En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio"

Transkript

1 En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio femton åren. Denna skrift ger ett bidrag till reformprocessen genom att peka på var bristerna finns i dagens system och skissa ett sätt genom vilket dessa skulle kunna avhjälpas. socialförsäkring Beskrivningen av förslaget inleds med fem avsnitt som fokuserar på hur en framtida socialförsäkring kan fungera från den enskildes perspektiv. I de påföljande avsnitten beskrivs principerna bakom förslaget utifrån ett mera tekniskt och makroekonomiskt perspektiv. Förslaget innebär att en skattefinansierad försäkring ska garantera en grundtrygghet som på frivillig väg kan kompletteras med tilläggsförsäkringar av olika slag. Alla försäkrade får en försäkringspeng som de använder för att köpa sin egen sjuk- och arbetslöshetsförsäkring. Försäkringsgivarna, privata försäkringsbolag men även ett nyinrättat offentligt alternativ som ersätter dagens försäkringskassa, står sedan för inkomstbortfallsförsäkringen och rehabilitering vid arbetsoförmåga och arbetslöshet. Försäkringsgivaren får starka ekonomiska intressen, via ansvaret för inkomstbortfallet, att få den enskilde tillbaka till arbetsmarknaden, vilket är en stor förbättring i förhållande till idag, där den enskilde i alltför många fall inte får den uppbackning som behövs för återgång i arbete. Skaderegleringen förbättras när försäkringsgivaren kommer att stå bakom den enskilde genom vårdapparaten respektive vid sökandet efter ett nytt arbete. soc_forsak_0903.indb

2 soc_forsak_0903.indb

3 EN HÅLLBAR SOCIALFÖRSÄKRING 1 En hållbar socialförsäkring principer Postadress: Box 3319, Stockholm, besöksadress: Kammakargatan 22, 8 tr, tel: , fax: , e-post: hemsida: ansvarig utgivare: Robert Gidehag. Grafisk form och omslag: Stefan Öqvist/sjoture.se Tryck: Alfaprint. ISBN: soc_forsak_0903.indb

4 2 EN HÅLLBAR SOCIALFÖRSÄKRING Innehållsförteckning En hållbar socialförsäkring principer Inledning 4 Vad händer idag om du blir sjuk eller arbetslös? 5 Hur skulle det kunna fungera imorgon? 7 Varför fungerar inte dagens socialförsäkring? 9 Hur kan en framtida socialförsäkring se ut? 11 Frågor och svar 14 Detaljer och försäkringstekniska vägval 16 Försäkringsgivarnas behov av reserver (fondering) 17 Arbetsskadeförsäkring 18 Sjukvården 19 Övergången från det nuvarande till det nya systemet 20 Vad skulle vårt förslag kunna ge för resultat? 21 Blir ersättningarna högre eller lägre med vårt förslag? 21 Blir skatterna högre eller lägre med vårt förslag? 22 Konkurrens, innovationer och tillväxt 23 Internationella erfarenheter 25 Referenser 28 En ny socialförsäkring En idé om ökad valfrihet, högre kvalitet och lägre kostnader genom socialförsäkringspeng 30 soc_forsak_0903.indb

5 EN HÅLLBAR SOCIALFÖRSÄKRING 3 Förord En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio femton åren. Detta eftersom det nuvarande systemet av flera skäl har nått vägs ände. Vi vill med denna skrift ge vårt bidrag till en kommande reformprocess. Vi vill peka på var bristerna finns i dagens system och skissa ett sätt genom vilket dessa skulle kunna avhjälpas. Det största hotet mot ett framgångsrikt reformarbete är att olika samhällsaktörer binder sig hårt vid olika tekniska lösningar antingen i befintliga system eller i sina egna älsklingsförslag till alternativa system. För att sedan i skede två ideologisera teknikvalen och utmåla andra lösningar som politiskt oacceptabla. För att inte själva fastna i samma fälla har vi valt att sätta fokus på principer som bör ligga till grund för ett nytt system. Samtidigt har vi för att inte bli anklagade för att bara filosofera fritt - tagit ett steg till och illustrerat hur det skulle kunna fungera om dessa principer blev verklighet. Vi vill dock understryka att dessa illustrationer är just tänkbara lösningar och inte på något sätt att betrakta som den enda vägen. Vi tror inte heller att vi har löst alla de problem som finns på detta komplexa område. Däremot är vi övertygade om att en reform i enlighet med vår principskiss skulle leda fram till något som är betydligt bättre än idag och som innehåller den dynamik som behövs för att kunna hantera framtidens utmaningar. Nils Bohlin Stefan Fölster Robert Gidehag Dick Kling Göran Normann soc_forsak_0903.indb

6 4 EN HÅLLBAR SOCIALFÖRSÄKRING Inledning I denna skrift beskrivs några grundläggande principer för hur en hållbar socialförsäkring kan organiseras 1. Med socialförsäkring avses i detta fall de skattefinansierade försäkringar som faller ut vid arbetsoförmåga på grund av ohälsa respektive vid arbetslöshet. Pensionssystemet behandlas inte. Beskrivningen fokuserar på principer istället för detaljer. Detta för att uppmuntra till diskussion utan att fastna i tekniska resonemang. Detaljkunskap och tekniska lösningar kommer med tiden att bli en nödvändig del i den långa process som alltid präglar samhällsreformer av den storlek som skisseras här. Beskrivningen av förslaget inleds med fem avsnitt som fokuserar på hur en framtida socialförsäkring kan fungera från den enskildes perspektiv. I de påföljande avsnitten kommer principerna bakom förslaget beskrivas utifrån ett mera tekniskt och makroekonomiskt perspektiv. Det skulle förstås också gå att ge exempel utifrån arbetsgivarens perspektiv, från egenföretagarens perspektiv eller från perspektivet för någon som arbetar med frågor som rör socialförsäkringen. I denna skrift är dock perspektivet den enskilde medborgarens men även samhällsanalytikerns och debattörens. 1 I underlagsrapporten En ny socialförsäkring - En idé om ökad valfrihet, högre kvalitet och lägre kostnader genom socialförsäkringspeng presenteras förslaget med utförligare motiveringar. soc_forsak_0903.indb

7 EN HÅLLBAR SOCIALFÖRSÄKRING 5 Vad händer idag om du blir sjuk eller arbetslös? Du anmäler dig och får ersättning. För att ditt problem ska åtgärdas måste du dock vända dig till ett annat ställe. Där riskerar du att fastna i en vårdkö eller i långtidsarbetslöshet. Sebastian arbetar som snickare och har under ett antal år haft problem med ryggen efter att ha kört omkull i skidbacken. På senare tid har problemen blivit så stora att han periodvis varit sjukskriven. Han har nu fått veta att väntetiden för den ryggoperation som han behöver är 1,5 år. Det är uppenbart för Sebastian att han inte kan arbeta i 1,5 år med nuvarande problem så han har diskuterat med sin arbetsgivare om han kanske kan få ett kontorsjobb fram till operationen. Hans arbetsgivare har dock inte råd med två personer på kontoret och Sebastian tvingas därför gå sjukskriven i väntan på operationen och arbetsgivaren tvingas ta in en annan person att göra Sebastians jobb. Efter 180 dagar i sjukskrivning och utan utsatt operationstid får Sebastian veta att han inte längre kan få sjukpenning eftersom han skulle kunna få kontorsjobb på något annat företag i byggsektorn. Det handlar dock om ganska okvalificerade arbeten, eftersom Sebastian inte har någon ekonomutbildning eller erfarenhet från sådant arbete. Sebastian tvingas säga upp sig från sitt snickarjobb och ta det sämre betalda kontorsjobbet eftersom hans sjukpenning annars dras in. Anna arbetade tidigare på bank men är nu arbetslös. Hon känner sig missnöjd med det stöd hon får från arbetsförmedlingen eftersom hennes handläggare inte engagerar sig i hur hon ska få nytta av sina kunskaper på annat håll. Anna har en känsla av att arbetsförmedlingen främst prioriterar de som är längre ifrån arbetsmarknaden än hon själv. Hon känner att hon behöver en snabb återgång till sin bransch, trots att konjunkturen ser ut som den gör, och tar kontakt med ett bemanningsföretag där hon omedelbart får ett vikariat på ett detaljhandelsföretag. Hon frågar sin kontakt på bemanningsföretaget om de kan hjälpa henne att återkomma i en chefsposition inom bankvärlden och kanske även hjälpa henne att förbättra sina kunskaper inom personaljuridiksområdet. soc_forsak_0903.indb

8 6 EN HÅLLBAR SOCIALFÖRSÄKRING Tyvärr har förhandlingarna mellan bemanningsföretagen och arbetsförmedlingen ännu inte lett till att bemanningsföretagen kan få del av de offentliga resurserna och förmedla arbeten för de arbetslösa som söker sig dit. Anna tvingas nu själv betala den utbildning hon vill ha eftersom den på arbetsförmedlingen i första hand erbjuds de som varit arbetslösa längre än Anna, som via sitt vikariat inte räknas som svårplacerad. Vägen tillbaka från sjukdom eller arbetslöshet riskerar alltså att bli betydligt svårare än du kanske räknat med. Det är nämligen inte alls säkert att du får den behandling eller det stöd du formellt har rätt till. Vare sig det handlar om medicinsk rehabilitering eller stöd inriktat på att finna ett nytt arbete. Beroende på vilken typ av problem du har är det olika aktörer som har ansvaret. Istället för att få den rehabilitering du behöver för att kunna bli frisk innan dina 364 dagar av sjukpenning har gått, riskerar du att fastna i en vårdkö för att sjukvården inte förmår ge dig den behandling du behöver,eller för att du helt enkelt hamnar mellan stolarna när sjukvården, din arbetsgivare eller arbetsförmedlingen inte kan komma överens om vem som har ansvaret att göra något. Du kanske hamnar i långtidsarbetslöshet därför att det stöd du betalat skatt för är felkonstruerat och inte på ett effektivt sätt stöttar dig på vägen tillbaka till arbete. Långa sjukskrivningar och långtidsarbetslöshet är tyvärr alltför ofta en effekt av att sjuka och arbetslösa inte får det rehabiliteringsstöd de behöver. Denna brist på fungerande skadereglering är kanske det största problemet med dagens socialförsäkring. Vill det sig riktigt illa och du efter en viss tid inte är tillbaka i arbete riskerar du att bli utförsäkrad och hänvisad till socialen. Det är som om du försäkrar ditt hus och får ersättning för en krossad fönsterruta, men om huset brinner ner får du inget nytt hus. Det första som händer när du blir sjuk är att du sjukanmäler dig till din arbetsgivare. Den första dagen får du en karensdag där du inte får någon lön. Därefter betalar din arbetsgivare din så kallade sjuklön i 13 dagar. Är du fortfarande sjuk efter 14 dagar, och din sjukdom berättigar till sjukpenning enligt Försäkringskassans bedömning, får du sjukpenning maximalt 364 dagar vilken uppgår till knappt 80 procent av din lön eller maximalt ungefär kr i månaden. Du får sannolikt ytterligare ersättning via ditt kollektivavtal eller via en privat sjukförsäkring om du har en sådan. När dina 364 dagar har gått kan du efter ansökan få ytterligare ersättning från Försäkringskassan men det är i normalfallet ganska svårt. soc_forsak_0903.indb

9 EN HÅLLBAR SOCIALFÖRSÄKRING 7 Om du blir arbetslös anmäler du dig till arbetsförmedlingen och till a-kassan. Från a-kassan får du efter ett antal karensdagar din inkomstrelaterade ersättning som max uppgår till 680 kr per dag i 300 dagar (450 dagar om du har barn under 18 år). Bland annat fackförbunden erbjuder extraförsäkringar som ger dig högre ersättning men försäkringen får du betala själv. Hur skulle det kunna fungera imorgon? När du blir sjuk eller arbetslös anmäler du det på ungefär samma sätt som idag och det betalas ut ersättning. Men den som ansvarar för din försäkring nöjer sig inte med att betala ut pengar till dig utan sätter full fart för att få tillbaka dig i arbete så fort som möjligt (göra dig frisk eller ordna ett nytt arbete åt dig) därför att varje dag som går är en kännbar utgift för dem och inte en anonym siffra i statens budget. Är du inte nöjd med hur du blivit behandlad kan du få detta prövat av en oberoende instans. I förlängningen kan du förstås också byta försäkringsgivare. En viktig skillnad mot i dag är att du inte är hänvisad till Försäkringskassan utan fritt kan välja mellan ett antal försäkringsgivare som tar ansvar för din sjukpenning men även för din rehabilitering. Vill du inte välja någon försäkringsgivare kan du tryggt stanna kvar i de offentliga alternativ som kommer att finnas både för arbetslöshetsförsäkringen och för ohälsoförsäkringen. Försäkringsgivaren, i både fallet arbetslöshet och ohälsa, ansvarar alltså för din ersättning som precis som idag är baserad på din inkomst. Men de ansvarar för mer än så. De anstränger sig för att du ska komma tillbaka i ditt gamla eller i nytt arbete så fort som möjligt. Varje dag som går när du är sjuk eller arbetslös är en reell kostnad för försäkringsgivaren eftersom den får betala din ersättning. Dessutom är det ingen vidare reklam för försäkringsbolaget om dess klienter blir kvar i ohälsa och arbetslöshet. Försäkringsgivarna kommer snabbt att utreda vilka medicinska (eller andra) insatser som behöver göras för att få dig arbetsför. Har du blivit arbetslös kommer du snabbt att få stöd i sökandet efter nytt arbete eller förändring av din kompetens så att den passar bättre på arbetsmarknaden. Inte minst kommer försäkringsgivaren att följa upp ditt ärende och se till att det händer något. Du står inte soc_forsak_0903.indb

10 8 EN HÅLLBAR SOCIALFÖRSÄKRING ensam mot vårdapparaten utan försäkringsbolagets resurser borgar för att du inte blir kvar i väntrummet i evigheter. I lagar från riksdagen och i föreskrifter från en ny försäkringsmyndighet, som bland annat godkänner de försäkringsgivare som vill ingå i systemet, fastställs regler som försäkringsgivarna måste följa. Det handlar om din ersättningsnivå, hur länge du får ersättning samt din rätt till rehabilitering. Dessa regler måste din försäkringsgivare rätta sig efter men försäkringsgivaren har all rätt att ge dig bättre villkor. Dessutom har försäkringsgivaren starka incitament att hjälpa dig tillbaka till arbete eftersom försäkringsgivaren annars får fortsätta att betala dig ersättning. Är du inte nöjd med hur din försäkringsgivare skött ditt ärende kan du få detta prövat av en oberoende instans i form av en övervakningsmyndighet och i slutändan av en domstol. Naturligtvis kan du också byta försäkringsgivare vid din huvudförfallodag precis som när det gäller vanliga liv- eller sakförsäkringar. En försäkringsgivare får dessutom aldrig neka dig en försäkring. När det gäller egna företagare (enskild firma) så bör även dessa få en försäkringspeng men här kan en större flexibilitet vad gäller försäkringslösningar finnas och rätt till så kallad opt-out med lägre egenavgifter och istället privat lösning av försäkringsbehov. Snickaren Sebastian som kört omkull i skidbacken skulle med ett försäkringsbolag som försäkringsgivare få ett annat bemötande än i dagens system. Vid uppföljningen av den årliga hälsokontrollen som hans försäkringsbolag erbjuder är han överens med kontaktpersonen att hans ryggproblem bara blivit tillfälligt bättre efter träning och kortare sjukskrivningar. Kontaktpersonen säger att de utrett var han snabbast kan få en operation och undrar om det passar honom att göra operationen redan om tre veckor. Tre månader därefter är Sebastian tillbaka i arbete med en fungerande rygg. För Anna blir hennes arbetslöshetsperiod inte alls lika problematisk i det system vi föreslår. Några dagar efter att hon meddelat sitt försäkringsbolag att hon blivit arbetslös blir hon bjuden till ett möte med sin kontaktperson. Anna menar att det inte bara var en nackdel att hon blev av med sitt gamla jobb eftersom hon kände att hennes karriär stannat av något. soc_forsak_0903.indb

11 EN HÅLLBAR SOCIALFÖRSÄKRING 9 Kontaktpersonen föreslår att hon ska ta chansen att tänka efter vad hon vill göra i det läge hon hamnat. Samtidigt är det viktigt att inte vara sysslolös. Anna får en handlingsplan av sin kontaktperson som dels ger henne ett antal alternativ på kort sikt och dels stöd av försäkringsbolagets karriärcoach för att utveckla hennes mera långsiktiga karriär. I samband med coachingen och den tillhörande seminarieserien springer Anna på ett företag som är intresserad av en person med hennes bakgrund givet viss kompetensutveckling. Försäkringsbolaget finansierar därför en 1-årig personaljuridisk utbildning som Anna får gå vid sidan av sitt nya arbete. Anledningen till att bemötandet blir så annorlunda för Sebastian och Anna är att försäkringsgivarna i det system vi föreslår kommer att ha ett starkt incitament att få de försäkrade tillbaka i arbete i kombination med möjligheten att göra konkreta insatser. Hellre än att passivt betala de försäkrades sjukpenning eller arbetslöshetsersättning under lång tid gör de aktiva insatser för att snabbt få dem tillbaka till arbete. Varför fungerar inte dagens socialförsäkring? I grunden bottnar problemet i att det inte finns någon som har både intresse av att förändra din situation och verktygen för att göra det. Ansvaret har delats upp på olika aktörer med resultatet att samordningen är obefintlig. Regler och ersättningssystem har satts utifrån vad som är politiskt gångbart istället för vad som är försäkringstekniskt motiverat. En socialförsäkring som innefattar alla framstår som en god idé. Genom att samla alla i en grupp uppnås maximal riskspridning och möjligheten till maximal samordning. Men bara för att det är bra att alla ingår och att försäkringen finansieras via skatter behöver det offentliga inte sköta försäkringen praktiskt. Det offentliga i form av försäkringskassan, arbetsförmedlingen och a-kassan har nämligen visat sig dåligt på att sköta försäkringar. Framför allt har de offentliga myndigheterna misslyckats med skaderegleringen som handlar om att du ska komma tillbaka i arbetsförmåga respektive arbete när du drabbats av en skada eller arbetslöshet. Blir många kvar i ohälsa och arbetslöshet räcker inte skatterna som finansierar försäkringen med följd att skatterna måste höjas eller ersättningarna sänkas. soc_forsak_0903.indb

12 10 EN HÅLLBAR SOCIALFÖRSÄKRING Sverige har ett stort antal arbetsoförmögna och arbetslösa i arbetsför ålder. Enligt socialförsäkringsutredningen försörjdes år 2005 över 20 procent av befolkningen i åldern år via det offentliga 2. Sedan dess har en viss minskning registrerats, från personer 2006 till personer 2007 enligt vårpropositionen Även denna nivå är ohållbar om Sverige ska kunna behålla en hög tillväxt och en skattefinansierad välfärd. En viktig anledning till att skaderegleringen inte fungerar är att driften av dagens försäkring och regleringen av de skador som försäkras sköts av ett antal aktörer (försäkringskassa, landsting, a-kassa och arbetsförmedling) med usel samordning. Några tar ansvar för att betala ut ersättning, några för att rehabilitera och några för att förmedla arbete. Ingen tar dig som försäkringstagare som utgångspunkt och därför tar ingen ett helhetsansvar för om och när du kommer tillbaka i arbete. Trots att behovet av samordning och helhetsansvar diskuterats länge har det politiska systemet visat sig oförmöget att leverera ens de mest självklara förändringar som att sjukersättning kan användas för rehabiliterande åtgärder. Följande exempel visar hur det kan se ut idag. Göran jobbar som kock på en känd restaurang när han drabbas av svår diabetes. Konsekvenserna blir att han inte längre kan jobba samma oregelbundna arbetstider. Göran känner sig osäker på om han ska fortsätta som kock dagtid eller kanske helt byta yrke. Hans arbetsgivare behöver ett snabbt svar och Göran känner sig pressad att få sina valmöjligheter klara för sig. Göran tar kontakt med Försäkringskassan för att se vilka möjligheter till rehabilitering han har. Hans handläggare berättar att det är lite svårt att säga eftersom det är hans arbetsgivare som har ansvaret om han vill stanna kvar på jobbet medan det är arbetsförmedlingen om han ska byta jobb. Skulle det behövas någon form av medicinsk rehabilitering, som till exempel behandling av den synnedsättning Göran drabbats av som en följd av hans diabetes, är det sjukvården som ansvarar. Handläggaren lovar att samordna eventuella rehabiliteringsinsatser men att hon inte kan säga när det blir av, vem som blir aktuell eller vilken typ av rehabilitering han kan få. Handläggaren påminner dessutom Göran om att han inte har rätt att vara sjukskriven särskilt länge om han bedöms ha en arbetsförmåga. Försäkringskassan kommer att pröva denna arbetsförmåga men de har inte själva något ansvar för Görans rehabilitering, bara för dess samordning. 2 SOU 2006:86, Mera försäkring och mera arbete, sid 52. soc_forsak_0903.indb

13 EN HÅLLBAR SOCIALFÖRSÄKRING 11 Hur kan en framtida socialförsäkring se ut? Vi ställer upp fem grundprinciper för en ny försäkring: Solidarisk finansiering av en basförsäkring via skatten (på arbete). Obligatoriskt att teckna denna basförsäkring. Fritt val av försäkringsgivare. Möjligt att teckna tilläggsförsäkring som finansieras privat. Icke-väljare tas om hand av en statlig försäkringsgivare. Det råder en stor politisk konsensus om att socialförsäkringen behöver reformeras, även om det råder oenighet i vilken riktning reformeringen ska ske. I den diskussion som just nu förs i utredningar och debatt tycks det finnas en ganska stor enighet om att förbättringar behövs på följande områden: Stärkt arbetslinje Bättre samordning mellan sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Bättre fungerande skadereglering Ökad finansiell stabilitet Större möjligheter att pröva nya rehabiliteringslösningar. Vårt förslag bygger på grundbultarna i den socialförsäkring som finns idag men vår försäkring ska fungera bättre på bland annat ovan nämnda punkter. Försäkringen bör precis som idag finansieras via skatten och alla som står till arbetsmarknadens förfogande ska vara försäkrade. Som försäkrad får den enskilde en försäkringspeng som används för att teckna en försäkring mot inkomstbortfall och skadereglering vid arbetsoförmåga och arbetslöshet. Den enskilde får själv välja försäkringsgivare. Den framgångsrika principen med kundval skulle alltså genomföras även på detta område. De försäkringsbolag som fungerar som försäkringsgivare ska vara godkända och ska vara tvungna att erbjuda en försäkring till alla som har en försäkringspeng. Kvaliteten i den försäkring du tecknar garanteras dels genom att lagstiftningen föreskriver vad som måste ingå och dels genom din möjlighet att välja konkurrerande försäkringsgivare. De som inte vill välja en ny försäkringsgivare kommer att kvarstå hos försäkringskassan eller det som ersätter denna. En ny övervakande myndighet för socialförsäkringsområdet bildas. Dagens a-kassor kan givetvis ansöka om att bli försäkringsgivare i det nya systemet. soc_forsak_0903.indb

14 12 EN HÅLLBAR SOCIALFÖRSÄKRING Den försäkringsgivare du väljer ansvarar för att du får din inkomstbaserade ersättning om du blir arbetsoförmögen eller arbetslös. Den ansvarar även för att du får den medicinska rehabilitering du behöver för att återfå arbetsförmåga. Detta innebär att försäkringsgivaren stödjer sina klienter så att de får den skattefinansierade sjukvård de har rätt till, eller i vissa speciella fall tillhandahåller speciallösningar. Om du blir arbetslös ansvarar försäkringsgivaren för att du får kontakt med en förmedling av arbete eller att du får rådgivning när det gäller att förändra din kompetens för att lättare få ett nytt arbete. Försäkringsgivaren har säkerligen kontrakt med rehabiliteringsföretag, företagshälsovård, primärvård, bemanningsföretag, trygghetsråd etc. eller så upphandlar den tjänster från sådana. Både i fallet arbetsoförmåga och arbetslöshet har din försäkringsgivare skyldighet, enligt lag och avtal, och intresse att få dig tillbaka i arbete eftersom försäkringsgivaren annars får ersätta dig för ditt inkomstbortfall. Utöver den inkomstförsäkring du har som försäkrad har du möjlighet att via din försäkringsgivare eller någon annan försäkringsgivare köpa ett kompletterande skydd om du till exempel vill ha en högre ersättning vid arbetslöshet. Du har alltid rätt att byta försäkringsgivare ungefär som du idag byter hem- eller bilförsäkring. Byten sker vid årlig förfallodag. Precis som i dessa försäkringar kan byten inte ske där oreglerade skador tas med. En möjlighet till hjälp i ditt val av försäkringsgivare kan ges genom införande av den koordinator som vi preliminärt kallar Försäkringsservice. Denna är tänkt att fungera som en slags servicecentral för de försäkrade 3. Hos Försäkringsservice får man till exempel hjälp med att informera sig om de olika försäkringspaket som finns på marknaden, vilken rating (service, resultat i rehabilitering etc.) som de olika försäkringsgivarna har och kanske praktisk hjälp med att välja rätt. En sådan Försäkringsservice föreställer vi oss kommer att ha lokala kontor spridda över landet och god tillgänglighet via telefon och Internet. Till lokalkontoren knyts en stödfunktion för individer med särskilda behov, ett slags case managers. Uppgiften skulle bland annat vara att stödja individer som hamnat i konflikt mellan de två försäkringsgivare som har ansvar för att hantera individens ohälsa respektive arbetslöshet. En sådan situation kan uppstå när ansvaret för individens återinträde på arbetsmarknaden inte är tydligt och tvist därför har uppstått till förfång för individen. 3 Inspiration har hämtats från motsvarigheter som byggs upp i amerikanska delstater när sjuk- och hälsovårdsförsäkringarna görs obligatoriska för alla medborgare (Massachusetts, Utah, Kalifornien). soc_forsak_0903.indb

15 EN HÅLLBAR SOCIALFÖRSÄKRING 13 En annan åtgärd för att lösa uppkommande koordineringsproblem i rehabiliteringsprocessen kunde vara att ålägga försäkringsgivarna att upprätta särskilda funktioner för att lösa tvister 4. Vid tvist skulle en för försäkringsgivarna gemensam försäkring eller fond gripa in och garantera att individens problem löses utan tidsfördröjning. Tvisten kring det finansiella ansvaret kunde i efterhand lösas mellan försäkringsgivarna. Om Försäkringsservice upplever att en försäkringsgivare regelmässigt söker undandra sig sitt ansvar noteras detta bland de kvalitetsindikatorer som Försäkringsservice upprättar, vilket torde disciplinera. Hur skulle det gå för Göran, som drabbades av diabetes, i ett reformerat försäkringssystem? Göran tar kontakt med sin kontaktperson hos sin försäkringsgivare för att höra efter vilka möjligheter han har i det läge som uppstått. Kontaktpersonen bokar omedelbart in ett möte med en ögonläkare för att utreda vad Göran kan räkna med för hjälp när det gäller hans syn och dess utveckling. Därefter sätter kontaktpersonen upp en första träff med en karriärrådgivare för att diskutera igenom möjligheten att vara kvar i kockyrket vs. en alternativ karriär. Inför detta möte inhämtar karriärrådgivaren läkarens utlåtande om det är OK för Göran. Karriärrådgivaren och Göran utarbetar tillsammans med Görans arbetsgivare en idé där Göran ska fungera som handledare för ny restaurangpersonal hos sin arbetsgivare. Försäkringsgivaren och Görans arbetsgivare kommer överens om att dela på avgiften för en kurs i personalhandledning som Göran behöver för att snabbare komma igång på heltid som certifierad utbildare. 4 Ytterligare en åtgärd som skulle minska riskerna för att individer kommer i kläm mellan försäkringsgivare kunde vara att låta sjukdom för arbetslösa regleras inom arbetslöshetsförsäkringens ram. En sådan åtgärd föreslogs i ESOrapporten En Social Försäkring (Ds1994:81 sid. 388). soc_forsak_0903.indb

16 14 EN HÅLLBAR SOCIALFÖRSÄKRING Frågor och svar Varför fungerar inte dagens socialförsäkring? Socialförsäkringen är felkonstruerad med begränsat ansvar och oklar ansvarsfördelning mellan aktörer som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och sjukvården. Systemet är därför alldeles för dåligt på att få människor tillbaka i arbete vid sjukdom eller arbetslöshet. Alltför många blir kvar utanför arbetsmarknaden med stora ekonomiska och mänskliga kostnader som följd. Vad blir bättre med det förslag till socialförsäkring som presenteras i denna skrift? Framför allt kommer socialförsäkringens resurser att följa den enskilde, som själv kommer att kunna välja en försäkringsgivare som betalar ut ersättning vid arbetsoförmåga eller arbetslöshet. Denna försäkringsgivare tar dessutom ansvar för att den enskilde får rehabilitering och stöd så att denne kan återgå i arbete utan onödigt dröjsmål. Resultatet blir en socialförsäkring som utgår från den enskildes behov samtidigt som samhället sparar kostnader till följd av färre utanför arbetsmarknaden. De besparingar som görs kan användas till att sänka skatterna eller förbättra kvaliteten i den offentliga verksamheten. Riskerar någon att bli utan försäkring? Nej, systemet är obligatoriskt och skattefinansierat. Alla som står till arbetsmarknadens förfogande har alltså rätt till en försäkring och alla måste också ha en försäkring. Blir det inte svårt att välja försäkringsgivare? Nej, en lösning på detta är en specialorganisation där information och rådgivning runt valet av försäkringsgivare är tillgänglig. Här kommer även försäkringsgivarnas kvalitet och prestationer att mätas och presenteras. Organisationen kommer att finnas på många orter runt i landet samt via telefon och Internet. Dessutom kommer det att finnas en offentlig försäkringsgivare för dem som inte vill eller kan välja. Vad händer om det blir kö till någon försäkringsgivare som blir väldigt populär? En försäkringsgivare får inte neka nya sökande. Övervakningsmyndigheten och Försäkringsservice kommer att noga följa de försäkringsgivare som inte klarar av att ta emot nya sökanden i rimlig tid så att ingen dold (t ex genom väntetid) selektering av sökande sker. soc_forsak_0903.indb

17 EN HÅLLBAR SOCIALFÖRSÄKRING 15 Kommer inte de privata försäkringsgivarna få en väldig makt? Nej, det kommer att finnas flera konkurrerande försäkringsgivare ungefär som när det gäller de privata försäkringar man kan ta idag. Som försäkrad kan den enskilde alltid byta försäkringsgivare och ingen försäkringsgivare får neka att försäkra någon. Du kan dock inte, precis som idag, byta försäkringsgivare och ta med dig ett oreglerat ärende. Det kommer att finnas ett tydligt regelverk som reglerar den enskildes rättigheter och ytterst vakar domstolar över dessa rättigheter. Dessutom är det rimligt att jämföra med dagens situation där den enskilde bara har en försäkringsgivare vid arbetsoförmåga i en socialförsäkring som bevisligen har mycket dålig förmåga att ge människor den rehabilitering de i lag har rätt till. Vad händer om försäkringsbolaget går i konkurs? I dagens obligatoriska trafikförsäkring bidrar försäkringsbolagen solidariskt genom den så kallade Trafikförsäkringsföreningen om något bolag skulle gå i konkurs. En motsvarande socialförsäkringsförening skulle kunna bildas för att hantera sådana fall. Varför skulle den föreslagna socialförsäkringen bli billigare för skattebetalarna? En stor anledning till att den nuvarande socialförsäkringen kostar så mycket är att det dröjer alltför länge innan människor kommer tillbaka till arbetsmarknaden, vilket kostar väldigt mycket i förlorade skatteintäkter, ytterligare försämrad arbetsförmåga och kostnader för till exempel sjukvården. Om den nya socialförsäkringen gör att färre står utanför arbetsmarknaden och samtidigt förkortar den tid människor står utanför kommer många miljarder att sparas. Konkurrensen mellan försäkringsgivarna kommer också i hög grad att bidra till effektivare metoder för skadereglering och därmed till besparingar. Kommer den försäkringspeng som alla försäkrade får att ge rätt till sjukvård? Försäkringspengen kommer att underlätta den sjukvård som behövs för att den försäkrade ska kunna återfå sin arbetsförmåga i så hög grad som möjligt. Däremot kommer sjukvården precis som idag att finansieras via landstingsskatten. Barn och pensionärer kommer alltså inte påverkas alls. Skillnaden mot idag blir att försäkringsgivaren på ett helt annat sätt än idag kommer att sätta press på den skattefinansierade sjukvården att faktiskt leverera den vård du behöver och har rätt till för att kunna arbeta igen. Om detta inte lyckas kan dessutom försäkringsgivaren välja andra lösningar. soc_forsak_0903.indb

18 16 EN HÅLLBAR SOCIALFÖRSÄKRING Detaljer och försäkringstekniska vägval Försäkringen är autonom i förhållande till statsbudgeten eftersom den bara har en utgift försäkringspengen och en inkomst de skatter som betalas in. Om ingen ändring i skattesystemet görs sker alltså finansieringen genom de arbetsgivaravgifter respektive egenavgifter som används i dagens socialförsäkring. Innebörden är att försäkringens inkomster kan minskas om försäkringens utgifter för försäkringspengen minskar men bara då. Inte heller ska försäkringens inkomster höjas om det inte kan motiveras av högre utgifter för försäkringspengen. Systemet bygger alltså på samma princip om solidarisk finansiering som idag. Beroende av längden på och förutsättningarna i försäkringsgivarnas kontrakt behövs omförhandlingar av försäkringspengen. Sannolikt bör dessa omförhandlingar ske samtidigt för alla försäkringsgivare men vi låser oss inte här eftersom det kan finnas konkurrensmässiga argument både för att förhandla samtidigt respektive löpande. I dessa förhandlingar kan försäkringspengen förbli oförändrad, sjunka eller stiga. Om den sjunker ska avgifterna till försäkringen sänkas så att försäkringen inte får överskott. Om pengen stiger måste avgifterna stiga för att balansera försäkringen. Denna direkta koppling mellan försäkringens utgifter och inkomster gör att raka rör uppstår. De arbetande får betala vid ökad ohälsa och låg sysselsättning samtidigt som de arbetande får tillgodogöra sig högre löner och ytterligare stärkt sysselsättning (via lägre avgifter) när ohälsa och sysselsättning utvecklas positivt. Raka rör innebär med andra ord att det tydliggörs att de arbetande alltid får betala om många inte arbetar. Efter en omförhandling börjar en ny avtalsperiod mellan försäkringen och försäkringsgivarna under vilken försäkringsgivarna absorberar vinster eller förluster, medan försäkringens utgifter är konstanta givet antalet arbetsföra i befolkningen. De försäkringsgivare som är auktoriserade att erbjuda försäkring måste i sina försäkringsvillkor uppfylla vissa minimivillkor som fastställs i lag och avtal. Därutöver är de fria att utforma försäkringsvillkoren. Premien i basförsäkringen får inte överstiga försäkringspengen som är differentierad på bland annat ålder och kön. Ingen som har försäkringspeng får nekas försäkring. När en försäkringsgivare tar emot försäkringspengen mot en försäkring av den soc_forsak_0903.indb

19 EN HÅLLBAR SOCIALFÖRSÄKRING 17 enskildes inkomstbortfall, tar försäkringsgivaren över risken. Detta innebär att vinster och förluster när premieintäkter, ersättningar samt kostnader för skaderegleringen sammanräknats bärs av försäkringsgivaren. Precis som idag kan den som inte medverkar i rehabilitering eller arbetssökande stängas av från ersättning. Tvister mellan försäkringstagare och försäkringsgivare hanteras av en övervakningsmyndighet och ytterst av domstol. Detsamma gäller tvister mellan olika försäkringsgivare. Eftersom en person kan ha olika försäkringsgivare vid arbetslöshet och arbetsoförmåga så kan oenighet uppstå om en person är arbetsförmögen och därmed ett ansvar för arbetslöshetsförsäkringen eller arbetsoförmögen och ett ansvar för försäkringen mot arbetsoförmåga. Sjukförsäkring med analogt upplägg för arbetslöshetsförsäkring Sjukförsäkring Avgift Peng I arbete Arbetsoförmögna Peng Kopplaren Försäkringsgivare Förmåner Tilläggsförsäkring Försäkringsgivarnas behov av reserver (fondering) Av flera skäl behöver försäkringsgivarna bygga upp reserver för att garantera sina åtaganden gentemot kunderna. I ett första betraktande kan man tycka att pengsystemet innebär ett byte från ett offentligt system för pay-as-you-go finansiering mot ett privat system baserat på samma finansieringsmetod. Denna intuition äger också sin riktighet när systemet är fullt utbyggt. En viktig skillnad är dock att i det föreslagna systemet ska till skillnad från nu systemets utgifter täckas med inkomster som är specialdestinerade till socialförsäkringen. Systemet ska vara autonomt och fristående från andra offentliga budgetar. soc_forsak_0903.indb

20 18 EN HÅLLBAR SOCIALFÖRSÄKRING Men under inkörningsperioden är var och en av de engagerade försäkringsgivarna tvungna att bygga upp reserver (fonder) för att säkra sina åtaganden. Detta är också ett krav från lagstiftning på nationell nivå och EU-nivå (Solvency 2, ALM). Orsakerna är flera. En är att en försäkringsgivare plötsligt kan drabbas av skadekostnader över det genomsnittliga. En annan att en försäkringsgivare kan gå i konkurs. Fonderade medel behöver i sådana fall användas för att säkra framtida åtaganden gentemot de försäkrade. I fastställandet av försäkringspengen måste hänsyn tas till försäkringsgivarnas behov av att bygga upp nödvändiga reserver. Enligt gällande regelverk och praxis placeras de nödvändiga reserverna i finansiella tillgångar vars löptid svarar mot beräknade tidpunkter för utgifternas inträdande. För försäkringar av aktuellt slag betyder detta sannolikt placering huvudsakligen i obligationer med olika löptid. Arbetsskadeförsäkring I vårt förslag placeras det samlade försäkringsansvaret för arbetsolycksfall på arbetsgivarna i en särskild äkta försäkring som även ska täcka kostnader för rehabiliteringsåtgärder. Med äkta försäkring menas att det finns aktuariella samband mellan premier och förmåner, vilket innebär ett nära samband mellan avgifter och förmåner för enskilda, samt goda möjligheter att påverka risken med till exempel premiesättningen och skaderegleringen. Förslaget innebär att arbetsgivaren tecknar en försäkring hos ett försäkringsbolag för sina anställda som faller ut vid arbetsskador. Huruvida även så kallade arbetssjukdomar ska ingå i detta ansvar får utredas särskilt. En central tanke bakom förslaget är att riskerna ska kunna definieras och prissättas. Här inkluderas också försäkringsbolagens bedömningar av arbetsgivarnas åtgärder för att förebygga skador. Detta leder fram till att premierna differentieras. Ett inslag där man bland annat bygger på tidigare erfarenheter dvs. experience rating. Genom att lägga hela ansvaret på arbetsgivaren, såväl inkomstkompensationer som rehabilitering skapas starka incitament att återfå arbetstagaren i arbete. Dels för att slippa skaffa ersättare till förlorad produktion, dels för att slippa stigande premier till följd av många skadefall. För att en arbetsskadeförsäkring ska fungera väl krävs en avgränsning till skador som uppstår på arbetsplatsen, dvs. i sammanhang som kan kontrolleras av arsoc_forsak_0903.indb

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng #1 Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag En sjuk försäkring i behov av friskpeng Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck:

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Mot en reformagenda för socialförsäkringarna

Mot en reformagenda för socialförsäkringarna Mot en reformagenda för socialförsäkringarna Stefan Fölster 2 Innehållsförteckning 1. NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGARNA 3 1.1 Från moderna tider till projektnomader 4 1.2 Självmål i socialförsäkringarna

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Helene Norberg och Sofia Nerbrand. Vingarnas trygghet. reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad

Helene Norberg och Sofia Nerbrand. Vingarnas trygghet. reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad #8 Helene Norberg och Sofia Nerbrand Vingarnas trygghet reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning:

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

HSF - MODELLEN PATIENTMAKT, KVALITET OCH KOSTNADSEFFEKTIVITET I EN NY SJUKVÅRDSSTRUKTUR

HSF - MODELLEN PATIENTMAKT, KVALITET OCH KOSTNADSEFFEKTIVITET I EN NY SJUKVÅRDSSTRUKTUR HSF - MODELLEN PATIENTMAKT, KVALITET OCH KOSTNADSEFFEKTIVITET I EN NY SJUKVÅRDSSTRUKTUR MOU 1994:1 FÖRORD Hösten 1992 lade stiftelsen Medborgarnas Offentliga Utredningar fram ett förslag till en ny sjukvårdsstruktur

Läs mer

Studerande och socialförsäkringen

Studerande och socialförsäkringen Studerande och socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Studerande och socialförsäkringen Parlamentariska

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Jobb och ekonomisk politik - motioner Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 UTFORMNING AV FÖRSLAG TILL NYTT SKATTEUTJÄMNINGSSYSTEM MOTION NR 2.1 Motionären föreslår ett antal principer

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3. Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3. Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3 Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Finansieringen av hälso-

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem

Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem Rapport inom projektet Välfärdens framtida finansiering 2030 Publicerat i augusti 2010 Författaren och Arena Idé Arena Idé är en del

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Den generella välfärden förutsätter allomfattande och starka socialförsäkringar

Den generella välfärden förutsätter allomfattande och starka socialförsäkringar 2008 1 Den generella välfärden förutsätter allomfattande och starka socialförsäkringar - De behöver dock utvecklas för att vara långsiktigt hållbara Internt arbetsmaterial Christer Persson 2008-06-11 2

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer 6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Tjänstepension investeringen som företagsledningen glömmer Innehåll Förord... 3 Alla tycker det är viktigt men få gör något... 4 Så här avtalas tjänstepensioner...

Läs mer

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent. 2.1 Nyföretagande inklusive generationsväxling... 15 2.2 Behovet av innovationsdrivet entreprenörskap... 21 2.3 Behovet av ekonomisk trygghet... 23 2.4 Växa med fler anställda... 28 2.5 Behovet av ökad

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Per Johansson, Eshat Aydin, Sisko Bergendorff, Nina Granqvist, Malin Josephson och Inger Sohlberg Inspektionen för socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA

Läs mer

Mångfald i arbetslöshetsförsäkringen. Maria Eriksson och Fredrik Segerfeldt September 2011

Mångfald i arbetslöshetsförsäkringen. Maria Eriksson och Fredrik Segerfeldt September 2011 Mångfald i arbetslöshetsförsäkringen Maria Eriksson och Fredrik Segerfeldt September 2011 Förord av 1 Förord av Den statligt reglerade arbetslöshetsförsäkringens organisation och konstruktion är en aktuell

Läs mer

En alternativ arbetsskadeförsäkring

En alternativ arbetsskadeförsäkring En alternativ arbetsskadeförsäkring UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) En alternativ arbetsskadeförsäkring Parlamentariska

Läs mer

Unionens politik för egenföretagare

Unionens politik för egenföretagare Unionens politik för egenföretagare 1 2 Förord Fler och bättre jobb är en av Unionens hjärtefrågor och därför är näringspolitiken ett viktigt område att följa och påverka. Unionen vill att fler företag

Läs mer

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009 välfärdsvinsten Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna Johnny Munkhammar www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667188&flik=4 juli 2009 TIMBRO [VÄLFÄRD & REFORM] 1 Copyright

Läs mer

Den orättvisa rättvisepolitiken

Den orättvisa rättvisepolitiken Den orättvisa rättvisepolitiken Den orättvisa rättvisepolitiken En idéskrift om utjämningspolitik Fredrik Bergström & Robert Gidehag FÖRFATTARNA OCH AB TIMBRO 2001 GRAFISK FORM: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ

Läs mer