Design. Skydda dina idéer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Design. Skydda dina idéer"

Transkript

1 Design Skydda dina idéer

2 Varför skydda design? I dagens samhälle får design en allt större betydelse. Det räcker inte med att ta fram en bra produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom ha ett tilltalande yttre. En bra design ger konkurrensfördelar. Form och design är ett avgörande konkurrensmedel. Bakom bra design ligger ofta både hårt arbete och stora investeringar. Därför är det viktigt att du skyddar din design så att ingen annan drar nytta av den. Genom att skydda din design får du ensamrätt, mönsterrätt, till din design. Det innebär att ingen annan får tillverka, försälja, importera eller hyra ut en vara vars design inte skiljer sig från din. Om någon använder din registrerade design utan tillstånd kan detta innebära att han/hon gör sig skyldig till mönsterintrång. Om detta händer kan du vända dig till allmän domstol och domstolen kan förbjuda den som gjort intrång att fortsätta med det och döma till skadestånd. I vissa fall kan mönsterintrång bestraffas med böter eller fängelse. Därför är det viktigt att du förvissar dig om att din egen formgivning inte är tidigare känd eller gör intrång i någon annans mönsterrätt. Du kan få hjälp av vår uppdragsverksamhet, PRV InterPat, för att undersöka möjligheterna att få dina idéer registrerade eller se om du riskerar att göra intrång i någon annans skydd. Innan du ansöker om skydd Innan du ansöker om skydd bör du ta reda på hur förutsättningarna ser ut. Är din design ny? Är du intresserad av vad konkurrenterna har för sig? Eller vill du följa designutvecklingen i allmänhet? Behöver du varumärkes- eller patentskydd? På vår webbplats finner du det mesta du behöver veta om mönsterskydd: hur du söker, lagar och regler och en rad databaser. Här får du också mer kunskap om immaterialrätt och dess möjligheter. I Registertidning för design publicerar vi mönster som nått registrering. Vi publicerar också ändringar och rättelser som sker i mönsterärenden under skyddstiden, förnyelser samt registreringar som blivit avförda. Tidningen utkommer på onsdagar varannan vecka.

3 Vad är design? Design, formgivning och mönster avser vi här vara samma sak, det vill säga en produkts utseende. En produkt definieras som industriellt eller hantverksmässigt framställda föremål, förpackningar, utstyrsel, grafiska symboler och typsnitt, men inte datorprogram. Grafiska symboler kan till exempel vara designen av en webbplats eller en dataikon. Som produkt räknas även delar som monteras till en sammansatt produkt. Men en beståndsdel till en sammansatt produkt kan endast skyddas om den är synlig vid normal användning. Designskydd är ett rent form- eller utseendeskydd, inte ett skydd för bakomliggande tekniska idéer eller funktioner. Ornament bedöms som en produktdel och är en grafisk fantasiskapelse som används till dekorering av olika slags produkter, till exempel dekoren på hushållspapper, tyger och tapeter. Det kan vara en ytdekor eller en relief. Även tredimensionella dekorer kan ibland skyddas som ornament, till exempel stuckaturimitationer. Mönsterrätt är en förmögenhetsrätt och värdet på den kan realiseras på olika sätt. En registrerad design räknas som en tillgång som kan utmätas, omsättas eller utlicensieras. Det är den som skapat en design, det vill säga formgivaren, eller den till vilken formgivarens rätt har övergått som genom registrering kan få mönsterrätt. Vilken design kan skyddas? Nytt och särpräglat För att din design ska kunna skyddas måste den vara ny och ha särprägel. En design anses som särpräglad om helhetsintrycket skiljer sig från vad som tidigare är känt. Du kan inte skydda en design som är så enkel och banal att den bör vara tillgänglig för alla att använda. Det kan till exempel vara enkla geometriska former eller enkla rand- och rutmönster. Det är som regel inte tillräckligt att bara göra om en gammal design genom att exempelvis ändra färg på det eller använda ett nytt material. Designen måste vara resultatet av någon form av skapande verksamhet.

4 Vad är en särpräglad design? Det måste bedömas från fall till fall. I det här fallet bedömde vi att den nya designen på en bokklämma var för lik en tidigare redan registrerad design. Den nya ansökan avslogs med motiveringen att designen inte skiljde sig väsentligt från vad som tidigare var känt. Det ansågs inte att de skillnader som fanns var så stora att de gav designen ett nytt helhetsutseende. Därför var skillnadskravet inte uppfyllt och ansökan kunde inte godkännas. Beslutet överklagades till patentbesvärsrätten som inte ändrade beslutet. Det är du själv som måste kontrollera att din design är ny och särpräglad Det sökta mönstret. Mönsteransökan nr: Bokklämma. Mönsterskapare: Irene Holtz 2. Det tidigare kända mönstret. Mönsterregistrering nr: Bokklämma. Mönsterskapare: Irene Holtz Andra hinder En design kan inte registreras om mönstret strider mot goda seder eller allmän ordning. Du kan inte heller registrera en design som utan tillstånd innehåller: statsvapen, statsflagga eller annat statsemblem statlig kontroll- eller garantibeteckning eller annan beteckning som syftar på svenska staten och ger designen en officiell karaktär. Ett svenskt kommunalt vapen eller sådan internationell beteckning som har skydd enligt lagen eller något som lätt kan förväxlas med vapen, flagga, emblem eller beteckning. En registrering kan komma att hävas om designen saknar nyhet och särprägel. Hävning kan även komma ifråga om det i designen utan tillstånd innehåller till exempel: någon annans skyddade firma någon annans varukännetecken någon annans porträtt någon annans släktnamn någon annans konstnärsnamn någon annans upphovsrättsligt skyddade verk eller som innehåller något som kränker annans upphovsrätt.

5 Nyhetsgranskning ditt eget ansvar Du måste själv förvissa dig om att den sökta designen inte inkräktar på en befintlig registrering, är för enkel eller att designen redan finns tillgänglig på marknaden. Du kan få hjälp av vår uppdragsverksamhet, PRV InterPat, för att göra en nyhetsgranskning. Nyhetsfrist du har tolv månader på dig att söka Nyhetsfristen innebär att om du offentliggjort din design innan du sökt om skydd har du 12 månader på dig att ansöka om designregistrering (mönsterregistrering). Det kan vara av vikt att säkerställa bevisning för tidpunkten när designen offentliggjordes. Observera att inte alla länder utanför EU tillämpar nyhetsfrist. Att ansöka om designskydd Ansökningshandling Du kan fylla i din ansökan på vår blankett eller på vår webbplats. Blanketten kan du beställa kostnadsfritt via vår kundtjänst eller hämta på Beställer du en tryckt ansökningsblankett från vår kundtjänst hittar du anvisningar för hur du fyller i ansökan på baksidan av blanketten. Väljer du att fylla i ansökan direkt på webbplatsen får du anvisningar automatiskt i din webbläsare. Glöm inte att du alltid måste ange en produktuppgift, det vill säga en uppgift om för vilket eller vilka föremål du vill registrera din design. Det kan till exempel vara en stol, en jacka eller en sked. Produktuppgiften ska motsvara det som visas på bilden av designen och designskyddet omfattar produktens utseende. Därför kan du inte använda ord som anger föremålets kvalitet eller egenskaper, till exempel hopfällbar stol eller hopvikbar låda, i din produktuppgift. Solstol och transportlåda går däremot bra. Vi placerar in designen i klasser beroende på vilken typ av produkt det är frågan om. Du ska ange till vilken klass ditt mönster tillhör.

6 Klassförteckning Klass 01 Näringsmedel Klass 02 Beklädnadsartiklar och sytillbehör Klass 03 Researtiklar, fodral, paraplyer och liknande artiklar för personligt bruk, icke innefattade i andra klasser Klass 04 Borstvaror Klass 05 Textilmetervaror samt folier och ark av konst- eller naturmaterial Klass 06 Möbler och andra inredningsartiklar Klass 07 Hushållsartiklar, icke ingående i andra klasser Klass 08 Verktyg och järnhandelsvaror Klass 09 Förpackningar och behållare för transport och hantering av varor Klass 10 Ur och andra mätinstrument, kontroll- och signalapparater Klass 11 Prydnadsartiklar Klass 12 Fortskaffnings- och transportmedel samt lyftanordningar Klass 13 Utrustning för framställning, distribution och transformering av elektricitet Klass 14 Apparater för upptagning och återgivning av ljud och bild samt överföring och återgivning av information Klass 15 Maskiner, icke tillhörande andra klasser Klass 16 Fotografiska, kinematografiska och optiska artiklar Klass 17 Musikinstrument Klass 18 Tryckeri- och kontorsmaskiner Klass 19 Klass 20 Klass 21 Klass 22 Klass 23 Klass 24 Klass 25 Klass 26 Klass 27 Klass 28 Klass 29 Klass 30 Klass 31 Klass 99 Bok- och pappershandelsvaror, kontorsartiklar, konstnärsutrustning och undervisningsmaterial Försäljnings- och reklamutrustning, skyltar Spel, leksaker, tält och sportartiklar Vapen, pyrotekniska artiklar, artiklar för jakt och fiske samt för utrotning av skadedjur Utrustning för distribution av vätskor och gaser; anordningar för sanitära ändamål samt för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering; fasta bränslen Medicinsk utrustning och laboratorieutrustning Byggnader och byggnadsmaterial samt konstruktionselement Belysningsanordningar Tobak och artiklar för rökare Farmaceutiska och kosmetiska artiklar och produkter, toalettartiklar och toalettapparater Anordningar och utrustningar för brandskydd och brandbekämpning, för förhindrande av olycksfall samt för räddningsändamål Artiklar för vård och skötsel av djur Maskiner och apparater för beredning och tillagning av mat och dryck, icke tillhörande andra klasser Diverse Bilder Du ska alltid bifoga bilder av designföremålet. Bilderna får inte vara större än A4-format. Bilderna kan till exempel vara teckningar, fotografier eller originalutskrifter från en dator. Tekniska ritningar, sprängskisser eller liknande som visar designen i genomskärning eller med hjälplinjer godtas inte. Föremålets alla sidor ska synas på bilderna. Därför måste du skicka med flera bilder ur olika vinklar. Om designen är tredimensionell måste vi med hjälp av bilderna få en uppfattning om mönstrets djup. Det visar du bäst med perspektivbilder. Om du fotograferar föremålet måste bakgrunden vara neutral och fri från andra föremål. Bilden får inte innehålla skuggor eller annat som kan göra det svårt att se föremålet.

7 Om du väljer att skicka bilder elektroniskt via exempelvis e-post, vill vi att bilderna uppfyller följande krav för att resultatet av vår bedömning samt kvaliteten i tryck ska bli så god som möjligt. Vi publicerar regelmässigt i bildformat 7 7 cm. Spara bilderna i jpg-format med valfri komprimeringsnivå. Ha storleks/ kvalitetsaspekten i åtanke när du komprimerar dina bilder. En kraftigt komprimerad jpg-bild blir visserligen liten till storleken men får samtidigt sämre kvalitet. För att dina bilder ska se bra ut i våra publikationer och på ditt registreringsbevis är det viktigt att den insända bilden håller tryckkvalitet. 300 dpi anses som en rimlig upplösning för bilder som ska se bra ut återgivna i tryck. OBS! Högre upplösning än angivet förbättrar inte kvaliteten nämnvärt utan bidrar snarare till större filstorlek. Om du är tvungen att packa dina bilder ska du använda formatet zip för att vi ska kunna öppna den insända filen. Om du söker skydd för en produktdel ska bara själva delen visas på bilderna, föremålet som produktdelen är tänkt att sitta på kan däremot visas med streckade linjer. Del av bänkskiva Mönsterregistrering nr: Mönsterskapare: Leif Lidman / Göran Högberg Det som skyddas med en designregistrering är det som visas på bilderna. Har du glömt eller utelämnat någon detalj omfattas den inte av skyddet. Därför är det viktigt att bilderna ger en korrekt bild av designens utseende och visar designföremålet som det ser ut i verkligheten. Du kan inte utöka designens skyddsomfång genom att med en förklarande text tillföra något som inte tydligt framgår av bildmaterialet. Tänk på att ansökningsdagen blir den dag en bild som visar designen har kommit in till oss. Om bilder saknas eller är så otydliga att designen inte framgår betraktas din ansökan inte som ingiven. Vi måste ha en fullständig ansökan med tydliga bilder för att kunna behandla den. Modell Om du vill kan du lämna in en modell. Det blir i sådana fall modellen som anses visa mönstret. Modellen får inte vara större än 40 cm på någon ledd eller väga mer än fyra kilo. Den får inte heller vara av ett material som kan bli skämt eller vara farligt. Även om du lämnar in en modell, måste du alltid skicka med bilder för att möjliggöra publicering av designen i kungörelsetidningen. Fullmakt för ombud Du kan anlita ett ombud om du vill ha hjälp med din ansökan och kontakterna med oss på PRV. Då behöver ombudet en skriftlig fullmakt för att företräda dig. Standardfullmakt kan du beställa från oss på PRV eller ladda ner från vår webbplats. Ombudet kan vara till exempel en patentbyrå eller en advokatbyrå.

8 Överlåtelsehandling Om du vill registrera en design som någon annan har skapat måste du skicka med en överlåtelsehandling som visar att du har rätt till designen. Ett sådant formulär för överlåtelse kan du beställa från oss på PRV eller ladda ner från vår webbplats. Formgivaren är alltid en fysisk person. Det innebär bland annat att om du vill att ditt företag ska ansöka om registrering för en design som du har skapat måste du överlåta designrätten till företaget. Det gäller inte om du har en enskild firma. Samregistrering Du kan låta flera föremål ingå i en ansökan om produkterna hör till samma klass. Även produktdelar och ornament kan samregistreras om de produkter de är tänkta att användas på, eller ingå i, hör till samma klass. Nr 1. Nr 1. Exempel på samregistrering där mönstren ingår i samma klass. Mönsterregistrering nr: Klass Sanitär anordning. Mönsterskapare: Carl Jemsten Nr 1. Tvålkorg med korgar. Nr 2. Tvålkorg i två plan. Nr 3. Handduksring. Nr 2. Nr 2. Nr 3. Nr 3. Vad händer med ansökan? Prioritet Om du har ansökt om designskydd för din design i ett första land kan du söka vidare i andra länder genom att hänvisa till prioritet från din ansökan i det första landet. En ansökan i ett annat land bedöms i så fall ha blivit gjord samtidigt som den ansökan som inlämnades i det första landet. Det kan ha betydelse till exempel om någon annan lämnar in en ansökan med en liknande design ungefär samtidigt som du. För att begäran om prioritet ska godkännas måste ansökan i annat land göras inom sex månader från det den första ansökan avseende designen gjordes. Vill du hänvisa till prioritet ska du ange datum för den första ansökan, vilket land den är inlämnad i samt ansökningsnummer. Du måste hänvisa till prioriteten redan vid ansökningstillfället. Det går inte att göra det senare under handläggningen.

9 Avgifter Avgifterna består av ansökningsavgift och eventuella samregistreringsavgifter. Förutom dessa avgifter kan det tillkomma olika tilläggsavgifter. För varje varuklass utöver den första tar vi ut en extra klassavgift. Om det behövs fler än en bild för att din design ska anses fullständigt visad i registreringstidningen betalar du en extra kungörelseavgift för varje bild. Om du lämnar in en modell tar vi ut en avgift för förvaring. Om din ansökan gäller för registrering av en design för fler än en femårsperiod måste du också betala ansökningsavgiften och tilläggsavgifter för dessa perioder. Betalar gör du enklast till vårt PlusGiro eller bankgiro Du kan också betala i kassan på Valhallavägen 136 i Stockholm eller på Kungsgatan 8 i Söderhamn. Meddela att betalningen avser en designansökan och uppge sökandes namn. Vi kan tyvärr inte ta emot betalkort eller fakturera dig. Tänk på att vi inte börjar granska din ansökan förrän du betalat ansökningsavgift och eventuella samregistreringsavgifter. Granskning Den materiella nyhets- och skillnadsgranskning som vi tidigare utförde före registrering har avskaffats. Vi kontrollerar att designen är en produkt eller produktdels utseende och att designen inte strider mot goda seder och allmän ordning. Vi undersöker också att det inte finns statsvapen, statsflagga, statliga kontroll- eller garantibeteckningar i designen. Om någon uppgift är otydlig eller saknas får du ett brev, föreläggande, som du ska besvara med kompletteringar och förtydliganden. Det är viktigt att du svarar i tid. Avskrivning och återupptagande Om du inte svarat på föreläggandet i tid avskrivs din ansökan. Ansökan kan dock i vissa fall återupptas mot en återtagningsuppgift om du inom två månader efter det första svarsdatumet gått ut, besvarar föreläggandet och samtidigt betalar en återupptagningsavgift. Du kan bara återuppta ansökan en gång, oavsett var i granskningskedjan den befinner sig. Registrering och invändning Om vi inte hittat några hinder enligt den nya begränsade granskningen ska designen tas in i designregistret (mönsterregistret). Registreringen publiceras i Registreringstidning för design som finns på vår webbplats Publiceringen sker för att allmänheten ska få tillfälle att komma med invändningar mot din registrering. Det kan exempelvis vara någon som tycker att din design är för lik en som redan finns på marknaden. En invändning kan resultera i att den registrerade designen hävs helt eller delvis. Vi på PRV tar ställning till om invändningen är befogad eller inte och du får alltid möjlighet att ge en kommentar innan vi fattar ett beslut. Den som vill invända mot en registrering ska göra det skriftligen till oss på PRV inom två månader från kungörelsedagen. Vårt beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten, PBR. Patentbesvärsrättens beslut kan i sin tur överklagas till Regeringsrätten, om Regeringsrätten beviljar prövningstillstånd.

10 Skyddstid och förnyelse Skyddstiden för din design är maximalt 25 år. En designregistrering gäller för en eller flera femårsperioder, räknat från den dag då ansökan om registrering gjordes. Du kan vid ansökningstillfället ange hur många perioder registreringen ska gälla eller välja att stegvis förnya i slutet på varje period. Förnyelseblankett kan du ladda ner själv från När du förnyar din ansökan tar vi ut en förnyelseavgift. På webbplatsen hittar du en fullständig lista över aktuella avgifter. För design som avser en beståndsdel, som används för att reparera en sammansatt produkt så att den återfår sitt ursprungliga utseende (så kallade reservdelar), gäller registreringen aldrig för mer än högst tre femårsperioder, alltså sammanlagt 15 år. Vid själva registreringstillfället gör vi på PRV ingen prövning om registreringen maximalt kan vara 15 eller 25 år. Vi prövar alltså inte om beståndsdelen i fråga är en reservdel eller inte. Om du senare tänker söka skydd utomlands och vill åberopa prioritet från din svenska ansökan, måste du ansöka om skydd i utlandet inom sex månader från dagen då ansökan kom in till oss. Designskydd i andra länder En ansökan som lämnas in till oss på PRV ger skydd i Sverige. Om du vill skydda din design utomlands måste du söka designskydd i varje land för sig. Du kan få hjälp med juridiska frågor och annan rådgivning i samband med mönsterskydd i utlandet av sakkunniga ombud. Titta i telefonkatalogen under rubrikerna patentrespektive advokatbyråer. Om du senare tänker söka skydd utomlands och vill hänvisa till prioritet från din svenska ansökan, måste du ansöka om skydd i utlandet inom sex månader från dagen då ansökan kom in till oss. Gemenskapsformgivning Från och med den 6 mars 2002 gäller inom EU en förordning om gemenskapsformgivning (nr 6/2002). Enligt denna förordning kan du få skydd för din design inom hela EU-området utan att behöva vända dig till varje medlemsstat för sig. Förordningen innebär bland annat att du kan få ett visst begränsat skydd för formgivningen utan att behöva göra annat än att offentliggöra din formgivning. Om du vill uppnå ett bredare skydd kan du lämna in en registreringsansökan till OHIM, byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och design), som finns i Alicante i Spanien. Mer information om gemenskapsformgivning kan du få från olika patent- respektive advokatbyråer och av oss på PRV. Titta på vår webbplats och på OHIM:s webbplats: 10

11 Kom ihåg: att det är du som sökande som har ansvaret för att utreda att den sökta designen inte gör intrång i någon annans registrering. att du kan begära en nyhetsgranskning i samband med en ansökan. att du kan göra din ansökan senast inom 12 månader från det du offentliggjort din design men för att vara på den säkra sidan kan det vara bra att inte visa designen offentligt innan du gjort din ansökan. att redan vid ansökningstillfället tala om att bildmaterialet ska hållas hemligt om du önskar det. Det går aldrig att begära sekretess i efterhand. att du har 6 månader från ansökningsdagen att med prioritet söka skydd utomlands. att ett företag aldrig kan vara formgivare. att underteckna och datera ansökningshandlingen. att ansökan inte granskas förrän ansökningsavgift och eventuell samregistreringsavgift har betalats. att ju fullständigare en ansökan är när den lämnas in, desto fortare går handläggningen. att meddela designenheten om du byter adress. 11

12 Exempel på mönsterskyddad design Tändapparat, speciellt för hushållsändamål Tandborste Mönsterregistrering nr: Mönsterskapare: Xavier Lloveras Capilla Mönsterregistrering nr: Mönsterskapare: Christoph Geiberger Snöskoter/Bob Napp Mönsterregistrering nr: Mönsterskapare: Ulrich Ewringmann Mönsterregistrering nr: Mönsterskapare: Åke Espemar Tratt Mönsterregistrering nr: Mönsterskapare: Pieter K J DeCoster 12

13 Klädhängare Hummergaffel/kräftkniv Mönsterregistrering nr: Mönsterskapare: Pontus Brusewitz Mönsterregistrering nr: Mönsterskapare: Aki Pesonen Behandlingsstol Mönsterregistrering nr: Mönsterskapare: Anna Isenberg och Oskar Rosengren Skärmbildslayout Ornament Mönsterregistrering nr: Mönsterskapare: Elisabeth Ramel-Wåhlberg Mönsterregistrering nr: För: Omslagspapper, tapeter, toa- och kökspapper i rullar, pappershanddukar, pappersnäsdukar, pappersservetter. Mönsterskapare: Sandra Ann Enderby, Jim Warner, Ramseh Ranga, Raymond A. Woolard, John. J Diggings, Joan Nicosia. 13

14 Fler tjänster från PRV Service till näringsliv och innovatörer Vår kärnverksamhet är att ge näringsliv och innovatörer bästa möjliga förutsättningar att tjäna pengar på nya idéer. Utöver att pröva ansökningar om skydd för idéer kan vi också erbjuda tjänster som underlättar arbetet med att undersöka vad som redan finns och hur du bäst utnyttjar de skydd du beviljats. I vårt bibliotek kan du ta del av litteratur och tidskrifter inom immaterialrättsområdet, och i våra databaser kan du undersöka möjligheterna att skydda dina idéer eller se om du riskerar att göra intrång i någon annans skydd. Vilka är konkurrenterna och vad gör de? Vill du ligga steget före dina konkurrenter och analysera vad som händer i din bransch? PRV skräddarsyr analyser och bevakningar efter just ditt företags behov. Den 1 juli 2002 ändrades mönsterskyddslagen så att sökanden får ökat ansvar för att undersöka om mönstret i en tillräckligt stor omfattning skiljer sig från tidigare kända former. Det är även innehavaren som ansvarar för att bevaka om någon annan gör intrång i deras mönsterskydd. Om du vänder dig till oss hjälper vi gärna till med nyhetsgranskning i samband med din ansökan. Vill du lära dig mer? PRV erbjuder kurser som är anpassade till din situation och dina behov. Behöver du och dina medarbetare lära er mer om immaterialrätt, eller kanske om hur ni kan använda patent, varumärkesskydd och mönsterskydd vid strategiskt företagstänkande? Byt namn eller starta tidning Det är till PRV du vänder dig i de flesta fall när du vill byta personnamn. Tips på nya tänkbara efternamn hittar du på vår webbplats. Utgivningsbevis för tidskrift kan du ansöka om hos PRV. Hjälp utanför PRV Att ansöka om patentskydd, designskydd eller varumärkesregistrering kan vara ganska komplicerat. Vi på PRV kan ge allmänna råd, men vi kan inte fördjupa oss i hur just din ansökan ska se ut. Det beror på att vi måste vara opartiska när vi ska behandla ansökningen. 14 På patent- och varumärkesbyråer finns konsulter som kan hjälpa dig med allt från inledande rådgivning till att ta hand om din patent-, design eller varumärkesansökan. De flesta patentombud är organiserade i Svenska Patentombudsföreningen. Du når dem på telefon eller via Det finns också advokatbyråer som specialiserat sig på immaterialrätt. Du hittar dem i telefonkatalogens gula sidor eller via

15 Korta fakta om: Immaterialrätt Immaterialrätt är samlingsnamnet på icke-materiella tillgångar, alltså skyddade idéer. Precis som med fysiska produkter kan immateriella tillgångar säljas eller licensieras av innehavaren. Design Det vanligaste skyddet för en design är mönsterskyddet, som är ett rent form- eller utseendeskydd. Mönsterskyddet omfattar endast utseendet, inte funktionen eller tekniken. Skyddstiden är maximalt 25 år. Utseendet på det du vill skydda ska vara resultatet av ett skapande arbete. Patent Patent är ett skydd för en ny teknisk lösning på ett problem. Ett patent innebär att innehavaren kan hindra andra från att använda uppfinningen i upp till 20 år. Patent är en ensamrätt att använda den skyddade tekniken i utbyte mot att uppfinningen offentliggörs. Varumärke Varumärke kallas ofta logotyp och är en symbol eller kännetecken för ett företag, tjänst eller produkt. Varumärket kan bland annat bestå av figurer, ord, bokstäver, siffror eller ljud. En varumärkesregistrering gäller i tio år och kan sen förlängas tio år i taget. Vill du veta mer? På vår webbplats, kan du läsa mer om design, varumärken och patent med mera. Där kan du också använda våra e-tjänster, söka i våra register och databaser och ladda ner informationsmaterial. Du är också välkommen att kontakta vår Kundtjänst på telefon

16 Patent- och registreringsverket (PRV) ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design. Vi ger dig möjlighet att byta ditt personnamn och skaffa utgivningsbevis för tidskrifter. Vi erbjuder uppdragstjänster och kurser inom alla våra områden. PRV är en avgiftsfinansierad statlig myndighet som finns i Stockholm och Söderhamn med cirka 450 medarbetare. Kundtjänst maj foto: bert lindblad. tryck: danagårds grafiska.

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

Hur viktigt är ditt varumärke?

Hur viktigt är ditt varumärke? Hur viktigt är ditt varumärke? Bygger du ditt varumärke för att du ska få göra fler och bättre affärer? Då är ett varumärkesskydd en klok investering. Skyddar dina idéer Ditt varumärke är inte vad du säger

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

Patent- och registreringsverket (PRV)

Patent- och registreringsverket (PRV) Patent- och registreringsverket (PRV) Central myndighet för registrering och information Patent Mönsterskydd (Design) Varumärke Bolag Var finns PRV? Sundsvall Söderhamn Bolagsavd. Varumärkes- & Designavd.

Läs mer

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering.

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. VARUMÄRKESSKYDD när du har något som ingen annan har Varumärket är

Läs mer

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på patent Meningen med patent är att stimulera vårt samhälles utveckling alla vinner på att vi kan ta del av och utveckla varandras uppfinningar. Samtidigt får uppfinnarna större möjlighet att tjäna pengar

Läs mer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer Bioteknik och patent Skydda dina idéer Bioteknik och patent Med bioteknik menas tekniska tillämpningar av kunskap om biologiska processer, till exempel i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har

Läs mer

Varumärke. Skydda dina idéer

Varumärke. Skydda dina idéer Varumärke Skydda dina idéer Varför registrera ett varumärke? Att registrera sitt varumärke blir allt viktigare i en tid när utbudet av varor och tjänster ökar i samhället. Ett varumärke kan idag betinga

Läs mer

Yttrande avseende krav på skadestånd; ärende 258-10-40

Yttrande avseende krav på skadestånd; ärende 258-10-40 YTTRANDE 2010-03-12 VAD 34-2010/29 Justitiekanslern Att: Peter Lindström Box 2308 103 17 Stockholm Yttrande avseende krav på skadestånd; ärende 258-10-40 Redogörelse för ärendet Den 9 februari 2007 inkom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485); SFS 2002:570 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Designrätt. Designrätt. Av Sanna Wolk 1. Designrätt

Designrätt. Designrätt. Av Sanna Wolk 1. Designrätt Designrätt Sanna Wolk Stockholms universitet sanna.wolk@juridicum.su.se 1 Designrätt Överlappande skydd för design Mönsterskydd (formgivningsskydd) Upphovsrättsligt brukskonstskydd (10 URL) Varumärkesskydd

Läs mer

Lag. om ändring av varumärkeslagen

Lag. om ändring av varumärkeslagen Lag om ändring av varumärkeslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i varumärkeslagen (7/1964) 57 2 mom., sådant det lyder i lag 1715/1995, ändras den finska språkdräkten i rubriken för 1 kap. samt

Läs mer

Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning

Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) (Varumärken och mönster) Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning 1. Allmänna kommentarer

Läs mer

Det finns tre typer av personnamn; förnamn, mellannamn och efternamn. Här beskriver vi hur du går tillväga när du vill förändra ditt namn.

Det finns tre typer av personnamn; förnamn, mellannamn och efternamn. Här beskriver vi hur du går tillväga när du vill förändra ditt namn. Att byta namn Ett namn kan betyda så mycket. Det är en del av vår identitet. Tur då att vi har möjlighet att förändra våra namn. Läs här om de möjligheter som finns när det gäller namnbyte. Att byta namn

Läs mer

10 frågor om patent. förverkligaövning

10 frågor om patent. förverkligaövning förverkligaövning 10 frågor om patent En uppfinning är i sig ett allmänt begrepp och kan omfatta varje ny idé på alla möjliga områden. En uppfinning måste däremot, för att kunna beviljas patent, uppfylla

Läs mer

Utgivningsbevis för periodiska skrifter

Utgivningsbevis för periodiska skrifter Utgivningsbevis för periodiska skrifter Skydda dina idéer Periodisk skrift Med periodisk skrift menar lagen en tidning, tidskrift eller annan tryckt skrift samt de löpsedlar och bilagor som hör till. Skriften

Läs mer

Bilageförteckning. Innehållsförteckning

Bilageförteckning. Innehållsförteckning Immaterialrätt CASE Halmstad 2009-12-02 Johan Höcks 870624-4632 Erik Nykvist 810613-7139 Andreas Johansson 860101-4676 Johan Ohlsson 880530-2711 Arvid Nilsson 871126-4658 Innehållsförteckning Sammanfattning...1

Läs mer

Immaterialrättslig (IPR) Guide

Immaterialrättslig (IPR) Guide Immaterialrättslig (IPR) Guide 1 Reg.nr: S-000256 Reg.nr: 3750M Titel: Immatrialrättslig (IPR) guide Design: Anders Eurén, Linda Olofsson Publiserad av: Externa relationer/forskning och innovationsservice

Läs mer

Utvecklingsmetodik. Patent

Utvecklingsmetodik. Patent Utvecklingsmetodik Patent I patentavsnittet ingår förutom föreläsningsunderlaget följande broschyrer i form av PDF-dokument från Patent- och Registreringsverket: Söka patent. Det låter svårt Så söker du

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Varumärkesförordning; utfärdad den 26 maj 2011. SFS 2011:594 Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Varumärkesregistret och diariet över

Läs mer

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 1 Serviceboken hjälper dig att känna igen ditt företags immateriella tillgångar och att skydda, förvalta och utnyttja ditt kunnande och resultaten av ditt arbete.

Läs mer

PRV:s samlade avgifter

PRV:s samlade avgifter PRV:s samlade avgifter Här hittar du PRV:s samlade avgifter för alla våra områden patent, varumärke, design, periodisk skrift, personnamn samt andra förekommande avgifter. Version 2014-11-25 1 (14) 1 (14)

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

EUROLOCARNO (25/09/2014) Klasslista

EUROLOCARNO (25/09/2014) Klasslista KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DRIFTAVDELNINGEN Formgivningar EUROLOCARNO (25/09/2014) Klasslista Klass KLASS 1: KLASS 2: KLASS 3: KLASS 4: Förteckning över varor

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

När ska jag skydda mina immateriella rättigheter? Johanna Löttiger

När ska jag skydda mina immateriella rättigheter? Johanna Löttiger När ska jag skydda mina immateriella rättigheter? Johanna Löttiger Disposition Kort om PRV Grundläggande begrepp När ska man skydda sina rättigheter? Var får jag hjälp? Slutsats Kort om PRV Avgiftsfinansierad

Läs mer

Lagar och regler. Immaterialrä0 Uf- företaget och ska0er Import och tull Övriga regler

Lagar och regler. Immaterialrä0 Uf- företaget och ska0er Import och tull Övriga regler Lagar och regler Immaterialrä0 Uf- företaget och ska0er Import och tull Övriga regler Immaterialrä0 Skydda den som skapat något ny0 Ny idé Skydda e0 varumärke eller e0 företags namn. Skydda design eller

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-14 337 ÄRENDENUMMER SÖKANDE OK-Q8 Bank AB c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm Ombud: Sofia A c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm MOTPART Jan O 29601 Marbella

Läs mer

Varumärkeslag (2010:1877)

Varumärkeslag (2010:1877) Varumärkeslag (2010:1877) Svensk författningssamling 2010:1877 t.o.m. SFS 2016:375 SFS nr: 2010:1877 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L3 Utfärdad: 2010-12-09 Ändrad: t.o.m. SFS 2016:375 Ändringsregister:

Läs mer

Patent- och registreringsverkets författningssamling

Patent- och registreringsverkets författningssamling Patent- och registreringsverkets författningssamling ISSN 0347-500x Patent- och registreringsverkets kungörelse om närmare föreskrifter för ansökan om mönsterskydd utfärdad den 2 maj 1977. PRVFS 1977:1

Läs mer

Ett harmoniserat designskydd Nya förutsättningar för svenskt näringsliv

Ett harmoniserat designskydd Nya förutsättningar för svenskt näringsliv Juridiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Ett harmoniserat designskydd Nya förutsättningar för svenskt näringsliv Pontus Danielson Programmet för juris kandidatexamen Tillämpade

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 14-006 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 5 februari 2015 PARTER Klagande RN Ombud: Gunnar Bergquist Westpatent AB, Almekärrsvägen 11, 443 39 Lerum Motpart Radio Nostalgie 22,

Läs mer

Mönsterrätt. Skyddets omfattning: Skydd 5 år från ansökningsdagen. Fyra förnyelser är möjliga, d.v.s. maximal skyddstid är 25 år

Mönsterrätt. Skyddets omfattning: Skydd 5 år från ansökningsdagen. Fyra förnyelser är möjliga, d.v.s. maximal skyddstid är 25 år Mönsterrätt Skyddets omfattning: Skydd 5 år från ansökningsdagen Fyra förnyelser är möjliga, d.v.s. maximal skyddstid är 25 år Skyddet omfattar alla liknande formgivningar Ansökan Lämnas till PRV. Grundavgift:

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-11-19 273 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Specsavers BV 1211 EC Hilversum Nederländerna OMBUD: Stefan B. och Dan K., Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Box 5719

Läs mer

Rollatormålet. Disposition. Följande har hänt. Bakgrund De båda rollatorerna Tingsrätten Hovrätten Högsta domstolen

Rollatormålet. Disposition. Följande har hänt. Bakgrund De båda rollatorerna Tingsrätten Hovrätten Högsta domstolen Rollatormålet SFIR, Stockholm, 2009 12 01 Peter Kenamets Disposition Bakgrund De båda rollatorerna Tingsrätten Hovrätten Högsta domstolen 2 Följande har hänt Företag A utvecklar en ny rollator (WWW rollatorn)

Läs mer

Bild: Pixabay/CDJ. Ett litet smakprov

Bild: Pixabay/CDJ. Ett litet smakprov Bild: Pixabay/CDJ Ett litet smakprov ATT SKYDDA SIN UPPFINNING Möjliga immaterialrättsliga skyddsmetoder och Patentkostnadsmodellen Idé Företagshemlighet Bild: Petra Schatter En guide för enskilda uppfinnare

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

En översyn av EU:s varumärkessystem

En översyn av EU:s varumärkessystem En översyn av EU:s varumärkessystem SFIR 20 september 2013 Josefin Park Liv Bernitz Kommissionens förslag Ändringar i förordningen om gemenskapsvarumärken, KOM(2013)161 slutlig Omarbetning av direktivet

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 15-023 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 12 augusti 2016 PARTER Klagande SRB Travel Group AB, 556716-1566 Box 355, 442 11 Kungälv Ombud: Lars Wiking och Jonas Kjellén G Grönberg

Läs mer

Designskydd. Förväntade ändringar. Alla slags produkter och produktdelar

Designskydd. Förväntade ändringar. Alla slags produkter och produktdelar 8 Sedan drygt sju månader kan vi hävda ensamrätt till design så fort vi har gjort den tillgänglig för allmänheten inom eu, allt enligt den enligt eg-förordningen om designskydd, förordningen om gemenskapsformgivning.

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

Designskydd - Hur funkar det? 5 september, Markus Dahlberg Tel

Designskydd - Hur funkar det? 5 september, Markus Dahlberg Tel Designskydd - Hur funkar det? 5 september, 2017 Markus Dahlberg markus.dahlberg@prv.se Tel 08-782 29 45 Innehåll Om PRV Mönsterskyddets grunder nyhet skillnad Granskning Ansökningsförfarande Andra typer

Läs mer

Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar /946

Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar /946 Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar 14.6.1991/946 På föredragning av handels och industriministern stadgas med stöd av 14 och 46 lagen den 11 januari 1991 om ensamrätt till

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-11 232 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Leg Avenue Inc. 19691 E. Walnut Drive South City of Industry USA Ombud: Johan S Groth & Co KB Box 6107, 102 32 Stockholm

Läs mer

Immateriella tillgångar och dess skyddsformer. Jonas Holmqvist 12 oktober 2016, Karlshamn

Immateriella tillgångar och dess skyddsformer. Jonas Holmqvist 12 oktober 2016, Karlshamn Immateriella tillgångar och dess skyddsformer Jonas Holmqvist 12 oktober 2016, Karlshamn Kort om PRV I huvudsak en avgiftsfinansierad myndighet (t.o.m. 2016-12-31) Under Näringsdepartementet PRV i Söderhamn

Läs mer

Svensk varumärkestidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringa

Svensk varumärkestidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringa Svensk varumärkestidning Publiceringar gjorda 2016-12-17 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 28 00 www.prv.se kundsupport@prv.se

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-20 626 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Mobillån Sverige AB (556692-7165) Box 3423 103 68 Stockholm Ombud: Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838); SFS 2014:435 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen

Läs mer

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING UPPHÄVANDE AV REGISTRERING Invändningsärende nr 2015/00024/01 Natalie Olofsson Toftavägen 273 622 65 Gotlands Tofta Registrering nr 522933 INVÄNDARE Anki Karlsson Fredrik Nilsson Ringvägen 2 664 31 Grums

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM Mål nr 06-304 Vm.reg. 369.154 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad 2009-12-30 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1. Klagande: Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Ombud:

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen EUIPO NOTES-SV CONV.IR. - 03/2016 Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen Allmänna kommentarer Formuläret för ansökan om omvandling

Läs mer

Svensk författningssamling SFS _1960:648 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1960-12-02 - Varumärkesförordning (1960:648)

Svensk författningssamling SFS _1960:648 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1960-12-02 - Varumärkesförordning (1960:648) Svensk författningssamling SFS _1960:648 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1960-12-02 - Varumärkesförordning (1960:648) ~äringsdepartementet Ändringar införda t.o.m. SFS 1996:136 Om varumärkesregistret 1

Läs mer

Nyheter om immaterialrätt

Nyheter om immaterialrätt Nyheter om immaterialrätt Välkommen till sommarens nummer av HT Innovision! NYHETSBREV FÖR VÅRA KUNDER OCH PARTNERS Innehåll: Skydda dig mot pirater Kroatien 28:e EU-medlem Varning för registeravgifter

Läs mer

Information om internationell registrering enligt Madridprotokollet

Information om internationell registrering enligt Madridprotokollet Information om internationell registrering enligt Madridprotokollet Madridprotokollet är ett avtal mellan ett stort antal länder, vilket innehåller bestämmelser om internationell registrering av varumärken.

Läs mer

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 1 Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 Agenda Avtalet och äganderätt till verktyg Konkurrensrätt. Vertikala avtal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i firmalagen (1974:156); SFS 2010:1889 Utkom från trycket den 21 december 2010 utfärdad den 9 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

ATF-alternativt tvistlösningsförfarande. Elisabeth Ekstrand

ATF-alternativt tvistlösningsförfarande. Elisabeth Ekstrand ATF-alternativt tvistlösningsförfarande Elisabeth Ekstrand Vad är ATF? Från NÖD till ATF 2003. UDRP (tvistlösning för generiska toppdomäner) är en förebild. Allmänna villkor binder innehavaren. Inga hinder

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-06-09 248 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Prevent Box 20133 104 60 Stockholm MOTPART Adam S 217 55 Malmö SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 14-140 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 augusti 2015 PARTER Klagande UBS Motpart Sailon Event AB, 556892-1174 Sankt Mickelsgatan 66, 129 38 Hägersten Ombud: Pontus Ewerlöf

Läs mer

Det utvidgade skyddet för kända varumärken. IMK-seminarium 15 april 2015

Det utvidgade skyddet för kända varumärken. IMK-seminarium 15 april 2015 Det utvidgade skyddet för kända varumärken IMK-seminarium 15 april 2015 Den rättsliga kontexten Hinder mot registrering pga. äldre rättigheter 2 kap. 8 VML (art. 8 EU-VMF): 1. Dubbel identitet 2. Förväxlingsrisk

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (9) Mål nr 13-069 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 29 september 2014 PARTER Klagande Alcotrack Sverige AB, 556890-5912 c/o Sääf, Uddevallavägen 3, 452 31 Strömstad Ombud: Nils-Erik Folemark

Läs mer

Mönsteråret 2009 SFIR:s praxisdag den 14 januari 2010

Mönsteråret 2009 SFIR:s praxisdag den 14 januari 2010 Mönsteråret 2009 SFIR:s praxisdag den 14 januari 2010 Magdalena Bergvall rådman, Nacka tingsrätt Katarina Strömholm advokat, Lindahl Mönsteråret 2009 - Sverige [6] mönsterrättsliga avgöranden från allmän

Läs mer

ANSÖKAN OM GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT TILL GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET. Ifylls endast av det nationella organet

ANSÖKAN OM GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT TILL GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET. Ifylls endast av det nationella organet Europeiska Unionen Gemenskapens växtsortsmyndighet ANSÖKAN OM GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT TILL GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET Via det nationella organet: Diarienummer: Ifylls endast av det nationella

Läs mer

Lag. om ändring av varumärkeslagen

Lag. om ändring av varumärkeslagen Lagförslag 1. Lag om ändring av varumärkeslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i varumärkeslagen (7/1964) 1 kap., 13, 14, 19, 25, 26, 27, 56 d och 61, av dem 13 sådan den lyder i lag 56/2000,

Läs mer

ADMINSTRATIV PRAXIS VARUMÄRKEN 2015 Magdalena Jerner

ADMINSTRATIV PRAXIS VARUMÄRKEN 2015 Magdalena Jerner ADMINSTRATIV PRAXIS VARUMÄRKEN 2015 Magdalena Jerner 1 2016-01- @Copyright Zacco A/S ANTAL ÄRENDEN Högsta förvaltningsdomstolen 0 Patenbesvärsrätten 96 Förvaltningsrätten i Härnösand 0 Kammarrätten i Sundsvall

Läs mer

Hur kan man skydda MODE? Aalto Universitet, 3. Maj 2016 Heidi Härkönen

Hur kan man skydda MODE? Aalto Universitet, 3. Maj 2016 Heidi Härkönen Hur kan man skydda MODE? Aalto Universitet, 3. Maj 2016 Heidi Härkönen Vad är modejuridik? Modejuridik är ett delområde inom rättsvetenskap som undersöker juridiska problem som modeindustrin möter i sin

Läs mer

BO STADS. anpassnings BIDRAG. Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun

BO STADS. anpassnings BIDRAG. Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun BO STADS anpassnings BIDRAG Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun Bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för anpassning av vissa åtgärder som behövs

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Rapport 2015 Powered by

Rapport 2015 Powered by Rapport 2015 Bakgrund undersökning Konstaterades att ingen frågat hela målgruppen tidigare Få fram mer innovationsdata/statistik Målgruppsdata PRV registerutdrag PRV patent och designskyddsregister, urval

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-07-29 414 ÄRENDENUMMER SÖKANDE/APPLICANT STR Service AB (org nr 556059-9739) Järvagatan 4 261 44 Landskrona Ombud/Counsel: Advokatfirman Wilensky &

Läs mer

SFIR - Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd

SFIR - Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd SFIR - Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd 2001-01-15 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 STOCKHOLM Remiss: Mönsterutredningens delbetänkande Mönster Form

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 14-069 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 27 januari 2015 Klagande Feelgood Svenska Aktiebolag Box 5254, 102 46 Stockholm Ombud: Peder Oxhammar och Alexandra Persson Baker &

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-11-12 707 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Domaininfo AB (org. nr 556492-8413) William Gibsons väg 1 433 76 Jonsered Ombud: Domain and Intellectual property Consultants,

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

2012-04460 2015-04-13. Guide till VINNOVAs villkor om nyttjanderätt

2012-04460 2015-04-13. Guide till VINNOVAs villkor om nyttjanderätt Guide till VINNOVAs villkor om nyttjanderätt Innehåll 1 Inledning... 3 2 Använda en annan parts information för att genomföra ett projekt... 4 2.1 Använda en annan parts projektresultat... 4 2.1.1 Vad

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 14-158 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 21 augusti 2015 Klagande Hyundai Motor Company 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul 137-938, Republiken Korea Ombud: Christina Berggren

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-04-23 660 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Solexpress HB (org nr 969753-9956) Sjövägen 3 194 67 Upplands Väsby Ombud: Hellström Advokatbyrå Att. Anna F S Box 7305

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574 ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574 Skicka ansökan till Nacka Kommun Bostadsanpassningsbidrag Äldreenheten 131 81 Nacka Fastighetsbeteckning (fylls i av handläggare) 1. Sökande * Förnamn

Läs mer

ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020

ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020 SJV FPMB 12:29 2015-08 ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020 Använd den här blanketten när du ska söka stöd till miljöinvesteringar med fast ersättning inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-06-10 398 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Grundfos A/S 6850 Bjerringsbro Denmark Ombud: Groth & Co KB/Johan S 102 32 Stockholm MOTPART Jacek K Podkarpackie Poland

Läs mer

Saken Överföring av domännamn. Tvistlösarens beslut

Saken Överföring av domännamn. Tvistlösarens beslut BESLUT 2003-08-26 Ärendenr. 15. Sökande Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden, 902001-7720, Frösundaviks allé 1, 195 87 STOCKHOLM Ombud: Stina M, Cogent IPC AB, Alsnögatan 11, 116 92 Stockholm

Läs mer

We love doing business. Don t you?

We love doing business. Don t you? SynchWakeup IP WeSynch legal services made simpler We love doing business. Don t you? WeSynch is a series of quick, affordable and high quality legal tools for you and your company whether you don t have

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 26.10.2011 2011/0094(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47 Förslag till betänkande Raffaele Baldassarre (PE472.334v02-00) Genomförande av ett fördjupat samarbete

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 15-087 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 28 oktober 2015 PARTER Klagande 1) Aegis Media Norge AS Pilestredet 8, 0180 N-Oslo, Norge 2) Dentsu Aegis Network A/S Overgaden Neden

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-05-31 381 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Vitvarumäklarna AB 113 48 Stockholm Ombud: Two i Sverige AB 652 24 Karlstad MOTPART Albert W 8042 Graz Austria SAKEN

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-28 349 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Hydro Building Systems AB 360 70 Åseda MOTPART Trädgårdsteknik AB 262 96 Helsingborg Ombud: Patentbyrån Y Wallengren

Läs mer

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT WESTPATENT AB PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT Westpatent AB 2014-06-24 1 Innehållsförteckning 1 HUR BÖRJAR MAN OM MAN INTE ÄR VAN VID PATENT, OCH HAR EN UPPFINNING SOM MAN VILL PATENTSKYDDA?. 2 2

Läs mer

Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen.

Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Länsstyrelsen i län Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information En övervakningskamera får inte sättas

Läs mer

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1,

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, 1 20 februari 2014 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Regionalt innovationsarbete och kluster Tema Immaterialrätt Magnus Hallberg Processum Biorefinery Initiative

Regionalt innovationsarbete och kluster Tema Immaterialrätt Magnus Hallberg Processum Biorefinery Initiative Regionalt innovationsarbete och kluster Tema Immaterialrätt Magnus Hallberg Processum Biorefinery Initiative Magnus Hallberg 1994-1999 Civilingenjör Teknisk Biologi, Umeå Universitet 1999-2004 Doktorand

Läs mer

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG Föreläsning för Mötesplats Mode &Design 22 mars 2007 Niclas Ihrsén Punkter för dagens presentation Immateriella Rättigheter upphovsrätt, varumärken, design/mönster, patent.

Läs mer