S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars Distriktsstyrelsens förslag till dagordning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning"

Transkript

1 1

2 2 S-kvinnor Östergötland Årskonferens lördagen den 12 mars 2011 Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1. Konferensens öppnande 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fasställande av arbetsordning 4. Val av konferensens funktioner a) Ordförande för mötet b) Sekreterare, 2 stycken c) Protokolljusterare, 2 stycken d) Rösträknare, 2 stycken e) Redaktionsutskott 5. Uttalanden 6. Gästerna har ordet 7. Kvinnoförbundets representant har ordet 8. Utdelning av Integrations- och Idrottsstipendier 9. Behandling av verksamhetsberättelse för Kassörens rapport a) Distriktet b) Fonden 11. Revisorernas berättelse a) Distriktet b) Fonden 12. Beslut om ansvarsfrihet a) Distriktet b) Fonden 13. Rapport angående förra årets motioner 14. Motionsbehandling 15. Förslag till stadgeändring för studiefonden 16. Vision, Verksamhets- och studieplan 17. Beslut om arvode 18. Budget Val av distriktsstyrelse a) Kassör 2 år b) Ledamöter 2 år c) Ersättare 1 år d) Revisor 2 år

3 3 e) Revisorsersättare 1 år 20. Val av styrelse och revisorer för fonden 21. Val av valberedning 22. Val av funktioner till VU 23. Nominering till partidistriktets styrelse 24. Nominering till Förbundsstyrelsen 25. Val av ombud till Förbundsmötet 26. Nästa års Årskonferens 27. Avslutning

4 4 Årsberättelse för 2010 S-kvinnor i Östergötland Distriktsstyrelsen Irma Görtz ordförande Norrköping Elisabeth Moborg vice ordförande Mjölby Inger Forsberg kassör Linköping Anne-Louise Kroon studieorganisatör Söderköping Åsa Roth sekreterare Linköping Annica Johansson utvecklingsledare Norrköping Inger Sivervik Carlsson Internationell ledare Norrköping Viola Furubjelke ledamot Söderköping Riitta Leiviskä-Widlund ledamot Finspång Sira Jokinen Lisse ledamot Motala Birgitte Fingal ledamot Norrköping Ersättare Cecilia Wilhelmsson ersättare Mjölby Åsa Centerstrand ersättare Norrköping Susanne Wallberg ersättare Linköping Anki Thomsen ersättare Motala Eva-Gun Carlsson-Sincic ersättare Mjölby Verkställande utskott tillika fondstyrelse Irma Görtz Elisabeth Moborg Inger Forsberg Anne-Louise Kroon Annica Johanson Åsa Roth Valberedning Monika Sjösten Inger Hedin Gun Axelsson Britt-Ingrid Stockfelt sammankallande Styrelsens sammanträden Distriktsstyrelsen har haft tio (10) protokollsförda sammanträden och sju (7) VU-möten varav ett med fondstyrelsen.

5 5 Representation Partidistriktets styrelse, ledamot Partidistriktets kongress ÖLFA s årsmöte Marieborgs folkhögskolas årsmöte ABF s årsmöte Irma Görtz Eva Andersson Inget ombud Inger Sivervik-Carlsson Inget ombud Medverkan i kurser och konferenser Förbundets organisations- och utvecklingsgrupp Förbundets internationella grupp Förbundets träff för distriktsordförande Förbundets funktionsträff Olof Palmes Center Förbundets Ledarskapsutbildning steg 3 Annica Johansson Inger Sivervik Carlsson Irma Görtz Inger Forsberg, Annica Johansson Inger Sivervik Carlsson, Irma Görtz Inger Forsberg, Georgette Melki Siv Sager Abrahamson, Åsa Roth Elisabeth Sandberg, Sira Jokinen Lisse Adèle Ennab, Evelyn Kamikazi Elisabeth Persson, Suat Arslan Riitta Leiviskä Widlund Distriktets verksamhet 8 mars Den 8 mars anordnades aktiviteter runt om i länet och som distriktet stöttat genom att ge ekonomiskt bidrag till Norrköping. Årskonferensen 2010 Årsmötet 2010 hölls den 20 mars på Marieborgs folkhögskola strax utanför Norrköping. Förbundets representant Margareta Winberg talade inspirerande utifrån boken Jämlikhetsanden likväl som Bokslut Reinfeldt.

6 6 Årskonferensen besöktes också av Anne Ludvigsson som pratade om kvinnors villkor i världen. Gäst var också partidistriktets ordförande Johan Andersson som uppmanade till stor aktivitet i den stundande valrörelsen. 1 maj Distriktet deltog vid det gemensamma 1 majfirandet i Linköping. Utanför Konsert och Kongress stod vi med Linköpings S-kvinnors Valbyrå, delade ut material och sålde Mona-tshirts. Valrörelsen och valet 2010 är det valår med allt vad det innebär. Distriktet började tidigt planera sina valaktiviteter. Vi beslutade oss för att delta i partiets samlade valrörelse och lade upp vår valplan utifrån det. Valturnéer genomfördes tillsammans med partidistriktet, LO, fackliga organisationer och arbetarekommunerna. Distriktet deltog i valaktiviteter såsom Vätternrundan, Brodagarna och Kolmårdens djurpark med representanter från både de lokala kvinnoklubbarna och/eller styrelseledamöter från kvinnodistriktet. Kvinnodistriktet hade valupptakt tillsammans med Norrköpings arbetarekommun med medverkan av vår förbundsordförande Nalin Pekgul. Nalin medverkade också vid upptakten i Söderköping. Kvinnodistriktet tog fram eget valmaterial i form av upptryckta T-shirts med Mona Sahlintryck, en rosa tygväska och handkräm. Även flygbladsmallar togs fram där vi lyfte fram våra fyra prioriterade frågor: - Barnomsorg på obekväm arbetstid - Rätten till heltid - Individualiserad föräldraförsäkring - Barnfattigdomen Många S-kvinnor har varit med och knackat dörr, delat ut material, haft samtal med kommuninvånare, varit med i valstugorna. Gemensamma aktiviteter med arbetarekommunerna har också genomförts. De S-kvinnor som var riksdagskandidater hade många egna aktiviteter. I ett brev uppmanade distriktets ordförande dem att de även hade S-kvinnors politik med sig på deras olika möten.

7 7 Flera i styrelsen har varit mycket aktiv på många av våra planerade aktiviteter med Kommunal, partidistrikt, LO och olika S-kvinnors egna arrangemang. När den 19 september var avslutad kunde vi konstatera att vi gjort det sämsta valresultatet hittills på nationell nivå. Vi hade haft svårt nå ut till väljarna och också varit otydliga med vår politik. Vi nådde inte heller ända fram i landstingsvalet men lyckades bättre i några av kommunerna. Kvinnodistriktet har även gjort en valanalys där alla S-kvinnors styrelser i Östergötland fått svara på frågor som handlade om samarbetet med arbetarekommun, partidistrikt, kvinnodistrikt och kvinnoförbundet. Svaren visade på att samarbetet inte har fungerat fullt ut i våra arbetarekommuner och partidistrikt. S-kvinnor har haft svårt med att göra sin röst hörd i planerandet av valaktiviteter. Detta har gjort att många föreningar haft egna aktiviteter. Kvinnoförbundet kom ut sent med både valplanering och tillgängligt valmaterial som distrikt och klubbar har kunnat använda sig av. S-kvinnor har inte samarbetat i distriktet. Våra fyra valfrågor har varit bra att kunna prata om och även använda som vallöften. Utifrån vad valanalysen kom fram till så finns det områden som vi kan förbättra inför nästa val. Påfallande är att vi måste jobba mellan valen för att synas hela tiden. Studier och konferenser I början av året arrangerade vi det tredje och sista steget av vår egen kurs Starka S-kvinnor jämställd politik på Marieborgs folkhögskola i Norrköping. Ca 20 kvinnor från hela distriktet tränade sig i muntlig presentation, pratade framtidsvision och mycket mer. I maj hade vi en utvecklingsledarträff för klubbarnas utvecklingsledare som också blev en valledarträff då även klubbarnas valledare bjöds in oktober hade vi ett helgarrangemang där ena dagen bestod av en heldag för styrelsen där vi bl.a. gjorde delar av en SWOT-analys av vår egen organisation. Den SWOT-analysen jobbade vi sedan färdigt med under kommande distriktsstyrelsemöte och det är bl.a. den som ligger till grund för den Vision och Verksamhets- och studieplan vi nu tagit fram inför 2011 och framåt.

8 8 Andra dagen var alla medlemmar i distriktet inbjudna att delta och drygt 30 kvinnor hade hörsammat inbjudan. Förmiddagen ägnade vi åt valet, Irma Görtz pratade om vår egen kommande valanalysenkät och Louise Malmström gjorde en egen valanalys utifrån valresultatet i Östergötland. Eftermiddagen upptogs helt av internationella frågor. Maj-Inger Klingvall pratade om Från Myrdal till Lindh, en bok om kvinnliga diplomater och ministrar. Hon pratade också om situationen i Afrika. Viola Furubjelke pratade om bakgrunden till Afghanistankonflikten och situationen i Mellanöstern. Internationellt Under året har projektet i Moldavien fortsatt. Nu med Irma Görtz som projektledare och Inger Sivervik Carlsson, Inger Forsberg och Annica Johansson i projektgruppen. Under valrörelsen besökte fem kvinnor från MPD WO Östergötland för att delta i valrörelsen. Det var intensiva dagar som uppskattades mycket av våra gäster. Mest uppskattades nog att få hälsa på Mona Sahlin vid hennes besök i Linköping. Slutord 2010 års verksamhet gick i valets tecken. Efter en genomförd valrörelse kan vi konstatera att alltför många väljare inte såg socialdemokraterna som sitt alternativ. I riksdagsvalet gjorde vi det sämsta valresultatet i historisk tid och landstinget styrs fortfarande borgerligt, vilket också några av länets kommuner gör. Glädjande är att vi lyckades ta tillbaka makten i några av dessa som exempelvis Motala, Mjölby och Finspång och behålla den i Norrköping. Den enda kommun i Östergötland vi har egen majoritet i är Boxholm medan vi i övriga samarbetar med bl. a V och MP. Att förlora ett val är ett stort misslyckande. Det största misslyckandet är kanske dock att vi i stort sett alla länets kommuner, i landstinget och i riksdagen har fått in ett främlingsfientligt parti, Sverigedemokraterna. Den valanalys vi genomfört visar att vi har många saker att ta tag i och vi vill särskilt lyfta fram några av dessa. Enkätsvaren visar att vi har svårt att se S-kvinnors roll. När frågor om valresultatet ställs så hänvisar kvinnoklubbarna till partiet som helhet och inte utifrån S- kvinnors perspektiv. Detta sagt, finns en klar samsyn om att partiet som helhet inte lyckats med att kommunicera vår politik till väljarna och kanske än mer allvarligt: vi var dåliga försvarare av våra hjärtefrågor och tappade också bort värderingsdiskussionen. Vi saknade

9 9 också en helhetsvision om vilket samhälle vi vill ha. Medan våra politiska motståndare var skickliga på att sälja både sin politik och sin statsministerkandidat ägnade vi oss åt att inför öppen ridå kritisera vår partiledare. Trots dessa insikter har vi ändå svårt att förstå varför väljarna valde alliansen. Vi har lättare att lägga skulden på andra än att se om vi själva bidrog till detta på något sätt. Otvetydigt har vårt land mycket att tacka socialdemokratin för men vi vinner inga val på gamla meriter var ett tungt år även av andra skäl. Det var året då socialdemokraternas första kvinnliga partiledare, Mona Sahlin, lät meddela att hon avgår i samband med partiets extra kongress Ett besked som tog oss alla hårt. Låt oss dock inte slås ner av det tunga som hände Låt oss istället dra lärdom av våra erfarenheter, både positiva och negativa, och visa att KVINNOR KAN och att S-kvinnor är en kraft att räkna med. Tillsammans skapar vi visionen för framtiden som är lika angelägen för alla. Irma Görtz Elisabeth Moborg Inger Forsberg Ordförande Vice ordförande Kassör Anne-Louise Kroon Åsa Roth Annica Johansson Studieorganisatör Sekreterare Utvecklingsledare Inger Sivervik Carlsson Viola Furubjelke Riitta Leiviskä-Widlund Internationell ledare Ledamot Ledamot Sira Jokinen Lisse Ledamot Birgitte Fingal Ledamot

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben.

Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben. Bilaga 6, Remissdebatt RÅM 2010-01-04 Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben. Laura de Jong, jag är från Umeklubben och har suttit som vice kassör.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013

DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 ODINSSKOLAN 21-23 FEBRUARI 2014 1 Verksamhetsberättelse 2013 5 10 INTRODUKTION Under 2013 befäste SSU Göteborg sin roll som Sveriges näst största distrikt. Vi har

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014

Verksamhetsberättelse år 2014 Centerpartiet Norrtälje kommun Verksamhetsberättelse år 2014 Kretsstyrelse: Ordf. Anders Olander Norrtälje Gunnar Englund Väddö Carina Jansson Gottröra Anita Engdahl Norrtälje Åsa Wärlinder Estuna Bengt

Läs mer

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1 »«Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! SKANDAL! Marita Ulvskog, efter ett år i EU:» «MORGONBRIS 1 Endast för Morgonbris läsare! BILDA FÖRLAG 199:Tomas Ekman NY BOK UNG PÅ 70-TALET Decenniet

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Innehåll SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET 1 (15)

Innehåll SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET 1 (15) Innehåll 3 40 1 Förbundets medlemmar och klubbar 2 1.1 Klubbar 2 1.2 Medlemmar 2 2 Förtroendevalda på kongressen 12 3 2.1 Förbundsstyrelsen 3 2.3 Libertas 3 2.4 Valberedning 4 2. Revisorer 4 3 Medlemskap

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

stockholm Nog snackat nu kör vi! Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Verksamhetsupptakt 2 februari

stockholm Nog snackat nu kör vi! Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Verksamhetsupptakt 2 februari stockholm / Medlemstidning från socialdemokraterna i Stockholm nr 1 januari 2008 08-791 11 00 Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Nog snackat nu kör vi! Verksamhetsupptakt

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april 1 (68) Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Verksamhetsberättelse 2 (68) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Sammanträden med styrelsen... 4 Samverkan med

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

DHR 2010. Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering. 2010 var året då... Verksamhetsberättelse

DHR 2010. Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering. 2010 var året då... Verksamhetsberättelse DHR 2010 Verksamhetsberättelse Redaktör: Lasse Andersson lasse.andersson@dhr.se Ds 2010:20 Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering 2010 var året då......vi fortsatt fick vänta

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Handlingar till Förbundsstämma 30 maj 2015 Moderaterna i Stockholms län 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer