Allmän information... sid 3. Lagernät... sid 4. Lagerspecial... sid 4. Skarvnät... sid 5. Väggnät... sid 5. Fingerskarvade...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmän information... sid 3. Lagernät... sid 4. Lagerspecial... sid 4. Skarvnät... sid 5. Väggnät... sid 5. Fingerskarvade..."

Transkript

1 Armeringsnät

2 Innehållsförteckning Armeringsnät Allmän information... sid 3 Lagernät... sid 4 Lagerspecial... sid 4 Skarvnät... sid 5 Väggnät... sid 5 Fingerskarvade... sid 6 Specialnät Allmän information... sid 8 Sparnät... sid 8 Kamstålsnät... sid 9 Bockade nät... sid Rostfria nät... sid Dimensioneringsanvisningar Tänk först på sid 11 Tabellvärden... sid 11 Skarvlängder... sid 13 Bärförmåga... sid 17 Beräkning av nätformat... sid 20

3 Armeringsnät Celsa Steel Service tillverkar ett brett sortiment av armeringsnät. Genom att välja våra specialnät förenklas armeringsarbetet. Det går snabbt och är ur arbetssynpunkt praktiskt, vilket ger den bästa totalekonomin. Vi tillhandahåller också lagernät, som ibland är den bästa lösningen. Det lägre priset på lagernäten uppväger dock inte alltid de totala fördelar som specialnäten ger. Användning av lagernäten kan också medföra dolt spill till följd av bestämd diameter och stångdelning samt för långa skarvlängder. Jämförande av armeringskostnad Index Arbetskostnad Lagerstål Specialnät Armering med special nät Armering med lagerstål 3

4 Lagernät Sprickarmering Lagernät används bl a som sprickarmering på mindre ytor, till exempel villagolv. Nps500-5,0 x 2,35 m Litt Rutnät Ø mm Area mm 2 /m Fri stångände längs/tvärs mm/mm Vikt kg/st kg/m 2 Antal/bunt st s s 6 s s /50 0/ /50 0/ 24,63 18,29 35,50 26,36 2, 1,56 3,02 2,24 Lagerspecial Kraftupptagande armering och sprickarmering Lagerspecial med måtten 5,90 x 2,30 m används som kraftupptagande armering och sprickarmering i plattor på mark, pelardäck och fribärande bärlag. Nps500, 5,90 x 2,30 m Litt Rutnät Ø mm Area mm 2 /m Fri stångände längs/tvärs mm/mm Vikt kg/st kg/m 2 Antal/bunt st s 0 6 s 0 7 s /50 50/50 25/25 41,80 60,25 56,29 3,08 4,44 4, s s 150 s /25 25/25 25/25 73,63 93,01 115,01 5,43 6,85 8,48 4

5 Skarvnät Nps500, längd 2,35 m Litt Rutnät Ø mm Area mm 2 /m Fri stångände längs/tvärs mm/mm Vikt kg/st kg/m 2 Antal/bunt st SK 5150 SK s s 150 0,6 0,6 50/ 50/ 2,93 4,22 2,08 2, Förhindrar sprickbildning Skarvnät används för att förhindra sprickbildning i olika typer av plattbärlag. skarvnät Exempel på plattbärlagsarmering med nät och armeringsbalk. Väggnät Nps500 3,95 x 2,45 m Litt Rutnät Ø mm Area mm 2 /m Fri stångände längs/tvärs mm/mm Vikt Antal/bunt st kg/st kg/m 2 VL s /25 34,86 3,60 30 Smidig armering med väggnät Väggnäten underlättar armeringen och används främst i gavelväggar och trapphusväggar men med fördel även väggar i allmänhet. 1. Standard väggnät med s-järn som skarv armering. 2. Specialtillverkat väggnät med skyddsbock. Bild 1 Bild 2 Bild 3 3. Specialtillverkat väggnät med skyddsbock nedbockad som inspänningsjärn. 5

6 Fingerskarvade nät När man armerar en betongplatta med traditionella nät, får man 4 lager armeringsnät på vissa ställen. Detta ger i sin tur 8 lager av den armeringsdiameter som ingår i näten. Vid en nättyp med stänger av 8 mm får man i dessa knutpunkter ett paket av armering som har en tjocklek på 64 mm (figur). Oftast är t ex plattor på mark 120 mm. Det föreskrivs ett täckskikt i underkant på 50 mm av praktiska skäl. Täckskiktet i plattans överkant är som regel 20 mm. Vid detta inledande exempel krävs en plattjocklek på minst 134 mm ( mm). Är det dessutom tätt mellan stängerna i nätet, kan det vara svårt att få ett bra gjutresultat. Dessutom är det komplicerat att distansera en överkantsarmering med rätt effektiv höjd. Vid traditionell armering med nät får man många lager armering vid skarvarna. Lösningen på skarvningsproblemet är fingerskarvat nät, se figur. Princip av fingerskarvat när Standardsortiment Litt Format Utstick Diam / s-avst Skarvlängd Kg/st Vid btg K 30 FS x /50 5 / FS x /50 6 / ,90 FS x 0 450/50 7 / ,32 FS8150* 5950 x /50 8 / ,90 FS9150* 5850 x /50 9 / ,06 FS150* 5900 x /50 / FS x /50 12 / ,93 * lagerhålles 6

7 I skarven läggs näten så att stångavstånden även där blir 150 mm (gäller både längd och bredd). Se skiss nedan. skarvlängd utskick s 150 mellan yttertrådarna Vid armering med fingerskarvade nät vinner man flera fördelar, nämligen endast 2 lager av stänger minimering av armeringsmängden (ofta ca % mindre vikt) armeringen på rätt plats, d v s på exakt effektiv höjd och med föreskrivet täckskikt god gjutbarhet (mindre risk för råttbon på grund av färre lager armering vid dubbelarmerad platta hamnar ÖK-armeringen också på rätt plats på grund av att UK-armeringen är jämn. Skarvning av näten Skarvlängden av nätens ingående trådar räknas ut på traditionellt sätt som skarv av enskild armeringsstång (se betonghandbok, konstruktion, kap 3.9:32 formel, 20a). Emellertid kommer då alla stänger att skarvas i samma snitt. Man får skarva alla stänger i samma snitt om det finns erforderligt antal tvärstänger inom skarvområdet. Nedanstående tabell visar hur många tvärstänger som erfordras inom skarvområdet. Stålsorten förutsättes vara Nps500. Skarvade Säkerthetsklass 1 Säkerhetsklass 2 Säkerhetsklass 3 stänger Tvärstänger Ø Tvärstänger Ø Tvärstänger Ø Ø Erforderligt antal tvärstänger inom skarvlängden för skarvning av alla stänger i samma snitt. Antalet är oberoende av skarvlängden Observera att de tvärstänger som erfordras i skarven skall placeras närmast täckskiktet. I många fall kan armeringen i andra armeringsriktningen fungera som tvärstänger. I de fall man har lösa monteringsstänger, kan dessa med fördel placeras inom skarvområdet och också fungera som skarvarmering. OBS! Vid dimensionering av t ex plattor på mark med god sprickfördelning hänvisar vi till BBK Minimiarmering för sprickbreddsbegränsning. Referens: Litteratur Rationell armering kap 14 (J Sandberg / B Hjort). 7

8 Specialnät Objekttilverkade specialnät Specialnäten är tillverkade enligt det aktuella byggobjektets ritningar och är det mest effektiva sättet att skapa prefabricerad armering, som passar exakt. Idag svarar de objekttillverkade näten för drygt hälften av all nätarmering. Celsa Steel Service tillverkar ameringsnäten precis som konstruktörerna vill ha dem och näten levereras i lagom poster och i rätt tid direkt till byggarbetsplatsen och entreprenören. Sparnät Sparnät som är marknadens billigaste armeringsalternativ, finns främst i två stora grupper - Kantsparnät och Fältsparnät. I vissa fall kan det löna sig att glesa ut nätet i skarven. På detta sätt kan man nå en viktbesparning på upp till 15%. Fältsparnätets viktminskning sker genom att tvärstängerna glesas ut till dubbelt avstånd i plattans yttersta fjärdedel, smat genom att varannan längsgående stång avkortas efter momentkurvan. Detta kan man åstadkomma på flera sätt, se exempel nedan. Vid större moment med långa spännvidder är det som regel fördelaktigt att momentavkorta längstängerna. I området för plattans yttre fjärdedel får armeringen minskas till hälften (BBK ). Därför kan tvärstängernas inbördes avstånd ökas till det dubbla. Kantsparnät vid enkla stänger Kantsparnät vid dubbla stänger Kantsparnät med dubbelt stångavstånd Genom att man inom området för nätskarven väljer en stång med halva armeringsarean, minskas vikten på nätet utan att man gör avkall på hållfastheten. Vid nät med dubbelstänger erhålls samma effekt, genom att ha enkla stänger i skarven. Kantspärnät med dubbelt stångavstånd men med samma stångdimension i skarven, är ytterligare ett alternativt utförande. 8

9 Kamstålsnät Nät med grova diametrar Vid konstruktioner med stora belastningar som fordrar grov armering, är kamstålsnät ofta et tanvändbart alternativ. Med rätt kamstålsnät kan du minska inläggningstiden med minst hälften jämfört med inläggningstiden för enskillda stänger. Kamstålsnät används i bottenplattort och pelar däck m m. Du kan få kamstålet monterat till nät med stångdiametern 12, 16, 20 och 25 mm i B500BT eller Ks600ST. Även nät av Nps500 kan man med fördel armera med efter samma princip. UK-nät ÖK-nät Exempel på pelardäck i detta utförande. Tvärstängerna fungerar enbart som en fixering av de verksamma längstängerna. Härigenom får man ett såväl ergonomiskt, ekonomiskt samt tekniskt optimalt resultat. Näten läggs ej omlott och således undviks punkter där lager ev flera nät försämrar gjutresultatet. 9

10 Bockade nät Serietillverkning ger bästa ekonomi Bockade nät används inom många områden, t ex kulvertar, kassetbalkar, kantarmering i plattor, fundament och pelare. Hanteringsmässigt bör längden maximeras till ca 4 m. Celsa Steel Service kan dock tillverka bockade nät med en längd av 7.5 m. Av transporthänsyn bör om möjligt näten utformas så att de är staplingsbara. Minimiavstånd för tvärgående stänger vid bockningsradien r r mm a mm Min. avstånd 2 a+b mm a r Bockningen av armeringsnät ska utföras så att ingen tvärgående stång hamnar inom bockningsområdet enligt figur och tabell. Bockade nät ritas alltid på separat ritning. Radien beräknas enligt BBK 94 (generellt) kapitel 3.9:4 varvid anpassning till standardradier skall göras. b a Bockningsområde Rostfria nät Vid aggresiv miljö Ibland är skyddet mot korrosion i aggresvia miljöer ett nödvändigt krav. De rostfria näten är då den beständigaste armering som finns. Näten görs av en homogent rostfri tråd, och kan tillverkas i olika format. Näten levereras i rostfri kvalitet SS2340 eller SS2343 (syrafast), i dimensionerna Ø4 - Ø12 med profiltyp D.

11 Dimensioneringsanvisningar Tänk först på... Minimera antalet nättyper Välj väggnät där armering i vägg erfordras Välj stålsort med så hög sträckgräns som kan uttnyttjas Välj nättyp efter de ergonomiska förutsättningar som gäller för objektet Distansierade ÖK-enheter säkerställer effektiv höjd Vid traditionell nätskarv välj fri stångände - 25 mm - i den riktning nätet skarvas Speciellt vid tunna plattor och grov stångdimension bör man utforma näten efter fingerskarvsprincipen (se sid 118 i boken Rationell Armering ) Grov stångdimension i kombination med stort trådavstånd gör nätet styvt och lätt att hantera Undvik tvärtråd på upplag Tabellvärden Nominella mått i mm Nominell diameter d 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0,0 12,0 h c c Vikt/m Kamhöjd 1) 0,154 0,222 0,302 0,395 0,499 0,617 0,888 Σc c 0,2 π h 0,35 0,42 0,56 0,56 0,63 0,70 0,84 b Kamavstånd 1) a 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,4 a Nominell kambredd b 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 min 45 Specifik Kamarea 2) min 0,14 0,15 0,16 o 0,17 0,18 0,19 0,21 1) Nominella mått. Min eller max avstånd är beroende av fordringarna på min specifik kamarea. 2) Med specifik kamarea avses relationen mellan den på ett plan vinkelrätt mot stångens längdaxel projicerade kamarean och kamavståndet. Vid bestämning av dne specifika kamarean utväljs vid ett antal (minst två) representativa mätställen tre intilliggande kammar, var och en utefter sin generatris. Avståndet mellan dessa mätställen skall vara minst kamavstånd. De utvalda kammarnas projektionsareor på plan vinkelrätt mot stångens längdaxel uppmäts. Specifika kamarean erhålls genom att medelvärdet av de tre intilliggande kammarna funna projektionsareorna divideras med kamavståndet. Näten Nps500 och Nps700 tillverkas av valsdragen tråd med profiltyp C (kamprofil) enligt europeisk standard. 11

12 Längsstång, Minsta praktiskt lämpliga längsstångsavstånd vid olika stångkombinationer. Ø mm 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0,0 12,0 5,0 6, ,0 8,0 9, ,0 12, Erfordras mindre längsstångsavstånd, fråga tillverkaren. Nätvikt per m 2, Tabellen visar stängernas vikt i en riktning. Stång Stångavstånd s Ø ,08 4,44 6,04 2,05 2,96 4,03 1,54 2,22 3,02 1,23 1,78 2,42 1,03 1,48 2,01 0,88 1,27 1,73 0,77 1,11 1,51 0,68 0,99 1,34 0,62 0,89 1,21 0,56 0,81 1, 0,51 0,74 1, ,89 9,99 5,27 6,65 3,95 4,99 3,16 3,99 2,63 3,33 2,26 2,85 1,98 2,50 1,76 2,22 1,58 2,00 1,44 1,81 1,32 1, ,33 17,76 8,23 11,84 6,17 8,88 4,94 7, 4,11 5,92 3,53 5,07 3,09 4,44 2,74 3,95 2,46 3,55 2,24 3,23 2,06 2,96 Armeringsarea/löpmeter Ø Armeringsarea A mm 2 /m vid olika stångavstånd mm *16 *20 *25 * *Gäller endast kamstång Total armeringsarea, A s vid olika antal stänger. Ø Armeringsarea A mm 2 vid antal armeringsstänger mm *16 *20 *25 * *Gäller endast kamstång Optimal nätbredd, Fri ände 25 mm, bredd < 2,45 m Längsstångsavstånd mm Nätbredd mm 2,45 2,45 2,425 2,45 2, 2,45 2,30 2,30 2,25 2,45 12

13 Skarvlängder Definition Med skarvlängd avses avståndet mellan de två yttersta tvärtrådarna i respektive nät, som med minst 20 mm överlappar yttersta tvärstången i det andra nätet (se figur). Skarvlängden anges i tabellerna exklusive den fria stånglängden som skall vara minst 25 mm. η 1 Skarvad stång b>20 b>20 1,0 Kamstänger Yttersta tvärstången d>25 s s b l lj d>25 l - Skarvlängd lj > mm 0,5 0 c 1 c1 mm Övr stänger Figur: Reduktions faktorn η 1 med hänsyn till undergjutning Nps500, skarvad stång, f 500 MPa för Ø yk 5-12, Profiltyp D Betong Skarvad stång Oskarvad stång, centrumavstånd s mm kvalitet Ø mm

14 14 Nps500, skarvad dubbelstång, f 500 MPa för Ø 5-12, Profiltyp D Betong kvalitet Skarvad dubbelstång Oskarvad stång, centrumavstånd s mm Ø mm yk

15 Beräkning av effektiv skarvlängd Beräkning av effektiv skarvlängd Erforderlig area: A n As b lj (mm 2 /m) A n As b lj n A lj b ( A s ) (m) erforderlig area (mm 2 /m) antal stänger / nät area / stång (mm 2 ) nätbredd (m) överlappande skarvlängd (m) Exempel: Innerfacken i ett bostadshus är armerade med specialnät, Nps500 Ø 8s. I ytterfacket erfordras arean 335 mm 2 /m. Genom att lägga befintliga nät med större skarvlängd kan man uppnå erforderlig area. Använd formel enligt ovan. A s 50 mm 2 (se tabell nedan) b 2,25m (nättbredd) n 12 st stänger/nät (2250/) A 335 mm 2 /m lj 460 mm lj 2,25 ( ) 0,459m 335 Genom att lägga näten med en skarvlängd på 460 mm uppnås erforderlig area. Ø Area/stång mm As mm Ø Armeringsarea A mm 2 /m vid olika stångavstånd i mm mm *16 * *16 * * Endast kamstång 15

16 Bärförmåga Bärförmåga i brottsgränstillstånd Nps500/B500BT Betong Täckskikt 15 Säk.klass 2 Exempel M 20 knm/m h mm Vilket ger: A(s) 290 mm 2 /m Ø 8s1 alt. Ø 9s225 alt. Ø s2 16

17 Bärförmåga i brottsgränstillstånd Ks600ST Betong Täckskikt 15 Säk.klass 2 Exempel M 20 knm/m h mm Vilket ger: A(s) 230 mm 2 /m Ø 8s alt. Ø s340 alt. Ø 12s490 17

18 Beräkning av nätformat b ( L + ( n 1) lj n ) (mm) b L n lj erforderlig nätbredd (mm) längd som skall armeras antal nät erforderlig skarvlängd (mm) Exempel: Ett gjutfack med längden 18 m skall armeras med nät, Nps 500 Ø9s, betongkvalitet. Vilken nätbredd är lämplig? lj mm L 18 m Erfoderlig skarvlängd skall enligt tabell på sid 34, skarvlängder för Nps 500 enkla stänger, vara mm med tillägg för de fria stånglängderna som skall vara 25 mm. 6 m Prova med 9 nät och sätt in dessa data i ovanstående formel. L mm n 9 st nät lj mm (9 1) b ( ) 2240mm 9 Välj nätbredden i jämna 25 mm 2250 mm och kolla så att den fria änden ej överstiger 25 mm. Den verkliga skarvlängden blir: mm x 9 st Gjutfackets längd Totalt över till skarv Varje skarv blir 2250 mm/8 281 mm, d v s större än erfordrat lj mm. Erforderligt mått i näten i detta exempel blir mm. 18

19 Celsa Steel Service AB Box Halmstad Tel Fax Celsa Steel Service AB Halvtumsgatan Västra Frölunda Tel Fax Celsa Steel Service AB Box Borlänge Tel Fax Celsa Steel Service AB Norra Obbolavägen Umeå Tel Fax Löften är heliga Armera med hjärnkraft Kärleken förstärker Oändliga möjligheter Värna om enkelheten Släpp tanken fri

Allmän information... sid 3 BM-Mattan... sid 3 Sparstöd... sid 5

Allmän information... sid 3 BM-Mattan... sid 3 Sparstöd... sid 5 Överkantsarmering Innehållsförteckning Allmän information... sid 3 BM-Mattan... sid 3 Teknisk information Dimensioneringsdiagram Sparstöd... sid 5 Överkantsarmering med sparstöd Överkantsarmering Att använda

Läs mer

)"-'&/ 4,+67"/,"3& )%# HDB 08 BETON G

)-'&/ 4,+67/,3& )%# HDB 08 BETON G HDB 08 BETONG Skjuvankare HDB är en produkt som används som skjuv- och genomstansningsarmering. Systemet består av skenor med 2 eller 3 dubbelhuvade ankare. Dessa moduler kan kombineras för att få önskat

Läs mer

Armering - Lagersortiment och tillämpning. Välkommen till Nordens största tillverkare av armeringsprodukter

Armering - Lagersortiment och tillämpning. Välkommen till Nordens största tillverkare av armeringsprodukter Armering - Lagersortiment och tillämpning Välkommen till Nordens största tillverkare av armeringsprodukter Om företaget Ett företag i ständig utveckling. Celsa Steel Service är Nordens ledande armeringsleverantör.

Läs mer

ILF - Inläggningsfärdig armering

ILF - Inläggningsfärdig armering ILF Inläggningsfärdig armering Innehållsförteckning Allmän information... sid 3 Klippning och bockning... sid 4 Märkning och sortering... sid 4 Godkännande... sid 4 Toleranser för inläggningsfärdig armering...

Läs mer

GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER

GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER Tillverkning och försäljning: GLH Byggdetaljer AB Stenhuggaregatan 21, 913 35 HOLMSUND Telefon 090-402 48, Telefax 090-14 92 00 PROJEKTERINGSHANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Allmän information... sid 3. Armeringsstål i raka längder... sid 4. Kamstål i ring... sid 4. Egenskaper... sid 5. Utgångsmaterial...

Allmän information... sid 3. Armeringsstål i raka längder... sid 4. Kamstål i ring... sid 4. Egenskaper... sid 5. Utgångsmaterial... Varmvalsad armering Innehållsförteckning Allmän information... sid 3 Normer Produktkaraktär Godkännande Användningsområde Armeringsstål i raka längder... sid 4 Leveranssätt Diametrar och vikter Kamstål

Läs mer

Nr Prislista. Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät

Nr Prislista. Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät Nr 7-08 2008-07-01 Prislista Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät ARMERINGSSTÅL B500BT Pris kr/ton Vikt kg/meter Diameter mm 12 meter 6 meter B500BT, SS260S KS600ST 6-18180:- 0,222-8

Läs mer

CAEBBK30 Genomstansning. Användarmanual

CAEBBK30 Genomstansning. Användarmanual Användarmanual Eurocode Software AB 1 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2 INSTRUKTIONER...4 2.1 KOMMA IGÅNG MED CAEBBK30...4 2.2 INDATA...5 2.2.1 BETONG & ARMERING...5 2.2.2 LASTER &

Läs mer

Nr Prislista. Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät

Nr Prislista. Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät Nr 3-09 2009-06-08 Prislista Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät ARMERINGSSTÅL B500BT Pris kr/ton Vikt kg/meter Diameter mm 12 meter 6 meter 2 meter B500BT, SS260S KS600ST 6-15150:-

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING. E&D Thermogrund. System för platta på mark: Kantelement. Isolering. Golvvärme. Armering. Konstruktionsritningar

TEKNISK BESKRIVNING. E&D Thermogrund. System för platta på mark: Kantelement. Isolering. Golvvärme. Armering. Konstruktionsritningar TEKNISK BESKRIVNING E&D Thermogrund EnergiJägarna & Dorocell AB System för platta på mark: Kantelement Isolering Golvvärme Armering Konstruktionsritningar Tekniska beräkningar Innehållsförteckning 1. Produktbeskrivning

Läs mer

Plannja Lättbalk Teknisk information

Plannja Lättbalk Teknisk information BSAB 96 HSB Maj 2000 Plannja Lättbalk Teknisk information INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. TVÄRSNITTSDATA.. 2 2. ALLMÄNT.. 3 2.1. Z-balkars verkningssätt.. 3 2.2. C-balkars verkningssätt.. 4 3. DIMENSIONERING AV

Läs mer

www.eurocodesoftware.se caeec230 Genomstansning Beräkningsprogram för analys av genomstansning av pelare i armerad betong. Programmet utför beräkningar enligt EN 1992-1-1 Kap. 6.4. Användarmanual Rev B

Läs mer

Nr 6-07 2007-11-01. Prislista. Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät

Nr 6-07 2007-11-01. Prislista. Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät Nr 6-07 2007-11-01 Prislista Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät Coils ARMERINGSSTÅL B500BT Pris kr/ton Vikt kg/meter Diameter mm 12 meter 6 meter B500BT, SS260S KS600ST 6-11980:-

Läs mer

Allmän information... sid 3. Dimensioneringsanvisning - allmän... sid 4. Enkel eller dubbelarmerad betongplatta... sid 5

Allmän information... sid 3. Dimensioneringsanvisning - allmän... sid 4. Enkel eller dubbelarmerad betongplatta... sid 5 Plattor på mark Innehållförteckning Allmän information... id 3 Tunna plattor för tunga later med minimal prickbildning Tät betong toppar radon Tunna plattor kortar torktiden Dimenioneringanvining - allmän...

Läs mer

www.eurocodesoftware.se caeec241 Pålfundament Program för dimensionering av pålfundament. Användarmanual Version B Eurocode Software AB caeec241 Pålfundament Sidan 2(8) Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 3 INNEÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 PRODUKT BESKRIVNING...4 2 TILLVERKNING OC KONSTRUKTIONEN...5 2.1 TILLVERKNINGSSÄTT... 5 2.2 TILLVERKNINGSTOLERANSER... 5 2.3 KVALITETSKONTROLL

Läs mer

En del av din styrka. ILF & nät

En del av din styrka. ILF & nät En del av din styrka ILF & nät PRODUKTINFORMATION 1 Rätt nät för varje ändamål Vi på Stena Stål har lång erfarenhet av armeringsnät och vi samarbetar med de ledande tillverkarna i Europa. Vi kan hjälpa

Läs mer

www.eurocodesoftware.se

www.eurocodesoftware.se www.eurocodesoftware.se caeec220 Pelare betong Program för dimensionering av betongtvärsnitt belastade med moment och normalkraft. Resultat är drag-, tryckarmering och effektiv höjd. Användarmanual Rev

Läs mer

Betong- och armeringsteknik

Betong- och armeringsteknik Betong- och armeringsteknik Idag: Betong- och armeringsteknik Kapitel 7 15 7. Stålets materialegenskaper (översiktligt) 8. Armeringsmaterial 9. Förtillverkad armering 10. Hur armerad betong fungerar 11.

Läs mer

Arbetsanvisning Ergotherm Ergotherm Plus 350

Arbetsanvisning Ergotherm Ergotherm Plus 350 Lättklinkerblock med isolering Finja Betong Arbetsanvisning Ergotherm Ergotherm Plus 350 För Ergotherm Plus 400 hänvisas till separat arbetsanvisning. Produktfakta Normalblock 10 600 195 Hörn-/avslutningsblock

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

caeec240 Grundplatta betong Användarmanual Eurocode Software AB Program för dimensionering av grundplattor m h t stjälpning, marktryck och armering.

caeec240 Grundplatta betong Användarmanual Eurocode Software AB Program för dimensionering av grundplattor m h t stjälpning, marktryck och armering. www.eurocodesoftware.se caeec240 Grundplatta betong Program för dimensionering av grundplattor m h t stjälpning, marktryck och armering. Användarmanual Version 1.1 Eurocode Software AB caeec240 Grundplatta

Läs mer

Konstruktions teknik III

Konstruktions teknik III Konstruktions teknik III Konstruktionsberäkningar Betong, BBK04 1 Föreläsare Thomas Almgren 2 1 Kursmaterial Stenciler/kompendier BKR BBK04 BSK99.. 3 Kursprogram Datum Innehåll Övrigt 1 24/10 Konstruktionsberäkningar,

Läs mer

Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Dimensionering Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar

Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Dimensionering Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar .. Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar. Dimensionering Gyproc Thermonomic reglar och skenor är tillverkade i höghållfast stål med sträckgränsen (f yk ) 0 MPa. Profilerna tillverkas av varmförzinkad

Läs mer

www.eurocodesoftware.se caeec201 Armering Tvärsnitt Program för dimensionering av betongtvärsnitt belastade med moment och normalkraft. Resultat är drag-, tryckarmering och effektiv höjd. Användarmanual

Läs mer

BANSTANDARD I GÖTEBORG, KONSTRUKTION Kapitel Utgåva Sida K 1.2 SPÅR, Material 1 ( 5 ) Avsnitt Datum Senaste ändring K 1.2.13 Betongsliper 2014-10-15

BANSTANDARD I GÖTEBORG, KONSTRUKTION Kapitel Utgåva Sida K 1.2 SPÅR, Material 1 ( 5 ) Avsnitt Datum Senaste ändring K 1.2.13 Betongsliper 2014-10-15 BANSTANDARD I GÖTEBORG, KONSTRUKTION Kapitel Utgåva Sida K 1.2 SPÅR, Material 1 ( 5 ) Avsnitt Datum Senaste ändring K 1.2.13 Betongsliper 2014-10-15 Upprättad av Fastställd av Håkan Karlén Susanne Hultgren

Läs mer

HALFEN KONSOLARMERING HSC HSC 07-SE BETONG

HALFEN KONSOLARMERING HSC HSC 07-SE BETONG HAFEN KONSOARMERING HSC HSC 07-SE BETONG HAFEN KONSOARMERING HSC System och användning System HAFEN Konsolarmering HSC är en speciellt utformad armering med ankarhuvuden för att ge en säker, snabb och

Läs mer

Mekaniskt skarvad armering

Mekaniskt skarvad armering Mekaniskt skarvad armering Innehållsförteckning Lenton Allmän information... sid 3 Lentonsystemet skarvar med full styrka Lenton A12... sid 4 Lenton P13 och P14... sid 5 Lenton P15... sid 6 Lenton D14...

Läs mer

Pecafil. snabbform. Montageanvisning

Pecafil. snabbform. Montageanvisning snabbform Montageanvisning innehåll Inledning...3 Tillämpningsområden...4-5 Fördelar...6...7... 8-11... 12-14... 15-19...20-25 Montageanvisning för fackverksbalkar...26-29...30-33 Kantform/avstängare...34-35

Läs mer

KONSTRUKTIONSTEKNIK 1

KONSTRUKTIONSTEKNIK 1 KONSTRUKTIONSTEKNIK 1 TENTAMEN Ladokkod: 41B16B-20151-C76V5- NAMN: Personnummer: - Tentamensdatum: 17 mars 2015 Tid: 09:00 13.00 HJÄLPMEDEL: Formelsamling: Konstruktionsteknik I (inklusive här i eget skrivna

Läs mer

Allmänna profildata. *Gäller Z och C. Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler.

Allmänna profildata. *Gäller Z och C. Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler. Lättbalkar 1 Allmänna profildata Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler. *Gäller Z och C. Offereras vid förfrågan. (160 180 645 finns alltid från 1,5 mm tjocklek)

Läs mer

Betongkonstruktion Facit Övningstal del 2 Asaad Almssad i samarbete med Göran Lindberg

Betongkonstruktion Facit Övningstal del 2 Asaad Almssad i samarbete med Göran Lindberg Pelare ÖVNING 27 Pelaren i figuren nedan i brottgränstillståndet belastas med en centriskt placerad normalkraft 850. Kontrollera om pelarens bärförmåga är tillräcklig. Betong C30/37, b 350, 350, c 50,

Läs mer

Nr Prislista. Armeringsstål. Rostfri armering. ILF armering. Armeringsnät. Kompletterande produkter

Nr Prislista. Armeringsstål. Rostfri armering. ILF armering. Armeringsnät. Kompletterande produkter Nr 4-2010 2010-05 - 03 Prislista Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät Kompletterande produkter ARMERINGSSTÅL B500BT Pris kr/ton Vikt kg/meter Diameter mm 12 meter 6 meter 2 meter B500BT,

Läs mer

JACKON KONSTRUKTIONSLÖSNINGAR

JACKON KONSTRUKTIONSLÖSNINGAR JACKON KONSTRUKTIONSLÖSNINGAR ALLMÄNNA KONSTRUKTIONSLÖSNINGAR FÖR JACKON THERMOMURSYSTEM. 10-2015 www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! FÖRESKRIFTER / FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRESKRIFTER EUROPASTANDARDER

Läs mer

Rättelseblad 1 till Boverkets handbok om betongkonstruktioner, BBK 04

Rättelseblad 1 till Boverkets handbok om betongkonstruktioner, BBK 04 Rättelseblad till Boverkets handbok om betongkonstruktioner, BBK 04 I den text som återger BBK 04 har det smugit sig in tryckfel samt några oklara formuleringar. Dessa innebär att handboken inte återger

Läs mer

Dimensionering i bruksgränstillstånd

Dimensionering i bruksgränstillstånd Dimensionering i bruksgränstillstånd Kapitel 10 Byggkonstruktion 13 april 2016 Dimensionering av byggnadskonstruktioner 1 Bruksgränstillstånd Formändringar Deformationer Svängningar Sprickbildning 13 april

Läs mer

Program S3.21 SOFTWARE ENGINEERING AB BYGGTEKNISKA PROGRAM GENOMSTANSNING

Program S3.21 SOFTWARE ENGINEERING AB BYGGTEKNISKA PROGRAM GENOMSTANSNING Program S3.21 SOFTWARE ENGINEERING AB BYGGTEKNISKA PROGRAM GENOMSTANSNING BYGGTEKNISKA PROGRAM Genomstansning Software Engineering AB Hisingsgatan 30 417 03 Göteborg Tel/Fax: 031-50 83 30/50 83 33 E-mail

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor. 1. Inledning 1

Innehållsförteckning. Bilagor. 1. Inledning 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 2. Beräkningsförutsättningar 1 2.1 Kantbalkelementets utseende 1 2.2 Materialparametrar 1 2.2.1 Betong 1 2.2.2 Armering 1 2.2.3 Cellplast 2 2.2.4 Mark 2 2.2.5 Friktionskoefficient

Läs mer

Lindab Construline Stålläkt. Lindab Construline TM. Lindab stålläkt. Håll ditt tak i god form

Lindab Construline Stålläkt. Lindab Construline TM. Lindab stålläkt. Håll ditt tak i god form Lindab Construline TM Lindab stålläkt Håll ditt tak i god form 2 Öka hållbarheten och minska kostnaderna Stål är ett byggnadsmaterial du kan lita på. Det påverkas inte av fukt och angrips inte av mögel.

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor. 1. Inledning 1

Innehållsförteckning. Bilagor. 1. Inledning 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 2. Beräkningsförutsättningar 1 2.1 Kantbalkelementets utseende 1 2.2 Materialparametrar 1 2.2.1 Betong 1 2.2.2 Armering 1 2.2.3 Cellplast 2 2.2.4 Mark 2 2.2.5 Friktionskoefficient

Läs mer

Förstärkning av betongplattor, med och utan öppningar

Förstärkning av betongplattor, med och utan öppningar Förstärkning av betongplattor, med och utan öppningar Ola Enochsson 1, Björn Täljsten 1, 2, Thomas Olofsson 1 och Ove Lagerqvist 3 Bakgrund Utvecklingen av kolfiberbaserade produkter för reparation och

Läs mer

BSAB 96E DEC 2012. Plannja Combideck 45 TEKNISK INFORMATION

BSAB 96E DEC 2012. Plannja Combideck 45 TEKNISK INFORMATION BSAB 96E DEC 2012 Plannja Combideck 45 TEKNISK INFORMATION Innehållsförteckning Sid 1. Plannja Combideck 4 2. Materialdata 4 3. Maximala spännvidder 5 4. Betong/Golvsystem 6 5. Stämpning 7 6. Tilläggsarmering

Läs mer

Exempel på elementplacering, snitt och dimensioneringstabell 42. Planritningar 43. Moment från excentrisk anslutning och kompletterande armering 44

Exempel på elementplacering, snitt och dimensioneringstabell 42. Planritningar 43. Moment från excentrisk anslutning och kompletterande armering 44 Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Innehåll Sida Exempel på elementplacering, snitt och dimensioneringstabell 42 Planritningar 43 Moment från excentrisk anslutning och kompletterande armering 44 Expansionsfogavstånd/hänvisningar

Läs mer

Förslag till principer för utformning av förstärkningssystem.... Lars Rosengren

Förslag till principer för utformning av förstärkningssystem.... Lars Rosengren PM T1-0802-0702-0122 Citybanan i Stockholm Förslag till principer för utformning av förstärkningssystem.................. Lars Rosengren Roberth Colliander, WSP Sverige Roberth Colliander, WSP Sverige

Läs mer

Betongbalkar. Böjning. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström. Räkneuppgifter

Betongbalkar. Böjning. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström. Räkneuppgifter UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström Räkneuppgifter 2012-11-15 Betongbalkar Böjning 1. Beräkna momentkapacitet för ett betongtvärsnitt med bredd 150 mm och höjd 400 mm armerad

Läs mer

Ett handslag fast som stål. När vi lovar en sak står vi för det. Punkt.

Ett handslag fast som stål. När vi lovar en sak står vi för det. Punkt. Lagersortiment 2014 Ett handslag fast som stål. När vi lovar en sak står vi för det. Punkt. Vi börjar kunna tävla med de stora leverantörerna av handelsstål inom allt fler områden, men vi har lovat oss

Läs mer

FORMBLOCK. Anvisningar för dimensionering enlighet med RakMk

FORMBLOCK. Anvisningar för dimensionering enlighet med RakMk FORMBLOCK Anvisningar för dimensionering enlighet med RakMk 2.8.2013 Lakka-formblock 1 Lakka-formblock anvisningar för projektering och byggande Allmänt Lakan Betonis formblock är staplingsbara betongblock

Läs mer

SEMKO OY OPK-PELARSKOR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA)

SEMKO OY OPK-PELARSKOR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) SEMKO OY -PELARSKOR Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) FMC 41874.134 27.8.2013 2 2 Sisällysluettelo: 1 -PELARSKORNAS FUNKTION...3 2 MATERIAL OCH MÅTT...3 2.1 PELARSKORNAS

Läs mer

Balkar och hålprofiler

Balkar och hålprofiler BRANDSKYDD AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Balkar och hålprofiler allmänt Inklädning av pelare och balkar av stål med Norgips Normal 13 eller Norgips Brand 15 är ett enkelt och säkert sätt att uppnå önskat

Läs mer

THERMOGRUND. Allmän beskrivning Projekteringsanvisning Arbetsanvisning Typritningar

THERMOGRUND. Allmän beskrivning Projekteringsanvisning Arbetsanvisning Typritningar THERMOGRUND Allmän beskrivning Projekteringsanvisning Arbetsanvisning Typritningar Dorocell Byggsystem Telefon : 08-630 76 90 Box 7091 Telefax : 08-544 44 655 187 12 Täby E-mail : byggsystem@dorocell.se

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer

Läs mer

Monteringsanvisning FÖRBEREDELSER

Monteringsanvisning FÖRBEREDELSER Monteringsanvisning FÖRBEREDELSER Mät diagonalerna för att kontrollera att taket inte är snett (se fig. 1). Om underlaget är rektangulärt ska diagonalerna och motstående sidor ha samma mått. Mindre avvikelser

Läs mer

Projekteringsanvisning

Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning 1 Projekteringsanvisning Den bärande stommen i ett hus med IsoTimber dimensioneras av byggnadskonstruktören enligt Eurokod. Denna projekteringsanvisning är avsedd att användas som

Läs mer

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Korrosionsinstitutet Swedish Corrosion Institute Uppdragsgivare: TOWNSHEND TRADE COMPANY Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Ärende: Provning av produkten Tef-Gel s förmåga att minska galvanisk

Läs mer

Roth Universal Spånskivesystem

Roth Universal Spånskivesystem Roth Universal Spånskivesystem Helspontade skivor för förläggning flytande eller på reglar GOLVVÄRMESYSTEM Beskrivning Roth Universal Spånskivesystem är utvecklat för användning både på vanligt träbjälklag

Läs mer

SLITSDURK. För maximal säkerhet

SLITSDURK. För maximal säkerhet SLITSDURK För maximal säkerhet FLOBY SLITSDURK Floby slitsdurk kan användas till de flesta typer av industrigolv, gångbanor, trappsteg etc. Slitsdurken är tack vare den tandade ovansidan mycket halksäker

Läs mer

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT Beräkningar stål 1 Balk skall optimeras map vikt (dvs göras så lätt som möjligt) En i aluminium, en i höghållfast stål Mått: - Längd 180 mm - Tvärsnittets yttermått Höjd: 18 mm Bredd: 12 mm Lastfall: -

Läs mer

LECA Murverk. Källarytterväggar Dimensioneringsanvisning

LECA Murverk. Källarytterväggar Dimensioneringsanvisning LECA Murverk Källarytterväggar Dimensioneringsanvisning Inledning Källaren har gamla anor i landet, och förknippas på de flesta orter som en del av huset, som är helt eller delvis nergrävt i marken. Även

Läs mer

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Dränering och bärighet I våra exempel har förutsatts att återfyllningen kring muren är väl dränerad, samt att jordarten är tillräckligt bärig

Läs mer

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD ANVÄNDARMANUAL FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD INSTRUKTION ENLIGT EN 13374 www.safetyrespect.se info@safetyrespect.se Tel 063-130400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Säkerhetsföreskrifter 4. Infästningar 5. Bultfot 6.

Läs mer

Ankarstång x längd. M M8 x M M10 x M M12 x

Ankarstång x längd. M M8 x M M10 x M M12 x 2003-06-01 39. Styrenfri ankarmassa i patroner 150 och 345 för injektering Injekteringsankare avsedd för infästning i homogena material som natursten, tegel och betong. I håltegel och betonghålsten användes

Läs mer

TENTAMEN I KURSEN DIMENSIONERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER

TENTAMEN I KURSEN DIMENSIONERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik TENTAMEN I KURSEN DIMENSIONERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER Datum: 01-1-07 Tid: 9.00-15.00 Antal uppgifter: 4 Max poäng: 40 Lärare: Annika Moström

Läs mer

Övningsuppgifter i betong och armeringsteknik. Formbyggnad

Övningsuppgifter i betong och armeringsteknik. Formbyggnad Page 1 (7) i betong och armeringsteknik Formbyggnad För form till en 200 mm tjock bärlagsplatta i södra Sverige används 12 mm plywood, reglar 50x100 mm och bockryggar 50x175 mm. Rumshöjd 3.0 m. Bestäm

Läs mer

4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast

4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast .3 Dimensionering av Gyproc DUROnomic Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast Gyproc GFR Duronomic förstärkningsreglar kan uppta såväl transversallaster

Läs mer

CAEBBK31 VER 4.1. Programbeskrivning

CAEBBK31 VER 4.1. Programbeskrivning Sida1(20) sprogram VER 4.1 Programbeskrivning Eurocode Rotevägen 36 433 69 Sävedalen Tele 031-260268 Sida2(20) 1 Allmänt... 3 1.1 Beräkningsexempel... 3 2 Dimensionering av pelardäck... 4 2.1 Strimleberäkning...

Läs mer

Väg och flygfältsarmering

Väg och flygfältsarmering Väg och flygfältsarmering Innehållsförteckning Allmän information... sid 3 Produkthistoria... sid 4 Exempel på användningsområden... sid 5 Teknisk information... sid 6 EU-projekt... sid 7 EU-projekt -

Läs mer

Sockelelement RÄTT FRÅN GRUNDEN

Sockelelement RÄTT FRÅN GRUNDEN Sockelelement RÄTT FRÅN GRUNDEN Den nya generationen av Legalett sockelelement har ett unikt ytskikt av höghållfast betong, vilket gör sockeln oerhört robust och tåliga för olika former av åverkan. Sockelelementen

Läs mer

1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast.

1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik Uppgifter 2016-08-26 Träkonstruktioner 1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast.

Läs mer

Broseminarium 10 juni 2014. Frågor kring. Eurokod 2. Bo Westerberg

Broseminarium 10 juni 2014. Frågor kring. Eurokod 2. Bo Westerberg Eurokod 2 1 Broseminarium 10 juni 2014 Bo Westerberg Frågor kring Ämnen i frågor till Eurokod Helpdesk (fler flerkan ha tillkommit, och alla frågor har inte kommit via Helpdesk) Förankring av armering

Läs mer

Pecafil kan för låga fundamenthöjder användas med liten eller ingen avsträvning.

Pecafil kan för låga fundamenthöjder användas med liten eller ingen avsträvning. Pecafil snabbform har låg vikt, är enkel att bearbeta och montera och kan användas både som kvarsittande och återanvändbar form. Ingen formolja behövs. Några användningsområden är: Fundamentform, genomtrampningsskydd

Läs mer

Monteringsanvisning för manuell slaggrind

Monteringsanvisning för manuell slaggrind Monteringsanvisning för manuell slaggrind Grind Manuella grindar har som standard öppningsvinkel 180 grader inåt och 90 grader utåt. Levereras som standard från 4 till 10 meters öppningsmått. Grinden levereras

Läs mer

Lastspridande lätt platta med Leca lättklinker. Exempel på sättnings- och stabilitetsberäkningar för väg på torv

Lastspridande lätt platta med Leca lättklinker. Exempel på sättnings- och stabilitetsberäkningar för väg på torv Lastspridande lätt platta med Leca lättklinker Exempel på sättnings- och stabilitetsberäkningar för väg på torv Raka vägen med LLP-metoden I samhällets strävan mot snabbare och effektivare transporter

Läs mer

4-8 Cirklar. Inledning

4-8 Cirklar. Inledning Namn: 4-8 Cirklar Inledning Du har arbetat med fyrhörningar (parallellogrammer) och trehörningar (trianglar). Nu skall du studera en figur som saknar hörn, och som består av en böjd linje. Den kallas för

Läs mer

Ackordstidlista rent ackord 2012 för Undertaksmontering mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ackordstidlista rent ackord 2012 för Undertaksmontering mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Ackordstidlista rent ackord 2012 för Undertaksmontering mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Gäller fr o m den 1 mars 2012 Ackordsriktpunkt År 2012-03-01 150:- År.. År..

Läs mer

www.eurocodesoftware.se

www.eurocodesoftware.se www.eurocodesoftware.se caeec209 Pelartopp Program för dimensionering av pelartopp. Användarmanual Rev B Eurocode Software AB caeec209 Pelartopp Sidan 2(12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Beteckningar...

Läs mer

Tips, råd & anvisningar

Tips, råd & anvisningar Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se Innehåll Teknisk beskrivning... 3 Teknisk data... 4 Tillbehör... 6 Låsbleck... 7 Förhöjningslist... 8 Läggningsanvisningar... 10 Punktavstånd... 12 CombiForm i

Läs mer

Dimensionering för tvärkraft Betong

Dimensionering för tvärkraft Betong Dimensionering för tvärkraft Betong Tvärkrafter Huvudspänningar Skjuvsprickor Böjskjuvsprickorna initieras i underkant p.g.a. normalspänningar som överstiger draghållfastheten Livskjuvsprickor uppträder

Läs mer

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik 1(5) Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik Betonggolv dimensioneras efter allmänna krav beroende på verksamhet och belastning. Konstruktören har alltid ansvaret för att beräkningen av

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Rev.nr 140224 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning A Väggbalk

Läs mer

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05 Bruksanvisning Så ska framtiden byggas Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong Godkännandebevis 0204/05 Kan laddas ned från www.bewi.com Grundarbete Grundarbete Sidan 2 Flexibel bredd Sidan 3 Flexibel

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8

Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8 Max-Ola Pålsson Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8 Sverigeverket skall enligt tillverkaren placeras och förankras på en slät armerad bottenplatta av betong. Om denna platta gjuts

Läs mer

Potentialutjämning/Skyddsutjämning

Potentialutjämning/Skyddsutjämning Potentialutjämning/Skyddsutjämning Genom potentialutjämningen förbinds samtliga ledande system med varandra och får därmed samma potential. Spänningsdifferenser som kan uppstå mellan olika system undviks

Läs mer

FRW Direct flödesreglerbrunn

FRW Direct flödesreglerbrunn www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/09 42AI03_e flödesreglerbrunn Installation, drift och underhållsinstruktioner

Läs mer

Bilaga C. Formler för U-värden - Byggdelar ovan mark

Bilaga C. Formler för U-värden - Byggdelar ovan mark 50 B i l a g a C Bilaga C. Formler för U-värden - Byggdelar ovan mark C1. Allmän beskrivning Byggdelar ovan mark avser vanliga väggar och bjälklag, dvs. konstruktioner som begränsas av två parallella ytor.

Läs mer

Finja Betong. Gränslös

Finja Betong. Gränslös Mur Finja Betong Gränslös Gränslös Gränslös är ett flexibelt och lättmonterat mursystem av block, pelare och murkrön i betong. Muren bygger du stabilt och enkelt där du önskar. Blocken är ihåliga, v ilket

Läs mer

Platåkonsol 2420, 2425, 2426

Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Platåkonsol 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innehåll Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Innehåll ALLMÄNT...3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användning...4

Läs mer

levereras måttanpassad för de flesta konstruktioner vattenspärr etc. kan integreras vid tillverkningen Stremaform strong > 300 mm > 300 mm

levereras måttanpassad för de flesta konstruktioner vattenspärr etc. kan integreras vid tillverkningen Stremaform strong > 300 mm > 300 mm Stremaform Stremaform är en kvarsittande gjutavstängare som består av ett finmaskigt specialnät, insvetsat mellan längs- och tvärgående stänger, i ett armeringsnät 7 x 5,5 mm med rutstorlek 140 x 50/140

Läs mer

Moment och normalkraft

Moment och normalkraft Moment och normalkraft Betong Konstruktionsteknik LTH 1 Pelare Främsta uppgift är att bära normalkraft. Konstruktionsteknik LTH 2 Pelare Typer Korta stubbiga pelare: Bärförmågan beror av hållfasthet och

Läs mer

MONTAGE...2! INNAN!MONTAGE...2!

MONTAGE...2! INNAN!MONTAGE...2! MONTAGEANVISNING EVA bumper bryggfendrar SPAR TID LÄS DENNA MONTAGEANVISNING INNAN DU MONTERAR! Gäller produkt EVA bumper B60, B60 Hörn, B70, B80, B90 och B100 Datum 120210 Ref TA/www.d-fender.se MONTAGE...

Läs mer

Nr Prislista. Armeringsstål. Rostfri armering. ILF armering. Armeringsnät. Kompletterande produkter

Nr Prislista. Armeringsstål. Rostfri armering. ILF armering. Armeringsnät. Kompletterande produkter Nr 1-2016 2016-06-02 Prislista Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät Kompletterande produkter ARMERINGSSTÅL K0C-T Pris kr/ton Vikt kg/meter Diameter mm 12 meter 6 meter 2 meter K0C-T,

Läs mer

HPM OCH PPM GRUNDSKRUVAR

HPM OCH PPM GRUNDSKRUVAR HPM OCH PPM GRUNDSKRUVAR Box 4, 601 02 Norrköping Tel 011-28 04 60, Fax 011-13 59 40 www.peikko.se SE-12/2008 Baserad på Engelsk broschyr 9/2007 HPM OCH PPM SKRUVAR HPM och PPM skruvarnas fördelar Skruvförband,

Läs mer

Brandskydd av stålkonstruktioner

Brandskydd av stålkonstruktioner PROMATECT -H Brandskydd av stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -H PROMATECT-H er en obrännbar skiva som används för brandskydd av stål och betong konstruktioner i miljöer där det förekommer fukt PROMATECT-H

Läs mer

MONTERINGSANVISNING GRUND

MONTERINGSANVISNING GRUND MONTERINGSANVISNING GRUND Steg för steg ger vi dig handfasta råd om hur du bygger din egen grund. www.thuresson.se Innan du börjar De flesta byggnader kräver byggnadslov, konstruktionsritningar samt kontakter

Läs mer

UFO Genomstansningsförstärkning

UFO Genomstansningsförstärkning UFO Genomstansningsförstärkning Innehållsförteckning Allmän information... sid 3 UFO pelardäckets genomstansningsförstärkning Funktionsprincip... sid 4 Inledning UFO:n fungerar som ett pelarkapitäl inuti

Läs mer

Lagersortiment armering

Lagersortiment armering 2015-05-25 Lagersortiment armering Armeringsstål Rostfri armering Armeringsnät Komplement ARMERINGSSTÅL Rakstål K500C-T Diameter mm Lagervara (X) 12 meter 6 meter 2 meter Vikt kg/meter 6 X 0,222 8 X X

Läs mer

MAXITHERM Kopparrörskulvert

MAXITHERM Kopparrörskulvert MAITHERM VVS AB Grundades 1942 MAITHERM skulvert Värme- och tappvarmvatten Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 Innehållsförteckning MAITHERM skulvert 79 Innehållsförteckning

Läs mer

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect 2015-08/Ersätter ISOVER FireProtect 2012-02 Vad sker vid en brand? Med brand menas eld som man förlorat kontrollen över. Vid

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer