& Nr HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS"

Transkript

1 BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - GO ON I KARLSKRONA FINNS SVERIGES BÄSTA BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD

2 Ledare Var miljövänanvänd biltvätten! & TS-kontrollerad fackpressupplaga Ansvarig utgivare Robert Dimmlich, tel Redaktör Rolf Karlsson, tel En av de tydligaste trenderna nu, och säkert flera år framöver, är miljötrenden. Regeringen har flyttat fram sina positioner i flera miljöfrågor. Bland annat kommer vi i Sverige att få en kvotpliktslag på förnybara drivmedel. Regeringen har dessutom uttalat en ambition om att transportsektorn skall vara fossilfri år I mer övergripande miljöfrågor skall Sverige leda toppmötet i Köpenhamn om bland annat koldioxidutsläppen. Där träffas bland andra EU och USA för att gemensamt försöka komma överens om åtgärder för att minska människans påverkan på miljön och vår jord. Allt detta är ambitioner och frågor som berör alla och som vi alla också är delaktiga i. Som branschföreträdare inom bensinhandeln har vi i hög grad berörts av olika krav och regler som i grunden har ett gott uppsåt men ibland slår fel som exempelvis pumplagen. Jag kan förundras över detta politiska skådespel där parter lägger överbud utan att utreda och reflektera över konsekvenserna. Förbudet mot dubbdäck är en sådan fråga, en fråga där den politiska poängen är viktigare än trafiksäkerheten. I dag står trafiken för flest antal direkta dödsfall i Sverige. Politiker och beslutsfattare måste ta väl under byggda beslut, annars urholkas förtroendet. I andra frågor som berör miljön har man i stället inte agerat. En sådan fråga är biltvätt och gör-detsjälv-anläggningar. Vår bransch har synnerligen höga krav när det gäller rening, kemikalie hantering och återvinning för all form av biltvätt. Detta är en realitet som branschen anammat. Det vi däremot är sämre på är att tydligt kommunicera detta. Konsu menten i allmänhet vet sällan att tvättanläggningar idag är så avancerade och nästan aldrig att de flesta kommuner har förbud mot att tvätta bilen på tomter och gator. Hade det varit en annan investering i "Jag uppmanar alla kommuner att informera och styra biltvättandet till godkända anläggningar." miljon klassen hade säkert nästa varje handlare också marknadsfört sin investering på alla sätt som kan öka försäljningen. Som de flesta bensinhandlare vet, så frigörs mycket partiklar, tungmetaller och petroleumrester när man tvättar en bil. Skräp som kan hamna i dagvattenbrunnar och i värsta fall ner i grundvattnet. Senast känd statistik säger att bara 1/3 del av bilisterna frekvent använder en biltvätts anläggning. Det borde ligga i varje miljömedveten kommuns intresse att informera om och styra biltvättandet till godkända anläggningar. Jag uppmanar härmed alla kommuner och i synnerhet Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att lyfta frågan och därmed ta bra politiska miljöpoäng som redan nu går att hämta hem. Samtidigt vill jag påminna alla olje bolag att detta är ett tidsenligt marknadsföringsbudskap till gemene konsument. Miljöfrågan kan ingen enskild lösa, men bensinbranschen tycker jag numera är en föregångare inom ett flertal miljö områden bland annat inom biltvätt! Svensk Bensinhandel har under den senare perioden uppmärksammat två saker. Vi har hållit en förhandlingsutbildning för alla våra förtroendevalda representanter (styrelserna i våra återförsäljarföreningar). Det är viktigt att kompetensutveckla den här gruppen, men minst lika viktigt att uppmärksamma dem och ge dem energi och uppskattning för deras viktiga uppdrag. Det hoppas jag att alla ni kollegor runt om i landet också gör. Vi har också utsett Sveriges bästa station 2009, Preem i Karlskrona med köpman Mattias Schultz. Priset går till en driven entreprenör som lyckats kombinera centrala koncept med lokalt entreprenörskap. Mattias har varit verksam i bara tre år, men har redan hunnit bli en förebild för många kollegor. Jag vill återigen framföra mina varmaste gratulationer och fortsatta lyckönskningar! Samtidigt vill jag önska alla läsare en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År. Robert Dimmlich VD Svensk Bensinhandel Register & prenumeration Susanne Forslund, tel Annonsbokning & material Ad4you, Nils-Erik Wickman Krukmakargatan 35C Stockholm Tel Fax Medlem av föreningen Sveriges Tidskrifter ISSN Art & Design TapeNet Reklam AB Tel Tryck Trydells tryckeri Box Laholm Verkställande direktör Robert Dimmlich Box 1763 Birger Jarlsgatan 37 3tr Stockholm Tel Fax Bankgiro Nummer 1 kommer den 8 februari. Manus till redaktionen senast den 11 januari. Prenumerationspris för 2010 Helår 500: Lösnummer 80: Eftertryck av text och bild förbjuden utan överenskommelse med redaktionen. Citera oss gärna, men ange källan.

3 Innehåll Nummer 7 Årgång 75 December 2009 Omslagsbild En rätt skött biltvätt är en god inkomstkälla för de flesta bensinstationer. Redaktör Rolf Karlsson Redaktionskommitté Robert Dimmlich Lennart Olson Susanne Forslund Leif Ericsson Lennart Nilsson Susan Fritz Sveriges bästa station finns i Karlskrona Danskt oljebolag satsar stort - på smått 6 PDF 8 PDF Heal-it god hjälp för läkemedelsförsäljningen 10 SMC övar brand i depå 12 PDF Församlingen i Tärnsjö startar ny mack 14 PDF TIME har öppnat sin 60e butik 16 Lag om certifierade kassaregister 18 PDF Bilistiska sidan från Auto motor & sport 20 PDF Aktuella notiser Tema: Biltvätt & bilvård Dubbade eller odubbade vinterdäck? 26 PDF CWS Group satsar vidare 28 Filterrening framtidens melodi? 30 AutoSpa vill etablera fler utetvättar Svensk Bensinhandels sidor Förenkla golvstädningen! 34 Återförsäljarföreningarna på förhandlingskurs 36 Bli medlem i Svensk Bensinhandel! 38 PDF Statoils 123-handlare bildar egen förening 38 PDF 34 8 A-kassa och arbetsrättsfrågor - och svar PDF Nya medlemmar 41 I NÄSTA NUMMER 2010 års utbildningskatalog 41 Utbildningskonferensen 2010 i Turkiet 41 Leverantörsregister I Norrköping säljs olja i lösvikt SPT och SPI med kurs på nätet Skydda din IT-utrustning! Tema Kaffe & bröd...samt mycket mer intressant läsning! Svensk Bensinhandel vi gör branschen starkare! Svensk Bensinhandel är organisationen för dig som driver bensinstation som egen företagare. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi ge dig stöd och hjälp vid förhandlingar med facken och oljebolagen samt i kontakter med andra företag och myndigheter. Förhandlingarna med oljebolagen kan t ex röra hyror, kontraktsvillkor, reparationer och underhåll. Förhandlingarna med fackföreningarna kan t ex handla om anställningar, löneuträkningar och uppsägningar. Branschinformation ges via denna tidning, nyhetsbrev, informationsmöten samt hemsidan Förbundet erbjuder omfattande och varierande utbildning för medlemmarna och deras anställda samt också olika typer av försäkringar för företaget, företagaren och de anställda. Förbundsstyrelsen består av sju ledamöter som i så stor utsträckning som möjligt skall komma från olika oljebolag.

4 UTSEDD AV SVENSK BENSINHANDEL Reportage Det blev Preemstationen i Karlskrona som till slut vann årets upplaga av Årets Station, och den 16 november delades utmärkelsen ut. Sveriges bästa station ligger i Karlskrona Hittills har priset delats ut på Svensk Bensinhandels höstmöte, men eftersom vi inte arrangerade något sådant i år fick prisceremonin utföras direkt på plats på stationen. Det blev så lyckat och gav sådant genomslag att mycket talar för att den ordningen kommer att gälla i fortsättningen! Redan i taxin från flyget fick vi veta att vi skulle till den bästa stationen. Chauffören trodde att det var Karlskronas bästa station det var frågan om, och när vi förklarade att det faktiskt var landets bästa blev reaktionen än mer positiv. Det visade sig att bolaget var företagskund på stationen, och vi gratulerades till det utmärkta valet! "Tänk, vår station har blivit utsedd till landets bästa, det tar nog några dagar att smälta." Billigare bensin För att få tryck i butiken annonserade handlaren Mattias Schultz i lokalpressen på prisceremonidagen, en halvsida med en krona sänkt bensinpris mellan 12 och 14 samt gratis kaffe under samma tid. Det skapade ett jämnt flöde i butiken, och flödet visade sig inte oväntat vara större än normalt denna tid på dygnet. Stor uppslutning Frän förbundets sida hade vi gått ut med både personliga kontakter och en pressrelease, och gensvaret blev bättre än väntat. Därför blev det flera som ville säga några ord när priset skulle delas ut kl 13. Först ut var förstås Svensk Bensinhandel, där VD Robert Dimmlich talade och ordförande Putte Ericsson delade ut blommor, medalj och plakett. Sedan var det Preems tur med motoristchef Chester Anderson och Så här glada blir man när man fått utmärkelsen Årets Station som i år blev Preem i Karlskrona. 6

5 slutligen kommunstyrelsens ordförande KG Svensson (m). Lokalpressen var också på plats. Tre olika tidningar hade hörsammat den pressrelease som skickats ut i förväg. Preem stolta Efter själva prisceremonin och allt forograferande fick vi en pratstund med Chester som förstås var mycket glad och stolt över att en Preemstation nu utsetts till landets bästa station. - Det här är förstås mycket roligt för oss som oljebolag, och Mattias är en synnerligen värdig vinnare, menar han. Mattias är med i PSF, den grupp av handlare som vi bollar våra olika frågor med, och han är alltid på hugget på våra möten. Till saken hör att han inte har sin bakgrund från vår bransch, men har kommit in i den förvånandsvärt snabbt. Han är en god förebild för våra Preem partners, och får alltid höga poäng i våra kundundersökningar, Trött men nöjd När det värsta ståhejet lagt sig får jag också en pratstund men Mattias själv som nu äntligen får sätta sig och andas en stund. - Det känns förstås alldeles fantastiskt, och jag är oerhört glad och stolt, menar han. Tänk, vår station har utsetts till landets bästa, det kommer nog att ta några dagar att smälta. Det var extra roligt att både kommunen och Preem kunde närvara, och så förstås lokalpressen. Utmärkelsen är verkligen ett kvitto på att vi jobbat på rätt sätt. Nu kommer nästa steg i utvecklingen, att leva upp till detta epitet, Högre kan vi inte sikta, utan nu gäller det att hålla oss kvar på den här nivån. Jag hoppas att nya kunder hittar hit tack var utmärkelsen, och de förväntar sig förstås en service utöver det vanliga - de kommer ju till landets bästa mack - och vi skall göra vårt yttersta för att inte göra dem besvikna! Både ordförande och VD Svensk Bensinhandel var förstås också ordentligt representerade denna grådisiga dag. På plats var VD Robert Dimmlich, ordförande Putte Ericsson och arbetsrättsjurist Catharina Leijonhielm. - Nu har vi hittat rätt när vår utmärkelse skall delas ut, menade Putte efteråt. Det skall självklart ske på den vinnande stationen! På vårt medlemsmöte blir vinnaren uppmärksammad av sina kollegor, men så här uppmärksammas stationen både av politiker och press. Mattias har annonserat om evenemanget i förväg, och med ett extra kunderbjudande dessutom. Strax efteråt skriver lokalpressen om utmärkelsen. En sådan uppmärksamhet kan vi inte skapa om vi delar ut utmärkelsen i Stockholm! Till sist vill också Bensin&Butik sälla sig till raden av gratulanter och vill särskilt framhäva den sällsynt lyckliga kombination av starkt centralt Nyinstallation Brett modellprogram Högsta kvalitet Alltid senaste tekniken Totalansvar för nyinstallation: El, VVS och markarbete Maskinservice 98 % driftsäkerhet Låg stillestånds stilleståndstid Statistikpresentation 50 service servicetekniker Rikstäckande Vattenrening Vattenreningskoncept med drift- och utsläppssäkerhet. Minimalt underhåll Låga driftkostnader Hög driftsäkerhet 3 min visuell tillsyn per dag Mindre slammängd Hallrengöring Enkel hantering Effektivt Sparar tid Hög kvalité Bättre ekonomi En nöjd och glad Mattias Schultz med beviset på sin nyvunna värdighet. Nu gäller det att rida på framgångsvågen!! koncept och god lokal förankring som Mattias skapat på sin station. Här kan man verkligen tala om att få det bästa från två världar! En lyckad tvättaffär! Vår affärsidé är att förenkla tillvaron för dig som driver en tvättanläggning. Med oss som partner får du en totalleverantör en kontakt som erbjuder dig alla de produkter och tjänster som behövs för en lyckad tvättaffär. Allt från nyinstallationer av biltvättsutrustning och vattenrening till elektroniska egenkontroll-rapporter till myndigheter. Vi representerar: Istobal marknadens största och mest innovativa tillverkare av biltvättsutrustning. Lahega Kemi AB marknadsledande inom fordonsvård och fordonstvätt. Kemikalier Enkel hantering Inga tunga lyft Bra arbetsmiljö Effektiv återvinning Hög kvalité e-rapporter Internet baserat Förenklad egen kontroll Spar tid Totalöversikt Kostnadsuppföljning Byängsgränd Årsta Telefon: Telefax:

6 Reportage 2008 bildades ett nytt oljebolag i Danmark med en affärsidé som i ett första skede kan låta lite tveksam. Man vill etablera sig på mindre orter, och är inte främmande för att ta över stationer som de stora bolagen lagt ner på grund av lönsamhetsproblem. De etablerar sig bara på mindre lägen - Go on Nu valde Bensin&Butik en inte helt optimal dag att besöka Danmark, måndagen den 12 oktober. Lördagskvällen innan hade Danmark slagit Sverige i VM-kvalet i fotboll och därmed kvalificerat sig till VM-slutspelet samtidigt som man sett till att Sverige hängts av. En och annan gliring blev det den dagen, men allt i vänskapens tecken. Konferenstips Den som tipsade om Go On var Patrick Ramberg, säljchef på Malte Fuel Tech, och det fanns anledning till hans kunskaper i ämnet. Det är nämligen de som bygger de anläggningar som Go On nu ställer upp i Danmark! Små anläggningar Malte Fuel Techs danske VD Henrik Schöler möter upp på flygplatsen i Billund bara några kilometer från Go Ons kontor. Där väntar VD "Vi hyr ut våra moduler till handlaren som därmed får en produkt till att erbjuda i sitt sortiment. I mindre samhällen är detta ett mycket starkt argument." Jacob Fuhr Hansen, och efter några inledande fraser om livet i allmänhet och fotboll i synnerhet kommer vi också in på anledningen till mitt besök, att få veta mer om Go On. - Vi har valt en egen väg att operera, en egen väg på flera sätt, börjar han. Vi levererar färdiga tankmoduler till den aktuella platsen. Modulerna är helt kompletta, med cisterner och pumpar färdiga i enheten som alltså står ovan jord. En vanlig storlek är en bensincistern på strax under 10 kubik och en dieseldito på 20. Pris runt miljonen. Till det kommer en gjuten cementplatta med oljeavskiljare, en kostnad på runt Det är allt. Anläggningen är lätt att flytta eftersom det inte behövs några grävarbeten. Vi har också tagit över några vanliga stationer där de stora oljebolagen inte klarar lönsamhetskraven, men flertalet av våra stationer kommer att bestå av dessa mindre moduler. Samarbete med SPAR Så kommer vi till nästa punkt som gör Go On speciell, nämligen samarbetet med SPAR-kedjan, en av de stora dagligvarubutikskedjorna i Danmark. - Det är här våra moduler passar så bra, säger Jacob. Vi hyr ut dem till handlaren som därmed får en produkt till att erbjuda i sitt sortiment. I Så här ser den ut, den kompletta, mobila drivmedelsanläggning som Go On-konceptet bygger på. Endast en betongplatta med oljeavskiljare tillkommer. 8

7 SPAR-handlare Peter Junge framför sin butik - som snart kommer att kunna erbjuda drivmedel till sina kunder. Självklart tankar Go Ons VD Jacob Fuhr Hansen på Go On - som siktar på att ha över 100 flyttbara, mindre anläggningar för drivmedel i Danmark. mindre samhällen är detta ett mycket starkt argument, särskilt om de inte längre finns någon bensinstation kvar. I Danmark är solidariteten mot den egna byns handlare stor, och butiken är något av samhällets livsnerv. Kan butiken dessutom erbjuda post, vara apoteksombud och som grädde på moset också erbjuda drivmedel kan handlaren räkna med bybornas lojalitet. Köpmannen bestämmer Det låter ju som en dröm, ett avtal med alla SPAR-köpmän. Då blir det många Go On-anläggningar runt om i landet! - Nja, nu sker ju inte detta med automatik, svarar Jacob. Varje köpman bestämmer själv om han vill ha ett samarbete med oss eller inte, men intresset har varit mycket stort, särskilt på mindre orter. Vi erbjuder och rekommenderar ett serviceavtal där handlaren inte behöver lyfta ett finger. Han leasar anläggningen för knappa /månad och kammar själv in vinsten, dryga 70 öre/liter. Det ger ett brake even vid dryga liter/år. Allt därutöver är ren vinst. Men de flesta handlare vi pratat med ser inte detta som en vinstmaskin utan snarare som ytterligare en attraktiv produkt som nu erbjuds kunderna som därmed kan tanka och handla på samma ställe. En kunddragare alltså som ger större trafik in till butiken. Men en helt utomstående finansiär kan också gå in och ta den ekonomiska risken. Modulen ställs upp på SPARs parkeringsplats, men handlaren investerar inte en krona och får då förstås inte heller någon vinst om försäljningen blir god. Men en ökad kundtillströmning är högst trolig, och det utan att riskera något. Ett sista alternativ är att vi ställer ut en modul på en plats som vi tror på och då hyr vi helt enkelt in oss hos handlaren. Drivmedel ÄR en helt ny produkt för många handlare, och därför vill vi kunna erbjuda flera olika lösningar. Omfattning? Liksom i Sverige pågår en strukturrationalisering av stationsnätet, och mackdöden är ett begrepp också här, trots de i vårt tycke tämligen beskedliga avstånd det kan bli fråga om. Med detta som bakgrund, hur många moduler kommer att placeras ut i landet? - Vi räknar med 100 enheter på tre år, svarar Jacob. Men vi kommer aldrig att konkurrera med de stora bolagen utan bara etablera oss på vad vi kallar sekundärlägen. Tack vare vår slimmade organisation kan vi hitta god lönsamhet där de stora inte kan det. Vi outsourcar mycket och har utomordentligt samarbete med flera aktörer som var och en är specialister inom sitt eget område. När det gäller modulerna och allt tekniskt omkring dem samarbetar vi med Malte Fuel Tech som också servar dem, tar kontakt med aktuell kommun och ordnar byggnadslov, deras arkitekter kan kopplas in om kunden vill ha en speciell design etc. Varför skall vi internt ge oss in på områden där det finns externa specialister vi kan samarbeta med? Vi har också långt gående planer på ett eget butikskoncept, men då arbetar vi tillsammans med SPAR som jobbat med dessa frågar under lång tid. Två bra exempel på hur vi samarbetar med externa experter hellre än att dra på oss stora fasta kostnader. Eget kort? Ja och nej... Alla oljebolag med självaktning har ett eget kort som kan knytas till olika rabatter. Hur går dessa tankegångar hos Go On? - Vi har valt att låta varje handlare själva lösa detta, förklarar Jacob. Finanskrisen i Danmark har slagit hårdare än i Sverige, och det är i dagsläget inte möjligt att hitta en finansiär som är villig att ta risken med ett landsomfattande kort. Därför börjar vi i andra änden och låter varje handlare bestämma. Han kan sina kunder och vet vilka som kan anförtros detta. Nackdelen är att det kortet bara gäller på en enda Go Onenhet, men å andra sidan blir det den station där kunden tankar oftast. Handlaren måste själv fakturera en gång i månaden, och som sagt, risken att inte få betalt måste han ta själv. Han bestämmer också vilka rabatter han vill koppla till kortet. Kanske en fast rabatt? Kanske en något större rabatt som faller ut vid en viss volym? Kanske lotta ut fina priser varje månad? Här är det bara handlarens fantasi som sätter gränserna. På sikt ser vi gärna ett riksomfattande kort, och så snart marknaden stabiliserats skall vi ta upp den diskussionen. Eldningsolja En produkt som fortfarande är stor i Danmark är eldningsolja, ett område som Go On också kommer att operera inom. - Det är fortfarande ganska vanligt med eldningsolja, särskilt i mindre samhällen där det blir dyrt med fjärrvärme, säger Jacob. Eldningsolja är något folk köper när det behövs, och då tar man gärna samma leverantör som förra gången. Kampen om kunden på det här området är inte så stor, så vi har dragit igång kampanjer tillsammans med SPAR-handlarna för att få fler eldningsoljekunder. Återigen outsourcar vi. Varför skall vi bygga upp en egen säljkår när SPAR redan har en? Vi utbildar SPAR-säljaren istället! Eftersom detta att göra reklam för eldningsolja är mycket sällsynt i Danmark är jag extra spänd på att se det resultatet. Jag ser inte andra oljebolag som den största konkurrenten här, utan pelletsindustrin. Filskov Jag hade uttryckt önskemål om att få besöka en SPAR-handlare och se anläggningen på plats, men det är över två timmars bilresa dit enkel väg, och så mycket tid har jag inte avsatt för besöket. Därför blir det ett besök hos en handlare som beställt en anläggning men inte får den levererad förrän nästa år, och till Filskov som orten i fråga heter är det bara knappa kvarten. Det visar sig att butiken ligger mitt emot en nedlagd mack och att närmaste nuvarande mack ligger 10 kilometer bort, en avsevärd sträcka för att tanka om man bor i Danmark, alltså. Men det visar sig att det inte är där handlarens anläggning skall placeras. - Nej, jag skall bygga en ny butik i närheten och vill ha bensinen där, förklarar SPAR-handlare Pete Junge. Reaktionerna här i byn när macken försvann har varit starka, och jag har inte gått ut med att jag kommer att kunna erbjuda driv medel till våren. Det skall bli en överraskning, och min förhoppning är att min trogna kundkrets kommer att bli ännu större tack vare detta. 9

8 Reportage Bland det värsta som kan hända i brandväg vore en brand i en oljecistern, och därför övas detta kontinuerligt. Bensin&Butik var med på en av dessa övningar. SMC kopplades in på brandövning i oljedepå Scenariot för denna övning vid Louddens oljedepå vid Frihamnen i Stockholm var att det börjat brinna i lite utspilld olja mellan några av de stora oljecisternerna. Larmet går, den lokala brandkåren kommer dit, släcker den lilla branden men konstaterar samtidigt att den hunnit sprida sig till en av cisternerna. De resurser som brandförsvaret normalt har räcker inte på långa vägar för att släcka en brand av den digniteten, så hjälp inkallas. "De jätteslangar som finns i SMCs containrar kan inte kopplas till vattennätet utan tar sitt vatten direkt från sjön." Stora trumman Utrustningen plockas ihop eftersom det utvecklas mycket värme och om cisternen skulle sprängas är det inte hälsosamt att vara i närheten. En räddningscentral upprättas där berörda parter samlas, och räddningsledare Christoffer Wedelin informeras om läget. Efter att ha fått klartecken att evakueringen av all personal gått bra rekvirerar han genast resurser från SMC vars containrar finns i närheten. Nu skall bara SMC personalen komma på plats. Vid räddningscentralen finns folk från polis, Stockholms hamn, förstås från Loudden och även säkerhetschefen från Stockholms stad, Patrik Åberg, kommer för att få en bild av vad som hänt. För min del måste jag veta om vi behöver göra något för stadens invånare, förklarar Patrik. Är det mycket rökutveckling? Kan den bli värre? Måste vi evakuera? Skall vi gå ut med information att det räcker att stänga dörrar och fönster? Hur stor kan risken vara att något värre inträffar, och hur skall vi i så fall agera? Polisen Polisens uppgift i den här övningen blir att spärra av och hålla koll på den allmänna säkerheten. Polisens helikopter finns också tillgänglig om man skulle behöva inspektera läget från luften. I det här övningsscenariot ligger också ett större kryssningsfartyg förtöjt i den närliggande Värtahamnen, och det är polisens sak att agera där om det skulle bli nödvändigt. Brandkåren tillbaka När räddningsledaren har allt under kontroll, rekvirerat SMCs containrar och personal och fått veta vad och hur mycket det finns i cisternerna kommer första åtgärden. Brandkåren kallas tillbaka för att montera de vattenkanoner som finns på området för att kyla av de cisterner som ligger närmast vägen. Vatten kopplas in direkt från vattenledningarna det vatten som finns i brandbilen skulle inte räcka långt här. Efter lite monterande och justerande kommer de igång, men det visar sig att den ena inte Så här ser den ut, containern från SMC som plockas fram när det behövs rejäla släckdoningar. Den ställs av vid sjön eftersom det vanliga nätet inte klarar av att förse pumparna med vatten. Istället pumpas vattnet upp direkt ur sjön. 12

9 oscillerar, dvs pendlar fram och tillbaka vilket minskar kylningens effektivitet. SMC kommer Efter i mitt tycke alldeles för lång tid kommer så SMCs containrar och körs ner till kajen. De jätte slangar som finns här måste fyllas direkt från sjön; det vatten som finns i ledningsnätet räcker inte alls till. På vägen ner har slangar rullats ut, sammanlagt nära 700 meter, den stora pumpen sätts i gång och så småningom kan SMC vattenkanonen börja arbeta. Jag tyckte att det var rätt bra tryck i de vattenkanoner som är igång, men de är blaha blaha när SMC kanonen fått fart. Den används för att kyla andra cisterner längre in i området, och i det här fallet visade det sig att hjälpen hann fram i tid. Efter ytterligare en stunds vattenbegjutning kunde konstateras att kylningen gett effekt och övningen avbryts. En poäng med den här övningen var att cisternerna faktiskt kunde vattenkylas under lång tid utan risk för sättningar i marken eller rättare sagt utan de eventuella konsekvenser som sättningar i marken skulle kunna innebära i form av läckande cisterner. I det här fallet var de alla tomma, och det visade sig vid en närmare undersökning att cisternerna troligen skulle hålla ihop även om de varit fyllda, så god var dräneringen. Genomgång David Söderstam, brandchef på Östermalm och ansvarig för övningen, samlar alla berörda parter till gemensam lunch och genomgång av övningen. Gick allt som det skulle? Gick något snett? Vad behöver justeras så att det i så fall går bättre nästa gång? Alla instanser kollas av inklusive redaktören, faktiskt. OKQ8s depåpersonal som är närvarande tyckte att de borde ha blivit informerade, och det noteras till protokollet liksom det faktum att ena vattenkanonen inte oscillerade. Per Brännström, VD för SMC, var också på plats och ansåg att övningen fungerat bra och att rutinerna verkade fungera som de skulle. Skarpt läge? Som i alla övningar som simulerar olyckor är det svårt att dra en gräns mellan bra övning och säkerhet. I det här fallet innebar det att verksamheten vid depån fortsatte som vanligt; det skulle naturligtvis aldrig vara aktuellt i ett skarpt läge, men att vara så verklighetstrogna skulle innebära alltför stora olägenheter för den vanliga verksamheten. Placering av räddningsledning och dragning av slangar gjordes också med hänsyn till den dagliga driften. Till sist undrar jag om all personal verkligen skulle vara så avslappnade och lugna om det varit på riktigt. Troligen inte, och man undrar hur de skulle agera då? Det får vi förhoppningsvis aldrig veta, och det enda man kan göra för att trimma en sådan här jätteapparat är att träna på dylika scenarier så mycket som möjligt. SMCs kanon förses med vatten direkt från sjön och egna, kraftiga dieselpumpar krävs. Brandkårens egen vattenkanon monteras och snart är SMCs motsvarighet också på plats. Nu är hela kylapparaturen på plats! Choice - Ditt val! till en bra marginal

10 Reportage I dessa tider av macknedläggelser känns det roligt att få besöka motsatsen, dvs en nybyggd station. I det här fallet blev det extra spännande eftersom det är ortens församling som står bakom bygget! I Tärnsjö har nya macken himmelskt stöd Dubbla pumpöar varav den bakre enbart har diesel. Stora parkeringsmöjligheter, restaurang, café och butik gör anläggningen lämplig för tung trafi ken. 14

11 Tillfällig prisskylt - och så länge den finns lär prisbilden inte ändras så ofta... Mig veterligen är det första gången som en församling tar ett så stort steg för sina församlingsbors fromma, så det är med stor nyfikenhet jag träffar Sven-Erik Martinell för att få veta mer om bygget. När jag kommer fram till avtagsvägen syns macken på långt håll där den ligger alldeles intill stora vägen mellan Heby och Gävle. Och inte bara macken! Där finns också en restaurang med separat kafédel samt ytterligare en stor byggnad som bland annat skall inrymma en servicebutik. Uno-X lades ner Som på så många andra orter var det nedläggningen av den sista macken på orten som blev startskottet till bygget. - För det första fanns den tidigare macken inne i samhället, berättar församlingens talesman Sven-Erik Martinell. Dessutom låg den nära ett känsligt vattenområde, så när den nya vägen som leder trafiken bort från samhället blev klar fanns det dubbel anledning till att lägga ner macken. Vi var från början klarar över att den nya macken skulle ligga här, i anslutning till den nya vägen. Det blir enklare och bekvämare för alla, både bybor och förbipasserande. Det var många i byn som reagerade när ortens sista mack skulle läggas ner, och många röster hördes för mackens bevarande. Därför är vi tämligen säkra på bybornas lojalitet, och eftersom den gamla macken sålde dryga miljonen liter borde vår nya sälja mer än så, särskilt eftersom läget är bättre. "Vi tror knappast att vi får igen investeringen för E85, men eftersom det är ett lagkrav passade vi på när vi ändå skulle bygga nytt." anm) måste jag säga att det känns riktigt bra! Ännu bättre kommer det att kännas i början på december när vi planerar att öppna den butik som skall ligga precis intill macken. Till en riktig mack skall det finnas en butik! Dubbla pumpöar Själva stationen har två pumpöar, en för bara diesel och så en för 95, E85 och diesel. - Tanken är att ha en pump för den tunga trafiken, och därför har vi två handtag på den pumpen, både med hög och låg fart, säger Sven-Erik. Som du ser har vi avsatt ordentlig yta för den tunga trafiken som vi hoppas skall tycka att vi ligger bra till. Den andra pumpen har 95, E85 och diesel. Vi har medvetet valt bort 98, och eftersom vi hoppas kunna sälja mer än en miljon liter om året kompletterade vi med E85 från start. Vi tror knappast att vi får igen den investeringen, men eftersom det är ett lagkrav passade vi på när vi ändå byggde. Prisskillnaden är inte så stor när man bygger nytt jämfört med att komplettera i efterhand. För den tunga trafiken hoppas vi få till ett avtal med Preem och SÅIFA så småningom. Idag finns det en SÅIFA-anläggning inne i byn som får vara kvar två år till, sedan skall den också läggas ner. Inget priskrig En sak är helt säker några priskrig blir det inte! Det är både Sven-Erik och Staffan Andersson eniga om. Staffan sitter med i föreningens styrelse och har lång erfarenhet av bränslefrågor efter sina många år i åkeribranschen. - Vi har diskuterat prisbilden i företaget, och därför kan jag med 100% säkerhet säga att vi aldrig kommer att gå med i några priskrig, säger han. Idag köper vi av Preem, men är fria att handla var vi vill. Kanske närmar vi oss Preem om de etablerar en SÅIFA-anläggning här, men så långt har vi inte kommit i våra diskussioner. Klart är dock att vi måste ha upp en monolit som informerar om aktuellt pris, men ännu har vi inte fått klartecken på platsen. Den skall styras från en vanlig PC, och jag kommer att svara för prissättningen, i alla fall under den första tiden. Jag kommer förstås att hålla mig informerad om den rådande situationen Eget kort? Idag kan man använda de vanliga bankkorten i automaterna, och någon kontantbetalning när butiken är i gång blir det inte. Däremot finns tankar på ett eget bränslekort men bara för företagare. - Vi vet att våra lokala företagare föredrar att få en faktura i månaden, och vi ser just nu över rutiner för att kunna erbjuda detta, menar Sven-Erik. Däremot kommer vi inte att låta privat personer få kort. Tärnsjö är ett litet samhälle, och vi vill vara fria från att kontrollera våra grannars ekonomiska situation och kanske godkänna Kalle men inte Pelle som kortinnehavare. Privatkunder kan med fördel använda sitt vanliga bankkort och betala direkt vid pumpen. Mer mark finns Bolaget har också tillskansat sig mer mark och hoppas att fler företag vill etablera sig här vid Tärnsjökorset. - Vi vill att Tärnsjökorset skall bli lite av byns samlingspunkt, menar Sven-Erik. Med bränsle, restaurang, café och butik har vi kommit en bra bit på väg. Vill fler etablera sig här blir det bara en bonus. Bensin&Butik önskar församlingen och dess bolag lycka till i sina ambitioner. På vägen upp till intervjun kändes satsningen tveksam, men på hemvägen inser jag att det borde finnas stora möjligheter att kunna driva detta vidare. Bolaget tänker helt rätt, och om man lyckas få ytterligare företagare till området borde möjligheterna vara än bättre. Sven-Erik tankar förstås sin bil vid Tärnsjökorsets sprillans nya automatstation. Tärnsjökorset För tydlighetens skull måste vi berätta att det inte är församlingen i sig som äger macken, utan det som skett är att församlingen äger ett bolag som heter Tärnsjökorset, det namn som går igen på alla etableringar i området. - Däremot står församlingen som ekonomisk garant, en nödvändighet för att få igång bygget, menar Sven-Erik. Vi räknar förstås med att bolaget skall bära sina kostnader, annars hade vi aldrig dragit igång projektet. Nu när macken står klar (den invigdes den 10 november, red 15

12 Reportage Direkt efter nyårsklockornas ringning träder en ny lag i kraft då alla som tar betalt måste ha ett certifierat kassaregister. Snart dags för ny lag om kassaregister Lagen har tillkommit för att motverka illojal konkurrens, dvs att minska möjligheten för företagen att syssla med svarta affärer, något som betyder mindre intäkter till staten. Att sådant förekommer visade en utredning redan under 1990-talet, och nu kommer alltså ett försök att stävja fuskandet. Stor förändring Det är många kassaapparater som måste kompletteras eller helt bytas ut inom en relativt kort tid, och därför vill Skatteverket gå varligt fram den första tiden. - Det är mycket som skall klaffa, och allt har inte löpt perfekt, så därför kommer vi att tillämpa lagen mjukt den första tiden, säger verksamhetsutvecklare Lars Lundh på Skatteverket. Men fortfarande måste affärsidkaren kunna visa upp att en beställning av tillverkardeklarerat kassasystem har gjorts till den 1 januari 2010, och man får inte senarelägga en möjlig installation för att vinna tid (se separat ruta, red anm). "Den 1 januari 2010 måste alla som handhar betalningar ha certifierade kassasystem." Tillverkarens ansvar Skatteverket svarar bara för de krav som gäller, och det är helt upp till de olika tillverkarna att se till att kraven uppfylls och de lämnar också tillverkargarantier där de intygar att deras kassaregister är testat och att de uppfyller kraven. Skatteverket gör inga ytterligare tester, utan tar upp dessa i en lista som kontinuerligt uppdateras. Listan hittar du på skatteverkets hemsida, Gå gärna in där och kolla om just din leverantör finns med! Gör han inte det kan det vara läge att agera Kontroller Den nya lagstiftningen ger helt andra möjligheter till kontroll än tidigare. - I stället för att som tidigare skicka in uppgifter till Skatteverket, något som innebar en hel del pappersarbete, kan nu mycket av kontrollerna göras på plats, menar Lars. Informationen kan nämligen tas fram från kontrollenheten, och den är krypterad så att bara Skatteverket kan avkoda den. Där får vi svar direkt om redovisning av moms, arbetsgivaravgift och inkomstskatt är rimlig, och i de fall krav finns på personalliggare kommer denna kontroll att ske samtidigt. Jag hoppas och tror att detta system kommer att innebära fördelar både för oss och företagaren; kontrollerna går snabbare, inget förarbete behövs och så får våra handläggare en personlig kontakt med företagare där förhoppningsvis de eventuella frågetecken som kan dyka upp rätas ut på en gång. Till sist vill Skatteverket upplysa om att det är möjligt att boka informationsbesök för de företagare som vill ha mer information om kassaregisterlagen och dess möjligheter Så anmäler du ditt certifierade kassaregister Inom en vecka från det att näringsidkaren köpt in och tagit emot ett kassaregister med kontrollenhet skall detta anmälas till Skatteverket. Det gäller alla kassaregister som används i verksamheten, även sådana som hyrs. Skyldighet att anmäla gäller först från det att kassaregisterlagen trätt i kraft den 1 januari, men Skatteverket vill att anmälningar görs så snart som möjligt och helst via den e-tjänst som öppnats på Skatteverkets hemsida. Efter anmälan utfärdar Skatteverket skyltar som skall fästas på kassaregistret och kontroll enheten. Ändras dina förhållanden av innehav av kassaregister/kontrollenhet, till exempel om du köper nytt, säljer eller skrotar, måste du anmäla också detta till Skattemyndigheten. 18

13 TEST BILVAX TIO BILVAX TESTADE Bästa sättet att polera bort överflödigt vax är med en mikrofiberduk. Näst bäst är en mjuk frottéhandduk. Använd aldrig trassel! P roffs är proffs, erfarna och duktiga. De är också rätt kräsna, eftersom de vet att det är med rätt redskap som man når bra resultat! Vi har valt ut tio bilvaxer och ställt dem hos bilrekondarna Wellkept i Solna. Prova de här jämför med era egna proffsprodukter! Några av testbilarna var rejält misskötta, en röd Volvo V70 hade knappt sett ett bilvax på mil. Perfekt för ett vaxtest, då rengörande egenskaper och glans sätts på hårda prov. Vissa egenskaper är alltid viktiga, oavsett bil. Kritning är en av dessa. Eftersom flertalet vaxer rengör lacken kan det också bli tydliga rester kvar efter polering. På olackerade plastoch gummiytor kan det bli ljusa fläckar från vax som i efterhand blir svåra att få bort. Likaså vill vi att vaxet ska vara lätt att lägga på, och lätt att polera bort när det torkar. Det snabbar också upp tempot. Priset på vax är förstås viktigt. Bra egenskaper till ett lågt pris är önskvärt. Men kanske är just bilvax en produkt där man gärna lägger på en femtilapp, bara man vet att produkten är bra och ger ett snyggt resultat. En viktig egenskap hos bilvax är livslängd. Den har vi inte testat den här gången då livslängd numera blir mycket kostsam och tidskrävande att testa. Från tidigare vaxtester vet Det ska vara roligt och enkelt att vaxa bilen, då blir det gjort ofta. En bra vaxning är en utförd vaxning! vi att de fl esta vaxer ger en blank och skyddande effekt i en till två månader. Efter det avtar effekten och då är inte vaxets livslängd den avgörande egenskapen, utan istället hur ofta man vaxar bilen. Beroende på körsträcka och parkeringsplats (under tak är alltid bra) bör man vaxa bilen två till fyra gånger per år. Entusiastbilar som rullar få mil klarar sig på en vaxning per år och taxibilar kan mycket väl behöva vaxas varje månad! Johan Nettelbladt, platschef på Wellkept i Solna, tycker det är speciellt viktigt att vaxa bilen på hösten, innan vinterslasket börjar: Ofta brukar det ju heta att man ska vaxa bilen på våren och det behövs förstås, säger Johan. Men ett bra vaxskikt på hösten är det som gör bilen lätt att tvätta på vintern, helst utan avfettningsmedel som tar hårt på vaxet. Bäst betyg gav teamet på Wellkept till vaxerna från AutoGlym, Meguiars och Hagmans. De har en hög, jämn nivå på sina egenskaper. Strax under hamnar Simoniz Original, NDF och Turtle Flytande Hårdvax, liksom Sonax Flytande Hårdvax. De två sistnämnda är speciellt bra för vinterbruk då de tål många tvättar och även kallavfettning, i måttliga mängder. Vi har samlat bilvårdsartiklar på sajten och en av dessa visar i tolv steg hur du får perfekt resultat vid vaxning: g I Sverige är Turtle och Sonax de två stora, dominerande varumärkena. Men vi gav bäst betyg till AutoGlym, Meguiars och Hagmans. Ett bevis på att man mycket väl kan erbjuda alternativa produkter till kunderna. Det här är ett sammandrag från en artikel i auto motor & sport landets ledande biltidning. Säljer du auto motor & sport? Vinn en Koenigsegg-Piké! Skicka mejl till chefredaktrören Alrik Söderlind och tyck till om vax. Du kan vinna en exklusiv Koenigegg-Piké. Skriv gärna några rader om hur tidningsförsäljningen kan höjas. Adressen är 20

14 Debattens vågor har gått höga när det gäller dubbade vinterdäck. Sliter de upp skadliga partiklar som folk dör av att andas in? Kan en kommun förbjuda dubbdäck på vissa vägar? Vi vände oss till DRF för att reda ut begreppen. Vad är bäst - dubbade eller odubbade vinterdäck DRF står för Däckspecialisternas Riksförbund och det bildades redan De har 712 medlemsföretag, alla auktoriserade, och de flesta däckkedjor är med. Förbundet arbetar med många frågor som utbildning, auktorisation, påverkan samt inte minst att företräda sina medlemmars intressen. Så skedde i våras när det visade sig att punkteringsspray kan orsaka explosion. Minsta gnista kan räcka för att olyckan skall vara framme, och tyvärr har dödsfall inträffat på grund av just detta. Något förbud mot att fortsätta sälja punkteringsspray med explosiv drivgas har det inte blivit. DRF har gjort en förstudie, och nu avvaktar man vad myndigheterna skall säga. DN Debatt Ett annat exempel är agerandet i frågan om dubbdäckens eventuella förbud, något som "Stockholms miljöförvaltning menar att det inte finns något samband mellan slitagepartiklar och ökad dödlighet." bland annat resulterade i en debattartikel i DN den 18 september. Där gör DRF, NTF och Transportarbetarförbundet gemensam sak under rubriken Förbud mot dubbdäck hotar trafiksäkerheten. I korthet går regeringens förslag ut på två saker, förklarar DRFs VD Anders Karpesjö. För det första vill man ge kommunerna bestämmanderätt om dubbdäckens vara eller inte vara, åtminstone på vissa utvalda vägar. För det andra vill man minska dubbdäckstiden på våren med två veckor, dvs flytta fram det datum då man inte längre får använda vinterdäck från den 1 maj till den 16 april. Enligt lagen krävs vinterdäck, dubbade eller odubbade, mellan den 1 december och den 31 mars. Problem ett Låt oss nu analysera detta sakligt. Det första argumentet, att dubbdäcken river upp partiklar, och att dessa partiklar kan vara farliga att andas in, är inte det ett argument att ta på fullaste allvar? Alla argument skall tas på allvar, och dessutom analyseras noga, menar Anders. Men fakta i målet är att det är de allra minsta partiklarna som orsakar hälsorisker, och sådana be Den här kunden har beställt dubbade vinterdäck, fortfarande den klart vanligast vinterdäckstypen. 26 Foto: Sven-Erik Johansson

15 ror i mycket liten del på dubbdäck. SLB Analys, en enhet inom miljöövervakningen i Stockholms miljöförvaltning, har kommit fram till att det inte finns något samband mellan slitagepartiklar och ökad dödlighet. Utöver storleken beror detta på att slitagepartiklar bildas mekaniskt och är därför inte lika giftiga som exempelvis avgaspartiklar. Problem två Däcksbranschen har två tydliga arbetstoppar under året, och vilka de är behöver man inte vara någon Einstein för att räkna ut däckskiften mellan sommar och vinterdäck. Redan dagens situation är mycket hektisk för branschen, och då har vi en månad på oss, menar Anders. Konsekvenserna kommer att bli att många kunder skiftar till sommardäck tidigare än de tänkt. Så länge det är plusgrader ute är det förstås ingen nackdel, men vid en köldknäpp kommer det att finnas många som halkar omkring på sommardäck. Till detta kommer personalbristen. Idag kallar däcksfirmorna in all extrapersonal de kan få tag på under skiftarsäsongen, och vi klarar inte av en halvering av den tiden. Det öppnar dörrarna för oseriösa, outbildade aktörer på området med större olycksrisker som följd. Dubbdäck har fördelar Något som Anders upprörs över är att lagförslaget helt gått förbi de fördelar som dubbdäck faktiskt har det är ju därför de kom till en gång i tiden. VTI, Statens Väg och transportforskningsinstitut, har kommit fram till att om dubbdäcksanvändningen minskar till 50% skulle antalet olyckor vintertid öka med 56, antalet döda med 1,8 och antalet skadade med 13,1 personer, be Dubb Dubbfritt Våt is 5 4 Rå is 5 5 Hård snö 4 4 Lös snö 4 5 Våt asfalt 3 2 Torr asfalt 4 3 Stabilitet 3 2 Komfort 4 5 Ljudnivå 3 5 rättar han. Motsvarande siffror för 20% dubbdäcksanvändning blir 140, 4,4 och 33. Dessa siffror tycker jag talar för sig själv, men tydligen inte för regeringen. Det är i sanning skrämmande! Regeringen menar också att förbättrad väghållning skulle kunna ersätta dubbdäcken, och det har VTI också tittat på och lämnar följande kommentar i frågan: Den olycksökning som erhålles på det statliga vägnätet beroende på minskningar av dubbdäcksandelen från 70% till 50% eller 20% kan inte kompenseras med bättre väghållning. Det är ord och inga visor! Gick igenom Anders ger mig ett informationsblad som precis skall gå ut till alla DRFs medlemmar som berättar att regeringen ger kommunerna möjlighet att meddela förbud mot trafik med fordon som har dubbdäck på viss väg eller vägsträcka (vi träffas den 23 oktober, red anm). Samma dag har också regeringen förespråkat förkortad tid för dubbdäck med två veckor, men det är ett beslut som Transportstyrelsen skall ta senare. I den första delen har Stockholms kommun redan beslutat om dubbdäcksförbud på Hornsgatan i Stockholm, säger Anders. Det gäller alltså färd PÅ Hornsgatan, så det är fortfarande tillåtet att korsa densamma. Enligt miljö och trafikborgarrådet Ulla Hamilton är detta en polisiär fråga, dvs det är upp till polisen att undersöka om detta uppfylls eller inte. Vilka påföljder som kan komma ifråga vet vi inte idag, lika lite som vi vet om några andra kommuner följer efter. Mer fakta Nå, nu är beslutet taget, och som den frågvisa redaktör man är vill jag ha lite mer fakta om dubbdäck kontra dubbfria. Hur är användandet? Konstant, eller ser vi tendenser åt något håll? Har dubbdäck bara fördelar, eller finns det tillfällen då dubbdäck kan vara mindre bra? Slitaget på vägbanorna, till exempel? Över riket sker en gradvis förskjutning till dubbfria vinterdäck, säger Anders var andelen dubbdäck 72,3% mot 67,8 år 2009, så dubbdäck är fortfarande klart vanligast. Men mönstret varierar i landet, och inte oväntat är andelen dubbdäck minst i Skåne med 46% de måste också tänka på att det är olagligt med dubbdäck i både Danmark och Tyskland. I norra Sverige är andelen betydligt högre, 92%. Vägslitaget har inte nämnts i regeringens förslag, så det är ingen faktor som påverkat beslutet. Här har vi ännu inte bra fakta. Många ser på motorvägarnas spår och tror att det måste bero på dubbarna, men så enkelt är det inte. Visst, de finns inte på kontinenten, och det gör inte dubbdäck heller, men det är betydligt mer komplicerat att bygga vägar i ett land med omväxlande kyla och värme och som dessutom har många mer kilometer väg per fordon att underhålla. Till slut hänvisar jag till STRO, Scandinavian Tire & Rim organization som undersökt för och nackdelar med dubbdäck. Resultatet finns i rutan intill. Därför är detta en synnerligen olycklig begränsning av dubbdäcksanvändningen, och vi kommer att bevaka att statsmakterna verkligen följer upp effekterna både när det gäller partiklar i luften och människors hälsa. På en punkt finns ingen konflikt vi måste alla jobba för att spara så många människoliv som möjligt Anders Karpesjö, VD för DRF, berättar om förbundets syn på konsekvenserna av ett dubbdäcksförbud. NAVET I TORSÅS ÄR TILL SALU OKQ8 i Torsås är en väletablerad bensinstation och servicebutik med ett brett utbud i form av drivmedel, biltillbehör, bilverkstad, maskintvätt, släpvagnsuthyrning, kiosk- och dagligvaror, kaffe och korv. Man är även ombud för Post, ATG och Svenska Spel. En träffpunkt! För mer information kontakta Tom Nielsen Vi önskar DRF lycka till med sitt påverkansarbete, men vet av egen erfarenhet att fakta inte alltid har högsta prioritet i politiken. Se exempelvis på förbudet mot oljebolagens gemensamma saneringsfond eller pumplagen för att ta två närliggande exempel Öppettider Mån fre: Lör: Sön: SUPPLIED BY Mekonomen Kalmarvägen 10, Torsås, Tel: EXELSOR_annons_100x150.indd

16 Från Förbundet Du företagare med mack/trafikbutik har mycket att tänka på i din vardag. Vi vet, för i 75 år har vi arbetat ihärdigt med att hjälpa till och underlätta ditt arbete! Medlemskap hos oss ger många fördelar Vi servar dig med rådgivning Vi ger dig handfasta råd och tips så att du får förutsättningar att lyckas. Till oss kan du ringa obegränsat och prata med våra erfarna och kompetenta medarbetare om bland annat anställning, uppsägning och allt där emellan rekrytering, arbetstider, lagar tillsammans med MAF hjälper vi dig att hantera personalfrågorna tjuvar, banditer och annat elände varje dag rånas tre butiker i Sverige, och enligt beräkningar omsätter bluffakturor omkring en miljard kr varje år, Vi lägger ner stora resurser på att du och din personal ska få en tryggare arbetsplats i en värld av möjligheter (eller omöjligheter) hur ska/kan det vara? åf ägd, bolagsdrift, franchiseavtal, tillsynseller skötselavtal vi reder ut begreppen och hjälper till med att granska eller förhandla om avtalen och när det inte längre går att vara företagare vad gäller när man blir arbetslös företagare, vid en konkurs, när oljebolaget säger upp en, när vägen blir omdragen, när kompanjonen inte längre vill driva företag. Vi knyter kontakter Vi är lyhörda för dina behov, och för dig som medlem har vi tecknat ramavtal med leverantörer inom drivmedelsutrustning pumpar, nivåmätning, kröning av pumpar och tryckkärl, laddstolpar bygg och reparation totalentreprenad, kyl, värme och fukt, utvändiga skyltar och skyltprogram och allt annat mellan himmel och jord som man inte vill vara utan säkerhet, elleveranser, plastkvarnar, digitala reklamkampanjer, kortinlösen, finansiering, företagsvärderingar. Håll i pengarna Oavsett om din ekonomi är bra eller dålig, hos oss får du pengarna att räcka längre genom bland annat medlemserbjudanden du kan ta del av alla ramtavtal som ger dig bättre priser försäkringar när du tecknar försäkringar via oss ingår du i en grupp, och på det sättet skyddas fler och det blir billigare för dig. Många gånger tjänar du in hela medlemsavgiften på att teckna försäkring via oss. Hänger du med, eller? Vi kompetensutvecklar dig och din personal så att ni ska stå er bra i konkurrensen. Vi hjälper dig så att ni kan genomföra de kurser ni har behov av och det kan t ex vara inom säkerhet, ledarskap, administration, försäljning eller fordonsteknik. Och vi gör det till priser där du sparar tusenlappar! Är alla rätt försäkrade?! Med oss kan du prata stationsförsäkring, miljöförsäkring, bilförsäkring, sjukvårdsförsäkring, pensionsförsäkring, gruppförsäkring, arbetslöshetsförsäkring Vårt viktiga uppdrag Svensk Bensinhandel kan hela bensinbranschen, och vi ger allmänhet, media, näringsliv och politiker relevant och aktuell information. Med vår kunskap är vi med och påverkar! Så om du inte redan är medlem är det dags att upptäcka en tryggare värld! Surfa in på eller ring oss Ny återförsäljarförening Statoils 123 handlare har bildat en återförsäljarförening som fått namnet Sveriges Automathandlares förening (SAF). På förundskontoret den 4 november bildades en interimstyrelse som skall verka fram till det första årsmötet som äger rum i stockholmstrakten den 11 april Föreningens ändamål är att stärka handlarkårens position på marknaden och ha kontakt med bolagsledning, inköpsorganisationer och så förstås med förbundet. Interimstyrelsen fick följande utseende, och mer information finns på vår hemsida Ordförande: Kjell Wåhlin, Gottröra (nedre höger) Sekreterare: Urban Andersson, Bureå (övre vänster) Ekonomiansvarig: Thomas Palmblad, Sölvesborg (övre höger) Ledamot: Mikael Lindström, Örnsköldsvik (nedre vänster) Ledamot: Per Åke Asplund, Oviken (saknas på bilden) 38

17 Catharina Leijonhielm Svensk Bensinhandel svarar på medlemmars frågor om arbetsrätt En av mina anställda vill ha ledigt för studier. Hon beräknar att studera i två år. Vilka regler gäller och vad bör man tänka på? Det finns en lag som ger anställda rätt att vara lediga för att studera. De enda kraven är att de ska ha varit anställda de senaste sex månaderna i följd eller sammanlagt minst 12 månader under de senaste två åren (gäller ej facklig utbildning, då får man vara ledig direkt) och att utbildningen är planmässigt upplagd med huvudsyftet att förmedla kunskaper. Rent hobbybetonade utbildningar undantas. Den anställde har rätt att vara ledig så länge utbildningen pågår. Enligt lagen finns ingen begränsning av längden. Arbetstagaren avgör själv när ledigheten ska tas ut. Det kan alltså röra sig om en hel period men även enstaka timmar. Studier måste dock bedrivas under tiden man är ledig från arbetet. Arbetsgivaren kan skjuta upp ledigheten i 6 månader från det att den anställda ansökt om ledighet. Om man bestämmer sig för det måste man anmäla det till facket som kan begära förhandling. I vissa fall kan man skjuta upp ledigheten mer än 6 månader men då måste facket godkänna detta. Arbetstagaren har rätt att avbryta ledigheten. Vid ledighet som varat minst en vecka och högst ett år skall arbetsgivaren underrättas minst två veckor innan den anställda kan komma tillbaks till arbetsplatsen. Vid ledighet som varat minst ett år gäller en månad. Det är viktigt att man kommer överens om den anställde ska arbeta under ferier. Under sommaren bedrivs ju oftast inte studier och då kan den anställde inte vara studieledig! Ett tips är att ni bestämmer när ansökan om ledighet kommer För att du som företagare ska anses som arbetsin hur ni ska göra mellan terminerna. Antingen arbetar den anställde då eller så ger arbetsgivaren tjänstledigt. Studieledighet är semesterlönegrundande i högst 180 dagar per intjänandeår om arbetstagaren erhållit korttidsstudiestöd, vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen, särskilt utbildningsbidrag, ersättning för deltagande i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar eller om utbildningen till väsentlig del avser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor. Vanligt studiebidrag ger alltså inte rätt till semesterlön. Det vanligaste är att studieledigheten inte är semesterlönegrundande. För att ledigheten ska vara semesterlönegrundande bör arbetstagaren visa att ersättning enligt ovan utgivits eller visa att det handlat om fackliga studier. Emma Karlström Bensinhandlarnas A-kassa svarar på medlemmars frågor om a-kassa Jag kommer inom kort att avveckla mitt bolag genom likvidation och kommer då att bli arbetslös. Är det möjligt att vara likvidator för bolaget och samtidigt få ersättning från a-kassan? Om du är likvidator anses du inte skild från verksamheten och har därför inte rätt till ersättning från a-kassan. lös krävs att du upphör med din personliga verksamhet i ditt företag annat än tillfälligt (undantag kan göras vid vilande bolag). Detta innebär att du är ersättningsberättigad först när du skilt dig helt från företaget och inte längre har någonting med dess verksamhet att göra. Eftersom du som likvidator ersätter styrelsen och VD anses du fortfarande som verksam företagare inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen. Du kan självklart söka ersättning när ditt uppdrag är slutfört men då riskerar du att inte uppfylla något arbetsvillkor och följaktligen inte vara berättigad till ersättning. För att uppfylla ett arbets villkor måste man ha arbetat minst 80 timmar under sex av de senaste tolv månaderna eller ha arbetat i minst 480 timmar under en sammanhängande tid av sex kalendermånader och utfört arbete under minst 50 timmar under var och en av dessa månader. 40

& Nr 2 2010. arlas dråpslag mot servicehandeln! medlemskåren. glass & konfektyr. nedslag i. minitema miljö

& Nr 2 2010. arlas dråpslag mot servicehandeln! medlemskåren. glass & konfektyr. nedslag i. minitema miljö BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 2 2010 arlas dråpslag mot servicehandeln! nedslag i medlemskåren minitema miljö glass & konfektyr Ledare Fortsatt oro för små bensinhandlare &

Läs mer

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007 Trafikbutik i framtiden? Nr 5 2007 BRANSCHTIDNING FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL Skånska stationer trotsar åläggande Sommarbutiken - bygdens livsnerv Shell och 7-Eleven i samarbete Tema: Säkerhet

Läs mer

Tema: Tobak. Den verkliga miljöbilen drivs med el. Årets bensinstation utsedd. DHL satsar på privatpaket. Nr 7 2007

Tema: Tobak. Den verkliga miljöbilen drivs med el. Årets bensinstation utsedd. DHL satsar på privatpaket. Nr 7 2007 Trafikbutik i framtiden? UTSEDD AV SVENSK BENSINHANDEL Nr 7 2007 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Den verkliga miljöbilen drivs med el Årets bensinstation

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

SERVICEHANDELSDAGARNA

SERVICEHANDELSDAGARNA BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDLARE & #3 2015 QSTARS NYA TRAILAR VD MARIA HADD OM NYSATSNINGAR FEM TON FIKTIVA TUNGMETALLER DUMPADE PÅ MYNTTORGET VI MANIFESTERADE MÄNGDEN TUNGMETALLER

Läs mer

Allt om nya lagen. Så påverkas du! Köpa nytt eller uppgradera? Revisorerna välkomnar lagen

Allt om nya lagen. Så påverkas du! Köpa nytt eller uppgradera? Revisorerna välkomnar lagen T E M A T I D N I N G Dagens Handel nr 36, 2009 Del 2 Göteborg 14 okt Malmö 20 okt Sundsvall 22 okt Stockholm 2-3 nov Så påverkas du! Köpa nytt eller uppgradera? Allt om nya lagen Revisorerna välkomnar

Läs mer

Bakom kulisserna hos Gallerix

Bakom kulisserna hos Gallerix Franchise focus BRANSCHTIDNINGEN FÖR SVERIGES FRANCHISETAGARE #1 MARS 2015 Bakom kulisserna hos Gallerix Franchise eller inte? Pengar att spara på nobelpris-innovation Med utökat rättsskydd! Med utökat

Läs mer

Nya kassalagen klarar du kraven?

Nya kassalagen klarar du kraven? GRATIS TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 4 2009 Nya kassalagen klarar du kraven? Vad är företaget värt? Nya fakturamodellen för husarbete Spotify det krävs ett visst mått av galenskap...

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

eget BREDBAND Ta fighten mot klottret! De lönsamma alternativen TEMA:Tryggare med rätt belysning Premiär för nya bobattre.se Stor guide!

eget BREDBAND Ta fighten mot klottret! De lönsamma alternativen TEMA:Tryggare med rätt belysning Premiär för nya bobattre.se Stor guide! b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 1 2008 Stor guide! eget det föreningen behöver veta BREDBAND De lönsamma alternativen Ta fighten mot klottret! Åtgärderna som betalar sig i

Läs mer

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub.

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub. FRÅGA EXPERTEN: Minderårig vill häva köpet? Proffsen testar: LiveShop Som att handla på csi-sätt En dag med: InkClub.COM NUMMER 7 SEPT NOV 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Film i webbutiken Nelly och Byggmax

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Trafikkaoset i Stockholm

Trafikkaoset i Stockholm Nummer 2 Juli 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Fokus i valrörelsen Enklare regler Ja tack! Bygg ditt varumärke steg för att hitta

Läs mer

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580 LEN1:10 KANALEN1:10 KANALEN1:10 KAN MAGASINET FRÅN KD PHARMA FÖR DIG SOM VILL HA KOLL PÅ (NU)LÄGET Ovanligt bra på service s.4 // Mannen med raka besked s.10 // KD Pharma Inside s.16 // Nulägeskoll s.20

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

HYGIEN TEMA: LEDARSKAP ATT DRIVA FÖRETAG

HYGIEN TEMA: LEDARSKAP ATT DRIVA FÖRETAG RENGÖR & ING HYGIEN TEMA: LEDARSKAP ATT DRIVA FÖRETAG MEDLEMSTIDNING FÖR STÄDBRANSCHEN SVERIGE OCH ALMEGA SERVICEENTREPRENÖRERNA ÅRGÅNG 4 PRIS SEK 80 # 6.2014 VI BYGGER UPP KRAFT Vänner! I skrivande stund

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

5 +enkla tips för ett

5 +enkla tips för ett #1 2015 PRIS 69 KR MAGASINET FÖR DIG SOM ARBETAR INOM REDOVISNING OCH LÖN 5 +enkla tips för ett säkrare företag BILAGA I DENNA TIDNING: KARRIÄRVÄGAR INOM REDOVISNING tillsammans PÅ SCENEN ÄR VI MÄNNISKOR

Läs mer

SVARTHANDELN MEST SNACK. Styrelse-extra: Storpartier tar över Sabo 08. vill höja 38 matpriserna. Socialdemokraterna

SVARTHANDELN MEST SNACK. Styrelse-extra: Storpartier tar över Sabo 08. vill höja 38 matpriserna. Socialdemokraterna nummer 2 2011 59 kronor Specialtidningen för hyresrätten och allmännyttan Vi ger inte mycket för Fastighetsägarnas undersökning om svarta affärer. Ingenting faktiskt Pär Svanberg 39 Socialdemokraterna

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Reportage. M. Gustdolf Åkeri AB. Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4. Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3

Reportage. M. Gustdolf Åkeri AB. Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4. Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3 Reportage M. Gustdolf Åkeri AB Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3 Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag,

Läs mer

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Från lågstadielärare till entreprenör och styrelseproffs Tidpunkten för löpande bokföring Förslag om ändrade regler för helårsmoms

Läs mer

Nordisk. Bildemonteringen familjen Häggs andra hem. Snart generationsskifte dags att tänka nytt NORDIC CAR RECYCLING

Nordisk. Bildemonteringen familjen Häggs andra hem. Snart generationsskifte dags att tänka nytt NORDIC CAR RECYCLING Nordisk NR 1 2014 NORDIC CAR RECYCLING Snart generationsskifte dags att tänka nytt Bildemonteringen familjen Häggs andra hem Svartskrotarna osynliga konkurrenter Webbplats för avfallsdejting Branschens

Läs mer