Kallelse till årsmöte!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till årsmöte!"

Transkript

1 Kallelse till årsmöte! Årsmötet kommer i vanlig ordning att bl.a. behandla verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse, val av styrelse och revisorer samt besluta om verksamhetsplan, budget och årsavgift. Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga i möteslokalen och de kommer även att finnas tillgängliga på hemsidan. Styrelsen kommer att föreslå en oförändrad medlemsavgift för 2015 (150:-). Glöm inte att ange avsändare när du betalar in avgiften till BG ! Valberedningen kommer att lämna förslag till de förtroendeposter som årsmötet har att välja. Dag: Torsdagen den 5 mars Tid & plats: Kl. 13:30 i LFV filmsal. Deltagare: Medlemmar Styrelsen avser inte väcka någon särskild fråga under punkt 16 i dagordningen. Om Du som medlem vill ta upp någon fråga för behandling på årsmötet ber vi dig observera stadgarnas 7: Medlemmars förslag att behandlas av årsmötet skall ha inkommit till styrelsen senast två veckor före mötet. Alltså senast torsdagen den 19 febr. Direkt efter årsmötet får vi lyssna till Dan Lundvall, som berättar om LFV med fokus på den internationella verksamheten, varefter vi bjuder på kaffe med dopp i restaurangen. För vår planering önskar vi få Din anmälan senast måndagen den 3 mars till: Agneta Randla, , , e-post; eller Anders Österlund, , e-post: Styrelsen Bilagor: 1. Dagordning 2. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för Ekonomisk redogörelse 4. Revisionsberättelse 5. Valberedningens förslag 6. Förslag till verksamhetsplan Budgetförslag Medlemsförteckning

2 Dagordning Årsmöte, LuftfartsSeniorerna den 5 mars 2015 kl 13:30 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare och justeringsman för mötet. 4. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna. 5. Fastställande av dagordning. Bilaga 1 6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse (bil. 2) och ekonomisk redogörelse (bil. 3). 7. Behandling av revisorernas berättelse (bil. 4). 8. Fastställande av resultat- och balansräkning (bil. 3). 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 10. Val av ordförande i föreningen för ett år (bil. 5). 11. Val av ledamöter. Ledamöterna väljs växelvis för ett eller två år (bil. 5). 12. Val av revisorer och en ersättare. Dessa väljs för ett år (bil. 5). 13. Val av valberedning för ett år. 14. Beslut om verksamhetsplan och budget för påbörjat verksamhetsår (bil. 6 och 7). 15. Beslut om medlemsavgift för påbörjat verksamhetsår. ( styrelsen föreslår 150:-) 16. Behandling av frågor väckta av styrelsen. (Inga) 17. Behandling av frågor väckta av medlemmar. Inga ännu. 18. Årsmötets avslutande. Efter årsmötet: Parentation över Georg Westlund, Jan Bjerker och Ulf Dahlqvist

3 Bilaga 2 LuftfartsSeniorerna i Norrköping Verksamhetsberättelse för 2014 Årsmötet Årsmötet hölls den 5 mars i LFV filmsal. Ordföranden, Arne Axelsson, hälsade 26 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Mötet leddes av Hedersmedlemmen Georg Westlund. Efter genomgång av verksamhets- och ekonomiska berättelser för 2013, där det bl a framkom att tillgångarna den 31 dec 2013 var :- och att årets resultat blev ett överskott på 491:-, beviljades styrelsens på revisorernas förslag ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret Arne Axelsson omvaldes till ordförande (ett år). Agneta Randla och Ingrid Lindén omvaldes som styrelsemedlemmar för 2 år. Lennart Swedberg, Anders Österlund och Tomas Axi kvarstår till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2014 föredrogs och godkändes av årsmötet. Efter mötet berättade Jonas Forsman från LFV om den turbulenta period LFV befinner sig i. Styrelsearbetet Protokollförda styrelsesammanträden hölls den 20 januari, 3 mars, 5 maj och 13 oktober, det senare kombinerat med planering för kommande verksamhetsår. Medlemsutvecklingen Vid 2014 års början hade föreningen 115 medlemmar och vid dess slut 109. Två medlemmar, Jan Bjerker och Ulf Dahlqvist, har avlidit under året. Medlemsutvecklingen bedöms tillfredsställande, även om en viss minskning har noterats. Verksamheten Föreningens arrangemang under året har förutom årsmötet varit: - 10april Den 10 april berättade Fredrik Wallin från Norrköpings kommun om vad som händer i Norrköping med fokus på Norra hamnen och den kommande Ostlänken. Vi var cirka 30 medlemmar som kunde notera att Norrköping möter en spännande framtid.

4 -23maj 45 personer hade hörsammat vår inbjudan till en skärgårdstur där vi gjorde en dagstur i Östergötlands skärgård med strandhugg på Mons Skärgårdsrestaurang och Capella Ecumenica. Utflykten som gynnades av strålande försommarväder, blev mycket uppskattad. 4-5 sep Årets tvådagarsresa lockade 30 deltagare. När vi lämnade Norrköping ställde vi kosan mot Bromma Stockholm Airport som flygplatsen numera heter. Här fick vi en fin genomgång av en flygplats under förändring, men också ta del av den oro från medarbetarna om vad den politiska utvecklingen kan leda till. Efter lunch besökte vi så Stockholm kontrollcentral, den numera enda anläggning som LFV ansvarar för på Arlanda (tornet ägs av flygplatsen LFV utför dock flygtrafikledningstjänsten där). Nästa anhalt var Sigtuna där vi efter övernattning fick en guidad tur i den gamla staden varefter vi avslutade med ett besök på Skokloster. En mycket uppskattad utflykt som även den gynnades av ett vackert väder i sensommaren. 11 nov Norrköping (utan s!) Flygplats hälsade 35 Seniorer välkomna och berättade målande om den resa flygplatsen gjort från LFV till nuläget som ett kommunalt ägt bolag. I andra termer - från en flygplats där linjefarten utgjorde ryggraden till dagens situation där chartertrafiken dominerar. Dessutom fick vi höra hur den lite annorlunda situationen, där LFV bedriver flygtrafikledningen i Östgöta kontrollcentral (ÖKC) medan det konkurrerande bolaget ACR svarar för tjänsten i tornet, fungerar. Alla var ense om att den splittringen inte utgör något hinder för den dagliga verksamheten. 11 dec Jullunchen på Restaurang Laxholmen lockade 49 medlemmar som njöt av den goda och rikliga julmaten i trivsam miljö och god gemenskap. Beträffande den ekonomiska ställningen mer i detalj hänvisas till den ekonomiska redogörelsen. Styrelsen vill avslutningsvis varmt tacka LFVs ledning och medarbetare för att de på olika sätt har underlättat föreningens verksamhet under det gångna året. Norrköping i mars 2015 Arne Axelsson Agneta Randla Ingrid Linden Lennart Swedberg Tomas Axi Anders Österlund

5 Bilaga 3 Ekonomisk redogörelse

6 Bilaga 4

7 Bilaga 5 LuftfartsSeniorerna Valberedningens förslag till årsmötet 2015 Ordförande 1 år: Arne Axelsson avgår. Inte villig att ställa upp för omval. Förslag till ny ordförande: Ingrid Lindén Styrelsen i övrigt: Fyllnadsval 1 år för Ingrid Lindén. Förslag: Lotta Malm Agneta Randla kvarstår. Vald till 2016 Anders Österlund avgår. Förslag: omval 2 år Lennart Swedberg avgår. Förslag: omval 2 år Thomas Axi avgår. Förslag: omval 2 år Revisorer (1 år) Förslag: Claes Lygrell och Jan Winnfors Revisorssuppleant (1 år) Förslag: Bengt Larsson För valberedningen, Lennart Jönsson, Roy Kannerstål, Kaj Skärstrand Lennart Jönsson

8 Bilaga 6 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015 Särskild inbjudan med mer detaljer kommer att skickas ut före varje aktivitet. Föreläsare vid årsmötet den 5 mars: Dan Lundvall från LFV berättar om LFV:s arbete på Abu Dhabi Airport i Förenade Arabemiraten samt om fjärrstyrda torn. I april planerar vi att få en information om hur socialtjänsten i Norrköping fungerar det med fokus på oss äldre. Datum är ännu inte klart. Vårutflykten den 5 maj kommer att ta oss till Nyköping med besök på F11 flygmuseum, lunch i Odd Fellow-huset (ritat av Ragnar Östberg och med en magnifik väggmålning av John Bauer) samt en guidad tur på Nyköpingshus. 2-dagarsresan blir den 2-3 september och går till Värmland. Vi återkommer med detaljer. I slutet av oktober (datum ej klart) siktar vi på att få höra om vad som händer med Räddningstjänsten i Östra Götaland. Den 10 december äter vi traditionsenligt Jullunch på Laxholmen (Arbetets museum)

9 Bilaga 7 Budgetförslag 2015 Intäkter 105 medlemmar (3 har betalat under 2014) Medlemsavgifter Jullunch *220 Utflykter Summa Kostnader Adm. kostnader Möten Buss Guider mm i samband med utflykter. Fika i samband med utflykter Jullunch * 220 Summa Resultat 0

10 Bilaga 8 LuftfartsSeniorerna - medlemmar Efternamn Förnamn Adress E-post 1 Almfeldt Torgny Rådjursstigen SÖDERKÖPING 2 Andersson Ann-Marie Solbergagatan NORRKÖPING 3 Andersson Lars Solbergagatan NORRKÖPING 4 Andersson Leif Eriksg. 11B Kolmården 5 Andersson Sven-Åke Garvaregatan NORRKÖPING 6 Auno Sven-Ove Bredgatan NORRKÖPING 7 Axelsson Arne Sjöbergsgatan LINKÖPING 8 Axi Tomas Ånestad gård Norrköping 9 Bask Klas-Göran Joels Väg ÅBY 10 Berglund Inger Carl Bergstens gata NORRKÖPING 11 Berglund Gun-Britt Kristinagatan 23B NORRKÖPING 12 Blomé Hans Vilbergsgatan NORRKÖPING 13 Brask Jan Godsgatan 2A NORRKÖPING 14 Brink Per-Olof Skivlingsvägen NYKÖPING 15 Carlström Eva Ödesby Lillhamra NYKÖPING Lampe 16 Cavenius Kaj Hoffmansväg ÅBY 17 Djervf Leif Bergagatan NORRKÖPING 18 Ehnbom Lars Lillahummelviksvägen Vikbolandet (sommar) Urb Monte Rojo 78B Calle Las Margaritas Gran Canaria Spanien 9, San Augustin Vinter) 19 Ekfeldt Anita De Geersgatan NORRKÖPING 20 Eriksson Göran Lidaleden NORRKÖPING 21 Eriksson Hans Nya Rådstugugat NORRKÖPING 22 Franzén Kjell Finnspångsvägen NORRKÖPING 23 Führ Jan Alkärrsgatan NORRKÖPING 24 Granlund Ihréne Vickelbyvägen SKÄRBLACKA 25 Grönwall Per 15 Rue du 14 Juillet Maury France 26 Haglund Rune Högby, Ullebro SÖDERKÖPING 27 Harmén Gunnar Fotbollsgatan NORRKÖPING 28 Hedblom Gun Källstugev NYKÖPING 29 Hedblom Ingemar Källstugev NYKÖPING 30 Hemstad Leif Solbergagatan NORRKÖPING 31 Hertnäs Gunnel Ledungsgatan NORKÖPING 32 Helger Jan Altkärrsgatan NORRKÖPING 33 Hellroth Björn Bergstrandsvägen 1A Simrishamn 34 Hesslevad Margareta Hesslevadet VÄDERSTAD 35 Holm Kerstin Mästermansgatan NORRKÖPING 36 Hultgren Kerstin Södra Promenaden NORRKÖPING 37 Inge Berit Hantverkargatan NORRKÖPING 38 Isaksson Björn Hallbergagatan NORRKÖPING

11 39 Johansson Jan Evert Solbergagatan NORRKÖPING 40 Johansson Ann-Catrin Tingstadsgatan 4B Norrköping 41 Johansson Roger Hallbergagatan Norrköping 42 Jönsson Lennart Oklundavägen VIKBOLANDET 43 Kannerstål Roy Oklundavägen Vikbolandet 44 Karlsson Jan Olof Gröna Gatan ÅBY 45 Karlström Gunbritt Breds Boda ENKÖPING 46 Keldusild Kalle Gröna gatan Åby 47 Kårbro John Gymnastikgatan 22 IV NORRKÖPING 48 Larsson Bengt Drottninggatan NORRKÖPING 49 Lindberg Kerstin Vilbergsgatan NORRKÖPING 50 Lindén Ingrid Gyllingevägen Vikbolandet 51 Lundberg Claes Gränsövägen Vikbolandet 52 Lundborg Per-Göte Box Linköping 53 Lundin Marita Nelinsgatan NORRKÖPING 54 Lundkvist Stefan Bäckgatan NORRKÖPING 55 Lundström Gunnar Kungsängsleden NORRKÖPING 56 Lygrell Claes Kamrersgatan 2 D SÖDERKÖPING 57 Malm Lotta Ånestadsgatan Norrköping 58 Magnusson Werner Videvägen BÅSTAD 59 Melin Lars Sjöledsgatan NORRKÖPING 60 Midhav Mattias S:t Persgatan 148a NORRKÖPING 61 Morkola Berit Petter Swartzgatan 15 c NORRKÖPING 62 Nilsson Johnny Nordvästgatan NORRKÖPING 63 Nilsson Kristina Ängsvaktaregatan NORRKÖPING 64 Nilsson Lennart Östanvägen NORRKÖPING 65 Nilsson Mats Ekholmsvägen LINKÖPING 66 Norén Bo Sveas väg NYKÖPING 67 Noréus Jan Drottninggatan NORRKÖPING 68 Nyman Anita Storängsvägen 2 B Valdemarsvik 69 Odin Owe Generalsgat NORRKÖPING 70 Offrell Karl Gustav Barnhemsgat LINKÖPING 71 Ohlén Jan Dammkärrsvägen Stavsjö 72 Ohlsson Maj Bannebolsg 40, 1 tr SPÅNGA 73 Ohlsson Per-Owe Vilbergsg 10 lägenhet NORRKÖPING 74 Olsson Perolof Pampusvägen 33 B NORRKÖPING 75 Pettersson Ann-Berit Fotbollsgatan NORRKÖPING 76 Pettersson Elaine Världens ände Vikbolandet 77 Popovic Birgitta Lidaleden NORRKÖPING 78 Randla Agneta Lidaleden Norrköping 79 Ranlöf Göran Smedbrunnsgatan NORRKÖPING 80 Redeborn Bo Knäppingborgsgatan NORRKÖPING 81 Ryderstedt Meta Dovhjortstigen Norrköping 82 Rödin Åke Fyrsskeppsgatan Norrköping 83 Salomonsson Owe Morängsgatan Norrköping

12 84 Samuelsson Hans Gyllingevägen VIKBOLANDET 85 Samuelsson Majken Bråddgatan 29 4 tr NORRKÖPING 86 Samuelsson Lars Tallskogsvägen 14 B NORRKÖPING 87 Sandberg Leif Luddingsbovägen NORRKÖPING 88 Sax Ingvar Trozelligatan NORRKÖPING 89 Skärstrand Kaj Laxgången 5B NORRKÖPING 90 Stjernberg Gustav Midgårdsvägen DJURSHOLM 91 Sundberg Kerstin Hagebygatan Norrköping 92 Svahnberg Åke Tolvskillingsgatan LINKÖPING 93 Swedberg Lennart Bjälkegatan 1 A SÖDERKÖPING 94 Svensson Alf Skepparp, Ängsbo KIVIK 95 Svensson Jan Järnvägsgatan MJÖLBY 96 Theander Bengt Mellangatan VÄSE 97 Torbjörnsson Johannes Fotbollsgatan NORRKÖPING 98 Trygg Urban Fähusgatan NORRKÖPING 99 Ullvetter Christer Brobyvägen SÖDERKÖPING 100 Wennberg Evelyn Idunvägen KOLMÅRDEN 101 Wennberg Rolf -"- -"- 102 Wigström Leif Pl 2267 Solbacka VINGÅKER 103 Wigström Ulla -"- -"- 104 Winnfors Jan Krusenhofsvägen ÅBY 105 von Zweigbergk Bengt Båsbo JULITA 106 Zetterholm Ingemar Eknäsgatan NORRKÖPING 107 Öst Anita Norma Lidaleden Norrköping 108 Österlund Anders Tunnbindaregatan NORRKÖPING

Samfällighetsföreningen Ådalen

Samfällighetsföreningen Ådalen Samfällighetsföreningen Ådalen Kallelse och föredragningslista Ordinarie föreningsstämma 2015 Kvartersgården Stora Blå 27 maj 2015 Kl 19.00 Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Samfällighetsföreningen

Läs mer

Här håller Jörgen Andersson, Inga-Lill Eriksson, Rolf Johansson, Peter Bodin och Peter Jimmefors på att länsa bullpåsen under lördagens fikastund i

Här håller Jörgen Andersson, Inga-Lill Eriksson, Rolf Johansson, Peter Bodin och Peter Jimmefors på att länsa bullpåsen under lördagens fikastund i Här håller Jörgen Andersson, Inga-Lill Eriksson, Rolf Johansson, Peter Bodin och Peter Jimmefors på att länsa bullpåsen under lördagens fikastund i en gammal smedja. Smaskigt med hembakt till fikat efter

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

KamraTnytt Höstnummer 2013 Utgåva 2 Ersätter utgåva 2013-10-15

KamraTnytt Höstnummer 2013 Utgåva 2 Ersätter utgåva 2013-10-15 KamraToff Kamratföreningen 2013-11-13 Sida 1 (24) KamraTnytt Höstnummer 2013 Utgåva 2 Ersätter utgåva 2013-10-15 Styrelseordförande har ordet Bästa medlemmar Visserligen är inte ett mannaminne så långt

Läs mer

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Gästriklands distrikt Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Distriktsordförande Bengt Andersson hälsade styrelse, ombud, distriktsfunktionärer,

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2013-09-10 1(5) Styrelsemöte 2013/4 med funktionärer. Tid: Tisdagen den 10 september 2013 kl 13.30-15.30 Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö STYRELSEN: Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice ordf.,

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand.

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. Närvarande: Föreningarnas valda ombud enlig förteckning, distriktsstyrelsens ledamöter,

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Innehållsförteckning Föredragningslista...4 Röstlängd...4 Förbundets verksamhetsidé...5 Styrelsens slutsummering...5

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Verksamhetsberättelse Föreningsstämman 2014 hölls i Karlstad den 17 maj och i anslutning till den erbjöds medlemmarna att åka med på Bergslagsexpressen,

Läs mer

KFUK-KFUM:s ÖSTGÖTAREGION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

KFUK-KFUM:s ÖSTGÖTAREGION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KFUK-KFUM:s ÖSTGÖTAREGION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Program för KFUK-KFUM:s Östgötaregions Årsmöte 2015 Den 25 mars kl. 18 30 på Strömvillans Fritidsgård i Norrköping 18 30 Välkommen Vi börjar med lite

Läs mer

VERKSAMHETEN SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET

VERKSAMHETEN SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET VERKSAMHETEN 2014 SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET Förslag till DAGORDNING VID PRO SOFIAS ÅRSMÖTE DEN 10 MARS 2015 Församlingslokalen, Borgmästargatan 11, nb. Kl 13.00. 1. Årsmötets

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 05-05 på Fatburen konferens, skersunds kommun Närvarande: Kjell ldsten (Vvf), Ingemar Bergbom (m), Per-Olof Berlin (m), Dan Björk (m), Ola

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande:

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande: KSS Protokoll nr 2 2003 Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23 Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Adjungerad

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige.

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. 2013 nr 1 FEED-BACK FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. Styrelsen Annika Daveby-Karlquist, ordförande Håkan Pettersson, kassör Cecilia Scott-Wiklöf Marie Stridh Madeleine Cocozza Rolf Hessel,

Läs mer

DIS-Bergslagen adress, lokal, funktionärer m.m.

DIS-Bergslagen adress, lokal, funktionärer m.m. Nr 1-2013 Två objekt som karaktäriserar Bergslagen/Mälardalen. Ovan bruksdammen i Gisslarbo, norr om Köping, som är en del av Gisslarboån som användes för transporter från Färna bruk. Nedströms ansluter

Läs mer

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013.

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014-02-20 Kallelse till årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. Datum: 13 mars Tid: 16:00 Plats:

Läs mer

Medlemsblad nr 12 Våren 2006

Medlemsblad nr 12 Våren 2006 Medlemsblad nr 12 Våren 2006 Museibyggnaden Kära medlemmar i F10 Kamratförening! God fortsättning på det nya året! Tiden rullar på i snabb takt och vi kan se tillbaks på ännu ett framgångsrikt år för kamratföreningen.

Läs mer

Mieninfo. Theas kontakt: 0459-851 46 thekla.johansson@hotmail.se. Jan kommer att koncentrera sig mer på webbsidan. webbsida: www.miengruppen.

Mieninfo. Theas kontakt: 0459-851 46 thekla.johansson@hotmail.se. Jan kommer att koncentrera sig mer på webbsidan. webbsida: www.miengruppen. Mieninfo Nr 2 / 2013 juni, juli & augusti. Red: Jan Sikkema 0459-851 30 / Eivor Lindstrand 0459-851 22 Thea Johansson 0459-851 46 / Björn Jäderås 0459-851 43 e-post: info@bjk.g.se Adress: Hakefors 3, 362

Läs mer

DIS. erbjuder DIS medlemmar rabatt på abonnemang! med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS

DIS. erbjuder DIS medlemmar rabatt på abonnemang! med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS Rapporter från det gångna årets begivenheter: Släktforskardagarna, 20-årsjubiléet och Årsmötet Leverans av DISGEN 8 beräknas

Läs mer

PIREN NR 62. Sidan 1 av 10

PIREN NR 62. Sidan 1 av 10 PIREN NR 62 Sidan 1 av 10 Sida 2 / 10 Ordförande har ordet: Segelsällskapet Vättern Var stolt över SSV och att Du är medlem i ett av Sveriges äldsta segelsällskap som bildades 1885. Sällskapet har under

Läs mer

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Närvarande Styrelse (Gitta-Maria Sjöberg fr.o.m. 11), revisorer, valberedning

Läs mer

JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet

JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet JUNI STROKE-Föreningen i Stockholms Län Informationsblad 2-2014 Trevlig sommar önskar vi på STROKE-Föreningen // Styrelsen och Kansliet 1 Informationsbladet utges av STROKE-Föreningen i Stockholms län

Läs mer