Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 ÖSTERGÖTLAND

2

3 Styrelsens sammansättning 2014 PRO förening Ordförande Curt Karlsson Johannelund Vice ordförande Inghild Larsson Mantorp Kassör Lars-Göran Strand Lambohov Sekreterare Ragnhild Wärn Motala Väster Studieorganisatör Inghild Larsson Mantorp Övriga ledamöter Britt Nyberg Godegård Verner Bilde Skärblacka Anne-Louise Aspanius Åtvidaberg Leena Nilsen Söderköping Maria Johansson Ringarum Ersättare Ulla Bäckman City Norrköping Curt Ziemke Vasastaden Ingemar Persson Johannelund Märta Nordfjäll-Davidsson Finspång Göran Westerberg Ryd Arbetsutskott (AU) Curt Karlsson Johannelund Inghild Larsson Mantorp Lars-Göran Strand Lambohov Ragnhild Wärn Motala Väster Ersättare AU Britt Nyberg Godegård Verner Bilde Skärblacka Revisorer Inga Banksell Johansson City Norrköping Roger Jönsson Centrum Linköping Revisorsersättare Hjördis Modigh Ödeshög Olle Beng Ryd Valberedning Sammankallande Egon Staaf Kisa Sven-Erik Steen Helena Johansson Olle Beng Göran Forsman Skärblacka Valdemarsvik Ryd Mantorp 1

4 Verksamhetskommitté Sammankallande/ Studieorganisatör Inghild Larsson Mantorp KPR-ansvarig Britt Nyberg Godegård Konsumentansvarig Bertil Kraft Kärna Friskvårdsansvarig Verner Bilde Skärblacka Trafik- och säkerhetsansvarig Curt Ziemke Vasastaden Integrationsansvarig Ninna Krüger Internationell LPR-ansvarig Curt Karlsson Johannelund PRO kontakt ansvarig Solveig Hörström Landeryd Övriga ansvariga Information/hemsida Curt Karlsson Johannelund Försäkringar Curt Karlsson Johannelund Distriktsresor Ulla Bäckman City Norrköping IT-organisatör/PROsIT Kenneth Dahlin 2 City Norrköping Webredaktör Englis Karlsson Johannelund Medlemsvärvaransv. Ingemar Persson Johannelund Göran Westerberg Ryd Trippelskrapslotteri Ragnhild Wärn Motala Väster Kultur Inghild Larsson Mantorp PRO-vetarna Inghild Larsson Mantorp Curt Karlsson Johannelund Boule Roland Larsson Norra Valkebo Golf Ingrid Hagström Hällestad Agneta Ohlin Finspång Bridge Östen Lindqvist Skänninge Bowling Anders Torpel Ektorp Orientering Lennart Sjöberg Skärblacka Landstingets pensionärsråd LPR Ordinarie ledamöter Curt Karlsson Johannelund Katarina Ringholt t.o.m. juni Ektorp Marianne Sondered Finspång Ersättare Maria Johansson Ringarum Monica Axell Börge Andersson Fokunga-Väderstad Skärblacka

5 ABF ombud Ordinarie Verner Bilde Skärblacka Sigbritt Szabo Ryd Curt Karlsson Johannelund Irene Jonsson Ödeshög Solveig Hörström Landeryd Ersättare Sven Jonsson Centrum Linköping Ing-Marie Haglund Skärblacka Vanja Jonsson Valla-Fridhem Tord Johansson Borensberg Sune Pettersson Kvillinge Riksorganisationens representantskap Ordinarie Curt Karlsson Johannelund Personliga ersättare Lars-Göran Strand Lambohov Britt Nyberg Godegård Ordinarie Inghild Larsson Mantorp Personliga ersättare Ragnhild Wärn Motala Väster Verner Bilde Skärblacka Antal medlemmar: st Antal kommuner/pro samorganisationer: 13 stycken PRO föreningar: 70 stycken Anställda Ombudsman Kontorist Li Teske Sylvia Magnusson 3

6 Prioriterade frågor 2014 Opinionsarbete 2014 var ett valår, med val till både EU, riksdag, landsting och kommuner. Utåtriktad verksamhet förstärka bilden av PRO. Vård och omsorg omfattande samverkan kommuner/landsting, äldreboenden, läkemedel, hjälpmedel och anhörigstöd. Föreningsutveckling omfattande medlemsvärvning, ledarutveckling och medlemsvård/kontaktverksamhet. Pensionärernas ekonomiska situation omfattande pensioner, skatter och bostadstillägg. Friskvård med inriktning på maten och den vardagliga aktiviteten. Förändring av föreningar 2014 Under året har PRO Björsäter lagt ned sin verksamhet. I Norrköping har PRO Eneby och PRO Haga slagit sig ihop till en förening PRO Eneby/Haga. En ny förening har startat PRO Kultur Östergötland. Utåtriktade aktiviteter Genomförda aktiviteter: Våra viktiga frågor var i fokus under opinionsarbetet, ex pensionärernas ekonomiska situation, boendefrågor samt vård- och omsorgs frågor. Under den av Riksorganisationen (RO) planerade aktionsdagen den 14 mars så genomfördes aktiviteter och flygbladsutdelning på flera orter i länet. T.ex. i Linköping så genomfördes en demonstration med efterföljande politikerutfrågning. I Norrköping arrangerades ett torgmöte i city med utfrågning av politiker från olika partier. Under våren och inför valet i september så genomfördes politikerutfrågningar på flera platser, ex. i Kisa, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög. På andra orter så delades flygblad ut. Flygbladsutdelning skedde även i flera kommuner i samband med kommunfullmäktiges sammanträden och vid Landstingsfullmäktiges sammanträde i juni månad. Den 20 augusti arrangerades en bussresa till aktionsdagen inför valet på Centralstationen i Stockholm med fyrtio deltagare. Förutom att lyssna på olika politikerutfrågningar så fick vi även tillfälle att heja på PRO Såpkullen vid PRO-vetartävlingens regionfinal. Aktiviteter i Motala i samband med Vätternrundan, juni. PRO Östergötland var på plats under båda dagarna. Vi bjöd på kaffe och bullar i ABF:s lokaler. PROare gick runt i folkvimlet och bjöd på tablettaskar och delade ut informationsmaterial och sadelskydd. För att visa att vi i PRO bryr oss om alla åldrar tog vi hjälp av MR Goran som trollade och gjorde ballongfigurer till barn i alla åldrar. Vi anordnade också ballonguppsläpp både fredag och lördag. Himlen över Motala fylldes av 350 st. blåa och vita PRO ballonger. Dagarna kan sammanfattas med att PRO var synliga för de flesta av besökarna på cykelfesten i Motala. Augustifesten i Norrköping augusti. PRO fanns vid Refvens grund, centralt i Norrköping. Där bjöds det på underhållning, danstävlingar, lotteriförsäljning, information om PRO m.m. Uppskattningsvis människor passerade under dagarna. MR Goran medverkade under fredagen och på lördagen arrangerade vi ansiktsmålning för alla barn. På fredagen fylldes himlen över Norrköping av 350 st. blåa och vita PRO ballonger. 4

7 Förutom ovanstående aktiviteter har PRO medverkat på olika sätt på bl.a. Stadsfesten i Linköping och marknader runt om i länet t.ex. i Skänninge, Ringarum, Horn, Krokek, m.fl. Den 6 oktober genomfördes en After Work i Motala tillsammans med RO. Ca 55 deltagare kom och vi hade en trevlig kväll tillsammans. Ca 30 nya medlemmar värvades under kvällen. Under hösten har PRO Östergötland varit samarrangörer till två stora Seniormässor, i Norrköping och Linköping med totalt ca besökare. Landstingets Pensionärsråd - LPR Landstingets Pensionärsråd LPR Landstingets pensionärsråd (LPR), är ett samrådsorgan för Landstinget och pensionärsorganisationerna. Rådet består av både företrädare för pensionärsorganisationerna och förtroendevalda från Landstinget. LPR sammanträder fyra gånger per år. Följande frågor har bl.a. varit på agendan 2014: Landstingets satsningar på de mest sjuka äldre. Läkemedelsgenomgång. Det är viktigt att läkelsmedelsgenomgången följs upp konkret med apoteket när gamla mediciner finns att hämta ut för patienten. Detta ska säkras upp i alla led. Äldremottagningen. Överläkare Anne Ekdahls projekt i Norrköping har varit ett forskningsprojekt som avslutats under året. Landstinget bör ta tillvara det som var bra med projektet. Vårdval hörsel. Vårdval inom primär hörselrehabilitering innebär att behovsbedömning, utprovning och föreskrivning av hörapparater och andra hörseltekniska hjälpmedel samt service och reparationer erbjuds av auktoriserade vårdgivare, offentliga såväl privata. Hörapparaterna är Landstingets egendom och en egenavgift 500 kr tas ut. Gällande service tas en avgift på 100 kr ut och den ingår inte i högkostnadsskyddet. Information om pensionärsorganisationernas verksamhet. Pensionärsorganisationerna fick under hösten möjlighet att presentera sin verksamhet samt vad man gör för Landstingsbidraget. Samordnad vårdplanering. När vårdplanering görs går alltid patientens vilja först. Målet är att patienten ska komma hem, vilket ska ske inom 48 timmar. Ett läkarbesök ska förekomma vårdplaneringen. Fr.o.m. den 1 januari 2015 blev Landstinget i Östergötland istället Region Östergötland. Regionens Pensionärsråd (RPR) placeras under regionstyrelsen, det tycker vi i PRO blir mycket bra. Regionråd Torbjörn Holmqvist blir ny ordförande i RPR. Exempel på viktiga frågor inför 2015 är att RPR får vara med innan beslut fattas och att ett reglemente för RPR framarbetas. 5

8 Kommunala Pensionärsråden - KPR Prioriterade områden Hemsjukvården 2. Sjukresor färdtjänst 3. Teknik för äldre 4. Kontaktverksamhet 5. Vårdval hörsel På höstens kursdag den 15 oktober ägnades hela förmiddagen åt Hemsjukvården. I samtliga kommuner hade KPR-LPR ledamöterna undersökt hur läget är i den egna kommunen. Behovet av hemtjänst har ökat, vissa personalkategorier har varit svårt att rekrytera, skatteväxlingen räcker dåligt, avgiften blir betungande för dem som inte har annan hemtjänst och hjälpmedelsproblem finns fortfarande. Vi måste fortsätta bevaka utvecklingen av reformen även under Sjukresor och färdtjänst är viktiga frågor för många av oss pensionärer Vid kursdagen den 6 maj fick vi klara besked om de förändringar som skedde den 1 juli 2014, vilket innebar ett förtydligande av tidigare regler. Möjlighet till ökad service vid hämtning och lämning är sådana exempel. Vi fick också information om Teknik för äldre Hälsans nya verktyg. Om möjligheter och utmaningar med nya hjälpmedel för att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet och för att känna trygghet. Kontaktombudens viktiga uppgifter att ha kontakt med de medlemmar som av olika skäl inte kan delta i våra möten. Viktigt med samarbete med KPR. Båda kursdagarna har varit välbesökta och deltagarna har varit intresserade och engagerade. Sammanfattningsvis har 2014 varit ett år som krävt extra mycket arbete av våra duktiga KPR ledamöter där det i deras redovisningar visar att de tar sina arbetsuppgifter på stort allvar. Hemsjukvårdreformen kommer att kräva arbete av oss även 2015 tillsammans med ett stort antal andra ämnen: Boende, anhörigstöd, hjälpmedel, teknik för äldre, trafik-och säkerhetsfrågor och upphandling måste också behandlas. Vi ser fram mot ett bra Årsmötet Årsmöte hölls den 8 april i Brigaden, Garnisonsområdet i Linköping med 173 deltagare. Ordförande för mötet var Marie Morell, landstingsstyrelsens ordförande i Östergötland. Årsmötet gästades av Riksorganisationens ordförande Curt Persson. Han tackade för inbjudan och berättade att han kände igen lite sedan han 1957 tjänstgjorde i Linköping, då var Brigaden regementets matsal. Han talade om våra viktiga frågor i PRO inför valen. Vi är 2 miljoner pensionärer över 20 % av befolkningen. Ekonomi, vård och omsorg och inflytande är viktiga frågor. Beträffande boende så byggs och renoveras ganska lite i Sverige. Det som byggs är för dyrt och inte anpassat för äldres behov. Ett boendepolitiskt program är framtaget och ute på remiss. I PRO måste vi slå vakt om och utveckla vår verksamhet och en framtidsgrupp är tillsatt. PRO ska synas och höras i Almedalen, på konferens i Malmö med kvinnoperspektiv och sex stora möten i augusti. Han avslutade sitt anförande med att önska oss lycka till i Östergötland med våra aktiviteter. Marie Morell talade bl.a. om att 2013 firade landstingen 150 år och mycket har hänt. Det var andra uppgifter då. En enorm resa har gjorts och landstinget utvecklas varje dag. Många äldre oroar sig för att inte få hjälp p.g.a. ålder men enligt sjukvårdslagen får ingen åldersdiskriminering ske. Landstinget har anställda och 14 miljarder i omsättning. 6

9 9,5 miljarder går till hälso- och sjukvård och 50 miljoner till nya vårdplatser. Kvaliteten på vården är god och ekonomin är stabil. Äldremottagningen i Norrköping är ett avslutat projekt och utvärderingen pågår. Fr.o.m. 1 januari 2015 kommer landstinget att försvinna och bli Region Östergötland. En broschyr med information kommer att skickas till alla hushåll. På årsmötet deltog även gäster från PRO Jönköpings län, PRO Kalmar län och PRO Södermanlands län. Höstmötet Höstmötet hölls den 23 oktober också i Brigaden, Garnisonsområdet i Linköping med 155 deltagare. I år var det ett heldagsmöte, eftersom motioner inför kongressen behandlades. Riksorganisationen representerades av Dan Karlsson, ombudsman. Han informerade om valrörelsen där PRO var mycket aktiv, om marskampanjen samt om Almedalsveckan. PRO har idag ca medlemmar och är mycket större än alla politiska partiers medlemsantal tillsammans. Dan tog också upp PRO:s värdegrund, alla människors lika värde. PRO arbetar för alla och har ett samhällsintresse och som påverkat många frågor som har med pensionärernas vardag att göra. Han berörde även de frågor som har med att göra det pågående arbetet inom PRO. Delar av Handlingsprogrammet är ute på remiss, IT, hemsidan och om vårt nya medlemssystem Hjördis. Trippelskrapet som är oerhört viktig för ekonomin för hela PROs organisation. Vi har kongress nästa år och kommer då att lägga fast inriktningen av frågor som vi i PRO ska arbeta med under de närmsta åren. På höstmötet behandlades också de tjugoåtta motioner som inkommit inför kongressen Fem är distriktmotioner som är skrivna tillsammans med PRO Kalmar län. Övriga är inskickade av föreningar/samorganisationer. Kurser Konferenser Kulturverksamhet Under 2014 har distriktet genomfört ett stort antal kurser och konferenser vilka glädjande nog i de flesta varit välbesökta. Två utbildningstillfällen genomfördes i det nya medlemssystemet Hjördis. Ett tillfälle i Motala och ett i Linköping. Totalt i Östergötland har 424 studiecirklar genomförts, 570 kulturarrangemang och 79 annan folkbildningsverksamhet som t.ex. kurser/konferenser. Något färre än året innan men med totalt fler deltagare. Totalt deltog drygt personer i våra studiecirklar, kurser, konferenser och kulturarrangemang. Siffrorna visar att det pågår en stor studie- och kultur aktivitet runt om hos PRO föreningarna i Östergötland. Allt i ett bra samarbete med ABF Östergötland. Start av ny förening PRO Kultur Östergötland Den 26 augusti så genomfördes ett första möte inför bildandet av föreningen. En interimsstyrelse valdes och till ordförande valdes Inghild Larsson. Riksorganisationens styrelse godkände bildandet på sitt sammanträde i december. Föreningens syfte är att samla PROare och välkomna nya PROare till gemensamma upplevelser inom ett brett kulturområde. Information till föreningar/samorganisationer om PRO Kultur Östergötland kommer under våren

10 Ordförandekonferenser På årets två ordförandekonferenser presenterades och diskuterades aktuella frågor. 24 mars Trippelskrapet - aktuellt och nyheter - Aktuella äldrefrågor inom EU - medverkade gjorde Britt-Marie Ekvall, Trippelskrapsföreståndare PROriks och Göran Färm, Europaparlamentariker. 14 oktober - PRO kongress kalendarium Säkerhet för äldre medverkade gjorde Detlef Teske, brandmästare. Övriga kurser och konferenser januari - Hemsideskurs, kursledare: Kenneth Dahlin, PRO Östergötland och Rune Carlsson, PRO Landeryd. 31 januari Kurs för studiecirkelledare med Else Andersen, ABF Östergötland. 11 februari Kurs marknadsför din förening med Tomas Lindgren, ABF Östergötland. 18 mars Friskvårdskurs Passion för livet med Lars Stenbäck, seniorcoach, Jönköping. 26 mars Kurs för sekreterare med Inghild Larsson, PRO Östergötland mars Uppföljningsträffar för webb-ansvarig med Kenneth Dahlin, PRO Östergötland och Rune Carlsson, PRO Landeryd. 2 april Kurs för ordförande med Curt Karlsson, PRO Östergötland. 10 april Kurs för kassörer med Göran Westerberg, Inghild Larsson och Inga Banksell Johansson, PRO Östergötland. 6 maj - Konferens för ledamöter i KPR/LPR och kontaktansvariga med Peter Wahlberg, controller/projektledare, Landstinget och Bo Lundén, verksamhetsansvarig för hemsjukvården i Motala. 14 maj Konferens för studieansvariga och reseansvariga presentation av 2015 års mål för Läs och Res Åland den blomstrande ön. 21 augusti - Gemensam konferens för ordförande, studieorganisatör, KPR-ansvarig i samorganisationer och LPR. På konferensen presenterades och diskuterades bl.a. RO:s verksamhetsplan kongress aktuella gemensamma frågor inom LPR och KPR medlemsvärvning - studier utåtriktade aktiviteter nytt medlemssystem Hjördis. 27 augusti Kurs om medlemsvård med Patrik Säker, PROriks. 4 september Kurs för valberedare med Willy Mistrén, ABF Östergötland. 8 september Konferens för försäkringsansvariga med Curt Karlsson, PRO Östergötland. 9 september Kurs för studieorganisatörer med Inghild Larsson, PRO Östergötland och Leila Parkko, ABF Östergötland. 11 september Konferens för konsumentansvariga - aktuell information om årets prisundersökning - Märtha Dahlberg, PROriks. 15 september Konferens för lotteriansvariga - aktuellt om Trippelskrapet Britt-Marie Ekvall, RO. 29 september Kurs för hemsidesanvariga Att skriva med Rosmarie Sundström PROriks. 2-3 oktober Databokföringskurs för kassörer med av Göran Westerberg, PRO Östergötland och Birgitta Skoogh, PRO Tannersfors-Tallboda. 15 oktober Konferens för KPR/LPR ledamöter medverkande Anders Carlsson, projektledare, Hälsans nya verktyg och Klas Lindstöm, Landstinget i Östergötland 27 oktober Konferens för kontaktombud och ansvariga med Solveig Hörström PRO Östergötland. 8

11 8 november Konferens för trafik/säkerhetsansvariga medverkande Lars-Jonney Jonsson, chef för Trafikpolisen i Östergötland och Inger Mörk, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 17 november Kurs för revisorer, Ragnhild Wärn PRO Östergötland. 19 november Konferens om Diskriminering och Integration. Medverkade gjorde Pranvera Bahtiri, jurist på Byrån mot diskriminering i Östergötland, Almaz Abdulla, kommunpolitiker i Linköping, Biserka Zenkovic, brobyggare i Skäggetorp samt Lars-Göran Öberg, samordnare i God man föreningen november Kurs i det nya medlemssystemet Hjördis i Motala med Kenneth Dahlin och Li Teske PRO Östergötland november Kurs i det nya medlemssystemet Hjördis i Linköping med Kenneth Dahlin och Li Teske PRO Östergötland. Medlemsvärvning PRO Östergötland hade medlemmar den 31 december Glädjande nog en ökning jämfört med föregående år med 284 medlemmar. Under året värvade vi ca nya medlemmar, trots detta blev ökningen liten jämfört med antal nya medlemmar. Det beror bl.a. på att alltför många av våra medlemmar väljer att avbryta sitt medlemskap i PRO. Så kan vi bryta det så kommer medlemsökningen bli betydligt större. Läs och Res Berlin Potsdam Spreewald var årets resmål. Totalt under året genomfördes det 38 studiecirklar, uppdelat på 26 studiecirklar om Berlin och 12 studiecirklar om 2015 års resmål Åland runt om i länet. I gott samarbete med Vikingbuss genomfördes sedan resan till Berlin Potsdam - Spreewald med totalt 9 bussar och sammanlagt 361 nöjda resenärer. Trippelskrapslotteriet Under försäljningsperioden 1/ / sålde vi i Östergötland Trippelskrapslotter. Glädjande är att vi ökade vår försäljning med knappt lotter motsvarande 25 % under året. Trippelskrapslotteriet är väldig viktig för hela vår organisation i PRO. Konsumentfrågor 2014 års prisundersökning genomfördes den 8 oktober. Totalt prisundersöktes 47 butiker i Östergötland, det var något färre butiker än föregående år. Butikerna var i årets undersökning uppdelade i dels större butiker, som har fler än varor, dels små/mindre med färre än varor. 29 större butiker respektive 18 mindre butiker undersöktes. Årets varukorg innehöll 33 konventionella varor, 16 ekologiska varor och 4 receptfria läkemedel. Snittpriset för de större butikerna var 809 kr och de mindre 845 kr för de konventionella varorna PRO-kontakt medlemsvård Kontaktverksamhet och medlemsvård är en viktig del av vårt arbete inom PRO. Alla medlemmar ska känna att de har ett stort medlemsvärde, även de medlemmar som inte kan eller vill komma till våra möten. Medlemsvården måste utvecklas och lyftas fram i betydligt större utsträckning än hittills tillsammans med medlemsvärvning. PRO-kontaktansvariga deltog på en konferens den 6 maj tillsamman med ledamöter i KPR/LPR. Då informerades det om: Nya regler för sjukresor - PRO försäkringar - Uppföljning av Hemsjukvårdsreformen. Vid en konferens i oktober behandlades bl.a. frågor som Rollen som kontaktombud Information av Apoteket. 9

12 Friskvård Våra friskvårdsaktiviteter i Östergötland är omfattande. Aktiva friskvårdsinsatser gör att PRO bidrar till att minska risken för sjukdomar. Vårt friskvårdarbete ger dessutom en vinst till samhället eftersom människor som håller sig friskare och piggare inte belastar landstingets budget. Våra insatser har genomförts bl.a. med stöd av landstinget i Östergötland. Vid kursen i mars så medverkade Lars Stenbäck, seniorcoach, Jönköping som informerade om Passion för livet ett handledarmaterial framtaget av Sveriges kommuner och Landsting och Landstinget i Jönköpings län. Han inspirerade oss till ett fortsatt arbete här i Östergötland. Bowling I mars arrangerades distriktsmästerskap på Eurobowl i Norrköping med 33 deltagare. Segrare i damklassen blev Yvonne Carlsson, Söderköping och i herrklassen Ivar Karlsson, Landeryd, Linköping, född Till PRO:s riksmästerskap i Vårby i oktober reste åtta östgötar. Bästa resultat nådde Yvonne Carlsson, Söderköping med en tiondeplats. Golf PROs distriktsmästerskap i golf 2014 genomfördes på Östad golf i Väderstad den 24 juni. Ett mycket bra arrangemang med perfekt golfväder med växlande solsken och moln. Segrare blev Jan-Olov Fornell, PRO Mantorp följd av Katarina Ringholt, PRO Ektorp, Kerstin Sandström, PRO Krokek samt Göran Pettersson, PRO Vasastaden. Boule Till årets kvaltävlingar för distriktsmästerskapet var 63 lag anmälda. Lagen lottades i 16 grupper som sen kvalspelade på olika ställen i länet. Finaltävlingen med 16 deltagande lag ägde rum i Vikingstad den 30 juli. Årets distriktsmästare blev ännu en gång PRO Skänninge som för tredje gången blev distriktsmästare. Laget representerade sedan PRO Östergötland vid Riksmästerskapen på Gysinge. Bridge I maj genomförde PRO Östergötland sitt distriktsmästerskap under PRO Skänninges utmärkta värdskap. 22 par spelade 42 brickor, vilket innebar att alla fick möta alla. Utöver äran var tävlingen kvalificering till PROs riksmästerskap, som spelades i Stockholm och på Ålands hav i september. Tyvärr ökar inte antalet deltagare utan står still på runt 25 par. Gunnel Syren och Göran Karlsson från PRO Ödeshög segrade och tvåa kom Sture Mattsson från PRO Gryt i par med Ragnar Jansson, PRO Vasastaden. Segrarna fick sedan representera Östergötland i riksfinalen i september. Hela dagen gick åt för spelet, som lugnt och kompetent leddes av Torsten Åstrand från Motala. PROvetartävlingen Delfinaler i PROs egen hjärngympa, PROvetartävlingarna genomfördes på fyra olika platser i Östergötland den 1 april. Distriktsfinalen gick av stapeln den 14 maj i Linköping. Lagen fick svara på många svåra och kluriga frågor som var gjorda av tävlingsledarna Inghild Larsson och Olle Beng. Även i år så vann lag PRO Såpkullen från Norrköping bestående av Gun-Britt Pettersson, Sven-Olof Gustavsson och Ove Arfwedson. Laget representerade sedan den 20 augusti PRO Östergötland på regionfinalen i Stockholm påhejade av många PRO kamrater från Östergötland. 10

13 Trafik och säkerhet PRO har genom representanter i landstingets pensionärsråd (LPR) haft insyn och kunnat påverka vad som händer inom trafikområdet, främst kollektivtrafiken. Ytterligare påverkansmöjligheter har PRO på de dialogträffar som Östgötatrafiken inbjuder oss pensionärsorganisationer till. Under 2014 innefattade en sådan inbjudan bl.a. ett besök på den nya beställningscentralen i Mjölby där fokus låg på den särskilda kollektivtrafiken. Under hösten genomfördes en heldagskonferens för trafik- och säkerhetsansvariga. På programmet stod Vårt trafik- och säkerhetsarbete inom PRO Östergötland, Polisens trafikarbete i Östergötland som presenterades av chefen för trafikpolisen i Östergötland, Lars-Jonney Jonsson, samt en genomgång av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MBS) program för seniorers säkerhet. Gäst från MBS var Inger Mörk, ansvarig för äldresäkerhetsfrågor. IT verksamheten Under 2014 stod vi återigen inför förändringar i IT-området. Vi har sjösatt ett nytt medlemsregister Hjördis. Programmet kommer att underlätta i alla led vad gäller statistik, uppdateringar, utbildningar mm. Två utbildningstillfällen genomfördes i november, en i Motala och en i Linköping. Utbildningsinsatser i det nya systemet kommer även att fortsätta under Under året har även hemsidesutbildningar genomförts. Det finns ett behov att genomföra hemsidesutbildningar och Hjördisutbildningar kontinuerligt. Nu hoppas vi bara på att de som inte har tillgång till Internet skall få denna möjlighet snarast. Integration/diskriminering Integration och diskriminering är viktiga frågor för oss i PRO. I stadgarna står: Vi ska motverka främlingsfientlighet, åldersdiskriminering och all annan diskriminering och främja personliga kontakter oavsett ursprung. Under hösten genomfördes en konferens om diskriminering och integration med flera intressanta föreläsare. Bl.a. talade Pranvera Bahtiri, Byrån mot diskriminering i Östergötland, om begreppen kring diskriminering och Lars-Göran Öberg, God man föreningen, om hur det är att vara en god man för ensamkommande flyktingbarn. Ekonomi Förslag till fördelning av resultatet: PRO Östergötlands styrelse föreslår att årets resultat kronor överförs i ny räkning. 11

14 12

15

16 ÖSTERGÖTLAND Västra vägen Linköping Tel: Produktion: Fontänen Layout: Peter Fischier. 2 mars 2015 Revison 16 april 2015

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 ÖSTERGÖTLAND Styrelsens sammansättning 2013 PRO förening Ordförande Curt Karlsson Johannelund Vice ordförande Inghild Larsson Mantorp Kassör Lars-Göran Strand Lambohov Sekreterare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan för PRO Östergötland 2015 Organisationen präglas av en levande intern demokrati och ett vitalt inre liv. Våra ställningstaganden och program är väl förankrade

Läs mer

Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Ordförande Eda Anderson Sköns Södra. v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö

Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Ordförande Eda Anderson Sköns Södra. v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Styrelsen Ordförande Sköns Södra v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Kassör Bengt Axelsson Timrå Sekreterare

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014

Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014 Styrelsen Ordförande Eda Anderson Sköns Södra v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Kassör Britta Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Ersättare Siwe Clasén (FP) Landstinget Marita Granath (C) Landstinget

Ersättare Siwe Clasén (FP) Landstinget Marita Granath (C) Landstinget PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd 2012-05-23 8-13 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen Närvarande Ledamöter Olle Beng

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen Närvarande Ledamöter Viktoria

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Verksamhetsplan 2015 Förutsättningar för verksamheten 2015 En ny regering kommer att finnas på plats. Det är upp till PRO att visa att vi förmår att påverka regeringen i den riktning

Läs mer

VERKSMANHETSPLAN 2015 PRO distriktet Västmanland

VERKSMANHETSPLAN 2015 PRO distriktet Västmanland VERKSMANHETSPLAN 2015 PRO distriktet Västmanland Inledning PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats

Läs mer

Verksamhetsberättelse. PRO Hjärtum-Västerlanda 2013

Verksamhetsberättelse. PRO Hjärtum-Västerlanda 2013 Verksamhetsberättelse PRO Hjärtum-Västerlanda 2013 Ann-Marie Larsson Februari 2014 Verksamhetsberättelse 2 Innehåll 1 Styrelsen 2 Ersättare 3 Övriga val 4 KPR 5 LPR 6 Resor 7 Konsumentfrågor 8 Hemsidan

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll.

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll. SPRF Hallands distrikt Sammanträdesprotokoll Plats: Pålsbo, Halmstad Tid: 2014-03-04 Närvarande: Kent Nordenberg ordf., Rolf Johansson vice ordf., Janne Setterbom studieorganisatör, Birgitta Charpentier

Läs mer

SPF distrikt Skaraborg

SPF distrikt Skaraborg Verksamhetsberättelse för SPF distrikt Skaraborg 2014 Styrelsen för SPF distrikt Skaraborg överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för 2014, distriktets trettionionde verksamhetsår. Styrelsen har haft

Läs mer

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 MINNESANTECKNINGAR 2011-12-02 Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2011-12-02 Närvarande:

Läs mer

Dagordning PRO Hofors årsmöte den 11 mars 2014 i Folkets Hus kl. 14.00

Dagordning PRO Hofors årsmöte den 11 mars 2014 i Folkets Hus kl. 14.00 Dagordning PRO Hofors årsmöte den 11 mars 2014 i Folkets Hus kl. 14.00 1.Mötets öppnande 2.Fastställande av dagordning 3.Parentation 4.Nya medlemmar 5.Val av 2 justerare för dagens protokoll 6.Val av 2

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF VERKSAMHETSPLAN 2015, SPF Distrikt Halland Detta dokument är ett av våra många verktyg för distriktets årsaktiviteter. Innehåller utbildningar, aktiviteter, sammankomster, föreläsningar, seminarier. Vår

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015

Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015 2014 FÖR 1 Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015 Årsmötet öppnas Parentation Val av ordförande för mötet Val av sekreterare för mötet Val av 2 justerare tillika rösträknare

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 2010-02-19 1 () Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13.15 15.30 Beslutande Enligt blad 2 Övriga deltagande Enligt blad 2 Utses att justera Mari-Anne Andersson Sekreterare...

Läs mer

VERKSAMHET OCH BUDGET

VERKSAMHET OCH BUDGET VERKSAMHET OCH BUDGET 2013 Höstmöte 7:e november 2012 Amiralen, Malmö PRO-DISTRIKTET I SKÅNE Innehåll Inledning 2 Medlemsutveckling 3 Ledarutveckling 5 Studier 6 Socialpolitik 7 Information 8 Friskvård

Läs mer

Samorganisationen i Gävle

Samorganisationen i Gävle Samorganisationen i Gävle Verksamhetsplan och budget för år 2015 Sida 1 av 5 PRO Samorganisation i Gävle kommun Uppgifter enligt stadgarna I kommuner där det finns mer än en PRO-förening krävs i olika

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE

MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE Datum 1 (5) MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE TID: tisdagen, den 25 februari, klockan 13:00 16:00 PLATS: Fullmäktigesalen, Stadshuset NÄRVARO: Ledamöter och ersättare: Laila Sand, PRO

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-06-21 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Criss Hagfeldt

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Datumplan för 2015. Stockholms län. Skapad:2015-05-06. Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www.

Datumplan för 2015. Stockholms län. Skapad:2015-05-06. Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www. Datumplan för 2015 Stockholms län Skapad:2015-05-06 Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www.pro/stockholm Var observant på datum för revideringar. Innehåll Sid 2 Distriktets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 2012-09-21 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13.15 15.30 Beslutande Enligt blad 2 Övriga deltagande Enligt blad 2 Utses att justera Sekreterare... Paragrafer 31-41

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-28

Landstingets pensionärsråd 21-28 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-06-02 Landstingets pensionärsråd 21-28 Tid: Fredagen den 2 juni 2006, kl 09.30-12.00 Plats: Sjukgymnastikens konferensrum, Länssjukhuset i Halmstad Närvarande ledamöter

Läs mer

Verksamhet och budget 2015

Verksamhet och budget 2015 1 Blekinge Verksamhet och budget 2015 PRO-Blekinge Höstmötet den 21 november 2014 i Sölvesborg Deltagare vid kursen i surfplattor 2014 2 Inledning. PRO är en folkrörelse i förändring. Den tekniska utvecklingen

Läs mer

PRO Aktuellt september 2015. Aktuellt. Nummer 9 september 2015

PRO Aktuellt september 2015. Aktuellt. Nummer 9 september 2015 Aktuellt Nummer 9 september 2015 PRO Skåne Vasagatan 2 241 38 Eslöv 0413-126 80 info@skane.pro.se www.pro.se/skane Exp. & telefontid: Må - to 9-12 & 13-15 Fr 9-12 Månadens citat Så länge man inte ger upp,

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Södra Älvsborgs distrikt PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-11-17 Plats: Borås Omfattning 1-25 Närvarande: Lars Lyborg, Borås, distriktsordförande Ulla Wahlin, Borås Dick Ylander,

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 15.50 Plats Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande Caroline Wallensten Tuva Lund

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Regionpensionärsrådet 42-51

Regionpensionärsrådet 42-51 Protokoll Sammanträdesdatum 2012-12-14 Regionpensionärsrådet 42-51 Tid Fredag 14 december 2012, kl 09:00 11:45 Plats Hallands sjukhus Kungsbacka Ledamöter Gösta Bergenheim (M) Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen har efter årsmötet och konstituerande sammanträde haft följande ledamöter Namn Befattning Mandatperiod

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2009 Kommunstyrelsen 2010-01-18 Kommunala pensionärsrådet Demokrati- och medborgarservice Jack Roger Bäckstrand, 016-710 19 91 1 (5) Kommunala pensionärsrådet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare...

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare... Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:00 Beslutande Christina Pettersson, ordförande Stig G. Andersson, SPF Nils Lidman, SPF Kaisa Lamu, SFP Henry Lindkvist, PRO Ann-Britt Eriksson,

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN KURSPROGRAM 2013-2014

STOCKHOLMS LÄN KURSPROGRAM 2013-2014 2012 STOCKHOLMS LÄN KURSPROGRAM 2013-2014 Välkomna till 2013-2014 års kursverksamhet Vi erbjuder dig som förtroendevald utbildning som ska inspirera dig till att vara aktiv i PRO: - Nya kunskaper - Erfarenhetsutbyte

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-03-16 1 (15) Plats och tid Ljusdal, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Bente Sandström Kjell Jansson Stefan Bäckström Kent Sjöberg Ljusdals kommun Roland Bäckman Sven-Olle

Läs mer

Prisundersökning 2014

Prisundersökning 2014 Prisundersökning 2014 Om undersökningen PRO:s prisundersökning visar prisläget den 8 oktober 2014 Nästan var femte butik i Sverige undersöktes, 839 butiker finns med i presentationen ca 2 000 ideella PRO:are

Läs mer

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås VÄNTJÄNST I väntjänsten kan Du finna en medmänniska som vill vara till hjälp och sällskap. Det kan gälla småtjänster i hemmet, sällskap på promenader eller läkarbesök, smakråd vid klädinköp, skjuts till

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Aktuellt. Vänta med att höja pensionsåldern! PRO Skåne. Detta händer i nov-dec: Viktigt! Uppdragsredovisning. Månadens citat. Nummer 11 november 2015

Aktuellt. Vänta med att höja pensionsåldern! PRO Skåne. Detta händer i nov-dec: Viktigt! Uppdragsredovisning. Månadens citat. Nummer 11 november 2015 Aktuellt Nummer 11 november 2015 PRO Skåne Vasagatan 2 241 38 Eslöv 0413-126 80 info@skane.pro.se www.pro.se/skane Exp. & telefontid: Må - to 9-12 & 13-15 Fr 9-12 Månadens citat Egentligen kan man inte

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

riksteatern östergötland

riksteatern östergötland Norrköping 2015-04-07 Välkommen till årsmöte för Riksteatern Östergötland, Mån 20 april 2015 klockan 18.00 Plats: Östgötateatern, Teatertorget 1, Norrköping Praktiskt Handlingar till årsmötet bifogas.

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

9. Kassörens rapport Ekonomisk Redovisning, Resultat- och Balansräkning. 12. Fastställande av kostnadsersättning till styrelse och revisorer.

9. Kassörens rapport Ekonomisk Redovisning, Resultat- och Balansräkning. 12. Fastställande av kostnadsersättning till styrelse och revisorer. Dagordning Årsmöte 2014 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare.. 6. Fråga om årsmötet kungjorts i laga

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering.

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland ID540 Folkunga PRO, Väderstad, Mjölby kommun har under de senaste åren upplevt en klar försämring i de grundläggande betaltjänster,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SAMORGANISATION I STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelse Ordinarie ledamöter Alf Andersson Ordförande Enskededalen Gun Gustafsson Vice ordförande/studieorganisatör Sofia Kurt Blank Kassör Byggettan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11.

PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11. PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Plats och tid: Närvarande: Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11.30 Sven-Åke Svensson (KD), ordförande

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Landstingshuset, Smedjan, Kalmar

Landstingshuset, Smedjan, Kalmar KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-10-03 Tid Kl 13:00 16:00 Plats Landstingshuset, Smedjan, Kalmar Omfattning 30-41 ande Anette Lingmerth (S) ordf. (kommunstyrelsen) Gunilla Johansson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2008-01-02 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

a) Samhällsbyggnadsnämndens föredragningslista innehåller inte något som behöver tas upp av styrelsen.

a) Samhällsbyggnadsnämndens föredragningslista innehåller inte något som behöver tas upp av styrelsen. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I FIGEHOLMS SAMHÄLLSFÖRENING DEN 16 OKTOBER 2013 Närvarande: Kerstin Hemmingsson (ordf.), Disa Carlsson (suppl.), Lennart Ericsson (suppl.), Ingemar Johansson, Katarina

Läs mer

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Först i slutet av 1930-talet kom en organiserad samverkan mellan pensionärer till stånd. Diskussionerna var många och inte alltid så eniga, men den 6 september

Läs mer

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15. Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15. Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg Art: Sammanträde med pensionärsrådet Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15 Plats: Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg Ledamöter: Ingalill Alsterlind SKPF ordförande Lennart Andersson RPG Kerstin

Läs mer

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010 NHR Motala Vadstena December 2010 Medlemsblad 2011 års bad och rekreationsresa går till Malloca! Läs mer på sista sidan. Årets firar vi Kärleksvecka traditionsenligt med kaffe och kärlekstårta tillsammans

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d Styrelseprotokoll nr 1/2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Mari Carlsson ledamot Lillemor Nordenhammar ledamot

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2014 2 Styrelsen för Kronobergs distrikt av Sveriges Pensionsförbund, SPF, får härmed lämna verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsens sammansättning: Ordförande Åke Wenrup Lessebo

Läs mer