Kongressen juni Motioner Yttranden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kongressen 10 12 juni 2013. Motioner Yttranden"

Transkript

1 Kongressen juni 2013 Motioner Yttranden 1

2 2

3 Innehåll Motion nr 1 Namnändring 6 Motion nr 2 Namnbyte 7 Motion nr 3 Förslag till ändring av 1 Riksförbundets namn 8 Motion nr 4 Namnändring 9 Yttrande över motion nr Motion nr 5 Gemensam värdegrund för hela förbundet 11 Motion nr 6 Ta fram ett nytt målsättningsprogram 12 Yttrande över motion nr Motion nr 7 Undersöka möjligheten till en förenklad organisationsstruktur för Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund med läns- och lokalföreningar 14 Yttrande över motion nr 7 16 Motion nr 8 Etablera rutin för fördjupat samarbete 17 Yttrande över motion nr 8 18 Motion nr 9 Tilläggsförsäkring för självriskeliminering vid bilskada när körningen sker i tjänsten 19 Motion nr 10 Försäkringsfråga för förtroendevalda och funktionärer 20 Yttrande över motion nr Motion nr 11 Inköp av hjärtstarter 22 Motion nr 12 Hjärtstartare 23 Yttrande över motion nr Motion nr 13 Det penninglösa samhället 25 Yttrande över motion nr

4 Motion nr 14 Skatteregler 27 Yttrande över motion nr Motion nr 15 Mobila syrgaskoncentratorer en rättighet för alla syrgasberoende 29 Yttrande över motion nr Motion nr 16 Starta en KOL-fond inför 75-årsjubiléet Yttrande över motion nr Motion nr 17 Uppmärksamma riksförbundets 75-årsjubileum 33 Yttrande över motion nr Motion nr 18 Samgående med Hjärt-Lungfonden 35 Yttrande över motion nr Motion nr 19 Redovisa riksförbundets protokoll 37 Yttrande över motion nr Motion nr 20 Lokalföreningars upplösning 39 Yttrande över motion nr Motion nr 21 Stadgeändring 1 Medlemskap i lokalförening 41 Motion nr 22 Ta bort diagnosgrupperna från stadgarna 42 Yttrande över motion nr Motion nr 23 Stadgeändring 6 Kallelse till årsmötet 44 Motion nr 24 Årsmöteskallelse till medlemmarna 45 Yttrande över motion nr Motion nr 25 Stadgeändring Kärlsjuka 10 Allmänna bestämmelser 47 Yttrande över motion nr Motion nr 26 Stadgeändring 5 mom 2 Stödjande medlemskap 49 Yttrande över motion nr

5 Motion nr 27 Kontaktperson ICD-bärare 51 Yttrande över motion nr Motion nr 28 Anpassa mandatperioderna vid kongressen Yttrande över motion nr Motion nr 29 Treåriga mandatperioder för förbundsstyrelsen 55 Motion nr 30 Treåriga mandatperioder för revisorerna 56 Motion nr 31 Treåriga mandatperioder för valberedningen 57 Yttrande över motion nr Motion nr 32 Antal kongressombud och ersättare 59 Yttrande över motion nr Motion nr 33 Förslag till ändring av val av kongressombud 61 Yttrande över motion nr Motion nr 34 Stadgeändringar 63 Yttrande över motion nr Motion nr 35 Stadgeändring 2 Förbundets ändamål och tillhörighet 66 Yttrande över motion nr Motion nr 36 Representantskap som högsta beslutande organ 68 Yttrande över motion nr Motion nr 37 Behåll kravnivån vid ändring av stadgarna 70 Yttrande över motion nr Motion nr 38 Återinför mandatpengarna 72 Yttrande över motion nr Motion nr 39 Slopa förbundsavgiften för äldre medlemmar 74 Yttrande över motion nr

6 Motion nr 1 Namnändring Det finns en utbredd uppfattning att vår organisations nuvarande namn med ordet sjukas kan uppfattas negativt och få folk att avstå från att bli medlemmar. Många personer som till exempel behandlats med ballongsprängning anser sig inte vara sjuka längre och inser inte att det finns behov av gymnastik mm som vi i lokalföreningarna kan erbjuda. Ett mer positivt klingande namn är därför önskvärt enligt vår mening. Vi, Hjärt- och Lungsjukas förening i Kungsbacka, föreslår att kongressen beslutar: Att ändra föreningarnas namn och föreslår att namnen ändras till Riksförbundet Hjärt- och LungHälsan Länsföreningen Hjärt- och LungHälsan i Halland Föreningen Hjärt- och LungHälsan i Kungsbacka Kungsbacka Hjärt- och Lungsjukas förening i Kungsbacka Ingvar Falk Gerhard Martinsson Lars Hellgren Ordförande Vice ordförande Sekreterare Länsföreningens yttrande Hjärt- och Lungsjukas förening i Kungsbacka har skickat in en motion där de föreslår ett namnbyte för föreningen från Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund till Riksförbundet Hjärt- och LungHälsan osv. Vi, styrelsen i Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Halland, vill på detta sätt stödja motionen från Kungsbacka i detta ärende. Halmstad Marinette Pettersson ordförande, Ingvar Falk vice ordförande, Lilian Andersson kassör, Ulla Nordenberg sekreterare, Lars-Inge Lundahl hjärt-evo, Stig Robertsson ledamot, Åke Karlsson ledamot 6

7 Motion nr 2 Namnbyte Motionen handlar om namnbyte på vårt förbund, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Förändringen av namnet bör ändras med anledning av att många medlemmar inte nu vet, vilket förbund som de tillhör som medlem. Detta märks mycket väl vid uppvaktningar. Vid en namnförändring får alla medlemmar ett nytt besked och vilket förbund man kommer att tillhöra. Vår länsförening i Dalarna anser att det nu måste göras en namnändring, för att våra nuvarande medlemmar kommer att märka en skillnad på förbunden samt att även nya medlemmar bättre får se att det finns olika förbund och med förbundens verksamhet. Motivering av vårt förslag är, att om man är medlem i vårt förbund så skall man som medlem veta vad vi gör för våra medlemmar. Vårt förslag är ett nytt namn på vårt förbund enligt följande: Hjärt och Lung Förbundet Hjärt- och Lungsjukas Länsförening i Dalarna Borlänge Karl-Erik Kohlström Ordförande

8 Motion nr 3 Förslag till ändring av 1 Riksförbundets namn Enligt gällande stadgar är förbundets namn Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Enligt min uppfattning är detta ett namn som i ett modernt samhälle inte motsvarar den syn våra medlemmar har på sin egen tillvaro och sitt eget liv. Dessutom finns en hel del i 2 som talar mot förbundets nuvarande namn. Förbundet ska exempelvis arbeta för livsstilsförändringar och vi ska verka för och stimulera till förebyggande och hälsofrämjande verksamhet. Att idag ha ordet sjuka i förbundets namn känns både negativt och defensivt i dagens samhälle då vår medicinska forskning har kommit långt när det gäller både att förebygga sjukdomar och att tidigt upptäcka sjukdomar, så att vi kan leva ett gott och aktivt liv. Mitt förslag är att förbundets namn ändras till Riksförbundet för Hjärt- och Lunghälsa (RHL) Detta föranleder att även normalstadgarna för Länsföreningar 1 ändras till Länsföreningen för Hjärt- och Lunghälsa i och normalstadgarna för Lokalföreningar 1 ändras till Föreningen för Hjärt- och Lunghälsa i Namnändringarna föranleder ändring i alla paragrafer av normalstadgarna där namnet Hjärtoch Lungsjukas förbund, Hjärt-och Lungsjukas länsförening respektive Hjärt- och Lungsjukas förening förekommer. Jag yrkar att kongressen bifaller motionen och ändrar a) förbundets namn till Riksförbundet för Hjärt- och Lunghälsa b) länsföreningarnas namn till Länsföreningen i för Hjärt- och Lunghälsa c) lokalföreningarnas namn till Lokalföreningen i. för Hjärt- och Lunghälsa Maud Molander Vice ordförande Hjärt- och Lungsjukas förening, Lidingö Lokalföreningens yttrande Hjärt- och Lungsjukas förening, Lidingö ställer sig bakom motionen enligt beslut i styrelsen

9 Motion nr 4 Namnändring Länsföreningen i Skåne motionerar om nationellt namnbyte för Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, länsföreningar respektive lokalföreningar. Nuvarande namn är i viss mån rekryteringshämmande. Vissa medlemmar vill inte gå med i en förening för sjuka. Det budskap utskrivna hjärtpatienter ofta minns är Nu är Du färdigbehandlad och frisk och kan återgå till Ditt arbete. Riskgrupperna når vi inte alls, eftersom de inte heller betraktar sig som sjuka. Resultatet blir att vi utestänger massor av potentiella medlemmar, som definitivt skulle behöva hjälp med sin egenvård men blir utan sådan, på grund av föreningens namn! Genom att stryka ordet sjuka i namnet och tydligt klargöra föreningens värdegrund att De medlemmar som drabbats av hjärt- och/eller lungproblem skall kunna återgå till ett normalt liv samt hjälpas att förebygga att på nytt bli drabbade och att de som ännu icke drabbats skall hjälpas att förebygga detta Har t ex halvår. ökat sin rekrytering med drygt 92 nya medlemmar under ett Länsföreningen i Skåne föreslår Att förbundets namn ändras, förslagsvis till Riksförbundet Hjärt (tulpanen) Lung respektive Länsförening i Skåne Hjärt (tulpanen)lung respektive lokalföreningsnamn Hjärt (tulpanen)lung Malmö Hjärt- och Lungsjukas Länsförening i Skåne län Jan Linné Länsordförande 9

10 Yttrande över motion nr 1 4 Föredragande: Inger Ros Motionärerna anser att förbundet ska byta namn. Som skäl anförs att ordet sjuka ger en negativ klang och att det utestänger potentiella medlemmar. En motion pekar på att ett namnbyte är motiverat för att tydliggöra vilken organisation man tillhör. Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning. Frågan har diskuterats vid ett flertal kongresser. Ett arbete under den senaste kongressperioden har nu lett fram till ett förslag till kongressen. Frågan har processats bland annat genom ordförandes personliga möten i hela organisationen och genom en konsult som genomfört intervjuer med medlemmar och medverkat vid möten med förbundsstyrelsen och länsföreningarnas ordförande. Vi har många utmaningar för att bli en organisation i framtiden. En av de största utmaningarna är att bli fler medlemmar. För detta krävs en tydlig och enkel kommunikation och en verksamhet som tilltalar fler. Vi behöver vässa oss i vår opinionsbildning och marknadsföring. Hela organisationen behöver ha en entydig kommunikation. Det har varit förbundsstyrelsens viktigaste frågor under kongressperioden. Förbundsstyrelsen har nu lämnat förslag till kongressen på en varumärkesplattform, grafisk profil och ett nytt tilltalsnamn. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: Att anse motionerna besvarade 10

11 Motion nr 5 Gemensam värdegrund för hela förbundet Länsföreningen i Skåne motionerar om att en gemensam värdegrund för hela förbundet. För existerande medlemmar och potentiellt nya sådana behöver föreningen på ett bättre sätt än idag klargöra vad föreningen står för. En gemensam värdegrund verkar fokuserande för det inre arbetet i föreningen och skapar en bild i samhället av vad vi står för. En gemensam värdegrund bedöms också som positivt för vår rekrytering. Länsföreningen i Skåne föreslår Att en gemensam värdegrund för föreningen fastställs, förslagsvis följande De medlemmar som drabbats av hjärt- och/eller lungproblem skall kunna återgå till ett normalt liv och hjälpas att förebygga att på nytt bli drabbade samt att de som ännu icke drabbats skall hjälpas att förebygga detta Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Skåne län Jan Linné Länsordförande 11

12 Motion nr 6 Ta fram ett nytt målsättningsprogram Förbundskongressen 2003 antog ett samhällspolitiskt program. Det har nu gått drygt nio år utan att riksförbundets samhällspolitiska program har uppdaterats. Riksförbundets samhällspolitiska program från 2003 bör snarast ersättas med ett konkret målsättningsprogram som på ett enkelt och tydligt sätt beskriver de frågor organisationen ska arbeta med och vilka mål organisationens olika nivåer (riks, län, lokal) ska sträva efter att uppnå. Jag föreslår kongressen besluta Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett enkelt och tydligt målsättningsprogram Att riksförbundet ska distribuera målsättningsprogrammet till alla nya medlemmar Upplands Väsby Tommy Eriksson Medlem i Hjärt- och Lungsjukas förening i Upplands Väsby 12

13 Yttrande över motion nr 5 6 Föredragande: Inger Ros Motionärerna föreslår dels att det samhällspolitiska programmet från 2003 ska ersättas med ett målsättningsprogram och dels att en värdegrund för förbundet ska fastställas. Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att det behövs en gemensam värdegrund och en tydlig målsättning för hela organisationen. Förbundsstyrelsen menar också att det är viktigt att vi har en enkel och tydlig profil som är lätt att kommunicera i hela organisationen och som också blir tydlig i vårt utåtriktade arbete. En enhetlig kommunikation är viktig för vår marknadsföring, för att våra medlemmar ska kunna identifiera sig i organisationen och för att värva nya medlemmar. Förbundsstyrelsen lägger fram förslag på reviderat samhällspolitiskt program och en varumärkesplattform till kongressen. Ska vi både orka och få genomslagskraft och resultat menar förbundsstyrelsen att vårt arbete inte kan omfatta alla politiska frågor utan vi måste prioritera. När kongressen fattat besluten ser förbundsstyrelsen det som en självklarhet att ett enkelt material om vår organisation ska finnas tillgängligt inte bara för nya medlemmar utan för alla medlemmar. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: Att anse motionerna besvarade 13

14 Motion nr 7 Undersöka möjligheten till en förenklad organisationsstruktur för Hjärtoch Lungsjukas Riksförbund med läns- och lokalföreningar Flera av oss som står bakom denna motion har under 15 år eller mer varit aktiva medlemmar i lokalföreningar. Över tiden har vi också haft uppdrag i berörd länsförening. Vår bedömning är givetvis påverkad av egna förhållanden och upplevelser men i samtal med funktionärer från andra län har vi fångat liknande synpunkter. Förbundets regionala organisation känns omodern, formellt tung, administrativt krävande och i avsaknad av mandat vs lokala föreningar. Funktionärstid för möten och administration av beslut, ekonomi och årsmöten dränerar lokal verksamhet på tid och engagemang. Möjligheterna med regional samordning är positiva men kan förenklas utan avkall på demokratin. Kontakter mellan förbundsstyrelse/kansli och lokalföreningar sker idag oftast direkt och länsföreningen har sällan någon roll här. Länsföreningen saknar också formellt mandat att kontrollera och påverka styrning och verksamhet i föreningarna. Vi kan t.ex. inte med stöd i regelverket gå in och lösa problem i en lokal styrelse eller utöva tillsyn av ekonomin vid misstanke om brister. Vid oenighet i en lokal styrelse om behovet av vårt stöd i krislägen har vi svårt att agera med rimlig och förväntad kraft. En länsförening kräver idag minst 21 poster besatta av medlemmar i lokalföreningarna: - Ordförande, kassör, tre ordinarie ledamöter och tre ersättare till styrelsen - Studieorganisatör och två eftervårdsombud - Två revisorer med två ersättare - Ordförande, två ledamöter och tre ersättare till valberedning Länsföreningens uppgifter är att inkassera och förvalta landstingsbidrag och inom riksförbundet (och landstingets ev. regler för stödet) planera och genomföra regionala aktiviteter. Yrkande Med stöd av ovanstående yrkar jag/vi: Att Att Att kongressen 2013 ger förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka hur en förenklad organisationsstruktur kan genomföras utan orimliga avkall på demokrati och så att den frigör en väsentlig del av den tid dagens förtroendevalda lägger på länsföreningarnas verksamhet förbundsstyrelsen inom uppdraget beskriver hur regional samverkan, ekonomisk redovisning och disposition i samförstånd av regionala medel inom ett bidragsgivande landstingsområde kan lösas löpande från hösten 2013 redovisa status för uppdraget i förbundsinformation eller förbundstidning samt föreslå ev. organisationsförändring till nästkommande kongress Sten Andersson Kassör i Hjärt- och Lungsjukas Länsförening i Västmanlands Län Västerås

15 Motionärens tillhörighet som medlem är lokalföreningen i Kolbäcksdalen Länsföreningens yttrande Underlaget till motionen behandlat och tillstyrkt av styrelsen för Hjärt- och Lungsjukas Länsförening i Västmanlands län

16 Yttrande över motion nr 7 Föredragande: Karin Jeppsson Motionären föreslår att förbundsstyrelsen ska ges i uppdrag att utreda en förenklad organisationsstruktur för riksförbundet med dess läns- och lokalföreningar. De frågor som tas upp i motionen är av största vikt. Det finns problem runt om i landet att besätta alla poster som krävs för att föreningarna skall följa stadgarna. Att genomföra en förändrad organisationsstruktur är ett grannlaga arbete. Det krävs ordentliga genomgångar med alla inblandade nivåer. Det är också viktigt att ta reda på hur bidragsgivningen regleras på olika håll. Eftersom förbundsstyrelsen delar motionärens syn på behovet av förenkling av organisationsstrukturen föreslår förbundsstyrelsen att en arbetsgrupp tillsätts för att se över förbundets organisationsstruktur. Arbetsgruppen bör arbeta skyndsamt med siktet inställt på att beslut kan fattas vid 2016 års kongress. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att se över förbundets organisationsstruktur Att i övrigt anse motionen besvarad 16

17 Motion nr 8 Etablera rutin för fördjupat samarbete Länsföreningen i Skåne motionerar om att en rutin etableras för fördjupat samarbete mellan lokalföreningar och sjukhus/vårdinrättningar. Det budskap utskrivna hjärtpatienter ofta minns är Nu är Du färdigbehandlad och frisk och kan återgå till Ditt arbete. För de allra flesta patienter gäller dock i stället att en lång period av egenvård borde påbörjas efter utskrivningen. Det är just här vårt samarbete med sjukhus och vårdinrättningar är så viktigt. Patienterna måste redan på sjukhuset av vårdpersonalen upplysas om möjligheten till egenvård inom vår förening och få skriftlig informatiom om denna. Referensgrupper med sjukhus och vårdinrättningar bör skapas för att säkerställa att rätt personal inom vården ger patienten rätt information om föreningen vid rätt tillfälle. Länsföreningen i Skåne föreslår Att en rutin etableras för bildande av referensgrupper mellan lokalföreningar och sjukhus/vårdinrättningar Hjärt- och Lungsjukas Länsförening i Skåne län Jan Linné Länsordförande 17

18 Yttrande över motion nr 8 Föredragande: Britt Frendin Motionären önskar en rutin för bildande av referensgrupper mellan lokalföreningar och sjukhus och vårdinrättningar i syfte att förbättra egenvården. En av förbundets viktigaste uppgifter är att arbeta för att hjärt- och lungsjuka bereds en god sjukvård och en effektiv rehabilitering och eftervård. Förbundsstyrelsen menar att den som är bäst lämpad att informera om föreningens verksamhet är företrädare för föreningen. Eftervårdsombuden besöker kontinuerligt sjukhusens hjärtkliniker och överlämnar material och medverkar på hjärtskolor i syfte att hålla kontakt med vården och därigenom rekrytera patienter till verksamheten. Även lungklinikerna besöks regelbundet. Sedan flera år finns rutiner för hur hjärtsjuksköterskorna på landets hjärtkliniker kan hänvisa patienterna till den lokala föreningen. Vid återbesöket erbjuds patienten att skriva på en blankett där han eller hon godkänner att bli uppringd av den lokala föreningen för att bli informerad om vad föreningen kan erbjuda i den fortsatta livsstilsförändringen. Det förutsätter att den lokala föreningen är aktiv i uppföljningsarbetet. På många håll erbjuds även lungsjuka att delta på KOL-skolor som genomförs via sjukhusens kliniker eller inom primärvården. Hjärt- och Lungsjukas föreningars medverkan vid sjukvårdens Hjärt- och KOL-skolor varierar stort inom landet. Förutsättningar för samarbetet är hur aktiv föreningen är, hur intresserad sjukvården är och vilka kontaktvägar som byggts upp mellan båda parter. Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det är viktigt med ett gott samarbete mellan föreningar och sjukhus och vårdinrättningar. Det samarbetet byggs till stora delar på personliga kontakter och med lokala förutsättningar som grund. I det arbetet måste båda parter bygga egna rutiner och samarbetsformer. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: Att anse motionen besvarad 18

19 Motion nr 9 Tilläggsförsäkring för självriskeliminering vid bilskada när körningen sker i tjänsten HSO har tillsammans med Folksam tagit fram vårt försäkringsskydd för våra föreningar och medlemmar, och i avtalet finns möjlighet för vårt förbund att centralt teckna ett tillägg när det gäller självriskeliminering vid bilskada. För att minska den ekonomiska risken för våra medlemmar som kör i tjänsten bör tilläggsförsäkringen tecknas, eftersom den egna bilen ofta är enda möjligheten att utföra föreningsuppdragen. Den milersättning som utbetalas för tjänsteresor täcker idag inte ens den rörliga kostnaden. Självrisken i bilförsäkringar ligger ofta på SEK. Yrkande Med stöd av ovanstående yrkar vi Att en tilläggsförsäkring för självriskeliminering tecknas centralt av Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund för medlemmar som kör i tjänsten Att försäkringen träder i kraft så snart som möjligt Motala Hjärt- och Lungsjukas Förening i Motala Östen Jorheden Ordförande Linköping Hjärt- och Lungsjukas Länsförening i Östergötland Bengt Janse Ordförande 19

20 Motion nr 10 Försäkringsfråga för förtroendevalda och funktionärer Våra medlemmar - inklusive förtroendevalda och funktionärer - är försäkrade genom HSO:s samlingsförsäkring. Vi som är förtroendevalda och funktionärer utför arbete för andras räkning. Oftast är vi tvungna att använda eget fordon för att fullgöra uppdraget. Om en olycka är framme, får vi själva stå för självrisk och premiehöjning. Konsekvensen av detta blir, att vem som helst inte har råd att åta sig uppdrag och därmed riskera att behöva betala ur egen ficka. Förutom att detta verkar helt orättfärdigt, blir det dessutom en demokratifråga. Förmodligen blir det allt för dyrt att teckna en tilläggsförsäkring, som eliminerar självrisken. Men den enskilde, som lägger ner tid och kraft, ska inte heller vara den som står för kostnaden. Det är förmodligen ett billigare alternativ att den förening (lokalt/läns/riks), för vilken man utför uppdraget, bär denna kostnad. Av allt att döma, verkar det vara relativt sällan, som det har hänt olyckor i samband med uppdrag. Yrkande Med stöd av ovanstående yrkar jag Att kongressen fattar beslut (alternativt gör ett principuttalande), att föreningarna ska ha en beredskap för oförutsedda utgifter, så att de kan stötta sina förtroendevalda och funktionärer, om olyckan skulle vara framme, när de är på tjänsteuppdrag Karlshamn den 18 december 2012 Anna-Lisa Tafvelin Ordförande i Karlshamn 20

21 Yttrande över motion nr 9 10 Föredragande: Mona Johansson Motionärerna konstaterar att det försäkringsskydd för föreningar och medlemmar som förbundet har gemensamt med Handikappförbunden/HSO hos Folksam inte täcker eventuella självrisker eller premiehöjningar när egen bil används vid uppdrag för föreningen. Motion nr 9 vill att riksförbundet centralt tecknar en tilläggsförsäkring för självrikseliminering vid bilskada. Motion nr 10 vill att föreningarna uppmärksammas på behovet av att ha en beredskap för oförutsedda utgifter om olyckan skulle vara framme vid uppdrag för föreningen. Förbundsstyrelsen delar motionärernas önskan om att värna de frivilligarbetandes trygghet och ekonomi. Förbundsstyrelsen menar att en kollektiv självrikseliminering inte är ekonomiskt eller praktiskt försvarbart. Kostnaden för ett försäkringsskydd av denna art bygger på uppskattad körsträcka vilket är praktiskt taget omöjligt att beräkna för hela förbundet. Förbundsstyrelsen menar också att det är viktigt att läns-och lokalföreningar uppmanas att se över hur de kan stödja sina förtroendevalda funktionärer om olyckan är framme i samband med uppdrag. I detta sammanhang är det viktigt att följa Skatteverkets regler. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: Att avslå motion nr 9 Att anse motion nr 10 besvarad Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att uppmärksamma läns- och lokalföreningar om beredskap för oförutsedda utgifter vid uppdrag för föreningen 21

22 Motion nr 11 Inköp av hjärtstarter Då det behövs många flera hjärtstarter på offentliga platser i landet samt i föreningslokaler som våra medlemmar vistas i. Det finns föreningar som vill hjälpa till med att köpa in dessa, men kostnaden för hjärtstarter är relativt stor, vilket gör att vissa föreningar har svårt att klara av denna utgift. Yrkande Med stöd av ovanstående yrkar vi Att förbundet tecknar ett ramavtal med tillverkare eller försäljare av hjärtstarter som ger rabatterade priser för föreningar vid inköp av dessa Linköping Hjärt-och Lungsjukas Länsförening i Östergötland Enligt uppdrag; Bengt Janse ordförande 22

23 Motion nr 12 Hjärtstartare Anledning I hjärt-lungsjukas olika föreningar finns många personer som kanske behöver ha tillgång till hjärtstartare vid olika evenemang som resor, möten och tillställningar. Syfte Varje lokalförening behöver ha tillgång till en hjärtstartare men det är en stor kostnad för varje lokalförening. Vi anser att Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund skall vara behjälpliga med inköp för att få ett reducerat pris vid en stor order och eventuellt ge bidrag till föreningarna. Yrkande Med stöd av ovanstående yrkar vi Att riksförbundet är behjälpligt med att införskaffa hjärtstartare Att de tillhandahålls till ett reducerat pris till lokalföreningar Lindesberg Anna-Britt Juliusson, Berit Folkesson Hjärt- och Lungsjukas förening i Linde-Nora Länsföreningens yttrande Länsföreningen tillstyrker Bengt Persson sekreterare 23

24 Yttrande över motion nr Föredragande: Allan Larsson Motionärerna föreslår att kongressen beslutar att riksförbundet tecknar ramavtal med tillverkare eller försäljare av hjärtstartare som ger rabatterade priser för föreningar vid inköp eller att riksförbundet införskaffar hjärtstartare som föreningar får köpa till reducerat pris. Det är en högst begriplig önskan att riksförbundet ska medverka till att hjärtstartare kan köpas till rabatterade priser. Men det är inte helt enkelt att teckna ett ramavtal. Det innebär att en viss försäljningsvolym måste garanteras och det är omöjligt för riksförbundet att veta hur stor efterfrågan är i landet. Samma problem finns förstås också om riksförbundet köper in hjärtstartare. Ett avtal skulle innebära att riksförbundet gör ett kommersiellt ställningstagande och favoriserar ett visst fabrikat eller företag. I princip måste det uppfattas som att riksförbundet menar att det fabrikatet eller företaget är bättre än andra. Det finns ett stort antal hel- och halvautomatiska hjärtstartare och det är svårt att på ett enkelt sätt att ta ställning till vilken som är bäst. Riksförbundet ska vara neutralt i kommersiella samman hang. Ramavtalet måste också tecknas med en tillverkare/återförsäljare som befinner sig långt från köparen. Det kan vara nödvändigt att ha kontakt med en försäljare/konsult i närområdet. Det är inte bara själva hjärtstartaren som har betydelse utan ett helt paket. Vad erbjuds i form av utbildning eller regelbunden och akut service? Vad företrädare för olika fabrikat kan erbjuda i det avseendet varierar starkt mellan olika geografiska områden och försäljare/konsulter. Vilket som är det mest fördelaktiga avtalet avgörs därför bäst på lokal nivå. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: Att avslå motionerna 24

25 Motion nr 13 Det penninglösa samhället De flesta banker har slutat med kontanthantering med motivering att minska riskerna för rån. Bankerna förutsätter att kunderna ska sköta betalning av räkningar via internet, betalorder etc. Kontantuttag ska ske i bankomater. Insättning av kontanter kan inte som tidigare utföras i lokala bankkontor. Dessutom ska man betala en årsavgift för kortet som man måste använda för att ta ut pengar som man redan äger. Många av Våra medlemmar har svårt att klara av betalningar med internetbank och även kontantuttag i bankomat, samt även använda betalkort, vilket försvårar det dagliga livet. Med stöd av ovanstående yrkar vi Att Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund tar en diskussion med bankerna, om en omprövning av beslutet om Det penninglösa samhället Att om beslutet står fast bör åtminstone kortavgiften slopas Malå Hjärt-och Lungsjukas förening Norsjö-Malå Hervor Johansson Ordförande Länsföreningens yttrande Det motionären åberopar ligger inte inom Hjärt- och Lungsjukas verksamhetsområde. Länsföreningen förordar dock att motionen förs vidare till den instans som kan påverka detta beslut. 25

26 Yttrande över motion nr 13 Föredragande: Johnny Jakobsson Motionären önskar att Hjärt-Lungsjukas Riksförbund tar en diskussion med bankerna för att pröva beslutet om det penninglösa samhället. Man vill även att om beslutet står fast att kortavgiften slopas. Förbundsstyrelsen konstaterar att vi idag lever i ett penninglöst samhälle. De flesta ekonomiska transaktioner görs idag elektroniskt, med kreditkort, telefon eller via nätet. Många människor betalar i stor utsträckning sina räkningar digitalt och köper resor, teaterbiljetter, böcker och annat över nätet. Det finns många som har svårt att klara av ny teknologi. Förbundsstyrelsen är dock övertygad om att de allra flesta är nöjda med den nya ordningen och inte vill gå tillbaka till en gammal. Vi är beroende av att det moderna samhällets teknologi fungerar för att skaffa oss det vi behöver. Detta är i sig en stor omställning gentemot ett mynt eller en papperslapp man alltid kan byta mot varor och tjänster. Förbundsstyrelsen anser att det är upp till varje kund att föra en diskussion med sin bank om deras olika avgifter. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: Att avslå motionen 26

27 Motion nr 14 Skatteregler Som företrädare för en ideell förening kan man gå på träffar ordnade av Skatteverket. Där får man en genomgång av de skatteregler som gäller i föreningslivet. Denna genomgång lämnar efter sig en del frågor om hur skatteregler utformas. Då man ställer frågor till den tjänsteman från Skatteverket, som svarar för informationen, kan denne inte besvara frågorna. Vederbörande känner bara till regelverket. I princip kan denne sedan hålla med om att regelverket är konstigt utformat och orättvist. Fråga 1. Varför gäller olika regler för idrottsföreningar och andra ideella föreningar? En idrottsförening betalar ingen arbetsgivaravgift för en motionsledare som arvoderas med mindre än kr. För en motionsledare i Hjärt och Lungsjuka betalas arbetsgivaravgift för allt arvode. Fråga 2. Man kan som privatperson plocka bär och sälja för kr utan att betala skatt. Ett arvode från en ideell förening, hur litet det än är, är man skattskyldig för. Vad är det för skillnad på bärplockning och ideellt arbete på fritiden? Vi föreslår: Att riksförbundet gör en insats och försöker få till rättvisare skatteregler För länsföreningen i Örebro Enligt uppdrag Bengt Persson sekreterare 27

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

STADGAR. Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001

STADGAR. Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001 STADGAR Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001 1 2 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Hjärt- och Lungsjukas förening i och den är en lokalförening inom Hjärt-

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Kongressen 2013. Kongresscirkulär nr 2/2 2013 Så gick det till på kongressen

Kongressen 2013. Kongresscirkulär nr 2/2 2013 Så gick det till på kongressen Kongressen 2013 Kongresscirkulär nr 2/2 2013 Så gick det till på kongressen Kongressen 2013 Så gick det till Tack vare den ideella kraft som finns ute i landet är förbundet en utav de största patientorganisationerna

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Stadgar. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Stadgar. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund et HjärtLung Stadgar Hjärt- och Lungsjukas 1 Hjärt- och Lungsjukas Hjärt- och Lungsjukas är en sammanslutning av hjärt och lungsjukas organisationer i Sverige. et har sitt säte i Stockholm. et är partipolitiskt

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Deltagarförteckning Rådslagsmötet Marknadsföring av förbundet 16 november 2006 Förbundsstyrelsen Berndt Nilsson Birgitta Eriksson

Deltagarförteckning Rådslagsmötet Marknadsföring av förbundet 16 november 2006 Förbundsstyrelsen Berndt Nilsson Birgitta Eriksson Bilaga nr 1 till Förbundsinfo nr 7/2006 Deltagarförteckning Rådslagsmötet Marknadsföring av förbundet 16 november 2006 Förbundsstyrelsen Berndt Nilsson Birgitta Eriksson Christer Olsson Eivor Åkerström

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015 Stadgar RFSU Reviderade och antagna av kongressen 2015 1 Ändamål Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. RFSU utgår från övertygelsen

Läs mer

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga.

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga. Att bilda förening Varför bilda en förening Skälet till att bilda en förening bör i första hand vara ett gemensamt behov att samverka i organiserad form om ett gemensamt intresse. Att man önskar få bidrag

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

RFS stadgar. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RFS stadgar. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RFS stadgar Förbundsstadgar antagna av RFS kongress 1997 och reviderade av kongress 2001, årsmöte 2003, årsmöte 2004, årsmöte 2007, årsmöte 2011 och årsmöte 2014. 1 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

Stadgar antagna av Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds kongress 9-10 juni 2001

Stadgar antagna av Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds kongress 9-10 juni 2001 Stadgar antagna av Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds kongress 9-10 juni 2001 Stadgar för Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Normalstadgar för länsföreningar sidan 7 Normalstadgar för lokalföreningar sidan

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen., är medlem i Riksteatern genom både ändamåls- och demokratiparagraf.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Grundfakta om oss. Föreningen har haft en stadig medlemsökning de senaste 5-6 åren.

Grundfakta om oss. Föreningen har haft en stadig medlemsökning de senaste 5-6 åren. Så här arbetar vi i Ordf. Lennart Larsson Grundfakta om oss Hjärt- och Lungsjukas förening I Huddinge är en förening för hjärt- och lungsjuka i Huddinge, deras anhöriga och stödjande medlemmar. Föreningen

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade

STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade (VIKING RFHLT) 2008 2016-05-17 1 Föreningens namn Föreningens namn är VIKING - Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade och är ansluten

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Antagna den 26 mars 1997 och reviderade den 30 november 1998, den 23 mars 1999, den 29 februari 2000, den 25 februari 2002

Antagna den 26 mars 1997 och reviderade den 30 november 1998, den 23 mars 1999, den 29 februari 2000, den 25 februari 2002 Förslag till nya stadgar för Göteborgs atlet- och idrottssällskap Vid årsmötet 2013 diskuterades ett antal motioner rörande föreningens stadgar som gavs till en stadgekommitté för att titta närmare på.

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Antagna vid årsmötet den 21 mars 2009 Ändrade i enlighet med kongressbeslut i oktober 2011 och 2015

Antagna vid årsmötet den 21 mars 2009 Ändrade i enlighet med kongressbeslut i oktober 2011 och 2015 STADGAR FÖR SRF ÖSTRA VÄRMLAND Antagna vid årsmötet den 21 mars 2009 Ändrade i enlighet med kongressbeslut i oktober 2011 och 2015 Inledning Synskadades Riksförbund är en organisation som präglas av öppenhet

Läs mer

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist Stadgar Förening alfa-1-antitrypsinbrist 13 november 2004 1 Föreningens namn Föreningens namn är Alfa 1 Sverige Förening alfa-1- antitrypsinbrist (AAT-brist). 2 Föreningens ändamål / uppgift Föreningens

Läs mer

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné.

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné. LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Att synas Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Förslag till NORMALSTADGAR

Förslag till NORMALSTADGAR Förslag till NORMALSTADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENING med årsavgifter 1. NAMN Föreningens namn är... 2. ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T)

STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T) STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T) 1 ORGANISATIONENS NAMN 1.1 Handikappföreningarna Örebro län (HSO-T) är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande

Läs mer

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern Normalstadgar - Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen Landskrona Musik & Teater en del

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Dispens 17 antaget av nationella styrelsen 11 maj 2016 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern regionalt, internt benämnd

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

I motionen föreslås vidare att en personunion ska gälla mellan de båda styrelserna med minst fyra representanter.

I motionen föreslås vidare att en personunion ska gälla mellan de båda styrelserna med minst fyra representanter. Svenska Uppfinnareföreningen Styrelsen april 2014/ kjell Motioner till årsmötet 2014. Styrelsens behandling av inkomna motioner 1) Motion Kenneth Palmestål. (sammanfattning) Information om hur man gör:

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG Att leda en avdelning I det här dokumentet hittar du viktiga saker som ni bör tänka på i er avdelning, exempelvis som när ni ska ha årsmöte, vilka uppdrag som ska

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND 1 Namn Föreningens namn är SPF Malmabygden inom SPF Sörmlandsdistrikt av SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Föreningens organisationsnummer är 818 501-1478 Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer