa IF i division 3 flyttas upp till division 2. Kval till herrarnas division 1 IBK Succé vann herrarnas division 2 och vilket innebar en kvalplats mot Borås. Där var man dock chanslösa och fick se sig besegrade i båda matcherna (2-11 och 1-12). Kval till damernas division 1 IBF Linköpings vann damernas division 2 och kvalspelade mot Sävsjö om en plats till damernas division 1. IBF Linköping förlorade tyvärr båda matcherna (2-7 och 4-5). 15

17 DM segrare 2012/2013 Herrar Damer Herrjunior Åby IBK IBF Linköping Linghems SK Pojkar - 96 Pojkar - 97 Pojkar - 98 Linköpings FBC Solfjäderstadens IBK Bergs IK Pojkar 99 Pojkar 00 Flickor - 97 Bergs IK Bergs IK Linköping IBK Ungdom RESULTATRÄKNING 2012/2013 Östergötlands Innebandyförbund (orgnr: ) Period: INTÄKTER 2012/ /2012 Medlemsavgifter Gåvor och bidrag Verksamhetsintäkter Försäljningsintäkter Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader SUMMA KOSTNADER VERKSAMHETENS ÖVER-/UNDERSKOTT Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS ÖVER-/UNDERSKOTT Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel Avsättning till ändamålsbestämda medel ÅRETS RESULTAT EFTER FÖRDELNING

18 BALANSRÄKNING per Östergötlands Innebandyförbund (orgnr: ) TILLGÅNGAR Not Kundfordringar Övriga fordringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL & SKULDER Eget kapital Balanserat överskott Ändamålsbestämda medel Årets över-/underskott SUMMA EGET KAPITAL Skulder Låneskulder 0 0 Leverantörsskulder Övriga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER Not 1 Avser upplupna ränteintäkter (6 095:92) på bankkonton t.o.m. 30/4-13, samt förutbetald leasingavgift bil (3 371:00). Not 2 Avser avsättning för framtida leasingkostnader bil ( kr), styrelse och årsmöte ( kr), ledarutveckling ( kr), distriktslag ( kr) samt domarinstruktörer ( kr). 17

19 Not Övriga skulder Upplupna arvoden för april, utbetalda maj Upplupen semesterlöneskuld Upplupna soc avg på semesterlöneskuld Upplupen löneskatt på pensionskostnader Prispengar årets damjunior, herrjunior och förening Inbetalda anm.avgifter F15/P15 för KFUM Norrköping, dubbelbetald faktura Hallhyror, Linköpings kommun ÖIF, telefon och nätverkskostnader Scandic Inköp telefon

20 REVISIONSBERÄTTELSE För Östergötlands Innebandyförbund Undertecknad, som av Östergötlands Innebandyförbund, blivit vald att granska räkenskaperna och förvaltningen för Årsredovisningen ger en rättvis bild av förbundets ställning och resultat. Räkenskaperna är förda med omsorg och noggrannhet. Granskningen har inte givit anledning till anmärkning. Jag vill tillstyrka att resultaträkningen och balansräkningen fastställs och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för års räkenskaper. Linköping Stefan Hermansson 19

21 SLUTORD Det har blivit dags att summera säsongen 2012/2013 och att börja blicka framåt. Här är några reflektioner över året som gått och några aptitretare inför 2013/2014 Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) har under säsongen introducerats med full kraft i hela innebandysverige och så även hos oss. Inför säsongen var vår ambition att utbilda fler barn- och ungdomsledare än någonsin, vi satte målet högt då vi la ribban vid 200 nyutbildade ledare. När vi nu summerar året konstaterar vi att vi har utbildat fler än 300! Det är ett fantastiskt resultat och vi tackar alla deltagare för ert engagemang och hälsar er välkomna till nya, intressanta utbildningstillfällen. Mer på temat SIU. Till säsongen 2012/2013 bjöds distriktets barn- och ungdomsföreningar in till seriespel i den nya seriestrukturen som har just SIU som utgångspunkt. Målsättningen var att skapa jämnare serier där alla får möta ett lagom utmanande motstånd. I snart sagt samtliga berörda serier har vi nått målet. Vi har fått se många jämna och spännande matcher, något som utvecklar alla våra spelare och som förhoppningsvis sporrar till fortsatt idrottsutövande. Till kommande säsong tar vi nästa steg och genomför motsvarande serieindelning på herrjuniorsidan. Vi har under de senaste åren lagt ner mycket arbete på att utveckla vår distriktslagsverksamhet. Även denna säsong har vi varit representerade på SDF-SM för såväl 15- som 17-åringar med både flickor/damjuniorer och pojkar/herrjuniorer. Vi fortsätter fortlöpande vårt utvecklingsarbete inom denna verksamhet som har talangutveckling som huvudsakligt fokus men där vi också har som uttalad målsättning att nå sportsliga framgångar under SM. Våra förbundsserielag har under året nått såväl framgång som motgång. Linköping IBK herr såg ut att ha något stort på gång och inledde även slutspelet starkt mot IBK Dalen som dock senare såg till att drömmen om ett SM-guld även i år tog slut i kvartsfinalserien. Åby IBK klarade kontraktet i allsvenskan och i herrarnas div. 1 gjorde Mjölby IBK, Finspång IBK och Linköping IBK U detsamma. Något mindre framgångsrika var Söderköping IBK (herr div. 1), Linköping IBK (SSL dam) samt Solfjäderstaden IBK (dam div. 1) som samtliga föll ur sina respektive serier. I augusti gick startskottet för Värdefull IBF, det föreningsutvecklingsprojekt vi under säsongen genomfört tillsammans med SISU Idrottsutbildarna. Sex föreningar har via gemensamma tematräffar varvat med arbete på hemmaplan arbetat med att utveckla sina respektive verksamheter utifrån de egna behoven. Projektet avslutades med en mycket uppskattad konferens i samband med SM-finalerna i Malmö. Inför säsongen valde vår domarkonsulent Patrik Jenderborn att lämna sin tjänst för nya uppdrag och strax efter årsskiftet tog vår utvecklingskonsulent Jocke Bååth, som varit utlånad till SIBF under flera år, det formella klivet över till SIBF som anställd. Efter en lång rekryteringsprocess, där vi också tagit tillfället i akt att genomföra en översyn av vår interna organisation, har vi nu åter ett fullbemannat kansli och vi hälsar Jörgen Fäldt och Stefan Nygren varmt välkomna till ÖIBF! Organisationsöversynen kommer under 2013/2014 att få genomslag såväl vad gäller vår anställda personal som vad beträffar strukturen för det arbete som till stor del bedrivs 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2014/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare 4 Poolspel, Knatteligan 4-5 Tävlings-/Disciplinkommitté 6

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 Till Årets förening valdes Värnamo VBA som i år dominerat SM-tävlingarna för flickor 15,17 och 19. Två SM-guld och ett SM-silver och flera

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Detta dokument innehåller handlingar till årets Tävlingskonferens.

Detta dokument innehåller handlingar till årets Tävlingskonferens. Jönköping 2014-01-16 Smålands Innebandyförbund Information om handlingar till SmIBF:s Tävlingskonferens 2014-02-22 Detta dokument innehåller handlingar till årets Tävlingskonferens. Postadress Box 485

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30 1 KFUM Jämtland Basket Org nr 892001-0892 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2-4 - resultaträkning 5

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping Lördagen den 24 april 2010, kl. 14.00 Refvens Grund FiskeCenter

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping Lördagen den 24 april 2010, kl. 14.00 Refvens Grund FiskeCenter ÅRSREDOVISNING 2009 Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping Lördagen den 24 april 2010, kl. 14.00 Refvens Grund FiskeCenter Under dagen mellan kl. 10.00 14.00 genomför föreningens Cityfiske Strömmens

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1.

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia lördagen den 15 mars 2014 kl. 14.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Borlänge St. Tuna BK Dagordning vid årsmötet 2015-05-27 1. Mötets öppnande 2. Val av Ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två protokolljusterare

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 5, 2014-06-28 vid Boulebanan 1 Styrelsens ordförande Lars Danielsson hälsade de 27 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (15) o Styrelsens verksamhetsberättelse o Tävlings- och domarkommitténs verksamhetsberättelse o Distriktslagsverksamheten o Utbildnings- och utvecklingskommitténs verksamhetsberättelse Styrelsens

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

Verksamhets- berättelse för

Verksamhets- berättelse för Verksamhets- berättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2013. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna.

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna. Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Öppnande av stämman Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna. 1 Godkännande av fullmakter och fastställande

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. ABATE Sverige Årsmöte 2013 Protokoll 1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd för mötet Fastställdes röstlängd för årsmötet. 3. Val av

Läs mer

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Solna den 22 maj 2014 Till SDF, SSL-föreningar herrar och damer 2013/14 F k Förbundsstyrelsen, Valberedning, Revisorer Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer