isbrytaren Frej Bråda tider för Ledare: Sveriges Redareförening vill ha det värsta registret i världen! Kjell Bergqvist fick årets kulturpris

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "isbrytaren Frej Bråda tider för Ledare: Sveriges Redareförening vill ha det värsta registret i världen! Kjell Bergqvist fick årets kulturpris"

Transkript

1 NUMMEr 2, 2011 Bråda tider för isbrytaren Frej sidorna Ledare: Sveriges Redareförening vill ha det värsta registret i världen! sidan 3 Kjell Bergqvist fick årets kulturpris sidan 28 LÖS KORSORDET! Skicka in ditt svar och vinn biobiljetter!

2 Bråda tider för isbrytaren Frej Fartygstrafiken i Bottenviken ska fungera även när isen ligger tjock. Isbrytarnas besättningar gör sitt bästa för att assistera alla fartyg som behöver hjälp. 10 På jakt efter ljuspunkterna Det är lätt att tappa modet när man pratar om sjöfart för tillfället. Lätt att fastna i det negativa. Piratverksamheten utanför Somalia eskalerar. Fartyg flaggas ut från Sverige. Den svenska sjöfartspolitiken är svår att förstå sig på och verkar ibland rent ogenomtänkt. Och SVT:s Uppdrag Granskning visade nyligen ett inslag om hur sjömän jobbar för låga löner ombord på svenskägda färjor. Negativt, negativt alltihop. Dessutom har landets fackförbund svårare att locka unga medlemmar idag än förr. Det är ett problem och vi berör ämnet i fartygsreportaget på sidan 10. Men. Det finns goda sjöfartsnyheter också. I det här numret skriver vi till exempel om ett bogserbåtsföretag som planerar att flagga in fartyg till Sverige. Läs mer om Boa Tugs på sidan 4. Dessutom har många läsare hört av sig med synpunkter på tidningen Sjömannens nya form. Mycket av kritiken är positiv. På sidan 25 kan du läsa om enkäten som gjordes i vintras och som låg till grund för förändringsarbetet. Framöver kommer det att göras en ny enkät, var med och tyck då! Och fortsätt höra av dig till mig om vad vi borde skriva om. Klara Magnusson, redaktör PS. Som en del läsare märkte blev det tyvärr strul med distributionen av förra numret av Sjömannen. Vi ber om ursäkt! "Jag glider rakt in i rutinerna" "Efter fem minuter ombord är det som om jag aldrig varit borta", skriver Malin Persson i sin krönika om att komma tillbaka till välkända ställen. Strandade förhandlingar Fackförbunden och redarna kommer inte överens om svensk sjöfarts framtid. Den stora stötestenen är frågan om ett svenskt internationellt register (SIS). De kräver hårdare tag mot pirater Sex internationella sjöfartsorganisationer står bakom kampanjen Save Our Seafarers. Syftet är att öka medvetenheten om piratverksamhetens effekter. Vibrerande verktyg kan ge vita fingrar Varje år anmäls mellan 300 och 400 vibrationsskador till Arbetsmiljöverket. Bland sjömän är så kallade vita fingrar en relativt vanlig åkomma. Kjell Bergqvist fick årets kulturpris För sitt sociala engagemang och rollen i filmen Kocken fick skådespelaren Kjell Bergqvist Seko sjöfolks kulturpris ANSVARIG UTGIVARE: Jonas Forslind, REDAKTÖR & SKRIBENT: Klara Magnusson, Breakwater Publishing, SKRIBENT: Linda Sundgren, Article Point, SKRIBENT: Lennart Johnsson, ANNONSER: Breakwater Publishing, Johanna Sparf, DESIGN, SÄTTNING & TRYCK: Billes Tryckeri, Mölndal, GRAFIK/ILLUSTRATIONER: Lars "Mellis" Melander, om inget annat anges PRENUMERATION: Sjömannen distribueras till medlemmar i SEKO sjöfolk samt till fackklubbar och fartyg. Att som ickemedlem prenumerera på tidningen kostar 150 kr/helår. Kontakta Petra Fornander, BREV: Sjömannen, Fjärde Långgatan 48, Göteborg E-POST: UTGIVNING: Sjömannen har sitt ursprung i Svenska Sjömansunionens tidning Sjömannen och Svenska Eldareunionens tidning Eldaren, som båda började ges ut Sjömannen ges ut av SEKO sjöfolk och utkommer med sex nummer per år. Redaktionen ansvarar inte för ej beställt material OMSLAGSBILD: Två fartyg assisteras av isbrytaren Frej i Bottenviken. Bild Stefan F Lindberg. NR SJÖMANNEN SID 2

3 Sveriges Redareförening vill ha det värsta registret i världen! Uppdrag Granskning visade nyligen hur saker och ting stod till på Stena Lines fartyg på linjen mellan Holland och England och det var inget som Stena stolt visade upp. LEDARE Bild Anders Kämpe När SEKO sjöfolk sedan i debatten efteråt blev inbjudna till bland annat direktsänd radio fick vi frågan om hur vi ser på det som filmats ombord på Stena Lines fartyg i Engelska kanalen. Det givna svaret blev då att detta kan bli framtiden runt den svenska kusten och färjetrafiken till och från Sverige om ett SIS införs. Nu kommer säkert en mängd redare, åtminstone de få som läser denna text, att bedyra att ett SIS-liknande system för det första aldrig skulle komma hit då det bara ska beröra fartyg i fjärrfart. OM det sedan mot all förmodan ändå skulle inkludera färjetrafiken skulle de inte inrätta sig i ledet och börja slåss sinsemellan med billigare besättningar (ett av mig raljerande stycke, men så resonerar nog många idag). Utredningen om SIS och inkomna remissvar ligger just nu hos Näringsdepartementet för beredning, liksom tonnagebeskattningsfrågan ligger (legat länge) hos Finansdepartementet för beredning. Vi kan ju hoppas på att SIS-beredningen kommer att ta mer tid i anspråk än den nu pågående tonnagebeskattningsfrågan. Därefter kanske denna fråga kommer att gå samma öde till mötes som alla andra sjöfartsfrågor för tillfället, dvs tystnad eller negativt behandlade. Hoppas att ansvarig minister och hennes statssekreterare läser vad många av remissinstanserna anser. Ett massinskick har skett från drygt 10 olika rederier (dock är rederier inte efterfrågade av regeringen i egenskap av remissinstans). Inte ett enda av dessa rederier skriver att de SJÄLVKLART kommer att flagga ALLT svenskt bara regeringen inrättar ett SIS. Nej, man skriver lite svävande uttryckt, sannolikt och kanske kommer man att flagga svenskt. OM nu regeringen skulle fatta ett sådant genomgripande beslut om svensk sjöfartspolitik som att införa ett SIS, skulle det slå sönder svensk arbetsrätt och bryta mot internationella konventioner. Då kommer inte ens rederierna att med säkerhet flagga hem sina fartyg till svensk flagg! Mycket anmärkningsvärt! Sveriges Redareförening vill ha ett liknande register som det de har i Danmark. Det innebär Europas, kanske världens (med undantag kanske för diktaturliknande länder) värsta register, med allvarliga fackliga angrepp som konsekvens. Jag hoppas att infrastrukturministern och regeringen är minst lika kyligt inställda i denna fråga som man tyvärr redan visat prov på när det gäller tonnagebeskattningen och hanteringen av sjöfartsstödet för Marin Mätteknik. Läs Kennys blogg på sjofolk.se/blogg NR SJÖMANNEN SID 3

4 I VÄNSTERKANT HAMNRONDEN I alla möjliga och omöjliga sammanhang brukar statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg tala om arbetslinjen. Men under de 4,5 år Sverige har haft en moderatledd regering verkar arbetslinjen inte gälla för svenskt sjöfolk. Här är det istället mer berättigat att kalla Reinfeldts och Borgs politik för en arbetslöshetslinje för den svenska sjömanskåren. Det började redan när jobbavdraget infördes som sjöfolket först inte fick del av. Därefter har Anders Borg envist bromsat förslag om att införa en svensk tonnageskatt och kört över en enig riksdag. Senast har vi de märkliga turerna kring Marin Mätteknik (MMT). Först lovade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd att förordningen skulle ändras så att MMT åter skulle bli berättigat till sjöfartsstöd. Ett par hundra svenska sjöfartsjobb verkade bli räddade. Men Elmsäter-Svärd hann knappt komma hem till Stockholm förrän hon tvingades ändra sig och gå ut och förklara att det inte gick att ändra på lagstiftningen och att MMT inte kunde få sjöfartsstöd. Detta trots att företagets direkta konkurrenter i andra EU-länder får del av ländernas sjöfartsstöd. Uppenbarligen hade infrastrukturministern körts över av Borg. Dråpslaget för svenskt sjöfolk skulle självklart vara om regeringen nästa år inför ett svenskt internationellt register, ett SIS, något som flera av de mindre partierna i den borgerliga regeringen högljutt förespråkar. Därför är det hög tid att ställa frågan till statsministern och finansministern varför arbetslinjen inte gäller för svensk sjöfart. Varför, Fredrik Reinfeldt och Anders Borg, förespråkar ni istället gång på gång arbetslöshetslinjen för Sveriges duktiga och välutbildade sjöfolk? Lennart Johnsson Nystartad bogserbåtsverksamhet vill flagga svenskt Under det senaste året har mycket handlat om utflaggningar och personalneddragningar i den svenska sjöfarten. Ett litet ljus i mörkret är att norska rederikoncernen Boa Group nyligen drog igång bogserbåtsverksamhet med utgångspunkt i Wallhamn i Bohuslän. Boa Group har placerat fyra nybyggda bogserbåtar i Wallhamn och inom några månader räknar den svenska operatören, Boa Tugs AB, med att ha full sysselsättning för samtliga. Boa Tugs AB blir en konkurrent till Svitzer som länge haft en monopolställning på västkusten. Medan Svitzer har långtgående planer på att flagga ut sin flotta är målsättningen för Boa Tugs istället att ha svensk flagg på sina fartyg. Ja, vi har definitivt inriktningen att flagga svenskt även om det skattetekniskt än så länge inte går, berättar Anders Maiqvist, ansvarig för Boas svenska verksamhet. Anders liksom så gott som alla anställda i Boa Tugs AB har en bakgrund i Svitzer. För oss är det viktigt att rekrytera besättningar som kan bogsering som är en mycket speciell verksamhet, framhåller Anders Maiqvist. Norska koncernen Boa Group grundades 1975 med bogserbåtsverksamhet men är idag verksam inom flera olika nischer inom rederinäringen. Koncernen har 420 anställda. Idag vill Boa tillbaka till rötterna och satsa på bogserverksamhet. En satsning på svenska västkusten bedömdes då som självklar, säger Maiqvist. De fyra nybyggena som går ut från Wallhamn har byggts på ett turkiskt varv. Besättningen ombord är på tre man, kapten, chief och däcksman. Arbetstiden är 14 dagar ombord och 14 dagar hemma. Vi har uteslutande svenska besättningar och därför är det också naturligt att ha svensk flagg, säger Anders Maiqvist. Att vi har valt att utgå från Wallhamn beror på det strategiska läget. Här ligger flera större hamnar i närheten, från Göteborg i söder och upp till Brofjorden i norr. Än så länge har Boa Balder, Boa Brage, Boa Heimdal och Boa Njord maltaflagg. Det är av skattetekniska orsaker. Jag utgår ifrån att Boas fyra bogserbåtar i Wallhamn så snart det praktiskt är möjligt kommer att få blågul flagg, slutar Anders Maiqvist. Text och bild Lennart Johnsson NR SJÖMANNEN SID 4

5 HAMNRONDEN Asbest håller Argos vid kaj Fiskeriverkets fartyg Argos ligger upplagd sedan man hittat asbest ombord. I februari gjordes en polisanmälan om arbetsmiljöbrott och besättningen skickades iland. Att det finns asbest i Argos är ingen nyhet. Redan på 1980-talet gjorde dåvarande Sjöfartsinspektionen en bedömning och fartyget fick dispens. Karl-Arne Johansson, arbetsmiljöansvarig på Seko sjöfolk, är skeptisk. Det tar emot att man ger dispens för sådant här. Båtar rör sig och även om asbesten tidigare varit inkapslad så kan den ha frigjorts sedan dispensen gavs. Det borde finnas en uppföljningsplan, säger han. I februari gick en väggplatta ombord på Argos sönder. Man misstänkte att den innehöll asbest och det visade sig stämma. Fartyget lades upp i Göteborg, besättningen skickades iland och en polisanmälan gjordes. Åtta medlemmar i Seko sjöfolk berörs och har fått genomgå omfattande hälsokontroller. Enligt Karl-Arne Johansson borde händelsen ses som en väckarklocka för alla rederier. I fartyg byggda på 1970-talet och inflaggade fartyg som är byggda senare kan det finnas asbest. Det ska finnas en asbestplan och den ska genomgående gås över, säger han. Klara Magnusson 254 Antal arbetssökande matroser, kockstewarder och motormän som i februari 2011 var inskrivna vid landets arbetsförmedlingar och som kan ta arbete direkt, med verifierade meriter, behörigheter och certifikat. Av dessa var 147 matroser, 49 kockstewarder och 58 motormän. I februari 2008 var motsvarande siffra 58. Svensk seger i nordisk fototävling Trots rekordlågt svenskt deltagande (fem sjömän med totalt 29 bilder) så gick segern till Sverige i årets upplaga av Nordiska fototävlingen för sjöfolk. Jörgen Språng, kockstuert ombord på Bit Okland, fångade juryn med sin bild "Rex". Samma bild vann även den svenska deltävlingen. Andra priset i den nordiska finalen gick till Daniel Möllerström, matros på Tor Viking II och tredjepristagare blev Rudy Sandanger, befälhavare på m/t Torill Knutsen. Utöver segern tog Jörgen Språng även hem fjärde- och femtepriset i den nordiska finalen. Få företag ställer sociala krav på sina sjötransporter Den 23 mars släppte Seko sjöfolk rapporten Är en mås mer värd än en matros. Rapporten tar upp tillståndet för världens sjömän och visar att få svenska företag ställer krav om anständiga arbetsvillkor på sina sjötransporter. Det är oerhört viktigt att Sverige satsar på konkurrenskraftiga och hållbara reformer som inte innebär en anpassning till de oacceptabla och många gånger livsfarliga arbetsvillkor som redan en majoritet av världens sjömän arbetar under, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk. Ladda hem rapporten Är en mås mer värd än en matros på På andra plats. Bild Daniel Möllerström. Tredjepristagaren. Bild Rudy Sandanger. Bilden "Rex" tog hem segern. Bild Jörgen Språng. På fjärde plats. Bild Jörgen Språng. NR SJÖMANNEN SID 5

6 HAMNRONDEN Arbetsskador till sjöss ökar Efter ett par års nedgång ökade antalet arbetsskador (arbetsolyckor och arbetssjukdomar) bland sjömän kraftigt Enligt statistik från Transportstyrelsen anmäldes drygt en skada per hundra sjömän 2008; året efter var motsvarande siffra knappt två av hundra. Om antalet anmälningar beror på fler skador eller ökad anmälningsbenägenhet framgår inte. Jämfört med övriga förvärvsarbetare löper sjömän mer än dubbelt så stor risk att skadas i arbetet. Ett steg närmare gemensamt sjöbefälsfack Diskussionerna om ett samgående mellan de två sjöbefälsfacken Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet fortsätter. Båda förbunden kommer troligen att kalla till extrakongress i september i år (SFBF har redan tagit beslut om extrakongress, SBF tar beslut i juni). En eventuell sammanslagning mellan de två förbunden ska i så fall ske under år Övningar i slutna utrymmen Flera länder i FN:s sjösäkerhetsorgan IMO (International Maritime Organization) kräver att det införs övningar i hur man agerar i samband med olyckor i slutna utrymmen. Bakom kravet ligger de många tillbud som inträffat i slutna utrymmen. Övningar kommer det säkert att bli, det är svårt att argumentera mot ett sådant förslag med tanke på alla de allvarliga olyckor som inträffat. Men hur ofta man kommer att bli tvungen att öva diskuteras fortfarande, säger Caroline Petrini vid Transportstyrelsen. Sjöbefälsskolans öppna hus lockade många Maersk beställer tio fartyg Det danska rederiet Maersk Line har skrivit kontrakt med ett koreanskt varv om en order på tio fartyg med option på ytterligare tjugo. Fartygen blir i vad som kallas "Triple- E class" och ska levereras mellan 2013 och Storleken (400 x 59 m) gör dem störst i världen. Enligt rederiet kommer fartygen att släppa ut 20 procent mindre CO ² per container än dagens genomsnitt för fartyg på rutten Asien Europa. Njord Viking levererad Transatlantic meddelade i början av februari att man tagit leverans av AHTS-fartyg Njord Viking från varvet i Spanien. Njord Viking är nummer två i en serie om fyra fartyg. Fartygen är konstruerade för att möta kraven på effektiv, säker och miljöenlig offshorehantering i områden med svåra isförhållanden, skriver rederiet i ett pressmeddelande. Njord Viking är kontrakterad av det norska oljebolaget ENI för arbete i Barents hav. Henry Brandt (i gult) var matros på Nils Dacke innan han började plugga till sjökapten. Det var fullt hus när Sjöfartshögskolan i Kalmar öppnade dörrarna för nyfikna och studiesugna den 13 februari. Förutom föreläsningar och rundvandring i lokalerna visade nuvarande studenter hur de olika simulatorerna fungerade. På skolan finns ett antal däckssimulatorer där läraren kan lägga in, i princip, vilka sjökort som helst ifrån hela världen. De Ingen tonnageskatt i sikte Om finansministern får bestämma blir det ingen tonnageskatt. Vid en pressträff i februari var Anders Borg tydlig med var han står, skriver Göteborgs-Posten. Enligt Borg skulle införandet av tonnageskatt inte minska utflaggningen av fartyg från Sverige som många säger. Tvärtom skulle utflaggningen öka eftersom dagens förmånliga krediter skulle försvinna om kan också styra vindar, trafik och strömmar så att situationen blir så realistisk som möjligt. Det finns också två kompletta maskinkontrollrum där läraren kan simulera över sjuhundra fel som eleverna måste lokalisera och rätta till. Text och bild Malin Persson tonnageskatt infördes, sa finansministern till Göteborgs-Posten. Riksdagen beslutade redan 2006 att tonnageskatt bör införas och begärde då att regeringen skyndsamt skulle återkomma med förslag. NR SJÖMANNEN SID 6

7 HAMNRONDEN Inget sjöfartsstöd för Marin Mätteknik Scandlines Baltikumtrafik växer Scandlines visar stark tillväxt på sina Baltikumlinjer, skriver rederiet i ett pressmeddelande. Under 2010 steg fraktvolymerna med nästan 60 procent och antalet passagerare med nästan 50 procent jämfört med året innan. Totalt transporterade Scandlines fraktenheter och passagerare på linjerna Travemünde Ventspils, Travemünde Liepaja och Nynäshamn Ventspils. För att tillmötesgå den ökande efterfrågan sattes fartyget Scottish Viking in på linjen Nynäshamn Ventspils i januari i år. Jag ville modernisera synen på svensk sjöfart. Jag vet att det låter övermaga men jag ville det, säger Marin Mättekniks vd Ola Oskarsson. Regeringen har gett besked, Marin Mätteknik får inte sjöfartsstöd för sina sjömätningsfartyg. Företagets 60 ombordanställda riskerar att förlora sina jobb. Jag vill inget hellre än att behålla min personal men nu tvingas jag kanske säga upp dem på grund av bristande politisk vilja, säger vd:n Ola Oskarsson. Marin Mätteknik varslade i januari sin ombordpersonal och begärde förhandling om arbetsbrist med Seko. Förhandlingen sköts upp sedan infrastrukturministern uttalat sig positivt om att utöka sjöfartsstödet. I mars gav regeringen negativt besked med hänvisning till att man måste följa EU:s riktlinjer. Regeringen är antingen helt ologisk eller försöker dölja vad de har för politik. De gömmer sig bakom EU, men det finns inga EU-hinder för att ge mig sjöfartsstöd. Min störste konkurrent, ett holländskt företag, får ju stöd, säger Ola Oskarsson till Sjömannen. Han är påläst. Har skaffat rättsliga expertutlåtanden i frågan och skickat flera brev till infrastrukturministern. Om MMT inte får sjöfartsstöd är alternativet enligt vd:n att säga upp personalen och anställa folk från andra länder. Men idén med företaget är ju att erbjuda högteknologisk sjöfart och svensk kompetens. Ännu har ingen av de anställda blivit av med jobbet. Peter Skoglund, ombudsman på Seko sjöfolk, är glad så länge MMT inte ringer och vill ta upp förhandlingen. Ola Oskarsson vill ha kvar sin svenska personal och han vill att företaget ska fortsatt kunna vara svenskt. Han vill att de anställda ska kunna vara föräldralediga och annat som fungerar genom det svenska skattesystemet, säger Peter Skoglund. Ola Oskarsson skickar löpande ut information om vad som händer till sina anställda. Folk är så klart jätteoroliga men de är lojala. Jag har sagt till dem att jag kämpar för att behålla min personal, säger han. I början av april skrev Göteborgs-Posten att MMT kommer att flagga ut sina fartyg. Regeringen vill inte ha oss i Sverige, då ska den slippa det också. Men deras handlande vittnar inte om någon arbetslinje, sa Ola Oskarsson till Göteborgs- Posten. Text Klara Magnusson Bild Lennart Johnsson Ny koordinator i ITF Den första april blev Annica Barning koordinator vid ITF:s kontor i Stockholm. Annica har arbetat som ITF-inspektör i tio år och jobbade dessförinnan på TT-Lines färjor. Förutom att leda inspektörernas arbete kommer Annica att vara delaktig i två biståndsprojekt i Indien som handlar om att stödja fackföreningar i landet. Redaktör och numera hederskapten Torbjörn Dalnäs har utsetts till hederskapten i Göteborgs Fartygs- Befälhavare Förening. Han är känd för många sjömän som redaktör för tidningen Utkik, som numera ingår i Sjöfartsverkets tidning Sjörapporten. I motiveringen står bl a att Torbjörn Dalnäs "på ett utomordentligt sätt, och med stor litterär ådra, beskrivit sjömannens vardag som den är". Mycket skadestånd till Sekos medlemmar Sekos medlemmar fick ut 15,5 miljoner i skadestånd och ersättningar under 2010, skriver Sekotidningen. Fackförbundet är därmed ett av de dominerande när det gäller att få ut skadestånd och ersättningar. Under året drevs 104 rättsfall till domstol, skiljenämnder eller förlikningar för Sekos räkning av LO-TCO Rättsskydd. Totalt fick de 14 förbunden inom LO ut 229,5 miljoner kronor förra året från arbetsgivare och Försäkringskassan, vilket är en ökning med 16,7 miljoner kronor jämfört med året innan. NR SJÖMANNEN SID 7

8 HAMNRONDEN Publikrekord på Sjöfartsmuseet i Göteborg Intresset för Sjöfartsmuseets nya våningsplan håller i sig. Nästan besökare kom under februari för att testköra museets fartygssimulator, leka med sjömonstret och reflektera över hamnstaden Göteborg. Jätteroligt, säger museichef Anna Rosengren. Uppenbarligen har vi lyckats skapa något som man vill komma tillbaka till flera gånger, oavsett ålder. SEKO sjöfolk anställer kommunikationsstrateg SEKO sjöfolk anställde i februari Amanda Mogensen som kommunikationsstrateg, efter att tidigare ha anlitat henne som konsult i nio månader. I arbetsuppgifterna ingår bl a att omvärldsbevaka och fungera som rådgivande stöd i SEKO sjöfolks opinionsarbete. Amanda Mogensen har tidigare bl a arbetat som pressekreterare åt Gudrun Schyman och för fackförbundet Kommunal. Slopad vaktgång föreslås på mindre fartyg Transportstyrelsen föreslår att kravet på vaktgång ska slopas för fartyg under 500 brutto i inre fart. Kravet upplevs enligt myndigheten som otidsenligt eftersom det med modern teknik går att leva upp till sjösäkerhetskraven ändå. Seko sjöfolk är en av remissinstanserna till förslaget. Vi anser att detta är helt huvudlöst tänkt. Det sänker säkerhetsnivån betydligt eftersom man istället för att vara två man på bryggan nu ska vara en, säger Karl-Arne Johansson, ombudsman på Seko sjöfolk. Remisstiden går ut i april. A-kassans föreningsstämma 2011 Ordinarie föreningsstämma för A-kassan för Service och Kommunikation hålles fredagen den 9 juni klockan Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm. Lokal skyltas i entrén. Dagordning enligt stadgarna 8. Med hälsning A-kassan för Service och Kommunikation Roal Nilssen Stiftelsen Sveriges Sjömanshus Belöning 2012 För insatser till nytta och gagn för sjöfolket i handelsflottan Var med och skapa morgondagens säkra, miljövänliga och ergonomiskt riktiga arbetsplatser inom handelsflottan. Vi premierar förslag på förbättringar inom däcks-, maskin- och intendenturavdelningarna, främst avseende: ökad sjösäkerhet minskade risker vid arbete och fritid ombord förbättrad drifts- och materialekonomi allmänt miljömässiga och/eller ekonomiska förbättringar ökad driftsäkerhet trivselfrämjande åtgärder Förslag skall avse helheten eller detaljer och vara utförligt tekniskt och ergonomiskt motiverade och åtföljda av klargörande skisser, fotografier eller ritningar. Vid bedömningen är det av betydelse om förslaget kunnat prövas praktiskt. Förslagen skall vara hos Stiftelsen senast den 31 oktober 2011 och kan vara skrivna på svenska eller engelska och insänds om möjligt med e-post. Belöningar delas ut under våren Ytterligare upplysningar lämnas av Christer Nordling på Stiftelsen. Se mer info på Stiftelsen Sveriges Sjömanshus Katarinavägen Stockholm Sweden NR SJÖMANNEN SID 8

9 NR SJÖMANNEN SID 9 MELLIS SYN PÅ SAKEN

10 Bråda tider för isbry OMBORD Fartygstrafiken i Bottenviken ska fungera även när isen ligger tjock. Lasterna måste fram. Besättningen ombord på Frej och de andra isbrytarna gör sitt bästa för att assistera alla fartyg som behöver hjälp. NR SJÖMANNEN SID 10

11 OMBORD taren Frej Stämningen är koncentrerad på Frejs brygga. Två fartyg ligger i rännan bakom isbrytaren på väg mot finska Jakobstad. Frej kör för full maskin. I öppet vatten hade hon gjort knop men nu gör vi knappt sju. Sydvästlig vind pressar tillbaka de brutna isflaken i rännan och det ena fartyget bakom Frej fastnar. Kommunikationen sker över radio. "I am stuck". Vakthavande styrman på Frej ber det främre fartyget att fortsätta och vänder om för att hjälpa fartyget som fastnat. Ger order om full back, backar själv och försöker med sina aktra propellrar att blåsa bort isflaken som bildat vall i fartygets för. Efter några försök och tajta manövrar kommer fartyget loss och konvojen kan fortsätta sin färd. Det är som en ankflock, med Frej som den stressade ankmamman. Årets isvinter sägs vara den värsta sedan Fem svenska statsisbrytare och några av TransAtlantics ankarhanterare är inkallade för att tillsammans med de finska isbrytarna assistera fartyg i Östersjön. Via isbrytarledning och VTS får de besked om vilka uppdrag som ska prioriteras. Malmtrafiken mellan Luleå och Brahestad är en sådan sak. Om det blir råvarubrist i Luleå och masugnen behöver stänga så tar det mer än en vecka att starta upp den igen. Det får inte hända. Frejs skeppare Göran Forss har varit på isbrytare i 20 år och på Frej sedan fartyget blev civilt På frågan om varför han jobbar på isbrytare sveper han med handen längs bryggan. Titta ut! Jag gillar variation, jag gillar att manövrera och jag gillar action. Allt det har vi här, säger han. Emellanåt måste han göra något annat för att få tillbaka den rätta gnistan fick Göran Forss möjlighet att följa med på en av Odens expeditioner och förra våren dök det upp en chans att följa med Vidar Viking och bogsera isberg väster om Grönland. Isbrytaren Frej är byggd Ombord finns fem huvudmaskiner och fyra hjälpkärror, två propellrar i fören och två i aktern och dieselelektrisk drift på propellrarna. Isen som bryts skyfflas undan, pressas akterut och hamnar i rännan bakom Frej. Fartyget gör inte lika isrena rännor som isbrytarkollegan Oden. Å andra sidan är Frej överlägsen när det kommer till manövrering och att få loss båtar som fastnat. Besättningen består under isbrytarsäsongen av ungefär 20 personer. På somrarna är de mellan fem och femton. Isbrytarna är bemannade året om, men sju till åtta månader om året ligger de stilla i Luleå. NR SJÖMANNEN SID 11

12 OMBORD Stefan Bjerregaard, motorman och reparatör. I år blir isbrytarsäsongen troligen längre eftersom fartygen blev utkallade redan före jul. Många besättningsmän passar på att jobba mycket under isbrytarsäsongen och ta ut längre ledighet på sommaren. De får ofta frågan vad det finns att göra på en isbrytare på sommaren. Svaret är att det är då större delen av underhållet görs. När allt har stått och skakat i tre, fyra månader är det mycket som behöver fixas. Christer Lindgren, klubbordförande. Däcksmanskapet gör arbeten inne i båten under isbrytarsäsongen. De kopplar fartyg som ska bogseras och lagar saker som går sönder. De senaste veckornas hårda körning har exempelvis gjort att sprängmattan i aktern och en del bogserlängor»många passar på att jobba mycket under isbrytarsäsongen behöver bytas ut. Under sommaren görs underhåll utomhus. Att ligga still i Luleå är helt ok, tycker de flesta ombord. Staden är fin och det finns mycket att göra. Och Anders Westin, matros, har ibland fått med sig kollegorna på lingon- och blåbärsplockning på lediga söndagseftermiddagar. Vi är nog den enda båten i handelsflottan som har en bärplockare ombord. Vi köpte den för pengar ur fritidskassan, säger han. Det är TransAtlantic som sköter bemanningen och driften av statsisbrytarna. Seko sjöfolks klubbordförande Christer Lindgren kommer ombord på Frej under ett besättningsbyte i Örnsköldsvik och pratar med folk om bland annat den pågående diskussionen om enhetslöner. Situationen för svensk sjöfart kommer också på tal. Christer Lindgren har märkt att det generellt inom rederiet finns medlemmar som är oroliga. Det enda vi kan säga till dem är att det sägs att manskapet ska iland till 100 procent och det är naturligtvis ingen ljus framtid, om det blir ett SIS-register. Vad är skillnaden för manskapet mellan total utflaggning och ett SIS? Den frågan skulle jag vilja ställa till redarna, säger han och fortsätter: Det är gåtfullt att Sverige alltid ligger så långt efter. Precis när en näring håller på att försvinna så vaknar alla inblandade parter till. Det är fem i tolv nu. Den fackliga anslutningsgraden är enligt besättningen ombord på Frej lägre på isbrytarna än i övriga Seko sjöfolk. Från klubbens sida försöker vi övertyga om fördelarna med att vara fackligt ansluten. I dessa oroliga tider är jag förvånad över att folk väljer att inte vara med i facket, säger Christer Lindgren. Stefan Bjerregaard är motorman och reparatör ombord. Han har varit till sjöss i drygt trettio år och har flera gånger varit på väg att lämna yrket. Ett tag gick han iland och pluggade till lärare, men efter tre år var han tillbaka ombord. Han jämför sjön med alkoholism, man faller hela tiden tillbaka. NR SJÖMANNEN SID 12

13 OMBORD Anders Westin är matros ombord på Frej. NR SJÖMANNEN SID 13

14 OMBORD Frej på väg för att assistera. Stefan har valt att inte vara med i facket. Han säger att det till stor del beror på att de verkar ointresserade av att få honom som medlem. Facket är dåligt på att nå fram, särskilt till unga. Många upplever att det är väldigt långt till facket och att de som är fackligt valda sitter i knäet på redaren, säger han. Vad ska facket göra för att du ska gå med? Nå fram, nå ut. De är jättedåliga på att värva folk. Jag läste att facket ringer runt, men ingen har ringt till mig eller de andra grabbarna här ombord, säger han. Båsen Mats Jansson är med i Seko sjöfolk, har varit medlem sedan han gick till sjöss Han tror att den höga avgiften och samhällsutvecklingen i stort är orsaker till den låga fackliga anslutningsgraden.»unga idag vet inte att facket gör bra grejer Som värst var avgiften uppe i 612 kronor. Unga idag vet inte att facket gör bra grejer och det är mycket pengar att lägga på något du inte förstår vitsen med. Sedan är det ju inte heller samma Sverige idag som för år sedan. Vi står inte på barrikaderna med röda fanor längre. Facket var starkt under den tiden, nu har dess ställning försvagats, säger han. Hur ska fackförbunden locka tillbaka de unga? Genom att ta fram de stora frågorna. Försäkringsbiten är viktig, det finns inte ett försäkringsbolag som slår kollektivavtalsförsäkringarna men det vet folk inte om. Och pensionen. Det är inte så jävla sexigt att prata om pensioner i 25-årsåldern men det går snabbt och sedan sitter man där, säger han. Tillbaka på bryggan. Frej ska assistera ett holländskt fartyg som ligger och väntar. Precis babord om det blå skrovets för ligger en sälunge på ett isflak. Det här är ett problem för isbrytarna. Sälungar kan inte simma och om isflaken välter så drunknar de. De korta sälbenen sprattlar frenetiskt när Frej närmar sig men ungen verkar klara sig. Flaket välter inte. Frejs styrman rapporterar isläget över radion till Ymer som befinner sig längre söderut. Tor Viking är på väg söderut med asfaltstankern Bithav. Rännan vid fyren Nordvalen är helt stängd vilket innebär att fartyg avråds från att passera där utan isbrytarassistans. Vem ska ta hand om fartyget som ligger tvärs Holmöarna och väntar? Troligen kommer hon att få vänta på att Tor Viking kommer tillbaka. Frej har inte tid, man har just fått order om en brandkårsutryckning och ska hjäl- NR SJÖMANNEN SID 14

15 pa en av de finska isbrytarna som själv fastnat i isen under pågående assistans. Det är ett ständigt pussel i vilken ordning saker ska göras. För att få in ett fartyg i en hamn måste ett annat kanske flyttas eftersom det ligger i vägen i farleden. Och när fartyg läggs på vänt måste det vara på bra platser så att de inte går på grund ifall isen släpper greppet om dem och de börjar driva. Dessutom kan läget snabbt ändras under pågående uppdrag. Plötsligt kommer besked om att den finska isbrytaren tog sig loss på egen hand. Frej får nya order. Nu ska man fortsätta norrut och assistera malmtrafiken Luleå Brahestad eftersom den finska kollegan som höll till i området måste gå ända till Jakobstad för att bunkra. Dieseln är nämligen slut i hamnarna längre norrut. Isläget påverkar i många led. Text Klara Magnusson Bild Stefan F Lindberg Om att komma tillbaka Jag bor hemma hos mina föräldrar. Jag är 28 år gammal och bor hemma hos mina föräldrar, visst känns det tragiskt? Men icke, det är fullständigt lysande. Jag bor hos dem medan jag gör min praktik och det är absolut att rekommendera. Inte nog med att de köpte en säng till mig när jag berättade att jag tänkte våldgästa dem i fem veckor, jag får lagad frukost varje morgon och lagad middag varje kväll, mina kläder blir mystiskt tvättade och strukna och min enda motprestation är att jag måste bädda sängen på morgonen. Men det är lustigt hur fort man glider tillbaka in i gamla hjulspår när man återvänder någonstans. Det finns morgnar som jag suckar när jag står där och bäddar sängen, mätt och belåten med nytvättade kläder på mig, det är rätt så sorgligt faktiskt. Jag växte inte upp i denna lägenhet, jag har aldrig ens bott här, men det första jag gjorde när jag satte min fot här för allra första gången var ändå att tåga fram till kylen och öppna dörren bara för att kolla vad som fanns där inne. Det är väl inte ett normalt förfarande när man kommer hem till någon för första gången oavsett om det är ens föräldrar eller inte? När jag kommer till jobbet fungerar jag precis på samma sätt, jag glider rakt in i rutinerna. Jag sätter väskan, hämtar kaffe och sen börjar jag leta efter mina kläder, som på något mystiskt sätt alltid försvinner mellan mina gästspel. Jag kan ha varit borta från jobbet i fem månader men efter fem minuter ombord är det som om jag aldrig har varit borta. Jag gillar tryggheten i att vara ombord för att där är saker som de alltid har varit. På jobbet är jag så bekväm med vad jag håller på med och vad jag kan att jag kan strunta i alla spel och all teater som man håller på med hemma. Jag behöver inte ens kamma mig, ingen dömer mig om mitt hår ser ut som kriget eller om mitt enda ombyte från uniformen är mjukisbyxor. När jag började skolan var jag så nervös att jag inte skulle trivas att jag fick köpa en lägenhet för att tvinga mig själv att stanna kvar även om jag inte trivdes på direkten. Det är bra att utmana sig själv men det är förbaskat skönt att ha något att komma tillbaka till också. Malin Persson NR SJÖMANNEN SID 15

16 FACKLIGT Strandade förhandlingar Fackförbunden och redarna kommer inte överens om svensk sjöfarts framtid. Förhandlingarna i februari avbröts efter tre möten. Sjöfack och redare träffades för att, som utredningen om sjöfartens konkurrensförutsättningar föreslog, gemensamt komma fram till hur kostnaderna kan sänkas. Från fackligt håll föreslogs ökad kvot av TAP-anställda och ett åtgärdspaket med bl a tonnageskatt och förenklat regelverk. Däremot ville man inte lämna ifrån sig avtalsrätten. Efter tre möten avbröts förhandlingarna. Redarnas representanter meddelade att de bara hade mandat att förhandla om vi stödjer ett svenskt internationellt register (SIS), går med på 100 procent TAP och skriver bort avtalsrätten. Då fanns det inte mycket för oss att förhandla om, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk. Håkan Friberg, vd för Sveriges Redareförening, säger att parternas utgångspunkt för förhandlingarna var väldigt olika. Vi ser inte hur man ska skapa tillväxt och expansion inom svensk sjöfart genom utökade TAP-kvoter. Ett svenskt internationellt register är den väg vi ser, säger Håkan Friberg. Vad händer med svenska sjömän om det blir ett SIS? På befälssidan ser arbetsmarknaden ljus ut. För manskap är det en mycket tuffare miljö. Det finns möjlighet att utbilda sig till befäl eller arbeta i det maritima klustret iland. Det är klart att detta tyvärr drabbar ett antal människor, men jag vill poängtera att det bara gäller för lastfartygen och de människor som arbetar på dessa fartyg, säger Håkan Friberg. Jag tror att 95 procent av Seko sjöfolks utemedlemmar kommer att kastas iland om vi får ett SIS. Och jag tror dessutom att det bara skulle vara en tidsfråga innan även färjorna omfattades av registret, säger Kenny Reinhold. Han påpekar att i det här läget är utflaggning faktiskt det bästa alternativet för Seko, hur konstigt det än låter. Då har facket i alla fall kvar förhandlingsrätten. Ett SIS går vi aldrig med på. Vi vill skydda Sverige från sådant piss, rent ut sagt. Då får redarna hellre flagga ut, säger Kenny Reinhold. Nu inväntas politiskt beslut i frågan om ett svenskt internationellt register. Men tiden är knapp och utflaggningen fortsätter. Tror parterna att ett SIS kommer att införas? Personligen tror jag inte det. Jag tror inte att Sverige är så korkat att man går in och röjer i arbetsrätten. Men om vi inte håller igång motståndsdebatten så kan saker slinka igenom, säger Kenny Reinhold. Något kommer säkert att hända. Det finns en vilja hos politikerna att hitta lösningar. Och det finns facit, det finns länder i Europa som har gjort samma sak, säger Håkan Friberg. Han tar Danmark som exempel. Landet har enligt Redareföreningen utvecklat sin sjöfart och ökat både antalet fartyg och antalet anställda. Kan Sverige jämföras med Danmark som har Maersk? Danmark har skapat en miljö där sjöfarten kan växa, varför skulle vi inte kunna göra det? säger Håkan Friberg. Kenny Reinhold håller inte med. När den svenska handelsflottan för några år sedan var som störst hade Maersk ensamt samma antal fartyg. Om Sverige ska jämföras med något nordiskt land så är det Finland. Vi vill att Sverige ska behålla sin trovärdighet och bevara den internationella respekt vi har idag när det gäller säkerhet, miljö och arbetsrätt. Men då måste alla parter ta sitt ansvar. Facket, redarna men också de politiska beslutsfattarna behöver vara överens om att den svenska sjöfarten ska vara konkurrenskraftig utan att bryta mot viktiga internationella konventioner om arbetsrätt och anständiga villkor, avslutar Kenny Reinhold. Klara Magnusson Katarina Sjöfartsklubb mötesplatsen för sjömän Vill du veta mer, ring eller kom och besök oss. Du är alltid välkommen! Telefon Besöksadress Glasbruksgatan 2 (porten brevid Sjöfartshotellet) Hotellbokning NR SJÖMANNEN SID 16

17 FACKLIGT Fackligt arbete livsfarligt i Burma DEMONSTRERA PÅ 1 MAJ mot ett diskriminerande svenskt internationellt skeppsregister Bli medlem i Sjöfolkets Socialdemokratiska Riksförbund maila till: Det burmesiska sjöfacket Seafarers' Union of Burma (SUB) har det senaste året trots stora svårigheter lyckats organisera nya grupper av transportarbetare både bland burmeser som arbetar i exil i Thailand och inne i diktaturens Burma. socialdemokraterna.se/sjofolk Tack vare det stöd vi får från Seko sjöfolk kan vi idag regelbundet genomföra flera fackliga utbildningar för våra medlemmar, säger Aung Thu Ya, ordförande i SUB. Nyligen träffades Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold och Aung i SUBs lokaler i Bangkoks hamn. Mötena med SUB var intressanta och lärorika, berättar Kenny. När man hör den verklighet som fackligt aktiva burmeser har inser man att vi trots allt fortfarande har en bra facklig situation i Sverige. Utöver sjöfolk organiserar SUB burmesiska fiskare som arbetar på thailändska fiskebåtar. Fiskarna är närmast livegna och det har förekommit att burmeser som blivit sjuka har slängts överbord av det thailändska befälet. Aung Thu Ya och SUB:s ekonomiansvariga Thin Ko Ko kan inte återvända till Burma. Tog vi oss hem och upptäcktes hamnade vi direkt i fängelse. Att vara ledande facklig företrädare är förenat med livsfara i Burma. Militärjuntan i Burma jämställer fackliga företrädare med terrorister, säger de. I höst kommer SUB att fira 20-årsjubileum i samband med att förbundet håller sin tredje kongress. I Thailand finns det hundratusentals burmesiska flyktingar som gästarbetare. Burmeser får utföra jobb som de flesta thailändare inte vill ha, berättar Aung Thu Ya och Thin Ko Ko. Ofta är det jobb som är smutsiga, svåra och farliga. Seko sjöfolk ger sedan ett par år, i samarbete med Palmecentret, stöd till SUB i form av utbildningsaktiviteter. En viktig del av facklig verksamhet är internationell solidaritet. Därför är det naturligt att vi stöder exempelvis SUB som uträttar ett imponerande arbete trots de stora svårigheter man har, framhåller Kenny Reinhold. Text och bild Lennart Johnsson Solidaritet med världens sjömän Demonstrera med på 1 maj NR SJÖMANNEN SID 17

18 FACKLIGT Årets Repskap avklarat Reducerad medlemsavgift från föräldraledighetens första dag. Det beslutades på Seko sjöfolks årsmöte, Repskapet, som hölls den 23 mars i Göteborg. Ett 50-tal personer varav 35 röstberättigade deltog i årets Representantskap. Mötet beslutade bland annat om oförändrade medlemsavgifter, men med ändringen att föräldralediga nu har rätt till reducerad avgift från första dagen mot tidigare först efter sex månader. Det togs också beslut i frågan om ändrat tryggande av pension för anställda inom Seko sjöfolk. Förenklat innebär beslutet att uppgiften på sikt ska flyttas från Stiftelsen Seko sjöfolks Pensionsfond till KPA Försäkring. Ett uttalande angående möjligheterna till facklig utbildning antogs vid mötet. Uttalandet kommer att skickas till arbetsmarknadsministern och går att läsa i sin helhet på Inga personval hölls vid årets Repskap. Kenny Reinhold tog i sin rapport från styrelsen upp ämnen som pirater, utflaggning och den sjöfartspolitiska situationen samt avtalsrörelsen som nyligen avslutats. Under mötet tillkännagavs även att skådespelaren Kjell Bergqvist får Seko sjöfolks kulturpris Pristagaren var själv inte på plats men skickade en videohälsning där han tackade för priset. Text Klara Magnusson Bild Jonas Forslind, Klara Magnusson Ulla Stoltz, en av avdelningens tre revisorer. Kenny delar ut 25-årsnålar till Ulf Holm, Reine Ahlebrand, Lars-Olof Lind och Robert Douhan. Nyvalda klubbordförande i Scandlines, Tiziana Cavalli de Lonti. Representantskapsledamöter. Jaana Åsberg läser möteshandlingar. Peter Skoglund var mötesordförande på Repskapet, här tillsammans med avdelningsordförande Kenny Reinhold. John Thörnlund, klubbordförande i TT-Line. Karin Barth, Reine Ahlebrand och Ralf Lindgren. NR SJÖMANNEN SID 18

19 FACKLIGT Facket ratar ny utbildning Det skulle leda till sämre utbildning och lägre behörigheter. Med de argumenten säger Seko sjöfolk bestämt nej till Redareföreningens förslag om nya sjöfartsutbildningar. Strax innan jul presenterade Redareföreningen ett förslag med omfattande förändringar i utbildningen av sjömän. Av remissvaren att döma är många kritiska till förslaget, inte minst de fackliga organisationerna. Det skulle urholka skolsystemet, säger Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk. Man vill också snabba på utbildningen och få ut folk i lägre behörigheter. Men det skulle bara leda till att svenska sjömän blev mindre attraktiva och hålla nere lönerna. Redareföreningens förslag bygger på en rapport som skrevs förra året på deras uppdrag. I den föreslås antalet ämnen på sjömansgymnasierna utökas så att eleverna får behörighet som vaktbefäl. Vidare föreslås att den som vill läsa vidare till sjökapten eller sjöingenjör ska kunna välja mellan två alternativ, dagens högskoleutbildning eller en tvåårig, ännu inte existerande yrkeshögskola. Det senare alternativet skulle korta befälsutbildningen betydligt, men Kenny Reinhold tror inte på en sådan lösning. Det är tack vare svenska sjömäns höga kvalitet som vi fortfarande finns kvar på marknaden. Redareföreningen vill rädda kvar fartyg under svensk flagg men svenska arbetstillfällen bryr de sig inte om. Redareföreningen lyfter också frågan om bristen på praktikplatser. Det problemet vill man lösa genom att låta lättmatroser och lättmotormän få tillgodoräkna sig sjötid inom ordinarie befattningar. I Seko sjöfolk är man mycket kritiska till förslaget och skriver i sitt remissvar att det med dagens minimibesättningar inte finns något utrymme att låta anställda gå i lära. Men trots hård kritik från flera håll står Redareföreningen fast vid sina förslag. Enligt dem är en förändring nödvändig, inte minst för sjömansgymnasiernas överlevnad. Rederierna flaggar ut och behovet av svenskt sjöfolk minskar, säger Per Sjöberger, utbildningsansvarig vid Redareföreningen. Men om den som går ut sjömansgymnasiet fick en befälsbehörighet skulle han eller hon bli mer attraktiv för arbetsgivaren. Kenny Reinhold bedömer dock att sjömansgymnasierna kommer att överleva även med dagens utbildningssystem. De allra flesta av våra medlemmar jobbar på färja och där kommer det även i fortsättningen att behövas svenskt sjöfolk. Jag är övertygad om att sjömansgymnasierna kommer att klara sig även om de behöver dra ner på antalet elever. Förslaget till ny utbildning bereds nu vid Näringsdepartementet. När beslut fattas i frågan är i skrivande stund inte klart. Linda Sundgren The Swedish Mercantile Marine Foundation REWARD 2012 For contributions that benefit seafarers in the Swedish merchant fleet Help us create tomorrow s safe, environmentally friendly and ergonomic work place in the Swedish merchant fleet. We award prizes for improvements on deck, engine rooms and catering departments, foremost regarding: greater maritime safety reduced risks at work and off duty on board improved operating and material economy general environmental and/or economic improvements greater operating reliability measures promoting comfort and well-being The Swedish Mercantile Marine Foundation awards prizes every year for proposals in these areas. Proposals should be for an overall technical or ergonomic solution or a detail and be accompanied by clarifying sketches, photos or drawings. When proposals are assessed, it is important if they have been tested in practice. The proposals could be written in English and must have arrived at the Foundation not later than 31 October, The rewards will be awarded during spring, Further information can be obtained from Christer Nordling at the Foundation. The Swedish Mercantile Marine Foundation Katarinavägen 22 SE Stockholm Sweden +46 (0) NR SJÖMANNEN SID 19

20 INTERNATIONELLT Sjöfartsorganisationer kräver hårdare tag mot pirater Piratverksamheten påverkar dig kan man läsa på den nystartade kampanjwebbsidan Save Our Seafarers. Bakom kampanjen står sex stora internationella sjöfartsorganisationer som har gått ihop för att öka medvetenheten om den mänskliga och ekonomiska kostnaden av Somalias piratverksamhet. 90 procent av världens gods transporteras med fartyg och nästan hälften av världens sjöburna oljeresurser fraktas genom piratutsatta vatten. Piratverksamheten hotar världshandeln och kostar enligt beräkningar mellan sju och tolv miljarder dollar per år. "Världens politiker verkar inte förstå allvaret", står det på antipiratkampanjen Save Our Seafarers' webbsida. Kampanjen Save Our Seafarers lanserades den 1 mars och är ett samarbete mellan Internationella Transportarbetareförbundet (ITF), Intertanko, Intercargo, Bimco, ICS och ISF. Piraterna blir allt starkare, våldsammare och rikare för varje dag på grund av regeringarnas inaktivitet. Nu ber vi regeringarna om hjälp med att tackla den här mänskliga och ekonomiska terrorn som oskyldiga sjömän utsätts för, säger ITF:s generalsekreterare David Cockroft i ett pressmeddelande. Enligt Thomas Abrahamsson, andre vice ordförande i ITF:s sjösektion, började kampanjen bra men drunknade därefter medialt i händelserna i Japan och Nordafrika. Nu är den allmänna uppfattningen att man ska ta nya tag. Organisationerna bakom kampanjen Save Our Seafarers uppmanar världens politiker att anta en hårdare hållning gentemot piraterna. Man vill också uppmuntra människor världen över att skapa press på sina länders beslutsfattare. Via kampanjens webbsida kan den som vill skicka brev till politiker i det egna hemlandet. Under de första tre veckorna skickades över brev. Responsen som kommit har varit allmänt välvillig. Men vi har fått intrycket att regeringarna inte gärna vill ta tag på allvar i denna heta potatis utan vill flytta över ansvaret på i huvudsak branschen, säger Thomas Abrahamsson. Kampanjen Save Our Seafarers efterlyser bland annat tydligare lagar. I nuläget släpps 80 procent av de pirater som grips på grund av otidsenliga och bristfälliga lagar. Somalias undermåliga rättsväsende är ett stort problem. Man vill också öka tillgången på militära styrkor i de utsatta områdena. Idag patrulleras de piratutsatta vattnen av militära styrkor från olika sjöfartsnationer (Sverige har vid två tillfällen deltagit i EU-insatser i området). Men sedan piraterna började använda kapade fartyg som moderfartyg och flytande baser för NR SJÖMANNEN SID 20

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten Försvarsmakten Sjöfartsverket 1999-12-16 020801-9912071 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag till Sjöfartsverket och Försvarsmakten att utreda frågan om övergångsbestämmelser rörande

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (3) SJÖFARTSVERKET Generaldirektören 2000-06-05 0402-0005033 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Sjöfartsverket har regeringens uppdrag att följa upp och redovisa utvecklingen av den svenska sjöfartsnäringens

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Intervju med Tomas Abrahamsson, tidningen Sjömannen nr 1, 2006

Intervju med Tomas Abrahamsson, tidningen Sjömannen nr 1, 2006 Intervju med Tomas Abrahamsson, tidningen Sjömannen nr 1, 2006 EU-förslagen om tjänstedirektiv och hamndirektiv är bara några av de hotbilder mot vår nordiska arbetsmarknadsmodell som bygger på kollektivavtalet.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Det debatteras flitigt gällande den utländska trafiken i Sverige, både i riksdagen och på centralt/lokalt plan. Vi är alla överens om att något måste

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista rapport arbetsledning missköta sig rasist Diskrimineringsombudsmannen arbetskamrater arbetstider morgon- eller eftermiddagsskift stämpelkort

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Motion till riksdagen /88:T106 av Ingemar Eliasson m. fl. (fp) med anledning av prop. 1987/88:129 om vissa sjöfartspolitiska åtgärder

Motion till riksdagen /88:T106 av Ingemar Eliasson m. fl. (fp) med anledning av prop. 1987/88:129 om vissa sjöfartspolitiska åtgärder Motion till riksdagen 1987 /88:T106 av Ingemar Eliasson m. fl. (fp) med anledning av prop. 1987/88:129 om vissa sjöfartspolitiska åtgärder Sjöfarten- en bransch i kris Den svenska sjöfarten är en bransch

Läs mer

Telemarketing - Fördomar och verklighet

Telemarketing - Fördomar och verklighet Telemarketing - Fördomar och verklighet Att ringa i TM är ett enkelt och inte särskilt tidskrävande sätt att aktivera sig inom MUF. Arin Karapet är ansvarig för TM i Stockholm och arrangerar TM nästan

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014 KONGRESSBLADET 13 juni 2014 Sveriges näste statsminister besökte kongressen Under fredagseftermiddagen kom Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till Byggnads kongress. Han talade om arbetsrätt

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Kombinerad sol- o jaktprovsresa till Costa Blanca, Spanien 050508-09

Kombinerad sol- o jaktprovsresa till Costa Blanca, Spanien 050508-09 Kombinerad sol- o jaktprovsresa till Costa Blanca, Spanien 050508-09 Våren 2004 fick jag per e-mail Spaniens jaktprovsprogram för stående fågelhundar. Till min förtjusning fick jag se att det arrrangerades

Läs mer

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund!

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund! 1980 På grund igen OJ, Oj, OJ... När marinen övar så går dom grundligt till väga. Bokstavligt talat, alltså. För gårdagens övningar hann knappt börja förrän patrullbåten P 154 Mode rände upp på grund.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Lönerevision. Medlemsmöte. Korsord SEPTEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Lönerevision. Medlemsmöte. Korsord SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Lönerevision Möten & studier Korsord Kalender 1 2 3 4 5 6 Lönerevision Årets lönerevision är nu igång och kommer bl a att innehålla en ordentlig höjning

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 1/2010

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 1/2010 1(6) Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 1/2010 Transportstyrelsens sjöfartsavdelning (tidigare Sjöfartsinspektionen) distribuerar med viss regelbundenhet angelägna meddelanden och budskap

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 215 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 215 216 Text: Carina Jonsson Arbetsförmedlingen Sjöfart Telefon: 1 486 49 31 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 215 6 1 Innehållsförteckning

Läs mer

framtida möjligheter och utmaningar

framtida möjligheter och utmaningar ens framtida möjligheter och utmaningar Presentation av Tillväxtanalys uppdrag, Näringsdepartementet, 21 juni 2010 Maria Lindqvist, projektledare Regeringsuppdraget En beskrivning och analys av klustrets

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

Hållbart arbete. Att nå, få och behålla ett jobb

Hållbart arbete. Att nå, få och behålla ett jobb Hållbart arbete Att nå, få och behålla ett jobb Studie om Supported employment 317 personer som fått stöd, influerat av Supported employment, till arbete. Studien visar att stödet från en stödorganisation

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Nummer 3-4 2010 ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Nummer 3-4 2010 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nummer 3-4 2010 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nu har vi varit i Sjötorp på varv med Polstjärnan. Vi hade fina resor både dit och hem. Måndagen den 19 september på morgonen gick vi in torrdockan och blev kvar där

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Veckobrev från Isbrytaren Oden 2014-08-07

Veckobrev från Isbrytaren Oden 2014-08-07 Veckobrev från Isbrytaren Oden 2014-08-07 Hej på er alla, Navigation Vi har sedan förra brevet fortsatt att kampas med isen. Vi har stött på olika istyper som blandats upp med varandra på ett spännande

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM58. Direktiv om yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfarten. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM58. Direktiv om yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfarten. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfarten Näringsdepartementet 2016-03-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 82 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

2017 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript NSW Education Standards Authority

2017 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript NSW Education Standards Authority 2017 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2017 NSW Education Standards Authority Section 1, Part A Question 1, Text 1 Stockholm stad firar jubileum

Läs mer

Position: Sydost om La Palma (Sörens val, men för er som vill se koordinater kolla marin traffic)

Position: Sydost om La Palma (Sörens val, men för er som vill se koordinater kolla marin traffic) Logg från Älva Datum: 4/2-17 Elevloggare: Linnea och Josefin Personalloggare: Linda Position: Sydost om La Palma (Sörens val, men för er som vill se koordinater kolla marin traffic) Segelsättning: Bredfocken!!!!

Läs mer

Ut med domarn! Kenta. Ut med domarn! ur Två par mockasiner av Lars Collmar (Argument Förlag) 33

Ut med domarn! Kenta. Ut med domarn! ur Två par mockasiner av Lars Collmar (Argument Förlag) 33 Ut med domarn! Kenta Äntligen! Där satt den! Fyra sekunder före full tid, ställning 3 3, kom bollen farande rakt mot Kentas klubba. Nån från motståndarlaget 8 C gav honom en hård tackling. Kenta fick en

Läs mer

HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING

HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING 2003-06-18 HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 Sammanställning av till Sjöfartsinspektionen inrapporterade händelser under tidsperioden 1

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Fartygsförlagd utbildning Sedan Godkänd av Transportstyrelsen

Fartygsförlagd utbildning Sedan Godkänd av Transportstyrelsen Fartygsförlagd utbildning Sedan 1989 - Godkänd av Transportstyrelsen Innehåll Sida Ditt uppdrag som handledare 3 Handledarens olika uppgifter 3 STCW Sektion A-I/6 4 Första viktiga mötet/introduktionen

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare.

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare. *Lokförarbladet* Nr 38, April 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Snart kommer fönstertvätten igång igen. Som förare är det bra om du rapporterar till Ståg om fönstertvätt i

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet

Arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet ARBETSMILJÖ- OCH SÄKERHETSARBETET 1 Arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet 2 ARBETSMILJÖ- OCH SÄKERHETSARBETET Arbetsmiljön till sjöss Det är stort intresse för frågor om säkerhet till sjöss såväl i Sverige

Läs mer

Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2017 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 18 maj klockan 15.00 PLATS: Klubben Resande gesäller, Helsingör, Danmark Närvarande: Berit

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer