Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 ÖSTERGÖTLAND

2

3 Styrelsens sammansättning 2014 PRO förening Ordförande Curt Karlsson Johannelund Vice ordförande Inghild Larsson Mantorp Kassör Lars-Göran Strand Lambohov Sekreterare Ragnhild Wärn Motala Väster Studieorganisatör Inghild Larsson Mantorp Övriga ledamöter Britt Nyberg Godegård Verner Bilde Skärblacka Anne-Louise Aspanius Åtvidaberg Leena Nilsen Söderköping Maria Johansson Ringarum Ersättare Ulla Bäckman City Norrköping Curt Ziemke Vasastaden Ingemar Persson Johannelund Märta Nordfjäll-Davidsson Finspång Göran Westerberg Ryd Arbetsutskott (AU) Curt Karlsson Johannelund Inghild Larsson Mantorp Lars-Göran Strand Lambohov Ragnhild Wärn Motala Väster Ersättare AU Britt Nyberg Godegård Verner Bilde Skärblacka Revisorer Inga Banksell Johansson City Norrköping Roger Jönsson Centrum Linköping Revisorsersättare Hjördis Modigh Ödeshög Olle Beng Ryd Valberedning Sammankallande Egon Staaf Kisa Sven-Erik Steen Helena Johansson Olle Beng Göran Forsman Skärblacka Valdemarsvik Ryd Mantorp 1

4 Verksamhetskommitté Sammankallande/ Studieorganisatör Inghild Larsson Mantorp KPR-ansvarig Britt Nyberg Godegård Konsumentansvarig Bertil Kraft Kärna Friskvårdsansvarig Verner Bilde Skärblacka Trafik- och säkerhetsansvarig Curt Ziemke Vasastaden Integrationsansvarig Ninna Krüger Internationell LPR-ansvarig Curt Karlsson Johannelund PRO kontakt ansvarig Solveig Hörström Landeryd Övriga ansvariga Information/hemsida Curt Karlsson Johannelund Försäkringar Curt Karlsson Johannelund Distriktsresor Ulla Bäckman City Norrköping IT-organisatör/PROsIT Kenneth Dahlin 2 City Norrköping Webredaktör Englis Karlsson Johannelund Medlemsvärvaransv. Ingemar Persson Johannelund Göran Westerberg Ryd Trippelskrapslotteri Ragnhild Wärn Motala Väster Kultur Inghild Larsson Mantorp PRO-vetarna Inghild Larsson Mantorp Curt Karlsson Johannelund Boule Roland Larsson Norra Valkebo Golf Ingrid Hagström Hällestad Agneta Ohlin Finspång Bridge Östen Lindqvist Skänninge Bowling Anders Torpel Ektorp Orientering Lennart Sjöberg Skärblacka Landstingets pensionärsråd LPR Ordinarie ledamöter Curt Karlsson Johannelund Katarina Ringholt t.o.m. juni Ektorp Marianne Sondered Finspång Ersättare Maria Johansson Ringarum Monica Axell Börge Andersson Fokunga-Väderstad Skärblacka

5 ABF ombud Ordinarie Verner Bilde Skärblacka Sigbritt Szabo Ryd Curt Karlsson Johannelund Irene Jonsson Ödeshög Solveig Hörström Landeryd Ersättare Sven Jonsson Centrum Linköping Ing-Marie Haglund Skärblacka Vanja Jonsson Valla-Fridhem Tord Johansson Borensberg Sune Pettersson Kvillinge Riksorganisationens representantskap Ordinarie Curt Karlsson Johannelund Personliga ersättare Lars-Göran Strand Lambohov Britt Nyberg Godegård Ordinarie Inghild Larsson Mantorp Personliga ersättare Ragnhild Wärn Motala Väster Verner Bilde Skärblacka Antal medlemmar: st Antal kommuner/pro samorganisationer: 13 stycken PRO föreningar: 70 stycken Anställda Ombudsman Kontorist Li Teske Sylvia Magnusson 3

6 Prioriterade frågor 2014 Opinionsarbete 2014 var ett valår, med val till både EU, riksdag, landsting och kommuner. Utåtriktad verksamhet förstärka bilden av PRO. Vård och omsorg omfattande samverkan kommuner/landsting, äldreboenden, läkemedel, hjälpmedel och anhörigstöd. Föreningsutveckling omfattande medlemsvärvning, ledarutveckling och medlemsvård/kontaktverksamhet. Pensionärernas ekonomiska situation omfattande pensioner, skatter och bostadstillägg. Friskvård med inriktning på maten och den vardagliga aktiviteten. Förändring av föreningar 2014 Under året har PRO Björsäter lagt ned sin verksamhet. I Norrköping har PRO Eneby och PRO Haga slagit sig ihop till en förening PRO Eneby/Haga. En ny förening har startat PRO Kultur Östergötland. Utåtriktade aktiviteter Genomförda aktiviteter: Våra viktiga frågor var i fokus under opinionsarbetet, ex pensionärernas ekonomiska situation, boendefrågor samt vård- och omsorgs frågor. Under den av Riksorganisationen (RO) planerade aktionsdagen den 14 mars så genomfördes aktiviteter och flygbladsutdelning på flera orter i länet. T.ex. i Linköping så genomfördes en demonstration med efterföljande politikerutfrågning. I Norrköping arrangerades ett torgmöte i city med utfrågning av politiker från olika partier. Under våren och inför valet i september så genomfördes politikerutfrågningar på flera platser, ex. i Kisa, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög. På andra orter så delades flygblad ut. Flygbladsutdelning skedde även i flera kommuner i samband med kommunfullmäktiges sammanträden och vid Landstingsfullmäktiges sammanträde i juni månad. Den 20 augusti arrangerades en bussresa till aktionsdagen inför valet på Centralstationen i Stockholm med fyrtio deltagare. Förutom att lyssna på olika politikerutfrågningar så fick vi även tillfälle att heja på PRO Såpkullen vid PRO-vetartävlingens regionfinal. Aktiviteter i Motala i samband med Vätternrundan, juni. PRO Östergötland var på plats under båda dagarna. Vi bjöd på kaffe och bullar i ABF:s lokaler. PROare gick runt i folkvimlet och bjöd på tablettaskar och delade ut informationsmaterial och sadelskydd. För att visa att vi i PRO bryr oss om alla åldrar tog vi hjälp av MR Goran som trollade och gjorde ballongfigurer till barn i alla åldrar. Vi anordnade också ballonguppsläpp både fredag och lördag. Himlen över Motala fylldes av 350 st. blåa och vita PRO ballonger. Dagarna kan sammanfattas med att PRO var synliga för de flesta av besökarna på cykelfesten i Motala. Augustifesten i Norrköping augusti. PRO fanns vid Refvens grund, centralt i Norrköping. Där bjöds det på underhållning, danstävlingar, lotteriförsäljning, information om PRO m.m. Uppskattningsvis människor passerade under dagarna. MR Goran medverkade under fredagen och på lördagen arrangerade vi ansiktsmålning för alla barn. På fredagen fylldes himlen över Norrköping av 350 st. blåa och vita PRO ballonger. 4

7 Förutom ovanstående aktiviteter har PRO medverkat på olika sätt på bl.a. Stadsfesten i Linköping och marknader runt om i länet t.ex. i Skänninge, Ringarum, Horn, Krokek, m.fl. Den 6 oktober genomfördes en After Work i Motala tillsammans med RO. Ca 55 deltagare kom och vi hade en trevlig kväll tillsammans. Ca 30 nya medlemmar värvades under kvällen. Under hösten har PRO Östergötland varit samarrangörer till två stora Seniormässor, i Norrköping och Linköping med totalt ca besökare. Landstingets Pensionärsråd - LPR Landstingets Pensionärsråd LPR Landstingets pensionärsråd (LPR), är ett samrådsorgan för Landstinget och pensionärsorganisationerna. Rådet består av både företrädare för pensionärsorganisationerna och förtroendevalda från Landstinget. LPR sammanträder fyra gånger per år. Följande frågor har bl.a. varit på agendan 2014: Landstingets satsningar på de mest sjuka äldre. Läkemedelsgenomgång. Det är viktigt att läkelsmedelsgenomgången följs upp konkret med apoteket när gamla mediciner finns att hämta ut för patienten. Detta ska säkras upp i alla led. Äldremottagningen. Överläkare Anne Ekdahls projekt i Norrköping har varit ett forskningsprojekt som avslutats under året. Landstinget bör ta tillvara det som var bra med projektet. Vårdval hörsel. Vårdval inom primär hörselrehabilitering innebär att behovsbedömning, utprovning och föreskrivning av hörapparater och andra hörseltekniska hjälpmedel samt service och reparationer erbjuds av auktoriserade vårdgivare, offentliga såväl privata. Hörapparaterna är Landstingets egendom och en egenavgift 500 kr tas ut. Gällande service tas en avgift på 100 kr ut och den ingår inte i högkostnadsskyddet. Information om pensionärsorganisationernas verksamhet. Pensionärsorganisationerna fick under hösten möjlighet att presentera sin verksamhet samt vad man gör för Landstingsbidraget. Samordnad vårdplanering. När vårdplanering görs går alltid patientens vilja först. Målet är att patienten ska komma hem, vilket ska ske inom 48 timmar. Ett läkarbesök ska förekomma vårdplaneringen. Fr.o.m. den 1 januari 2015 blev Landstinget i Östergötland istället Region Östergötland. Regionens Pensionärsråd (RPR) placeras under regionstyrelsen, det tycker vi i PRO blir mycket bra. Regionråd Torbjörn Holmqvist blir ny ordförande i RPR. Exempel på viktiga frågor inför 2015 är att RPR får vara med innan beslut fattas och att ett reglemente för RPR framarbetas. 5

8 Kommunala Pensionärsråden - KPR Prioriterade områden Hemsjukvården 2. Sjukresor färdtjänst 3. Teknik för äldre 4. Kontaktverksamhet 5. Vårdval hörsel På höstens kursdag den 15 oktober ägnades hela förmiddagen åt Hemsjukvården. I samtliga kommuner hade KPR-LPR ledamöterna undersökt hur läget är i den egna kommunen. Behovet av hemtjänst har ökat, vissa personalkategorier har varit svårt att rekrytera, skatteväxlingen räcker dåligt, avgiften blir betungande för dem som inte har annan hemtjänst och hjälpmedelsproblem finns fortfarande. Vi måste fortsätta bevaka utvecklingen av reformen även under Sjukresor och färdtjänst är viktiga frågor för många av oss pensionärer Vid kursdagen den 6 maj fick vi klara besked om de förändringar som skedde den 1 juli 2014, vilket innebar ett förtydligande av tidigare regler. Möjlighet till ökad service vid hämtning och lämning är sådana exempel. Vi fick också information om Teknik för äldre Hälsans nya verktyg. Om möjligheter och utmaningar med nya hjälpmedel för att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet och för att känna trygghet. Kontaktombudens viktiga uppgifter att ha kontakt med de medlemmar som av olika skäl inte kan delta i våra möten. Viktigt med samarbete med KPR. Båda kursdagarna har varit välbesökta och deltagarna har varit intresserade och engagerade. Sammanfattningsvis har 2014 varit ett år som krävt extra mycket arbete av våra duktiga KPR ledamöter där det i deras redovisningar visar att de tar sina arbetsuppgifter på stort allvar. Hemsjukvårdreformen kommer att kräva arbete av oss även 2015 tillsammans med ett stort antal andra ämnen: Boende, anhörigstöd, hjälpmedel, teknik för äldre, trafik-och säkerhetsfrågor och upphandling måste också behandlas. Vi ser fram mot ett bra Årsmötet Årsmöte hölls den 8 april i Brigaden, Garnisonsområdet i Linköping med 173 deltagare. Ordförande för mötet var Marie Morell, landstingsstyrelsens ordförande i Östergötland. Årsmötet gästades av Riksorganisationens ordförande Curt Persson. Han tackade för inbjudan och berättade att han kände igen lite sedan han 1957 tjänstgjorde i Linköping, då var Brigaden regementets matsal. Han talade om våra viktiga frågor i PRO inför valen. Vi är 2 miljoner pensionärer över 20 % av befolkningen. Ekonomi, vård och omsorg och inflytande är viktiga frågor. Beträffande boende så byggs och renoveras ganska lite i Sverige. Det som byggs är för dyrt och inte anpassat för äldres behov. Ett boendepolitiskt program är framtaget och ute på remiss. I PRO måste vi slå vakt om och utveckla vår verksamhet och en framtidsgrupp är tillsatt. PRO ska synas och höras i Almedalen, på konferens i Malmö med kvinnoperspektiv och sex stora möten i augusti. Han avslutade sitt anförande med att önska oss lycka till i Östergötland med våra aktiviteter. Marie Morell talade bl.a. om att 2013 firade landstingen 150 år och mycket har hänt. Det var andra uppgifter då. En enorm resa har gjorts och landstinget utvecklas varje dag. Många äldre oroar sig för att inte få hjälp p.g.a. ålder men enligt sjukvårdslagen får ingen åldersdiskriminering ske. Landstinget har anställda och 14 miljarder i omsättning. 6

9 9,5 miljarder går till hälso- och sjukvård och 50 miljoner till nya vårdplatser. Kvaliteten på vården är god och ekonomin är stabil. Äldremottagningen i Norrköping är ett avslutat projekt och utvärderingen pågår. Fr.o.m. 1 januari 2015 kommer landstinget att försvinna och bli Region Östergötland. En broschyr med information kommer att skickas till alla hushåll. På årsmötet deltog även gäster från PRO Jönköpings län, PRO Kalmar län och PRO Södermanlands län. Höstmötet Höstmötet hölls den 23 oktober också i Brigaden, Garnisonsområdet i Linköping med 155 deltagare. I år var det ett heldagsmöte, eftersom motioner inför kongressen behandlades. Riksorganisationen representerades av Dan Karlsson, ombudsman. Han informerade om valrörelsen där PRO var mycket aktiv, om marskampanjen samt om Almedalsveckan. PRO har idag ca medlemmar och är mycket större än alla politiska partiers medlemsantal tillsammans. Dan tog också upp PRO:s värdegrund, alla människors lika värde. PRO arbetar för alla och har ett samhällsintresse och som påverkat många frågor som har med pensionärernas vardag att göra. Han berörde även de frågor som har med att göra det pågående arbetet inom PRO. Delar av Handlingsprogrammet är ute på remiss, IT, hemsidan och om vårt nya medlemssystem Hjördis. Trippelskrapet som är oerhört viktig för ekonomin för hela PROs organisation. Vi har kongress nästa år och kommer då att lägga fast inriktningen av frågor som vi i PRO ska arbeta med under de närmsta åren. På höstmötet behandlades också de tjugoåtta motioner som inkommit inför kongressen Fem är distriktmotioner som är skrivna tillsammans med PRO Kalmar län. Övriga är inskickade av föreningar/samorganisationer. Kurser Konferenser Kulturverksamhet Under 2014 har distriktet genomfört ett stort antal kurser och konferenser vilka glädjande nog i de flesta varit välbesökta. Två utbildningstillfällen genomfördes i det nya medlemssystemet Hjördis. Ett tillfälle i Motala och ett i Linköping. Totalt i Östergötland har 424 studiecirklar genomförts, 570 kulturarrangemang och 79 annan folkbildningsverksamhet som t.ex. kurser/konferenser. Något färre än året innan men med totalt fler deltagare. Totalt deltog drygt personer i våra studiecirklar, kurser, konferenser och kulturarrangemang. Siffrorna visar att det pågår en stor studie- och kultur aktivitet runt om hos PRO föreningarna i Östergötland. Allt i ett bra samarbete med ABF Östergötland. Start av ny förening PRO Kultur Östergötland Den 26 augusti så genomfördes ett första möte inför bildandet av föreningen. En interimsstyrelse valdes och till ordförande valdes Inghild Larsson. Riksorganisationens styrelse godkände bildandet på sitt sammanträde i december. Föreningens syfte är att samla PROare och välkomna nya PROare till gemensamma upplevelser inom ett brett kulturområde. Information till föreningar/samorganisationer om PRO Kultur Östergötland kommer under våren

10 Ordförandekonferenser På årets två ordförandekonferenser presenterades och diskuterades aktuella frågor. 24 mars Trippelskrapet - aktuellt och nyheter - Aktuella äldrefrågor inom EU - medverkade gjorde Britt-Marie Ekvall, Trippelskrapsföreståndare PROriks och Göran Färm, Europaparlamentariker. 14 oktober - PRO kongress kalendarium Säkerhet för äldre medverkade gjorde Detlef Teske, brandmästare. Övriga kurser och konferenser januari - Hemsideskurs, kursledare: Kenneth Dahlin, PRO Östergötland och Rune Carlsson, PRO Landeryd. 31 januari Kurs för studiecirkelledare med Else Andersen, ABF Östergötland. 11 februari Kurs marknadsför din förening med Tomas Lindgren, ABF Östergötland. 18 mars Friskvårdskurs Passion för livet med Lars Stenbäck, seniorcoach, Jönköping. 26 mars Kurs för sekreterare med Inghild Larsson, PRO Östergötland mars Uppföljningsträffar för webb-ansvarig med Kenneth Dahlin, PRO Östergötland och Rune Carlsson, PRO Landeryd. 2 april Kurs för ordförande med Curt Karlsson, PRO Östergötland. 10 april Kurs för kassörer med Göran Westerberg, Inghild Larsson och Inga Banksell Johansson, PRO Östergötland. 6 maj - Konferens för ledamöter i KPR/LPR och kontaktansvariga med Peter Wahlberg, controller/projektledare, Landstinget och Bo Lundén, verksamhetsansvarig för hemsjukvården i Motala. 14 maj Konferens för studieansvariga och reseansvariga presentation av 2015 års mål för Läs och Res Åland den blomstrande ön. 21 augusti - Gemensam konferens för ordförande, studieorganisatör, KPR-ansvarig i samorganisationer och LPR. På konferensen presenterades och diskuterades bl.a. RO:s verksamhetsplan kongress aktuella gemensamma frågor inom LPR och KPR medlemsvärvning - studier utåtriktade aktiviteter nytt medlemssystem Hjördis. 27 augusti Kurs om medlemsvård med Patrik Säker, PROriks. 4 september Kurs för valberedare med Willy Mistrén, ABF Östergötland. 8 september Konferens för försäkringsansvariga med Curt Karlsson, PRO Östergötland. 9 september Kurs för studieorganisatörer med Inghild Larsson, PRO Östergötland och Leila Parkko, ABF Östergötland. 11 september Konferens för konsumentansvariga - aktuell information om årets prisundersökning - Märtha Dahlberg, PROriks. 15 september Konferens för lotteriansvariga - aktuellt om Trippelskrapet Britt-Marie Ekvall, RO. 29 september Kurs för hemsidesanvariga Att skriva med Rosmarie Sundström PROriks. 2-3 oktober Databokföringskurs för kassörer med av Göran Westerberg, PRO Östergötland och Birgitta Skoogh, PRO Tannersfors-Tallboda. 15 oktober Konferens för KPR/LPR ledamöter medverkande Anders Carlsson, projektledare, Hälsans nya verktyg och Klas Lindstöm, Landstinget i Östergötland 27 oktober Konferens för kontaktombud och ansvariga med Solveig Hörström PRO Östergötland. 8

11 8 november Konferens för trafik/säkerhetsansvariga medverkande Lars-Jonney Jonsson, chef för Trafikpolisen i Östergötland och Inger Mörk, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 17 november Kurs för revisorer, Ragnhild Wärn PRO Östergötland. 19 november Konferens om Diskriminering och Integration. Medverkade gjorde Pranvera Bahtiri, jurist på Byrån mot diskriminering i Östergötland, Almaz Abdulla, kommunpolitiker i Linköping, Biserka Zenkovic, brobyggare i Skäggetorp samt Lars-Göran Öberg, samordnare i God man föreningen november Kurs i det nya medlemssystemet Hjördis i Motala med Kenneth Dahlin och Li Teske PRO Östergötland november Kurs i det nya medlemssystemet Hjördis i Linköping med Kenneth Dahlin och Li Teske PRO Östergötland. Medlemsvärvning PRO Östergötland hade medlemmar den 31 december Glädjande nog en ökning jämfört med föregående år med 284 medlemmar. Under året värvade vi ca nya medlemmar, trots detta blev ökningen liten jämfört med antal nya medlemmar. Det beror bl.a. på att alltför många av våra medlemmar väljer att avbryta sitt medlemskap i PRO. Så kan vi bryta det så kommer medlemsökningen bli betydligt större. Läs och Res Berlin Potsdam Spreewald var årets resmål. Totalt under året genomfördes det 38 studiecirklar, uppdelat på 26 studiecirklar om Berlin och 12 studiecirklar om 2015 års resmål Åland runt om i länet. I gott samarbete med Vikingbuss genomfördes sedan resan till Berlin Potsdam - Spreewald med totalt 9 bussar och sammanlagt 361 nöjda resenärer. Trippelskrapslotteriet Under försäljningsperioden 1/ / sålde vi i Östergötland Trippelskrapslotter. Glädjande är att vi ökade vår försäljning med knappt lotter motsvarande 25 % under året. Trippelskrapslotteriet är väldig viktig för hela vår organisation i PRO. Konsumentfrågor 2014 års prisundersökning genomfördes den 8 oktober. Totalt prisundersöktes 47 butiker i Östergötland, det var något färre butiker än föregående år. Butikerna var i årets undersökning uppdelade i dels större butiker, som har fler än varor, dels små/mindre med färre än varor. 29 större butiker respektive 18 mindre butiker undersöktes. Årets varukorg innehöll 33 konventionella varor, 16 ekologiska varor och 4 receptfria läkemedel. Snittpriset för de större butikerna var 809 kr och de mindre 845 kr för de konventionella varorna PRO-kontakt medlemsvård Kontaktverksamhet och medlemsvård är en viktig del av vårt arbete inom PRO. Alla medlemmar ska känna att de har ett stort medlemsvärde, även de medlemmar som inte kan eller vill komma till våra möten. Medlemsvården måste utvecklas och lyftas fram i betydligt större utsträckning än hittills tillsammans med medlemsvärvning. PRO-kontaktansvariga deltog på en konferens den 6 maj tillsamman med ledamöter i KPR/LPR. Då informerades det om: Nya regler för sjukresor - PRO försäkringar - Uppföljning av Hemsjukvårdsreformen. Vid en konferens i oktober behandlades bl.a. frågor som Rollen som kontaktombud Information av Apoteket. 9

12 Friskvård Våra friskvårdsaktiviteter i Östergötland är omfattande. Aktiva friskvårdsinsatser gör att PRO bidrar till att minska risken för sjukdomar. Vårt friskvårdarbete ger dessutom en vinst till samhället eftersom människor som håller sig friskare och piggare inte belastar landstingets budget. Våra insatser har genomförts bl.a. med stöd av landstinget i Östergötland. Vid kursen i mars så medverkade Lars Stenbäck, seniorcoach, Jönköping som informerade om Passion för livet ett handledarmaterial framtaget av Sveriges kommuner och Landsting och Landstinget i Jönköpings län. Han inspirerade oss till ett fortsatt arbete här i Östergötland. Bowling I mars arrangerades distriktsmästerskap på Eurobowl i Norrköping med 33 deltagare. Segrare i damklassen blev Yvonne Carlsson, Söderköping och i herrklassen Ivar Karlsson, Landeryd, Linköping, född Till PRO:s riksmästerskap i Vårby i oktober reste åtta östgötar. Bästa resultat nådde Yvonne Carlsson, Söderköping med en tiondeplats. Golf PROs distriktsmästerskap i golf 2014 genomfördes på Östad golf i Väderstad den 24 juni. Ett mycket bra arrangemang med perfekt golfväder med växlande solsken och moln. Segrare blev Jan-Olov Fornell, PRO Mantorp följd av Katarina Ringholt, PRO Ektorp, Kerstin Sandström, PRO Krokek samt Göran Pettersson, PRO Vasastaden. Boule Till årets kvaltävlingar för distriktsmästerskapet var 63 lag anmälda. Lagen lottades i 16 grupper som sen kvalspelade på olika ställen i länet. Finaltävlingen med 16 deltagande lag ägde rum i Vikingstad den 30 juli. Årets distriktsmästare blev ännu en gång PRO Skänninge som för tredje gången blev distriktsmästare. Laget representerade sedan PRO Östergötland vid Riksmästerskapen på Gysinge. Bridge I maj genomförde PRO Östergötland sitt distriktsmästerskap under PRO Skänninges utmärkta värdskap. 22 par spelade 42 brickor, vilket innebar att alla fick möta alla. Utöver äran var tävlingen kvalificering till PROs riksmästerskap, som spelades i Stockholm och på Ålands hav i september. Tyvärr ökar inte antalet deltagare utan står still på runt 25 par. Gunnel Syren och Göran Karlsson från PRO Ödeshög segrade och tvåa kom Sture Mattsson från PRO Gryt i par med Ragnar Jansson, PRO Vasastaden. Segrarna fick sedan representera Östergötland i riksfinalen i september. Hela dagen gick åt för spelet, som lugnt och kompetent leddes av Torsten Åstrand från Motala. PROvetartävlingen Delfinaler i PROs egen hjärngympa, PROvetartävlingarna genomfördes på fyra olika platser i Östergötland den 1 april. Distriktsfinalen gick av stapeln den 14 maj i Linköping. Lagen fick svara på många svåra och kluriga frågor som var gjorda av tävlingsledarna Inghild Larsson och Olle Beng. Även i år så vann lag PRO Såpkullen från Norrköping bestående av Gun-Britt Pettersson, Sven-Olof Gustavsson och Ove Arfwedson. Laget representerade sedan den 20 augusti PRO Östergötland på regionfinalen i Stockholm påhejade av många PRO kamrater från Östergötland. 10

13 Trafik och säkerhet PRO har genom representanter i landstingets pensionärsråd (LPR) haft insyn och kunnat påverka vad som händer inom trafikområdet, främst kollektivtrafiken. Ytterligare påverkansmöjligheter har PRO på de dialogträffar som Östgötatrafiken inbjuder oss pensionärsorganisationer till. Under 2014 innefattade en sådan inbjudan bl.a. ett besök på den nya beställningscentralen i Mjölby där fokus låg på den särskilda kollektivtrafiken. Under hösten genomfördes en heldagskonferens för trafik- och säkerhetsansvariga. På programmet stod Vårt trafik- och säkerhetsarbete inom PRO Östergötland, Polisens trafikarbete i Östergötland som presenterades av chefen för trafikpolisen i Östergötland, Lars-Jonney Jonsson, samt en genomgång av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MBS) program för seniorers säkerhet. Gäst från MBS var Inger Mörk, ansvarig för äldresäkerhetsfrågor. IT verksamheten Under 2014 stod vi återigen inför förändringar i IT-området. Vi har sjösatt ett nytt medlemsregister Hjördis. Programmet kommer att underlätta i alla led vad gäller statistik, uppdateringar, utbildningar mm. Två utbildningstillfällen genomfördes i november, en i Motala och en i Linköping. Utbildningsinsatser i det nya systemet kommer även att fortsätta under Under året har även hemsidesutbildningar genomförts. Det finns ett behov att genomföra hemsidesutbildningar och Hjördisutbildningar kontinuerligt. Nu hoppas vi bara på att de som inte har tillgång till Internet skall få denna möjlighet snarast. Integration/diskriminering Integration och diskriminering är viktiga frågor för oss i PRO. I stadgarna står: Vi ska motverka främlingsfientlighet, åldersdiskriminering och all annan diskriminering och främja personliga kontakter oavsett ursprung. Under hösten genomfördes en konferens om diskriminering och integration med flera intressanta föreläsare. Bl.a. talade Pranvera Bahtiri, Byrån mot diskriminering i Östergötland, om begreppen kring diskriminering och Lars-Göran Öberg, God man föreningen, om hur det är att vara en god man för ensamkommande flyktingbarn. Ekonomi Förslag till fördelning av resultatet: PRO Östergötlands styrelse föreslår att årets resultat kronor överförs i ny räkning. 11

14 12

15

16 ÖSTERGÖTLAND Västra vägen Linköping Tel: Produktion: Fontänen Layout: Peter Fischier. 2 mars 2015 Revison 16 april 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SAMORGANISATION I STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelse Ordinarie ledamöter Alf Andersson Ordförande Enskededalen Gun Gustafsson Vice ordförande/studieorganisatör Sofia Kurt Blank Kassör Byggettan

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Styrelsen för PRO Samorganisation i Gävle avger härmed berättelse över verksamhetsåret 2013. Styrelse med mera Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Studieorganisatör

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsaladistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsala läns distrikt Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Ewert Cederholm Fjärdhundrabygden V. ordförande Laila S Eriksson Svartbäcken

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2012

Verksamhetsberättelse år 2012 Verksamhetsberättelse år 2012 Redaktör: Fredrik Granath 762 dagar har vi väntat! Nu är det dags att gå från ord till handling. Tillgänglighet är en fråga om demokrati och en naturlig följd av konstaterandet

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april 1 (68) Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Verksamhetsberättelse 2 (68) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Sammanträden med styrelsen... 4 Samverkan med

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

stockholm Nog snackat nu kör vi! Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Verksamhetsupptakt 2 februari

stockholm Nog snackat nu kör vi! Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Verksamhetsupptakt 2 februari stockholm / Medlemstidning från socialdemokraterna i Stockholm nr 1 januari 2008 08-791 11 00 Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Nog snackat nu kör vi! Verksamhetsupptakt

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar 2 0 0 7 Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets Konferens i Kalmar innehåll Plan för RM-tävlingar 2008 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Fullträff för Kalmar

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014 Audiologisk dag8 9 Innehåll 4 En idé som blev verklighet 5 Så styrs distriktet i dag 6 Mot nya djärva mål 7 Gymnasium i höst 8 9 Audiologisk

Läs mer

Studieaktuellt hösten 2015

Studieaktuellt hösten 2015 STUDIEAKTUELLT 2015 Studieaktuellt hösten 2015 1 STUDIEAKTUELLT 2015 PRO:s webbutik Via www.pro.se/butiken kommer ni till PRO:s webbutik där ni kan beställa PRO:s studiematerial. Det går även bra att beställa

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer